Türk koruma polisi Celâl özen Ermeni tedhişçiler tarafın dan şehit edildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk koruma polisi Celâl özen Ermeni tedhişçiler tarafın dan şehit edildi"

Transkript

1 f Hİ",ı ADRES: Nuruosaniye Caddesi N o: 6 5 İSTANBUL TELGRAF MİLLİYET. İstanbul POSTA KUTUSU 492 İstanbul TELEFON (10 hat) { L 1 4 ekî urat dersanesi, Çe berlilaş-istanbul A 2 B 4 Ö ^ Ereni tedhişçile rin yaraladığı Kon solos Kaya İnal has taneye kaldınldı ve aeliyat edildi Kiliği saptanaa yan 3 yaşında bir kız çocuğu Ereni ted hişçiler tarafından yaralı olarak kapıya bırakıldı 15 saat sonra tesli oldular (^ Haberleri 9 ve 14. Sayfada GİRİŞ KAPISf Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu, kentin 8. kesiinde bulunan Haussann Bulvarı'ndaki 170 nuara lı binanın 1. katindadır. Eskiden burası sadece konsolosluğa ayrılışken, birkaç yıldan beri bir kısı odalar talebe üfettişliği erine veriliştir. Dairenin giriş kapısından heen sonra bir beklee salonu ve onun ardında, işlelerin görüldüğü, eski üç odanın bir araya getirildiği bölü evcuttur. Sözkonusu bölüün solunda, küçük bir oda. aiyette başkonsolosa, ardındaki diğer bir oda da başkonsolosluk akaına ayrılıştır. Beklee salonunun, girerken sol tarafına doğru yönelen bir koridordaki bir kapı da konsolosluk ile talebe üfettişliğini ayıraktadır. Baskın sırasında kaçanlar bu odayı kullanıştır. Talebe üfettişliğinin üç odasının pencereleri yan taraftaki Courcelles sokağına bakaktadır. Zira 170 nuaralı bina, Haussann Bulvarı Ue Courcelles sokağının kesiştiği yerdedir. Fransız polisi Başkonsolosluğ etrafındaki binalan boşalttı Haberleri 9 ve 14. Sayfada Bekleelilere III Devre 28 EYLÜ L Türk korua polisi Celâl özen Ereni tedhişçiler tarafın dan şehit edildi tedhişçiler C Bekleelilere ll.'devre D AHA S O N R A K İ DEVRELİER İÇ İN B İL 6 İ İS T E Y İN İZ Ereni Londra daki Türk Büyükelçiliği ne de boba konduğu ihban yapıldı H A Z IR L A M A ÜSSveÜ YS v«h A ZIR L IK Y IL : 32, S A Y I: Türkiye saati İle de Paris Büyükelçüiği nl basan Ereni teröristler gece yarısı saal da, Fransız polisine ateş etedik, onun için bize ateş eteyin diyerek binadan dışan çıktılar Ü M İV E R S İT E Y E "\ ) Fransız radyo ve TV'sı Ereni tedhişçileri tuttu Paris'teki Türklerle Ereniler arasında çatışa çıktı ^ ı Paris radyosu Erenilerin soykırı iddialarına yer verdi ve isteklerini uzun uzun anlattı Haberi 14. Sayfada î S BUĞUN ŞİDDET ve SİYASET... A A P A dekilere benzeyen bir kitlesel şidl u b u det eyleciliği, Batı Avrupa kent lerini ve düzeni tehdit ediyor. A n cak bu defa, eylelerin odak noktası Fransa değil de, Batı Alanya... Meselâ önceki gün Berlin'deki gösteriler sırasında 18 yaşındaki bir göstericinin ölesi üzerine Frankfurt, Hannover, Düsseldorf ve Bonn da Ca şiddet eylelerinin başladığı bildiriliyor. İngiltere deki çatışalar, İtalya daki Kı zıl Tugaylar ın koyduğu eyleler, Ispanya ya fırtınalı günler yaratan sağ ve sol şiddet hareketleri, her gün dünya kauoyunun g ö zü önünde... İşin ilgi çekici yanı, eğer düzene yönelik her tepki bir şiddet eylei olarak alınırsa, ay nı duru Doğu Bloku için de geçerli. Polon ya daki Dayanışa Sendikası n, ilyon larca işçinin katıldığı grev ve direnişleri de, resî ideolojiye göre birer eyledir. Böyle bir dünyada, deokratik tepki yönteleri ile şiddet eyleleri arasındaki fark, bazen zor bulunuyor. Niteki Türkiye de de. bizler eleştiri ile eyle arasındaki farkı anlayana kadar yıllar geçti ve 12 Eylül e gelip dayandık. Şidi noral siyasî.faaliyet ile şiddet eylei arasında çok büyük fark olduğunu biliyoruz. Aa iş işten geçiştir. Bu acı deneyi yaşaış bir ülkenin insanları olarak, Batı Avrupa ya, Aan dikkat edin deeek zordur. Ayrıca Batı Avrupa nın son 100 yılı, bu tür eylelerin zaan zaan de okrasiyi yıkasına kadar dayanıştır. Son büyük örnek, Naziz ve Hitler değil idir? Ya da, Fransa'daki Bonapartist akılar, bu ülkenin siyasal gündeinden az ı eksik ol uştur? Dün Paris teki bir diploatik tesilciliği izin silah zoru ile işgal edildiği haberlerini, böyle bir ortaın içinde değerlendiriyoruz... A ğca lara göz yuan Batı Avrupa, bunun bedelini, Papa ya suikast girişii ile ödeek zorunda kalıştır... Bir süredir özellikle Fransa da görülen Er eni teröristlerin eyleleri de, sonuçları açı sından, daha az tehlikeli değildir. Bir ülkede devlet düzenini yok sayanlara kaı şı hoşgörü, eğer siyasal bir yönte ise deokrasi, çağı ızda yeniden tehdit altındadır. e l l Pazartesi Lüleburgaz'da askerî tören yapılacak i Şehitler İ L K G U N 1 8 M İ L Y O N törenle L İ R A Y I G E Ç T İK toprağa verilecek i, H aberi9 ve 14. Sayfada J ITALYAN MAHKEMESİ AĞCA'NIN SUÇ ORTAKLARININ ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTEDİ Ağca ya cezaevi nden sonra yataklık edenlerin yargılan asına başlandı 3. S a y fa d a 9 Bir Ereni vatandaş, uçak kazası şehitleri için 500 bin Hra bağışladı II Fransız Devlet Baş kanı, içişleri Bakanı na güvendiğini belirterek, Polis kuvvetleriiz cü rü ve tedhiş ey lelerini tabiî ola rak her zaan ön görez dedi H a b e rle ri U Mlö-ERiNt y a r d i ı Fransız radyosu, baskını yapanların FKÖ de eğitildiğini iddia etti Mitierrand: «Şidilik işin ayrıntısını biliyoru» İ $ıttn I Fransız TV sinin bi rinci kanalında Er eni asıllı Vahe Katcha ile bir ko nuşa yapıldı Bu Bahçedeki Hançer adlı kitabı yayınlan dı Türkiye nin Paris Başkonsolosluğu nun basılası üzerine çevrede büyük güvenlik önleleri alındı. Çelik yelekti güvenlik görevlilerinin yanı sıra keskin nişancılar da konsolosluk binası önünde her an baskına hazır duruda beklediler. Fotoğrafta konsolosluk binasının önü görülüyor... Olayların gelişesi sırasında Türk Konsolosltığu nda rehine görevlilerden bir genç kadın konsolosluk binasının pencerelerinin birinden aşağıya yazılı bir esaj atarken, tedhişçilerden biri silahını onun boynuna dayaıştı... J Lüleburgaz dışında def nedilecek şehitleriizin ce n az el er i törenden sonra askerî araçlarla eleketlerine gönde rilecek f H ab e ri 12. S a yfa d a ///A'////////zy//////////////^^^^ y////////////////////.% ı BAĞIŞ YAPANLAR Leyla Atıf Gökhan Şen TahirSuzan M. Deir özkanat Burhan öztaş İsail Havaoğlu S. Sai Diken Ilhan Topçular Fehaet Oraloğlu Hisarbank Banker Kastelli Dikran Ö zçilingir MİLLİYET Yekûn: Uçak kazası şehitleri için gazeteizin açtığı yardı kapanyasına Banker Kastelli 10 ilyon lira verdi Hisarbank da kapanyaya 5 ilyon lira ile katıldı Vatanî görevlerini yerine getirirlerken, fecî bir kaza sonucu şehit olan evlâtları ızın geride bıraktıklarına yardı için açtığıız kapanya, daha ilk günden büyük ilgi gördü ve birinci gün toplanan bağış, 18 üyon lirayı aştı. Kapanyayı 3 ilyon lira Ue açan M İLLİY E T gazetesini ta kiben, Banker Kastelli 10 üyon lira vererek bağış TL. lara katüdı. Onu yine 5 üyon lira bağış yapan TL. Hisarbank izledi. Bu ara da Ereni asıllı bir yurt TL. taşıız olan Dikran Ozçi TL. lingir de yarı ilyon lira bağışladı. n TL TL TL TL TL TL TL TL. ö n e li olan Türk ulusunun kaderde ve tasa da ortak olduğunu ispat laak ve şehitleriizin ailelerine, Türk ulusunun onları bağrına bastığını gösterektir diye düşü nen yurttaşlarıız da da ha ük günden olanakları ölçüsünde bağış yapaya başladüar. Kastelli Yöneti Kurulu Başkanı Cevher özden (solda) 10 ilyon liralık bağış çekinin Milliyet Gazetesi yetkilisine tesli etti... NERELERE PARA YATIRABİLİRSİNİZ? İSTANBUL Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi Hesap No: ANKARA Ziraat Bankası Yenişe hir Şubesi Hesap No: 630/26100 İZMİR Ziraat Bankası Merkez Şubesi Hesap No: 630/413 ADANA Ziraat Bankası Merkez Şubesi Hesap No: 54822

2 fa S ACI -M ÜM TAZ S O Y S A L Bugün yılda 1 ilyon artan nüfus, 15 yıl sonra iş istee çağına gelecek. Ayrıca her yıl artan bu 1 ilyon nüfus okul, hastane, konut ve enerji isteyecek. İşsizliğin, okul, GENÇ GAZETECİLER SEMİNERİ S STANBUL Gazeteciler Ceiyeti nin delaleti ve I İstanbul Üniversitesinin iştirakiyle şu günlerde İstanbul da Gazeteciler Ceiyeti nin konferans salonunda, Atatürk ün doğuunun 100. yıldönüü ünasebetiyle bu büyük adaın inküftplan, düşüncele ri, dünyadaki esir illetler âleine aşıladığı istiklâl aşkı ve ücadele hevesi hakkında bir seiner tertip edildi. Buraya Bangladeş ten Daniarka ya, İngiltere ye, Hollanda ya kadar Doğu bloku ve Batı deokrasisi eleketlerinden 30 u aşk genç gazeteci katüdı. Seiner ciddiyeti, intizaı, ünakaşaların sevk ve idaresi, konuşulan evzuların gerçekten eheiyeti bakıından yüksek seviyede cereyan etiştir. Bu bakıdan seineri tertip ve idare eden arkadaş larııza ve üniversite ensuplarına burada alenen teşekkür ve takdirleriizi tekrarlaaktan büyük bir zevk duyarız. Seiner Doğulu, Batılı bu genç gazetecilere Türkiye nin ve Türklerin düşünce ve organizasyon bakı ından ne kadar ileride olduğunu gösteresi bakıın dan faydalı olduğu kadar bas, daha doğrusu ifade hürriyetine: de üdahale edilediğini görekle inan ış olsalar gerekir. Gelen bu genç gazetecilerin içinde sırf gazetecilik bakıından geliş olanlar olduğu kadar, siyasî üşa hede ve üdahaleler için gönderiliş olanların da bulunası pek uhteel ve hatta tabiîdir. Bütün bunlara rağen Türkiye de İlî ahiyette ve yüksek seviyede seinerlerin her türlü tercüe teçhizatı ve personeliyle birlikte ükeel şekilde yapılabildiğini AvrupalI, Asyalı ve Aerikalı isafirleriizin görele rinde büyük fayda vardır. Ayrıca gelen gençlerin ibate ve iaşeleri, yani otel ve yeek işlerinin de Batidakiler kadar iyi olduğunu, gençliğiizde bizi de aynı şekilde gezip tozduğuuz Batı eleketlerindeki en iyi şartlarla bu gibi toplantılara bizzşt katılış biri sıfatıyla göğsüü gere gere iddia edebiliri. Hatta yeek hususunda Türkiye ile hiçbir eleketin boy ölçüşeeyeceğini de ilave etekten çekine. Bu hizet, içinde bizi sekiz genç gazeteciiz bulu nan bu çocuklara neler öğretiştir? Gazetecilik bakı ından, Atatürk ilkeleri, inkılâpları, O nun şahsiyeti hakkında neler kazanışlardır? Bunlan tahin etek, hatta araştırak pek ükün oladığı gibi, bence faydalı da değil. Nâçiz inancııza göre, Türkiye hele bir kısı koşu ve üttefikleriizin aleyhiize paçaları sıvadık ları bu sıralarda kendini, düşünceleri, organizasyon, konuklaa, ünakaşa evzularında şahsî kabiliyetler den personel hizetlerine, fikir seviyesine kadar her sahada Batdı-Doğulu devletlerin hiçbirinden eksik oladığını gösterek ve bu hakikati onlara böyle vası talarla zorla kabul ettirek ecburiyetindedir. Türkiye, eleketin tabiat güzelliği, tarihî eserler zenginliği ve tropikal sıcaktan kuzey eleketler soğuğuna kadar uzanan bir evsiler yelpazesine alik oluşundan dolayı yeişi ve sebzesi bol, çeşitli bir elekettir. Avrupa'nın hiçbir eleketinde çilekten, uzdan, kestane, ayva ve ekşi elaya kadar yetiştiren eleket biliyoru. Belki İtalya, aa orada aa uz yetiştirildiğini duyadı. Bu genç gazeteciler, seiner ünakaşalarını bir üddet hatırlar, sonra unuturlar. Bütün fikriyatın düzeni budur. Çünkü yenip içilen, görüp gezilen şeyler göz ve zaika hafızasında kalazlar. En kuvvetli hafıza, görülenlerdir. Bunlar seneler sonra Türkiye hakkında en iyi şeyleri hatırlayacak ve içlerinden yazar, gazeteci veya yaycı olanlar sırası düşünce Türkiye hakkında bu iyi şeyleri tekrarlayacaklardır Tekrar hatırlatalı. Türkiye gibi Türkçe İlî veya sanat eserleri ihraç edilen eleketler için en iyi kendini tanıta vasıtası böyle seinerler, spor gibi edenî ve halk kitlelerine iniş uğraşılar yoluyla bu büyük eleketi dünyaya tanıtaktır. Uuyoruz ki İstanbul Gazeteciler Ceiyeti nin tertiplediği Atatürk seineri bu aksada büyük nisbette ulaşış olsun. hastane, konut ve enerji açığının teelinde hızlı nüfus artışının yattığını görek zorundayız. Bunu rahatlıkla, soğukkanlılık la ve cesaretle ortaya koyalıyız. Yeni Anayasada Nüfus B Politikası ALKAN Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ndan yorgun çıkan, genç nüfusunun büyük bir kısı cephelerde şehit olan Türkiye nin,cuhuriyetin onuncu yılın da on beş ilyon nüfusu vardı. Türk topluu, Anadolu topraklannı işleek, tarı ve endüstride ge -YAZAN rekli insan gücüne sahip olak ve güçlü bir ordu yaratak için, haklı ola rak artan bir nüfus özlei [Türkiye Çevre Sorunları Vakfı içindeydi. O devirdeki yayınlan, politikayı ve Genel Sekreteri] nüfus artışını bir ölçüde destekleyen hukuk düze her yıl artan bu bir ilyon nü ası Kanunu nu kabul etti. Bu nini, bu anlayışla değer kanun, Türkiye Cuhuriyefus okul, hastane, konut ve lendirek gerekir. ti nin, politik? olarak hızlı nüfus enerji isteyecek. İşsizliğin, okul, A v. E n gin U R A L BOL NÜFUS artışı konusuna çözü aradığı a en belirgin kanıtıdır. İSTENİYORDU ÇEKİNGENLİK O günlerde yürürlüğe giren kanunlarıızda, toplu yaran düşüncesi yanında, doğrudan veya dolaylı olarak nüfus artışı nı öngören hüküler vardır. N i teki, 1593 sayılı Uu! Hıfzıssıhha Kanunu'nda doğula rın artışı teşvik etek, diğer kanunlarla getirilen çocuk zanı lan, eur çocuklarına eğiti kolaylığı sağlanası, çok ço cuklu babalan yol yapıı yü külülüğünden uzak tutak, göçen ailelerinin Türkiye ye gelişlerini özendirek ve onlara toprak verek, nüfus kütüğüne yaz ıl ay anlan, yazıldıktan tak dirde cezalandıraak gibi İlke ler, bu görüşün sonucudur. Bu hüküler, o günkü politikaların hukuk sisteine yansıyan dik kat çekici örnekleridir. TEDİRGİNLİK GÖRÜŞLER DEĞİŞTİ Bu gelişelere rağen, ara dan geçen yaklaşık onbeş yıl b o yunca, konuyu ele alası gere ken bürokrasinin biraz çekingen ve tedirgin olduğu görüldü. Bu nun iki teel sebebi vardır. Biri, fanatik sağın da, solun da, nü fus planlaası fikrine şiddetle karşı çıkışı, diğeri, bu öneli konunun sadece Sağbk ve Sosyal Yardı Bakanlığı ilgilendiren teknik bir konu olduğu fikrinden Türkiye nin kurtulaayışıdır. A şın sağ yüz üyonluk Türkiye isterken, aşın sol, bu fikri batı eperyalizinin bir oyunu ola rak gösterekten geri kaladı. Yaratılan bu ürkütücü hava içinde, fikir cesaretine sahip ay dınlarıız da, ne yazık ki, çok oladı. Bugün yüda bir ilyon olan nüfus artışı, on beş yıl sonra İş istee çağa gelecek. A yn ca, hastane, konut ve enerji açığının teelinde hızlı nüfus artışının yattığı görek zorundayız. Bunu, rahatlıkla, soğukkanlılık la ve cesaretle ortaya koyalı yız. Yurt sevgisinin, gerçekleri görek ve ona göre adı atak olduğunu kabul eteliyiz. DEVLET BAŞKANLARININ UYARILARI Bürokrasinin, araştıracıla rın ve basının bir kısının, bu konuda hayli sessiz kalası ya ada, iki devlet baş kanıızın il gisi sevindirici ve dikkat çekici dir te, zaanın Cuhur başkanı Fahri Korutürk, nüfus planlaasını en öneli bir eleket görevi olarak nite lerken, Devlet Başkanı Kenan Evren, 1981 teuz ayında, hızlı nüfus artışının üzerinde duruştur. Gerçekten, 12 E y lül döneinde nüfus konusunun gereken dikkat ve ciddiyetle ele alınakta olduğunu gösteren belirtüer vardır. Şidi hepiize düşen görev, bu fikrin kau Aradan geçen yaklaşık otuz yıl sonunda, görüşler değişti. Nüfus artışının güç sağlayan bir unsur değil, aksine, ekonoik ve sosyal birçok sorunun teel ne deni olduğu ileri sürüleye baş landı. Bazı araştıracılara göre, hızlı nüfus artışının bir sorun ol duğu fikri ilk defa Halûk Cillov un 7 ayıs 1958 tarihli Milliyet te çıkan yazısında işleadi. Bir süre sonra, bu fikri beniseyen veya beniseeyen görüşler or taya çıkaya başladı y ı lında, Birinci Beş Yıllık K alkın, a Planı, ük defa nüfus konusu nu işleyen hukuk kaynağı oldu. Gelişen tartışaların ışığında Türkiye, 1965 te Nüfus Planla oyunda yeterince benisene sini sağlayacak çabalan destekieek ve geliştirek olalı dır. EĞİTİM GEREKLİ Görülüyor ki, 1930 larda haklı olarak nüfusunu arttırak İste yen Türkiye, aradan geçen elli yıl sonunda hızk nüfus artışının getirdiği sorunlan tartışır hale geliştir. Bu tartışaların ülke yaranna uygun ve sağlıklı bir şekilde gelişesi, tutariı bir p o litikanın belirlenesini utlaka sağlayacaktır. Bu politikanın uygulanasını gerçekleştirecek yeni hukuk kurallarının düzen lenesinde en öneli nokta, bü tün yurttaşların sorunu anlayıp öneseyecek bir düzeye getiril elerini sağlayacak yaygın eği ti olalıdır. İtici ve ürkütücü kurallar yerine; çocuğun, anne nin ve topluun huzur ve sağbğını önde tutan eğiti ve tanıt a çabalan, bugünkü nüfus p o litikaızın hareket noktası olalıdır Anayasası, ailenin, Türk topluunun teeli olduğunu, annenin ve çocuğun korunası nın bir devlet görevi olduğunu hüke bağlaaktadır. Yeni politikalann, topluun istek ve tercihlerine de uygun bir şekilde uygulana»ırn sağlayacak genel ilkeler de yeni anayasaızda utlaka yer alalıdır. Unuta yalı ki, başardı bir nüfus poli tikası, gelecekteki huzurlu ve güçlü Türkiye isteğinin gerçek leşesinde öneli rol oynaya caktır. o KUM AR J Ü a ŞBAKAN Yardıcısı Özal, Milllyet e verdiği özel de eçte, şidiye kadarki ekonoi politikasını değerlendirir ken şunları söyledi: Ekonoiden bazı şikâyetler olabilir. Aa unutulaalı ki, her ekonoide bazı aksaklıklar olabilir. Hesabını bileyen utlaka sıkıntıya düşer. Randıan yukan doğru çıkarken he sabını bileyenler arasında zayiat elbette verilir. Ancak şunu da belirteyi: Türkiye de teşebbüs gücünün uyuu çok yük sekiş. Aslında bu duru her grup için geçerlidir. İyi bir sıkıntıya dayanılıştır. Doğru, hesabını bilek ve sıkıntıya iyi katlanak için her grup kendine göre uyu sağlaıştır aa, sonuçlar bakıından gruplar arasında öneli farkların ortaya çıktığını da unutaak gerek. Orta sınıf, Maliye Bakanı nın deyiiyle kuar oynaya rak kazanış, birkaç yüzbin liralık biriktiresini faize vererek enflasyonun yıkıından bir ölçüde kurtuluştur. Bu politi kanın biriktire eğiliini artırıp tüketii kıstığı ve böylece iç pazarlarda büyük satış yapaayan sanayiin yavaş yavaş dış satıa yöneldiği de doğrudur. Sanayi ve ticaretle geçinen ve şidiye kadar kapalı bir ekonoinin yapay korualarından yararlanan yukan sınıfın sağladığı uyu, bugüne kadar çok tan sağlaış olası gereken uyudur. Bugün hâlâ özen dire önleleri yoluyla birtakı korualardan yararlana dığı da söyleneez. Y A eekleriyle geçinenler? Hesabı yapılacak kadar pa ra biriktireeyen ya da henüz eeklilik ikraiyesi ve kıde tazinatı alacak durua geleiş olanlar? Onların neler pa hasına uyu sağladıklannı biliyor uyuz? Şu günlerde en büyük tehlike, geçici ve özel koşullan olan bir dönein kısa süreli başanlanna bakıp bunlardan ge lecek için bir kalkına ve ekonoi odeli çıkaraktır. ücretlerde zaan zaan ve çok geriden birtakı ayarla alar da yapılsa, teelde eeğiyle geçinenlerin özverilerine dayanan bir odelin sürdürülesi çok ciddî reji sorunları, doğurur. Bu sorunlann Brezilya, Arjantin, Güney Kore ve Taiwan gibi bir çeşit gelişe faşizi uygulayan ülkelerde ki çözü biçiiyle Ingiltere ve Aerika gibi deokratik ka tıla ekanizalannın bir ölçüde işlediği yerlerdeki çözü biçii elbette aynı olaaz. Hatta, oralarda büe, yakınalann ve huzursuzluklann Liverpool ayaklanalan ve Washington gösterileriyle yavaş yavaş şiddetli patlaalara dönüşebildiği kisenin dikkatinden kaçaıştır. Geleceğini deokrasiye dayandırak isteyen Türkiye ba kıından asıl kuar, sonuçları herkes için tehlikeli olabilecek böyle bir odele sürekli olarak oynaaktır. O- fnun için, şididen tezi yok, sıkıntıya iyi katlana nın uyuunu herkese eşit ya da hakça dağıtacak bir odeli geliştirek zorundayız. Bunun da bir tek yolu var: Doğru dü rüst bir planlaa ve bu planlayışın kararlanna her grubun -doğru dürüst katılabilesini sağlayacak ekanizalan ya rata. özellikle, eeğiyle geçinenlerin. Başka türlü, onlann uzun süreli özverilere sessizce katlanalan bekleneez. önüüzdeki aylarda yannki, Türkiye nin anayasa, yöne ti ve ekonoi yapısını kurarken çözeiz gereken en öneli sorun budur. Eğer kuar oynaak isteiyorsak. siyan Hanın ART DIRECTOR ve Gr arıyor , GENEL MÜDÜR SEKRETERİ ve kaliteyi sigeler: PAZARLAM A ELEMANLARI 1) İyi İngilizce bilen ve genel üdürlük korrespondansını yürüteye yetenekli Genel Müdür Sekreteri 2) En az lise ezunu, askerliğini yapış, şoför ehliyetli, seyahate ani bir hali olayan, 26 yaşından küçük, pazarlaa eleanları aranaktadır. Müracaatların: 28 Eylül 1981 tarihinden sonra, şahsen, Yıldız Posta Cad. Ak İş Hanı Kat 1-Esentepe adresine yapılası rica olunur.. Fular: 263/ Ö vgüler, D O R E kuaşlarını belirler. * DİLKUR İngilizce D O R E k u a şla rın ın, M M M kendine ö z kalitesi, H M M ' tü kuaşlar arasındaki fa rk ı yaratır M M -* '* * * ' wt «I E k i d ö n e i k a y ıtla n başla ıştır.,, - * -* * * j i J I - * * * * Taksi, Aydede Cad. 9 Tel TORK HAVA YOLLARI A.0/DAN -Ortaklığıız ihtiyacı olarak şişe colah eşrubat satınahnacaktır. -Tahini bedel: TL dır. T L. olup, geçici teinat -Kapalı zarfla teklif ektuplarının günü saat e kadar Yeşilköy Havaalanı nda bulunan Levazı Müdürlüğüne verilesi gereklidir. -Şartnaeler yukarıdaki adresten sağlanır. -Ortaklığıız 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. Basın: >, * * * * * * * - ** * ' * * * * V -* * * 1 NİLGÜN MİL İle MURATÖGE evlendiler. ; 24/9/81 * t * * 4 -M S -T * if e * V # * * * * * * * Marara Yelken Klübü * * * * * * K *. B k u tu tu ttîîu M lé r )

3 25 EYLÜL 1981 Teröristlerden b iri 3 yaşındaki kızı vurup dışarı attı Gürün: «Fransa'da alınan önlelerin yeterli oladığı bir kez daha ortaya çıktı» Koru a görevlisi şehit oldu, Konsolos yaralı A R İS Başkonsolosluğu uzu basan Ereni terö ristler, üç yaşlarında bir kız çocukunu da vurarak dışarı atışlardır. Baskın sırasında yaralanan korua görevlisi Ceal özen öl üş, konsolos Kaya inal ise ya ralanıştır. Saldırganlardan yaralı olanın konsolosluktan çıkasından he en sonra pencerede bir terörist görülüş ve elinde bir çocuk tut tuğu anlaşılıştır. Üç yaşların daki kız çocuğuna zafer anlaı na gelen V işareti yaptıran Er eni saldırgan, daha sonra çocu ğu vurarak kapıdan dışarı çı kartıştır. Çocuk hastaneye kaldırılıştır. Baskın sırasında yaralanan korua görevlisi Ceal özen, dün akşaüstü şehit oluştur, özen, baskın sırasında Ereni teröristlere karşı koyuş, ancak başından yara alıştır, özen, akşaa kadar binada tutuluş, ancak gece binadan dışarı çıka rılıştır. Korua görevlisi, has taneye kaldırılasına karşın şe hit oluştur. Paris Konsolosluğu nda ai yette görevli konsolos Kaya Inal ın ise baskın sırasında yara aldığı duyuluştur. Daha sonra duru unun fenalaştığı bildirilen 1nat ın kendi yazısı ile pencereden P d iş h a b e r l e r s e r v is i Dr KARABET ARMAN: «FRANSA BUNLARI CEZALANDIRMALI» Göğsünden vurulan aiyette görevli Konsolos Kaya inal aeliyat edildi bir kâğıt atarak, Yaıalı deği li, hastayı diye haber gön derdiği haber veriliştir. Ancak, Türkiye saati ile dolayla rında konsolosluk kapısına yaralı olarak bırakılan İnal'a oksijen Bu olay uhakkak ki çok üzücüdür. Bütün Türkiye Ereniieri büyük üzüntü içindedirler. Ve bu olaylan yapanlan taa en tel in ediyoruz. Bu Ereni anarşistleri aalesef bütün dün yada Eteninin adı katil diye ve kötü bir şekilde tanıtıyorlar. Bundan önce ise İsviçre de rezil etişlerdi. Şidi bu olaylan Fransa'da. yapıyorlar. Türki ye deki Ereniler uhakkak k bu işlere karşı her Türk vatanda şı gibi büyük üzüntü duya'ıta dırlar. A yn ca Ereni ırkdar oldukları için bu üzüntüleri ve u tançlan çok daha büyük oluyor Bütün kalbiizle teenni ederiı ki, olay bir an evvel kan dökül eden bitsin ve suçlulan Fransız hüküeti gerekli şekilde ceza landırsın. Bugün telefonla ve şahsen g ö rüştüğü bütün Ereni dostlan bu olayı nefretle kınadıkları nı söylediler. Herkes büyük bir üzüntü içindedir. Fransa daki Ereniler Türkiye deki Erenilcri esasen Ereni olarak kabul etiyor, (Siz Türksünüz) diyor lar. Bugün bu deyii iftiharla karşılıyoruz. Türkiye deki Er eniler bir Türk olarak Fransız Erenüerinin yaptıkları bu çir kin hareketlerden uzak durakla şeref duyarlar. Türkiye Erenileri, Sayın Devlet Başkanıız Manisa konuşasında Erenilere karşı gösterdiği büyük sev giyi her zaan kalplerinde en büyük güvence ve iftihar vesilesi olarak saklıyorlar. veriliştir. Daha sonra göğsün den kurşun yarası alan inal, has taneye kaldınlarak heen aeli yata alınıştır. Inal ın duruu nun tehlikeli oladığı açıklan ıştır. Bada kalan aiyette Konsolos Kaya İnal (solda), Ereni teröristler tarafından ağır yaralandı. İnal, daha sonra binadan dışarı çıkartıldı ve heen bir hastaneye götürülüp ÎT f J ly i a dj ' K ns. l s Muavini Hayrl Erol (sağda) ise, baskın sırasında pencereden kaçayı başardı. Hayrı Erol, bu sırada, konsoloslukta bulunanlardan bazılarını da binadan Kaçırayı basardı. A N K A R A, ÖZEL Olay üzerine, Fransa nın Fransa nın A Ann kara Büyükelçisi Eile Caziajou, dün akşa Dışişleri Bakan lığı Genel Sekreteri Büyükelçi Kâuran Gürün tarafından çağ rılarak dikkati çeküiştir. Büyükelçi Gürün, Fransız B ü yükelçisine Türk hüküetinin bütün uyarılarına rağen, Türk diploatları ve Türk resî bina larının korunası için alan tedbirlerin yeterli oladığının, bu olayla da ortaya çıktığını söy leiştir. Gürün, Erenilerin bir hare kât planladığı yolunda ihbarlar alındığı, bunu Fransız hükü etine duyurduklarını da Bü yükelçi Caziajou ya hatırlat ıştır. s t # ıı Ü. ü» I Î. :. :- 1 ' * ph? 8 > 8 ' * s v: i. i Viss. V' 8 i Yedikule Ereni Hastanesi eski başhekii doktor Karabet Aran, Erenilerin Türk kon solosluğunu işgallerini sert bir dille kınaış ve Bu olaylan ya panlar, Ereni adı katil diye tanıtıyorlar deiştir. Doktor Karabet Aran, olay la ilgili olarak şunları söyle iş tir: Kâuran Gürün, Erenilerin bir harekât planladığı yolunda ihbarlar alınış ve bu Fransız hüküetine duyuruluştu dedi 1Yaralı kız çocuğu hastaneye kaldınldı Fransız radyo ve TV'si soykırı iddialarını yineledi Fransız T V sinin 2. kanalı öğle yayınında olayı haber verirken yeniden soykırı iddiasını yi neleiş ve bu çerçeve içinde gizli Ereni örgütlerinin son yıllar daki tedhiş olaylarının bir bilan çosunu çıkarıştır. T V nin 1 kanalı ise, Lübnan uyruklu ve Ereni asıllı, Vahe Katcha adlı roancı ile bir konuşa yapış ve Erenilerin ücadelesi ni konu alan Bu Bahçedeki Han çer başlıklı yapıtını izleyicilere sunuştur. Akşa yayınında ise radyo ve televizyonda Paris deki bir Er eni yazarla konuşa yapılış tır. Paris radyosu yayınında Türkiye de Erenilerin soykırı iddialarına yer veriş ve istekle rini uzun uzun atlatıştır. Bir Fransız radyosu da Ereni terö ristlerin kendi aralarında Arapça konuştukları ve Filistin Kur tuluş örgü tü kaplarında eği ti gördüklerini iddia etiştir. ; IS s IIPMHIRN : : Ä i Ä P8. Süper Gelir,, Antalya da fxnva'v3 y e l- ^. n Y Jıa H a"e s ' ^ d 30 Bugün Hisarbank Antalya Şubeniz hizetinizde. Şubeniz tü bankacılık hizetlerinin yanısıra dünyanın bütün ülkeleriyle teleks bağlantılı olarak ithalat, ihracat ve kabiyo hizetleriniz için ta yetki ile hizetinizdedir. PATRİKHANE: «TÜRKİYE'DE SIYASI ERMENİ TUTUKLU YOK» Türkiye Ereni Ceaati Pat riği Şinork Kalustyan, Paris teki olay nedeni üe bugün bir açıkla a yapacaktır. Kukapı daki patrikhaneden gazeteciler tarafından gece tele fonla aranan Kalustyan ın istirahate çekildiği, bu konuda bu gün konuşacağı bildiriliştir. İngiliz BBC radyosu ise, pat rikhane yetküilerinin bazı sözle rini yayınlaıştır. BBC ye göre, patrikhane yetkilileri, " ik i papa zın, sıralan gelince ahkee önüne çıkarılacağı, Türkiye de Ereni tutuklu ve hükülü bu lunadığı söyleişlerdir. K ale gibi banka" RTS

4 S a y f a -IO 25 EYLÜL 1981 ŞU Yandaki karikatür 1939 yılında Akbaba da yayınlanıştır. O zaan benzin boldu ve benzine alkol karıştırılası bir fantezi olarak düşünülüyordu. 42 yıl sonra böyle bir karikatürün gerçek bir çabayı göstereceği acaba düşünülür üydü? RADYO idol Akkoplon ve Güven Yopor'ı izleyeceğiz U geceki Türk Halk BMüziği prograının iki konuk sanatçısı var: İdal Akkaplan ve Güven Yapar. 1 1» : «TÜRK HALK MÜZİĞİ İYE Gazetelerden: Heıı/iııe alkol karıcıırılatuk! S a rh o ş D o ld u r şu n u i anını! \. 1 X ^ Türkiye de bu^n gün 1 ilyon 630 bin kişi telefon alak istiyor, ancak ülkenin telefon kapasitesi 1 ilyon 247 bin... işte bir örnek: Rize de 8 bin kişi telefon bekleektedir. Bu kentteki bugünkü telefon sayısı ise 3 bindir. ulüu r Telexlerin duru-. r * y u da şöyle: Ülkenın telex Kapasitesi 7 bin 80 hattır. Fakat telex alak 0-.-cy isteyenlerin sayısı ^ s e dür. y PROGRAM -H A B E R RADYO - TV İstanbul Radyosu sanatçılarından olan Akkaplan ve Yapar yıllardır TRT'de eur sanatçı olarak görev yapıyorlar. Ayrı ayrı ekrana gelecek ol' n sanatçılar ikişer türkü sunacaklar. Prograda Iclal Akkaplan, Geceler Uykusuz Koyupsan Beni ve Süsei Mahur Yakası Güven Yapar ise, Ne Eladır Ne de Nar ve Karanfilli Yar Allı Yar adlı türküleri söyleyecek. Nellie İle Perclval ln düğünlerinde Laura'ya da evlene izni çıkıyor. N e llie evleniyor İZİ fil Küçük Ev Ln Seviyor Seviyor" adlı bölüünün İkincisi D yayınlanacak bu gece. Laura okulun açılası için tü gücüyle çalışaktadır. Asıl aacı bu çabalaa arasında derdini unutabilektir. Bu arada N ellie de lokanta işletesini öğretek için getirüen Percival'e âşık olur. Heen evleneye karar verirler. Neliie ve Percival in düğünlerinde Charles da insafa gelir ve Laura ile Alanzo nun bir yıl sonra evlenebileceklerini söyler. ^ R A D Y O 'd a ^ c SEÇMELER TRT I _) Günün İçinden öğle Üzeri Çocuk Bahçesi Sizin Seçtikleriniz c TRT-II Pslkoloiik _' Sorunlarıız Erkekler Topluluğu Arkaâ.ı Yarın Yurttan Sesler c TRT-III öğleye Doğru Konser Saati Müzik Sohbetler! Dünyada Caz İNANÇ DÜNYASI Prograda Kurian-ı Keri, Türkçe açıklaası ile din ve ahlâk konuşası yer alacak SAZ ESERLERİ HABERLER HAVA DURUMU PETROL II Prograın bu bölüünde petrolün yer anından bulunup çıkartılası İçin yapılan bir dizi jeolojik, sisik ve sondaj çalışalarından söz edilecek TÜRK HALK MÜZİĞİ KÜÇÜK EV HABERLER ERMAN!J» ŞENER telel pano W v r KABLOLU TV ELEVİZYON alanında, heen yanıtlanası pek kolay Tolayan bir soru var: Televizyon ne kadar süreyle yayın yapıyor? tik anda, bu sorunun yanıtı çok kolay gibi görünüyor, öyle ya, haftanın 5 günü yayın saat de başlayıp de bitiyor. Yani hafta arasında günlük yayın (190 dakika)... Buna karşılık yayınlar çoğu kez de bitiyor. En az 20 dakika, yarı saat uzuyor. öyleyse resen 190 dakika, fiilen 220 dakika, öy le olasına öyle aa araya bir saatlik elektrik kesintisi giriyor ve duru şöyle oluyor: Resen 190 dakika olan, fiilen 220 dakikaya yükseltilen günlük yayın izleyici açısından 160 dakikaya iniyor. Bir kısı izleyiciler için, bu hesap doğrudur. B AZI izleyiciler içinse, bu hesap yanlış oluyor. Televizyonunuz 1 transistörlü ise, akü veya 2 özel pil yardııyla elektrik kısıntısı olsa bile, TV izleyebiliyorsunuz. Bu dürüdakiler için, üstteki paragrafın sonunda 160 dakikaya inen süre, yine 220 dakikaya yükseliyor. Eğer bin lira harcaayı göze alabiliyorsanız heen bir video ediniyor ve evinizde bir ikinci kanal oluşturuyorsunuz. "Böylece TV izlee süreniz yine uzuyor. Şu anda birçok video şirketi var büyük kentlerde... Bunlarda da çeşit çeşit progra: Renkli fillerden çizgi fillere, lisan kurslarından dizi fillere kadar her çeşit progra var... ERKEN, yeni bir siste çıktı ortaya... Kablo T V denen bu siste için önce çok katlı bir bina, sonra da o bina D da oturan çok sayıda eraklı gerek. Ne olacak? Teknik ayrıntılara gireden söyleyeli: Çok katlı bir binada ev başına bin lira harcaayı göze alabilen aile varsa, bu iş taa deektir. önce herkes, televizyonuna bir ek yaptırıyor. Sonra iş, ayda lira arasında değişen aidatı ödeeye kalıyor. Bu sistede yayın tek erkezden yapılıyor aa bina içindeki herkes, bu yayı evindeki televizyondan alabiliyor. Bir başka deyile video da sistee konan ve ancak aile bireyleri tarafından izlenebilen bir kaset, bu sistede o apartandaki tü evlerde aynı anda izlenebiliyor. 1yi aa herhalde bunun için renkli TV alıcısı gerek. Bu sistede, renkli TV alıcısı da gerekiyor. Renkli prograı, evinizdeki televizyonda siyah-beyaz izleyebiliyorsunuz. T V de 7 nin yazdığına göre, Ankara da bu iş daha kolay. Gerçi orada da bin liralık bir ön asraf yapak gerekli aa ondan sonra aidat belirli koşullarda 500 liraya kadar düşüyor. İM D İ, o ünlü fıkrayı anlatanın ta zaanıdır. Her fık- S _ rada olan adaın biri, ballandıra ballandıra baklavayı : Şöyle tatlıdır, böyle lezzetlidir, ağızda şöyle dağılır va... öteki dayanaayıp Sen hiç baklava yedin i? diye soruş. Yoooo deiş ada biri. Anlatırlarken duydu... Bizikisi de o hesap işte, anlatırlarken duyduk!. Okullardan yavaş yavaş kaldırılan ezber derslerinin yarattığı sakıncalara değinen Bavyera Kültür Bakanı, bu tür derslerin çocukların zihinlerinde disiplinli cinastik niteliğine kavuştuğunu, disiplinin ise, çocuğun okul başarısında sayısız yararlar sağladığını ileriye sürerken, garip bir de örnek veriyor. Kaybettiğiiz disiplini, okullarıızda sağa sola atılan uz kabukları şeklinde izleyebiliriz. Çocuk her türlü düzeni okulda öğrenecektir. Uygulanasında da yardıcı olacaktır. Oysa verilen, verilekte süre gelen özgürlük haklarını gerektiği yerde kullanaaası yüzünden,isteeyerek başıbozukluğu hazırlayan prograların da uygulanasında biz yardıcı oluyoruz. Diğer taraftan insanları ayıraksızın, insan sevgisini içine alan din derslerine de ihtiyaç vardır. Bu derslerde çocuğun ruhsal yapısında, disiplini belirli bir aaç için kullanasına yarayacaktır. Uzun bir konuşadan çıkan özet bu. Betı'da, ileri uygar bir elekette, aşırı uçların eğitie verdiği zararları yok ete çabasına eğilik araştıralara örnek bir açıklaa. Bugün artık çocukla diyalogkurayan r TAMER HEPER Beş yıllık evli, iki çocuk sahibi bir genci. Başıa öyle bir felâket geldi ki, bütün yaşaı altüst oldu. Bu üitsiz günleride bana yardıa olacağınızı uarı. Biraz alkollü olduğu bir gün, koşuun evinden 15 yaşlarında, tanıadığı bir çocuğun çıktığını gördü. Maksadını araştırak istedi, bana bazı yalanlar söyledi. Ki olduğunu ve buralara ne aksatla girip çıktığını tetkik için kolundan yakaladı ve girdiği yerleri dolaştırdı. Bu sırada bizi sokakta beraber görenler oldu. Ertesi gün işyerie polis ile birlikte bir gün önce yolda karşılaştığı bir tanıdık geldi ve beni çocuğa tecavüz Ue suçladılar. Aleyhie dava açıldı ve çocuk ahkeede kendisine tecavüz ettiğii söyledi. Ben 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oysa olayı beni anlattığı şekilde görenler vardı ve ben onların adreslerini yeni tesbit etti. Şidi ben tekrar dava açabilir iyi, bu cezadan kurtulabilir iyi? E.Z.K. Duruşa esnasında lehinize olan delilleri bulaadı iseniz ve bu yüzden de ahkû oldu iseniz dava bittikten sonra elde ettiğiniz bu delilleri ahkeeye tekrar suna ikânınız vardır. Ceza hukukunda bu işlee uhakeenin iadesi (iade-i uhakee) denilektedir. Ceza Muhakeeleri Usulü Yasası n 327 ve devaı addeleri bu konuyu düzenleiştir addede "Katileşen bir hüküle neticeleniş olan bir dava aşağıda yazdı hallerde ahkûun lehine olarak uhakeenin iadesi yoluyla tekrar görülür. "Yeni vakıalar veya yeni deliller dereyan edilip de bunlar yalnız başına veya evvelce irad edilen delillerle birlikte nazara alındıkları takdirde aznunun beraatini veya daha hafif bir cezayı havi kanun hükünün tatbikiyle ahkû olasını istilza edebilecek ahiyette olursa" deektedir. Bu duruda siz, yargılandığınız ahkeeye dilekçe ile başvurarak ahkeenin iadesi talebinde bulunup delillerinizin de neler -olduğunu bildirelisiniz. Bu dilekçe üzerine ahkee evrak üzerinde incelee yapacak ve talebinizi kabule şayan bulursa usulü dairesinde sizi yeniden yargılayacaktır. E Ü SŞ V OĞLAK BALIK K0 falınız Ğ Z aile sayısı ilyonları aşış bulunuyor. Nedenleri arsada, çocuğun ta olarak bilincine varaadığı konularda özgür kılanın yer alası olsa gerek. Çocuk psikolojisinde ve eğitiinde Batı nın yanılgıya uğraası geleneklerin yararı, kıyetini, barikat görevini, hiçe sayası oluştur. Sağla eğiti yerine rahat eğitii Yorucu eğiti yerine dinlendirici eğiti progralarının uygulanası, eğitii kökünden yok edecek engel halinde yükseleye başlaıştır. Evlerin içine giren televizyonla çocukların gelişesi sayesinde, eskilerde olduğu gibi yılların feda edilesi yerine eğitii süratlendireyi zorunlu hale getiriştir. Olsa olsa çocuğun eğitiinde düşünülecek şey, süreyi kısaltarak onların bir an önce hayata atılalarını sağlaak olalıdır. Gerçek şu ki; elektiriği yakak için onu keşfeteyi bekleek anlasızlaşıştır. Düğ eyi bilinçli bir şekilde çevireyi öğretenin gerektiğine inanalıyız. * II I III I IHI Herkes sizinle İlgilensin İstiyorsunuz. Aa siz kiseye yakınlık gösteriyorsunuz. Her şey karşılıklı, unutayın. Devalı her şeyi kuruntu yapaktan artık vazgeçin. Kendinizi anasız şeyler İçin üzeyin. Şu günlerde fazla kırıcı olaya başladınız. Belki elinizde değil aa daha ılılı olaya çalışın. Aksi giden işleriniz bugünden İtibaren düzeleye yüz tuttu. Eğer dikkatli olursanız bir daha bu gibi aksiliklere karşılaşazsınız. ssepatik davranışınızla dostlarınız gün geçtikçe artacak L J l i p vi ve çevrenizde daha da çok sevileceksiniz. Sabrın sonu selâettir denir. Sizde sabırlı olaya çalışalısınız. Herkes İstediklerini nasıl elde ediyor sanıyorsunuz. bulaca il 12 i u İT İiîi Mutlu geleceğe Yün uzun elbiseler geçen sene de olduğu gibi yine oda. Güüş renkli kısa topuklu ayakkabılar gri pantalonlar altına giyiliyor. TÜM MUTLULUKLAR SİZİN OLSUN Y E N G İ A S L A N BAŞAK ÎERÀ1! 3 SOLDAN SAĞA: 1 - Boynun iki yanında, yürekten başa çıkan kalın atardaarlar lan her biri - Kai bükülüş sici. 2- Türlü bitki yaprak \ e kabukları ile kendisine güz.l bir koku veriliş olan acıtırak bir çeşit içki- Müslüan inaşı na göre kıyaet günü kişilerin toplanacakları yer. 3- Atın yavrusu- Fayda, yarar Uzak. 4 - Yolcuevi, isafirhane - Kiyada kalayın sigesi - İtalya da bir akarsu. 5 - ölecek kadar. 6 - Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelesini isteek, özleek - Otoobilin çekiş ve hızını ayarlaaya yarayan dişliler düzeni. 7 - Son - Eski Mısır da bir Tanrı. 8 - İskabilde birli - TERSİ, Favori - Bir işin yabancısı olup, o işi becereeyen. 9 - Şarap - Kara bataak için ayağa takılan bir çeşit örgülü ayaklık - Şube nin kısa yazılışı Sinirli - Kansızlık hastalığı geilere yol gösteren ışık kulesi - Kii hastalıklar sırasında görülen derin dalgınlık duruu. 12- Belli, açık- Saklanıp, kiseye açılası, söyleneesi gereken şey YUKARIDAN A ŞAĞ IY A: 1 - Etrafı hendek, sur ve kulelerle çevrili derebeyi konağı - Balık avlaakta ya da odun taşıakta kullanılan büyük kayık. 2 - Bir işi kârı için değil, sırf zevki için yapan kise - Kulağın duyabildiği titreşi. 3 - G ö ç e,kav" Kabukları kalın, bir portakal türü. 4 - Bir akadeik unvanın kısa yazılışı - El ile dokunup duya, elle tuta - Olta ya da tuzağa konulan ye. 5 - Asya doğusunda bir ada. 6 - Sakızlı rakı - Notada duraklaa zaanı. 7 Bal ve bal Çayın tarihçesine yanıt verirken bir efsaneyi açıklayalı. M.ö yılında yaşaış olan tıbbın babası diye anılan İparator Shen Nung, sarayın bahçesinde sıcak su içiyordu R" sıda iki yaprak gelerek suyun içine kondu. Etrafa hoş bir koku yayıldı. Suyun tadı değişişti. İparator yapraklan yetiştiren bitkiyi bulun ve her tarafa ekin erini verdi. Böylece çay hayatııza girpıiş oldu. Dünyanın en eski ve yüksek inaresi Yeni Delhi de Kuatap Minaresidir de yapılış olup yüksekliği 72,5 etredir. Sayın Selçuk Birol - Kızıltoprak öneli bir konuya değinişsiniz Bütün kasılaların beyni olu suz şekilde etkilediği bir gerçek Bir başkasının ölesi sizin öle nizi gerektirecek bir örnek değil. Ancak gerçek tehlikeyle oynaa nın da zararb olacağını sizin de bileniz gerek. Beyni rendeleyecek her şeyden kaçınalı, aşın hareketler yapaalısınız... Bir yuruğun bir boksörün hayatı yok ettiği unutayın. Daha rahat daha güzel kırıcı elayan sporlar var. Neden deneiyorsunuz? Başarılar, iyi düşünün siz karar verin. 'Yüzünüzü kurutayacak bir sabunla iyice sabunladıktan sonra erkek tıraş fırçasıyla onu köpürterek ardından yıkayın. Bu aeliyeyi boynunuza da uygulayın. Dikkat edecek olursanız fırça kullanan erkeklerin cildleri daha gergin parlak olur. Kan deveranını olulu şekilde düzenleyen fırçaya yer verin. BİLİYOR MUSUNUZ Dünkü Sorunun Yanıtı: M.ö yılında iparator Shen Nung tarafından bulunuş. Soru: Kapadokya neresidir? j Hoşça kai Elinize geçen fırsatları değerlendlrelyorsı orsunuz. Böyle davranırsanız çok şey kaybedersiniz. Dikkat Kadın bir gölge gibidir. Arkasından koştukça kaçar. Sevdiğiniz insanın üstüne pek tazla varayın. Sonra elinizden kaçıracaksınız. Para var. Uzun süredir beklediniz aa arlık elinizde. Şüpheciliğe artık bir son verin ve fa2ia harcaalardan da '. s a k ı n ı n. Şans diye buna derler, başarı başarı üstüne aa bu sizin gayretinizden oluyor. Başarılar ve utlu yarınlar. İçinden çıkaadığınız bir esele var, yakın bir dostunuza açılıp yardı İsteyebilirsiniz. Yakında alacağınız bir haber belki bu sorununuzu çözüler. Sağlığınız gün geçtikçe düzeliyor. Bunda gayretinizin büyük payı oldu. Alacağınız bir haber sizt fazlasıyla sevindirecek. 0 uu yapan böcek - Tanrıdan bir şey dileek için söylenen söz, dua. 8 Kiyada radyuun sigesi - Acıyarak ve koruyarak seven. 9 - Kalori - Piston Yüz etrekare tutarında yüzey ölçü birii - Küçük bitkilere verilen genel ad - Kırızı ile avinin karışasından oluşan renk Paylaa, azar - Belli iki yer arasda giıdp gelebile, ulaşı. 12 Karnı belli etee!. beli inceltek gibi nedenlerle kullanılan balinalı, lastikli, vücudu saran iç giysisi - Karada, denizde yabani hayvan, balık ya da kuş tuta. DUNKU BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA Ğ A : 1 - Maşlah, Makak. 2 - Edi, Karaca. 3 - Dakika, Ab raara, Çorbacı. 5 - Yapı, Ahit. 6 - Aeli, Kenar. 7 - Sataşkan, Tin. 8 Tr, Terlik, Ti. 9- İyi, Kitre 10- Naz, Aka, Raca Bereket, Al özen, Tekne. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Mediyastin. 2 - Ada, Marya. 3 - Şikâyet, iz be. 4 - İalat, En. 5 - Ark, Pişekâr. 6 - Açı, Kriket. 7 Kaltak. 8 - Ma, Enir, Et. 9 - Araban, K erte Kabahat Ac, Cirit, Can Kanıt, Nihale. A t i. 11/ i l I HAFTANIN FİLMLERİ TİYATROLARI I O s a n b e y I SİTE Çe barm aş İPEK B e ş ik ta ş MİSTİK B e y o ğ lu SİNE-POP K R İS T A L Bakırköy SİNEM A s i n e a s ı n d a I Renkli - Orijinal kovski [RICHARD HARRIS. 1-V A C A H ö r t C la u d in e A u g e r «j p o E V D l G İ M K A D I M _ ; 0 M H ^ ' i ı ı ı ı ı tnaıa n M i ı* t M a rc P o re l k» ^ Y ö n e t e n Jacques Deray fütaş Barry Shear B l M l ı» :!! 49 Ó # Seanslar#! HODRİ MEYDAN KÜLTÜR MERKEZİ î i - r :. C A Z K O N S E R İ * * * * * büyük a z orkestsi * * * * * nükhet ruacan o bülent ortaçgil neşet ruacan j 22 7 Eylül Evlül arası her akşa saat: del Tü r k iy e k ö ü r işlet eleri k u r u u Kuruuuzca satalınaçaktır. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Caterpillar İş Makinalara ait Yedekler Bu işe ait 215-ELÎ/31 referanslı şartnae, yazdı üracaat ve 750.-TL. karşdığda. saat arası Türkiye Köür işleteleri Kuruu Genel Müdürlüğü, Satınala Dairesi Başkanlığı, 801 no.lu odadan veya İstanbul Satınala Müdürlüğü, Odakule Kat: 12 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden tein edilebilir. Tekliflerin en geç 24 KASIM 1981 tarih, saat 17.30'a kadar Kuruuuz Enel uhaberatına veriliş olası gerekektedir. Teklifler, 25 KASIM 1981 günü saat de teklif veren firalar huzurunda Satınala Dairesi Başkanlığı, 805 no.lu odada açdacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirileye alınayacaktır. Kuruuuz 2490 saydı kanuna tabi değildir. Basın: DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankaızın Pendik Tersanesi DW. Tonluk Yarı Havuz Kızağına ait boru devreleri Ue yangın popa istasyonu tesis ve ontajı işleri biri fiyat esasına göre kapalı zarfla teklif alınak suretiyle ihaleye çıkardıştır. İşin keşif bedeli TL. olup, geçici teinatı TL.'dır. Bu işe ait ihale dosyası Pendik Tersanesi Kaynarca-Pendik adresindeki inşaat işleri ve Projeler Müdürlüğünde incelenebilir, ancak ihaleye teklif vereceklerin TL. bedel karşılığında dosya satın alaları şarttır. İhaleye iştirak şartlan dosya içindeki eksdte şartnaesinin 5 nci addesinde evcuttur. Kapalı teklif zarfları 14 Eki 1981 günü saat ye kadar Pendik-Kaynarca daki İnşaat İşleri ve Projeler Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliğine akbuz ukabüinde tesli edilecektir. Postada vaki olabilecek gecikeler dikkate alınaz. Bankaız 2490 sayılı kanuna tabi oladığından, ihaleyi yapıp yapaakta veya düediğine yapakta taaen serbesttir.. Basın: ÇİFT ERKEK İSKARPİNİ, 170 ÇİFT BAYAN İSKARPİNİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT Teşekkülüüz ihtiyacı olarak 2 kalede 9170 çift iskarpin satalınaçaktır. Buna ait İdari ve Evsaf şartnaeleri İzit Teşekkül erkezinden vs İstanbul, İzir, Ankara Alı-Satı Müdürlükleriizden alınabilir. Isteklder % 5 geçici teinat ektubu verek veya bu iktar kadar bedeli Teşekkülüüze yatırak şartıyla teklif ektuplarını günü akşaı saat ye kadar Teşekkülüüz İzit Muhaberat Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. Postadaki vaki gecikeler kabul edilez. Teşekkülüüz 2490 sayılı Kanuna tabi olayıp ihaleyi bölekte, istediğine verekte ve ihaleden sarfınazar etekte serbesttir. Basın: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN K U R U M U M U ZCA «D EM A G TURBO KOMPRESÖR YEDEKLERİ» SATIN A LIN A C A K TIR Bu işe ait, 214-EK/4670 referanslı şartnae yazılı üracaat ve TL. karşdığda saat arası Türkiye Köür İşleteleri Kuruu Genel Müdürlüğü Satınala Dairesi Başkanlığı 801 no.lu odadan ve İstanbul Satınala Müdürlüğü Odakule İş Merkezi Kat: 12 Beyoğlu/lstanbul adresinden tein edilebdir. Tekliflerin en geç 17 Kası 1981 tarih, saat a kadar Kuruuuz Genel Muhaberatına veriliş olası gerekektedir. Teklifler 18 Kası 1981 tarih, saat de teklif veren firalar huzurunda Satınala Dairesi Başkanlığı 805 no.lu odada açdacaktır. I Postada geciken teklifler değerlendireye alınayacaktır. Kuruuuz 2490 saydı kanuna tabi değildir...,, Basın: Û354

5 S a y fa 13_ ] * REAGAN, TÜRK VE RUMLARI UZLAŞMAYA ÇAĞIRDI W ASHINGTON, REUTER AA B a şk a n ı R o n a ld Reagan, toplulararası görüş elerin yıl önce başladığını hatırlaık, Türk ve Ru kesilerini Tındaki anlaşazlıkların çöyolundaki çabalarını arya çağırıştır, ıgre'nin isteği üzerine hazır - Kıbrıs konulu raporda, uı, tarafların anayasal ve ksal farklılıklarının çözüe kapsalı öneriler sunanı kaydederek, iki toplu ıda sürdürülen görüşeler- t Başkan, bir yılı aşkın süredir deva eden toplu* lararası görüşelerde soruna çözü bulak zaanının geldiğini belirtti den enuniyetini ifade etiştir. BM gözetiinde gerçekleştirilen toplulararası görüşelerin saiî ve yapıcı bir atosfer içinde yapıldığına da dikkati çeken Reagan, ancak toplulararası görüşelerin bir yılı aşkın bir süredir deva ettiğini ve tarafların aralarındaki anlaşazlıklarını çözüü yolundaki Uluslararası Stratejik Araştıralar Enstitüsü bir kitap yayıladı: «Türk ordusu odern silahlara sahip olalı» Uluslararası Stratejik Araştıralar Enstitüsü, Türkiye nin askerî gücüne öteki NATO ülkelerinin de yardıcı olasını istedi _ LONDRA, AKAJANS ve Varşova Paktı güçleri arasındaki uhteel bir l l ü T f i savaşta, üç ayn cephede birden savaşak zorunda İÜ f i I W kalacak olan Türk ordusunun odern silahlara sahip olası gerektiği belirtiliştir. Merkezi Londra da bulunan Uluslararası Stratejik Araştıralar Enstltüsü"nce hazırlanan "Askeri Denge kitabının yayınlanası dolayısıyla düzenlenen bir basın toplantısında, enstitü yöneticilerinden Albay Jonathan Aiford, bir soruya verdiği cevapta, Türk ordusunun vurucu gücünü ve etkinliğini koruası için yeni silahlara ihtiyacı olduğunu söyleiştir. Doğu ve Batı arasındaki asker! dengenin son 20 yılda Doğu nun lehine kaydığı belirtilen enstitünün Askeri Denge kitabında, Trakya ve Ege nin Türkiye üe Yunanistan tarafından savunulacağı kaydedilerek, şunlar yazılıştır: ' Bir savaş halinde Türkiye sadece Trakya re Ege'yi koruayacak ayrıca Doğu ve Güney Doğu bölgelerindeki cephelerde de savaşacaktır. Trakya, İstanbul ile Çanakkale boğazlarına Varşova Paktı ndan tehdit, Macaristan, Roanya, Bulgaristan ile bunlara ek olarak Karpatlar ile Odessa askeri bölgesinden gelecek takviye Sovyet askeri birliklerinin oluşturacağı güçlerden gelecektir. Doğu Anadolu'ya yönelik bir saldırıda. İse Kuzey Kafkaslar ile Kafkasya'nın gelişindeki Rus askeri birlikleri, ihtiyatlarla birlikte savaşa girecektir. NATO'nun Türkiye nin üç ayn cephede birden savaşası, Uç ayn taktik üe üç ayn ayn lojistik desteği gerektirektedir, aynca böyle bir duruda her iki taraf askeri birliklerinin de ayn kuruluş düzenine sahip olacağı da unutulaalıdır. Hüküetlerüstü bir kuruluş olan Uluslararası Stratejik Araştıralar Enstitüsü, Türk ordusunun insangücü olarak büyük olası ve NATO için stratejik önei dolayısıyla askeri araç, gereç ve ode silahlara sahip olasının Batı savunası için zorunlu olduğunu ifade etiş, Türkiye nin askeri gücüne öteki NATO ülkelerinin de yardı etesi gerektiğini vurgulaıştır. HIZLI ENFLASYON Enstitü tarafından yapılan açıklaada dünyada artan enflasyon hızının silahlanayı da etkilediği belirtiliştir. Enstitüye göre, özellikle Batı dünyası aliyetleri aşın düzeyde artan silahlar yüzünden silahlana harcaalanndan kesinti yapak zorunda kalışlardır. Bu duruun da NATO ülkelerini silahlana yanşında geride bıraktığını ifade eden enstitü araştırası, Sovyetlerin enflasyondan etkilenseler büe özellikle konvansiyonel silahların üretiini düşürediklerini ifade etiştir. Raporda aynca savuna bütçelerinin azaltılası karşüığı silah dengesindeki değişikliğin de ekonoik bazı durular sonucu ortaya yeni dengeler çıkaracağı ifade ediliş ve "Bu yeni dengede NA- TO nun kârlı olacağı söyleneez deniştir. '1 çabalarını artıralarının zaanı geldiğini vurgulaıştır. İSLÂM BİRLİĞİ LEFKOŞA, AA Dünya Islâ Birliği Mekke de sürdürdüğü toplantısında Kıbns la ilgili Türk tezini destekleyen kararlar alıştır. Lefkoşa ya gelen haberlere göre, Filistin, Filipin, Afanistan gibi konuların yanı sıra Kıbrıs sorunu da İslâ Birliği nce ele alınıştır. Kıbrıs sorunu görüşüldükten sonra alınan kararda Kıbrıs Türk topluunun adadaki İnkâr edilez siyasal haklan" destekleiş, iki topluun adan bağısızlığı ve bağlantısızlığı esasına davalı iki bölgeli federal bir cuhuriyette yan yana yaşaalan savunuluştur. Kararda İslâ ülkelerinin Kıbns Türk Federe Devletindeki escid ve okulların onanı veya yeniden yapıı için sürdürdükleri addi ve anevi katkıyı artıralan isteniş, Islâ kuruluşlannın kuzey Kıbns la ilişkilerini artıralan öneriliş, Rulann Türk topluuna uyguladıkları insanlık dışı abargoyu kaalan tavsiye ediliştir. TERÖRLE MÜCADELE İda ahkûu Sarıaslaıt ile 2 arkadaşı Malatya'da ölü M ALATYA, ÖZEL olarak ele geçirildi A L A T Y A nın Doğanşehir ilçesinde yapılan operasyonlarda Kahraanaraş eski senatörü Hili Soydan ı öldürek suçundan gıyabında ö- lü cezasına çarptırılan Recep Sanaslan la 2 terörist ölü olarak ele geçiriliştir. Yürütülen operasyonlar sırasında 1 er de şehit oluştur. 8. Kolordu ve Sıkıyöneti Koutanlığı nın operasyonla ilgili açıklaası şöyledir: "20 eylül 1981 günü Malatya ile Akçadağ ilçesinde yapılan bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri halkın yardııyla yasa dışı sol bir örgüte ensup Naci Molla adlı bir teröristi yakalaıştır. Soruşturanın derinleştirilesi neticesinde Naci Molla ve arkadaşlarının 1980 yılında Kahraanaraş senatörü Hili Soydan ı öldürdükleri ve bu eylei üteakip yakalanan arkadaşları Recep Sanaslan ı kurtarak aacıyla Malatya ili Akçadağ yol kavşağında otobüs baskını düzenleyerek bir jandara uzatalı çavuşuyla bir eri yaraladıkları belirleniştir. Bu olayları üteakip kaçan teröristlerden gıyabında ida hükü veriliş olan Recep Sanaslan ile Cua Cihan ın Malatya ili Doğanşehir ilçesi Dedeyazı civarındaki bir ağarada saklandıkları tesbit ediliştir. Anılan bölgede sıkıyöneti güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışada Hava İndire Tugay Koutanlığı ndan bir er şehit oluş, üteaddit ' Tesli ol çağrılarına rağaıen teröristlerden Recep Sarıaslan ve Cua Kahraanaraş'ta Cihan'la kiliği henüz kesin olarak'tesbit edileeyen üçüncü terörist, 1 kalaşnikof otoatik tüfek, bir G-3 otoatik piyade tüfeği, 4 uhtelif cins ve çapta tabanca, 2 dürbün, 1 radyo, çok iktarda cephane, yiyecek, barınak alzeesiyle birlikte ölü o- larak ele geçiriliştir. 68 sol ilitan yakalandı M İLLİYET HABER MERKEZİ 1974 yılından bu yana Kahraanaraş ın Elbistan ilçesinde 3 kişiyi öldürdükleri, çok sayıda bobalaa ve silahlı taraa eyleini gerçekleştirdikleri belirtilen yasa dışı sol bir örgütün 68 ilitanı ele geçiriliştir. 6. Kolordu ve Sıkıyöneti Koutanlığı ndan yapılan açıklaada yakalananlar arasında örgütün bölge sorulusu Öer Kral ın da bulunduğu belirtiliştir. BURSA ilde faaliyet gösteren sağ bir örgütün 3 üyesine 16 yılı ağır olak üzere topla 17 - Çetirier: ((Belediyelerdeki 400 ilyonluk ziet için 165 görevli hakkında soruştura istendin A N K A RA, ÖZEL 2 ÇİŞLERİ Baka Sela- I hattin Çetiner, dün dü- zenlediği basın toplantısında, "Toplu zabıtasının yeniden düzenleneceğini, toplu polisi yerine çelik kuvvet oluşturulacağını" bildiriş, işkence iddiaları ile ilgili olarak 12 olayda 54 polis hakkında kovuştura yapıldığı, bunlardan 11 inin halen tutuklu bulunduğunu belirtiştir. içişleri Bakanı Çetiner, Karayolları Trafik Yasası - n önüüzdeki haftalarda yürürlüğe giresinin beklendiğini belirtiş iller idaresi yasası, olağanüstü hal yasası ile dernekler yasas Kurucu Meclis e kaldığını belirtişlerdir. içişleri Baka, 12.Eylül den bu yana teftiş ve denetii yapılan 85 belediyede 400 ilyon liraya varan ziet saptandığını, 165 görevli hakkında soruştura istendiğini bildiriştir. i Çetiner: Bir yılda 499 personel eslekten, 1580 eur görevden uzaklaştırıldı personel ise ödüllendirildi»içişleri Bakanı, Genel Bilgi Toplaa Merkezi nin kurulasıyla bugüne kadar aranan 43 bin kişi yakalandı dedi Türkiye deki kazaların çoğunlukla E-5 karayolu üzerinde görüldüğünü hatırlatan içişleri Bakanı, Edirne den Hatay a kadar olan güzergâhtaki bütün illerle haberleşe yapak üzere E-5 projesi hazırlandığını belirtiştir. İçişleri Bakanı Çetiner, Türk vatandaşlığından çıkarılan Yahya Deirel in allarının Maliye Bakanlığı nca bloke edüdiğini, Behice Boran ile Gültekin Gazioğlu'nun allarının tasfiyesi için de Maliye Bakanlığı na başvurulduğunu söyleiştir. içişleri Bakanı Çetiner nüfus TC.ZİR M T BANKASI 20 kası 1981 günü 118.yJcbnüUnü KUTLAYACAK r * T.C. ZİR AAT BANKASI EMEKLİLERİNE DUYURU 2 - Bankaızın 118. kuruluş yıldönüü nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi eekli ensuplarıız için bir ödül vere töreni düzenlenecektir. 20 Kası 1980 tarihinden 30 Eylül 1981 tarihine kadar Bankaızdan eekliye ayrılan değerli ensuplarıızın en son ikaetgâh adreslerini en geç 12 Eki 1981 tarihine kadar T.C. Ziraat B an kası Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler M üdürlüğü ne taahhütlü olarak bildirelerini önele rica ederiz. Saygılarıızla TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğü s f î kayıtlarının erkezde bilgi siste akinalarıyla tutulasın öngörüldüğünü ve kısaca Mernis diye adlandırılan bir proje çalışasına başlandığı belirtiş, 1982 yılında pilot bölgelerde, önüüzdeki 5 yıl içinde de taaen uygulanacak olan bu projenin getireceği yararlan ö- zetle şöyle sıralaıştır: Her vatandaşa kiliğini ta olarak belirleyen bir kilik nuarası verilecek, böylece Bağ- Kur, SSK, askerlik şubeleri gibi kişiyle ilgili kayıt tutan bütün kuruluşlarda bu nuarayla kaydın bulunası ükün olacaktır. Jandarada araç standardizasyonuna gidildiğini böylece 50 den fazla olan araç çeşidinin 6 ya düşürüleceğini belirten Çetiner, eniyet teşkilâtı hakkında bilgi verirken de Genel Bilgi Toplaa Merkezi kurulduğunu belirtiş, 15 ocakta çalışaya başlayan bu erkez sayesinde bugüne kadar aranan 43 bin 302 kişinin ele geçirildiğini kaydetiştir. içişleri Baka Çetiner, illerin nüfuslarına, asayiş ağırlıklarına ve coğrafî konularına göre üçe ayrıldığı bildiriş, Ankara, İstanbul ve İzir in özel statülü iller olarak adlandırıldığını (a) tipi iller sınıfında 16, (b) tipi iller sınıfında 17, (c) tipi iller sınıfında da (31) il olduğunu, il eniyet üdürlükleri teşkilâtının da bu 4 tipe göre oluşturulduğunu belirtiştir. Karakolların da ıslaha uhtaç olduğunu söyleyen Çetiner, bütün illerdeki karakol düzeninin yeni baştan ele alındığını ve illerde kurulacak karakol tip ve sayısının yeniden düzenlendiğini a- çıklaıştır. içişleri Baka Çetiner, son bir yıl içinde 499 personelin eslekten, 8 kişinin euriyetten çıkarıldığı, 1580 eurun görevden uzaklaştırıldığını, 321 polis adayının eslekle ilgisinin kesildiğini, 7 bin 276 personelin, de çeşitli cezalara çarptırıldığı söyleiş, bunun yanı sıra son bir yıl içinde 1194 personelin de ö- düllendirildiğini belirtiştir. şer yıl hapis cezası veriliştir. Donana ve Sıkıyöneti Koutanlığı Gölcük Askerî Mahkeesi, sanıkları ayrıca 3 er bin lira para cezasına da çarptırıştır. * Ay ahkee Bolu da faaliyet gösteren Dev-Yol ilitanı 5 sak hakkında da topla 27 yıl hapis cezası veriştir. ADAN A 6. Kolordu ve Sıkıyöneti Koutanlığı 2 No Tu Askerî Mahkeesi, 19ü hakkında ida cezası istenen K A W A " örgütü davası sanıklarından 8 ini tahliye etiştir. ISTANBUL - 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyöneti Koutanlığı 3 Nuaralı Askerî Mahkeesi bobalı pankart asak ve sıkıyöneti kanunlarına uhalefetten yargılanan Hüseyin Aktaş a topla 8 yıl ağır hapis, 16 bin lira ağır para cezası veriştir. Sıkıyöneti Mahkeesi, «MGK bildirilerine aykırı yayın» nedeniyle Tercüan gazetesi için suç duyurusu yaptı İstanbul Sıkıyöneti Askeri Mahkeesi nde dün Türkiye Koünist Partisi Marksist - Leninist adlı örgüte ve bu örgütün yan kuruluşları TÎKKO, Türkiye Marksist - Leninist Gençler Birliği, T K P /M L Geçici Koordinasyon Koitesi ne üye olak, görüşleri doğrultusunda eylelerde bulunaktan sanık 40T için i- da istenen 178 kişinin duruşasına deva ediliştir. Duruşada iddianaenin o- kunasına geçileden önce söz alan askerî savcı, Tercüan gazetesinde, davaya ilişkin gerçeklere aykırı yayın yapıldığını belirtiş ve Gazete soruluları hakkında suç duyurusunda bulunulasını isteiştir. Daha sonra iddianaenin o- kunasına geçiliş, bu arada a- ra karar alan ahkee, Tercüan gazetesinin 10 eylül 1981 nüshasında sanıklarla ilgili olarak Millî Güvnlik Konseyi nin 52 nuaralı bildirisine aykın neşriyatta bulunulduğu gerekçesiyle sorulular hakkında gerekli kovuşturanın yapılası için askeri savcılığa suç duyurusunda bulunulasına karar veriştir. Duruşa, iddianaenin bitirilesi ve sanık sorgularının yapılabilesi için 21 eki 1981 tarihine erteleniştir. 6 hâki ve 2 savcı sıkıyöneti ahkeelerindeki görevlerine başladı İstanbul Sıkıyöneti Koutanlığı askerî ahkeeleri ve askeri savcılığına tayin edilen 6 hâki ve 2 savcı yeni görevlerine başlaışlardır. Görevlerine başlayan hâkiler şunlardır: İstanbul ağır ceza ahkeesinden Osan Şen ve Enis Togay, Kadıköy Ağır Ceza Mahkeesinden Orhan Yılaz, Bakırköy Ağır Ceza Mahkeesinden Cuhur Keal Akçın, Gaziosanpaşa askerî ahkeesinden Nuri Murat, Eyüp Ağır Ceza Mahkeesinden Mustafa Eyüp Gürgen. Savcılar ise Kadıköy Cuhuriyet Savcılığı ndan Mustafa Gül ve Mehet Ragıp Müftttoğlu dur. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DEKTÖRLÜĞÜ'NDEN 1981 yılı Üniversitelerarası öğrenci Seçe ve Yerleştire Savı sonucunda öğreti yılında Üniversiteiz Fakültelerine gireye hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlan aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır: A Adayların kesin kayıtları 2 Eki 1981 cua günü başlayacak ve 7 Eki 1981 çarşaba gününe kadar cuartesi-pazar günleri hariç çalışa saatleri içinde deva edecektir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için başvurayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir. B Kayıt yaptırak isteyen Yabana Uyruklu adayın ilgili Fakülte Dekanlığına bizzat başvurası zorunludur. Kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin aslı verilecektir. Suret veya fotokopi geçerli değildir. 1) 1981 Üniversitelerarası Seçe Savı Sonuç Belgesi ve Resili Kilik Kartı 2) Lise diploasının aslı. (Millî Eğiti Bakanlığı nca onanış) 3) Pasaportun Noterlikçe onanış örneği. 4) Eniyet Müdürlüğünden alınış otura belgesi. 5) Nüfus cüzdanı ile birlikte Noterce tercüesi yapılış tasdikli sureti (4 adet) 6) Sağlık raporu. (Vere-Savaş Dispanserinden) 7) 12 adet fotoğraf. 8) 2 adet önden ve yandan çekiliş fotoğraf. 9) Sağlık harcı, Transkripl (lisedeki bütün dersleri ve bu derslerin haftada kaç saat Urluğunu, bu derslerden alan notları gösteren) belgesi. Basın: EYLÜL 1981 BİRİLER! BİZİ ALDATIYOR, ANCAK... BATIDA, Sovyetler Birliğinin ne kadar füzesi, kaç tane nükleer başlığı, kaç denizaltıyı, bu denizaltılara koyduğu füzelerin sayısı, Rusya nın geliştireye başladığı silahları, her şeyi her şeyi sadece Aerika bilir. Aerika, uzaydaki yüzlerce uydulan, şidi K. Çin e de yerleştirdiği anlaşılan üttefik ülkelerin topraklarındaki dinlee istasyonları, casus uçakları ve nihayet ülkede beslediği casuslarla, Sovyetler Birliği ni ve diğer Sovyet üttefiklerini dinleyebilen, içerde olup bitenleri derinleesine izleyebilen tek ülkedir. Ne İngiltere si, ne Fransa, ne Alanyası, ne de diğer küçük Batı Avrupa ülkelerinin bu alanda yeterli istihbaratı yoktur. Son derece kısıtlıdır ve tü Batı dünyası Aerika'nın istihbaratından yararlanır. Aerika'nın istihbaratına dayanarak kararları verir. Washington Rusya şu silahı yapıyor ve 1986 da servise koyacak dediği anda, kise buna karşı çıkaaz. Zira bu bir olanak sorunudur. Heen NATO ülkeleri otururlar, ve başlarla:', bu veriye göre kendilerine silah yapaya. Rusların yapakta oldukları silahın tü ayrıntılarını da Aerika bildiğinden, NATO nun karşılık olarak düşündüğü silah konusunda da, Aerika nın geliştirdiği daia öncelik kazanır., Aerika bu bilgiyi nereden alır? Aerikan devlet başkanlann, karar ekanizasının, hatta kongrenin önüne gelen bu tahinler de C IA dan çıkar. Aerika'nın, sivil-askerî haberala örgütlerinin çalışalarının birleşip değerlendirildiği ve sonucun çıktığı yer C IA dır. örneğin, SALT (Nükleer silahların sınırlandırılası) görüşelerindeki pazarlıklarda, Aerikan Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon CIA verilerine dayanarak konuşur. Acaba CIA gerçekten her şeyi doğru öğrenebiliyor u? Bizlere verilen raka larda abarta veya yanlışlık yapılıyor u? Nixon un Gerçek savaş adlı kitabında, CIA n 1976 yılında bir gecede Rusların silahlanasıyla ilgili rakaları değiştirip ta bir isli oranda artırıverdiğini yazıyor yılında C IA n bir raporunda yeniden yanlışlığa değiniliyor ve Sovyetler in silah harcaalarının, tahin edildiği gibi illî gelirinin yüzde 8 ini değil, yüzde 13'ünü kapsadığının anlaşıldığı bildiriliyordu. Ay tip farklılıklar, Batı dünyasında Doğu-Batı dengesinde daia kullanılan ve en ciddî kaynaklardan biri olan Ingiliz Stratejik inceleeler Enstitüsü (IISS) yayınlarında da görülüyor. Garip oluyor ancak, farklılıklar bizi gibi küçük ülkelerin silahlarının döküünde değil de, Sovyetler Birliği ninkilerde çıkıyor. IlS S nin nükleer başlıklar veya bu başlıkları taşıyan Sovyet füzeleri konusunda zaan zaan büyük abartaları, NATO yetkililerini dahi şaşırtıyor. Oysa kauoyu, basın ve diğer ilgili çevreler IlS S ye göre kararları veriyorlar. C IA n diğer büyük bir hatası Milfur latilde g üvenceniz ^ MOTEL ÇERİBAŞI KALE ÇIGANEVİ TL TL TL TL. da, bu kaygıları artırıcı oranda oldu. <- CIA uzun süredir, Sovyetler Birliği nin 1985 yılından itibaren, dış kaynaklardan günde 3.5 ilyon varil petrol ithal etek zorunda kalacağını, zira üretiinin giderek düşeceğini vurguluyordu. Bu değerlendirenin sonucu da şöyle ortaya çıkıştı: 1) Carter yönetii, Rusların Afganistan a giresini, CIA değerlendiresine dayanarak, petrol gereksiniini garantiye alabilek için, Basra Körfezi'ne inişin başlangıcı olarak açıkladı. Politikasını bu değerlendireye göre ayarladı. 2) Daha birkaç ay öncesine kadar ABD Savuna Bakanı Weinberger, yine CIA değerlendirinesine dayanarak, Sovyetler in Basra Körfezi petrolünde gözü olduğunu ve bunu engelleyebilek için de çevik üdahale kuvvetinin kaçınılazlığını savundu. CIA ise, ayıs ayında yeni bir rapor ile, Yanhş hesap yaptığı ve Sovyetler Birliği nin 1985 den sonra da petrol konusunda kendi kendine yeterli olacağını ve dış kaynak araa zorunluğunda kalayacağını açıkladı. CIA bu hataları yapasa, Aerika'nın politikaları başka türlü ü olacaktı. Hayır. Belki yine aynı kalacaktı. Ancak, öylesine bir nükleer devirde yaşıyoruz ki, alan kararlar ve daha da öne lisi parla entolarda, kauoylardaki tartışaların ağırlığı öylesine artıyor ki, CIA n, yani Aerika'nın enforasyonlarındaki hatalar, Batı n he gereğinden çok daha fazla silahlanıp Rusya yı daha da tahrik etekten başlay, yanlış politikalar uygulaaya, gereksiz ordular kuraktan, üttefikle' veya dostlar arasındaki ilişkileri gerginleştireye kadar giden bir dizi sorunun çıkasına yol açabiliyor. Nükleer silahlana zaten öylesine girift, öylesine karışık bir sorun ki, teknik deyiler içinde kaybolak çok kolay. Bütün bu politikalar da, karşı taraftan toplanan bilgilere ve bu bilgilerin değerlendirilesine bağlayor. A M ERÎK A nın anlaakta güçlük çekilen diğer bir yaklaşıı da, Reagan döneinde belirdi. Sovyetler Birliği veya üttefikleri, örneğin San Salvador daki gerillalara yardı ettikleri zaan terörü destekleyen ülkeler diye nitelendiriliyorlar. Ruslar ise, eziliş halka yardı ettiğini ileri sürüyor. Ancak, Aerika örneğin A f ganistan daki gerillalara yardı ettiğinde hürriyet ücahitlerine destek veren ülke duruuna giriyor. Ruslara göre ise, Aerika gerici güçlerle işbirliği yapıyor. Ortadaki çelişki artık yutulaayacak cinsten. Bu garipliği, NATO nun bir konferansa katılan, eski CIA üdürü Airal Tuer e soruştu. Güldü Biz ne yaparsak doğru ve iyidir. Onlar ne yaparsa kötüdür, işte böyleşin? basit bir antık işi diye yanıtladı. Yani, Fenerbahçe veya Galatasaray ı tutaya vardı işler. Bilileri bizile alay ediyor da, acaba ki? Galiba ikisi birlikte... He Ruslar he de Aerikalılar. sîzleri bekliyor L Ü K S O T O B Ü S L E R L E TAM PANSİYON 'GİDİŞ CARSAM. A DÖNÜŞ 11 EKİM <rnn PAZAR Milfur İSTANBUL: Cu huriyet Cad. 135 Eladağ Tel: # ANKARA Tunus Cad. 4 /4 Bakanlıklar Te': İZMİR: Kızılay Cad. 11B Tel: OTTOMANTUR/BURSA Tel: AYTOK ADANA: Tel: P A R M EK Y a p ı K re d i d e n Paid-Çek alın Gezilerinizde para taşıadan, para harcayın

6 S a y fa 1 4 * * * * * * KONSOLOSLUK BASKINI MİSEL PERLMAN bildiriyor FRANSA Yaralı Ereni terörist, binadan çıkıp Fransız polisine tesli olduktan sonra, elini havaya kaldırıp zafer işareti yaptı. Korua polisini şehit eden, Konsolos'u ağır yaralayan bu katil çetesinin bir ensubunun küstahça zafer işareti yapasına Fransız polisi de göz yudu. Aynı anda, silahla tehdit ettiği bir rehineyi pencerede kendisine siper alan bir başka terörist, arkadaşının tesli olasını izliyordu... Mitterrand: «Şidilik işin ayrıntısını biliyoru» PARİS, ÖZEL Fransız Devlet Başka M itterrand, Fransız TV'sine olay sırasında verdiği deeçte, Şidilik işin ayrıntılarını biliyoru. İçişleri Bakanııza güveniyoru deiştir. Mitterrand ın deeci aynen şöyledir: Türk Konsolosluğu konusunda, şidilik işin ayrıntılarını bilişiyoru. Polis kuvvetleriiz, cürü veya tedhiş eylelerini W ASHINGTON, A FP (AA) Paris te Türkiye Başkonsolosluğu nun Ereni tedhişçilerce silahlı saldırıya uğraası üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklaa yaparak olayı kınaıştır. ı ıabd Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Alan Ronberg, Was- ABD, SALDIRIYI KINADI tabiî olarak her zaan öngörez. Söz konusu olayın, şu anda ta içindeyiz. Bu bakıdan konuşa veya bir değerlendirede buluna zaansızdır. İçişleri ve Devlet Bakanı, yapılası gerektiğini bilen bir kisedir ve bu işin iyi bir şekilde çözülendirilesi, yani en kötü o- lasılığa engel olunası konusunda, kendisine güveni çok büyüktür. Ve de Başbakan, olayı haber aldığıızdan beri, saat başı bilgi edinekten geri kalaıştır. hington daki Türkiye Büyükelçiliğini arayarak rehinelerin kurtarılası dileğinde bulunuştur. Sözcü tedhişçiliğin diploatik tesilciliklere yönelesi ile uluslararası düzen ve ilişkinin zedelendiğini kaydet iş, P aris te eydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığı duyuruştur. Schaub-Lorenz, dünyanın en ileri teknoloji ülkelerinden Alanya'ya "televizyon" ihraç ediyor. G elecek döne lerde daha da artarak sürecek olan ihracat bağlantılarının DM'lık bölüü gerçekleştirildi bile! "itiyazlı televizyon" bir kalite sınavını daha başarıyla verdi. Üstelik, uluslararası bir kalite sınavını! Türk ekonoisi ve Türk teknolojisi adına gurur duyuyoruz, T ÜRKİYE nin Paris Başkonsolosluğuda bulunan 8 görevli ve 20 kadar da iş için binaya geliş olan 28 kişi, 15 saat süren vahşet dolu bir bekleyişten sonra Türkiye saati ile sabah da serbest bıkarılışlardır. İ 5 saatlik vahşet süresinde korua görevlisi Celal özen şehit oluş, Maiyette Konsolos Kaya İnal da göğsünden yaralanıştır. Bu arada 3 yaşındaki bir kız çocuğunun da yara aldığı bildiriliştir. "Ereni Gizli Kurtuluş Ordusu ensubu olduklarını söyleyen silahlı 4 kişi, dün yerel saatle te Paris deki Türk Başkonsolosluğu nu basışlar, Türkiye deki tü Ereni siyasal tutukluların serbest bırakılalarını isteişler ve bu yerine getirilediği takdirde, 12 saatlik bir süre dolduktan sonra rehineleri öldüreceklerini büdirişlerdir. Haussann Bulvarı yla Courcelles sokağının kesiştiği yerde bulunan Türk konsolosluğuna yapılan baskı yetkililer şöyle anlatışlardır: Binaız önünde genellikle bir polis bulunurdu. Dün de saat ta te 6-7 kişilik bir grup, başkonsolosluk kata gelip uhteelen görevli Türk polis eurlarının üdahalesine fırsat vereden yüklenerek kapıdan içeri girişlerdir. Girer girez aksanlı bir Fran sızca yla ve zaan zaan da A rapça konuşarak, Kise kııl daasın diye birkaç defa bağır ışlar ve aksi halde öldürecekle rini söyleişlerdir. Bunun arka sından da el ateş ederek o rada bulunanları sindireye ça lışışlardır. Ereni saldırganlar önce Konsolos Kaya İnal'ın bulunduğu odaya girişlerdir. Kendilerine karşı koyan korua görevlisine silahla karşılık veren saldırganlar, Konsolos un bulunduğu yöne de ateş etişlerdir. Daha sonra aiyette Konsolos Kaya İnal ın göğsünden yara aldığı anlaşılıştır. Başkonsolosluğun iç tarafındaki bölede bulunan Muavin Konsolos Hayri Erol ile ahallî kâtip Levent Altıntaş ve görevlilerden Hasip Meişoğlu ile Tahsin Apaydın, oradaki bir pencereden çıkıp arka sokağa varabilişlerdir. Erol, bir yandan polise, bir yandan büyükelçiliğe telefon etiştir. Resî ve sivü Fransız polisi olay yerine geliş ise de ateşle karşılaştığından başkonsolosluğa gireeiştir. Daha sonra, önce 8. kesi karakolundan iki poli8< onlardan sonra da güvenlik kuvvetlerine bağlı eşhur koiser Broussard yönetiindeki keskin nişancılardan oluşan koando birliğinin olay yerine gelişlerdir. KAPI KİLİTLENDİ Konsolosluk bölüünden silah seslerinin gelesi üzerine öğrenci üfettişi Zekâi Baloğlu iki daireyi birleştiren kapıyı kapatıştır. Ereni teröristler birkaç kez bu kapıyı zorlaışlar fakat açaaışlardır. Bu sırada Fransız polisi de kültür erkezinin penceresine erdiven dayı- yarak buradakilerin kurtulasını sağlaıştır. Zekâi Baloğlu da olayı şöyle anlatıştır: Saat sır alarda odada çakşırken, konsolosluk tarafındaki salondan silah sesleri ve bağıralar duydu. Eniyet tedbirleriizin gereği odaın kapıları kilitledi. Elde tabanca bekleeye başladı. Başkonsolosla ortak olan kapının zorlandığı görünce asayı kapıya dayadı, bu sırada on el kadar ateş edildi. Elide tabanca bir köşede bekliyordu. Bana hiçbir şey oladı. Yalnız, odanın içerisi toz duan içinde kaldı ve hah da yanıyordu. İçerisi barut kokusu dolu 5-10 dakika böyle geçtikten sonra, sol taraftan kapı açıldı. İşgalciler bizi tarafa geçeişler. 10 kadar öğrenci geldi İbrahi Cacı isindeki arka daşı pencereden polislere bağı rar ak erdivenle dışarıya çıka rılaızı sağlaaya çalıştı Merdiven bulunduktan sonra, arkadaşlarla birlikte indik. Bu şekilde kurtulanlardan biri olay sırasında binada 40 ya da 50 kişinin bulunduğunu ve bunların çoğunun öğrenci olduğunu belirtiş ve Konsolosluğa girdikleri anda konsolos bürosundan bulunduğu yöne ateş edildikleri anda Konsolos, bürosundan dışarı çıktı. O anda Konsolos un bulunduğu yöne ateş edildi. Ne olduğunu göreedi deiştir. Görgü tanığı, daha sonra elinde tabanca olan baskıncıların binada bulunanlara yere yataları erettiğini, ancak bu arada yiri kadar kişinin binadan çıkayı başardığı da söyleiştir. LÜBNAN'DA YAYINLANAN BİLDİRİ Paris te Türk Başkonsolosluğu basılırken Lübnan da Ereni teröristlerle ilgili 4 addelik bir istek listesi yayınlanıştır. Bu 4 addelik istekler şöyledir: Birincisi, Türkiye de tutuklu bulunduğu iddia edilen din adaları Manuel Yargatyan ile Hirant Güzelyan serbest bırakılasıdır. İkinci istek, Türkiye de tutuklu olduğu iddia edilen bütün Erenilerin serbest bırakılasıdır. Üçüncü ise, Türkiye de yaşayan Erenilere seyahat serbestisi ve fikirlerini açıklaa özgürlüğü verilesidir. Son istek ise, cezaevinden beş Türk terörist ile beş ayrıcı anarşistin serbest bırakılasıdır. Bunların kilikleri konusunda bir açıklaa yapılaıştır. Lübnan da yayınlanan bildirinin altında Yeglya Keşişyan ın İntihar Koandoları izası bulunaktadır. Erenî teröristler bu isteklerinin yerine getirilesi için 12 saatlik ühlet verişlerdir. (Bu ühlet Türkiye saatiyle perşebeyi cua bağlayan gece yarısı sona erektedir.) Saldırganların, 12 saat içinde, Türkiye de hapiste bulunan tü Ereniler serbest bırakıladığı takdirde, rehin aldıkları görevlileri öldüreceklerini, bildirdikleri de öğreniliştir. Eyleciler, Türkiye de cezaevinde bulunan Ereni tutukluların 12 saat içinde Paris yakınlarındaki bir havaalanına kadar getirilelerini de isteektedirler. Saldırganlar Fransız hüküetinden isteklerinin Türkiye ye bildirilesini ve tarafsız davranasını isteiştir. Son açıklaa Televizyon alırken Al anya'ya ihraç edilen kaliteyi secin! SCHAUB LORENZ itiyazlı televizyon larında ise, Bir kan gölü yaratak isteiyoruz aa, herhangi bir saldırıda binayı havaya uçuracağız deişlerdir. Saatler ilerlerken Fransız polisi bina çevresinde güvenlik önlelerini artırıştır, özel ekiplerin gelesi ve çelik yelekli görevlilerin kilit noktalarında görev alası üzerine binaya giriş çıkış kesiliştir. Güvenlik güçleri kısa sürede binanın diğer katlarını boşaltış ve civardaki önleleri artırıştır. Bu arada binanın karşısında bulunan gazetecilerin toplandığı bir kahvehanenin de boşaltüdığı görülüştür. Baskın deva ederken Ereni teröristlerin elinde akinah ve otoatik silahlar ile birkaç da el bobası bulunduğu ileri sürülüştür. SAAT 17'DE Saat sıralarında teröristlerin şefi olduğu sanılan kişi önüne rehinelerden sanşın bir kadın tutarak pencereye yaklaşış ve polis şefine pencerenin altına bir gazeteci gönderesini istediğini söyleiştir. Binaya yaklaşan bir gazeteciye yukarıdan bir kâğıt atılış. Kâğıtta Erenilerin istekleri yineleniştir. Bu arada penceredeki genç kadının ağladığı görülüştür. Aynı kadın daha önce de iki kez pencereden çıkış ve yaşlı gözlerle hıçkırarak Bize ilaç gönderin diye bağırıştır. Bunun üzerine Fransız polisi içeriye pencereden ilaç atıştır. Kadın bir seferinde de Konsolos yardıcısı yaralı acele doktor istiyoruz diye sesleniştir. Gözlüklü kad üstünde avi bir kazak olduğu görülüştür. Binadan Türk korua görevlisi Celal özen in ölü, Konsolos Kaya İnal ile bir kız çocuğunun yaralı olarak çıkartılasından sonra teröristlerin rehineleri pencereye çıkartarak V " işaretini yaptırdığı görülüştür. Fransız polisi tarafından vurulduğu sanılan bir Ereni terörist de kolundan yaralı olarak akşa dışarı çıkış ve siyasal sığına hakkı isteiştir. Bunun üzerine içerideki teröristler polise telefonla konuşak istediklerini belirtişler ve Binada 50 tane aç var, yeek istiyoruz deişlerdir. O sıralarda doktorlar konsolosluğa girelerine üsaade eden işgalciler aynı zaanda bir kaç kez pencere önünde de görülüşlerdir. Bunlar, kendilerini koruak üzere bir rehine arkasına saklanışlardır. t-ons, telefonla yaptığı Konuşalarda saldırganların, g ittikçe sinirlendikleri ne dair haberler etrafta dolaşaya oaşlaıştır. O saatlerde birinci kattaki Türk Başkonsolosluğunun tü odaları karanlık içinde bırakıl ış, sadece bir odada elektriğin yapdığı saptanıştır. Bu da saldırganların tü rehineleri bir ten odada tuttukları şeklinde değerlendiriliştir. Saldırganların pencere önündeki gayet kısa gösteri Ierine ve Paris'teki Ereni ceaatinin kendilerini destekleelerini isteelerine karşılık binanın yakınında olasa bile, civarda gösteri yapan bir Türk grubu, olayı şiddetle kınaış ve Toprak istiyorlarsa, onu Sovyetlerden istesinler biçi inde sloganlar sövlei8tir. «ERMENİLERLE PAZARLIK YAPILMAZ» Baskından kısa bir süre sonra olay yerine gelen Türkiye nin Fransa Büyükelçisi Adnan Bulak, Erenilerle pazarlık edilez. Bu, Türk hüküetinin genel politikasıdır deiştir. Adnan Bulak A.A. uhabirine de şöyle deiştir: Ereni teröristlerin istekleri saça sapan şeyler. Olayla ilgili haberler telsizle Dışişleri Bakanlığına ulaştırılıştır. Rehinelerin hepsi henüz içerdedir. Rehinelerin arasında başkonsolosluk ensuplan bulunaktadır. Teröristlerin istekleri konusunda bir açıklaa yapıldı ı? Evet, istekleri saça sapan şeyler. Türkiye deki Ereni tutukluların salıverilesini istiyorlar. Bunlar taaiyle gösteri yapak istiyorlar. Başka bir şey Ereni teröristler baskın sırasında bir de 3 yaşındaki kız çocuğunu pencereye çıkartıp M" işareti yaptırdıktan sonra yaralayarak dışarı çıkarttılar. Fotoğrafta pencereden "V işareti yapaya zorlanan çocuk ve teröristlerin şefi olduğu sanılan sakallı saldırgan görülüyor... değil. 12 saatlik bir süre tanıdıklarını bildirdiler. Sürenin bitesi halinde de ne yapacaklarını açıkladılar ı? O konuda henüz kesinliğe kavuşuş bir şey yok. Bunlar Türkiye yi Ereniler konusunda konuşturak istiyorlar. Konuyu Fransız hüküet yetkilileri üe görüştünüz ü? Evet, heen görüştük. Tutuları nedir? Yetkililer bize Fransız polisinin olayı ciddiyetle takip ettiğini söylediler. Gerekli önlelerin alındığını, en iyi biçide sonuçlandıra çabasında olduklarını belirttiler. BBCNİN İDDİASI İngüiz BBC Televizyonu Fransız akalarının Türkiye nin Paris deki konsolosluğunu basan Ereni teröristlere uçak tahsis ederek Fransa dışına çıkalarını tein eteyi önerdiğini, ancak teröristlerin bunu reddettiğini ileri sürüştür. BBC televizyonu, Mitterrand yönetiinin terörizle ücadele konusunda ilk sınavını verıpekte olduğunu büdiriştir. BBC Televizyonu, Paris Başkonsolosluğu'nu basan Ereni teröristlerden, Kendilerine sözde Ereni Kurtuluş Ordusu adını veren diye bahsederek, Bu baskın Mitterrand yönetiinin uluslararası terörizle ücadele konusunda ilk savı olacak deiştir. TÜRKMEN'İN DEMECİ Dışişleri Baka liter Türken, Fransa Dışişleri Baka Claude Cheysson un, Fransa nın diploatlara karşı saldırılara geçilesine üsaaha eteyeceğini ve faillerin yakalanarak kanunla gereğince cezalandırılabileleri için adalete tesli edileceklerini belirttiğini açık, laıştır. Türken, Fransa Dışişleri Bakanı Cheysson ile dün New York da yaptığı görüşeden sonra, kendisini Ankara dan telefonla arayan Anadolu Ajansı uhabirine, Cheysson un hadiseyi büyük bir üzüntü ile karşıladıklarını, saldırıyı en şiddetli bir şekilde kınadıklarını belirttiğini söyleiştir. SÜRENİN DOLUSU VE TESLİM Sabah baskından sonra yapılan ilk açıklaada Ereni teröristlerin gece e kadar verdikleri sürenin bitesine çok az kala Fransız Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi sürenin da biteceğini açıklaıştır. Sürenin dolasından sonra binanın içinde herhangi bir hareket görüleiştir. Bu arada teröristlerle telefon görüşesi yapan güvenlik yetkilileri, Ereni saldırganların yıpranasını beklediklerini ifade etişlerdir. Bu anda bir süah sesi duyuluş, ancak polis yetkilileri bunun silah sesi oladığını söyleişlerdir. Telefonla yapılan görüşeler sırasında. teröristlerin liderinin pencere kenarında orta yaşlı bir erkeği kendine siper aldığı ve elinde bir tabanca bulunduğu belirtiliştir. Güvenlik önleleri sürdürülürken, binaya ekek ve yeek gönderiliştir. Türkiye saati ile da içerde bulunan kadın rehineler pencereden dışan sarkarak, K o andolarla birlikte dışarı, soka-- ğa çıkacağız diye bağırışlardır. Ancak ne zaan dışarı çıkacakları söyleeişlerdir. Bu arada binanın penceresinde bulunan bir Ereni tedhişçi ile polis arasında pazarlık görüşeleri sürdürülüştür. Tedhişçinin polise, Biz Fransız polisine ateş etedik. Onun için bize ateş eteyin dediği duyuluştur. Bundan sonra Fransız polisi o- lay yerine rehineleri taşıak için Paris'teki Türklerle Ereniler arasında çatışa çıktı PARİS, THA Paris te A SÂ LA örgütü ne ensup birtakı Erenilerin Türkiye nin Paris Başkonsolosluğuu basıp 28 kadar Türk ü rehin alalarından sonra Ereni gruplarıyla Paris te yaşayan Türkler arada çatışalar oluştur. Gece yansı olayın sürdüğü Türkiye nin Paris Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup Türk polis kordonunu aşarak binaya girek isteişlerdir. Bu arada Fransız polisi binalı önündeki Türklerle, işgal o- layının başından beri o yörede bekleekte olan Ereni grubu arasında bir kordon oluşturup kanlı olaylann çıkasını önleiştir. Olayda bir Türk'ün yaralandığı bildiriliştir. ÇOK ACI KAYBIMIZ Göztepe eşrafından erhu İdris ve erhue Reziye Vardarlı n oğlu, Türkân öztürk ve Adnan Vardarh nın sevgili ağabeyleri, Erol öztürk, Necla ve Banu nun kayınbiraderi, Yaşar Bursa n eniştesi, Metin ve Elvan ın dayıları, Sadiye Bursa'nın daadı, Engin Vardarlı n değerli babası ve Esin Vardarlı nın biricik eşi YAŞAR VARDARU Perşebe günü Hakk rahetine kavuşuştur. Cenazesi bugün Göztepe, Tütüncü Mehetefendi Caü n* de (İstasyon Caii) kılınacak öğle naazından sonra, Sahra-i Cedit Aile Mezarlığı nda toprağa verilecektir. Tanrı rahet eylesin. AİLESİ Ajans 70 : büyük otobüsler getiriştir. Pazarlık bir süre daha sürüş ve binada kalan son koando Türkiye saati üe sabaha karşı da tesli oluştur. Teröristin çıkasından sonra rehineler de binadan çıkarak özgürlüklerine kavuşuşlardır. Ereni teröristlerin verdiği sürenin dolasından bir saat kadar sonra, bir terörist pencereden bağırarak içerde bir yaralının daha olduğunu söyleiştir. Konsolosluğun kapışa yaklaşan bir cankurtaran yaralıyı alıştır. Yaralının kiliği olaydan sonra heen açıklanaıştır. Olay sürerken güvenlik kuvvetlerinin başından bulunan K o iser Eroussard üe konuşan Ereni tedhişçüerin avukatlarından biri, tetöristlerin hayatlarının bağışlanası halinde tesli olabüeceklerini büdiriştir. K o iser de avukata O zaan silahlarını bırakıp binadan çıksınlar ve ellerini başlarının üstüne koysunlar diye yanıt veriştir. Olay yerinde bekleyen gazetecüer daha sonra tetöristlerin liderinin koisere pencereden bağırarak, tesli olayı düşündüğünü söylediğini belirtişlerdir. Tetörist Yaralının alınasından sonra telefonla istekleriizi söyleyeceğiz deiştir. Binadan çıkan teröristler silahlarını polislere tesli etiştir. Daha sonra, önce katilar dışarı çıkıştır. Rehinelerin durularının iyi olduğu, ancak hepsinin yorgun ve kadınların ağladığı görülüştür. Teröristler bir polis arabası üe olay yerinden heen aynl- ışlardır. Tesli olan teröristlerin Fransa dan siyasal sığına hakkı istedikleri belirtüektedir. Tesli olan teröristlerin kaç kişi olduğu açıklanaıştır. Londra'daki Türk Büyükelçiliği boba ile tehdit edildi LONDRA, AKAJANS L ondra B ü yükelçiliği ize boba atüacağı yolunda alan bir ihbar üzerine İngiliz polisi, büyükelçilik üe büyükelçi ikaetgâhı çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdıştır. Paris Başkonsolosluğuuzun Ereni ilitanlarca basüasdan bir süre sonra düzgün İngilizce konuşan ve kiliğini açıklaayan bir şahıs Scotland Yard a telefon ederek Türk büyükelçiliğinin bobalanacağı söyleiştir. Aynı şekütîe Türk büyükelçiliğine de telefon edüiştir. Bu ihbar üzerine Londra polisi büyükelçiliğiiz çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırıştır. ADRES DEĞİŞİKLİSİ Deeğiiz 28 eylül 1J81 tarihinden itibaren faaliyetlerine a- şağıdaki adreste deva edecektir. Say üyeleriize ve ügilüere duyurulur. Yeni adresiiz: Alay Köşkü Cad. Hacı Beşir Tekke Sok. No: 1, Kat: 2 Balıkesir Han Cağaloğlu-İST ALEM D AR SPOR DERNEĞİ Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. A N T A LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. A N T A LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlaa Şube Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.872 Tarih: 03.04.2017 23:36 * ^ 0 Dosya Nuarası; 2017-64532 ^ T.C. A N T A LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Sayı :

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

İHALE TARİHİ:..26../..01../2016

İHALE TARİHİ:..26../..01../2016 SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (2) MALİK HİSSE İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ 1- İdareye İlişkin Bilgiler: 1.1. İdarenin: İHALE İLANI ANTALYA BELEDİYE

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir.

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. PARAGRAF TAMAMLAMA GİRİŞ CÜMLESİ Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. Paragrafı konusu u ü lede ortaya atılır. Tü de geli ge elde özele yö te i i uygula dığı paragraflarda

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Sayı : E : Serik/Merkez Mah. 617 ada 1 parsel UİP değ. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : E : Serik/Merkez Mah. 617 ada 1 parsel UİP değ. BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlaa Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.19 Tarih: 02.01.2017 22:39 Dosya Nuarası: 2017-178 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

www.aycicekmakina.net

www.aycicekmakina.net Ayçiçek; Tarı Makinaları İalat Sanayi ; Tarı akinaları ialat sektöründe faaliyet gösterektedir. Firaız; Tarı akinaları alanında üşteri beklentilerine en iyi hizeti sunak, gelişen tarı sektöründe akineye

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ 4. METRAJ - MALİYET YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ i İÇİNDEKİLER ÖZET... iii 1. HESAP ADIMLARI... 1 2. DEĞERLENDĠRME... 1 3. YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI... 2 4. EK-1...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI (GÜZ/BAHAR) ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Öneli!!! Lütfen aşağıda yazan bilgileri dikkatle

Detaylı

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Turkey

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Turkey ZA66 Flash Eurobaroeter 9 (Quality of Life in European Cities 05) Country Questionnaire Turkey FL9 - Quality of life in European Cities TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise '99'

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR: PLANLARI TAMAMLADIK Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum muhtarlarıyla buluştu. Bitez deki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlaa Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-J Konu: Muratpaşa Aspendos Bulvarı UİP.değ. O:ZJ02/20l6 BAŞKANLIK

Detaylı

17 Mart 2002 / Milliyet Kadınlar artık küçük göğüs istiyor...

17 Mart 2002 / Milliyet Kadınlar artık küçük göğüs istiyor... 17 Mart 2002 / Milliyet Kadınlar artık küçük göğüs istiyor... Kadınların çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve yaşam kalitelerini artırmak için göğüslerini küçülttüğü, dünyada tercih edilen göğüs ölçüsünün

Detaylı

Kobe: Beşiktaş ile Görüştüm

Kobe: Beşiktaş ile Görüştüm On5yirmi5.com Kobe: Beşiktaş ile Görüştüm Amerikalı NBA yıldızı Kobe Bryant, koşullar uygun olduğu takdirde Türkiye'de ya da başka bir ülkede oynayabileceğini belirtti. Yayın Tarihi : 1 Ağustos 2011 Pazartesi

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme 11. Üreti Bölgeleri Yönünden Karşılaştıra ve Değerlendire Üreti bölgeleri yönünden tuz üreti ve tüketii ile ilgili yapacağıız kısa bir çözülee ile, gelecekteki üreti stratejisine ilişkin birtakı ipuçları

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Tarih Aralığı: 13.04.2016-15.04.2016. Haber Sayısı: 31

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ. Tarih Aralığı: 13.04.2016-15.04.2016. Haber Sayısı: 31 ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Tarih Aralığı: 13.04.2016-15.04.2016 Haber Sayısı: 31 İÇİNDEKİLER No Yayın Tarihi Yayın Adı Haber Başlığı Sayfa No 1 15.04.2016 AKDENİZ GERÇEK GARİP BİR CİNAYET DAVASI 3 2

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Maddeye Değil, Hayata Bağlan Bağımlılık yaşının sürekli düşmesi üzerine, toplumda bağımlılıkla

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kampüsleri Bakım Onarım İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2013 Yılı Merkez Kapüsleri Bakı Onarı İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Turkey

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Turkey ZA88 Flash Eurobaroeter (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Turkey EB FLASH - Quality of Life in European Cities - TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

Renkli Fotokopi Renkli Print Siyah Beyaz Fotokopi Siyah Beyaz Print Poster Baskı Ozalit Baskı ve Kopyalama Vinil Baskı (Branda) Roll-Up Baskı +

Renkli Fotokopi Renkli Print Siyah Beyaz Fotokopi Siyah Beyaz Print Poster Baskı Ozalit Baskı ve Kopyalama Vinil Baskı (Branda) Roll-Up Baskı + Dijital Bask Çözüleri Renkli R n Fotokopi p -R Renkli n P Print n - Siyah ah B Beyaz a Fotokopi p - Siyah ah B Beyaz a P Print n Poster Ba P Baskı - O Ozalit a Ba Baskı ve K Kopyalaa p a aa - VVinil n

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlandı 5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlandı En çevreci organize sanayi bölgeleri ve ilköğretim okullarına ödülleri verildi 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Antalya da Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu nun

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKDİR BELGESİ TEŞEKKÜR BELGESİ HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE ŞİLT VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ( * ) BİRİNCÌ BÕLUM GENEL ESASLAR

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKDİR BELGESİ TEŞEKKÜR BELGESİ HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE ŞİLT VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ( * ) BİRİNCÌ BÕLUM GENEL ESASLAR DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKDİR BELGESİ TEŞEKKÜR BELGESİ HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE ŞİLT VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ( * ) AMAÇ BİRİNCÌ BÕLUM GENEL ESASLAR Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. MUSTAFA KİBAR DAN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. MUSTAFA KİBAR DAN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. MUSTAFA KİBAR DAN ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA Merhaba. Bugünkü yazımda Adana Çukurova Üniversitesinden bahsedeceğim. Belki de; başlığı okuyanlar, Adana daki projeden bize

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi n Ortaköy Zabıta Hizmet Ofisi n Ortaköy Mahallesi n Etiler Mahallesi Yaşam Evi n Etiler Mahallesi Ahular

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi n Ortaköy Zabıta Hizmet Ofisi n Ortaköy Mahallesi n Etiler Mahallesi Yaşam Evi n Etiler Mahallesi Ahular 20-21 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Online işlem yapabilirsiniz BELEDİYEYE gelmeden online işlemlerinizi yapabilirsiniz. Beşiktaş Mobil uygulamaları ile TC / sicil

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ LÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam GİRİŞ Madde 1-Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Devlet Başkanı ve Devlet Büyüklerine; Ofise katkıda bulunan yerli ve

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN

Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN Untitled Document EK-1 GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLENDİRME FORMU İZNİ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN ADRESİ ETKİNLİĞİN BAŞLAMA TARİHİ ETKİNLİĞİN BİTİŞ TARİHİ 1 / 54 ETKİNLİĞİN

Detaylı

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Türkiye 2011 Uluslararası Buluşma/ Türkiye 21 Ekim 30 Ekim Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Alman Türk Buluşması Bizi bekleyen gezi nedeniyle hepimiz heyecanlıydık. Uçuş öncesi, bekleme

Detaylı

Buluştular

Buluştular 19.12.2012 Buluştular NoBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Mevlana ile ilgili özel bir törende Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yanaydı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu,

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Online işlem rahatlığı!..

Online işlem rahatlığı!.. 15 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Online işlem rahatlığı!.. Belediyesi resmi internet sitesinde online hizmetler ile artık belediyeye kadar zahmet etmeden tüm işlemlerinizi

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ODÜ TIP FAKÜLTESİNİN YENİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ

ODÜ TIP FAKÜLTESİNİN YENİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ ODÜ TIP FAKÜLTESİNİN YENİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ 29.11.2016 Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2016-1017 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Beyaz Önlük Giyme töreni gerçekleştirildi.

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Kullana Kılavuzu ürü 757665g Türkçe Leica Lino ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız. niyet taliatları, kullana kılavuzundan sonraki bölüde açıklanaktadır. Cihazı

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İkamet Çalışma Grup Başkanlığı SUNUM AKIŞI 환영 HOŞGELDİNİZ İkamet çalışma grup başkanlığı 2 1 - Ülkenizden bir seyahat belgesi(pasaport) ile ayrıldığınıza emin olun 2 Kore

Detaylı