DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS"

Transkript

1 SAÇ METAL ŞEKİLLENDİRME SİMÜLASYONLARI İLE ÜRETİM HATALARININ TESPİTİ Osman Koray DEMİR (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bir üretim hatasının sonlu elemanlar yötemi kullanılarak simülasyonunun yapılması, sorunun simülasyon yardımı ile çözülmesi yolunda önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu çalışmada, eksplisit çözüm yönteminin saç metal şekillendirme işlemlerinde meydana gelen üretim kusurlarının belirlenmesi konusundaki başarısı sınanmıştır. Çalışmada eksplisit çözücü olarak LS-DYNA, önişlemci ve sonişlemci olarak da DYNAFORM kullanılmıştır. Bu yazılımlar kullanılarak birinde saçta yırtılma, diğerinde de saçta yapraklanma ve katlanma sorunları görülen şekillendirme işleminin simülasyonu yapılmış ve sonuçlar gerçek hayatla karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucu, eksplisit çözüm yönteminin saç metal şekillendirme işlemlerinde meydana gelen hataları yakalama konusunda başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Şekillendirilebilirlik Şeması, yapraklanma, yırtılma, saç metal şekillendirme, eksplisit sonu elemanlar yöntemi DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS ABSTRACT Simulating a production defect using finite element method is an important starting point in order to solve the problem by the help of simulations. In this study, the success of explicit finite element method in determining production defects occurring in sheet metal forming processes is tested. In the study, as the explicit solver, LS-DYNA, and as the pre and postprocessor DYNAFORM is used. Using those softwares, simulations of two forming processes, in which cracking, wrinkling and folding defects are observed are simulated, and the results are compared with the real life. As a result of the comparisons, it was concluded that the explicit solution method is successful in capturing defects occurring in sheet metal forming processes. Keywords: Forming Limit Diagram, wrinkling, cracking, sheet metal forming, explicit finite element method 1. Giriş Saç metal şekillendirme alanında eksplisit sonlu elemanlar metodu, yeni kalıp tasarımları yapmak ve eldeki kalıpları geliştirmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Eldeki kalıpları geliştirmenin amacı, daha mukavim ürünü daha hızlı elde etmek olabileceği gibi, son ürünü üretim sırasında meydana gelen kusurlardan arındırmak da olabilir. Hatalı üretime neden olan bir kalıp üzerindeki değişiklikleri ve deneme yanılmayı bilgisayar simülasyonu kullanarak yapabilmek için, öncelikle hatalı kalıbın yaptığı üretimin, yani hatanın simülasyonunu yapmak gerekir. Aşağıda, eksplisit sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmış hata simülasyonlarına iki örnek verilmiştir. İlk örnekte yırtılan, ikinci örnekte ise yapraklanan bölgeler, simülasyonlar tarafından başarıyla tespit edilmiştir. 1 FİGES A.Ş. ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar / Ankara-Türkiye

2 2. Yırtılma Problemi Yırtılma probleminin meydana geldiği şekillendirme işlemi, iki erkek kalıp, bir dişi kalıp, bir tutucu kalıp ve iki de çıkarıcı kalıp ile gerçekleştirilmektedir. Sözü geçen kalıplar Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1: Kalıpların ve iş parçasının iki ayrı görünümü Şekil 1 de görülen dişi kalıp sabit, erkek kalıplar ise hareketlidir. Tutucu parça sacı kendisi ile dişi kalıp arasında, çıkarıcı kalıplar ise sacı kendileri ile erkek kalıplar arasında sıkıştırmaktadır. Tutucu 2 ton, çıkarıcı kalıplar ise toplam 14 ton kuvvet uygulamaktadır. İşlemin modellenmesi için DYNAFORM önişlemci programı kullanılmıştır. Kalıpların ve şekillendirilmemiş sacın CAD resimleri arayüze ithal edilerek Sonlu Elemanlar ağı ile örülmüştür. İş parçası üzerinde bir kenarı 2.6 mm olan 9053 adet eleman kullanılmıştır. Elemanlar, 4 veya 3 kenarlı, 4 düğüm noktalı, yüzeyde tek, kalınlık boyunca 5 integrasyon noktasına sahip olan kabuk elemanlardır. Şekil 2 de elemanlarıyla birlikte gösterilen sacın kalınlığı 4 mm dir. Şekil 2: İş parçasının elemanları Kullanılan eleman ekleme algoritması sayesinde, simülasyon boyunca fazla deformasyona uğrayan elemanlar dörde bölünerek eleman başına düşen deformasyon azaltılır. Böylece gerektiği yerde gerektiği kadar çok eleman kullanarak zamandan tasarruf etmek amaçlanmıştır. Eleman ekleme algoritması sayesinde saç, şekillendirme işleminin sonunda aşağıdaki eleman yapısına sahip olmaktadır. (Şekil 3)

3 Şekil 3: Deformasyondan sonra iş parçasının elemanları İşlem gerçekte yavaş gerçekleşmesine rağmen, eksplisit çözüm yönteminin özelliğinden dolayı, kalıba gerçek hızından hayli yüksek olan 4000 mm/s hız atanmıştır. Bu durumun sonuçları olumsuz yönde etkilememesi amacıyla iş parçası için genleme hızından bağımsız, ayrıca yavaş yapılmış bir çekme testinin sonuçlarına dayanan malzeme bilgileri kullanılmıştır. Ek olarak, simülasyon boyunca kinetik enerjinin genleme enerjisine oranla önemsiz sayılabilecek oranlarda kalmasına dikkat edilmiştir. İş parçası için kinetik enerji ve genleme enerjisi eğrileri aşağıda verilmiştir. (Şekil 4) Şekil 4: İş parçası için genleme enerjisi ve kinetik enerji eğrileri İş parçası için, DYNAFORM malzeme kütüphanesinden, Elastiklik Sabiti 207 GPa, Yoğunluğu 7850 kg/m 3, Poisson Oranı 0.28 olan HRDQSK (Hot Rolled, Drawing Quality, Special Killed) çeliği kullanılmıştır. Malzemenin akma eğrisi aşağıda verilmiştir. (Şekil 5)

4 Akma Gerilmesi (MPa) Akma Gerilmesi - Plastik Genleme Plastik Genleme Şekil 5: İş parçası malzemesi akma eğrisi Kullanılan malzeme modeli, LS-DYNA nın 36 numaralı 3 Parameter Barlat adındaki malzeme modelidir. Bu model, sacın anizotropikliğini Lankford parametreleri adı verilen üç parametre ile hesaplara dahil eder. HRDQSK malzemesinin Lankford parametreleri 0, 45 ve 90 derecelerde sırasıyla 0.815, ve dır. Zaman adımı, simülasyon boyunca, kütle oranlaması yöntemi kullanılarak 0.4x10-6 s değerinde sabit tutulmuştur. Sonuçlarda kum saati enerjisinin iç enerjiye oranının önemsiz değerlerde kalmasına dikkat edilmiştir. Şekil 6 da, iş parçasında genleme enerjisi ve kum saati enerjisi eğrileri verilmiştir. Şekil 6: İş parçası için genleme enerjisi ve kum saati enerjisi eğrileri Simülasyon sonucunda çizdirilen ve Şekil 7 de verilmiş olan Şekillendirilebilirlik Şeması, iş parçasının kırmızı ile gösterilen bölgelerinde yırtılma meydana geleceğini öngörmektedir.

5 Şekil 7: İş parçasının üstten görünüşü. Yırtılacağı öngörülen bölgeler kırmızı ile işaretlenmiş Bu sonuçlar ile gerçek hayat, Şekil 8 yardımı ile karşılaştırılabilir. Şekil 8: İş parçası, yakınlaşılmış alttan görünüşler. Solda parçanın fotoğrafı, sağda simülasyon sonucu verilmiş Şekil 8 de de görüldüğü gibi, eksplisit sonlu elemanlar yöntemi, yırtılmanın yerini belirleme konusunda başarılı olmuştur. 3. Yapraklanma ve Kıvrılma Problemi Yapraklanma probleminin meydana geldiği şekillendirme işlemi, hareketli bir erkek ve sabit bir dişi kalıp ile gerçekleştirilmektedir. Sözü geçen kalıplar, Şekil 9 da gösterilmiştir.

6 Şekil 9: Kalıpların oblik ve yandan görünümleri İşlemin modellenmesi için DYNAFORM önişlemci programı kullanılmıştır. Kalıpların ve şekillendirilmemiş sacın CAD resimleri arayüze ithal edilerek Sonlu Elemanlar ağı ile örülmüştür. İş parçası üzerinde bir kenarı 8 mm olan adet eleman kullanılmıştır. Elemanlar 4 veya 3 kenarlı, 4 düğüm noktalı, yüzeyde tek, kalınlık boyunca 5 integrasyon noktasına sahip olan kabuk elemanlardır. Sacın kalınlığı 2 mm dir. Bir önceki örnekte de yapıldığı gibi, işlem gerçekte yavaş gerçekleşmesine rağmen, eksplisit çözüm yönteminin özelliğinden dolayı, kalıba 5000 mm/s hız atanmıştır. Bu durumun olumusuz etkilerinden kaçınmak için, yırtılma örneğinde anlatılan önlemler alınmış, ve sonuçta ortaya çıkan kinetik etkiler kontrol edilmiştir. Şekil 10, kinetik enerji, genleme enerjisi ve kum saati enerjisi sonuçlarını birlikte vermektedir. Buradan hem kinetik etkilerin, hem de sıfır enerji modlarının sonuçlardaki rolü kontrol edilebilir. Şekil 10: İş parçası enerji eğrileri

7 İş parçası için Elastiklik Sabiti 207 GPa, Yoğunluğu 7850 kg/m 3, Poisson Oranı 0.28 olan Sıcak Haddelenmiş Soğuk Su Verilmiş (HRCQ: Hot Rolled Qold Quenched) çelik malzeme kullanılmıştır. Malzemenin akma eğrisi aşağıda verilmiştir. (Şekil 11) Akma Gerilmesi (MPa) Akma Gerilmesi vs. Plastik Genleme Plastic Genleme Şekil 11: İş parçası malzemesinin akma eğrisi Kullanılan malzeme modeli, LS-DYNA nın 37 numaralı TRANSVERSELY ANISOTROPIC ELASTIC PLASTIC adlı malzeme modelidir ve sacın anizotropikliğini bir anizotropiklik katsayısı ile hesaplamalara katmaktadır. HRCQ malzemesi için anizotropiklik katsayısı 0.99 dur. Bu katsayı 1 olduğunda malzeme izotropik davranmaktadır. Simülasyon sonucunda çizdirilen ve Şekil 12 de görülebilecek olan Şekillendirilebilirlik Şeması, iş parçasının pembe ile gösterilen bölgelerinde yapraklanma meydana geleceğini öngörmektedir. Şekil 12: İş parçası oblik görüntüsü. Pembe bölgelerin yapraklanacağı öngörülüyor

8 Malzemedeki yapraklanma ve katlanma seviyesi yüksek olduğu için, bu kusurlar, Şekillendirilebilirlik Şemasına gerek olmadan da gözlemlenebilir. Şekil 13 de, sağda, simülasyon sonucunda iş parçasının alttan görünümü verilmiştir. Solda ise, parçanın aynı açıdan çekilmiş fotoğrafı vardır. Şekil 13: İş parçasının alttan görünümü. Solda parçanın fotoğrafı, sağda simülasyon sonucu verilmiş Şekil 13 de de görüldüğü gibi, eksplisit sonlu elemanlar yöntemi, yapraklanma ve katlanmaları belirleme konusunda başarılı olmuştur. 3. Sonuçlar Bu çalışmada, eksplisit sonlu elemanlar yönterminin saç metal şekillendirme işlemlerinin simülasyonu ve bu işlemlerde meydana gelen üretim kusurlarının belirlenmesi konularında başarısı sınanmıştır. Bu amaçla, birinde yırtılma, diğerinde de yapraklanma görülen iki kusurlu metal şekillendirme işlemi incelenmiş ve LS-DYNA kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. Yapılan simülasyonlar ve bunların gerçek hayatla karşılaştırılması sonucu, bu çözüm yönteminin kusurları başarılı bir şekilde tespit edebildiği sonucuna ulaşılmıştır.

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ Ercenk AKTAY (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bu çalışmada, 4 farklı kafes tipi yelkapan kulesi tasarımının, iki farklı yük

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ

BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir BAKIR BORULARIN TÜP HİDRO ŞEKİLLENDİRME İLE ŞEKİLLENEBİLİRLİĞİ Murat AYDIN*, İbrahim KADI**, Mustafa YAŞAR*** *murataydin@karabuk.edu.tr

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi

LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi Kadir Elitok, Ürün Geliştirme Bölümü.,TEMSA A.Ş./TÜRKİYE* Dr.M.Ali Güler, Ürün Geliştirme Bölümü.,TEMSA A.Ş./TÜRKİYE* Fatih Han Avcı, Ürün

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR POLİMER-AL KOMPOZİT SÖNÜMLEYİCİ TASARIMI Fatih Cansabuncu 1, İhsan Küçükrendeci 2, Feridun Karakoç 2 1 Otocan Yedek Parça Sanayi-BURSA

Detaylı

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ Mustafa ÖZDEMİR *1, Hakan GÖKMEŞE 2, Hakan DİLİPAK 3 and Volkan YILMAZ

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2013, BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI Özgür Palaz *, Burak Erdal *, Florian

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN ANALİZ YÖNTEMİYLE İKİ TİCARİ İMPLANT SİSTEMİNİN GERİLME DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ

ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN ANALİZ YÖNTEMİYLE İKİ TİCARİ İMPLANT SİSTEMİNİN GERİLME DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2(3),ÖS:BiyoMekanik2014, 175-180, 2014 ISSN: 1308-6693 Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 2(3),SI:BioMechanics2014,

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

MİKRO-GAZ TÜRBİN ÇEVRİMİNİN SİMÜLASYONU VE SİSTEM KOMPONENTLERİNİN OPTİMİZASYONU

MİKRO-GAZ TÜRBİN ÇEVRİMİNİN SİMÜLASYONU VE SİSTEM KOMPONENTLERİNİN OPTİMİZASYONU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 MİKRO-GAZ TÜRBİN ÇEVRİMİNİN SİMÜLASYONU VE SİSTEM KOMPONENTLERİNİN OPTİMİZASYONU Tolga ÇAKMAK Muhsin KILIÇ Özet: Son yıllarda,

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 55-65, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 1, 55-65, 2013 PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT

Detaylı

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI Aydın Gültekin *, Gamze Saranlı *, Gürkan Güven *, Murat Balaban *,

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile

Detaylı

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ H. EROL (1), T. BELEK (1), T. DURAKBAŞA (2) ÖZET Bu çalışmada, arka plan gürültü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 69 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME Hüdaverdi BİRCAN ve Hasan GEDİK Cumhuriyet Üniversitesi,

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı