6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007."

Transkript

1 Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S. Yeterlik Akademik Ünvanlar: Asistan İktisadi ve İdari Dr. Asistan Dr. Öğretim Görevlisi Hukuk Selçuk Üniversitesi 1996 İktisadi ve İdari Gazi Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Doçent (Öğr. İktisadi ve İdari Gazi Üniversitesi Gör) Doçent (Öğr. İktisadi ve İdari Çukurova Üniversitesi Gör) Doçentlik Hukuk Fakültesi Çağ Üniversitesi Profesör İktisadi ve İdari Beykent Üniversitesi Profesör Hukuk Fakültesi Beykent Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran Yayınlar 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler - Konut Finansman Sisteminde Mortgage Sigortası BATİDER, Cilt:24, Sayı:1, Haziran 2007, Sayfa: (Yıldırım Beyazıt ÖNAL ile ortak çalışma)

2 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler - Rödovans Sözleşmesi, Proc.17 th Int. Mining Congress of Turkey, Ankara, 2001, Sayfa: Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler - Ulusal Hakemli Dergilerde Hakemlik veya kitaplarda ropörtörlük yapmak, Terazi Aylık Hukuk Dergisi(Hakemli) - Yeni Türk Tutsat (Mortgage) Kanununa Genel Bir Bakış, TERAZİ Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:2, Sayı:9, Mayıs 2007, Sayfa: ABD Mortgage Uygulaması ve İpotekli Konut Finansmanına İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Prof.Dr.Fikret Eren e Armağan, Ankara 2006, Sayfa: Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler - İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler- Mortgage-Backed Securities & Mortgage Bonds, TSRSB & TSEV. III. Ulusal Sigorta Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ceylan Otel 18 Ekim 2007 İstanbul. - Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Aykırılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mart 2007 Adana, sayfa Uygulamada Bilirkişilik, Bilirkişiliğin Mesleki ve Etik Sorunları Sempozyumu, Adana Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması, Bilişim Kongresi 06, 9 Kasım 2006, Ankara. - Maden Sevkinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, Türkiye 15. Kömür Kongresi, Bildiriler Kitabı, Haziran 2006, Zonguldak, Sayfa Kaçak Maden Üretiminin Hukuksal Yönü, Türkiye XIII. Maden Kongresi, İstanbul, 1993, Sayfa: Diğer Yayınlar Kitaplar: - İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Karahan Kitabevi Yayınları, Temmuz 2007 Adana, ISBN: İpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku Mortgage (Tutsat), Karahan Kitabevi Yayınları, Nisan 2007 Adana, ISBN: , (Yıldırım Beyazıt ÖNAL ile ortak çalışma) - Bilişim Hukuku, Karahan Kitabevi Yayınları, Mayıs 2005 Adana, ISBN: Maden ve Taşocakları Hukuku, Karahan Kitabevi Yayınları, 2003 Adana, ISBN: Maden Kanunu, Karahan Kitabevi Yayınları, 1999 Adana. - Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması, Türkiye Bilişim Vakfı Yayınları, 1997 İstanbul. - Türk Maden Hukuku ve Yeraltı Zenginlikleri Mevzuatı, Kazancı Yayınları İstanbul, (Yaşar KAYSERİLİ ile ortak çalışma).

3 Makaleler: - Anonim ve Limited Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Adana Barosu Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Adana İpotekli Konut Finansmanı Mortgage, Adana Barosu Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ocak-Şubat- Mart 2007, Sayfa: Elektronik İmza, Mersin Barosu Dergisi, Sayı:18, Ocak 2006, Sayfa: Çek Hukukunda Süreler ve Bu Sürelerin Aşılmasının Sonuçları, Adana Barosu Bülteni, Yıl:5, Sayı:15.Ekim-Kasım 2005, Sayfa: sayılı Maden Kanuna Göre Kamulaştırma, Madencilik Bülteni, Sayı:74, Eylül 2005, Sayfa: Banka Mevduatı Üzerinde Takas ve Hapis Hakkı, Adana Barosu Bülteni, Yıl:4, Sayı:11, Mart-Nisan 2004, Sayfa:2. - İnternet Alan Adlarının Hukuki Korunması, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:1, İstanbul 2000, Sayfa: Elektronik Ticaretin Hukuksal Yönü, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:2, İstanbul 2000, Sayfa: Net te Fikri Mülkiyet Hakları Meseleleri, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:6, İstanbul 2000, Sayfa: Elektronik Ticarette Vergilendirme, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:5, İstanbul 2000, Sayfa: İnternette Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:7, İstanbul 2000, Sayfa: Hukuksal Açıdan Spam, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:8, İstanbul 2000, Sayfa: Bilgisayar Programı Lisans Sözleşmeleri PC LIFE, Yıl:1, Sayı:9, İstanbul 2000, Sayfa: Elektronik Sözleşmeler, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:10, İstanbul 2001, Sayfa: Dijital İmza, PC LIFE, Yıl:1, Sayı:11, İstanbul 2001, Sayfa: Maden Haklarının Devri ve Şirketlere Sermaye Olarak Konulması, Adana Barosu Dergisi, Yıl:5, Sayı:14, Adana 1996, Sayfa: Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Adana Barosu Dergisi, Yıl:4, Sayı:13, Adana 1995, Sayfa: Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı Türleri, Adana Barosu Dergisi, Yıl:4, Sayı:11, Adana 1995, Sayfa: Kamu Hastanelerinde Yapılan Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Adana Barosu Dergisi, Yıl:2, Sayı:10, Adana 1994, Sayfa: Kambiyo Senetlerinin Zıya Nedeniyle İptali, Adana Barosu Dergisi, Yıl:2, Sayı:9, Adana 1994, Sayfa: Ticari İşletme İşleten Derneklerin Hukuki Durumu, Adana Barosu Dergisi, Yıl:2, Sayı:8, Adana 1994, Sayfa: Anonim Şirketler Hukukunda Müktesep Haklar, Adana Barosu Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Adana 1992, Sayfa: Tüzel Kişilerin Organlarının Fiilinden Dolayı Sorumluluğu, Adana Barosu Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Adana 1992, Sayfa: Limited Şirketlerde Müdürlerin Hukuki Sorumluluğu, Adana Barosu Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Adana 1992, Sayfa: İdari Görevler 10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

4 doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Öğrenci Sayısı I. Yarıyıl Taşıma ve Deniz Sigortası Taşımacılık) 2 saat I. Yarıyıl II. Yarıyıl I. Yarıyıl Deniz Ticaret Taşımacılık) İş Hukuku(Bilgisayar Mühendisliği) İşletme Taşımacılık) Sigorta Taşımacılık) Anayasa ve İdare İlişkiler) İş Hukuku(İşletme Bölümü) İş Hukuku(Uluslar arası Taşımacılık) Hukukun Temel Kavramları (Mimarlık Bölümü) Hukukun Temel Kavramları (İç Mimarlık Bölümü) Hukukun Temel Kavramları (Güzel Sanatlar Yönetimi) Telif Hakları Hukuku (Güzel Sanatlar Yönetimi) Ticaret Hukuku (Hukuk Fakültesi) Borçlar Hukuku (Uluslararası İlişkiler 2. Öğr.)Borçlar Hukuku 3 saat 2 saat 2 saat 2 saat 3 saat 2 saat 2 saat 2 saat 2 saat 2 saat 3 saat 2 saat 3 saat 3 saat 2 saat

5 II. Yarıyıl (Uluslararası İlişkiler 1. Öğr.) Elektronik Ticaret Hukuku (Özel Hukuk Yüksek Lisans) Ticaret Hukuku(Hukuk Fakültesi)Anonim Şirketler Hukuku(Özel Hukuk Yüksek Lisans) 2 saat 2 saat

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu. 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu. 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği ODTÜ 1980 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı