Alerjik Rinit. Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alerjik Rinit. Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan"

Transkript

1 Adem Parlak, Şeref Demirbaş, Oğuzhan Babacan Giriş Allerjik rinit (AR), nazal mukozanın konjesyon, kaşınma ve seröz burun akıntısı ile seyreden inflamasyonudur. Genelde konjunktival irritasyon, boğazda kaşıntı, hapşırık ile beraberdir. Çocukların okul performansını, hayat kalitesini etkileyen kronik bir hastalıktır. Burnun koku alma dışında havayı nemlendirme, ısıtma ve süzme gibi fonksiyonları vardır. AR hayatı tehdit etmemesine karşın yaşam kalitesini bozan otit, sinüzit ve astıma zemin hazırlayan allerjik bir rahatsızlıktır. Gelişmiş ülkelerde toplumun % 20 den fazlasını etkilemektedir. International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) raporlarında çocuk ve adölesanlardaki AR prevelansının coğrafi bölgeler arasında farklılık gösterdiği, 6-7 yaş grubunun % 15 i etkilenirken, yaş grubunun 1/3 ünün etkilendiğini bildirilmiştir. Bizim ülkemizde ise yaş gru bunda ISAAC anketi uygulanarak yapılan bir çalışmada hayat boyu rinit ve doktor tanılı allerjik rinit yaygınlığı sırasıyla % 34.2 ve % 4.3 olarak bulunmuştur. AR sınıflaması AR semptomların görülme zamanı veya sıklığına göre sınıflandırılabilmektedir: 1.Semptomların görülme zamanına göre sınıflama a. Mevsimsel AR: Semptomlar polen mevsiminde ortaya çıkmaktadır. Ot ve ağaç polenleri ile mantarlar gibi dış ortam allerjenleri neden olmaktadır. b. Perennial AR: Yıl boyu semptomları devam eden AR dir. Ev tozu akarları, hamam böcekleri, mantarlar, evcil hayvan epitel ve dokuları gibi iç ortam allerjenleri etkendir. c. Mesleksel AR: Mevsimsel ve perennial olarak etkene göre alerjik rinit sınıflandırılmakla birlikte bazı bölgelerde polen ve mantarların yıl boyu görülmesi bir kısım hastada hem mevsimsel hem de yıl boyu allerjene duyarlı olması, asemptomatik dönemde bile burun mukozasında inflamasyon saptanması nedeni ile sınıflama yetersiz kal- 631

2 mıştır. 2.Semptomların sıklığına göre sınıflama a. İntermittan: Semptomların haftada 4 günden az veya 4 haftadan az sürmesi. b. Persistan: Semptomların haftada 4 günden fazla ve 4 haftadan uzun sürmesi Klinik Bulgular AR nin klasik bulguları; hapşırık, burun tıkanıklığı, seröz burun akıntısı, kulak, damak ve burunda kaşıntıdır. Bulgular hastalığın evresine göre farklılık göstermektedir. Zamanla burunda tıkanıklık daha belirgin hale gelmekte, hapşırık daha geri planda kalmaktadır. Nazal konjesyon geceleri daha sık görülmektedir. Gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma da eşlik edebilir. AR li çocuklar kaşıntıyı önlemek için sürekli burnunu silerler. Karakteristik allerjik selam belirtisi ve buna bağlı burun kemik-kıkırdak birleşim yerinde yatay bir çizgi görülebilir. Bu çizginin varlığı AR nin iki yıldan daha uzun süredir devam ettiğinin göstergesidir. Perenniyal AR li çocuklarda kronik burun tıkanması ve venöz staza bağlı olarak göz altlarında ödem ve kesecikler oluşmakta, morumsu olan bu bölgeye allerji halkaları ismi verilmektedir. Kronik burun tıkanıklığında adenoid yüz görünümü, dar ve V şeklinde yüksek damak gelişmektedir. AR li hastaların burun mukozası ödemli, soluk ve mavi renktedir. Nazal polipozis, konka hipertrofisi, göz kapaklarında ödem ve konjunktivalarda hiperemi tespit edilebilir. Laboratuvar Laboratuvar incelemesiyle AR tanısı doğrulanarak hastalığın nedeni ortaya çıkarılmaktadır. Nazal sürüntünün değerlendirilmesiyle nezlenin nedeni olarak alerji veya infeksiyon ayrımı yapılmaya çalışılır. Nazal sürüntüde eozinofili üstünlüğü allerjik faktörleri, nötrofil üstünlüğü ise viral veya bakteriyel enfeksiyonu düşündürmektedir. Total serum IgE seviyesi alerji varlığında yükselmiş olabilir ancak atopi için güvenilir bir belirteç değildir. Birçok hastada IgE seviyesi normal saptanırken spesifik alerjene özgü IgE düzeyleri yüksek bulunabilmektedir. Atopinin ortaya konulması için en özgül testler; cilt prick testi ve serumda alerjene özgü IgE testleridir. Cilt prick testi; uygulanan alerjenle ciltteki duyarlı mast hücrelerinin etkileşimi sonucu ortaya çıkan kabarıklık ve kızarıklığın cevabına göre değerlendirilmektedir. Kabarıklığın büyüklüğü ile spesifik alerjene duyarlılığın derecesi uyumludur. Bu metod in vitro teste göre daha duyarlı ve özgüldür. Cilt prick testi allerjenler arasındaki mesafe, uygun bölge ve test için kullanılan aletlerin tipleri, test yapılan yılın mevsimi, testte kullanılan ekstrelerin kalitesiyle değişebilmektedir, bu nedenle eğitilmiş personelle yorumlanmalıdır. Klinik değeri daha az olan radioallergosorbent test (RAST) tekniği ile de belirli alerjenlere karşı kanda spesifik IgE antikorları ölçülebilmektedir. Paranazal tomografi kronik sinüzit, polip ve septal anormallikleri ekarte etmek veya değerlendirmek için gerekebilir. Boyun lateral grafisi ise adenoid hipertrofiyi tespit etmek için faydalı olabilir. Tanı Tanı, ayrıntılı bir öykü ve ardından yapılan dikkatli bir fizik muayene ile konur. Semptomların zamanı, sirkadiyen ritm, tetikleyen faktörler, aile hikayesi, atopi öyküsü AR tanısı konulurken değerlendirilmesi gereken önemli noktalardır. Üst solunum yolu en- 64 2

3 feksiyonu ve yapısal bir anomali olmadığı sürece tekrarlayan hapşırma, burun akıntısı, burunda kaşıntı ve konjesyon öyküsü AR yi düşündürmelidir. Nazal sitolojik incelemede her alanda % 10 dan fazla eozinofil varlığı alerjiyi düşündürür ancak alerjik olmayan rinitte de görülebilmesi nedeniyle tanı koydurucu değildir. Bakteriyel enfeksiyonda ise nötrofiller vardır. Tedavi AR tedavisi, neden olan faktörler ve semptomlar değerlendirildiğinde iki basamaklı bir yaklaşım gerektirir. Birincisi AR yi ortaya çıkaran faktörlerden korunma, diğeri ise semptomlar başladıktan sonra uygulanan farmakoterapidir. 1. Korunma Bütün alerjik hastalıklarda olduğu gibi AR tedavisinde ilk basamak alerjenden korunmadır. Alerjenden korunma hastalığın şiddetinin ve ilaç kullanımının azalmasına yardımcı olur. Ev tozu akarları, polenler, mantar sporları AR etyolojisinde en önemli alerjenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ev tozu akarlarına yönelik uygulanması gereken yöntemler: Nemi azaltmak için yeterli havalandırma sağlanmalı, Yatak çarşafları ve nevresim gibi malzemeler düzenli olarak 60 C de yıkanmalı, Yastık, battaniye vb. alerjen geçirgen olmayan kılıflar içinde kullanılmalı, Mümkünse HEPA filtreli vakum temizleyiciler kullanılmalı, Yatak odasında tüylü ve yünlü oyuncak vb. olmamalı, Halı yerine yerler parke veya vinileks ile kaplanmalı, Kalın perde, tüylü oyuncaklar ve hayvanlar yatak odasından uzaklaştırılmalıdır. 2. Polenlerden korunmak için Polenin pik yaptığı zamanlarda pencereler kapalı tutulmalı, Güneş gözlüğü kullanılmalı, Klima kullanılmalı, Araçlara polen filtresi taktırılmalıdır. 3. Mantarlar Evler kuru tutulmalı, Banyo ve diğer ıslak yüzey temizliğinde amonyak kullanılabilir. 4. Hamamboceği Hamamböceği için uygun ilaçlama yapılmalı, Nem ve ıslaklık önlenmelidir, Besin artıkları ve yiyecekler açıkta bırakılmamalı, Alerjenden temizlemek için yüzeyler ve yerler iyice yıkanmalıdır. Farmakoterapi 1. Dekonjestan ilaçlar: Adrenerjik reseptörler üzerinden vazokonstrüksiyon yaparak etki gösterirler. Topikal, sprey veya oral formda verilebilir. A. Topikal spreyler: Burun tıkanıklığını tedavi etmekte oldukça etkili ilaçlardır. Kullanım süreleri 3-10 gün ile sınırlıdır. On günden uzun süreli kulanımında, rinitis medikomentoza ve taşiflaksi gibi istenmeyen yan etkiler gelişebilmektedir. 65 3

4 Alerjik Rinit B. Oral tabletler: Spreylerden daha az etkilidirler fakat rinitis medikomentoza yapmazlar. Oral bir antihistaminikle kombine edildiğinde daha etkilidirler. Bir yaşından küçük çocuklarda, gebelik, hipertansiyon, kardiyopati, ve glokom varlığında kullanımları genellikle tercih edilmez. 2. Kromonlar: Mast hücre duvarına bağlanarak ve / veya IgE bağlandıktan sonraki hücre içi basamaklarda etki gösterdikleri düşünülmektedir. Disodyum kromoglikat ve nedokromil bu grupta kullanılan ilaçlardır. Antihistaminiklerden daha az etkili olup sık uygulama gerektirirler. 3. Topikal Anti-kolinerjikler (Ipratropium bromid): Sero-musinoz bezlerin muskarinik reseptorlerini bloke ederek etki göstermektedirler. Sulu burun akıntısını kontrol etmede etkilidir, ancak hapşırık veya tıkanıklığa etkisi yoktur. Burunda kuruluk, irritasyon ve yanma hissi gibi istenmeyen yan etkiler oluşturabilir. Sistemik yan etkileri çok azdır. 4. Antihistaminikler: Alerjik rinit tedavisinde seçilecek ilk ilaçlardır. Postkapiller venüllerin endotel hücrelerinde Histamin 1 reseptöor aktivitesini inhibe ederler. AR semptomlarından kaşıntı, aksırık ve sulu akıntıyı tedavi ederken, nazal obstrüksiyon üzerine etkileri yoktur. Antihistaminikler akut alerjik reaksiyonlarda etkilidir. İntermitan veya hafif persistan alerjik rinitin tedavisinde ilk seçilecek ilaçlardır. 5. Nazal kortikosteroidler: En güçlü antiinflamatuar ajanlardır. Nazal mukozadaki hücre infiltrasyonunu ve inflamatuar maddelerin salınımını azaltırlar. Obstruksiyon dahil tüm nazal semptomların tedavisinde etkilidirler. Tüm nazal semptomlara antihistaminiklerden daha üstün etkinlik gösterirler. Orta ağır persistan AR nin farmakoterapisinde ilk seçilecek ilaçlardır. 6. Sistemik kortikosteroidler: AR tedavisinde en son basamakta kullanılan ilaçlardır. Ağır, dirençli semptomlar için kısa süreli (< 5 gün) önerilebilirler. Eğer başka seçenek yoksa, çocuklarda çok dikkatli kullanılabilir. 7. Antilökotrien ilaçlar: Tek başlarına kullanıldıklarında inhale kortikosteroidlerden ve antihistaminiklerden daha az etkilidirler. Antihistaminiklerle birlikte kullanılabilirler. 8. Spesifik immunoterapi AR tedavisinde etkili olduğu bilinen tedavi yöntemlerinden biridir. Seçilmiş hastalarda etkinliği oldukça yüksektir. Standardize terapotik aşılar tercih edilir. Subkütan immunoterapi, hastalığın doğal seyrini değiştirir. Eğitilmiş personel tarafından uygulanmalıdır ve hastalar enjeksiyon sonrasında monitorize edilmelidir. Kaynaklar 1. Henry M, Donald YML. Allergic Rhinitis. İn Robert MK, Richard EB, Hal BJ, Bonita F ST, editors. 18nd ed. Nelson Textbook of Pediatrics Saunders Elsevier p Orban NT, Saleh H, Durham SR. Allergic and Non-allergic Rhinitis. in: Adkinson NF, Holgate ST, Bochner BS, Lemanske RF, Buse W, Simons FE (eds). Middleton s Allergy Principles&Practice. Seventh edition, China, Elsevier, 2009; Asher MI, Montefort S, Bjorksten B, Lai CK, Stachan DP, Weiland SK, et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC. Phases One and Three repeat multicountry crosssectional surveys. Lancet 2006; 68: Akçay A, Tamay Z, İnan M, Gürses D, Zencir M, Öneş Ü ve ark. Denizli deki yaş okul çocuklarında allerjik hastalık belirtilerinin yaygınlığı. Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: Mygind N, Dahl R, Pederson S, Thestrup-Pederson K. Seasonal allergic rhinitis. In:essential allergy Cambridge, Blackwell science, mass; p Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N. Allergic rhinitis and its impact on asthma. Aria workshop group; world health organization. J Allergy Clin Immunol 2001;108: Akçay A. Çocuk hasta. Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics 2010;3: Yenigün A. Çocukluk çağında alerjik rinit, alerjik rinitte klinik ve laboratuvar bulguları, tanı ve ayırıcı tanı. Güncel Pediatri Dergisi 2007;3(5): Ülker Ö. Allerjik Rinit. In Olcay N, Türkan E, editors. 3rd ed. Pediatri. Nobel Kitapevi p Çatal F, Mete E, Tayman C, Kara S. Çocukluk çağında allerjik rinit. Yeni tıp dergisi 2008;25:

5 11. Cantani A. Pediatric allergy, asthma and immunology, Berlin, Springer; p Seth D, Secord E, Karnat D. Allergic rhinitis. Clin Pediatr (phila) 2007;46: Bernstein IL, Storms WW. Practice parameters for allergy diagnostic testing. Joint task force on practice parameters for the diagnosis and treatment of asthma. The American academy of allergy, asthma and immunology. Ann Allergy Asthma Immunol 1995;75: Nelson HS, Lahr J, Buchmeier A. Evaluation of devices for skin prick testing. J Allergy Clin Immunol 1998;101: Oppenheimer J, Nelson HS. Seasonal variation in immediate skin test reactions. Ann Allergy 1993;71(3): Lavins BJ, Dolen WK, Nelson HS. Use of standardized and conventional allergen extracts in prick skin testing. J Allergy Clin Immunol 1992;89: Nelson HS, Kroetzer AB, Bucher B. Effect of distance between sites and region of the body on results of skin prick tests. J Allergy Clin Immunol 1996;97: Panzani R, Johansson SG. Results of skin test and RAST in allergy to a clinically potent allergen (castor bean). Clin allergy 1986;16(3): Karakoç GB. Alerjik Rinitte Tedavi Yaklaşımları. Güncel Pediatri Dergisi 2007;3(5): Figen D, Aydan İ. Allerjik Rinit. In Şükrü C. editors. 1st ed. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Antıp Yayınları p

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir?

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Buraya kadar anlatıldığı gibi hırıltılı nefes alıp vermesi olan bir çocuk mutlaka hekime başvurmalıdır. Bu tabiki

Detaylı

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi Araştırmalar Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi V. YAZISIZ*, A.D. YALÇIN*, B. AFACAN**, A.B. AVCI*, E. TERZİOĞLU* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

Allerjik rinitte diğer farmakoterapi seçenekleri ve alternatif tedavi yöntemleri

Allerjik rinitte diğer farmakoterapi seçenekleri ve alternatif tedavi yöntemleri Asthma Allergy Immunol 2013;11:59-70 DERLEME REVIEW Allerjik rinitte diğer farmakoterapi seçenekleri ve alternatif tedavi yöntemleri Other pharmacotherapy options and alternative treatment methods in allergic

Detaylı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR Uzm. Dr. Vildan Fidancı Allerjik hastalıklar, endüstrileşmiş ülkelerdeki populasyonda görülen kronik hastalıkların çoğu nedenlerinden biridir. Özellikle 20-30

Detaylı

ASTIM NEDİR HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR BİRİMİ

ASTIM NEDİR HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR BİRİMİ ASTIM NEDİR HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR BİRİMİ ASTIM NEDİR? Her yaştan bireyi etkileyebilen, hava yollarının daralması ile kendini gösteren

Detaylı

Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü

Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü Asthma Allergy Immunol 2012;10:143-148 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü The role of nasal provocation test in the differential

Detaylı

Boğaz Ağrısı. Virüsler. Bakteriler. 1. Enfeksiyöz Nedenler. Dr. Remzi DOĞAN, Dr. Selahattin TUĞRUL, Doç. Dr. Ayşenur MERİÇ

Boğaz Ağrısı. Virüsler. Bakteriler. 1. Enfeksiyöz Nedenler. Dr. Remzi DOĞAN, Dr. Selahattin TUĞRUL, Doç. Dr. Ayşenur MERİÇ Boğaz Ağrısı Dr. Remzi DOĞAN, Dr. Selahattin TUĞRUL, Doç. Dr. Ayşenur MERİÇ Bezmialem Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Günümüzde toplumu oldukça sık etkileyen bir Halk

Detaylı

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA

ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA ALLERJİK HASTALIKLARDA KORUNMA Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Allerjik ı Hastalıklar Bilim Dal Plan Tanım Primer korunma

Detaylı

Nazal Polipozis. Nasal Polyposis. Derleme Review. Tayfun Apuhan AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 1-2-3 / 2010.

Nazal Polipozis. Nasal Polyposis. Derleme Review. Tayfun Apuhan AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 1-2-3 / 2010. Derleme Review Nazal Polipozis Nasal Polyposis Özet Tayfun Apuhan AİBÜ Tıp Fak. KBB AD. BOLU İletişim Bilgisi/Correspondence Dr. Tayfun Apuhan AİBÜ Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları A.D., 14280 Bolu Telefon:

Detaylı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 1 ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 2 Günümüzde her 5 kişiden birinin ya alerjisi vardır ya da hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkacaktır. Alerjik hastalıklar

Detaylı

Deri Hastalıkları: Leke

Deri Hastalıkları: Leke Deri Hastalıkları: Cilt Alerjileri Egzama, Selülit, Sedef Hastalığı, Cilt Çatlakları, Akne, Zona, Çiller, Kırışıklık, Leke ve Sivilce İzleri, Vitiligo,, Çıban, Cilt Kanseri, Kurdeşen, Kellik, Nasır, Saçkıran,

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Astımla Yaşam. Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Astımla Yaşam Türk Toraks Derne i Astım ve Allerji Çalışma Grubu Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar Serisi, solunum hastal klar konusundaki

Detaylı

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI

ĐMPRESYON SĐTOLOJĐSĐ TESTLERĐNĐN VE KONJONKTĐVAL KÜLTÜR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZĐ DR. MUTLU ACAR TEZ DANIŞMANI T.C. PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI KURU GÖZ, ÖN BLEFARĐT, ALLERJĐK KONJONKTĐVĐT VE KONTROL GRUBU HASTALARININ; GÖZYAŞI FONKSĐYON TESTLERĐNĐN, VĐTAL BOYALAR ĐLE OKÜLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERLERİ 2012 TASLAK

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK TANI VE TEDAVİ REHBERLERİ 2012 TASLAK ÖN NÜSHADIR: Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2012 nin ön nüshasıdır. Görüş ve önerilerinizi Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2012 Geri Bildirim Formu nu kullanarak

Detaylı

ASTIM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ. Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

ASTIM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ. Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 1. ASTIMIN TANIMI: Astım Nasıl Bir Hastalık? 1.1. Astım nasıl bir hastalıktır? ASTIM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Nefes aldığımızda atmosfer havasının, asıl solunum

Detaylı

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Tanım: Anafilaksi: Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Efüzyonlu Otitis Media:Tanı ve Tedavi Otitis Media with Effusion: Diagnosis and Treatment Özgür Sürmelioğlu 1, Muhammed Oğuz Dağkıran 2, Özgür

Detaylı

Fatma Kitapçı*, Nuray Bayar Muluk**, Pınar Atasoy***, Can Koç****

Fatma Kitapçı*, Nuray Bayar Muluk**, Pınar Atasoy***, Can Koç**** Van Tıp Dergisi: 12 (3):212-222, 2005 Nazal Polipler Fatma Kitapçı*, Nuray Bayar Muluk**, Pınar Atasoy***, Can Koç**** Özet: Nazal polipozis, burun tıkanıklığı durumunda ayırıcı tanısı yapılması gereken

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 1 ASTIM

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 1 ASTIM GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 1 ASTIM Prof. Dr. Gülfem E. Çelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı TANIM VE EPİDEMİYOL TANIM Astım, çeşitli hücre ve hücresel

Detaylı

TanerKaya. bahar ile birlikte tekrar merhaba. Değerli Okurlar,

TanerKaya. bahar ile birlikte tekrar merhaba. Değerli Okurlar, İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Op. Dr.

Detaylı

Çocuk Alerji Terimleri

Çocuk Alerji Terimleri Çocuk Alerji Terimleri SUNUŞ Alerjik hastalıklar günümüzde giderek artan sıklıkları ile önemli bir toplum sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle daha iyi anlaşılmaları önem kazanmaktadır.

Detaylı

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları Asthma Allergy Immunol 2010;8:13-22 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı