Türk koruma polisi Celâl özen Ermeni tedhişçiler tarafın dan şehit edildi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk koruma polisi Celâl özen Ermeni tedhişçiler tarafın dan şehit edildi"

Transkript

1 f Hİ",ı ADRES: Nuruosaniye Caddesi N o: 6 5 İSTANBUL TELGRAF MİLLİYET. İstanbul POSTA KUTUSU 492 İstanbul TELEFON (10 hat) { L 1 4 ekî urat dersanesi, Çe berlilaş-istanbul A 2 B 4 Ö ^ Ereni tedhişçile rin yaraladığı Kon solos Kaya İnal has taneye kaldınldı ve aeliyat edildi Kiliği saptanaa yan 3 yaşında bir kız çocuğu Ereni ted hişçiler tarafından yaralı olarak kapıya bırakıldı 15 saat sonra tesli oldular (^ Haberleri 9 ve 14. Sayfada GİRİŞ KAPISf Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu, kentin 8. kesiinde bulunan Haussann Bulvarı'ndaki 170 nuara lı binanın 1. katindadır. Eskiden burası sadece konsolosluğa ayrılışken, birkaç yıldan beri bir kısı odalar talebe üfettişliği erine veriliştir. Dairenin giriş kapısından heen sonra bir beklee salonu ve onun ardında, işlelerin görüldüğü, eski üç odanın bir araya getirildiği bölü evcuttur. Sözkonusu bölüün solunda, küçük bir oda. aiyette başkonsolosa, ardındaki diğer bir oda da başkonsolosluk akaına ayrılıştır. Beklee salonunun, girerken sol tarafına doğru yönelen bir koridordaki bir kapı da konsolosluk ile talebe üfettişliğini ayıraktadır. Baskın sırasında kaçanlar bu odayı kullanıştır. Talebe üfettişliğinin üç odasının pencereleri yan taraftaki Courcelles sokağına bakaktadır. Zira 170 nuaralı bina, Haussann Bulvarı Ue Courcelles sokağının kesiştiği yerdedir. Fransız polisi Başkonsolosluğ etrafındaki binalan boşalttı Haberleri 9 ve 14. Sayfada Bekleelilere III Devre 28 EYLÜ L Türk korua polisi Celâl özen Ereni tedhişçiler tarafın dan şehit edildi tedhişçiler C Bekleelilere ll.'devre D AHA S O N R A K İ DEVRELİER İÇ İN B İL 6 İ İS T E Y İN İZ Ereni Londra daki Türk Büyükelçiliği ne de boba konduğu ihban yapıldı H A Z IR L A M A ÜSSveÜ YS v«h A ZIR L IK Y IL : 32, S A Y I: Türkiye saati İle de Paris Büyükelçüiği nl basan Ereni teröristler gece yarısı saal da, Fransız polisine ateş etedik, onun için bize ateş eteyin diyerek binadan dışan çıktılar Ü M İV E R S İT E Y E "\ ) Fransız radyo ve TV'sı Ereni tedhişçileri tuttu Paris'teki Türklerle Ereniler arasında çatışa çıktı ^ ı Paris radyosu Erenilerin soykırı iddialarına yer verdi ve isteklerini uzun uzun anlattı Haberi 14. Sayfada î S BUĞUN ŞİDDET ve SİYASET... A A P A dekilere benzeyen bir kitlesel şidl u b u det eyleciliği, Batı Avrupa kent lerini ve düzeni tehdit ediyor. A n cak bu defa, eylelerin odak noktası Fransa değil de, Batı Alanya... Meselâ önceki gün Berlin'deki gösteriler sırasında 18 yaşındaki bir göstericinin ölesi üzerine Frankfurt, Hannover, Düsseldorf ve Bonn da Ca şiddet eylelerinin başladığı bildiriliyor. İngiltere deki çatışalar, İtalya daki Kı zıl Tugaylar ın koyduğu eyleler, Ispanya ya fırtınalı günler yaratan sağ ve sol şiddet hareketleri, her gün dünya kauoyunun g ö zü önünde... İşin ilgi çekici yanı, eğer düzene yönelik her tepki bir şiddet eylei olarak alınırsa, ay nı duru Doğu Bloku için de geçerli. Polon ya daki Dayanışa Sendikası n, ilyon larca işçinin katıldığı grev ve direnişleri de, resî ideolojiye göre birer eyledir. Böyle bir dünyada, deokratik tepki yönteleri ile şiddet eyleleri arasındaki fark, bazen zor bulunuyor. Niteki Türkiye de de. bizler eleştiri ile eyle arasındaki farkı anlayana kadar yıllar geçti ve 12 Eylül e gelip dayandık. Şidi noral siyasî.faaliyet ile şiddet eylei arasında çok büyük fark olduğunu biliyoruz. Aa iş işten geçiştir. Bu acı deneyi yaşaış bir ülkenin insanları olarak, Batı Avrupa ya, Aan dikkat edin deeek zordur. Ayrıca Batı Avrupa nın son 100 yılı, bu tür eylelerin zaan zaan de okrasiyi yıkasına kadar dayanıştır. Son büyük örnek, Naziz ve Hitler değil idir? Ya da, Fransa'daki Bonapartist akılar, bu ülkenin siyasal gündeinden az ı eksik ol uştur? Dün Paris teki bir diploatik tesilciliği izin silah zoru ile işgal edildiği haberlerini, böyle bir ortaın içinde değerlendiriyoruz... A ğca lara göz yuan Batı Avrupa, bunun bedelini, Papa ya suikast girişii ile ödeek zorunda kalıştır... Bir süredir özellikle Fransa da görülen Er eni teröristlerin eyleleri de, sonuçları açı sından, daha az tehlikeli değildir. Bir ülkede devlet düzenini yok sayanlara kaı şı hoşgörü, eğer siyasal bir yönte ise deokrasi, çağı ızda yeniden tehdit altındadır. e l l Pazartesi Lüleburgaz'da askerî tören yapılacak i Şehitler İ L K G U N 1 8 M İ L Y O N törenle L İ R A Y I G E Ç T İK toprağa verilecek i, H aberi9 ve 14. Sayfada J ITALYAN MAHKEMESİ AĞCA'NIN SUÇ ORTAKLARININ ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTEDİ Ağca ya cezaevi nden sonra yataklık edenlerin yargılan asına başlandı 3. S a y fa d a 9 Bir Ereni vatandaş, uçak kazası şehitleri için 500 bin Hra bağışladı II Fransız Devlet Baş kanı, içişleri Bakanı na güvendiğini belirterek, Polis kuvvetleriiz cü rü ve tedhiş ey lelerini tabiî ola rak her zaan ön görez dedi H a b e rle ri U Mlö-ERiNt y a r d i ı Fransız radyosu, baskını yapanların FKÖ de eğitildiğini iddia etti Mitierrand: «Şidilik işin ayrıntısını biliyoru» İ $ıttn I Fransız TV sinin bi rinci kanalında Er eni asıllı Vahe Katcha ile bir ko nuşa yapıldı Bu Bahçedeki Hançer adlı kitabı yayınlan dı Türkiye nin Paris Başkonsolosluğu nun basılası üzerine çevrede büyük güvenlik önleleri alındı. Çelik yelekti güvenlik görevlilerinin yanı sıra keskin nişancılar da konsolosluk binası önünde her an baskına hazır duruda beklediler. Fotoğrafta konsolosluk binasının önü görülüyor... Olayların gelişesi sırasında Türk Konsolosltığu nda rehine görevlilerden bir genç kadın konsolosluk binasının pencerelerinin birinden aşağıya yazılı bir esaj atarken, tedhişçilerden biri silahını onun boynuna dayaıştı... J Lüleburgaz dışında def nedilecek şehitleriizin ce n az el er i törenden sonra askerî araçlarla eleketlerine gönde rilecek f H ab e ri 12. S a yfa d a ///A'////////zy//////////////^^^^ y////////////////////.% ı BAĞIŞ YAPANLAR Leyla Atıf Gökhan Şen TahirSuzan M. Deir özkanat Burhan öztaş İsail Havaoğlu S. Sai Diken Ilhan Topçular Fehaet Oraloğlu Hisarbank Banker Kastelli Dikran Ö zçilingir MİLLİYET Yekûn: Uçak kazası şehitleri için gazeteizin açtığı yardı kapanyasına Banker Kastelli 10 ilyon lira verdi Hisarbank da kapanyaya 5 ilyon lira ile katıldı Vatanî görevlerini yerine getirirlerken, fecî bir kaza sonucu şehit olan evlâtları ızın geride bıraktıklarına yardı için açtığıız kapanya, daha ilk günden büyük ilgi gördü ve birinci gün toplanan bağış, 18 üyon lirayı aştı. Kapanyayı 3 ilyon lira Ue açan M İLLİY E T gazetesini ta kiben, Banker Kastelli 10 üyon lira vererek bağış TL. lara katüdı. Onu yine 5 üyon lira bağış yapan TL. Hisarbank izledi. Bu ara da Ereni asıllı bir yurt TL. taşıız olan Dikran Ozçi TL. lingir de yarı ilyon lira bağışladı. n TL TL TL TL TL TL TL TL. ö n e li olan Türk ulusunun kaderde ve tasa da ortak olduğunu ispat laak ve şehitleriizin ailelerine, Türk ulusunun onları bağrına bastığını gösterektir diye düşü nen yurttaşlarıız da da ha ük günden olanakları ölçüsünde bağış yapaya başladüar. Kastelli Yöneti Kurulu Başkanı Cevher özden (solda) 10 ilyon liralık bağış çekinin Milliyet Gazetesi yetkilisine tesli etti... NERELERE PARA YATIRABİLİRSİNİZ? İSTANBUL Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi Hesap No: ANKARA Ziraat Bankası Yenişe hir Şubesi Hesap No: 630/26100 İZMİR Ziraat Bankası Merkez Şubesi Hesap No: 630/413 ADANA Ziraat Bankası Merkez Şubesi Hesap No: 54822

2 fa S ACI -M ÜM TAZ S O Y S A L Bugün yılda 1 ilyon artan nüfus, 15 yıl sonra iş istee çağına gelecek. Ayrıca her yıl artan bu 1 ilyon nüfus okul, hastane, konut ve enerji isteyecek. İşsizliğin, okul, GENÇ GAZETECİLER SEMİNERİ S STANBUL Gazeteciler Ceiyeti nin delaleti ve I İstanbul Üniversitesinin iştirakiyle şu günlerde İstanbul da Gazeteciler Ceiyeti nin konferans salonunda, Atatürk ün doğuunun 100. yıldönüü ünasebetiyle bu büyük adaın inküftplan, düşüncele ri, dünyadaki esir illetler âleine aşıladığı istiklâl aşkı ve ücadele hevesi hakkında bir seiner tertip edildi. Buraya Bangladeş ten Daniarka ya, İngiltere ye, Hollanda ya kadar Doğu bloku ve Batı deokrasisi eleketlerinden 30 u aşk genç gazeteci katüdı. Seiner ciddiyeti, intizaı, ünakaşaların sevk ve idaresi, konuşulan evzuların gerçekten eheiyeti bakıından yüksek seviyede cereyan etiştir. Bu bakıdan seineri tertip ve idare eden arkadaş larııza ve üniversite ensuplarına burada alenen teşekkür ve takdirleriizi tekrarlaaktan büyük bir zevk duyarız. Seiner Doğulu, Batılı bu genç gazetecilere Türkiye nin ve Türklerin düşünce ve organizasyon bakı ından ne kadar ileride olduğunu gösteresi bakıın dan faydalı olduğu kadar bas, daha doğrusu ifade hürriyetine: de üdahale edilediğini görekle inan ış olsalar gerekir. Gelen bu genç gazetecilerin içinde sırf gazetecilik bakıından geliş olanlar olduğu kadar, siyasî üşa hede ve üdahaleler için gönderiliş olanların da bulunası pek uhteel ve hatta tabiîdir. Bütün bunlara rağen Türkiye de İlî ahiyette ve yüksek seviyede seinerlerin her türlü tercüe teçhizatı ve personeliyle birlikte ükeel şekilde yapılabildiğini AvrupalI, Asyalı ve Aerikalı isafirleriizin görele rinde büyük fayda vardır. Ayrıca gelen gençlerin ibate ve iaşeleri, yani otel ve yeek işlerinin de Batidakiler kadar iyi olduğunu, gençliğiizde bizi de aynı şekilde gezip tozduğuuz Batı eleketlerindeki en iyi şartlarla bu gibi toplantılara bizzşt katılış biri sıfatıyla göğsüü gere gere iddia edebiliri. Hatta yeek hususunda Türkiye ile hiçbir eleketin boy ölçüşeeyeceğini de ilave etekten çekine. Bu hizet, içinde bizi sekiz genç gazeteciiz bulu nan bu çocuklara neler öğretiştir? Gazetecilik bakı ından, Atatürk ilkeleri, inkılâpları, O nun şahsiyeti hakkında neler kazanışlardır? Bunlan tahin etek, hatta araştırak pek ükün oladığı gibi, bence faydalı da değil. Nâçiz inancııza göre, Türkiye hele bir kısı koşu ve üttefikleriizin aleyhiize paçaları sıvadık ları bu sıralarda kendini, düşünceleri, organizasyon, konuklaa, ünakaşa evzularında şahsî kabiliyetler den personel hizetlerine, fikir seviyesine kadar her sahada Batdı-Doğulu devletlerin hiçbirinden eksik oladığını gösterek ve bu hakikati onlara böyle vası talarla zorla kabul ettirek ecburiyetindedir. Türkiye, eleketin tabiat güzelliği, tarihî eserler zenginliği ve tropikal sıcaktan kuzey eleketler soğuğuna kadar uzanan bir evsiler yelpazesine alik oluşundan dolayı yeişi ve sebzesi bol, çeşitli bir elekettir. Avrupa'nın hiçbir eleketinde çilekten, uzdan, kestane, ayva ve ekşi elaya kadar yetiştiren eleket biliyoru. Belki İtalya, aa orada aa uz yetiştirildiğini duyadı. Bu genç gazeteciler, seiner ünakaşalarını bir üddet hatırlar, sonra unuturlar. Bütün fikriyatın düzeni budur. Çünkü yenip içilen, görüp gezilen şeyler göz ve zaika hafızasında kalazlar. En kuvvetli hafıza, görülenlerdir. Bunlar seneler sonra Türkiye hakkında en iyi şeyleri hatırlayacak ve içlerinden yazar, gazeteci veya yaycı olanlar sırası düşünce Türkiye hakkında bu iyi şeyleri tekrarlayacaklardır Tekrar hatırlatalı. Türkiye gibi Türkçe İlî veya sanat eserleri ihraç edilen eleketler için en iyi kendini tanıta vasıtası böyle seinerler, spor gibi edenî ve halk kitlelerine iniş uğraşılar yoluyla bu büyük eleketi dünyaya tanıtaktır. Uuyoruz ki İstanbul Gazeteciler Ceiyeti nin tertiplediği Atatürk seineri bu aksada büyük nisbette ulaşış olsun. hastane, konut ve enerji açığının teelinde hızlı nüfus artışının yattığını görek zorundayız. Bunu rahatlıkla, soğukkanlılık la ve cesaretle ortaya koyalıyız. Yeni Anayasada Nüfus B Politikası ALKAN Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ndan yorgun çıkan, genç nüfusunun büyük bir kısı cephelerde şehit olan Türkiye nin,cuhuriyetin onuncu yılın da on beş ilyon nüfusu vardı. Türk topluu, Anadolu topraklannı işleek, tarı ve endüstride ge -YAZAN rekli insan gücüne sahip olak ve güçlü bir ordu yaratak için, haklı ola rak artan bir nüfus özlei [Türkiye Çevre Sorunları Vakfı içindeydi. O devirdeki yayınlan, politikayı ve Genel Sekreteri] nüfus artışını bir ölçüde destekleyen hukuk düze her yıl artan bu bir ilyon nü ası Kanunu nu kabul etti. Bu nini, bu anlayışla değer kanun, Türkiye Cuhuriyefus okul, hastane, konut ve lendirek gerekir. ti nin, politik? olarak hızlı nüfus enerji isteyecek. İşsizliğin, okul, A v. E n gin U R A L BOL NÜFUS artışı konusuna çözü aradığı a en belirgin kanıtıdır. İSTENİYORDU ÇEKİNGENLİK O günlerde yürürlüğe giren kanunlarıızda, toplu yaran düşüncesi yanında, doğrudan veya dolaylı olarak nüfus artışı nı öngören hüküler vardır. N i teki, 1593 sayılı Uu! Hıfzıssıhha Kanunu'nda doğula rın artışı teşvik etek, diğer kanunlarla getirilen çocuk zanı lan, eur çocuklarına eğiti kolaylığı sağlanası, çok ço cuklu babalan yol yapıı yü külülüğünden uzak tutak, göçen ailelerinin Türkiye ye gelişlerini özendirek ve onlara toprak verek, nüfus kütüğüne yaz ıl ay anlan, yazıldıktan tak dirde cezalandıraak gibi İlke ler, bu görüşün sonucudur. Bu hüküler, o günkü politikaların hukuk sisteine yansıyan dik kat çekici örnekleridir. TEDİRGİNLİK GÖRÜŞLER DEĞİŞTİ Bu gelişelere rağen, ara dan geçen yaklaşık onbeş yıl b o yunca, konuyu ele alası gere ken bürokrasinin biraz çekingen ve tedirgin olduğu görüldü. Bu nun iki teel sebebi vardır. Biri, fanatik sağın da, solun da, nü fus planlaası fikrine şiddetle karşı çıkışı, diğeri, bu öneli konunun sadece Sağbk ve Sosyal Yardı Bakanlığı ilgilendiren teknik bir konu olduğu fikrinden Türkiye nin kurtulaayışıdır. A şın sağ yüz üyonluk Türkiye isterken, aşın sol, bu fikri batı eperyalizinin bir oyunu ola rak gösterekten geri kaladı. Yaratılan bu ürkütücü hava içinde, fikir cesaretine sahip ay dınlarıız da, ne yazık ki, çok oladı. Bugün yüda bir ilyon olan nüfus artışı, on beş yıl sonra İş istee çağa gelecek. A yn ca, hastane, konut ve enerji açığının teelinde hızlı nüfus artışının yattığı görek zorundayız. Bunu, rahatlıkla, soğukkanlılık la ve cesaretle ortaya koyalı yız. Yurt sevgisinin, gerçekleri görek ve ona göre adı atak olduğunu kabul eteliyiz. DEVLET BAŞKANLARININ UYARILARI Bürokrasinin, araştıracıla rın ve basının bir kısının, bu konuda hayli sessiz kalası ya ada, iki devlet baş kanıızın il gisi sevindirici ve dikkat çekici dir te, zaanın Cuhur başkanı Fahri Korutürk, nüfus planlaasını en öneli bir eleket görevi olarak nite lerken, Devlet Başkanı Kenan Evren, 1981 teuz ayında, hızlı nüfus artışının üzerinde duruştur. Gerçekten, 12 E y lül döneinde nüfus konusunun gereken dikkat ve ciddiyetle ele alınakta olduğunu gösteren belirtüer vardır. Şidi hepiize düşen görev, bu fikrin kau Aradan geçen yaklaşık otuz yıl sonunda, görüşler değişti. Nüfus artışının güç sağlayan bir unsur değil, aksine, ekonoik ve sosyal birçok sorunun teel ne deni olduğu ileri sürüleye baş landı. Bazı araştıracılara göre, hızlı nüfus artışının bir sorun ol duğu fikri ilk defa Halûk Cillov un 7 ayıs 1958 tarihli Milliyet te çıkan yazısında işleadi. Bir süre sonra, bu fikri beniseyen veya beniseeyen görüşler or taya çıkaya başladı y ı lında, Birinci Beş Yıllık K alkın, a Planı, ük defa nüfus konusu nu işleyen hukuk kaynağı oldu. Gelişen tartışaların ışığında Türkiye, 1965 te Nüfus Planla oyunda yeterince benisene sini sağlayacak çabalan destekieek ve geliştirek olalı dır. EĞİTİM GEREKLİ Görülüyor ki, 1930 larda haklı olarak nüfusunu arttırak İste yen Türkiye, aradan geçen elli yıl sonunda hızk nüfus artışının getirdiği sorunlan tartışır hale geliştir. Bu tartışaların ülke yaranna uygun ve sağlıklı bir şekilde gelişesi, tutariı bir p o litikanın belirlenesini utlaka sağlayacaktır. Bu politikanın uygulanasını gerçekleştirecek yeni hukuk kurallarının düzen lenesinde en öneli nokta, bü tün yurttaşların sorunu anlayıp öneseyecek bir düzeye getiril elerini sağlayacak yaygın eği ti olalıdır. İtici ve ürkütücü kurallar yerine; çocuğun, anne nin ve topluun huzur ve sağbğını önde tutan eğiti ve tanıt a çabalan, bugünkü nüfus p o litikaızın hareket noktası olalıdır Anayasası, ailenin, Türk topluunun teeli olduğunu, annenin ve çocuğun korunası nın bir devlet görevi olduğunu hüke bağlaaktadır. Yeni politikalann, topluun istek ve tercihlerine de uygun bir şekilde uygulana»ırn sağlayacak genel ilkeler de yeni anayasaızda utlaka yer alalıdır. Unuta yalı ki, başardı bir nüfus poli tikası, gelecekteki huzurlu ve güçlü Türkiye isteğinin gerçek leşesinde öneli rol oynaya caktır. o KUM AR J Ü a ŞBAKAN Yardıcısı Özal, Milllyet e verdiği özel de eçte, şidiye kadarki ekonoi politikasını değerlendirir ken şunları söyledi: Ekonoiden bazı şikâyetler olabilir. Aa unutulaalı ki, her ekonoide bazı aksaklıklar olabilir. Hesabını bileyen utlaka sıkıntıya düşer. Randıan yukan doğru çıkarken he sabını bileyenler arasında zayiat elbette verilir. Ancak şunu da belirteyi: Türkiye de teşebbüs gücünün uyuu çok yük sekiş. Aslında bu duru her grup için geçerlidir. İyi bir sıkıntıya dayanılıştır. Doğru, hesabını bilek ve sıkıntıya iyi katlanak için her grup kendine göre uyu sağlaıştır aa, sonuçlar bakıından gruplar arasında öneli farkların ortaya çıktığını da unutaak gerek. Orta sınıf, Maliye Bakanı nın deyiiyle kuar oynaya rak kazanış, birkaç yüzbin liralık biriktiresini faize vererek enflasyonun yıkıından bir ölçüde kurtuluştur. Bu politi kanın biriktire eğiliini artırıp tüketii kıstığı ve böylece iç pazarlarda büyük satış yapaayan sanayiin yavaş yavaş dış satıa yöneldiği de doğrudur. Sanayi ve ticaretle geçinen ve şidiye kadar kapalı bir ekonoinin yapay korualarından yararlanan yukan sınıfın sağladığı uyu, bugüne kadar çok tan sağlaış olası gereken uyudur. Bugün hâlâ özen dire önleleri yoluyla birtakı korualardan yararlana dığı da söyleneez. Y A eekleriyle geçinenler? Hesabı yapılacak kadar pa ra biriktireeyen ya da henüz eeklilik ikraiyesi ve kıde tazinatı alacak durua geleiş olanlar? Onların neler pa hasına uyu sağladıklannı biliyor uyuz? Şu günlerde en büyük tehlike, geçici ve özel koşullan olan bir dönein kısa süreli başanlanna bakıp bunlardan ge lecek için bir kalkına ve ekonoi odeli çıkaraktır. ücretlerde zaan zaan ve çok geriden birtakı ayarla alar da yapılsa, teelde eeğiyle geçinenlerin özverilerine dayanan bir odelin sürdürülesi çok ciddî reji sorunları, doğurur. Bu sorunlann Brezilya, Arjantin, Güney Kore ve Taiwan gibi bir çeşit gelişe faşizi uygulayan ülkelerde ki çözü biçiiyle Ingiltere ve Aerika gibi deokratik ka tıla ekanizalannın bir ölçüde işlediği yerlerdeki çözü biçii elbette aynı olaaz. Hatta, oralarda büe, yakınalann ve huzursuzluklann Liverpool ayaklanalan ve Washington gösterileriyle yavaş yavaş şiddetli patlaalara dönüşebildiği kisenin dikkatinden kaçaıştır. Geleceğini deokrasiye dayandırak isteyen Türkiye ba kıından asıl kuar, sonuçları herkes için tehlikeli olabilecek böyle bir odele sürekli olarak oynaaktır. O- fnun için, şididen tezi yok, sıkıntıya iyi katlana nın uyuunu herkese eşit ya da hakça dağıtacak bir odeli geliştirek zorundayız. Bunun da bir tek yolu var: Doğru dü rüst bir planlaa ve bu planlayışın kararlanna her grubun -doğru dürüst katılabilesini sağlayacak ekanizalan ya rata. özellikle, eeğiyle geçinenlerin. Başka türlü, onlann uzun süreli özverilere sessizce katlanalan bekleneez. önüüzdeki aylarda yannki, Türkiye nin anayasa, yöne ti ve ekonoi yapısını kurarken çözeiz gereken en öneli sorun budur. Eğer kuar oynaak isteiyorsak. siyan Hanın ART DIRECTOR ve Gr arıyor , GENEL MÜDÜR SEKRETERİ ve kaliteyi sigeler: PAZARLAM A ELEMANLARI 1) İyi İngilizce bilen ve genel üdürlük korrespondansını yürüteye yetenekli Genel Müdür Sekreteri 2) En az lise ezunu, askerliğini yapış, şoför ehliyetli, seyahate ani bir hali olayan, 26 yaşından küçük, pazarlaa eleanları aranaktadır. Müracaatların: 28 Eylül 1981 tarihinden sonra, şahsen, Yıldız Posta Cad. Ak İş Hanı Kat 1-Esentepe adresine yapılası rica olunur.. Fular: 263/ Ö vgüler, D O R E kuaşlarını belirler. * DİLKUR İngilizce D O R E k u a şla rın ın, M M M kendine ö z kalitesi, H M M ' tü kuaşlar arasındaki fa rk ı yaratır M M -* '* * * ' wt «I E k i d ö n e i k a y ıtla n başla ıştır.,, - * -* * * j i J I - * * * * Taksi, Aydede Cad. 9 Tel TORK HAVA YOLLARI A.0/DAN -Ortaklığıız ihtiyacı olarak şişe colah eşrubat satınahnacaktır. -Tahini bedel: TL dır. T L. olup, geçici teinat -Kapalı zarfla teklif ektuplarının günü saat e kadar Yeşilköy Havaalanı nda bulunan Levazı Müdürlüğüne verilesi gereklidir. -Şartnaeler yukarıdaki adresten sağlanır. -Ortaklığıız 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. Basın: >, * * * * * * * - ** * ' * * * * V -* * * 1 NİLGÜN MİL İle MURATÖGE evlendiler. ; 24/9/81 * t * * 4 -M S -T * if e * V # * * * * * * * Marara Yelken Klübü * * * * * * K *. B k u tu tu ttîîu M lé r )

3 25 EYLÜL 1981 Teröristlerden b iri 3 yaşındaki kızı vurup dışarı attı Gürün: «Fransa'da alınan önlelerin yeterli oladığı bir kez daha ortaya çıktı» Koru a görevlisi şehit oldu, Konsolos yaralı A R İS Başkonsolosluğu uzu basan Ereni terö ristler, üç yaşlarında bir kız çocukunu da vurarak dışarı atışlardır. Baskın sırasında yaralanan korua görevlisi Ceal özen öl üş, konsolos Kaya inal ise ya ralanıştır. Saldırganlardan yaralı olanın konsolosluktan çıkasından he en sonra pencerede bir terörist görülüş ve elinde bir çocuk tut tuğu anlaşılıştır. Üç yaşların daki kız çocuğuna zafer anlaı na gelen V işareti yaptıran Er eni saldırgan, daha sonra çocu ğu vurarak kapıdan dışarı çı kartıştır. Çocuk hastaneye kaldırılıştır. Baskın sırasında yaralanan korua görevlisi Ceal özen, dün akşaüstü şehit oluştur, özen, baskın sırasında Ereni teröristlere karşı koyuş, ancak başından yara alıştır, özen, akşaa kadar binada tutuluş, ancak gece binadan dışarı çıka rılıştır. Korua görevlisi, has taneye kaldırılasına karşın şe hit oluştur. Paris Konsolosluğu nda ai yette görevli konsolos Kaya Inal ın ise baskın sırasında yara aldığı duyuluştur. Daha sonra duru unun fenalaştığı bildirilen 1nat ın kendi yazısı ile pencereden P d iş h a b e r l e r s e r v is i Dr KARABET ARMAN: «FRANSA BUNLARI CEZALANDIRMALI» Göğsünden vurulan aiyette görevli Konsolos Kaya inal aeliyat edildi bir kâğıt atarak, Yaıalı deği li, hastayı diye haber gön derdiği haber veriliştir. Ancak, Türkiye saati ile dolayla rında konsolosluk kapısına yaralı olarak bırakılan İnal'a oksijen Bu olay uhakkak ki çok üzücüdür. Bütün Türkiye Ereniieri büyük üzüntü içindedirler. Ve bu olaylan yapanlan taa en tel in ediyoruz. Bu Ereni anarşistleri aalesef bütün dün yada Eteninin adı katil diye ve kötü bir şekilde tanıtıyorlar. Bundan önce ise İsviçre de rezil etişlerdi. Şidi bu olaylan Fransa'da. yapıyorlar. Türki ye deki Ereniler uhakkak k bu işlere karşı her Türk vatanda şı gibi büyük üzüntü duya'ıta dırlar. A yn ca Ereni ırkdar oldukları için bu üzüntüleri ve u tançlan çok daha büyük oluyor Bütün kalbiizle teenni ederiı ki, olay bir an evvel kan dökül eden bitsin ve suçlulan Fransız hüküeti gerekli şekilde ceza landırsın. Bugün telefonla ve şahsen g ö rüştüğü bütün Ereni dostlan bu olayı nefretle kınadıkları nı söylediler. Herkes büyük bir üzüntü içindedir. Fransa daki Ereniler Türkiye deki Erenilcri esasen Ereni olarak kabul etiyor, (Siz Türksünüz) diyor lar. Bugün bu deyii iftiharla karşılıyoruz. Türkiye deki Er eniler bir Türk olarak Fransız Erenüerinin yaptıkları bu çir kin hareketlerden uzak durakla şeref duyarlar. Türkiye Erenileri, Sayın Devlet Başkanıız Manisa konuşasında Erenilere karşı gösterdiği büyük sev giyi her zaan kalplerinde en büyük güvence ve iftihar vesilesi olarak saklıyorlar. veriliştir. Daha sonra göğsün den kurşun yarası alan inal, has taneye kaldınlarak heen aeli yata alınıştır. Inal ın duruu nun tehlikeli oladığı açıklan ıştır. Bada kalan aiyette Konsolos Kaya İnal (solda), Ereni teröristler tarafından ağır yaralandı. İnal, daha sonra binadan dışarı çıkartıldı ve heen bir hastaneye götürülüp ÎT f J ly i a dj ' K ns. l s Muavini Hayrl Erol (sağda) ise, baskın sırasında pencereden kaçayı başardı. Hayrı Erol, bu sırada, konsoloslukta bulunanlardan bazılarını da binadan Kaçırayı basardı. A N K A R A, ÖZEL Olay üzerine, Fransa nın Fransa nın A Ann kara Büyükelçisi Eile Caziajou, dün akşa Dışişleri Bakan lığı Genel Sekreteri Büyükelçi Kâuran Gürün tarafından çağ rılarak dikkati çeküiştir. Büyükelçi Gürün, Fransız B ü yükelçisine Türk hüküetinin bütün uyarılarına rağen, Türk diploatları ve Türk resî bina larının korunası için alan tedbirlerin yeterli oladığının, bu olayla da ortaya çıktığını söy leiştir. Gürün, Erenilerin bir hare kât planladığı yolunda ihbarlar alındığı, bunu Fransız hükü etine duyurduklarını da Bü yükelçi Caziajou ya hatırlat ıştır. s t # ıı Ü. ü» I Î. :. :- 1 ' * ph? 8 > 8 ' * s v: i. i Viss. V' 8 i Yedikule Ereni Hastanesi eski başhekii doktor Karabet Aran, Erenilerin Türk kon solosluğunu işgallerini sert bir dille kınaış ve Bu olaylan ya panlar, Ereni adı katil diye tanıtıyorlar deiştir. Doktor Karabet Aran, olay la ilgili olarak şunları söyle iş tir: Kâuran Gürün, Erenilerin bir harekât planladığı yolunda ihbarlar alınış ve bu Fransız hüküetine duyuruluştu dedi 1Yaralı kız çocuğu hastaneye kaldınldı Fransız radyo ve TV'si soykırı iddialarını yineledi Fransız T V sinin 2. kanalı öğle yayınında olayı haber verirken yeniden soykırı iddiasını yi neleiş ve bu çerçeve içinde gizli Ereni örgütlerinin son yıllar daki tedhiş olaylarının bir bilan çosunu çıkarıştır. T V nin 1 kanalı ise, Lübnan uyruklu ve Ereni asıllı, Vahe Katcha adlı roancı ile bir konuşa yapış ve Erenilerin ücadelesi ni konu alan Bu Bahçedeki Han çer başlıklı yapıtını izleyicilere sunuştur. Akşa yayınında ise radyo ve televizyonda Paris deki bir Er eni yazarla konuşa yapılış tır. Paris radyosu yayınında Türkiye de Erenilerin soykırı iddialarına yer veriş ve istekle rini uzun uzun atlatıştır. Bir Fransız radyosu da Ereni terö ristlerin kendi aralarında Arapça konuştukları ve Filistin Kur tuluş örgü tü kaplarında eği ti gördüklerini iddia etiştir. ; IS s IIPMHIRN : : Ä i Ä P8. Süper Gelir,, Antalya da fxnva'v3 y e l- ^. n Y Jıa H a"e s ' ^ d 30 Bugün Hisarbank Antalya Şubeniz hizetinizde. Şubeniz tü bankacılık hizetlerinin yanısıra dünyanın bütün ülkeleriyle teleks bağlantılı olarak ithalat, ihracat ve kabiyo hizetleriniz için ta yetki ile hizetinizdedir. PATRİKHANE: «TÜRKİYE'DE SIYASI ERMENİ TUTUKLU YOK» Türkiye Ereni Ceaati Pat riği Şinork Kalustyan, Paris teki olay nedeni üe bugün bir açıkla a yapacaktır. Kukapı daki patrikhaneden gazeteciler tarafından gece tele fonla aranan Kalustyan ın istirahate çekildiği, bu konuda bu gün konuşacağı bildiriliştir. İngiliz BBC radyosu ise, pat rikhane yetküilerinin bazı sözle rini yayınlaıştır. BBC ye göre, patrikhane yetkilileri, " ik i papa zın, sıralan gelince ahkee önüne çıkarılacağı, Türkiye de Ereni tutuklu ve hükülü bu lunadığı söyleişlerdir. K ale gibi banka" RTS

4 S a y f a -IO 25 EYLÜL 1981 ŞU Yandaki karikatür 1939 yılında Akbaba da yayınlanıştır. O zaan benzin boldu ve benzine alkol karıştırılası bir fantezi olarak düşünülüyordu. 42 yıl sonra böyle bir karikatürün gerçek bir çabayı göstereceği acaba düşünülür üydü? RADYO idol Akkoplon ve Güven Yopor'ı izleyeceğiz U geceki Türk Halk BMüziği prograının iki konuk sanatçısı var: İdal Akkaplan ve Güven Yapar. 1 1» : «TÜRK HALK MÜZİĞİ İYE Gazetelerden: Heıı/iııe alkol karıcıırılatuk! S a rh o ş D o ld u r şu n u i anını! \. 1 X ^ Türkiye de bu^n gün 1 ilyon 630 bin kişi telefon alak istiyor, ancak ülkenin telefon kapasitesi 1 ilyon 247 bin... işte bir örnek: Rize de 8 bin kişi telefon bekleektedir. Bu kentteki bugünkü telefon sayısı ise 3 bindir. ulüu r Telexlerin duru-. r * y u da şöyle: Ülkenın telex Kapasitesi 7 bin 80 hattır. Fakat telex alak 0-.-cy isteyenlerin sayısı ^ s e dür. y PROGRAM -H A B E R RADYO - TV İstanbul Radyosu sanatçılarından olan Akkaplan ve Yapar yıllardır TRT'de eur sanatçı olarak görev yapıyorlar. Ayrı ayrı ekrana gelecek ol' n sanatçılar ikişer türkü sunacaklar. Prograda Iclal Akkaplan, Geceler Uykusuz Koyupsan Beni ve Süsei Mahur Yakası Güven Yapar ise, Ne Eladır Ne de Nar ve Karanfilli Yar Allı Yar adlı türküleri söyleyecek. Nellie İle Perclval ln düğünlerinde Laura'ya da evlene izni çıkıyor. N e llie evleniyor İZİ fil Küçük Ev Ln Seviyor Seviyor" adlı bölüünün İkincisi D yayınlanacak bu gece. Laura okulun açılası için tü gücüyle çalışaktadır. Asıl aacı bu çabalaa arasında derdini unutabilektir. Bu arada N ellie de lokanta işletesini öğretek için getirüen Percival'e âşık olur. Heen evleneye karar verirler. Neliie ve Percival in düğünlerinde Charles da insafa gelir ve Laura ile Alanzo nun bir yıl sonra evlenebileceklerini söyler. ^ R A D Y O 'd a ^ c SEÇMELER TRT I _) Günün İçinden öğle Üzeri Çocuk Bahçesi Sizin Seçtikleriniz c TRT-II Pslkoloiik _' Sorunlarıız Erkekler Topluluğu Arkaâ.ı Yarın Yurttan Sesler c TRT-III öğleye Doğru Konser Saati Müzik Sohbetler! Dünyada Caz İNANÇ DÜNYASI Prograda Kurian-ı Keri, Türkçe açıklaası ile din ve ahlâk konuşası yer alacak SAZ ESERLERİ HABERLER HAVA DURUMU PETROL II Prograın bu bölüünde petrolün yer anından bulunup çıkartılası İçin yapılan bir dizi jeolojik, sisik ve sondaj çalışalarından söz edilecek TÜRK HALK MÜZİĞİ KÜÇÜK EV HABERLER ERMAN!J» ŞENER telel pano W v r KABLOLU TV ELEVİZYON alanında, heen yanıtlanası pek kolay Tolayan bir soru var: Televizyon ne kadar süreyle yayın yapıyor? tik anda, bu sorunun yanıtı çok kolay gibi görünüyor, öyle ya, haftanın 5 günü yayın saat de başlayıp de bitiyor. Yani hafta arasında günlük yayın (190 dakika)... Buna karşılık yayınlar çoğu kez de bitiyor. En az 20 dakika, yarı saat uzuyor. öyleyse resen 190 dakika, fiilen 220 dakika, öy le olasına öyle aa araya bir saatlik elektrik kesintisi giriyor ve duru şöyle oluyor: Resen 190 dakika olan, fiilen 220 dakikaya yükseltilen günlük yayın izleyici açısından 160 dakikaya iniyor. Bir kısı izleyiciler için, bu hesap doğrudur. B AZI izleyiciler içinse, bu hesap yanlış oluyor. Televizyonunuz 1 transistörlü ise, akü veya 2 özel pil yardııyla elektrik kısıntısı olsa bile, TV izleyebiliyorsunuz. Bu dürüdakiler için, üstteki paragrafın sonunda 160 dakikaya inen süre, yine 220 dakikaya yükseliyor. Eğer bin lira harcaayı göze alabiliyorsanız heen bir video ediniyor ve evinizde bir ikinci kanal oluşturuyorsunuz. "Böylece TV izlee süreniz yine uzuyor. Şu anda birçok video şirketi var büyük kentlerde... Bunlarda da çeşit çeşit progra: Renkli fillerden çizgi fillere, lisan kurslarından dizi fillere kadar her çeşit progra var... ERKEN, yeni bir siste çıktı ortaya... Kablo T V denen bu siste için önce çok katlı bir bina, sonra da o bina D da oturan çok sayıda eraklı gerek. Ne olacak? Teknik ayrıntılara gireden söyleyeli: Çok katlı bir binada ev başına bin lira harcaayı göze alabilen aile varsa, bu iş taa deektir. önce herkes, televizyonuna bir ek yaptırıyor. Sonra iş, ayda lira arasında değişen aidatı ödeeye kalıyor. Bu sistede yayın tek erkezden yapılıyor aa bina içindeki herkes, bu yayı evindeki televizyondan alabiliyor. Bir başka deyile video da sistee konan ve ancak aile bireyleri tarafından izlenebilen bir kaset, bu sistede o apartandaki tü evlerde aynı anda izlenebiliyor. 1yi aa herhalde bunun için renkli TV alıcısı gerek. Bu sistede, renkli TV alıcısı da gerekiyor. Renkli prograı, evinizdeki televizyonda siyah-beyaz izleyebiliyorsunuz. T V de 7 nin yazdığına göre, Ankara da bu iş daha kolay. Gerçi orada da bin liralık bir ön asraf yapak gerekli aa ondan sonra aidat belirli koşullarda 500 liraya kadar düşüyor. İM D İ, o ünlü fıkrayı anlatanın ta zaanıdır. Her fık- S _ rada olan adaın biri, ballandıra ballandıra baklavayı : Şöyle tatlıdır, böyle lezzetlidir, ağızda şöyle dağılır va... öteki dayanaayıp Sen hiç baklava yedin i? diye soruş. Yoooo deiş ada biri. Anlatırlarken duydu... Bizikisi de o hesap işte, anlatırlarken duyduk!. Okullardan yavaş yavaş kaldırılan ezber derslerinin yarattığı sakıncalara değinen Bavyera Kültür Bakanı, bu tür derslerin çocukların zihinlerinde disiplinli cinastik niteliğine kavuştuğunu, disiplinin ise, çocuğun okul başarısında sayısız yararlar sağladığını ileriye sürerken, garip bir de örnek veriyor. Kaybettiğiiz disiplini, okullarıızda sağa sola atılan uz kabukları şeklinde izleyebiliriz. Çocuk her türlü düzeni okulda öğrenecektir. Uygulanasında da yardıcı olacaktır. Oysa verilen, verilekte süre gelen özgürlük haklarını gerektiği yerde kullanaaası yüzünden,isteeyerek başıbozukluğu hazırlayan prograların da uygulanasında biz yardıcı oluyoruz. Diğer taraftan insanları ayıraksızın, insan sevgisini içine alan din derslerine de ihtiyaç vardır. Bu derslerde çocuğun ruhsal yapısında, disiplini belirli bir aaç için kullanasına yarayacaktır. Uzun bir konuşadan çıkan özet bu. Betı'da, ileri uygar bir elekette, aşırı uçların eğitie verdiği zararları yok ete çabasına eğilik araştıralara örnek bir açıklaa. Bugün artık çocukla diyalogkurayan r TAMER HEPER Beş yıllık evli, iki çocuk sahibi bir genci. Başıa öyle bir felâket geldi ki, bütün yaşaı altüst oldu. Bu üitsiz günleride bana yardıa olacağınızı uarı. Biraz alkollü olduğu bir gün, koşuun evinden 15 yaşlarında, tanıadığı bir çocuğun çıktığını gördü. Maksadını araştırak istedi, bana bazı yalanlar söyledi. Ki olduğunu ve buralara ne aksatla girip çıktığını tetkik için kolundan yakaladı ve girdiği yerleri dolaştırdı. Bu sırada bizi sokakta beraber görenler oldu. Ertesi gün işyerie polis ile birlikte bir gün önce yolda karşılaştığı bir tanıdık geldi ve beni çocuğa tecavüz Ue suçladılar. Aleyhie dava açıldı ve çocuk ahkeede kendisine tecavüz ettiğii söyledi. Ben 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oysa olayı beni anlattığı şekilde görenler vardı ve ben onların adreslerini yeni tesbit etti. Şidi ben tekrar dava açabilir iyi, bu cezadan kurtulabilir iyi? E.Z.K. Duruşa esnasında lehinize olan delilleri bulaadı iseniz ve bu yüzden de ahkû oldu iseniz dava bittikten sonra elde ettiğiniz bu delilleri ahkeeye tekrar suna ikânınız vardır. Ceza hukukunda bu işlee uhakeenin iadesi (iade-i uhakee) denilektedir. Ceza Muhakeeleri Usulü Yasası n 327 ve devaı addeleri bu konuyu düzenleiştir addede "Katileşen bir hüküle neticeleniş olan bir dava aşağıda yazdı hallerde ahkûun lehine olarak uhakeenin iadesi yoluyla tekrar görülür. "Yeni vakıalar veya yeni deliller dereyan edilip de bunlar yalnız başına veya evvelce irad edilen delillerle birlikte nazara alındıkları takdirde aznunun beraatini veya daha hafif bir cezayı havi kanun hükünün tatbikiyle ahkû olasını istilza edebilecek ahiyette olursa" deektedir. Bu duruda siz, yargılandığınız ahkeeye dilekçe ile başvurarak ahkeenin iadesi talebinde bulunup delillerinizin de neler -olduğunu bildirelisiniz. Bu dilekçe üzerine ahkee evrak üzerinde incelee yapacak ve talebinizi kabule şayan bulursa usulü dairesinde sizi yeniden yargılayacaktır. E Ü SŞ V OĞLAK BALIK K0 falınız Ğ Z aile sayısı ilyonları aşış bulunuyor. Nedenleri arsada, çocuğun ta olarak bilincine varaadığı konularda özgür kılanın yer alası olsa gerek. Çocuk psikolojisinde ve eğitiinde Batı nın yanılgıya uğraası geleneklerin yararı, kıyetini, barikat görevini, hiçe sayası oluştur. Sağla eğiti yerine rahat eğitii Yorucu eğiti yerine dinlendirici eğiti progralarının uygulanası, eğitii kökünden yok edecek engel halinde yükseleye başlaıştır. Evlerin içine giren televizyonla çocukların gelişesi sayesinde, eskilerde olduğu gibi yılların feda edilesi yerine eğitii süratlendireyi zorunlu hale getiriştir. Olsa olsa çocuğun eğitiinde düşünülecek şey, süreyi kısaltarak onların bir an önce hayata atılalarını sağlaak olalıdır. Gerçek şu ki; elektiriği yakak için onu keşfeteyi bekleek anlasızlaşıştır. Düğ eyi bilinçli bir şekilde çevireyi öğretenin gerektiğine inanalıyız. * II I III I IHI Herkes sizinle İlgilensin İstiyorsunuz. Aa siz kiseye yakınlık gösteriyorsunuz. Her şey karşılıklı, unutayın. Devalı her şeyi kuruntu yapaktan artık vazgeçin. Kendinizi anasız şeyler İçin üzeyin. Şu günlerde fazla kırıcı olaya başladınız. Belki elinizde değil aa daha ılılı olaya çalışın. Aksi giden işleriniz bugünden İtibaren düzeleye yüz tuttu. Eğer dikkatli olursanız bir daha bu gibi aksiliklere karşılaşazsınız. ssepatik davranışınızla dostlarınız gün geçtikçe artacak L J l i p vi ve çevrenizde daha da çok sevileceksiniz. Sabrın sonu selâettir denir. Sizde sabırlı olaya çalışalısınız. Herkes İstediklerini nasıl elde ediyor sanıyorsunuz. bulaca il 12 i u İT İiîi Mutlu geleceğe Yün uzun elbiseler geçen sene de olduğu gibi yine oda. Güüş renkli kısa topuklu ayakkabılar gri pantalonlar altına giyiliyor. TÜM MUTLULUKLAR SİZİN OLSUN Y E N G İ A S L A N BAŞAK ÎERÀ1! 3 SOLDAN SAĞA: 1 - Boynun iki yanında, yürekten başa çıkan kalın atardaarlar lan her biri - Kai bükülüş sici. 2- Türlü bitki yaprak \ e kabukları ile kendisine güz.l bir koku veriliş olan acıtırak bir çeşit içki- Müslüan inaşı na göre kıyaet günü kişilerin toplanacakları yer. 3- Atın yavrusu- Fayda, yarar Uzak. 4 - Yolcuevi, isafirhane - Kiyada kalayın sigesi - İtalya da bir akarsu. 5 - ölecek kadar. 6 - Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelesini isteek, özleek - Otoobilin çekiş ve hızını ayarlaaya yarayan dişliler düzeni. 7 - Son - Eski Mısır da bir Tanrı. 8 - İskabilde birli - TERSİ, Favori - Bir işin yabancısı olup, o işi becereeyen. 9 - Şarap - Kara bataak için ayağa takılan bir çeşit örgülü ayaklık - Şube nin kısa yazılışı Sinirli - Kansızlık hastalığı geilere yol gösteren ışık kulesi - Kii hastalıklar sırasında görülen derin dalgınlık duruu. 12- Belli, açık- Saklanıp, kiseye açılası, söyleneesi gereken şey YUKARIDAN A ŞAĞ IY A: 1 - Etrafı hendek, sur ve kulelerle çevrili derebeyi konağı - Balık avlaakta ya da odun taşıakta kullanılan büyük kayık. 2 - Bir işi kârı için değil, sırf zevki için yapan kise - Kulağın duyabildiği titreşi. 3 - G ö ç e,kav" Kabukları kalın, bir portakal türü. 4 - Bir akadeik unvanın kısa yazılışı - El ile dokunup duya, elle tuta - Olta ya da tuzağa konulan ye. 5 - Asya doğusunda bir ada. 6 - Sakızlı rakı - Notada duraklaa zaanı. 7 Bal ve bal Çayın tarihçesine yanıt verirken bir efsaneyi açıklayalı. M.ö yılında yaşaış olan tıbbın babası diye anılan İparator Shen Nung, sarayın bahçesinde sıcak su içiyordu R" sıda iki yaprak gelerek suyun içine kondu. Etrafa hoş bir koku yayıldı. Suyun tadı değişişti. İparator yapraklan yetiştiren bitkiyi bulun ve her tarafa ekin erini verdi. Böylece çay hayatııza girpıiş oldu. Dünyanın en eski ve yüksek inaresi Yeni Delhi de Kuatap Minaresidir de yapılış olup yüksekliği 72,5 etredir. Sayın Selçuk Birol - Kızıltoprak öneli bir konuya değinişsiniz Bütün kasılaların beyni olu suz şekilde etkilediği bir gerçek Bir başkasının ölesi sizin öle nizi gerektirecek bir örnek değil. Ancak gerçek tehlikeyle oynaa nın da zararb olacağını sizin de bileniz gerek. Beyni rendeleyecek her şeyden kaçınalı, aşın hareketler yapaalısınız... Bir yuruğun bir boksörün hayatı yok ettiği unutayın. Daha rahat daha güzel kırıcı elayan sporlar var. Neden deneiyorsunuz? Başarılar, iyi düşünün siz karar verin. 'Yüzünüzü kurutayacak bir sabunla iyice sabunladıktan sonra erkek tıraş fırçasıyla onu köpürterek ardından yıkayın. Bu aeliyeyi boynunuza da uygulayın. Dikkat edecek olursanız fırça kullanan erkeklerin cildleri daha gergin parlak olur. Kan deveranını olulu şekilde düzenleyen fırçaya yer verin. BİLİYOR MUSUNUZ Dünkü Sorunun Yanıtı: M.ö yılında iparator Shen Nung tarafından bulunuş. Soru: Kapadokya neresidir? j Hoşça kai Elinize geçen fırsatları değerlendlrelyorsı orsunuz. Böyle davranırsanız çok şey kaybedersiniz. Dikkat Kadın bir gölge gibidir. Arkasından koştukça kaçar. Sevdiğiniz insanın üstüne pek tazla varayın. Sonra elinizden kaçıracaksınız. Para var. Uzun süredir beklediniz aa arlık elinizde. Şüpheciliğe artık bir son verin ve fa2ia harcaalardan da '. s a k ı n ı n. Şans diye buna derler, başarı başarı üstüne aa bu sizin gayretinizden oluyor. Başarılar ve utlu yarınlar. İçinden çıkaadığınız bir esele var, yakın bir dostunuza açılıp yardı İsteyebilirsiniz. Yakında alacağınız bir haber belki bu sorununuzu çözüler. Sağlığınız gün geçtikçe düzeliyor. Bunda gayretinizin büyük payı oldu. Alacağınız bir haber sizt fazlasıyla sevindirecek. 0 uu yapan böcek - Tanrıdan bir şey dileek için söylenen söz, dua. 8 Kiyada radyuun sigesi - Acıyarak ve koruyarak seven. 9 - Kalori - Piston Yüz etrekare tutarında yüzey ölçü birii - Küçük bitkilere verilen genel ad - Kırızı ile avinin karışasından oluşan renk Paylaa, azar - Belli iki yer arasda giıdp gelebile, ulaşı. 12 Karnı belli etee!. beli inceltek gibi nedenlerle kullanılan balinalı, lastikli, vücudu saran iç giysisi - Karada, denizde yabani hayvan, balık ya da kuş tuta. DUNKU BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA Ğ A : 1 - Maşlah, Makak. 2 - Edi, Karaca. 3 - Dakika, Ab raara, Çorbacı. 5 - Yapı, Ahit. 6 - Aeli, Kenar. 7 - Sataşkan, Tin. 8 Tr, Terlik, Ti. 9- İyi, Kitre 10- Naz, Aka, Raca Bereket, Al özen, Tekne. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Mediyastin. 2 - Ada, Marya. 3 - Şikâyet, iz be. 4 - İalat, En. 5 - Ark, Pişekâr. 6 - Açı, Kriket. 7 Kaltak. 8 - Ma, Enir, Et. 9 - Araban, K erte Kabahat Ac, Cirit, Can Kanıt, Nihale. A t i. 11/ i l I HAFTANIN FİLMLERİ TİYATROLARI I O s a n b e y I SİTE Çe barm aş İPEK B e ş ik ta ş MİSTİK B e y o ğ lu SİNE-POP K R İS T A L Bakırköy SİNEM A s i n e a s ı n d a I Renkli - Orijinal kovski [RICHARD HARRIS. 1-V A C A H ö r t C la u d in e A u g e r «j p o E V D l G İ M K A D I M _ ; 0 M H ^ ' i ı ı ı ı ı tnaıa n M i ı* t M a rc P o re l k» ^ Y ö n e t e n Jacques Deray fütaş Barry Shear B l M l ı» :!! 49 Ó # Seanslar#! HODRİ MEYDAN KÜLTÜR MERKEZİ î i - r :. C A Z K O N S E R İ * * * * * büyük a z orkestsi * * * * * nükhet ruacan o bülent ortaçgil neşet ruacan j 22 7 Eylül Evlül arası her akşa saat: del Tü r k iy e k ö ü r işlet eleri k u r u u Kuruuuzca satalınaçaktır. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Caterpillar İş Makinalara ait Yedekler Bu işe ait 215-ELÎ/31 referanslı şartnae, yazdı üracaat ve 750.-TL. karşdığda. saat arası Türkiye Köür işleteleri Kuruu Genel Müdürlüğü, Satınala Dairesi Başkanlığı, 801 no.lu odadan veya İstanbul Satınala Müdürlüğü, Odakule Kat: 12 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden tein edilebilir. Tekliflerin en geç 24 KASIM 1981 tarih, saat 17.30'a kadar Kuruuuz Enel uhaberatına veriliş olası gerekektedir. Teklifler, 25 KASIM 1981 günü saat de teklif veren firalar huzurunda Satınala Dairesi Başkanlığı, 805 no.lu odada açdacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirileye alınayacaktır. Kuruuuz 2490 saydı kanuna tabi değildir. Basın: DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankaızın Pendik Tersanesi DW. Tonluk Yarı Havuz Kızağına ait boru devreleri Ue yangın popa istasyonu tesis ve ontajı işleri biri fiyat esasına göre kapalı zarfla teklif alınak suretiyle ihaleye çıkardıştır. İşin keşif bedeli TL. olup, geçici teinatı TL.'dır. Bu işe ait ihale dosyası Pendik Tersanesi Kaynarca-Pendik adresindeki inşaat işleri ve Projeler Müdürlüğünde incelenebilir, ancak ihaleye teklif vereceklerin TL. bedel karşılığında dosya satın alaları şarttır. İhaleye iştirak şartlan dosya içindeki eksdte şartnaesinin 5 nci addesinde evcuttur. Kapalı teklif zarfları 14 Eki 1981 günü saat ye kadar Pendik-Kaynarca daki İnşaat İşleri ve Projeler Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliğine akbuz ukabüinde tesli edilecektir. Postada vaki olabilecek gecikeler dikkate alınaz. Bankaız 2490 sayılı kanuna tabi oladığından, ihaleyi yapıp yapaakta veya düediğine yapakta taaen serbesttir.. Basın: ÇİFT ERKEK İSKARPİNİ, 170 ÇİFT BAYAN İSKARPİNİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT Teşekkülüüz ihtiyacı olarak 2 kalede 9170 çift iskarpin satalınaçaktır. Buna ait İdari ve Evsaf şartnaeleri İzit Teşekkül erkezinden vs İstanbul, İzir, Ankara Alı-Satı Müdürlükleriizden alınabilir. Isteklder % 5 geçici teinat ektubu verek veya bu iktar kadar bedeli Teşekkülüüze yatırak şartıyla teklif ektuplarını günü akşaı saat ye kadar Teşekkülüüz İzit Muhaberat Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. Postadaki vaki gecikeler kabul edilez. Teşekkülüüz 2490 sayılı Kanuna tabi olayıp ihaleyi bölekte, istediğine verekte ve ihaleden sarfınazar etekte serbesttir. Basın: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN K U R U M U M U ZCA «D EM A G TURBO KOMPRESÖR YEDEKLERİ» SATIN A LIN A C A K TIR Bu işe ait, 214-EK/4670 referanslı şartnae yazılı üracaat ve TL. karşdığda saat arası Türkiye Köür İşleteleri Kuruu Genel Müdürlüğü Satınala Dairesi Başkanlığı 801 no.lu odadan ve İstanbul Satınala Müdürlüğü Odakule İş Merkezi Kat: 12 Beyoğlu/lstanbul adresinden tein edilebdir. Tekliflerin en geç 17 Kası 1981 tarih, saat a kadar Kuruuuz Genel Muhaberatına veriliş olası gerekektedir. Teklifler 18 Kası 1981 tarih, saat de teklif veren firalar huzurunda Satınala Dairesi Başkanlığı 805 no.lu odada açdacaktır. I Postada geciken teklifler değerlendireye alınayacaktır. Kuruuuz 2490 saydı kanuna tabi değildir...,, Basın: Û354

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

20 Şubat 2014 Perşembe

20 Şubat 2014 Perşembe Türkiye nin son durumunu gazetemizden Yavuz Atalay a değerlendiren Eski Bakan ve MHP Milletvekili Koray Aydın, cemaatlerin AKP den uzaklaşacağını ifade etti BAŞBAKAN Erdoğan ın paralel devlet iddiaları

Detaylı

2 bin 400 metrede gökyüzü şöleni

2 bin 400 metrede gökyüzü şöleni 1Syf_Layout 1 8/13/15 7:01 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr Utandıran haber! Antalya da 14 yaşındaki M. D. ye tecavüz ettikleri

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ve barış iklimini bir kez daha hissetmiş olacak" dedi. devamı 14 te GEREKİRSE TV İZLEMEYİZ SEÇMELİ DERS OLACAK

ve barış iklimini bir kez daha hissetmiş olacak dedi. devamı 14 te GEREKİRSE TV İZLEMEYİZ SEÇMELİ DERS OLACAK SAYFA 1 Çanakkale Çanakkale barışın barışınadı adı olacak olacak SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Bunun adına soygun derler 5846 Sayılı Kültür ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre sanat dünyasının ünlü isimlerini korumak

Detaylı

Füruzan kadının aynası

Füruzan kadının aynası YIL: 2 SAYI: 1 ŞUBAT 2015 (15 günde bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR) BASKI: 30.000 ADET Yazar FARAS Müstakbel adlı eseriyle evliliğin eşiğinden dönmüş kadınların hikayelerini sizin için gazeteniz SONPOSTA

Detaylı

Başkan Hünü'den BORÇ teşekkürü!

Başkan Hünü'den BORÇ teşekkürü! SAYFA 1 Başkan Hünü'den BORÇ teşekkürü! Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanvekili ve İzmir Bölge Birliği Başkanı Selahattin Hünü, AK Parti İzmir

Detaylı

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E a s» Y L : 1 S \Y155 S A H İB İ: HİKM ET A F İF M APOLAR FAT! : 15 Mil İDARE M E C İD İYE S O K A K 11-13 TE L : 2824 BASM EVİ LEFKOŞE T E L : 738 8 O tr N E Y O LU 25 Eylül 1963 Çarşaba HERGü SAYFA llüyük

Detaylı

Büyükşehir Belediyesi nin Antalya nın en ünlü ve en eski caddelerinden Şarampol Caddesi ni eski geri döndürecek projesi görücüye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi nin Antalya nın en ünlü ve en eski caddelerinden Şarampol Caddesi ni eski geri döndürecek projesi görücüye çıktı. 1Syf_Layout 1 8/27/15 7:24 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr Büyükşehir Belediyesi nin Antalya nın en ünlü ve en eski caddelerinden

Detaylı

KAMU-SES KAMU-DER. www.kamuder.org.tr. Mart 2012 Sayı : 24. Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir.

KAMU-SES KAMU-DER. www.kamuder.org.tr. Mart 2012 Sayı : 24. Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir. KAMU-SES Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir. Mart 2012 Sayı : 24 Kamu-Der den TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK i ziyaret 18 Kamu- Der den MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliyi ziyaret 7 KAMU-DER Kamu-

Detaylı

Operasyon TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ. Eleştiriyoruz. Gün imtihan günü

Operasyon TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ. Eleştiriyoruz. Gün imtihan günü www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere dün sabah erken saatlerde gitti.

Detaylı

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Haberleşme durdu, ulaşım çöktü 2 Nisan 2015 Perşembe www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! TÜRKİYE Yİ elektrik çarptı! Bir gün kokar! Eski zamanları özlediğini söyleyen

Detaylı

rekor daha! devamı 16 da

rekor daha! devamı 16 da Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda Karşıyaka Özel Yamanlar Ortaokulu, Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı Yeni hedef YILDIZLAR! Türkiye şampiyonasında tek set vererek şampiyon olan

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

Kitabındaanlattı. ihalesinikaptı. Sağduyu çağrısı. Sena Çelik KADEM de. Toplu ulaşımda tatbikatlı eğitim. Eto o yu izlemek 5 lira

Kitabındaanlattı. ihalesinikaptı. Sağduyu çağrısı. Sena Çelik KADEM de. Toplu ulaşımda tatbikatlı eğitim. Eto o yu izlemek 5 lira 1Syf_Layout 1 8/20/15 7:35 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Toplu ulaşımda tatbikatlı eğitim https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz 21 AĞUSTOS 2015

Detaylı

Hangisi geçerli Müslümanlık? Son 4-5 yıldır çok yakın çevremizde yaşadığımız olayları biraz dikkatli gözle izleyen herkes bu tahmini yapabilirdi.

Hangisi geçerli Müslümanlık? Son 4-5 yıldır çok yakın çevremizde yaşadığımız olayları biraz dikkatli gözle izleyen herkes bu tahmini yapabilirdi. n 19 ŞUBAT: İNGİLTERE n 26 ŞUBAT: TÜRKİYE TAM 5 SAYFA SPOR İki dev maç LIVERPOOL İki dev isim Gazete Beşiktaş ta yorumlarıyla bu aydan itibaren sizlerle birlikte olacak Gazeteci Can Ataklı ve Gazeteci

Detaylı

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi nde tutulan Libyalılarla görüştük. NATO nun Libya ya düzenlediği operasyonlar kapsamında, tıbbi yardım için Mısrata dan İzmir e getirilen Libyalılar, ülkenin

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

Parasızlığın gözü kör olsun

Parasızlığın gözü kör olsun SAYFA 1 Parasızlığın gözü kör olsun Cenazesi İzmir de kaldı Tarihi tapınakta otopark rezaleti Her yıl 7 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya daki tarihi Apollon Tapınağı önündeki otopark görüntüsü veren

Detaylı

TECRUBE. Kızılarık Mah. Kızılırmak Cad. No:94/1 Muratpaşa-Antalya Tel: 339 39 49. Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz

TECRUBE. Kızılarık Mah. Kızılırmak Cad. No:94/1 Muratpaşa-Antalya Tel: 339 39 49. Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz A BER 1Syf_Layout 1 04.06.2014 19:25 Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 www.akdenizmanset.com.tr TECRUBE Kızılarık Mah. Kızılırmak Cad. No:94/1 Muratpaşa-Antalya

Detaylı

Korka korka bekliyoruz! ÜLKEMİZİ BEKLEYEN TEHLİKE: KURAKLIK!

Korka korka bekliyoruz! ÜLKEMİZİ BEKLEYEN TEHLİKE: KURAKLIK! Denizli de toplu ulaşımı daha kaliteli ve konforlu bir hale getirmek amacıyla kısa bir süre önce otobüs işletmesini devraldıklarını belirten Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, yaklaşık iki aydan bu

Detaylı

İzmir de sokak köpekleri iyice azıttı. Köpekler, hava karardıktan sonra insanlara saldırmaya başladı

İzmir de sokak köpekleri iyice azıttı. Köpekler, hava karardıktan sonra insanlara saldırmaya başladı Bursa'da bir meslek lisesinde görevli iki öğretmen, 4 yıl önce geliştirerek uluslararası patentini aldıkları abdestmatiğin üretimine yasal engeller nedeniyle başlayamıyor www.sondakikagazetesi.com 28 Aralık

Detaylı

Türk Medyasının ve Türk Futbolunun ünlü yüzü Ali Ece, Sondakika Gazetesi ne keyifli açıklamalarda bulundu

Türk Medyasının ve Türk Futbolunun ünlü yüzü Ali Ece, Sondakika Gazetesi ne keyifli açıklamalarda bulundu SAYFA 1 Türk Medyasının ve Türk Futbolunun ünlü yüzü Ali Ece, Sondakika Gazetesi ne keyifli açıklamalarda bulundu Ali Ece: Türk Futboluna bakınca içim kararıyor İZMİR DE EN GÜZEL ARAÇ TABANVAY Kimine göre

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3466 12 Ocak 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3466 12 Ocak 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3466 12 Ocak 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

Başkan Cengiz ATAK yaptı

Başkan Cengiz ATAK yaptı TT.1:Layout 1 17.04.2015 18:03 Page 1 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; Manisaʼya yenilik getireceğine inandığım Karsanʼdan 53 adet ATAK aldık. Bu araçlar da, diğerleriyle birlikte entegre

Detaylı

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE SAYFA 01 Böyle baba olur mu? Eşlerine yönelik şiddette sınır tanımayan kocalar, şimdi de çocuklarına yöneldi. Jiletle önce 5 yaşındaki kızını, ardından da kendi bileklerini kesen D.Y, hastanede yaşam savaşı

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ BİRLİK DERGİSİ Sayı: 203 Ocak - Şubat - Mart 2014 Yayın Sahibi TESUD Genel Merkezi Adına İmtiyaz Sahibi, Başyazar ve Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan KARAKUŞ (Em. Korgeneral) Tel: (0312) 418 20 54 / 119 Sorumlu

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 1 Eylül 2012 Cumartesi

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 1 Eylül 2012 Cumartesi SAYFA 01 www.sondakikagazetesi.com ALTININ ons fiyatının 1.600 doları, gram fiyatının 97 lirayı aşması küçük yatırımcıyı altına yöneltiyor. Bu durum da en çok kuyumcu ve mücevhercilere yarıyor. Ortadoğu

Detaylı