P 097. Allure. Saç Maşası Hair Curler. Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 097 Allure

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P 097. Allure. Saç Maşası Hair Curler. Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 097 Allure"

Transkript

1 Model No: P 097 Allure Saç Maşası / Hair Curler Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 097 Saç Maşası Hair Curler Allure

2 MAIN PARTS Hair clip Ceramic coating curling tong Hair clip button Power indicator ON/OFF Switch Seal ring Hanging loop 360 swivel power cord

3 SAFETY PRECAUTION This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved Children shall not play with the appliance Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision Keep the appliance dry WARNING: Do not use this appliance near water; WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water The appliance must not be immersed If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard Do not use the appliance near flammable material or come into contact with flammable material Do not wrap the mains cord around the appliance Unplug the appliance after use Unplug the appliance and cool down before storage, cleaning or maintenance Do not touch the hot parts of the appliance Do not left the appliance unattended during use Supply cord must not contact with hot parts of appliance The appliance is intended for the use with natural hairs Do not use on artificial hair pieces or wigs Do not use on hair which has been treated with chemicals, it may sticking on the barrels OPERATION After making sure that the supply voltage fully complies with that required by the curler, plug in the power plug and push the switch to the position on When the curler starts to work After use, simply press start/stop button again The unit will turned off Then unplug the plug And before keep it away please wait till the unit is completely cool down Heat fast 3 minutes can reach maximum temperature 220 C Process of making hair style

4 Deeply wash your hair with shampoo before perm, and rinse your hair with warm water, and dry it with a towel Connect the plug to a mains socket Turn it by push the ON/OFF switch button Better do marcel in the order from left or right side or from right side to left One hand hold the hair iron, and one hand hold the hair which need to make style Section the hair into strands of less than 15cm deep and 5-6cm wide in one row Keeps the hair strand smooth by coming through the section (from roots to ends), and holding the ends taut with the other hand Taking one strand at each time, place the strand over the barrels then release the hair clip and wait for 5-10 seconds Fine or unbleached hair will need more than 20 to 30 second wrapped around the barrel Easy styled hairs need shorter time Press the hair clip again to release the hairs Now gently withdraw the barrels from the center of curl Allow the curl to cool down steadily After styling a section, do not glide the barrels along the hair Styling must be done section by section individually When you have finished and all the curls have cooled thoroughly, gently brush and comb hair into style desired User hint: For faster & better results, it is recommended to use hair gel while processing the job Totally after working for some while, you will take the experience of handling unit to get your required styles Please try a lot of styles with this new hair iron After use: Switch off the appliance by push the ON/OFF switch button to OFF Unplug from the mains socket and cool down completely Store the appliance in a safe and dry place or hanging with the hanging loop MAINTENANCE AND CLEANING 1 The appliance must be unplugged before cleaning 2 Let the appliance cool down before cleaning 3 Clean the curls with a soft cloth or sponge moistened with mild soap & water 4 Dry thoroughly before use 5 Do not use any harsh detergents, abrasives, solvent or cleaners

5 6 Never immerse in water to clean

6 PARÇALARI Saç mandalı Seramik kaplamalı maşa Saç mandalı düğmesi Güç göstergesi ON/OFF düğmesi Conta Asma halkası 360 dönebilen fişli kablo

7 ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve eğer yakın gözetimde bulunurlarsa veya cihazın kullanım talimatı emniyetli bir şekilde verilebilirse veya cihazın tehlikeleri anlatılırsa fiziksel, duygusal ve mental kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya tecrübe ve bilgi sahibi eksik kişiler tarafından da kullanılabilir Çocuklar cihazla oynamamalıdır Temizlik ve kullanıcı bakımı yakın gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır Cihazı kuru tutunuz UYARI: Bu cihazı suyun yanında kullanmayınız UYARI: Bu cihazı küvetlerin, duşların, lavaboların veya diğer su içeren haznelerin yanında kullanmayınız Bu cihaz suya sokulmamalıdır Eğer fişli kablosu hasara uğramışsa, tehlikelerden kaçınmaki için en yakın yetkili KING servisince yenisi ile değiştirilmelidir Cihazı tutuşabilir materyallerin veya bunlara temas edebilecek yerlerin yanında kullanmayınız Cihazın kablosunu cihazın etrafına dolamayınız Cihazı kullandıktan sonra fişini prizden çekiniz Cihazı saklamadan veya bakımını yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız Cihazı kullanım esnasında yalnız bırakmayınız Cihazın kablosu cihazın sıcak kısımları ile temas etmemelidir Cihaz sadece doğal saçlarla kullanılmak üzere yapılmıştır Yapay saç veya perukların üzerinde kullanmayınız Kimyasal madde uygulanan saçların üzerinde kullanmayınız, boruya yapışabilir Çalıştırma Evinizdeki voltajla cihazın voltajının birbirine uyduğundan emin olduktan sonra cihazın fişini prize takınız ve düğmeyi on konumuna getiriniz Cihaz çalışmaya başlayacaktır Kullandıktan sonra, basitçe açma/kapama düğmesine tekrar basınız Cihaz kapanacaktır Fişini prizden çekiniz Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Isınma hızı : 3 dakikada maksimum ısı olan 220 C ye ulaşır

8 Saç şekillendirme işlemi Saçınıza perma yapmadan önce şampuan ile saçınızı iyice yıkayınız ve ılık su ile durulayınız, sonra havlu ile kurulayınız Cihazın fişini prize takınız ON/OFF düğmesini iterek çalıştırınız Soldan sağ kenara veya sağ kenardan sola doğru yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız Bir elinizle maşayı diğer elinizlede şekil vereceğiniz saçı tutunuz Bir seferde 15 cm den az ve 5-6 cm genişliğinde şekil verecek şekilde saçınızı tutamlar halinde ayırınız Bir tutam saçı düzgün olarak tutunuz ( kökünden ucuna kadar) ve diğer elinizle ucunu gergin bir şekilde tutunuz Her seferinde bir tutam alınız ve borunun etrafına sarınız ve sonra saç maşası mandalını bırakınız ve 5-10 saniye bekleyiniz İnce ve ağırtılmamış saçın saniye daha fazla süreye ihtiyacı vardır Kolay şekil alan saçların daha az süreye ihtiyacı vardır Saç maşası mandalına basarak saçı serbest bırakınız Şimdi hafifçe maşayı kıvrımın merkezinden geriye doğru çekiniz Kıvrımın sürekli olarak soğumasına izin veriniz Bir bölüme şekil verdikten sonra maşayı saç üzerinde kaydırmayınız Şekillendirme ayrı ayrı olarak tutam tutam yapılmalıdır Bitirdiğiniz ve bütün kıvrımlar iyice soğuduğu zaman hafifçe fırçalayınız ve istediğiniz şekilde tarayınız Kullanıcı ipucu: Daha hızlı ve iyi sonuçlar için, işlemi uygularken jöle kullanmanızı tavsiye ederiz Bir süre çalıştıktan sonra, cihazı nasıl tutacağınız ve şekil vereceğiniz konusunda deneyim kazanacaksınız Lütfen bu saç maşası ile bir çok stili deneyiniz Kullandıktan sonra : ON/OFF düğmesini OFF konumuna getirerek cihazı kapatınız Cihazın fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazı güvenli ve kuru bir yerde veya asma halkasından asarak saklayınız BAKIM VE TEMİZLİK 1 Temizlemeden önce fişi prizden çekilmelidir 2 Temizlemeden önce cihazın soğumasına izin veriniz

9 3 Kıvrımları yumuşak bir bezle veya hafif sabunlu su ile nemlendirilmiş sünger ile temizleyiniz 4 Kullanmadan iyice kurulayınız 5 Sert deterjanlar, aşındırıcılar, çözücüler veya temizleyiciler kullanmayınız 6 Temizlemek için asla suyun içine sokmayınız

10 Haarspange Ceramic Beschichtung Lockenstab Haarspange Button Power-Anzeige ON / OFF Schalter Dichtring Aufhängeöse 360 schwenkbar Netzkabel

11 SICHERHEITSVORKEHRUNG Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, wenn sie wurden Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gegeben und verstehen die Gefahren beteiligt Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen Reinigung und Wartung durch den Benutzer ist nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen Halten Sie das Gerät trocken WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe Wasser; WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser Das Gerät darf nicht getaucht werden Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden Haben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material oder in Kontakt mit brennbarem Material Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerät Stecken Sie das Gerät nach dem Gebrauch Ziehen Sie den Netzstecker und abkühlen, bevor Lagerung, Reinigung oder Wartung Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes Nicht das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während des Einsatzes verlassen Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts wenden Das Gerät ist für den Einsatz mit natürlichen Haare bestimmt Nicht auf künstliche Haarteile oder Perücken zu verwenden Nicht auf Haare, die mit Chemikalien behandelt wurde verwenden, kann es auf den Fässern fest OPERATION Nachdem sichergestellt ist, dass die Versorgungsspannung vollständig erfüllt, dass durch die Lockenwickler, Stecker in die Steckdose erforderlich und schieben Sie den Schalter auf die Position "on", wenn der Lockenwickler zu arbeiten beginnt

12 Nach dem Gebrauch, drücken Sie einfach Start / Stopp -Taste erneut Das Gerät wird ausgeschaltet Dann ziehen Sie den Stecker Und halten Sie es, bevor Sie warten, bis das Gerät vollständig abkühlen Wärme schnell, nur 3 Minuten erreichen maximale Temperatur 220 C Prozess der Herstellung Frisur Tief waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo vor Dauerwelle, und spülen Sie Ihre Haare mit warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem Handtuch Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose Schalten Sie ihn durch Drücken der ON / OFF -Schalter drücken Bessere tun marcel in der Reihenfolge von links oder rechts oder von rechts nach links Eine Hand hält das Haar Eisen und einer Hand zu halten, die die Haare zu stylen vornehmen müssen Abschnitt das Haar in Strähnen von weniger als 1,5 cm tief und 5-6cm breit in einer Zeile Hält die Haarsträhne glatt durch kommen durch den Abschnitt (von der Wurzel bis Ende ), und halten Sie die Enden straff mit der anderen Hand Unter einem Strang zu jeder Zeit, platzieren Sie den Strang über die Fässer dann die Haarspange und warten 5-10 Sekunden Fein oder rohen Haare brauchen mehr als 20 bis 30 Sekunden um den Lauf gewickelt Einfach Stil Haare brauchen kürzere Zeit Drücken Sie die Haarspange, um die Haare wieder freizugeben Jetzt vorsichtig zurückziehen die Fässer vom Zentrum locken Lassen Sie die Locken abkühlen stetig Nach dem Styling einen Abschnitt, nicht gleiten die Fässer auf dem Haar Styling muss abschnittsweise individuell erfolgen Wenn Sie fertig sind und alle die Locken haben gründlich, kühlt sanft bürsten und kämmen Haare in Stil gewünscht Benutzer Tipp: Für eine schnellere und bessere Ergebnisse, ist es empfehlenswert, Haargel verwenden, während die Verarbeitung der Job Völlig nach der Arbeit seit einiger Zeit, nehmen Sie die Erfahrung im Umgang mit Gerät zu Ihrem gewünschten Arten zu bekommen Bitte versuchen Sie eine Menge von Stilen mit dieser neuen Haare Eisen Nach Gebrauch: Schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON / OFF-Schalter auf OFF Taste

13 Aus der Steckdose trennen und vollständig abkühlen lassen Lagern Sie das Gerät in einem sicheren und trockenen Ort oder hängen mit der Aufhängeöse PFLEGE UND REINIGUNG 1 Das Gerät muss vor der Reinigung abgezogen werden 2 Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen 3 Reinigen Sie die Locken mit einem weichen Tuch oder Schwamm angefeuchtet mit milder Seife und Wasser 4 Trocknen Sie vor Gebrauch gründlich 5 Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Schleifmittel, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel 6 Noch nie in Wasser tauchen zu reinigen

14 Hair clip Revêtement céramique fer à friser Bouton d'agrafe de cheveux Voyant d'alimentation ON / OFF Joint d'étanchéité Anneau de suspension Cordon d'alimentation pivotant à 360

15 MESURES DE SÉCURITÉ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers impliqué Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil Nettoyage et entretien utilisateur ne sont pas fabriqués par des enfants sans surveillance Gardez l'appareil sec AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau ; AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau L' appareil ne doit pas être immergé Si le cordon d' alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d' éviter tout danger Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables ou entrer en contact avec des matériaux inflammables Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil Débranchez l'appareil après utilisation Débranchez l'appareil et laisser refroidir avant de le ranger, de nettoyage ou d'entretien Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil Ne pas quitté l'appareil sans surveillance pendant son utilisation Cordon d' alimentation ne doit pas entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil L' appareil est conçu pour l'utilisation avec des poils naturels Ne pas utiliser sur des morceaux de cheveux artificiels ou des perruques Ne pas utiliser sur les cheveux qui a été traité avec des produits chimiques, il peut coller sur les barils FONCTIONNEMENT Après avoir vérifié que la tension d'alimentation est conforme pleinement à celle requise par le bigoudi, branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur en position "on", quand le bigoudi commence à travailler Après utilisation, il suffit d' appuyer sur START / STOP L'appareil sera éteint Puis débrancher la prise Et avant de le tenir éloigné veuillez attendre que l'appareil est complètement refroidir

16 Rapide de la chaleur, à 3 minutes peut atteindre la température maximale de 220 C Procédé de fabrication d' un style de cheveux Laver en profondeur vos cheveux avec le shampooing avant de Perm, et rincez vos cheveux à l'eau tiède et sécher avec une serviette Brancher la fiche à une prise de courant Tourner à pousser le bouton ON / OFF de l'interrupteur Mieux faire marcel dans l'ordre de gauche à droite ou de droite à gauche Une main tient le fer à cheveux, et une main tenir les cheveux qui ont besoin de faire un style Section les cheveux en mèches de moins de 1,5 cm de profondeur et de 5-6cm de large dans une rangée Maintient la mèche de cheveux lisse en venant par la section ( des racines aux pointes ), et à maintenir les extrémités tendues avec l'autre main Prendre un brin à chaque fois, placez le fil sur les barils puis relâchez la pince à cheveux et attendez 5-10 secondes Les cheveux fins ou écrue aura besoin de plus de 20 Ã 30 seconde enroulé autour du canon Poils de style faciles besoin de temps plus courte Appuyez de nouveau sur la pince à cheveux pour libérer les poils Maintenant, retirer délicatement les barils du centre de courbure Laisser la boucle à refroidir progressivement Après coiffer une section, ne pas glisser les tonneaux le long du cheveu Styling doit être fait section par section individuellement Lorsque vous avez terminé et toutes les boucles ont refroidi complètement, les cheveux doucement brosse et peigne dans le style désiré Soupçon d'utilisateur: Pour des résultats plus rapides et mieux, il est recommandé d'utiliser gel pour les cheveux pendant le traitement du travail Totalement après avoir travaillé pendant un certain temps, vous prendrez de l'expérience de l'unité de traitement pour obtenir vos styles requis S'il vous plaît essayer beaucoup de styles avec ce nouveau fer de cheveux Après utilisation : Eteignez l'appareil par pousser le bouton ON / OFF de l'interrupteur sur OFF Débrancher la prise de courant et laisser refroidir complètement Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec ou accroché avec la boucle de suspension

17 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 1 L' appareil doit être débranché avant de le nettoyer 2 Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer 3 Nettoyez les boucles avec un chiffon doux ou une éponge humide avec un savon doux et de l'eau 4 Séchez soigneusement avant utilisation 5 Ne pas utiliser de détergents, abrasifs, de solvants ou de nettoyants 6 Ne jamais plonger dans l'eau pour nettoyer

18 Clip di capelli Rivestimento di ceramica arricciacapelli Pulsante di capelli clip di Indicatore di alimentazione Interruttore ON / OFF Anello di tenuta Gancio Cavo di alimentazione girevole a 360

19 PRECAUZIONI DI SICUREZZA Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e sopra e persone con ridotte capacità o mancanza di esperienza e conoscenza, se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro fisiche, sensoriali o mentali e di comprendere i rischi coinvolti I bambini non devono giocare con l'apparecchio Pulizia e manutenzione utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione Mantenere l'apparecchio asciutto ATTENZIONE : Non usare questo apparecchio vicino all'acqua ; ATTENZIONE : Non usare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua L'apparecchio non deve essere immerso Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da altro personale qualificato al fine di evitare rischi Non utilizzare l' apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o di venire a contatto con materiale infiammabile Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio Staccare la spina dopo l'uso Staccare la spina e raffreddare prima di immagazzinaggio, pulizia o manutenzione Non toccare le parti calde dell'apparecchio Non lasciato l' apparecchio incustodito durante l'uso Cavo di alimentazione non deve contatto con le parti calde dell'apparecchio L'apparecchio è progettato per l'uso con i capelli naturali Non usare su parti dei capelli artificiali o parrucche Non utilizzare su capelli che è stato trattato con sostanze chimiche, può attaccare sulle canne OPERAZIONE Dopo essersi assicurati che la tensione di alimentazione sia conforme pienamente con quello richiesto dal bigodino, collegare il cavo di alimentazione e premere l'interruttore in posizione " on ", quando il bigodino inizia a lavorare Dopo l'uso, è sufficiente premere il pulsante start / stop di nuovo L'unità spenta Poi staccare la spina E prima di tenerlo lontano si prega di attendere fino l'unità è completamente raffreddare

20 Veloce di calore, a 3 minuti è possibile raggiungere la temperatura massima di 220 C Processo di creazione di stile dei capelli Profondamente lavare i capelli con lo shampoo prima di perm, e sciacquare i capelli con acqua tiepida e asciugare con un asciugamano Collegare la spina ad una presa di rete Girare per spingere il pulsante ON / OFF Meglio fare marcel in ordine da sinistra o destra o da destra a sinistra Una mano tenere il ferro dei capelli, e una mano tenere i capelli che hanno bisogno di fare stile Sezione i capelli in ciocche di meno di 1,5 centimetri in profondità e di 5-6cm di larghezza in una riga Mantiene la ciocca di capelli lisci, venendo attraverso la sezione ( dalle radici alle punte ), e tenendo le estremità tese con l'altra mano Prendere un filo alla volta in volta, posizionare il filo sopra i barili quindi rilasciare il fermaglio per capelli e attendere 5-10 secondi Peli fini o greggi avrà bisogno di più di 20 e fino 30 secondi avvolto intorno alla canna Facile peli stile hanno bisogno di tempo più breve Premere di nuovo il fermaglio per capelli per liberare i peli Ora estrarre delicatamente i barili dal centro di ricciolo Lasciare che il ricciolo raffreddare costantemente Dopo lo styling di una sezione, non scivolare le botti lungo i capelli Designazione deve essere effettuata sezione per sezione singolarmente Una volta terminato e tutti i ricci si sono raffreddati completamente, capelli delicatamente spazzola e pettine in stile desiderato Suggerimento Utente: Per risultati più rapidi e meglio, si consiglia di utilizzare gel per capelli, mentre l'elaborazione del lavoro Totalmente dopo aver lavorato per qualche tempo, si avrà l'esperienza di gestione di unità per ottenere i vostri stili richiesti Prova con un sacco di stili con questo nuovo ferro dei capelli Dopo l'uso: Spegnere la macchina da spingere il pulsante ON / OFF su OFF Scollegare dalla presa di corrente e raffreddare completamente Conservare l' apparecchio in un luogo sicuro e asciutto o appeso al cappio appeso

21 MANUTENZIONE E PULIZIA 1 L'apparecchio deve essere scollegato prima di pulire 2 Lasciate raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo 3 Pulire i ricci con un panno morbido o una spugna inumidita con acqua e sapone neutro 4 Asciugare accuratamente prima dell'uso 5 Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti 6 Non immergere in acqua per pulire

22 360 ON / OFF

23 8 : : " " / 3 220

24 ON / OFF 15cm 5 6CM ( ) : : ON / OFF OFF

25 SATIŞ SONRASI SERVİS Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı? 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı? 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı? Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi ne müracaat ediniz Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisi nden temin edilebilir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir Bu durumda cihazı kullanmadan önce King Yetkili Servisi ne tetkik ettiriniz TAŞIMA VE NAKLİYE Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri nden temin edilmek zorundadır King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz

P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo

P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo Model No: P 098 Lineo Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 098 Saç Düzleştirici Hair Straightener Lineo MAIN PARTS 1 2 3 4 5 Ceramic coating plate Temperature adjust

Detaylı

Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker

Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker Model No: P 316 Coffee Time Kahve Makinesi/Coffee Maker P 316 Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker 1 Funnel cover 2 Funnel 3 Carafe assy 4 Tank cover 5 Water tank 6 Base 7 Switch Important Before connecting

Detaylı

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set Model No: P 996 Gourmet Komple Blender Seti / Complete Blender Set Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set IMPORTANT INSTRUCTIONS When using electrical

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL

WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL WHC 750 COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER HUMIDIFICATEUR IONIZERLI SOGUK & SICAK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR WHC 750 WHC750

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.

FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta. 751272_SF Cyclonic_3L_751272 03/01/11 16:44 Page1 FR Service Consommateurs : (33) 09 7450 3623 GROUPE SEB FRANCE Place Ambroise Courtois BP 8553 69356 LYON - FRANCE http://www.rowenta.fr GB Consumer Service

Detaylı

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Model No: EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale INSTRUCTION 1. Battery enabled 1. Opened the battery

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

Mode d'emploi et installation. Kullanım ve montaj talimatları

Mode d'emploi et installation. Kullanım ve montaj talimatları Istruzioni per l'uso e l'installazione Forni elettrici d'incasso Instructions for use and installation Built-in electric ovens Mode d'emploi et installation Fours électriques encastrables Instrucciones

Detaylı

Istruzioni per l uso e l installazione Cappa. Instructions for use and installation Cooker Hood. Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine

Istruzioni per l uso e l installazione Cappa. Instructions for use and installation Cooker Hood. Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine IT GB FR DE TR Istruzioni per l uso e l installazione Cappa Instructions for use and installation Cooker Hood Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine Bedienungsanleitung und Einrichtung Dunstabzugshaube

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener Model No: P 091 Steam Styler Saç Düzleştirici / Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener MAIN PARTS 1. Unique Venting System 2. LCD display: LCD

Detaylı

EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale

EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale Model No: EC 314 Mutfak Baskülü / Kitchen Scale Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Tüm mobilyalar, modeller ve döşemeler için geçerlidir. Valid for all furnitures, models, sofas and

Detaylı

FORNI ISTRUZIONI PER L USO

FORNI ISTRUZIONI PER L USO OVENS USER INSTRUCTIONS FIRIN KULLANMA KILAVUZU FORNI ISTRUZIONI PER L USO GB TR IT HOC04/6X HOC060/6B HOC060/6X HOC709/6BX HOC709/6X HCM906/6BPP CANDY HOOVER GROUP S.R.L. Via Privata Eden Fumagalli 47

Detaylı

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner THEO TR GB Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models.

This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models. Distinguished Customer, This manual has been designed for our UFO Line, UFO Star and UFO UK Line models. You have purchased a high quality, efficient and original UFO-IR Infrared Heater. We would like

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

WHC 715 USER MANUAL COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER KULLANIM KILAVUZU

WHC 715 USER MANUAL COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER KULLANIM KILAVUZU WHC 715 COLD MIST HUMIDIFIER SOGUK BUHAR ÜFLEYICI HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR WHC 750 WHC715 USER MANUAL User Manual I I 1 Contents Introduction...3 Working

Detaylı

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner HANS TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

WMA235-236 BABY AUDIO MONITOR ECOUTE BÉBÉ BEBEK TELS Z EV Ç D NLEME VE ZLEME C HAZLARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WMA235-236 BABY AUDIO MONITOR ECOUTE BÉBÉ BEBEK TELS Z EV Ç D NLEME VE ZLEME C HAZLARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WMA235-236 BABY AUDIO MONITOR ECOUTE BÉBÉ BEBEK TELS Z EV Ç D NLEME VE ZLEME C HAZLARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR WMA235-236 USER MANUEL I 1 CONTENTS Congratulations...3 Content

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı