VİZE FAUNASI. (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VİZE FAUNASI. (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler)"

Transkript

1 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VİZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİZE FAUNASI (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler) Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Beytullah ÖZKAN Kırklareli-Vize 2013

2 VİZE FAUNASI (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler) Şekil 1. Vize ilçe ve şube müdürlüğü haritası. 2

3 GİRİŞ Vize ilçesi Kırklareli ne bağlı olup Trakya bölgesinin Karadeniz de kıyısı olup, 1119 km 2 lik bir yüzölçümüne sahiptir. Istranca dağları ve Ergene havzasının bir kısmı ilçe sınırları içinde yer alır. Karadenize dökülen Papuçdere, Kazandere, Elmalıdere ve Kırklareli Saray ilçesi ile sınır teşkil eden Kastroderesi önemli akarsularındandır. Ergene Nehrine katılan Değirmen Dere, Soğucak Dere, Pınarbaşı Deresi gibi kollar da Istranca Dağlarından kaynaklanmaktadır. Karasal bir iklime sahip olmakla birlikte Karadeniz sahil kesimine bakan kısımlardaki orman yaprakdöken karışık orman tipini göstermektedir. Vize ilçesinin mem ormanlık ve hem de düz tarım arazisine sahip olması ilçe sınırları içinde yaşayan canlıların çeşitliliğinde önemli bir faktör olmaktadır (Şekil 1). Bu alanda daha önceleri yapılmış bilimsel çalışmalara ait literatürlerin taranması ve bölgede gerçekleştirilen gerçekleştirilen Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi (GEF II) ve Yıldız Dağları Biyoçeşitliliğin Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi projelerinde elde edilen faunal bilgiler ile bu projelerde görev alan Yard. Doç. Dr. Beytullah ÖZKAN ve Yard. Doç. Dr. Serbülent PAKSUZ un arazi çalışmalarına ait veriler de kullanılarak Vize ilçesi ve çevresinde omurgalılardan balıklar (tatlısu balıkları), iki yaşamlılar (kurbağalar, semenderler), sürüngenler (kaplumbağalar, kerkenkeleler, yılanlar) ve memelilere ait korunma durumlarını da içeren tür listeleri hazırlanmıştır. Bu listelere bakıldığında Vize ilçesinin bir hayli yüsek omurgalı tür sayısına ve çeşitliliğine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5). Alanda bulunan omurgalı türlerinin ulusal ve uluslararası korunma statüleri, indikatör (gösterge) ve izlenecek türler ile izleme yöntemleri ele alınmıştır. Bu alan içerinde tespit edilen türler üzerine ve habitatlarına yönelik dolaylı veya dolaysız insan baskısı da araştırılmıştır. Alanda faunustik bakımdan önemli habitataların korunmasına yönelik gerekli önerilerde bulunulmuştur. Alanda tatlısubalıklarından 5 takım, 8 aile ve 23 tür, ikiyaşamlılardan kurbağalardan 1 takım, 4 aile ve 7 tür, ikiyaşamlılardan semenderlerden 1 takım, 1 aile ve 2 tür, sürüngenlerden kaplumbağalardan 1 takım, 2 aile ve 4 tür, (kertenkele + yılanlardan 1 takım) kertenkelelerden 4 aile ve 11 tür, yılanlardan 2 aile ve 11 tür ve memelilerden 7 takım, 17 aile ve 64 tür olmak üzere toplam 15 takım, 39 aile ve 122 türün tespiti yapılmıştır (Tablo 1, 2, 3, 4, 5). Ayrıca habitat özelliklerinden dolayı yer uyuru (Myomimus roachi) ve su sıçanıın 3

4 (Arvicola terrestris) da bölge alanı içerisinde bulununabilme ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden faunal sayıya ilave edilmemiştir. Daha sonra bölgede yapılacak çalışmalarda bu 2 türün varlığı araştırılacaktır. Tür listelerinde türlerin yer aldığı takım, aile, tür ismi, Türkçe ismi yanında korunma statüleri yer almıştır. Korunma statülerine bakıldığında bölgede tehlike altında, hassas türler yer almaktadır. Bölgede bulunan türlerin çoğunluğunu yaygın bulunan türler (düşük risk) içermektedir. Tatlısu balıkları bölgede yer alan Pabuçdere, Kazandere ve Yavuzdere ile ilgili çalışmalardan tespit edilmiştir. Tatlısu balıklarına ait tür listelerinin hazırlanılmasında diğer kaynakların yanında faydalanılan kaynaklardan en önemlilerini Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi (GEF II) ve Yıldız Dağları Biyoçeşitliliğin Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Gelişimi Projesi teşkil etmektedir. Bölgede iki yaşamlılar, sürüngenler ve memelilere ait türlerin tespitinde literatür çalışmları yanında Yard. Doç. Dr. Beytullah ÖZKAN ve Yard. Doç. Dr. Serbülent PAKSUZ un bölgede detaylı arazi çalışmaları sonucunda ortaya konan omurgalılara ait bulguları temel alınmıştır. OMURGALI HAYVANLAR 1. TATLISU BALIKLARI Bölgede tatlısu balıklarının 8 takıma, 9 aileye ait 21 türü bulunmaktadır. Akarsuların denizle bağlantılı olması da balık tür sayısının yüksek olmasına yol açmaktadır. IUCN kriterlerine göre sadece 2 tür doğal ortamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler (VU) kategorisinde yer almaktadır. Diğer türler ise yaygın bulunan türlerdendir (LC). BERN kategorisine göre 4 tür kesinlikle korunması gereken türlerdendir (B2). CITES kapsamında tatlısu balık türü yoktur (Tablo 1, 2). Bölgenin dağlık oluşu çok sayıda derelerin oluşumuna imkan sağlamaktadır. Derelerin denizle birleştiği yerdeki sulara bazı denizel türlerin de girmesi tatlısu balık faunasına katkı sağlamıştır.. Bazı derelerin üzerine küçük barajların (Kazandere, Papuçdere), göletleri (Sergen 4

5 göleti) yapılmıştır. Bazı dereler üzerine de kültür alabalık tesisleri yer almaktadır. Ayrıca baraj ve göletlere aynalı sazan veya İsrail sazanı gibi yerli olamayan balık türleri bilinçsizce aşılanması ayrıca yerli balık türleri için tehlike oluşturmaktadır. 2. İKİYAŞAMLILAR (Kuyruksuz Kurbağalar ve Semenderler) Vize ilçe sınırları içrisinde kuyruksuz kurbağalardan 7, semenderlerden ise 2 tür olmak üzere toplam 10 tür ikiyaşamlı türü yaşamaktadır. İkiyaşamlıların hepsi IUCN kriterlerine göre yaygın bulunan türlerdendir (LC). BERN e göre ikiyaşamlıların 7 türü kesinlikle korunması gereken türlerden (B2), 2 türü ise sadece korunması gereken türlerdendir (B3). Bölgede CITES kapsamında herhangi bir iki yaşamlı türü yoktur (Tablo 1, 3). En yaygın sucul kurbağa türü ova kurbağası (Rana ridibunda) olup en yaygın kara kurbağası da ormanlık alanlarda yaygın olarak bulunan çevik kurbağa (Rana dalmatina) dır. Kara kurbağalarından siğilli kurbağa (Bufo bufo) nadir görülür. Semenderler üreme zamanında temiz sularda görülürken diğer zamanlarda ise nadir olarak görülmektedir. 3. SÜRÜNGENLER (Kaplumbağalar, Kertenkeleler ve Yılanlar) Bögede 2 takım, 8 aileye ait toplam 26 tür sürüngen bulunmaktadır. Kaplumbağalardan 2 tür kasal, 2 tür de suculdur. Ketenkelereden 11 tür ve yılanlardan da 11 tür bölgede bulunmaktadır. Kaplumbağalardan 1 tür (Büyük kaplumbağa - Testuda greaca) doğal ortamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler (VU) kategorisinde yer almaktadır. Trakya tosbağası (Testuda hermanni) ve Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis) ise şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte tehlikede olan türlerden olamakta (NT) ve Trakya tosbağsı sadece Trakya ya has bir türdür. Her iki karasal tosbağa CITES (EK2) kapsamındadır. Bölgedeki kaplumbağaların tümü BERN kategorisine göre kesinlikle korunması gereken türler arasındadır. (Tablo 1, 4). Bölgede bulunan kertelelerden Çayır kertenkelesi (Darevskia praticola) şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte tehlikede olan türlerden olamaktadır (NT). Diğer kertenkele türleri ise düşük riskte yaygın bulunan türlerdendir (LC). BERN kategorisine göre 7 tür kesinlikle korunması gereken türlerdendir. Diğer 3 tür ise sadece korunması gereken türler 5

6 arasında yer almaktadır. Bölgede CITES kapsamında kertenkele türü bulunmamaktadır (Tablo1, 4). Bölgede zehirli olarak 2 tür yılan türü (Boynuzlu engerek Vipera ammodytes ve Şeritli engerek Vipera xanthini) bulunmaktadır. Sarı yılan (Elaphe quatuorlineata) şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte tehlikede olan türlerdendir (NT). Diğer yılan türleri türler düşük risk altında olup yaygın bulunan türlerdendir. BERN kriterlerine göre 8 yılan türü kesinlikle korunması gereken türlerden (B2) ve diğer 3 tür ise sadece korunması gereken türler arasındadır. Bölgede CITES kapsamında yılan türü bulunmamaktadır (Tablo 1, 4). Kertenkelelerden olan ve halk arasında kör yılan olarak adlandırılan ve biyolojik dengede öneme sahip olan ayaksız kertenkele (Psedopus apodus) halk tarafından görüldükleri yerde gereksiz yere öldürülmektedir. Bölgede zehirli sürüngenlerden sadece akşam üzere ve gece av arayan boynuzlu engerek (Vipera ammodytes) ve şeritli engerek (Vipera xanthini) yılanları bulunmaktadır. Halk arasında bozyürük olarak adlandıran zehirsiz yılanlardan hazer yılanı da (Dolichopsis caspius) zehirli yılan diyerek haksız yere öldürülmektedir. Yılanların bu şekilde insan etkisi ve tarım kirleticilerinden dolayı zarar görmesi, sayılarının azlması bölge faunası için doğal dengede önem arzetmektedir. Yine kertenkelerden yeşilbaş (Lacerta viridis) ve iri yeşilkertenkele (Lacerta trilineata) de aynı akıbtete uğramakta ve öldürülmektedir. Trakya bölgesine has bir tür olan Trakya tosbağası (Testuda hermanni) bölgede yukarıda bahsediler çeşitli etkenlerden dolayı da zor durumdadır. 4. MEMELİLER Vize ilçe sınırları içinde 7 takım, 17 familyaya ait toplam 64 memeli türü bulunmaktadır. IUCN kriterlerine göre bölgedeki memeli hayvanların 4 tanesi (1- Mehely yarasası (Rhinolophus mehelyi), 2- Uzunayaklı Yarasa (Myotis capaccinii), 3- Kirpikli Yarasa (Myotis emerginatus) ve 4- Gelengi, Yer sincabı, Kazık sıçanı (Spermophilus citellus) hassas türler olup doğal ortamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük türlerdendir (VU). Bölgedeki memeli türlerinden 6 tanesi (1- Akdeniz Nalburunluyarasası (Rhinolophus euryale), 2- Büyükkulaklı Yarasa (Myotis bechsteini), 3- Sakallı Yarasa (Barbastella barbastellus), 4- Uzunkanatlı Yarasa 6

7 (Miniopterus schreibersi), 5- Hasat faresi (Micromys minutus), 6- Su Samuru (Lutra lutra)) hassas türlerden olup doğal ortamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerdendir (NT). Bölgedeki memeli türleri BERN kriterlerine göre değerlendirildiğinde 30 tür kesinlikle korunması greken türlerdendir (B2) ve 16 tür ise sadece korunması gereken türler arasında yer almaktadır (B3). Bölgede memelilerden CITES kapsamında ise 4 tür (1- Samuru (Lutra lutra), 2- Ulu Geyik (Cervus elaphus) (EK 1) ve 3- Kurt (Canis lupus), 4- Yaban Kedisi (Felis sivestris) (EK2)) yer almaktadır. Bölgeye has, endemik omurgalı türü yoktur. Fakat sadece Karadenize bakan Istranca dağlarının ormanlık alanlarında bulunan yangın faresi (Apodemus agrarius) bölge için sadece buralarda bulunmasından dolayı önem arz eden türlerdendir. Bunun yanında sadece ormanlık alanlarda yaşam alanı bulan ağaç farelerinden yediuyur (Glis glis) özellikle yaşlı ağaçların olduğu alanlarda daha da yoğun olarak bulunmaktadır. Orman dışındaki alanlarda, bahçelik alanlarda, ağaçlıklı dere kenarında bol bulunan ağaç faresi (Dryomys nitedula) ise ormanlık alanlarda seyrektir. Ağaç faresi ailesinden olan ve memeliler tür listesinde de belirtilmiş olan yer uyuru (Myomimus roachi) nun orman dışı alanlarda, ilçenin güney kesimlerindeki tarım alanları arasındaki korularda ve bahçeliklerde bulunma ihtimali çok kuvvetlidir. Yine Kazandere, Papuç dere gibi derelerin su faresinin (Arvicola terrestris) için uygun yaşam alanlarına sahip olmasından söz konusu kemiricinin buralarda bulunma ihtimali yüksektir. Bölgenin karstik yapısından dolayı mağaraların sayısının çokluğu ve kuzey kesiminde yer alan Istranca ormanlarının olması, dolayısıyla mağaralarda ve ormanlarda yaşama imkanı bulan yarasaların tür sayısı bir hayli zenginlik ve çeşitlilik göstermektedir. Bölgede yaşayan yarasaların tür sayısı 20 civarındadır. Bu da bölgenin faunal dengesine büyük katkıda bulunmaktadır. Vize ilçe sınırları içerisinde yarasaların barınabileceği, üreyebileceği, kışlayabileceği mağara sayısı yüksektir. Bağlar mağarası, Ocak mağarası (Sergen); Kıyıköy mağarası, Kaptanın mağarası (Kıyıköy); Kovantaşı mağarası, Bostanlıktarla mağarası (Kışlacık); Ceneviz mağarası (Balkaya-Aksicim); Domuzdere/Kurudere mağarası ve Yenesu mağarası (Balkaya); Pestilin (Evrenli); Uzuntarla mağarası (Evrenli-Balkaya); Kurudere mağarası (Hamidiye) gibi mağaralar yarasaların barınma, üreme ve kışlama alanlarını oluşturmaktadır. Yarasaların çoğu türü üreme döneminde beslenme ve üreme için ormanları ve ormanlarda ağaç kovuklarını kullanmaktadır. Ormanların kereste, yakacak, kömür imalatı gibi nedenlerle plansız kullanılması bölge faunasına olumsuz katkılarda bulunacaktır. Ayrıca ormanlarda yaşlı ağaçların temizlenmesi de 7

8 üremelerini yaşlı ağaçların kovuklarında, boşluklarında gerçekleştiren başta orman yarasaları olamk üzere diğer hayvanlar için de tehdit unsuru olamaktadır. Büyük memeli türleri ise son zamanlarda habitat bozumu yanında kaçak avcılıktan önemli ölçüde etkilenmektedir. Mevsimsel olarak ta bazı büyük memelileri, örneğin kurt (Canis lupus), ulu yeyik (Cervus elaphus), karaca (Capreolus capreolus) son zamanlarda görmek bir hayli güçleşmiştir. Aynı şekilde yaban kedisi (Felis silvestris) de susamuru (Lutra lutra) gibi son zamanarda az görünen orta boy etçillerdendir. Yaban kedisi (Felis silvestris) bölgede izlenmesi gereken indikatör türler arasında yer almaktadır. Küçük kemiriclerden orman faresi (Apodemus flavicollis) hem ormanlık hem de tarım arazilerinde en bol bulunan farelerdendir. Kemiricilerden kör fare (Spalax leucodon) ve kazık sıçanı (Spermophilus citellus) orman dışında sadece tarım alanlarında yaşama alanları bulurken köstebek (Talpa europaea) ve sincap (Sciurus vulgaris) tüm bölgede, ormanlık ve tarım alanlarında bulunmaktadır. Son zamanlarda görülmesi hayli güç olan sincap (Sciurus vulgaris) ilçe sınırları ve Istranca Dağlarında izlenmesi gereken indikatör türler arasında yer almaktadır. Tarım alanlarının genişlemesi, koruların, ağaçlık alanların azalması ve sanayi ve tarım kirlenmesinden dolayı da Trakya nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Vize bölge faunası ciddi tehdit altında olduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye de 38 tür yarasa bulunur ve kemiriciler sınıfından sonra en fazla tür içeren sınıftır. Bu türlerden 29 u (% 76,3) Trakya da, 25 i (65,7) Istranca Dağlarında ve 20 si (52.6) ise Vize ilçe sınırları içinde yaşamaktadır. Yapılacak yeni çalışmalar ile yarasa tür sayısının artacağı kesindir. Biyolojik denge için bir hayli öneme sahip ve korunma durumları mutlak olan yarasaların ve barınma alanlarının (mağaralar, ormanlarda yaşlı ve kovuklu ağaçlar vs.) korunması faunal döngü için önemlidir. Mağaraların ve yaşam alanlarının korunması yönünde yapılacak düzenlemeler ve halkı bilinçlendirici faaliyetler yarasaların korunmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanında tür çeşitliliğe bilinçsizce yapılacak müdahaleler geri dönüşümsüz felaketlere yol açacaktır. Karadeniz kıyı turizmi nedeniyle bölgenin kirletilmesi de bölge hayvanları için tehdit oluşturan etmenlerden bir diğerini oluşturmaktadır. Bu yüzden bölge halkını bölge hayvanlarını tanıtmak ve biyolojik döngüde önemli yerleri olduğunu kavratmak gerekmektedir. Bu konu ile halkı eğitici, bilinçlendirici faaliyetlerin düzenlenmesi yerinde olacaktır. 8

9 Türlerin korunma statüleri ve açıklaması aşağıda verilmiştir; A - IUCN The World Conservation Union (International Union ort he Conservation of Nature) Dünya Korunma Birliği (Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik). IUCN Red List of Thereaned Species. Version EX: (Nesli Tükenmiş): Kuşkuya yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiş olduğu ispatlanan türler. 2. EW: (Doğal ortamında nesli tükenmiş): Vahşi yaşamda soyu tükenmiş, fakat diğer alanlarda (yetiştirme veya sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler. CR: (Kritik düzeyde tehlikede): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada (extreme) olan türler. EN: (Tehlikede): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler. VU: (Hassas, zarar görebilir): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler. 3. NT: (Neredeyse tehdit altında): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler. 4. LC: (Düşük risk): Yaygın bulunan türler. DD: (Yetersiz veri): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler. NE: (Belirlenmedi, değerlendirilmemiş): Şimdiye kadar yukarıdaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş türler. END: (Endemik): Bölgeye has türler. B - BERN (BERN SÖZLEŞMESİ) - B2 : SPFS (Strictly Protected Fauna Species)= Kesinlikle Korunması Gereken Hayvan Türleri. B3 : PFS (Protected Fauna Species)= Korunması Gereken Hayvan Türleri. C - CITES - The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme EK-1 Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir. EK-2 Nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan türleri içerir. EK-3 Herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde düzenlenmeye tabi tuttuğu ve aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar. 9

10 Tablo 1. Vize ve Çevresi Faunası ve Korunma Durumları. SINIF TAKIM AİLE TÜR EX EW CR E N IUCN BERN CITES VU NT LC DD NE END B2 B3 EK1 EK2 EK3 BALIKLAR Tatlısu Balıkları İKİ YAŞAMLILAR SÜRÜNGENLER Kurbağalar Semenderler TOPLAM Kaplumbağalar Kertenkeleler Yılanlar TOPLAM MEMELİLER TOPLAM

11 Tablo 2. Vize ve Çevresi Tatlusu Balık Türleri, Korunma Durumları ve Yaşam Alanları. TATLISU BALIKLARI (PISCES) (Pabuçdere, Kazandere, Yavuzdere) TAKIM AİLE TÜR TÜRKÇE İSMİ IUCN BERN CITES YAŞAM ALANI PERCIFORMES Centhrarchidae (Güneş Lepomis gibbosis (Linnaeus, 1758) Güneş Levreği LC Yavuzdere (Levrekler) Levrekleri)) CYPRINIFORMES (Sazanlar) Cobitidae (Taşbalıkları) Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Taş Yiyen Balığı LC B2 Pabuçdere Yavuzdere Cyprinidae (Sazanlar) Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Noktalı İnci balığı LC B2 Pabuçdere Kazandere Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772) Tatlısu Kalyoz Pabuçdere LC Balığı Yavuzdere Barbus tauricus Kessler, 1877 Bıyıklıbalık VU Pabuçdere Kazandere Yavuzdere Carassius gibelio Bloch, 1782 Gümüşi Havuz Balığı LC Yavuzdere Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Sazan VU Kazandere Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Dere Kayası LC Pabuçdere Kazandere Yavuzdere Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) Karadeniz Tatlısu Pabuçdere LC Kefali Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Ot balığı LC Kazandere Yavuzdere Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Acıbalık LC B2 Yavuzdere Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Kızılgöz Balığı LC Yavuzdere Scardinius erythrophthalmus (L.innaeus, 1758) Kızılkanat LC Yavuzdere Vimva vimba (Linnaeus, 1758) Eğrez, Kavine LC Yavuzdere 11

12 GASTEROSTEIDAE (Dikenceler) Gasterosteidae (Dikenceler) Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 Üç Dikenli Dikence Balığı LC Pabuçdere, Gobiidae (Kayabalıkları) Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) Tatlısu Kaya Balığı LC B2 Yavuzdere Neogobius eurycephalus Kessler, 1874 Tatlısu Kayabalığı LC Yavuzdere Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1811) Tatlısu Kayabalığı LC Pabuçdere Yavuzdere Knipotwitschia causasia Kawrajsky in Berg, Pabuçdere Kaya balığı LC 1916 Yavuzdere CYPRINODONTIFORMES (Dişli sazancıklar) SALMONIFORMES (Alabalıklar) Mugilidae (Kefaller) Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Has Kefal LC Poecilidae (Dişlisazancıklar) Gambussia affinis Baird and Girard, 1853 Sivrisinek Balığı LC Pabuçdere Kazandere Yavuzdere Pabuçdere, Yavuzdere Salmonidae (Alabalıklar) Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 Gökkuşağı Alabalığı - Kazandere TOPLAM: 5 TAKIM 8 AİLE 23 TÜR Salmo trutta Linnaeus, 1758 Alabalık, Derealası LC VU=2 LC=20 B2=4 - Kazandere Yavuzdere 12

13 Tablo 3. Vize ve Çevresi İki Yaşamlılar (Kuyruksuz Kurbağalar ve Kuyruklu Kurbağalar) Korunma Durumları ve Yaşam Alanları. İKİ YAŞAMLILAR (AMPHIBIA) TAKIM AİLE TÜR TÜRKÇE İSMİ IUCN BERN CITES YAŞAM ALANI ANURA (Kuyruksuz kurbağalar) Bufonidae (Karakurbağaları) Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Siğilli Kurbağa LC B3 Bufo viridis Laurenti, 1768 Gece Kurbağası LC B2 Az bitkili veya ormanlık bölgelerde nemli taşlık alanlar Nemli ormanlık ve tarım alanları Ranidae (Sukurbağaları) Rana ridibunda Pallas, 1771 Ova Kurbağası LC B3 Suyun bulunduğu her yerde Rana dalmatina Bonaparte, 1840 Çevik Kurbağa LC B2 Orman ve korular Hylidae (Ağaçkurbağaları) Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Ağaç Kurbağası LC B2 Orman, ağaçlık, otluk Pelobatidae (Toprakkurbağaları) Pelobates syriacus Boettger, 1889 Toprak Kurbağası LC B2 Nemli ağaçlık Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) Trakya Toprak Kurbağası LC B2 Nemli ağaçlık URODELA (Kuyruklu kurbağalar) Salamandridae (Semenderler) Triturus karelini (Strauch, 1870) Pürtüklü semender LC B2 Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) Küçük Semender LC B2 Su ve sulara yakın nemli ormanlık ve taşlık alanlar Su ve sulara yakın nemli ormanlık ve taşlık alanlar TOPLAM: 2 TAKIM 5 AİLE 9 TÜR LC=9 B2=7 B3=2-13

14 Tablo 4. Vize ve Çevresi Sürüngenleri (Kaplumbağalar, Kertenkeleler ve Yılanlar), Korunma Durumları ve Yaşam Alanları. SÜRÜNGENLER (REPTILIA) TAKIM AİLE TÜR TÜRKÇE İSMİ IUCN BERN CITES YAŞAM ALANI TESTUDINES Kaplumbağalar) SQUAMATA (Pullular) Testudinidae (Tospağalar) Testudo graeca Linnaeus, 1758 Büyük Tosbağa VU B2 EK2 Geoemydidae (Tatlısukaplumbağaları) Testudo hermanni Gmelin, 1789 Trakya tosbağası NT/ (END) Mauremys caspica (Gmelin, 1774) Çizgili Kaplumbağa LC Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Benekli kaplumbağa NT B2 Gekkonidae (Evkelerleri) Crytopodion kotschyi (Steindachner, 1870) İnceparmaklı Keler LC Hemidactylus tursicus (Linnaeus, 1758) Genişparmaklı Keler LC B3 Anguidae (Yılankertenkeleler) Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Yılan Kertenkele B3 Pseudopus apodus Pallas, 1775 Oluklu Kertenkele B2 Lacertidae (Gerçekkertenkeleler) Lacerta viridis Laurenti, 1768 Yeşil Kertenkele LC B2 B2 EK2 Orman, ağaçlık,, çayır, mera, tarla, bağ, bahçe Orman, ağaçlık,, çayır, mera, tarla, bağ, bahçe Trakya ya has.. Tatlı su dere, göl, gölet Tatlı su dere, göl, gölet Az bitkili taşlık, kayalık alanı Taşlık, yerleşim alanı Orman, ormaiçi çayırlıklar Orman, ormaiçi çayırlıklar, makilikler, meralar, tarla Orman, ormaniçi sık bitkili taşlık, 14

15 Scincidae (Parlakkertenkeleler) Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 İriyeşil Kertenkele LC B2 Darevskia praticola (Eversmann, 1834) Çayır Kertenkelesi NT B3 Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Duvar Kertenkelesi LC B2 Podarcis tauricus (Pallas, 1814) Trakya Kertenkelesi LC B2 Ophisops elegans Menetries, 1832 Tarla Kertenkelesi B2 Ablepharus kitaibelii (Bibron & Borry de Saint-Vincent, 1833) İnce Kertenkele LC B2 Viperidae (Engerekler) Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) Boynuzlu Engerek LC B2 Vipera xanthini Gray, 1849 Şeritli Engerek LC B2 Colubridae (Kırbaç Yılanları) Dolichopsis caspius (Gmelin, 1789) Hazer Yılanı LC B3 çalılık alanlar, tarla Orman, ormaniçi sık bitkili taşlık, çalılık alanlar, tarla Orman ve çayırlıklarda, otlu yamaçlar Orman, çalılık ve taşlık alanlar, tarla Alçak ve seyrek çalılık ve taşlık, açık alanlar Az bitkili çalılık ve taşlık alanlar, tarla Kısa bitkili çalılık ve taşlık alanlar, tarla Orman açıklıkları, alçak çalılık ve taşlık alanlar, tarla Orman açıklıkları, alçak çalılık ve taşlık alanlar, tarla Orman, çalılık ve taşlık alanlar, 15

16 TOPLAM : 2 TAKIM Platyceps najadum (Eichwald, 1831) İnce Yılan LC B2 Natrix natrix Linnaeus, 1758 Yarısucul Küpeli Yılan Yılan, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Damalı Su Yılan LC B2 Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789) Sarı Yılan NT B2 Zamenis situla (Linnaeus, 1758) Ev Yılanı LC B2 Zamenis longissima (Laurenti, 1768) Eskülap Yılanı LC B2 Coronella austriaca Laurenti, 1768 Eirenis modestus (Martin, 1838) 8 AİLE 26 TÜR Avusturya Yılanı Tıp Tanrısı Yılanı Uysal Yılan, Cüce Yılan LC LC LC B3 B2 B3 VU=1 B2=19 NT=4 B3=7 LC=19 EK2=2 tarla Taşlık, çalılık, kuru orman Nemli orman, ormaniçi çayırlar akarsular Seyrek bitkili açık ve taşlık, akarsular Seyrek ormanlık, çalılık ve taşlık Taşlık ve çalılık, makilikler Ormanlık ve çalılıklarla kaplı taşlık kısımlar Çayır, tarla ve orman kenarları taşlık, çalılık Seyrek bitkili taşlık arazi 16

17 Tablo 5. Vize ve Çevresi Memelileri, Korunma Durumları ve Yaşam Alanları MEMELİLER (MAMMALIA) TAKIM FAMİLYA TÜR TÜRKÇE İSMİ ERL BERN CITES YAŞAM ALANI INSECTIVORA (Böcekçiller) CHIROPTERA (Yarasalar) Erinaceidae (Kirpiler) Erinaceus roumanicus Barret-Hamilton, 1900 Kirpi LC Talpidae (Köstebekler) Talpa europaea Linnaeus, 1758 Köstebek LC Talpa ceaca Savi, 1822 Akdeniz Köstebeği LC Bağ, bahçe, kültür arazisi ve orman, Karadeniz kıyıları hariç, kumluhumuslu tarla, bağ, bahçe Ormaniçi çayır, dere kenarı, kumluhumuslu ıslak yerler Soricidae (Sivriburunlular) Sorex minutus Linnaeus, 1776 Sivriburunlu Cücefare LC B3 Her türlü habitat, nemli ve sık bitkili orman Sorex araneus Linnaeus, 1758 Orman Sivriburunfaresi LC B3 Çok nemli karışık orman Neomys anomalus Cabrera, 1907 Sivriburunlu Bataklıkfaresi LC B3 Su kenarları Nemli orman, Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Küçük Sivriburunlu Bahçefaresi LC B3 çalılık ve çayırlar Açık arazi, orman Crocidura leucodon (Hermann, 1780) + Sivriburunlu Bahçefaresi LC B3 sınırları, çalılık alanlar Rhinolophidae (Nalburunluyarasalar) Mağara, in, boş Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Nalburunlu Büyükyarasa LC B2 bina, Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Nalburunlu Küçükyarasa LC B2 Mağara 17

18 LAGOMORPHA (Tavşanlar) Vespertilionidae (Düzburunluyarasalar) Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Akdeniz Nalburunluyarasası NT B2 Mağara Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 Mehely yarasası VU B2 Mağara Rhinolophus blasii Peters, 1866 Nalburunlu Yarasa LC B2 Mağara Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 Bıyıklı Küçük yarasa DD B2 Mağara, orman Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) Büyükkulaklı Yarasa NT B2 Orman Myotis blythi (Tomes, 1857) Farekulaklı küçük yarasa LC B2 Mağara, eski bina Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Uzunayaklı Yarasa VU B2 Mağara, Orman, sulak Myotis daubentoni (Kuhl,1819) Su Yarasası LC B2 alanlar Myotis emerginatus (E. Geoffory, 1806) Kirpikli Yarasa VU B2 Mağara Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Farekulaklı Büyük Yarasa LC B2 Mağara Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) Bıyıklı Yarasa LC B2 Mağara Myotis nattereri (Kuhl, 1818) Saçaklı Yarasa LC B2 Mağara, orman Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) Beyazyakalı Yarasa LC B2 Orman Pipistrellus nathusii (Kayserling & Blasius, 1839) Pürtüklü Yarasa LC B2 Orman Pipistrellus pipistrellus (Scheber, 1774) Cüce Yarasa LC B2 Orman Orman, yerleşim Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Cüce yarasa LC B2 alanı Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) Küçük Akşamcı Yarasa LC B2 Orman Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Akşamcı Yarasa LC B2 Orman Eptesicus serotinus Schereber, 1774 Genişkanatlı Yarasa LC B2 Orman Barbastella barbastellus (Schereber, 1774) Sakallı Yarasa NT B2 Orman Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa LC B2 Orman, harabe Plecotus austriacus (Fischer, 1829) Gri Uzunkulaklı Yarasa LC B2 Orman, harabe Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1819) Uzunkanatlı Yarasa NT B2 Mağara Leporidae (Tavşanlar) Lepus europaeus (Pallas, 1778) Kır Tavşanı, Yabani Tavşan LC B3 Her türlü habitat 18

19 RODENTIA (Kemiriciler) Sciuridae (Sincaplar) Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Avrupa Sincabı LC B3 Cricetidae (Avurtlaklar, hamsterler) Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) Gelengi, Yer sincabı, Kazık sıçanı Microtus subterraneus (De Selys-Longchamps, 1836 Küçük Oyucufare Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924 Uzun kuyruklu çayır faresi LC Spalacidae (Körfareler) Spalax leucodon Nordmann, 1840 Körfare DD Muridae (Fareler ve Sıçanlar) Micromys minutus (Pallas, 1771) Hasat Faresi NT Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) Orman Faresi LC Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Tarla faresi LC Apodemus agrarius (Pallas, 1771) Çizgili Orman Faresi LC Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Ev Sıçanı LC Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Göçmen Sıçan LC Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983) Makedonya Ev Faresi LC Mus domesticus Rutty, 1772 Ev faresi LC Gliridae (Ağaç fareleri) Glis glis (Linnaeus, 1766) Yediuyur, Kataliks LC B3 NT LC Orman, koru, bağ, bahçe Antropojen step mera, çayır, tarla Orman, sık ormaniçi çayırlar Orman, çalılık, çayırlıklar Tarla, mera, tarım alanları Çeltik tarlaları, sazlık alanlar Nemli orman, koru, ağaçlıklar, mera, tarla Koru, ağaçlıklar, mera, tarla Karadeniz e bakan sık otlu nemli ormanlar Yerleşim alanları, bağ, bahçe Yerleşim alanları, bağ, bahçe Tarla, mera, tarım alanları, açık arazi Yerleşim alanları, tarla, tarım alanları Yaprak döken, karışık nemli 19

20 CARNIVORA (Etçiller, Yırtıcılar) Dryomys nitedula (Pallas, 1779) Ağaç Faresi, Cevizkıran LC B3 Canidae (Köpeksiler) Canis lupus Linnaeus, 1758 Kurt LC B2 EK2 Orman, orman Karışık orman, meyvalıklar, bağ, bahçe Canis aureus Linnaeus, 1758 Çakal LC Orman, makilikler Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Tilki LC Orman, makilikler, koru ve ağaçlıklı meralar, her türlü habitat Mustelidae (Sansarlar) Martes foina (Erxleben, 1777) Kaya Sansarı LC B3 Yaprak döken ormanlarda, kayalık-taşlık çalılıklar Martes martes (Linnaeus, 1758) Ağaç sansarı LC B3 Yaprak döken orman kayalık çalılıklar, Orman, açık Meles meles (Linnaeus, 1758) Porsuk LC B3 alanlar, mera, tarla Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Su Samuru NT B2 EK1 Akarsular, göl Orman, tarla, mera, Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Gelincik LC B3 yerleşim alanları Her türlü habitatözellikle su kenarı, Mustela putorius Linnaeus, 1758 Kokarca LC B3 yarlaşim alanı ve çevresi Felidae (Kediler) Felis silvestris (Schreber, 1777) Yaban Kedisi LC B2 EK2 Orman, koru, kayalık arazi ARTIODACTYLA Suidae (Domuzlar) Sus scrofa Linnaeus, 1758 Yaban Domuzu LC Yapraklı ve karışık 20

21 (Çifttoynaklılar) Cervidae (Geyikler) Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Ulu Geyik LC B3 EK1 Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Karaca LC B3 CETACEA (Balinalar Delphinidae (Yunuslar) ve Yunuslar) Delphinus delphis Linnaeus, 1758 Yunus LC B2 EK2 Deniz Tursiops truncatus (Linnaeus, 1821) Afalina LC B2 EK2 Deniz VU=3 Toplam: 7 TAKIM 17 FAMİLYA 64 TÜR NT=7 B2=30 EK1=2 LC=53 B3=16 EK2=4 DD=1 orman, koru, sık bitkili göl, bataklık, çalılıklar Orman, ormaniçi çayır Orman, ormaniçi çayır, açıklık alanlar 21

22 KAYNAKLAR Agrer- Agriconsulting- Agrin adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi. No: 2. Yıldız Dağlarının Ekohidrolojisi. Nisan Agrer- Agriconsulting- Agrin adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No: 4. Yıldız Dağlarının Faunası. Haziran Agrer- Agriconsulting- Agrin adına Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara) Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No: 6. Yıldız Dağları nda Kuş Çeşitliliğ ve Dağılımı. Nisan Albayrak, İ. Fauna: Susamuru, ATLAS-Yeşil Atlas, sayı 2, sayfa 82 83, Ekim Albayrak, İ. Batı Türkiye Yarasaları ve Yarasa Pireleri. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. TBAG sayfa1988. Anonim, Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetim ve Geliştirme Stratejileri ve Islahı Konusunda Yapılan Çalışma (Cilt I ve II). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sanayi Projesi, WB/3077-TU, Ankara Balık, S.Trakya Bölgesi İçsu Balıklarının Bugünkü Durumu ve Taksonomik Revizyonu, Doğa Bilim Dergisi Ser A2, 9 (2): Baran, İ. Türhkiye Amfibi ve Sürüngenleri. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Başoğlu, M., Baran, İ., The Reptiles of Turkey, Part I. The Turtles and Lizards, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi. İzmir, 76: Başoğlu, M., Baran, İ., The Reptiles of Turkey, Part II. The Snakes, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi İzmir, 81: Başoğlu, M., Özeti, N. Türkiye Amfibileri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi. İzmir, 50: Benda, P. and Horacek, I. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 1. Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey. Acta Soc. Zool. Bohem. 62: Civitelli, M. V., Filuppucci, M. G., Kurtonur, C., Özkan, B., Capanna, E. Chromosome analysis of three species of Myoxidae. In: Flipppucci M. G. (ed). Proc. II. Conf. on Dormice. Hystrix (n.s.) 6 (1 2) : Corbet, C. B. The Mammals of The Palaearctic Region: A Taxonomic Review. Cornell Uninersity Press. London and Ithaca, Çağlar, M. Türkiye nin Chiroptera Favnası. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, Seri B, 30(3-4): Çağlar, M. Türkiye nin Yarasaları I. Türk Biologi Dergisi, 18(1): Çağlar, M. Türkiye nin Yarasaları II. Türk Biologi Dergisi, 19(2-4)

23 Demirsoy, A. Türkiye Omurgalıları. Memeliler. Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Koruma Önlemlerinin Saptanması. 292 sayfa Demirsoy, A. Türkiye Omurgalıları. Memeliler. Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Koruma Önlemlerinin Saptanması. 292 sayfa Demirsoy, A. Yaşamın Temel Kuralları. Omurgalılar / Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). Cilt III / Kısım II. 942 sayfa Demirsoy, A. Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Karataş, A. Rodents of Türkiye Türkiye Kemiricileri. Metaksan Co. Ankara 154 sayfa Doğramacı, S. Ve Tez, Ç. Türkiye Glis glis (Mammalia: Rodentia) Türünün Coğrafik Varyasyonları ve Karyolojik Özellikleri. Doğa Tr. J. Of Zoology, 15: Demirsoy, A. Türkiye Apodemus (Mammalia:Rodentia) larının Taksonomik durumları. Tarım Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele Müdürlüğü Araştırma: 1-56, Ankara, Demirsoy, A. Türkiye Memeli Faunası. Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Fak. Derg. 1 (3) , Demirsoy, A. Türkiye Apodemus (Mammalia; Rodentia) larının Taksonomik Durumları. Tarım Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele Müdürlüğü Araştırma: Doğan, M. Trakya da Yayılış Gösteren Microtus (Mammalia; Rodentia) Türlerinin Morfolojik Özellikleri. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Ankara, IUCN Red List of Threatened Species. Version Erdem, Ü., Kırgız, T., Güher, H. Türeli, C. Hamam Gölü nde (Kırklareli-İğneada) Yaşayan Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus l., 1758) ve Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758) Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri. XII Ulusal Biyoloji kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, Cilt: IV, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Fılıppuccı, M.G.; Krystufek, B.; Sımson, S.; Kurtonur, C.; Özkan, B.: Allozymic and Biometric Variation in Dryomys nitedula (Pallas, 1778).In: Filippuci M.G. (ed.). Proc. II Conf. on Dormice. Hystrix. (n.s.) 6 (1-2): Gef II - Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi - İğneada-Longos-. T.C. Orman Bakanlığı Milliparklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Geldiay, R., Balık, S. Türkiye Tatlısu Balıkları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:46, Ders Kitabı Dizini No: İğneada Faunası (Kesin Rapor) : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Kıvanç, E. Türkiye Spalax larının Coğrafik Varyasyonları (Mammalia; Rodentia) Ankara Üniv., Fen Fak., Biyoloji Böl., 1-88,

24 Krystufek, B., Murariu, D., Kurtonur, C. Present distribution of the Golden Jackal Canis aureus in the Balkans and adjacent regions. Mammal Rev. 27(2): Krystufek, B., and Vohralik, V. Mammals of Turkey and Cyprus. Introduction, Checlist, Insectivora. Zgodovinsko drustvo za juzno Primorsko Znanstveno-raziskovalno sredisce Republike Slovenije Koper Krystufek, B., and Vohralik, V. Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae. Zgodovinsko drustvo za juzno Primorsko Znanstvenoraziskovalno sredisce Republike Slovenije Koper Krystufek, B., and Vohralik, V. Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia II: Cricetinae, Muridae, Spalacidae, Calomyscidae, Capromyidae, Hysticidae, Castoridae. Zgodovinsko drustvo za juzno Primorsko Znanstveno-raziskovalno sredisce Republike Slovenije Koper Krystufek, B., Buzan, V. E., and Vohralik, V., Zarerie. And Özkan, B. Mitochondrial cytochrome b sequence yields new insight into the speciation of social voles in southwest Asia. Biological Journal of Linnean Society. 98, , Kryštufek, B.,Tvrtkovic, Paunovic, M. and Özkan, B. Size variation in the Northern white-breasted hedgehog Erinaceus roumanicus: latitudinal cline and the island rule. Mammalia , Krystufek, B., Özkan, B and Kurtonur: Abnormal Skull of Roach s Mouse-tailed Dormouse (Myomimus roachi). Lynx (Praha), n. s., 35: Kumerloeve, H. Die Saugetierte (Mammalia) der Turkei. Veröff. Zool. Staatssamlung München. 18: , Kurtonur, C. Trakya Rodentia'ları Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi (Doktora Tezi) Kurtonur, C. New Records of Thracian Mammals. Saugetierk. Mitt., München, 23 (1) : Kurtonur, C. Trakya Glirid Türleri (Rodentia; Gliridae). -Dağılımı, Habitat, Taksonomik Karekterler- İstanbul Üniversitesi (Doçentlik Tezi) Kurtonur, C. First Specimens of Glis glis (Linneus, 1776) From Turkish Thrace (Mammalia; Rodentia; Gliridae). Senckenbergiana Biol. 71 (4-6): Kurtonur, C.; Özkan, B. New Records of Myomimus roachi (Bate,1937) From Turkish Tharace (Mammalia: Rodentia : Gliridae). Senckenbergiana Biol. 71: Kurtonur, C. Krystufek, B., Özkan, B., The European polecat (Mustela putorius) In Turkish Thrace. Small Carnivore Conservation. (IUCN), 11: Kurtonur, C., Özkan, B., Orman Ağaç Faresi Dryomys nitedula (Rodentia : Gliridae)'nın Trakya'daki Dağılımı ve Üreme Mevsimi. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz 1990, Erzurum. Zooloji. (4): Kurtonur, C., ve Özkan, B., Omurgalı Hayvanlar (Morfoloji ve Sistematik) Ders Notları, Edirne Kurtonur, C., Özkan, B., Albayrak, İ., Kıvanç, E., Kefelioğlu, H., Memeliler (Mammalia); Türkiye Omurgalılar Tür Listesi. Edt. Kence, A., Bilgin, C. C. : DPT/TBAG - Çev. Sek Ankara

25 Kuru, M. Omurgalı Hayvanlar.. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara. 841 Sayfa. Mitchell-Jones, A. J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Reijnders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vohralik, V. and Zima J. Atlas of European Mammals. Published by T & A D Poyser for the Societas Europaea Mammalogica. The Academic Press, London. 496 pp. (Turkey coordinators. Kurtonur, C. & Özkan, B.) Mursaloğlu, B., Türkiye Yabani Memelileri. IV. Bilim Kongresi, 5 8 Kasım 1973, Ankara Niermann, I, Biedermann, M.., Bogdanowicz, W., Brinkmann, R., Bris, Y. Le; Ciechanowski, M., Dietz, C., Dietz, I., Estók, P., Helversen, O., Houédec, A. Le; Paksuz, S., Petrov, B., Özkan, B., Piksa, K., Rachwald, A., Roué, Sébastien Y.; Sachanowicz, K., Schorcht, W., Tereba, A., Mayer, F. Biogeography of the recently described Myotis alcathoe von Helversen and Heller, Acta Chiropterologica, Volume 9, Number 2, December 2007, pp (18) Niethammer, J. and Krapp, F. Handbuch der Saugetiere Europas. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft) I: Niethammer, J. and Krapp, F. Handbuch der Saugetiere Europas. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft) I: Nowak, R.M. Walker s Mammals of the World. Sixth Edition. Volume II. The Johns Hopkins University Press Baltimore and London sayfa Osborn, D. J. The Hare, Porcupine, Beaver, Squirrels, Jerboas and Dormice of Turkey. Mammalia 28: , Özkan, B., & Krystufek B. Wood Mice, Apodemus of Two Turkısh Island: Gökçeada and Bozcaada, Folıa Zool.-48 (1), pp.17-24,1999 Özkan, B., Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Kemiricileri. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. 150 sayfa. (Doktora Tezi) Özkan, B., Gökçeada ve Bozcaada Kemirici Faunası (Mammalia; Rodentia). Tr.J. of Zoology, Ek sayı 1, , Özkan, B., Kurtonur, C. : Trakya Bölgesi'nde Myocastor coypus (Molina, 1782) (Su maymunu) (Rodentia: Mammalia)'a Ait İlk Kayıt. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi. Zooloji Seksiyonu Bildiri Kitabı, s , 6-8 Temmuz 1994,Trakya Üniversitesi, Edirne Özkan, B., Türkyılmaz, T. & Kurtonur, C. Use of nestboxes by the fat dormouse Myoxus glis in Turkish Thrace. IVth International Conference on Dormice (Rodentia, Gliridae) September Edirne, Turkey Özkan, B., Türkyılmaz, T. Istranca Dağlarında Yediuyur (Glis glis) un Kutuyuva kullanımı. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu (TÜAF 171), Özkan, B., Yiğit, N., Çolak, E.: A study on Micromys minutus Pallas, 1771 (Mammalia: Rodentia) in Turkish Thrace. Tr. J. of Zoology. 27, Özkan, B. Note: Feral coypus, Myocastor coypus (Molina; 1782) in European part of Turkey. Journal of Israel Zoology, Vol. 45,

26 Özkan, B. An Observation on the Reproductive Biology of Glis glis (Linnaeus, 1766) (Rodentia; Gliridae) and Body Weight Gaining of Pups in the Istranca Mountains of Turkish Thrace. International Journal of Zoological Research 2 (2) Özkan, B. İğneada Longosu ve Çevresinin Faunal Revizyonu. Demirköy, Öztürk B. Türkiye nin Balinaları, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, ATLAS- Yeşil Atlas, sayı 1, sayfa 60-65, Kasım Özkan, B., Paksuz, S. Yıldız Dağlarında Radyoverici Yöntemi Kullanarak Myotis bechsteinii (Kuhl,1818) (Büyükkulaklı Yarasa) Kolonilerinin Tespiti. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2010, Özetler: s: Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. (Poster) Paksuz, S. Koyunbaba Mağarası (Kırklareli, Türkiye) Yarasa faunasının Mevsimsel Pokpulasyon Değişimleri ve Tünek Seçimi. Trakya Üniversitesi Fen Bi,limleri Enstitüsü. 98 sayfa (Doktora Tezi) Paksuz, S., Özkan, B., Postawa, T. Seasonal Changes of Cave-dwelling Bat Fauna and Their Relationship with Microclimate in Dupnisa Cave System (Turkish Thrace). Acta zoologica cracoviensia, 50 A (1-2): Kraków Paksuz, S. and Özkan B. New Distribution Records and Some Notes for Greater Noctule, Nyctalus lasiopterus (Mammalia: Chiroptera) from Turkey. Acta zool. Bul., 63 (2), Paksuz, S. and Özkan B. The protection of the bat community in the Dupnisa Cave System, Turkey, following opening for tourizm.oryx, 46 (1), Polat, N., Uğurlu, S., Kandemr, Ş. Aşağı Kızılırmak Havzası (Samsun Tükiye) Balık Faunası. Journal of Fisheris Sciences.com, 2(3): Spitzenberger, F., Zur Verbreitung und Systematik türkischer Crocidurinae (Insectivora, Mammalia). Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 74: Spitzenberger, F. Zur Verbreitung und Systematik türkischer Soricinae (Insectivora, Mamm.). Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 72: Şimşek, N., A New Subspecies of Sorex caucasicus (Mammalia: Insectivora) from Turkey. Doğa Tr. J. Bio. 10(2): Turan, N. Türkiye nin Av ve Yaban Hayvanları Memeliler -. Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayii, Ankara, 178 sayfa Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. Türkiye nin Biyolojik Zenginlikleri. Ankara. 318 sayfa Vohralik, V. A record of the mole Talpa levantis (Mammalia: Insectivora) in Bulgaria and the Distribution of the species in the Balkans. Acta Universitatis Carolinae Biologica 35: Wilson, D.E. ve Reeder, D.M. Mammal species of the world: A Taxonomic and Geographical Reference, 2. Auflage. Smithsonian Institution Press, Washington Yiğit, N., Verimli, R., Sözen, M., Çolak, E., Özkurt, Ö. Ş. The karyotype of Apodemus agraraius (Palas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Zoology in the Middle East 20:

27 Yiğit, N., Çolak, E., Çolak, R. Özkan, B. and Özkurt, Ş.: On the Turkish Populations of Dryomys nitedula (Pallas, 1779) and Dryomys laniger Felten and Storch, 1968 (Mammalia: Rodentia). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (Supl. 1), pp Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Karataş, A. Rodents of Türkiye (Türkiye Kemiricileri). (Ed. Ali Demirsoy). Meteksan Co. Ankara Mayıs 2013-Edirne Tekrar düzenleme : 25 Ekim 2013-Edirne 27

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 9-16, 2015 Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi Iğdır Üniversitesi Fen

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv 7.3.2.5. Memeliler...7.3.2.5-1 7.3.2.5.1. Metodoloji...7.3.2.5-1 7.3.2.5.2. Saha Çalışması

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI (Babaeski, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar) (Tatlısu

Detaylı

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI MAMMALIAN (MAMMALIA) FAUNA OF HATAY PROVINCE Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ Niğde Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 17 ÖZET ABSTRACT Anahtar Kelimeler : Key words : GİRİŞ Mustela

Detaylı

BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI

BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI Yard. Doç. Dr. Serdar DÜŞEN, Doç. Dr. Raşit URHAN, Uzm. Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Doç. Dr. Yakup KASKA, Yard. Doç. Dr. Mustafa DURAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS Prof. Dr. Ali DEM RSOY was born in Yuva (Kemaliye) in 1945. He is one of the leading scientists among Animal Systematicians in Türkiye and also is professor in the Biology

Detaylı

BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI

BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI Atilla ARSLAN * Emine ARSLAN ** Öz Bu çalışmada yaban hayatı besin zincirinin vazgeçilmez hayvanlarından olan kemiricilerin Bozkır daki türleri hakkında bilgi verilmeye çalışıldı.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 ÖNSÖZ Yalova ili üç büyük metropolün ortasında yapraklı ve ibreli ormanları,şelaleleri,gölleri,yaylası

Detaylı

BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ

BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ Atilla ARSLAN * Öz Bu çalışmada, yaban hayatında ekolojik dengenin sağlanmasında önemli görevi olan yırtıcı memelilerin Bozkır da yayılış gösteren türleri hakkında

Detaylı

Kavak Deltası (Saroz Körfezi) nın Herpetofaunal Zenginliği

Kavak Deltası (Saroz Körfezi) nın Herpetofaunal Zenginliği Araştırma Makalesi. Kavak Deltası (Saroz Körfezi) nın Herpetofaunal Zenginliği (Bu çalışma Kavak Deltası (Saroz Körfezi, Çanakkale-Türkiye) nin Herpetofaunası ve Mevcut Türlerin Habitat seçimleri Başlıklı

Detaylı

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli Faunası: Yılları Çalışmaları

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli Faunası: Yılları Çalışmaları e-issn: 2149-7826 journal.phaselis.org Volume II (2016) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli

Detaylı

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Araştırma Makalesi Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Cemal Varol TOK 1, Beytullah ÖZKAN 2, Mert GÜRKAN 1*, Batuhan Yaman YAKIN 1 1. Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 1(2), 107-113, 2012 1(2), 107-113, 2012 Araştırma Makalesi / Research Article Bitlis İli nden Anadolu Yer Sincabı, Spermophilus xanthoprymnus (Bennett,

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iii 7.3.2.7 Sürüngenler...7.3.2.7-1 7.3.2.7.1. Metodoloji...7.3.2.7-1 7.3.2.7.2. Saha Çalışması

Detaylı

V 16.3.7. SİNİR SİSTEMİ... 16 Prosencephalon = Önbeyin... 16 Mesencephalon = Ortabeyin... 16 Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin...

V 16.3.7. SİNİR SİSTEMİ... 16 Prosencephalon = Önbeyin... 16 Mesencephalon = Ortabeyin... 16 Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin... V 16.3.7. SİNİR SİSTEMİ... 16 Prosencephalon = Önbeyin... 16 Mesencephalon = Ortabeyin... 16 Cerebellum ( = Metencephalon) = Beyincik = Küçükbeyin... 16 Medulla Oblongata ( = Myelencephalon) = Omuriliksoğanı...

Detaylı

YENİCE FAUNA RAPORU. Doç. Dr. Sabri ÜNAL. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

YENİCE FAUNA RAPORU. Doç. Dr. Sabri ÜNAL. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi YENİCE FAUNA RAPORU Doç. Dr. Sabri ÜNAL Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ i ii iii 1.GİRİŞ 1 1.1.Yaban Hayatının Ekonomik Önemi

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

2. MATERYAL VE METOD

2. MATERYAL VE METOD 1. GİRİŞ En yaşlı fosilleri Kuzey Amerika da 70 milyon yıl yaşındaki Üst kretase tabakalarından bilinen böcekçiller (Insectivora) günümüze kadar gelerek Avustralya ve Güney Amerika dışında dünyanın her

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat AFSAR Doğum Tarihi: 09.06.1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/Zooloji Ege Üniversitesi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİLERİN SİSTEMATİKTEKİ YERİ Classis: MAMMALIA Subclasis : Eutheria: Plasentalia: Hakiki memeliler Subclasis : Eutheria: Plasentalia Bu gruptaki

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6 Sayı/No: 1 : 87-96 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE BAFA GÖLÜ ÇEVRESİ HERPETOFAUNASININ

Detaylı

KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ

KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ Türkiye deki Memeli Hayvanların İz Rehberi WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye, Temmuz 2016 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının

Detaylı

SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR

SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 92-99 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Bartın Üniversitesi

Detaylı

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi nin Herpetofaunası

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi nin Herpetofaunası Araştırma Makalesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi nin Herpetofaunası Yusuf KUMLUTA޹, Salih Hakan DURMU޹*, Çetin ILGAZ² 1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35160

Detaylı

GENEL BĐLGĐLER. Dr. PINAR ÇAM

GENEL BĐLGĐLER. Dr. PINAR ÇAM GENEL BĐLGĐLER Adı Soyadı E-mail Telefon Dr. PINAR ÇAM e-mail: pinar82mail@gmail.com GSM: 532 7221901 Đş Tel: 368 2715516 (4207) Adres Doğum Yeri Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ülkemizde yayılış gösteren 170 civarındaki memeli türünün

Detaylı

Tabiat ve İnsan. Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN:

Tabiat ve İnsan. Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN: Yıl: 50 Sayı : 194 Haziran 2016 ISSN: 1302-1001 1 HASSA-REYHANLI (HATAY) ARASI BÖLGEDE ÇİZGİLİ SIRTLANIN (Hyaena hyaena) YAYILIŞ VE EKOLOJİSİNİN BELİRLENMESİ ÖN ÇALIŞMALARI A PRELIMINARY STUDY TO DETERMINE

Detaylı

Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı

Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı Akif KETEN Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Sorumlu yazar: akifketen@duzce.edu.tr Geliş Tarihi:

Detaylı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 kapsamı dışında kalan, ancak, ülkemizin taraf olduğu diğer sözleşmeler kapsamındaki

Detaylı

YAMANLAR DAÐI VE KARAGÖL CÝVARINDAKÝ KURBAÐA VE SÜRÜNGENLERÝN TAKSONOMÝSÝ VE EKOLOJÝSÝ

YAMANLAR DAÐI VE KARAGÖL CÝVARINDAKÝ KURBAÐA VE SÜRÜNGENLERÝN TAKSONOMÝSÝ VE EKOLOJÝSÝ YAMANLAR DAÐI VE KARAGÖL CÝVARINDAKÝ KURBAÐA VE SÜRÜNGENLERÝN TAKSONOMÝSÝ VE EKOLOJÝSÝ Cilt: 10 Sayý: 37 (2000) 12-16 Yusuf KUMLUTAÞ - S. Hakan DURMUÞ - Çetin ILGAZ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol Aralık 2017 Giriş ve Amaç 1975 yılında yürürlüğe giren

Detaylı

Batı Karadeniz Bölgesi İçsularının Balık Faunası *

Batı Karadeniz Bölgesi İçsularının Balık Faunası * E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 75 82 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

Bir Anadolu Endemiði; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus'nin Ekolojik Tercihleri

Bir Anadolu Endemiði; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus'nin Ekolojik Tercihleri 20, 80, 59-65 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.808 Bir Anadolu Endemiði; Anadolu Tarla Faresi Microtus anatolicus'nin k Tercihleri Mustafa YAVUZ 1*, Mehmet ÖZ 1, Ýrfan ALBAYRAK 2 1Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ

TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:2, 2015,1-9/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:2,2015,1-9 TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ ÖZET Derya BOSTANCI 1* Resul İSKENDER 1 Selma HELLİ

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com

Journal of FisheriesSciences.com 8(3): 194-198 (2014) DOI: 10.3153/jfscom.201424 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2014 www.fisheriessciences.com ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA SHORT COMMUNICATION KISA MAKALE GÖNEN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OMURGALI HAYVANLAR SİS LAB. Ders No : 0310150122 Teorik : 0 Pratik : 2 Kredi : 1 ECTS : 1 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

Omurgalılar Biyolojisi

Omurgalılar Biyolojisi Ege Üniversitesi Yayınları Fen Fakültesi Yayın No. 197 Omurgalılar Biyolojisi (1. Baskı) Abidin BUDAK Ahmet MERMER Bayram GÖÇMEN Dinçer AYAZ Kerim ÇİÇEK Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji ve Hidrobiyoloji

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782)

CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782) ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE CURİ DERESİ (ORDU) BALIKLARI VE İSTİLACI BİR BALIK TÜRÜ Carassius gibelio (Bloch, 1782) Derya BOSTANCI 1, Resul İSKENDER 1, Selma HELLİ 2, Nazmi

Detaylı

AŞAĞI MELET IRMAĞI (ORDU, TÜRKİYE) BALIK FAUNASI

AŞAĞI MELET IRMAĞI (ORDU, TÜRKİYE) BALIK FAUNASI 2(5): 698-703 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008037 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ AŞAĞI MELET IRMAĞI (ORDU, TÜRKİYE) BALIK

Detaylı

Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,146-157/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,146-157 Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma Derya BOSTANCI 1*,Muammer

Detaylı

Veri Tabanı / Indexed by EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM. Sahibi / Owner Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör / Rector

Veri Tabanı / Indexed by EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM. Sahibi / Owner Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör / Rector IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED) Journal of the Institute of Science and Technology (JIST) (Uluslararası Hakemli Dergi / International Peer Reviewed Journal) ISSN 2146-0574 Veri

Detaylı

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog- Biyoloji Öğretmeni Nazım Kaşot un Özgeçmişi

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog- Biyoloji Öğretmeni Nazım Kaşot un Özgeçmişi 24.02.2014 Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog- Biyoloji Öğretmeni Nazım Kaşot un Özgeçmişi İletişim Adres: Küçükçekmece Sokak No:14 Gönyeli / Lefkoşa /KKTC Tel: 0542 8591499 Ev tel: 0392 2233886

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN Açılış ve Tanışma Yaban Hayatı Ekolojisinde Temel Büyük Memeli (Mammalia) Yaban Hayvanları (Teorik) Kavramlar Prof.Dr.

Detaylı

Muhammet BAHADIR * Kenan EMET **

Muhammet BAHADIR * Kenan EMET ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kış 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANADOLU DA YAYILIŞ

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALE İLÇESİ VE ÇEVRESİNİN HERPETOFAUNASI YÜKSEK LİSANS NAZLI ÜNAL

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALE İLÇESİ VE ÇEVRESİNİN HERPETOFAUNASI YÜKSEK LİSANS NAZLI ÜNAL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALE İLÇESİ VE ÇEVRESİNİN HERPETOFAUNASI YÜKSEK LİSANS NAZLI ÜNAL Anabilim Dalı: Biyoloji Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Yusuf KATILMIŞ MAYIS 2012 Bu tezin

Detaylı

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR ILIMAN KUŞAK GÖLLERİNDE MEVSİMLERE BAĞLI OLARAK GÖRÜLEN TABAKALAŞMA VE KARIŞMA Ilıman veya subtropikal bölgelerde 20 metreden derin ve büyük göllerde mevsimsel sıcaklık

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından: 29 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26890 Çevre ve Orman Bakanlığından: KARAR Karar Tarihi : 21/5/2008 Karar Nosu : 7 2008-2009 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Ekoturizm Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu ekoturizmi şöyle tarif etmektedir:

Detaylı

ankaraizcihaber FAO WAGGGS ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI AIH1132 umitsavas2000@yahoo.com Haziran 2010

ankaraizcihaber FAO WAGGGS ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI AIH1132 umitsavas2000@yahoo.com Haziran 2010 ankaraizcihaber FAO WAGGGS ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI AIH1132 umitsavas2000@yahoo.com Haziran 2010 ULUSLAR ARASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK YILI Biyolojik çeşitlilik ile ilgili çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmeye

Detaylı

KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI

KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI Erdem HIZAL İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Entmljisi ve Kruma Anabilim Dalı ÖZET Kapıdağ Yarımadası memeli (Mammalia) faunasına yönelik detaylı çalışmalar sayıca

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt/Vol 5 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2015 19 Cilt/Vol 5 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2015 Uluslararası Hakemli Dergi / International Peer Reviewed Journal ISSN 2146-0574 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 9 17

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUMA YILLIK DURUM RAPORU (2014)

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUMA YILLIK DURUM RAPORU (2014) B BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUMA YILLIK DURUM RAPORU (2014) MART 2015 Sayfa 1 GİRİŞ Kanada Madenciler Birliği nin bir üyesi olarak Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru inisiyatifini benimseyen Çayeli Bakır İşletmeleri,

Detaylı

ANADOLU AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785))EKOLOJİSİ: KASTAMONU-ARAÇ MERKEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ

ANADOLU AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785))EKOLOJİSİ: KASTAMONU-ARAÇ MERKEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ ANADOLU AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785))EKOLOJİSİ: KASTAMONU-ARAÇ MERKEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ Özkan EVCİN, Erol AKKUZU, Ömer KÜÇÜK Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi,

Detaylı

Francisella tularensis:

Francisella tularensis: Francisella tularensis: Doğal Rezervuarları,, Vektörleri ve Bulaşma Yolları Doç.Dr. Zati Vatansever Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Tularemi (tavşan an ateşi, geyik sineği

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ Bu hibe programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil KOÇ Doğum Tarihi: 22.10.1962 Ünvanı: Profesör Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Atatürk Üniv. 1986 Y. Lisans

Detaylı

CURRICULUM V PERSONAL INFORMATION. Education: Full Name: Kerim CİÇEK Date of Birth: 16 September 1979

CURRICULUM V PERSONAL INFORMATION. Education: Full Name: Kerim CİÇEK Date of Birth: 16 September 1979 PERSONAL INFORMATION Full Name: Kerim CİÇEK Date of Birth: 16 September 1979 CURRICULUM V Place of Birth: Akhisar, Manisa / TURKEY Nationality: Turkish Marital Status: Married (with two child) Official

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO PROJENİN ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ : 214-FEN-A-5 : Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Kumluca, Sökü ve Ardıç Orman İşletme Şefliklerindeki

Detaylı

THE HERPETOLOGICAL COLLECTION OF ZOOLOGY MUSEUM, ISTANBUL UNIVERSITY ABSTRACT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ZOOLOJİ MÜZESİ HERPETOLOJİK KOLEKSİYONU ÖZET

THE HERPETOLOGICAL COLLECTION OF ZOOLOGY MUSEUM, ISTANBUL UNIVERSITY ABSTRACT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ZOOLOJİ MÜZESİ HERPETOLOJİK KOLEKSİYONU ÖZET Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Sciences and Biotechnology 2017 - Volume: 6 Number: 2 Page:

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani GRUP ENDEMİKUS KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani ÇANAKKALE İLİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, 2010 Proje Ekibi Abuzer BERKKAYA

Detaylı

Sınıf: Mamalia (Memeliler) Sınıf: Mamalia (Memeliler) Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) memeliler.

Sınıf: Mamalia (Memeliler) Sınıf: Mamalia (Memeliler) Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) memeliler. Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) Subphylum (Alt şube): Vertebrata (Omurgalılar) Sınıf (Classis): Cylostomata (Yuvarlak ağızlılar) Sınıf (Classis): Chondricthyes

Detaylı

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği İlhami TURAN Yaban Hayatı Araştırmaları Uzmanı Bir Kızılderili sözü derki

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU EK-4 T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE SONUÇ RAPORU PROJE ADI ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI NDA SU SAMURU - Lutra lutra (L. 1758) NUN YAŞAM ALANI TERCİHİ VE POPULASYON DURUMUNUN BELİRLENMESİ Estimating The Population

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE

ÖZGEÇMİŞ. : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ünal Özelmas Doğum Yeri-Tarihi : Eskişehir, 6 Mart 1956 Ünvanı Görev Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE

Detaylı

BuNLarI BiLiYOr muyuz?

BuNLarI BiLiYOr muyuz? BuNLarI BiLiYOr muyuz? D B Turmepa Kimdir? eniztemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir

Detaylı

Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu: «Tularemi»

Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu: «Tularemi» Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu: «Tularemi» Doç. Dr. Selçuk Kılıç Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Tularemi Referans Laboratuvarı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi,

Detaylı

Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü ve Hayvan Toplulukları

Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü ve Hayvan Toplulukları Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü ve Hayvan Toplulukları Yazar Prof.Dr. Selâmi GÖZENÇ ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkiye'deki doğal bitki örtüsü diğer bir değişle vejetasyon konusu ve doğal

Detaylı

ANADOLU'DA PLİYOSEN RODENTIA FAUNASININ İLK İNCELENMESİ

ANADOLU'DA PLİYOSEN RODENTIA FAUNASININ İLK İNCELENMESİ ANADOLU'DA PLİYOSEN RODENTIA FAUNASININ İLK İNCELENMESİ Şevket ŞEN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Anadolu'da Pliyosende yaşamış bir Rodentia topluluğunun ilk kez ayrıntılı incelemesi yapıldı.

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

Karasal biyomlar bulundurduğu baskın bitki topluluklarına göre, su biyomları ise suyun özelliklerine göre adlandırılır.

Karasal biyomlar bulundurduğu baskın bitki topluluklarına göre, su biyomları ise suyun özelliklerine göre adlandırılır. BİYOÇEŞİTLİLİK Canlı türlerinden oluşan biyoçeşitlilik; genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, ekolojik olaylar ve işlevler çeşitliliği olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Bu bölümler

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN 08:00-08:45 Açılış ve Tanışma ÜYESİ: Yrd.Doç.Dr.Yasin ÜNAL Bilimsel Etkinlik, Eğitmenlerimiz hakkında Genel Bilgilendirme,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ın Kurbağa ve Sürüngenleri Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus

Kuzey Kıbrıs ın Kurbağa ve Sürüngenleri Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No. 170 Kuzey Kıbrıs ın Kurbağa ve Sürüngenleri Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus (I. Baskı, Ist Edition) Prof. Dr. Mehmet K. ATATÜR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

by Dr. Mustafa SÖZEN and Dr. Ahmet KARATAŞ

by Dr. Mustafa SÖZEN and Dr. Ahmet KARATAŞ No.4: F No.4: FAUNA OF YILDIZ MOUNTAINS Mustafa SÖZEN and Ahmet KARATAŞ June 2010 YIILDIIZ MOUNTAIINS BIIOSPHERE PROJECT REPORT SERIIES CONTRIBUTORS Lepidoptera Odonata Freshwater fishes Marine fishes

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

Distribution of Indian Crested Porcupine Hystrix indica (Kerr, 1792) (Mammalia: Rodentia) in Batman Province

Distribution of Indian Crested Porcupine Hystrix indica (Kerr, 1792) (Mammalia: Rodentia) in Batman Province Distribution of Indian Crested Porcupine Hystrix indica (Kerr, 1792) (Mammalia: Rodentia) in Batman Province Yrd. Doç. Dr. Gökhan YÜRÜMEZ Batman Üniversitesi Fen Edb. Fak. Biyoloji Bölümü, BATMAN gokhan.yurumez@gmail.com

Detaylı

KUDUZUN EPİDEMİYOLOJİSİ ve HAYVANLARDA DURUMU

KUDUZUN EPİDEMİYOLOJİSİ ve HAYVANLARDA DURUMU GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı KUDUZUN EPİDEMİYOLOJİSİ ve HAYVANLARDA DURUMU Dr. Orhan Aylan V. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 24-25 Ekim 2014 ERZURUM

Detaylı

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 17 Bahar 2010 s.35-44 BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ Aslı SEMİZ * Mete MISIRLIOĞLU **

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

Başaklı Köyü (Diyarbakır-Bismil) Civarında Yaşayan Puhu (Bubo bubo) ların Peletlerindeki Küçük Memelilerin Dağılımı

Başaklı Köyü (Diyarbakır-Bismil) Civarında Yaşayan Puhu (Bubo bubo) ların Peletlerindeki Küçük Memelilerin Dağılımı 34 C.Ü. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 33, No. 1 (2012) Başaklı Köyü (Diyarbakır-Bismil) Civarında Yaşayan Puhu (Bubo bubo) ların Peletlerindeki Küçük Memelilerin Dağılımı Seven SEÇKİN¹, Alaettin

Detaylı

GÖKÇEADA NIN KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ

GÖKÇEADA NIN KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖKÇEADA NIN KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ AMPHIBIANS and REPTILES of GÖKÇEADA (IMBROS) GÖKÇEADA'nın KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Yer Altının Dev Kanatları 2012. Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği

Yer Altının Dev Kanatları 2012. Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği Yer Altının Dev Kanatları 2012 Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği Yandaki QR kodunu akıllı cep telefonunuza okuturak www. yarasalar.org adresinden bu

Detaylı

ANADOLU YABAN KOYUNU

ANADOLU YABAN KOYUNU ANADOLUʼNUN ÖZGÜN HAYVANLARI Cevat Sipahi* ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica) Anadolu Yaban Koyunu, dünyadaki 5 yaban koyunu türünden biri olan Asya Muflonu nun (Ovis gmelinii) 15 alt türünden

Detaylı