GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: 25.7.1996-22707 BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 GRİZULU VE YANGINA ELVERİŞLİ OCAKLARDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK RG: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Tanımlar Amaçlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, grizulu ve yangına elverişli ocaklarda yapılan çalışmalar sırasında, grizu patlamaları ve ocak yangınlarının önlenmesi için gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, grizulu ve yangına elverişli taşkömürü, linyit ve benzeri maden işletmelerindeki yer altı çalışmalarını kapsar. Hukuki dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük ün 186 ncı maddesine göre çıkarılmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Kendiliğinden Yanma: Fiziksel etkilere maruz kalan kömür veya cevherin hava ile temas etmesi sonucunda, kimyasal reaksiyonlarla sıcaklığının artarak yanmaya başlaması olayını, Yangına Elverişli Damar: Kendiliğinden yanma özelliği gösteren damarı, Kritik Zon: Alt taban yolundan ayak arkası göçüğüne giren kaçak havanın meydana getirdiği ısının, göçükten geçen havanın azlığı

2 nedeniyle, yeterince ayak dönüş havasına girememesi sonucu oluşan ve ayağın ilerlemesi ile birlikte sürekli olarak yer değiştiren kızışma zonunu, Erken Uyarı Sistemi (Monitoring Sistem): Yerüstünde çeşitli merkezlerden gözlenebilecek şekilde sürekli olarak gaz ölçümü yapan ve tehlikeli durumu anında sesli ve ışıklı olarak bildiren sistemi, Kesonlama: Kömür damarı yüzeyinin hava ile irtibatını kesmek için yapılan tecrit etme işlemini, Hacimsel İnertizasyon: Yangın bölgesinin barajla kapatılarak diğer üretim birimleriyle ilişkisinin kesilmesi ve buraya inen gazın (azot veya benzer özelliği gösteren diğer gazlar) enjekte edilmesi işlemini, Bölgesel İnertizasyon: İnert gazın doğrudan doğruya yangın kaynağına uygulanması işlemini, Denge barajı (Savak) : Basıncın dengelenmesi yoluyla kesin olarak sızdırmazlık sağlanması için ana baraj önüne yapılan barajı, Basınç Odası: İçindeki havanın basıncını yükseltmeye veya düşürmeye yarayan sistemleri ihtiva eden ve ana barajla denge barajı arasında oluşturulan bölümü, Şok Barajı (Ağırlık Barajı) : Kapatılacak panolarda patlama tehlikesinin de mevcut olduğu durumlarda, ana barajın önüne yapılan patlamaya dayanıklı barajı, Kılavuz Delikleri: Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, boyları 5 metreye kadar olan ve kısa süreli iş emniyetini sağlayan delikleri, Pilot Sondaj Delikleri: Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, boyları 5 metreden fazla olan ve sondaj makinesi ile delinen delikleri, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM

3 Genel Hükümler Gaz analiz laboratuvarı Madde 5 Her işletmede, bir gaz analiz laboratuvarı kurulur. Ancak, yarıçapı en fazla 50 kilometre ola alan içinde bulunan işletmeler, merkezi bir yerde, müşterek bir gaz analiz laboratuvarı kurabilirler. Bu hüküm, aynı işletmenin çeşitli ocakları için de geçerlidir. İşletmeler, merkezi gaz analiz laboratuvarının kuruluş ve işletme giderlerini, çalıştırdıkları işçi sayısı oranında karşılarlar. Erken uyarı sistemi Madde 6 Her işletmede, metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve diğer zararlı gaz gelirleri ile oksijen oranının sürekli olarak izlenebilmesi ve tehlikeli durumun anında tespit edilebilmesi için, erken uyarı sisteminin kurulması zorunludur. Ölçüm cihazları Madde 7 İşletmelerdeki mühendis ve nezaretçilerde, portatif metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve diğer zararlı gazları ölçen dedektörler ile oksijen ve duman dedektörleri bulundurulur. Yapılan ölçümlerin sonuçları, emniyet rapor defterine kaydedilir. Yangına elverişli damar Madde 8 Üretime başlamadan önce, damarların gaz içeriklerinin ve yangına elverişli olup olmadıklarının belirlenmesi zorunludur. Yangın sahaları Madde 9 Çalışma yapılacak damar ve buna komşu damarlardaki yangın sahaları havalandırma planına işlenir. Tahkimat malzemesi

4 Madde 10 Ana kat lağımları, rekuplar ve taban yolları tahkimatının yanmaz malzeme ile yapılması esastır. Arıza zonları Madde 11 İşletmelerde, üretime arıza zonlarından başlanamaz. Denge barajı Madde 12 Pano, tamamen alındıktan sonra barajlanarak kapatılır. Bu barajların önüne, ayrıca, denge barajı yapılır. Basınç odası Madde 13 Hava sızdırmazlığı sağlanamayan barajlar için, baraj önüne denge barajı yapılarak basınç odası kurulması zorunludur. Sızdırmaz malzemeler Madde 14 Yangına elverişli ocaklarda, kesonlama ve barajlama yapılması ve boşluk ve çatlakların doldurulması için, hava sirkülâsyonunu engelleyici ve yanmaz özelliğe sahip olan köpük ve benzeri malzemeler (kül, bentonit, taştozu, kalsiyumklorür ve benzeri gibi ) kullanılır. Komşu panolar Madde 15 Komşu panolar arasında yeteri kadar topuk bırakılmasına dikkat edilir. Topuk bırakılmadığı takdirde, kesonlama ve denge barajları yapılarak hava sızdırmazlığı sağlanır. Bırakılan topuklar Madde 16 Bırakılan topuklara, hava sirkülâsyonunu engelleyici ve yanmaz özelliğe sahip olan sızdırmaz malzemeler enjekte edilir. Boşlukların doldurulması

5 Madde 17 Panonun taban yolları sürülürken tavan ve yanlarda boşalmaların meydana gelmemesine çalışılır. Boşalan kısımlar, hava sirkülâsyonunu engelleyici ve yanmaz özelliğe sahip olan sızdırmaz malzemelerle doldurulur. Kesonlama Madde 18 Ana kat lağımlarının ve rekupların kendiliğinden yanmaya elverişli damarları kestiği kısımlar ile taban yollarını kesen arıza zonları ve eski imalat yüzeyleri beton, taş veya tuğla kemere alınarak veya hava sirkülâsyonunu engelleyici ve yanmaz özelliğe sahip olan sızdırmaz malzemeler kullanılarak kesonlanır ve kesilen kısmın her iki tarafında da 1 metreden az olmayacak şekilde uzatılır. Belirli süre çalışılmayan panolar Madde 19 Çeşitli nedenlerle belirli bir süre çalışılmayan panoların hava miktarları azaltılarak kritik zonun yeri değiştirilir. Yeniden çalışmaya, panoya yeterli miktardaki havanın verilmesinden sonra başlanır. Havalandırılmayan bacalar Madde 20 Havalandırılmayan bacaların ağızları, bekletilmeden barajlanarak kapatılır. Panonun tahliyesi Madde 21 Ocaklarda yapılan ölçüm sonuçlarına göre, kendiliğinden yanmanın açık aleve dönüşebilme ihtimali mevcut olduğu takdirde, panonun bütün bölümleri derhal tahliye edilir ve girişi engelleyecek tedbirler alınır.

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gaz Analizleri ve Havalandırma Gaz analizleri Madde 22 İşletmelerde yapılan gaz analizlerinde, karbonmonoksit gelirinin, oksijen miktarındaki azalma değerine bölünmesiyle elde edilen oran sürekli olarak izlenir. Sonuçlar, havalandırma defterine kaydedilir. Havalandırma basıncı Madde 23 Ocaklarda, asgari havalandırma basıncının uygulanması esastır. Kesit daralmaları Madde 24 Pano nefesliğinde ve taban yolarında, yüksek basınç farkı meydana getirebilecek kesit daralmalarına engel olunur. Müstakil havalandırma Madde 25 Ocaklardaki üretim birimlerinin müstakil olarak havalandırılması zorunludur. Taban yolları Madde 26 Taban yolları, rekuplarla ve ayak dibi ve ayak başı ile doksan dereceden daha küçük açı yapamaz.

7 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ani Gaz Boşalması İhtimali Bulunan Ocaklarda Alınacak Özel Tedbirler Depresyon kontrolü Madde 27 Depresyonun, 150 mm su sütunun üzerine çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Metan ölçümü Madde 28 Her vardiya başlangıcında vardiya esnasında ve vardiya bitiminde metan ölçümü yapılması esastır. Ölçüm sonuçları, emniyet rapor defterine kaydedilir. Metan drenaj sistemi Madde 29 Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, metan drenaj sisteminin kurulması zorunludur. Kılavuz delikleri Madde 30 Taş içerisinde sürülen galerilerde, yaklaşılan yerin yapısı hakkında bilgi edinmek için kılavuz delikleri delinecek ve bu delikler ilerleme aynasından 1.5 metre ileride olacaktır. Rekuplarda pilot sondajı Madde 31 Rekuplarda, kömür damarının kesilmesine en az 5 metre kaldığında ilerleme durdurulur. Aynaya kadar gerekli tahkimat yapıldıktan sonra, değişik doğrultuda, kömür damarını kesip geçen en az 3 adet pilot sondaj deliği delinir. Kömür damarlarında pilot sondajı Madde 32 kömür damarı içerisinde sürülen galerilerde ilerleme aynası üzerinde, değişik doğrultuda, en az 10 metre boyunda 3 adet pilot sondaj deliği delinir. Delik boyları 5 metre kaldığında sondajlar tekrarlanır.

8 Sulu delme Madde 33 Sondaj tijlerinden su akışı sağlanmadan delik delmeye başlanamaz ve tijler döndüğü müddetçe su sirkülâsyonu sağlanır. Metan dedektörü Madde 34 Sondajlar yapılırken, aynada ses ve ışık uyarılı bir metan dedektörü bulundurulur. Sondaj kayıtları Madde 35 Yapılan sondajlar ve gaz ölçümlerinin sonuçları sondaj defterine kaydedilir. Emniyet lambası kullanma yasağı Madde 36 Ani gaz boşalması ihtimali bulunan ocaklarda, emniyet lambası kullanılamaz.

9 BEŞİNCİ BÖLÜM Uzun Ayaklarda Alınacak Özel Tedbirler Ayak boyları Madde 37 Kritik zonun yer değiştirmesi için ayak boylarının, günde en az bir have ilerleme yapılacak şekilde planlanması esastır. Dolgu metot zorunluluğu Madde 38 Tavan göçertmesinin tamamen veya kısmen sağlanamadığı durumlarda ve tavan taşının üzerinde alınması ekonomik olmayan veya alınamayan damar bulunduğu takdirde, dolgulu metotlarla çalışılması zorunludur. Katlar halinde çalışma Madde 39 Az eğimli olan kalın damarlarda katlar halinde çalışma yapılır. Bu takdirde, birbirini izleyen iki ayak arını arasındaki uzaklık, 10 metreden az ve 30 metreden çok olamaz. Damar kalınlığının değişmesi Madde 40 Uzun ayak metodu ile çalışılan ocaklarda, tavan taşı ile taban taşı arası tamamen alınacak şekilde üretim yapılır. Damar kalınlığında değişmeler meydana gelmesi halinde, gerekli yerlere dolgu veya enjeksiyon yapılır. Ayak arkaları Madde 41 Ayak arkalarındaki tahkimat malzemesinin, çektirme kullanmak suretiyle azami şekilde alınması esastır. Göçüklerin açılması Madde 42 Ayaklarda meydana gelen göçükler, kömür postası bırakılmadan açılır.

10 Gaz ölçümleri Madde 43 Uzun ayak metodu ile çalışılan ocaklarda, kendiliğinden yanmanın belirlenebilmesi için; a) Ayak giriş ve çıkışında, b) Göçertmeli çalışılan ayaklarda, ayak başı göçüğünde, c) Pano hava dönüş yolunda, Sürekli olarak metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve oksijen ölçümleri yapılarak ölçüm sonuçları emniyet rapor defterine kaydedilir. Tahkimatın sökülmesi Madde 44 Göçertmeli çalışılan tüm ayaklarda, ayak başlangıç baş yukarısının tahkimatı, ayak üretime geçtikten sonra tamamen sökülerek göçertilir. İlerletimli ayaklarda, ayrıca, bu baş yukarının baş ve dibine, damar kalınlığının en az iki katı kadar uzunlukta hava sızdırmayacak şekilde dolgu yapılır. Dolgu duvarı Madde 45 İlerletimli uzun ayaklarda, taban yollarının ayak arkası göçüğü tarafına, en az 3 metre kalınlığında hava sızdırmaz dolgu duvarı yapılır. Sızdırmazlık, duman tüpü ile kontrol edilir. Yapılan dolgu duvarlarının içine, her 50 metrede bir numune boruları konularak karbonmonoksit geliri sürekli olarak gözlenir. İlerletimli uzun ayaklar Madde 46 İlerletimli uzun ayaklarda, alt taban yolu arını ayak arınından en fazla 10 metre, üst taban arınından en fazla 2 metre ileride tutulur.

11 Geriye dönümlü uzun ayaklar Madde 47 Geriye dönümlü uzun ayaklarda, ayak ilerledikçe, taban yollarının tahkimatı devamlı sökülerek göçertilir. Taban yollarında, her 25 metrede bir, hava kaçağını önleyecek barajların yapılması zorunludur. ALTINCI BÖLÜM Yangınlı Sahalarda Alınacak Özel Tedbirler Enerjinin kesilmesi Madde 48 Barajların kapatılmasından veya açılmasından önce pano hava giriş ve çıkış yollarındaki tüm elektrik enerjisi ve telefon devreleri kesilir. Barajlarda metan drenajı Madde 49 Kapatılmakta olan bir sahada metan drenaj sistemi varsa, drenaj, barajlar tamamen kapatılıncaya kadar sürdürülür ve kapatma tamamlandığında derhal durdurulur. Ancak, büyük bir hacimdeki patlayıcı atmosferin kapatılan sahaya birikme ihtimalinin bulunması durumunda, oksijen oranı, patlama için gerekli olan miktarın altına düşünceye kadar, barajların kapatılmasından sonra da drenaj sürdürülür. Barajların aynı anda kapatılması Madde 50 Pano hava giriş ve çıkış yollarındaki barajların aynı anda kapatılması esastır. Barajlar yapılırken, galeri kesiti daralması nedeniyle geçen hava miktarındaki azalmalar dikkatle izlenir ve çıkış barajında sürekli olarak gaz ölçümü yapılır. Yapılan gaz ölçümlerinin sonuçları emniyet rapor defterine kaydedilir. Kurtarma istasyonu Madde 51 Barajların kapatılması sırasında, emniyetli bir yerde kurtarma istasyonu kurulur. Kurtarma istasyonunda, yeterli sayıda

12 kurtarma cihazı ve kurtarma elemanı bulundurulur. Bu sırada, gerekli haberleşme sistemi kurulur. Havalandırma yetersiz ise, çalışmalar kurtarma cihazı ile yapılır. Hidrolik pompalar Madde 52 Yangının kısa sürede yayılması ihtimalinin bulunduğu durumlarda, barajların süratle ve emniyet içerisinde kapatılabilmesi için, hidrolik pompalar sağlanarak panoya sevk edilmek üzere hazır durumda bekletilir. Bu barajların yapımında, çabuk donma özelliğini haiz olan çimento ve benzeri malzeme kullanılır. İnertizasyon Madde 53 Yangınlı sahaya, gerektiğinde hacimsel veya bölgesel inertizasyonla müdahale edilir. Baraj takviyesi Madde 54 Açık damar yangınlarına karşı yapılan barajlar kapatıldıktan sonra, 48 saat geçmedikçe baraj takviye çalışmaları yapılamaz. Pano kapatılması veya açılması Madde 55 Yangınla bir panonun kapatılması veya kapatılmış olan bir panonun açılması sırasında, pano hava giriş ve çıkış yolları üzerinde hiç kimse bulundurulamaz. Şok barajı Madde 56 Kapatılacak panolarda, patlama tehlikesinin de mevcut olduğu durumlarda şok barajı yapılması zorunludur. Şok barajı tamamlandıktan sonra, barajda başkaca bir iş yapılmadan, bütün işçiler en az 24 saat boyunca buradan uzaklaştırılır. Numune alınması

13 Madde 57 Barajlardan, her gün, her vardiyada, kurulmuş olan numune boruları vasıtasıyla gaz numuneleri alınır ve analiz sonuçları emniyet rapor defterine kaydedilir. Barajların açılması yasağı Madde 58 Barajların arkasında patlamaya elverişli gaz karışımları tespit edildiği takdirde, yangın sahası tek veya çift taraflı olarak açılamaz. Yeni bir galeri, desandre veya baca sürülerek yangın sahasına ulaşılamaz. Barajların tek taraflı açılması Madde 59 Barajlar, giriş veya çıkış tarafından tek taraflı olarak açılacaksa, tali havalandırma amacıyla kullanılmak üzere vantilatör tesisi kurulur ve çalışmaya hazır durumda bulundurulur. Baraj malzemesi Madde 60 Açılmakta olan barajların, yangının yeniden başlaması ihtimaline karşı kapatılabilmesi için gerekli olan malzemenin barajlarda hazır bulundurulması esastır.

14 YEDİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 61 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 62 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

15

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER 24 Ekim 2014 2 3 4 ABD DE 2010 DA UPPER BIG BRANCH KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN KAZA: Metan Yanması Grizu Patlaması Kömür Tozu Patlaması 29 Kayıp OLUŞ ŞEKLİ AÇISINDAN EYNEZ İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm

1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 2- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirim formunda bulunması gereken

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MODÜL : İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE KODU : SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ ANKARA 2011 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı