Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:"

Transkript

1 FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Abonelik Sözleşmesi Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 Ablok Kat:1 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Boğaziçi Kurumlar V.D.: Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi: (444 CRYN) Kurumsal Abonelik Bireysel Abonelik Diğer Kurumsal Abone Bilgileri Şirket Unvanı: Vergi Dairesi: Vergi No.: Şirket Yetkilisi: T.C. Kimlik No.: Bireysel Abone Bilgileri Adı / Soyadı: Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport Kimlik Seri No.: T.C. Kimlik No.: Cinsiyet: Erkek Kadın Doğum Yeri ve Tarihi: Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl / İlçe: Baba Adı: Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı: Tarife Paketi Bilgileri Fatura Bilgileri Adres 1: Adres 2: Semt / İlçe: İl: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Hizmet Verilecek Tesisat Bilgileri Abone Grubu Abone No CERE AN Abone Noktası Bilgileri C AN Kodu: Satış Danışmanı Kodu: Sayaç Adresi SEÇİLEN TARİFE PAKETİ SEÇİLEN TARİFE PAKETİ KODU (CERE AN tarafından uygulanacak Tarife Paketleri ne, bunların içeriğine, koşullarına ve bunlarda meydana gelecek değişikliklere CERE AN Abone Noktaları ndan, CERE AN Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi nden veya adresinden ulaşılabilinecektir. CERE AN, ayrıca Tarife Paketleri ne ilişkin değişikliklerini yürürlüğe girmeden önce Abonelerine duyuracaktır.) CERE AN ile paylaşmış olduğum ve CERE AN nezdinde bulunan satış ve pazarlamaya esas olacak her türlü bilgimin, CERE AN tarafından kaydedilmesine, saklanmasına ve bu doğrultuda CERE AN ın bu bilgileri CERE AN Abone Noktaları ve Fina Grup Şirketleri veya CERE AN tarafından yetkilendirilmiş kişi ve şirketler ile paylaşmasına izin veriyorum. Sözleşme nin tümünü, burada yazılı tüm şartları okudum, anladım ve imzalayarak kabul ediyorum. Abone Adı, Soyadı / Unvanı Tarih İmza Lütfen, son sayfadaki abone bilgilerinin olduğu bölümü ve seçtiğiniz Tarife Paketi ne ilişkin kullanım şartlarını ( Kullanım Şartları ) imzalamayı unutmayınız. Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi

2 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi ( Fina veya CERE AN ) ile diğer taraftan, Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında abone bilgileri belirtilen gerçek veya tüzel kişi ( ABONE ) arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde, bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, aslı CERE AN da kalacaktır. 2- TANIMLAR İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarını, Kanun: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu nu, Lisans Yönetmeliği: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ni, Önemli Olumsuzluk Hali: Lisans Yönetmeliği tahtında sayılan mücbir sebep hallerini, PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ni, Tarife Paketi: CERE AN tarafından İlgili Mevzuat kapsamında serbestçe belirlenen ve Sözleşme kapsamında sağlanan elektrik enerjisi karşılığında alınacak ücretleri, şart ve kuralları içeren paketi, TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ni ifade eder. İşbu Sözleşme de kullanılan ancak burada tanımlanmamış ifadeler için İlgili Mevzuat taki tanımlar geçerli olacaktır. 3- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU İşbu Sözleşme nin amaç ve konusu, CERE AN tarafından ABONE ye elektrik enerjisi satışının koşul ve şartlarını ve Taraflar ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. ABONE nin Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında belirtilen veya Müşteri Hizmetleri ni arayarak seçtiği veya CERE AN web sitesi üzerinden online olarak belirlediği veya CERE AN ın diğer her türlü satış kanalına belirttiği Tarife Paketi ve tercihleri doğrultusunda elektrik satışı sağlanacaktır. 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleşecek elektrik enerjisi satışının, ancak PMUM ve yerel dağıtım şirketi nezdinde enerji satışının kayıt altına alınmasına istinaden ABONE ve CERE AN ın İlgili Mevzuat çerçevesinde yapmış olduğu tüm yasal başvuru ve işlemlerin olumlu sonuçlanmış olması halinde gerçekleşeceği konusunda mutabıktırlar. İşbu koşulların gerçekleşmemesinden dolayı elektrik satışı başlamaz ise, CERE AN ın ABONE ye karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır ve CERE AN Sözleşme yi derhal haklı nedenle fesih edebilecektir. İşbu Sözleşme çerçevesinde elektrik enerjisi satışı, işbu koşulların yerine getirilmesini müteakip, İlgili Mevzuat ın ve yerel dağıtım şirketi uygulamalarının izin verdiği ilk günde başlayacaktır Elektrik satış hizmetinin kapsamı, verilmesi ve donanımın kurulması için gereken bilgiler, ABONE tarafından işbu Sözleşme nin imzası anında Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında bulunan formun ve ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi ne ilişkin Kullanım Şartları nın doldurulması ve imzalanması suretiyle CERE AN a verilecek olup, uygulanacak Tarife Paketi bu bilgilere istinaden belirlenecektir CERE AN, yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde ABONE ye, kısa mesaj, arama, posta, e-posta yoluyla veya kendi internet sitesi üzerinden duyurmak suretiyle, sunduğu elektrik enerjisine ilişkin Tarife Paketleri ni uygulamaya alma, değiştirme, kaldırma, yenileme, koşullarını ve içeriğini değiştirme ve Tarife Paketleri nde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına kayıtsız ve şartsız sahiptir. CERE AN, aboneliklerine önceden bildirmek suretiyle minimum tüketim faturalama hakkına sahiptir. ABONE, yapılan bu duyurulardan haberdar olmadığı gerekçesiyle CERE AN dan hak talebinde bulunamaz. CERE AN ın Tarife Paketleri ne ve bunlarda meydana gelen fiyat dahil her türlü değişikliklere, CERE AN Abone Noktaları ndan, Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi nden veya adresinden ulaşılabilecektir CERE AN, abonelik ve müşteri hizmetleri verilecek kanalları serbestçe belirlemeye ve bu kanallar üzerinden bir takım işlemleri yapmayı sınırlandırmaya yetkilidir. ABONE, sunulan kanalları kullanmak suretiyle gerçekleştireceği abonelik işlemlerinin ve seçtiği Tarife Paketleri nin bu Sözleşme ye tabi olacağını kabul ve beyan eder ABONE nin, Sözleşme başlangıcında herhangi bir seçim yapmaması halinde, ABONE ye Sözleşme imza tarihinde yürürlükte bulunan STANDART Tarife Paketi uygulanır Sözleşme kapsamında ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi nin süreli veya dönemsel olması halinde ve ABONE nin bu süre veya dönemin sonunda aboneliğini sona erdirmemesi durumunda, kesinti yaşanmaması için, ABONE bilgilendirilerek, aboneliği dönem sonunda otomatik olarak güncel STANDART Tarife Paketi şartları ile yenilenecektir ABONE nin seçtiği ve kullandığı Tarife Paketi nin herhangi bir zamanda CERE AN tarafından uygulamadan kaldırılması ve ABONE nin CERE AN ın bildirimine rağmen yeni bir Tarife Paketi seçimi yapmaması halinde, CERE AN ABONE yi bilgilendirerek güncel STANDART Tarife Paketi ne geçirecektir Satılan elektriğin miktarının tespitinde, ABONE nin Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında belirttiği tesisatlarının elektrik giriş noktalarında bulunan sayaç ve ölçüm devreleri üzerinden kayıt ve tespit edilen aktif enerji miktarları esas alınacaktır. ABONE, işbu sayaçları, Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ e uygun olacak şekilde tanzim ettiğini veya edeceğini, ayrıca işbu sayaç ve ölçüm devrelerinin bakım, onarım ve değişimini yerel dağıtım şirketinin talebi halinde yaptıracağını beyan ve taahhüt eder Satılan elektriğin miktarının tespitinde yerel dağıtım şirketinin yapmış olduğu ölçümlere ilişkin tutanak, ABONE tarafından posta ile ya da elektronik ortamda CERE AN a gönderilecektir. CERE AN ın endeks okuması ile ilgili dağıtım şirketinin yapmış olduğu endeks okumaları arasında bir fark olması durumunda, CERE AN ın kayıtları ve hesaplaması dikkate alınacaktır ABONE, CERE AN ın işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılacak elektrik enerjisi satışı ile ilgili yükümlülüğünün sadece elektrik enerjisinin fiyatlandırılması açısından olduğunu kabul eder. Şöyle ki; satılacak elektrik enerjisinin fiziksel olarak tedariğinde ve taşınmasında sorumlu kişi, münhasıran İlgili Mevzuat çerçevesinde görevlendirilmiş olan iletim ve / veya dağıtım şirketleridir. Teknik sebeplerden (dağıtım hattı kopması, trafo bozulması, frekans düşümü halleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), üçüncü şahısların sebep olacağı arıza hallerinden veya Önemli Olumsuzluk Halleri nden ötürü ABONE nin tüketim birimlerine elektrik enerjisi tedarik edilememesi halinde, ABONE CERE AN ın sorumlu olmadığını ve CERE AN dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin sistemde kullandığı reaktif enerji ve sistemden çektiğigüç de ölçülecektir. Şayet bu ölçümlerin Elektrik Piyasası TarifelerYönetmeliği nde veya diğer İlgili Mevzuatta belirtilen yasal sınırları aşmasıhalinde ABONE, birim bedeli aktif enerji birim bedelinden yüksek olmamakkoşulu ile CERE AN a CERE AN ın belirleyeceği birim fiyattan reaktif enerjibedeli ve güç aşım bedeli ödeyeceğini kabul eder. Aynı şekilde, tüketim birimlerindetrafo, hat ve dağıtım kaybı olması halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller ve sayaçlar ile alakalı varsa kesme/bağlama veya sökme/takmabedelleri ABONE ye ayrıca yansıtılacaktır.

3 4.12. ABONE nin işbu Sözleşme nin imzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi halinde, CERE AN elektriği kesme ve Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir ABONE, Sözleşme kapsamında elektrik satışının sağlanması, sayaçların okunabilmesi veya elektriğin kesilebilmesi amacıyla gerekli kurulum, kesim ve teknik destek işlemleri için CERE AN veya ilgili dağıtım şirketi personeline ya da CERE AN ın belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışma alanı, giriş hakkı ve haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli alanı, kablolama iznini ve enerjiyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder ABONE nin kendisinden kaynaklanan sorunlar ABONE nin sorumluluğunda olup CERE AN a hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez CERE AN tarafından elektrik satışının sağlanması için, ABONE ye tahsis edilen veya ABONE ye ait olan her türlü donanımdan, abonelik hakkının kullanımına ilişkin kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal CERE AN a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde ABONE, kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacağını, söz konusu şifre ve kullanıcı adının kendisi tarafından kullanılmadığını iddia etmeyeceğini, bunların yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder CERE AN tarafından, makul süre öncesinde usulünce ABONE ye bilgi verilerek, şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçilebilir. CERE AN, ABONE nin talebinin mücbir sebepler ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle karşılanmamasından sorumlu değildir ABONE, bu Sözleşme den doğan haklarını CERE AN ın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara kiralayamaz ve/veya devir, temlik ve rehin edemez. CERE AN ın muvafakatiyle Sözleşme den doğan hakların devredilmesi halinde ABONE, devir tamamlanıncaya kadar bu Sözleşme den doğmuş ve/veya doğacak tüm borçların, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kendisi ve devralan tarafından müştereken ve müteselsilen ödeneceğini kabul ve taahhüt eder ABONE, Sözleşme kapsamında tedarik ettiği elektrik enerjisini hiçbirşekilde 3. kişilere satamaz, kullandıramaz, yeniden satma konu olacak şekildeticari amaçla kullandıramaz ABONE, Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi ile yaptığı her türlü görüşmelerin ve internet üzerinden yaptığı tüm işlemlerin CERE AN tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların CERE AN tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder CERE AN, Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasındaki formda yer alan abone iletişim bilgilerini kullanarak, yeni Tarife Paketleri, kampanyalar, borç ödeme ihbarları, Tarife Paketi değişiklikleri, elektrik kesim bildirimleri, ABONE nin borç durumu vs. hakkında ABONE ye bilgi verebilir ve ABONE ye İlgili Mevzuat ta öngörülen diğer bildirimlerde bulunur. İlgili Mevzuat gereği gönderilen bildirim ve iletilerin CERE AN dan kaynaklanmayan sebeplerle ulaşmamasından CERE AN sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında verilen bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu ve değişiklikleri derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, İlgili Mevzuat ın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere, söz konusu bildirim ve iletileri istememesi halinde talebini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi vasıtasıyla CERE AN a iletebilir İşbu Sözleşme de belirtilmeyen hususlarda; İlgili Mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ABONE nin herhangi bir kanun veya İlgili Mevzuat a uymaması nedeniyle kendisine ceza kesilmesi ve bu cezanın CERE AN tarafından ödenmesi halinde, ABONE CERE AN ın yaptığı ilk tebligata istinaden bu cezayı 5 (beş) iş günü içerisinde ödemeyi ve bu hatalı hareketi neticesinde CERE AN ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder ABONE nin işbu Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi satılan tüketim birimlerinde, CERE AN tarafından veya resmi makamlarca, inceleme ve denetleme yapılması veya bilgi istenmesi durumunda, ABONE ilgili tüketim birimlerini denetlemeye ve incelemeye açmak ve talep edilmiş olan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak zamanında CERE AN yetkililerine ulaştırmak ile yükümlüdür ABONE, içinde bulunduğu ayda, bir önceki aya oranla ortalama % 20 (yüzde yirmi) ve üzeri değerinde kapasite artırımı veya kapasite indirimi öngördüğü durumlarda CERE AN ı kapasite değişiminin 15 (onbeş) gün öncesinden bilgilendirmekle yükümlüdür ABONE nin abone grubunun değişmesine neden olabilecek her türlü uygulamayı ve/veya gelişmeyi bunu takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde CERE AN a ve aynı zamanda ilgili Dağıtım Şirketine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. ABONE, bildirim yapılmaması neticesinde CERE AN ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 5- MALİ HÜKÜMLER 5.1. ABONE, aşağıdaki formül çerçevesinde elektrik tüketimi ile alakalı perakendesatış bedelini, CERE AN ın belirleyeceği aylık hizmet bedelini ve diğertüm masraf, bedel, fon, vergi vb. bedelleri ödemek ile yükümlüdür. Bu kapsamdaabone, perakende satış fiyatına ilaveten, CERE AN tarafından belirlenenaylık hizmet bedelini, TEDAŞ ın ilgili Tarifesi nde belirtilen PerakendeSatış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere tüm diğer tarife bileşenlerinin(dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma,TRT Payı, Enerji Fonu, BTV) toplamını ve madde de belirtilen şekilde varsareaktif enerji bedeli ve güç aşımı bedelleri ile yine varsa sayaç açma/kapamave sökme/takma bedellerini ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarakilgili Mevzuatta uygulanan veya ileride uygulanacak olan diğer tüm vergi, ücret,masraf, fon, bedel, vs. de ödeyeceğini; ve ilgili faturasında belirtilen son ödemetarihi geçtikten sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve ilgili faturada belirtilenoranda gecikme faizi ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.toplam Satış Bedeli = Sabit Ücret + [Tüketim miktarı x (Birim Satış Fiyatı + KayıpKaçak Bedeli)] x [1+ (Enerji Fonu) + (TRT Fonu) + (BTV)] + Tüketim miktarıx (Özel Tedarikçilerden Enerji Alan Tüketiciler için Dağıtım Sistem KullanımBedeli + Özel Tedarikçilerden Enerji Alan Tüketiciler için Perakende Satış HizmetiBedeli + Özel Tedarikçilerden Enerji Alan Tüketiciler için İletim SistemKullanım Bedeli) + CERE AN aylık hizmet bedeli+ Perakende Satış HizmetiFaturalama Bedeli + Trafo, Hat ve Dağıtım Kayıpları + + Reaktif Enerji Bedeli +Güç Aşım Bedeli + Sayaç Açma/Kapama + Sayaç Sökme/Takma Bedeli + KDV 5.2. Elektrik satış fiyatları ile alakalı gelecekte tahsil edilmeye başlanabilecek her türlü ek bedel, masraf, vergi, fon vb. nihai faturalandırma hesabına katılacak olup, bu tip her türlü ek vergi, fon ve bedeli ödeme yükümlülüğü, İlgili Mevzuat ta işbu vergi, fon veya bedellerin CERE AN tarafından ödenmesi öngörülmüş olsa bile ABONE tarafından ödenecektir. CERE AN tarafından ödeme yapıldığı hallerde derhal ABONE ye rücu edilecektir ABONE nin İlgili Mevzuat kapsamında içinde bulunduğu abone grubuna ilişkin olarak EPDK veya TEDAŞ tarafından yeni bir tarife uygulanması halindeve/veya ABONE nin son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesiile görevli perakende satış şirketinden elektrik enerjisi satın almasıhalinde ABONE ye uygulanacak yeni bir tarife düzenlenmesi veya uygulanan mevcut tarifenin değiştirilmesi halinde, Madde 5.1 ve Kullanım Şartları nda

4 belirtilen perakende satış fiyatları hesaplanırken mevzu bahis değişiklikten önceki tarife ile yeni tarifeden yüksek olanı esas alınır CERE AN, ABONE ye aylık/dönemsel olarak ABONE nin seçmiş olduğu TarifePaketi üzerinden fatura düzenler ve ABONE ye elektronik posta yoluyla gönderir. ABONE nin faturaların kendisine elektronik posta yoluyla değil de, basılıolarak, adresine gönderilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde, CERE AN, postalama ücreti ABONE ye ait olmak üzere, ilgili faturaları basılı olarakabone nin adresine posta yoluyla gönderir. Faturanın postayla veya e-posta yoluylagönderiminde, CERE AN ın kontrolü dışında meydana gelen nedenlerdendolayı ABONE ye geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından CERE AN sorumlututulmayacaktır. Faturanın ABONE ye ulaşmaması veya geç ulaşması halindeabone, fatura bilgilerini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi nden öğrenecektir. Sözleşme herhangi bir nedenle sona erene kadar ABONE, faturanın kendisine ulaşmasını beklemeden, seçtiği Tarife Paketi ve kampanyada yer alan tüm bedelleri, yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte TarifePaketi koşullarında ve belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. ABONE, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar borcunu tamamenödemez ise, CERE AN sağlanan elektrik enerjisi tedariğini durdurma, sona erdirme, ABONE nin elektriğini kesme veya kestirme hakkına sahiptir CERE AN, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına mahsup etme hakkını saklı tutar Faturada belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için CERE AN tarafından günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikmeli gün sayısı kadar gecikme faizi uygulanır. Uygulamadaki güncel gecikme faizi oranları ABONE ye gönderilen faturalarda bildirilir ABONE nin faturaya itiraz süresi, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün olup, faturaya itiraz, ödeme yükümlülüğünü durdurmayacak veya ortadan kaldırmayacaktır. CERE AN a olan herhangi bir borcunu ödememesi halinde ABONE, alacak üzerinden temerrüt hükümleri uygulanacağını; CERE AN tarafından yasal takip ve icra yoluna başvurulabileceğini ve bu durumda anapara borcuna ilaveten faiz, avukatlık ücreti dahil tüm icra ve mahkeme harç ve masraflarını, anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü faiz, vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri de ödemeyi, ve tüm bu tutarlara temerrüt faizi işleyeceğini; ayrıca CERE AN ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı almaya yetkili olduğunu, ihtiyati haciz/tedbir için teminat ibraz etmesi halindeyse teminata temerrüt faizi yürütülmesini ve teminata ilişkin masrafları da ödemeyi kabul ve taahhüt eder ABONE veya CERE AN tarafından herhangi bir sebep ile elektrik enerjisi sağlanamaması, ödemelerde aksaklık nedeniyle hizmetin askıya alınması ilgili Tarife Paketi ndeki ücretlerin faturalanmasına engel değildir ABONE, Sözleşme kapsamında CERE AN a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin, yapacağı ödemelerin, masraf, faiz vb. borçlarının, CERE AN ın uğrayabileceği her türlü zarar ve kayıpların teminatını teşkil etmek üzere, CERE AN tarafından belirlenecek süre içerisinde ve yine CERE AN tarafından saptanacak koşul, şekil ve miktarda her türlü teminatı vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. CERE AN dilerse bir veya birden çok teminat isteyebilir. ABONE, verdiği teminatın türünü, miktarını ve koşullarını CERE AN ın dilediği zaman değiştirmeye yetkili olduğunu, CERE AN ın dilerse yeniden teminat istemeye veya ek/ilave teminat istemeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, kendisi tarafından verilen teminat, kısmen veya tamamen nakde çevrildiği takdirde teminatı derhal CERE AN ın istediği miktarda yeniden vermeyi veya miktarını arttırmayı kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar, Abonenin CERE AN a olan her türlü borçlarının tamamının, CERE AN ın mevcut ve ileride doğabilecek, vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının teminatını teşkil eder. ABONE, CERE AN ın bu teminatları veya bedellerini, vadesi gelmemiş alacaklarından da ABONE ye ihbarda bulunmadan mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. CERE AN, işbu madde kapsamında talep ettiği şekilde ve sürede bir teminat veya ek teminat, ABONE tarafından kendisine verilmediği, yenilenmediği, değiştirilmediği veya teminatın miktarı arttırılmadığı sürece, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamında hizmet vermeme, yükümlülüklerini yerine getirmeme, verdiği hizmeti sona erdirme veya durdurmaya, ve Sözleşmeyi haklı nedenle derhal fesih etme hakkına sahiptir. ABONE, CERE AN a olan tüm borçlarını ödemediği ve Sözleşme devam ettiği sürece, teminatların kısmen veya tamamen geri verilmesini talep edemez CERE AN tarafından tanzim edilmiş bir faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar, fatura bedelinin eksiksiz olarak ödenmemiş olması halinde, ABONE hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve bu durumda CERE AN Sözleşme yi herhangi bir ihbara veya ihtara hacet kalmaksızın derhal feshetme ve ABONE aleyhine tüm alacak, hak ve talebi için gider ve masrafları ABONE ye ait olmak üzere her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu hallerde CERE AN hiçbir ihbara gerek olmaksızın ABONE nin elektrik enerjisini kestirme hakkına da sahiptir. Ayrıca işbu durumda CERE AN, önceden hiçbir ihbara gerek duymaksızın ABONE nin vermiş olduğu teminatı nakde çevirme ve irat kaydetme hakkına sahip olup, nakde çevrilen teminatlar ABONE nin borcunun fazi ve masraflarıyla birlikte kapatılmasına yetmiyor ise, CERE AN kalan borcun hukuki yollardan ABONE den tahsili cihetine gitme, ve Sözleşmeden doğan diğer haklarını kullanma ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir CERE AN, ABONE nin elektrik tüketiminde geçmişe göre ciddi artışlar olması durumunda ABONE den ara ödeme talep edebilir. Ara ödeme yapılmadığı takdirde, CERE AN ABONE ye bilgi vererek hizmeti kısıtlama ve/veya elektriği kestirme hakkına sahiptir İşbu Sözleşme nin imzasından doğan damga vergisi haricindeki tüm vergi, resim ve harçlar yasaların yükümlü kıldığı tarafa, damga vergisi ise ABONE ye aittir. Damga vergisi, öncelikle CERE AN tarafından ödenecek, daha sonra CERE AN ödenen damga vergisi toplam tutarını ABONE ye fatura edecektir ABONE, ödenmemiş faturaları nedeniyle elektriği kesildikten sonra ödeme yapması halinde, elektriği tekrar bağlanırken CERE AN a tüm yasal takip masrafları ve bir de yeniden açma bedeli ödeyeceğini ve bu bedelin CERE AN tarafından elektriğin açılmasını takiben düzenlenecek ilk faturasına yansıtılacağını kabul eder. 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ 6.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar dan birince feshedilinceye kadar geçerlidir. ABONE talebini CERE AN a 2 (İki) ay önceden yazılı olarak bildirmek ve varsa Tarife Paketi fesih koşullarını yerine getirmek kaydıyla Sözleşme yi her zaman sona erdirebilir. ABONE nin Sözleşme yi tek taraflı feshetmek istemesi halinde, yazılı talebin kendisine ulaşmasını takiben 14 (On dört) gün içerisinde CERE AN aboneliğin sonlandırılması için gerekli başvuruyu yapacak ve yürürlükteki İlgili Mevzuat ın öngördüğü sürenin sonunda ABONE nin aboneliği sona erecek ve Sözleşme fesih olacaktır ABONE nin bu Sözleşme nin veya Tarife Paketi nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, Sözleşme nin 4.1. maddesi kapsamında elektrik satışının başlayamaması, ABONE nin herhangi bir faturasını son ödeme tarihine kadar ödememiş olması, ABONE nin serbest

5 tüketici limitinin altında kalması, ABONE ye karşı herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati haciz, konkordato vb. yollardan yasal kovuşturmaya başlanması hallerinde CERE AN işbu Sözleşme yi derhal ve Sözleşme den doğan hakları saklı kalmak üzere haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedebilir. Bu madde kapsamında bir fesih halinde, ABONE, işbu fesih nedeniyle CERE AN ın uğradığı zarar ve ziyanı, tüm masrafları, ve ayrıca kullandığı Tarife Paketi nde öngörülen iptal bedeli, fesih tazminatı, cezai şart ve diğer bedelleri ödemekle yükümlüdür. CERE AN, bu madde kapsamında fesih halinde, her türlü zarar ve ziyanını karşılamak için avukatlık ücreti dahil tüm icra masraf, gider ve ücretleri ABONE ye ait olmak üzere, yasal takip yollarına başvurabilecektir. CERE AN ın bu madde hükümlerine uygun olarak Sözleşme yi feshetmesi durumunda, ABONE nin tazminat, zarar veya ziyan talep hakkı olmayacaktır CERE AN, ABONE nin Sözleşme nin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin veya Sözleşme nin 1. (birinci) sayfasında doldurmuş olduğu bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir veya ABONE den ek bilgi ve belge talep edebilir. CERE AN, işbu bilgi ve belgelerin eksik, sahte veya yanlış olduğunun herhangi bir şekilde saptanması veya aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde, elektrik enerjisi tedarik tarihinden evvel aboneliği reddetme veya elektrik tedariki başlamış ise Sözleşme yi feshetme hakkına sahiptir. 7- TEBLİGAT 7.1. ABONE; yukarıda yazılı adreslerinin tebligat adresi olduğunu ve bu adreslereyapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli olduğunu kabul ve taahhüteder. ABONE, Sözleşme nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgelerve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri CERE AN a yazılı olarak veyacere AN ın duyuracağı yöntemlerden biriyle usulüne uygun olarak bildirmedikçe, Sözleşmede belirtilen bilgiler doğru ve güncel olarak kabul edilecektir.bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat geçerli sayılacakolup, geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır ABONE aylık/dönemsel tüm faturalarının, postalama ücreti kendisineyansıtılmak kaydıyla basılı olarak posta yolu ile adresine gönderilmesini talepetmediği sürece, Sözleşme nin ilk sayfasında belirtilen e-posta adresinecere AN tarafından elektronik posta yoluyla gönderileceğini kabul ve beyaneder. Faturalar, CERE AN ın ilgili faturayı ABONE nin e-posta adresine elektronikposta yoluyla göndermesi ile veya ABONE nin talebi halinde tebligatadresine göndermesi ile ABONE ye tebliğ edilmiş sayılacaktır. Anlaşmazlıkdurumunda, CERAN ın sistemindeki ilgili e-postanın gönderildiği tarih ya dacere AN ın postalama listelerindeki tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir ABONE, adres, telefon numarası, e-posta adresi, tabi olduğu abone grubu ve unvan değişikliği dahil her türlü bildirimleri CERE AN a yazılı olarak iletecektir. İşbu bildirimlerin yapılmaması nedeni ile doğacak her türlü sorumluluk ABONE ye aittir CEREAN, ABONE ye işbu Sözleşme ile ilgili bildirimleri münhasıran kendi takdirinde olmak üzere, posta, fax, e-posta, telefon, kurye vs. yollar ile yapabileceği gibi, göndereceği faturaların üzerine duyuru ve yazı yazmak sureti ile de yapabilecektir. Ayrıca, CERE AN, genel uygulamalarını, Tarife ve fiyat duyurularını ve değişikliklerini web sitesinde, panolarında, şube ve Abone Noktalarında ilan etmekte ve/veya elektronik posta ile göndermekte de serbest olup, bu şekilde yapacağı bildirim ve duyurular da, ABONE ye yapılmış tebligat niteliğinde olacaktır. yayımlayamayacağını, nakledemeyeceğini, yayamayacağını, ifşa edemeyeceğini veya kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin CERE AN a olan doğmuş ve doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerinden ötürü, ABONE nin doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakları üzerinde, CERE AN takas ve mahsup haklarına sahiptir Taraflar dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımını veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hüküm veya şartından kaynaklanan bir hakkın kullanılmaması, o hakkın bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez Taraflar arasında işbu Sözleşme nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda CERE AN ın defter ve kayıtları, CERE AN tarafından kayda alınmış her türlü ses ve telefon kayıtları ve elektronik kayıtlar HUMK kapsamında kesin delil teşkil edecektir CERE AN, ABONE ye ihbarda bulunmaksızın ve ABONE nin muvafakatı gerekmeksizin, Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen istediği zaman, dilediği üçüncü kişilere rehin, devir, temlik etmeye; ABONE nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir. ABONE CERE AN ın işbu haklarına peşinen muvafakat ettiğini ve ileride itiraz etme hakkı olmadığını gayrikabilirücü kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi ne ilişkin Kullanım Şartları işbu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. ABONE, işbu ek Kullanım Şartları nı okuyarak gerekli işaretlemeleri yapacak, CERE AN işbu Kullanım Şartları ile yapılan seçim doğrultusunda hizmet verecektir. ABONE, işbu ek Kullanım Şartları ile vermiş olduğu onay doğrultusunda CERE AN ın yapacağı işlemler nedeniyle herhangi bir itiraz veya hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır İşbu Sözleşme Türk Hukuku na tabi olup, işbu Sözleşme tahtında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Abone Adı, Soyadı/Unvanı: Yer, Tarih: İmza: Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi 8- DİĞER ŞARTLAR 8.1. ABONE, işbu Sözleşme'nin yerine getirilmesi ile ilgili olarak öğrendiği ve elde ettiği tüm bilgileri tam bir gizlilik içinde tutacağını, CERE AN ın önceden yazılı iznini almaksızın bu bilgileri

Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Elektrik Abonelik Sözleşmesi Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde

Detaylı

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ (İŞYERİ) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ (İŞYERİ) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

(EV) zamlanmayan 201510 E

(EV) zamlanmayan 201510 E (EV) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

(EV) zamlanmayan 201510 E

(EV) zamlanmayan 201510 E (EV) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

(EV) zamlanmayan E

(EV) zamlanmayan E (EV) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi

İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi 1. TARAFLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 1.1. Elektrik Enerjisini Tedarik Eden; İPRAGAZ A.Ş. Adres :19 Mayıs Caddesi No: 4 Nova Baran Plaza Kat: 13-17 34360 Şişli / İSTANBUL

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle...

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... arasında ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Bölüm: TARAFLAR ve AMAÇ 2. Bölüm: 1.1 Taraflar: Elektrik enerjisinin satışını

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Asus Transformer Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Blade V Cihaz Kampanyası nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYFA 1 SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu SİNERJİ Kurumsal Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ),.../.../20... ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde yürürlüğe girmek üzere İstanbul da, Barbaros Mah. Mimar

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı/unvanı EK-1 de belirtilen Şirket ile Müşteri arasında akdedilmiştir. MADDE-2

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Karne Hediyesi Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy Pocket S5301 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Toplu Satış Teklifleri Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı