1. ÇALIŞMA OTURUMU. Konuşmacı: Doç. Dr. Cevdet AKÇAY Yapı Kredi Bankası Baş Ekonomisti 2. Tebliğ : Yeni Dönem Türkiye Ekonomisinin Plan Öncelikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ÇALIŞMA OTURUMU. Konuşmacı: Doç. Dr. Cevdet AKÇAY Yapı Kredi Bankası Baş Ekonomisti 2. Tebliğ : Yeni Dönem Türkiye Ekonomisinin Plan Öncelikleri"

Transkript

1 1. ÇALIŞMA OTURUMU Başkan : Prof. Dr. Adem ŞAHİN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 1. Tebliğ : G-20 Platformunda Yükselen Piyasa Ekonomileri ve Türkiye nin Rolü Konuşmacı: Doç. Dr. Cevdet AKÇAY Yapı Kredi Bankası Baş Ekonomisti 2. Tebliğ : Yeni Dönem Türkiye Ekonomisinin Plan Öncelikleri Konuşmacı: Erhan USTA T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 39

2 40

3 Prof. Dr. Adem ŞAHİN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Saygıdeğer Konuklar, Seminerin I.çalışma oturumunu açarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malumunuz başlığı, 50 Yılda Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü Özel Teşebbüs Dinamiği nin değerlendirildiği bir çerçevede konuşacağız. Bu 50 yıl her ne kadar İktisadi Araştırmalar Vakfı nın kendi ömrüyle ilişkilendirilmiş olsa da esasında bu 50 yıl, 1960 sonrasında hem ülkemizde hem Dünyada çok önemli ekonomik gelişmelerin ve değişmelerin yaşandığı bir 50 yıl olmuştur. Dolayısıyla yakın döneme tanıklık eden ve bu yakın dönem gelişmelerinin ekonomik yansımalarında birlikte değerlendirdiğimiz bütün çalışmalar her ne kadar teorik olarak çok daha eskilere dayanan kökleri çok daha eskide olan bazı teorilerle ifade edilse de esasında uygulama sonuçlarını bu 50 yıl içinde ortaya koymuştur. Yani çok dramatik diyebileceğimiz sonuçlarla da yakın dönemde karşılaşılmıştır. Birinci tebliğimiz G-20 Platformunda Yükselen Piyasa Ekonomileri ve Türkiye nin Rolü Dünyada bilinen G-20, G-7, G-8 platformları 1975 sonrasında tanıştığımız platformlardır yılında Fransa da başlayan ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin sahipleri, önde gelen devletlerin bir arada oluşturduğu ve sonrada Rusya nın da katılmasıyla 90 lı yıllarda G-8 dediğimiz bu platform, daha da genişleyerek daha sonra G-20 platformuna dönüştü. Daha da fazla olabilir miydi? Daha fazla olduğu dönemlerde oldu ama etkinliğin arttığını görünce bunu 20 de tutalım demek daha kabul gören bir kavram haline geldi. Takdir edersiniz ki, bu 20 ülke her ne kadar dünya ekonomisinde ve dünya nüfusunda önemli bir ağırlığı teşkil etseler de bunlarında içerisinde tıpkı gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi veya gelir dağılımındaki o adaletsizlik gibi bu G-20 ninde kendi içinde esasında ilk 7 nin 8 in çok daha büyük bir hacme sahip olduğu, geriye kalanlara da yükselen ekonomiler denmesine sebep olacak kadar farklılıkların olduğu bir bütün esasında bun- 41

4 lar. Dolayısıyla G-20 ülkelerinin içerisinde bizimde yer aldığımız bir takım hesaplama biçimlerine göre diye kendimizi tanımladığımız bu bütündeki gelişmelerde dünya için çok önemli oldu. Dünya ekonomisin küreselleşmesi, Dünya ekonomisinin bütünleşmesi, Dünya ekonomisinin birbirlerini yakından etkiliyor olması, krizlerin ithal ediliyor olması, krizlerin ihraç ediliyor olması, bir takım şeylerin daha yakından gözlenmesi gibi bir ihtiyacı da ortaya koydu. O bakımdan G-20 platformunun yaptığı toplantılar ve aldığı kararlar veya üzerinde durduğu konular bizim gibi yükselen ekonomiler kategorisinde olan ülkelerde çok yakından ilgilendirmeye başladı. Çok değerli konuşmacımız Doç Dr. Cevdet Akçay Bey G-20 Platformunda Yükselen Piyasa Ekonomileri ve Türkiye nin Rolü konusunda tebliğlerini sunacaklar ve dolayısıyla bizim bu 75 sonrasında oluşturulan ve 7 ile başlayıp 20 ile bugünkü bütünlüğünü sağlayan bu platformda bizim yerimiz, rolümüz ve bizi etkileyen şartları da daha yakından değerlendirme imkanı bulacağız. Buyurun efendim. 42

5 G-20 PLATFORMUNDA YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE TÜRKİYE NİN ROLÜ Doç. Dr. Cevdet AKÇAY Yapı Kredi Bankası Baş Ekonomisti İstanbul, Kasım

6 44

7 Konuşmanın başlığı aslında tek başına yaklaşık bir saat kadar rahatlıkla tartışılıp Türkiye nin algı (problemi), sinyalleme (alma/verme), ve dolayısıyla ekonomi idaresi konusunda ne kadar kendine özgü problemleri olan bir ülke olduğu anlatılabilir. Bunların her birine dair örneklere sadece son 4 sene içinde ne kadar fazla rastladığımız herkesin malumu olmak gerekir. Merkez Bankası nın 2008 Kasım ında başladığı faiz indirim sürecini hatırlayalım. Bütün piyasa analistlerinin hata yapıyor, faiz artırımı yapıp döviz kurunun patlamasının ve dezenflasyon sürecinin heba olmasının önüne geçmesi gerekir teşhislerine ve bir elin parmaklarının bilemediniz 2/5 ini geçmeyen sayıda analist desteğine rağmen TCMB agresif faiz indirimilerine gitmiş, başarılı olmuş, ve Türkiye de nihayet faiz ortamının normalleşmesine neredeyse tek başına başarmıştır. Bugünün Türkiye sine sadece bu dinamikteki değişimden baktığınızda bile 4 sene öncesine kıyasla adeta başka bir ülkede yaşadığınızı kabul etmek durumundasınız. Bunu birazdan daha ayrıntılı bir şekilde slaytlardan birinde bir denklem özelinde daha da ayrıntılı anlatacağım. Yönetişim iletişim problemine gelince: Modern ekonomilerde, ayni globalizasonun bu denli etkili olduğu bu günün dünyasından tüm ekonomilerin büyüme dinamiklerini etkileyen üç kanal var. Bu genelgeçer doğrudan muaf belki bir tek Kuzey Kore örneği olduğunu söylersek günümüz dünyasında ekonomi yönetiminin nasıl daha evvelki dönemlerden ayrıştığını anlamak daha kolay olacaktır. Bu üç kanal ticaret, finans ve beklenti kanalları. Globalizasyon, yani küreselleşme de en kaba tanımıyla bir ekonomi yönetiminin gönüllü olarak ticaret ve finans kanallarının seyrini global sisteme devretmiş olması demek. Yani bu kanalların sizin büyüme performansınızı nasıl etkileyeceği konusunda yapabileceğiniz fazla birşey yok. Yapabileceğiniz tek şey beklenti idaresini mümkün olduğu kadar kusursuz yapıp diğer iki kanalın lehinize işlemesi konusunda dolaylı bir etki yapabilmek. Bu aslında işinizin küreselleşmenin bu kadar baskın olmadığı zamanlara göre ne kadar daha zor olduğunu gösteriyor: elinizdeki araç sayısı amaç sayısının 45

8 ciddi şekilde altında. Neredeyse tek araç ile bir dolu amacı gerçekleştirmek üzere sürekli doğru SİNYALi verip, doğru BEKLENTİyi doğurmak durumundasınız. Türkiye yi yukarıda bahsedilen iletişim/sinyalleme konusunda özgün yapan şey ise şu: neredeyse tüm gelişmiş ve belli bir gelişmişlik düzeyinin üzerindeki gelişmekte olan piyasada bir sinyalleme problemi olduğunda genellikle sinyal veren tarafın bir iletişim problemi yaratmış olduğu söz konusudur. Türkiye özelinde ise sinyalleme problemleri ortaya çıktığında ve bir politika uygulama sorunu hasıl olduğunda problemin çoğunlukla sinyal veren değil alan taraftan kaynaklandığı kanaatindeyim deki TCMB faiz indiriminde anlamsız ve eski ezber üzerinden türetilmiş saikler ile tavır alan ve ex-post yanlış çıkan piyasa analistleri, 2010 unconventional/unorthodox yani alışılagelmemiş politika sepetini devreye sokan TCMB ye yine aynı derinlik ve analiz yoksunu tavır ile karşı çıkmış ve yine çok ciddi bir gecikme ile yapılmak istenenin ayırımına vakıf olmuştur. Bunlar sinyali veren politika yapıcının değil sinyali alıp doğru geri bildirim aksiyonunda bulunması gereken lakin yanlış sinyal algılaması ile optimalin oldukça uzağında reaksiyon veren piyasa oyuncuları durumunun yakın zamandaki 2 örneğidir. Bu ve benzeri durumların nasıl sakıncalı olduğu açık olmak gerekir. TCMB örneği durumunda; her politika kararı bankacılık sektörü bazında belli bir reaksiyon seti oluşturacak, bu reaksiyon setine istinaden belli bir banka müşterisi tepkisi ortaya çıkacak, bankalar bu tepkiye bakıp verdikleri reaksiyonu tekrar değerlendirecek ve en nihayetinde TCMB bankaların son uyarlamaları da içeren reaksiyon setine bakıp aldığı politika kararının birinci raund etkisini değerlendirecektir. Doğaldır ki bankacılık sektörünün TCMB politika kararına verdiği reaksiyon TCMB nin nihai amacına ulaşması açısından ne kadar optimal ise, daha sonraki aşamadaki müşteri reaksiyonu da aynı şekilde optimal olmaya yakın olacak ve politika kararı döngünün nihayette kapanması ile kararlı bir dengeye oturabilecektir. Aksi olur ve sektörün reaksiyounu ne kadar optimalden uzak olursa döngünün kapanması ve kararlı dengeye ulaşılması o kadar zor olacaktır. Türkiye özelinde bahsettiğim ya da olduğunu düğündüğüm durum budur: mesajı/sinyali yanlış algılama durumuna düşen piyasa oyuncu/kurumlarının verdiği optimal dışı reaksiyon politikaların arzu edilen sonuçları vermesini engelleyebiliyor ya da ciddi geciktirebiliyor. 46

9 Bir diğer örnek 2011 senesindeki büyüme süreci ve yine TCMB nin politika paketinin o dönemde devrede olan büyüme dinamiklerine uygun olup olmaması ile ilgili. Aşırı ısınma tartışmalarını hatırlarsınız: 9 lar civarında büyüyen ve aşırı ısınmadan muzdarip bir ekonomide TCMB nin sıradışı paketi sorgulanmış ve uygunsuzluğu büyük ölçüde çıktı açığının kapandığı yani aşırı ısınmanın devrede olduğu bir ekonomide yapılıyor olmasına bağlanmış idi. Buradaki problem bunu söyleyenlerin ki bunlar dışında kalan ve çıktı açığının kapanmadığını, yüksek büyümenin aşırı ısınma anlamına gelmediğini söyleyen sadece TCMB ve biz var idik, yanlış öncülden hareket etmeleri, yani olmayan bir aşırı ısınmaya atfen politikayı yanlışlama yoluna gitmeleri. Paketin alışılagelmemiş yani sıradışı olmasını tek başına problem eden analistler de var idi, onlar direk olarak ortodoks bir politika paketinin devreye girmesini öneriyo idiler, o tamamen ayrı bir konu. Ama aynı gurup aynı zamanda aşırı ısınmaya da sürekli ek destek olarak sarılmaktan geri kalmadı. Bu durum kaçınılmaz olarak TCMB nin politikasının etkinliğini çok ciddi şekilde düşürdü hatta BDDK devreye girene kadar neredeyse sıfırladı. Sene sonunda gelinen nokta aslında bankalar açısından da %8.5 büyüyen bir ekonomide göstermeleri gereken performansın altında kalan bir performans olarak tezahür etti. Bu da yine temelde politikaya verilen reaksiyonun optimal olmaktan uzak olması ve sonraki raundlarda devreye girmek zorunda kalan kararların bu optimal altı reaksiyonun maliyetini yansıtması durumu. Yani döngünün kapanmasının hem gecikmesi hem de gelinen dengenin gelinebilecek en iyi dengeden daha geride ve kötü olması durumu. Bu örnekler daha da artırılabilir ama hepsinin bize anlattığı gerçekten Türkiye ye özgü bir takım sinyalleme/algılama/iletişim/yönetişim problemleri oldugu. Bunun sadece piyasa analistlerinin yetkinlik düzeyini artırmak ile aşılabilecek bir problem olduğu kanaatinde değilim, yetkinlikten bağımsız bir takım sosyolojik/antropolojik veçheleri de olduğunu düşünüyorum. Problemi Türk kılan önemli bir faktörün de bu olduğu kanaatindeyim. Ekteki uzun sunumda hem bunun bazı örneklerini bulmak mümkün, çıktı açığı, enflasyonun iyi huylu içsel dinamikleri gibi (piyasa görüşlerinin tam tersi olan ancak slaytlarda atıfta bulunan araştırmalarla ciddi destek sağlanan), hem de rakamsal olarak Türkiye nin bir çok problemini ciddi şekilde geride birakmakta olduğunu görmek mümkün. Gelişmekte olan piyasaların dünya GSYİH sı içinde paylarının gidecek artacağına dair bir takım öngörü- 47

10 ler içeren çalışmalara atıfta bulunan slaytlar da var ancak bizim kanaatimiz Türkiye nin bu payı artan GOPlar içindeki payının artmaması hatta bir miktar azalması. Bu Türkiye ye dair bir karamsarlık ya da endişemizden kaynaklanmıyor; Çin, Hindistan gibi şimdiden mutlak olarak çok büyük ancak düşük gelir bazı nedeniyle bizden daha da yüksek hızlarda büyüyecek olan ekonomilerin resme hakim olmasından kaynaklanıyor. Baştaki slaytlardan birinde gösterdiğim en temel borç dinamikleri denklemi ile Türkiye nin neden 2012 senesinde makro açıdan 2008 senesinden tamamen farklı bir ülke olduğunu anlatmaya çalışarak bitireyim. Aşağıdaki denklemde B kamu borcu, Y GSYİH, r reel faiz oranı, g GSYİH büyüme oranı, G faiz dışı kamu harcamaları, T kamu gelirlerine karşılık gelmektedir. Bu temel borç dinamikleri denklemi bize kamu borcu/gsyih oranının değişiminin hem mevcut borç stokunun milli gelire oranının içerdiği büyümeden arındırılmış maliyete hem de faiz dışı fazlanın milli gelire oranına bağlı olduğunu gösterir. Türkiye nin çok yakın zamana kadar temel mali problemi, (r) nin (g) nin çok üzerinde olması nedeniyle borç/gsyih oranının artmaması için çok ciddi bir faiz dışı yaratma zorunluluğu idi. TCMB nin faiz ortamını normalleştiren operasyonları sonunda artık öngörülebilir gelecekte (r) aşağı yukarı her zaman (g) nin altında kalacaktır. Bu TC nin faiz dışı fazla yaratma zorunluluğunun ortadan kalktığı anlamına gelir. Buradan yapılacak çıkarım mali politikada başıbozukluk lüksü kazanıldığı değildir elbette. Ancak şu kaba ancak açıklayıcı saptamayı yapmak belki gelinen noktayı, yani farklı ülke dememizi mümkün kılan durumu açıklamayı kolaylaştıracaktır. Bir yabancı yatırımcı olsanız, 2008 senesine kadar gerçekleştirdiklerinden Türkiye ekonomisi hakkında gayet bullish yani iyimser bir fikre sahip olabilirdiniz. Ancak yine de gözünüzün sürekli üzerinde olması gereken 2 temel ekonomik büyüklük söz konusu olacak idi. Cari açık, seviyesi, milli gelire oranı, finansman kalitesi birinci büyüklüğün bileşenleri, faiz dışı fazla ve mali disipliln zorunluluğu ikinci büyüklüğün bileşenleri olacak idi ve keza öyle idi. Bugün 4 yıl sonra artık mali disiplin ve faiz dışı fazla konularını rahatlıklar radarınız dışına çıkarabilirsiniz; yani bir sürekli alarm durumunda olmanız gereken risk faktörü sayısı yarı yarıya azalmış durumda, 2 den 1 e inerek. Bu bugünün dünyasında sık rastlanacak bir kazanım değil. Sorun bu 48

11 büyük düzeltmeye dair algının hala tam oluşmamış olması, bunun üzerinden ülke riskindeki azalmanın doğru aktarılmamış olması. Volatil ve yüksek büyüme oranları üzerinden yapılan tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarının bu tür kalıcı olumlu kırılmalara odaklanması ve esasen ortalamada yüksek ancak volatil büyüme sürecinin de oynaklığının azaltılması çabasının devreye girmesi gerekmektedir. Hem bu gerekliliğin doğru algılanması hem de bunun doğru ve etkin bir şekilde piyasalara iletilmesi ekonominin gelecekteki performansına ciddi katkıda bulunacaktır. Türkiye bir handikapımızı burada tekrar belirtmekte fayda var; bu çabanın doğru aktarılması kadar bunun araçlarının aktarılan tarafta doğru algılanması da elzemdir. 49

12 G-20 Platformunda Yükselen Piyasa Ekonomileri ve Türkiye nin Rolü Krizle İvmelenen Normalleşme, Algılama Sorunları, Yönetişim/İletişim Problemleri ve Piyasaya Yansımaları Osman Cevdet Akçay Başekonomist, Yapı Kredi İktisadi Araştırmalar Vakfı Semineri İstanbul Ticaret Üniversitesi 28 Kasım 2012 Dünya Üretimindeki Paylar (Reel, SAG Paritesine göre düzeltilmiş seriler) Kaynak: Bridgewater - Why Countries Succeed and Fail Economically (Ray Dalio, 2011) 50

13 Dünya Çıktısı nın Yüzdesi Olarak ABD Çıktısı (SAG Paritesine göre düzeltilmiş seriler) Kaynak: Bridgewater - Why Countries Succeed and Fail Economically (Ray Dalio, 2011) Global Financial Data ve Bridgewater Beklentileri Dünya Çıktısı nın Yüzdesi Olarak Çin in ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıktıları (Reel, SAG Paritesine göre düzeltilmiş seriler) Kaynak: Bridgewater - Why Countries Succeed and Fail Economically (Ray Dalio, 2011) Global Financial Data ve Bridgewater Beklentileri 51

14 Reel GSYİH (En büyük ekonominin yüzdesi olarak) Kaynak: Bridgewater - Why Countries Succeed and Fail Economically (Ray Dalio, 2011) Global Financial Data ve Bridgewater Beklentileri G-20 İçindeki Paylar - Üretim Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye (SAG Paritesine göre düzeltilmiş seriler) Kaynak: IMF, YKY Analitik Modelleme ve Makroekonomik Araştırma Bölümü 52

15 Ekonomik Büyüklük Sıralaması - Yıl: 2050 Kaynak: HSBC World in Dünya Bankası, BM Popülasyon Projeksiyonları, HSBC Beklentileri Ekonomik Büyüklük Sıralaması - Yıl: 2050 (devam) Kaynak: HSBC World in Dünya Bankası, BM Popülasyon Projeksiyonları, HSBC Beklentileri 53

16 Ekonomik Büyüklük Sıralaması - Yıl: 2050 (devam) Kaynak: HSBC World in Dünya Bankası, BM Popülasyon Projeksiyonları, HSBC Beklentileri Ekonomik Büyüklük Sıralaması - Yıl: 2050 (devam) Kaynak: HSBC World in Dünya Bankası, BM Popülasyon Projeksiyonları, HSBC Beklentileri 54

17 Orta ve Güney Amerika: Ekonomik Altyapı Kaynak: HSBC World in World Bank, Political Risk Services International Country Risk Guide, Freedom House Political Rights Index Orta ve Güney Amerika: Demografik Değişim Kaynak: HSBC World in 2050 BM Nüfus Projeksiyonları 55

18 Orta ve Güney Avrupa: Ekonomik Altyapı Kaynak: HSBC World in World Bank, Political Risk Services International Country Risk Guide, Freedom House Political Rights Index Orta ve Güney Avrupa: Ekonomik Altyapı Kaynak: HSBC World in 2050 BM Nüfus Projeksiyonları 56

19 Turkey s Financial Conundrum Commentary By Joe Parkinson The bank s monetary policy committee on Friday completed the second act of a hocus-pocus plan to simultaneously slow booming credit growth and curb the inflows of hot money that s threatened to destabilize Turkey s rapid recovery. Policymakers in Ankara have gambled that cutting rates to dissuade speculative investors is less risky than firing a domestic consumer boom that some fear could see the economy overheat. It s too early to judge whether the complicated policy shift will have the desired effect: reducing hot money flows and cooling runaway lending rates. But the policy push has split the market the abrupt shift in policy calls the bank s credibility into question. Conclusion: Brown Brothers Harriman said in a research note that the rate cut was as we feared, adding that the attempt to fine tune policy with a combination of policy rate cuts and reserve requirement hikes is a clumsy one. Turkey's Rate Gamble May Pay Off By Cynthia Lin Last year, while other emerging-market central banks felt the frustration of seeing their interest-rate increases drive up local currencies and spur inflows of volatile "hot money," Turkey's central bank opted for a less conventional approach to fighting inflation. Against criticism that it was playing with fire, the country's central bank went the other way: It cut rates, supporting a weaker lira, and instead turned to bank reserve requirements as the primary weapon for containing credit growth and its overheating effects. Now, one month since that surprising move, there is evidence to suggest the Turkish strategy is working, at least for now. It could even become a model for other emerging-market central banks that are now dealing with a real conundrum. Mr. Biszko said other countries have started following Turkey's lead. Developing nations such as China, Russia, Poland and India have all raised reserve requirements. 57

20 Çıktı Açığı Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma Temel Faiz ve Borç Sürdürülebilirliği Dinamiği Kaynak: TCMB 18 r-g ort ort

21 Büyük Transformasyon: Gösterge Faiz vs. TCMB ON Kaynak: TCMB GSYİH Kaynak: TÜİK 59

22 GSYİH Çeyreklik Büyüme (Efektif Gün Sayısı ve Mevsimsellikten Arındırılmış) Kaynak: TÜİK GSYİH Düzey (Efektif Gün Sayısı ve Mevsimsellikten Arındırılmış) Kaynak: TUİK, TDM 60

23 Büyümeye Katkılar Kaynak: TÜİK Büyümeye Katkılar: İthalat - Özel Yatırım (Blanchard?) Kaynak: TÜİK 61

24 Sanayi Üretimi Kaynak: YK Ekonomik Araştırma Sanayi Üretimi Seviye (Takvim ve Mevsimselsel Etkilerden Arındırılmış Seri) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 62

25 Sanayi Üretimi Aylık Büyüme Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma Kapasite Kullanımı Kaynak: TCMB 63

26 İşsizlik Kaynak: TÜİK, TDM İş Gücüne Katılım Oranı (Mevsimsel düzeltilmiş seri) Kaynak: TÜİK 64

27 İstihdam (Mevsimsel düzeltilmiş seri) Kaynak: TÜİK Ücret Endeksleri Kaynak: TÜİK 65

28 Ücret Endeksleri Kaynak: TÜİK Enflasyon Kaynak: TÜİK, TDM 66

29 Özel Kapsamlı Tüfe Kaynak: TÜİK Mal ve Hizmetler Enflasyonu Kaynak: EUROSTAT 67

30 Enflasyon Kaynak: Kendi Hesaplamalarımız Inflationary Dynamics Being Tamed Take the more popular and relevant CPI first. β 0 has been displaying a dramatic fall from around 1.5 levels in 2004 to 0.4 levels in 2006, currently hovering around 0.17 levels for the last two years. β 1, on the other hand, has moved from 0.71 to 0.91 levels for the same periods in question, finally seeming to have anchored around levels. The joint movement of these two parameters is thus in line with a secular reduction in inflation argument and that should sound quite comforting. Yet the buck probably stops here for our model as far as prediction regarding the future course of disinflation goes. PPI picture differs drastically from that of CPI. β 0 for the PPI equation is almost 10 times as high as that in CPI, and it has come down to 1.85 levels from around 2.70 in 2004 and roughly 2.10 in β 1 similarly moved from 0.35 to 0.50 and finally to 0.57 levels for the same time periods and is still far away from approaching 1. These two parameters look also fairly resilient around their current values and are discernibly more rigid compared to their CPI counterparts. Corresponding elasticity coefficients for oil price and exchange rate stand at and 0.255, respectively. These are figures that are way above those pertaining to those for CPI, implicating that exchange rate and oil price movements are significant cost push items with much lower impact on consumer prices. 68

31 Time-varying Coeffients: CPI Equation Enflasyon Beklentisi Kaynak: TCMB 69

32 TCMB Beklenti Anketi Kaynak: TCMB Mali Denge Vesikalık Resim: Vergi Gelirleri vs. Faiz-Dışı Giderler Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, YK Ekonomik Araştırma 70

33 Dış Ticaret Dengesi Kaynak: TCMB Dış Ticaret Dengesi Kaynak: TCMB 71

34 Miktar Endeksleri Kaynak: YK Ekonomik Araştırma Cari Denge Kaynak: TCMB, TDM 72

35 Cari Açık Finansman Kaynakları Kaynak: TCMB, YK Ekonomik Araştırma Net Borçlanma Kaynak: TCMB, TDM, Yk Ekonomik Araştırma 73

36 Borçluluk Yaratmayan Finansman Kaynak: TCMB, TDM, Yk Ekonomik Araştırma Reel Döviz Kuru Şokuna İthalat tepkisi * %4.8 lik şokun etkisi ( stokastik oynaklığın ortalama büyüklüğü) Kaynak: YK Ekonomik Araştırma 74

37 Time Varying Elasticities of CAD* * Source: Akçay, C. and Ocakverdi, E. (2012). Rigid Perceptions on Current Account Dynamics in a Changing Economy. Yapı Kredi Invest Discussion Piece Series. January 20, Decomposition of uncertainty in CA dynamics* * Source: Akçay, C. and Ocakverdi, E. (2012). Rigid Perceptions on Current Account Dynamics in a Changing Economy. Yapı Kredi Invest Discussion Piece Series. January 20,

38 Signs of Regime Switching Behavior of CAD* * Source: Akçay, C. and Ocakverdi, E. (2012). Only Seeking License to Speculate on Current Account Dynamics. Yapı Kredi Invest Discussion Piece Series. March 9, Signs of Regime Switching Behavior of CAD* * Source: Akçay, C. and Ocakverdi, E. (2012). Only Seeking License to Speculate on Current Account Dynamics. Yapı Kredi Invest Discussion Piece Series. March 9,

39 Reel Faiz / Reel Efektif Döviz Kuru Kaynak: TUİK, TCMB Reel Döviz Kuru: TCMB Becerebildi mi? 77

40 Bono Stokunda Paylar: Yurtiçi vs. Yurtdışı Yerleşikler Kaynak: TCMB Krediler Seviye Kaynak: TCMB 78

41 Kredi Trend Analizi Kurumsal Krediler vs. Tüketici Kredileri (haftalık % değişim- 8 haftalık ortalama) Kaynak: TCMB, BDDK 79

42 Tüketici Kredileri (haftalık % değişim- 8 haftalık ortalama) Kaynak: TCMB Kredi / Mevduat Kaynak: TCMB, BDDK, YK Ekonomik Araştırma 80

43 Kredi Riski Endikatörü- Toplam Krediler GINI Katsayısı 0,4500 0,4400 0,4300 0,4200 0,4100 0,4000 0,3900 0,3800 0,3700 0,3600 0, Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 81

44 Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 82

45 Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 83

46 Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 84

47 Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 85

48 Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) K, YK Ekonomik Araştırma Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 86

49 Gelir Gruplarının Tüketim Davranışlarındaki Değişim ( ) Kaynak: TÜİK, YK Ekonomik Araştırma 87

50 Prof. Dr. Adem ŞAHİN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Akçay a çok teşekkür ediyoruz. Bizlere çok akıcı bir tebliğ sundu. Şimdi efendim Yeni Dönem Türkiye Ekonomisinin Plan Öncelikleri konusunda tebliğini sunmak üzere sözü Sayın Erhan Usta bey e bırakıyorum. Buyurunuz efendim. 88

AYLIK BÜLTEN Temmuz 2014 Sayı:202

AYLIK BÜLTEN Temmuz 2014 Sayı:202 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2014 Sayı:202 Avrupa Merkez Bankası nın faiz indirimi ve genişleyici adımları, Haziran ayında piyasaları destekledi. Ayrıca, FED in düşük faiz ortamının devamına yönelik açıklamaları,

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde...

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Temmuz 2014 İçindekiler Özetle... 2 Global ortam 4 Türkiye ekonomisi 12 - Büyüme ve istihdam - Enflasyon ve para politikası - Bütçe ve maliye politikası

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 ODTÜ Gelişme Dergisi, 39 (Ağustos), 2012, 179-196 Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 Altan Aldan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel

Detaylı

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Aralık 2011-10 TL KDV Dahil 67 71 10 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile söyleşi VERGİ USUL KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNU NU YENİDEN YAZACAĞIZ 16 Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2

TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 69, ss. 47-66 TÜRKİYE DE FAİZ VE KUR POLİTİKALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* Süleyman DEĞİRMEN 1 ve Filiz ELMAS 2 Özet Türkiye de faiz kur makası nedeni ile 1989

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Ocak 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme Global ortam: Büyüme zayıf, ABD normalleşmeye hazır, petrol fiyatı çöküşte... Üçüncü çeyrek

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Ağustos 2014 Sayı:203

AYLIK BÜLTEN Ağustos 2014 Sayı:203 AYLIK BÜLTEN Ağustos 2014 Sayı:203 Jeopolitik gerginliklerden fırsat buldukça yukarı hareketini devam ettirmeye çalışan global piyasalar, Temmuz ayında dalgalı seyirler izledi. Merkez Bankası nın faiz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EKİM 2011 Sayı: 169

AYLIK BÜLTEN EKİM 2011 Sayı: 169 AYLIK BÜLTEN EKİM 211 Sayı: 169 Küresel resesyon endişeleri ve Euro bölgesinde devam eden borç krizine yönelik artan kaygılar piyasalarda sert satışlara neden oldu... Yurt dışında yaşanan sert satışlara

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Nisan 2014 Sayı:199

AYLIK BÜLTEN Nisan 2014 Sayı:199 AYLIK BÜLTEN Nisan 2014 Sayı:199 Gelişmekte olan ülkelerde yaşananlar, Mart ayında global risk algısını artırdı. Kırım ın Rusya ya katılma kararı ve FED den faiz artırımına ilişkin gelen açıklamalar, dalgalı

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 Sayı: 175

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 Sayı: 175 AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 Sayı: 17 Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı bol likidite ortamında 2012 nin ilk iki ayını yüksek performansla geçiren dünya borsalarında pozitif seyir Mart ayında da korunmaya

Detaylı

Haftalık Ekonomi Raporu. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler...

Haftalık Ekonomi Raporu. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler... Haftalık Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar 6 Nisan 212 Bu Haftaki Yazımız.. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma

Detaylı

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz?

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz? Bir ay öncesine kadar, siyasi bir istikrarsızlığın, mevcut kırılganlıklar nedeniyle ekonomide de istikrarsızlığa yol açabileceği; bu nedenle de herkesin dikkatli olması gerektiği uyarıları çeşitli çevrelerce

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Şubat 11 İÇİNDEKİLER Yurtiçi Ekonomi Raporu Dış Borç Stoku Risk Unsuru Olabilir mi? Türkiye ekonomisinin krizle kesintiye uğrasa da gösterdiği istikrarlı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

ASCK1EDVA. "Yatırım teşviklerinde şehirler arasında haksız rekabete yol açılmamalıdır"

ASCK1EDVA. Yatırım teşviklerinde şehirler arasında haksız rekabete yol açılmamalıdır ASCK1EDVA OCAK / ŞUBAT 2014 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI Nurettin ÖZDEBİR: "Yatırım teşviklerinde şehirler arasında haksız rekabete yol açılmamalıdır" Cevdet YILMAZ: "Türkiye orta gelir tuzağına düşmeden,

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ 2014 İÇİNDEKİLER 1. Dünya Ekonomisine Bakış 07 1.1 Dünya Ekonomisi

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye H.SOYLU Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye Hülya SOYLU * Özet Küresel ekonomi, öncelikle gelişmiş ekonomilerde başgösteren finansal krizin etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Sistemi

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı