Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Eylül 2009

55

56 BÖLÜM 1 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

57 HBL İstanbul Eylül 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : Ticaret Ünvanı : Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Adres : Abide-i Hürriyet Caddesi, Geçit Sokak No: Şişli, İstanbul-Türkiye Posta Kutusu : P.K. 8 Şişli, İstanbul-Türkiye Telefon : (Pbx) Faks : SWIFT : HABBTRIS E-Site : E-Posta :

58 A) Döneme ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler AKTİFLER ( Bin TL ) Eylül 2009 Aralık 2008 Nakit Değerler ve Merkez Bankası 2,298 1,699 Bankalar ve Mali Kuruluşlar 101,385 43,169 Menkul Değerler 12,081 13,384 Krediler 22,742 20,745 Takipteki Krediler (Net) - 86 Sabit Kıymetler 1,069 1,098 Diğer Aktifler AKTİF TOPLAMI 140,304 80,773 PASİFLER ( Bin TL ) Eylül 2009 Aralık 2008 Mevduat 79,605 8,104 Alınan Krediler 16,797 31,409 Para Piyasalarına Borçlar 2,964 3,031 Karşılıklar Diğer Pasifler 1,184 1,701 Ödenmiş Sermaye 30,000 30,000 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 6,009 1,558 Dönem Karı/Zararı 3,022 4,451 Diğer Özkaynak PASİF TOPLAMI 140,304 80,773 GELİR TABLOSU ( Bin TL ) Eylül 2009 Aralık 2008 Faiz Gelirleri 5,797 8,113 Faiz Giderleri 842 1,850 Net Faiz Gelirleri 4,955 6,263 Faiz Dışı Gelirler Faiz Dışı Giderler 1,695 2,055 Kambiyo Kar/Zararı Vergi Karşılığı (±) (834) (1,132) Net Kar/Zarar 3,022 4,451

59 Aktifler 100% Diğer Aktifler 80% Krediler 60% 40% Menkul Değerler 20% Bankalar 0% Eylül 2009 Aralık 2008 Nakit Değerler ve TCMB Kredilerimiz, 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle hedef kitlemiz olan orta ve büyük ölçekli firmalarla ilgili yaptığımız çalışmaların yanı sıra, seçilmiş faktoring firmalarıyla varolan ilişkilerimizi devam ettirmek neticesinde 22,742 (Bin) TL bakiye ile aktiflerimiz içerisinde % 16,21 pay sahibi olmuştur. Banka mızın menkul kıymetleri, TP ve yabancı para cinsinden devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Toplam aktiflerimizin % 8,61 lik kısmını menkul kıymetlerimiz oluşturmaktadır. Aktiflerimizin % 72,26 sı ise Bankalardan oluşmaktadır. Bankalar hesabımızın Eylül 2009 sonundaki bakiyesi 101,385 (Bin) TL olmuştur. Nakit Değerler ve TCMB hesabımızdaki bakiye ise aktif toplamımızdan % 1,64 pay alarak 2,298 (Bin) TL olmuştur.

60 Pasifler 100% Özkaynak 80% Diğer Pasifler 60% 40% Para Piyasalarına Borçlar 20% Alınan Krediler 0% Eylül 2009 Aralık 2008 Mevduat Bankamızın mevduat toplama fonksiyonu çok sınırlı olmakla birlikte Eylül 2009 sonunda 79,605 (Bin) TL ye ulaşmış olup bu rakam toplam pasiflerimizin %56,74 ünü oluşturmaktadır. Aktif ve pasiflerdeki kalemlerin değişimi, yurtdışından alınan kredilerle açıklanabilir. Sağlanan kaynaklar ağırlıklı olarak yurtiçi bankalara plase edilmiş, kaynak maliyeti ile plasman geliri arasındaki marj bankamız tarafından gelir olarak değerlendirilmiştir Banka mızın pasif büyüklüğünün % 6,84 ünü yurtdışı grup bankalarından, yurtdışı banka, kuruluş ve fonlardan ülke limiti çerçevesinde alınan kısa vadeli krediler, % 5,13 ünü ise yurtiçi banka ve kuruluşlardan alınan kısa vadeli krediler oluşturmaktadır.

61 Özkaynaklar Özkaynaklarımızın detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Özkaynaklar ( Bin TL ) Eylül 2009 Aralık 2008 Ödenmiş Sermaye 30,000 30,000 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 6,009 1,558 Dönem Karı/Zararı 3,022 4,451 Diğer Özkaynak Toplam Özkaynak 39,413 36, % Diğer Özkaynak 80% 60% Dönem Karı/Zararı 40% 20% Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0% Eylül 2009 Aralık 2008 Ödenmiş Sermaye Bankamızın mevcut ödenmiş sermayesi 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle 30,000 (Bin) TL olup 2009 yılı içerisinde herhangi bir sermaye artışı gerçekleşmemiştir.

62 Gelir Tablosu 100% Vergi Karşılığı (±) 80% Kambiyo Kar/Zararı 60% 40% Faiz Dışı Giderler 20% Faiz Dışı Gelirler 0% -20% Eylül 2009 Aralık 2008 Faiz Giderleri Faiz Gelirleri 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle gerçekleşen net faiz gelirleri 4,955 (Bin) TL (Aralık 2008: 6,263 (Bin) TL) ve net ücret ve komisyon gelirleri 570 (Bin) TL (Aralık 2008: 817 (Bin) TL) gelir kalemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Faiz gelirlerinin içerisindeki dağılım gözönünde bulundurulduğunda Banka mızın faiz gelirinin en önemli kaynakları bankalardan ve menkul değerlerden alınan faizlerdir. Faiz giderlerinin ise en büyük bölümünü kullanılan kredilere ödenen faizler oluşturmaktadır. Faiz dışı gelirlerin içerisindeki, net ücret ve komisyon geliri bankanın kullandırdığı gayri nakdi kredilerin (akreditifler ve teminat mektupları) komisyonlarından oluşmaktadır.

63 Nazım Hesaplar Nazım Hesaplar ( Bin TL ) Eylül 2009 Aralık 2008 Teminat Mektupları 856 5,734 Akreditifler 13,120 7,451 Diğer Nazım Hesaplar 101,000 72,285 TOPLAM 114,976 85, % 80% 60% 40% Diğer Nazım Hesaplar Akreditifler 20% 0% Eylül 2009 Aralık 2008 Teminat Mektupları Bankamızın kullandırmış olduğu teminat mektupları Eylül 2009 sonunda 856 (Bin) TL, akreditiflerimiz de 13,120 (Bin) TL olmuştur. Kullandırmış olduğumuz gayrinakdi kredilerin sektörel sınıflandırmasına baktığımız zaman İnşaat sektörü, Hizmet sektörü (Toptan ve perakende ticaret ve Mali kuruluşlar), İmalat Sanayi ve Diğer sektörler gözümüze çarpmaktadır.

64 Sermaye Yeterliliği Bankamızın konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle % 64,16 dır. Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullanılır. Konsolide Olmayan Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Özet Bilgi Eylül 2009 Aralık 2008 Kredi Riskine Esas Tutar (KRET) 47,276 33,509 Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET) 5,188 2,538 Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET) 8,944 5,804 Özkaynak 39,399 36,321 Özkaynak / (KRET+PRET+ORET)x100 64,16% 86,79%

65 B) Bankanın Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Merkezi Pakistan da olan Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi (Banka), 6224 ve 7129 sayılı kanunlar uyarınca, Ocak 1983 te İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ve Kasım 1984 te de İzmir Şubesi ile Türkiye de bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Faaliyetlere ilişkin karar 3 Nisan 1983 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Habib Bank Limited yönetimi, 15 Ekim 1994 tarihi itibariyle, İzmir Şubesi nin faaliyetlerini İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin faaliyetleriyle birleştirme kararı almıştır. Böylelikle, İzmir Şubesi nin tüm gerçekleşmiş ve şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri işletmenin sürekliliği ilkesi doğrultusunda, 14 Ekim 1994 tarihindeki defter değeriyle İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ne aktarılmıştır. Birleşmeden sonraki faaliyetler İstanbul Türkiye Merkez Şubesi adı altında sürdürülmektedir. Dönem içinde ana sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. C) Bankanın Sermaye ve Ortaklık Yapısı 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle, Banka nın nominal sermayesi, tamamı ödenmiş olmak üzere 30,000 (Bin) TL dir (Aralık 2008: 30,000 (Bin) TL). İstanbul da bir şube ile hizmet veren Banka nın sermayesinin tamamı merkezi Karaçi, Pakistan da bulunan Habib Bank Limited e aittir.

66 D) Müdürler Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır. Müdürler Kurulu Adı Soyadı Görevi Bankada Sahip Oldukları Pay Ayşe Şebnem TÜRKAY Müdürler Kurulu Başkanı % 0 Meltem SAVAŞAN Müdürler Kurulu Üyesi % 0 Jamshed KHAN Müdürler Kurulu Üyesi % 0 İlker ZEHİR Müdürler Kurulu Üyesi % 0 Genel Müdür ve Yardımcıları Adı Soyadı Görevi Bankada Sahip Oldukları Pay Ayşe Şebnem TÜRKAY Genel Müdür % 0 Meltem SAVAŞAN Genel Müdür Yardımcısı % 0 Denetim Komitesi Adı Soyadı Görevi Bankada Sahip Oldukları Pay İlker ZEHİR Başkan % 0

67 E) Müdürler Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yaşanan global finansal krizin Türkiye ekonomisinde yarattığı daralma ve dış finansmanın daha kısıtlı ve pahalı hale gelmesi neticesinde oluşan likidite sıkıntısının da etkisiyle ülkemizde en fazla etkilenen kesim olan reel sektöre geçen yıl olduğu gibi 2009 yılının ilk dokuz aylık dönemi içerisinde de destek vermeye ve Bankamız açısından da gerekli tedbirleri alarak bu sektörü fonlamaya ve ülke ekonomisine destek olmaya devam etmekteyiz un sonuna yaklaşırken tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de yavaş da olsa bir toparlanmanın sinyalleri gelmeye başlamış olup ihracatın yıllık bazda düşüş hızının yavaşlaması, kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endekslerindeki olumlu gelişmeler Türkiye ekonomisinin kötü günleri geride bırakmaya başladığı yönündeki görüşleri desteklemektedir. Bilindiği gibi ülkemiz Ekim ayı içerisinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası nın yıllık toplantılarına evsahipliği yaptı. Bu toplantılarda hem organizasyonumuzla hem de bankacılık sistemimizdeki başarıyla Türkiye olarak göz doldurduk. Kriz esnasında Türk bankalarının Merkez Bankası nın para politikalarına ilişkin aldığı isabetli kararlar ve sektörü düzenlemeye yönelik doğru hamlelerin yapılması ile güçlenen finans sistemi neticesinde başarılı olduğu IMF in en yetkili ağızlarından ve dünya finans çevrelerinden birçok önemli isim tarafından ifade edilmiş ve Türk bankacılık sisteminin dünyanın birçok bölgesine göre daha güçlü bir yapıda olduğu belirtilmiştir. HBL Istanbul olarak bundan önce olduğu gibi hedefimiz olan sağlam nakit/gayrinakit kredi verilebilecek reel sektör şirketleri ve finansal kurumlar başta olmak üzere A-B grubu müşterilerin portföye katılması, bono veya banka plasmanlarının azaltılması ve daha yüksek getirili kredi portfoyünde artış sağlanması konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. HBL Istanbul olarak Eylül 2009 sonunda bütçelenen hedeflerimiz tutturulmuş ve gelir kalemlerinde bütçenin üzerinde kalınmıştır. Bono portföyümüzün yaklaşık % 23,5 i Temmuz ve Ağustos ayları içinde itfa olmuştur. Bu itfanın bir kısmını yenileyerek yatırımlarımızı bu yönde de devam ettirmeyi düşünmekteyiz. Bankamız 2009 yılı Eylül ayı sonunda 3,856 (Bin) TL brüt, 3,022 (Bin) TL net kara ulaşmış ve yukarıda da bahsedildiği gibi bu rakam bütçe hedefimizin yaklaşık % 15 üzerinde gerçekleşmiştir. Sermaye Yeterlilik Rasyomuz % 64,16 ya ulaşmıştır. Kredi rakamımız yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre % 26,25 oranında artış göstermiştir. HBL ve HBL İstanbul olarak bundan sonrada her zaman olduğu gibi Türkiye ye olan güvenimiz tam olarak, asıl misyonumuz olan Pakistan Türkiye arasındaki ticarete aracılık faliyetlerimizle büyüyerek devam etmek, aktif kalitemizi bozmadan ve gerekli tedbirlerimizi alarak krediler hacmini geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ayşe Şebnem Türkay Müdürler Kurulu Başkanı Genel Müdür

68 F) Personel ve Şube Sayısına, Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bankanın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi Bankamız Türkiye de sadece İstanbul şubesi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 16 dır. Bankamız, Türkiye de Şube Açan Yabancı Bankalar statüsünde olup TL ve dövizli her türlü bankacılık hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilmek, Türkiye ye dışarıdan döviz mevduatı kabul etmek ve döviz tutmak yetkilerine sahiptir. Bankamız uygulamada, genelde komisyon bazlı işlemlere ve dış ticaretin finansmanına ağırlık vermektedir. Bankamız, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2009 yılında da, Pakistan ve Türkiye arasındaki ticareti finanse etmeye devam etmekte, bunun yanı sıra orta-büyük ölçekli ulusal şirketlere gayri nakdi ve nakdi krediler açarak üretime katkıda bulunmakta ve tüm bunları yaparken de global ekonomik durumları dikkatle gözlemleyerek kendisi için gerekli tüm önlemleri almaktadır. G) Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle ilgili Olarak Araştırma Geliştirme Uygulamaları Şubemizin sunmakta olduğu hizmet ve ürünlerin çeşitliliğinde 2009 yılında önemli bir değişiklik öngörülmemektedir. Tek şubeli olarak faaliyetini sürdüren bankamızın 2009 yılında yine boyutlarıyla orantılı kurumsal risk alarak ve ağırlıklı olarak gayri nakdi kredilerini arttırarak büyümesi hedeflenmektedir. Yeni hizmet ile ürünlerin oluşturulmasına ilişkin faaliyetler Pakistan da bulunan Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmektedir yılında yapmış olduğumuz ilave sermaye desteğiyle 2009 yılında da ticaret ve kredi hacmini temkinli olarak genişletmeye yönelik pazarlama faliyetlerine ağırlık verilmekte ve mevduat hacmimizi artırmak için mevduat toplama çalışmalarına devam etmekteyiz. Organik büyümenin fayda-maliyet analizi yapılarak sonraki yıllarda atılacak adımlar tespit edilmektedir.

69 BÖLÜM 2 YÖNETİME ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

70 A) Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticilerine İlişkin Bilgiler Adı Soyadı Ayşe Şebnem TÜRKAY Meltem SAVAŞAN Görevi Müdürler Kurulu Başkanı - Genel Müdür Müdürler Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Lisans 23 Yıl Lisans 11 Yıl Jamshed KHAN İlker ZEHİR Müdürler Kurulu Üyesi - Operasyon Müdürü Lisansüstü 19 Yıl Müdürler Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı Lisans 15 Yıl Haluk ÇAKAR İç Kontrol Müdürü Lisans 16 Yıl Aron KÜÇÜKMATALON İç Denetim Müdürü Lisans 15 Yıl Aysun BİÇER Risk Yönetim Müdürü Lisans 15 Yıl

71 Ayşe Şebnem TÜRKAY Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi / M.B.A Boğaziçi Üniversitesi / İşletme Bölümü İş Deneyimi : Habib Bank - Genel Müdür ve Müdürler Kurulu Başkanı /... Strateji Araştırma ve Danışmanlık Ltd. - Yönetici Ortak / 1999 Tekfen Menkul Kıymetler - Genel Müdür / 1998 Garanti Yatırım Bankası - Kıdemli Genel Müdür Yrd / 1997 Chase Manhattan Bank, İstanbul Şubesi Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yrd / 1996 Kurumsal Finans 2. Müdür Yardımcısı / 1992 Sermaye Piyasaları Yrd.Hazine Sorumlusu / 1989 Yardımcı Hazine Sorumlusu / 1988 İstanbul&Londra Şubeleri - Management Trainee / 1986 Meltem SAVAŞAN Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi / Ekonomi Bölümü İş Deneyimi : Habib Bank - Genel Müdür Yrd.ve Müdürler Kurulu Üyesi /... Alternatifbank A.Ş. - Pazarlama Müdürü / 2002 Alternatifbank A.Ş. - Müdür Yardımcısı / 1997 Bank Ekspres A.Ş. - Uzman / 1995 Rehau Gmbh - Ürün Müdürü / 1993 Jamshed KHAN Eğitim : Uluslararası İslam Üniversitesi, Islamabad / İşletme Master İslamiyet Üniversitesi, Bahawalpur / İktisat Master Pencab Üniversitesi / Bilim Lisansı İş Deneyimi : Habib Bank Limited, İstanbul - Operasyon Müdürü /... Habib Bank Limited, Oman - Operasyon Müdürü / 2006 Habib Bank Limited, İslamabad - Kurumsal Şb.- Dept.Sor.1991 / 2002 Habib Bank Limited - Eğitim Bölümü / 1991

72 İlker ZEHİR Eğitim : Anadolu Üniversitesi / İktisat Fakültesi İş Deneyimi : Habib Bank - Denetim Komitesi Başkanı /. Habib Bank - Fin.Kontrol Müdür Yrd.ve Den.Kom.Üyesi / 2007 Anadolu Finans Kurumu - Bütçe Raporlama Uzmanı / 2004 Egebank - Şef Yrd / 1998 Haluk ÇAKAR Eğitim : Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Deneyimi : Habib Bank - İç Kontrol Müdürü /. Habib Bank - İç Sistemler Müdürü ve Den.Kom.Başkanı / 2007 Anadolu Bank A.Ş. - İç Kontrol Başkanı / 2006 Ulusal Bank - Uzman / 1998 Saudi American Bank - Uzman / 1997 Aron KÜÇÜKMATALON Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi / İşletme Bölümü İş Deneyimi : Habib Bank - İç Denetim Müdürü /. Natsan Pasl.Çelik Mutf.Eşy.San.Tic.Ltd.Şti.- Muhasebe / 2008 ING Bank İstanbul Şube Müdür Yrd / 2004 Türk Sakura Bank İç Denetim - Müdür / 1999 Türk Sakura Bank Muhasebe ve Mali Kont.- Uzman / 1998 Aysun BİÇER Eğitim : Mimar Sinan Üniversitesi / İstatistik Bölümü İş Deneyimi : Habib Bank - İç Kontrol Müdürü /. Habib Bank İhracat Müdür Yardımcısı / 2007 Garanti Bankası Dış Ticaret - Yönetmen / 2002 Osmanlı Bankası Şef, Şef Yrd., II.Müdür / 2000

73 B) Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri Şube statüsünde olduğumuzdan bankamızda atanmış bir denetçi bulunmamaktadır. C) Kredi Komitesi ve Risk Yönetimi Kapsamında Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleri ile Bu Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyeler ile İç Denetim ve Kontrolden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesinin Ad ve Soyadları ile Asli Görevleri Hakkında Bilgiler Bankamız bünyesinde mevcut komiteler ve üyeleri aşağıda yer almaktadır; Kredi Komitesi Yeni kredi tahsis edilmesi, kredi iptal veya azaltmaları ile sorunlu kredileri görüşmek amacı ile gerektiğinde toplanır. Ayşe Şebnem TÜRKAY - Başkan - Genel Müdür Jamshed KHAN - Üye - Operasyon Müdürü Meltem SAVAŞAN - Üye - Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Aktif-Pasif (ALCO) Komitesi Aylık olarak toplanır ve rapor üretir. Ayşe Şebnem TÜRKAY - Başkan - Genel Müdür İlker ZEHİR - Üye Denetim Komitesi Başkanı Sedat Sami SUCU - Üye - Muhasebe Müdürü Aysun BİÇER - Üye - Risk Yönetim Müdürü Operasyonel Risk Komitesi Aylık olarak toplanır. Haluk ÇAKAR - Başkan - İç Kontrol Müdürü Jamshed KHAN - Üye - Operasyon Müdürü Sedat Sami SUCU - Üye - Muhasebe Müdürü Aron KÜÇÜKMATALON - Üye - İç Denetim Müdürü Denetim Komitesi Her üç ayda bir kendisine bağlı olarak çalışan İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim birimleri müdürleri ile toplanır ve rapor üretir. İlker ZEHİR - Başkan

74 D) Müdürler Kurulu ve Komite Üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler Kredi, Aktif-Pasif ve Operasyonel Risk Komiteleri belirlenen sıklıklarda başkan ve üyelerinin devamlı ve eksiksiz katılımları ile toplantılarını gerçekleştirmiştir. Toplantılarda alınan kararlar raporlanmış, kararların sonuçları takip eden toplantılarda ele alınmıştır. E) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Şube statüsünde olduğumuzdan bankamızda mevcut değildir. F) İnsan Kaynakları Uygulamaları Açık pozisyonlar için, pozisyonun gerektirdiği özellik, yetenek ve tecrübelere göre adaylar seçilir. Adaylar ile görüşmeler sırasıyla, ilgili birim müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından yapılır. Uygun bulunan adaylar Genel Müdür lüğe (Merkez Ofis Pakistan) bildirilerek onay alınır. Sonuçları olumlu olan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılır. Bankamızda performans değerlemesi yılda bir kez yapılmakta ve Genel Merkez imizin bulunduğu Pakistan a bu bilgiler iletilmektedir. Bu performans değerlendirmeleri neticesinde, uygun pozisyonun mevcut olması durumunda terfiler yapılmaktadır. Banka çalışanlarının üyesi bulunduğu vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar yoktur. G) Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemler Banka Merkezi Pakistan Habib Bank Limited in tamamına sahip olduğu bir şube statüsündedir. Bankanın ortakları % 51 Aga Han Ekonomik Gelişim Fonu ile % 49 Pakistan devletidir. Banka her iki ortak grubu ile iş/kredi ilişkisi içinde değildir. Banka Merkez veya diğer şubelerden yabancı para fonlama sağlamakta ve zaman zaman kendisine Merkez veya şubelerden yönlendirilen akreditif ve garanti mektuplarına teyid ilave etmektedir. Ayrıca banka yabancı para hesaplarından en aktif olan ABD Doları ve Euro hesaplarının bir kısmını sırasıyla ABD ve Belçika daki şubelerinde tutmaktadır. Bankanın Türkiye de veya yurt dışında konsolidasyona tabi iştiraki bulunmamaktadır. H) Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler Yoktur.

75 BÖLÜM 3 FİNANSAL BİLGİLER ve RİSK YÖNETİMİ

76 A) Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Eylül 2009 Ara Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Denetim Komitesi Bankamızın İstanbul şubesi bünyesinde BDDK nın İç Sistemler Yönetmeliği çerçevesinde 2007 yılı içerisinde yeniden bir organizasyona gidilerek Denetim Komitesi kurulmuş, İç Denetim Müdürlüğü, İç Kontrol Müdürlüğü ve Risk Yönetim Müdürlüğü adlarıyla 3 bölüm oluşturularak Denetim Komitesine bağlanmış ve Müdürler Kurulu da denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere bir görevlisini Denetim Komitesi Başkanı olarak atamıştır. Bankamız bünyesinde Teftiş birimi faaliyetini yürütmekte olan İç Denetim Müdürlüğüne ilave olarak, Merkez Ofis Pakistan dan da her yıl Teftiş faaliyetini ifa etmek amacı ile bir ekip tayin edilmektedir. Denetim Komitesi, Müdürler Kurulu adına iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe sistemleri ile finansal verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü korumakla, bağımsız denetim kurumları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti veren kuruluşların Müdürler Kurulu tarafından seçilmesinde yeterli ön değerlendirmeleri yapmakla, Müdürler Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli bir şekilde izlemekle ve İç Sistemlerin işleyiş ve etkinliğinin sağlanarak gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamakla sorumludur. Denetim Komitesi bir üyeden oluşmaktadır. Üye Görevi Üye Tanımı Eğitim Durumu : İlker ZEHİR : Komite Başkanı : Bağımsız Üye : Lisans Denetim Komitesi iç sistemler birim yöneticileriye en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört defa toplanır. İç Sistemler gözden geçirilerek gerek görülen durumlarda süreçler ve düzenlemeler revize edilerek tekrardan yapılandırılır. Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları belirlenmiş, Müdürler Kurulu tarafından onaylanmıştır.

77 2009 Yılı 9 Aylık İç Sistemler Faaliyetleri Denetim Komitesinin 2009 yılının 9 aylık süresi içerisinde yapmış olduğu ve önceki dönemlerden yapmaya devam ettiği faaliyetler aşağıda yer almaktadır. Yazılı iç düzenlemelerin revize edilmesi veya yeniden yazılması, İç Kontrol Süreç Raporları, Bağımsız Denetim Firması ile koordinasyon, İç Kontrol ün banka faaliyetlerinin parçası haline getirilmesi, Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi, İç Denetim ve Risk Değerlendirme Raporları Denetim Komitesi Eylül 2009 Ara Dönem Değerlendirmesi İç Denetim 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, İç Denetim Birimi nin oluşturduğu 2009 yılında gerçekleştirmeyi planladığı denetim çalışmaları ile ilgili olarak hedefler, uygulama ilkeleri, denetlenecek alanlar ve denetim sıklığı konularının yer aldığı 2009 yılı İç Denetim Planı dahilinde çalışmalar devam etmiştir. Krediler 2008 yılı ilk yarısında yapılan denetimlerde örnekleme yöntemi ile seçilen kredi dosyaları incelenmiş yılın ikinci yarısında ise sürekli denetim yöntemi tercih edilmiştir. Banka açısından yüksek olmamakla birlikte finansal risk doğurabilecek, kredi teminatlarına ilişkin alınması gereken bazı belgelerin eksikliği veya mevcut belgelerde bulunan hata veya eksikliklerin ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla var olan birim içi kontrol prosedürlerinde bazı değişikler ve geliştirmeler yapılmış ve yapılan incelemelerde kontrol etkinliğinin arttığı sonucuna varılmıştır. Kredilendirme işlemleri ile ilgili iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çabalarımız ilgili yöneticilerle işbirliği içinde devam etmektedir. Dış Denetimler 2009 Yılının dokuz aylık dönemi içerisinde hem 2008 yılsonu hem de 2009 Mart, Haziran ve Eylül dönemlerine ait mali denetim ve vergi denetimleri tamamlanmış ve 2009 yılı Bilgi Teknolojileri Denetimleriyle ilgili ilk çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen denetimlerde kritik edilen konular ivedilikle ele alınarak çözüme kavuşturulmuştur yılında Bilgi Teknolojileri denetim sonuçlarında bankamız Vasat ( 3 ) notu alarak sektör ortalamasını yakalamıştır yılında vasatın üstüne çıkabilmek için bütçede ayrılan pay doğrultusunda gerekli alt yapı ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. Kritik bilgilerin yedekleri alınarak güvenli ortamlarda muhafazası sağlanmış, 2007 yılında faaliyete geçirilmiş olan Olağan Üstü Durum Merkezi (ODM) ne bankacılık programı dataları gün sonu işlemlerinden sonra transfer edilir hale getirilmiş ve (ODM) Geri Dönüş Testleri yapılmış ve rapora bağlanmıştır.

78 Risk Yönetimi Bankada Risk Yönetim Birimi 2007 yılının ikinci yarısından sonra oluşturulmuştur yılı Ocak Haziran dönemine ait Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. İç Kontrol Bankanın varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan 2009 yılı İç Kontrol Planına uygun olarak gerekli kontroller yapılmaktadır yılı içerisinde İç Kontrol Müdürlüğü tarafından çeşitli prosedürler, planlar ve süreç raporları hazırlanmış ve Denetim Komitesine sunulmuştur. Genel Kompleks bankacılık ürünlerinin olmayışı nedeni ile diğer bankalar kadar çeşitli risklere maruz kalınmamakla birlikte mevcut riskler tanımlanmış ve yönetilir duruma gelmiştir. İç Sistemler bakımından organizasyonel yapıda herhangi bir uyumsuzluk kalmamış ve mevcut yapı BDDK tarafından da olumlu karşılanmıştır yılında İç Düzenlemelere aykırı herhangi bir bulguya, usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Mevcut sistemlerin etkinliği devamlı surette gözden geçirilmekte, banka içi iletişim kanalları sağlıklı işlemekte finansal verilerin doğruluğu ve uygunluğu günlük olarak kontrol edilmektedir. Resmi makamlara yapılan raporlamalarda çapraz kontroller tesis edilmiştir. Başta iç sistemler konusunda faaliyet gösteren birimler olmak üzere Banka genelinde 2009 yılı eğitim planında alınması gerekli eğitimlerin alınması konusundaki çalışmalara devam edilmektedir.

79 B) Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Eylül 2009 sonu itibariyle Banka mızın pasif büyüklüğünün yüksek bir bölümünü alınan yüksek montanlı bir mevduatın etkisiyle mevduatlar oluşturmakta ve bunu yurtdışı grup bankalarından, ülke limiti çerçevesinde alınan kısa vadeli krediler izlemektedir. Banka mevcut kaynaklarının büyük bir kısmını faiz getirili aktiflerde değerlendirmektedir ve uyguladığı aktif-pasif yönetimi politikası ile borçlarını ödeyebilecek düzeyde likiditeye sahiptir. Banka mız 2007 yılında Genel Merkezimizden gelen 14,5 milyon USD tutarındaki sermaye ile hem özvarlığını kuvvetlendirmiş hem de Türkiye deki faaliyetlerini ve bunların neticesinde de bilanço büyüklüğünü geliştirme fırsatı yakalamış ve 2009 yılı Eylül ayını 3,022 (Bin) TL lik bir kar ile kapatmıştır. Bankamız mevzuatta belirlenen asgari oranın üzerinde bir sermaye yeterliliği ve likidite yeterliliği rasyosuna sahiptir. C) Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Banka Risk Yönetimi Politikaları iç düzenlemeler kapsamında yazılı hale getirilmiştir. Temel amaç tüm risklerin yönetilebilir duruma getirilmesidir. Bankanın maruz kaldığı riskler belirli ölçüm kriterleri ve analiz yöntemleri kullanılmak suretiyle sayısal ya da analitik bir şekilde ifade edilir. Karşı karşıya kalınan risklerin tutarlı şekilde değerlendirilmesi ve yönetilme imkanına sahip olunması için riskin değişik boyutları arasında bir karşılaştırmaya olanak veren ve risk kavramını performans ölçümü ve özkaynak temininde bir unsur haline getirecek risk ölçüm metodolojileri kullanılır. Bu metodla; herbir risk kategorisi için gerekli sermaye gereksinimi ayrı ayrı hesaplanır ve daha sonra bu veriler toplanarak toplam sermaye gereksinimine ulaşılır. Piyasa Riski Banka Müdürler Kurulu risk yönetimine ilişkin olarak Banka nın sermayedarı olan Habib Bank Limited in önerileri doğrultusunda risk yönetimi stratejileri ve politikalarını tanımlamış ve bu stratejilerin uygulamalarının dönemsel olarak takip edilmesini sağlamıştır. Banka Müdürler Kurulu taşıdığı temel riskleri gözönünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri gerektikçe revize etmektedir. Genel piyasa riski ve spesifik risklere karşı bulundurulması gereken sermaye, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre hesaplanmakta ve aylık olarak raporlanmaktadır. Operasyonel Risk Banka nın operasyonel risk hesaplamasında Temel Gösterge Yöntemi kullanılmıştır. Operasyonel riske esas tutar, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 4 üncü bölümü Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması uyarınca Banka nın son 3 yılına ait 2008, 2007 ve 2006 yılsonu brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır.

80 Kur Riski Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir. Banka, 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla 4,233 (Bin) TL net yabancı para kapalı pozisyon taşımaktadır. Banka nın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullanılan standart metot ile riske maruz değer yöntemi kullanılmaktadır. Banka nın bilanço tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş işgünü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları TL olarak aşağıda verilmiştir. ABD Doları Bilanço Tarihindeki Cari Döviz Alış Kuru Bilanço tarihinden önceki; 1. Günün Cari Döviz Alış Kuru Günün Cari Döviz Alış Kuru Günün Cari Döviz Alış Kuru Günün Cari Döviz Alış Kuru Günün Cari Döviz Alış Kuru Faiz Oranı Riski Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir. Bankanın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metod ve riske maruz değer (RMD) yöntemleri kullanılmaktadır. Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık, RMD hesaplamaları kapsamında yapılan ölçümler ise haftalık bazda yerine getirilmektedir. Avro Likidite Riski Banka likidite riskinden korunmak amacıyla yurtiçi bankalara yapılan plasmanları yurtdışından kullanılan kredilerle karşılamakta, varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir. D) Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Derecelendirme Notu ve Bu Notun İçeriği Hakkında Bilgi Yoktur.

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Mart 2009 BÖLÜM 1 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER HBL İstanbul Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 Ticaret

Detaylı

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Mart 2010 İÇİNDEKİLER SORUMLULUK BEYANI BÖLÜM 1 - Banka Hakkında Genel Bilgiler Bankanın Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Eylül 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Eylül 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede Yapılan

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Eylül 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

HBL İstanbul FAALİYET RAPORU 2007

HBL İstanbul   FAALİYET RAPORU 2007 HBL İstanbul FAALİYET RAPORU 2007 BÖLÜM 1 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER HBL İstanbul 2007 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 01.01.2007 31.12.2007 Ticaret Ünvanı : Habib Bank Limited İstanbul Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM 1 ARA DÖNEM I. ŞUBE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜNÜN ARA DÖNEM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇEREN ARA DÖNEM İ

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.06.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.09.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. 31/03/2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

FİBABANKA A.Ş. 31/03/2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU FİBABANKA A.Ş. 31/03/2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Bankanın ticaret unvanı : FİBABANKA A.Ş. Genel Müdürlük adresi : Emirhan Cad.Barbaros Plaza İş Merkezi No: 113 Dikilitaş-Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı