RAPOR. Büro tarafından Türk firmalarına gösterilen hukuki yardım tecrübesinden 2. genelleştirme S.VERENIN S AVUKATLIK BÜROSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPOR. Büro tarafından Türk firmalarına gösterilen hukuki yardım tecrübesinden 2. genelleştirme S.VERENIN S AVUKATLIK BÜROSU"

Transkript

1 RAPOR Büro tarafından Türk firmalarına gösterilen hukuki yardım tecrübesinden 2. genelleştirme S.VERENIN S AVUKATLIK BÜROSU 2009 yıl 22 auğustos

2 RAPOR Büro tarafından Türk firmalarına gösterilen hukuki yardım tecrübesinden 2. genelleştirme İşbu rapor Türk şirketlerine «S.Verenın S» Avukatlık bürosu tarafından gösterilen hukuki yardım tecrübesine dayanarak hazırlanmıştır ve yabancı (türk) firmalarının bu ilişkiler sonucunda güçlük çekme va mali zarar görme olaylarının hukuki yönden araştırmak ve sebeblerini belli etmek amacını güdüyor. Raporda ifade edilen sorunların türk şirketleri tarafından ileride hesaba alınmasının mühim sebebi, büroya hukuki yardım isteyip gelen şirketlerin Özbekistan Cumhurriyetine mal ihracatı amacıyla imzalanan (akdedilen) sözleşmelerin Özbek kanunlarına aykırı olduğunda. Böyle sorunların meyadan gelme sebebi türk şirketlerinin kendi kabahatı olması, bu sorunları hukuki yollarla çözmeyi engelleştiren bir unsur olmasıdır. Misaller 1. Küçük ölçekli ve özel «Ö...», «H...» ve «A...» Türk firmaları Avukatlık bürosına hukuki yardım için başvurdular. Problemin mahiyeti yıllar arasında yukarıdaki türk firmaları özbek şirketine polipropilen iplik ihracatında bulunmuşlar. «Ö...» Şti dolar, «H...»Şti dolar ve «A...»Şti dolar İhrac edilen malın tutarı dolar tutuyor. İşbu muamelenin özellıği taraflar arasında sadece sözlü itilaf olmasıdır. Sözlü itilafa dayanarak türk şirketleri Türkiye gümrük dairesinden malları tescil ederek Özbekistandaki alıcıya göndermiş. Muamelenin daha bir özellıği yazılı sözleşme olmadan mallar sözel anlaşmaya göre lehdar olan off-shore firma adına gümrükte tescil edilmesidir. Off-shore firmanın rehberi olan Özbek vatandaşı emrine göre mallar Özbekistana gönderilmiştir. Mal için ödeme yapılmamıştır. Mal Özbek şirkete gönderildikten sonra off-shore firma muvekkelini (anlaması kolay) bulmak imkansız olmuş. Türk firmalarının talebine cevaben malı kabül eden özbek şirketi mal tutarını off-shore firmasına ödediğini belirtmiştir. Olayın önemli yönü, özbek şirketinin elinde polipropilen iplik alım-satımı konusunda özbek şirketi ve yukarıdaki off-shore firma arasında imzalanan yazılı sözleşme olmasıdır. İşbu sözleşme Özbekıstan kanunlarına göre özbek şirket bankası va gümrük dairelerinde tescil edilerek kanunileşmiş (legal olmuş). Türk firmaları ise müşteri off-shore firması ve mal alıcı özbek şirketi gösterilen gümrük beyannameleri ve faturalar dişinda başka bir dokümanlar sunamadılar. 2. Küçük ölçekli ve özel «E...» Türk firmasına Avukatlık bürosına hukuki yardım için başvurdu. 1 RAPOR 2 Nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos

3 Problemin mahiyeti yukarıdaki 1. misalle aynıdır, sadece anlaşma mevzusu toplam tutarı neredeyse 100 bin dolarlık elektroteknik sanayi için sentetik hammadedir. Mal Özbekistandaki alıcıya türk firması tarafından sözel anlaşmaya göre gönderilmiştir, türk firmasının elinde gümrük beyannameleri ve faturalar dişinda başka bir dokümanlar mevcüt değil. Misalin gene bir farklılığı, her hangi bir off-shore firma olmadan, mal direk özbek şirketine gönderilmesidir. Mal alıcının eline geçtikten sonra, Türk firmasının ödeme yapma konusundaki talepleri üzerine, mal alıcısı olan Özbek şirketi malı aldığını itiraf ederek, ödeme ile bağlık mecburiyetleri inkar ediyor. Özbek şirketi ödeme şekli ve müddetlerini içeren yazılı garanti de vermeyi red ediyor. 3.Misal. Orta ölçekli «D...» Türk şirketi Özbek vatandaşı olan «Z...» off-shore firması mevekkeli ila yazılı kontrat imzalayarak, Özbekistandan 5 milyon tutarındaki gübreyi Türkiyeye ithal etmeyi hedeflemiş. Kontrata göre müteahhit off shore firma, irsalatçı ise Özbek şirketi. Kontrata esasen off-shore firma hesabına 1,2 milyon dolar önödeme yapılmış. Kontrata aykırı belirlenen müddetleri bozarak, türk firmasına sadece 600 bin dolar tutarındaki mal gelmiş. Mal gönderilmesi durdurulmuş, off-shore firmanın Özbekistandaki mevekkeli ise kaybolmuş. Mal irsalatçısı olan Özbek şirketiyle tenvir etme hareketleri olumlu sonuç vermemiş. Sebebi ise türk firması ve özbek şirketi arasında hiçbir hukuki veya akdi bağlantının olmamasıdır. Off-shore firmanın kontratta gösterilen adreste bulunmaması, cedeli sorunları inceleme sadece off-shore firmanın ülkesinde off-shore yargı alanında olabilmesi, banka hesapları offshore firmanın tescil yerinden farklı bir yerde olması durumunda kontrata uymayan off-shore firmasıyla mahkemede duruşma yoluyla problemi çözme olasılığı «sıfıra» denk. Türk firmasının işbu olaydan gören direk zararı 600 bin dolar tuttu. Dolaylı zarar tutarı ise (gübreyi bekleyen tüketicilere ödenenek ceza paraları, alınmayan kar v.s.) direk zarara benzer oranda olmuştur. Yukarıda getirilen emsallar açısından Özbekistan Cumurriyeti dış ticaret dalına ait kanunlar uygulanması konusunda büro uzmanlarının yorumu. Özbekistan Cumhurriyeti Medeni Kanun mecmuasında (özbekçe Fukarolik Kodeks) kişiler bir kaç tür müamele yapabilirler. Bunlar Sözel anlaşma Adi yazılı anlaşma Noterde tescıl tasdik edilen anlaşma Tescil edilmesi mecbur olan yazılı anlaşma İşbu mecmuanın 106 maddesi anlaşmanın sözel şeklinde yapılma mümkünlüğünü belirtiyor: RAPOR - 2 nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos 2 2

4 Anlaşma yazılı şekilde olması kanun veya tarafın taleplerinden gelmiyorsa, anlaşma sözel şekilde olabilir. Kişinin davranışından muamele yapma iradesi anlaşılıyorsa, muamele yapılmış sayılmaktadır. Jeton, bilet veya başka bir tür adeta kabül edilen teyitli gösterge verilmesiyle tasdik edilen sözleşme, kanun başka bir durum belirtmediyse, sözel şekilde yapılmış sayılmaktadır. Mecmuanın 108 maddesinde Adi yazılı sözleşme kavramını açıklıyor: Adi yazılı sözleşme aşağıdaki durumlarda yapılır, noter tasdiği gerekli olan muameleler bundan istisna: Tüzel kişiler arasındaki ve tüzel kişilerle gerçek kişiler arasındaki sözleşmeler Gerçek kişiler arasındaki sözleşme tutarı asgari ücretin 10 katıdan fazla olan sözleşmeler, kanunda belirlenen durumlarda ise sözleşme tutarından bağımsız halde. Özbekistan Cumhuriyeti «İşletmelerin sözleşme hukuki temelleri» Kanunu işletmeler (girişimci olan gerçek kişiler) arasında yapılan ekonomik sözleşmeler yazılı halde olmasını somut olarak belirlemiş: 11. madde. Ekonomik sözleşme şekli. Ekonomik sözleşme yazılı ve sözleşmeler için öngörülen şekilde olmalıdır. İşbu Kanunun 12 maddesinde getirilen düzene uyarak kabül edilen (aksept olan) teklif sözleşmeyi yazılı şekilde yapılmış hesaplanmasına esas olur. Hazırlanan bir evrak (doküman) üzerine tarafların imza atmasıyla veya sözleşme tarafı olmasını tayın edilebilecek şartıyla dokümanların posta, telegraf, teletayp, telefon, elektron haberleşme aracıyla teati etmekle yazılı sözleşme yapılır. 12. madde. Sözleşmenin yapılması. Adeta sözleme bir tarafın oferta (sözleşme yapma teklifi)nde bulunması ve diğer tarafın işbu teklifi kabül etmesiyle (aksept) yapılır. Taraflar arasında sözleşmenin önemli şartları üzerinde uyuşma olduktan sonra sözleşme yapılmış sayılmaktadır. İşletmelerin dış ticaret eylemleri Özbekistan Cumhuriyeti Prezidenti Fermanları ve Karaları, Bakanlar odası Kararları ve Adalet Bakanlıında tescil edilen yasalarla düzenlenir. Örneğin, y. 95 Nolu Bakanlar Odasının Kararına 1.Nolu ilave «İthalat kontrarlarını kaydetme ve onların ifasını denetleme üzerine Fıkra» taleplerine esasen «tüm sözleşmeler özbek tarafının yetkili (müekkel) bankasında Muamele pasaportu alınmasıyla tescil edilmelidir». Buna nadir istisnalar mevcüt ve onlari biz aşağıda açıklayacağız. İşbu Fıkra Özbekistana mal getirmek veya özbek vatandaşına hizmet sunmak amacıyla yapılan tüm sözleşmeleri etkiler. (Borsada yapılan sözleşmeler hariç) 3 RAPOR 2 Nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos

5 Döviz harcamasını denetleme amacıyla ithalatçı tarafından hazırlanıp yetkili bankada kaydedilecek İthalat pasaportu (İthalat pasaportunun şekli 1.Nolu ilavede getirilmiştir) koyulur (ileride Pasaport denilir). Aşağıdaki durum sözleşmenin yabancı olan taraf ilgisini çekmeli. 5. İthal edilecek mal için ödeme, Merkezi banka tarafından izin olmadıkça, sadece ithalatçı banka hesabından yapılmalıdır. 6. Her bir kontrat üzerine ithalatçı işletme Pasaport düzenler. İşbu Pasaport 3 adetta düzenlenerek, şirket yöneticisi tarafından imzalanır ve 1 adedi şirkette, diğeri gümrük dairesinde, üçüncüsü ise bankada saklanır. İthalatçı onaylayan İthalat kontrat kopyası ve Pasaport bankaya ve gümrük dairesine tescil için sunulur. Yukarıdaki bahsedilenlere dayanarak, Adalet Bakanlığıda y. 832 Nolu sicilde kaydedilen Kontratlar(sözleşmeler)ı Özbekistan Cumhuriyeti Gümrük dairesinde hesaba alınması düzeni»nde getirilen durumlar hariç, ithalat sözleşmesi olmadan bankada Pasaport tescile alınmaz. «6. Yetkili bankada hesaba alınmadan С) sözleşmeler (protokol) tüzük sermayesini müessis tarafından mal koyma şekilde oluşturmasını öngören müessis sözleşmeler, tasarım protokolleri; D) insanseverlik ve teknik yardım çerçevesinde mal yetiştirme amaçlı sözleşmeler; Özbekistan Cumhuriyeti Gümrük Daireleri bölge Müdürlüğünde hesaba alınır». Yukarıda anlatıldığı gibi, yasama kontratı yetkili bankaya tescil etmeden, mal ithal etme olanağını sağlıyor, ama gümrük dairesinde işbu kontratlar kaydedilmesi zorunludur. Yukarıda getirilen kanunlar dışında, Özbekistan Cumhuriyetinde gümrük dairelerinde hesaba alınması öngörülen yasalar mevcüt. Yazılı kontratın (sözleşmenin) olmaması gümrük dairesinde hesaba alınmasının olanaksız ediyor. Örneğin, Bakanlar Odası tarafından 2003 yıl 30 Eylülinde 416 Nolu sicil kayıdı ile onaylanan «İthalat kontratlarının hesaba alınması ve dış ticaret eylemlerinin gümrük denetlenmesi Düzeni gereğince «2. Mal ithalatını güden kontratlar yetkili bankada kaydedildikten sonra 7 gün içinde gümrük dairesinde ilave edilen şekilde kaydedilmeye tabidir 3. İthalat kontratını hesaba alınması Gümrük Bölge Müdürlüğü Döviz denetim bölümüne aşağıdaki dokümanları sunmakla gerçekleşir Dilekçe Kontrat orijinali ve fotokopisi, bir de (kanunda belirlenen durumlarda) ithalatçı şirketin hukuki danışmanlığı veya celp edilen avukat tarafından kontratın kanuna uygun halde düzenlendiği hakkında özeti (ilk defa başvuru durumunda) tüzüğünden, müessis sözleşmesinden, şirket vesikasından fotokopiler Yetkili banka tarafından kontrata identifikasyon numara verildiği konusunda tezkere 4 4 RAPOR - 2 nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos

6 Kanunan tayın edilen şekilde düzenlenen İthalat sözleşmesinin Pasaportu Yasayla belirlenen durumlarda Kontratın yapılmasına esas olan Bakanlar Odası Kararı Özbekistan Cumhuriyeti kanunı ile belirlendiği durumlarda Sağlık Bakanlığı, Dış ticaret bakanlığı ve başka ilgili bakanlık ve kurumlar özetleri». Özbekistan işletmesi taraf olan her tür dış ticaret sözleşmesi (aynı anda ithalat sözleşmesi) banka ve gümrük dairesinde kaydedilmesi için yazılı olmakla beraber, «İthalat kontratlarının hesaba alınması ve dış ticaret eylemlerinin gümrük denetlenmesi Düzeni» ithalat kontratlar şekline asgari talepler belirlemiş. «III. Tescil edilecek kontratların şekline asgari talepler 9. Kontrat aşağıda getirilen esas bölüm ve bilgileri içine almalı: 9.1. Giriş bölümü. Giriş bölümünde kontrat numarası, mahal ve tarihi, tüzel kişilerin, tam adı, kontrata imza atan kişilerin görevi, ad-soyadı bulunmalı. Eğer, kişi vekaletnameye göre harekette bulunuyorsa, giriş bölümünde bu durum gösterilmeli ve gümrük dairesine noterde tasdik edilmiş vekaletname kopyası teslim edilir Kontrat mevzusu. Bu bökümde malın adı, onun nitelikleri, çeşit ve miktarı, bir de muamelenin türü gösterilir. Malın miktarı uluslarası unitede metrik ölçü sisteminde belirlenir. Özbekistan Cumhuriyetinde kabül edilen ölçü sisteminde belirlenmesi mümkümdür. Malın nitelikleri onu kullanılması için müşterk ve özgü olan özellikleri. Onun dışında malın TN kod numarası gösterilmeli. Malın kalitesini belirleme yöntemleri: Standarta göre: dünyada kabül edilen uluslararası standartlar, Özbekistan Cumhuriyetinde kabül edilen standartlar ve teknik koşullar Sınıflandırmaya göre: teknik parametreleri işaret etme İçeriğine göre: ana maddenin asgari miktarını, katkıların maksimum verileri gösterilir. Makine ve teknik teçhizat yetiştirme kontratında malın yeni olup-olmadığı ( kullanılmış ise, kullanma dönemi ve aşınma durumu (yüzdesi) gösterilir) Temel teslim etme koşulları. Malı teslim etmekte alıcı ve satıcıya başlıca aşağıdaki mecburiyetler (INKOTERMS uluslararası kaidelere göre) yüklüyor: Malı iletilmesinde (nakil) kontrat tarafları vazifeler ve masrafların bölünmesi Malı alıcıya teslim etme yeri ve düzeni Malı giriş-çıkış formaliteleri Malın siğortası Malın yitirme veya hasar görüş risklerini satıcıdan alıcıya geçişi «INKOTERMS» kullanıldığı durumda kısaltma adıyla malı teslim etme yeri gösterilmeli (demiryolu istasyonu, liman, havalimanı adları v.s.) 9.4. Malı yetiştirme müddeti. Kontratta malı yetiştirme müddeti veya tarihi bulunmalı. Yetiştirme müddeti satıcı tarafından malı belirtilen yere tayın edilen sürede yetiştirme anlamına gelir. 5 RAPOR 2 Nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos

7 Mal yetiştirme tarihi satıcı tarafından kontratla belirtilen mecbüriyetlerini yerine getirme tarihi anlamına gelir Kontrat fiyatı ve tutarı. Kontratta malın fiyatı tesbit edildiğinde malın ölçü birimi, fiyatı ve toplam tutarı gösterilmeli. Malın ölçü birimi Uluslararsı Dış Ticaret Mal Nomenklatür de (TN VED) getirilen ölçü birimine uygun olmalıdır. Kontratın toplam tutarı malın kiymeti anlamına gelir Ödeme koşulları. Kontratın Ödeme koşulları bölümünde döviz, ödeme şekli ve müddeti gösterilmeli. Eğer, ödeme dövizi kontratta gösterilen dövizden farklı ise, kur hesaplamalar kaynağı ve kuru gösterilmeli Malın gelmesi. Kontratta malın gelmesi ve imalatçısı gösterilmeli Tarafların sorumluluğu. Tarafların kontratta belirlenen mecbüriyetleri eda etmesini temin etmek amacında, kontratla belirlenen mecbüriyetini tamamlamayan taraf diğer tarafa malüm bir para cezasını tediye etmeye zorunlu kılınabilir. Suçlu taraf zarar gören tarafın talebine karşılık tazminat parası ödemeye sorumlu olur Taraflar hakkında bilgiler. Kontratın metini tarafların verileri ile tamamlanır. Kontratta tarafların posta verileri, adresi, banka ve yollama verileri olmalı. Kontratta mevcüt olan imzalar işletme kaşesiyle tasdik edilmeli Kontrat lisanı. Kontrat tescile özbek veya rus dilinde kabül edilir. Diğer durumlarda, sicile yetkililer tarafından yapılan tercümesi verilir. ÖZET Yukarıda arzolunanlara göre, dış ticaret kontratlarını özbek işletmelerle sözel şekilde yapılması Özbekistan kanunlarına aykırıdır. Gümrük daireleri ve yetkili bankada kaydedilebelecek yazılı kontratın olması malı yetiştirme olayını yasallaştırıyor ve taraflara kontrat koşullarını tam olarak gerçekleştirmeye zemin sağlıyor. Dış ticaret eylemlerinde mal yetiştirme koşulları ve tarafların sorumluluk meselesi açıklanmayan sözel sözlşmeler sonucunda herhangi bir tarafa diğer tarafa karşı hakkını savunmayı zorlaştırarak, bazen hakem mahkemesinde imkansızlaştırıyor. Özbekistan Cumhuriyeti Yukarı İktisadi Mahkemesinin y. tarihi «Özbekistan Cumhuriyeti Yukarı İktisadi Mahkemesinin «İşletmelerin sözleşme hukuki temelleri» Kanununu mahkemede uygulamanın bazı sorunları» hakkındaki Kararında «5... Eğer, sözleşmede kanun veya tarafın talebi gereğince önemli koşullar belirtilmediyse, ve muhakeme zamanında işbu kişulları tayin etme imkanı yoksa, işbu sözleşme yapılmamış sayılacaktır. Bu anlaşmazlığı çözebilmek için mahkemeler sözleşme dışı muameleler için uygun kuralları kullanmalı». ÖNERİLER (TAVSİELER) Türk şirketlerinin dış ticaret eylemlerinden meydana gelen sorunları haletmek için Büroya hukuki yardım isteyip, yaptıkları başvuruları inceleme sonucunda, ileride işbu şirketler tarafından Özbek işletmelerle ticaret yaparken böyle hataların yapılmaması açısından bir kaç öneriler verebiliriz. 6 6 RAPOR - 2 nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos

8 1. Sözleşme (anlaşma v.s.) koşullarının tam olarak gerçekleştirilmesi ve herhangı bir sorun çıktığında onu kolyaca ve başarılı çözülmesi için sözleşmeler, şüpheli off-shore firmaları arabulucu katkısı olmadan, direk olarak Özbek işletmelerle yapılmalı. Özbekıstan Cumhuriyeti Hukuk-mahkeme sistemi sözleşme tarafının hakkını etkili savunmayı mümkün kılıyor. 2. Özbek işletmesiyle dış ticaret sözleşme yazılı şekilde olup, Özbekistan Kanunlarına uygun halde yapılmalı. Özbekistan kanunu gereğince, özbek şirketi ile ihracat-ithalat sözleşmesi yapıldığı zaman mutlaka sözleşme Pasaportu düzenlenmesi, sözleşme kopyaları banka ve gümrük dairesine tescil için teslim edilmeli. 3. Yazılı sözleşme Özbekistan hukukunda dış ticaret sözleşmeleri için belirtildiği asgari taleplere uygun olması gerek. Asgari taleplere uymaması sözleşmeyı geçersiz olması için esas olabilir. Özbekistan Cumhuriyeti şirketi ile dış ticaret sözleşmesi imzalandıktan sonra, işbu sözleşme özbek şirketi bulunma yerinde yetkili banka ve gümrük idaresine tescil için sunulmalıdır. 4. Yabancı firmaya, sözleşme yetkili banka ve gümrük dairelerinden tescil edildikten sonra anlaşmazlıklarnı önlemek amacıyla tescil edilen sözleşme Pasaportu ve kontrat kopyasını almayı tavsiye ederiz. Büronın hukuki ameliyatı şunu gösteriyorki, sadece yetkili banka ve gümrük idarelerinde kayıt olunan sözleşme yasal olarak, bir tarafa diğer tarafın yükümlülüklerini bozduğunu tesbit etmeye imkan verir. Yürürlükte olan dış ticarete ait kanunların değişmesi, malüm bir kuruluşu olan şirketler ve muameleler için devlet tarafından verilen imtiyazların kullanımı açısından sık değişmesi nedeniyle, türk şirketlerine sözleşme yapma esnasında görüşmelere ve sözleşme düzenlenmesinde Özbekistan mevzuatını iyi bilen ve anlaşmazlıkları çözümünde tecrübeli hukuki danışmanlar ve avukatlar iştirakinde yapılmalı. Büro tecrübesinden ilerigelen son bir öğüt herkesin bildiği ve ispatlamaya lüzüm olmayan şey «hasarı düzeltmek değil, onu önlemek daha kolay». Bunun dışında, «İşletmelerin sözleşme hukuki temelleri» Kanununun 21.maddesi Sözleşmelerin hukuki muayenesine göre: Sözleşmeler düzenleme ve imzalama esnasında işletmelerin hukuki bölümü veya celpedilen avukatların sözleşmeyi kanunlara uygunluğu konusunda hukuki muayenesiden geçmelidir. Hukuki muayene yapılmadan sözleşme yapmaya izin verimez. Asgari ücretin 200 katı (aşağı-yukarı 5000 ABD Dolları) tutarındaki sözleşmeler sadece işletmelerin hukuki bölümü veya celpedilen avukatların sözleşmeyi kanunlara uygunluğu konusunda yazılı şekilde hukuki hatimesi alındıktan sonra yapılır. 7 RAPOR 2 Nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos

9 Hukuki hatimede genelde Sözleşmeyi düzenleyen kanun ve yasalar gösterilir. Sözleşme koşullarının kanunlara uyduğu Tarafların sorumluluğunun kanunlara uyduğu ve uyuşmazlıkların hal edilmesi düzeni Özbekistan Cumhuriyeti Yukarı İktisadi Mahkemesi, kendinin y. tarihindeki «Özbekistan Cumhuriyeti Yukarı İktisadi Mahkemesinin «İşletmelerin sözleşme hukuki temelleri» Kanununu mahkemede uygulamanın bazı sorunları» hakkındaki 103 Nolu Kararıyla uyarısı şekilde «9. «İşletmelerin sözleşme hukuki temelleri» Kanununun 20 ve 21 maddelerine itibaren sözleşmeleri düzenleme ve imzalama esnasında denetlenmesi lazım. Asgari ücretin 200 katı tutarındaki (aşağı-yukarı 5000 ABD Dolları) sözleşmeler sadece işletmelerin hukuki bölümü veya celpedilen avukatların sözleşmeyi kanunlara uygunluğu konusunda yazılı şekilde hukuki hatimesi alındıktan sonra yapılır. İşbu taleplere uyulmaması sözleşmeyi feshedilmesine sebeb olmasada, mahkemeler tarafından bu durum kanun çiğnemesi diye değerlendirilmeli». Dış ticaret eylemlerinde bulunma esnasında hukuki riskleri önlemek amacında işbu Raporda getirilen tavsiyeleri hesaba alınmasını rica ediyoruz. RAPOR - 2 nolu Genelleştirme 2009 yıl 22 auğustos 8 8

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ İşbu Yasa yerli ve yerli olmayan kişiler yada tüzeller

Detaylı

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap 1 - Rusya Federasyonu nda Yabancı Sermayenin Hukuki Yapısı - Şirket Kuruluşları - Şirketlerin Özellikleri - Rus Sermaye Grupları İle Yapılan Ortaklıklar - Yabancı

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat 20 13 Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER 01.03.2013/Kuşadası MUHASEBE Muhasebe Muhasebenin Tanımı İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan

Detaylı

Rusya Federasyonu Vergi Sistemi

Rusya Federasyonu Vergi Sistemi Rusya Federasyonu Vergi Sistemi NEXİA TÜRKİYE Yayınları 2008 Cem TEZELMAN 1 Bu kitabın basılmasına sponsorluk katkısı sağlayan şirketlerimize teşekkür ederiz: Anadolu grubu Efes Pilsen Credit Europe Bank

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (10.06.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi 1 BÖLÜM I. Şirketler Hukuku 1.GİRİŞ... 12 2. HUKUKİ YAPI ŞİRKET TÜRLERİ, ORTAKLIKLAR VE ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER KONULAR... 12 2.1 Temsilci Ofisler (Representative Office)...

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı: 93/4690 Karar Tarihi : 27/07/1993 27.081993 tarihli,

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARINA İSTİNADEN ÖDENEN

Detaylı

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 Yayınlayan : Nexia Türkiye / As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yazan : Cem Tezelman Kapak Tasarım : Biz Reklam ve Halkla İlişkiler

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı