YAP İŞLET MODELİYLE AKKUYU DA YÜKSEK GÜVENLİKTE BİR NÜKLEER SANTRAL KURULABİLİR Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAP İŞLET MODELİYLE AKKUYU DA YÜKSEK GÜVENLİKTE BİR NÜKLEER SANTRAL KURULABİLİR Mİ?"

Transkript

1 YAP İŞLET MODELİYLE AKKUYU DA YÜKSEK GÜVENLİKTE BİR NÜKLEER SANTRAL KURULABİLİR Mİ? Yüksel ATAKAN,Dr. Radyasyon Fizikçisi Serbest Danışman-Almanya Anahtar sözcükler: Akkuyu, 3.Kuşak Nükleer Santral, Rus VVER (WWER) reaktörü, Yap işlet modeli Özet Bu bildiride, Finlandiya da yapımı bitmek üzere olan ve dünyanın en güvenli nükleer santralı olarak kabul edilen 3. kuşak modern bir nükleer santraldaki teknik özelliklerin, Türkiye de uygulanan yap işlet modeliyle Akkuyu da kurulacak bir nükleer santralda gerçekleşip gerçekleşemeyeceği inceleniyor ve gerçekleşebilmesiyle ilgili bazı öneriler yapılıyor. Bütçeden bir para ayrılmadan Rus şirketine yaptırılacak nükleer santralin maliyetinin, yap işlet modelinde şirketin ileride satacağı elektrikten alacağı parayla karşılaması öngörülüyor. Halkı fiyat artımından korumak amacıyla, hükümetin elektriğin kilowatt-saat fiyatına koyacağı üst sınır nedeniyle şirketin, hem santralın maliyetini çıkarabilmesi hem de, ileride işletme giderlerinin getireceği yük de hesap edildiğinde, her şirket gibi, kâr edebilmesi için santralı, oldukça ucuz teknik sistem, aygıt ve aletlerle donatabileceği düşünülebilir.bu durumda ise, büyük bir kaza olasılığı (riski) artacağından ileride ortaya çıkacak can ve mal kaybının karşılanamaz boyutlarda olacağı bu bildiride vurgulanıyor. Bu nedenlerle, Türkiye de yap işlet modeliyle güvenliği en yüksek düzeyde bir nükleer santralin yaptırılabilmesi, nükleer santral yapımında görev almış deneyimli danışmanlık kurumlarının, santralın proje ve yapım süresince, sürekli devreye sokulabilmesi ve santralda kullanılacak herbir sistemin ve aygıtın ilgili uluslararası standartlara uygunluğunun ancak sıkı denetimi yapılabilirse ve gerektiğinde ek yaptırımlarla sağlanabilecektir. Bu yolun izleneceği ve santrali kuracak şirkete gerektiğinde ek yaptırımların kabul ettirilebileceği beklenir. Ancak böylelikle, ileride olabilecek kazalardan halkın korunması bugünden sağlanabilecektir. Giriş Özellikle Japonya da Fukuşima nükleer santrallarında Mart 2011 de başlayan kaza ve patlamalardan [1] sonra Türkiye de yapılması planlanan nükleer santrallar tartışılıyor. Yazılı ve görsel basında süren özellikle güvenlikle ilgili tartışmalar hükümetin Rusya ya yaptırmayı planladığı Akkuyu nükleer santralında odaklanıyor. 1

2 Öte yandan Finlandiya da yapımı bitmek üzere olan en yüksek güvenlikteki 3. kuşak nükleer santralin fiyatının sonradan zorunlu eklemelerle 7 milyar Avro yu bulması bekleniyor. 15 milyar TL kadar olan bu maliyet, aşağıda açıklayacağımız ek giderlerle 20 milyar TL yi de bulabilir. Türkiye de ihaleyle böyle bir santral yaptırılacak olsa bu büyük maliyeti tek bir santral için hiçbir hükümet/ 1 bütçesine koyamadığınan, yap işlet modeliyle nükleer santral yaptırılması yoluna gidildiği biliniyor. Yüksek güvenlikli, modern bir nükleer santral nasıl olmalı? Bir nükleer santralin yapım süresi 5 ile 10 yıl arasında değişebiliyor. Başlangıçtaki şartnameye göre hazırlanan sözleşmedeki fiyat, bir dizi değişken ve bunlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle sonunda çok farklı olabiliyor. Örneğin, kaç adet yedek ana soğutma suyu pompası projede yer alıyor? 1, 2 ya da 4 adet mi? Büyük bir kazada görev üstlenecek tam donanımlı ivedi (acil) komuta merkezi santralda var mı? Simülatör projede öngörülüyor mu? Türbinin cinsinden, havalandırma ve filitre sistemlerine, baca gazları ve çevre radyoaktivite ölçüm aletlerinden meteoroloji kulesine kadar çok çeşitli sistemlerin bulunup bulunmamasının ve bunların kalitesinin projenin maliyetini etkileyeceği açık. Hatta kullanılacak onbinlerce dübelin ilgili sistemleri duvarlara monte ederken bunların depreme dayanıklı olup olmadıklarının iyice incelenmesi ve Almanya daki Biblis nükleer santralinde geçen yıl yapıldığı gibi sonradan değiştirilmesi için santralin 1 yıl kadar durdurulmaması gerekebilir. Bu örneklerdeki gibi daha birçok değişkene göre fiyat değişebiliyor. Akuyu nükleer santral yapımıyla ilgili Rusya ile yapılan anlaşma [2] Anlaşma metninde: Bu anlaşma kapsamında Akkuyu sahasında toplam kurulu gücü 4800 megawatt olan dört ünite, üçüncü nesil basınçlı su reaktörlerinden VVER 1200 tipi (AES 2006 tasarımı) nükleer güç santralı kurulması ve 60 yıl süreyle işletilmesi planlanmaktadır cümlesi yer alıyor. Akkuyu da yapımı planlanan, 4 reaktörlü nükleer santral için Haziran 2010 da Rus tarafıyla yapılan anlaşma, 21 Temmuz 2010 da TBMM de onaylanarak yasalaşmıştır. Anlaşma Rusya Federasyonunca 24 Kasım 2010 da onaylandıktan sonra, Rus tarafı reaktörleri kurmak ve ileride devreden çıkarmak (sökmek) için Akkuyu Nükleer Güç Elektrik Üretim A.Ş. ni (APC) kurmuştur. Nükleer santralların lisanslanmasından ve denetiminden sorumlu Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK) bu şirket resmen tanınmış ve şirkete Mersin/Akkuyu bölgesinde yer etüdlerine başlama izni Mart 2011 de verilmiştir. Gerek yasalaşan Akkuyu anlaşması ve gerekse bunun ekleri incelendiğinde, yapılacak santralın olabilecek kazalara karşı nükleer ve radyasyon güvenliğinin Finlandiya da yapımı bitmek üzere olan 3.kuşak bir nükleer santraldaki gibi en üst düzeyde hedeflenmesiyle ilgili olarak somut herhangi bir maddeye rastlanmaması, anlaşmada büyük bir boşluk oluşturuyor. Bunu nedeni, ya batıdaki 3.kuşak tipindeki bir nükleer santraldaki güvenlik sistemlerinin çok pahalıya geleceği ya da anlaşmanın Fukuşima kazasından önce yapılmış olması sonucu nükleer güvenlikle ilgili edinilen yeni deneyimlerin anlaşmaya yansımaması olabilir. Anlaşmada ve ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) [3] raporunda üçüncü nesil (kuşak) deyimi yer alıyorsa da, bu Batı nın 3.Kuşak santralı olmayıp VVER santrallarının 3.Kuşağı olan VVER.1200(AES)dir. 3.Kuşak VVER.1200(AES) model nükleer santral teknolojisinin ve sistemlerindeki malzemenin, aygıtların ne ölçüde 2

3 Batı nın 3.Kuşak standartlarında olacağı ve bunların nasıl bir denetimle Akkuyu da gerçekleşebileceği ise gerek Anlaşmada gerekse ÇED raporunda açıklanmıyor. Özetle, Akkuyu nükleer santralı anlaşmasında, batıdaki 3.Kuşak bir nükleer santralda bulunması gereken en üst düzeydeki nükleer ve radyasyon güvenlik sistemlerini referans alan, somut bir madde bulunmalıydı. Ayrıca bu anlaşmada, uluslarası standartların uygulanacağının (UAEA, KTA, DIN)/ 2 ve santralda en uygun malzeme ve alet sistemlerinin bu standartlara göre seçilip santralda kullanılacağının Rus tarafına kabul ve taahhüt ettirilmesi gerekirdi. Proje şirketi, bunlardan başka, gerek proje ve gerekse yapım süresince tüm sistemlerin standartlara uygunluğunun, Türkiye Atom Enerjisi Kurumununca (TAEK) belirlenecek TÜV/ 3 gibi danışmanlık kurumlarının denetlemesini ve bunların vereceği teknik raporlara göre standartlardan olası sapmaları gidermeyi de kabul ve taahhüt etmeliydi. Öte yandan, sadece kullanılmış nükleer yakıt maddesi için değil, aynı zamanda nükleer yakıt elemanlarının bekletileceği havuzların güvenli çalışması ve çeşitli radyoaktivite düzeyindeki diğer atıklarla (katı, sıvı ve gaz) ilgili düzenlemeler, katı ve sıvı atıkların depolanacakları güvenli yerler ve bunların nasıl denetleneceği konuları, bu anlaşmaya somut ek maddeler ya da Anlaşmanın Bağlayıcı Ekleri olarak girmeliydi. Almanya da benzer nükleer santral yapımında, önce proje şirketinde farklı uzmanlık dalında nükleer santralın her bir sistemi için ilgili hesaplar yapılıyor, sonra da tüm sistem, aygıt ve ölçü aletlerinin uygunluğu, önce yapıldığı yerlerde, daha sonra da bunlar santrala yerleştirildiğinde ilgili TÜV uzmanlarınca denetleniyor. Ardından, her sistem için santralda yapılan testlerde bunların güvenli çalışıp çalışmadığı deneniyor, yetkili devlet kurumlarının ve TÜV uzmanlarının birlikte kontroluyla, uygun görülürse, devreye alınıp çalıştırılmaları onaylanıyor. Akkuyu projesinde de benzer çalışma ve denetimlerin ilgili uzman kurumlarca yapılması, güvenli bir santral kurulabilmesi için gerekir. Yüksek güvenlikte bir nükleer santral kaça çıkar? Nükleer santralların ortalama birim maliyeti, üretilecek elektriksel birim güç başına ya da pratikte kullanılan megawatt (MW) başına harcanan para olarak hesaplanıyor. Bu birim maliyet, nükleer santral tekliflerinin kabaca karşılaştırılmasına yarayabiliyor. Bu çeşit bir hesaplama ve karşılaştırma, güvenliği yüksek bir santralın seçiminde bir ölçüt olabilir mi? Aşağıda bunu birkaç örnekle irdelemeye ve bunları etkileyen değişkenleri açıklamaya çalışacağız. Akkuyu da kurulması planlanan Rus santralları (4 adet x 1200 MW lık reaktör) için ilgili Rus şirketinin 20 milyar usd yatırım yapacağı ÇED raporunda yer alıyor. Buna göre 1 reaktörlü 1 santral için: 4,17 milyon usd / MW Kore şirketinin Birleşik Arap Emirliği ne yaptığı teklif: 4 adet x 1400 MW için: 20 milyar usd. Buna göre 1 reaktör (1 santral) için: 3,6 milyon usd/ MW Finlandiya da yapılmakta olan 3. kuşak 1700 MW lık bir nükleer santral için Areva şirketiyle yapılan sabit fiyat sözleşmesi başlangıçta (2005 yılında) 3,2 milyar Avro iken, bugün Finlandiya yetkili kurumunun istediği radyasyondan korunmayla ilgili ek güvenlik önlemlerini karşılayabilmek için toplam fiyatın 5 ile 7 milyar Avro arasında olacağı kestiriliyor [4]. Modern bir santralın 7 milyar Avro ya (=15 Milyar TL kadar) mal olacağını varsayarsak zamanla artacak fiyatlarla batıdaki 3. kuşak 1200 MW lık bir nükleer santralın ileride 15 milyar TL e mal olacağı düşünülerek, şirketin bu parayı geri alabilmesi için üretilecek elektriğin kwsaat fiyatı 15 yıllık amortisman süresi boyunca kabaca hesaplanırsa: 15 Milyar TL / (1200 MW x 1000 kw/mw x 8760 saat/yıl x 0,75 3

4 verim/ 4 x 15 yıl)= 13 kuruş/kwsaat olacaktır (Bu kaba fiyat, kuşkusuz, 15 yıl boyunca enflasyon ve döviz kuru değişimleri sonucu çok değişecektir). Santralın yapımı boyunca alınacak kredilere her yıl ödenecek faiz, ileride santralın işletme giderleri, sistemlerin bakımı ve onarımının yanı sıra radyoaktif atıklarla ilgili işlemler, bunların deplanması gibi daha bir dizi ek gider ve şirketin kârı da hesaba katıldığında, yukarda kabaca hesaplanan kwsaat fiyat 2-3 katı bulabilir. Şirket, kuşkusuz Finlandiya örneğinde olduğu gibi, yapım süresince her yıl parasını alarak santralı yapabilir. Ancak yap işlet modelinde şirketin, her yıl kabaca 1 milyarlık dövizi finanse ettirmesi ve aldığı krediyi en az 6 yıl boyunca gitgide artan faiz tutarlarıyla geri ödemesi gerekeceğinden kâr edebilmesi için ya daha ucuza (daha az güvenlikte), bir santral yapacak ya da ileride üreteceği elektriği çok yüksek fiyatla satmak isteyecektir. Buna ise ilgili hükümet ve halk karşı çıkacağından elektriğin kwsaat satış fiyatı sınırlamasını daha başlangıçta kabul etmek zorunda kalacağından daha ucuza bir nükleer santral yapmak ve bunu, güvenli bir nükleer santral olarak sunmak olabilir. Ayrıca, santralların uzun yapım süresi boyunca bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak denetleyici kurumlardan yeni yaptırımlar geldiğinde fiyat artacaktır. Bunlar göz önüne alındığında, yukarıda verilen birim maliyetlerin, şartnamelerde büyük farklılık varsa, bir anlamı olmayacağı açık. Ayrıca personel giderleri, nükleer atıklarla ilgili depo yerlerinin yapımı ve işletme giderlerinin şartnamede bulunup bulunmamasına göre de fiyatlar arasında farklılık olacaktır. Bu nedenlerle, bir nükleer santralın gerçek fiyatı ancak işletmeye açıldıktan sonra kestirilebilir. Yeni nükleer santralların, sürekli gelişen güvenlik önlemlerinin yetkililerce istenmesi sonucu, eskilerine göre iki kat daha pahalı olmaları bekleniyor. Radyoaktif atıklarla ilgili depo yerlerinin yapımıyla, kullanılmış uranyum (plütonyumlu) yakıt elemanlarının yabancı ülkelere güvenlik önlemleri alınarak gönderilme ve arıtılma giderleri de eklendiğinde yukarıdaki maliyet daha da artacaktır (Almanya da nükleer yakıtların trenle taşınması sırasında bunların depo yerine götürülmesine karşı direnen binlerce kişinin yoldan uzaklaştırılmalarıyla ilgili polisin aldığı önlemlerin tutarı 25 milyon Avro yu buluyor). Deniz yolu taşımada ise yol boyunca alınacak ayrıntılı önlemlerin özellikle Çanakkale ve İstanbul boğazlarında bir kaza riskini en aza indirecek şekilde planlaması ve uygulanması önem kazanıyor.her ne kadar Akkuyu da 4 reaktörlü santral yapılması, tek reaktörlü olan bir santrala göre birim maliyeti (reaktör başına) bir miktar düşürecekse de, yukarıda açıklanan çeşitli etkenlerle Batı daki 3. Kuşak kalitesinde uluslararası standartlara uygun bir santral yapılması zor görünüyor. Santralın uzun yapım süresi boyunca yapılması gerekli denetimlerle (kontrollarla) ilgili zorluklar Bunlar yakından incelenirse: Yap işlet modeline göre yaptırılacak Akkuyu NGS da, santralın güvenliğiyle ilgili her bir sistem ve parçanın standartlara uygun olması gerektiği koşulları, sözleşmede bulunmadığından, santralı kuran şirketin bunları ne ölçüde yerine getireceği bilinemez ve ileride ek yaptırım ve maliyet getirecek standartlara uyma zorunluluğunu şirketin kabul etmeyeceği düşünülmelidir.akkuyu NGS nın batıdaki gibi 3.kuşak, güvenliği en üst düzeyde bir NGS ı olacağı nasıl sağlanabilecek ya da bilirkişi raporlarıyla nasıl belgelenebilecek? 7-8 yıl sürecek yapım sırasında, bilirkişi ücretleri için (saat ücreti Avro) para ayrılması gerekecek. Ayrıca, böyle bir denetimi Rus şirketi kabul edecek mi? Ana sorun burada.. 4

5 Yapılması gerekli denetimler: 1. Genel Denetim PROJE TEKLİFİNDEKİ TEKNİK AÇIKLAMALARIN İLGİLİ STANDART VE YÖNETMELİKLERE UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ (20 kadar kalın klasör), BUNLAR, ANCAK UYGUNSA ONAYI (Böyle bir denetimi ancak ilgili dallardaki UAEA uzmanları yapabilir) 2. Ayrıntılı Özel Denetim SANTRALIN GÜVENLİ ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ HER BİR SİSTEM, AYGIT VE MALZEMENİN YAPISINDAN MONTAJINA VE YERİNDE DENENMESİNE KADAR İLGİLİ STANDARTLARA ve YÖNETMELİKLERE UYGUNLUĞUNUN ANCAK İLGİLİ DALLARDAKİ DENEYİMLİ BİLİRKİŞİLERCE DENETİMİ, BUNLAR, ANCAK UYGUNSA ONAYI (Bu çeşit ayrıntılı deneyimleri örneğin Almanyadaki TÜV gibi kurumların uzmanları yapabilir). Ayrıntılı Özel Denetime bir örnek Basınçlı reaktör kazan malzemesinin denetimi: Reaktör kazan malzemesinde eser elementler çok az olmalı ve kazan malzemesi, sürekli nötron akısı altında, uzun sürede ince yapısını (fine structure) bozmamalı.reaktör kazanının bunlarla ilgili bir dizi standara uygunluğu nasıl ve hangi uzmanlarca denetlenecek? Ayrıntılı özel denetime başka bir örnek: Santralın güvenli çalışmasıyla ilgili boruları ve bazı aygıtları duvarlara tutturan dübeller (25 cm kadar uzunluğunda) depreme dayanıklı olmalı ve yüzeye tam dik yerleştirilmeli (mote edilmeli) yoksa öngörülen depremde bunlar hasar göreceğinden ilgili tüm sistemler hasar görür, çalışmaz. Almanya daki Biblis NGS da, biraz çarpık monte edildiği sonradan belirlenen dübel in sökülüp yenileriyle değiştirilmesi 1,5 yıl sürdü ve santralın durdurulmasıyla birlikte bu iş 1 Milyar Avro yo mal oldu. Sadece 1 tek dübelin montajında 6-7 montör ve uzman, ilgili yönetmeliklerin yaptırımlarını denetliyor. Rastgele seçilen bazı dübellerin denetimine izin verilmiyor, tümünün tek tek denetimi gerekiyor.dübellerin uygunluğu, hem atom enerji yasasına hem de yapı güvenliği yasa ve yönetmeliklerine göre farklı uzmanlarca denetleniyor. Ne yapmalı ya da çıkar yol nedir? Akkuyu anlaşması hatta yasa olarak yürürlüğe girdiğine ve taraflarca kabul edildiğine göre, artık bu anlaşmada herhangibir değişiklik yapılamayacağı ya da buna yukarda açıklandığı gibi ek maddeler konulamayacağı açık. Anlaşmanın 8.maddesinde Nükleer Güç Santralı (NGS), nükleer güvenlik ve radyasyon koruması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemeleriyle uyumlu olarak lisanslanır ve denetlenir dendiğine ve bunun sağlanması için de yetkili TAEK olduğuna göre, TAEK nın nükleer santrallarla ilgili yasal görevlerine/ 5 dayanılabilinir. Buna göre, Türkiye nin, diğer ülkeler gibi, en azından UAEA standartlarını uygulayacağı gözönüne alınarak yapılacak bir yönetmeliğe yukardakileri de içeren bir dizi somut ek maddeler liste halinde konulabilir ve Rus proje şirketinin (APC) bunları lisanslama süresince aynen yerine getirmesi istenebilir. Öte yandan dünyanın herhangibir nükleer santral proje şirketinde ya da bunları denetleyen kurumlarda çalışmış deneyimli uzmanlar ya da deneyimli danışmanlık 5

6 kurumları Türkiye de bulunmadığından, nükleer santralın proje ve yapım süresince herbir sistemi ve bunlarda kullanılacak malzemenin, alet ve aygıtların denetimini yapacak TÜV gibi danışmanlık kurumlarından yararlanması güvenli bir nükleer santralın kurulması için zorunludur. Örnek olarak çevreye salınan baca gazlarındaki çeşitli radyoaktif maddeleri sürekli ölçecek aletlerin [5] kalite ve duyarlıkları düşük ise (ya da bu aletlerin yeterli duyarlıkta olmayan ucuzları seçilmişlerse) çevreye sürekli olarak aletlerin (monitorların) gösteremediği radyoaktif maddeler azar azar salınacak ve ancak yıllar sonra çevredeki toprak ve yiyeceklerde biriken radyoaktif maddelerin ölçülebilmesi yoluyla, halkın sonradan, belki de iş işten geçtikten sonra, fazla radyasyon dozu aldığı belirlenebilecektir. Sonuç Bu nedenlerle, Türkiye de yap işlet modeliyle güvenliği en yüksek düzeyde bir nükleer santralın yaptırılabilmesi ancak nükleer santral yapımında görev almış deneyimli danışmanlık kurumlarının, santralın proje ve yapım süresince, sürekli devreye katılabilmesii ve santralda kullanılacak her sistemin, malzeme ve aygıtın ilgili uluslararası standartlara uygunluğunun sıkı denetimi yapılarak (ve gerektiğinde ek yaptırımlarla) gerçekleşebilir. Bu yolun izleneceği ve santralı kuracak şirkete gerektiğinde ek yaptırımların kabul ettirilebileceği beklenir. Ancak böylelikle ileride olabilecek kazalardan halkın korunması bugünden sağlanabilecektir. Kaynaklar [1] Fukuşima Nükleer Reaktörlerinde Son Durum Çevreye Yayılan Radyoaktivite ve Personel Radyasyon Dozları, Atakan,Y., Tübitak Bilim Teknik Dergisi, Aralık [2] Akkuyu Nükleer Santralının yapımıyla ilgili tarihli kanun tasarısı (TBMM nin onay tarihi: ) - Rusya ile yapılan anlaşma [3] Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) Projesi, Çevresel Etki Değerlendirme Dosyası (ÇED Raporu) Worley Parsons ve Dokay Şirketleri, Ankara, 2011 [4] STUK Raporu: Regulatory and Modernization Experiences on Finnish NPP I&C-area To be presented at IAEA 23rd TWG-NPPIC Meetingon May 2011 in Vienna [5] Nükleer Santrallarden Çevreye Salınan Radyoaktivitenin Sınırlanması, Atakan,Y., Tübitak Bilim Teknik Dergisi, Mayıs Ecevit hükümeti döneminde de ihaleye çıkılmış ancak yüksek maliyetin bütçeye getireceği yük nedeniyle nükleer santral yapımından vazgeçilmiştir. 2 UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), KTA: Almanya Nükleer Standartlar Kurumu, DIN: Almanya Standartlar Enstitüsü 3 Almanya Teknik Gözetim ve Denetim Kurumu 4 Santralın bakım, onarım ve diğer nedenlerle durdurulması dışında ürettiği elektriğin yıl boyunca devreye verilme oranı ya da Kapasite Kullanım Oranı 5 Bkz. 6

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Mevlüt Yüksel* Özet Türk-Ermeni ilişkilerinde görmezden gelinen önemli bir sorun daha vardır. Bu sorun Ermenistan

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR?

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK TANITIM DOSYASI MERKEZ: Neusser Landstraße 2 50735 Köln/Almanya www.elektromcom.de

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

5710 Sayılı "NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARI kanunu üzerine Halim Gürgenci

5710 Sayılı NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARI kanunu üzerine Halim Gürgenci 5710 Sayılı "NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARI kanunu üzerine Halim Gürgenci Bu kanun üzerine fikirlerimizi belirtmeden önce belki de genel olarak nükleer enerji ve Türkiye üzerine belli saptamalarda bulunmak gerekiyor.

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ Barajda biriken suyun yüksekten borular vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) çevirmesi ve onunda bir elektrik jeneratörünü çevirmesi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

Fransa da Nükleer Santraller ve Nükleer Enerji Perspektifleri acant@taek.gov.tr

Fransa da Nükleer Santraller ve Nükleer Enerji Perspektifleri acant@taek.gov.tr Fransa da Nükleer Santraller ve Nükleer Enerji Perspektifleri Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) Nükleer enerjide öncü bir rolü olan Fransa,

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI

SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI Hazırlayanlar Av. Özgür Erbaş Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz Dr. Bayazıt İlhan Soru ve Yanıtlarla Sağlıkta Kamu

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı