Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:"

Transkript

1 FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Abonelik Sözleşmesi Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 Ablok Kat:1 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Boğaziçi Kurumlar V.D.: Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi: (444 CRYN) Kurumsal Abonelik Bireysel Abonelik Diğer Kurumsal Abone Bilgileri Şirket Unvanı: Vergi Dairesi: Vergi No.: Şirket Yetkilisi: T.C. Kimlik No.: Bireysel Abone Bilgileri Adı / Soyadı: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport Kimlik Seri No.: T.C. Kimlik No.: Cinsiyet: Erkek Kadın Doğum Yeri ve Tarihi: Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl / İlçe: Baba Adı: Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı: Tarife Paketi Bilgileri Fatura Bilgileri Adres 1: Adres 2: Semt / İlçe: İl: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Hizmet Verilecek Tesisat Bilgileri Abone Grubu Abone No CERE AN Abone Noktası Bilgileri C AN Kodu: Satış Danışmanı Kodu: Sayaç Adresi SEÇİLEN TARİFE PAKETİ SEÇİLEN TARİFE PAKETİ KODU (CERE AN tarafından uygulanacak Tarife Paketleri ne, bunların içeriğine, koşullarına ve bunlarda meydana gelecek değişikliklere CERE AN Abone Noktaları ndan, CERE AN Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi nden veya adresinden ulaşılabilinecektir. CERE AN, ayrıca Tarife Paketleri ne ilişkin değişikliklerini yürürlüğe girmeden önce Abonelerine duyuracaktır.) CERE AN ile paylaşmış olduğum ve CERE AN nezdinde bulunan satış ve pazarlamaya esas olacak her türlü bilgimin, CERE AN tarafından kaydedilmesine, saklanmasına ve bu doğrultuda CERE AN ın bu bilgileri CERE AN Abone Noktaları ve Fina Grup Şirketleri veya CERE AN tarafından yetkilendirilmiş kişi ve şirketler ile paylaşmasına izin veriyorum. Sözleşme nin tümünü, burada yazılı tüm şartları okudum, anladım ve imzalayarak kabul ediyorum. Abone Adı, Soyadı / Unvanı Tarih İmza Lütfen, son sayfadaki abone bilgilerinin olduğu bölümü ve seçtiğiniz Tarife Paketi ne ilişkin kullanım şartlarını ( Kullanım Şartları ) imzalamayı unutmayınız. Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi

2 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi ( Fina veya CERE AN ) ile diğer taraftan, Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında abone bilgileri belirtilen gerçek veya tüzel kişi ( ABONE ) arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde, bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, aslı CERE AN da kalacaktır. 2- TANIMLAR İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarını, Kanun: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu nu, Lisans Yönetmeliği: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ni, Önemli Olumsuzluk Hali: Lisans Yönetmeliği tahtında sayılan mücbir sebep hallerini, PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ni, Tarife Paketi: CERE AN tarafından İlgili Mevzuat kapsamında serbestçe belirlenen ve Sözleşme kapsamında sağlanan elektrik enerjisi karşılığında alınacak ücretleri, şart ve kuralları içeren paketi, TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ni ifade eder. İşbu Sözleşme de kullanılan ancak burada tanımlanmamış ifadeler için İlgili Mevzuat taki tanımlar geçerli olacaktır. 3- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU İşbu Sözleşme nin amaç ve konusu, CERE AN tarafından ABONE ye elektrik enerjisi satışının koşul ve şartlarını ve Taraflar ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. ABONE nin Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında belirtilen veya Müşteri Hizmetleri ni arayarak seçtiği veya CERE AN web sitesi üzerinden online olarak belirlediği veya CERE AN ın diğer her türlü satış kanalına belirttiği Tarife Paketi ve tercihleri doğrultusunda elektrik satışı sağlanacaktır. 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleşecek elektrik enerjisi satışının, ancak PMUM ve yerel dağıtım şirketi nezdinde enerji satışının kayıt altına alınmasına istinaden ABONE ve CERE AN ın İlgili Mevzuat çerçevesinde yapmış olduğu tüm yasal başvuru ve işlemlerin olumlu sonuçlanmış olması halinde gerçekleşeceği konusunda mutabıktırlar. İşbu koşulların gerçekleşmemesinden dolayı elektrik satışı başlamaz ise, CERE AN ın ABONE ye karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır ve CERE AN Sözleşme yi derhal haklı nedenle fesih edebilecektir. İşbu Sözleşme çerçevesinde elektrik enerjisi satışı, işbu koşulların yerine getirilmesini müteakip, İlgili Mevzuat ın ve yerel dağıtım şirketi uygulamalarının izin verdiği ilk günde başlayacaktır Elektrik satış hizmetinin kapsamı, verilmesi ve donanımın kurulması için gereken bilgiler, ABONE tarafından işbu Sözleşme nin imzası anında Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında bulunan formun ve ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi ne ilişkin Kullanım Şartları nın doldurulması ve imzalanması suretiyle CERE AN a verilecek olup, uygulanacak Tarife Paketi bu bilgilere istinaden belirlenecektir CERE AN, yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde ABONE ye, kısa mesaj, arama, posta, e-posta yoluyla veya kendi internet sitesi üzerinden duyurmak suretiyle, sunduğu elektrik enerjisine ilişkin Tarife Paketleri ni uygulamaya alma, değiştirme, kaldırma, yenileme, koşullarını ve içeriğini değiştirme ve Tarife Paketleri nde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına kayıtsız ve şartsız sahiptir. CERE AN, aboneliklerine önceden bildirmek suretiyle minimum tüketim faturalama hakkına sahiptir. ABONE, yapılan bu duyurulardan haberdar olmadığı gerekçesiyle CERE AN dan hak talebinde bulunamaz. CERE AN ın Tarife Paketleri ne ve bunlarda meydana gelen fiyat dahil her türlü değişikliklere, CERE AN Abone Noktaları ndan, Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi nden veya adresinden ulaşılabilecektir CERE AN, abonelik ve müşteri hizmetleri verilecek kanalları serbestçe belirlemeye ve bu kanallar üzerinden bir takım işlemleri yapmayı sınırlandırmaya yetkilidir. ABONE, sunulan kanalları kullanmak suretiyle gerçekleştireceği abonelik işlemlerinin ve seçtiği Tarife Paketleri nin bu Sözleşme ye tabi olacağını kabul ve beyan eder ABONE nin, Sözleşme başlangıcında herhangi bir seçim yapmaması halinde, ABONE ye Sözleşme imza tarihinde yürürlükte bulunan STANDART Tarife Paketi uygulanır Sözleşme kapsamında ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi nin süreli veya dönemsel olması halinde ve ABONE nin bu süre veya dönemin sonunda aboneliğini sona erdirmemesi durumunda, kesinti yaşanmaması için, ABONE bilgilendirilerek, aboneliği dönem sonunda otomatik olarak güncel STANDART Tarife Paketi şartları ile yenilenecektir ABONE nin seçtiği ve kullandığı Tarife Paketi nin herhangi bir zamanda CERE AN tarafından uygulamadan kaldırılması ve ABONE nin CERE AN ın bildirimine rağmen yeni bir Tarife Paketi seçimi yapmaması halinde, CERE AN ABONE yi bilgilendirerek güncel STANDART Tarife Paketi ne geçirecektir Satılan elektriğin miktarının tespitinde, ABONE nin Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında belirttiği tesisatlarının elektrik giriş noktalarında bulunan sayaç ve ölçüm devreleri üzerinden kayıt ve tespit edilen aktif enerji miktarları esas alınacaktır. ABONE, işbu sayaçları, Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ e uygun olacak şekilde tanzim ettiğini veya edeceğini, ayrıca işbu sayaç ve ölçüm devrelerinin bakım, onarım ve değişimini yerel dağıtım şirketinin talebi halinde yaptıracağını beyan ve taahhüt eder Satılan elektriğin miktarının tespitinde yerel dağıtım şirketinin yapmış olduğu ölçümlere ilişkin tutanak, ABONE tarafından posta ile ya da elektronik ortamda CERE AN a gönderilecektir. CERE AN ın endeks okuması ile ilgili dağıtım şirketinin yapmış olduğu endeks okumaları arasında bir fark olması durumunda, CERE AN ın kayıtları ve hesaplaması dikkate alınacaktır ABONE, CERE AN ın işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılacak elektrik enerjisi satışı ile ilgili yükümlülüğünün sadece elektrik enerjisinin fiyatlandırılması açısından olduğunu kabul eder. Şöyle ki; satılacak elektrik enerjisinin fiziksel olarak tedariğinde ve taşınmasında sorumlu kişi, münhasıran İlgili Mevzuat çerçevesinde görevlendirilmiş olan iletim ve / veya dağıtım şirketleridir. Teknik sebeplerden (dağıtım hattı kopması, trafo bozulması, frekans düşümü halleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), üçüncü şahısların sebep olacağı arıza hallerinden veya Önemli Olumsuzluk Halleri nden ötürü ABONE nin tüketim birimlerine elektrik enerjisi tedarik edilememesi halinde, ABONE CERE AN ın sorumlu olmadığını ve CERE AN dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin sistemde kullandığı reaktif enerji ve sistemden çektiğigüç de ölçülecektir. Şayet bu ölçümlerin Elektrik Piyasası TarifelerYönetmeliği nde veya diğer İlgili Mevzuatta belirtilen yasal sınırları aşmasıhalinde ABONE, birim bedeli aktif enerji birim bedelinden yüksek olmamakkoşulu ile CERE AN a CERE AN ın belirleyeceği birim fiyattan reaktif enerjibedeli ve güç aşım bedeli ödeyeceğini kabul eder. Aynı şekilde, tüketim birimlerindetrafo, hat ve dağıtım kaybı olması halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller ve sayaçlar ile alakalı varsa kesme/bağlama veya sökme/takmabedelleri ABONE ye ayrıca yansıtılacaktır.

3 4.12. ABONE nin işbu Sözleşme nin imzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi halinde, CERE AN elektriği kesme ve Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir ABONE, Sözleşme kapsamında elektrik satışının sağlanması, sayaçların okunabilmesi veya elektriğin kesilebilmesi amacıyla gerekli kurulum, kesim ve teknik destek işlemleri için CERE AN veya ilgili dağıtım şirketi personeline ya da CERE AN ın belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışma alanı, giriş hakkı ve haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli alanı, kablolama iznini ve enerjiyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder ABONE nin kendisinden kaynaklanan sorunlar ABONE nin sorumluluğunda olup CERE AN a hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez CERE AN tarafından elektrik satışının sağlanması için, ABONE ye tahsis edilen veya ABONE ye ait olan her türlü donanımdan, abonelik hakkının kullanımına ilişkin kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal CERE AN a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde ABONE, kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacağını, söz konusu şifre ve kullanıcı adının kendisi tarafından kullanılmadığını iddia etmeyeceğini, bunların yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder CERE AN tarafından, makul süre öncesinde usulünce ABONE ye bilgi verilerek, şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçilebilir. CERE AN, ABONE nin talebinin mücbir sebepler ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle karşılanmamasından sorumlu değildir ABONE, bu Sözleşme den doğan haklarını CERE AN ın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara kiralayamaz ve/veya devir, temlik ve rehin edemez. CERE AN ın muvafakatiyle Sözleşme den doğan hakların devredilmesi halinde ABONE, devir tamamlanıncaya kadar bu Sözleşme den doğmuş ve/veya doğacak tüm borçların, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kendisi ve devralan tarafından müştereken ve müteselsilen ödeneceğini kabul ve taahhüt eder ABONE, Sözleşme kapsamında tedarik ettiği elektrik enerjisini hiçbirşekilde 3. kişilere satamaz, kullandıramaz, yeniden satma konu olacak şekildeticari amaçla kullandıramaz ABONE, Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi ile yaptığı her türlü görüşmelerin ve internet üzerinden yaptığı tüm işlemlerin CERE AN tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların CERE AN tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder CERE AN, Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasındaki formda yer alan abone iletişim bilgilerini kullanarak, yeni Tarife Paketleri, kampanyalar, borç ödeme ihbarları, Tarife Paketi değişiklikleri, elektrik kesim bildirimleri, ABONE nin borç durumu vs. hakkında ABONE ye bilgi verebilir ve ABONE ye İlgili Mevzuat ta öngörülen diğer bildirimlerde bulunur. İlgili Mevzuat gereği gönderilen bildirim ve iletilerin CERE AN dan kaynaklanmayan sebeplerle ulaşmamasından CERE AN sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında verilen bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu ve değişiklikleri derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, İlgili Mevzuat ın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere, söz konusu bildirim ve iletileri istememesi halinde talebini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi vasıtasıyla CERE AN a iletebilir İşbu Sözleşme de belirtilmeyen hususlarda; İlgili Mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ABONE nin herhangi bir kanun veya İlgili Mevzuat a uymaması nedeniyle kendisine ceza kesilmesi ve bu cezanın CERE AN tarafından ödenmesi halinde, ABONE CERE AN ın yaptığı ilk tebligata istinaden bu cezayı 5 (beş) iş günü içerisinde ödemeyi ve bu hatalı hareketi neticesinde CERE AN ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder ABONE nin işbu Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi satılan tüketim birimlerinde, CERE AN tarafından veya resmi makamlarca, inceleme ve denetleme yapılması veya bilgi istenmesi durumunda, ABONE ilgili tüketim birimlerini denetlemeye ve incelemeye açmak ve talep edilmiş olan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak zamanında CERE AN yetkililerine ulaştırmak ile yükümlüdür ABONE, içinde bulunduğu ayda, bir önceki aya oranla ortalama % 20 (yüzde yirmi) ve üzeri değerinde kapasite artırımı veya kapasite indirimi öngördüğü durumlarda CERE AN ı kapasite değişiminin 15 (onbeş) gün öncesinden bilgilendirmekle yükümlüdür ABONE nin abone grubunun değişmesine neden olabilecek her türlü uygulamayı ve/veya gelişmeyi bunu takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde CERE AN a ve aynı zamanda ilgili Dağıtım Şirketine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. ABONE, bildirim yapılmaması neticesinde CERE AN ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 5- MALİ HÜKÜMLER 5.1. ABONE, aşağıdaki formül çerçevesinde elektrik tüketimi ile alakalı perakendesatış bedelini, CERE AN ın belirleyeceği aylık hizmet bedelini ve diğertüm masraf, bedel, fon, vergi vb. bedelleri ödemek ile yükümlüdür. Bu kapsamdaabone, perakende satış fiyatına ilaveten, CERE AN tarafından belirlenenaylık hizmet bedelini, TEDAŞ ın ilgili Tarifesi nde belirtilen PerakendeSatış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere tüm diğer tarife bileşenlerinin(dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma,TRT Payı, Enerji Fonu, BTV) toplamını ve madde de belirtilen şekilde varsareaktif enerji bedeli ve güç aşımı bedelleri ile yine varsa sayaç açma/kapamave sökme/takma bedellerini ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarakilgili Mevzuatta uygulanan veya ileride uygulanacak olan diğer tüm vergi, ücret,masraf, fon, bedel, vs. de ödeyeceğini; ve ilgili faturasında belirtilen son ödemetarihi geçtikten sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve ilgili faturada belirtilenoranda gecikme faizi ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.toplam Satış Bedeli = Sabit Ücret + [Tüketim miktarı x (Birim Satış Fiyatı + KayıpKaçak Bedeli)] x [1+ (Enerji Fonu) + (TRT Fonu) + (BTV)] + Tüketim miktarıx (Özel Tedarikçilerden Enerji Alan Tüketiciler için Dağıtım Sistem KullanımBedeli + Özel Tedarikçilerden Enerji Alan Tüketiciler için Perakende Satış HizmetiBedeli + Özel Tedarikçilerden Enerji Alan Tüketiciler için İletim SistemKullanım Bedeli) + CERE AN aylık hizmet bedeli+ Perakende Satış HizmetiFaturalama Bedeli + Trafo, Hat ve Dağıtım Kayıpları + + Reaktif Enerji Bedeli +Güç Aşım Bedeli + Sayaç Açma/Kapama + Sayaç Sökme/Takma Bedeli + KDV 5.2. Elektrik satış fiyatları ile alakalı gelecekte tahsil edilmeye başlanabilecek her türlü ek bedel, masraf, vergi, fon vb. nihai faturalandırma hesabına katılacak olup, bu tip her türlü ek vergi, fon ve bedeli ödeme yükümlülüğü, İlgili Mevzuat ta işbu vergi, fon veya bedellerin CERE AN tarafından ödenmesi öngörülmüş olsa bile ABONE tarafından ödenecektir. CERE AN tarafından ödeme yapıldığı hallerde derhal ABONE ye rücu edilecektir ABONE nin İlgili Mevzuat kapsamında içinde bulunduğu abone grubuna ilişkin olarak EPDK veya TEDAŞ tarafından yeni bir tarife uygulanması halindeve/veya ABONE nin son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesiile görevli perakende satış şirketinden elektrik enerjisi satın almasıhalinde ABONE ye uygulanacak yeni bir tarife düzenlenmesi veya uygulanan mevcut tarifenin değiştirilmesi halinde, Madde 5.1 ve Kullanım Şartları nda

4 belirtilen perakende satış fiyatları hesaplanırken mevzu bahis değişiklikten önceki tarife ile yeni tarifeden yüksek olanı esas alınır CERE AN, ABONE ye aylık/dönemsel olarak ABONE nin seçmiş olduğu TarifePaketi üzerinden fatura düzenler ve ABONE ye elektronik posta yoluyla gönderir. ABONE nin faturaların kendisine elektronik posta yoluyla değil de, basılıolarak, adresine gönderilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde, CERE AN, postalama ücreti ABONE ye ait olmak üzere, ilgili faturaları basılı olarakabone nin adresine posta yoluyla gönderir. Faturanın postayla veya e-posta yoluylagönderiminde, CERE AN ın kontrolü dışında meydana gelen nedenlerdendolayı ABONE ye geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından CERE AN sorumlututulmayacaktır. Faturanın ABONE ye ulaşmaması veya geç ulaşması halindeabone, fatura bilgilerini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi nden öğrenecektir. Sözleşme herhangi bir nedenle sona erene kadar ABONE, faturanın kendisine ulaşmasını beklemeden, seçtiği Tarife Paketi ve kampanyada yer alan tüm bedelleri, yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte TarifePaketi koşullarında ve belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. ABONE, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar borcunu tamamenödemez ise, CERE AN sağlanan elektrik enerjisi tedariğini durdurma, sona erdirme, ABONE nin elektriğini kesme veya kestirme hakkına sahiptir CERE AN, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına mahsup etme hakkını saklı tutar Faturada belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için CERE AN tarafından günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikmeli gün sayısı kadar gecikme faizi uygulanır. Uygulamadaki güncel gecikme faizi oranları ABONE ye gönderilen faturalarda bildirilir ABONE nin faturaya itiraz süresi, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün olup, faturaya itiraz, ödeme yükümlülüğünü durdurmayacak veya ortadan kaldırmayacaktır. CERE AN a olan herhangi bir borcunu ödememesi halinde ABONE, alacak üzerinden temerrüt hükümleri uygulanacağını; CERE AN tarafından yasal takip ve icra yoluna başvurulabileceğini ve bu durumda anapara borcuna ilaveten faiz, avukatlık ücreti dahil tüm icra ve mahkeme harç ve masraflarını, anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü faiz, vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri de ödemeyi, ve tüm bu tutarlara temerrüt faizi işleyeceğini; ayrıca CERE AN ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı almaya yetkili olduğunu, ihtiyati haciz/tedbir için teminat ibraz etmesi halindeyse teminata temerrüt faizi yürütülmesini ve teminata ilişkin masrafları da ödemeyi kabul ve taahhüt eder ABONE veya CERE AN tarafından herhangi bir sebep ile elektrik enerjisi sağlanamaması, ödemelerde aksaklık nedeniyle hizmetin askıya alınması ilgili Tarife Paketi ndeki ücretlerin faturalanmasına engel değildir ABONE, Sözleşme kapsamında CERE AN a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin, yapacağı ödemelerin, masraf, faiz vb. borçlarının, CERE AN ın uğrayabileceği her türlü zarar ve kayıpların teminatını teşkil etmek üzere, CERE AN tarafından belirlenecek süre içerisinde ve yine CERE AN tarafından saptanacak koşul, şekil ve miktarda her türlü teminatı vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. CERE AN dilerse bir veya birden çok teminat isteyebilir. ABONE, verdiği teminatın türünü, miktarını ve koşullarını CERE AN ın dilediği zaman değiştirmeye yetkili olduğunu, CERE AN ın dilerse yeniden teminat istemeye veya ek/ilave teminat istemeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, kendisi tarafından verilen teminat, kısmen veya tamamen nakde çevrildiği takdirde teminatı derhal CERE AN ın istediği miktarda yeniden vermeyi veya miktarını arttırmayı kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar, Abonenin CERE AN a olan her türlü borçlarının tamamının, CERE AN ın mevcut ve ileride doğabilecek, vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının teminatını teşkil eder. ABONE, CERE AN ın bu teminatları veya bedellerini, vadesi gelmemiş alacaklarından da ABONE ye ihbarda bulunmadan mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. CERE AN, işbu madde kapsamında talep ettiği şekilde ve sürede bir teminat veya ek teminat, ABONE tarafından kendisine verilmediği, yenilenmediği, değiştirilmediği veya teminatın miktarı arttırılmadığı sürece, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamında hizmet vermeme, yükümlülüklerini yerine getirmeme, verdiği hizmeti sona erdirme veya durdurmaya, ve Sözleşmeyi haklı nedenle derhal fesih etme hakkına sahiptir. ABONE, CERE AN a olan tüm borçlarını ödemediği ve Sözleşme devam ettiği sürece, teminatların kısmen veya tamamen geri verilmesini talep edemez CERE AN tarafından tanzim edilmiş bir faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar, fatura bedelinin eksiksiz olarak ödenmemiş olması halinde, ABONE hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve bu durumda CERE AN Sözleşme yi herhangi bir ihbara veya ihtara hacet kalmaksızın derhal feshetme ve ABONE aleyhine tüm alacak, hak ve talebi için gider ve masrafları ABONE ye ait olmak üzere her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu hallerde CERE AN hiçbir ihbara gerek olmaksızın ABONE nin elektrik enerjisini kestirme hakkına da sahiptir. Ayrıca işbu durumda CERE AN, önceden hiçbir ihbara gerek duymaksızın ABONE nin vermiş olduğu teminatı nakde çevirme ve irat kaydetme hakkına sahip olup, nakde çevrilen teminatlar ABONE nin borcunun fazi ve masraflarıyla birlikte kapatılmasına yetmiyor ise, CERE AN kalan borcun hukuki yollardan ABONE den tahsili cihetine gitme, ve Sözleşmeden doğan diğer haklarını kullanma ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir CERE AN, ABONE nin elektrik tüketiminde geçmişe göre ciddi artışlar olması durumunda ABONE den ara ödeme talep edebilir. Ara ödeme yapılmadığı takdirde, CERE AN ABONE ye bilgi vererek hizmeti kısıtlama ve/veya elektriği kestirme hakkına sahiptir İşbu Sözleşme nin imzasından doğan damga vergisi haricindeki tüm vergi, resim ve harçlar yasaların yükümlü kıldığı tarafa, damga vergisi ise ABONE ye aittir. Damga vergisi, öncelikle CERE AN tarafından ödenecek, daha sonra CERE AN ödenen damga vergisi toplam tutarını ABONE ye fatura edecektir ABONE, ödenmemiş faturaları nedeniyle elektriği kesildikten sonra ödeme yapması halinde, elektriği tekrar bağlanırken CERE AN a tüm yasal takip masrafları ve bir de yeniden açma bedeli ödeyeceğini ve bu bedelin CERE AN tarafından elektriğin açılmasını takiben düzenlenecek ilk faturasına yansıtılacağını kabul eder. 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ 6.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar dan birince feshedilinceye kadar geçerlidir. ABONE talebini CERE AN a 2 (İki) ay önceden yazılı olarak bildirmek ve varsa Tarife Paketi fesih koşullarını yerine getirmek kaydıyla Sözleşme yi her zaman sona erdirebilir. ABONE nin Sözleşme yi tek taraflı feshetmek istemesi halinde, yazılı talebin kendisine ulaşmasını takiben 14 (On dört) gün içerisinde CERE AN aboneliğin sonlandırılması için gerekli başvuruyu yapacak ve yürürlükteki İlgili Mevzuat ın öngördüğü sürenin sonunda ABONE nin aboneliği sona erecek ve Sözleşme fesih olacaktır ABONE nin bu Sözleşme nin veya Tarife Paketi nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, Sözleşme nin 4.1. maddesi kapsamında elektrik satışının başlayamaması, ABONE nin herhangi bir faturasını son ödeme tarihine kadar ödememiş olması, ABONE nin serbest

5 tüketici limitinin altında kalması, ABONE ye karşı herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati haciz, konkordato vb. yollardan yasal kovuşturmaya başlanması hallerinde CERE AN işbu Sözleşme yi derhal ve Sözleşme den doğan hakları saklı kalmak üzere haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedebilir. Bu madde kapsamında bir fesih halinde, ABONE, işbu fesih nedeniyle CERE AN ın uğradığı zarar ve ziyanı, tüm masrafları, ve ayrıca kullandığı Tarife Paketi nde öngörülen iptal bedeli, fesih tazminatı, cezai şart ve diğer bedelleri ödemekle yükümlüdür. CERE AN, bu madde kapsamında fesih halinde, her türlü zarar ve ziyanını karşılamak için avukatlık ücreti dahil tüm icra masraf, gider ve ücretleri ABONE ye ait olmak üzere, yasal takip yollarına başvurabilecektir. CERE AN ın bu madde hükümlerine uygun olarak Sözleşme yi feshetmesi durumunda, ABONE nin tazminat, zarar veya ziyan talep hakkı olmayacaktır CERE AN, ABONE nin Sözleşme nin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin veya Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında doldurmuş olduğu bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir veya ABONE den ek bilgi ve belge talep edebilir. CERE AN, işbu bilgi ve belgelerin eksik, sahte veya yanlış olduğunun herhangi bir şekilde saptanması veya aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde, elektrik enerjisi tedarik tarihinden evvel aboneliği reddetme veya elektrik tedariki başlamış ise Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir. 7- TEBLİGAT 7.1. ABONE; yukarıda yazılı adreslerinin tebligat adresi olduğunu ve bu adreslereyapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli olduğunu kabul ve taahhüteder. ABONE, Sözleşme nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgelerve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri CERE AN a yazılı olarak veyacere AN ın duyuracağı yöntemlerden biriyle usulüne uygun olarak bildirmedikçe, Sözleşmede belirtilen bilgiler doğru ve güncel olarak kabul edilecektir.bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat geçerli sayılacakolup, geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır ABONE aylık/dönemsel tüm faturalarının, postalama ücreti kendisineyansıtılmak kaydıyla basılı olarak posta yolu ile adresine gönderilmesini talepetmediği sürece, Sözleşme nin ilk sayfasında belirtilen e-posta adresinecere AN tarafından elektronik posta yoluyla gönderileceğini kabul ve beyaneder. Faturalar, CERE AN ın ilgili faturayı ABONE nin e-posta adresine elektronikposta yoluyla göndermesi ile veya ABONE nin talebi halinde tebligatadresine göndermesi ile ABONE ye tebliğ edilmiş sayılacaktır. Anlaşmazlıkdurumunda, CERAN ın sistemindeki ilgili e-postanın gönderildiği tarih ya dacere AN ın postalama listelerindeki tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir ABONE, adres, telefon numarası, e-posta adresi, tabi olduğu abone grubu ve unvan değişikliği dahil her türlü bildirimleri CERE AN a yazılı olarak iletecektir. İşbu bildirimlerin yapılmaması nedeni ile doğacak her türlü sorumluluk ABONE ye aittir CEREAN, ABONE ye işbu Sözleşme ile ilgili bildirimleri münhasıran kendi takdirinde olmak üzere, posta, fax, e-posta, telefon, kurye vs. yollar ile yapabileceği gibi, göndereceği faturaların üzerine duyuru ve yazı yazmak sureti ile de yapabilecektir. Ayrıca, CERE AN, genel uygulamalarını, Tarife ve fiyat duyurularını ve değişikliklerini web sitesinde, panolarında, şube ve Abone Noktalarında ilan etmekte ve/veya elektronik posta ile göndermekte de serbest olup, bu şekilde yapacağı bildirim ve duyurular da, ABONE ye yapılmış tebligat niteliğinde olacaktır. yayımlayamayacağını, nakledemeyeceğini, yayamayacağını, ifşa edemeyeceğini veya kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin CERE AN a olan doğmuş ve doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerinden ötürü, ABONE nin doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakları üzerinde, CERE AN takas ve mahsup haklarına sahiptir Taraflar dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımını veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hüküm veya şartından kaynaklanan bir hakkın kullanılmaması, o hakkın bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez Taraflar arasında işbu Sözleşme nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda CERE AN ın defter ve kayıtları, CERE AN tarafından kayda alınmış her türlü ses ve telefon kayıtları ve elektronik kayıtlar HUMK kapsamında kesin delil teşkil edecektir CERE AN, ABONE ye ihbarda bulunmaksızın ve ABONE nin muvafakatı gerekmeksizin, Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen istediği zaman, dilediği üçüncü kişilere rehin, devir, temlik etmeye; ABONE nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir. ABONE CERE AN ın işbu haklarına peşinen muvafakat ettiğini ve ileride itiraz etme hakkı olmadığını gayrikabilirücü kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi ne ilişkin Kullanım Şartları işbu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. ABONE, işbu ek Kullanım Şartları nı okuyarak gerekli işaretlemeleri yapacak, CERE AN işbu Kullanım Şartları ile yapılan seçim doğrultusunda hizmet verecektir. ABONE, işbu ek Kullanım Şartları ile vermiş olduğu onay doğrultusunda CERE AN ın yapacağı işlemler nedeniyle herhangi bir itiraz veya hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır İşbu Sözleşme Türk Hukuku na tabi olup, işbu Sözleşme tahtında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Abone Adı, Soyadı/Unvanı: Yer, Tarih: İmza: Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi 8- DİĞER ŞARTLAR 8.1. ABONE, işbu Sözleşme'nin yerine getirilmesi ile ilgili olarak öğrendiği ve elde ettiği tüm bilgileri tam bir gizlilik içinde tutacağını, CERE AN ın önceden yazılı iznini almaksızın bu bilgileri

Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Elektrik Abonelik Sözleşmesi Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde

Detaylı

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ

KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Tarih : / /20. Kurumsal Abone Bayi/Acente : Satış Temsilcisi: Bireysel Abone ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Aboneler Kurum adı/şirket Unvanı:

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

ORIS TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ORIS TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone Bilgileri *Adı : *Soyadı : *Adres : Bireysel Aboneler Kurumsal Aboneler *Semt : Posta Kodu : *İlçe : *İl : *T.C. Kimlik No : *GSM : 0 E-posta : Anne Kızlık Soyadı : Doğum Yeri : Tarihi : / / Kurum

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

TurkNet ABONE FORMU. 8 Mbps'ye kadar (aylık 4GB Kotalı)** 1024/256 Kbps (aylık 4 GB Limitli) Modemsiz Evet

TurkNet ABONE FORMU. 8 Mbps'ye kadar (aylık 4GB Kotalı)** 1024/256 Kbps (aylık 4 GB Limitli) Modemsiz Evet TurkNet ABONE FORMU 7/24 Müşteri Hizmetleri Hattı : : 0 850 288 80 80 Tarih:.../.../20... Abone Bilgileri Ad / Soyad :... TC. Kimlik No. :... Tüzel kişilik ise ünvan :... Vergi Dairesi ve No. :... *Çalışan

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 34394 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

ABONELİK BAŞVURU FORMU

ABONELİK BAŞVURU FORMU ABONELİK BAŞVURU FORMU HİZMET TIPI SABİT TELEFON HİZMETİ, ABONE BİLGİLERİ Kurumsal Abone Şahıs Firması Bireysel Abone Şirket Adı:... Yetkili Kişinin Adı Soyadı:... T.C. Kimlik Numarası:...Doğum Yeri/Yılı

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

DİKEY TELEKOM İNTERNET ABONE BİLGİLENDİRME VE TARİFE TERCİH FORMU

DİKEY TELEKOM İNTERNET ABONE BİLGİLENDİRME VE TARİFE TERCİH FORMU MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ DİKEY TELEKOM İNTERNET ABONE BİLGİLENDİRME VE TARİFE TERCİH FORMU Bağlantı Yeri Abonelik Tipi Bağlantı Adresi : Ev : Bireysel : İş Kurumsal Posta Kodu : İl: İlçe: BİREYSEL ABONELİK Adı

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı