HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla. Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD"

Transkript

1 HEKİM GÖZÜ İLE ANAFLAKSİ Olgularla Dr. Aytül Z. Sin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji BD

2 Olgu-1 Anafilaksi 47 yaşındaki sağlık memuru erkek hasta. Daha önce birkaç kez, en son 2 yıl önce parmağından bal arısı sokmuş ve herhangi bir Rx gelişmemiş. 3 gün önce evde iken bacağından arı sokmuş. 2 dakika sonra tüm vücutta kaşıntı, yaygın kızarıklık, yüzde ve gözlerde şişlik olmuş. 5 dk içinde boğazda şişlik hissi, nefes alamama ve baş dönmesi gelişmiş. Hasta kendi kendine dekort ve avil ampul yaparak 112 yi aramış. Hastaneye gelirken yolda karın ağrısı ve ishali ortaya çıkmış. Hastanede IM adrenalin uygulanmış ve damar yolu açılarak 12 saat süre ile izlenmiş. İzlemde 2. saatte hipotansiyon ve dispne gelişince adrenalin tekrarlanmış.

3 3 Olgu-2 Anafilaksi 50 yaşında erkek makine mühendisi Ailesi ile tatilde iken ani vücut kaşıntısı ve ardından yaygın kızarıklık oluyor 10 dk kadar sonra boğazda takılma hissi, öksürük ve nefes alma zorluğu gelişiyor. 112 ile dk içinde acile götürülüyor. Orada bulantı ve kusması oluyor. Bayılma, bilinç kaybı yok. Tansiyonu normal, taşikardisi saptanıyor. İV sıvı, prednol ve avil yapılıyor. İzleme alınıyor. Kaşıntı, kızarıklık bulantı azalıyor. Ancak ; solunum yakınmaları düzelmeyince ½ saat sonra adrenalin 0.5 mg İM yapılıyor.

4 4 Olgu-2. Anafilaksi Hasta 3 ay sonra iş seyahati nedeni ile gittiği Ankara da yine aynı klinik tablo ile acil servise kaldırılıyor. Polikliniğimize başvuran hastada, alınan öykü ve yapılan testler sonrasında deniz ürünleri alerjisi saptanıyor.

5 5 WHO Tanım Ciddi, yaşamı tehdit eden, yaygın (sistemik) bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİRİR

6 Lateks Alerjisi İlaç Alerjisi ANAFİLAKSİ Gıda Alerjisi İnsekt Alerjisi İdyopatik

7 7 ÖZELLİKLERİ Her yaşta görülür ancak erişkinlerde daha sık Ani başlangıçlı ve hızlı seyirlidir. Tüm sistemleri etkileyebilir. Şiddeti farklı spektrumlarda olabilir Hafif ve kendini sınırlayıcı olabileceği gibi hızla ölüme yol açacak kadar ciddi olabilir.

8 8 ANAFİLAKSİ Neden ve nasıl oluyor? Tetikleyicileri nelerdir? Belirtileri nedir nasıl tanı konur? Nasıl tedavi edilir? Sonrası için ne yapılır?

9 9 ANAFİLAKSİ Neden ve nasıl? Bir Hastada IgE aracılı Alerji Gelişimi

10 ANAFİLAKSİ Neden ve nasıl? IgE Aracılı Alerjik Reaksiyon IgE Tekrar karşılaşma B hücresi FceRI Arı venomu IL-4 IL-13 Mast hücresi Histamin, Triptaz Lökotrienler Prostaglandinler Sitokinler Alerjik Reaksi. Th2 hücresi IL-5 Antijen sunan hücre Eozinofil

11 ANAFİLAKSİ Neden ve nasıl? Alerji Gelişim Mekanizması

12 IgE Aracılı Anafilaksi

13 ANAFİLAKSİ Neden ve nasıl? IgE aracılı Tip 1 Aşırı Duyarlılık Duyarlanma dönemi : Asemptomatik Alerjen maruziyeti Alerjene spesifik IgE oluşması Alerjen spesifik IgE Ab larının tüm vücuttaki mast hücreleri ve dolaşımdaki bazofillere bağlanması Alerjik hastalık dönemi : Semptomlar Alerjen ile tekrar karşılaşmada mast hücre ve bazofillerin aktivasyonla degranüle olmaları. Belirtilerden bu hücrelerden açığa çıkan mediyatörler sorumludur. 13

14 Neden Anafilaksi Olur? Mekanizmalar nedir? Anafilaksinin iki anahtar hücresi Mast hücre (deride, GİS, solunum ve tüm mukozalarda) Bazofil (kanda) Aktivasyonları İmmünolojik ve non-immünolojik mekanizmalarla olur---- belirtilerden degranülasyonları sorumludur.

15 ANAFİLAKSİ neden ve nasıl? Mast Hücre Mediyatörlerinin Etkisi Mediyatör salınımı Histamin-Triptaz > PGD2 > LTC4 Postkapiller venüllerin ve Endoteli duyarlılığı Histamin-Triptaz > LTC4 > PGD2 Vazodilatasyon, damar dışına plazma çıkışı, ödem. Deride kızarıklık, kabarıklıklar, mukozada anjioödem Düz kasların kontraksiyona duyarlılığı LTC4 > PGD2 > Histamin Özellikle bronşial ve intestinal düz kas kontraksiyonu, peristalizm artışı ve bronşlarda daralma

16

17 17 IgE Aracılı Anafilaksi NEDENLERİ İlaçlar Antibiyotikler, analjezikler başta olmak üzere tüm ilaçlar, heterolog serumlar, protamin, biyolojik ajanlar v.b Yabancı proteinler Lateks, arı venomu, antiserumlar Besinler Kabuklu deniz ürünleri, balık, çerezler, tohumlu bitkiler, baklagiller, v.b

18 ANAFİLAKSİ Neden ve nasıl? IgE olmadan da mast hücreleri uyarılabilir (Anaflaktoid Reaksiyon) Ig içeren agregatlar ve kompleman aktivasyonu ile oluşan maddeler İlaçlar, egzersiz, soğuk, gıda katkıları, RKM ler, idyopatik?? Direkt olarak mast hücrelerini uyarır Kişinin daha önce karşılaşması, duyarlanması IgE sentezi OLMADAN gerçekleşir. İlk maruz kalma sonrasında Rx gelişebilir. 18

19 19

20 20 Anafilakside Tanı Akut olay sırasında / öncesinde, olası bir etkenle karşılaşma öyküsüne ve bunu takiben eden dakikalar veya saatler sonra ortaya çıkan klinik tabloya dayanır. Anamnezin çok iyi alınması Mekanizmaların bilinmesi Olası tetikleyici etkenlerin bilinmesi Semptom ve bulguların çok iyi bilinmesi

21 Anafilakside Tanı Çoğu hastalık için hekimin düşünme, tahlil isteme, sonuçlarını görme ve karar verme şansı bulunurken; anafilaksi söz konusu ise bunlar önemini yitirir. Anafilakside hızlı ve doğru müdahale hayat kurtarıcı olurken; gecikmiş, hatalı ya da eksik müdahale hastanın hayatını kaybetmesine neden olur. Anaflaksinin doğru tanınması son derece önemlidir. Tüm sağlık çalışanları çok iyi bilmesi gerekir.

22 Anafilaksi - Semptomlar Semptomlar ; Neden olan etkenle karşılaştıktan ne kadar kısa süre sonra gelişiyorsa o kadar ciddidir. Genellikle tetikleyici etkenle karşılaştıktan sonra 5-30 dk içinde gelişir. Ağız yolu ile alınan bir etken ise bu süre 2 saate kadar uzayabilir.

23 Anafilakside Semptomlar Halsizlik, Baş Dönmesi, Baygınlık hissi, Bilinç Kaybı Yoğun anksiyete Ölecekmiş hissi Burun tıkanıklığı, akıntı, hapşırma, burunda kaşıntı Bayılma, Taşikardi, Aritmi, Hipotansiyon, Anjina, M.infarktüsü Kaşıntı, Ürtiker, Yaygın kızarıklık, Anjioödem Dil-dudak şişliği, anjioödem (solunum güçlüğü yutma güçlüğü) Larinks /farinks ödemi (stridor, ses kısıklığı, boğazda şişlik, kaşıntı, takılma hissi) Alt solunum yolu obstrüksiyonu (Öksürük, nefes darlığı, wheezing, tıkanma hissi, göğüste sıkışma) Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaita inkontinansı Uterus krampları, kanama, idrar inkontinansı El ve ayakta uyuşma, karıncalanma, kaşıntı

24 Anafilakside Klinik Semptomların rastlanma sıklığı (erişkinde) Cilt ve mukozaya ait %80-90 Alt ve/veya üst solunum yolu % Kardiyovasküler sistem % Gastrointestinal sistem %30-45 Santral sinir sistemi %10-15 J Allergy Clin Immunol 2008;121S402 24

25 Klinik tanı hızla konulmalı Temel tedavi hızla uygun şekilde yapılmalı... Tekrar oluşması önlenmeli 25

26 26 Anafilaksi Tanı Kriterleri Aşağıda tanımlanan 3 klinik durumdan herhangi birisinin varlığında anafilaksi tanısı konur. J Allergy Clin Immunol 2006; 117:391

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 Anafilaksi Tanısında Laboratuvar Anafilaksi kliniğiyle eş zamanlı, tanının konulmasına yardımcı olacak rutin bir laboratuvar yöntemi bulunmamaktadır.

32 LABORATUVAR Mast hücre kaynaklı mediyatörlerin ölçümü esasına dayanır Histamin 5-10 dakikada pik yapar, dakika yüksek kalır. Triptaz dakikada pik yapar, 5-24 saat devam eder.

33 33 Anafilaksi Tanısında Laboratuvar Testler Plazma histamin 24-saatlik idrarda histamin metabolitleri Serum triptaz

34 TRİPTAZ Reaksiyonun ilk 4-5 saati içerisinde düz tüp veya EDTA/heparinli tüpe venöz kan örneği alınabilir. Oda ısısında 48 saat 2-8 C de 7 güne kadar bekleyebilir

35 Alerjik Hastalıkların Tanısı Öykü Deri Testleri Prik (delme) test İntradermal test Laboratuvar Alerjen Spesifik IgE Solunum testi Alerjenle uyarı testleri Oral, konjonktival, nazal, labial

36 36 Anafilakside Ayırıcı Tanı Vazodepresör reaksiyon-vazovagal senkop Flush İlaçlar Niasin, nikotin, katekolaminler, ACE inh. Karsinoid sendrom Pankreatik tm ler Tiroidin medüller karsinomu Feokromasitoma Hipoglisemi Alkol zehirlenmesi Postmenapoz Otonom epilepsi Sistemik mastositoz Panik atak Postprandial sendromlar Monosodyum glutamat Histamin zehirlenmesi Endojen histamin üretimi Sistemik mastositoz AML-M3 Bazofilik lösemi Diğer şok sebepleri Hemorajik Endotoksik Kardiyojenik Diğer Vokal kord disfonksiyonu Munchausen's stridor Herediter AÖ Kapiller sızıntı sendromu

37 Klinik olarak ayırıcı tanıda en çok karışan Vazovagal Senkop Solukluk Normotansiyon bazen Hipotansiyon Terleme Bulantı-kusma Bilinç kaybı Bradikardi

38 38 Anafilaksinin Tedavisi Derhal yapılması gerekenler Hızlı değerlendirme Havayollarını kontrol et-gerekirse müdahale et Vital bulguları ve bilinç durumunu değerlendir Süpin pozisyon-ayaklar yukarı Oksijen İM Adrenalin EŞ ZAMANLI OLARAK!!! Derhal damar yolunu açın

39 39

40 -2 40

41 41 Adrenalin IM>SC yoldan daha hızlı pik plazma seviyesi Vastus lateralise Hasta değerlendirilirken eş zamanlı uygulanır Erişkin dozu 1 mg /1 ml lik ampulden Çocuklarda 0.01 mg/kg mg Başlangıç dozu dakika aralıklarla 2-3 defa uygulanabilir

42 42 Ne zaman adrenalin?? Intravasküler kollaps bulguları (hipotansiyon, bilinç kaybı, bayılma, hipotansiyon) veya üst ve alt havayollarında ödem (yutma güçlüğü, ses kısıklığı belirgin solunum sıkıntısı) varsa Adrenalin uygulanmalıdır.

43 43 Adrenalin Şiddetli ve dirençli hipotansiyon varsa IV uygulanabilir: 1:1000 den 0.1 ml (100 mg)+10 ml SF içinde mg/dk infüzyon (5-10 dakikada) Veya 1 :1000 den 1 ml ml SF içinde mg/dk infüzyon (20-30 dakikada) IV adrenalin sadece zor durumlar için saklanmalı ve aritmi açısından mümkünse monitorize edilmelidir. IV yol sağlanamazsa IM doz sublingual alanın 1/3 arka kısmına IV doz endotrakeal tüp içine uygulanabilir

44 44 Anafilakside Tedavi EN ÖNEMLİ PRENSİP: Erken tanıma ve tedaviyi derhal uygulama Adrenalin (Epinefrin) Periferal vazokonstrüksiyon Vasküler geçirgenlikte azalma Kalp üzerine pozitif inotropik ve kronotrop etki Bronkodilatasyon Efektör hücrelerden mediatör salınımında inhibisyon Anafilakside ilk tercih!

45 45 Antihistaminikler Cilt semptomlarında oldukça etkili: ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, anjioödem Kardiyovasküler ve respiratuar semptomlarda etkileri oldukça az; bu nedenle bu gibi durumların tedavisinde tek başlarına kullanılmamalıdır! H1 ve H2 antagonistler, tek başına H1 antagonistlerden daha etkili Difenhidramin 25-50mg (Benison ampul 25 mg) + ranitidin IV

46 Kortikosteroidler Metil prednizolon olarak verilmelidir!!! Dekort değil (Yavaş salınımlı depo kortizondur. Biz daha hızlı etki istiyoruz) Ciddi anafilakside mg prednol amp Daha hafif olgularda mg prednol amp Etkileri 4-6 saat sonra ortaya çıkar: persistan-bifazik anafilaksiyi önleyebilir. Anafilaksi tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. 46

47 47 Hipotansiyon İntravasküler volüm düzeltilmeli Kristaloid veya kolloid-veriliş hızı önemli Ringer laktat veya SF kan basıncına göre Erişkinlerde 5-10mL/kg ilk 5 dakikada Beta bloker alanlarda 5-7 litre sıvı gerekebilir. Bu durumda yoğun bakıma alınmalı Sıvı ve epinefrin yeterli değilse Dopamin 2-20 mg/kg/dk infüzyon (Giludop 400 mg+%5 dekstroz 500 cc içinde)

48 48 Beta bloker alan hastalar Refrakter hipotansiyon Bradikardi Semptomlarda tekrarlama Bronkospazmda beta2- agonistlere yanıtsızlık olabilir. Bu hastalarda kalbin inotropik ve kronotropik özellikleri azalmıştır Atropin mg IV her 10 dakikada 1 toplam 2 mg (bradikardi için) Glukagon (GlukaGen HypoKit 1 mg flakon) 1-5 mg IV bolus, 5-15 mg/dk infüzyon Bulantı, kusma aspirasyona dikkat

49 TEDAVİ * Tedavi, anafilaksinin bulgularına ve şiddetine göre belirlenir. * Gerekli ilaçlar ve malzemeler her sağlık kurumunda olmalıdır. - Hava yolu, solunum ve dolaşım kontrol edilir. - Airway, entübasyon, trakeostomi - Turnike - Trandelenburg pozisyonu - Oksijen (6-8 L/dak)

50 50 Anafilaksinin Klinik Seyri Semptomlar Saniyeler-1 saat içinde ortaya çıkar (5-30dk) Antijen oral alındıysa bazen 2 saat içinde de gelişebilir Ne kadar çabuk başlarsa o kadar şiddetlidir Uygun tedaviyle 4 saatte düzelir Bifazik (olguların %4-20 si) Benzer özellikler (veya daha ağır semptomlar) klinik düzeldikten sonra 8 saat içinde (1-28 saat) tekrarlar Genelde başlangıç epinefrin tedavisi gecikenlerde görülüyor Uzamış, gecikmiş 32 saate kadar Kortikosteroidlerle önlenemeyebilir

51 TEDAVİ-özet- Adrenalin - H1 ve H2 antagonist difenhidramin mg, IV (Benison amp 25 mg) ranitidin 50 mg (Ulcoran amp 50 mg) - Kortikosteroid ( 1-2 mg/kg, 6 saatte bir tekrar) - IV Sıvı - İnhale Beta-2 agonist ( Ventolin nebül) - Aminofillin (5 mg/kg IV) - Vazopressör (Dopamin 2-20 mikrogm/kg/dk) - IV sıvı - Glukagon (1-5 mg IV, 5-15 mikrogm/dak infüzyon) - Atropin ( mg SC veya IM, 10 dak. bir tekrar, max 2 mg)

52 52 Taburcu olurken Düzeldikten sonra hafif olgularda en az 4 saat; ağır olgularda 24 saatlik gözlem Taburcu olurken eğitim, öneriler, epinefrin otoenjektörü Anafilaksi geçiren her olgu risk, değerlendirme ve ileri tedavi yaklaşımları açısından alerji uzmanına yönlendirilmeli!

53 53

54 54

55 55 Anafilaksi Tanı Kriterleri J Allergy Clin Immunol 2006; 117:391 Aşağıda tanımlanan 3 durumdan herhangi birisinin varlığı 1) Dakikalar veya birkaç saat içinde ani olarak başlayan; deri, mukozal alan veya her ikisini de kapsayan semptomlar (yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, dudak, dil, uvulada şişme) VE AŞAĞIDAKİLERDEN EN AZ BİRİSİ a) Solunum bulguları (dispne, wheezing-bronkospazm, stridor, PEF te azalma, hipoksemi) b) Kan basıncında düşme veya uç-organ disfonksiyonuyla ilişkili semptomlar (hipotoni, kollaps, senkop, inkontinans)

56 56 Anafilaksi Tanı Kriterleri J Allergy Clin Immunol 2006; 117:391 2) Hasta için olası bir alerjenle karşılaştıktan dakikalar veya birkaç saat sonra ani gelişen aşağıdakilerden 2 veya daha fazlası: a) Deri-mukozal tutulum (yaygın ürtiker, kaşıntı, kızarıklık, dudak, dil, uvulada şişme) b ) Solunum bulguları (dispne, wheezing, bronkospazm, stridor, PEF te azalma, hipoksemi) c ) Kan basıncında azalma veya uç-organ disfonksiyonuyla ilişkili semptomlar (hipotoni, kollaps, senkop, inkontinans) d ) Persistan gastrointestinal semptomlar (kramp tarzı karın ağrısı, kusma)

57 57 Anafilaksi Tanı Kriterleri J Allergy Clin Immunol 2006; 117:391 3) Hasta için bilinen bir alerjenle karşılaştıktan dakikalar veya birkaç saat sonra kan basıncının düşmesi: Erişkinlerde: Sistolik kan basıncı < 90 mmhg veya kişinin bazal TA değerinin %30 undan fazla düşme olması Çocuklarda: Yaşa göre düşük sistolik kan basıncı veya sistolik kan basıncında %30 dan fazla düşme olması

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ

ANAFLAKSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ANAFLAKSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Eda YILDIZ Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sezgin ULUKAYA İZMİR - 2008 ÖNSÖZ Anaflaksi

Detaylı

DERLEME / REVIEW. Anafilaksi. Anaphylaxy Ayşe Tolunay OFLU. Özel Park Tıp Merkezi, Pediatri Kliniği, Afyonkarahisar

DERLEME / REVIEW. Anafilaksi. Anaphylaxy Ayşe Tolunay OFLU. Özel Park Tıp Merkezi, Pediatri Kliniği, Afyonkarahisar Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 77-82/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Anafilaksi Anaphylaxy Ayşe Tolunay OFLU Özel Park Tıp Merkezi, Pediatri Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received:

Detaylı

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ

ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ ANAFİLAKSİSİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Tanım: Anafilaksi: Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen Klinik Pediatri, 2003;2(3):89-97. Anafilaksi Prof. Dr. Özkan KARAMAN* Dr. Suna KÖSE* Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Vasküler kollaps,

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM Ülkemizde ve Dünyada sık karşılaşılan zehirlenmeler; doğru tanı ve tedavi uygulanmazsa ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilen klinik problemlerdir.

Detaylı

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME

İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE DİĞER ALLERJİK HASTALIKLARIN GÖRÜLME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi : Doç. Dr. Feyzullah ÇETİNKAYA İN VİTRO FERTİLİZASYON SONRASI DOĞAN ÇOÇUKLARDA ASTIM VE

Detaylı

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD 55y, erkek Retinal ven trombozu nedeniyle düzenli Coraspin ve depresyon nedeniyle Cipralex kullanmakta Daha

Detaylı

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ Yayın Tarihi:13.11.2008 Revizyon No/Tarihi:00 Kaynaklar: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) sitesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR Uzm. Dr. Vildan Fidancı Allerjik hastalıklar, endüstrileşmiş ülkelerdeki populasyonda görülen kronik hastalıkların çoğu nedenlerinden biridir. Özellikle 20-30

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları

ALLERJİK RİNİT. Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları ALLERJİK RİNİT Doç Dr Dane Ediger Uludağ Ün.Tıp Fakültesi Alerjik Göğüs Hastalıkları Kursun amaçları Bu derste bir Göğüs Hastalıkları uzmanının alerjik rinit hakkında bilmesi gerektiğini düşündüğümüz klinik

Detaylı

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir?

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Buraya kadar anlatıldığı gibi hırıltılı nefes alıp vermesi olan bir çocuk mutlaka hekime başvurmalıdır. Bu tabiki

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı