T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖNSÖZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖNSÖZ"

Transkript

1

2 i ÖNSÖZ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır. Kanunun ortaya koyduğu bu amacı, Kurumumuzun düzenleme ve denetim yetkisi kapsamında kendimize misyon edinmiş bulunmaktayız. Buna istinaden, gerek mevzuat hazırlık çalışmalarında gerekse LPG piyasa faaliyetlerine yönelik yapmış olduğumuz düzenlemelerde, piyasa vizyonumuz; LPG piyasasının, kalite ve güvenliğin ön planda olduğu, rekabetçi piyasa koşullarının sağlandığı, sürdürülebilir bir pazar yapısına kavuşturulması ve nihayetinde LPG kullanıcılarının güvenli, ekonomik ve kaliteli ürün kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. İşte bu noktada, Kurum olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde; etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınmasının temini hususunda doğru ve güvenilir piyasa bilgilerine sahip olma zorunluluğunun bilinci içerisinde LPG Piyasası İzleme Grubu kurulmuştur. Kurumumuzun görev ve yetkisinde olan LPG piyasasının izlenmesi çalışmaları; Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yürütülmüş olup, bugün bu faaliyetler büyük bir titizlikle ve belli bir sistem dahilinde sürdürülmektedir. Düzenlemeye esas doğru ve güvenilir piyasa bilgilerine sahip olma hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalarda; Kanunun piyasa katılımcılarına getirmiş olduğu Bildirim Yükümlülükleri kapsamında alınan beyanlar, lisans başvurularında alınan bilgi ve dokümanlar ile LPG piyasa faaliyetleri ile ilgili diğer

3 ii kurum, kuruluş ve organizasyonlardan temin edilen veriler, temel bilgi kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bu verilerin belli bir düzen ve sistem içerisinde tasnifi, işlenmesi, analizi ve raporlanması için hali hazırda sektörün de bildiği ve kullandığı LPG Bilgi Yönetim Sistemi Kurumumuz tarafından hayata geçirilmiş, böylece gerek Kurumumuz gerek piyasa katılımcıları açısından büyük kolaylık ve aynı zamanda önemli zaman tasarrufu sağlanmıştır. Bugüne geldiğimizde; LPG nin ithalatı ve üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar ki tüm piyasa faaliyetleri, ürün hareketleri ve ilgili tüm piyasa büyüklükleri Kurumumuz tarafından izlenmiş ve bunlara ilişkin olarak ilki 2006 yılı sonunda büyük bir titizlikle ve kapsamlı bir şekilde hazırlanan sektör raporu, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sektör katılımcıları ile paylaşılmıştır. LPG piyasası ile ilgili tüm kesimler tarafından ilgiyle karşılanan ve piyasaya ilişkin önemli bir başvuru dokümanı haline gelen bu rapor, bir önceki rapora gelen yapıcı görüş ve öneriler doğrultusunda, bu yıl da Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2007 Yılı Sektör Raporu olarak daha kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Her zaman olduğu gibi, hazırladığımız bu dokümana gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. Bildirim yükümlülükleri kapsamında gösterdikleri duyarlılık ve katılımcı yaklaşımlarından ötürü sektörde faaliyet gösteren firmalar ve sektör temsilcileri ile bu raporun hazırlanmasında emeği geçen LPG Piyasası İzleme Grubu Enerji Uzmanları ve Enerji Uzman Yardımcılarını kutlar, bu çalışmanın ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim. Hasan KÖKTAŞ BAŞKAN

4 iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ TÜRKİYE LPG PİYASASI BÜYÜKLÜKLERİ (2007) Lisanslandırma İller Bazında Depolama ve Dolum Kapasiteleri Piyasanın Mevcut Durumu TÜRKİYE LPG PİYASASI FAALİYETLERİ (2007) Üretim İthalat-İhracat İthalat İhracat Yurtiçi LPG Ticareti Dağıtıcılar Bazında Satışlar İllere Göre Satışların Dağılımı Dağıtıcıların 81 İlde Ürün Bazlı Satışların Dağılımı Dağıtıcılar Arası Ticaret Yıllarına Ait Bayi Sayıları ve Satış Miktarlarının Bölgesel Dağılımı EĞİTİM FAALİYETLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER

5 1 1. GİRİŞ Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerini yerine getiren Kurumumuz, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ikincil mevzuat çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürütmüş ve piyasanın belli bir düzen ve sistem dahilinde kayıt altına alınması yönünde lisanslama çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır. Bilindiği üzere, lisans başvurularını kabul eden ve bu başvuruları hızlı ve zamanında neticelendiren Kurumumuz, bu süreçte, eşzamanlı olarak piyasa katılımcılarından gelen bildirimleri almış ve bu kapsamda hızlı, güvenilir, etkin ve erişilebilir bir bilgi yönetim sistemi kurmuştur. Düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerini yerine getirirken doğruluk, kararlılık, adalet ve etkinliğin sağlanması yönünde güvenli, sağlam ve sürdürülebilir bir piyasa bilgi alt yapısının oluşturulması çalışmalarını tamamlayan Kurumumuz, 2006 yılında LPG Piyasası Bilgi Yönetim Sistemi ni hayata geçirmiştir. Sistemin işleyişinde, AB ile uyum sürecinin de bir gereği olarak, piyasaya ilişkin istatistiki verilerin zamanında ve güvenilir bir şekilde toplanması ve işlenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle LPG sektörü ile ilgili tüm faaliyet verilerinin kurulan sistem vasıtasıyla toplanması, analizi ve raporlanması Kurumumuz ve ülkemiz için de büyük önem arz etmektedir. Piyasaya ilişkin yürüttüğümüz lisanslama ve izleme faaliyetleri kapsamında; sektörün sahip olduğu tesis ve lojistik varlık yapıları, faaliyet büyüklükleri, temin, üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetleri, ürün hareketleri ve buna benzer tüm piyasa büyüklüklerini ortaya koyacak veriler dikkatle toplanmış, erişilebilir bir bilgi alt yapısı içerisinde işlenmiş ve sektörel açıdan anlamlı ve analize elverişli hale getirilmiştir.

6 2 Raporlamaya esas teşkil eden temel veriler, öncelikle dağıtım şirketleri başta olmak üzere sektör katılımcılarının bildirim yükümlülükleri kapsamında verdikleri beyanlar üzerinden derlenmiştir. Bilindiği gibi, 2007 yılı içerisinde, LPG piyasasına ilişkin ilk altı aylık verileri kapsayan Sektör Raporu; 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi olarak Temmuz 2007 de yayımlanmış olup, takip eden son altı ayda da devam eden piyasa izleme faaliyetlerimiz neticesinde, 2007 yılına ait on iki aylık tüm piyasa verileri toplanmış, kontrol edilmiş, analiz edilmiş ve rapor halinde yayımlanmaya hazır hale gelmiştir sonu itibariyle şirketlerin göndermiş oldukları güncellenmiş ve kesinleşmiş son verilerle birlikte 2007 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan analiz ve değerlendirmeler yapılırken, yine Kurumumuz tarafından hazırlanan 2006 yılı verileri baz alınmış ve nisbi karşılaştırmalar yapılmış olup böylece daha güvenilir ve sağlıklı bir mukayese tekniğine ulaşılmıştır. Dikkatle incelendiğinde bu raporda bir önceki yıl yayımlanan sektör raporuna göre yeni analiz ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Dolayısıyla rapor daha kapsamlı bilgiler içermektedir. Örneğin, bölgesel (coğrafi) bazda bayii ve satış rakamları 2006 ve 2007 yılları ile birlikte mukayese edilmiş, piyasanın gelişimi ve değişimi ile ilgili anlamlı rakamlar ve grafikler elde edilmiştir. Yine bu raporda; Dağıtıcı Şirketlerin ürünler bazında satış rakamları, 81 ilde verilerek daha şeffaf ve paylaşımcı bir raporlama tekniği izlenmiştir. Ayrıca; ilk üç büyük ilde, tüm dağıtıcılar göz önünde bulundurularak, satışların dönemsel dağılımı verilmiştir. Sektörün meslek grupları itibariyle 2007 yılı sonu eğitim faaliyetleri envanterine de raporda yer verilmiştir. Piyasa izleme faaliyetleri kapsamında yapılan tüm bu çalışmalar ve veriler, aynı zamanda Kurumumuzun yapmakta olduğu denetim faaliyetlerine de önemli bir geri bildirim (feedback) sağlayacaktır.

7 3 Bu çalışma hazırlanırken, sektörün kendi stratejik planlamasını yaparken kullanabileceği bilgilerinde yer almasına özen gösterilmiştir. Bu güne kadar ülkemiz LPG piyasası faaliyetlerine ilişkin en kapsamlı ve güvenilir verilere dayalı olarak hazırlanan bu çalışmanın, ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, yerli ve yabancı yatırımcılara, piyasanın geleceğine ilişkin yapılacak projeksiyonlara, akademik çalışmalara referans doküman olacağına inanıyoruz.

8 4 2. TÜRKİYE LPG PİYASASI BÜYÜKLÜKLERİ (2007) 2.1. Lisanslandırma LPG Piyasasında, Kurumumuzca 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleştirilen lianslandırma faaliyetlerine ilişkin bilgiler Tablo 2.1 de gösterilmiştir. Lisans Türü Tablo 2.1: 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşen lisanlandırma işlemleri Lisans Verilen 2006 Yılı 2007 Yılı 2007 İptal Sonuç Lisans Verilen İptal Sonuç 2007 Son Durum Tadil Edilen Lisans Adedi LPG Dağıtıcı Lisansı LPG Depolama Lisansı LPG Taşıma Lisansı LPG Tüpü İmalatı Lisansı LPG Otogaz Bayilik Lisansı LPG Otogaz Bayilik Lisansı (Geçici Lisans) LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı TOPLAM İller Bazında Depolama ve Dolum Kapasiteleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben Dağıtıcı ve Depolama lisansı sahiplerince Kurumumuza iletilen verilerin güncellenmesi ve tadil işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucu ülkemizde LPG ikmalinin alt yapısını oluşturan depolama ve dolum kapasiteleri Tablo 2.2 de verilmektedir.

9 5 Tablo 2.2: İller bazında tüp dolum ve depolama kapasiteleri Tüp Dolum Kapasitesi Depolama Kapasitesi İl (ton/yıl) (ton) Adana Adıyaman Afyon Aksaray Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Batman Bolu Bursa Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kocaeli Konya Malatya

10 6 Manisa Mardin Mersin Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Samsun Siirt Sivas Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Trabzon Van Yozgat Zonguldak TOPLAM Şekil 2.1: Depolama kapasitesi dağılımı

11 7 Şekil 2.2: Dolum kapasitesi dağılımı 2.3. Piyasanın Mevcut Durumu 2007 yılı içerisinde LPG Piyasasında 9 adet LPG Dağıtıcı Lisansı, 4 adet LPG Depolama Lisansı, 15 adet LPG Taşıma Lisansı, 2 adet LPG Tüpü İmalat Lisansı, 22 adet LPG Tüpü Muayenesi, Tamir ve Bakımı Lisansı, 1193 adet LPG Otogaz Bayilik Lisansı, 41 adet LPG Otogaz Bayilik (Geçici Faaliyet) Lisansı olmak üzere toplam 1286 adet lisans verilmiştir tarihi itibariyle 5522 sayılı Kanunda tanınan sürenin dolması nedeni ile tüm LPG Otogaz Bayilik (Geçici Faaliyet) Lisansları iptal edilmiştir yılında çeşitli sebeplerden dolayı Kurumumuza yapılan başvurular neticesi 929 adet lisansda tadil işlemi gerçekleştirilmiştir. Piyasada faaliyet gösteren tesislerin kurulu kapasitelerine baktığımız zaman toplam depolama kapasitesinin 2007 yılında ton ile geçen yılki seviyesini koruduğu görülmektedir. Tüp satış rakamlarındaki düşüş devam ederken tüp dolum kapasitesi 5.3 milyon ton/yıl ile bir önceki yıla yakın bir seyir izlemektedir.

12 8 Piyasada adet LPG tüp bayii tüketicilere hizmet verirken, küçük ve orta ölçekli adet dökme LPG müşterisi bulunmaktadır. Dökme LPG müşterisinde geçen yıla oranla % 50 ye yakın düşüş yaşanırken tüplü bayii sayısında önemli bir değişiklik yaşanmamıştır yılı sonunda LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri tarafından Katılma Payı Beyanı kapsamında Kurumumuza sunulan Gelir Tabloları incelendiğinde toplam brüt satışların (toplam cironun) 7.2 milyar YTL olarak gerçekleştiği görülmüştür yılı toplam satış miktarının ( ton) 2006 yılı seviyesine ( ton) yakın gerçekleştiği dikkate alındığında, 2007 yılı toplam bürüt satışlarının (toplam cironun), 2006 yılı rakamının -yaklaşık- üzerinde nisbi olarak arttığı görülmektedir. 3. TÜRKİYE LPG PİYASASI FAALİYETLERİ (2007) 3.1. Üretim 2007 yılında gerçekleştirilen toplam ton LPG üretiminin tonluk kısmı ilk üç aylık dönemde, tonluk kısmı ikinci üç aylık dönemde, tonluk kısmı üçüncü üç aylık dönemde, tonluk kısmı ise dördüncü üç aylık dönemde gerçekleşmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen LPG üretiminin tamamına yakını Karışım LPG dir yılında üretilen ton LPG nin, tonu Karışım LPG, 60 tonu Bütan, 140 tonu ise Propandır. Tablo 3.1: LPG üretiminin ürün ve dönem bazında dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Ürünler Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar Oran Oran Oran Oran (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) Oran Karışım LPG %100, %99, %100, %100, %99,97 Bütan 0,00 %0,00 60 %0,03 0,00 %0,00 0,00 %0,00 60 %0,008 Propan 0,00 % 0, %0,07 0,00 %0,00 0,00 %0, %0,018 Toplam %100, %100, %100, %100, %100,00

13 yılında gerçekleştirilen LPG üretiminin rafinerilere göre dağılımına bakıldığında, yaklaşık tonluk üretimin İzmit, tonluk üretimin İzmir, tonluk üretimin Kırıkkale ve kalan 1000 tonluk üretimin ise Batman Rafinerisi nde gerçekleştiği görülmektedir. 35 Üretim Miktarı (x1000 ton) İzmit İzmir Kırıkkale Batman 0 Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Şekil 3.1: 2007 yılı içinde LPG üretiminin rafinerilere göre dağılımı 2006 yılında, dönemlere göre LPG üretim miktarlarına bakıldığında, ilk üç aylık dönemde , ikinci üç aylık dönemde , üçüncü üç aylık dönemde , dördüncü üç aylık dönemde ton olmak üzere toplam ton LPG üretimi gerçekleşmişken, 2007 yılı ile karşılaştırıldığında toplam üretimde yaklaşık 60 bin tonluk düşüşün yaşandığı görülmektedir. 250 Üretim miktarı (x1000 ton) Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Şekil 3.2: yılları LPG üretim miktarlarının karşılaştırılması

14 İthalat-İhracat İthalat Dağıtıcı şirketler ve Tüpraş tan alınan ithalat beyanı bildirimlerine göre, 2007 yılında 19 farklı ülkeden, dağıtıcı şirketler tarafından ton, Tüpraş tarafından ton olmak üzere toplam ton LPG ithal edilmiştir. En çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, Kazakistan, Libya ve Nijerya olup ve bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın %75 idir. Tablo 3.2: İthalat miktarının menşei ülkelere göre dağılımı Sıra Menşei Ülke İthalat Miktarı (ton) 1 Cezayir Norveç Kazakistan Libya Nijerya Rusya Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Ekvator Ginesi İran İtalya Ukrayna İngiltere Arjantin Mısır Fransa Almanya Katar Türkmenistan 154 Toplam

15 11 BAE 3% DİĞER 11% SUUDİ ARABİSTAN 5% RUSYA 6% CEZAYİR 41% NİJERYA 6% LİBYA 8% KAZAKİSTAN 9% NORVEÇ 11% Şekil 3.3: İthalatın ülkelere göre dağılımı 2007 yılı içerisinde ithalat miktarları aylık bazda incelendiğinde Mart, Ağustos ve Ekim aylarında ithalatın tonun üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. İthalat Miktarı (x1000 ton) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Şekil 3.4: İthalatın aylara göre dağılımı

16 İthalat Miktarı (x1000 ton) Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Şekil 3.5: yılları LPG ithalat miktarları karşılaştırması 2006 yılında Dağıtıcı Şirketler ve Tüpraş tarafından toplam ton LPG ithalatı yapılmıştır yılında bu rakam ton olarak gerçekleşmiştir.bu miktarın büyük bir bölümü Karışım LPG olarak serbest dolaşıma girmiştir. Tablo 3.3: İthal edilen ürünler GTİP Kodu Ürün Adı Miktar (ton) Karışım LPG Propan (min %99) Propan (%90-99) Propan (min%90-99) 8663 TOPLAM de ithal edilen LPG nin %44 ü Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü nden, %33 ü İsdemir Gümrük Müdürlüğü nden, %7 si Samsun Gümrük Müdürlüğü nden, %6.6 i Aliağa Gümrük Müdürlüğü nden %6 sı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü nden, %3 ü Tekirdağ Gümrük Muhafaza Müdürlüğü nden, %0.5 i Giresun Gümrük Müdürlüğü nden ülkeye giriş yapmıştır.

17 13 Tablo 3.4: İthalatın gümrüklere göre dağılımı Gümrük Müdürlükleri Miktar (ton) Oran (%) Gebze İsdemir Samsun Aliağa Haramidere Tekirdağ Giresun Toplam İhracat 2007 yılında dağıtıcı firmalar tarafından tonluk, Tüpraş tarafından ise tonluk olmak üzere, serbest bölgeler de dahil edildiğinde toplam tonluk LPG ihracatı yapılmıştır. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada % 49 luk payla Tunus yer almaktadır. Tunus u %21 lik payla Romanya ve %17 lik payla K.K.T.C takip etmektedir. Tablo 3.5: 2007 yılında ihracat yapılan ülkeler Ülke Ihracat Miktarı (ton) Tunus Romanya K.K.T.C Bulgaristan Yunanistan Makedonya 949 Diğer Ülkeler 97 Serbest Bölgeler 878 Toplam

18 14 Yunanistan Makedonya Bulgaristan 10% 2% 1% K.K.T.C. 17% Tunus 49% Romanya 21% Şekil 3.5: İhracatın ülkelere göre dağılımı 2007 yılında, LPG ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük müdürlükleri sırası ile Tablo 3.6 da verilmektedir. Bunlar incelendiğinde ihracat faaliyetinin başlıca İsdemir ve Gebze Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldüğü görülmektedir. Tablo 3.6: İhracatın gümrükler bazında dağılımı Gümrük Müdürlükleri Miktar (ton) İsdemir Gebze Aliağa Halkalı Tekirdağ Yarımca İzmit 161 Diğer 790 Özellikle komşu ülkelerde yaşanan bölgesel istikrarsızlıklar ve gelişmeler neticesinde LPG ihracatı bir önceki yıla göre azalmaya devam etmiştir.

19 Yurtiçi LPG Ticareti Tablo 3.7: Ürün bazında tüketimin yılları dağılımı Yıl Ürün Tüplü Dökme Otogaz Toplam Satış (ton) Oran (%) 42,40 13,52 44,08 100,00 Satış (ton) Oran (%) 36,95 6,14 56,91 100,00 Yurtiçi Tüketim Miktarı (x1000 ton) Yılı 2007 Yılı Tüplü Dökme Otogaz Şekil 3.6: LPG tüketiminin dağılımı Tablo 3.8: Ürün bazında tüketimin dönemsel dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim Ürün (ton) Oran (ton) Oran (ton) Oran (ton) Oran (ton) Oran Tüplü ,79% ,82% ,64% ,00% ,95% Dökme ,16% ,49% ,87% ,24% ,14% Otogaz ,05% ,69% ,50% ,76% ,91% Toplam ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

20 16 Tüplü 36,95% Otogaz 56,91% Dökme 6,14% Şekil 3.7: 2007 yılı LPG tüketiminin ürün bazında dağılımı Tüketimin Miktarı (x1000 ton) Tüplü Dökme Otogaz Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Şekil 3.8: Ürün bazında dönemsel tüketimin değişimi 2007 yılı yurt içi tüketim rakamları ürün bazında bir önceki yıl ile birlikte değerlendirildiğinde; alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması nedeni ile tüplü LPG tüketiminde yaklaşık % 12, dökme LPG tüketiminde yaklaşık % 54 azalma yaşanırken otogaz LPG tüketiminde ise yaklaşık % 30 luk bir artış yaşanmıştır. Veriler dönemsel bazda incelendiğinde ise; 2007 Temmuz-Eylül döneminde otogaz tüketiminde yaşanan artışın da etkisi ile toplam LPG tüketiminin aynı yıl içersindeki diğer dönemlere daha yüksek olduğu görülmektedir.

21 Dağıtıcılar Bazında Satışlar Tablo 3.9: Satışların dağıtıcılara ve dönemlere göre dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Şatış Pazar Dağıtıcı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı Aygaz ,17% ,12% ,40% ,86% ,11% Milangaz ,63% ,92% ,95% ,47% ,00% İpragaz ,19% ,16% ,50% ,17% ,23% Shell ,10% ,21% ,32% ,26% ,23% Mogaz ,74% ,78% ,58% ,32% ,60% BP ,49% ,59% ,58% ,72% ,60% Total ,52% ,65% ,49% ,30% ,49% Bizimgaz ,45% ,57% ,54% ,55% ,53% Akpet ,73% ,98% ,33% ,11% ,05% Ergaz ,60% ,58% ,41% ,36% ,48% Habaş ,44% ,51% ,51% ,45% ,48% Güvenalgaz ,30% ,47% ,61% ,37% ,44% Güneygaz ,31% ,41% ,47% ,33% ,38% Gesan ,92% ,04% ,11% ,96% ,01% Anadolugaz ,85% ,94% ,98% ,89% ,92% Argaz ,73% ,77% ,77% ,97% ,81% POAŞ 58 0,01% ,54% ,14% ,35% ,78% Yurtgaz ,11% ,76% ,66% ,58% ,77% Akgaz ,58% ,69% ,78% ,67% ,68% Hizmetgaz ,55% ,51% ,70% ,66% ,61% Karadeniz ,60% ,60% ,61% ,53% ,58% Erciyesgaz ,53% ,56% ,60% ,52% ,55% Yeni Yücel ,58% ,49% ,53% ,55% ,54% Kongaz ,53% ,55% ,53% ,50% ,53% Margaz ,47% ,52% ,54% ,54% ,52% Antgaz ,51% ,53% ,52% ,50% ,51% Yamangaz ,41% ,54% ,56% ,49% ,50% Oralgaz ,48% ,53% ,51% ,44% ,49% Şarkgaz ,42% ,44% ,44% ,42% ,43% Yücelgaz ,41% ,42% ,42% ,40% ,41% Trabzongaz ,35% ,38% ,43% ,36% ,38% Altıngaz ,31% ,37% ,45% ,34% ,37% Nargaz ,28% ,35% ,37% ,39% ,35% Gapgaz ,39% ,30% ,30% ,37% ,34% Erolgaz ,31% ,32% ,35% ,33% ,33% Likitgaz ,28% ,35% ,24% ,24% ,28% Hürgaz ,14% ,27% ,33% ,35% ,27% Akçagaz ,25% ,29% ,27% ,26% ,27% Hilal Tüp ,25% ,18% ,30% ,22% ,24% Selgaz 918 0,11% ,20% ,30% ,26% ,22% Kalegaz ,26% ,18% ,12% ,12% ,17% Netgaz ,39% ,12% 576 0,06% 877 0,10% ,16% Gazmer 0 0,00% 0 0,00% ,31% ,26% ,15% Meramgaz ,27% ,28% 436 0,05% 0 0,00% ,14% Niğgaz ,34% ,26% 0 0,00% 0 0,00% ,14% Sorgun 931 0,11% ,14% ,16% ,11% ,13% Hasgaz ,13% 866 0,10% 893 0,10% ,12% ,11% Pegagaz 921 0,11% 904 0,10% 826 0,09% 956 0,10% ,10% Mavigölgaz 692,92 0,08% 603 0,07% ,12% ,11% ,10% Şiringaz 524,33 0,06% 810,42 0,09% ,11% 893 0,10% ,09%

22 18 Güvengaz 0 0,00% 170 0,02% ,11% ,18% ,08% Selçukgaz 633 0,08% 617 0,07% 671,79 0,07% 461,66 0,05% ,07% Çelebigaz 176,02 0,02% 554,75 0,06% 775,22 0,08% 851,12 0,09% ,07% Hititgaz 540,48 0,07% 377,07 0,04% 619,15 0,07% 468 0,05% ,06% Ogaz 0 0,00% 0 0,00% 300,82 0,03% 930,66 0,10% ,03% Asgaz 309,86 0,04% 311,51 0,04% 301,92 0,03% 286 0,03% ,03% Eurogaz 1,5 0,00% 269,28 0,03% 347,06 0,04% 564,74 0,06% ,03% Yıldırım 0 0,00% 0 0,00% 119,92 0,01% 383,44 0,04% 503 0,01% Egepet 0 0,00% 0 0,00% 89,07 0,01% 199,94 0,02% 289 0,01% Goldgaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25,2 0,00% 25,2 0,00% Güneşgaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pamukkale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Toplam ,00% ,99% ,00% ,00% ,00% Ergaz 1,48% Akpet 2,05% Bizimgaz 2,53% Total 5,49% BP 5,60% Diğer 19,69% Mogaz 5,60% Shell 6,23% İpragaz 12,23% Aygaz 24,11% Milangaz 15,00% Şekil 3.9: 2007 yılında dağıtım şirketlerinin pazar payları Şekil 3.9 da 2007 yılı satış rakamlarına göre ilk onda yer alan dağıtım şirketlerinin pazar payları verilmiştir. Şekilde Diğer başlığı altında % 19,69 olarak verilen bölümde ise 2007 yılında piyasada faaliyette bulunan 52 adet Dağıtım Şirketi yer almaktadır. Dağıtım Şirketlerinin 2007 pazar payı rakamlarına bakıldığında; bir önceki yıl ile benzer şekilde, ilk on şirketin toplam satışların yaklaşık % 80 nini gerçekleştirdiği görülmektedir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, satış rakamlarına göre Dağıtım Şirketlerinin pazar paylarında nisbi değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu değişimde pazara yeni giren Dağıtım Şirketlerinin pazardan pay alma girişimleri ile birlikte, tedarikçi konumunda yer alan Dağıtım Şirketlerinin sahip odukları toplam bayii sayılarındaki rekabetçi değişimin de etkili olduğu görülmektedir.

23 19 Tablo 3.10: Satışların dağıtıcılar ve ürün bazında dağılımı Tüplü LPG Dökme LPG Otogaz TOPLAM Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Dağıtıcı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı Aygaz ,75% ,71% ,89% ,11% Milangaz ,08% 11289,84 5,22% ,96% ,00% İpragaz ,05% ,05% ,64% ,23% Shell ,20% ,06% ,94% ,23% Mogaz ,67% 22747,23 10,51% ,02% ,60% BP ,97% 0 0,00% ,61% ,60% Total ,63% 6312,8 2,92% ,32% ,49% Bizimgaz ,79% ,92% ,88% ,53% Akpet 817 0,06% 229 0,11% ,54% ,05% Ergaz ,13% 516 0,24% ,55% ,48% Habaş ,82% 566,95 0,26% ,04% ,48% Güvenalgaz ,23% 619 0,29% ,35% ,44% Güneygaz ,04% 946 0,44% ,71% ,38% Gesan ,77% 452,34 0,21% ,25% ,01% Anadolugaz ,53% ,59% ,99% ,92% Argaz ,49% ,39% ,74% ,81% POAŞ 32 0,00% 0 0,00% ,37% ,78% Yurtgaz 211 0,02% ,53% ,85% ,77% Akgaz ,24% 495 0,23% ,02% ,68% Hizmetgaz ,39% ,67% ,31% ,61% Karadeniz ,49% 433 0,20% ,68% ,58% Erciyesgaz ,43% 706,95 0,33% ,66% ,55% Yeni Yücel ,34% 2315,71 1,07% ,60% ,54% Kongaz ,92% 305,04 0,14% ,31% ,53% Margaz ,41% ,50% ,59% ,52% Antgaz ,27% 264 0,12% ,72% ,51% Yamangaz ,20% 193 0,09% ,74% ,50% Oralgaz ,36% 131,79 0,06% ,62% ,49% Şarkgaz ,46% 382,72 0,18% ,44% ,43% Yücelgaz ,14% 490,59 0,23% ,61% ,41% Trabzongaz ,38% 201,57 0,09% ,41% ,38% Altıngaz ,22% 157 0,07% ,49% ,37% Nargaz ,09% 804 0,37% ,51% ,35% Gapgaz ,23% 824 0,38% ,41% ,34% Erolgaz ,13% 705,33 0,33% ,45% ,33% Likitgaz ,75% 0 0,00% 0 0,00% ,28% Hürgaz ,14% 40 0,02% ,39% ,27% Akçagaz ,32% 267 0,12% ,24% ,27% Hilal Tüp ,11% 5633,03 2,60% ,07% ,24% Selgaz 859 0,07% 255 0,12% ,33% ,22% Kalegaz ,21% 37,2 0,02% ,15% ,17% Netgaz ,08% 97,51 0,05% ,22% ,16% Gazmer 215 0,02% 126,97 0,06% ,24% ,15% Meramgaz 367 0,03% 237,72 0,11% ,22% ,14% Niğgaz ,17% 769 0,36% ,10% ,14% Sorgun ,11% 115 0,05% ,16% ,13% Hasgaz ,11% 698,48 0,32% ,09% ,11% Pegagaz ,28% 0 0,00% 0 0,00% ,10% Mavigölgaz 918 0,07% 0 0,00% ,13% ,10% Şiringaz 562 0,04% 108,78 0,05% ,13% ,09% Güvengaz ,18% 0 0,00% 485 0,02% ,08% Selçukgaz ,17% 46 0,02% 164 0,01% ,07% Çelebigaz 565,46 0,04% 154,4 0,07% ,08% ,07% Hititgaz 703 0,05% 1,62 0,00% ,06% ,06% Ogaz 103 0,01% ,51% 26 0,00% ,03% Asgaz 861 0,07% 0 0,00% 348 0,02% ,03% Eurogaz 144 0,01% 62 0,03% 976 0,05% ,03% Yıldırım 269 0,02% 0 0,00% 234 0,01% 503 0,01% Egepet 38 0,00% 1 0,00% 250 0,01% 289 0,01% Goldgaz 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,00% Güneşgaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pamukkale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOPLAM ,00% ,00% ,00% ,00%

24 İllere Göre Satışların Dağılımı Tablo 3.11: Satışların illere göre dönemsel bazda dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar İl (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı İstanbul ,21% ,92% ,47% ,03% ,61% Ankara ,26% ,47% ,70% ,62% ,00% İzmir ,94% ,65% ,38% ,15% ,75% Antalya ,47% ,67% ,16% ,23% ,38% Konya ,19% ,42% ,59% ,37% ,40% Adana ,10% ,77% ,62% ,94% ,85% Bursa ,91% ,88% ,72% ,80% ,82% Kocaeli ,34% ,23% ,98% ,17% ,17% İçel ,31% ,13% ,05% ,20% ,17% Kayseri ,99% ,11% ,40% ,07% ,14% Manisa ,12% ,03% ,70% ,07% ,98% Gaziantep ,85% ,85% ,72% ,92% ,83% Balıkesir ,75% ,82% ,82% ,91% ,83% Muğla ,73% ,95% ,86% ,68% ,80% Samsun ,70% ,75% ,90% ,75% ,78% Sakarya ,64% ,69% ,62% ,69% ,66% Hatay ,74% ,57% ,51% ,64% ,61% Denizli ,63% ,63% ,51% ,61% ,59% Aydın ,56% ,57% ,46% ,54% ,53% Şanlıurfa ,53% ,44% ,38% ,62% ,49% K.Maraş ,33% ,42% ,57% ,45% ,45% Amasya ,54% ,59% ,80% ,58% ,15% Eskişehir ,01% ,10% ,17% ,12% ,10% Trabzon ,03% ,07% ,96% ,01% ,02% Afyon ,89% ,01% ,14% ,00% ,01% Tekirdağ ,02% ,02% ,99% ,00% ,01% Diyarbakır ,04% ,96% ,93% ,09% ,00% Ordu ,93% ,00% ,06% ,96% ,99% Çorum ,83% ,06% ,95% ,00% ,96% Malataya ,93% ,98% ,87% ,90% ,92% Giresun ,55% ,64% ,70% ,60% ,89% Zonguldak ,87% ,89% ,80% ,84% ,85% Kütahya ,76% ,87% ,94% ,81% ,85% Sivas ,74% ,90% ,93% ,79% ,84% Tokat ,71% ,85% ,91% ,83% ,83% Yozgat ,66% ,79% ,91% ,74% ,78% Isparta ,75% ,79% ,74% ,79% ,77% Bolu ,74% ,68% ,75% ,74% ,73% Kırıkkale ,74% ,69% ,72% ,73% ,72% Çanakkale ,67% ,72% ,78% ,70% ,72% Osmaniye ,73% ,70% ,67% ,73% ,71% Elazığ ,71% ,71% ,66% ,71% ,70% Kastamonu ,60% ,71% ,70% ,67% ,67% Düzce ,57% ,62% ,83% ,61% ,66% Adıyaman ,65% ,69% ,64% ,65% ,66% Erzurum ,57% ,66% ,67% ,60% ,63% Nevşehir ,50% ,57% ,80% ,55% ,61% Burdur ,51% ,55% ,72% ,56% ,59% Aksaray ,50% ,57% ,62% ,54% ,56% Uşak ,51% ,54% ,53% ,51% ,52%

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 A İÇİNDEKİLER 1. YURT DIŞI LPG TİCARETİ... 1-2 1.1. İthalat...1 1.2. İhracat...2 2. LPG ÜRETİMİ... 3 2.1. Aylık Üretim...3 3. LPG İTHALATI,

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 A İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-11 3.1.

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i ÖNSÖZ

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i ÖNSÖZ T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i ÖNSÖZ Bilindiği üzere 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un amacı;

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i i ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 1 2. TÜRKĐYE LPG PĐYASASI BÜYÜKLÜKLERĐ (2010)... 3 2.1. Tüplü Bayi ve Dökme Kullanıcıları... 3 2.2. Lisanslandırma... 3 3. TÜRKĐYE LPG PĐYASASI FAALĐYETLERĐ (2010)... 5 3.1.

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii İÇİNDEKİLER 1. LPG PİYASASI GENEL GÖRÜNÜMÜ... 1 1.1. Dünya Piyasası... 1 1.2. Türkiye Piyasası... 7 2. TÜRKİYE LPG PİYASASI...

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Mart/ 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Mart/ 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-11 3.1. Ürün

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Haziran / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Haziran / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2012 TEMMUZ AYI ÖZET PİYASA RAKAMLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2012 TEMMUZ AYI ÖZET PİYASA RAKAMLARI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2012 TEMMUZ AYI ÖZET PİYASA RAKAMLARI ANKARA 2012 i İÇİNDEKİLER 1. DIŞ TİCARET... 1 1.1. İthalat... 1 1.2. İhracat... 2 2. YURTİÇİ LPG TİCARETİ... 3 2.1. lar

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI ANKARA 2011 i ĐÇĐNDEKĐLER 1. DIŞ TĐCARET... 1 1.1. Đthalat... 1 1.2. Đhracat... 2 2. YURTĐÇĐ LPG TĐCARETĐ...

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE LPG PİYASASI GENEL GÖRÜNÜM... 1 1.1. Tüplü Bayi ve Dökme Kullanıcıları... 1 1.2. Lisanslandırma...

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı