P 097. Allure. Saç Maşası Hair Curler. Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 097 Allure

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P 097. Allure. Saç Maşası Hair Curler. Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 097 Allure"

Transkript

1 Model No: P 097 Allure Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 097 Saç Maşası Hair Curler Allure

2 MAIN PARTS Hair clip Ceramic coating curling tong Hair clip button Power indicator ON/OFF Switch Seal ring Hanging loop 360 swivel power cord

3 SAFETY PRECAUTION This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved Children shall not play with the appliance Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision Keep the appliance dry WARNING: Do not use this appliance near water; WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water The appliance must not be immersed If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard Do not use the appliance near flammable material or come into contact with flammable material Do not wrap the mains cord around the appliance Unplug the appliance after use Unplug the appliance and cool down before storage, cleaning or maintenance Do not touch the hot parts of the appliance Do not left the appliance unattended during use Supply cord must not contact with hot parts of appliance The appliance is intended for the use with natural hairs Do not use on artificial hair pieces or wigs Do not use on hair which has been treated with chemicals, it may sticking on the barrels OPERATION After making sure that the supply voltage fully complies with that required by the curler, plug in the power plug and push the switch to the position on When the curler starts to work After use, simply press start/stop button again The unit will turned off Then unplug the plug And before keep it away please wait till the unit is completely cool down Heat fast 3 minutes can reach maximum temperature 220 C Process of making hair style

4 Deeply wash your hair with shampoo before perm, and rinse your hair with warm water, and dry it with a towel Connect the plug to a mains socket Turn it by push the ON/OFF switch button Better do marcel in the order from left or right side or from right side to left One hand hold the hair iron, and one hand hold the hair which need to make style Section the hair into strands of less than 15cm deep and 5-6cm wide in one row Keeps the hair strand smooth by coming through the section (from roots to ends), and holding the ends taut with the other hand Taking one strand at each time, place the strand over the barrels then release the hair clip and wait for 5-10 seconds Fine or unbleached hair will need more than 20 to 30 second wrapped around the barrel Easy styled hairs need shorter time Press the hair clip again to release the hairs Now gently withdraw the barrels from the center of curl Allow the curl to cool down steadily After styling a section, do not glide the barrels along the hair Styling must be done section by section individually When you have finished and all the curls have cooled thoroughly, gently brush and comb hair into style desired User hint: For faster & better results, it is recommended to use hair gel while processing the job Totally after working for some while, you will take the experience of handling unit to get your required styles Please try a lot of styles with this new hair iron After use: Switch off the appliance by push the ON/OFF switch button to OFF Unplug from the mains socket and cool down completely Store the appliance in a safe and dry place or hanging with the hanging loop MAINTENANCE AND CLEANING 1 The appliance must be unplugged before cleaning 2 Let the appliance cool down before cleaning 3 Clean the curls with a soft cloth or sponge moistened with mild soap & water 4 Dry thoroughly before use 5 Do not use any harsh detergents, abrasives, solvent or cleaners

5 6 Never immerse in water to clean

6 PARÇALARI Saç mandalı Seramik kaplamalı maşa Saç mandalı düğmesi Güç göstergesi ON/OFF düğmesi Conta Asma halkası 360 dönebilen fişli kablo

7 ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve eğer yakın gözetimde bulunurlarsa veya cihazın kullanım talimatı emniyetli bir şekilde verilebilirse veya cihazın tehlikeleri anlatılırsa fiziksel, duygusal ve mental kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya tecrübe ve bilgi sahibi eksik kişiler tarafından da kullanılabilir Çocuklar cihazla oynamamalıdır Temizlik ve kullanıcı bakımı yakın gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır Cihazı kuru tutunuz UYARI: Bu cihazı suyun yanında kullanmayınız UYARI: Bu cihazı küvetlerin, duşların, lavaboların veya diğer su içeren haznelerin yanında kullanmayınız Bu cihaz suya sokulmamalıdır Eğer fişli kablosu hasara uğramışsa, tehlikelerden kaçınmaki için en yakın yetkili KING servisince yenisi ile değiştirilmelidir Cihazı tutuşabilir materyallerin veya bunlara temas edebilecek yerlerin yanında kullanmayınız Cihazın kablosunu cihazın etrafına dolamayınız Cihazı kullandıktan sonra fişini prizden çekiniz Cihazı saklamadan veya bakımını yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız Cihazı kullanım esnasında yalnız bırakmayınız Cihazın kablosu cihazın sıcak kısımları ile temas etmemelidir Cihaz sadece doğal saçlarla kullanılmak üzere yapılmıştır Yapay saç veya perukların üzerinde kullanmayınız Kimyasal madde uygulanan saçların üzerinde kullanmayınız, boruya yapışabilir Çalıştırma Evinizdeki voltajla cihazın voltajının birbirine uyduğundan emin olduktan sonra cihazın fişini prize takınız ve düğmeyi on konumuna getiriniz Cihaz çalışmaya başlayacaktır Kullandıktan sonra, basitçe açma/kapama düğmesine tekrar basınız Cihaz kapanacaktır Fişini prizden çekiniz Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Isınma hızı : 3 dakikada maksimum ısı olan 220 C ye ulaşır

8 Saç şekillendirme işlemi Saçınıza perma yapmadan önce şampuan ile saçınızı iyice yıkayınız ve ılık su ile durulayınız, sonra havlu ile kurulayınız Cihazın fişini prize takınız ON/OFF düğmesini iterek çalıştırınız Soldan sağ kenara veya sağ kenardan sola doğru yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız Bir elinizle maşayı diğer elinizlede şekil vereceğiniz saçı tutunuz Bir seferde 15 cm den az ve 5-6 cm genişliğinde şekil verecek şekilde saçınızı tutamlar halinde ayırınız Bir tutam saçı düzgün olarak tutunuz ( kökünden ucuna kadar) ve diğer elinizle ucunu gergin bir şekilde tutunuz Her seferinde bir tutam alınız ve borunun etrafına sarınız ve sonra saç maşası mandalını bırakınız ve 5-10 saniye bekleyiniz İnce ve ağırtılmamış saçın saniye daha fazla süreye ihtiyacı vardır Kolay şekil alan saçların daha az süreye ihtiyacı vardır Saç maşası mandalına basarak saçı serbest bırakınız Şimdi hafifçe maşayı kıvrımın merkezinden geriye doğru çekiniz Kıvrımın sürekli olarak soğumasına izin veriniz Bir bölüme şekil verdikten sonra maşayı saç üzerinde kaydırmayınız Şekillendirme ayrı ayrı olarak tutam tutam yapılmalıdır Bitirdiğiniz ve bütün kıvrımlar iyice soğuduğu zaman hafifçe fırçalayınız ve istediğiniz şekilde tarayınız Kullanıcı ipucu: Daha hızlı ve iyi sonuçlar için, işlemi uygularken jöle kullanmanızı tavsiye ederiz Bir süre çalıştıktan sonra, cihazı nasıl tutacağınız ve şekil vereceğiniz konusunda deneyim kazanacaksınız Lütfen bu saç maşası ile bir çok stili deneyiniz Kullandıktan sonra : ON/OFF düğmesini OFF konumuna getirerek cihazı kapatınız Cihazın fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazı güvenli ve kuru bir yerde veya asma halkasından asarak saklayınız BAKIM VE TEMİZLİK 1 Temizlemeden önce fişi prizden çekilmelidir 2 Temizlemeden önce cihazın soğumasına izin veriniz

9 3 Kıvrımları yumuşak bir bezle veya hafif sabunlu su ile nemlendirilmiş sünger ile temizleyiniz 4 Kullanmadan iyice kurulayınız 5 Sert deterjanlar, aşındırıcılar, çözücüler veya temizleyiciler kullanmayınız 6 Temizlemek için asla suyun içine sokmayınız

10 Haarspange Ceramic Beschichtung Lockenstab Haarspange Button Power-Anzeige ON / OFF Schalter Dichtring Aufhängeöse 360 schwenkbar Netzkabel

11 SICHERHEITSVORKEHRUNG Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, wenn sie wurden Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gegeben und verstehen die Gefahren beteiligt Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen Reinigung und Wartung durch den Benutzer ist nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen Halten Sie das Gerät trocken WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe Wasser; WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser Das Gerät darf nicht getaucht werden Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden Haben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material oder in Kontakt mit brennbarem Material Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerät Stecken Sie das Gerät nach dem Gebrauch Ziehen Sie den Netzstecker und abkühlen, bevor Lagerung, Reinigung oder Wartung Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes Nicht das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während des Einsatzes verlassen Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts wenden Das Gerät ist für den Einsatz mit natürlichen Haare bestimmt Nicht auf künstliche Haarteile oder Perücken zu verwenden Nicht auf Haare, die mit Chemikalien behandelt wurde verwenden, kann es auf den Fässern fest OPERATION Nachdem sichergestellt ist, dass die Versorgungsspannung vollständig erfüllt, dass durch die Lockenwickler, Stecker in die Steckdose erforderlich und schieben Sie den Schalter auf die Position "on", wenn der Lockenwickler zu arbeiten beginnt

12 Nach dem Gebrauch, drücken Sie einfach Start / Stopp -Taste erneut Das Gerät wird ausgeschaltet Dann ziehen Sie den Stecker Und halten Sie es, bevor Sie warten, bis das Gerät vollständig abkühlen Wärme schnell, nur 3 Minuten erreichen maximale Temperatur 220 C Prozess der Herstellung Frisur Tief waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo vor Dauerwelle, und spülen Sie Ihre Haare mit warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem Handtuch Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose Schalten Sie ihn durch Drücken der ON / OFF -Schalter drücken Bessere tun marcel in der Reihenfolge von links oder rechts oder von rechts nach links Eine Hand hält das Haar Eisen und einer Hand zu halten, die die Haare zu stylen vornehmen müssen Abschnitt das Haar in Strähnen von weniger als 1,5 cm tief und 5-6cm breit in einer Zeile Hält die Haarsträhne glatt durch kommen durch den Abschnitt (von der Wurzel bis Ende ), und halten Sie die Enden straff mit der anderen Hand Unter einem Strang zu jeder Zeit, platzieren Sie den Strang über die Fässer dann die Haarspange und warten 5-10 Sekunden Fein oder rohen Haare brauchen mehr als 20 bis 30 Sekunden um den Lauf gewickelt Einfach Stil Haare brauchen kürzere Zeit Drücken Sie die Haarspange, um die Haare wieder freizugeben Jetzt vorsichtig zurückziehen die Fässer vom Zentrum locken Lassen Sie die Locken abkühlen stetig Nach dem Styling einen Abschnitt, nicht gleiten die Fässer auf dem Haar Styling muss abschnittsweise individuell erfolgen Wenn Sie fertig sind und alle die Locken haben gründlich, kühlt sanft bürsten und kämmen Haare in Stil gewünscht Benutzer Tipp: Für eine schnellere und bessere Ergebnisse, ist es empfehlenswert, Haargel verwenden, während die Verarbeitung der Job Völlig nach der Arbeit seit einiger Zeit, nehmen Sie die Erfahrung im Umgang mit Gerät zu Ihrem gewünschten Arten zu bekommen Bitte versuchen Sie eine Menge von Stilen mit dieser neuen Haare Eisen Nach Gebrauch: Schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON / OFF-Schalter auf OFF Taste

13 Aus der Steckdose trennen und vollständig abkühlen lassen Lagern Sie das Gerät in einem sicheren und trockenen Ort oder hängen mit der Aufhängeöse PFLEGE UND REINIGUNG 1 Das Gerät muss vor der Reinigung abgezogen werden 2 Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen 3 Reinigen Sie die Locken mit einem weichen Tuch oder Schwamm angefeuchtet mit milder Seife und Wasser 4 Trocknen Sie vor Gebrauch gründlich 5 Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Schleifmittel, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel 6 Noch nie in Wasser tauchen zu reinigen

14 Hair clip Revêtement céramique fer à friser Bouton d'agrafe de cheveux Voyant d'alimentation ON / OFF Joint d'étanchéité Anneau de suspension Cordon d'alimentation pivotant à 360

15 MESURES DE SÉCURITÉ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers impliqué Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil Nettoyage et entretien utilisateur ne sont pas fabriqués par des enfants sans surveillance Gardez l'appareil sec AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau ; AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau L' appareil ne doit pas être immergé Si le cordon d' alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d' éviter tout danger Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables ou entrer en contact avec des matériaux inflammables Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil Débranchez l'appareil après utilisation Débranchez l'appareil et laisser refroidir avant de le ranger, de nettoyage ou d'entretien Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil Ne pas quitté l'appareil sans surveillance pendant son utilisation Cordon d' alimentation ne doit pas entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil L' appareil est conçu pour l'utilisation avec des poils naturels Ne pas utiliser sur des morceaux de cheveux artificiels ou des perruques Ne pas utiliser sur les cheveux qui a été traité avec des produits chimiques, il peut coller sur les barils FONCTIONNEMENT Après avoir vérifié que la tension d'alimentation est conforme pleinement à celle requise par le bigoudi, branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur en position "on", quand le bigoudi commence à travailler Après utilisation, il suffit d' appuyer sur START / STOP L'appareil sera éteint Puis débrancher la prise Et avant de le tenir éloigné veuillez attendre que l'appareil est complètement refroidir

16 Rapide de la chaleur, à 3 minutes peut atteindre la température maximale de 220 C Procédé de fabrication d' un style de cheveux Laver en profondeur vos cheveux avec le shampooing avant de Perm, et rincez vos cheveux à l'eau tiède et sécher avec une serviette Brancher la fiche à une prise de courant Tourner à pousser le bouton ON / OFF de l'interrupteur Mieux faire marcel dans l'ordre de gauche à droite ou de droite à gauche Une main tient le fer à cheveux, et une main tenir les cheveux qui ont besoin de faire un style Section les cheveux en mèches de moins de 1,5 cm de profondeur et de 5-6cm de large dans une rangée Maintient la mèche de cheveux lisse en venant par la section ( des racines aux pointes ), et à maintenir les extrémités tendues avec l'autre main Prendre un brin à chaque fois, placez le fil sur les barils puis relâchez la pince à cheveux et attendez 5-10 secondes Les cheveux fins ou écrue aura besoin de plus de 20 Ã 30 seconde enroulé autour du canon Poils de style faciles besoin de temps plus courte Appuyez de nouveau sur la pince à cheveux pour libérer les poils Maintenant, retirer délicatement les barils du centre de courbure Laisser la boucle à refroidir progressivement Après coiffer une section, ne pas glisser les tonneaux le long du cheveu Styling doit être fait section par section individuellement Lorsque vous avez terminé et toutes les boucles ont refroidi complètement, les cheveux doucement brosse et peigne dans le style désiré Soupçon d'utilisateur: Pour des résultats plus rapides et mieux, il est recommandé d'utiliser gel pour les cheveux pendant le traitement du travail Totalement après avoir travaillé pendant un certain temps, vous prendrez de l'expérience de l'unité de traitement pour obtenir vos styles requis S'il vous plaît essayer beaucoup de styles avec ce nouveau fer de cheveux Après utilisation : Eteignez l'appareil par pousser le bouton ON / OFF de l'interrupteur sur OFF Débrancher la prise de courant et laisser refroidir complètement Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec ou accroché avec la boucle de suspension

17 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 1 L' appareil doit être débranché avant de le nettoyer 2 Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer 3 Nettoyez les boucles avec un chiffon doux ou une éponge humide avec un savon doux et de l'eau 4 Séchez soigneusement avant utilisation 5 Ne pas utiliser de détergents, abrasifs, de solvants ou de nettoyants 6 Ne jamais plonger dans l'eau pour nettoyer

18 Clip di capelli Rivestimento di ceramica arricciacapelli Pulsante di capelli clip di Indicatore di alimentazione Interruttore ON / OFF Anello di tenuta Gancio Cavo di alimentazione girevole a 360

19 PRECAUZIONI DI SICUREZZA Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e sopra e persone con ridotte capacità o mancanza di esperienza e conoscenza, se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro fisiche, sensoriali o mentali e di comprendere i rischi coinvolti I bambini non devono giocare con l'apparecchio Pulizia e manutenzione utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione Mantenere l'apparecchio asciutto ATTENZIONE : Non usare questo apparecchio vicino all'acqua ; ATTENZIONE : Non usare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua L'apparecchio non deve essere immerso Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da altro personale qualificato al fine di evitare rischi Non utilizzare l' apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o di venire a contatto con materiale infiammabile Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio Staccare la spina dopo l'uso Staccare la spina e raffreddare prima di immagazzinaggio, pulizia o manutenzione Non toccare le parti calde dell'apparecchio Non lasciato l' apparecchio incustodito durante l'uso Cavo di alimentazione non deve contatto con le parti calde dell'apparecchio L'apparecchio è progettato per l'uso con i capelli naturali Non usare su parti dei capelli artificiali o parrucche Non utilizzare su capelli che è stato trattato con sostanze chimiche, può attaccare sulle canne OPERAZIONE Dopo essersi assicurati che la tensione di alimentazione sia conforme pienamente con quello richiesto dal bigodino, collegare il cavo di alimentazione e premere l'interruttore in posizione " on ", quando il bigodino inizia a lavorare Dopo l'uso, è sufficiente premere il pulsante start / stop di nuovo L'unità spenta Poi staccare la spina E prima di tenerlo lontano si prega di attendere fino l'unità è completamente raffreddare

20 Veloce di calore, a 3 minuti è possibile raggiungere la temperatura massima di 220 C Processo di creazione di stile dei capelli Profondamente lavare i capelli con lo shampoo prima di perm, e sciacquare i capelli con acqua tiepida e asciugare con un asciugamano Collegare la spina ad una presa di rete Girare per spingere il pulsante ON / OFF Meglio fare marcel in ordine da sinistra o destra o da destra a sinistra Una mano tenere il ferro dei capelli, e una mano tenere i capelli che hanno bisogno di fare stile Sezione i capelli in ciocche di meno di 1,5 centimetri in profondità e di 5-6cm di larghezza in una riga Mantiene la ciocca di capelli lisci, venendo attraverso la sezione ( dalle radici alle punte ), e tenendo le estremità tese con l'altra mano Prendere un filo alla volta in volta, posizionare il filo sopra i barili quindi rilasciare il fermaglio per capelli e attendere 5-10 secondi Peli fini o greggi avrà bisogno di più di 20 e fino 30 secondi avvolto intorno alla canna Facile peli stile hanno bisogno di tempo più breve Premere di nuovo il fermaglio per capelli per liberare i peli Ora estrarre delicatamente i barili dal centro di ricciolo Lasciare che il ricciolo raffreddare costantemente Dopo lo styling di una sezione, non scivolare le botti lungo i capelli Designazione deve essere effettuata sezione per sezione singolarmente Una volta terminato e tutti i ricci si sono raffreddati completamente, capelli delicatamente spazzola e pettine in stile desiderato Suggerimento Utente: Per risultati più rapidi e meglio, si consiglia di utilizzare gel per capelli, mentre l'elaborazione del lavoro Totalmente dopo aver lavorato per qualche tempo, si avrà l'esperienza di gestione di unità per ottenere i vostri stili richiesti Prova con un sacco di stili con questo nuovo ferro dei capelli Dopo l'uso: Spegnere la macchina da spingere il pulsante ON / OFF su OFF Scollegare dalla presa di corrente e raffreddare completamente Conservare l' apparecchio in un luogo sicuro e asciutto o appeso al cappio appeso

21 MANUTENZIONE E PULIZIA 1 L'apparecchio deve essere scollegato prima di pulire 2 Lasciate raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo 3 Pulire i ricci con un panno morbido o una spugna inumidita con acqua e sapone neutro 4 Asciugare accuratamente prima dell'uso 5 Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti 6 Non immergere in acqua per pulire

22 360 ON / OFF

23 8 : : " " / 3 220

24 ON / OFF 15cm 5 6CM ( ) : : ON / OFF OFF

25 SATIŞ SONRASI SERVİS Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı? 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı? 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı? Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi ne müracaat ediniz Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisi nden temin edilebilir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir Bu durumda cihazı kullanmadan önce King Yetkili Servisi ne tetkik ettiriniz TAŞIMA VE NAKLİYE Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri nden temin edilmek zorundadır King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz

P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo

P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo Model No: P 098 Lineo Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 098 Saç Düzleştirici Hair Straightener Lineo MAIN PARTS 1 2 3 4 5 Ceramic coating plate Temperature adjust

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over

K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over Model No K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Oven Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 36 Black Master Elektrikli Fırın Electric Over MAIN PART 5 4 6 3 7 2 1 1 Door handle 2 Heat resistant

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Duo Set Çay & Kahve Makine Seti Tea & Turkish Coffee Maker Set

Duo Set Çay & Kahve Makine Seti Tea & Turkish Coffee Maker Set Model No: K 8288 Duo Set Çay & Kahve Makine Seti / Tea & Turkish Coffee Maker Set Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 8288 Duo Set Çay & Kahve Makine Seti Tea & Turkish Coffee Maker Set MAIN PARTS

Detaylı

P 953 HandyMix El Blenderi Hand Blender

P 953 HandyMix El Blenderi Hand Blender Model No: P 953 HandyMix El Blenderi/Hand Blender Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 953 HandyMix El Blenderi Hand Blender MAIN PARTS 1 2 4 3 1 2 3 4 Speed button Body Stainless steel blender Stainless

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer

K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Model No: K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi/Hair Dryer Kullanma Kılavuzu K 053 Serenade Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer PARÇALARI 2 3 1 4 5 6 1 Hava yönlendirici 2 Gövde ön 3 Gövde arka 4 Soğuk hava

Detaylı

Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker

Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker Model No: P 316 Coffee Time Kahve Makinesi/Coffee Maker P 316 Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker 1 Funnel cover 2 Funnel 3 Carafe assy 4 Tank cover 5 Water tank 6 Base 7 Switch Important Before connecting

Detaylı

P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner

P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Model No: P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 288 Dinamico Elektrikli Süpürge Vacuum Cleaner MAIN PARTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lock clip Front cover Dust

Detaylı

Clippo K 074. Saç Kesme Makinesi Hair Cutting Machine. Saç Kesme Makinesi / Hair Cutting Machine Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual

Clippo K 074. Saç Kesme Makinesi Hair Cutting Machine. Saç Kesme Makinesi / Hair Cutting Machine Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual Model No: K 074 Clippo Saç Kesme Makinesi / Hair Cutting Machine Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 074 Clippo Saç Kesme Makinesi Hair Cutting Machine MAIN PARTS A B C D E Mains Cable On/Off Switch

Detaylı

Trimmy P 069. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi

Trimmy P 069. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Model No: P 069 Trimmy Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 069 Trimmy Burun ve Kulak Kılı Alma Makinesi Nose and Ear Hair Trimmer MAIN PARTS

Detaylı

K 717 Chopex Doğrayıcı Chopper

K 717 Chopex Doğrayıcı Chopper Model No: K 716 Chop Chop Doğrayıcı / Chopper Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 717 Chopex Doğrayıcı Chopper MAIN PARTS 1 Motor Unit 2 On-Off Button 3 Lid 4 Lower Blade 5 Upper Blade 6 Bowl SAFETY

Detaylı

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: English SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: Household use only SAFETY INSTRUCTIONS 1. Check that the power supply voltage

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker

P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker Model No: P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315 G Lea Çay Makinesi Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Glass tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window 4.

Detaylı

BKK 1178 SM. Hair Curler User Manual Saç Maşası Kullanma Kılavuzu

BKK 1178 SM. Hair Curler User Manual Saç Maşası Kullanma Kılavuzu BKK 1178 SM Hair Curler User Manual Saç Maşası Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

BKK 2207 SK. Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu

BKK 2207 SK. Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2207 SK Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results

Detaylı

K 476 Samba Meyve Sıkacağı Smoothie Maker

K 476 Samba Meyve Sıkacağı Smoothie Maker Model No: K 476 SAMBA Meyve Sıkacağı Smoothie Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 476 Samba Meyve Sıkacağı Smoothie Maker MAIN PARTS 3 Safety-button 1 Motor Unit Blending jar 2 1. Motor Unit

Detaylı

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener ION JET TR GB ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener 2 İÇİNDEKİLER TR Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...4 CE Uygunluk Deklerasyonu...5

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

BKK 1174 SD. Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1174 SD. Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1174 SD Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

K 8500 TeaMax Çay Makinesi Tea Maker

K 8500 TeaMax Çay Makinesi Tea Maker Model No: K 8500 TeaMax Çay Makinesi Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 8500 TeaMax Çay Makinesi Tea Maker MAIN PARTS IMPORTANT SAFEGUARDS Please read these instructions carefully before

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Multivita K 117. Narenciye Sıkacağı Citrus Juicer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Narenciye Sıkacağı / Citrus Juicer

Multivita K 117. Narenciye Sıkacağı Citrus Juicer. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Narenciye Sıkacağı / Citrus Juicer Model No: K 117 Multivita Narenciye Sıkacağı / Citrus Juicer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 117 Multivita Narenciye Sıkacağı Citrus Juicer MAIN PARTS A. B. C. D. E. F. G. H. Top cover Cup Transmit

Detaylı

Glissa Buharlı Ütü Steam Iron

Glissa Buharlı Ütü Steam Iron Model No: K 1718 Glissa Buharlı Ütü / Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 1718 Glissa Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS 1. Soleplate 2. Plastic skirt 3. Spray head 4. Body 5. Filler cover

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Hair Dryer User Manual K 5160 SK

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Hair Dryer User Manual K 5160 SK Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Hair Dryer User Manual K 5160 SK Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering an Arçelik product. We hope that you get the best results

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Model No: EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale INSTRUCTION 1. Battery enabled 1. Opened the battery

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD

Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Hair Styler User Manual K 5162 SD Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering an Arçelik product. We hope that you get the best results

Detaylı

LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER

LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER LOLİTA AR 570 STANDLI SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 570 HAIR STRAIGHTENER WITH STAND AR 570 HAARGLÄTTER MIT STÄNDER ÖZEL STAND KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG SPECIAL STAND SPEZIELLEN STÄNDER

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm)

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 (6.35 cm) USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" (6.35 cm) Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 068. Classo. Erkek Bakım Seti Male Grooming Kit. Erkek Bakım Seti / Male Grooming Kit. Model No: K 068 Classo

Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 068. Classo. Erkek Bakım Seti Male Grooming Kit. Erkek Bakım Seti / Male Grooming Kit. Model No: K 068 Classo Model No: K 068 Classo Erkek Bakım Seti / Male Grooming Kit Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 068 Classo Erkek Bakım Seti Male Grooming Kit MAIN PARTS 1 On/off switch 9 Nose & ear trimmer attachment

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener Model No: P 091 Steam Styler Saç Düzleştirici / Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener MAIN PARTS 1. Unique Venting System 2. LCD display: LCD

Detaylı

Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu

Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu Feel Steel Kettle Kullanım Kılavuzu Kapak Açma Düğmesi Kapak Filtre Su Göstergesi Gövde Gösterge Işığı Açma/Kapatma düğmesi Alt tabla EMSAN marka Kettle ı tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer

K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Model No: K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer INSTRUCTION Please read this instruction manual carefully before

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

HAIRJET. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer HAIRJET TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE Uygunluk

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI

BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI KULLANMA KILAVUZU 48 W BUKA AR 584 İYONLU SAÇ MAŞASI 7 1. Yumuşak dokulu ana gövde 2 2. Titanyum Seramik kaplı 19 mm maşa 3. Saç maşası mandalı 4. Açma/Kapama düğmesi (I/0)

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

1 Saç düzleştiriciniz size neler sunar

1 Saç düzleştiriciniz size neler sunar GARANTİ 2 YIL Turmalin, seramik ısıtma plakalı ve mikro-işlemci kontrollü yeni profesyonel saç düzleştirici ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Vestel, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting

Detaylı

P 1140 MultiMix Katı Meyve Presi / Juicer

P 1140 MultiMix Katı Meyve Presi / Juicer Model No: P 1140 MultiMix Katı Meyve Presi / Juicer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 1140 MultiMix Katı Meyve Presi / Juicer 1. Pushing bar 2..Transparent cover 3. Juicing net 4. Middle ring 5.

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ

MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU TOST + WAFFLE 750 W MİNİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ 11 1- Ergonomik tutma sapı 2- Termostat (hazır) ışığı (yeşil) 3- Enerji (güç/ısıtma)

Detaylı

SU ISITICI XB 6423. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU

SU ISITICI XB 6423. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU SU ISITICI XB 6423 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

MIDI CHOPPER. Multicut Plus MM 8050. de en tr

MIDI CHOPPER. Multicut Plus MM 8050. de en tr MIDI CHOPPER Multicut Plus MM 8050 de en tr E A C B D F G I H 2 DEUTSCH 04-12 ENGLISH 13-21 TÜRKÇE 22-30 3 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SHB 3068 BLENDER EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Steam Bottle Sterilizer WSB140 USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU GEBRAUCHSANWEISUNG

Steam Bottle Sterilizer WSB140 USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU GEBRAUCHSANWEISUNG Steam Bottle Sterilizer USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU GB TR GEBRAUCHSANWEISUNG D WSB140 Steam Bottle Sterilizer WSB140 Table of Contents Safety Precautions...1 Connection to the Mains Supply...2 Content

Detaylı

EL MİKSERİ HM-720-3 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU

EL MİKSERİ HM-720-3 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU EL MİKSERİ HM-720-3 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

FOOD PROCESSOR. Multitalent Compact UM 8050. de en tr

FOOD PROCESSOR. Multitalent Compact UM 8050. de en tr FOOD PROCESSOR Multitalent Compact UM 8050 de en tr A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 2 DEUTSCH 04-16 ENGLISH 17-28 TÜRKÇE 29-40 3 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig,

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting started... 4

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer

ADVANCE DRY. Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi. Instruction Manual Hair Dryer ADVANCE DRY TR GB Kullanım Kılavuzu Saç Kurutma Makinesi Instruction Manual Hair Dryer TR İÇİNDEKİLER Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 CE

Detaylı

TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ

TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ LDÖ KÜ M I S I T I C I P L A K A TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU A R ÇİFT TARAFLI KULL ANIL ABİLEN 1800 W TOSTÇU ECO AR 265 IZGARA VE TOST MAKİNESİ 9 1 10 1- Isıya dayanıklı

Detaylı

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Model No: P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker MAIN PARTS 1 2 3 4 1 UPPER

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual DOPPIO Fanlı Isıtıcı Fan Heater Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir Doppio Fanlı Isıtıcı yı satın almış olduğunuz için sizi kutlarız.benzer ürünleri

Detaylı

AquaDuo P 070. Saç Kesme Makinası Hair Cutting Machine. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Saç Kesme Makinası / Hair Cutting Machine

AquaDuo P 070. Saç Kesme Makinası Hair Cutting Machine. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Saç Kesme Makinası / Hair Cutting Machine Model No: P 070 Saç Kesme Makinası / Hair Cutting Machine Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 070 AquaDuo Saç Kesme Makinası Hair Cutting Machine MAIN PARTS 1 1 2 3 4 5 6 7 1. Cutting head 2. Hair

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

SU ISITICI XB 6868. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU

SU ISITICI XB 6868. TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU SU ISITICI XB 6868 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

VESTEL DEFNE SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

VESTEL DEFNE SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VESTEL DEFNE SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Saç kurutma makinesi cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınız, gerekli olan özeni

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set Model No: P 996 Gourmet Komple Blender Seti / Complete Blender Set Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set IMPORTANT INSTRUCTIONS When using electrical

Detaylı

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 Cihazınızın parçaları a Konsantratör b Hava giriş ızgarası c Kilitleme özellikli SOĞUK ÜFLEME basmalı düğmesi d 2 aşamalı

Detaylı

Rainbow Hava Nemlendirici Air Humidifier

Rainbow Hava Nemlendirici Air Humidifier Model No: K 5002 Rainbow Hava Nemlendirici/Air Humidifier Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5002 Rainbow Hava Nemlendirici Air Humidifier MAIN PARTS Vapour Nozzle Vapour outlet Water tank Water

Detaylı

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be FR Notice d'utilisation 2 TR Kullanma Kılavuzu 11 Réfrigérateur/congélateur Buzdolabı ZRT23100WA Sommaire Instructions de sécurité 2 Avant la première utilisation 4 Utilisation quotidienne 5 Conseils 5

Detaylı

FAVORIT56529IM0 DE Benutzerinformation 2 TR Kullanma Kılavuzu 18

FAVORIT56529IM0 DE Benutzerinformation 2 TR Kullanma Kılavuzu 18 FAVORIT56529IM0 DE Benutzerinformation 2 TR Kullanma Kılavuzu 18 2 www.aeg.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE...................................................... 3 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................

Detaylı