T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖNSÖZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖNSÖZ"

Transkript

1

2 i ÖNSÖZ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır. Kanunun ortaya koyduğu bu amacı, Kurumumuzun düzenleme ve denetim yetkisi kapsamında kendimize misyon edinmiş bulunmaktayız. Buna istinaden, gerek mevzuat hazırlık çalışmalarında gerekse LPG piyasa faaliyetlerine yönelik yapmış olduğumuz düzenlemelerde, piyasa vizyonumuz; LPG piyasasının, kalite ve güvenliğin ön planda olduğu, rekabetçi piyasa koşullarının sağlandığı, sürdürülebilir bir pazar yapısına kavuşturulması ve nihayetinde LPG kullanıcılarının güvenli, ekonomik ve kaliteli ürün kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. İşte bu noktada, Kurum olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde; etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınmasının temini hususunda doğru ve güvenilir piyasa bilgilerine sahip olma zorunluluğunun bilinci içerisinde LPG Piyasası İzleme Grubu kurulmuştur. Kurumumuzun görev ve yetkisinde olan LPG piyasasının izlenmesi çalışmaları; Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yürütülmüş olup, bugün bu faaliyetler büyük bir titizlikle ve belli bir sistem dahilinde sürdürülmektedir. Düzenlemeye esas doğru ve güvenilir piyasa bilgilerine sahip olma hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalarda; Kanunun piyasa katılımcılarına getirmiş olduğu Bildirim Yükümlülükleri kapsamında alınan beyanlar, lisans başvurularında alınan bilgi ve dokümanlar ile LPG piyasa faaliyetleri ile ilgili diğer

3 ii kurum, kuruluş ve organizasyonlardan temin edilen veriler, temel bilgi kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bu verilerin belli bir düzen ve sistem içerisinde tasnifi, işlenmesi, analizi ve raporlanması için hali hazırda sektörün de bildiği ve kullandığı LPG Bilgi Yönetim Sistemi Kurumumuz tarafından hayata geçirilmiş, böylece gerek Kurumumuz gerek piyasa katılımcıları açısından büyük kolaylık ve aynı zamanda önemli zaman tasarrufu sağlanmıştır. Bugüne geldiğimizde; LPG nin ithalatı ve üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar ki tüm piyasa faaliyetleri, ürün hareketleri ve ilgili tüm piyasa büyüklükleri Kurumumuz tarafından izlenmiş ve bunlara ilişkin olarak ilki 2006 yılı sonunda büyük bir titizlikle ve kapsamlı bir şekilde hazırlanan sektör raporu, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sektör katılımcıları ile paylaşılmıştır. LPG piyasası ile ilgili tüm kesimler tarafından ilgiyle karşılanan ve piyasaya ilişkin önemli bir başvuru dokümanı haline gelen bu rapor, bir önceki rapora gelen yapıcı görüş ve öneriler doğrultusunda, bu yıl da Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2007 Yılı Sektör Raporu olarak daha kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Her zaman olduğu gibi, hazırladığımız bu dokümana gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. Bildirim yükümlülükleri kapsamında gösterdikleri duyarlılık ve katılımcı yaklaşımlarından ötürü sektörde faaliyet gösteren firmalar ve sektör temsilcileri ile bu raporun hazırlanmasında emeği geçen LPG Piyasası İzleme Grubu Enerji Uzmanları ve Enerji Uzman Yardımcılarını kutlar, bu çalışmanın ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim. Hasan KÖKTAŞ BAŞKAN

4 iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ TÜRKİYE LPG PİYASASI BÜYÜKLÜKLERİ (2007) Lisanslandırma İller Bazında Depolama ve Dolum Kapasiteleri Piyasanın Mevcut Durumu TÜRKİYE LPG PİYASASI FAALİYETLERİ (2007) Üretim İthalat-İhracat İthalat İhracat Yurtiçi LPG Ticareti Dağıtıcılar Bazında Satışlar İllere Göre Satışların Dağılımı Dağıtıcıların 81 İlde Ürün Bazlı Satışların Dağılımı Dağıtıcılar Arası Ticaret Yıllarına Ait Bayi Sayıları ve Satış Miktarlarının Bölgesel Dağılımı EĞİTİM FAALİYETLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER

5 1 1. GİRİŞ Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerini yerine getiren Kurumumuz, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ikincil mevzuat çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürütmüş ve piyasanın belli bir düzen ve sistem dahilinde kayıt altına alınması yönünde lisanslama çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır. Bilindiği üzere, lisans başvurularını kabul eden ve bu başvuruları hızlı ve zamanında neticelendiren Kurumumuz, bu süreçte, eşzamanlı olarak piyasa katılımcılarından gelen bildirimleri almış ve bu kapsamda hızlı, güvenilir, etkin ve erişilebilir bir bilgi yönetim sistemi kurmuştur. Düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerini yerine getirirken doğruluk, kararlılık, adalet ve etkinliğin sağlanması yönünde güvenli, sağlam ve sürdürülebilir bir piyasa bilgi alt yapısının oluşturulması çalışmalarını tamamlayan Kurumumuz, 2006 yılında LPG Piyasası Bilgi Yönetim Sistemi ni hayata geçirmiştir. Sistemin işleyişinde, AB ile uyum sürecinin de bir gereği olarak, piyasaya ilişkin istatistiki verilerin zamanında ve güvenilir bir şekilde toplanması ve işlenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle LPG sektörü ile ilgili tüm faaliyet verilerinin kurulan sistem vasıtasıyla toplanması, analizi ve raporlanması Kurumumuz ve ülkemiz için de büyük önem arz etmektedir. Piyasaya ilişkin yürüttüğümüz lisanslama ve izleme faaliyetleri kapsamında; sektörün sahip olduğu tesis ve lojistik varlık yapıları, faaliyet büyüklükleri, temin, üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetleri, ürün hareketleri ve buna benzer tüm piyasa büyüklüklerini ortaya koyacak veriler dikkatle toplanmış, erişilebilir bir bilgi alt yapısı içerisinde işlenmiş ve sektörel açıdan anlamlı ve analize elverişli hale getirilmiştir.

6 2 Raporlamaya esas teşkil eden temel veriler, öncelikle dağıtım şirketleri başta olmak üzere sektör katılımcılarının bildirim yükümlülükleri kapsamında verdikleri beyanlar üzerinden derlenmiştir. Bilindiği gibi, 2007 yılı içerisinde, LPG piyasasına ilişkin ilk altı aylık verileri kapsayan Sektör Raporu; 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi olarak Temmuz 2007 de yayımlanmış olup, takip eden son altı ayda da devam eden piyasa izleme faaliyetlerimiz neticesinde, 2007 yılına ait on iki aylık tüm piyasa verileri toplanmış, kontrol edilmiş, analiz edilmiş ve rapor halinde yayımlanmaya hazır hale gelmiştir sonu itibariyle şirketlerin göndermiş oldukları güncellenmiş ve kesinleşmiş son verilerle birlikte 2007 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan analiz ve değerlendirmeler yapılırken, yine Kurumumuz tarafından hazırlanan 2006 yılı verileri baz alınmış ve nisbi karşılaştırmalar yapılmış olup böylece daha güvenilir ve sağlıklı bir mukayese tekniğine ulaşılmıştır. Dikkatle incelendiğinde bu raporda bir önceki yıl yayımlanan sektör raporuna göre yeni analiz ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Dolayısıyla rapor daha kapsamlı bilgiler içermektedir. Örneğin, bölgesel (coğrafi) bazda bayii ve satış rakamları 2006 ve 2007 yılları ile birlikte mukayese edilmiş, piyasanın gelişimi ve değişimi ile ilgili anlamlı rakamlar ve grafikler elde edilmiştir. Yine bu raporda; Dağıtıcı Şirketlerin ürünler bazında satış rakamları, 81 ilde verilerek daha şeffaf ve paylaşımcı bir raporlama tekniği izlenmiştir. Ayrıca; ilk üç büyük ilde, tüm dağıtıcılar göz önünde bulundurularak, satışların dönemsel dağılımı verilmiştir. Sektörün meslek grupları itibariyle 2007 yılı sonu eğitim faaliyetleri envanterine de raporda yer verilmiştir. Piyasa izleme faaliyetleri kapsamında yapılan tüm bu çalışmalar ve veriler, aynı zamanda Kurumumuzun yapmakta olduğu denetim faaliyetlerine de önemli bir geri bildirim (feedback) sağlayacaktır.

7 3 Bu çalışma hazırlanırken, sektörün kendi stratejik planlamasını yaparken kullanabileceği bilgilerinde yer almasına özen gösterilmiştir. Bu güne kadar ülkemiz LPG piyasası faaliyetlerine ilişkin en kapsamlı ve güvenilir verilere dayalı olarak hazırlanan bu çalışmanın, ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, yerli ve yabancı yatırımcılara, piyasanın geleceğine ilişkin yapılacak projeksiyonlara, akademik çalışmalara referans doküman olacağına inanıyoruz.

8 4 2. TÜRKİYE LPG PİYASASI BÜYÜKLÜKLERİ (2007) 2.1. Lisanslandırma LPG Piyasasında, Kurumumuzca 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleştirilen lianslandırma faaliyetlerine ilişkin bilgiler Tablo 2.1 de gösterilmiştir. Lisans Türü Tablo 2.1: 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşen lisanlandırma işlemleri Lisans Verilen 2006 Yılı 2007 Yılı 2007 İptal Sonuç Lisans Verilen İptal Sonuç 2007 Son Durum Tadil Edilen Lisans Adedi LPG Dağıtıcı Lisansı LPG Depolama Lisansı LPG Taşıma Lisansı LPG Tüpü İmalatı Lisansı LPG Otogaz Bayilik Lisansı LPG Otogaz Bayilik Lisansı (Geçici Lisans) LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı TOPLAM İller Bazında Depolama ve Dolum Kapasiteleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben Dağıtıcı ve Depolama lisansı sahiplerince Kurumumuza iletilen verilerin güncellenmesi ve tadil işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucu ülkemizde LPG ikmalinin alt yapısını oluşturan depolama ve dolum kapasiteleri Tablo 2.2 de verilmektedir.

9 5 Tablo 2.2: İller bazında tüp dolum ve depolama kapasiteleri Tüp Dolum Kapasitesi Depolama Kapasitesi İl (ton/yıl) (ton) Adana Adıyaman Afyon Aksaray Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Batman Bolu Bursa Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kocaeli Konya Malatya

10 6 Manisa Mardin Mersin Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Samsun Siirt Sivas Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Trabzon Van Yozgat Zonguldak TOPLAM Şekil 2.1: Depolama kapasitesi dağılımı

11 7 Şekil 2.2: Dolum kapasitesi dağılımı 2.3. Piyasanın Mevcut Durumu 2007 yılı içerisinde LPG Piyasasında 9 adet LPG Dağıtıcı Lisansı, 4 adet LPG Depolama Lisansı, 15 adet LPG Taşıma Lisansı, 2 adet LPG Tüpü İmalat Lisansı, 22 adet LPG Tüpü Muayenesi, Tamir ve Bakımı Lisansı, 1193 adet LPG Otogaz Bayilik Lisansı, 41 adet LPG Otogaz Bayilik (Geçici Faaliyet) Lisansı olmak üzere toplam 1286 adet lisans verilmiştir tarihi itibariyle 5522 sayılı Kanunda tanınan sürenin dolması nedeni ile tüm LPG Otogaz Bayilik (Geçici Faaliyet) Lisansları iptal edilmiştir yılında çeşitli sebeplerden dolayı Kurumumuza yapılan başvurular neticesi 929 adet lisansda tadil işlemi gerçekleştirilmiştir. Piyasada faaliyet gösteren tesislerin kurulu kapasitelerine baktığımız zaman toplam depolama kapasitesinin 2007 yılında ton ile geçen yılki seviyesini koruduğu görülmektedir. Tüp satış rakamlarındaki düşüş devam ederken tüp dolum kapasitesi 5.3 milyon ton/yıl ile bir önceki yıla yakın bir seyir izlemektedir.

12 8 Piyasada adet LPG tüp bayii tüketicilere hizmet verirken, küçük ve orta ölçekli adet dökme LPG müşterisi bulunmaktadır. Dökme LPG müşterisinde geçen yıla oranla % 50 ye yakın düşüş yaşanırken tüplü bayii sayısında önemli bir değişiklik yaşanmamıştır yılı sonunda LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri tarafından Katılma Payı Beyanı kapsamında Kurumumuza sunulan Gelir Tabloları incelendiğinde toplam brüt satışların (toplam cironun) 7.2 milyar YTL olarak gerçekleştiği görülmüştür yılı toplam satış miktarının ( ton) 2006 yılı seviyesine ( ton) yakın gerçekleştiği dikkate alındığında, 2007 yılı toplam bürüt satışlarının (toplam cironun), 2006 yılı rakamının -yaklaşık- üzerinde nisbi olarak arttığı görülmektedir. 3. TÜRKİYE LPG PİYASASI FAALİYETLERİ (2007) 3.1. Üretim 2007 yılında gerçekleştirilen toplam ton LPG üretiminin tonluk kısmı ilk üç aylık dönemde, tonluk kısmı ikinci üç aylık dönemde, tonluk kısmı üçüncü üç aylık dönemde, tonluk kısmı ise dördüncü üç aylık dönemde gerçekleşmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen LPG üretiminin tamamına yakını Karışım LPG dir yılında üretilen ton LPG nin, tonu Karışım LPG, 60 tonu Bütan, 140 tonu ise Propandır. Tablo 3.1: LPG üretiminin ürün ve dönem bazında dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Ürünler Miktar Miktar Miktar Miktar Miktar Oran Oran Oran Oran (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) Oran Karışım LPG %100, %99, %100, %100, %99,97 Bütan 0,00 %0,00 60 %0,03 0,00 %0,00 0,00 %0,00 60 %0,008 Propan 0,00 % 0, %0,07 0,00 %0,00 0,00 %0, %0,018 Toplam %100, %100, %100, %100, %100,00

13 yılında gerçekleştirilen LPG üretiminin rafinerilere göre dağılımına bakıldığında, yaklaşık tonluk üretimin İzmit, tonluk üretimin İzmir, tonluk üretimin Kırıkkale ve kalan 1000 tonluk üretimin ise Batman Rafinerisi nde gerçekleştiği görülmektedir. 35 Üretim Miktarı (x1000 ton) İzmit İzmir Kırıkkale Batman 0 Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Şekil 3.1: 2007 yılı içinde LPG üretiminin rafinerilere göre dağılımı 2006 yılında, dönemlere göre LPG üretim miktarlarına bakıldığında, ilk üç aylık dönemde , ikinci üç aylık dönemde , üçüncü üç aylık dönemde , dördüncü üç aylık dönemde ton olmak üzere toplam ton LPG üretimi gerçekleşmişken, 2007 yılı ile karşılaştırıldığında toplam üretimde yaklaşık 60 bin tonluk düşüşün yaşandığı görülmektedir. 250 Üretim miktarı (x1000 ton) Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Şekil 3.2: yılları LPG üretim miktarlarının karşılaştırılması

14 İthalat-İhracat İthalat Dağıtıcı şirketler ve Tüpraş tan alınan ithalat beyanı bildirimlerine göre, 2007 yılında 19 farklı ülkeden, dağıtıcı şirketler tarafından ton, Tüpraş tarafından ton olmak üzere toplam ton LPG ithal edilmiştir. En çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, Kazakistan, Libya ve Nijerya olup ve bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın %75 idir. Tablo 3.2: İthalat miktarının menşei ülkelere göre dağılımı Sıra Menşei Ülke İthalat Miktarı (ton) 1 Cezayir Norveç Kazakistan Libya Nijerya Rusya Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Ekvator Ginesi İran İtalya Ukrayna İngiltere Arjantin Mısır Fransa Almanya Katar Türkmenistan 154 Toplam

15 11 BAE 3% DİĞER 11% SUUDİ ARABİSTAN 5% RUSYA 6% CEZAYİR 41% NİJERYA 6% LİBYA 8% KAZAKİSTAN 9% NORVEÇ 11% Şekil 3.3: İthalatın ülkelere göre dağılımı 2007 yılı içerisinde ithalat miktarları aylık bazda incelendiğinde Mart, Ağustos ve Ekim aylarında ithalatın tonun üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. İthalat Miktarı (x1000 ton) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Şekil 3.4: İthalatın aylara göre dağılımı

16 İthalat Miktarı (x1000 ton) Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Şekil 3.5: yılları LPG ithalat miktarları karşılaştırması 2006 yılında Dağıtıcı Şirketler ve Tüpraş tarafından toplam ton LPG ithalatı yapılmıştır yılında bu rakam ton olarak gerçekleşmiştir.bu miktarın büyük bir bölümü Karışım LPG olarak serbest dolaşıma girmiştir. Tablo 3.3: İthal edilen ürünler GTİP Kodu Ürün Adı Miktar (ton) Karışım LPG Propan (min %99) Propan (%90-99) Propan (min%90-99) 8663 TOPLAM de ithal edilen LPG nin %44 ü Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü nden, %33 ü İsdemir Gümrük Müdürlüğü nden, %7 si Samsun Gümrük Müdürlüğü nden, %6.6 i Aliağa Gümrük Müdürlüğü nden %6 sı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü nden, %3 ü Tekirdağ Gümrük Muhafaza Müdürlüğü nden, %0.5 i Giresun Gümrük Müdürlüğü nden ülkeye giriş yapmıştır.

17 13 Tablo 3.4: İthalatın gümrüklere göre dağılımı Gümrük Müdürlükleri Miktar (ton) Oran (%) Gebze İsdemir Samsun Aliağa Haramidere Tekirdağ Giresun Toplam İhracat 2007 yılında dağıtıcı firmalar tarafından tonluk, Tüpraş tarafından ise tonluk olmak üzere, serbest bölgeler de dahil edildiğinde toplam tonluk LPG ihracatı yapılmıştır. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada % 49 luk payla Tunus yer almaktadır. Tunus u %21 lik payla Romanya ve %17 lik payla K.K.T.C takip etmektedir. Tablo 3.5: 2007 yılında ihracat yapılan ülkeler Ülke Ihracat Miktarı (ton) Tunus Romanya K.K.T.C Bulgaristan Yunanistan Makedonya 949 Diğer Ülkeler 97 Serbest Bölgeler 878 Toplam

18 14 Yunanistan Makedonya Bulgaristan 10% 2% 1% K.K.T.C. 17% Tunus 49% Romanya 21% Şekil 3.5: İhracatın ülkelere göre dağılımı 2007 yılında, LPG ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrük müdürlükleri sırası ile Tablo 3.6 da verilmektedir. Bunlar incelendiğinde ihracat faaliyetinin başlıca İsdemir ve Gebze Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldüğü görülmektedir. Tablo 3.6: İhracatın gümrükler bazında dağılımı Gümrük Müdürlükleri Miktar (ton) İsdemir Gebze Aliağa Halkalı Tekirdağ Yarımca İzmit 161 Diğer 790 Özellikle komşu ülkelerde yaşanan bölgesel istikrarsızlıklar ve gelişmeler neticesinde LPG ihracatı bir önceki yıla göre azalmaya devam etmiştir.

19 Yurtiçi LPG Ticareti Tablo 3.7: Ürün bazında tüketimin yılları dağılımı Yıl Ürün Tüplü Dökme Otogaz Toplam Satış (ton) Oran (%) 42,40 13,52 44,08 100,00 Satış (ton) Oran (%) 36,95 6,14 56,91 100,00 Yurtiçi Tüketim Miktarı (x1000 ton) Yılı 2007 Yılı Tüplü Dökme Otogaz Şekil 3.6: LPG tüketiminin dağılımı Tablo 3.8: Ürün bazında tüketimin dönemsel dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim Ürün (ton) Oran (ton) Oran (ton) Oran (ton) Oran (ton) Oran Tüplü ,79% ,82% ,64% ,00% ,95% Dökme ,16% ,49% ,87% ,24% ,14% Otogaz ,05% ,69% ,50% ,76% ,91% Toplam ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

20 16 Tüplü 36,95% Otogaz 56,91% Dökme 6,14% Şekil 3.7: 2007 yılı LPG tüketiminin ürün bazında dağılımı Tüketimin Miktarı (x1000 ton) Tüplü Dökme Otogaz Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Şekil 3.8: Ürün bazında dönemsel tüketimin değişimi 2007 yılı yurt içi tüketim rakamları ürün bazında bir önceki yıl ile birlikte değerlendirildiğinde; alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması nedeni ile tüplü LPG tüketiminde yaklaşık % 12, dökme LPG tüketiminde yaklaşık % 54 azalma yaşanırken otogaz LPG tüketiminde ise yaklaşık % 30 luk bir artış yaşanmıştır. Veriler dönemsel bazda incelendiğinde ise; 2007 Temmuz-Eylül döneminde otogaz tüketiminde yaşanan artışın da etkisi ile toplam LPG tüketiminin aynı yıl içersindeki diğer dönemlere daha yüksek olduğu görülmektedir.

21 Dağıtıcılar Bazında Satışlar Tablo 3.9: Satışların dağıtıcılara ve dönemlere göre dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Şatış Pazar Dağıtıcı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı Aygaz ,17% ,12% ,40% ,86% ,11% Milangaz ,63% ,92% ,95% ,47% ,00% İpragaz ,19% ,16% ,50% ,17% ,23% Shell ,10% ,21% ,32% ,26% ,23% Mogaz ,74% ,78% ,58% ,32% ,60% BP ,49% ,59% ,58% ,72% ,60% Total ,52% ,65% ,49% ,30% ,49% Bizimgaz ,45% ,57% ,54% ,55% ,53% Akpet ,73% ,98% ,33% ,11% ,05% Ergaz ,60% ,58% ,41% ,36% ,48% Habaş ,44% ,51% ,51% ,45% ,48% Güvenalgaz ,30% ,47% ,61% ,37% ,44% Güneygaz ,31% ,41% ,47% ,33% ,38% Gesan ,92% ,04% ,11% ,96% ,01% Anadolugaz ,85% ,94% ,98% ,89% ,92% Argaz ,73% ,77% ,77% ,97% ,81% POAŞ 58 0,01% ,54% ,14% ,35% ,78% Yurtgaz ,11% ,76% ,66% ,58% ,77% Akgaz ,58% ,69% ,78% ,67% ,68% Hizmetgaz ,55% ,51% ,70% ,66% ,61% Karadeniz ,60% ,60% ,61% ,53% ,58% Erciyesgaz ,53% ,56% ,60% ,52% ,55% Yeni Yücel ,58% ,49% ,53% ,55% ,54% Kongaz ,53% ,55% ,53% ,50% ,53% Margaz ,47% ,52% ,54% ,54% ,52% Antgaz ,51% ,53% ,52% ,50% ,51% Yamangaz ,41% ,54% ,56% ,49% ,50% Oralgaz ,48% ,53% ,51% ,44% ,49% Şarkgaz ,42% ,44% ,44% ,42% ,43% Yücelgaz ,41% ,42% ,42% ,40% ,41% Trabzongaz ,35% ,38% ,43% ,36% ,38% Altıngaz ,31% ,37% ,45% ,34% ,37% Nargaz ,28% ,35% ,37% ,39% ,35% Gapgaz ,39% ,30% ,30% ,37% ,34% Erolgaz ,31% ,32% ,35% ,33% ,33% Likitgaz ,28% ,35% ,24% ,24% ,28% Hürgaz ,14% ,27% ,33% ,35% ,27% Akçagaz ,25% ,29% ,27% ,26% ,27% Hilal Tüp ,25% ,18% ,30% ,22% ,24% Selgaz 918 0,11% ,20% ,30% ,26% ,22% Kalegaz ,26% ,18% ,12% ,12% ,17% Netgaz ,39% ,12% 576 0,06% 877 0,10% ,16% Gazmer 0 0,00% 0 0,00% ,31% ,26% ,15% Meramgaz ,27% ,28% 436 0,05% 0 0,00% ,14% Niğgaz ,34% ,26% 0 0,00% 0 0,00% ,14% Sorgun 931 0,11% ,14% ,16% ,11% ,13% Hasgaz ,13% 866 0,10% 893 0,10% ,12% ,11% Pegagaz 921 0,11% 904 0,10% 826 0,09% 956 0,10% ,10% Mavigölgaz 692,92 0,08% 603 0,07% ,12% ,11% ,10% Şiringaz 524,33 0,06% 810,42 0,09% ,11% 893 0,10% ,09%

22 18 Güvengaz 0 0,00% 170 0,02% ,11% ,18% ,08% Selçukgaz 633 0,08% 617 0,07% 671,79 0,07% 461,66 0,05% ,07% Çelebigaz 176,02 0,02% 554,75 0,06% 775,22 0,08% 851,12 0,09% ,07% Hititgaz 540,48 0,07% 377,07 0,04% 619,15 0,07% 468 0,05% ,06% Ogaz 0 0,00% 0 0,00% 300,82 0,03% 930,66 0,10% ,03% Asgaz 309,86 0,04% 311,51 0,04% 301,92 0,03% 286 0,03% ,03% Eurogaz 1,5 0,00% 269,28 0,03% 347,06 0,04% 564,74 0,06% ,03% Yıldırım 0 0,00% 0 0,00% 119,92 0,01% 383,44 0,04% 503 0,01% Egepet 0 0,00% 0 0,00% 89,07 0,01% 199,94 0,02% 289 0,01% Goldgaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25,2 0,00% 25,2 0,00% Güneşgaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pamukkale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Toplam ,00% ,99% ,00% ,00% ,00% Ergaz 1,48% Akpet 2,05% Bizimgaz 2,53% Total 5,49% BP 5,60% Diğer 19,69% Mogaz 5,60% Shell 6,23% İpragaz 12,23% Aygaz 24,11% Milangaz 15,00% Şekil 3.9: 2007 yılında dağıtım şirketlerinin pazar payları Şekil 3.9 da 2007 yılı satış rakamlarına göre ilk onda yer alan dağıtım şirketlerinin pazar payları verilmiştir. Şekilde Diğer başlığı altında % 19,69 olarak verilen bölümde ise 2007 yılında piyasada faaliyette bulunan 52 adet Dağıtım Şirketi yer almaktadır. Dağıtım Şirketlerinin 2007 pazar payı rakamlarına bakıldığında; bir önceki yıl ile benzer şekilde, ilk on şirketin toplam satışların yaklaşık % 80 nini gerçekleştirdiği görülmektedir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, satış rakamlarına göre Dağıtım Şirketlerinin pazar paylarında nisbi değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu değişimde pazara yeni giren Dağıtım Şirketlerinin pazardan pay alma girişimleri ile birlikte, tedarikçi konumunda yer alan Dağıtım Şirketlerinin sahip odukları toplam bayii sayılarındaki rekabetçi değişimin de etkili olduğu görülmektedir.

23 19 Tablo 3.10: Satışların dağıtıcılar ve ürün bazında dağılımı Tüplü LPG Dökme LPG Otogaz TOPLAM Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Dağıtıcı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı Aygaz ,75% ,71% ,89% ,11% Milangaz ,08% 11289,84 5,22% ,96% ,00% İpragaz ,05% ,05% ,64% ,23% Shell ,20% ,06% ,94% ,23% Mogaz ,67% 22747,23 10,51% ,02% ,60% BP ,97% 0 0,00% ,61% ,60% Total ,63% 6312,8 2,92% ,32% ,49% Bizimgaz ,79% ,92% ,88% ,53% Akpet 817 0,06% 229 0,11% ,54% ,05% Ergaz ,13% 516 0,24% ,55% ,48% Habaş ,82% 566,95 0,26% ,04% ,48% Güvenalgaz ,23% 619 0,29% ,35% ,44% Güneygaz ,04% 946 0,44% ,71% ,38% Gesan ,77% 452,34 0,21% ,25% ,01% Anadolugaz ,53% ,59% ,99% ,92% Argaz ,49% ,39% ,74% ,81% POAŞ 32 0,00% 0 0,00% ,37% ,78% Yurtgaz 211 0,02% ,53% ,85% ,77% Akgaz ,24% 495 0,23% ,02% ,68% Hizmetgaz ,39% ,67% ,31% ,61% Karadeniz ,49% 433 0,20% ,68% ,58% Erciyesgaz ,43% 706,95 0,33% ,66% ,55% Yeni Yücel ,34% 2315,71 1,07% ,60% ,54% Kongaz ,92% 305,04 0,14% ,31% ,53% Margaz ,41% ,50% ,59% ,52% Antgaz ,27% 264 0,12% ,72% ,51% Yamangaz ,20% 193 0,09% ,74% ,50% Oralgaz ,36% 131,79 0,06% ,62% ,49% Şarkgaz ,46% 382,72 0,18% ,44% ,43% Yücelgaz ,14% 490,59 0,23% ,61% ,41% Trabzongaz ,38% 201,57 0,09% ,41% ,38% Altıngaz ,22% 157 0,07% ,49% ,37% Nargaz ,09% 804 0,37% ,51% ,35% Gapgaz ,23% 824 0,38% ,41% ,34% Erolgaz ,13% 705,33 0,33% ,45% ,33% Likitgaz ,75% 0 0,00% 0 0,00% ,28% Hürgaz ,14% 40 0,02% ,39% ,27% Akçagaz ,32% 267 0,12% ,24% ,27% Hilal Tüp ,11% 5633,03 2,60% ,07% ,24% Selgaz 859 0,07% 255 0,12% ,33% ,22% Kalegaz ,21% 37,2 0,02% ,15% ,17% Netgaz ,08% 97,51 0,05% ,22% ,16% Gazmer 215 0,02% 126,97 0,06% ,24% ,15% Meramgaz 367 0,03% 237,72 0,11% ,22% ,14% Niğgaz ,17% 769 0,36% ,10% ,14% Sorgun ,11% 115 0,05% ,16% ,13% Hasgaz ,11% 698,48 0,32% ,09% ,11% Pegagaz ,28% 0 0,00% 0 0,00% ,10% Mavigölgaz 918 0,07% 0 0,00% ,13% ,10% Şiringaz 562 0,04% 108,78 0,05% ,13% ,09% Güvengaz ,18% 0 0,00% 485 0,02% ,08% Selçukgaz ,17% 46 0,02% 164 0,01% ,07% Çelebigaz 565,46 0,04% 154,4 0,07% ,08% ,07% Hititgaz 703 0,05% 1,62 0,00% ,06% ,06% Ogaz 103 0,01% ,51% 26 0,00% ,03% Asgaz 861 0,07% 0 0,00% 348 0,02% ,03% Eurogaz 144 0,01% 62 0,03% 976 0,05% ,03% Yıldırım 269 0,02% 0 0,00% 234 0,01% 503 0,01% Egepet 38 0,00% 1 0,00% 250 0,01% 289 0,01% Goldgaz 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,00% Güneşgaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pamukkale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOPLAM ,00% ,00% ,00% ,00%

24 İllere Göre Satışların Dağılımı Tablo 3.11: Satışların illere göre dönemsel bazda dağılımı Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık Toplam Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar Satış Pazar İl (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı (ton) Payı İstanbul ,21% ,92% ,47% ,03% ,61% Ankara ,26% ,47% ,70% ,62% ,00% İzmir ,94% ,65% ,38% ,15% ,75% Antalya ,47% ,67% ,16% ,23% ,38% Konya ,19% ,42% ,59% ,37% ,40% Adana ,10% ,77% ,62% ,94% ,85% Bursa ,91% ,88% ,72% ,80% ,82% Kocaeli ,34% ,23% ,98% ,17% ,17% İçel ,31% ,13% ,05% ,20% ,17% Kayseri ,99% ,11% ,40% ,07% ,14% Manisa ,12% ,03% ,70% ,07% ,98% Gaziantep ,85% ,85% ,72% ,92% ,83% Balıkesir ,75% ,82% ,82% ,91% ,83% Muğla ,73% ,95% ,86% ,68% ,80% Samsun ,70% ,75% ,90% ,75% ,78% Sakarya ,64% ,69% ,62% ,69% ,66% Hatay ,74% ,57% ,51% ,64% ,61% Denizli ,63% ,63% ,51% ,61% ,59% Aydın ,56% ,57% ,46% ,54% ,53% Şanlıurfa ,53% ,44% ,38% ,62% ,49% K.Maraş ,33% ,42% ,57% ,45% ,45% Amasya ,54% ,59% ,80% ,58% ,15% Eskişehir ,01% ,10% ,17% ,12% ,10% Trabzon ,03% ,07% ,96% ,01% ,02% Afyon ,89% ,01% ,14% ,00% ,01% Tekirdağ ,02% ,02% ,99% ,00% ,01% Diyarbakır ,04% ,96% ,93% ,09% ,00% Ordu ,93% ,00% ,06% ,96% ,99% Çorum ,83% ,06% ,95% ,00% ,96% Malataya ,93% ,98% ,87% ,90% ,92% Giresun ,55% ,64% ,70% ,60% ,89% Zonguldak ,87% ,89% ,80% ,84% ,85% Kütahya ,76% ,87% ,94% ,81% ,85% Sivas ,74% ,90% ,93% ,79% ,84% Tokat ,71% ,85% ,91% ,83% ,83% Yozgat ,66% ,79% ,91% ,74% ,78% Isparta ,75% ,79% ,74% ,79% ,77% Bolu ,74% ,68% ,75% ,74% ,73% Kırıkkale ,74% ,69% ,72% ,73% ,72% Çanakkale ,67% ,72% ,78% ,70% ,72% Osmaniye ,73% ,70% ,67% ,73% ,71% Elazığ ,71% ,71% ,66% ,71% ,70% Kastamonu ,60% ,71% ,70% ,67% ,67% Düzce ,57% ,62% ,83% ,61% ,66% Adıyaman ,65% ,69% ,64% ,65% ,66% Erzurum ,57% ,66% ,67% ,60% ,63% Nevşehir ,50% ,57% ,80% ,55% ,61% Burdur ,51% ,55% ,72% ,56% ,59% Aksaray ,50% ,57% ,62% ,54% ,56% Uşak ,51% ,54% ,53% ,51% ,52%

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 A İÇİNDEKİLER 1. YURT DIŞI LPG TİCARETİ... 1-2 1.1. İthalat...1 1.2. İhracat...2 2. LPG ÜRETİMİ... 3 2.1. Aylık Üretim...3 3. LPG İTHALATI,

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 A İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-11 3.1.

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i ÖNSÖZ

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i ÖNSÖZ T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i ÖNSÖZ Bilindiği üzere 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un amacı;

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2010 YILI ĐLK DOKUZ AYLIK RAPORU

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2010 YILI ĐLK DOKUZ AYLIK RAPORU SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2010 YILI ĐLK DOKUZ AYLIK RAPORU ANKARA 2010 i ĐÇĐNDEKĐLER 1. ÜRETĐM... 1 2. DIŞ TĐCARET... 1 2.1. Đthalat... 1 2.2. Đhracat... 2 3. YURTĐÇĐ LPG TĐCARETĐ...

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i i ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 1 2. TÜRKĐYE LPG PĐYASASI BÜYÜKLÜKLERĐ (2010)... 3 2.1. Tüplü Bayi ve Dökme Kullanıcıları... 3 2.2. Lisanslandırma... 3 3. TÜRKĐYE LPG PĐYASASI FAALĐYETLERĐ (2010)... 5 3.1.

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii İÇİNDEKİLER 1. LPG PİYASASI GENEL GÖRÜNÜMÜ... 1 1.1. Dünya Piyasası... 1 1.2. Türkiye Piyasası... 7 2. TÜRKİYE LPG PİYASASI...

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Mart/ 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Mart/ 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-11 3.1. Ürün

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Haziran / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Haziran / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2012 TEMMUZ AYI ÖZET PİYASA RAKAMLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2012 TEMMUZ AYI ÖZET PİYASA RAKAMLARI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2012 TEMMUZ AYI ÖZET PİYASA RAKAMLARI ANKARA 2012 i İÇİNDEKİLER 1. DIŞ TİCARET... 1 1.1. İthalat... 1 1.2. İhracat... 2 2. YURTİÇİ LPG TİCARETİ... 3 2.1. lar

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE LPG PİYASASI GENEL GÖRÜNÜM... 1 1.1. Dünya Piyasası... 1 1.2. Türkiye Piyasası... 6 2. TÜRKİYE LPG

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

1.YURT DIġI LPG TĠCARETĠ Ġthalat Ġhracat 2 2.YURT ĠÇĠ LPG TĠCARETĠ 3-76

1.YURT DIġI LPG TĠCARETĠ Ġthalat Ġhracat 2 2.YURT ĠÇĠ LPG TĠCARETĠ 3-76 i 1.YURT DIġI LPG TĠCARETĠ 1-2 1.1. Ġthalat 1 1.2. Ġhracat 2 2.YURT ĠÇĠ LPG TĠCARETĠ 3-76 2.1. Ürün Türüne Göre SatıĢlar 3 2.2. Dağıtıcılara Göre SatıĢlar 4-9 2.3. Ġllere Göre SatıĢlar 10-12 2.4. Ġllere

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu / 2015 A

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu / 2015 A Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu / 2015 A SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 2015 YILI SEKTÖR RAPORU Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI 2011 OCAK-TEMMUZ DÖNEMĐ ÖZET PĐYASA RAKAMLARI ANKARA 2011 i ĐÇĐNDEKĐLER 1. DIŞ TĐCARET... 1 1.1. Đthalat... 1 1.2. Đhracat... 2 2. YURTĐÇĐ LPG TĐCARETĐ...

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı