ÇANKAYA BELDE GIDA KÜLTÜR SOSYAL SANATSAL EKİNLİKLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKAYA BELDE GIDA KÜLTÜR SOSYAL SANATSAL EKİNLİKLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ÇANKAYA BELDE GIDA KÜLTÜR SOSYAL SANATSAL EKİNLİKLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ : ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı Kurucular tarafından Türk Ticaret Yasasının Anonim Şirketlerin ani bicimde kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket Kurulmuştur. KURUCU ORTAK UYRUĞU ADRESİ 1- Çankaya Belediye Başkanlığı T.C. Çankaya/ ANKARA 2- Altındağ Belediye Başkanlığı T.C. Altındağ/ ANKARA 3- Keçiören Belediye Başkanlığı T.C. Keçiören / ANKARA 4- Mamak Belediye Başkanlığı T.C. Mamak / ANKARA 5- Altındağ Düzenleme Satışları T.C. Akköprü-Altındağ/ ANKARA Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI: MADDE 2 - Çankaya Belde Gıda Kültür Sosyal Sanatsal Ekinlikler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. MADDE 3- Belde sakinlerinin ortak ve çağdaş gereksinmelerini karşılamak ve tanzim etmek, gıda zorunlu tüketim malları ve tarımsal maddeleri üretmek, pazarlamak ve beldenin daha çağdaş bir görünüm alması ve daha güçlü ekonomik zenginliğine ulaşması amacıyla konusu amme hizmeti olan anonim şirket kurulmuştur. AMAÇ VE KONU : MADDE 3- Belde sakinlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal çağdaş gereksinmelerini karşılamak ve düzenlemek, gıda zorunlu tüketim malları ve tarımsal maddeleri üretmek, pazarlamak lokanta-belde evi Belde tiyatrosu, sinema ve benzeri etkinlikleri içeren merkezler kurup işletmek, beldenin daha çağdaş bir görünüm alması ve daha güçlü ekonomik zenginliğine ulaşması amacıyla konusu amme hizmeti olan anonim şirket kurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak Anonim şirket: a- Tarım, gıda ve zorunlu tüketim malları, üretim, iç ve dış ticaret taahhütlülük işleri, ulusal ve uluslar arası mümessillik, komisyonculuk, toptancılık pazarlama ve perakendecilik yapabilir. Acente alıp verebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. b- Faaliyet konusuyla ilgili olarak her türlü ham yarı mamul ve mamul madde üretiminde bulunabilir. Bu konularla ilgili imalat sanayi kurabilir. Makine, teçhizat ve tesisatsın imali ithalat ihracat ve dâhili ticaretini yapabilirler. Pazarlama için gerekli paketleme ambalaj ve dağıtım işlerini yapabilirler.

2 c- Şirket konusu ile ilgili ürettiği malları ve bunun dışında faaliyet ilanlarına giren diğer malların üreticiden alınıp tüketiciye satılmasında üreticisi tekel niteliğinde olan malları sağlayarak piyasadan daha ucuz bir biçimde özellikle dar gelirli ailelere ulaşmasında görev yapacak tanzim satış mağazaları kurabilir ve işletebilir. d- Amacına uygun olarak fidanlıklar fideler çiçek ve meyve bahçeleri kurabilir, işletebilir. Elde ettiği ürünleri belediye gereksinimlerini karşılamakta kullanır, fazlasını satabilir. e- Şirket amacına ulaşmak için gerekli her türlü taşınır ve taşınmaz malı kazanabilir kiralayabilir devredebilir satabilir, yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere yasaların izin vermesi ve önerdiği yöntemler çerçevesinde ortak olabilir. f- Şirket amacı ile ilgili işler için yararlı, ihtira beratları hakları, marka, model, resim, bröve, amblem ve ticari ünvanlarını, ustalık ( know-how) özel üretim yöntemlerini ve sayılanların dışında diğer benzeri sanayi ve teknolojik hakları yaratabilir, kazanabilir, devredebilir, kaybedebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir ve konusu ile ilgili ticari sözleşme yapabilir. g- Şirket konusu ile ilgili ekonomik her çeşit organizasyon pazarlama ve düzenleme satışları ve danışmanlık yapabilir, temsilcilikler, dağıtıcılıklar, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, panayır düzenleyebilir, bu konudaki düzenlemelere katılabilir. Şirket konusu ile ilgili ekonomik her çeşit organizasyon pazarlama ve düzenleme satışları ve danışmanlık yapabilir, temsilcilikler, dağıtıcılıklar, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, panayır gıda tarım ve zorunlu tüketim malları ile ilgili seminer ve haftalar düzenleyebilir, bu konudaki düzenlemelere katılabilir. h- Şirket kültür- sanat konularındaki amacını gerçekleştirmek üzere, sinema ve yerleşik bir kurum niteliği olan tiyatro kurabilir. Ulusal ya da uluslar arası festivaller düzenleyebilir, sergiler açabilir. Halk oyunları ve halk ozanları şenlikleri düzenleyebilir. Bunun için sanatçılar ve idari ve teknik personel istihdam edebilir. Bu faaliyetlerde belediyelerle ya da başka özel, tüzel kişi ve kurulardan salon, kongre ve sanat merkezleri ile eklentileri kiralayabilir, satın alabilir, şirket bu yerleri doğrudan kendisi inşa ve tefriş edebilir. Eklentileri ile birlikte bu yerleri işletir veya kiraya verebilir. Yukarıdaki gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Bu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izin alınacaktır. i- Katı atık ve geri dönüşümü ile ilgili tesis kurmak, kiralamak ve bu tesisler üzerinden katı atık ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunup alım satım faaliyetlerini yürütmek, yürüttürmek, devretmek, kiraya vermek ve katı atık faaliyeti ile ilgili her türlü başkaca faaliyet sürdürmek. j- Şirket sağlıkla ilgili konularda hastane, poliklinik, laboratuar, araştırma merkezi, röntgen tetkik ve teşhis laboratuarı ile her türlü sağlık taramalarını gerçekleştirecek seyyar veya sabit üniteler oluşturur. Bunlara ilişkin donanımları sağlar, ayrıca tıbbi araç- gereç konusunda mümessillik ve bayilikler alır. Tıpta yeni buluş ve gelişmelere dayalı her türlü araç ve gereç ithali ile bunları çalıştırılması, dağıtımı ile ilgili şubeler açar veya doğrudan yürütümünü sağlar. Şirket, halk sağlığını ilgilendiren her konuda yatırım yapar ve girişlerde bulunur.

3 k- Yurt içi ve yurt dışı tarihi, coğrafi turistik özellikleri olan bölgelerin tanınması amacı ile tur organizasyonları düzenlemek. Kültür ve sanat hizmetlerinin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde fuar, sergi teşhir merkezi açmak ve bunlarla ilgili her türlü ekonomik ve sosyal etkinlikleri yapmak, organize etmek ve işletmek. Şirket amaçlarına yönelik yayınlar çıkarmak. Kısa dönemde her türlü mesleki konularda kurslar düzenlemek. Ulusal ve Uluslar arası düzeyde her türlü kültür ve sanat festivalleri, bilimsel seminer ve konferans düzenlemek, bu konuda kamu ve özel kuruluşlarla da işbirliği ve çalışmalar yapmak. Yurdun herhangi bir yerinde ve özellikle turizme elverişli bölgelerde araziler almak ve bu araziler satmak, iktisap edilmiş araziler üzerinde turizme elverişli tesisler kurmak, otel, motel, pansiyon, lokanta, kamping, plaj, eğlence yerleri mümessil yerler inşa etmek ve bu yerleri satmak veya bu şekilde tesis olmuş yerleri satın almak, onarmak, işletmeye yeniden açmak ve yeniden satmak veya başkalarına kiraya vermek veya mevcut tesisleri devralmak temlik, telkin etmek, kiralayıp işletmek. Yurt içinde veya yurt dışında turizm acentelikleri kurmak veya kurulmuş turizm acentelikleri ile devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek, bu kabil acentelikleri işletmek, devralmak veya başkasına devretmek. l- Her türlü otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayi mamulleri, iş ve inşaat makineleri tarım araç, gereç ve makineleri, motosikletler ve bisikletler, her türlü motorlu jenaratör, ambalaj ve baskı makineleri bunların yedek malzemeleri her türlü araç lastikler alım satım imal ve ithalatını ve ihracatını yapabilir. m- Haberleşme kanalları açmak, kiralamak, yayın organları oluşturmak, radyo ve televizyon yayınları için gerekli makine teçhizat ve donanımları kiralamak, satın almak, bununla ilgili her türlü ticari faaliyeti sürdürmek. n- Her türlü fuar organizatörlük, menajerlik ve sportif faaliyetlerin organizasyonunu gerçekleştirmek ve tanıtımını yapmak. Matbaacılık işleriyle uğraşmak ve bu konudaki her türlü basımevi yayın satış ve dağıtım organizasyonlarının hepsini ticari faaliyeti olarak almak, satmak, işletmek, kiraya vermek ve matbaacılık faaliyeti ile ilgili başkaca her türlü faaliyeti sürdürmek. Bu faaliyetlerde Belediyelerle ya da başka özel, tüzel kişi ve kurumlardan, salon, kongre ve sanat merkezleri ile eklentileri kiralayabilir, satın alabilir, şirket bu yerleri doğrudan kendisi inşa ve tefriş edebilir. Eklentileri ile birlikte bu yerleri işletir veya kiraya verebilir. Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda kara alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Bu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izin alınacak. ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 4- Şirketin merkezi Ankara dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek koşuluyla, Genel Kurul kararı ile yurt dışında ve içinde gerekli görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirlikler tesis edebilir. ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. ŞİRKETİN SERMAYESİ

4 MADDE 6- Şirketin sermayesi ( üçmilyon YTL) dir. Bu sermaye her biri 1,00 YTL ( bir YTL) değerinde (üçmilyon) adet ada yazılı paydan oluşur. Şirketin bundan önceki YTL (Yüzbin YTL) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ,00 YTL (ikimilyondokuzyüzbin YTL) tutarındaki sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup, ¼ ü sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde, geri kalan ¾ sermaye tutarı tarihinde ödenecektir.. Bu konu ile ilgili alanlar ana sözleşmenin 16. maddesine göre yapılır. ORTAK ADI PAY ADEDİ/ ORANI / PAY TUTARI 1.Çankaya Belediyesi ,00 % 98, ,00-TL. 2.Altındağ Belediyesi 160,00 % 0, ,00-TL. 3.Mamak Belediyesi 1.000,00 % 1, ,00-TL. 4.Altındağ Düz. Gıda ve Sat. Ltd. Şti. 160,00 % 0, ,00-TL. 5.Çankaya İmar A.Ş. 112,00 % 0, ,00-TL. 6.Çankaya Bel. Çal. Yap. Ve Day. S. 62,00 % 0, ,00-TL. 7.Çankaya Bel-pet Ltd. Şti. 13,00 % 0, ,00-TL. TOPLAM ,00 % 100, ,00 TL. YÖNETİM KURULU MADDE 7- Şirketin işleri, Türk Ticaret Kanunu kurallarına göre Genel Kurul tarafından ortaklar, ya da ortak temsilcileri arasından seçilerek en az beş en çok dokuz kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Genel Kurul gerek görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman azledebilir. İlk yönetim kurulu üyelerini sayısı beş kişidir. Genel Kurul kararı ile bu sayı ana sözleşmedeki sınırlar arasında belirlenebilir. Yönetim Kurulu bir veya daha fazla murahhas üye seçebileceği gibi üyeleri arasından veya dışardan bir genel müdür ve müdürler atayabilir. Murahhas üye ya da genel Müdür ve Müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM MADDE 8- Şirketin yönetimi ya da dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyelerinin tümü birinci derece imza yetkilisidir. Genel Müdür ve diğer yetkililere birinci ve ikinci derece imza yetkileri Yönetim Kurulunca verilebilir. Şirket kaşesi altına atılmış iki yetkili imza ile temsil ve ilzam edilir. İmzaların temsil ve ilzam konusundaki yetki sınırı yönetim kurulunca kararlaştırılır ve Türk Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ MADDE 9- Yönetim Kurulu, ana sözleşme ve Türk Ticaret Yasasına göre, genel kurul a ve denetçilere verilmiş olan görevler dışında, şirketin tüm görevlerini üstlenir ve tüm yetkilerini kullanır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. TOPLANTILARI MADDE 10- Yönetim kurulu, ayda en az bir kere toplanır. Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim kurulu başkanının, yokluğunda başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılar denetçilere de duyurulur. Denetçiler katıldıkları toplantılarda görüş belirtirler ama oy kullanamazlar. DENETÇİLER

5 MADDE 11- Genel kurul gerek ortaklar ve temsilcileri, gerekse dışarıdan üç yıl için görev yapmak üzere en az üç en çok beş kişilik denetleme kurulu seçer. Kuruluş denetçileri üç kişi olarak bir yıl için seçilmişlerdir. Genel Kurul kararı ile bu sayı ana sözleşmedeki sınırlar arasında belirlenebilir. GÖREVLERİ MADDE 12- Denetçiler Türk Ticaret Kanununun maddelerinde yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçiler, şirketin iyi biçimde yönetiminin sağlanması ve şirket yararının korunması konusunda, gerekli görecekleri tüm tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine yasanın 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye görevli ve yetkilidir. Denetçiler yasa ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. GENEL KURUL MADDE 13- Şirketin en yüksek karar organıdır. Türk Ticaret Kanununun kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Genel Kurul, gündemine giren konuları görüşür. Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçer. Çalışma raporlarını onaylar ya da red edebilir. Bilanço gelir-gider cetvellerini inceler ve karar bağlar, Yönetim kurulu üyelerini ve denetçileri görevden alabilir, ücretlerini belirler. a) Çağrı biçimi: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Yasasının ve 368. madde hükümleri uygulanır. Çağrı duyurularında gündemin gösterilmesi gerekmektedir. Gündemde gösterilmeyen konular görüşülemez. b) Toplantı zamanı: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve senede en az bir kez olağanüstü genel kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda toplanır. c) Toplantı yeri: Genel Kurul Şirketin merkezinde ya da yönetim kurulunun toplantı için tayin edeceği yönetim merkezinin bulunduğu kentin elverişli bir yerinde toplanır. d) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların ya da vekillerinin bir yapı için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini öteki paydaşlar yada dışarıdan atayacakları vekili kanalıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgelerinin biçimini Yönetim Kurulu belirler. e) Görüşmelerin Yapılması ve karar çoğunluğu:

6 Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, başkanlık eder. Genel kurul yazmanı ile oy toplamaya memur olanlar genel kurulca seçilir. Şirketin genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı konular görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar oranında Türk Ticaret Yasası hükümleri uygulanır. f) Toplantılarda Komiser Bulunması: Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir. HESAP DÖNEMİ MADDE 14- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şu kadar ki birinci hesap dönemi, şirketin kati olarak kurulduğu tarih ile o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar. BİLANÇOD, GELİR- GİDER CETVELLERi YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORLARI: MADDE 15- Her yılın ilk gününden son gününe kadar süren Hesap dönemini içeren bilanço, gelir- gider cetveli yönetim kurulu raporları genel kuruldan on beş gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesi için askıya çıkarılır ve ada yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla gönderilir. Genel Kuruldan sonra ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak genel kurul tutanağı ve toplantıya katılanların cetveli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yasal sürede gönderilir ya da komisere elden teslim edilir. İLANLAR MADDE 16- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Yasasının 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce ilan edilir. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Yasasının 368. maddesinin hükümlerine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yasanın 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. KARIN BELİRLENMESİ VE DAĞITIMI MADDE 17- Şirketin işletme ve genel giderleri amortismanları, yasal olarak ödenmesi gerekli vergileri, gelirden düşülmesinden geriye kalan miktar kardır. Bu kardan: a-% 5 Yasal yedek akçe, b- % 5 Birinci kar payı, c-% 2 Şirket yönetim kurulu üyeleri genel müdür, müdür yardımcıları ve müdürlerine maaşları oranında, d-% 3 Şirket çalışanlarının ücretleri oranında,

7 pay dağıtıldıktan sonra, kalan kar, ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir. Şirket yönetim kurulu üyelerine, genel müdür ve yardımcılarına, müdürlere, şirket çalışanlarına ayrılan miktardan ve şirket paydaşlarına dağıtılan ikinci kar payından Türk Ticaret Yasasının 466. maddesinin 3. bendi gereğince %10 kesilerek yasal yedek akçeye eklenir. Maddede ki c ve d bentlerinde gösterilen dağıtımın ödeme zamanlaması yönetim kurulunca belirlenir. Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun önerisi üzerine gene kurul tarafından kararlaştırılır. Yasa ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Yasasının 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. PAY SENETLERİ VE TAHVİL ÇIKARILMASI MADDE 18- Şirket pay senetlerinin hepsi ada yazılıdır. Şirketin yükümlenilen sermayesinin tamamı ödenmeden yeni pay senedi çıkarılamaz. Sermaye yükümlülüğü tamamen yerine getirildikten sonra genel kurul kararıyla Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre pay senedi çıkarılır. Şirket, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla yasa hükümleri içerisinde ödenmiş sermayesi oranında tahvil çıkarabilir. FESİH VE İNFİSAH MADDE 19- Şirket, Türk Ticaret Yasasında gösterilen nedenlerle ya da mahkeme kararıyla infisah edebileceği gibi kanunu hükümler çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirketin feshi ve infisahı durumunda tasfiye Türk Ticaret Yasasına göre icra olunur. HAKEM VE MAHKEMEYE BAŞVURMA MADDE 20- Şirketin gerek çalışma, gerek tasfiye zamanında şirket ile paydaşlar, yada paydaşlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile çözülür. Mahkemeye intikal icap ed en durumlarda yetkili mahkeme, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. YASAL KURALLAR MADDE 21- Bu ana sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Yasası hükümleri uygulanır. ANA SÖZLEŞME DAĞITIMI MADDE 22- Bu ana sözleşme bastırılarak paydaşlara, Sanayi Ticaret Bakanlığına yasa gereğince verilmesi istenildiği kadar gönderilir. KURULUŞ

8 MADDE 23- İş bu ana sözleşme kurucuların imzası ile 23 asıl 2 geçici maddeden oluşmuştur. GEÇİCİ MADDELER MADDE 1- Şirketin ilk genel kuruluna kadar görev yapacak yönetim kurulu üyelerine aşağıda belirtilen kişiler seçilmiştir. ADI- SOYADI 1- Ergün Serdar KARADUMAN 2- Haydar Ali ULUSOY 3- Hüseyin Savaş YORGANCI 4- Eser ATAK, 5- Levent KARAKUŞ MADDE 2- Şirketin ilk genel kuruluna kadar görev yapacak denetim kurulu üyelerine aşağıda belirtilen kişiler seçilmiştir. ADI- SOYADI 1- Sultan ÇEÇEN 2- Erkan DEMİR 3- Mehmet Fikret ÖZBİLGİN İş bu ana sözleşme aşağıda adı ve ünvanı yazılı kurucu ortaklar tarafından imza edilmiştir.

YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ

YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu

Detaylı

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, unvanları, vergi daireleri ve numaraları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

Şirketin ticaret unvanı "LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Şirketin ticaret unvanı LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİdir. ANA SÖZLEŞME Bölüm A GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM l Kuruluş Madde 1: (25 Haziran 1985 tarih 1291 sayılı T.T.S.G.) Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : MADDE 1 Aşağıda ad soyad ve ünvan, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 159632 Merkez AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ I- KURULUŞ : 15/12/2000 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, tabiyetleri, ikametgâhları yazılı kurucular

Detaylı

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No : 265852 213424 Ticaret Ünvanı AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi KURULUŞ : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE (1) : Aşağıda mukavele altında adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 07/10/1954 TASDİK TARİHİ : 16/08/1954 TASDİK NO : 4/3470 TESCİL TARİHİ : 05/10/1954 TİCARET SİCİL NO : 2340 SANAYİ SİCİL NO : 010035 26

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı