Dünya da Ekonomik BeklenNler (%)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya da Ekonomik BeklenNler (%)"

Transkript

1 Dünya da Ekonomik BeklenNler (%) Ekonomi, Ticaret, Taşımacılık, Deniz Taşımacılığı Prof.Dr. Oral Erdoğan İstanbul Denizcilik AR- GE ve Danışmanlık A.Ş. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Semineri, Kasım 6-7 Kasım 2012, GİSBİR, TUZLA İlk 5 Ülkenin Toplam ÜreNmdeki Payı ABD Hazine Spread Ulke 2000 Ulke 2005 Ulke 2010 Ulke 2015 ABD 9, ABD 12, ABD 14, ABD 17, Japonya 4, Japonya 4, Çin 5, Çin 10, Almanya 1, Almanya 2, Japonya 5, Japonya 6, Britanya 1, Britanya 2, Almanya 3, Almanya 3, Fransa 1, Çin 2, Fransa 2, Britanya 2, Toplam 19, , , , Dünya 32, , , ,

2 Kriz Dönemleri Öngörüsü Global Büyüme ile farklı vadedeki faizler arasındaki açıklığın ilişkisi yüksek yılı başlarında ekonomik görünüm beklentisi, 2011 e göre daha olumsuz; ikinci yarıda ise daha olumlu. Dünya TicareN BeklenNleri (milyar $) Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs Dünya TicareN BeklenNleri (endekslenmiş) Ya]rımlar (GSYH % si) 2

3 Gelişmekte Olan Piyasalara Yabancı Ya]rımlar (milyar $) Avrupa da Büyüme (%) Avrupa da İşsizlik (%) Avrupa da Merkezi YöneNm Toplam Borcu (GSYH % si) 3

4 Avrupa da Cari Denge (milyar $) Avrupa da CDS Spreadleri (baz puan) Çin de Büyüme (%) Çin de Ya]rımlar (GSYH % si) 4

5 Çin Dış TicareN ve BeklenNler (endekslenmiş) Küresel Deniz Taşımacılığı Yılda ~9,3 milyar ton taşınan yük; Yılda ~44,5 trilyon ton x millik taşımacılık gemi 1,53 milyar DWT (Dead Weight Ton) filo kapasitesi Dünya Denizyolu TicareN (ton) Dünya Denizyolu TicareN (ton- mil) Kaynak: Clarksons Shipping Intelligence Network, Kaynak: Clarksons Shipping Intelligence Network,

6 Dünya Deniz TicareN Filosu GLOBAL DENİZ TAŞIMACILIĞI Deniz Taşımacılık Tahminleri (SAJ2011) (mil. ton) 14,000 12,000 10,000 8,000 Deniz Ticare3 ( yıllık) Petrol ve Ürünleri 1.4% Demir Cevheri 2.5% Kömür 2.3% Küçük Kuru Y. 3.5% Diğer Kuru 4.9% Gas (LNG + LPG vd) 3.8% Toplam (SAJ2011) 3.0% beklentiler Forecast 6,000 4,000 2, Gas (LNG+LPG (LNG, LPG vd etc.) Other Diğer Kuru Dry Yük Minor Küçük Kuru bulk Yük 55 Major Ana Kuru Bulk Yük Sınıfı Crude Petrol ve & Ürünleri Product SAJ Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs 2012 Kaynak: Clarksons Shipping Intelligence Network, Global Gemi Kiralama Endekslerinde Gelişim Farklı endekslerin son 3 ay içindeki gelişimleri Dünya TicareN ve BDİ Endeks Son Değer Bir Önceki 20 Gün Endeks Son Değer Bir Önceki 20 Gün Endeks Son Değer Bir Önceki 20 Gün BDI BDTI type1100 5,454 5,449 5,455 BCI 2,261 2,304 1,829 type1700 6,350 6,347 6,363 6

7 Petrol, Al]n, DJI, BDI Petrol, Al]n, DJI, BDI (endekslenmiş) Petrolün Al]n Değeri Merkez Bankaları Politika Faizleri BOE ECB BOJ FED 7

8 Reel Sektörün Fonlama MaliyeN TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Büyümesi nin Dünya Ticareti Gelişimi ile Etkileşimi Türkiye de Büyüme BeklenNleri (%) 31 8

9 Nominal Büyüme (%) Dünya TicareN ve Türkiye GSYH Gelişimi (%). Kaynak: TÜİK, OECD. Türkiye Dış Ticaret Gelişimi BeklenNleri (endekslenmiş) Türkiye nin Borç Yapısı (Toplam Borç/GSYH) Kaynak: TÜİK Kaynak: TCMB, Hazine 9

10 Türkiye de Ya]rımlar Türkiye nin Cari Dengesi (milyon $) Kaynak: Hazine Kaynak: TCMB Almanya, Yunanistan ve Türkiye için CDS Gelişimleri

11 Milyar $ ,54 44,31 Dış Ticare0e Denizyolu Taşımacılığı 138,84 121,27 86,41 100,07 172,19 121,11 156,41 207,04 Ödemeler Dengesinde Navlun Gelirleri ve Giderleri Kaynak: TÜİK 2003 yılında 61,5 milyar dolarlık yük denizyolu vasıtasıyla taşınırken 2011 yılında bu rakam yılsonu itibariyle 207 milyar dolar olmuştur. 41 Deniz Ticaret Odası, 9 Mayıs Gemi Pazarlarına Yönelik Risk Ge3ri Tatminsizliği ve Riskten Kaçınma Deniz Taşımacılığı Riskler Gemi ve Yat İnşası Riskler Ge3ri Tatminsizliği: Ya>rımcılar dönem sonu için daha yüksek refah düzeyini daha düşük olana tercih ederler. Örneğin; aynı risk seviyesinde düşünülen iki farklı porköyden beklenen ge3risi yüksek olan tercih edilir. Riskten- kaçınma: Ya>rımcılar daha düşük riskteki ya>rım aracını seçme eğilimindedir. Özellikle aynı ge3ri beklen3si olan iki porköyden riski daha düşük olan porköyü tercih ederler

12 Risk Fayda Fayda ile refah arasındaki ilişkiye ya]rımcının refah düzeyinin fayda fonsiyonu denir. Fayda: Çalışma, tükenm veya ya]rım gibi ekonomik aknviteden sağlanan göreceli yararlanma, tatmin olma durumudur. Marjinal fayda: Bir birimlik refah ar]şından beklenen fayda ar]şıdır. Ya]rımcıdan ya]rımcıya farklılaşabilir. Ayrıca, mevcut refah düzeyi de marjinal fayda düzeyinde etkilidir. Azalan Marjinal Faydalar: Her bir birimlik refah ar]şında ya]rımcılar fayda düzeyinin artmasını bekler. Ancak her yeni bir birimlik ar]şta fayda ar]şı bir önceki fayda ar]şından daha azdır. Risk primi: Belirlirli bir ya]rımın risksiz bir ya]rımın üzerinde sağlaması beklenen nihai refah düzeyi farkı (genri farkı). Kayıtsızlık Eğrisi Ya]rımcı açısından aynı fayda düzeyinde varsayılan ya]rım araçlarının beklenen genri ve risk noktalarını birleşnren eğri. Eğri üzerindeki her bir ya]rım aracının beklenen faydası aynıdır; ya]rımcı bu ya]rım araçları (A ve B) arasında kayıtsızdır. Getiri A B I (Kayıtsızlık Eğrisi) PorKöy Yaklaşımı ile Riske Karşı Korunma N kıymeuen oluşan porköyün beklenen ge3risi: _ N rp = X i r i = x1 i= 1 _ * 2 2 r1 + x * r +... X i = i yatırımı için portföyde ayrılan pay. _ r i = i yatırımı beklenen getirisi N = portföydeki menkul kıymet adedi Örnek: Portföyde bulunan A hissesi %30, B hissesi %10 kazandırırken C hissesi %10 kaybettirmiştir. Başlangıçta; portföy payları sırasıyla %40, %40 ve %20 dir. Portföyün toplam getiri oranı % kaç olmuştur? Standart Sapma ve Varyans Beklenen ge3ri: N kıymesen oluşan portöy için portöyün normal koşullarda beklenecek genriniz ifade eder. Normal Dağılım: Ortalama genri ve standart sapma ile tanımlanan simetrik, çan eğrisi görünümlü olasılık dağılımı Porföyün standart sapması: Beklenen genriden sapma. Kovaryans: İki rassal değişken arasındaki ilişkiyi ölçen bir Koooorrrrrkkkkmmmaaa.. istansnk ölçüsüdür. Örneğin iki menkul kıymenn genrilerinin ne düzeyde beraber hareket euklerini ölçebilir. Korelasyon Katsayısı: Kovaryans ölçümünü daha kolay ve anlaşılır hale genren ilişki katsayısıdır. Korelasyon katsayısı 1 ve +1 arasında yer alır. Varyans: Standart sapmanın karesidir

13 Risk- GeNri Değerlendirmesi GeNri Oranı % 16% Küçük şirket Hisseleri Yıllık Ortalama Getiri 14% 12% 10% 8% 6% D.Tahvili 4% H.Bonosu 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Standart Sapma Büyük Şirket Hisseleri 49 Source: Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 2000 Yearbook, Ibbotson Associates, Inc., Chicago (Yıllıkly updates work by Roger G. Ibbotson and Rex A. Sinquefield). All rights reserved. 50 Tarihi GeNriler, Örnek: Beklenen GeNri ve Risk Hesabı Ortalama Standart Series Yıllık Getiri Sapma Dağılım Beş yıllık bir dönem boyunca bir hisse senedinin yıllık getirileri şu şekilde gerçekleşmiştir: Yüzde 15, yüzde 23, yüzde 11, - yüzde 3, yüzde 37. Beklenen getiri (getirilerin aritmetik ortalaması) ve varyansı nedir? Büyük Şirket Hisseleri 12.2% 20.5% KOBİ Hisseleri Özel Sektör Tahvilleri Devlet Tahvilleri ABD Hazine Bonosu Enflasyon Getiri Sapmalar Sapma kareleri 0, ,15-0,256 0,23 0,124 0, ,11 0,004 1,6E-05-0,03-0,136 0, ,37 0,264 0, Ortalama=0,106 Toplam= 0,16912 Beklenen Getiri= Ortalama = 0,106 Varyans = Sapma Kareleri Toplamı / (n-1) = 0,04228 Standart Sapma = 0, % 0% + 90% Source: Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 2003 Yearbook, Ibbotson Associates, Inc., Chicago (Yıllıkly updates work by Roger G. Ibbotson and Rex A. Sinquefield). All rights reserved

14 O r a l E r d o ğ a n, 2 2 H a z ir a n y = 1E-07x 3-0,0002x 2 + 0,0642x + 18,865 R 2 = 0, Risksiz GeNrili Menkul Kıymet Default Risk Yok Öngörülen Elde Tutma Süresi sonunda Ya]rım Geri Dönüşüne İlişkin Bir Ödememezlik Kısmen de Olmayacak]r. Sabit GeNri BeklenNsi Var Öngörülen elde Tutma süresi sonunda elde Edilecek GeNri Oranı önceden belirlidir. Ha>rlatma: Paranın Zaman Değeri Hesapları Gelecek Değer Hesabı G= A * (1+r) n G = Gelecekteki değer A = Anapara r = Bir dönemlik faiz oranı n = Dönem Sayısı Bugünkü Değer Hesabı A= G / (1+r) n Sürekli Faizlendirme R* T G = A* e Anüitenin Bugünkü Değer Hesabı A Cx n [( 1+ r) 1] r(1 + r) n Faiz Oranları Vade Yapısı Verim Eğrisi Çizilmesi BeklenNler Teorisi Likidite Tercihleri Teorisi Segmentasyon Teorisi 3 5 % 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 % 0 % D İ B S G e tir i O r a n ı % 30 TRB101104T19 24, TRT161105T12 27,68 VKG Bileşik yıl V a d e y e K a l a n G ü n S a y ı s ı Vadeye Kalan Gün Oral Erdoğan, Bilgi Üniversitesi, 6 Ağustos

15 Uluslararası Parite İlişkileri 1. Vadeli Fiyat ile Gelecekteki Spot Fiyat İlişkisi (UFR: Forward rates as unbiased predictors of future spot prices) 2. Sa]nalım Gücü Paritesi (PPP: Purchasing Power Parity) 3. Döviz değeri ile faiz oranları farklılaşması İlişkisi IFE: InternaNonal Fisher Effect 4. Faiz Oranlarında Enflasyon Etkisi (FE: Fisher Effect) 5. Faiz oranlarındaki değişim ile forward döviz değeri ilişkisi (IRP: Interest Rate Parity) Risk Grupları Sistema3k risk, pazar riski olarak da bilinir ve bir pazardaki tüm kıymet ya]rımlarının genrisini etkileyen faktörlerdeki değişim nedeniyle ortaya çıkar. Pay senetleri endeksine paralel olarak ya]rımlara yansıyan söz konusu riskin çeşitlendirme ile ortadan kaldırılması olanaksızdır. Sistema3k olmayan risk ise, ilgili menkul kıymenn kur değişmelerinin işletme sonuçlarına yansımasıdır (yönenm başarısızlığı vb.). İstaNsNk ve matemank yöntemler kullanılarak portöye çok sayıda menkul kıymenn alınması veya portöydeki pay senetlerinin revizyonu ile söz konusu ile bu risk farklılaş]rılabilir. Sistemik Risk: Sistemin bir alt birimindeki sorunun hızla yayılıp tüm sistemi etkilemesine sebep olabilecek risk durumudur. Bazı sistemank olmadığı düşünülen riskler sistemi çok kısa sürede çöküşe götürebilir. ABD de too big to fail tar]şması da sistemdeki bir bankanın iflasının tüm sistemi de çökertebileceğini içeriyor. Geçmişte de Asya da başlayan Kriz hızla global krize neden olmuştu. Bulaşma etkisi, domino etkisi kavramlar sistemik krizle paralel kullanılmaktadır Hisse Fiyatı Etkin ve Etkin Olmayan Piyasalarda Haberin Fiyata Etkisi Kötü Habere Etkin Piyasa Tepkisi Kötü Habere Aşırı Tepki ve Düzeltme Kötü Habere Gecikmeli Tepki Haber çıkışı öncesi ve sonrasında günler 59 OpNmum Portöy Belirleme PraNk Yöntem 1. Fizıbıl (beklenen genrisi pozinf) portöyler belirlenir. 2. MPT ye göre etkin portöyler ve Etkin Sınır elde edilir. 3. Risksiz ge3rili menkul kıymet tanımlanır. 4. Risksiz genri noktasından etkin sınıra teğet çizilir. 5. Teğet noktası op3mal porköy (teorik olarak pazar portöyü) alınır

16 2002 Ocak Mart Dönemi İçin Bazı Enstrümanların Risk GeNri Dağılımı Ya]rımların Riske Karşı Korunması Belirsizlik ve Risk Beklenen GeNri/Risk Varlık ve Yükümlülükler Açısından Risk Risk Grupları ve Transferi Çeşitlendirme Riske Karşı Pozisyon Ayarlama Sigortalama Fayda Teorisi ve Riskten Kaçınma Modern Portöy Teorisi ya]rımcılar için tanımlanan fayda fonksiyonlarına dayanmaktadır. Daha önce ya]rımcıların fazlayı aza tercih etmesi (daha fazla genriyi tercih etmesi) ve riskten kaçınması varsayımlarını kullanarak etkin set dışındaki ya]rım alternanflerini elemişnk. Doyumsuzluk ve riskten kaçınma Ya]rımcıların risk iştahı onların ya]rım tercihlerini belirlemektedir. Buna göre ya]rımcıları üç gruba ayırabiliriz; Risk severler Risk nötrler Riskten kaçınanlar Risk Transfer Kararı 1. Riskin Kaynağı nedir? 1. Pozisyon Uzun mu, Kısa mıdır? 2. Hangi faktörlere duyarlıdır? 3. Maruz Kalınan Risk sistemank mi; sistemank olmayan mı? 2. Karşı Taraf Var mıdır? (Talebi/hedefi nedir?) 1. Çeşitlendirme gerekir mi? 2. Arbitraj olanağı mevcut mudur? 3. Prim ödeyerek korunulabilir mi? 4. Paralel türev piyasada futures yapılarak hedefe kilitlenilebilir mi? 5. İşlem yapılacak piyasada gelecek yükümlülük dönemleri için derinlik ve likidite yeterli midir?

17 Kayba Maruz Durum Risk Transferinde Pozisyona Göre Strateji GelişNrme (~Building Blocks) Kar Zarar Grafiği Pozisyon Potansiyel Kar/Zarar Durumu Potansiyel Kar/Zarar Durumu Potansiyel Kar/Zarar Durumu Hedging: Riske Karşı Pozisyon Kayba Maruz Durum Insurance: Sigortalama (Opsiyon Kullanarak) Kayba Maruz Durum Kur Riskine Karşı Korunma Gereksinimi ve Uygulama İşletmeler farklı para birimlerine göre gelir gider hesabına sahip olabiliyor ve bu da vadelere göre değişkenlik gösteriyor. İster TL nin yabancı paralar karşısında, ister paritelerin değişimi şirket nakit akış ve piyasa değerlerini çok olumsuz etkileyebiliyor. Ya]rım hesaplarında da (portöy man]ğı ile tutulması halinde dahi) kur riskine karşı korunma gerekebiliyor. 65 Sistemik Riskler ve Tedbirler Kur Riski ve Tedbirler Sistemik risk: Global olarak yaşanabilecek kredi default ları Türk şirketlerini de ani ve olumsuz etkileyebilir. Tedbir: Global sermaye, işgücü, ve mal Ncaretleri sürekli izlenmelidir. Ticarese rasyonel alanlar seçilmeli ve portöy anlayışından ödün verilmemeli Kayba Maruz Değer hesabı yapılmalıdır. AkNf ve Pasiflerdeki farklı vadeli kalemler ve farklı vadeli döviz hesapları nedeniyle her an kur riski oluşmaktadır. Döviz aknf ve pasiflerinin dengesinin ayarlanması Net döviz pozisyonunu vadeler inbariyle belirlemek. Vadeler ve pozisyon büyüklükleri inbariyle; Forward Futures OpNons Swaps kullanımı ile döviz riskine karşı korunma. 17

18 Taşımacılık MaliyeN Riski (Navlun riskleri) ve Tedbirler YöneNm Riskleri ve Tedbirler Taşıyıcı firmalar için navlunların yükselmesi riski Taşıtanlar için navlunların düşmesi riski Taraflar arasında uzun vadeli kontratların yapılması Navluna dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin yapılması Bir işletmenin hedeflere ulaşmada karşılaşacağı her türlü risk iyi yönenlememeden kaynaklanır. Her türlü finansal, hukuki, operasyonel sorunlara karşı yöne3m kabiliye3 gerekir. Growthmania birçok global büyük firmanın batmasına neden olmuştur (Barings, LTCM, Enron...) Pazarda yoğunlaşma ve rakiplere karşı yeterli kabiliyen gösterememe durumu rekabet riski olarak tanımlanabilir. YöneNme global vizyon kazandırmak. ŞirkeNn tüm çıkar taraflarına adil davranmak YöneNmde ana ortaklar dışında en az bir bağımsız görüşe yer vermek. Hukuki, siyasi ve finansal risklere karşı oto kontrol mekanizmasının kurulması. 18

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler ABD Merkez Bankası, yaklaşık altı yıl sonra 2008 mortgage krizinin ardından başlatılan teşvik programını

Detaylı

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI PARA, BANKA VE SERAYE PİYASALARI A. PARA VE KUR POLİİKALARI 1. Genel Çerçeve Orta vadeli para politikası stratejisi çerçevesinde, 2006 yılı başından itibaren uygulamaya konulan açık enflasyon hedeflemesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI ve KÜRESEL MALİ KRİZİN BANKA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ AYDAN GÖK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ

TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TÜREV ARAÇLAR, PİYASALAR VE RİSK YÖNETİMİ Ders Kodu: 1011 Türev Araçlar Sınavı Prof. Burak Saltoğlu Boğaziçi Üniversitesi ve Risktürk Bu kitabın tüm yayın hakları

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı. AĞUSTOS 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler Fed Açık Piyasa Komitesi, iki gün süren toplantıdan sonra aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ HAFTALIK EKONOMİ VE FİNANS BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ 19 Kasım 2012 / 46 İktisadi Araştırmalar Bölümü İzlem Erdem - Müdür izlem.erdem@isbank.com.tr Figen Yılmaz - Müd. Yrd. figen.yilmaz@isbank.com.tr

Detaylı

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI Prof. Dr. Kemalettin ÇO KAR Arş. Gör. H. Ali ATA ÖZET Uluslararası finans sisteminde faiz oranları ve döviz kurlarındaki

Detaylı

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması T C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PARA, SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURUMLAR ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması İlhan ÇİFTÇİ

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Durmuş YILMAZ Başkan 2 Nisan 29 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Detaylı

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012)

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012) FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 212) EMEKLİLİK FONLARI VE PİYASALAR BÜLTENİ GENEL DEĞERLENDİRMELER 212 OVP (Orta Vadeli Plan) için konulan hedeflerden öne çıkan beş kalemden; ikisinde

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKBANK T.A. Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARAA DÖNEM FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2015 yılı ilk çeyreğinde uluslararası piyasalarda öne çıkan tema, dolardaki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU NİSAN 2010/II HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2010

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

http://www.cengizonder.com Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014

http://www.cengizonder.com Finansal Yönetim Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ocak 2009 / SORU - 1 K hisse senedinin beklenen getirisi %35 M hisse senedinin beklenen getirisi %25 olup, her iki hisse senediyle oluşturulan portföyde 20.000 TL lik K hisse senedi

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 29 SAYI 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2007 yazında ABD de başlayan olumsuz gelişmeler, Eylül 2008 de Lehman Brothers ın iflası ile devam etmiş, küresel çapta bir finansal krizin yaşanmasına

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı