Postahanedeki Sanatçı: Rüçhan Şahinoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Postahanedeki Sanatçı: Rüçhan Şahinoğlu"

Transkript

1 Postahanedeki Sanatçı: Rüçhan Şahinoğlu Ilgım Veryeri Alaca Giriş The delicate and hermetic world of the souvenir is a world of nature idealized; nature is removed from the domain of struggle into the domestic sphere of the individual and the interior. 1 Susan Stewart Rüçhan Şahinoğlu, (Detay) Kartpostallar ile yerleştirme, Aya İrini, 1996

2 Rüçhan Şahinoğlu nun 1990 ların başından bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları, posta sanatına eklemlenen özgün eserler olmakla beraber, Türkiye çapında bu alandaki istisnai bir yönelim olmaları bakımından da dikkat çekicidir. 20. yüzyılda gelişen posta sanatı, bugün bir çok ülkede tanınmasına rağmen, Türkiye de üretimine az rastlanır. Ancak, Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Şahinoğlu nun farklı kavramlar ile gerçekleştirdiği eserlerinde posta vazgeçilmez bir dildir. Yirmi yıla yakın bir süredir özellikle Eminönü Büyük Postahane, Erenköy Postahanesi ve Acıbadem Postahanesi nden sanatçının kendisine gönderdiği kartpostallar, Şahinoğlu nun eser üretiminin omurunu oluşturur. Performansı, yirmi milyonluk İstanbul şehrinde kendi kendisine yarattığı bir vakumdur. Bir posta sanatçısı ne derece dışa açılıyor ve tanımadığı kişilere dahi tek tek ulaşmayı hedefliyorsa, Şahinoğlu da o derece steril bir biçimde posta sanatına eklemlenir. Konuya, zıt açılardan yaklaşmalarına rağmen, hem Şahinoğlu nun hem de bir çok posta sanatçısının birincil amacı yalıtılmış olmayı gidermek olsa gerek... Bir hatıra objesi ile anımsanmak ve ona dokunmak Henning Mittendorf, posta sanatını bu bağlamda umut olarak tanımlar. 2 Şahinoğlu, yıllar içinde Kantarcı Rıza Sokak No: 10/2, Erenköy İstanbul adresine öyle çok kart atmış olmalıdır ki, en sonunda el yazısı ile adresi yazmak yerine üzerinde kendi adresi olan bir mühür kullanmaya başlamıştır. Bu faaliyet zaman içinde bir alışkanlık halini almış ve günlük aktivitelerinden biri olmuştur. Kimi zaman kendi kendisine önemli bir anı kutlamak, bazen de belli bir mekana dair bir im bırakmak adına kartpostallar pullanıp aynı adrese yollanmıştır. İlk olarak iletişimsizliği tarif etmek için başlayan bu sanatsal eylem, Şahinoğlu nun ifadesiyle zaman içinde yıllara dağılan bir günlük kimliği kazanmıştır. Kartın üzerindeki adres, mühür, pul ve imge kendisi için bir çağrışımlar koleksiyonudur artık. Sanatçının kendisine gönderdiği kartpostallar ilk olarak 1996 yılında, İletişim/sizlik isimli Hüsamettin Koçan Atölyesi 4 kapsamında Aya İrini de sergilenmiştir. Bir pul defterinin pelür sayfalarına öykünen dört metreye iki metrelik dev naylona, pullar yerine, kartpostallar yerleştirilmiştir. Üstelik bu sunu, apaçık bir biçimde zarflanmadan, saklanmadan kendini iletişime geçtiği her kişi ile paylaşmak isteyen bir haldedir. Sanatçının kendisine attığı her kartpostal, süreç içinde bir iletişim aracı olur. Sergi süresince Şahinoğlu nun posta kutusuna gelen yeni kartpostallar bu koleksiyona eklenirken, kimi izleyiciler tarafından bazı kartpostalların da bir sergi hatırası gibi- alınması söz konusu olmuştur. Dolayısıyla, kartpostallar sergilendikleri her an izleyici ile iletişim kuran dinamik bir yapıdadır. Rüçhan Şahinoğlu nun 7.Aralık Ocak.2000 tarihleri arasında İzmir Mazhar Zorlu Galerisi nde gerçekleştirdiği kişisel sergide de önceki yapıtlarının bir devamı olan, beş yıl boyunca kendisine atmış olduğu kartpostallardan meydana gelmektedir. Hüsamettin Koçan, bu sergiye ilişkin şöyle der: Bu yöneliş yapıtların iki boyutlu kurgusundan bir kentsel öyküye sıçramasına, yalnızlıkların damgalanıp pullanmasına, posta trafiği içinde bir sürece katılmasına neden olur. 3 Sanatçının sergisinde bir yandan posta sanatının kişinin yalnızlığını dindirici özelliğine dikkat çekilirken, bir diğer yandan -ironik olarak- yalnızlığın kendi kendine kart atarak perçinlemesi söz konusu olmuştur. Gönderen ve alıcının aynı kişi olarak kurgulandığı bu süreçte, postalama eylemi eserin anlamını pekiştiren öğedir. Rüçhan Şahinoğlu nun posta sanatına dair çalışmaları incelendiğinde, kendi kendine postaladığı kartlar ile oluşturduğu eserlerin yanı sıra ürettiği farklı projeler de dikkat çekicidir. Örneğin, 2003 de İstanbul Sanat Müzesi Vakfı tarafından organize edilen ANDVE bağlamında Marmaris Yaz Akademisi ne davet edilmesi ile gelişen Minyatür Müze isimli proje böyledir. Katılımcı sanatçılara verilen kartpostallar üzerine eser üreterek postalamaları istenmiştir. Söz konusu proje klasik posta sanatı projelerine en yakın olanıdır. Minyatür müze çalışması ANDVE kapsamında sergilenmesine rağmen, bu organizasyon ile sınırlı kalmamış, günümüze dek zenginleşerek süregelen bir yapıttır.

3 Kartpostallarda Kadın Rüçhan Şahinoğlu, 12 x 17cm 12 kartpostal ve ayna ile yerleştirme, 1997 İletişimsizliğin yanı sıra Şahinoğlu nun üzerinde durduğu bir tema da kadınların kanıksanmış rolüne dairdir. Maçka Sanat Galerisi nde gerçekleşen Gönderen: Rüçhan Şahinoğlu adlı kişisel sergide sanatçı, kendisine göndermiş olduğu kartpostallar ile farklı katmanlardan oluşan bir yerleştirme tasarlar. İzleyici, ilk olarak yan yana dizilmiş oniki adet kartpostalın iç yüzü ile karşılaşır. Bu yüzeyde adres, pul ve mührün yanı sıra, sanatçının hayal meyal beliren portresi seçilir. Cam üzerinde yüzen bu eş kartpostalların yaklaşık on santimetre arkasında duran aynı boyutlarda kesilmiş ayna, kartların ön yüzlerinde gizlenmiş renkli fotoğrafı göstermeye yarar. Dar alanda aynadan yansıyan fotoğraf bir bebek imgesidir. Bu sergiyi oluşturan çalışmalarda Şahinoğlu göndermiş olduğu kartpostallara kadın ve bebeği tek bir kartta sunarak- yeni bir anlam yüklerken, daha sonraki işleri hakkında da ipucu verir. Kendi fotoğrafından yola çıkarak kadın kimliğini irdeleyen bu seri işi Ahu Antmen şöyle

4 tanımlar: Bu kimlik aslında, yazar Lucy Lippard ın gözlemlediği gibi, tekrarı aşırı boyutlara götürmeye çekinmeyen kadın sanatçıların ortak bir özelliği sayılabilecek tekrar öğesiyle de vurgulanıyor. Şahinoğlu nun sayısız postahane ziyareti, gönderilen binlerce kartpostal 4 Rüçhan Şahinoğlu, Kartpostallar ile yerleştirme, Women Voting, Women Museum, Bonn, Almanya, 2006 Sanatçının benzer bir eğilim ile gerçekleştirdiği bir başka iş de Bonn daki kadın müzesinde izleyici ile buluşmuştur. Şahinoğlu 2006 de, küratörlüğünü Marianna Pitzen in gerçekleştirdiği oy veren kadınlara ilişkin sergiye çağrılı sanatçı olarak katılarak, kartpostallarını uluslararası boyuta taşımıştır. Bu sergi kapsamında hazırladığı kartpostallar için Cumhuriyet Arşivi nde çalışarak gazete haberlerinden kartların ön yüzlerini -kolaj tekniğinden faydalanarak- meydana getirmiştir. Ardından kartpostalları şeffaf ve etrafında yüründükçe dönen bir silindir üzerinde düzenlemiştir. Son zamanda ürettiği bu çalışma, sanatçının kadın ve diyalog bağlamında tasarladığı eserlerin bir özeti olarak algılanabilir. Postada Levni Rüçhan Şahinoğlu, 120 x 150cm, tuval üzerine karışık teknik, 1999

5 2000 de, Lale Devri nin Minyatür Sanatçısı Levni ve Öteki Bakış isimli tezi ile sanatta yeterlik derecesini alan Şahinoğlu, bu yıllarda ürettiği kartpostallara minyatürleri entegre etmiştir. İlk kartlarını postalamasını tetikleyen iletişimsizlik olgusu, bu kez sanatçının Osmanlı Dönemi sanatı ile kopmuş bağlarını onarma arzusu ile ilişkilendirilebilir. Resim üzerine lisans eğitimi aldığı süre zarfında minyatür sanatına ilişkin bir ders alamamış olması kendisine göre bir bellek eksikliğine neden olmuştur. Bu nedenle, yüksek lisans ile sanatta yeterlik derecelerinde minyatür odaklı araştırmalara yönelmiş, bu durumu sorgulayan bir dizi yeni kartpostal gerçekleştirmiştir. Kartpostalın sol tarafında Osmanlı minyatürlerinin, sağ tarafında ise Cumhuriyet dönemi pulunun varlığı iki ayrı dönemi tek yüzeyde sentezlemektedir. Aynı zamanda, gizli saklı sayfalar arasında yaşam süren minyatürlerin kartpostallar üzerinde tüm şehri baştan sona geçmeleri şölene benzeyen bir açılım sağlamaktadır. Bir Kartpostalın İki Yüzü Rüçhan Şahinoğlu, 30 x 35cm, karışık teknik, 2000 Rüçhan Şahinoğlu, I. Marmara Adası Sanat Sempozyumu kapsamında otuz seneyi aşkın bir süredir yaz aylarında yaşadığı adayı da bir kartpostal vesilesi ile yorumlamıştır. Bu eser, Şahinoğlu nun kartpostalın iki yüzünü işlevlendirdiği ve aynalar ile sunduğu işlerine paralellik taşır. Şahinoğlu, adanın günümüzde ulaştığı beton yüzünün fotoğraflandığı turistik kartı kendisine postalayarak işe başlamıştır. Kartpostalın adres bulunan yüzüne, adaya ait nostaljik, siyah-beyaz bir fotoğraf transfer edilmiştir. Deniz kıyısında aynalı bir kutunun içinde iki cam üzerinde sunulan kartpostal ilk önce kartın iç bölümünü -adanın eski halini gösteren-, ardından kartın ön yüzünü -adanın son halini gösteren-, mavi deniz ve gökyüzünün

6 değişken yansımaları ile eşzamanlı olarak sunmaktadır. Kartpostal ve Kitsch Rüçhan Şahinoğlu, Sanatçı Kartpostalları Serisi, Burhan Doğançay ın dijital uyarlama ile hazırlanmış kartpostalı, 2001 Şahinoğlu nun 2001 yılında Mudo Maçka Sanat Galerisi nde gerçekleştirdiği Sanatçı Kartpostalları sergisinde yine posta sanatının güçlü varlığı hissedilir. Ancak bu defa, gönderme ve alma sürecinden ziyade, kartpostalların kitsch bir tüketim nesnesi olabilmelerinden yola çıkılmıştır. Türkiye nin plastik sanatlar alanında eser üreten 42 ismini fotoğraflayarak farklı arka planlar ile birleştiren sanatçı, her bir portreyi bir kartpostala dönüştürüp 400 er adet çoğaltır ve askılarda -seyyar satıcılarda yaygın olarak bulunan şarkıcı fotoğraflarına benzer biçimde- satışa sunar. Şahinoğlu, Evrim Altuğ un ifadesi ile Türkiye deki sanatçı olgusuna eleştirel bir bakış getirmektedir. 5 Zira, Türkiye de sanatçı deyince, medya tarafından öne çıkarılan bir çok assolist akla gelir. 6 Kültürel yozlaşmaya odaklanan bu çalışmanın bir benzeri, 2002 de, küratörlüğünü Fulya Erdemci nin yaptığı Between the Waterfronts Rotterdam-İstanbul sergisinde Hollandalı sanatçılar ile gerçekleştirilmiştir. Bu seri, posta sanatında yaygın olarak rastlanan hiciv unsurunu etkin şekilde ön plana çıkarması bakımından önem taşır. Rüçhan Şahinoğlu, Sanatçı Kartpostalları sergisi, Mudo Maçka Sanat Galerisi, genel görünüm, 2001

7 Sonuç The souvenir involves the displacement of attention into the past. The souvenir is not simply an object appearing out of context, an object from the past incongruously surviving in the present; rather, its function is to envelop the present within the past. 7 Susan Stewart Şüphesiz Şahinoğlu posta sanatını öncelikle yaşamına, ardından da eserlerine dahil edecek ölçüde icselleştirmiştir. Yaşam ile sanat arasındaki çizgi belirsizleşmiştir. Peki posta olgusuna eğilmesi, özellikle posta sanatının yaygın olmadığı bir coğrafyada nasıl gerçekleşmiştir? Şahinoğlu nun durumunda, bu eğilim kişisel bir özlemden filizlenmiştir. Daha sonra sanatçı konuyla ilgili yurtdışından edindiği kaynaklar vesilesi ile bilgilenme firsatı bulmuştur. Kendisine gönderdiği kartpostalların içeriği ve sunumu zamanla değişmiştir. Kartpostallar kimi zaman bir yerleştirme, kimi zaman bir tuval olarak belirmiştir. Kimi çalışmalarda kartpostallar kumaşa dijital yöntemler ile transfer edilip, ardından şasiye gerilmiş, adeta bir gergef gibi işlemelerle zenginleştirilmiştir. Şahinoğlu nun kartpostalları, hem kendisi hem de onları görenler için mütevazi bir hatıra nesnesi, bir içe bakış ve zaman zaman da kara mizah niteliğindedir. Açık duruşlarına rağmen, her seferinde bir yüzünü saklayan kartlar, Şahinoğlu tarafından zaman içinde ustaca işlevlendirilmeye başlanmıştır. Sırt sırta vermiş iki satıh, kimi zaman aynalar ve şeffaf yüzeyler ile keskinleştirilmiş, kimi zaman ise sergi alanına bırakılarak Şahinoğlu nun mesajini elimizde tutmamıza hatta alıp götürmemize izin veren bir boyutta sunulmuştur... Sonuç olarak, Şahinoğlu nun bir monoloğu çağrıştıran, bitmek bilmeyen bir yol üzerinde ilerleyen özgün postaları, her izleyici ile karşılaştığında bir es vermekte, ardından gizemli yoluna devam etmektedir. KAYNAKÇA 1 Susan Stewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection, Duke University Press, Durham, 1993, s Henning Mittendorf, Mail Art is Hope, (editör: Chuck Welch) Eternal Network: A Mail Art Anthology, University of Caligary Press, Kanada, 1995, s Hüsamettin Koçan, Rüçhan Şahinoğlu Sergi Kataloğu ndan alıntı, (editör Zeynep Rona, Ahu Antmen) Türkiye Sanat Yıllığı 2000, Sanat-Bilgi-Belge Ltd., İstanbul, 2001, s Ahu Antmen, Rüçhan Şahinoğlu ve Ayşen Urfalıoğlu nun sergisi Maçka Sanat Galerisi nde: Yalnızlığın birleştirdiği iki sanatçı, Cumhuriyet Gazetesi, 21. Nisan Evrim Altuğ, Art iz Gibi Çıkmış Abi!, Radikal Gazetesi, 19.Eylül. 2001, s ANONİM, Rüçhan Şahinoğlu, Mudo Maçka, Flash Art, Sayı XXXIV, No. 221, Susan Stewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection, Duke University Press, Durham, 1993, s.151.

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Begüm KAYTAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SANATÇI KİMDİR? RÖPORTAJLAR ARMAGGAN GENÇ ÜRETİM AYSEL ÇIRPANLI BEYGÜ GÖKÇİN BERGİN AZER TUNCA SUBAŞI UĞURSAL ŞARK

SANATÇI KİMDİR? RÖPORTAJLAR ARMAGGAN GENÇ ÜRETİM AYSEL ÇIRPANLI BEYGÜ GÖKÇİN BERGİN AZER TUNCA SUBAŞI UĞURSAL ŞARK Güzel Sanatlar Platformu Mart-Nisan 2012 Sayı:1 ÜCRETSİZDİR RÖPORTAJLAR ARMAGGAN GENÇ ÜRETİM AYSEL ÇIRPANLI BEYGÜ GÖKÇİN BERGİN AZER TUNCA SUBAŞI UĞURSAL ŞARK SANATÇIYI YAŞATAN MEKANLAR PROF. KEMAL İSKENDER:

Detaylı

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ Dr. Emel ARIK ÖZET İnternet, günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle iletişim aracı görünümündedir. Özellikle sosyal medyanın

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplumun Türk Medyasındaki Yansıması Doç. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı ART BOYA SANAT DERGİSİ ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 4 SAYI: 15 MAYIS-HAZİRAN 2009 17. yy. dan günümüze natürmort nesnesinin değişen görünümleri Yrd. Doç. Sevil Saygı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 01 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ Meher BAYRAMOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bayramoglu.m@hotmail.com

Detaylı

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam 1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam (Doktora Tezİ) SALT002-INDEED-001 3 ÖNSÖZ 6 giriş 20 TÜRKİYE DE 70 Lİ YILLARDA SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ORTAM 37 KÜLTÜR/SANAT

Detaylı

Hayata değer katmanın anlamını biliyoruz...

Hayata değer katmanın anlamını biliyoruz... Hayata değer katmanın anlamını biliyoruz... Eğitim Kültür Sanat 04-07 08-13 Öğretmen Akademisi Vakfı Öğretmenin Sınırı Yok Projesi İstanbul Modern Eğitim Sponsorluğu Gönüllü Yoncalar Toplum Gönüllüleri

Detaylı

BURHAN DOĞANÇAY: TÜRK RESSAMLARI ÖNCE TÜRK KOLEKSİYONERLER DESTEKLEMELİ REDDEDİYORUZ! BURADAYIZ! SANATÇILAR GİRİŞİMİ BİLDİRGESİ

BURHAN DOĞANÇAY: TÜRK RESSAMLARI ÖNCE TÜRK KOLEKSİYONERLER DESTEKLEMELİ REDDEDİYORUZ! BURADAYIZ! SANATÇILAR GİRİŞİMİ BİLDİRGESİ Güzel Sanatlar Platformu Mayıs - Haziran 2012 Sayı:2 ÜCRETSİZDİR RÖPORTAJLAR ARTİN DEMİRCİ DİETER MAMMEL FEMİN&ART MUSTAFA EREN PINAR SELİMOĞLU SAYAT UŞAKLIGİL SEMİH ZEKİ SEVİL SERT KÖŞE YAZILARI BELKIS

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT YAZILARI DERGİSİ / 2012 KASIM / SAYI: 27 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NAZAN DÜZ DANIŞMAN

Detaylı

SANAT YAZILARI 19 2008 Güz, yılda iki kez yayımlanır.

SANAT YAZILARI 19 2008 Güz, yılda iki kez yayımlanır. SANAT YAZILARI 19 SANAT YAZILARI 19 2008 Güz, yılda iki kez yayımlanır. Sahibi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof.Dr. İncilay

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ Ebru Dede ÖZ Türkiye de modern sanata yöneliş ve sanat müzelerinin gelişimi, 19. yy. sonlarından itibaren başlayan Batılılaşma hamleleriyle

Detaylı

CITIES IN TURKISH PAINTINGS

CITIES IN TURKISH PAINTINGS TÜRK RESMİNDE KENT Döne ARISOY 1 Lale ALTINKURT 2 Öz Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000 lerden günümüze

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE SANAT GALERİLERİNİN GELİŞİMİNİN SANAT YÖNETİMİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emriye OKUTUR Tez Danışmanı:

Detaylı

WWW.ARTFULLIVING.COM.TR

WWW.ARTFULLIVING.COM.TR WWW.ARTFULLIVING.COM.TR Serkan Adın - 133x200 cm Alüminyum Kompozit Panel Üzerine Akrilik ve Rezin Katkıları İle Yayınlanmaktadır. 1 Katkıları İle Yayınlanmaktadır. ART GUIDE 10 Pera daki göz kamaştıran

Detaylı

ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER

ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER İSTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI İÇİN ÖNERİLER İSTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI İÇİN ÖNERİLER TEMMUZ 2011 Bu rapor,

Detaylı

Sektörel Haberler Reklam İndeksi Giriş İçmimarlar Odası ndan Haberler Proje Üniversite Tanıtım Portre Söyleşi Makale Üniversite Haber Portre Tanıtım

Sektörel Haberler Reklam İndeksi Giriş İçmimarlar Odası ndan Haberler Proje Üniversite Tanıtım Portre Söyleşi Makale Üniversite Haber Portre Tanıtım İçindekiler Sektörel Haberler 6 Giriş Hüseyin Tolga Koyuncugil 37 İçmimarlar Odası ndan Haberler Oğuz Yalım - Ece Yalım Söyleşisi 38 Resim ve Çizimler - Öncüoğlu + ACP - Engin Öncüoğlu 43 Sertifikalı Bilirkişilik

Detaylı

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SAYI 21 EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SUNUŞ YIL 60, HENÜZ YOLUN BAŞI... Yıllar önce oluşturmaya başladığımız hayallerimiz ilk önce ulusal ve bölgesel yatırımları ile Türkiye nin

Detaylı

GÜNCEL SANAT NOTLARI. Hazırlayan Rumeysa Kiger Betül Özel Çiçek. Redaksiyon Zeynep Gökgöz Meryem Babacan. Haziran 2011 - Temmuz 2011

GÜNCEL SANAT NOTLARI. Hazırlayan Rumeysa Kiger Betül Özel Çiçek. Redaksiyon Zeynep Gökgöz Meryem Babacan. Haziran 2011 - Temmuz 2011 GÜNCEL SANAT NOTLARI Haziran 2011 - Temmuz 2011 İçindekiler Sunuş: Topları Döndüren Şeyleri Anlamak Rumeysa Kiger 3 Siyah Küp Üzerinden İran Tarihine Bakış İbrahim Erkin 11 Hüseyin Bahri Alptekin de S-Faktörü

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi. Temmuz - Ağustos 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi. Temmuz - Ağustos 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Fotograf Dergisi 36 Temmuz - Ağustos 2013 ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Editör Merhaba Barınmanın olduğu kadar, toplumsal ilişkilerin mekanıdır kent. Daimi devingenlikleriyle sanatçıyı

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

SEVGİ DİLİ OLARAK TASARIM PAPERWORLD NE SÖYLEDİ? HEIMTEXTIL

SEVGİ DİLİ OLARAK TASARIM PAPERWORLD NE SÖYLEDİ? HEIMTEXTIL AŞKIN KALPSİZ MANİFESTOSU ADINI VERDİĞİM BİR YAZI YAZMIŞTIM YILLAR ÖNCE. YİNE BİR SEVGİLİLER GÜNÜ ARİFESİYDİ ŞÜPHESİZ; ELİMİ ATTIĞIM HER DERGİDEN, ÇEVİRDİĞİM HER KANALDAN YÜZÜME ÇARPAN KALPLERDEN ARINMA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüsniye YILDIRIM 125110130 Danışman:

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Fotoğraf: Mesut Yılmaz Sevgili TEGV Dostları, Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2012 bizim için hızlı, benim için

Detaylı