Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 16 Şubat 2006 Bu rapor 88 sayfadır.

2 I. Bağımsız Denetim Raporu II. Kamuya Açıklanacak Finansal Raporu

3

4 DENİZBANK A.Ş. NİN 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi Büyükdere Caddesi No: ESENTEPE/İSTANBUL Bankanın Telefon ve Faks Numaraları Tel : Faks: Bankanın Elektronik Site Adresi İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Kürşad TAÇALAN Suavi DEMİRCİOĞLU Cemallettin HASDEMİR Hakan ATEŞ Genel Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ve Denetim Yönetim Kurulu Üyesi Grup Müdürü Komitesi Üyesi Genel Müdür Can TAŞPULAT İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi İhsan Veysi SEVİĞ Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Şehsuvar ALADAĞ / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Tel No : Faks No:

5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama III. Bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama IV. Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi V. Diğer Bilgiler İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolar I. Bilanço II. Bilanço dışı yükümlülükler tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynak değişim tablosu V. Nakit akım tablosu VI. Kar Dağıtım Tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar III. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Alım-satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar VIII. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklara ilişkin açıklama ve dipnotlar IX. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar X. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar XI. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar XII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar XIII. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar XIV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar XV. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar XVI. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XVII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklama ve dipnotlar XVIII. Aval ve kabullere ilişkin açıklama ve dipnotlar XIX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar XX. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklama ve dipnotlar XXI. Yabancı para bazlı varlık ve borçlar XXII. Bağlı ortaklık ve iştirakler

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Kredi riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VIII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VI. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VII. Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VIII. Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar IX. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar X. Bankanın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar XI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar I. Bankanın faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Denetim Raporu I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

7 BİRİNCİ BÖLÜM Genel bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi II. III. Denizbank A.Ş. (Banka), Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere 1938 yılında bir devlet bankası olarak kurulmuştur yılında hükümetin bazı devlet bankalarını birleştirme kararı sonrasında Banka, Emlakbank çatısı altına girmiştir. 20 Mart 1997 tarih ve 97/5 sayılı karar ile Denizbank A.Ş. hisselerinin %100 ünün özelleştirilmesine karar verilmiş, bu kararı takiben Zorlu Holding A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 29 Mayıs 1997 tarihinde hisse satışı sözleşmesi imzalanmış ve Banka 25 Ağustos 1997 tarihinde faaliyet izni alarak faaliyetlerine başlamıştır. Banka nın hisse senetleri 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeye başlamıştır. Banka nın hisselerinin %25 i halka açıktır. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama Banka nın sermayesinin % 75 ine Zorlu Holding A.Ş. sahiptir. Banka nın hisselerinin %25 i halka açıktır ve 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama Adı Soyadı Görevi Sahip oldukları pay(%) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Veysi Seviğ Başkan -- Yönetim Kurulu Üyeleri M.Cem Bodur Başkan Vekili -- Mustafa Tınaz Titiz Üye -- Fikret Arabacı Üye -- Cemalettin Hasdemir Üye -- Can Taşpulat İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Üyesi -- Hakan Ateş Üye-Genel Müdür Denetim Kurulu Üyeleri Cem Kadırgan -- Şerif Arı -- 1

8 Adı Soyadı Sahip oldukları pay(%) Genel Müdür Yardımcıları Behçet Perim -- Bora Böcügöz -- Dinçer Alpman -- Hüseyin Uyar -- Mehmet Saraç -- Nesrin Sungu -- Nihat Sevinç -- Tanju Kaya -- Arif İsfendiyaroğlu -- Mustafa Mert -- Suavi Demircioğlu -- IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanları 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yurtiçindeki 235 ve yurtdışındaki 1 şubesi ile hizmet vermekte olan Banka, bir özel sektör mevduat bankasıdır. Ana sözleşme nin 4. maddesinde belirtildiği üzere Banka nın faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır: - Her türlü mevduat kabul edebilir ve bankacılık işlemleri yapabilir. - İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde işlemler yapabilir. - Ulusal ve uluslararası finansman kuruluşları ile kredi ve istihbarat anlaşmaları yapabilir. Konsorsiyum ve sendikasyonlara katılabilir. - Türk Lirası ve döviz cinsinden her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler açabilir, garantiler verebilir. - Sigorta şirketi kurabilir, sigorta acenteliği yapabilir, mevcut veya kurulacak sigorta şirketlerine katılabilir. - Banka nın faaliyet konularında kanun, kararname veya sözleşmelerle tahsis ve temin edilecek fonları amaçları doğrultusunda kullanabilir. - Konusu ile ilgili her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapabilir. Taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalayabilir, muhabirlikler tesis edebilir. - İhtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın alabilir, imal veya inşaa edebilir, sair şekillerde iktisab edebilir, kiralayabilir gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, devredebilir veya kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis ve fekkedebilir. - Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü ikraz ve istikrazda bulunabilir. - Faaliyetlerine ilişkin olarak kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni vesair her çeşit nakdi ve ayni teminat alabilir, bunları devir ve fekkedebilir. - Yerli ve/veya yabancı ortaklıklar kurabilir ve mevcut ortaklıklara katılabilir. - Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra edebilir. 2

9 V. Diğer Bilgiler Banka nın Ticaret Ünvanı : Denizbank Anonim Şirketi Banka nın Genel Müdürlüğü nün Adresi : Büyükdere Caddesi No: 106 Esentepe İstanbul Banka nın telefon ve faks numaraları : Telefon: (0212) Banka nın elektronik site adresi Banka nın elektronik posta adresi : Faks: (0212) : : Raporlama Dönemi : 1 Ocak Aralık 2005 Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. 3

10 İKİNCİ BÖLÜM MALİ TABLOLAR I. Bilanço II. Bilanço dışı yükümlülükler tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynak değişim tablosu V. Nakit akım tablosu VI. Kar dağıtım tablosu

11 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170, , , , , , Kasa 40,328-40,328 45,065-45, Efektif Deposu - 140, , , , T.C. Merkez Bankası 130, , ,504 61,406 93, , Diğer - 1,049 1, II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (5.I.2) 177,048 19, , ,875 13, , Devlet Borçlanma Senetleri 85,858 7,564 93, ,512 8, , Devlet Tahvili 79,672 7,564 87, ,757 8, , Hazine Bonosu 6,186-6,186 5,755-5, Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri 91,190-91,190 84,363-84, Diğer Menkul Değerler - 11,553 11,553-4,748 4,748 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (5.I.3) 88,027 1,698,229 1,786, ,711 1,164,906 1,336, Bankalar 88,027 1,698,229 1,786, ,711 1,164,906 1,336, Yurtiçi Bankalar 76, , , ,711 33, , Yurtdışı Bankalar 12,000 1,314,660 1,326,660 7,000 1,131,547 1,138, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI (5.I.4) 226, ,000 93,000-93, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 226, ,000 93,000-93, İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (5.I.5) 800, ,825 1,119, , ,699 1,128, Hisse Senetleri 3,466-3,466 3,443-3, Diğer Menkul Değerler 797, ,825 1,116, , ,699 1,124,967 VI. KREDİLER (5.I.6) 3,045,562 1,513,543 4,559,105 1,547,937 1,080,790 2,628, Kısa Vadeli 2,096, ,651 2,787,401 1,357, ,670 1,940, Orta ve Uzun Vadeli 936, ,892 1,759, , , , Takipteki Krediler 130, , , , Özel Karşılıklar (-) 118, , , ,894 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (5.I.7) VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5.I.8) 24,115 10,817 34,932 24,115 12,326 36, Devlet Borçlanma Senetleri 24,115-24,115 24,115-24, Devlet Tahvili 24,115-24,115 24,115-24, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler - 10,817 10,817-12,326 12,326 IX. İŞTİRAKLER (5.I.9) 121, , , , Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler 121, , , ,504 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (5.I.10) 76,555 63, ,167 29,423 64,783 94, Mali Ortaklıklar 68,632 63, ,244 21,601 64,783 86, Mali Olmayan Ortaklıklar 7,923-7,923 7,822-7,822 XI. DİĞER YATIRIMLAR (5.I.11) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (5.I.12) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR - 323, ,430 44, , ,782 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (5.I.13) 58,765 2,204 60,969 18, ,765 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (5.I.14) 81,386 31, ,870 81,380 32, , Kredilerin 43,101 16,687 59,788 21,582 12,871 34, Menkul Değerlerin 33,310 6,744 40,054 49,765 8,699 58, Diğer 4,975 8,053 13,028 10,033 11,363 21,396 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.15) 124, , , , Defter Değeri 195, , , , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 70, ,310 56, ,438 XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.16) 11, ,472 11, , Şerefiye Diğer 35, ,967 28, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 24, ,495 17, ,727 XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (5.I.17) 7,017-7,017 14,633-14,633 XIX. DİĞER AKTİFLER (5.I.18) 97,328 2,109 99,437 61,809 11,838 73,647 AKTİF TOPLAMI 5,111,039 4,246,770 9,357,809 3,401,618 3,303,328 6,704,946 5

12 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (5.II.1) 2,604,643 2,629,728 5,234,371 1,557,759 2,602,353 4,160, Bankalararası Mevduat 104,873 39, ,388 67, , , Tasarruf Mevduatı 1,594,180-1,594, , , Resmi Kuruluşlar Mevduatı 43,919-43,919 2,234-2, Ticari Kuruluşlar Mevduatı 833, , , , Diğer Kuruluşlar Mevduatı 28,537-28,537 73,083-73, Döviz Tevdiat Hesabı - 2,589,639 2,589,639-2,495,133 2,495, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI 317, , , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 92,500-92, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (5.II.2) 224, , , ,009 III. ALINAN KREDİLER (5.II.3) 186,188 2,097,748 2,283,936 55, ,265 1,025, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 186,188 2,097,748 2,283,936 55, ,265 1,025, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 41,623 12,812 54,435 47,766 24,792 72, Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 144,565 2,084,936 2,229,501 7, , ,173 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.II.4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR (5.II.5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (5.II.6) 177,896 5, , ,439 24, ,671 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.7) 50,986 2,619 53,605 61,532 11,089 72,621 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (5.II.8) 23,305-23,305 17,790-17,790 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (5.II.9) X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (5.II.10) - 18,770 18,770-16,290 16, Finansal Kiralama Borçları - 20,585 20,585-18,845 18, Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - 1,815 1,815-2,555 2,555 XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (5.II.11) 27,972 42,555 70,527 18,076 43,354 61, Mevduatın 17,587 6,364 23,951 14,700 3,924 18, Alınan Kredilerin 4,008 24,765 28, ,078 10, Repo İşlemlerinin Diğer 6,058 11,426 17,484 3,146 29,352 32,498 XII. KARŞILIKLAR (5.II.12) 114,667 10, ,362 67,716 12,041 79, Genel Karşılıklar 34,786-34,786 23,569-23, Kıdem Tazminatı Karşılığı 18,875-18,875 12,444-12, Vergi Karşılığı 56,861-56,861 27,550-27, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 4,145 10,695 14,840 4,153 12,041 16,194 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAKLAR (5.II.13) 1,024,812 22,820 1,047, , , Ödenmiş Sermaye 316, , , , Sermaye Yedekleri 411, , ,983 1, , Hisse Senedi İhraç Primleri (5.II.14) 98,351-98,351 98,351-98, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (5.II.15) 107, , ,627 1, , Yeniden Değerleme Fonu (5.II.16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (5.II.17) 16,180-16,180 13,841-13, Diğer Sermaye Yedekleri 189, , Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı , , Kâr Yedekleri 109, ,003 - (710) (710) Yasal Yedekler (5.II.18) 5,631-5, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (5.II.19) 106, , Diğer Kâr Yedekleri (3,611) - (3,611) - (710) (710) 15.4 Kâr veya Zarar 188,033 22, , , , Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 10,098-10, Dönem Net Kâr ve Zararı 177,935 22, , , ,711 PASİF TOPLAMI 4,527,576 4,830,233 9,357,809 3,024,581 3,680,365 6,704,946 6

13 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 3,998,265 5,720,482 9,718,747 2,891,975 4,529,083 7,421,058 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.IV.5) 1,011,639 2,142,386 3,154, ,609 1,709,474 2,405, Teminat Mektupları (5.IV.3) 1,011,639 1,092,106 2,103, , ,911 1,352, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 1,011,639 1,092,106 2,103, , ,911 1,352, Banka Kredileri - 197, , , , İthalat Kabul Kredileri - 197, , , , Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 745, , , , Belgeli Akreditifler - 654, , , , Diğer Akreditifler - 90,534 90,534-73,115 73, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 107, , , , Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2,061,290-2,061,290 1,522,670-1,522, Cayılamaz Taahhütler 2,060,609-2,060,609 1,521,989-1,521, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 360, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1,649,932-1,649,932 1,250,397-1,250, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 50,407-50, Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.IV.2) 925,336 3,578,096 4,503, ,696 2,819,609 3,493, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 82,560 2,118,274 2,200, ,653 2,347,241 2,601, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 54,963 1,045,525 1,100, ,264 1,160,766 1,305, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 27,597 1,072,749 1,100, ,389 1,186,475 1,296, Para ve Faiz Swap İşlemleri 41, , , , , , Swap Para Alım İşlemleri - 96,849 96, , , Swap Para Satım İşlemleri 41,060 62, , ,241 19, , Swap Faiz Alım İşlemleri - 9,581 9,581-12,268 12, Swap Faiz Satım İşlemleri - 9,581 9,581-12,268 12, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 801,716 1,123,517 1,925, , , , Para Alım Opsiyonları 410, , , ,683 91, , Para Satım Opsiyonları 391, , ,443 79, , , Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri - 75,482 75, Futures Para Alım İşlemleri - 52,801 52, Futures Para Satım İşlemleri - 22,681 22, Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 82,191 82,191-16,028 16,028 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 3,239, ,360 4,074,861 1,563, ,284 1,918,726 IV. EMANET KIYMETLER 2,972, ,241 3,572,449 1,484, ,137 1,811, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 2,523, ,522 2,704,366 1,038, ,001 1,222, Tahsile Alınan Çekler 14 82,958 82, ,173 50, Tahsile Alınan Ticari Senetler 91, , , ,087 82, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler 119, ,021 73,901-73, Diğer Emanet Kıymetler - 46,947 46,947-10,878 10, Emanet Kıymet Alanlar 238, , , ,076 V. REHİNLİ KIYMETLER 267, , ,412 78,775 28, , Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 267, , ,173 78,775 27, , Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 7,237,766 6,555,842 13,793,608 4,455,417 4,884,367 9,339,784 7

14 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş (01/01/ /12/2005) (01/01/ /12/2004) I. FAİZ GELİRLERİ (5.III.1) 890, , Kredilerden Alınan Faizler 552, , TP Kredilerden Alınan Faizler 462, , Kısa Vadeli Kredilerden 354, , Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 108,276 20, YP Kredilerden Alınan Faizler 82,212 59, Kısa Vadeli Kredilerden 40,739 33, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 41,473 26, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 7,617 4, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 16,346 13, Bankalardan Alınan Faizler 33,931 25, T.C. Merkez Bankasından 1, Yurtiçi Bankalardan 7,166 13, Yurtdışı Bankalardan 25,143 11, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3,080 9, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 270, , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 49, , Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 218, , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 2,278 13, Diğer Faiz Gelirleri 14,583 8,558 II. FAİZ GİDERLERİ (5.III.2) 435, , Mevduata Verilen Faizler 312, , Bankalararası Mevduata 17,316 37, Tasarruf Mevduatına 170, , Resmi Kuruluşlar Mevduatına 2,098 1, Ticari Kuruluşlar Mevduatına 62,115 73, Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1,458 7, Döviz Tevdiat Hesaplarına 58,429 46, Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 7,994 3, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 87,555 29, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 8,054 10, Yurtdışı Bankalara 79,501 18, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 28,107 37,791 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 454, ,838 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 105,133 61, Alınan Ücret ve Komisyonlar 146,607 91, Nakdi Kredilerden 9,285 9, Gayri Nakdi Kredilerden 31,981 28, Diğer 105,341 53, Verilen Ücret ve Komisyonlar 41,474 29, Nakdi Kredilere Verilen 4,135 3, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 37,312 26,272 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 5,532 (9,489) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (Net) 32,606 23, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 78,834 96, Türev Finansal Araçlardan Kârlar 38,193 37, Diğer 40,641 58, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 46,228 73, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 29,845 34, Diğer 16,383 38, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (Net) (27,074) (32,954) Kambiyo Kârı 2,223,626 1,338, Kambiyo Zararı (-) 2,250,700 1,371,394 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.III.3) 105,154 87,634 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 670, ,406 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (5.III.4) 67,061 83,428 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.III.5) 375, ,512 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 228, ,466 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (5.III.6) 32,449 90,762 XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - (49,956) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 260, ,272 XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (59,941) (22,561) 15.1 Cari Vergi Karşılığı (56,861) (32,659) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (3,080) 10,098 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV) 200, ,711 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII) (5.III.7) 200, ,711 Hisse başına kar(ytl Tam)

15 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Genel Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2004 ) I. Sonu Bakiyesi 202, , ,639-15,988 (308) 107,877 (173,460) - 29, , ,850 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler III. Yeni Bakiye (I + II) 202, , ,639-15,988 (308) 107,877 (173,460) - 29, , ,850 IV. Net Dönem Kârı veya Zararı , ,711 V. Kar Dağıtımı - (43,956) - - (5,639) - (15,988) - (107,877) 173, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer - (43,956) - - (5,639) - (15,988) - (107,877) 173, VI. Sermaye Artırımı 114,100 (47,735) 98, (402) (16,157) (4,183) 143, Nakden 50,369 2,084 98, , Yeniden Değerleme Fonu 37,631 (37,631) ,912 (545) (11,578) 1, Yeniden Değerleme Değer Artışı (15,612) - (15,612) 6.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu ,395 7, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 12,188 (12,188) Hisse Senedi İhracı Kur Farkları (402) (402) 6.8 Diğer (5.V.6) 13, (13,912) VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 316, ,164 98, (710) 122, , , ,535 13,841 0 CARİ DÖNEM ( 31/12/2005 ) I. Sonu Bakiyesi 316, ,164 98, (710) 122, , , ,535 Dönem İçindeki Artışlar: (5.V.1) II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (2,351) 46,713 44, Net Rayiç Değer Kârı / Zararı (2,351) 46,713 44,362 III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar: (5.V.2) IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (53,769) (53,769) 4.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar (53,769) (53,769) V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı 200, ,714 VII. Kar Dağıtımı , ,983 - (122,711) 10, Dağıtılan Temettü (5.V.3) Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.4) , , (112,613) Diğer (122,711) 122, VIII. Sermaye Artırımı (2,901) ,690-1, Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları (2,901) (2,901) 8.8 Diğer (5.V.6) ,690-4,690 IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller - Dönem Sonu Bakiyesi (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 316, ,164 98,351-5, ,983 (3,611) 200,714 10,098-16, ,022 1,047,632

16 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI BİN YENİ TÜRK LİRASI Tam Kapsamlı Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004) 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 318, , Alınan Faizler(+) 888, , Ödenen Faizler(-) 408, , Alınan Temettüler(+) 32,449 90, Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 146,607 91, Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 100,753 85, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 56,706 25, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) 162, , Ödenen Vergiler(-) 27,526 42, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) (5.VI.1) (306,940) (287,835) 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 650, , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) 191, , Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) 32,173 (35,909) Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (1,947,894) (914,080) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) (34,633) 163, Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) (30,503) (16,907) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) 1,104, , Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) 1,258, , Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) 76,515 (265,482) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 969, ,621 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) (86,174) 161, İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) (5.VI.2) 53,766 27, Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) (5.VI.3) 3,362 8, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) 48,128 26, Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 3,662 7, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) - (138,961) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) 8, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) - 61, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer (+/-) - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (20,634) 120, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) - 98, Temettü Ödemeleri(-) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) 20,634 10, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) (5.VI.1) - 32,369 - IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) (5.VI.1) (17,760) (32,954) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) 844,617 1,062,662 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) (5.VI.4) 2,160,997 1,098,335 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) (5.VI.5) 3,005,614 2,160,997 10

17 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) 1.1.DÖNEM KÂRI 260, , ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 59,941 22, Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 59,941 22, Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A. NET DÖNEM KÂRI ( ) 200, , GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 5, BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] 200, , ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 106, DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )

18 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlara ilişkin uygunluk beyanı 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 1 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 1 inci maddesine göre çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve kararlar yürürlüğe girinceye kadar, kaldırılan 4389 sayılı Kanunun muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelerinin uygulanmasına devam olunur.bu raporda 4389 sayılı Kanuna yapılan göndermeler bahsi geçen madde kapsamında yapılmıştır. Banka, ilişikte yer alan 31 Aralık 2005 tarihli konsolide olmayan mali tabloları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kayıt Düzeni başlıklı 13. maddesi hükümleri gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 22 Haziran 2002 tarih, mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe konulan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (MUY) ile bu yönetmeliğe ilişkin olarak yayımlanmış muhasebe standartları tebliğlerinde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlamıştır. II. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği nin 1 sayılı Tebliği (MUY 1) Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümleri uyarınca riskten korunma aracı olarak değerlendirilmeyen vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, swap, opsiyon ve futures işlemleri alım satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmaktadır. Vadeli döviz alım satım sözleşmelerinin rayiç değeri piyasa fiyatı ile hesaplanmakta, ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar ve zarar tutarları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Banka nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri yoktur. Banka nın türev işlemleri ağırlıklı olarak, yabancı para pozisyon riskini azaltmak ve yabancı para pozisyonunun kompozisyonunu korumak amacıyla yapılan, vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinden oluşmaktadır. Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayrıca, türev işlemlerden doğan yükümlülükler ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedirler. Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer yöntemi ile değerlenmekte ve bulunan değerin pozitif veya negatif olmasına göre bilançoda sırasıyla, Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları ve Faiz ve Gider Reeskontları içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu alım-satım amaçlı türev işlemlerde meydana gelen farklar gelir tablosunda Ticari Kar/Zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. III. Finansal araçların netleştirilmesi İlişikteki mali tablolarda finansal varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesine ilişkin bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca nazım hesaplarda yer alan kalemlere ilişkin olarak da bu tür bir netleştirme işlemi yapılmamıştır. Finansal varlıklar ve borçların, yasal olarak netleştirilmesinin mümkün olması ve varlık ve yükümlülüğün net tutarlar üzerinden tahsil edilme veya ödenme niyetinin olması halinde söz konusu finansal varlık ve yükümlülükler bilançoda net tutarlarıyla gösterilebilecektir. 12

19 IV. Faiz gelir ve gideri İç verim oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibarıyla 30 Haziran 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4672 ve 4491 sayılı kanunlar ile değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 3. maddesinin 11. fıkrası ve 11. maddesinin 12. fıkrası hükmüne istinaden yayımlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile 31 Ocak 2002 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz reeskontları iptal edilmekte ve söz konusu krediler yine aynı mevzuat uyarınca canlı krediler içinde sınıflandırılıncaya veya tahsil edilinceye kadar faiz reeskontu yapılmamaktadır. Dövize endeksli kredilerin ve menkul kıymetlerin kur farkları faiz gelir ve giderleri içinde muhasebeleştirilmektedir. V. Ücret ve komisyon gelir ve giderleri VI. Komisyon ve bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, bu gelir kalemleri dışında diğer tüm gelir ve giderler tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerler Alım-satım amaçlı menkul değerler bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Alım-satım amaçlı menkul değerler, kayda alınmalarını müteakiben rayiç değerleri ile değerlemeye tabi tutulmakta ve oluşan kazanç ve kayıplar, kar/zarar hesaplarına intikal ettirilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin elde etme maliyeti ile rayiç değerlerine göre değerlenmiş değerleri arasındaki pozitif farklar bilançodaki faiz gelir ve reeskontları, negatif farklar ise menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır. Banka, alım-satım amaçlı menkul değerler arasında bulunan hisse senetlerinin değerlemelerinden kaynaklanan kar ve zararları, MUY 1 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardı na uygun olarak, gelir tablosuna yansıtmaktadır. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler, faiz gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Bilanço tarihleri itibarıyla Türk Lirası devlet iç borçlanma senetlerinin rayiç değerleri, değerleme günü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören menkul kıymetler için İMKB de oluşan son gün ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem görmeyen menkul kıymetler için ise T.C. Merkez Bankası fiyatları kullanılarak tespit edilmiştir. Eurobond ve yabancı para devlet tahvilleri, bilançoya, ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını müteakiben Eurobond lar içverim esasına göre, yabancı para devlet tahvilleri ise rayiç değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Rayiç değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmediği durumlarda rayiç değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve iç verim yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer rayiç değer olarak dikkate alınmaktadır. Hisse senetleri için ise bilanço günü dahil geriye doğru 5 işgünü boyunca oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamaları kullanılmıştır. 13

20 VII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri Repo anlaşması çerçevesinde müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları ilişikteki bilançoda aktifte Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler içerisinde, repo işlemlerinden elde edilen fonlar ise pasifte Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar içerisinde gösterilmektedir. İlgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden elde edilen fonlar için hesaplanan faiz gider reeskontları bilançoda Repo İşlemlerinin Faiz ve Gider Reeskontları hesabında izlenmektedir. Bilanço tarihleri itibarıyla ters repo işlemlerinden alacak ve ödünce konu edilmiş menkul değer bulunmamaktadır. VIII. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, vadesine kadar saklamak amacıyla elde tutulan, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler Banka yönetimi tarafından belirlenerek mali tablolarda sınıflandırılmış olup, finansal varlıkların ilgili sınıflaması, anılan varlıkların edinilmesi esnasında Banka yönetiminin kararı neticesinde yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerler, banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve alım satım amaçlı menkul değerler dışında kalan finansal varlıkları ifade etmektedir. Satılmaya hazır menkul değerlerin iskonto ve primleri iç verim oranının hesaplanmasında dikkate alınarak faiz gelirinin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır. Satılmaya hazır menkul değerlerin faiz reeskontları kâr /zarar ile ilişkilendirilmekte, rayiç değer farkları ise özkaynak kalemleri arasında bulunan Menkul Değerler Değer Artış Fonu hesabına vergi etkisi netleştirilerek kaydedilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerler elden çıkarıldığında, o ana kadar özkaynakta birikmiş olan rayiç değer uyarlamaları kar ve zarar tablosuna yansıtılır. İlişikteki konsolide olmayan mali tablolarda, satılmaya hazır menkul değerler arasında gösterilen hisse senetleri, borsada işlem görmeyen Çukurova Holding A.Ş. hisse senetleri olup, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değeriyle mali tablolara yansıtılmıştır. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıkları ifade etmektedir. Finansal varlıkların sınıflandırma işlemi, ilgili finansal varlığın edinilmesi sırasında yapılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacakların ilk kaydı maliyet değerleri ile kayıtlara yansıtılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, değer azalışı için ayrılan karşılık düşüldükten sonra, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile muhasebeleştirilmiştir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin değer azalışı için ayrılan herhangi bir karşılık bulunmamaktadır. Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılmış olan faizler, faiz geliri olarak kaydedilmekte olup, gelir tablosunda Menkul Değerlerden Alınan Faizler - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Alınan hesabında izlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin alım-satım işlemleri menkul değerlerin teslim tarihine göre muhasebeleştirilmektedir. 14

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Denizbank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 16 Şubat

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı