FOLİKÜL METABOLİ)MASINI ETKİLEYEN 3 TEMEL FAKTÖR SAÇ SAĞLIĞINI)I BELİRLER!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOLİKÜL METABOLİ)MASINI ETKİLEYEN 3 TEMEL FAKTÖR SAÇ SAĞLIĞINI)I BELİRLER!"

Transkript

1 FOLİKÜL METABOLİ)MASINI ETKİLEYEN 3 TEMEL FAKTÖR SAÇ SAĞLIĞINI)I BELİRLER! 1. BESİNLER Mikro esi ler hem total sağlığı koru ası hem de saç sağlığı ı sürdürülmesinde fonksiyonel yapı taşları, olmazsa olmaz faktörlerdir. Folikül döngüsünün ozul ası, fonksiyonel mikrobesinlerden yoksun, ve ge etiği ize uygun olmayan gıdaları tüketme sıklığı ile doğru ora tılıdır. Mikrobesinlerin eksikliği saç folikülünün a sızlığı a, gri-beyaz renge dö üş esi e, erken yaşla ası a ve saç dökülmelerine neden olur. Mikrobesinler folikül hücrelerine kıl al damarlar (kapiler mikrosirkülason) yoluyla ulaşırlar. Kıl al da arları aterosklerozu, trombozu, büzülmesi (vazokonstriksiyon) ve fizyolojik tonüsü yitirmeleri, foliküle mikrobesinlerin ve oksijenin yeterli miktarlarda ulaş ası ı ve metabolik artıkları uzaklaştırıl ası ı bozar, folikül sağlığı ı tehtid eder. 2. REDOKS HOMEOSTAZ Folikül hücrelerinde oksido-redüksiyon reaksiyo ları ı ozul ası REDOKS STRES oluşturarak, folikül hücrelerinde inflamasyona, kaosa ve erken apoptoza (ölüme) neden olur. Metabolik hastalıklar, diyabet, obezite, kanser, otoimmün hastalıklar, hormonal bozukluklar, oksidan besinler, aşırı ekzersiz, azı ilaçlar, sigara toksinleri, insektisitler-pestisitler, egzoz du a ı, tozlar, çevresel kirleticiler, zararlı UV, radyasyon, ko akçılar (mikroorganizmalar), işle iş gıdalar, saç oyaları, sentetik kimyasallar, sosyal ve düşü sel askı, oksidasyon reaksiyo ları ı tetikleyerek folikül hücrelerinde redoks ho eostazı ve fizyolojik döngüyü bozarlar, saçı yıpra ası a ve kay ı a neden olurlar. 3. HORMONLAR Hormonal düzensizlikler, hormonal hastalıklar (tiroid hastalıkları, adrenal korteks hastalıkları gibi) testosteron fazlalığı, anabolik steroidler, menapoz, andropoz gibi durumlar saç folikül döngüsünü değişerek anagen fazı kısal ası a neden olurlar.

2 Saçı ızı doğası ı esa siyel oleküller ile geliştire fonksiyonel formül Agonist Saç Bakım Ürünleri Arındırma ve Detoks Koruma, Onarım ve Cebin ön yüzü

3 Agonist 1. Rushton, Clin Exp Dermatol Jul;27(5): Trüeb, 2. J Cosmet Dermatol Jun;4(2): Van Neste, 3.Micron. 2004;35(3): Finner, Dermatol Clin Jan;31(1): Hamanaka, Sci Signal Feb 5;6(261):ra8. 6. Brzezińska-W isło, Wiad Lek. 2001;54(1-2): Reuter, J Dtsch Dermatol Ges Nov;8(11): Saper, Am Fam Physician May 1;79(9): Skalnaya, J Trace Elem Med Biol Jan;25 Suppl 1:S Roy, 15.J Cosmet Dermatol Jun;6(2): Nasiri, J Eur Acad Dermatol Venereol May;26(5): Azzouni, J Drugs Dermatol Feb 1;12(2):e Westgate, Int J Cosmet Sci Jan 30. doi: /ics Sinclair, Br J Dermatol Jun;166 Suppl 2: Monselise, J Cutan Med Surg Jan-Feb;17(1):46-51.

4

5 Agonist Şampuan Saç Arındırma & Detoks Kompleksi Saç ve saç derisi e akı, o arı ve a lılık sağlaya, gü lük şa pua olarak kulla ıla ile üstü ir arı dır a ürü üdür. Etkileri: Saç tellerini ve saç diplerini çevresel kirleticiler, ölü hücreler ve atıklarda arı dırır, açlı ve saçsız deride, perokside ol uş yağları ve ozul uş protei leri etkisizleştirir, detoks oluşturur, Ko akçıları yaptığı tahrişe ve irrita reaksiyo lara karşı korur, aç folikülleri i esler, kuvvetle dirir, yaşa süresi i uzatır ve saç dökülmelerini engeller, Mikro dolaşı ı düze leyerek ikro esi leri ve itkisel aktif ileşikleri folikül hü releri e hızlı ve yoğu ir içi de ulaş ası ı sağlar, açı yağı ı- e i i de geleyerek ve epider al ta akayı restore ederek kepek oluşu u u ö ler, Öze le oluşturul uş for ülasyo u sayesi de saçı kurut az, tara ası ı kolaylaştırır, aç telleri i her koşulda a lı, ha i li, parlak ve sağlıklı görünmesine neden olur,

6 Agonist ŞAMPUANIN ETKİ MEKANİ)MASI Ago ist şa pua, bitki ekstrelerinden gelen esansiyel mikro besinler, saç sağlığı ı koruyu u-o arı ı oleküller ve doğal detoks ileşikleri içer ektedir: Fe olikler, steroller, a tioksida lar ve diğer itkisel aktifler, vita i ler, eser elementler- i eraller, a i o asidler, itkisel yağlar, esa siyel yağ asidleri ve proteinler. 1. Trüeb, Int J Trichology Jan;1(1): Abdel Fattah, J Eur Acad Dermatol Venereol Apr;25(4): Koca, Med Sci Monit Jun;11(6):CR Zhao, Indian J Dermatol Venereol Leprol Nov;78(6): Mirmirani, Maturitas Nov 24. pii: S (12) D'Agostini, J Dermatol Sci Jun;46(3): Patel, Dermatol Clin Jan;31(1): Makpol, Planta Med Jun;76(9): Chittur, Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011: Byun, Cancer Res Mar 15;70(6): Byun, Carcinogenesis Feb;34(2): Sharquie, J Dermatol Jun;29(6): Jung, Carcinogenesis May;31(5): Ban, Arthritis Res Ther. 2009;11(5):R Cutler, Br J Biomed Sci. 2004;61(2): Hajheydari, Indian J Dermatol Venereol Leprol JanFeb;73(1): Singh, Clin Dermatol Sep-Oct;27(5): Roy, Carcinogenesis Mar;33(3): Katiyar, Photochem Photobiol Mar-Apr;84(2): Kwon, Phytomedicine Aug;14(7-8): Silva, Int J Cosmet Sci Feb;35(1):69-77.

7 Agonist Balsam Saç Onarım & Yeniden Yapılandırma Kompleksi Baya larda, özellikle zayıf-i e telli, kırık, yıpra ış, işle gör üş oyalı, per alı v saçları esle esi i, o arı ı ı, ye ile esi i destekleye, parlak, yu uşak, güçlü, kolay şekille e ile ve ha i li saçlar oluştura ileri ir for üldür. Etkileri: Epider isi esleyerek hü re hasarı ı o ar aya yardı ı olur, açı ve saçlı deriyi, çevresel kirleti ileri, toksi leri egzoz, du a, toz, rüzgâr, tuz, zararlı gü eş ışı ı, soğuk, aşırı sı ak, radyasyo v zararlı etkileri de korur, Aşırı peroksidasyo ve oksidasyo reaksiyo ları ı e gelleyerek lipid ve protei lerde hasar oluş ası ı ö ler, saçı yaşla ası ı ge iktirir, reje erasyo a katkıda ulu ur, Folikül dö güsü ü destekleyerek saçları dökül esi e izi vermez, aç telleri i güçle dirirke a lı ve ha i li kal ası ı sağlar,

8 Saç Folikül Döngüsünün Potent Modülatörü Agonist Balsam, itki ekstreleri de gele esa siyel ikro esi ler, saç sağlığı ı koruyucu-o arı ı oleküller ve doğal detoks ileşikleri içer ektedir: Fe olikler, steroller, a tioksida lar ve diğer itkisel aktifler, vita i ler, eser ele e tleri eraller, a i o asidler, itkisel yağlar, esa siyel yağ asidleri ve protei ler. 1. Davis, Br J Dermatol Dec;165 Suppl 3: Adly, Histochem Cell Biol Dec;134(6): Durusoy, Clin Exp Dermatol Oct;34(7): Bleiker, Br J Dermatol Jul;153(1): Foitzik, J Invest Dermatol Jun;124(6): Kwon, Phytomedicine Aug;14(7-8): Kawano, J Nat Med Jul;63(3): Roy, J Cosmet Dermatol Jun;6(2): Semalty, J Dermatolog Treat Jun;22(3): Schallreuter, Pigment Cell Melanoma Res Feb;24(1): Westgate, Int J Cosmet Sci Jan 30. doi: /ics

9 Agonist Solüsyon Saç Onarım & Yeniden Yapılandırma Kompleksi Epidermal hücreleri besleyen, saç folikülleri i yaşa dö güsü ü düze leye, rejenerasyonu tetikleyen, erkek tipi saç dökül esi e karşı koruya ve iyoe erji sağlaya ileri ir for üldür. Etkileri: açlı ve saçsız deride, epider al hü releri esa siyel ikro esi ler ile doyur aya yardı ı olur, Çevresel kirleti ileri ve diğer dış etke leri toksik etkileri e karşı saç telleri i ve epider isi koruyarak, tahrişi ve irritasyo u ö le esi e katkıda ulu ur, Hor o al değişiklikleri ede olduğu saç kayıpları a ve saç dökül eleri e karşı korur, Epider al hü relerde redoks ho eostaz ı deva tazele e sağlar, ettirirke Folikül dö güsü ü destekleyerek saçı ye ide yapıla ikro dolaşı ı düze ler, ye ile e, ası ı ve sağlıklı üyü esi i teşvik eder,

10 Cüce Palmiye (Serenoa repens) Ka ak çekirdeği Cucurbita pepo L.) Silybum marianum Olea europaea leaf Allium sativum Allium cepa Saw Palmetto Pumpkin Seed Salvia Officinalis Leaf 1. Ryan, Plant Foods Hum Nutr Sep;62(3): Sharquie, J Dermatol Jun;29(6): Hajheydari, Indian J Dermatol Venereol Leprol Jan-Feb;73(1): Prager, J Altern Complement Med Apr;8(2): Chittur, Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011: Rossi, Int J Immunopathol Pharmacol Oct-Dec;25(4):

11 Agonist Yağ Saç Onarım & Yeniden Yapılandırma Yağı Saç folikülleri i esa siyel yağ asidleri ile doyura, dış etke leri yıpratı ı etkileri de koruya, saç telleri i kolay şekille esi i, a lı ve parlak görü esi i sağlaya eşsiz doğal yağ ko pleksi 25 Farklı Bitki i Yağları da gele Esa siyel Yağ Asidleri Kulla ılışı: İleri Bakı Kürü: )ayıfla ış, a sızlaş ış, kırıla, saç oyası ve fö ede iyle yıpra aya aşla ış saçlarda, saç kökleri de iti are uçları a yeterli iktarda Ago ist Doğal Yağ Ko pleksi asaj yapılarak uygula ır. Yağ, akı ihtiya ı a ağlı olarak -30 dakika bekletildikten sonra saçlar tercihen Ago ist Saç Arı dır a ve Detoks Şa pua ı ile yıka ır. Bu uygula a haftada - defa tekrarla ır. Şa pua Ö esi: Şa pua ı ıza ekstra akı etkisi kat ak içi kuru saç derisi e irkaç da la Ago ist Doğal Yağ Ko pleksi uygula ır. Bekle eye gerek ol ada ter ihe Ago ist Saç Arı dır a ve Detoks Şa pua ı ile saçlar yıka ır. Sür ve Çık: Gü içerisi de saçları a lı ve parlak görü esi ve çevresel kirleti ileri egzoz, du a, toz, UV, v yıpratı ı etkileri de koru ası a a ıyla, - da la yağ, kuru veya e li saç telleri i uçları a doğru uygula ır. Epider al ka dolaşı ı ı ikrosirkülasyo u güçle dirir

12 25 Farklı Bitki i Yağları da gele Esa siyel Yağ Asidleri Olea Europaea Fruit Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Oleum Pinus Sylvestris Oil, Juglans Regia Seed Oil, Myrtus Communis Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Triticum Vulgare Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Punica Granatum Seed Oil, Chamomilla Recutita Oil, Urtica Dioica Seed Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Oenothera Biennis Oil, Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil, Rosmarinus Officinalis Flower Oil, Eucalyptus Leaf Oil, Allium Sativum Bulb Oil, Laurus Nobilis Leaf Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, Piper Nigrum Seed Oil, Dianthus Caryophyllus Flower Oil, Mentha Piperita Oil, Thymus Serpyllum Oil 1. Lansky, J Ethnopharmacol Jan 19;109(2): Boussetta T, PLoS One Jul 31;4(7):e Karasu C, Interdiscip Toxicol Mar;5(1): Pazyar, Skin Pharmacol Physiol. 2012;25(3): Draelos, Clin Plast Surg Jul;38(3): , 6. Graf, Skin Therapy Lett. 2000;5(4): Mishra, Sci Pharm Sep;80(3): Turan, J Agric Food Chem Dec 26;55(26): Cabrera-Vique, Nutr Rev May;70(5): Fachini-Queiroz, Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:

Derideki kök hücrelerinin korunması için bitkisel kök hücre teknolojisi!

Derideki kök hücrelerinin korunması için bitkisel kök hücre teknolojisi! www.orenda.gen.tr Derideki kök hücrelerinin korunması için bitkisel kök hücre teknolojisi! Cansız, mat ve dökülen saçlar için hazırlanmış, saç bakım ailesinin yeni bir üyesi olan Orenda Magic Power Serum

Detaylı

SAÇ YAPISI, SAÇIN DÖNGÜSÜ, SAÇIN DÖKÜLME NEDENLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SAÇ YAPISI, SAÇIN DÖNGÜSÜ, SAÇIN DÖKÜLME NEDENLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME GİRİŞ HairMD şampuan ve saç serumu 2012 yılında eczacılarımızın ve hastalarımızın kullanımına sunulmuştur. İçeriği çok zengin olup 14 den fazla aktif madde içermektedir. Ve bu maddelerin (6 tanesi ile

Detaylı

Aromaterapi Anne ve Bebek

Aromaterapi Anne ve Bebek Aromaterapi Anne ve Bebek aisha, ülkemizin ilk aromaterapi markasıdır. aisha nın bu konuda özellikle uzmanlaşmasının nedeni, tüm duyuları etkileme gücüne sahip aromaterapinin, kadim şifa ve inanç sistemlerinin

Detaylı

Aromaterapi. Aromaterapi Öz Yağları Baz ve Bitkisel Yağlar Masaj ve Bakım Yağları Saf Çiçek Suları Sabunlar

Aromaterapi. Aromaterapi Öz Yağları Baz ve Bitkisel Yağlar Masaj ve Bakım Yağları Saf Çiçek Suları Sabunlar Aromaterapi Aromaterapi Öz Yağları Baz ve Bitkisel Yağlar Masaj ve Bakım Yağları Saf Çiçek Suları Sabunlar Aisha ülkemizin ilk aromaterapi markası olarak kendini doğal terapiler konusunda bir öncü kabul

Detaylı

Neden Zade Vital?... 2-7 Zade Vital Bitkisel Besin Destekleri... 10 Doğal Besin Desteği Olarak Bitkisel Yağlar... 12-13

Neden Zade Vital?... 2-7 Zade Vital Bitkisel Besin Destekleri... 10 Doğal Besin Desteği Olarak Bitkisel Yağlar... 12-13 Mayıs 2014 Neden Zade Vital?... 2-7 Zade Vital Bitkisel Besin Destekleri... 10 Doğal Besin Desteği Olarak Bitkisel Yağlar... 12-13 Aspir Yağı... 14-15 Ceviz Yağı... 16-17 Çörek Otu Yağı... 18-19 Kabak

Detaylı

KOZMETİKLER VE KADIN Prof. Dr. Ayşen Karaduman *

KOZMETİKLER VE KADIN Prof. Dr. Ayşen Karaduman * KOZMETİKLER VE KADIN Prof. Dr. Ayşen Karaduman * Güzel görünmek, bakımlı ve çekici olmak arzusu insanlık tarihinin her döneminde görülen sosyal bir davranıştır. İnsanlar, içinde yaşadıkları dönemin ve

Detaylı

MASKE Normal Ciltler için

MASKE Normal Ciltler için MASKE Normal Ciltler için Normal, kuru, yağlı ve akneli cilt tipleri için 4 farklı çeşidi bulunmaktadır. İçeriğinde zengin bileşimlerin (Demir, Magnezyum, Kalsiyum, Bakır, Fosfor) yanı sıra, Susam Yağı,

Detaylı

Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri

Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Ezgi ÜNLÜ, Cengizhan ERDEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilimdalı, Ankara Özet Deri Yaşlanmasında Korunma ve Tedavi Yöntemleri Deri

Detaylı

CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR

CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR DERMATOLOJİK KOZMETİK LABORATUVARLARI DCL, 1980 den beri, en yüksek kalitede, reçetesiz cilt ve saç ürünlerini doktorların hizmetine sunmaktadır. DCL de çalışan

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

5000 yıllık Çin bilgeliğini modern Batı teknolojileri ile birleştiriyor... TIENS Ürün Kataloğu

5000 yıllık Çin bilgeliğini modern Batı teknolojileri ile birleştiriyor... TIENS Ürün Kataloğu 5000 yıllık Çin bilgeliğini modern Batı teknolojileri ile birleştiriyor... TIENS Ürün Kataloğu TİENS GROUP 1995 yılında sayın Li Jin Yuan tarafından kurulmuştur. TİENS ŞİRKETİ - 19 yıllık gelişim, - Dünya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI EL AYAK BAKIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Aktif oksijenle gençleşin

Aktif oksijenle gençleşin Aktif oksijenle gençleşin PHARMAOZON Ozon nedir? PHARMAOZON Aktif oksijen olarak adlandırılan ozon,bilinen en etkili antibakteriyel ajandır. Üç oksijen atomundan oluşan doğal bir gazdır. 2 atomlu normal

Detaylı

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma 74 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s17 Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair

Detaylı

Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1

Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1 Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1 Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI Ankara Üniversitesi Fen Fak.Kimya Bölümü Biyokimya ABD Kozmetik amaçlı birçok kimyasal madde

Detaylı

www.asgkozmetik.com 2013 KATALOĞU

www.asgkozmetik.com 2013 KATALOĞU www.asgkozmetik.com 2013 KATALOĞU HairMD, ASG Kozmetik Tescilli Markasıdır. SAÇ ŞAMPUANI 300ml BİTKİSEL KÖK HÜCRE VE BİTKİSEL MULTİVİTAMİN - MİNERAL KOMPLEKS TÜM SAÇ TİPLERİ İÇİN. Hairmd Şampuan içeriğindeki

Detaylı

CİLT YAŞLANMASINA BİLİMSEL BAKIŞ

CİLT YAŞLANMASINA BİLİMSEL BAKIŞ CİLT YAŞLANMASINA BİLİMSEL BAKIŞ Yüz yıllardır ölümsüzlüğü ve daha uzun yaşamanın yollarını arayan insanlar her geçen gün bu amaçla birçok yeni arayış içine girmişlerdir. Günümüz insanı daha uzun yaşamak

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

YeNI SIK SORULAN SORULAR

YeNI SIK SORULAN SORULAR Yeni SIK SORULAN SORULAR KOLEKSİYON SATINIQUE NEDİR? Satinique sadece Amway serbest girişimcileri tarafından sunulan tüm saç tiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan premium bir saç bakım, uygulama ve saç şekillendirme

Detaylı

Ürün Tanıtım Kataloğu

Ürün Tanıtım Kataloğu SHILIBA O DOĞAL KİŞİSEL BA KIM ÜRÜNLE Rİ Ürün Tanıtım Kataloğu Kendi Güzelliğinizin Uzmanı Olun S H I L I B A O D OĞ A L Kİ Ş İ S E L B A KI M Ü R Ü N L E R İ Kendi Güzelliğinizin Uzmanı Olun Altıntepe

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İÇERİSİNDE BESLENMENİN YERİ THE ROLE OF NUTRITION IN FACTORS AFFECTING WOUND HEALING

YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İÇERİSİNDE BESLENMENİN YERİ THE ROLE OF NUTRITION IN FACTORS AFFECTING WOUND HEALING KUTLUAY Derleme KÖKLÜ, / Review UGAR ÇANKAL YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İÇERİSİNDE BESLENMENİN YERİ THE ROLE OF NUTRITION IN FACTORS AFFECTING WOUND HEALING Dr. A.Harika KUTLUAY KÖKLÜ * Prof.

Detaylı

YeNI SIK SORULAN SORULAR

YeNI SIK SORULAN SORULAR Yeni SIK SORULAN SORULAR KOLEKSİYON SATINIQUE NEDİR? Satinique sadece Amway serbest girişimcileri tarafından sunulan tüm saç tiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan premium bir saç bakım, uygulama ve saç şekillendirme

Detaylı

KULLAN. BÜYÜLEN. DEĞİŞİMİ YAŞA.

KULLAN. BÜYÜLEN. DEĞİŞİMİ YAŞA. KULLAN. BÜYÜLEN. DEĞİŞİMİ YAŞA. İLERİ FORMÜL ENERJUVE Amway'e özel patentli* bir komplekstir. Özel güçlendirici lipit çeşitleri kreatini güçlendirir ve hasarlı saçta bulunan negatif yükü nötrleştirmek

Detaylı

Beslenme Yetersizliklerinde Derimizin Mesajları

Beslenme Yetersizliklerinde Derimizin Mesajları Beslenme Yetersizliklerinde Derimizin Mesajları DERLEME Yard. Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yazışma Adresi: Ondokuz Mayıs

Detaylı

Saç Dökülmesine Karşı Etkili Bitkisel Şampuanlar

Saç Dökülmesine Karşı Etkili Bitkisel Şampuanlar www.thaliasoap.com Saç Dökülmesine Karşı Etkili Bitkisel Şampuanlar NEDEN ISIRGAN ÖZLÜ ŞAMPUAN? Etken maddeleri laboratuvar ortamında hazırlanan % 100 bitki ekstrelerinden oluşmaktadır. Thalia laboratuarı

Detaylı

SAÇ ve CİLDİN DEĞERLENDİRİLMESİ Her saç bakımının sebebi saçların ve cildin sağlıklı tutulması olmalı. Sağlıklı saç hem daha parlaktır ve de daha

SAÇ ve CİLDİN DEĞERLENDİRİLMESİ Her saç bakımının sebebi saçların ve cildin sağlıklı tutulması olmalı. Sağlıklı saç hem daha parlaktır ve de daha KUAFÖR BROŞÜRÜ SAÇ ve CİLDİN DEĞERLENDİRİLMESİ Her saç bakımının sebebi saçların ve cildin sağlıklı tutulması olmalı. Sağlıklı saç hem daha parlaktır ve de daha güzeldir. Bu saçlar daha kolay şekle girer,

Detaylı

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i sa lık dışı ve a o ur kırı ı davra ışlarda ulu ula

Detaylı

nanokeratinsystem.com.tr BİLİM İSPATLADI! ARTIK MÜKEMMEL SAÇLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

nanokeratinsystem.com.tr BİLİM İSPATLADI! ARTIK MÜKEMMEL SAÇLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ nanokeratinsystem.com.tr BİLİM İSPATLADI! ARTIK MÜKEMMEL SAÇLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ MÜŞTERİLER İÇİN BESLEYİCİ SONUÇLAR! Bugün saçını sağlıklı tutmak modern kadının karşılaştığı en önemli sorunlardan

Detaylı