hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez"

Transkript

1 hypoid ring gear ayna dişli hypothenar hipotenar, karşı tenar hypothermal 1. düşük ısı ile ilgili; 2. hafif sıcak, ılık hypothermia soğutma hypothesis hipotez, varsayım hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez hypothetical varsayıma dayanan, nazari, teorik hypothetical varsayımsal, düşüncel hypothetical reference circuit varsayımsal dayanak devresi hypso (hyps ) yükseklik anlamı veren birleştirici hypsometry yükseklik ölçüm hyzone üç atomlu hidrojen (H3) I I beam putrel I beam axle dingil I head I başlıklı I. atalet momenti sembolü I.C.E. (internal combustion engine) içten yanmalı motor I.D. cebri hava akımı I/O bkz inlet/outlet giriş/çıkış IAQ bkz. indoor air quality iç hava kalitesi LB. libre (kuvvet veya kütle) ice rink buz patent sahası, buzlu alan, buzlu meydan ID number kimlik numarası IDB bkz. Islamic development bank

2 ideal efficiency teorik maksimum verimlilik IDI bkz. indirect injection idle pulley avare kasnak, boş kasnak idle wheel (carrier wheel cock wheel) (a) dişliler arası boşluğu doldurmak veya yön değiştirmek için kullanılan ve hız oranını değiştirmeyen dişli, (b) ara dişli çark idler avare dişli, avare kasnak idling kısma borusu kapalı konumda iken pistonlu makinalarda yavaş dönme miktarı IDS bkz. information display system igniter yakıcı, ateşleyici, tutuşturucu, çakmak, kapsül, jet motorlarında veya roket motorlarında ateşlemeyi yapan cihaz ignition lag içten yanmalı motorlarda silindir içersinde ateşleme ile yanma neticesi yükselen basınç arasındaki zaman farkı, faz farkı ignition slide ateşleme valfı ignition system ateşleme sistemi, içten yanmalı motorlarda hava yakıt karışımını yakmak için kullanılan ateşleme sistemi ignition timing ateşleme zaman ayan ignition valve (ignition slide) ateşleme valfi, gaz makinalarında şarjın ateşlenmesine müsade eden ve işlem biter bitmez kapanan valf ignition (a) içten yanmalı motorlarda hava yakıt karışımının bir elektrik kıvılcımı ile veya gaz motorlarında ise gaz jeti ile ateşlenmesi, (b) jet veya roket motorlarında yanmanın başlaması IIR (infinite impulse response) filter sonsuz dürtü yanıtlı süzgeç ILO bkz. International Labour Organisation IMF bkz. International Monetary Fund impact extrusion vurmalı çıkarma, zımbanın ani hareketi ile çıkarma impact loading, safe (impact load factor) bir cismin veya aletin mekanik bir hasar veya bozulmaya meydan verilmeden maruz kaldığı çarpma veya şok meydana getiren maksimum ivme, ivmenin şiddeti yer çekimi ivmesinin katlan şeklinde ifade edilip etki süresi ve değişim miktarı belirtilmelidir impact wheel su türbin çarkı, kanatlan üzerine su düşmesi neticesi tahrik olan su türbini tekerleği

3 impact çarpışma, bir model veya cisim üzerine kuvvet uygulama veya düşme, iki cismin birbiri ile çarpışması impact testing machine numene üzerinde mukavemet testinin yapıldığı ve numenedeki kırılma ile yutulan enerji miktarının ölçülebildiği test makinası, en çok kullanılan numune parça çentikli çubuktur impedance wheel filim çekme makinalarında herbir poz için filim süren sabit hızlı tahrik zincir dişlisi impeller (a) santrifüj pompa, komprasör ve vantilatörierde dönen kanatar, (b) gaz ölçüm cihazı gibi cihazlarda cihaz içersindeki dönen kısım imperial standard wire gauge bakınız british standart vtfire gauge impermeable geçirimsiz, sızdırma impermeator buhar türbinleri silindirlerinde kullanılan bir çeşit kendinden hareketli yağlayıcı, küçük pirinç silindirlerden atılan buhar şeklindeki yağın suda yoğuşarak su yüzeyinde yüzüp tekrar pirinç silindire akması için kullanılan çift valfli düzenek impulse pin paletlerden koldaki kertik vasıtası ile impuls ( vurma kuvvetini) alan ve tersine titreşimlerin ortaya çıkmasına etki eden maşa kolu sargısı içersindeki düşey pim impulse plane saatlerdeki boşaltma çarkı dişlisinin üzerine etkidiği palet yüzeyi impulse reaction turbine çarpma karşılayıştı türbin, çarpma (impuls) reaksiyon türbini impulse turbine çarpmalı türbin, çarpma tesirli türbin, memeden çıkan buharın doğrudan rotorun taşıdığı eğri kanat yüzeyine vurduğu buhar geçişi esnasında basınç değişiminin olmadığı bir veya çok kademeli buhar türbini impulse ımpuls, ataklık, hareket gücü, canlılık, işletiş, sürüş, çarpma, vurma, fırlatma, savurma, ileri atma, ileri atılma, itme, ileri sürüş, savrulma, fırlatma kuvveti, savurma kuvveti fırlatış, vuruş, güç, tesir, kuvvet tesiri, ani hareket, ani tesir impulse driven clock ana bir saatten gelen elektrik akım impulsları (gücü) tarafından akrep ve yelkovanı tahrik olan saat in gear viteste olma hali, bir mekanizmada veya makinada dişlilerin birbirleri ile temasta olup çalışmaya hazır olma hali incastar regulator saat yayının temas noktasını değiştirmek sureti ile hem yay boyunu hemde titreşim periodunu değiştiren regülatör inching parmak ölçüsü, inç ölçüsü, parmak ile ölçü alma, küçük miktarlarda ayar yapma

4 inch pound parmak libre, inç libre, bir libre ağırlığı bir inç kaldırarak yapılan iş, ayak libre daha fazla kullanılan bir iş birimidir included angle eksenel yönde vida dişi yüzeyleri arasında ölçülen açı inch ton parmak ton, inç ton, bir ton ağırlığı bir inç kaldırarak yapılan iş, ayak ton daha çok kullanılan bir iş birimidir, ınclined plane, meyilli düzlem, eğimli düzlem indentation hardness kertme sertliği, çentik açıcı ile malzemede sürekli bir çentik oluşturma yolu ile yapılan sertlik testi, sertlik birimi uygulanan independent (jaw) chuck çeneleri ayrı sıkılır ayna, iş parçasının hassas merkezlenmesi için çeneleri birbirinden bağımsız olarak sıkılabilen torna aynası independent seconds watch saateki saniye kolunu bağımsız olarak tahrik eden dişli mekanizma independent whip crane plastform kren, platform vinç indicated horse power (i.h.p.) indikatör beygir gücü, işari beygir gücü, pistonlu makinalarda silindir içersinde çalışan akışkanın basınç hacım değişiminden oluşan güç indicated mean effective pressure (i.m.e.p.) indikatör diyagramı gerçek ortalama basıncı, işari ortalama basınç, bir çalışma çevriminde silindir içersindeki çalışan akışkanın ortaya koyduğu ortalama basınç, indikatör diyagramının ortalama yüksekliği olup birimi pascal olarak belirtilir indicated thermal efficiency indikatör sıcaklık verimliliği, işari sıcaklık verimliliği, ındike beygir gücünün ısı enerjisi eşdeğerine oranı indicator card indikatör kartı, indikatör diyagram kartı, indikatör kasnağına sarılmış üzerine diyagram çizilen özel kağıt indicator diagram indikatör diyagramı indicator gösterici, müşir, ibre, indikatör, müşir kadranı, trenlerin geliş gidiş müşirinin kadranı, tranvaylarda para kasası, yol işareti, ok, buhar makinelerinde veya pistonlu makinelerde bir çevrim boyunca basınç hacım veya basınç zaman değişimini elde etmek için indirect action mekanizmanın direk olarak tahrik uzvundan değilde ara uzuvlardan (biyel) hareket alma işi indirect acting slide valve aktarmalı iş gören kayar valf, lokmotivlerde, bir ucu kayar valfi tahrik eden diğer ucu kanallı uzvun mastar bloğuna bağlı salınımlı şaft veya çift uçlu kol ara uzvuna sahip düzenek indoor air quality kapalı alan hava kalitesi, iç mekan hava kalitesi, iç mekan hava kalitesi, bina içi hava kalitesi

5 induced draught çekme akım, baskılı akım, fanlar ile emiş şeklinde oluşturulan suni hava akımı induction port (induction valve, inlet port) emme zamanında silindirlere emmenin yapıldığı valf veya boru induction stroke (charging stroke, intake stroke) emme zamanı induction (a) ana gaz akımının oluşturduğu ikinci mertebeden oluşan gaz akımı, (b) silindire buhar girişi (c) içten yanmalı motorlarda silindirlere yanıcı karışım girişi induction valve emme valfi industrial air conditioning sanayi iklimleme, fabrika iklimlemesi, endüstriyel iklimleme, sanayi kliması, fabrika klimalaması, endüstriyel klimalama industrial drying system endüstriyel kurutma sistemi, sanayi kurutma sistemi industrial environment endüstriyel çevre, sanayi çevresi, endüstriyel ortam industrial exhaust systems endüstriyel eksoz sistemleri, endüstriyel atık sistemleri, sanayi eksoz sistemleri, sanayi atık sistemleri industrial hygiene çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan hastalanmalarının önüne geçmek için çalışma ortamını ve çalışma şartlarını belirleyen bilim dalı inertia governor kütleli regülatör, üzerin de eksantrik mafsallı ağırlıklı kol taşıyan hız değişimlerini atalet kuvveti ile regüle eden şaft tipi santrifüj regülatör inertia atalet, bir cismin durağan ise durağanlığının hareketli ise hareketinin değişimine karşı gösterdiği direnç infiltration süzme, süzülme, nüfus etme, ınfrared, kızılötesi ışınlı, kızılötesi suali; enfraruj, kızılötesi radyasyona haiz ingot tüter külçe metalin merdanelerden her geçişinde konumunu değiştiren makine ingot döküm külçe, kütük metal inherent öz, asıl, içinde mevcut injection lag püskürtme pompasından yakıtın çıkması ile silindirlere püskürtülmesi arasında geçen zaman injection püskürtme, enjeksiyon, içten yanmalı motorlarda yakıt püskürtülmesi inlet port giriş menfezi inlet valve (a) pistonlu makinalarda emme valfı, giriş valfı, (b) dip valf i inner dead centre (top dead centre) pistonlu makinelerde üst ölü nokta

6 insensitive time ölü zaman insertion head kesici, bükücü ve şekil verici takıma haiz bir tezgaha eksenel yönde parçalan otomatik olarak besleme mekanizması inside crank krank yatakları arasında iki krank yanağına sahip ve bu iki yanak arasına biyelin yataklandığı krank mili inside cylinders ana gövdeye ve duman kutusuna tespit edilmiş lokomotif silindirleri inside framing tekerleklerin içeride bulunduğu bir çeşit lokomotif kasası, çerçevesi inside lap sürgü iç taşıması inside lead (intemal lead) buhar makinelerinde pistonun alt ölü nokta konumunda bulunduğu anda kayar valfin egzoz borusunu açma miktarı inside screw tool içten dişli açma takımı inspection gauge kontrol mastarı, muayene geyci, bitiş hassasiyetini kontrol etmek için kullanılan son kontrol geyci, son kontrol mastarı instantaneous centre (virtual centre) ani dönme merkezi, uzvun veya mekanizma uzuvlannın o an için etrafında dönme hareketi yaptığı nokta instantaneous grip vice (sudden grip vice) ani kavrama mengenesi, vida yerine dirsekli mafsal ve kol ile çalışan mengene institution of mechanical engineers makina mühendisliği enstitüsü instroke gaz motorlarında pistonun ateşleme odasına doğru yöneldiği strok instrument alet, cihaz, avadanlık, takım, edevat, ölçme aleti intake stroke emme zamanı, emme stroğu integrator bilgisayar gibi hesaplama makinesi, veya planometre gibi integral işareti ile matematiksel olarak hesaplanacak bir büyüklüğü hesaplayan mekanik bir makine interchangeable gears kolay değiştirilebilir dişli, diş sayısı öyle hesaplanıp dizayn edilien bir dişlidir ki aynı diş adımına ve herhangi sayıda dişe sahip diğer bir dişli bu dişli çarkla kolayca eş çalışabilsin Açıklama [GY1]: Cümleyi tekrar kurmak gerek. interference fit temaslı alıştırma, temaslı geçme

7 intermediate wheel dişli çark sistemlerinde yön değiştirmek veya eş çalışan dişlilerin diş sayıları oranının çok fazla olmasından kaynaklanacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için kullanılan ara dişli internal damping, iç sönüm internal expanding brake bakınız brake shoes internal spur gear içten açılmış düz dişli internal combustion engine içten yanmalı motor International Labour Organisation (ILO) uluslararası çalışma örgütü International Monetary Fund (IMF) uluslararası para fonu International Road Federation (IRF) uluslararası yol federasyonu international screw thread yuvarlak diş dibi, düz diş ucu olan ve hatve ile çapı arasında ilişki bulunan metrik sistemli diş profili International Standardization Organization (ISO) uluslararası standardizasyon organizasyonu international system of units, uluslararası birimler sistemi, intrinsic energy bir metal sistemin sahip olduğu depolanmış enerji, bu enerjideki değişim tamamen başlangıç ve son şartlara bağlıdır inverted cylinder engine başaşağı, düşey silindirli motor, silindirleri biyel kolu ve krankın üzerinde olan motor inverted engine silindirleri krank şaftın altında olan motor involute gear teeth ınvolüt dişli profili bir silindir etrafına sarılan bir ipin gergin bir şekilde açılması ile ip ucunun çizdiği eğri profil biçimindeki diş profili involute involüt, içeriye kıvrık, içeriye dürümlü eğri lpm (liter per minute) litre/dakika IRF bkz. International Road Federation iris diaphragm göz bebeği biçimli perde, ayarlı diyafram irr bkz. internal rate of return irreversible transmission geri dönüşü olmayan, çevrilmez iletim isdn thsa

8 isochronism tek devrelik, tek devreli, bir hızlık, saat sarkaçlarında olduğu gibi salınım genliği veya yine saat balans çarkı titreşim kavsi genliğinin büyüklüğüne bağlı olmadan sabit kalan düzgün periyotluk hali isochronous governor çalışma hızı sınırlan içersindeki bütün dönü atalet yarıçapları için denge hızı sabit olan regülatör isolator, izolatör makinayı diş titreşimlerden veya titreşen bir makineyi zeminden ayıran ve titreşim iletimini engelyeyen mesnetleme şekli isometric projection bir ölçülü izdüşüm, birbirine dik olan üç ekseni iz düşüm düzlemi ile aynı meyile sahip mühendislik izdüşüm çizim biçimi itl bkz. isolated trailing link its bkz. inflatable tubular structure its bkz. intelligent transportation system izod test çentikli çubuk testi i.g.p.m. (imperial gallons per minute) dakikada büyük boy galon sayısı i.h.p. (indicated horse power) indike beygir gücü i.m.e.p. (indicated mean effective pressure) indike ortalama efektif basınç ice buz ice age buzul devri, buzul çağı ice bank buz deposu ice control buz kontrolü ice crystal buz kristali ice cube buz küpü ice detector buz dedektörü ice formation buz teşekkülü (oluşumu) ice in mix karışımdaki buz ice layer buz tabakası ice lens buz merceği ice melting system buz eritme sistemi ice plant buz tesisi

9 ice removal buz mücadelesi, buz temizleme ice scraper buz kazıyıcı ice warning system buz uyarı sistemi, buz algılama sistemi ice/dry buz/kuru icebox buz kutusu iced buzlu, buzlanmış iced water buzlu su iced water cooling buzlu su ile soğutma ice making plant buz üretim tesisi iconize, to ikonlaştırma icosahedron yirmi yüzlü cisim icosi yirmi anlamı veren birleştirici icositetrahedron yirmi dört yüzlü cisim icy buzlu icy road buzlu yol idea fikir, ide ideal ideal, düşünce ideal attenuator ideal zayıflatıcı ideal capacitor ideal sığaç ideal conditions ideal koşullar (kapasite açısından, karakterlerin daha fazla geliştirilmesinin kapasite artırımına neden olmadığı kabul edilen en iyi koşullar) ideal diode ideal diyot ideal efficiency ideal verim ideal filter ideal süzgeç ideal gas ideal gaz ideal inductor ideal irgiteç ideal source ideal kaynak ideal transformer ideal trafo

10 ideal value ideal değer ideation tasavvur veya kavrayış yeteneği idem aynı, eş idempotent eş güçlü idempotent law eş güç yasası idempotent matrix eş güçlü matris identical özdeş, aynı identification hüviyet, tanımlama, tanım identification and caution plate tanıtma ve ikaz levhası identification card kimlik kartı identification character tanıtma damgası identification color tanıtım rengi identification error belirleme hatası identification label tanıtma etiketi identification of soils zeminlerin tanınması, zeminlerin tanımı identification procedure tanıtma, tanılama yordamı identification reaction tanıtım reaksiyonu identification signal tanıtım sinyali identification tag tanıtım etiketi identification tests tanıtma deneyleri identification, identity kimlik identifier tanıtıcı identifier kimlik tanıtıcı identifier field tanıtıcı alan identify teşhis etmek identity özdeşlik, kimlik identity card kimlik kartı identity function birim fonksiyon

11 identity law birim eleman yasası identity matrix birim matris identity operator özdeşlik işleci identity principle özdeşlik prensibi identity proof kimlik belgesi identity sign özdeşlik imi identity simulation özdeşlik benzetimi identity token kimlik simgesi identity validation kimlik doğrulama ideogram kavramyazı idle rölanti idle adjusting needle rölanti ayar iğnesi idle adjustment screw rölanti ayar vidası idle character boş damga, eylemsiz damga idle discharge hole rölanti deliği idle gear avare dişli idle inspecting plug rölanti memesi üzerindeki kontrol deliği idle jet rölanti memesi idle line boş hat idle loop işlevsiz döngü idle mixture rölanti karışımı idle mixture adjusting screw rölanti karışımı ayar vidası idle orifice tube rölanti memesi borusu idle passage karbüratör rölanti kanalı idle position avara vaziyeti, rölanti durumu, boşta durum idle pulley avara kasnak idle running avara çalışma, rölanti çalışma idle time durma zamanı

12 idle tube rölanti ayar memesi içindeki kılcal boru idle wheel avara mil idler istikamet idler avara, boşta, istikamet tekeri idler adjustment lock avara ayar mandalı idler collar istikamet plakası, bileziği idler gear shaft avara dişli mili idler guard istikamet tekeri muhafazası idler pulley avara kasnak idler shaft avara mili, avara mil taşıyıcı makara şaftı idler shaft clamp avara mili kelepçesi idler shaft lock avara mili kilitleme tertibatı idler spacing makara aralığı idler sprocket ara zincir dişlisi, zincir gerdirme dişlisi idler wheel serbest tekerlek, avara kasnağı, avara dişlisi, istikamet tekeri idling motorun rölantide çalışması, rölan tide çalışma, avarada çalışma idling adjustment rölanti ayarı idling position avara durumu idling pulley avara kasnağı idling speed rölanti devri idling sub spring rölanti yardımcı yayı if eğer if and only if ancak ve ancak igloo eskimo evi igneous volkanik, yanık, yanar, ateşli igneous rock volkanik kayaç ignis ateş ignite yakmak, ateşlemek

13 igniting composition ateşleme bileşimi igniting mixture ateşleme karışımı ignition yanma, ateşleme ignition advance ateşleme avansı ignition cable buji kablosu, distribütör tevzi kabloları ignition cable tube buji kablolarını bir araya toplayan kılıf ignition chamber ateşleme odası ignition coil ateşleme bobini ignition coil lock ateşleme bobini tespit mandalı ignition coil primary cable ateşleme bobini primer devre çıkışı kablosu ignition coil primary cable terminal ateşleme bobini primer devre çıkışı kablosu terminali, ucu ignition coil primary circuit ateşleme bobini primer devresi ignition coil primary leadout ateşleme bobini primer devre çıkışı ignition coil primary winding ateşleme bobini primer devre sarımı ignition coil secondary cable ateşleme bobini sekonder devre çıkış kablosu ignition coil secondary circuit ateşleme bobini sekonder devresi ignition coil secondary leadout ateşleme bobini sekonder devre çıkışı ignition coil secondary winding ateşleme bobini sekonder devre sarımı ignition current ateşleme akımı ignition cut off switch ateşleme kesici anahtarı ignition cut off switch terminal ateşleme kesici anahtarı terminali ignition distributor ateşleme distribütörü ignition distributor advance pointer distribütör avans rötar ayar kolu ignition distributor breaker arm distribütör platin çekici kolu ignition distributor breaker cam distribütör aşığı, distribütör eksantriği, distribütör platin çekicini örsten ayırıp kapayan kısım ignition distributor breaker points distribütör platinleri ignition distributor cap distribütör kapağı

14 ignition distributor condenser distribütör kondansatörü, meksefe ignition distributor drive shaft distribütör dişlisi mili ignition distributor governor distribütör otomatik avans mekanizması ignition distributor rotor distribütör tevzi makarası ignition distributor sub plate distribütör bloğu ara plakası, distribütör avans rötar regülatör mekanizması ile tevzi uçları arasındaki tecrit plakası ignition distributor vacuum chamber vakumlu otomatik avans rötar mekanizması ignition electrode ateşleme elektrodu, buji ignition key kontak anahtarı ignition lag ateşleme gecikmesi ignition lamp socket kontak lambası duyu ignition lock kontak anahtarı kilidi ignition loss kızdırma kaybı ignition magneto ateşleme manyetosu, manyeto ignition magneto distributor manyetolu distribütör ignition mixture ateşleme karışımı ignition order ateşleme sırası ignition period silindir hacmi içindeki gazın yanması için geçen zaman ignition plug buji, ateşleme bujisi ignition point gaz karışımının ateşlediği nokta, yanma noktası ignition position ateşlemeye hazır durum ignition safety device ateşleme emniyeti ignition slide ateşleme vanası ignition spark ateşleme kıvılcımı ignition stroke ateşleme stroku ignition switch ateşleme anahtarı, kontak anahtarı ignition system ateşleme sistemi, ateşleme düzeni ignition temperature ateşleme sıcaklığı

15 ignition tester ateşleme kontrol cihazı ignition timing ateşleme zaman ayarı ignition timing notch ateşleme ayarı işareti ignition timing pointer distribütör avans rötar ayar ibresi ignition, loss on bkz. loss on ignition ignore yoksaymak ignore character unut damgası ignore, to yoksaymak ile (ayrıca ileo) (ön ek) ileum ileac ileuma ait, ilyak ileal bkz. ileac illume aydınlanmak, aydınlatmak illuminance aydınlatma kuvveti illuminance aydınlık düzeyi illuminants aydınlatma yakıtları illuminating aydınlatıcı illuminating mirror ışık aynası, aydınlatma aynası illumination aydınlatma, ışıklandırma illumine aydınlanmak, aydınlatmak illusion dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon illustrate şekil ile açıklamak illustration resim, şekil im (ön ek) olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v, s, ) anlamına önek im iç anlamı veren ön ek im olmayan anlamı veren ön ek image imge image analyst görüntü uzmanı

16 image coding imge kodlama image compression imge sıkıştırma image coordinates resim koordinatları image defect resim hatası, görüntü hatası image distortion resim bükülmesi image enhancement imge pekiştirme image frequency ikiz sıklık image frequency rejection eşlenik sıklığın bastırılması image generation görüntü yaratmak image intensifier tube imge yoğunlaştırıcı tüp image interpolation imge aradeğerlemesi image operator imge işleci image ordinate resim ekseni image orientation görüntü döndürmek image pick up tube kamera tübü image plane resim düzlemi image printer imgeyazıcı image processing imge işleme image quality resim netliği, resim kalitesi image recontruction imgenin geriçatılması image registration imge çakıştırma image scale resim ölçeği image set görüntü kümesi image writer imgeyazıcı image, video, picture görüntü imagery çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması imaginary sanal imaginary axis sanal eksen

17 imaginary number sanal sayı imaginary part sanal kısım imaginary root sanal kök imaginary unit sanal birim imaginary, virtual sanal imagination 1. muhayyele, imgelem; 2. hayal; 3. tasavvur; 4. icat kudreti imaging device imgeleme aygıtı, görüntüleme aygıtı imaging geometry imgeleme geometrisi imbalance dengesizlik imbed gömmek imbibition su emme, içine çekme imide iki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak imine imid imitate taklit etmek imitation taklit imitative taklit edici immaculate 1. lekesiz, üzeirnde benek şeklinde renkli bölgeler göstermeyen; 2. kusursuz, temiz immature 1. tam gelişmemiş; 2. olgunlaşmamış immediate acil, derhal immediate action derhal hareket immediate address dolaysız adres immediate data dolaysız veri immediate data anlık veri immediate elastic deformation ani elastik deformasyon (zamana bağlı olmayan geri dönen deformasyon, çok kısa sürede oluşan ve uygulanan yük kaldırıldığında geri dönen şekil değiştirme) immediate instruction mutlak komut immediately acilen, derhal

18 immedicable tedavi edilemez immense çok büyük, engin immerge (ayrıca immerse) daldırmak immerse thermostat daldırma tip termostat immersed suya batırılmış immersed density su altında birim ağırlık, su altında yoğunluk immersed pump daldırma tip pompa immersed sand su altındaki kum immersed unit weight su altında birim ağırlık, su altında yoğunluk immersion suya daldırma, suya batırma immersion heater daldırma tip ısıtıcı immersion thermostat daldırma tip termostat immersion tray test daldırma tepsisinde yapılan soyulma deneyi immersion wheel tracking test daldırılmış numunelerin tekerlek basınçlarına maruz bırakılması denemesi imminence olacağına dair tehit durumu gösterme (düşük tehdidinde olduğu gibi) imminent tehdit eden immiscible birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında) immissio sokma, içine girme immobile hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz immobility hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali immobilization hareketsizleştirme, sabitleştirme immobilizer elektronik şifreli devre kesici (araçların çalınmasına karşı, motorun çalıştırılmasını engelleyen elektronik emniyet sistemi) immovable taşınamaz immune computer virüssüz bilgisayar impact 1. etki, tesir; 2. çarpma, darbe, şok impact effect darbe etkisi

19 impact filter darbeli filtre impact forces darbe kuvvetleri impact formula darbe formülü impact idler darbe makarası impact live load hareketli yük darbe etkisi impact load çarpma yükü impact pressure vuruş basıncı impact printer vuruşlu yazıcı impact resistance darbe direnci impact statement çevre uyum etüdü impact wrench darbeli anahtar impact, stroke vuruş impacted iyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran impaction 1. sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. inkibaz peklik impairment bozulma, noksan, bozukluk impalpable dokunulunca hissedilmez, duyulmaz impar 1. eşitsiz, gayrimüsavi; 2. tek, çift olmayan imparity eşitsizlik, oransızlık impartial tarafsız, bitaraf impassable geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık impatency kapanıklık, tıkanıklık impatent kapalı, tıkalı impedance empedans impedance özdirenç impedance bridge empedans köprüsü impedance converter çeli dönüştürücü impedance matching çeli (empedans) uyumlama impeller impeler

20 impeller tip pervane ucu impeller top pervane ucu impenetrable içine girilmez, delinmez, nüfuz edilmez imperative istemdışı, irade dışı, zorunlu imperative zorunlu imperceptible bellisiz, duyulmaz, sezilmez imperception idrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama imperfect kusurlu, eksik, yetersiz imperfect fixing yarı ankastrelik imperfect knowledge eksik bilgi imperfection kusur, eksiklik, yetersizlik imperfectly fixed support yarı ankastre mesnet imperforate delinmemiş imperforation açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon imperial standard İngiliz ölçü standardı impermeability geçirimsizlik impermeability in pavement kaplamanın geçirimsizliği impermeabilization geçirimsiz hale getirme, sızdırmaz hale getirme impermeable geçirimsiz, sızdırmaz impermeable layer geçirimsiz katman, geçirimsiz tabaka impermeable soil geçirimsiz toprak impervious bkz. impermeable impervious blanket geçirimsiz şilte, geçirimsiz örtü imperviousness geçirimsizlik, sızdırmazlık impetus hız, zor, şiddet, itici kuvvet impinge çarpmak implement 1. yürütmek, tamamlamak, ye rine getirmek; 2. alet, araç

21 implement ana hidrolik sistemler implement control lever hidrolik kumanda kolu implement, to gerçekleştirmek implement, to gerçekleştirmek implementation yürütme, uygulama implementation gerçekleştirme, yaşama geçirme implementation contract uygulama sözleşmesi implementation schedule uygulama planı implication gerektirme, içerme implicit örtük; içkin, örtülü implicit kesin, tam implicit differentiation kapalı fonksiyonların türevi implicit function örtük işlev implicit function kapalı fonksiyon implied örtük implies and is implied çift gerektirme implosion içeriye doğru çökme, büzüşme imply anlamına gelmek, ima etmek, dolayısıyla anlatmak imponderable ölçülemez, tartıya gelmez import ithal etmek, içeri almak, ithalat import dış alım, ithal, ithalat import (f) ithal etmek import içeri aktarım import (f) içeri aktarmak import borrow yabancı ariyet, taşımalı ariyet import duty ithalat gümrük vergisi import duty ithalat resmi import letter of credit yabancı ihracatçı lehine açılan akreditif

22 import license ithal müsaadesi import license ithalat lisansı import license ithal izni import quota ithal kotası import, to içeri aktarmak import/free of charge ithalat/bedelsiz import/temporary ithalat/geçici importance önem importance classification önem sınıflaması important önemli imported ithal edilmiş imported borrow taşınan ariyet importer ithalatçı impose 1. tarh etmek (vergi vs), tanzim etmek, düzenlemek; 2. zorla yüklemek, kabul ettirmek imposed cyclic loading maruz kalınan periyodik yükler impracticable uygulanamaz impregnated paper insulation emdirilmiş kağıt yalıtkan impregnation içirme, emdirme, çektirme impregnation bkz. saturation 1. ilkah; impression 1. iz; 2. intiba, impressio imprint tab improved cooking stove geliştirilmiş mutfak ocağı improper uygun olmayan improper fraction bileşik kesir improve geliştirmek improved iyileştirilmiş improved plow steel ıslah edilmiş halat çeliği improved road ıslah edilmiş yol

23 improved subgrade iyileştirilmiş üstyapı tabanı (mevcut yarma tabanı ya da dolgu ile alt temel arasında yer alan, seçme veya iyileştirilmiş malzemeden belirli kalınlıkta oluşturulan tabaka veya tabakalar) improvement gelişme improvement potential gelişme potansiyeli impulse itici kuvvet, tahrik, sevk, itki impulse excitation dürtü uyarımı, şok uyarımı impulse function dürtü işlevi impulse generator dürtü üreteci impulse reaction turbine itme reaksiyon buhar türbini impulse response dürtü yanıtı impulse starter ilk hareket esnasında manyetoya yardım eden mekanik düzen impulse turbine itme buhar türbini impulsion tahrik impulsive harekete yöneltici, itici, zorlayıcı impulsive noise dürtün gürültü impure kirli, pis impure oil içinde yabancı maddeler bulunan yağ impurity pislik, yabancı madde impurity atoms katışık atomlar in pref, 1. olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. içinde, içine anlamına önek in band signalling bantiçi imleşim in basket gelen sepeti in center iç merkez in circle iç daire in clockwise direction saat ibresi yönünde in cut yarmada in dry state kuru halde

24 in fill dolguda in fitting door sızdırmaz kapı in gear viteste in gear vites dişlileri temas halinde in house emanet, kurum içi in lieu of yerine in line refrigerant dryer klima gazı nem gidericisi in opposition karşıt evreli in phase eşevreli in quadrature dikevreli in situ (edat) asıl yerinde, tabii vaziyetinde in terms of bakımından in the dry kuruda, kuruda yapılmış in this issue bu sayıda in two perpendicular directions birbirine dik iki doğrultuda in use light kullanımda ışığı inability ehliyetsizlik, kifayetsizlik inaccessible erişilemez, ulaşılamaz inaccessible point ulaşılamayan nokta inaccuracy hata, yanlışlık, doğru olmama inaction 1. uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. hareketsizlik, durgunluk inactivation 1. hareketsizleşme; 2. hareketsizleştirme; 3. gayrifaal veya etkisiz hale getirme inactive gayrifaal, hareketsiz, etkisiz inactive node etkin olmayan düğüm inactive terminal etkin olmayan uçbirim inadequacy kifayetsizlik, yetmezlik, yetersizlik inadequate yetersiz inadvertent disclosure bilginin istemsizce açığa çıkması

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorları

Gaz Türbinli Uçak Motorları UCK 421 - Tepki ile Tahrik 2. Hafta Gaz Türbinli Uçak Motorları İtki Denklemi Gaz Türbinli Motor Bileşenleri Alıklar Sesaltı Sesüstü Kompresörler Merkezcil Eksenel Yanma Odası Türbinler Impuls Reaksiyon

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 313 SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bülend DEMİRALP ÖZET Hidrolik silindirler, sızıntı problemleri nedeniyle ya da bakım amaçlı söküldüklerinde, kullanılan

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

11.1. ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ ( ELECTRONIC IGNATION )

11.1. ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ ( ELECTRONIC IGNATION ) 11. DİĞER ELEKTRONİK SİSTEMLER 11.1. ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMLERİ ( ELECTRONIC IGNATION ) Elektronik ateşlemenin diğerlerinden farkı, motorun her durumda ateşleme zamanlamasının hassas olarak hesaplanabilmesidir.

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI AKSLAR VE MİLLER P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Dönen parça veya elemanlar taşıyan

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı

MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ. Proje BaĢlığı MAK101 MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 GÜZ DÖNEMĠ Proje BaĢlığı Prof. Dr. Faruk Elaldı Öğr. Gör. Andaç T. ġamiloğlu Hazırlayanlar Ġsim SOYĠSĠM Ġsim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

Mekanizma Tekniği. Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU

Mekanizma Tekniği. Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU Mekanizma Tekniği Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU KİNEMATİK DİYAGRAM 2 Kinematik Diyagram, mekanizmaların uzuvlarını şekil ve ölçülerinden ziyade şematik olarak göstermeyi ve uzuvların mafsallarla bağlanabilirliğini

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

BENZİN MOTORLARI. (Ref. e_makaleleri, Rafineri Prosesleri)

BENZİN MOTORLARI. (Ref. e_makaleleri, Rafineri Prosesleri) BENZİN MOTORLARI (Ref. e_makaleleri, Rafineri Prosesleri) Bir benzin (veya dizel) motorunun görevi yakıtı hareket haline dönüştürmektir. Bunun en kolay yolu yakıtı motor içinde yakmaktır; yanma motorun

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer Primer iletkeni (sargısı) bulunmayan, ancak primer yalıtımı olan, doğrudan doğruya bir iletken ya da bara üzerinden bağlanabilen akım transformatörüdür.

Detaylı

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 (CAR EP MODELLER) ÜNİTENİZ YÜKSEK KALİTELİ BİR ENDÜSTRİYEL TOZ EMME CİHAZI VE OTOMATİK BİR SİVİÇTEN

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir.

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir. Hidrolik devreler Hidrolikte 3 değişik devre vardır. o o o Açık hidrolik devreler Kapalı hidrolik devreler Yarı kapalı hidrolik devreler Açık ve kapalı çevrimli devreler aşağıda detaylı olarak anlatılacaktır.

Detaylı

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ MEKANİK ve HAVALI FRENLER Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1 YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ 1. Çarpmalı Mekanik Frenler ve Tasarım Esasları Çarpmalı fren sistemleri ağırlıklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir. YAYLAR Gerek yapıldıktan malzemelerin elastiktik özellikleri ve gerekse şekillerinden dolayı dış etkenler (kuvvet, moment) altında başka makina elemanlarına kıyasla daha büyük bir oranda şekil değişikliğine

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 Teknik Açıklama Komple bir motor test standı olarak denet seti amaçlı tasarlanmıştır. Burada kullanılan motor kontrollü bir katalitik konvertör ile dört silindirli

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI Hareket ve güç iletiminde kullanılan,üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik yüzeyli elemanlara DİŞLİ ÇARKLAR denir. Dişli

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Uçak motorunun ana fonksiyonu uçağa gereken hareketi sağlamaktır. Motorun uçaktaki diğer fonksiyonları ise

Uçak motorunun ana fonksiyonu uçağa gereken hareketi sağlamaktır. Motorun uçaktaki diğer fonksiyonları ise Uçakların uçuşunu, havada tutunmasını sağlayan kanatlardır. Motorların görevi ise uçağı öne doğru iterek hava akımının kanatların üstünden gitmesini sağlayarak kaldırma kuvveti oluşturmaktır. Uçak motorunun

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI DİZEL MOTORLARI (Tarihçesi) İLK DİZEL MOTORU DİZEL MOTORLARI DÖRT ZAMANLI ÇEVRİM Çalışma prensibi Dizel motor, benzinli motorlardan farklı olarak

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar EVS Serisi EVS Dik Milli Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Ürün Bilgileri Dik milli paslanmaz çelik santrifüj pompalar EVS2 - EVS4 EVS8 EVS16 EVS32

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

Otomatik Şanzımanlar

Otomatik Şanzımanlar Otomatik Şanzımanlar Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna, yol ve yük şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Hız ve tork ihtiyacına göre gerekli

Detaylı

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar EVS Serisi EVS Dik Milli Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar İÇİNDEKİLER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ürün Bilgileri, Özellikleri, Çalışma şartları, Kullanım

Detaylı

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GAZ ALETLERİ 444 5 168 [info@alkangaz.com] [www.alkangaz.com.tr] 840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GİRİŞ 840180YK basınç regülatörleri, yüksek basınç için direk etkili cihazlardır, diyagram tarafından kontrol

Detaylı

Gemi Diesel Motorları

Gemi Diesel Motorları Gemi Diesel Motorları Havanın belirli bir oranda sıkıştırılması sonucu oluşan sıcaklığın, yakıtın tutuşma sıcaklığından yüksek olduğu ilk makinanın patenti 1892 yılında Prof. Rudolf Diesel tarafından alınmıştır.

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI. Pompa Özellikleri

ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI. Pompa Özellikleri ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Pompa tek veya iki kademeli, yatay bölünebilir gövdeli, santrifüj tip olacaktır. Yangın pompası gövdesi, boru bağlantıları sökülmeden pompa çarkına ve diğer

Detaylı

UTILITYSERİSİ. Tam ve yarı otomatik şerit testere makineleri. Üst Baskı Aparatı* Basınçlı bor yağ temizleme sistemi Talaş temizleme fırçası

UTILITYSERİSİ. Tam ve yarı otomatik şerit testere makineleri. Üst Baskı Aparatı* Basınçlı bor yağ temizleme sistemi Talaş temizleme fırçası 6 20 7 2 V T C AL UID OL OLL 2 Tam ve yarı otomatik şerit testere makineleri UTILITYSERİSİ Ön mengene Talaş konveyörü Aydınlatma lambası Besleme konveyörü 19 Üst Baskı Aparatı Basınçlı bor yağ temizleme

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Giriş Temel kavramlar Sınıflandırma Aks ve mil mukavemet hesabı Millerde titreşim kontrolü Konstrüksiyon

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Pompalar tipleri ve Elemanları

Pompalar tipleri ve Elemanları Pompalar tipleri ve Elemanları Basma Santrifüj Pompalar İmpeller (çark): Akışkanın kinetik enerjisini artırır. Salyangoz : Akışkanın hızını yavaşlatarak kinetik Enerjiyi basınç enerjisine çevirir. Tek

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.1 7.2 Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.4 Örnekler Kendi Ağırlığını Taşıyan Kablolar (Zincir Eğrisi)

Detaylı

T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA TEORİSİ,SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI

T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA TEORİSİ,SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA TEORİSİ,SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI T A Ş I T T İ T R E Ş İ M L E R İ D E R S İ & R A Y L I S İ S T E M L E R D E T İ T R E Ş İ M A

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İÇTEN YANMALI MOTOR TEST DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı