Hemofili Tedavisinde Profilaksi ve Güvenlik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemofili Tedavisinde Profilaksi ve Güvenlik"

Transkript

1 Hemofili Tedavisinde Profilaksi ve Güvenlik Prof. Dr. Saadet Akarsu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD ELAZIĞ 1

2 HEMOFİLİ TARİHİ Kraliyet Hast.: 19. yüzyıl, İngiltere Kraliçesi Victoria nın oğlu Leopold, 30 yaş, hafif düşmeden eksitus de ölüm 7.8 yaş 1840 da ilk ameliyat sonrası kanama ted. (Londra, St. George s School) 1950 lerde TTP, 1964 de kriyopresipitat kullanımı 1960 da ort. yaşam beklentisi <20 yaş 1970 de (Altın Çağ) liyofilize, orta saflıkta faktör Geç 1970 ler-erken 1980 ler hepatit C ile inf. Geç 1990 da hepatit C komp.nın gelişmesi de yaşam 68 yıl 1980 (Gölge Dönemi) 1982 de ilk AIDS, da yaşam 39.8 yıl 120. Haemophilia 2009;15:2-7., 121.Ther Clin Risk Manag 2009;5:

3 1995 de HIV ile infekte olanların yarıdan fazlası eksitus 1985 de ağır hemofili A ın %75 i HIV (USA) 1989 da rfviii konsantre geliştirilmesi 1984 de gen belirlenmesi, 1987 de ilk rfviii infüzyonu 1990 (Yeni Altın Çağ) İmmun tolerans >1990 pd FVIII ile HIV, hepatit C, diğer virüs geçişi yok 1994 de rfviii klinik denemeleri tamamlandı 1994 den beri ağır hemofilide ilk seçenek (WFH, WHO) 2000 (Şimdiki Hemofili Tedavisi) Geriatrik yaşa gelme Uzun etkili FVIII: Peg. lipozomal FVIII (Hf.da 1 kez) Füzyon koagülasyon faktörleri Gen ted.: Genetik modifikasyonla yarılanma ömrü Gen transferi ile hemofili kür tedavisi 120. Haemophilia 2009;15:2-7., 121.Ther Clin Risk Manag 2009;5:

4 3.500 hemofili A&B, A 0.6/ Türkiye: 72 milyon nüfusn Koagülasyon Faktör Eksikliği (4.300 olgu) FVIII: FIX: 554 vwf: 556 FVII: 182 FX: 63 FI: 44 FXI: 13 Protrombin kompleks: 11 FV: 11 FXIII: 8 FII: 4 FXII: 1 Türkiye, Aralık 2009, T.C. Sağlık Bakanlığı

5 HEMOFİLİ İÇİN N GENEL BİLGB LGİLERLER %44 ilk yıl kanama atağı, ilk hemartroz ort. 1.9 yaş 4.4 yaşta (%90) en az 1 hemartroz geçirilir. <%1 FVIII/FIX, 20-30/yıl hemartroz 2 İlk kanama sonrası 6 yıl hast.ın >1/2 ilerleyici eklem dej. 123 Ağır hemofili A da %10-15 nadiren kanama görülmesi 124 6/7 hemartroz Pettersson skorunu 1 puan etkiler 1 >YD ICH riski gereksinim anı ted.de /10 5 hasta/yıl Hemofili olmayanda ICH sıklığı /10 5 hasta/yıl ICH riski profilaksi almayanda kez (hemofili olmayana göre) ICH insidansı <4 yaş (1/200 her yıl) 122 Gereksinim anı ted.de >3.4 kez/6 ay hemartroz 71 Tedavide 2 amaç: Etkin, kısa ve uzun vadede güvenli 122 Spontan kanamayı önlemek (PROFİLAKSİ) Travma sonrası pıhtılaşma sağlamak (GEREKSİNİM ANI TEDAVİ) 1.Haemophilia 2004;10, , 2.Blood Reviews 2009;23: , 124.Haemophilia 2009;15:8 14., 122.Ther Clin Risk Manag 2009;5: , 123.Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68., 71. Haemophilia 2003;9:111 6.

6 Şekil 1. Ağır r hemofilide sakatlık k derecesi 125.Haemophilia 2004;10:

7 Titikaka Gölü: Deniz seviyesinden metre yüksek. Yüzen adacıklar (Uros)

8 Khantaw Köyü: Savaşçı İnkalardan korunmak. Totora bitkisi kargıları çapraz yerleştirilir Quechua yaşar.

9 Örgü Ören Erkekler Adası

10 PROFİLAKS LAKSİ (PROPHULAKTİKOS) KOS) Ağır hemofilide, kanama olmasını beklemeden; Hf. nın 3 günü, düşük dozda faktör infüzyonu ile kanamaların önlenmesi veya sıklığının azaltılması 5 dekat tecrübe birikimi 1994 den beri önerim (WHO, WFH) EHTSB bütün çocuklara önerir 126 ESPRIT (Avrupa), JOS (USA) ile gerekliliği 123 Primer ve sekonder profilaksi tanımı tartışmalı Gelişmiş ülkelerde ağır hemofililerin %20 si yeterli ted.e ulaşır. 3,4 3.Haemophilia 2003;9:1 4.,4.Haemophilia 2006;12:124 7.,127.Haemophilia 2010;16:181 8., 126.Haemophilia 2010;1 20., 123. Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68.

11 Tablo 1. Hemofili tedavi rejimleri Rejim Primer profilaksi Tanımlama A: İlk kanama Uzun dönem devamlı* tedavi başlanması: İlk eklem kanamasından sonra ve 2 yaştan önce (Yaş bağımsız eklem hasarı başlamadan önce) B: Yaş 2 yaştan önce, eklem kanamalarının klinik belirtilerinin yokluğunda Sekonder profilaksi Gereksinim anı tedavi A: Uzun dönem profilaksi B: Kısa dönem profilaksi Primer profilaksi kriterlerini doldurmayan devamlı* tedavi (>2 eklem kanamaları ya da 2 yaş sonrası başlanan) Aralıklı düzenli tedavi, genellikle sık kanamalar nedeniyle başlanan Kanama meydana geldiğinde verilen tedavi *Erişkine kadar 52 Hf/Yıl tedavi etmek amacı ile en az 46 Hf/Yıl 4. Haemophilia 2006;12:124 7.

12 128. Blood Transfus 2008;6:4-11.

13 TPHD Hemofilide Profilaksi Çalıştayı Uzlaşı Raporu (29 Mayıs s 2010) Primer Profilaksi: Ağır hemofili tanısı sonrası erken yaşlarda (en geç 2 yaşında) ve en fazla 1 eklem kanamasından sonra (hedef eklem gelişmeden) başlanarak en az 1 yıldır devam eden ve senelerce sürdürülmesi planlanan profilaksi uygulamasıdır. Sekonder Profilaksi: Hastanın yaşı ne olursa olsun hedef eklem gelişmesinden sonra veya vital bir kanama gerçekleştikten sonra başlanan ve uzun yıllar devamı öngörülen profilaksi uygulamasıdır.

14 PROFİLAKS LAKSİ AMAÇLARI Profilaksi ilk seçenek 8,10 Primer profilaksi amacı: Eklem anomalisinden sakınmak (en iyi yaşam kalitesi) 9 Eklem hasarı başlamadan önce yapılır. 11 Sekonder profilaksi amacı: Hemartrozu durdurup/azaltarak artropati ilerlemesinden sakınmak (ertelemek) 9 Eklem hasarı mey. geldikten sonra yapılır Blood Transfus 2008;6:17 20., 9. Thromb Haemost 2009;101: , 10. National Hemophilia Foundation. 12 March 2008., 11. Haemophilia 2010;16:181 8.

15 Anormal eklemlerin >%60 minimal kanama sorumlu 88 İlk 1950 ler sonları Nillsson JM ve ark. tarafından... Kronik artropati ve sakatlıkların önlenmesi Yaşamı tehdit eden kanamaları önlemek Olası kanama sayısını azaltmak Hasta ve ailesinin hayat kalitesinde artış Normal yaşama uyum, psikososyal entegrasyon Morbidite/hospitalizasyon, okul/işe gitmemeyi Normal fizik/mental gelişim, sosyal yaşama tam uyum Tam verimlilik Bireysel çalışma potansiyellerini uygun kullanabilme (Uzun süreli toplumsal maliyetlerde azalma) 88.Haemophilia 2008;14:4-10., 1.Haemophilia 2004;10: , 2.Blood Reviews 2009;23: , 123.Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68.

16 DÜNYADA PROFİLAKS LAKSİ Ağır olguların; <1/2 profilaksi uygulanmaktadır (US) %33 ü pr. ya da sek. profilaksi almaktadır. %62.6 sı gereksinim anı ted. almaktadır. <2 yaş primer profilaksi 129 Japonya: %22 İsveç: %73 UK: %28 Kanada: %27 Profilaksi oranı:<5 yaş %25, <6 yaş %51.5, Tüm hast.ın %13-17 si pr. profilaksi (USA) 123 Kuzey Amerika: %47, Kanada: %77 Profilaksi 3 hemartroz ya da aynı ekleme 2 ardışık hemartroza kadar bekletilir (UK). 1,2 1. Haemophilia 2004;10: , 2. Blood Reviews 2009;23: Vasc Health Risk Manag 2010;6: Haemophilia 2009;15:78 82., 130. N Engl J Med 2007;9:

17 Tablo 2. Joint Outcome Study (JOS) sonuçlar ları 128. Blood Transfus 2008;6:4-11., 130. N Engl J Med 2007;9:

18 75. Semin Thromb Hemost 2012;38:79 94.

19 ÇOCUKLARDA PROFİLAKS LAKSİ POLİTİKASI a) Ağır hemofili çocuk/gençlere profilaksi gerekli midir? NHF,WFH, WHO, MASAC, çoğu ulusal organizasyon önerir. 1,5,7,8,10,23-27 b) Primer profilaksi mi? Ağır hemofili A hast.ı primer profilaksi almalıdır c) Sekonder profilaksi mi? Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Sık hemartrozlu orta düzey hemofili A da düşünülmelidir. 21 d) Adult hastada profilaktik rejimler ve doz ayarlaması Ağır hemofilili adolesan ve adult fizik maturiteye kadar devamlı profilaksi için cesaretlendirilmelidir Haemophilia 2007;13:473-9.;8. Haemophilia 2008;14: ;24. Bull World Health Organ 1995;73: ; 26. Haemophilia 13;1-16,2007.;27. Blood Coagul Fibrinolysis 2008;19: ;31. Haemophilia 2003;9 Suppl 1:1-4.; 32. Haemophilia 1999;5: ;33. Haemophilia 2007;13:12-20.;34. Br J Haematol 2010.

20 e) Erişkin hemofili hast.da profilaksinin yeri nedir? Kanama tekrarı iş/hareketi engelliyorsa, kısa/uzun dönem sek. profilaksi artropatili hast.da düşünülmeli 34 f) Profilaksi kesilmeli mi? Yaşam boyu profilaksi önerilir-nhf,wfh,who yaş ağır hemofili hast.da azaltılabilir/kesilebilir. 1 En azından tedaviyi uyarlamak gerekebilir. 21,35,36 g) Düzenli profilaksi alan hast. arada m. gelen kanamalar Kanama yer/ciddiyetine göre rezolüsyon ted. Profilaksi rejimi gerektiğinde güncellenmelidir Haemophilia 13;1-16, 2007.;24. Bull World Health Organ 1995;73: ;34. Br J Haematol 2010.; 35. Haemophilia 2005;11:92-9.;36. Haemophilia 2006;12:75-81.

21 HANGİ PROTOKOL UYGULANMALIDIR? Doz miktarı, verilme sıklığı, başlama zamanı yaş ve eklem kanaması: 3 temel profilaksi rejimi (Tablo 3) İzmir Protokolü IU/kg doz, 2 kez/hf, orta veya yüksek saflık, pd faktör 1. Erken Sekonder Profilaksi 2. Geç Sekonder Profilaksi 3. Adultde Sekonder Profilaksi: Erken fazda kanama durumu direngen olabilir. Daha düşük doz ile seviyeyi devam ettirirler FVIII yarılanma ömrü daha uzun Erişkinde pıhtılaşma faktör tüketim stabilizasyonu >18 yaş, %53 Hemofili A, %20 Hemofili B, En az 1 kez/hf,>45 Hf, profilaksi (Kanada,2006) Kaan Kavaklı (editör). Hemofili Rehberi, Meta Basım, İzmir, 2001 (366 sayfa).; 21.Haemophilia 13;1-16, 2007.; 31.Haemophilia 2003;9 Suppl 1:1-4.; 34.Br J Haematol 2010.; 43.J Intern Med 1992;232:25-32.; 12. Eur J Clin Pharmacol 2009;65: ; 13. J Thromb Haemost 2010;8: , 131.Haemophilia 2008;14:

22 Tablo 3. Hemofilide profilaksi rejimleri 6 Yüksek doz rejimleri (Malmö Protokolü) (İsveç,Almanya,UK,İtalya,K.Amerika) Profilaksiye başlamadaki durum: yaş (1-2 yaş), kanamadan bağımsız Profilaksi yaşam boyu önerilir. 3,8,19 Hemofili A: IU/Kg 3 kez/hf ya da günaşırı Hemofili B: IU/Kg 2 kez/hf Ara doz rejimleri (Hollanda) 9, 20 Profilaksiye başlamadaki durum: Kanama (genellikle ilk eklem kanamasından sonra) Profilaksi ergenlik boyu önerilir. Hemofili A: IU/Kg 2-3 kez/hf Hemofili B: IU/Kg 1-2 kez/hf Doz artırma profilaksi protokolü (Kanada) Profilaksiye başlamadaki durum: yaş Ardışık 3 ayda 1 ekleme >3 kanama, ardışık 3 ayda >4 yumuşak doku/eklem kanaması, tedavinin aynı basamağında 1 ekleme >5 kanama 50 IU/Kg, 1 kez/hf 30 IU/Kg, 2 kez/hf 25 IU/Kg, günaşırı; kanama devam ederse 5 IU/kg artırma 3.J Intern Med 1992;232:25 32., 6.Thromb Haemost 2009;101: , 8.Haemophilia 1998;4:413 7., 9.Br J Haematol 2001;112:561 5., 19.Br J Haematol 1999;105: , 20.Blood 2002;99:

23 Tablo 4. Yüksek ve ara doz profilaksi karşı şılaştırılması 46 Ara doz (Hollanda rejimi) Yüksek doz (İsveç rejimi) p Olgu sayısı Profilaksi başlama yaşı (Yıl) 4.6 ( ) 1.2 ( ) <0.001 Her yıl eklem kanama sayısı 3.7 (1.7-5) 0.2 (0-0.3) <0.001 Pettersson skoru 0 (0-5) 0 <0.001 Yıllık pıhtılaşma faktör kullanımı (IU/Kg/Yıl) 2126 ( ) 4616 ( ) < Haemophilia 2002;8:

24 J Int Med 1992;232:25-32.

25 İlk eklem kanamasından itibaren profilaksi yapılmadan ertelenen her yıl için PS ort. %8 daha yüksektir. <3 kanama profilakside PS (%70, skor 0) en iyi >3 (%31, skor 0) Tablo 5. Profilaksiye erken başlamanın ortopedik/radyolojik skora etkisi ve farklı profilaksi etkisi 6.Thromb Haemost 2009;101: ,9.Thromb Haemost 2009;101: ,22.Blood 2002;99: , 27.J Intern Med 1992;232:25 32.,Kreuz et al.haemophilia 1998., Fischer et al.haemophilia, 2002.

26 Şekil 2.>0 ortopedik eklem skorunda profilaksi başlama yaşı

27 Tablo 6. Genç erişkinde gereksinim anı ted. ile profilaksi karşı şılaştırması Haemophilia 2007;13:10-5.

28 Şekil 3. Yeni profilaksi alacak için i in tedavi şeması 132.Haemophilia 2010; 16:

29 Şekil 4. İnhibitör r insidansı 132. Haemophilia 2010; 16:

30 PROFİLAKS LAKSİ SÜRESİ Optimal süre belirsizdir. Kas-iskelet gelişimi tamamlanana kadar devam edilmeli Erişkin dönem devam tartışmalı Matür eklem kana daha az hassas Adultde daha az aktivite var Travmatik kanama riski azalmış Profilaksiyi kesmek için bağımsız göstergeler 40 Başlama yaşı Eklem kanama sıklığı Vücut ağ.ı başına hf. lık doz Doz artırma tedavisi basamağı (Kanada): ort. >4.6 yıl ( yıl) 1 kez/hf (%37) 2 kez/hf (%34) 3 kez/hf (%29) Hafif kanamalılar erişkinde gereksinim anı ted.ye dönebilir Haemophilia 2003;9:38 43., 44.Haemophilia 2001;7: , 45.Haemophilia 2002;8: , 46.Haemophilia 2002;8: ,47.Haemophilia 2010;16,181 8., 48.Blood 2002;99:

31 Pr. ya da sek. profilaksi başlanm lanmış ise: Epifizler kapandığında eklem kanamaları daha az olur. Adolesanda gereksinim anı ted.e kayma kanama eklem hasarı ile sonuçlanabilir. Faktör tüketimi ve fiyat %30 % Çalışma. Ort. 19 yıl takip, %35 i ort yaşta profilaksiyi kesmiş Sonra 3 eklem kanaması/yıl Ort. klinik ve Pettersson skoru >4 yıl eşit kalmış 2. Çalışma. Profilaksiyi kesenlerin %28 i yeniden başlamış Profilaksi yoğunluğunu %20 si daha yoğun ted. almak zorunda kalmış 52. Haemophilia 2008;14: , 2. Blood Reviews 2009;23: ,6. Thromb Haemost 2009;101: , 8. Blood Transfus 2008;6:17 20., 11. Haemophilia 2010;16,181 8., 60. Haemophilia 2008;14: , 123. Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68.

32 Adult hastada profilaktik rejimler ve doz ayarlaması Ağır hemofilili adolesan/adult fizik maturiteye erişinceye kadar devamlı düzenli profilaksi için cesaretlendirilmelidir. 19 Erişkin hemofili hast.da profilaksinin yeri Tekrarlayan kanama iş ya da hareketi önemli ölçüde engelliyorsa kısa ya da uzun dönem sek. profilaksi ilerlemiş artropatili hast.da düşünülmelidir. 19 İmmatür eklem kıkırdağı daha hassas yaş ağır hemofili hast.da profilaksi azaltılabilir/kesilebilir (uyarlamak). 16,20, Haemophilia 2009;1-10., 16. Haemophilia 2007;13:1-16., 3. Haemophilia 2003;9:1-4., 17. Haemophilia 1999;5: , 18. Haemophilia 2007;13:12-20., 19. Br J Haematol 2010., 20. Haemophilia 2005;11:92-9., 21. Haemophilia 2006;12:75-81.

33 Şekil 5. Gereksinim anı ted. ve profilakside ort. hemartroz 133. J Thromb Haemost 9:

34 Şekil 6. Gereksinim anı ted. ve profilakside hemartroz 133. J Thromb Haemost 9:

35 Şekil 7. Gereksinim anı ted. ve profilakside QoL 133. J Thromb Haemost 9:

36 PROFİLAKS LAKSİDE ANAHTAR SORULAR Profilaksi için optimal rejim/doz nedir?: İsveç protokolü Doz aralıkları Süre Profilaksi başlangıcı için optimal yaş?: <3 yaş Haemophilia (2010), 16 (Suppl. 5), Uygun klinik ve laboratuvar takibi? Hangi eklem değişiklikleri geriye dönüşümlü? Hangileri geri dönüşümsüz? Adolesan/genç erişkin hemofilide profilaksi etkisi? Uyum problemleri Fiyat-fayda oranları 127.Haemophilia 2010;16:181 8., K.Haemophilia 2009;15:8 14., 2.Blood Reviews 2009;23: , 6.Thromb Haemost 2009;101: ,8.Blood Transfus 2008;6:17 20., 11.Haemophilia 2010;16,181 8., 134.Haemophilia 2004;10:

37 PROFİLAKS LAKSİDE ENGELLER Çok yüksek fiyat Ağır yük (Hasta ve ailesine) Uzun-süreli uyum: Hasta/aile kararlılığı, hekim kararlılığı Yarılanma ömrü kısa faktörler, sık infüzyon gereksinimi Uzun aktiviteye sahip preparatların olmayışı Venöz girişim zorluğu Santral venöz cihaz (CVAD) (mekanik problemler,inf.,tromboz): %31.8 venöz girişim zorluğu, %29.1 profilaksi amacı ile Kuzey Amerika: %82 kullanım (<5 yaş) İnfeksiyon riski: /1000 CVAD günü, %6-29 S. viridans, S. aureus, S. epidermidis, Enterokok, Klebsiella sp. Tromboz riski: % yıl içinde CVAD çıkarılmaya çalışılması trombozu önleyebilir CVAD %31.3 çıkarılır (sebep %69.9 inf.) Tekrarlanan infüzyonlarla yeni patojenlerin geçişi Yabancı proteinin immunomodulasyon etkisi İnhibitör gelişim riski? 8.Haemophilia 2003;9: ,9a.Haemophilia 2009;1-9.,1.Haemophilia 2004;10, , 42.Haemophilia 2003;9:38 43.,124.Haemophilia 2009;15:8 14., 126.Haemophilia 2010; Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68., 135.Haemophilia 2002;8:76-82., 134.Haemophilia 2004;10:

38 Şekil 8. Yaşa a göre g profilaksiye uyumsuzluk sebepleri 15. Blood Transfus DOI /

39 YAŞAM AM UZAMASI VE GERİATR ATRİK K YAŞLAR Hipertansiyon ve ateroskleroz ile ICH riski? Ateroskleroz/miyokardiyal infarkt riski? Kardiyovasküler hast. riski az bulunmuş Tedavi sırasında pik FVIII 100 ise risk? Yüksek vwf düzeyi kardiyovasküler ve trombotik hast.da bağımsız risk faktörü Kardiyovasküler hastalıklı erişkinde vwf içeren pd FVIII kullanımı riskli midir? 121.Ther Clin Risk Manag 2009;5:

40 HANGİ TÜR R FAKTÖR R KULLANILMALIDIR? Yeni tanı alan çocuklarda r faktörlerle tedaviye başlanması önerilir (TPHD) ,35-38 r ve pd faktörler kanama kontrolü ve profilakside eşit klinik etkinliktedir. 123 r ve pd ürün inhibitör riski benzer (pd>%3.6-20) 18,37,38 Kanama şekli temelinde bireysel profilaksi uygulanmalı İlk faktör infüzyonları hastanede yapılmalı, aile deneyim kazandığında yakın bir sağlık kuruluşunda veya evde ted. verilmeli Öncelikle periferik venöz yol tercih edilmeli Başarılı olunamazsa deneyimli merkezlerde santral venöz kateter (port) ya da arteriovenöz fistül (AVF) seçeneği düşünülür. 14.MASAC Recommendation 182(2008).; 17.CMAJ 1995; 153:19-25.; 39.MASAC Recommendation#190-(March 2009).; 15.Guidelines for management of hemophilia in India.; 16.Treatment guidelines for hemophilia in South Africa.; 35.Haemophilia 2005; 11:92-9.; 36.Haemophilia 2006; 12:75-81.; 37.Br J Haematol 2006; 133: ; 38.Br J Haematol 2000; 111:78-90.

41 pd FVIII 1970 ve 1980 lerde hazırlandı de katastrofik viral bulaş ile r gelişimi Prion ya da henüz tanımlanmamış virüs TNV korkusu ile yalnızca rfviii mi vermeliyiz? pd ile prion hast.ı geçişi bildirilmemiş (2 dekat) Pediatrik yaşta düzenli r ted. en etkili ted. İnhibitör korkusu ile pd vwf içeren FVIII mi vermeliyiz? Yüksek saflıkta vwf içermeyen FVIII ve rfviii ile inhibitör riski artar mı? rfviii e ilave r vwf geliştirilmesi??? 123. Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68., 121.Ther Clin Risk Manag 2009;5:

42 1) rfviii Konsantreleri: Genetik olarak hamster over ve böbrek hüc.den, mouse monoklonal antikorla saflaştırılma Teorik olarak hayvan patojen riski!!! 1. kuşak (Recombinate) kültür vasatı insan ve/veya hayvan kaynaklı protein içerir. Stabilizer olarak insan albumin kullanılır. 2. kuşak (Kogenate FS, ReFacto) vasat insan veya hayvan proteini içerir. Son formülde protein olmayan stabilizer kullanılır. 3. kuşak (ReFacto AF, Benefix) vasat ve son formül insan/hayvan proteini içermez. 7,8, kuşak (B-domain yok) Yarı ömür, hemostatik etki B-domain proteinin santral bölümü (FVIII molekül ağ. 1/3 ü), B-domain fizyolojik fonk.? 121 %88 i Kuzey Amerika ve Avrupa ya satılır. 7.Haemophilia 2003;9:1-23.; 8.Haemophilia 2008;14: ; 16.CMAJ 1995;153:19-25.; 123.Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68., 121.Ther Clin Risk Manag 2009;5: , 130. N Engl J Med 2007;9:

43 rfviii ÜRÜNLERİ

44 Şekil 9. İnhibitör r gelişimi imi için i in risk faktörlerinin oranları 126.Haemophilia 2010;1 20.

45 2) pdfviii Konsantreleri HIV-1/2, HBV, HCV, lipit zarfsız virus (parvovirus B19, HAV) bulaşabilir. Ultrafiltrasyon (nanofiltrasyon) zarfsız virusları uzaklaştırır. Klasik CJD geçişi teorik düzeyde 7,8 PK profil daha değişken İnfüzyon sonrası FVIII 12,13 (>%5, 48 saat; %2, 72 saat) Saflık: 5 (orta)-2000 (yüksek) Yüksek saflık allerjik reak. 7,8 7.Haemophilia 2003;9:1-23.;8.Haemophilia 2008;14: ,121.Ther Clin Risk Manag 2009;5: , 12.Eur J Clin Pharmacol 2009;65: , 13.J Thromb Haemost 2010;8:

46 anti-fviii antikorları (inhibitör) Hemofili ted.nin en ciddi iatrojenik komp. %30 hast.da ilk ED de gelişme >30-40 ED gelişimi az Ağır hemofilide ort. %30 (%2.7-52) İlk maruziyet yaşı ile ters orantılı (ilk ay %41, >18 ay %18) <3 yaş profilaksi başlanmasında risk %70 İlk FVIII ED de cerrahi ve yoğun ted. riski pd üründen r ürüne geçenlerde artmamış 126.Haemophilia 2010; Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68., 124.Haemophilia 2009;15:8 14.

47 Şekil 10. İnhibitör r gelişim im insidansı (PUP, CANAL Study) 124.Haemophilia 2009;15:8 14.

48 PROFİLAKS LAKSİNİN N KORUYUCU ROLÜ İnhibitör riski %60-70 düşük 1,135,68,69,109 Erken profilaksi ve yoğun ted. periyotlarından sakınma inhibitör gelişimini engelleyebilir. pd ya da r olması inhibitör üzerine etkili bulunmamıştır. 110 Düşük titre ve geçici inhibitörler nedeniyle, eski pd çalışmalarda; inhibitör insidansı saptanmıştır. 111 Profilaksi almayan hast. azalmış BMD riskine sahiptir. HCV düşük BMD ile birlikte Erken başlayan profilaksi normal BMD ni korur Dej. kemik hast., patolojik kırık riski ve finansal yük 109.Blood 2007;109: ,110.J Thromb Haemost 2007;5: ,111.Blood 2006;107:46-51., 1.Giangrande PLF Haemophilia 2003;9:50-6., 135.Haemophilia 2009;15:8-14., 68.Br J Haematol 2005;130:422 7., 69.Blood 2007;109: , 123.Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68., 136.Haemophilia 2009;15:261 6.

49 İNHİBİTÖR R GELİŞİ İŞİMİ Genetik Faktörler FVIII gen mutasyonları 1. Pıhtılaşma faktör yokluğu Null mutasyonlar Büyük delesyonlar Nonsense mutasyon FVIII intron 22 inversiyonları IL10 ve TNF gen promotor bölge polimorf. riski CTLA-4 geni promotor bölge polimorf. riski Aynı mutasyonla inh. ikiz kardeşlerde %40 dır Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68., 124.Haemophilia 2009;15:8 14.

50 Genetik Olmayan Çevresel Risk Faktörleri (İmmün n sisteme tehlike sinyalleri) Faktör (r/pd), yüksek doz, ted. yoğunluğu, devamlı/bolus infüzyon İlk maruziyet yaşı, ilk infüzyon sebebi, profilaksi/gereksinim anı ted. Faktör konsantre şekli: rfviii cerrahi hast.da hullanımı inhibitör açısından güvenlidir. İnhibitöre karşı koruyucu taşıyıcı protein vwf bulunması Aşılama: sc yapılmalı, ardışık faktörden kaçınmalı Eşlik eden immunolojik hast. Hamilelik/doğum ilişkili faktör:amniosentez/villosentez,pr. doğum,cs) Anne sütü alma Ted. ilişkili faktörler (uygulama yolu, kan bileşenlerinin kullanımı) Endojen ve ekzojen sinyaller: Doku hasarı (kanama ciddiyeti, cerrahi, ekstravasküler infüzyon), infeksiyon ve aşılama İnhibitörden kaçınmak için kanamasız dönemde faktör uygulanması!!! Hafif hemofilide yoğun ted. inhibitör oluşumu için risk faktörüdür. 126.Haemophilia 2010;1 20., 124.Haemophilia 2009;15:8 14.

51 Tablo 7. Faktör başlama yaşı şının etkisi 126.Haemophilia 2010;1 20.

52 Tablo 8. Faktör r tipinin etkisi 126.Haemophilia 2010;1 20.

53 126.Haemophilia 2010;1 20.

54 133.J Thromb Haemost 9: FİYAT Gereksinim anı ted.den >2 ( ) kat pahalı kg hasta: $/Yıl Faktör tüketimi gereksinim anı ted. göre 2.5 kat Kaliteli yaşam: $/Yıl Pr. profilakside yaşam kalitesinde : Sterlin/Yıl 137 Profilakside her eklem kanamasından sakınmak ilave $ (doz yükseltme) ve $ (standart) Profilaksi artrodez, protez implantasyonu ve sinovektomi sayısını Profilakside düzenli işe ve okula gitme sağlanır Haemophilia 2009;15:881 7., 123.Vasc Health Risk Manag 2010;6:59-68.,

55 SONUÇ Her hastaya kanama şekli temelinde bireysel profilaksi rejimi uygulanması önerilir. Primer profilaksi mi? Ağır hemofili A tanılı bütün çocuklar primer profilaksi almalıdır. 3,17,18 Sekonder profilaksi mi? Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Sık eklem kanaması yaşayan orta düzeyli hemofili A da da düşünülmelidir Haemophilia 2009;1-10., 16. Haemophilia 2007;13:1-16., 3. Haemophilia 2003;9:1-4., 17. Haemophilia 1999;5: , 18. Haemophilia 2007;13:12-20., 19. Br J Haematol 2010., 20. Haemophilia 2005;11:92-9., 21. Haemophilia 2006;12:75-81.

56 PROFİLAKSİ FAYDALARI Daha az hemartroz Daha az artropati Daha az kas kanaması Daha az serebral kanama Daha az hastaneye yatış Daha az sıklıkla monitorizasyon Daha az işten kayıp Daha az eklem cerrahisi Daha iyi yaşam kalitesi 77. Blood Transfus DOI /

57 AĞIR HEMOFİLİ HASTALARI HER YAŞTA PROFİLAKS LAKSİ ALMALIDIR

58 MACHU PICCHU: m

59 ÖNCEDEN FAKTÖR ALMAYANLARA REKOMBİNAN FAKTÖRLERLE TEDAVİ VERİLMEL LMELİDİR

60 EVEREST: m

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Günümüzün tehdidi: İnhibitör riski. Prof.Dr.Nazan Sarper Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Günümüzün tehdidi: İnhibitör riski. Prof.Dr.Nazan Sarper Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Günümüzün tehdidi: İnhibitör riski Prof.Dr.Nazan Sarper Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Günümüzde gelişmiş ülkelerde hemofili hastalarının durumu Hemofilide yaşam süresi faktör VIII kullanımı

Detaylı

Hemofili Tedavisinde Bireyselleştirilmiş Yaklaşımın Önemi. Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji B.D.

Hemofili Tedavisinde Bireyselleştirilmiş Yaklaşımın Önemi. Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji B.D. Hemofili Tedavisinde Bireyselleştirilmiş Yaklaşımın Önemi Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji B.D. Prophylaxis is the "gold standard therapy" in patients with severe hemophilia

Detaylı

HEMOFİLİ A ve B. Prof. Dr. Ayşegül ÜNÜVAR. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

HEMOFİLİ A ve B. Prof. Dr. Ayşegül ÜNÜVAR. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD HEMOFİLİ A ve B Prof. Dr. Ayşegül ÜNÜVAR İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Dünyada 400.000 hemofili hastası var. Türkiye-Nisan 2013: Hemofili A 4019 Hemofili B 757 X e bağlı

Detaylı

HEMOFİLİ BProfilaksi ve. diğer sorunlar. Dr. Nihal Özdemir. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HEMOFİLİ BProfilaksi ve. diğer sorunlar. Dr. Nihal Özdemir. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi HEMOFİLİ BProfilaksi ve diğer sorunlar Dr. Nihal Özdemir Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi OLGU 1: 8,5 yaşında, erkek Şik/Hik: NSD ile doğmuş 8 aylıkken bir Üniversite Hastanesinde tanı

Detaylı

ERİŞKİN HEMOFİLİLERDE KANAMADAN KORUMA TEDAVİSİ ULUSAL KILAVUZU THD HEMOFİLİ BİLİMSEL ALT KOMİTESİ TASLAK -25.02.2012-

ERİŞKİN HEMOFİLİLERDE KANAMADAN KORUMA TEDAVİSİ ULUSAL KILAVUZU THD HEMOFİLİ BİLİMSEL ALT KOMİTESİ TASLAK -25.02.2012- ERİŞKİN HEMOFİLİLERDE KANAMADAN KORUMA TEDAVİSİ ULUSAL KILAVUZU THD HEMOFİLİ BİLİMSEL ALT KOMİTESİ TASLAK -25.02.2012- M. Cem Ar, Muzaffer DEMİR, THD Hemofili Bilimsel Alt Komite Çalışma Grubu Özet 1.

Detaylı

TÜRK ÜN İNHİBİTÖRLE İMTİHANI Hemofilide en sık ve en ciddi tedavi komplikasyonu: İnhibitör NASIL AZALTABİLİRİZ? Kaan Kavaklı 12.5.

TÜRK ÜN İNHİBİTÖRLE İMTİHANI Hemofilide en sık ve en ciddi tedavi komplikasyonu: İnhibitör NASIL AZALTABİLİRİZ? Kaan Kavaklı 12.5. TÜRK ÜN İNHİBİTÖRLE İMTİHANI Hemofilide en sık ve en ciddi tedavi komplikasyonu: İnhibitör NASIL AZALTABİLİRİZ? Kaan Kavaklı 12.5.2016 Hemofili Alt Komiteleri Ortak Toplantısı (İlk toplantı: 12 Mart 2016

Detaylı

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ IV. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ Dr. Tunç FIŞGIN ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

Hemofili-B ve Profilaksi KAAN KAVAKLI

Hemofili-B ve Profilaksi KAAN KAVAKLI Hemofili-B ve Profilaksi KAAN KAVAKLI Hemofili-B ile Hemofili-A farklı mı? Türkiye -2014 hasta sayıları; HEMOFİLİ-A: 4.369 HEMOFİLİ-B: 819 2015 yılında >5.000 hastamız var. Hemofili-B daha ılımlı bir hastalık

Detaylı

MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI

MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI Portal Adres : www.yenisafak.com.tr İçeriği : Gündem : http://yenisafak.com.tr/gundem/mahir-kaynak-vefat-etti-2081631 Tarih : 15.02.2015 1/3 MAHIR KAYNAK VEFAT ETTI 2/3 MAHIR KAYNAK

Detaylı

Kanamanın durması anlamına gelir. Kanamanın durmasında üç eleman rol alır. Bunlar şunlardır:

Kanamanın durması anlamına gelir. Kanamanın durmasında üç eleman rol alır. Bunlar şunlardır: Hemofili hastalığı dünyanın her tarafında görülebilen bir çeşit kanama bozukluğudur. Hastadaki ana sorun kanamanın durmasındaki gecikmedir. Bu yüzden pıhtılaşma gecikir ve hasta çok kanar. Ciddi organların

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KLİNİK DENEYİMLER. Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü İZMİR

BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KLİNİK DENEYİMLER. Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü İZMİR BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KLİNİK DENEYİMLER Prof. Dr. Kaan Kavaklı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü İZMİR Anlatım Planı «Sorumlu Araştırmacı gözüyle» Günlük pratikte «Hemofili

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANISI TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANISI TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEMOFİLİ TANISI I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEMOFİLİ TANISI Can Balkan, Muzaffer Demir ve THD Hemofili Çalışma Grubu TANIM Hemofili, faktör

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD.

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Trombofili nedir? Trombofili tromboza eğilim oluşturan durumları tanımlamakta

Detaylı

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? Dr. Sabri Atalay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

[EMİNE ZENGİN] BEYANI

[EMİNE ZENGİN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [EMİNE ZENGİN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

HEMOFİLİ FEDERASYONU ADÖLESAN ÇALIŞTAYI İZLENİMLERİ. Kaan Kavaklı

HEMOFİLİ FEDERASYONU ADÖLESAN ÇALIŞTAYI İZLENİMLERİ. Kaan Kavaklı HEMOFİLİ FEDERASYONU ADÖLESAN ÇALIŞTAYI İZLENİMLERİ Kaan Kavaklı Özgün bir Hemofili Federasyonu aktivitesi Adölesan ve Genç Erişkinler Hayat boyu süren Kronik hst için en sıkıntılı grup Tedaviye uyum oranları

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

Edinsel Hemofili Beklenmeyene hazır mısınız?

Edinsel Hemofili Beklenmeyene hazır mısınız? Edinsel Hemofili Beklenmeyene hazır mısınız? NovoSeven - Edinsel Hemofilide Kanama Kontrolü Hızlı 1, etkili 2 ve güvenilir 2,3 Edinsel Hemofili beklenmeyene hazır mısınız? Edinsel Hemofili, şiddetli bir

Detaylı

ERİŞKİN HEMOFİLİKLERDE KANAMADAN KORUMA

ERİŞKİN HEMOFİLİKLERDE KANAMADAN KORUMA ERİŞKİN HEMOFİLİKLERDE KANAMADAN KORUMA TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİN HEMOFİLİKLERDE KANAMADAN KORUMA M. Cem Ar, Muzaffer Demir ve THD Hemofili Çalışma Grubu GİRİŞ Kalıtsal pıhtılaşma faktör eksikliklerinde

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR SORUNU TANI VE TEDAVİ-ULUSAL KILAVUZ

HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR SORUNU TANI VE TEDAVİ-ULUSAL KILAVUZ HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR SORUNU TANI VE TEDAVİ-ULUSAL KILAVUZ 1. Hemofilide İnhibitör Kavramı ve Önemi Hemofili hastalarında tedavide uygulanan FVIII veya FIX proteinine karşı antikor-alloantikor gelişebilir.

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

[TUNÇ FIŞGIN] BEYANI

[TUNÇ FIŞGIN] BEYANI 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [TUNÇ FIŞGIN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Sunumum ile ilgili

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

FAKTÖR V ve VIII İN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ

FAKTÖR V ve VIII İN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR V ve VIII İN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR V ve VIII İN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR V ve VIII İN BİRLİKTE

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

HepC Korunma. Alper ŞENER

HepC Korunma. Alper ŞENER HepC Korunma Alper ŞENER dr.alpersener@gmail.com Risk & HCV Yılda ortalama 5,6 milyon sağlık personeli risk altında (CDC)-tüm patojenler açısından Kan,kan ürünü ve insan kanından yapılan ürünler (faktörler)

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 KANAMA BOZUKLUKLARI Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 Konular I. Kanamanın klinik bulguları II. Kanamaya neden olan hematolojik bozukluklar Platelet bozuklukları Koagulasyon faktör bozuklukları

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.İlker DEVRİM UHESA verilerine göre: Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine

Detaylı

Biyolojik İmmünojenitesi

Biyolojik İmmünojenitesi Biyolojik İmmünojenitesi Doç.Dr.Savaş Yaylı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Trabzon III.Dermatoonkoloji Günleri, Bakü, 05.09.2014 İmmünojenite: Sunu planı &

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Nadir Faktör Eksiklikleri:18 Yıllık Birikim

Nadir Faktör Eksiklikleri:18 Yıllık Birikim Nadir Faktör Eksiklikleri:8 Yıllık Birikim Zafer ŞALCIOĞLU *, Hülya SAYILAN ŞEN **, Gönül AYDOĞAN *, Ferhan AKICI *, Arzu AKÇAY *, Deniz TUĞCU *, Zafer BAŞLAR *** Nadir Faktör Eksiklikleri: 8 Yıllık Birikim

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri (HBOC) %5-10 arası kalıtsaldır Erken başlama

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

Hastaların Tedaviye Uyumunu ve Sağlık

Hastaların Tedaviye Uyumunu ve Sağlık Hastaların Tedaviye Uyumunu ve Sağlık Sisteminde Kalmasını Artırıcı Önlemler Prof. Dr. Dilara İnan 26.12.2015 İstanbul HIV hastasının takipte kalması, HIV hastalığının sonuçlarını hem bireysel hem toplumsal

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Direk Trombin İnhibitörleri Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Antikoagülan tedavi Tromboembolik olaylar günümüzde en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir Risk faktörlerine

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi Dr. Bülent B Değertekin ertekin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Tarama Kimi? Ne zaman? Ne sıklıkla? Hangi yöntemle? Tanı

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir.

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Human Albumin Grifols 20% 100ml FORMÜL Steril, apirojen Etkin madde İnsan albümini; 20 g/100 ml Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Yardımcı maddeler Sodyum kaprilat

Detaylı