hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez"

Transkript

1 hypoid ring gear ayna dişli hypothenar hipotenar, karşı tenar hypothermal 1. düşük ısı ile ilgili; 2. hafif sıcak, ılık hypothermia soğutma hypothesis hipotez, varsayım hypothesis bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez hypothetical varsayıma dayanan, nazari, teorik hypothetical varsayımsal, düşüncel hypothetical reference circuit varsayımsal dayanak devresi hypso (hyps ) yükseklik anlamı veren birleştirici hypsometry yükseklik ölçüm hyzone üç atomlu hidrojen (H3) I I beam putrel I beam axle dingil I head I başlıklı I. atalet momenti sembolü I.C.E. (internal combustion engine) içten yanmalı motor I.D. cebri hava akımı I/O bkz inlet/outlet giriş/çıkış IAQ bkz. indoor air quality iç hava kalitesi LB. libre (kuvvet veya kütle) ice rink buz patent sahası, buzlu alan, buzlu meydan ID number kimlik numarası IDB bkz. Islamic development bank

2 ideal efficiency teorik maksimum verimlilik IDI bkz. indirect injection idle pulley avare kasnak, boş kasnak idle wheel (carrier wheel cock wheel) (a) dişliler arası boşluğu doldurmak veya yön değiştirmek için kullanılan ve hız oranını değiştirmeyen dişli, (b) ara dişli çark idler avare dişli, avare kasnak idling kısma borusu kapalı konumda iken pistonlu makinalarda yavaş dönme miktarı IDS bkz. information display system igniter yakıcı, ateşleyici, tutuşturucu, çakmak, kapsül, jet motorlarında veya roket motorlarında ateşlemeyi yapan cihaz ignition lag içten yanmalı motorlarda silindir içersinde ateşleme ile yanma neticesi yükselen basınç arasındaki zaman farkı, faz farkı ignition slide ateşleme valfı ignition system ateşleme sistemi, içten yanmalı motorlarda hava yakıt karışımını yakmak için kullanılan ateşleme sistemi ignition timing ateşleme zaman ayan ignition valve (ignition slide) ateşleme valfi, gaz makinalarında şarjın ateşlenmesine müsade eden ve işlem biter bitmez kapanan valf ignition (a) içten yanmalı motorlarda hava yakıt karışımının bir elektrik kıvılcımı ile veya gaz motorlarında ise gaz jeti ile ateşlenmesi, (b) jet veya roket motorlarında yanmanın başlaması IIR (infinite impulse response) filter sonsuz dürtü yanıtlı süzgeç ILO bkz. International Labour Organisation IMF bkz. International Monetary Fund impact extrusion vurmalı çıkarma, zımbanın ani hareketi ile çıkarma impact loading, safe (impact load factor) bir cismin veya aletin mekanik bir hasar veya bozulmaya meydan verilmeden maruz kaldığı çarpma veya şok meydana getiren maksimum ivme, ivmenin şiddeti yer çekimi ivmesinin katlan şeklinde ifade edilip etki süresi ve değişim miktarı belirtilmelidir impact wheel su türbin çarkı, kanatlan üzerine su düşmesi neticesi tahrik olan su türbini tekerleği

3 impact çarpışma, bir model veya cisim üzerine kuvvet uygulama veya düşme, iki cismin birbiri ile çarpışması impact testing machine numene üzerinde mukavemet testinin yapıldığı ve numenedeki kırılma ile yutulan enerji miktarının ölçülebildiği test makinası, en çok kullanılan numune parça çentikli çubuktur impedance wheel filim çekme makinalarında herbir poz için filim süren sabit hızlı tahrik zincir dişlisi impeller (a) santrifüj pompa, komprasör ve vantilatörierde dönen kanatar, (b) gaz ölçüm cihazı gibi cihazlarda cihaz içersindeki dönen kısım imperial standard wire gauge bakınız british standart vtfire gauge impermeable geçirimsiz, sızdırma impermeator buhar türbinleri silindirlerinde kullanılan bir çeşit kendinden hareketli yağlayıcı, küçük pirinç silindirlerden atılan buhar şeklindeki yağın suda yoğuşarak su yüzeyinde yüzüp tekrar pirinç silindire akması için kullanılan çift valfli düzenek impulse pin paletlerden koldaki kertik vasıtası ile impuls ( vurma kuvvetini) alan ve tersine titreşimlerin ortaya çıkmasına etki eden maşa kolu sargısı içersindeki düşey pim impulse plane saatlerdeki boşaltma çarkı dişlisinin üzerine etkidiği palet yüzeyi impulse reaction turbine çarpma karşılayıştı türbin, çarpma (impuls) reaksiyon türbini impulse turbine çarpmalı türbin, çarpma tesirli türbin, memeden çıkan buharın doğrudan rotorun taşıdığı eğri kanat yüzeyine vurduğu buhar geçişi esnasında basınç değişiminin olmadığı bir veya çok kademeli buhar türbini impulse ımpuls, ataklık, hareket gücü, canlılık, işletiş, sürüş, çarpma, vurma, fırlatma, savurma, ileri atma, ileri atılma, itme, ileri sürüş, savrulma, fırlatma kuvveti, savurma kuvveti fırlatış, vuruş, güç, tesir, kuvvet tesiri, ani hareket, ani tesir impulse driven clock ana bir saatten gelen elektrik akım impulsları (gücü) tarafından akrep ve yelkovanı tahrik olan saat in gear viteste olma hali, bir mekanizmada veya makinada dişlilerin birbirleri ile temasta olup çalışmaya hazır olma hali incastar regulator saat yayının temas noktasını değiştirmek sureti ile hem yay boyunu hemde titreşim periodunu değiştiren regülatör inching parmak ölçüsü, inç ölçüsü, parmak ile ölçü alma, küçük miktarlarda ayar yapma

4 inch pound parmak libre, inç libre, bir libre ağırlığı bir inç kaldırarak yapılan iş, ayak libre daha fazla kullanılan bir iş birimidir included angle eksenel yönde vida dişi yüzeyleri arasında ölçülen açı inch ton parmak ton, inç ton, bir ton ağırlığı bir inç kaldırarak yapılan iş, ayak ton daha çok kullanılan bir iş birimidir, ınclined plane, meyilli düzlem, eğimli düzlem indentation hardness kertme sertliği, çentik açıcı ile malzemede sürekli bir çentik oluşturma yolu ile yapılan sertlik testi, sertlik birimi uygulanan independent (jaw) chuck çeneleri ayrı sıkılır ayna, iş parçasının hassas merkezlenmesi için çeneleri birbirinden bağımsız olarak sıkılabilen torna aynası independent seconds watch saateki saniye kolunu bağımsız olarak tahrik eden dişli mekanizma independent whip crane plastform kren, platform vinç indicated horse power (i.h.p.) indikatör beygir gücü, işari beygir gücü, pistonlu makinalarda silindir içersinde çalışan akışkanın basınç hacım değişiminden oluşan güç indicated mean effective pressure (i.m.e.p.) indikatör diyagramı gerçek ortalama basıncı, işari ortalama basınç, bir çalışma çevriminde silindir içersindeki çalışan akışkanın ortaya koyduğu ortalama basınç, indikatör diyagramının ortalama yüksekliği olup birimi pascal olarak belirtilir indicated thermal efficiency indikatör sıcaklık verimliliği, işari sıcaklık verimliliği, ındike beygir gücünün ısı enerjisi eşdeğerine oranı indicator card indikatör kartı, indikatör diyagram kartı, indikatör kasnağına sarılmış üzerine diyagram çizilen özel kağıt indicator diagram indikatör diyagramı indicator gösterici, müşir, ibre, indikatör, müşir kadranı, trenlerin geliş gidiş müşirinin kadranı, tranvaylarda para kasası, yol işareti, ok, buhar makinelerinde veya pistonlu makinelerde bir çevrim boyunca basınç hacım veya basınç zaman değişimini elde etmek için indirect action mekanizmanın direk olarak tahrik uzvundan değilde ara uzuvlardan (biyel) hareket alma işi indirect acting slide valve aktarmalı iş gören kayar valf, lokmotivlerde, bir ucu kayar valfi tahrik eden diğer ucu kanallı uzvun mastar bloğuna bağlı salınımlı şaft veya çift uçlu kol ara uzvuna sahip düzenek indoor air quality kapalı alan hava kalitesi, iç mekan hava kalitesi, iç mekan hava kalitesi, bina içi hava kalitesi

5 induced draught çekme akım, baskılı akım, fanlar ile emiş şeklinde oluşturulan suni hava akımı induction port (induction valve, inlet port) emme zamanında silindirlere emmenin yapıldığı valf veya boru induction stroke (charging stroke, intake stroke) emme zamanı induction (a) ana gaz akımının oluşturduğu ikinci mertebeden oluşan gaz akımı, (b) silindire buhar girişi (c) içten yanmalı motorlarda silindirlere yanıcı karışım girişi induction valve emme valfi industrial air conditioning sanayi iklimleme, fabrika iklimlemesi, endüstriyel iklimleme, sanayi kliması, fabrika klimalaması, endüstriyel klimalama industrial drying system endüstriyel kurutma sistemi, sanayi kurutma sistemi industrial environment endüstriyel çevre, sanayi çevresi, endüstriyel ortam industrial exhaust systems endüstriyel eksoz sistemleri, endüstriyel atık sistemleri, sanayi eksoz sistemleri, sanayi atık sistemleri industrial hygiene çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan hastalanmalarının önüne geçmek için çalışma ortamını ve çalışma şartlarını belirleyen bilim dalı inertia governor kütleli regülatör, üzerin de eksantrik mafsallı ağırlıklı kol taşıyan hız değişimlerini atalet kuvveti ile regüle eden şaft tipi santrifüj regülatör inertia atalet, bir cismin durağan ise durağanlığının hareketli ise hareketinin değişimine karşı gösterdiği direnç infiltration süzme, süzülme, nüfus etme, ınfrared, kızılötesi ışınlı, kızılötesi suali; enfraruj, kızılötesi radyasyona haiz ingot tüter külçe metalin merdanelerden her geçişinde konumunu değiştiren makine ingot döküm külçe, kütük metal inherent öz, asıl, içinde mevcut injection lag püskürtme pompasından yakıtın çıkması ile silindirlere püskürtülmesi arasında geçen zaman injection püskürtme, enjeksiyon, içten yanmalı motorlarda yakıt püskürtülmesi inlet port giriş menfezi inlet valve (a) pistonlu makinalarda emme valfı, giriş valfı, (b) dip valf i inner dead centre (top dead centre) pistonlu makinelerde üst ölü nokta

6 insensitive time ölü zaman insertion head kesici, bükücü ve şekil verici takıma haiz bir tezgaha eksenel yönde parçalan otomatik olarak besleme mekanizması inside crank krank yatakları arasında iki krank yanağına sahip ve bu iki yanak arasına biyelin yataklandığı krank mili inside cylinders ana gövdeye ve duman kutusuna tespit edilmiş lokomotif silindirleri inside framing tekerleklerin içeride bulunduğu bir çeşit lokomotif kasası, çerçevesi inside lap sürgü iç taşıması inside lead (intemal lead) buhar makinelerinde pistonun alt ölü nokta konumunda bulunduğu anda kayar valfin egzoz borusunu açma miktarı inside screw tool içten dişli açma takımı inspection gauge kontrol mastarı, muayene geyci, bitiş hassasiyetini kontrol etmek için kullanılan son kontrol geyci, son kontrol mastarı instantaneous centre (virtual centre) ani dönme merkezi, uzvun veya mekanizma uzuvlannın o an için etrafında dönme hareketi yaptığı nokta instantaneous grip vice (sudden grip vice) ani kavrama mengenesi, vida yerine dirsekli mafsal ve kol ile çalışan mengene institution of mechanical engineers makina mühendisliği enstitüsü instroke gaz motorlarında pistonun ateşleme odasına doğru yöneldiği strok instrument alet, cihaz, avadanlık, takım, edevat, ölçme aleti intake stroke emme zamanı, emme stroğu integrator bilgisayar gibi hesaplama makinesi, veya planometre gibi integral işareti ile matematiksel olarak hesaplanacak bir büyüklüğü hesaplayan mekanik bir makine interchangeable gears kolay değiştirilebilir dişli, diş sayısı öyle hesaplanıp dizayn edilien bir dişlidir ki aynı diş adımına ve herhangi sayıda dişe sahip diğer bir dişli bu dişli çarkla kolayca eş çalışabilsin Açıklama [GY1]: Cümleyi tekrar kurmak gerek. interference fit temaslı alıştırma, temaslı geçme

7 intermediate wheel dişli çark sistemlerinde yön değiştirmek veya eş çalışan dişlilerin diş sayıları oranının çok fazla olmasından kaynaklanacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için kullanılan ara dişli internal damping, iç sönüm internal expanding brake bakınız brake shoes internal spur gear içten açılmış düz dişli internal combustion engine içten yanmalı motor International Labour Organisation (ILO) uluslararası çalışma örgütü International Monetary Fund (IMF) uluslararası para fonu International Road Federation (IRF) uluslararası yol federasyonu international screw thread yuvarlak diş dibi, düz diş ucu olan ve hatve ile çapı arasında ilişki bulunan metrik sistemli diş profili International Standardization Organization (ISO) uluslararası standardizasyon organizasyonu international system of units, uluslararası birimler sistemi, intrinsic energy bir metal sistemin sahip olduğu depolanmış enerji, bu enerjideki değişim tamamen başlangıç ve son şartlara bağlıdır inverted cylinder engine başaşağı, düşey silindirli motor, silindirleri biyel kolu ve krankın üzerinde olan motor inverted engine silindirleri krank şaftın altında olan motor involute gear teeth ınvolüt dişli profili bir silindir etrafına sarılan bir ipin gergin bir şekilde açılması ile ip ucunun çizdiği eğri profil biçimindeki diş profili involute involüt, içeriye kıvrık, içeriye dürümlü eğri lpm (liter per minute) litre/dakika IRF bkz. International Road Federation iris diaphragm göz bebeği biçimli perde, ayarlı diyafram irr bkz. internal rate of return irreversible transmission geri dönüşü olmayan, çevrilmez iletim isdn thsa

8 isochronism tek devrelik, tek devreli, bir hızlık, saat sarkaçlarında olduğu gibi salınım genliği veya yine saat balans çarkı titreşim kavsi genliğinin büyüklüğüne bağlı olmadan sabit kalan düzgün periyotluk hali isochronous governor çalışma hızı sınırlan içersindeki bütün dönü atalet yarıçapları için denge hızı sabit olan regülatör isolator, izolatör makinayı diş titreşimlerden veya titreşen bir makineyi zeminden ayıran ve titreşim iletimini engelyeyen mesnetleme şekli isometric projection bir ölçülü izdüşüm, birbirine dik olan üç ekseni iz düşüm düzlemi ile aynı meyile sahip mühendislik izdüşüm çizim biçimi itl bkz. isolated trailing link its bkz. inflatable tubular structure its bkz. intelligent transportation system izod test çentikli çubuk testi i.g.p.m. (imperial gallons per minute) dakikada büyük boy galon sayısı i.h.p. (indicated horse power) indike beygir gücü i.m.e.p. (indicated mean effective pressure) indike ortalama efektif basınç ice buz ice age buzul devri, buzul çağı ice bank buz deposu ice control buz kontrolü ice crystal buz kristali ice cube buz küpü ice detector buz dedektörü ice formation buz teşekkülü (oluşumu) ice in mix karışımdaki buz ice layer buz tabakası ice lens buz merceği ice melting system buz eritme sistemi ice plant buz tesisi

9 ice removal buz mücadelesi, buz temizleme ice scraper buz kazıyıcı ice warning system buz uyarı sistemi, buz algılama sistemi ice/dry buz/kuru icebox buz kutusu iced buzlu, buzlanmış iced water buzlu su iced water cooling buzlu su ile soğutma ice making plant buz üretim tesisi iconize, to ikonlaştırma icosahedron yirmi yüzlü cisim icosi yirmi anlamı veren birleştirici icositetrahedron yirmi dört yüzlü cisim icy buzlu icy road buzlu yol idea fikir, ide ideal ideal, düşünce ideal attenuator ideal zayıflatıcı ideal capacitor ideal sığaç ideal conditions ideal koşullar (kapasite açısından, karakterlerin daha fazla geliştirilmesinin kapasite artırımına neden olmadığı kabul edilen en iyi koşullar) ideal diode ideal diyot ideal efficiency ideal verim ideal filter ideal süzgeç ideal gas ideal gaz ideal inductor ideal irgiteç ideal source ideal kaynak ideal transformer ideal trafo

10 ideal value ideal değer ideation tasavvur veya kavrayış yeteneği idem aynı, eş idempotent eş güçlü idempotent law eş güç yasası idempotent matrix eş güçlü matris identical özdeş, aynı identification hüviyet, tanımlama, tanım identification and caution plate tanıtma ve ikaz levhası identification card kimlik kartı identification character tanıtma damgası identification color tanıtım rengi identification error belirleme hatası identification label tanıtma etiketi identification of soils zeminlerin tanınması, zeminlerin tanımı identification procedure tanıtma, tanılama yordamı identification reaction tanıtım reaksiyonu identification signal tanıtım sinyali identification tag tanıtım etiketi identification tests tanıtma deneyleri identification, identity kimlik identifier tanıtıcı identifier kimlik tanıtıcı identifier field tanıtıcı alan identify teşhis etmek identity özdeşlik, kimlik identity card kimlik kartı identity function birim fonksiyon

11 identity law birim eleman yasası identity matrix birim matris identity operator özdeşlik işleci identity principle özdeşlik prensibi identity proof kimlik belgesi identity sign özdeşlik imi identity simulation özdeşlik benzetimi identity token kimlik simgesi identity validation kimlik doğrulama ideogram kavramyazı idle rölanti idle adjusting needle rölanti ayar iğnesi idle adjustment screw rölanti ayar vidası idle character boş damga, eylemsiz damga idle discharge hole rölanti deliği idle gear avare dişli idle inspecting plug rölanti memesi üzerindeki kontrol deliği idle jet rölanti memesi idle line boş hat idle loop işlevsiz döngü idle mixture rölanti karışımı idle mixture adjusting screw rölanti karışımı ayar vidası idle orifice tube rölanti memesi borusu idle passage karbüratör rölanti kanalı idle position avara vaziyeti, rölanti durumu, boşta durum idle pulley avara kasnak idle running avara çalışma, rölanti çalışma idle time durma zamanı

12 idle tube rölanti ayar memesi içindeki kılcal boru idle wheel avara mil idler istikamet idler avara, boşta, istikamet tekeri idler adjustment lock avara ayar mandalı idler collar istikamet plakası, bileziği idler gear shaft avara dişli mili idler guard istikamet tekeri muhafazası idler pulley avara kasnak idler shaft avara mili, avara mil taşıyıcı makara şaftı idler shaft clamp avara mili kelepçesi idler shaft lock avara mili kilitleme tertibatı idler spacing makara aralığı idler sprocket ara zincir dişlisi, zincir gerdirme dişlisi idler wheel serbest tekerlek, avara kasnağı, avara dişlisi, istikamet tekeri idling motorun rölantide çalışması, rölan tide çalışma, avarada çalışma idling adjustment rölanti ayarı idling position avara durumu idling pulley avara kasnağı idling speed rölanti devri idling sub spring rölanti yardımcı yayı if eğer if and only if ancak ve ancak igloo eskimo evi igneous volkanik, yanık, yanar, ateşli igneous rock volkanik kayaç ignis ateş ignite yakmak, ateşlemek

13 igniting composition ateşleme bileşimi igniting mixture ateşleme karışımı ignition yanma, ateşleme ignition advance ateşleme avansı ignition cable buji kablosu, distribütör tevzi kabloları ignition cable tube buji kablolarını bir araya toplayan kılıf ignition chamber ateşleme odası ignition coil ateşleme bobini ignition coil lock ateşleme bobini tespit mandalı ignition coil primary cable ateşleme bobini primer devre çıkışı kablosu ignition coil primary cable terminal ateşleme bobini primer devre çıkışı kablosu terminali, ucu ignition coil primary circuit ateşleme bobini primer devresi ignition coil primary leadout ateşleme bobini primer devre çıkışı ignition coil primary winding ateşleme bobini primer devre sarımı ignition coil secondary cable ateşleme bobini sekonder devre çıkış kablosu ignition coil secondary circuit ateşleme bobini sekonder devresi ignition coil secondary leadout ateşleme bobini sekonder devre çıkışı ignition coil secondary winding ateşleme bobini sekonder devre sarımı ignition current ateşleme akımı ignition cut off switch ateşleme kesici anahtarı ignition cut off switch terminal ateşleme kesici anahtarı terminali ignition distributor ateşleme distribütörü ignition distributor advance pointer distribütör avans rötar ayar kolu ignition distributor breaker arm distribütör platin çekici kolu ignition distributor breaker cam distribütör aşığı, distribütör eksantriği, distribütör platin çekicini örsten ayırıp kapayan kısım ignition distributor breaker points distribütör platinleri ignition distributor cap distribütör kapağı

14 ignition distributor condenser distribütör kondansatörü, meksefe ignition distributor drive shaft distribütör dişlisi mili ignition distributor governor distribütör otomatik avans mekanizması ignition distributor rotor distribütör tevzi makarası ignition distributor sub plate distribütör bloğu ara plakası, distribütör avans rötar regülatör mekanizması ile tevzi uçları arasındaki tecrit plakası ignition distributor vacuum chamber vakumlu otomatik avans rötar mekanizması ignition electrode ateşleme elektrodu, buji ignition key kontak anahtarı ignition lag ateşleme gecikmesi ignition lamp socket kontak lambası duyu ignition lock kontak anahtarı kilidi ignition loss kızdırma kaybı ignition magneto ateşleme manyetosu, manyeto ignition magneto distributor manyetolu distribütör ignition mixture ateşleme karışımı ignition order ateşleme sırası ignition period silindir hacmi içindeki gazın yanması için geçen zaman ignition plug buji, ateşleme bujisi ignition point gaz karışımının ateşlediği nokta, yanma noktası ignition position ateşlemeye hazır durum ignition safety device ateşleme emniyeti ignition slide ateşleme vanası ignition spark ateşleme kıvılcımı ignition stroke ateşleme stroku ignition switch ateşleme anahtarı, kontak anahtarı ignition system ateşleme sistemi, ateşleme düzeni ignition temperature ateşleme sıcaklığı

15 ignition tester ateşleme kontrol cihazı ignition timing ateşleme zaman ayarı ignition timing notch ateşleme ayarı işareti ignition timing pointer distribütör avans rötar ayar ibresi ignition, loss on bkz. loss on ignition ignore yoksaymak ignore character unut damgası ignore, to yoksaymak ile (ayrıca ileo) (ön ek) ileum ileac ileuma ait, ilyak ileal bkz. ileac illume aydınlanmak, aydınlatmak illuminance aydınlatma kuvveti illuminance aydınlık düzeyi illuminants aydınlatma yakıtları illuminating aydınlatıcı illuminating mirror ışık aynası, aydınlatma aynası illumination aydınlatma, ışıklandırma illumine aydınlanmak, aydınlatmak illusion dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon illustrate şekil ile açıklamak illustration resim, şekil im (ön ek) olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v, s, ) anlamına önek im iç anlamı veren ön ek im olmayan anlamı veren ön ek image imge image analyst görüntü uzmanı

16 image coding imge kodlama image compression imge sıkıştırma image coordinates resim koordinatları image defect resim hatası, görüntü hatası image distortion resim bükülmesi image enhancement imge pekiştirme image frequency ikiz sıklık image frequency rejection eşlenik sıklığın bastırılması image generation görüntü yaratmak image intensifier tube imge yoğunlaştırıcı tüp image interpolation imge aradeğerlemesi image operator imge işleci image ordinate resim ekseni image orientation görüntü döndürmek image pick up tube kamera tübü image plane resim düzlemi image printer imgeyazıcı image processing imge işleme image quality resim netliği, resim kalitesi image recontruction imgenin geriçatılması image registration imge çakıştırma image scale resim ölçeği image set görüntü kümesi image writer imgeyazıcı image, video, picture görüntü imagery çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması imaginary sanal imaginary axis sanal eksen

17 imaginary number sanal sayı imaginary part sanal kısım imaginary root sanal kök imaginary unit sanal birim imaginary, virtual sanal imagination 1. muhayyele, imgelem; 2. hayal; 3. tasavvur; 4. icat kudreti imaging device imgeleme aygıtı, görüntüleme aygıtı imaging geometry imgeleme geometrisi imbalance dengesizlik imbed gömmek imbibition su emme, içine çekme imide iki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak imine imid imitate taklit etmek imitation taklit imitative taklit edici immaculate 1. lekesiz, üzeirnde benek şeklinde renkli bölgeler göstermeyen; 2. kusursuz, temiz immature 1. tam gelişmemiş; 2. olgunlaşmamış immediate acil, derhal immediate action derhal hareket immediate address dolaysız adres immediate data dolaysız veri immediate data anlık veri immediate elastic deformation ani elastik deformasyon (zamana bağlı olmayan geri dönen deformasyon, çok kısa sürede oluşan ve uygulanan yük kaldırıldığında geri dönen şekil değiştirme) immediate instruction mutlak komut immediately acilen, derhal

18 immedicable tedavi edilemez immense çok büyük, engin immerge (ayrıca immerse) daldırmak immerse thermostat daldırma tip termostat immersed suya batırılmış immersed density su altında birim ağırlık, su altında yoğunluk immersed pump daldırma tip pompa immersed sand su altındaki kum immersed unit weight su altında birim ağırlık, su altında yoğunluk immersion suya daldırma, suya batırma immersion heater daldırma tip ısıtıcı immersion thermostat daldırma tip termostat immersion tray test daldırma tepsisinde yapılan soyulma deneyi immersion wheel tracking test daldırılmış numunelerin tekerlek basınçlarına maruz bırakılması denemesi imminence olacağına dair tehit durumu gösterme (düşük tehdidinde olduğu gibi) imminent tehdit eden immiscible birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında) immissio sokma, içine girme immobile hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz immobility hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali immobilization hareketsizleştirme, sabitleştirme immobilizer elektronik şifreli devre kesici (araçların çalınmasına karşı, motorun çalıştırılmasını engelleyen elektronik emniyet sistemi) immovable taşınamaz immune computer virüssüz bilgisayar impact 1. etki, tesir; 2. çarpma, darbe, şok impact effect darbe etkisi

19 impact filter darbeli filtre impact forces darbe kuvvetleri impact formula darbe formülü impact idler darbe makarası impact live load hareketli yük darbe etkisi impact load çarpma yükü impact pressure vuruş basıncı impact printer vuruşlu yazıcı impact resistance darbe direnci impact statement çevre uyum etüdü impact wrench darbeli anahtar impact, stroke vuruş impacted iyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran impaction 1. sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. inkibaz peklik impairment bozulma, noksan, bozukluk impalpable dokunulunca hissedilmez, duyulmaz impar 1. eşitsiz, gayrimüsavi; 2. tek, çift olmayan imparity eşitsizlik, oransızlık impartial tarafsız, bitaraf impassable geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık impatency kapanıklık, tıkanıklık impatent kapalı, tıkalı impedance empedans impedance özdirenç impedance bridge empedans köprüsü impedance converter çeli dönüştürücü impedance matching çeli (empedans) uyumlama impeller impeler

20 impeller tip pervane ucu impeller top pervane ucu impenetrable içine girilmez, delinmez, nüfuz edilmez imperative istemdışı, irade dışı, zorunlu imperative zorunlu imperceptible bellisiz, duyulmaz, sezilmez imperception idrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama imperfect kusurlu, eksik, yetersiz imperfect fixing yarı ankastrelik imperfect knowledge eksik bilgi imperfection kusur, eksiklik, yetersizlik imperfectly fixed support yarı ankastre mesnet imperforate delinmemiş imperforation açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon imperial standard İngiliz ölçü standardı impermeability geçirimsizlik impermeability in pavement kaplamanın geçirimsizliği impermeabilization geçirimsiz hale getirme, sızdırmaz hale getirme impermeable geçirimsiz, sızdırmaz impermeable layer geçirimsiz katman, geçirimsiz tabaka impermeable soil geçirimsiz toprak impervious bkz. impermeable impervious blanket geçirimsiz şilte, geçirimsiz örtü imperviousness geçirimsizlik, sızdırmazlık impetus hız, zor, şiddet, itici kuvvet impinge çarpmak implement 1. yürütmek, tamamlamak, ye rine getirmek; 2. alet, araç

21 implement ana hidrolik sistemler implement control lever hidrolik kumanda kolu implement, to gerçekleştirmek implement, to gerçekleştirmek implementation yürütme, uygulama implementation gerçekleştirme, yaşama geçirme implementation contract uygulama sözleşmesi implementation schedule uygulama planı implication gerektirme, içerme implicit örtük; içkin, örtülü implicit kesin, tam implicit differentiation kapalı fonksiyonların türevi implicit function örtük işlev implicit function kapalı fonksiyon implied örtük implies and is implied çift gerektirme implosion içeriye doğru çökme, büzüşme imply anlamına gelmek, ima etmek, dolayısıyla anlatmak imponderable ölçülemez, tartıya gelmez import ithal etmek, içeri almak, ithalat import dış alım, ithal, ithalat import (f) ithal etmek import içeri aktarım import (f) içeri aktarmak import borrow yabancı ariyet, taşımalı ariyet import duty ithalat gümrük vergisi import duty ithalat resmi import letter of credit yabancı ihracatçı lehine açılan akreditif

22 import license ithal müsaadesi import license ithalat lisansı import license ithal izni import quota ithal kotası import, to içeri aktarmak import/free of charge ithalat/bedelsiz import/temporary ithalat/geçici importance önem importance classification önem sınıflaması important önemli imported ithal edilmiş imported borrow taşınan ariyet importer ithalatçı impose 1. tarh etmek (vergi vs), tanzim etmek, düzenlemek; 2. zorla yüklemek, kabul ettirmek imposed cyclic loading maruz kalınan periyodik yükler impracticable uygulanamaz impregnated paper insulation emdirilmiş kağıt yalıtkan impregnation içirme, emdirme, çektirme impregnation bkz. saturation 1. ilkah; impression 1. iz; 2. intiba, impressio imprint tab improved cooking stove geliştirilmiş mutfak ocağı improper uygun olmayan improper fraction bileşik kesir improve geliştirmek improved iyileştirilmiş improved plow steel ıslah edilmiş halat çeliği improved road ıslah edilmiş yol

23 improved subgrade iyileştirilmiş üstyapı tabanı (mevcut yarma tabanı ya da dolgu ile alt temel arasında yer alan, seçme veya iyileştirilmiş malzemeden belirli kalınlıkta oluşturulan tabaka veya tabakalar) improvement gelişme improvement potential gelişme potansiyeli impulse itici kuvvet, tahrik, sevk, itki impulse excitation dürtü uyarımı, şok uyarımı impulse function dürtü işlevi impulse generator dürtü üreteci impulse reaction turbine itme reaksiyon buhar türbini impulse response dürtü yanıtı impulse starter ilk hareket esnasında manyetoya yardım eden mekanik düzen impulse turbine itme buhar türbini impulsion tahrik impulsive harekete yöneltici, itici, zorlayıcı impulsive noise dürtün gürültü impure kirli, pis impure oil içinde yabancı maddeler bulunan yağ impurity pislik, yabancı madde impurity atoms katışık atomlar in pref, 1. olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. içinde, içine anlamına önek in band signalling bantiçi imleşim in basket gelen sepeti in center iç merkez in circle iç daire in clockwise direction saat ibresi yönünde in cut yarmada in dry state kuru halde

24 in fill dolguda in fitting door sızdırmaz kapı in gear viteste in gear vites dişlileri temas halinde in house emanet, kurum içi in lieu of yerine in line refrigerant dryer klima gazı nem gidericisi in opposition karşıt evreli in phase eşevreli in quadrature dikevreli in situ (edat) asıl yerinde, tabii vaziyetinde in terms of bakımından in the dry kuruda, kuruda yapılmış in this issue bu sayıda in two perpendicular directions birbirine dik iki doğrultuda in use light kullanımda ışığı inability ehliyetsizlik, kifayetsizlik inaccessible erişilemez, ulaşılamaz inaccessible point ulaşılamayan nokta inaccuracy hata, yanlışlık, doğru olmama inaction 1. uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. hareketsizlik, durgunluk inactivation 1. hareketsizleşme; 2. hareketsizleştirme; 3. gayrifaal veya etkisiz hale getirme inactive gayrifaal, hareketsiz, etkisiz inactive node etkin olmayan düğüm inactive terminal etkin olmayan uçbirim inadequacy kifayetsizlik, yetmezlik, yetersizlik inadequate yetersiz inadvertent disclosure bilginin istemsizce açığa çıkması

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı

Detaylı

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quota kota quota kontenjan quota system kota uygulaması quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quotation alıntı, fiyat, rayiç fiyat quotation

Detaylı

gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık

gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık h.p. (horse power) beygir gücü h.p. (high pressure) yüksek basınç h.u.c.r.

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow mutual inductance karşılıklı doğuşturu (irgiti) mutual inductance karşılıklı endüksiyon mutual inductance coupling karşılıklı irgitil bağlaşım mutual inductive coupling karşılıklı endüktanslı kuplaj mutual

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ALGILAYICILAR, DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE UYGULAMALARI

ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ALGILAYICILAR, DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ALGILAYICILAR, DÖNÜŞTÜRÜCÜLER VE UYGULAMALARI 1 GİRİŞ...4 2 ALGILAYICILARIN SINIFLANDIRILMASI...5 2.1 GİRİŞ BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE...6 2.2 ÇIKIŞ BÜYÜKLÜKLERİNE

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS)

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) 1. TANIM Algılayıcılar ("duyarga" da denmektedir) fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik/elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. Bu

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALİYETİ-1...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

FA Terminoloji Sözlüğü. Japonca Türkçe

FA Terminoloji Sözlüğü. Japonca Türkçe FA Terminoloji Sözlüğü Japonca Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Japonca-İngilizce ve Türkçe çeviri içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2 2 ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ... 2 2.1 İşin Kapsamı... 2 2.1.1

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ANKARA, 2001 TÜRKÇE İNGİLİZCE 12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock 12 saatlik zaman biçimi 12-hour

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı