TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Araşırma Görevlisi Öze Çalışmanın emel amacı, para poliikalarının hangi değişkenlerin (enflasyon, üreim, kur) ekisi alında belirlendiğini ve bu süreçe kural doğrulusunda hareke edilip edilmediğini oraya koymakır. Bu amaç doğrulusunda, enflasyon hedeflenmesinin uygulandığı 2002 sonrası için Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası nın (TCMB) geriye-dönük reaksiyon fonksiyonu ahmin edilmişir. Taylor kuralı çerçevesinde ahmin edilen reaksiyon fonksiyonu sonuçlarına göre, Türkiye de kısa vadeli faiz oranları fiya isikrarının sağlanması doğrulusunda kurala uygun değişmekedir. Reaksiyon fonksiyonundan elde edilen sonuçlar, TCMB nin uyumcu poliikalar izlemediğini gösermekedir. Elde edilen sonuçlara göre TCMB faiz belirleme sürecinde, enflasyon oranının dışında üreim açığına ve döviz kuruna epki vermekedir. Döviz kuruna verilen epki, dalgalı kur rejimiyle uarlı bir şekilde düşük çıkmışır. Bu sonuç, ilgili dönem için öncelikli amacı fiya isikrarını sağlamak olan TCMB nin emel hedefi ile uyumludur. Anahar Kelimeler: Enflasyon hedeflemesi, para poliikası, faiz oranı reaksiyon fonksiyonu, GMM, Türkiye The Taylor Rule: An Assessmen of Turkish Experience Absrac The primary aim of his sudy is o deermine under which variables moneary policies are affeced and wheher moneary policies are conduced under policy rule or no. In his respec backward-looking reacion funcion of he Cenral Bank of he Republic of Turkey (CBRT) was esimaed by considering he period afer he year of The resuls indicae ha in reaching he price sabiliy, shor-erm ineres raes have varied consisen wih he rule. The resuls obained from reacion funcion revealed ha CBRT does no follow accommodaive policies. In erms of flexible inflaion argeing regime being conduced in Turkey, our findings showed ha CBRT reaced o inflaion rae, oupu-gap and exchange rae while deermining he ineres rae. The reacion o exchange rae was low consisen wih flexible exchange rae regime. This resul is consisen wih he main aim of CBRT whose primary arge is o provide price sabiliy. Keywords: Inflaion argeing, moneary policy, ineres rae reacion funcion, GMM, Turkey.

2 22 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 1. GİRİŞ Oorieler herhangi bir makroekonomik değişkenin değerine yönelik bir hedef belirlediklerinde, belirlenen bu hedefe ulaşmak için gerekli olan sraejiyi de espi emek zorundadırlar. Para poliikası kuralı, para ooriesi arafından belirlenen sraejinin yürüülmesini sağlayan bir mekanizmadır. Son dönemde makroekonomik değişkenlerle ilgili belirlenen hedeflere ulaşma doğrulusunda önerilen yaklaşımlardan bir anesi, kısa vadeli faiz oranlarının emel poliika aracı olarak kullanıldığı Taylor kuralıdır lı yıllardan iibaren birçok ülkenin enflasyon hedeflemesine geçmesi ile birlike uygulanan para poliikalarının kredibiliesinin önem kazanmasına paralel olarak, para poliikası kuralları ile ilgili çalışmalar armışır. Bu kapsamdaki çalışmalar son yıllarda özellikle Clarida.,vd (1998, 1999, 2000), Svensson (2003), Woodford (2003), Giannoni/Woodford (2003) eorik kakılarıyla gelişmişir. Çalışmamızın emel amacı Türkiye de enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle birlike para poliikası aracı olarak kullanılan kısa vadeli faiz oranlarının, fiya isikrarlı amacına ulaşma doğrulusunda ekili olup olmadığını, faiz haddi reaksiyon fonksiyonu çerçevesinde oraya koymakır. Çalışmamız bu emel amaç doğrulusunda üç bölümden oluşmakadır. Çalışmamızın ilk bölümünde para poliikası kuralı ile enflasyon hedeflemesi arasındaki bağlanı oraya konulacakır. Çalışmamızın ikinci bölümü, Taylor kuralı olarak bilinen faiz haddi kuralının açıklanmasına yönelikir. Çalışmamızın üçüncü bölümünün konusunu ise dönemini kapsayan reaksiyon fonksiyonunun ahmini ve sonuçlarının değerlendirilmesi oluşurmakadır.

3 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme ENFLASYON HEDEFLEMESİ-KURAL BAĞLAN- TISI Enflasyon hedeflemesi Kuner a göre, en zayıf anımıyla arzu edilen enflasyon ve üreim düzeyine bir reaksiyon fonksiyonu veya bir para poliikası kuralı yardımıyla ulaşılmasını içeren bir para poliikası sraejisidir (Kuner, 2004:92). Bu anım opimizasyon içermeyen bir para poliikası kuralını yansımakadır. Enflasyon hedeflemesinin zayıf anımından uzaklaşıldıkça, merkez bankalarının kayıp fonksiyonunun minimizasyonunu 1 sağlayacak şekilde opimal para poliikaları izlemeleri gerekiği gündeme gelmişir (Svensson, 1999: 625). Para poliikası sraejilerinin seçimi, bir anlamda para poliikalarının kurala dayalı yöneimi ile kurala dayalı olmayan yöneimi arasında bir ercihi yansımakadır. Enflasyon hedeflemesi nihai hedef olan fiya isikrarına ulaşılmasında, enflasyon oranının nominal çıpa olarak kullanıldığı bir para poliikası sraejisidir. Enflasyon hedeflemesi önceliği fiya isikrarına vermek şarıyla, para poliikalarının reel ekonomi ile ilgili amaçlara yönlendirilmesiyle uyumlu bir sraejidir. Enflasyon hedeflemesi para oorielerine ikisadi birimlerin enflasyonun gelecekeki değeri ile ilgili bekleyişlerini ekileme olanağı sağlar. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişleri hem Yeni Klasik hem de Yeni Keynesyen modellerin merkezini eşkil emekedir. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerinin şekillenmesinde, merkez bankalarının aahhülerine uygun poliikalar izleyip izlememeleri önemlidir. Merkez bankasının cari dönem para poliikalarını açıkladığı amaçlar doğrulusunda yürümemesi, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerini arırmakadır. Bu ise ikisadi birimlerin ücre ve fiya ayarlamalarını beklenen enflasyona göre düzenlemelerine neden olmakadır. Yeni Klasik modelde ücre ve fiya esnekliği sözkonusudur. Ücre ve fiyalar beklenen enflasyona am olarak ayarlanmakadır. İkisadi birimlerin enflasyon beklenilerindeki arış, ücre ve fiyalarda aynı oranda arış ile sonuçlandığından, oplam üreim ve isihdam düzeyi değişmemekedir. Yeni Keynesyen modellerde ise am ücre ve fiya esnekliği kabul edilmemeke, enflasyon bekleyişlerinin arığı şarlarda ücre ve fiyaların bekleyişler doğrulusunda am ayarlanmasını engelleyen fakörler üzerinde durulmakadır. Enflasyon bekleyişleri bu modellerde de ücre ve fiyalara yansımakadır. Ancak bu yansıma Yeni Klasik modellerde olduğu gibi am değildir. Yeni 1 i = α + π + β( π π ) + γ(x x ).

4 24 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 Keynesyen modellerde, Yeni Klasik modellerden farklı olarak beklenen poliikaların fiya düzeyinin yanısıra üreim düzeyine de ekileri bulunmakadır 2. Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen modellerde gelecek dönem enflasyon oranı ve üreim düzeyi ile ilgili bekleyişlerin, cari dönem enflasyon oranı ve üreim düzeyinden bağımsız olmadığı vurgulanarak, cari dönemde uygulanan poliikaların kredibiliesinin önemi oraya konulmakadır. Kredibilie sağlandığında, merkez bankaları önemli büyüklüke üreim kayıplarına neden olmaksızın, enflasyon oranını düşürebilecekir. Kredibilienin önkoşulu ise merkez bankasının para poliikalarını, açıkladığı amaçlara uygun doğruluda yürümesidir. Para oorieleri açıkladıkları kararlardan farklı poliikalar uyguladıklarında, uygulanan poliikalarda kredibilie sağlanması mümkün olmamakadır. Rasyonel bekleyişler, lieraürde bekleyişlerin şekillendirilmesinde kredibiliesi yüksek para poliikalarının önemini oraya koyan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre ikisadi birimler gelecekeki fiya düzeyi ile ilgili bekleyişlerini para poliikasının sisemaik ve öngörülebilir kısmına göre oluşurduklarından, rasyonel bekleyişlerin oluşumunda kurala dayalı para poliikalarının önemi oraya çıkmakadır (Lucas, 1972, 1980). Rasyonel bekleyişlere sahip ikisadi birimler, cari dönemde uygulanan para poliikalarının ekonominin isikrarı üzerindeki ekileriyle ve zaman uarsızlığı probleminden dolayı para oorielerinin uygulanan poliikanın geireceği maliyeleri yüklenip yüklenmeyeceği ile ilgilenirler (Taylor, 1982:81). Son yıllarda para poliikası kuralları ile ilgili lieraürün gelişiminde, Taylor un çalışmaları (1982, 1993) ve bu çalışmaları akiben Clarida v.d., (1998, 1999, 2000), Woodford (2003, 2006) un çalışmaları önemli bir yer eşkil emekedir. Bu çalışmalarda ikisadi birimlerin bekleyişlerini olumlu yönde ekilemek amacıyla kurala dayalı para poliikalarının uygulanması gerekliliği üzerinde durulmakadır. Çünkü bu modellere göre cari dönem üreim ve enflasyon düzeyi büyük ölçüde bu değişkenlerin geleceke alması beklenen değerlerine göre belirlenir. Bu nokada cari dönemde uygulanan para poliikalarından harekele, geleceke uygulanacak para poliikalarına yönelik bekleyişler önem kazanmakadır. İkisadi birimlerin değişkenlerin gelecekeki değerleri ile ilgili bekleyişleri, duruma dayalı para poliikası uygulamalarından olumsuz ekilenir. 2 Bkz. Mishkin (2004).

5 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 25 Duruma dayalı para poliikaları uygulayan merkez bankaları, cari dönem faiz oranlarının her dönem yeniden opimizasyonuna yönelirler. Geçmiş dönemde verilen aahhüler, cari dönemde uygulanan poliikaları sınırlandırmamakadır (Clarida, 1999:1670). Zaman uarsızlığı lieraüründe, pür duruma dayalı para poliikalarıyla ekonomi yöneiminin yüksek enflasyona neden olduğu vurgulanmakadır. (Kydland/Presco, 1977; Barro/Gordon, 1983). Bunun emel sebebi, merkez bankasının enflasyon oranını düşüreceğine dair bir aahhüe bulunmasına rağmen, üreim düzeyini yükselmek amacıyla alep eşvik edici poliikalara yönelmesidir. Merkez bankası bu zaman uarsız poliikayı, üreimi arırmak sureiyle elde eiği kazançlar, sürpriz enflasyon maliyelerinin üzerinde olduğu sürece sürdürür. Bu poliikanın en önemli ekisi, ikisadi birimlerin bekleyişleri üzerinde görülür. Uygulanan poliikanın merkez bankasının fiya isikrarı amacı ile uyumlu olmadığı öngörüldüğünde, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişleri arar. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişleri fiya ve ücre belirleme süreçlerine de yansıdığından, cari dönem enflasyon oranı yükselir. Bu şekilde denge enflasyon oranının yükselmesi doğrulusunda baskı oluşur. Sözkonusu koşullarda para poliikalarının kurala dayalı yürüülmesinin gerekçeleri olarak iki emel husus öne çıkmakadır. Cecchei (1998:10) ye göre bu hususlar ; duruma dayalı poliika uygulamalarından kaynaklanan dinamik uarsızlık probleminin neden olduğu yüksek enflasyonun önlenmesi ve para poliikalarında şeffaflığın arırılmasıdır 3. Friedman (2003:120), ileriye dönük (forward-looking) oplam arz eğrisinden yararlanarak bekleyişlerin cari dönem enflasyonu üzerindeki ekilerini oraya koymuşur. İleriye dönük oplam arz eğrisinde cari enflasyon; üreim düzeyinin, üreim maliyelerinin, mark-up fiyalamaların ve ikisadi birimlerin gelecek dönem enflasyonuna yönelik bekleyişlerinin, poziif fonksiyonudur. Friedman a göre, diğer şarlar veri olmak koşuluyla gelecek dönem enflasyonunun düşük ahmin edilmesi, cari dönem enflasyonunu düşürmekedir. Benzer bir şekilde geleceğe yönelik enflasyon beklenilerinin düşmesi, cari dönem üreiminin, cari enflasyonda arışa neden olmaksızın, denge üreim seviyesinin üzerinde gerçekleşmesini sağlamakadır. Bu nokada Friedman, enflasyonun yanısıra reel ekonomi ile ilgili amaçları olan merkez bankalarının, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerini ekileyerek, hem enflasyon hem de üreim üzerinde olumlu ekiler sağlayabileceklerini savunmakadır. İkisadi birimlerin bekleyişlerini ekileme aşamasında önerdiği poliika ise, kredibl ve şeffaf bir enflasyon hedeflemesidir. 3 Para poliikası kurallarının dinamik uarsızlık üzerindeki ekileri konusunda ayrıca bkz. Carlsrom/Fuers (2002).

6 26 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 Merkez bankaları enflasyon hedefi ilan eiklerinde, enflasyonu önceden açıklanan sınırlar içinde umaya yönelik aahhü alına girerler. Enflasyon hedefi, merkez bankasının fiya isikrarı ile ilgili aahhüdünü yansıığından bu aahhü, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasını sağlar (Orphanides/Williams, 2003:7). Enflasyon hedeflemesi kredibilie üzerine emellenen bir para poliikası sraejisidir (Vega/Winkelried 2005:14). Kredibilie, merkez bankasının ora vadeden uzun vadeye enflasyonis bekleyişleri çıpalamasına göre belirlenir. Lieraürde bazı çalışmalarda enflasyon hedeflemesinin enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasında önemli bir işlevi olduğu savunulmakadır (Levin/Naaluccı/Piger, 2004; Gürkaynak/Levin/Swansson, 2006, Erceg/Levin, 2003). Enflasyon hedeflemesinin bekleyişleri çıpalamadaki rolü, Levin vd. (2004), çalışmalarında bekleyiş eklenili Phillips Eğrisi yardımıyla oraya konulmuşur 4. Levin vd. (2004) e göre, merkez bankasının şeffaf ve kredibl bir enflasyon hedefinin bulunduğu şarlarda ( π ), ikisadi birimlerin enflasyon ahminleri belirli bir ahmin sürecinde (j) enflasyon hedefine uygun gerçekleşir ( πˆ + j = π ). Bu şarlarda cari dönem enflasyonunun belirleyicileri üreim açığı ve arz şoklarıdır. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerinin hedef enflasyon düzeyinde uulabildiği bir ekonomide, enflasyonun kredibl olmayan para poliikalarından kaynaklanan kısmı giderilebilmekedir. Söz konusu süreçe merkez bankası poliikalarındaki emel değişim, üreim düzeyini poansiyel düzeyde uacak şekilde alep şoklarının dengelenmesine yönelik olacakır. Merkez bankasının enflasyon hedefi yeerince şeffaf ve kredibl olmadığında, ikisadi birimlerin ora vadeden uzun vadeye rasyonel enflasyon ahminleri, büyük ölçüde cari dönem enflasyon oranına bağlı olacakır (Erceg/Levin, 2003). İkisadi birimlerin enflasyon beklenilerinin olumlu yönde ekilenmesindeki en önemli husus, merkez bankasının cari dönemde düşük enflasyon aahhüdüne uygun poliikalar izlemesi (kredibilie) ve bu poliikaların para poliikası kuralları yardımıyla ikisadi birimler arafından izlenmesinin (şeffaflık) sağlanmasıdır. Şeffaflık sağlayan para poliikası kuralları kredibl π 4 Buna göre; bekleyiş eklenili Phillips eğrisinde cari dönem enflasyonu ( ), bir πˆ dönem sonraki enflasyon ahminlerine ( + 1 y ), üreim açığına ( ) ve arz şoklarına ( ε ) π bağlıdır; = πˆ φy + ε.

7 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 27 para poliikalarıyla birlike, merkez bankasının düşük enflasyon hedefinin ikisadi birimler arafından deseklenmesini sağlar. Enflasyon hedeflemesinin bir para poliikası kuralı çeşidi olarak anımlanıp anımlanamayacağı konusunda görüş farklılıkları vardır. Bu görüşler iki gruba ayrılabilir. Svensson (1997, 1999, 2003) arafından emsil edilen birinci grupa yer alan görüşe göre, enflasyon hedeflemesi opimizasyon probleminden üreilen hedefsel bir para poliikası kuralıdır. Svensson a göre, hedefsel para poliikası kuralları (argeing rules), hedeflenen değişkenler ile bu değişkenlerin hedeflenen değerleri arasındaki farkın, merkez bankasının kayıp fonksiyonunda minimize edilmesi, esasına dayanmakadır (Svensson, 2003:4). İkinci grupa yer alan görüşlerde ise (Bernanke vd., 1997, 1999) 5, enflasyon hedeflemesi kural benzeri bir para poliikası sraejisi olarak anımlanmakadır. Kural benzeri sraejiler, yapılarında bulunan ileriye dönük olma durumu (forward looking) nedeniyle, bir yandan merkez bankalarını uzun vadede arzu edilmeyen sonuçları olan poliikaları sisemaik olarak uygulamakan alıkoyarken, diğer yandan öngörülmedik durumlara yönelik poliika uygulamalarına da izin vermekedir. Kural benzeri para poliikası sraejilerinde, enflasyonun yanısıra reel ekonomi ile ilgili amaçlara da yer verilmekedir. Aksi halde arz yönlü şoklar nedeniyle reel ekonominin isikrarsızlaşacağı vurgulanmakadır (Friedman/Kuner, 1996). Uygulamada para poliikalarıyla ilgili öne çıkan hususlar, King (2005:13) arafından şu şekilde özelenmişir; 1. Para poliikalarının yürüülmesinde ikisadi birimlerin bekleyişleri önemlidir. Geleceke uygulanacak para poliikalarına yönelik bekleyişler, değişkenlerin hedeflenen değerlerine ulaşılmasında en az bir para poliikası aracındaki değişimin sağlayacağı eki kadar, öneme sahipir. 2. Bilginin süreç içindeki gelişimine paralel olarak, para poliikası kurallarının ekonomik koşullardaki değişmeleri yansıacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 3. TAYLOR KURALI Enflasyon hedeflemesi sraejisinde hedefe ulaşma doğrulusunda kullanılması gereken poliika araçları belirlenir. Poliika aracının hedeflere uygun kullanılıp kullanılmadığı, para poliikası amaçlarının ve bu amaçlara ulaşma doğrulusunda izlenen sraejinin formüle edildiği bir para poliikası 5 Bkz. ayrıca King (1997, 2005), Gavin (2004), Kuner (2004).

8 28 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 kuralı yardımıyla oraya konulabilir. Para poliikası kuralında nominal çıpa olarak belirlenen değişken, enflasyon hedefidir. Lieraürde merkez bankalarının kullandıkları para poliikası aracından fazla sayıda hedefleri olduğunda, bu hedeflerin ağırlıklandırılmasında bir amaç fonksiyonunun kullanılması gerekiği vurgulanmakadır. Bu aşamada oraya çıkabilecek opimizasyon sorununun giderilmesi için opimal para poliikası kuralı önerilmekedir 6. Taylor kuralı opimizasyon içermeyen bir para poliikası kuralıdır 7. Taylor kuralı hem enflasyon hem de üreim isikrarına yönelen merkez bankaları için uygun bir para poliikası kuralıdır. Reaksiyon fonksiyonunda yer alan enflasyon açığı kasayısı, enflasyon hedefi ile para poliikası aracı olarak kullanılan değişken arasındaki bağlanıyı gösermekedir. Benzer bir şekilde üreim açığı kasayısı da nominal faiz oranı ile poansiyel üreim düzeyi arasındaki ilişkileri oraya koymakadır. Para poliikası kuralları lieraürde araçsal kurallar (insrumen rules) ile hedefsel kurallar (argeing rules) olarak ikiye ayrılmakadır. Araçsal kurallar faiz haddinin para poliikası aracı olarak kullanıldığı faiz haddi kuralı (Taylor, 1993) ile parasal aban değişimlerinin emel poliika aracı olarak kullanıldığı parasal aban kuralıdır (Mccallum, 1988). Merkez bankasının faiz belirleme süreci makroekonomik isikrarın sağlanmasında önem verilen amaçlara yönelik bilgiler sağlamakadır. Uygulanacak olan para poliikalarının bir para poliikası kuralı çerçevesinde yürüülmesi, Taylor un (1993) çalışmasını akiben lieraürde önemli bir arışma alanı bulmuşur. Bu doğruluda yapılan ampirik çalışmalarda bazı ülkelerde faiz oranlarının belirlenmesinde kural doğrulusunda hareke edildiğine dair sonuçlara ulaşılmışır 8. 6 Hogan a göre (2000: 543), opimal para poliikası kuralı, merkez bankasının sadece enflasyon ve üreim ile ilgili amaçları olduğu varsayımından harekele, enflasyonun hedeflenen değeri erafındaki varyansının ve üreimin poansiyel düzeyi erafındaki varyansının minimizasyonunu sağlayan bir para poliikası kuralıdır. 7 Svensson (1997). Taylor kuralının enflasyon hedeflemesi sraejisi uygulayan merkez bankaları arafından opimal bir reaksiyon fonksiyonu olarak kullanılabileceğini gösermişir. 8 Bu çalışmalardan bazıları gelişmiş ülkeler ile ilgili iken (Clarida vd., 1997, 1998, 2000; Taylor 1999b; Gerlach/Schnabel 2000), bazıları ise gelişmeke olan ve yeni gelişen ülkelere yönelikir (Mohany/Klau, 2004; Filosa, 2001; Ball/Reyes, 2004, Yazgan/Yılmazkuday, 2007).

9 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 29 Kısa vadeli faiz oranlarının emel poliika aracı olarak kullanıldığı, araçsal kurallar Taylor un (1993) çalışmasını akiben Taylor benzeri kurallar olarak adlandırılmışır. Taylor un reaksiyon fonksiyonunu baz alan çalışmalar, kullanılan verilerin geçmiş, cari veya ahmini veriler olmasına göre farklılaşmakadır. Bu çalışmalardan bazılarında enflasyon ve üreim açığındaki sapmaların gecikmeli (Ball, 1999; Hezel, 2000; McCallum, 1999; Taylor, 1999b) ve cari değerleri (Judd/Rudebush, 1998), kullanılırken, bazılarında ise enflasyon ve üreim sapmalarının gelecekeki değerlerinin ahmin edilmesiyle elde edilen veriler kullanılmışır 9. Taylor kuralı (1993) hedeflenen enflasyon oranını nominal çıpa olarak içeren bir faiz haddi kuralıdır. Para ooriesinin enflasyonu yada fiyalar genel düzeyini konrol alında uma yükümlülüğü, faiz kuralına nominal çıpa sağlamakadır. Taylor kuralında para poliikası aracındaki değişim enflasyonun hedeflenen, üreimin poansiyel düzeyinden sapmasına göre belirlenir. Para poliikası kuralları ekonomik koşullardaki değişmelere uygunluk göseren (sae-coningen) ve gösermeyen (non-coningen) 10 kurallar olarak iki ayırıma abi uulduğunda, Taylor kuralı birinci kaegoride yer alacakır. Birinci kaegoride yer alan para poliikası kuralları, kural benzeri bir çerçevede değerlendirilmekedir. Bu yaklaşımda bir yandan, kurala bağlı para poliikalarıyla para oorielerinin müdahaleleri sınırlandırılırken, diğer yandan öngörülmeyen durumlar karşısında para poliikalarında değişikliğe gidilebileceği vurgulanmakadır (Bernanke vd., 1997, 1999). İkinci kaegoride yer alan kurallar, nominal çıpaya esnek olmayan bir şekilde bağlanmayı gerekirmekedir. Friedman ın sabi oranlı parasal büyüme kuralı bu kapsamda değerlendirilen bir para poliikası kuralıdır. Para poliikalarını pür kural 9 (Baini/Haldane, 1999; Amao/Laubach, 1999; Levin/Wieland/Williams, 1999; Rudebusch/Svensson, 1999; Nelson, 2000). Lieraürde bu arz veri spesifikasyonuna dayanan modellerin, büyük ölçüde ikisadi birimlerin bekleyişlerindeki keyfi değişimler arafından şekillendiği doğrulusunda görüşler mevcuur. Ekonomiyi ikisadi birimlerin bekleyişlerindeki değişimlerin ekisinden korumak için para poliikası aracının, faiz oranının gecikmeli değerinin ve cari enflasyon oranının fonksiyonu olduğu para poliikası kuralları önerilmekedir (Benhabib/Schmi Grohe/Uribe, 2003; Carlsrom/Fuers, 2000). 10 Sae-coningen (kural-dışı), esadüfi değişimlere karşı muhemel poliika değişimlerini içeren (olumsal) anlamında kullanılmışır. Non-coningen, para polikası aracındaki değişimin sal kural doğrulusunda gerçekleşmesi anlamında kullanılmışır. Taylor (1982:81) çalışmasında, birinci kaegoride yer alan kuralları akif, ikinci grupa yer alan kuralları ise pasif para poliikası kuralları olarak nielendirmişir.

10 30 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 doğrulusunda yürüen merkez bankalarının, arz şoklarının üreim üzerindeki ekilerini dengeleme olanakları olmadığı gibi, nominal para alebi şoklarına da uyum göserememekedirler (Friedman/Kuner, 1996). Para poliikalarının pür kurala ya da pür duruma dayalı olarak belirlenmesinin eksiklikleri vardır. Pür kurala dayalı poliikaların en önemli eksikliği, uygulanan para poliikalarının değişen ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenememesidir. Bunun emel sebebi, para poliikası aracındaki değişimin değişkenlerin hedeflenen değerlerindeki sapma ile sınırlanmış olmasıdır. Pür duruma dayalı poliikalar ise zaman uarsızlığı nedeniyle ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerini arırmakadır. Son dönemde lieraürde para poliikalarının kural benzeri bir çerçevede belirlenmesi görüşü ağırlık kazanmışır. Buna göre para poliikaları, fiya isikrarının sağlanacağına dair aahhüe bağlı kalmak şarıyla, zaman zaman duruma göre hareke edilebildiği, kurallar çerçevesinde yürüülmelidir (King, 1997, 2005; Kuner, 2004; Bernanke v.d., 1997, 1999). King (2005) çalışmasında bu bakış açısına en uygun para poliikası sraejisinin enflasyon hedeflemesi olduğunu savunmakadır. Enflasyon hedeflemesi sraejisi iki ayrı unsuru biraraya geirmekedir. Bunlar; ora vadede enflasyon için sayısal bir hedef belirlenmesi ve kısa vadede ekonomik şoklara cevap verebilmesidir (King, 2005:13). Taylor, bir formülasyonla ifade eiği kuralı için, merkez bankalarının bu para poliikası kuralını mekanik bir arzda uygulamamaları gerekiğini, para poliikası kuralının ekonomik koşullardaki değişmelere göre ayarlanabileceğini belirmişir (Taylor, 2000:5). Bu kapsamda Taylor kuralı nominal çıpaya esnek şekilde bağlanan bir para poliikası kuralıdır. Taylor kuralında kısa vadeli faiz oranları, enflasyonun hedeflenen değerinden ve üreimin poansiyel düzeyinden sapmasına göre belirlenmekedir. Kurala göre enflasyonun hedeflenen değerini, üreimin poansiyel düzeyini aşması, alep baskısının bir gösergesidir. Talep baskısının önlenmesi doğrulusunda ise nominal faiz oranları bir poliika aracı olarak kullanılmalıdır. Taylor (1993), nominal faiz oranını ( i ) enflasyon oranının ( π ) hedeflenen ( π ) değerden sapması ve üreim açığının ( x - x ) bir fonksiyonu olarak anımlamışır. Bu çerçevede faiz reaksiyon fonksiyonu aşağıdaki gibi göserilebilir; i = α + π + β( π π ) + γ(x x ) (1)

11 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 31 reaksiyon fonksiyonunda, r = uzun dönem denge reel faiz oranını gösermek üzere, α = r + π uzun dönem denge nominal faiz oranını; π = dönemi enflasyon oranını; π = dönemi enflasyon hedefini; β = enflasyon hedeflenen değerinden, γ = üreim poansiyel düzeyinden sapığında, faiz oranının ne kadar değişmesi gerekiğini göseren, epki kasayılarını emsil emekedir. Denklem (1) reel faiz hedefi ( r ) olarak yeniden düzenlendiğinde: r = r + β( π π ) + γx (2) Burada enflasyonun hedefinden sapması ( π ˆ = π π ) ve üreimin hedeflenen değerinden sapması ( xˆ = x x ) olarak yeniden anımlandığında, enflasyonun hedefinden sapmasının gecikmeli değeri (-1) ve üreimin hedeflenen değerinden sapmasının gecikmeli (-1) değeri için model denklem (3) eki göserilir. r = r + βπˆ + γxˆ (3) 1 1 Uygulamada merkez bankalarının ekonominin isikrarı bakımından faiz oranlarında ani ve hızlı değişimlere izin vermedikleri, faiz oranlarını ( r ) hedeflenen düzeye ( r ) aşamalı bir şekilde yaklaşırdıkları doğrulusunda görüşler ağırlıkadır (Amao/Laubach 1999; Woodford/Roemberg, 1999; Sack 1998; Levin/Wieland/Williams, 1999). Bu süreç faiz düzleşirme parameresinin (3) no lu denkleme eklenmesini gerekirir. Faiz düzleşirme parameresi p [ 0.1] (4) no lu ayarlanma mekanizmasıyla modele dahil edilir (Clarida v.d., 2000). r 1 = p(l)r + (1 p) r (4) (4) no lu denklem (3) no lu denklemi içerecek şekilde yeniden düzenlediğinde modelde ahmin edilecek reaksiyon fonksiyonuna ulaşılır.

12 32 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 r { r + β( π π ) + γ(x x )} + pr 1 = (1 p) (5) Taylor kuralında para poliikası ikisadi birimlerin ükeim ve yaırım kararlarını ekileyen reel faiz oranı vasıasıyla işler. Buna göre enflasyon oranı hedeflenen değerini aşığında veya üreim poansiyel düzeyin üzerine çıkığında, merkez bankası nominal faiz oranlarını reel faiz oranlarında yeerli arış sağlayacak büyüklüke yükselerek alep baskısını azalır. Enflasyon epki kasayısının β >1, üreim epki kasayısının γ >0 olması bu poliikanın uygulandığının gösergesidir. Aksi durum β 1 ve γ 0 Taylor prensibini sağlamayan bir para poliikasının uygulandığının gösergesidir. β 1 ve γ 0 alep baskısını gidermeye yönelik olmayan ekonomiyi isikrarsızlaşıran bir faiz belirleme süreci olarak değerlendirilmekedir 11. Bazı çalışmalarda β parameresinin bir den büyük değer almasının ekonomide belirsizliği arıracağı vurgulanmakadır. Bunun nedeni, enflasyonun hedeflenen değerinden sapığı şarlarda, para poliikası kuralının bir gereği olarak faiz oranlarındaki yükselmenin çıkıda neden olacağı azalmadır. Chrisiano/Gus a göre (1999:302), arz şoku sonrasında, enflasyon oranında meydana gelen arış, faiz oranlarının yükselilmesini gerekirmekedir. Ancak bu poliika, üreim düzeyinin düşük olduğu şarlarda önemli büyüklüke sosyal maliyelere neden olmakadır. Faiz oranlarının para poliikası aracı olarak kullanıldığı para poliikası kuralına yönelik lieraür, kapalı ekonomi kapsamında gelişmişir (Taylor, 1993; Ball, 1997; Svensson, 1997). Modeller daha sonra döviz kurunu da içerecek şekilde genişleilmişir 12. Gelişmiş ülkeleri kapsayan bazı çalışmalarda merkez bankalarının faiz belirleme süreçlerine kur değişimlerinin ekisi olmadığı yönünde sonuçlara ulaşılmışır (Clarida vd., 1998). Ancak gelişmeke olan ülkelere yönelik lieraürde merkez bankalarının faiz belirleme süreçlerinde kur değişimlerinin önemli bir ağırlığa sahip olduğu görüşü savunulmakadır. Bu çalışmalardan bazılarında merkez bankalarının kur değişimlerine göserdikleri reaksiyon, dalgalanma korkusu ile ilişkilendirilirken (Calvo/Reinhar, 2000; Ball/Reyes, 2004), bazılarında ise kur değişimleri gelecekeki enflasyonun bir gösergesi 11 Bkz. Clarida vd., (2000). 12 Taylor (1999a, 2000), Ball (1999, 2002), Svensson (1999, 2000, 2002). Mccallum/ Nelson (1999), Baini vd. (2001), Leiemo/Sodersrom (2001).

13 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 33 olarak reaksiyon fonksiyonunda yer almakadır (Mohany/Klau, 2004; Calderon/Hebbel, 2003). Esnek kur rejimlerinde merkez bankalarının reaksiyon fonksiyonlarında kur parameresi sıfır değerini almakadır. Bunun anlamı, merkez bankalarının nominal faiz oranlarını sadece çıkı ve enflasyonun hedeflenen değerlerinden sapmalara göre belirlemesidir. Yöneimli dalgalanan kur sisemlerinde ise merkez bankalarının reaksiyon fonksiyonlarında döviz kuruna belirli bir ağırlık vermelerine bağlı olarak, döviz kuru sıfırdan farklı değerler almakadır (Yılmazkuday, 2006:18). Açık ekonomilerde döviz kuru para poliikası ransfer mekanizmasının önemli bir bileşenini oluşurmakadır. Kur değişimleri, para poliikasının hedeflenen değeri olarak seçilen enflasyonu ve üreim düzeyini ekilediğinden, merkez bankasının faiz belirleme sürecine dahil edilmesi gereken bir değişkendir. Modelde ahmin edilecek reaksiyon fonksiyonu Taylor (1999a, 2000) kuralının açık ekonomi versiyonudur; i = α + π + β( π π ) + γ(x x ) + h e + h e (6) (6) no lu denklem düzenlendiğinde; r = reel faiz hedefini gösermek üzere yeniden r = r + β( π π ) + γ(x x ) + h e + h e + ε (7) olacakır ve faiz düzleşirme parameresi dahil edildiğinde model r { r + β( π π ) + γ(x x ) + h0e + h1e 1} + pr 1 = (1 p) (8) denklem (8) deki gibi sunulabilir. Burada ulusal paranın değer kazandığı şarlarda merkez bankasının genişlemeci para poliikaları uygulamalarından harekele h <0 olması beklenmekedir. Uygulanan bu poliika, merkez 0 bankasının fiya isikrarı amacı ile uyumludur. Buna göre, ulusal paranın değer kazandığı durumda, enflasyonis baskılar azalacağından faiz oranları düşürülmeke, ulusal para değer kaybeiğinde ise enflasyonis baskıların armasına bağlı olarak, yükselilmekedir. h 1 parameresi ise kısa dönemde

14 34 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 ulusal paranın değer kazanması nedeniyle izlenen genişlemeci para poliikaların bir sonucu olarak düşürülen faiz oranlarının, bir sonraki dönemde kısmi olarak dengelenmesine yönelik, faiz arışlarını içermekedir 13. Bu paramere bir anlamda kısa dönemli faiz değişimlerine göserilen uzun dönemli reaksiyonu yansıığından h >0 olması beklenmekedir VERİ VE YÖNTEM Merkez Bankasının geriye dönük (backward-looking) reaksiyon fonksiyonu 2002: :12 dönemi için ahmin edilmişir. Bu amaçla ekonomerik regresyon modelinde enflasyonun ve üreimin hedeflenen değerlerinden sapmalarının gecikmeli (-1) değerleri ile döviz kurunun cari ve gecikmeli (-1) değerleri kullanılmışır. Modelde kısa vadeli para piyasası faiz oranlarını emsil emek üzere IFS den (Inernaional Financial Saisics) emin edilen inerbank faiz oranları bağımlı değişken olarak alınmışır. Analizde enflasyon oranını anımlamak üzere TÜFE verileri ve enflasyon hedefi için Merkez Bankası nın Web siesinde yayınladığı yıllık verilerden yararlanılmışır. Söz konusu verilerin (2002: %35, 2003: %20, 2004: %12, 2005: 8 ve 2006: 5) aylık veriler haline dönüşürülmesinde Yazgan/Yılmazkuday (2007) yönemi benimsenmişir. Modelde endüsriyel üreim açığı, mevsimselliken arındırılmış endüsriyel üreim serisine Hodrick-Presco (HP) filresi uygulanarak elde edilen poansiyel üreim serisinin çıkarılmasıyla belirlenmişir 14. Kur değişkeni, mevsimselliken arındırılmış reel efekif döviz kuruna HP uygulanarak kullanılmışır. Enflasyon, Endüsriyel üreim ve döviz kuru serileri TCMB nin web siesiden (EVDS) alınmışır. Tahmin sonuçlarına geçmeden önce iki hususu belirmek gerekmekedir. Bunlardan ilki model ahmin edilirken Genelleşirilmiş Momenler Meodu (GMM) kullanılmışır. GMM yöneminde ensrüman seçiminde Brouwer/ Gilber (2005) emel alınmışır 15. Bu çerçevede ensrümanlar; faiz, enflasyon ve 13 Bkz;. Taylor (2000:5). 14 Endüsriyel üreim serisinin iç alep baskısını am olarak yansımadığına dair görüşler mevcuur. Ancak iç alep serilerinin hem aylık olmaması hem de gecikmeli yayınlanması nedeniyle Türkiye için yapılan diğer çalışmalarda (Aka, 2001; Yazgan/Yılmazkuday, 2007) olduğu gibi mevsimsel ekiden arındırılmış endüsriyel üreim serileri kullanılmışır. 15 Brouwer/Gılber (2005) ensrümanların seçiminde araç değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonun 0.30 un üzerinde olmasına dikka emişlerdir.

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Öze Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2014 Cil: IX Sayı: I OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Ferha PEHLİVANOĞLU * Bu çalışmada

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

KISA ORTA VE UZUN VADEDE ENFLASYON HEDEFLEMESĐ REJĐMĐ

KISA ORTA VE UZUN VADEDE ENFLASYON HEDEFLEMESĐ REJĐMĐ Kamu-Đş; C:, S:4/0 KISA ORTA VE UZUN VADEDE ENFLASYON HEDEFLEMESĐ REJĐMĐ Yrd.Doç.Dr. Mura ÇETĐNKAYA Gazi Üniversiesi Bankacılık ve Sigoracılık Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. Hakan ACET Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive A nonlinear esimaion of moneary policy reacion funcion for Turkey Tolga Omay Omay and Mubariz Hasanov Çankaya Üniversiesi 6. July 006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/054/

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008 Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Faiz Oranı Kanalının 200 2008 Döneminde Türkiye de Ekinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluaion of Ineres Rae Channel

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir Cenral Bank Review ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2009 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI Cenral Bank Review Vol. 11 (July 211), pp.15-28 ISSN 133-71 prin / 135-88 online 211 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler K. Azim ÖZDEMİR Temmuz 2009 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası Türkiye de Tükeim Eğilimi ve Maliye Poliikası Oya S. Erdogdu * Leven Özbek ** *Ankara Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakülesi İkisa Bölümü, Cebeci, Ankara ** Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi İsaisik Bölümü,

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır:

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır: A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyalar genel düzeyindeki sürekli arışlardır. Temel olarak oraya çıkış nedenleri üçe ayrılır: Birincisi, Maliye Enflasyonu üreim girdilerinin fiyaları

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Ekonomik Yaklaşım, Cil : 23, Sayı : 83, ss.69-91 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Özlem YİĞİT * Ailla GÖKÇE ** Öze Bu çalışmanın emel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yönemi kullanılarak NAIRU

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ 1 EXCHANGE RATE CHANNEL IN TURKEY: 2002-2008 PERIOD

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ 1 EXCHANGE RATE CHANNEL IN TURKEY: 2002-2008 PERIOD Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013 TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ 1 Yrd. Doç. Dr. Özer

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (July 2011), pp.29-48 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five Journal of Yasar Universiy, 205 0(37) 638-6477 Kırılgan Beşlide Saın Alma Gücü Pariesi (SAGP) ipoezinin Tes Edilmesi The Tes of Purchasing Power Pariy ypohesis for Fragile Five İsmail ÇEVİŞ, Pamukkale

Detaylı

PARA POLİTİKASININ FİYAT BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1988-2009

PARA POLİTİKASININ FİYAT BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1988-2009 Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 11 / 3 (29). 113-126 PARA POLİİKASININ FİYA BİLEŞENLERİ ÜZERİNE EKİSİ: ÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1988-29 Yeliz YALÇIN * Ferhan ÇEVİK Öz: Bu çalışmada, CMB

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

SESSION 2C: Finans 579

SESSION 2C: Finans 579 SESSION 2C: Finans 579 Bilanço Düzelme Sürecinde Gelişmeke Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basireli Poliikalar De-Leveraging and Miigaing Pro-Cyclicaliy of Capial Flows in Emerging

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Stok-Akım Uyarlaması, Bütçe Açığı ve Kamu Borç Stoku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Analiz

Stok-Akım Uyarlaması, Bütçe Açığı ve Kamu Borç Stoku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Analiz Sok-Akım Uyarlaması, Büçe Açığı ve Kamu Borç Soku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Sok-Akım Uyarlaması, Büçe Açığı ve Kamu Borç Soku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 77 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi 30 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 0 Likidie Azlığı Priminin Menkul Kıyme Geirileri Üzerinde Ekileri ve Avrasya İçin Önemi Serdar Kuzu (Isanbul Universiy, Turkey) The Effecs of he Illiquidiy

Detaylı

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı?

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı? Türkiye de İkisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürrizler Gerçeken Kaçınılmaz mı? Hazırlayan ve Sunan: Eren Ocakverdi* eren.ocakverdi@yaikredi.com.r Boğaziçi Üniversiesi Finans Mühendisliği 26 Ekim

Detaylı

TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ

TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ Esin FİRUZAN Absrac Nowadays, volailiy of crude

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bilgin Bari - Prof.Dr. İlyas Şıklar

Yrd. Doç. Dr. Bilgin Bari - Prof.Dr. İlyas Şıklar Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Poliikasının Analizi: Türkiye İçin Dinamik Sokasik Genel Denge Modeli Tahmini*

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL Çalışmanın Amacı Finansal serbesinin başladığı 1990 sonrası dönemini kapsayan süreçe Türk Lirası nın değerlenmesinin Balassa- Samuelson

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Akarım Mekanizması Seyfein ERDOĞAN Doç Dr., Kocaeli Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü serdogan@kou.edu.r Durmuş Çağrı YILDIRIM Arş. Gör., Kocaeli Üniversiesi, SBE cagri.yildirim@kocaeli.edu.r

Detaylı

eğrileri ve sözel göstergeler olarak dört temel gruba ayırmak mümkündür. ** Bu göstergeleri, parasal göstergeler, faiz oranları, getiri

eğrileri ve sözel göstergeler olarak dört temel gruba ayırmak mümkündür. ** Bu göstergeleri, parasal göstergeler, faiz oranları, getiri Türkiye Ekonomisinde Poziif Ve Negaif Para Poliikası Şoklarının Asimerik Ekileri * Eem Hakan ERGEÇ ** Öze: Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde 199 26 döneminde poziif ve negaif para poliikası şoklarının,

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI LASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI Harun TERZİ (*) Sabiha OLTULULAR (**) Öze: Bu çalışmada enflasyon-büyüme-sabi sermaye yaırımları arasındaki ilişki korelasyon, zaman serileri analizleri

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN ENFLASYON VE OUTPUT VOLATİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN ENFLASYON VE OUTPUT VOLATİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN ENFLASYON VE OUTPUT VOLATİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi İkisa Ana Bilim Dalı Uğur ÇAPAR Danışman: Doç. Dr. Mehme İvrendi

Detaylı

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Türkiye de Büçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Asuman OKTAYER * Öze Geleneksel yaklaşıma göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Bununla birlike yapılan araşırmaların çok bir

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı