Yazılımlar arası Kural Dıı Durumları leme için Etmen Tabanlı bir Yaklaım *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılımlar arası Kural Dıı Durumları leme için Etmen Tabanlı bir Yaklaım *"

Transkript

1 Yazılımlar arası Kural Dıı Durumları leme için Etmen Tabanlı bir Yaklaım * Albert ÖZKOHEN 1 Pınar YOLUM 2 1,2 Boaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, Bebek-stanbul 1 e-posta: 2 e-posta: Özet Bu makale yazılım mühendisliinde oluabilecek kural dıı durumları katılımcıların oluturdukları taahhütlerin ihlalleri olarak modellemeyi önermektedir. Katılımcılar etkileimlerinden sonuç çıkarabilen ve dier etmenlerle haberleebilen akıllı etmenler olarak modellenmitir. Etmenler arası haberlemeler taahhütler olarak gösterilmektedir. VE/VEYA aaçları kullanılarak çok katılımcılı taahhütler daha küçük, az katılımcılı taahhütlere bölünebilir. Buna ek olarak taahhütlerde bahsedilen durumlar ve durumlar arasındaki ilikiler bir OWL ontolojisiyle gösterilmitir. VE/VEYA aaçlarını ve OWL ontolojisini kullanarak etmenler kural dıı durumların çaresine bakabilir ve bazı durumlarda kural dıı durumları, daha olmadan, fark edebilirler. Önerilen yöntem, yazılım mühendisliine sıkça konu olan tedarik zincirlerine uygulanmıtır. Abstract This paper proposes to model exceptions in software engineering as violations of commitments of participants. The participants are represented as intelligent agents that can reason about their interactions and communicate with other agents. The communications of the agents lead to creation and manipulation of commitments. Commitments that involve several participants are broken into smaller commitments using AND/OR trees. Further, the commitment conditions and their relations are captured in an OWL ontology. By reasoning based on the AND/OR tree and a given ontology, agents can handle exceptions when they occur and in some cases even detect exceptions before they take place. 1. Giri Yazılım mühendislii etkin, verimli ve daha önemlisi emniyetli yazılımlar tasarlamayı ve gelitirmeyi hedefler. Oysa birçok pratik çalıma, gelitirilen yazılımların hemen hemen hiçbir zaman istendii ekilde hareket etmediini, deiik zamanlarda kural dıı durumların ortaya çıktıını göstermektedir. Gelitirilen yazılımlar, baka yazılımlarla haberleme içerisinde veya baka yazılımlara ilevsel olarak balıysa kural dıı durumların oluma ihtimali de artar [1]. Genelde, yazılımlara karılaabilecekleri kural dıı durumlar ve bu durumların nasıl giderilecei bilgisi verilmise, sistemler belirtilen çözümleri uygulayarak kural dıı durumdan, kurallara uygun bir duruma geçebilirler. Hâlbuki birçok kural dıı durum önceden kestirilemez. Burada yazılımın alt kademelerinde oluan kural dıı durumlar (sıfıra bölme gibi) deil, daha üst seviyelerde olan (bir

2 üretici firma otomasyon yazılımının müterilere doru fiyatı göndermemesi gibi) kural dıı durumlar düünülmektedir. Bu tür kural dıı durumları ilemek için, yazılımların önce bir sorunun varlıını, sonra sorunun nereden kaynaklandıını, sonrasında ise sorunun çözümünü, kendi balarına (yazılımı gelitiren kiilerin müdahalesi olmadan) bulmaları gerekir. Kural dıı durumları bu ekilde ileyebilmek için yazılımların zeki ve inisiyatifli olmaları arttır. Bunu salayabilmek için bu bildiri, yazılımları algılayan, sonuç çıkaran, buna balı olarak hareket edebilen ve dier yazılımlarla iletiim kurabilen özerk etmenler olarak modellemeyi önermektedir [2,3]. Böylece, etmenler sadece sıralı ilemleri icra etmeyecek, aynı zamanda kendi ilemleri hakkında çıkarsamalar yapabileceklerdir. Baka bir deyile etmenler çalımalarındaki kural dıı durumları algılayıp bunları çözümlemek için yöntemler gelitireceklerdir. Örnek uygulama alanı olarak, yazılım mühendislii problemlerine sıkça konu olan tedarik zincirlerinin otomasyonunu alalım [2]. Tedarik zincirleri müteriler, tedarikçiler, ulaım salayıcılar, fabrikalar, depolama birimleri gibi bileenlerden oluur. Tedarik zincirlerinin otomasyonu ise bu birimlerin fonksiyonlarının bir yazılımla takip edilmesi ve ilevlerinin bir kısmını otomatik ya da yarı otomatik yapmaları anlamına gelir. Bu birimler birbirleriyle sıkça habe 1 rletii ve bir çok ilevleri birbirlerine baımlı olduu için kural dıı durumların oluması hayli mümkündür. Yapılan çalımalarda, eer doru ekilde müdahale edilmezse, tedarik zincirinde oluan kural dıı durumların irketlerde zamansal ve parasal kayıplara yol açabildiini göstermitir [4]. Kural dıı durumlar verimlilik, maliyet artıları, müteri tatmini ve kalite yönetimi gibi çeitli boyutlarda karımıza çıkmaktadır [5]. Tedarik zinciri yönetimini otomasyon altına almak için çeitli yaklaımlar vardır. Fakat bu yaklaımlardan hiçbirisi bugüne kadar tedarik zinciri operasyonlarında oluabilecek kural dıı durumları otomatik olarak yakalayıp çözemez. Tedarik zinciri yönetim sistemlerindeki kural dıı durumların otomasyon yoluyla ilenmesi ile ilgili halen süregelen aratırmalar bulunmaktadır [5,6,7]. stisnaların ilenmesi, tanımlı ve genileyebilen kural kümeleri altında karmaık çıkarsama faaliyetleri gerektiren bir süreçtir. Mevcut durumda, kural dıı durumlar çalıan profesyonellerin beyin gücü kullanılarak halledilmektedir. Bu kiiler mevcut tedarik zinciri yönetim araçlarını kullanmaktadırlar. Fakat bu sonuç pahalı ve verimsizidir, zira insana dayalı operasyonlar otomasyon yaklaımına göre daha zaman alıcı ve hataya açıktırlar. Bu bildiri u ekilde devam etmektedir: Bölüm 2 kural dıı durumların taahhütler ve VE/VEYA aaçları kullanarak modellenmesini anlatır. Bölüm 3 tedarik zinciri uygulamalarında oluabilecek senaryoları anlatmak için kullanılabilecek bir ontoloji gelitirir ve yazılımların bu ontolojiyi nasıl kullanabileceklerini anlatır. Bölüm 4 bu bildiride gelitirilen metodu dier aratırmalarla karılatırıp, tartıır. Buna ek olarak, Bölüm 5 ifade edilen fikirleri birletirip, taahhütlerin VE/VEYA aacı eklindeki gösterimini ve bir bilgi tabanı oluturmak amacıyla taahhütler arasındaki çıkarsamaya yardımcı olacak bir ontolojiyi sunar. 2. Kural Dıı Durumların Modellenmesi Tedarik zinciri sistemlerinde çok çeitli kural dıı durumlar oluabilir. Huhns ve öbürleri [5] kural dıı durumları sınıflara ayırmılardır. Bu gruplar, son günlere uyulmaması, ürün tanımları, ödemeler, sevkıyatlar, depolama seçenekleri, sipariler gibi farklı sınıflarda oluturulabilir. Bunlar birbirinden tamamen baımsız ya da birbirini karılıklı dıarlayan sınıflar deildirdirler. Bir kural dıı durum birden fazla sınıfa ait kural dıı durum olabilir. Örnein bir siparite bir kural dıı durum yanlı ürün tanımından dolayı oluabilir, bu da depolama sorunu oluturabilir. Tüm bu sınıfları 1 Bu çalıma Boaziçi Üniversitesi Aratırma Fonu (BAP05A104) tarafından desteklenmektedir.

3 tanımlamak için ontoloji adını verdiimiz bir bilgi altyapısı kullanmaktayız. Ontoloji kural dıı durumları modellemek için önerdiimiz taahhütlerin arasındaki balantıları tanımlamaya yardımcı olacaktır. Bu kural dıı durumları ve sonuçlarını bulgu-tehis-reçete zinciri eklinde n-ayaklı aaç türü yapılarla gösteriyoruz. Böylece içerik gösterimi için bir altyapı oluturabiliriz. Bu gösterime kısaca taksonomi denir [6]. Burada tehis seviyesi özel bir önem hak etmektedir; zira tehis içerie balı olarak deiiklik gösterebilir. Hareketler de içerik-baımlı olup taksonomimizdeki (ya da aaç yapımızdaki) seviyeyle dorudan ilgilidir. stisna sınıflarında gruplanabilecek kural dıı durumlar önceden tanımlanmı bir hareket kümesini (hareket planı) iç çıkarsama amacıyla tetiklerler Taahhütler Kural dıı durumları anlayabilmek için önce kurallara uygun durumları göstermek gerekmektedir. Veritabanı aratırmalarından yola çıkarak, etmenlerin aralarındaki iletiimleri taahhütler (commitments) olarak gösteriyoruz. Örnein, bir üreticinin alıcı firmaya ürünü 3 Haziran a kadar teslim edeceini taahhüt etmesi yazılımlar arasında beklenen ve istenen bir iletiimi göstermektedir. Bu taahhüdün edildikten sonra yerine getirilmemesi ise kural dıı bir durum yaratacaktır. Bu sebeple, etmenler arası iletiimi taahhütlerle göstermeyi ve taahhütlerin yerine getirilmedii durumları da kural dıı durumlar olarak kabul ediyoruz. Taahhütler, bir veri yapısı eklinde düünülebilir [8]. Bu yapıda borçlu taraf, alacaklı tarafın lehine bir koulu zaman dolmadan yerine getirmekle sorumludur. Bu taahhüt aaıdaki notasyonla gösterilebilir [9]: T (borçlu, alacaklı, koul, zaman) Taahhüt yaratıldıında borçlu taraf, alacaklı taraf lehine koulu belirtilen zaman dan önce yerine getirmekle mükelleftir. Koul doru olunca, taahhüt baarıyla sonlandırılır. artlı taahhüt [9] resme bir ön art ekler. artlı taahhütler iki tarafın birbirlerine karılıklı taahhütte bulunmalarını gerektirir. Bu oluumda borçlu taraf bir koulu alacaklı taraf lehine eer bir önkoul yerine getirilirse taahhüt etmektedir. Bunu aaıdaki ekilde gösterebiliriz: T (borçlu, alacaklı, önkoul, koul, önkoul zamanı, koul zamanı) Yani, böyle bir artlı taahhüt yapan borçlu, alacaklının önkoul zamanına kadar önkoulu yerine getirdii takdirde, koulu koul zamanından önce yerine getireceini taahhüt eder. Taahhütler etmenler (insan ya da yazılım) arası iletiimin her evresinde mevcuttur. Taahhütler, etmenlerin faaliyetleri (dı dünyayla etkileimleri ya da birbirleriyle mesajlamaları) sonucunda yaratılırlar. Örnein, bir tedarik zinciri üzerinde bir üreticinin mallarını 50 YTL den sattıını belirtmesi aslında, 50 YTL veren ilk bireye malını vereceini taahhüt etmesi anlamına gelir. Yaratılan taahhütler zaman içersinde yerine getirilebilir (discharge), gözden geçirilebilir, iptal edilebilir, vb. Bu bildirinin ana konusu olan kural dıı durumları çalımak için yerine getirilen taahhütlerle, yerine getirilmeyen taahhütleri birbirlerinden ayırabilmek yeterlidir. Taahhütlerin yerlerine getirildii durumda beklenmedik, kural dıı bir durum gerçeklemez. Bu sebeple kural dıı durumları fark etmek için taahhütlerin yerlerine getirilmedii durumları tespit etmek gereklidir. Biraz önceki örnekten devam edersek, bir alıcı 50 YTL ödemesine karın, satıcı taahhüdünü yerine getirmezse (ürünü alıcıya vermezse) beklenmedik, kural dıı bir durum olmu demektir. Dolayısıyla yukarıda açıklandıı ekliyle taahhütler i iletiiminde önemli bir role sahiptirler. Bu yüzdendir ki, kural dıı durumların taahhütler (ya da taahhüt ihlalleri) yoluyla modellenmesi i iletiiminin doal sonucu olarak önümüze çıkmaktadır.

4 2.2. VE/VEYA Aaçları Birçok zaman yazılımlar arası olan taahhütler daha küçük taahhütlere bölünebilir. Örnein, bir üreticinin bir alıcıya belirli bir ürünü 15 gün içinde teslim edeceini taahhüt etmesi aslında (1) üreticinin 15 günden önce ürünü hazır edecei ve (2) üreticinin hazır ettii ürünü postaya zamanında verecei anlamına gelir. Bu ekilde daha basit taahhütlere bölünebilen taahhütleri, VE/VEYA aaçlarıyla [10] göstermeyi öneriyoruz. Aaçtaki her düüm, bir ii modelleyen bir taahhüt içerir. hayatında iler alt-ilere bölünebilir. Baka bir deyile bir ii baarılı bir ekilde bitirebilmek için onu oluturan alt-ileri bitirmek gerekir. Bu olayı da taahhütleri (yani olayları) alt-taahhütlere (yani alt-olaylara) bölerek modelliyoruz. Her alt-taahhüt yukarıda tanımlandıı gibi normal bir taahhüttür. Ancak alt-taahhütler bir araya gelerek üstteki ana-taahhüdü olutururlar. Alt-taahhütler aralarında mantıksal VEYA (OR) ya da mantıksal VE (AND) ilemleriyle balı olabilirler. Bu yüzden VE/VEYA aaçlarını alanı göstermek amacıyla kullanıyoruz. Sistem tanımlama safhasında, taahhütler VE/VEYA aacını oluturmak içi uygun ekilde girilmeli ve iaretlenmelidirler. Bu bölünme faaliyeti taahhütteki tüm borçlu ve alacaklı tarafların çoklu-etmenli sistemimizin sınırları içerisinde kaldıı sürece devam edebilir. Eer taahhüdün baarılı ya da baarısız bir ekilde bitmesi algılanamayacaksa bu borçlu ve alacaklı taraflar için taahhüt tanımlanamaz. Böylece taban seviyesinde bulunan bir taahhüdün baarılı bitiini ya da baarısız bir bitii ile kural dıı duruma yol açtıını algılayabiliyor ve dolayısıyla onu düzenleyecek hareket planı için gereken çıkarsamayı kurabiliyoruz. VE/VEYA aacını kullanmanın ana amacı, kural dıı durumları modellerken edimlerini yerine getirmeyen taahhütleri arayıp bulmak ve böylece uygulanması gereken doru hareket planını uygulamaktır. Yukarıdaki örnekte eer sevkıyat olmadıysa, düzeltici hareket olarak yeniden sevkıyat istemek yine aynı kural dıı duruma sebep olabilir. Fakat daha fazla aratırıp, kural dıı durumun sürücüden dolayı olutuunun bulunması, bu sefer sevkıyatı kargo irketiyle yapmamızı salayacaktır (VEYA OR balantısı). Sistem balangıç kural konfigürasyonu ile çalımaya balar. Uygulama esnasında sistem her kural dıı durum oluumunda paralel bir yapı yaratır ve VE/VEYA aacının içinde arama yaparak tam olarak uyumsuzluk yapan düümü bulur Kural Dıı Durumları zlemek Tüm taahhütleri kalıcı olarak zaman aımı deerleriyle kayıt etmek olasıdır. Verimlilik ve doruluk amacıyla, tüm taahhütleri merkezi bir veri havuzunda tutuyoruz. Bu veri havuzunu izleyen etmen (MA) olarak adlandırdıımız bir etmen yönetmektedir. MA tüm taahhütlerin zaman aımı verip vermediini denetler. Eer bir taahhüt zaman aımına uradıysa, bu durum burçlu (sorumlu) tarafın edimini yerine getirmedii anlamına gelir, aksi takdirde MA konu ile ilgili bir ileti almalıydı. Bu durumda MA taahhüdün alacaklısına borçlunun baarısız olduuna dair ileti gönderir. Eer bu taahhüdün yerine getirilmemesi baka taahhütleri de yerine getirilemez kılıyorsa bu taahhütlerin de alacaklıları haberdar edilir.

5 ekil 1. Sevkıyat senaryosu çerçevesinde kural dıı durumların modellenmesi 2.4. Örnek Yukarıda resmedilmi örnei varsayalım. Örnek çeitli malların göndericiden alıcıya sevk edilmesi sürecini seçenekli yöntemlerle modellemektedir: 1. Aaıdaki taahhüdün Varı zamanı zaman aımı deeriyle yaratıldıını varsayalım. C sevk =T (Gönderici, Alıcı, Mal-Gönder, Varı zamanı) Bu parametre baarılı bir biçimde görevin yerine getirilip getirilmediini kontrol edecektir. Eer taahhüt normal yollardan yerine getirilmezse, otomatik olarak Gönderici Mal-gönder yüklemini yerine getirmemi sayılacaktır ki bu da bir kural dıı duruma yol açmaktadır. 2. Daha sonra MA (bkz Bölüm 2.3) C sevk taahhüdünü yaratılmasının hemen ardından kaydeder. 3. MA Alıcı etmenden taahhüdün yerine getirilip getirilmedii ile ilgili bilgi ya da ileti bekler. 4. Eer Alıcı etmenden uygun yanıt gelmez ve bu arada da Varı zamanı dolarsa, o zaman MA Gönderici etmenin edimini yerine getirmediini anlar ve Alıcı etmeni bu sorundan haberdar eden bir ileti gönderir. 5. Edimin yerine getirilmedii durumu daha iyi anlayıp inceleyebilmek için C sevk taahhüdü (ya da en son bilgisi gelen kural dıı durum) balantılı alt-taahhütlere bölünebilir. C sevk = C 1 ^ C 2 öyle ki C 1 =T(Gönderici, Kargoirketi, YüklemeYap, t 1 ) ve C 2 =T (Kargoirketi, Alıcı, YükTaı, VarıZamanı) ve t 1 < VarıZamanı 6. Seçenekli olarak (ekil 1 deki ana OR dallanması) aaıdaki bölünmeyi de yapabiliriz. C sevk = C 3 ^ C 4 öyle ki C 3 =T (Gönderici, Sürücü, YükVer, t 1 ) ve C 4 =T (Sürücü, Alıcı,YükTaı, VarıZamanı) ve t 1 < VarıZamanı 7. Son olarak ekil 1 i daha iyi ve anlaılır bir gösterime ulamak amacıyla çizdik. Her taahhüt bir alttaahhüde, borçlu ve alacaklı etmenle etmen topluluuna dâhilse, bölünebilir. 8. Önerilen yapının sonucu VE/VEYA aacıdır. Bu aaç ayrıntılarıyla [10] da anlatılmaktadır. Bu yapıda yapraklar en son bölünebilen kural dıı durumlardır. Bu yapraklardaki kural dıı durumlardan düzeltici hareket planlarına ulamak mümkün olmaktadır.

6 2.5. VE/VEYA Aacının lenmesi Yapıya bir düüm (taahhüt) eklemek için, eklenecek düümün aaçtaki seviyesini ve karde düümlerle olan ilikisini (AND ya da OR) bilmeliyiz. Gerisi genel bir aaca düüm ekleme algoritmasıdır. Düüm silmek için, düümün aaçtaki tam yerini belirtmek yeterlidir. Sistem silinen düümün karde düümü olup olmadıını kontrol edecek, duruma göre alt-düümü olmayan baba-düümü yaprak-düümü olarak iaretleyecektir. Aaçta herhangi bir düümün yerini deitirmek ise önce eskiyi silip daha sonra yeniyi girmek eklinde olacaktır. Yaprak düümü taban seviyesinde bir düüm içerir. Etki alanı içerisinde daha fazla bölünme burada mümkün deildir. stisnaları ilemek için gerekli tüm hareketler ve planlar yaprak düümlerde bulunan taahhütlerden balatılacaktır. Aaç duraan olmayabilir. Sisteme her yeni düüm (taahhüt) eklendiinde istisnaların modeli deiecektir. Hangi durumlarda hangi düümlerin eklendii kodlanabilir. 3. Kural Dıı Durumları Belirlemek için Ontoloji Kullanımı Bilinen bir ontoloji dili olan OWL kullanarak bir kural dıı durum ontolojisi gelitirdik [11]. Bu ontoloji kural dıı durumlar arasındaki benzerlikleri ve dier ilikileri yakalamasını ve böylece sistemin benzer kural dıı durumlar için benzer reçeteler hazırlamasını salar.. Bu ontolojinin bileenleri Bölüm 5 tedir. Bu ontoloji kurallarla birletirilerek çıkarımlar yapmaya elverili hale gelir. Çoklu-etmen sistemimize gelen girdi hangi taahhüdün baarısız olduuna dair hiç bir bilgi içermeyebilir. Sistemin kullanıcıları kural dıı durumları belki de zaman aımı olmadan önce bile algılama gereksinimi duyabilirler. Bu durumda eer ontoloji yeterli olacak ve olası kural dıı durumları yakalayabilecek ekilde tasarlanmısa bu ontoloji ile ilgili örnekler veren bir veri kümesi, taahhütlerle yakalanamayacak kural dıı durumları yakalamamızı salayabilir. Bu sonuca, ontolojide sunulan kurallar üzerinde yapılacak akıl yürütme (çıkarsama) yoluyla ulaılacaktır. Bu durumda bazı taahhütlerin gelecekte ihlal edilmi olacaını önceden kestirmek mümkün olacaktır. Bu sistemdeki dier etmenler ya da ihlal edilecek taahhütteki alacaklı konumda bulunan taraf böylece sorunu giderici ya da düzeltici alternatif hareket planlarını çaırabilmek için zaman kazanacaktır ki bu da verimlilii ciddi ölçüde arttıracaktır. ekil-1 deki örnekle ilikili bir çıkarsama ve sonucu aaıda verilmitir. Kamyonla sevkıyat yapılan bir durumu ele alalım. Bu durumda sevkıyat yolu üzerinde bulunan bir etmenden bir ileti ya da bilginin alacaklı etmen tarafından düzenli abonelik yoluyla alındıını varsayalım. Bu durumda yollarda kazalarla ilgili bilgiler kaza olduu anda elektronik yoldan tüm abonelere ulamaktadır. Böylece MA etmeni (bkz Bölüm-3) bu durumu önceden belirlenmi bir biçemde alabilmekte ve daha ilgili taahhüdün varı zamana sona ermeden sorun olabileceinin çıkarsamasını yapabilecektir. Çoklu-etmen sistemimize gelen bu bilgi, yükümüzü taıyan sürücünün izledii yolla ilgili olabilir. O zaman çıkarsamamız öyle olacaktır: Ontolojide tanımlı olgular: - Sevkıyatı sürücüler yapar. - Sürücüler kamyon kullanır. - Kamyonlar çalıır ya da durmu halde olabilirler. Ontolojide tanımlı kural: - Eer bir kamyon durmu ise sürücüsü onu süremez. - Bir sevkıyat, sürücüler ilgili kamyonu süremediklerinde iptal olur.

7 Bu tip çıkarsamalar için çeitli kural-tabanlı otomatik çıkarsama sistemleri, tanımlanmı ontolojiden üretilen nesneler üzerine uygulanarak elde edilebilir. 4. Tartıma ve Sonuç Yukarıda uygulanan örnekler tedarik zinciriyle alakalı olmakla beraber gelitirilen yöntem geneldir ve baka uygulamalarda da kullanılabilir. Tabii ki uygulamaya balı olarak baka bir ontoloji kullanılması ya da gelitirilmesi gerekecektir. Fakat bunun dıında kullanılan, taahhüt ve VE/VEYA aaçlarının yapılarında bir deiiklik olmayacaktır. Endüstri ile olan birebir balantısından dolayı tedarik zincirleri yazılım mühendisliinde çok ilgi çeken bir alandır. Tedarik zinciri otomasyonunda ve tedarik zinciri kural dıı durumlarının ilenmesinde çeitli yaklaımlar izlenmitir. Huhns ve öbürleri tedarik zinciri yönetiminde gerekecek egüdümü modellemek için dilbilim örnekleri kullanmaktadırlar [5]. Öncelikle etkileim emaları gelitirdiler. Daha sonra use case modeli ile etmenler arası konumayı belirlediler. Oradan da Dooley çizgelerini elde ettiler. Son olarak da sonlu otomat ları ina ederek gerekli etmen ana iskeletlerine ulatılar. Bu sıra, olaan tedarik zinciri yönetimi için bir üretim zinciri oluturmak gibi görünmektedir. Ancak kural dıı durum ilenmesi bu süreçte yalnızca dikkat atfedilen bir adım olarak kalmıtır. Yazarlar, kural dıı durum sınıflarını tanımlamılar ancak kural dıı durumlarla baa çıkabilmek için saladıkları katkı yetersiz kalmıtır zira taahhütler bir taksonomi çerçevesinde ayrıntılı olarak belirtilmemitir. Hatta kavramları tanımlayacak ve kavram sözlüü gibi kullanılabilecek ontoloji türünde bir araç da önerilmemitir. Fox ve öbürleri tedarik zincirlerini akıl yürütebilen ve baımsız davranabilen akıllı yazılım etmenleriyle modeller [2]. Fox ve öbürlerine göre, etmen tabanlı bir yapı kullanılınca, tedarik zinciri yönetim sisteminin dinamizm, çıkarsama, yanıt vericilik, ibirliine hazır ve geriye dönük uyumluluk içerme, etkileimlilik ve uyarlanırlık özellikleri vardır. Kolayca görülmektedir ki, bu özellikler sadece geleneksel tedarik zinciri yönetimi için deil, aynı zamanda tedarik zincirlerinde oluabilecek kural dıı durumlarda da geçerlidir. Fakat, Fox ve öbürleri tedarik zincirlerinin etmenlerle modellemenin ilerisinde, kural dıı durumları ilemek için bir yöntem gelitirmemilerdir. Dellarocas ve Klein [6] da dilbilim modeli yerine bir bilgi tabanı yaklaımı önermektedirler. Bu çalıma kural dıı durumlarla ilgili çalımalar için daha kuvvetli bir yaklaım içermektedir. Taksonomi n-bacaklı bir aaçtır. Ancak bu aacın çocuk-düümleri arasında herhangi bir iliki düünülmemitir. Üstelik çocuk-düümler (alt-taahhütlerin bulunduu) ile baba-düümler arasında da herhangi bir iliki mevcut deildir. Kalakota ve öbürleri tedarik zinciri mimarisini duraandan (statik) hareketliye (dinamik) taımaktadırlar [12]. Bunu çoklu-etmen ortamı kullanarak yapmaktadırlar. Müterilerden, perakendecilerden, daıtım merkezlerinden ve üretim tesislerinden tarihsel verileri toplayarak, karar vermede kullanmak üzere bilgi tabanını bu toplanmı bilgilerden oluacak duraan bir altyapı ile kullanmak yerine, tüm bilgiyi yerel etmenlerde hareketli (dinamik) olarak tutup daha küçük zaman aralıklarında daha sık ve hızlı kararlar vermeyi hedeflemilerdir. çsel ilemlerdeki varsayımları her etmenin kendi hakkında karar verme yetisine balı olarak istatistiksel metotlarla belirlenmektedir. Yazarlar, tedarik zinciri ile ilgili bir ontoloji de önermektedirler ancak kural dıı durum yönetimi için çok fazla önerileri yoktur. Frey ve öbürleri [13] sisteme ek bir özellik önermilerdir. Bu da çeitli ve baımsız çoklu-etmenli sistemin, üst seviyeli bir topluluk oluturmak amacıyla tümletirilmesidir. Yazarlar bize çokluetmen altyapısının küresel/esnek ve yerel/özerk i ihtiyaçları için mükemmel olarak uygunluunu göstermilerdir. Bu sistemlerde rekabet ve birlikte çalıma kavramları birbirlerini rahatsız etmeden

8 birlikte bulunabilirler. Yazarlar zaten mevcut ya da gelitirme altında olan çoklu-etmenli projeler kullanmaktadırlar. Her çoklu-etmen sistemi, müzakere, süreç planlama, üretim planlama ve denetimi gibi farklı görev sınıflarından sorumludur. Yazarların çalıması bu alt sistemlerin arasındaki etkileimi ve tümletirmeyi tanımlar. Ancak tüm zamanlama, izleme, güvenilirlik ina etme çabalarına ramen kural dıı durumlar dikkate alınmamıtır. Bu da tedarik zinciri yönetiminde kural dıı durumlar için özel ilgi ve çabanın gerekliliini ortaya koymutur. Sonuç olarak, yazılımlar arası kural dıı durumların otomatik olarak önlenebilecei ve düzeltici durumlarla ilgili hareket planlarına ulaılabilecei gösterilmitir. Modelimiz karma bir metot kullanarak ya VE/VEYA aaçlarındaki taahhütlerin ihlallerinden kural dıı durumları saptamakta ya da daha bu taahhütlerin zaman aımı bilgisi gelmeden ontoloji yardımıyla sorun çıkacaını önceden kestirerek büyük ölçüde verimlilik salamaktadır. Burada açıkladıımız metot gelimelere açıktır. Eer sistem küresel ve dev bir aa doru daha büyük ve karmaık olacak ekilde büyüyecek ve tedarik zinciri dünyasındaki tüm etmenleri içerecekse, tüm taahhüt verisini tek bir MA içine yükleme zor ve yapılabilirlikten uzak olacaktır. letiim ve depolama kısıtları sorun yaratabilecektir. Bu durumda MA etmeninin daıtık bir versiyonu baarım ve özellik hedeflerinden dolayı tasarlanabilir. Benzer ekilde VE/VEYA aacı etmenler arasında daıtık olarak tutulabilir. 5. Ek: Kural Dıı Durumları Bulmak çin Kullanılan Ontoloji <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE rdf:rdf [ <!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'> ]> <rdf:rdf xml:base="http://boun.edu.tr/driver" xmlns:a="http://boun.edu.tr/driver#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"> <owl:ontology rdf:about=""/> <owl:objectproperty rdf:id="cancelled"> <rdfs:domain rdf:resource="#delivery"/> <rdfs:range rdf:resource="#truck"/> </owl:objectproperty> <owl:objectproperty rdf:id="doneby"> <rdfs:domain rdf:resource="#delivery"/> <rdfs:range rdf:resource="#driver"/> </owl:objectproperty> <owl:objectproperty rdf:id="drives"> <rdfs:domain rdf:resource="#driver"/> <rdfs:range rdf:resource="#truck"/> </owl:objectproperty> <owl:objectproperty rdf:id="workmode"> <rdfs:domain rdf:resource="#truck"/> </owl:objectproperty> <a:driver rdf:id="george"> <a:drives rdf:resource="#bmc"/> </a:driver> <a:driver rdf:id="john"> <a:drives rdf:resource="#fiat50nc"/>

9 </a:driver> <a:truck rdf:id="bmc"> <a:workmode rdf:resource="#working"/> </a:truck> <a:delivery rdf:id="del01"> <a:doneby rdf:resource="#john"/> </a:delivery> <a:delivery rdf:id="del02"> <a:doneby rdf:resource="#george"/> </a:delivery> <a:delivery rdf:id="del03"> <a:doneby rdf:resource="#john"/> </a:delivery> <a:delivery rdf:id="del04"> <a:doneby rdf:resource="#george"/> </a:delivery> <a:truck rdf:id="fiat50nc"> <a:workmode rdf:resource="#stopped"/> </a:truck> <swrl:variable rdf:id="v"/> <swrl:variable rdf:id="t"/> <swrl:variable rdf:id="d"/> <swrl:imp> <swrl:head rdf:parsetype="collection"> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="#cancelled"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#v"/> <swrl:argument2 rdf:resource="#t"/> </swrl:individualpropertyatom> </swrl:head> <swrl:body rdf:parsetype="collection"> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="#doneby"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#v"/> <swrl:argument2 rdf:resource="#d"/> </swrl:individualpropertyatom> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="#drives"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#d"/> <swrl:argument2 rdf:resource="#t"/> </swrl:individualpropertyatom> <swrl:individualpropertyatom> <swrl:propertypredicate rdf:resource="#workmode"/> <swrl:argument1 rdf:resource="#t"/> <swrl:argument2 rdf:resource="#stopped"/> </swrl:individualpropertyatom> </swrl:body> </swrl:imp> <owl:class rdf:id="delivery"/> <owl:class rdf:id="driver"/> <owl:class rdf:id="truck"/> </rdf:rdf>

10 Kaynakça [1] H. van Vliet. Software Engineering: Principles and Practice, Second Edition, Wiley, [2] M. S. Fox, M. Barbuceanu ve R. Teigen. Agent-oriented supply-chain management. The International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 12(2000) s [3] N.Jennings. On Agent-Oriented Software Engineering. Artificial Intelligence Journal, 117 (2) , [4] T. J. Becker, "Putting a Price on Supply Chain Problems: Study Links Supply Chain Glitches with Falling Stock Prices", Georgia Tech Research News, Aralık 2000, Web adresi: [5] M. N. Huhns, L M.Stephens ve N Ivezic. Automating supply-chain management. Proceedings of the 1st International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), s ACM Press, Temmuz [6] C. Dellarocas ve M. Klein. A knowledge-based approach for designing robust business processes. W. van der Aalst et al. (eds.): Business Process Management, LNCS 1806, s , [7] C. Dellarocas, M. Klein ve J. A. Rodriguez-Aguilar. An exception handling architecture for open electronic marketplaces of contract net software agents. Proc. of the ACM Conf. on Electronic Commerce, s , [8] N. Fornara ve M. Colombetti. A commitment-based approach to agent communication. Applied Artificial Intelligence: an International Journal, 18(9-10): , [9] P. Yolum ve M. P. Singh. Reasoning about commitments in the event calculus: An approach for specifying and executing protocols. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 42: , Kluwer Academic Publishers, [10] N. J. Nilsson, Principles of Artificial Intelligence, Springer Verlag, [11] OWL. Web Ontology Language. Web adresi : [12] R. Kalakota, J. Stallaert ve A. B. Whinston, Implementing Real-time Supply Chain Optimization, Web adresi: [13] D. Frey, T. Stockheim, P. O. Wolk ve R. Zimmermann. Integrated multiagent based supply chain management. Proceedings of the First International Workshop on Agent-based Computing for Enterprise Collaboration (ACEC), 2003.

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. /) /) 0 # /) %, %, 1 2

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. /) /) 0 # /) %, %, 1 2 !"#$ %& '()*' ' +,-./) /) 0 #/) %,%, 12 $$(/3#/ " '$$(/34" '$$(//44 / 4 /4/ 4# ##4" 5-6/'$##/" 7#! a(a * b * )b regular expression ile önce bir a üretilir. Ardından iki durumdan birisine göre devam edilir.

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Çok-etmenli Sistemlerde İletişim

Çok-etmenli Sistemlerde İletişim Çok-etmenli Sistemlerde İletişim Akın Günay 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul akin.gunay@boun.edu.tr Özet: Akıllı etmenler ve çok-etmenli sistemler, karmaşık yazılım sistemlerinin

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli

Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli Vedat BAYAR Havelsan A.. Eskiehir yolu 7.km ANKARA vbayar@havelsan.com.tr Özet Yönelimli Yazılım Mühendislii (BYYM) yaklaımı için bir süreç modeli gelitirildi.

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator

Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator Çok Katmanlı Veritabanı Uygulamaları çin Esnek Bir Vb.Net Kodu Üreticisi: Code Generator 1 Mustafa YILDIZ, 2 Orhan KARAHASAN, 3 Selahattin KURU 1 Teknopazar A.., ITU Ayazaa Kampüsü, ARI Teknokent No:9,

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree !" #$% &'#(# Konular Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Progressive overflow Coalesced hashing temel dezavantajı linkler için ek yer gerektirmesidir Progressive overflow (linear

Detaylı

Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım

Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım Iık AYBAY Bilgisayar Mühendislii Bölümü Dou Akdeniz Üniversitesi Gazimagosa KKTC e-posta : isik.aybay@emu.edu.tr

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması CCNA 3: Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER 63 YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER Serdar HIZIROLU ÖZET Bu seminerde, mikroilemci kontrollu tam elektronik Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemi ni oluturan ana kontrol ünitesi, servo motorlar,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme

HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme HLA Tabanlı Bileenler ile Otomatik Uygulama Gelitirme Cengiz TOAY Bilgisayar Mühendislii Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi e-posta: ctogay@ceng.metu.edu.tr Özet Bu çalıma, belirli bir alanda birbirlerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hayrullah KALE 1 R. Bülent GÖKALP 2 1,2 Barı Kartalı Projesi, HAVELSAN A.. ANKARA 1 e-posta: hkale@havelsan.com.tr 2 e-posta: bgokalp@havelsan.com.tr

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

1 $/ " {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5

1 $/  {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5 !"#$ %& '()*' ' +,./0% 1 $/02 2 3 " {ww R : w {a, b} * } ## #4 S asa, S bsb S e#(3 5 2'5" * 5 $(6 )# (2 #$ 5#77 #" ' #" (25 #5 #" 8)5*# 73'" 5#$#$257" 379()379" :))##2)7 5)32) #5 6*" :5)$#$2#5" ;! Pushdown

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAPAY ZEKA BG-421 4/2 2+1+0 2+.5 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Konular. Sequential File Organization. Direct File Organization #$% &'#(# Binary Search Interpolation Search Self-Organizing Sequential Search

Konular. Sequential File Organization. Direct File Organization #$% &'#(# Binary Search Interpolation Search Self-Organizing Sequential Search !" #$% &'#(# Konular Sequential File Organization Binary Search Interpolation Search Self-Organizing Sequential Search Locating Information Hashing Functions Collision Resolution Sequential File Organization

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP aları üzerinden telefon hizmetlerinin yaygınlaması ile, kurulan sistemlerdeki gecikmenin sebeplerinin ve etkilerinin anlaılması önem kazanmaktadır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER 6. 1 6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER Analog çarpma devreleri, giri gerilimlerinin çarpımıyla orantılı çıkı gerilimi veren düzenlerdir ve aradaki iliki V O =.V.V Y (6.1) eklindedir. büyüklüü çarpma devresinin

Detaylı

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 Emre Armaan, (earmagan@su.sabanciuniv.edu) Ozan Ayhan, (ozana@su.sabanciuniv.edu) Selim Yannier, (selimy@su.sabanciuniv.edu)

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. /.,

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. /., !"#$ %& '()*' ' +,-./.,-. 0 12.30.420 ,-./.,-,-.5' $-.5 6# #",-.5 2(3 # #",-.5 6') 7 2(3 87" $-.5.$-.5) 7 # * ",222 2 #5# * #)7 #7",-./.,- Theorem: Context-free diller union, concatenation ve Kleene star

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Ensar GÜL 1, Ünal YILDIRIM 2 1 Avrupa Yazılım, Tübitak Mam Tekseb A Blok No: 201 Gebze, Kocaeli 1 eposta: ensar.gul@avrupayazilim.com

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sözlük Kullanarak Türkçe için Kavram Madenciliği Metotları Geliştirme

Sözlük Kullanarak Türkçe için Kavram Madenciliği Metotları Geliştirme 1 Cem Rıfkı Aydın, 1 Ali Erkan, 1 Tunga Güngör, 2 Hidayet Takçı 1 Boğaziçi Üniversitesi, 2 Cumhuriyet Üniversitesi Sözlük Kullanarak Türkçe için Kavram Madenciliği Metotları Geliştirme AB 14 7 Şubat 2014

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ G Ö R K E M G I R AY, T U R K E Y B E D I R T E K I N E R D O G A N, W A G E N I N G E N U N I V E R S I T Y, N E

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, $ $ - $ (. $- $ ( / $ % / $ 0 -( 1( $ (2- -(

!  # $ % & '( ) *' ' +, $ $ - $ (. $- $ ( / $ % / $ 0 -( 1( $ (2- -( !"#$ %& '()*' ' +. $-$( /$% /$0 -(1($(2--( 3 #*'- # 4(5 (6" #7##0 7 $$(5 (6",7 - #, $$ -$(2,-0 # # *'6' (6" 6(50 #" #06 $8# 0 #0 7" 976 0#$ 6 $$" 76 $:;)8) (6",-07#$87 07" $8#< 6 $ < 6))70" ,-$#',-$#'

Detaylı