Sektörel Performans Raporu (2014/06)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sektörel Performans Raporu (2014/06)"

Transkript

1 2014/Haziran finansal tablolarına göre Borsa İstanbul da en başarılı ve başarısız sektörler hangileri? Belirli bir sektör içerisinde en başarılı ve en başarısız mali performans gösteren şirketler hangileri? Sektörel Performans Raporu Dr. Yaşar Erdinç Erol Gürcan Gedik Yatırım A.Ş

2 Giriş Payları, Borsa İstanbul da işlem görmekte olan şirketlerin 21 Temmuz tarihinde başlayan 6 aylık bilanço açıklama dönemi 19 Ağustos tarihi itibariyle sona erdi. Bilanço döneminin sona ermesi sonrasında en çok merak edilen konulardan birinin de sektörlerin yılın ilk yarısında sergilediği performans olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul da işlem görmekte olan şirketlerin 2014 yılının ilk yarısı itibariyle sergilediği performans; geçen yılın aynı dönemine göre, belirlenen kriterler çerçevesinde sektörel bazda incelenmiştir. Sektörlerin belirtilen dönem içerisindeki performanslarının karşılaştırılması amacıyla her bir sektöre puan verilmiştir. Hazırlanan çalışma sadece sanayi şirketlerini baz almaktadır. Bankacılık, Sigorta, Finansal Kiralama ve Faktöring Şirketleri sektörlerinin finansal tabloları farklılık arz ettiği için bu sektörler için ayrıca çalışma yapılacaktır. Bu çalışmada kullanılan veriler sitesinde sunulan FİNNET ANALİZ PRO programından alınmıştır. Çalışma kapsamına dahil edilen 397 şirket; faaliyet alanlarına göre toplam 39 sektöre altında gruplandırılmıştır. Sektörlerin performansıyla ilgili yaptığımız puanlama çalışması sonucunda, 2014 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en iyi performans gösteren ilk 3 sektörün sırasıyla Yatırım Ortaklığı, Otomotiv Yan Sanayi ve Mobilya olduğu; en kötü performans gösteren sektörlerin ise sırasıyla Gazetecilik, Turizm Otelcilik ve Dericilik olduğu görülmüştür (bkz. Tablo 4). Puanlamanın nasıl yapıldığı ve baz alınan kriterlerle ilgili detaylı açıklamalar raporun sonraki bölümlerinde yer almaktadır. Çalışmanın Adımları Baz Alınan Kriterler Sektör ya da şirket performanslarının karşılaştırılması maksadıyla birçok farklı kriter ele alınabilir ve farklı sonuçlar/yorumlar ortaya çıkabilir. Çalışmamızda baz aldığımız kriterler, piyasaların en çok önem verdiği Karlılık üzerine yoğunlaşmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Satış Gelirleri (%) (yatırım ortaklıkları için işlem hacmi) (Faiz vergi amortisman öncesi kar) (%) (Bir önceki yılın aynı dönemine göre verir ve faaliyetlerle ilgili diğer gelir ve giderler kalemi hesaplamasında dikkate alınmamıştır.) Esas Faaliyet Karı (Esas faaliyet karı hesaplanırken, diğer faaliyetlerden gelir ve giderler eklenmemiştir.) Bir önceki yılın aynı dönemine göre (%) 2014/06 Karlılığı (%) 2013/06 ile 2014/06 dönemlerindeki nın kaç puan değişim gösterdiği. Dikkat edilecek olursa baz aldığımız kriterler direkt olarak ciro ve karlılık odaklıdır. Yukarıdaki kriterler dışında, faaliyet rasyoları, maliyet rasyoları, devir hızları gibi onlarca oran, kriter olarak kullanılabilirdi. Fakat en nihayetinde, bu rasyoların şirketin nı artırıp artırmadığı önemlidir. Stok devir hızı (SDH) yükselen bir firmanın, alacak devir hızı (ADH) çok düştüğü için eğer azalıyorsa, kriter olarak SDH ve ADH kullanmanın bir anlamı olmayacaktır. Aslında geleceğe dönük bir değerleme yapılırken, en önemli kriter şirketin gelecekte ne kadar kar yaratacağıdır. Bu çalışmada bu soruya cevap verilmemekte olup, geçmişe dönük olarak son bir yıldaki performansın ölçülmesine odaklanılmıştır. Fakat bu performansın gelecekte devam edip etmeyeceği konusunda bir değerlendirme yapılmamıştır. Sektörel Performans Tablosunu Nasıl Hazırladık? Sektörlerle ilgili puanlamaları yukarıda açıkladığımız kriterleri baz alarak yaptık. Puanlar hesaplanırken; basit ortalama kullanmak yerine baz aldığımız her bir kriteri eşit şekilde ağırlıklandırmayı ve ağırlıklı ortalama kullanmayı tercih ettik. Raporun ilk sayfasında verdiğimiz; 2014/06 dönemi sonuçlarına göre, sektörlerin finansal performans tablosunu ve yaptığımız hesaplamaları detaylı bir şekilde açıklamak maksadıyla "Ambalaj Sektörü" ile ilgili yapılan hesaplamalar aşağıda örnek çalışma olarak adım adım incelenmiştir 1. 1 Tüm sektörlere ait finansal performans ve puan tabloları raporun ek kısmında verilmiştir (bk. Ek 1). 1

3 1. Adım Tablo 1: Şirket ve Sektörlerin 2013/ /06 Dönemi Verileri 2014/06 Dönemi Verileri 2013/06 Dönemi Verileri Net Satışlar Net Satışlar BAKAB Bak Ambalaj 123,974,598 12,807,758 8,211,757 5,588, ,019,119 96,403,480 7,211,752 2,972,753 1,222, ,133,284 KARTN Kartonsan 116,705,528 17,777,514 12,821,602 11,865, ,830, ,606,150 13,981,804 8,922,678 12,641, ,991,323 OLMIP Olmuksan-IP 265,177,841 14,757,423 9,677,984 10,192, ,096, ,319,093 11,767,536 7,008,446 7,473, ,688,404 GEDZA Gediz Ambalaj 11,644,261 1,448,062 1,448, ,331 15,393,324 11,307,904 14,288,631 1,547,084 1,111,170 13,431,244 KAPLM Kaplamin 63,094,601 1,813, ,767-1,163,353 24,021,788 44,296,075 1,545, , ,785 27,081, ,596,829 48,604,034 32,537,172 27,446, ,361, ,932,702 48,794,779 20,819,377 22,322, ,326,192 Yukarıda, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren beş şirkete ait 2013/06 ve 2014/06 dönemi "Net Satış,, Esas Faaliyet Karı (), ve " verileri yer almaktadır. Her bir kalem için sektörde yer alan firmaların elde ettiği rakamların toplamını en altta mavi ile boyanmış olan satırda sektör toplamı olarak gösterilmiştir. Örneğin; 2014/06 döneminde Ambalaj sektörü toplam milyon TL net satış, 48.6 milyon TL, 32.5 milyon TL, 27.4 milyon TL net kâr kaydetmiş ve sektörün toplam özvarlığı milyon TL olarak gerçekleşmiştir (bkz Tablo 1). DİKKAT: Bir şirketin baz alınan kriterler açısından sahip olduğu rakamlar; sektör toplamı içerisinde, diğer şirketlere kıyasla belirgin bir şekilde yüksek bir paya sahipse; elde edilen sektör toplamının ağırlıklı olarak bu şirketin performansını yansıtmakta olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 2. Adım Tablo 2: Baz Alınan Kriterlerin 2013/ /06 Dönemlerinde Gösterdiği (%) BAKAB Bak Ambalaj 28.6% 77.6% 176.2% 357.1% 4.51% 1.22% 3.28% KARTN Kartonsan 7.5% 27.1% 43.7% -6.1% 4.69% 5.57% -0.88% OLMIP Olmuksan-IP 26.1% 25.4% 38.1% 36.4% 4.14% 3.30% 0.84% GEDZA Gediz Ambalaj 3.0% -89.9% -6.4% -13.3% 6.26% 8.27% -2.01% KAPLM Kaplamin 42.4% 17.4% 2.5% % -4.84% -0.47% -4.37% 23.3% -0.4% 56.3% 23.0% 4.14% 3.76% 0.39% Yukarıdaki tabloda, şirketler ve sektör için baz alınan kalemlerin 2014/06 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gösterdiği yüzdelik değişim yer almaktadır ( Karlılığı Kalemleri Hariç). Her iki dönem için şirketlerin ve sektörün sahip olduğu özvarlık oranları ayrı ayrı gösterilmiştir. En sağ sütunda yer alan sütunu; özvarlık oranının 2014/06 döneminde 2013/06 dönemine göre kaç puan artmış olduğunu göstermektedir. En altta mavi ile boyanmış olan satır, her bir kalem için sektörde yer alan firmaların elde ettiği değişim oranlarının toplamını göstermektedir. Buna göre; 2014/06 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Ambalaj sektörünün net satışları %23.3, esas faaliyet kârlılığı %56.3, net kârı %23, öz varlık kârlılığı 0.39 puan artarken %0.4 düşmüştür (bkz. Tablo 2). 3. Adım Tablo-2 de yer alan değişim oranları baz alınarak aşağıda yer alan sıralama ve puan tablosu (Tablo-3) oluşturulmuştur. Örneğin; Kaplamin Ambalaj, 2014/06 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre net satış anlamında sektör içerisindeki en iyi performansı gösterdiği için Net Satış nda 1. Sırada yer almaktadır. Ancak, Net Satış nde gözlenen olumlu performansın; şirketin karlarına yansımadığı görülmektedir. ve açısından sektörün 4. nda yer alan şirket; net kar, 2014/06 özvarlık ve özvarlık ndaki değişime göre geçen yılın aynı dönemine göre gözlenen değişim sırası açısından sektördeki en kötü performansı göstererek 5. Sırada yer almıştır (bkz. Tablo 3). 2

4 Tablo 3: Sektörel Performans Tablosu Ambalaj Sektörü BAKAB Bak Ambalaj KARTN Kartonsan OLMIP Olmuksan-IP GEDZA Gediz Ambalaj KAPLM Kaplamin Adım Tablo 4: Sektörel Performans Tablosu (örnek) kaç puan (%) arttı ya METAL ANA 25.9% 131.0% 211.3% % 5.70% 0.33% 5.37% YATORT 17.9% 505.8% 388.4% 407.6% 6.11% 1.19% 4.91% OTOMOTIV YAN 18.3% 64.9% 95.4% 132.4% 9.42% 4.34% 5.07% MOBILYA 28.3% 103.5% 452.2% 103.6% 0.21% -7.78% 7.98% CIMENTO 21.7% 69.0% 97.6% 57.9% 11.34% 7.89% 3.46% Sektörel Performans tablosu hazırlanırken her sektör sanki bir şirket gibi düşünülmüştür. Sektörün toplam değerleri ve bu değerlerdeki değişimlere göre puanlama yapılmıştır. Baz aldığımız kriterler eşit şekilde ağırlıklandırılmıştır ve 100 üzerinden puanlama yapılmıştır (bkz. Tablo 4). Sektörün puan hesaplamasında kullandığımız temel mantık ve varsayımlar aşağıda örnekle anlatılmıştır: OTOMOTİV YAN SANAYİ sektörü sektördeki toplam 39 şirket arasından satışlarını artırma konusunda 15. sıradadır. Ama değerini artırma anlamında 8. Sıradadır. Örneğin Mobilya sektörü satış gelirlerini en fazla artıran 3. Sektör olurken, Net kar artışı sağlama konusunda 39 sektör içinde 16. Sırada bulunmakta olup, özvarlık nı en çok artıran ikinci sektör olmuştur. Tablonun yeşil bölgesinde görüldüğü üzere, 2013/06 döneminde özvarlık eksi yüzde 7.78 iken, yani özvarlıklarını yıllık bazda yüzde 7.78 azaltmışken, 2014/06 döneminde özvarlık nı yüzde 0.21 seviyesine çıkarmayı başarmış ve toplamda 7.98 puan artış sağlamıştır. Her ne kadar bu artışı sağlamış olsa da, 2014/06 döneminde özvarlık sıralamasında 39 sektör içinde 35. Sırada olduğu için, birinciliği kaçırmıştır. Dolayısıyla bir sektör sıralamalarda ne kadar üst sıralardaysa, performansı o kadar güçlü anlamına gelir. BU nedenle; o Her sektörün ortalama sırası bulundu (YAT ORT için her kritere göre sıralar şöyledir; 17,1,4,3,20,11 o BU değerleri toplayıp 6 rakamına böldüğümüzde 9.3 sayısına ulaşırız. Bu durumda YATORT sektörünün ortalama sırası 9.3 olarak bulunmuş olur. o Puanlamayı 100 üzerinden yapmak amacıyla = 90.7 bulunur ve bu da sektörün aldığı puandır. Mobilya sektörü için her kritere göre sıralama değerlerini toplayıp ortalamasını alırsak 10.7 olarak buluruz. Bu değeri 100 den çıkardığımızda 89.3 sayısına ulaşırız. İzleyen sayfada 30 sektörün toplam sonuçları verilmiştir. 3

5 2014/06 Finansal Tablolarına Göre Sektörlerin Performansı... Aşağıdaki tabloda, sektörler, baz aldığımız kriterler çerçevesinde sahip oldukları puanlara en iyi performans gösterenden en zayıf performans gösterene doğru sıralanmıştır. Tablo 5: Sektörel Performans Tablosu kaç puan (%) arttı ya METAL ANA 25.9% 131.0% 211.3% % 5.70% 0.33% 5.37% YATORT 17.9% 505.8% 388.4% 407.6% 6.11% 1.19% 4.91% OTOMOTIV YAN 18.3% 64.9% 95.4% 132.4% 9.42% 4.34% 5.07% MOBILYA 28.3% 103.5% 452.2% 103.6% 0.21% -7.78% 7.98% CIMENTO 21.7% 69.0% 97.6% 57.9% 11.34% 7.89% 3.46% INS MALZEME 12.4% 30.8% 48.3% 255.0% 14.36% 4.82% 9.55% TEKSTIL 20.2% 132.2% 697.4% 258.8% 2.15% -1.31% 3.47% KAGIT 10.6% 134.8% % 194.4% 3.13% -3.19% 6.32% KIMYA 21.3% 50.0% 65.2% 69.8% 9.92% 6.74% 3.18% BILISIM 20.3% 31.9% 29.3% 160.8% 8.28% 3.94% 4.34% DAYANIKLI TUK 17.9% 51.5% 74.5% 116.8% 7.73% 3.96% 3.77% GIDA 15.7% 17.5% 23.3% 273.6% 7.73% 2.28% 5.45% GIRISIM SERMAYESI 15.5% 16.2% 21.3% 462.2% 7.23% 1.42% 5.81% CAM 26.4% 51.8% 116.2% 59.7% 4.15% 2.92% 1.23% KIRTASIYE 85.4% 65.1% 65.5% -14.7% 23.02% 31.91% -8.89% ULASTIRMA-LOJISTIK 9.4% 7.0% 54.1% 111.4% 13.38% 7.97% 5.41% ELEKTRIK MALZEME 27.3% 59.5% 84.6% 49.5% 1.32% 0.99% 0.33% BOYA 15.7% -0.6% -4.4% 204.2% 8.16% 3.20% 4.96% PAZARLAMA 25.6% 36.9% 41.8% 27.4% 4.68% 3.95% 0.73% TEKNOLOJI 16.9% 12.0% 7.5% 102.6% 8.27% 5.25% 3.03% PETROL 17.7% -31.5% -23.7% 178.3% 8.86% 3.65% 5.20% GUBRE 10.7% -0.5% -0.6% 197.2% 7.97% 3.69% 4.28% GMYO 11.4% -1.9% -1.9% 194.1% 8.02% 3.76% 4.26% PERAKENDE TICARET 18.3% 12.1% 15.8% 32.9% 4.39% 3.11% 1.28% % -0.4% 56.3% 23.0% 4.14% 3.76% 0.39% ARACI KURUMLAR -9.4% 48.7% 51.8% 28.8% 5.96% 5.15% 0.81% MADENCILIK 5.7% 33.4% 17.6% -1.7% 7.79% 8.79% -1.00% TELEKOM 2.1% 1.8% -1.9% 5.5% 9.58% 10.29% -0.71% BAYINDIRLIK-INSAAT 8.6% -1.0% -2.1% 38.1% 6.23% 5.66% 0.57% ENERJI 25.4% -9.3% -31.8% 26.6% -3.46% -4.92% 1.46% HAVACILIK 36.9% -5.2% -60.7% -7.0% 1.89% 2.50% -0.61% ICECEK 15.6% 16.9% 18.1% -83.3% 4.03% 26.13% % OTOMOTIV -0.9% -2.6% -10.4% -6.5% 12.93% 15.77% -2.83% ILAC-SAĞLIK 14.1% -1.6% -7.1% -13.7% 2.03% 2.44% -0.41% HOLDING 14.3% -6.3% -13.3% -23.7% 4.47% 6.86% -2.39% HIZMET -16.7% % % 53.9% -1.14% -3.79% 2.66% DERI 10.2% -69.6% % -90.6% 0.22% 2.24% -2.02% TURIZM OTEL 0.0% % -24.6% % -0.12% 11.87% % GAZETECILIK -3.1% -45.4% % % -1.21% 0.34% -1.55% Dikkat Çeken Sektörler... Olumlu performansıyla dikkat çeken sektörler aşağıda özetlenmiştir: Tablo incelendiğinde, genel olarak inşaat ve inşaata bağlı sektörlerin (Çimento, İnşaat Malzemeleri, Metal Ana Sanayi, Cam) iyi bir performans sergilediği görülmektedir. Kağıt sektörü, Esas Faaliyet Karı değişim sıralamasına göre en iyi sektör konumundadır. Yatırım Ortaklığı Sektörü, sıralamasına göre en iyi sektör konumundadır. Kırtasiye Sektörü, Net Satış sıralamasına göre en iyi ve 2014/06 dönemi itibariyle en yüksek özvarlık na sahip sektör konumundadır. 4

6 Olumsuz performansıyla dikkat çeken sektörler aşağıda özetlenmiştir: Çok sayıda şirketin yer aldığı ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren Holdinglerin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre iyi bir performans sergileyemediği görülmektedir (Her sektöre ait ayrıntılı tablolar çalışmanın son bölümünde verilmiştir.) İlaç - Sağlık sektöründe fiyatlarla ilgili yapılan düzenlemelerin negatif etkisi görülmeye devam etmektedir. Otomotiv sektöründeki gözlenen yavaşlamanın devam ettiği ve finansal sonuçlara yansıdığı görülmektedir. En belirleyici sektörlerden biri olan Enerji sektörünün gösterdiği zayıf performans dikkat çekmektedir. Sonuç Yaptığımız çalışma sonucunda elde ettiğimiz en önemli bulgu; en iyi finansal performansı gösteren sektörün en çok prim yapan sektör olmadığı ya da en kötü finansal performansı gösteren sektörün piyasa değeri en çok düşen sektör olmadığıdır. Örneğin; 2014/06 dönemi finansal sonuçlarına göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla en iyi performans gösteren Yatırım Ortaklığı Sektörünün toplam piyasa değeri; 2014 yılı 1. Çeyrek bilançolarının açıklanmaya başladığı 28 Nisan 2014 tarihinden 2014 yılı 2. Çeyrek bilanço açıklama döneminin sona erdiği 19 Ağustos tarihine kadar % 4.84 oranında artarken; en iyi performans gösteren sektörler sıralamasında 10. Sırada yer alan Bilişim Sektörü % oranındaki artış ile piyasa değeri en çok artan sektör olmuştur. Şekil 1: Finansal Performans - Piyasa Değeri Karşılaştırması Diğer taraftan, 2014 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en kötü finansal performansı sergileyen Gazetecilik Sektörünün toplam piyasa değeri 1. Çeyrek sonundan bu güne % 0.99 oranında gerilerken; en iyi performans gösteren sektörler sıralamasında 29. Sırada yer Bayındırlık ve İnşaat Sektörü % 5.97 oranıyla toplam piyasa değeri en çok düşen sektör olmuştur. Sağ üstte yer alan tabloda dikey eksen yaptığımız çalışmada sektörlerin aldığı puanları; yatay eksen sektörlerin toplam piyasa değerlerinde 28 Nisan 19 Ağustos tarihleri arasında gözlenen ; grafik üzerindeki noktalar ise her bir sektörün bu eksenlere göre konumunu göstermektedir. En iyi finansal performansı gösteren sektörün en çok prim yapan (ya da tam tersi) sektör olduğu gibi bir varsayımın geçerli olabilmesi için; grafik üzerinde yer alan noktaların, eğilim eğrisine yakın bir şekilde konumlanması ve eğriyle aynı doğrultuda homojen bir dağılım sergilemesi gerekirdi. Ancak, böyle bir varsayımın geçerli olmadığı yapılan regresyon analiziyle de matematiksel olarak gösterilmiştir (bkz. Şekil 1). Özetle, yatırım kararı verilirken toplu olarak bir sektöre yatırım yapılmasından ziyade; dikkat çeken sektörlerin içerisinde öne çıkan hisselere yatırım yapılmasının daha doğru bir tercih olacağını söyleyebiliriz. Her sektör içerisinde hangi şirketler daha başarılı durumda? Bu sorunun cevabı izleyen sayfalardaki tablolarda ayrıntılı olarak verilmiştir. 5

7 EKLER EK 1 Şirket - Sektör Performans Tabloları (Tablolardaki değişimler sütunu 2013/06 ile 2014/06 dönemindeki değişimleri verir) DİKKAT! Aşağıdaki tablolarda her şirket kendi sektörü içerisinde sıralandığı için, sektöründeki bir şirketin puanı BAYINDIRLIK-İNŞAAT sektöründeki bir şirketin puanı ile ASLA KARŞILAŞTIRILMAMALIDIR. Şirket puanları sadece sektör içindeki mali performans sırasını göstermek içindir. Bu tablolar sadece sektörün performans liderlerini görmek için kullanılabilir. Sektörün lideri olan bir şirketin hissesinin prim yapacağı anlamına gelmez. Belki de lider şirketin performansı hali hazırda hisse fiyatına yansımış olabilir. Bu yüzden bu tablolar sadece sektörleri genel olarak özetlemek amacıyla hazırlanmıştır. (%) BAKAB Bak Ambalaj 28.6% 77.6% 176.2% 357.1% 4.51% 1.22% 3.28% KARTN Kartonsan 7.5% 27.1% 43.7% -6.1% 4.69% 5.57% -0.88% OLMIP Olmuksan-IP 26.1% 25.4% 38.1% 36.4% 4.14% 3.30% 0.84% GEDZA Gediz Ambalaj 3.0% -89.9% -6.4% -13.3% 6.26% 8.27% -2.01% KAPLM Kaplamin 42.4% 17.4% 2.5% % -4.84% -0.47% -4.37% % -0.4% 56.3% 23.0% 4.14% 3.76% 0.39% ARACI KURUMLAR (%) ISMEN İş Y. Men. Değ. ARACI KURUMLAR -10.7% 75.2% 80.0% 49.2% 6.51% 4.94% 1.57% GEDIK Gedik Y. Men. Değ. ARACI KURUMLAR 67.5% -16.5% -19.6% -21.8% 6.34% 8.37% -2.03% OSMEN Osmanlı Menkul ARACI KURUMLAR 27.7% % % 3.5% 2.85% 5.56% -2.71% INFO İnfo Yatırım ARACI KURUMLAR 11.3% -55.0% -55.0% 46.1% 3.25% 2.37% 0.87% GLBMD Global Men. Değ. ARACI KURUMLAR -21.5% % % -47.4% 1.75% 3.25% -1.50% ARACI KURUMLAR -9.4% 48.7% 51.8% 28.8% 5.96% 5.15% 0.81% BAYINDIRLIK-INSAAT (%) ECYAP Eczacıbaşı Yapı BAYINDIRLIK-INSAAT 22.5% 100.1% 201.7% % 36.42% -4.72% 41.14% ORGE Orge Enerji Elektrik BAYINDIRLIK-INSAAT 32.9% 137.7% 143.6% 101.6% 9.55% 5.37% 4.18% YBTAS Yibitaş Yozgat İşçi Birl. BAYINDIRLIK-INSAAT 18.6% 33.5% 45.7% 42.3% 12.25% 10.67% 1.58% SANEL Sanel Mühendislik BAYINDIRLIK-INSAAT 51.1% 7.5% 6.5% 14.4% 8.84% 15.55% -6.71% ANELE Anel Elektrik BAYINDIRLIK-INSAAT 21.6% 33.7% 34.3% 39.3% 0.81% 0.65% 0.17% EDIP Edip Gayrimenkul BAYINDIRLIK-INSAAT 17.6% 23.2% 24.4% 136.8% 2.17% % 29.15% ENKAI Enka İnşaat BAYINDIRLIK-INSAAT 8.2% -4.5% -5.8% 27.5% 6.27% 6.05% 0.23% YYAPI Yeşil Yapı BAYINDIRLIK-INSAAT -49.4% % % % % % % BAYINDIRLIK-INSAAT 8.6% -1.0% -2.1% 38.1% 6.23% 5.66% 0.57% BILISIM (%) ERICO Ericom Telekomünikasyon BILISIM veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik LOGO Logo Yazılım BILISIM 100.0% 121.2% 137.1% 128.1% 21.68% 16.63% 5.05% ARMDA Armada Bilgisayar BILISIM 23.6% 24.3% 24.2% 71.2% 10.18% 7.21% 2.97% LINK Link Bilgisayar BILISIM 95.0% 125.7% 73.2% 89.1% -0.42% -4.36% 3.94% ARENA Arena Bilgisayar BILISIM 19.6% 29.8% 28.1% 40.6% 6.77% 5.96% 0.81% DESPC Despec Bilgisayar BILISIM 28.5% 25.2% 25.2% 39.4% 7.29% 5.77% 1.52% INDES Indeks Bilgisayar BILISIM 17.8% -5.2% -7.1% % 7.31% 0.63% 6.68% ESCOM Escort Teknoloji BILISIM 34.1% 4.6% -11.0% 309.9% 2.06% -1.31% 3.37% DGATE Datagate Bilgisayar BILISIM 4.0% -3.1% -2.8% 157.0% 2.19% -4.06% 6.25% BILISIM 20.3% 31.9% 29.3% 160.8% 8.28% 3.94% 4.34% BOYA (%) UZERB Uzertaş Boya BOYA -8.6% % % % eksi ÖV -6.94% veri eksik 3 Veri eksik DYOBY Dyo Boya BOYA 33.6% 9.1% 7.3% 146.1% 18.26% 12.15% 6.10% MRSHL Marshall BOYA -13.3% -31.9% % 7.4% -2.34% -2.47% 0.13% BOYA 15.7% -0.6% -4.4% 204.2% 8.16% 3.20% 4.96% CAM (%) TRKCM Trakya Cam CAM 63.7% 96.1% 213.0% 209.7% 4.75% 1.79% 2.96% DENCM Denizli Cam CAM 36.6% 215.8% 144.6% 134.6% 2.35% -7.27% 9.61% SISE Şişe Cam CAM 24.0% 51.9% 104.6% 69.4% 4.77% 3.13% 1.64% ANACM Anadolu Cam CAM 5.9% 16.2% 15.3% -83.9% 0.60% 4.10% -3.51% CAM 26.4% 51.8% 116.2% 59.7% 4.15% 2.92% 1.23% 6

8 CIMENTO (%) AFYON Afyon Çimento CIMENTO 49.2% 384.5% % % 11.78% 0.50% 11.28% BOLUC Bolu Çimento CIMENTO 38.3% 126.9% 153.6% 170.5% 16.05% 8.03% 8.01% BUCIM Bursa Çimento CIMENTO 33.3% 181.1% 237.6% 228.6% 14.89% 5.32% 9.57% ASLAN Aslan Çimento CIMENTO 43.4% 98.3% 132.3% 175.5% 14.51% 6.12% 8.39% BSOKE Batısöke Çimento CIMENTO 62.3% 186.2% 305.8% 341.1% 9.53% 2.42% 7.11% ADBGR Adana Çimento (B) CIMENTO 15.9% 62.4% 82.3% 138.1% 43.63% 19.76% 23.86% ADANA Adana Çimento (A) CIMENTO 15.9% 62.4% 82.3% 138.1% 40.90% 18.53% 22.37% ADNAC Adana Çimento (C) CIMENTO 15.9% 62.4% 82.3% 138.1% 21.81% 9.88% 11.93% CMENT Çimentaş CIMENTO 28.7% 131.9% 874.0% 438.5% 4.58% -1.52% 6.11% AKCNS Akçansa CIMENTO 30.2% 86.8% 118.9% 118.2% 13.67% 6.93% 6.74% NIBAS Niğbaş Niğde Beton CIMENTO 97.0% 273.7% 129.3% 153.5% 3.12% -6.18% 9.30% KONYA Konya Çimento CIMENTO 27.5% 104.3% 185.5% 150.4% 9.13% 4.15% 4.98% MRDIN Mardin Çimento CIMENTO 19.6% 55.2% 75.4% 89.7% 15.26% 8.69% 6.57% GOLTS Göltaş Çimento CIMENTO 38.4% 31.3% 35.0% 157.7% 11.80% 4.85% 6.95% BTCIM Batı Çimento CIMENTO 24.5% 67.8% 82.4% 122.6% 8.96% 4.52% 4.44% CIMSA Çimsa CIMENTO 14.1% 49.1% 64.3% -54.6% 9.65% 21.83% % UNYEC Ünye Çimento CIMENTO 10.2% 17.5% 22.6% 31.2% 12.29% 9.89% 2.39% NUHCM Nuh Çimento CIMENTO 6.5% 74.8% 121.8% 58.2% 7.70% 5.19% 2.50% BASCM Baştaş Başkent Çimento CIMENTO 7.3% -9.4% -9.2% -6.0% 4.90% 5.58% -0.69% CMBTN Çimbeton CIMENTO 9.9% -94.0% % % -1.53% 6.58% -8.11% CIMENTO 21.7% 69.0% 97.6% 57.9% 11.34% 7.89% 3.46% HIZMET (%) MIPAZ Milpa HIZMET -8.3% 21.8% 21.8% 74.8% -1.57% % 10.04% SAYAS Say Reklamcılık HIZMET -19.8% -73.4% -97.8% -75.8% 1.44% 6.81% -5.38% MCTAS MCT Danışmanlık HIZMET -13.1% % % % -8.84% 5.11% % HIZMET -16.7% % % 53.9% -1.14% -3.79% 2.66% DAYANIKLI TUK (%) VESTL Vestel DAYANIKLI TUK 29.3% 127.1% 339.0% 298.9% 8.98% -5.31% 14.29% VESBE Vestel Beyaz Eşya DAYANIKLI TUK 5.8% 63.6% 98.2% 189.6% 13.73% 5.66% 8.07% IHEVA İhlas Ev Aletleri DAYANIKLI TUK 5.4% 166.3% 525.1% 110.4% 0.92% -8.58% 9.50% TUDDF T. Demir Döküm DAYANIKLI TUK 14.9% 268.4% 104.0% 50.9% % % 7.88% ARCLK Arçelik DAYANIKLI TUK 15.4% 23.9% 27.2% 4.2% 7.13% 7.47% -0.33% ALCAR Alarko Carrier DAYANIKLI TUK 13.7% 75.3% 94.1% 37.6% 4.64% 3.71% 0.94% KLMSN Klimasan Klima DAYANIKLI TUK -0.6% 12.9% 14.5% -17.0% 13.78% 19.52% -5.75% SILVR Silverline Endüstri DAYANIKLI TUK -0.4% -41.8% -60.6% -15.2% 7.36% 8.89% -1.53% DAYANIKLI TUK 17.9% 51.5% 74.5% 116.8% 7.73% 3.96% 3.77% DERI (%) DERIM Derimod DERI 3.3% -27.2% -30.0% -29.9% 4.13% 6.38% -2.26% DESA Desa Deri DERI 16.1% % % % -1.61% 0.58% -2.18% DERI 10.2% -69.6% % -90.6% 0.22% 2.24% -2.02% ELEKTRIK MALZEME (%) BMELK Bomonti Elektrik ELEKTRIK MALZEME -55.1% -89.6% % -5.1% -3.08% veri eksik Veri eksik GEREL Gersan Elektrik ELEKTRIK MALZEME 27.3% % 960.6% 207.4% 6.10% -5.78% 11.88% EMKEL Emek Elektrik ELEKTRIK MALZEME 14.0% -14.8% -24.9% 605.9% 1.31% 0.22% 1.09% PRKAB Türk Prysmian Kablo ELEKTRIK MALZEME 31.7% 75.2% 103.2% -71.2% 1.21% 4.16% -2.95% BAYRD Baysan Trafo Radyatörleri ELEKTRIK MALZEME -37.2% -19.6% -34.9% -54.6% -4.99% -3.56% -1.43% ELEKTRIK MALZEME 27.3% 59.5% 84.6% 49.5% 1.32% 0.99% 0.33% ENERJI (%) AKSEL Aksel Enerji ENERJI 113.0% 38.5% 180.3% 140.0% 7.11% % 20.19% GNPWR Genpower Holding ENERJI 860.9% % % 69.2% -0.11% 4.05% -4.16% AKSEN Aksa Enerji ENERJI 15.0% 0.4% -8.1% 164.6% 3.61% -5.36% 8.97% AYEN Ayen Enerji ENERJI -38.1% -6.2% -15.7% % 5.29% -0.02% 5.32% ZOREN Zorlu Enerji ENERJI 86.4% 174.3% 266.3% 14.7% -8.93% % 5.48% AKSUE Aksu Enerji ENERJI -46.5% -64.6% -74.3% -89.0% 1.13% 8.91% -7.78% ODAS Odaş Elektrik ENERJI 6.1% -43.2% -51.3% 53.9% -1.13% -6.73% 5.59% YAYLA Yayla Enerji ENERJI 20.0% % % % -0.13% 1.87% -2.00% AKENR Ak Enerji ENERJI 34.9% -79.6% % % % -1.14% % ENERJI 25.4% -9.3% -31.8% 26.6% -3.46% -4.92% 1.46% GAZETECILIK (%) TARAF Taraf Gazetecilik GAZETECILIK 9.7% -62.1% -71.7% -91.3% eksi ÖV 9.67% veri eksik 1 Veri eksik DOBUR Doğan Burda GAZETECILIK 2.2% -25.1% -22.9% 110.7% 14.87% 7.64% 7.22% DGZTE Doğan Gazetecilik GAZETECILIK -2.4% -14.1% -17.1% -54.9% 2.09% 4.63% -2.54% IHGZT İhlas Gazetecilik GAZETECILIK 27.9% % -86.3% % -3.59% -1.53% -2.06% HURGZ Hürriyet Gzt. GAZETECILIK -7.1% -34.4% -86.6% -68.9% -3.10% -1.74% -1.36% GAZETECILIK -3.1% -45.4% % % -1.21% 0.34% -1.55% 7

9 GIDA (%) ARTOG Ar Tarım Organik Gıda GIDA veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik DARDL Dardanel GIDA 66.4% 881.7% % -81.2% eksi ÖV -5.32% veri eksik 14 Veri eksik KERVT Kerevitaş Gıda GIDA 29.2% 18.3% 18.3% 98.5% eksi ÖV % veri eksik 24 Veri eksik MANGO Mango Gıda GIDA veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik SKPLC Şeker Piliç GIDA -82.6% 219.4% 94.9% 80.7% eksi ÖV 63.29% veri eksik 1 Veri eksik KNFRT Konfrut Gıda GIDA 28.9% 125.8% 142.4% 272.9% 17.18% 5.80% 11.38% MERKO Merko Gıda GIDA 96.7% 170.2% 315.3% 436.9% 40.06% % 60.08% BANVT Banvit GIDA 19.9% 47.7% 62.6% % 17.74% -1.73% 19.46% TACTR Taç Tarım Ürünleri GIDA 35.1% 137.1% 102.7% 119.6% 2.24% % 14.18% OYLUM Oylum Sınai Yat. GIDA 135.8% 100.0% 79.5% 77.1% -4.09% % 15.51% ULKER Ülker Bisküvi GIDA 9.4% 3.0% 2.5% 30.3% 12.16% 10.20% 1.96% SELGD Selçuk Gıda GIDA 317.0% 20.3% 18.5% -72.4% -3.33% -2.14% -1.19% AVOD A.V.O.D. Gıda ve Tarım GIDA 94.1% -28.2% -42.2% 60.3% -0.09% -0.20% 0.11% PETUN Pınar Et Ve Un GIDA 18.3% -14.8% -20.3% 18.9% 6.58% 5.86% 0.72% TATGD Tat Gıda GIDA 13.5% 3.9% 17.8% -52.9% 2.59% 5.41% -2.82% FRIGO Frigo Pak Gıda GIDA 13.3% 207.4% 99.9% 75.5% % % 19.11% KENT Kent Gıda GIDA 17.8% -0.9% 14.5% -20.4% 1.43% 1.73% -0.30% IZTAR İz Tarım GIDA 56.7% -44.7% -74.8% % -0.53% 8.32% -8.85% MRTGG Mert Gıda GIDA -46.8% 43.8% 35.0% 61.1% % % 7.14% TKURU Taze Kuru Gıda GIDA 236.0% % 9.2% -20.4% % -7.87% -4.83% ALYAG Altınyağ GIDA 67.0% -97.3% % % -2.76% 3.61% -6.37% KRSAN Karsusan Su Ürünleri San. GIDA -70.2% 24.5% 14.6% 8.0% -9.17% % 1.20% VANGD Vanet Gıda GIDA 17.2% -80.1% -18.4% % -1.49% -0.48% -1.01% EKIZ Ekiz Yağ Sanayii GIDA -3.9% % % 115.4% 11.40% % % ETILR Etiler Gıda GIDA 54.3% % -83.2% 20.1% % % 4.28% PENGD Penguen Gıda GIDA 5.4% % % -52.4% % -4.74% -5.47% TUKAS Tukaş GIDA 5.0% -89.4% -70.7% 17.5% % % % GIDA 15.7% 17.5% 23.3% 273.6% 7.73% 2.28% 5.45% GIRISIM SERMAYESI (%) EGCYO Egeli & Co Tarım Girişim GIRISIM SERMAYESI 29.8% veri eksik 3 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik EGLYO Egeli&Co Girişim GIRISIM SERMAYESI -6.2% veri eksik 4 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik GDKGS Gedik Girişim GIRISIM SERMAYESI % 991.1% 990.7% % 4.87% 1.30% 3.57% ISGSY İş Girişim GIRISIM SERMAYESI -81.8% 675.0% 644.0% % 4.08% 0.42% 3.66% RHEAG Rhea Girişim GIRISIM SERMAYESI 5.4% % % -52.4% % -4.74% -5.47% GOZDE Gözde Girişim GIRISIM SERMAYESI % % % 102.2% 0.08% -6.29% 6.37% GIRISIM SERMAYESI 15.5% 16.2% 21.3% 462.2% 7.23% 1.42% 5.81% GMYO (%) IDGYO İdealist GMYO GMYO 2.0% veri eksik 18 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik KRGYO Körfez GMYO GMYO % veri eksik 29 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik MRGYO Martı GMYO GMYO veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik SAFGY Saf GMYO GMYO % % % % 80.65% -0.35% 81.00% DGGYO Doğuş GMYO GMYO 200.8% 267.4% 275.3% 171.7% 2.68% 2.64% 0.04% TRGYO Torunlar GMYO GMYO 372.7% 114.8% 115.4% 966.9% 8.40% 0.90% 7.50% HLGYO Halk GMYO GMYO 60.8% 47.0% 55.2% 101.2% 2.38% 1.25% 1.14% OZGYO Özderici GMYO GMYO % 147.8% 133.9% 153.4% 1.59% -3.48% 5.07% RYGYO Reysaş GMYO GMYO 34.5% 37.4% 56.0% 53.9% 2.38% 1.60% 0.78% PAGYO Panora GMYO GMYO 14.5% 32.6% 32.7% 26.2% 3.33% 2.87% 0.47% AKMGY Akmerkez GMYO GMYO 11.9% 15.5% 16.1% 17.6% 18.90% 17.69% 1.21% AKFGY Akfen Gayrimenkul GMYO 22.8% 36.0% 36.1% 199.7% 1.56% -1.86% 3.42% ISGYO İş GMYO GMYO 14.3% 6.6% 13.0% 53.0% 3.56% 2.54% 1.02% YGGYO Yeni Gimat GMYO GMYO 8.8% 11.3% 11.4% 31.2% 3.07% 2.66% 0.41% AKSGY Akiş GMYO GMYO 13.0% 60.6% 75.6% 130.7% 0.61% -2.15% 2.76% ATAGY Ata G.M.Y.O. GMYO 454.8% 46.2% 45.9% % -1.00% 0.81% -1.81% SRVGY Servet GMYO GMYO 126.3% -26.0% -28.7% 231.9% 1.45% -1.13% 2.58% AGYO Atakule GMYO GMYO -4.8% -37.4% -43.7% 594.9% 4.07% -0.84% 4.91% KLGYO Kiler GMYO GMYO -17.1% -24.2% -26.2% % 2.19% 0.15% 2.04% EKGYO Emlak Konut GMYO GMYO -29.2% -37.6% -37.7% 3.4% 6.66% 11.40% -4.74% TSGYO TSKB GMYO GMYO 6.9% 7.1% 7.3% 159.1% 1.35% -2.11% 3.46% YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO GMYO 29.7% 20.0% 17.8% 66.9% % % 36.78% DZGYO Deniz G.M.Y.O. GMYO 672.9% -54.2% -43.9% 114.8% 1.36% % 45.52% SNGYO Sinpaş GMYO GMYO -23.7% -80.9% -84.5% -13.1% 2.21% 2.64% -0.42% VKGYO Vakıf GMYO GMYO 7.6% % % 162.8% 1.01% 1.06% -0.05% YGYO Yeşil GMYO GMYO -44.3% 24.4% 26.3% % -3.99% 0.23% -4.22% AVGYO Avrasya GMYO GMYO -92.6% -67.0% -96.6% 6.7% 2.19% 2.32% -0.12% OZKGY Özak GMYO GMYO 19.2% -85.3% % 123.7% 0.40% -1.90% 2.31% NUGYO Nurol GMYO GMYO -18.4% 14.7% 13.8% -30.0% -3.98% -2.27% -1.71% ALGYO Alarko GMYO GMYO -77.2% -86.8% -86.8% -95.3% 0.32% 7.90% -7.59% PEGYO Pera GMYO GMYO -37.6% -39.5% -46.2% -12.6% -2.19% -1.88% -0.30% KUYAS Kuyumcukent GMYO GMYO -59.1% % % -2.8% -2.83% -3.92% 1.09% GMYO 11.4% -1.9% -1.9% 194.1% 8.02% 3.76% 4.26% GUBRE (%) BAGFS Bagfaş GUBRE 15.6% 173.1% 413.1% % 6.73% 0.03% 6.70% GUBRF Gübre Fabrik. GUBRE 31.0% -7.7% -13.5% 37.9% 9.18% 7.16% 2.02% EGGUB Ege Gübre GUBRE -59.1% % % -2.8% -2.83% -3.92% 1.09% GUBRE 10.7% -0.5% -0.6% 197.2% 7.97% 3.69% 4.28% HAVACILIK (%) THYAO Türk Hava Yolları HAVACILIK 37.4% 4.6% -41.6% 41.8% 2.40% 2.08% 0.32% PGSUS Pegasus HAVACILIK 32.6% -66.1% % % -1.38% 5.24% -6.61% HAVACILIK 36.9% -5.2% -60.7% -7.0% 1.89% 2.50% -0.61% 8

10 HOLDING (%) ATAC Ataç İnşaat HOLDING veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik BRYAT Borusan Yat. Paz. HOLDING -48.1% veri eksik 33 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik CLKHO CLK Holding HOLDING veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik COSMO Cosmos Yatırım Holding HOLDING % 254.5% eksi ÖV -9.58% veri eksik 1 veri eksik 7 veri eksik 29 Veri eksik DAGHL Dagi Yatırım Holding HOLDING -5.6% veri eksik 24 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik DENGE Denge Yatırım Holding HOLDING 71.4% veri eksik 15 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik EGCYH Egeli&Co Yatırım Holding HOLDING 97.1% veri eksik 11 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik GENYH Gen Yatırım Holding HOLDING veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik GLRYH Güler Yat. Holding HOLDING 90.4% veri eksik 12 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik GSDHO GSD Holding HOLDING -33.7% veri eksik 30 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik ISBIR İşbir Holding HOLDING veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik KERVN Kervansaray Yat. Holding HOLDING veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik KPHOL Kapital Yat. Holding HOLDING -19.9% veri eksik 27 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik METRO Metro Holding HOLDING % veri eksik 38 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik MUTGG Mutlu Yatırım Gayrimenkul HOLDING veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik MZHLD Mazhar Zorlu Holding HOLDING 6.4% 35.6% 44.1% 250.2% eksi ÖV -1.31% veri eksik 24 Veri eksik TCHOL Tacirler Yat. Holding HOLDING 45.7% veri eksik 17 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik TRNSK Transtürk Hold. HOLDING -19.7% veri eksik 26 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik USAS Usaş Yatırımlar Holding HOLDING 659.0% 383.9% -20.9% 1.10% 5.29% -4.19% veri eksik Veri eksik YESIL Yeşil Yatırım HOLDING -10.8% veri eksik 25 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik BLCYT Bilici Yatırım HOLDING 97.2% 381.4% 482.2% 309.4% 8.36% 2.05% 6.30% MNDRS Menderes Tekstil HOLDING 52.8% 280.1% 427.4% 596.0% 9.92% 1.70% 8.22% TKFEN Tekfen Holding HOLDING 9.0% % 756.1% % 8.91% 0.30% 8.61% NTHOL Net Holding HOLDING 45.1% 136.3% % -93.7% 0.62% 33.65% % ISYHO Işıklar Yat. Holding HOLDING 45.0% 155.8% 357.9% -86.0% 0.85% 5.98% -5.13% BOYP Boyner Perakende Yat. HOLDING 241.3% 473.7% 91.9% % % % % KOMHL Kombassan Holding HOLDING 15.0% 33.4% 101.3% 383.7% 1.78% 0.65% 1.12% KCHOL Koç Holding HOLDING 8.9% 13.6% 15.4% 38.2% 7.51% 6.29% 1.22% SAHOL Sabancı Holding HOLDING 53.1% -20.6% -23.7% -10.1% 5.36% 6.60% -1.24% YAZIC Yazıcılar Holding HOLDING 13.8% 42.9% 61.3% -87.2% 2.46% 22.32% % ITTFH İttifak Holding HOLDING -1.4% 127.5% 404.5% 153.9% 1.65% -3.26% 4.91% POLHO Polisan Holding HOLDING 36.5% 6.4% 4.7% -1.0% 3.48% 3.62% -0.14% ARTI Artı Yat. Holding HOLDING 67.0% % % 468.3% 30.47% 5.16% 25.31% ANSA Ansa Yatırım Holding HOLDING 14.4% 111.6% 74.8% 27.1% -9.35% % 0.96% ECZYT Eczacıbaşı Yatırım HOLDING -19.8% 89.6% 78.9% -16.0% 0.27% 0.32% -0.05% GLYHO Global Yat. Holding HOLDING 59.4% 86.1% -22.3% % -6.85% 0.75% -7.60% AKFEN Akfen Holding HOLDING -17.6% -73.6% % % 3.13% -0.01% 3.15% IEYHO Işıklar Enerji Yapı Hol. HOLDING 10.7% 50.8% 30.9% % -3.46% 0.89% -4.34% ALARK Alarko Holding HOLDING 29.1% % % -71.0% 1.63% 6.26% -4.64% VERUS Verusa Holding HOLDING -7.2% % % -90.4% 0.97% 18.35% % OSTIM Ostim Endüstriyel Yat. HOLDING -28.6% -34.9% -51.6% 74.8% -0.97% -3.25% 2.28% EUHOL Euro Yatırım Holding HOLDING 70.1% % % % % 19.15% % MENBA Menba Holding HOLDING -19.7% 32.3% 27.3% 33.9% % % 2.53% ATSYH Atlantis Yatırım Holding HOLDING 176.0% % % -25.3% % % 3.41% DYHOL Doğan Yayın Hol. HOLDING -4.8% -39.1% -98.5% -15.4% -3.49% -3.44% -0.04% MMCAS MMC San. ve Tic. Yat. A.Ş. HOLDING 65.8% % % % -2.41% 1.67% -4.09% DOHOL Doğan Holding HOLDING 4.4% -29.8% -99.8% % -2.63% -0.87% -1.76% IHYAY İhlas Yayın Holding HOLDING 18.1% -78.9% -60.0% % -7.12% -2.91% -4.21% HITIT Hitit Holding HOLDING -9.8% % % -61.4% 0.24% 0.63% -0.39% IHLAS İhlas Holding HOLDING -6.4% % % 12.1% % % -4.07% HOLDING 14.3% -6.3% -13.3% -23.7% 4.47% 6.86% -2.39% ICECEK (%) TBORG T. Tuborg ICECEK 26.6% 32.5% 33.8% 40.2% 18.44% 20.09% -1.65% YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çift. ICECEK 33.4% 22.2% 44.4% 128.0% 2.85% 1.27% 1.58% KRSTL Kristal Kola ICECEK 89.2% 36.8% 683.9% 62.4% 0.97% 0.63% 0.34% CCOLA Coca Cola İçecek ICECEK 19.5% 19.0% 20.3% -42.7% 8.23% 16.98% -8.76% ERSU Ersu Gıda ICECEK -43.8% 378.3% % 89.3% -0.14% -0.87% 0.73% AEFES Anadolu Efes ICECEK 12.7% 15.7% 16.8% -92.0% 2.29% 30.01% % PNSUT Pınar Süt ICECEK 17.1% -8.1% -11.0% 19.0% 7.79% 7.44% 0.34% PINSU Pınar Su ICECEK 15.5% -1.5% -51.4% % -3.89% 1.39% -5.27% ICECEK 15.6% 16.9% 18.1% -83.3% 4.03% 26.13% % ILAC-SAĞLIK (%) RTALB RTA Laboratuvarları ILAC-SAĞLIK 1.4% 42.1% 31.2% 85.2% 6.98% veri eksik Veri eksik SELEC Selçuk Ecza Deposu ILAC-SAĞLIK 20.9% 19.1% 19.3% 24.5% 6.27% 5.51% 0.77% LKMNH Lokman Hekim ILAC-SAĞLIK 12.7% 64.4% 36.5% -20.7% 2.25% 2.81% -0.56% DEVA Deva Holding ILAC-SAĞLIK 4.0% -20.0% -27.1% -70.3% 1.18% 4.10% -2.92% ECILC Eczacıbaşı İlaç ILAC-SAĞLIK -11.7% -63.6% % % -0.16% 0.67% -0.83% ILAC-SAĞLIK 14.1% -1.6% -7.1% -13.7% 2.03% 2.44% -0.41% INS MALZEME (%) EPLAS Egeplast INS MALZEME 6.4% 36.0% 44.7% 219.6% eksi ÖV -4.57% veri eksik 11 Veri eksik INTEM İntema INS MALZEME 18.1% 293.1% 490.5% 758.7% 16.43% 2.12% 14.31% KUTPO Kütahya Porselen INS MALZEME 48.5% 37.7% 74.5% 391.3% 26.22% 7.31% 18.92% AYES Ayes Çelik Hasır INS MALZEME 43.0% 309.3% 468.1% % 8.26% 0.40% 7.86% EGSER Ege Seramik INS MALZEME 13.9% 43.1% 50.4% 51.4% 12.76% 9.23% 3.53% HZNDR Haznedar Refrakter INS MALZEME 14.5% 43.9% 43.7% 76.5% 13.17% 9.09% 4.08% IZOCM İzocam INS MALZEME 9.7% 10.5% 15.9% 286.6% 30.26% 9.89% 20.38% EGPRO Ege Profil INS MALZEME 18.2% 39.2% 48.4% 147.9% 4.65% 2.13% 2.52% USAK Uşak Seramik INS MALZEME 12.1% -13.9% 26.8% 166.6% 0.35% -0.50% 0.85% PIMAS Pimaş INS MALZEME 3.6% -17.5% -32.9% 92.9% -0.31% -7.28% 6.97% FENIS Feniş Alüminyum INS MALZEME -97.4% % % 1.9% 4.26% 3.62% 0.64% DOGUB Doğusan INS MALZEME -25.3% -50.5% -29.9% 6.1% -3.60% -3.52% -0.08% INS MALZEME 12.4% 30.8% 48.3% 255.0% 14.36% 4.82% 9.55% 9

11 KAGIT (%) TIRE Mondi Tire Kutsan KAGIT 11.3% 142.6% % 282.7% 3.97% 1.08% 2.89% ALKA Alkim Kağıt KAGIT 16.0% 90.5% 265.9% 91.8% 4.29% 2.21% 2.08% DURDO Duran Doğan Basım KAGIT 11.4% 147.7% % 152.0% 13.29% % 35.41% PRZMA Prizma Pres Matbaacılık KAGIT 6.9% 7.9% -13.3% % 2.39% 0.06% 2.34% VKING Viking Kağıt KAGIT 10.6% % 155.9% 81.7% % % 19.64% BAKAN Bakanlar Medya KAGIT 16.1% % % % % 0.01% % SAMAT Saray Matbaacılık KAGIT -3.4% % % 262.6% 2.15% -1.36% 3.51% KAGIT 10.6% 134.8% % 194.4% 3.13% -3.19% 6.32% KIMYA (%) SASA Sasa Polyester KIMYA 16.7% 248.3% % % 11.31% 0.32% 10.99% SODA Soda Sanayii KIMYA 19.8% 68.2% 93.4% 75.7% 11.27% 8.00% 3.27% TMPOL Temapol KIMYA 37.8% 59.0% 58.8% 393.8% 6.71% 4.18% 2.53% HEKTS Hektaş KIMYA 29.6% 32.2% 34.0% 38.5% 20.69% 16.27% 4.42% SODSN Sodaş Sodyum San. KIMYA 7.3% 116.2% 348.1% 154.7% 6.25% 2.55% 3.70% ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz KIMYA 33.9% 85.6% 78.1% -86.8% 1.27% 11.67% % BRKSN Berkosan Yalıtım KIMYA 24.9% 311.9% 133.8% 115.8% 0.94% -5.49% 6.43% ALKIM Alkim Kimya KIMYA 12.4% 50.9% 81.1% 97.7% 10.79% 5.96% 4.83% AKSA Aksa KIMYA 26.9% 9.5% 8.6% 15.8% 7.32% 6.67% 0.64% PLASP Plaspak Kimya KIMYA 3.7% 87.8% 87.7% -95.4% 0.15% 7.20% -7.05% MEGAP Mega Polietilen KIMYA 3.1% 16.3% 539.6% 94.1% -0.12% -1.96% 1.84% SANFM Sanifoam Sünger KIMYA 14.4% -12.0% -35.6% 78.1% 1.53% 0.87% 0.67% SEKUR Sekuro Plastik KIMYA 19.8% -13.9% -24.5% % -1.36% 1.66% -3.03% KIMYA 21.3% 50.0% 65.2% 69.8% 9.92% 6.74% 3.18% KIRTASIYE (%) SERVE Serve Kırtasiye KIRTASIYE % % % 561.3% 41.60% % 74.32% ADEL Adel Kalemcilik KIRTASIYE 31.0% 53.9% 54.1% -21.3% 22.32% 32.69% % KIRTASIYE 85.4% 65.1% 65.5% -14.7% 23.02% 31.91% -8.89% MADENCILIK (%) METAL Metal Gayrimenkul MADENCILIK 4.4% veri eksik 6 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik KOZAL Koza Altın MADENCILIK 19.6% 34.9% 24.6% 5.5% 13.51% 15.40% -1.90% IPEKE İpek Doğal Enerji MADENCILIK 17.4% 37.2% 26.2% 8.2% 4.39% 4.33% 0.06% KRATL Karakaş Atlantis MADENCILIK -38.6% 217.8% 261.7% 171.2% 6.10% % 17.05% KOZAA Koza Madencilik MADENCILIK 15.3% 29.9% 18.3% -15.2% 4.64% 5.88% -1.24% PRKME Park Elek. Madencilik MADENCILIK -1.3% 19.9% % -65.0% 2.69% 7.41% -4.72% IHMAD İhlas Madencilik MADENCILIK 230.0% -15.5% -2.5% % -3.03% 0.24% -3.28% MADENCILIK 5.7% 33.4% 17.6% -1.7% 7.79% 8.79% -1.00% METAL ANA (%) MAKTK Makina Takım METAL ANA -4.4% 143.0% 69.7% -14.7% eksi ÖV 12.22% veri eksik 2 Veri eksik TUCLK Tuğçelik METAL ANA 17.9% 306.2% % 134.2% 2.40% veri eksik Veri eksik KRDMB Kardemir (B) METAL ANA 29.4% 155.2% 246.8% % % 10.07% % KRDMA Kardemir (A) METAL ANA 29.4% 155.2% 246.8% % 65.77% 5.01% 60.76% ASCEL Asil Çelik METAL ANA 62.1% 162.5% 320.0% 326.9% 8.12% 2.17% 5.96% KRDMD Kardemir (D) METAL ANA 29.4% 155.2% 246.8% % 20.26% 1.54% 18.71% CEMTS Çemtaş METAL ANA 38.9% 111.1% 151.3% 158.8% 8.11% 3.50% 4.61% IZMDC İzmir Demir Çelik METAL ANA 35.8% % 137.8% 171.3% 6.77% -8.75% 15.52% CELHA Çelik Halat METAL ANA 30.6% 73.5% 99.8% % 15.87% -0.63% 16.50% DMSAS Demisaş Döküm METAL ANA 26.4% 149.3% 754.8% 368.2% 4.53% -1.87% 6.40% ERBOS Erbosan METAL ANA 25.0% 108.9% 108.9% 106.2% 10.75% 6.35% 4.40% CEMAS Çemaş Döküm METAL ANA 47.2% 60.4% 153.3% -75.2% 1.56% 6.58% -5.03% BRSAN Borusan Mannesmann METAL ANA 34.9% 43.7% 87.4% 49.3% 1.50% 1.15% 0.35% COMDO Componenta Dökümcülük METAL ANA 22.0% 27.6% 28.1% 71.1% 5.36% 3.88% 1.48% EREGL Ereğli Demir Çelik METAL ANA 11.8% 20.2% 25.4% 42.8% 9.27% 7.13% 2.14% EMNIS Eminiş Ambalaj METAL ANA -2.1% 654.3% 53.4% 57.7% % % % POLTK Politeknik Metal METAL ANA 2.5% -15.7% -18.5% % -0.24% 19.98% % SARKY Sarkuysan METAL ANA 2.1% -1.1% -2.1% -3.0% 3.13% 3.31% -0.18% OZBAL Özbal Çelik Boru METAL ANA 23.8% -51.5% -92.6% 39.5% % % 3.21% BURCE Burçelik METAL ANA 17.3% % % % -8.04% -2.19% -5.85% BURVA Burçelik Vana METAL ANA -40.4% % % -67.2% % % -9.96% METAL ANA 25.9% 131.0% 211.3% % 5.70% 0.33% 5.37% MOBILYA (%) YONGA Yonga Mobilya MOBILYA 39.1% 168.3% 197.1% 172.6% 19.22% 10.46% 8.76% GENTS Gentaş MOBILYA 31.7% 103.5% 144.5% 66.0% 9.84% 6.56% 3.28% YATAS Yataş MOBILYA 22.7% 41.9% 38.2% 401.9% 4.06% 0.84% 3.22% ORMA Orma Orman Mahsülleri MOBILYA 37.9% 129.1% 50.2% 44.3% % % % DGKLB Doğ-Taş Doğanlar Mobilya MOBILYA 30.8% 7.6% -8.7% 15.9% -6.23% % 11.68% IDAS İdaş MOBILYA -77.1% % -58.8% 2.2% % % -9.07% MOBILYA 28.3% 103.5% 452.2% 103.6% 0.21% -7.78% 7.98% 10

12 OTOMOTIV (%) TTRAK Türk Traktör OTOMOTIV 20.7% 3.0% 1.6% 3.6% 24.26% 22.80% 1.46% ASUZU Anadolu Isuzu OTOMOTIV 19.7% 69.1% 94.6% 125.5% 5.38% 4.36% 1.02% TOASO Tofaş Oto. Fab. OTOMOTIV 0.2% 8.7% 10.2% 24.2% 14.17% 12.27% 1.90% OTKAR Otokar OTOMOTIV -9.5% -2.5% -8.3% -15.4% 21.28% 23.71% -2.43% DOAS Doğuş Otomotiv OTOMOTIV 10.0% -12.6% -15.9% -13.9% 10.53% 12.29% -1.76% FROTO Ford Otosan OTOMOTIV -4.9% -8.5% -25.8% -18.9% 13.41% 20.81% -7.40% TMSN Tümosan Motor ve Traktör OTOMOTIV 6.3% -25.9% -36.7% -45.9% 7.26% 14.88% -7.63% KARSN Karsan Otomotiv OTOMOTIV -70.1% -92.0% % % -4.97% -2.61% -2.36% OTOMOTIV -0.9% -2.6% -10.4% -6.5% 12.93% 15.77% -2.83% OTOMOTIV YAN (%) EGEEN Ege Endüstri OTOMOTIV YAN 51.2% 155.9% 183.7% 182.8% 27.33% 13.65% 13.68% DITAS Ditaş Doğan OTOMOTIV YAN 46.6% 385.9% 972.4% 444.2% 17.88% 4.53% 13.34% FMIZP F-M İzmit Piston OTOMOTIV YAN 43.6% 125.4% 154.9% 63.3% 16.80% 11.92% 4.88% KORDS Kordsa Global OTOMOTIV YAN 18.9% 159.0% 696.0% % 4.83% 0.12% 4.70% PARSN Parsan OTOMOTIV YAN 32.3% 125.7% 255.6% 567.0% 4.05% 0.88% 3.16% BFREN Bosch Fren Sistemleri OTOMOTIV YAN 32.9% 47.6% 66.5% 97.8% 16.07% 11.02% 5.05% KATMR Katmerciler Ekipman OTOMOTIV YAN 70.8% 70.5% 90.2% 253.3% 15.72% % 25.74% MUTLU Mutlu Akü OTOMOTIV YAN 14.0% 77.2% 178.3% 884.0% 6.14% 0.40% 5.74% JANTS Jantsa Jant Sanayi OTOMOTIV YAN 19.1% 8.7% 8.8% 105.8% 17.41% 9.84% 7.57% BRISA Brisa OTOMOTIV YAN 16.4% 39.7% 49.6% 47.3% 16.34% 11.42% 4.92% GOODY Good-Year OTOMOTIV YAN 6.5% 18.8% 24.6% 23.9% 9.20% 7.65% 1.55% BALAT Balatacılar Balatacılık San. OTOMOTIV YAN 15.3% % % % % -0.40% % OTOMOTIV YAN 18.3% 64.9% 95.4% 132.4% 9.42% 4.34% 5.07% PAZARLAMA (%) AKGUV Akdeniz Güvenlik PAZARLAMA 52.7% 44.9% 44.4% 11.8% 8.76% 9.49% -0.73% SANKO Sanko Pazarlama PAZARLAMA 33.2% 167.2% 924.8% 36.6% 4.05% 3.42% 0.64% AKPAZ Akyürek Tüketim PAZARLAMA 11.1% 36.0% 43.2% 229.0% 3.84% 1.22% 2.62% FLAP Flap Kongre Toplantı Hiz. PAZARLAMA -8.5% % % -30.0% 4.23% 3.89% 0.34% TGSAS TGS Dış Ticaret PAZARLAMA 8.5% 35.1% 35.9% -50.4% 3.10% 6.31% -3.21% PAZARLAMA 25.6% 36.9% 41.8% 27.4% 4.68% 3.95% 0.73% PERAKENDE TICARET (%) KIPA Tesco Kipa PERAKENDE TICARET veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik BMEKS Bimeks PERAKENDE TICARET 99.7% 69.4% 57.9% 119.9% 1.31% 0.68% 0.63% BIMAS Bim Mağazalar PERAKENDE TICARET 23.6% 8.8% 5.3% 4.0% 18.96% 24.72% -5.75% CARFA Carrefoursa(A) PERAKENDE TICARET 22.5% 119.3% 815.3% 110.4% 1.04% -7.71% 8.74% CARFB Carrefoursa(B) PERAKENDE TICARET 22.5% 119.3% 815.3% 110.4% 1.15% % 12.71% MEPET Metro Petrol ve Tesisleri PERAKENDE TICARET -2.8% 90.2% % 179.0% 1.05% -1.34% 2.40% MGROS Migros Ticaret PERAKENDE TICARET 12.9% 13.8% 15.3% 133.4% 4.93% % 15.90% UYUM Uyum Gıda PERAKENDE TICARET 4.3% -3.3% -22.4% 514.2% 4.19% -0.96% 5.15% ADESE Adese Alışveriş Ticaret PERAKENDE TICARET -4.2% 746.8% 361.4% 115.6% 0.29% -1.81% 2.10% BIZIM Bizim Mağazaları PERAKENDE TICARET -0.6% -9.8% -15.8% -35.0% 7.57% 12.56% -4.99% BOYNR Boyner Mağazacılık PERAKENDE TICARET 13.7% -14.0% -36.9% % % 4.18% % TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret PERAKENDE TICARET 2.5% -55.5% -83.2% % -7.55% 10.89% % KILER Kiler Gıda PERAKENDE TICARET 2.7% -12.1% -19.9% -58.4% % -5.72% -4.98% PERAKENDE TICARET 18.3% 12.1% 15.8% 32.9% 4.39% 3.11% 1.28% PETROL (%) AYGAZ Aygaz PETROL 26.2% 0.7% 0.9% 94.7% 6.55% 3.52% 3.03% TUPRS Tüpraş PETROL 3.1% -9.9% -20.8% 226.5% 15.61% 6.41% 9.20% ATPET Atlantik Petrol Ürünleri PETROL 29.4% 7.1% -9.3% % -0.05% 1.34% -1.39% PETKM Petkim PETROL 27.2% -5.8% -21.1% 914.2% 3.24% 0.33% 2.91% TRCAS Turcas Petrol PETROL 65.5% -24.2% -30.0% % -0.73% 4.51% -5.24% PTOFS OMV Petrol Ofisi PETROL 37.8% -71.3% -38.6% 93.4% 1.03% 0.54% 0.49% PETROL 17.7% -31.5% -23.7% 178.3% 8.86% 3.65% 5.20% SPOR (%) BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. SPOR veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik FENER Fenerbahçe Futbol SPOR veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik GSRAY Galatasaray Sportif SPOR veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik TSPOR Trabzonspor Sportif SPOR veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik SPOR Dikkat Spor sektöründe yer alan firmaların bilanço dönemleri sanayi şirketlerinden farklı olduğu için bu sektörle ilgili veriler alınmamıştır. TEKNOLOJI (%) ANELT Anel Telekom TEKNOLOJI 45.3% % % 99.8% -0.07% % 30.25% ASELS Aselsan TEKNOLOJI 14.3% 15.5% 15.0% 98.6% 11.12% 7.73% 3.39% KRONT Kron Telekomünikasyon TEKNOLOJI -1.3% 106.9% 226.9% 0.0% 4.42% 5.01% -0.59% NETAS Netaş Telekom. TEKNOLOJI 71.0% 277.5% 111.9% 64.9% -1.21% -4.04% 2.82% KAREL Karel Elektronik TEKNOLOJI 14.8% -6.3% -60.8% -27.2% 3.11% 4.63% -1.51% PKART Plastikkart TEKNOLOJI -9.8% -94.9% % % -0.38% 4.32% -4.70% ALCTL Alcatel Lucent Teletaş TEKNOLOJI -27.3% % % % % 10.11% % TEKNOLOJI 16.9% 12.0% 7.5% 102.6% 8.27% 5.25% 3.03% 11

13 TEKSTIL (%) ARBUL Arbul Entegre Tekstil TEKSTIL -18.3% -3.8% 4.5% 735.6% 2.37% veri eksik Veri eksik YUNSA Yünsa TEKSTIL 22.5% 41.8% 54.2% 311.7% 30.23% 10.07% 20.16% BOSSA Bossa TEKSTIL 20.7% 137.1% 754.1% 147.1% 4.28% 1.81% 2.48% SONME Sönmez Filament TEKSTIL 36.9% 168.8% 145.1% 56.2% 3.07% 2.05% 1.03% HATEK Hatay Tekstil TEKSTIL 14.5% 278.2% 209.3% 471.6% 2.74% 0.36% 2.38% ROYAL Royal Halı TEKSTIL 45.1% 25.1% 26.0% 83.2% 9.56% 5.46% 4.10% LUKSK Lüks Kadife TEKSTIL 29.7% 24.2% 45.6% % 4.19% -0.36% 4.55% SNPAM Sönmez Pamuklu TEKSTIL 27.4% 110.4% 226.3% 6.8% 3.62% 3.28% 0.33% BRMEN Birlik Mensucat TEKSTIL 15.9% % 259.2% 148.9% 2.92% -5.68% 8.60% ARSAN Arsan Tekstil TEKSTIL -9.0% 99.6% 319.7% -74.4% 3.75% 14.14% % DAGI Dagi Giyim TEKSTIL 28.5% 21.6% 27.1% 158.2% 18.59% % 52.51% ATEKS Akın Tekstil TEKSTIL 21.9% 149.5% 127.3% 122.0% 1.97% -9.47% 11.43% SKTAS Söktaş TEKSTIL 28.9% 587.1% 176.2% -32.9% % % % VAKKO Vakko Tekstil TEKSTIL 27.1% 182.3% 106.0% % -9.58% -4.31% -5.27% BRKO Birko Mensucat TEKSTIL 12.8% -6.5% -10.7% 92.6% -0.14% -1.74% 1.60% MEMSA Mensa TEKSTIL 396.2% % % 29.1% -1.70% -1.79% 0.08% BISAS Bisaş Tekstil TEKSTIL -9.0% -72.7% % % -8.48% 4.27% % KRTEK Karsu Tekstil TEKSTIL -9.9% -59.7% % 17.8% -1.79% -1.73% -0.06% DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil TEKSTIL -13.9% -88.3% % 36.5% -2.27% -3.12% 0.85% ESEMS Esem Spor Giyim TEKSTIL -2.0% -85.3% -16.5% -8.1% % % -9.11% RODRG Rodrigo Tekstil TEKSTIL -24.2% % % % -4.12% -0.27% -3.85% TEKSTIL 20.2% 132.2% 697.4% 258.8% 2.15% -1.31% 3.47% TELEKOM (%) TCELL Turkcell TELEKOM 4.2% 6.7% 6.1% -24.2% 5.40% 8.09% -2.69% TTKOM Türk Telekom TELEKOM 0.3% -1.6% -7.1% 46.9% 21.68% 16.60% 5.08% TELEKOM 2.1% 1.8% -1.9% 5.5% 9.58% 10.29% -0.71% TURIZM OTEL (%) DOCO DO-CO TURIZM OTEL veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik MARTI Martı Otel TURIZM OTEL veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik METUR Metemtur Otelcilik TURIZM OTEL -3.2% veri eksik 7 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik AVTUR Avrasya Petrol ve Tur. TURIZM OTEL 70.1% 388.9% 201.1% 414.2% 4.74% -1.60% 6.34% MAALT Marmaris Altınyunus TURIZM OTEL -32.4% 132.1% 205.7% % 1.90% -0.18% 2.08% ULAS Ulaşlar Turizm Yat. TURIZM OTEL 60.2% 69.4% 42.6% 64.9% -4.09% % 7.00% UTPYA Utopya Turizm TURIZM OTEL 17.4% 86.7% 48.9% 59.7% -5.19% % 6.17% FVORI Favori Dinlenme Yer. TURIZM OTEL -82.6% 911.8% 115.8% 10.1% % % -4.08% TEKTU Tek-Art Turizm TURIZM OTEL -9.5% -8.8% -38.5% -13.0% -0.29% -0.26% -0.03% KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm TURIZM OTEL 9.5% 6.5% -41.6% % -0.78% 0.04% -0.82% MERIT Merit Turizm TURIZM OTEL -52.6% -82.7% -82.7% -73.0% 7.20% 32.16% % AYCES Altınyunus Çeşme TURIZM OTEL 1.2% -55.7% -33.8% -17.4% -3.67% -3.32% -0.34% NTTUR Net Turizm TURIZM OTEL 1.3% % % -92.2% 1.47% 29.74% % PKENT Petrokent Turizm TURIZM OTEL 23.2% -50.7% -36.0% -28.5% % % -3.46% TURIZM OTEL 0.0% % -24.6% % -0.12% 11.87% % ULASTIRMA-LOJISTIK (%) BEYAZ Beyaz Filo ULASTIRMA-LOJISTIK 23.4% 183.9% 184.1% % 14.92% 0.23% 14.69% CLEBI Çelebi ULASTIRMA-LOJISTIK 23.1% 60.6% 207.3% 223.6% 23.92% % 64.89% TAVHL TAV Havalimanları ULASTIRMA-LOJISTIK 7.6% -1.0% 48.5% 99.9% 14.72% 9.59% 5.13% RYSAS Reysaş Lojistik ULASTIRMA-LOJISTIK 13.0% 59.0% 85.6% -0.6% 5.54% 6.72% -1.18% LATEK Latek Lojistik ULASTIRMA-LOJISTIK -40.4% % % % % 0.43% % ULASTIRMA-LOJISTIK 9.4% 7.0% 54.1% 111.4% 13.38% 7.97% 5.41% YATORT (%) VKFYO Vakıf Yat. Ort. YATORT 93.2% veri eksik 10 veri eksik veri eksik veri eksik veri eksik Veri eksik ECBYO Eczacıbaşı Yat. Ort. YATORT -63.8% % % % 12.10% -1.27% 13.36% EUYO Euro Yat. Ort. YATORT -31.7% 819.5% 765.3% 785.7% 4.17% -0.64% 4.81% EUKYO Euro Kapital Yat. Ort. YATORT -33.5% 718.3% 713.6% 725.7% 5.42% -0.93% 6.34% ETYAT Euro Trend Yat.Ort. YATORT -13.0% 490.8% 488.3% 492.8% 5.17% -1.40% 6.57% GDKYO Gedik Yat. Ort. YATORT 28.2% 401.2% 373.1% 375.1% 2.45% -0.89% 3.34% OYAYO Oyak Yat.Ort. YATORT 83.4% 236.7% 236.7% 236.7% 5.54% -3.78% 9.32% ISYAT İş Yat. Ort. YATORT -20.6% 156.1% 156.7% 168.8% 6.92% 2.43% 4.49% FNSYO Finans Yat. Ort. YATORT -74.4% 303.6% 299.4% 299.4% 7.58% -3.86% 11.44% GRNYO Garanti Yat. Ort. YATORT -16.8% -11.8% -12.1% -5.5% 3.44% 3.71% -0.27% ARFYO Alternatif Yat.Ort. YATORT 132.6% -93.6% -93.8% -85.7% 0.54% 2.53% -2.00% ATLAS Atlas Yat. Ort. YATORT -5.4% 161.2% 161.0% 162.1% 3.07% % 21.30% YATORT 17.9% 505.8% 388.4% 407.6% 6.11% 1.19% 4.91% 12

14 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) E-Posta: İstanbul Altıyol Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy Tel: (216) E-Posta: Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy Tel: (212) E-Posta: Caddebostan Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy Tel: (216) E-Posta: Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) E-Posta: Gaziosmanpaşa Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa Tel: (212) E-Posta: Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü / Kapalıçarşı Tel: (212) E-Posta: Maltepe Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) E-Posta: Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy Tel: (212) E-Posta: Şaşkınbakkal Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal Tel: (216) E-Posta: Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy Tel: (212) E-Posta: Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) E-Posta: Ankara Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya Tel: (312) E-Posta: Kızılay Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe Tel: (312) E-Posta: Ulus Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus Tel: (312) E-Posta: Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Tel: (242) E-Posta: Bursa Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) E-Posta: Denizli Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) E-Posta: Düzce Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : Tel: (380) E-Posta: Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) / E-Posta: Eskişehir Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 Tel: (222) E-Posta: Kocaeli Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) E-Posta: İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) E-Posta: Konya Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) E-Posta: Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 Tel: (236) E-Posta: Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) E-Posta: 13

15 ARAŞTIRMA ve YATIRIM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ 14

AÇIKLANMIŞ KAR-ZARAR RAKAMLARI-(2Ç2014)

AÇIKLANMIŞ KAR-ZARAR RAKAMLARI-(2Ç2014) ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Ağustos 2014 AÇIKLANMIŞ KAR-ZARAR RAKAMLARI-(2Ç2014) Kod Şirket 1Ç2013 2Ç2013 1Y2013 1Ç2014 2Ç2014 1Y2014 ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 0,36 0,06 0,42 0,01 0,04 0,06 170,7% -86,8%

Detaylı

Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri

Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri 15 Temmuz 2014 Kapanış B.SİZ ARTTIRIMI ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 28.60 - - - - 80.00% - - açıklanmadı - - ADANA Adana Çimento (A) 4.64 0.39 0.33 05/12/2014

Detaylı

1.ÇEYREK 2.ÇEYREK 1 ST QUARTER 2 ND QUARTER PAY KODU CODE PAY ADI EQUITY 02.01.2015 01.04.2015 ACIPAYAM SELÜLOZ ADANA ÇİMENTO (C)

1.ÇEYREK 2.ÇEYREK 1 ST QUARTER 2 ND QUARTER PAY KODU CODE PAY ADI EQUITY 02.01.2015 01.04.2015 ACIPAYAM SELÜLOZ ADANA ÇİMENTO (C) 1.ÇEYREK 2.ÇEYREK 1 ST QUARTER 2 ND QUARTER 2015 PAY KODU CODE PAY ADI EQUITY 02.01.2015 01.04.2015 ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ ADANA ADANA ÇİMENTO (A) ADBGR ADANA ÇİMENTO (B) ADNAC ADANA ÇİMENTO (C) ADEL ADEL

Detaylı

Ödenmiş Sermaye (Bin TL)

Ödenmiş Sermaye (Bin TL) Olmayan Adana Çimento (A) ADANA 88.179 36.561 77.178 111% Adel Kalemcilik ADEL 7.875 49.662 28.089-43% Adese Alışveriş Ticaret ADESE 90.000 17.402 18.534 7% Anadolu Efes AEFES 592.105 2.608.920-512.233

Detaylı

Açıklanan Şirket Karları (Milyon TL) - Konsolide (Açıklanmayanlarda Solo K/Z)

Açıklanan Şirket Karları (Milyon TL) - Konsolide (Açıklanmayanlarda Solo K/Z) 1 Firma F/K FD/ FD/Satışlar PD/DD ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz 31,8 38,0 11,3 9,5 19,80% 1,22 0,68 79,10% 0,05 0,57-92,09% 699,88 31,00 3,35 7,38 ADANA Adana Çimento (A) 566,1 537,9 237,4 213,9 10,97%

Detaylı

HİSSE SENEDİ VERİ BANKASI

HİSSE SENEDİ VERİ BANKASI HİSSE SENEDİ VERİ BANKASI 19 Haziran 2013 ENDEKSLER KAPANIŞ P E R F O R M A N S TL US $ Günlük (TL) 1 Hafta (TL/US$) 1 Ay (TL/US$) 3 Ay (TL/US$) YBB (TL/US$) 1 Yıl (TL/US$) BIST-100 78,835 41,909 %1.4

Detaylı

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTASYON, ENDEKS VE GRUP LİSTESİ TACİRLER YATIRIM KREDİLİ İŞLEMLER VE AÇIĞA SATIŞ LİSTESİ

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTASYON, ENDEKS VE GRUP LİSTESİ TACİRLER YATIRIM KREDİLİ İŞLEMLER VE AÇIĞA SATIŞ LİSTESİ İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTASYON, ENDEKS VE GRUP LİSTESİ TACİRLER YATIRIM KREDİLİ İŞLEMLER VE AÇIĞA SATIŞ LİSTESİ 09 / 05 / 2012 ULUSAL PAZAR A ACIBD E ACIBADEM SAĞLIK 25 A ADANA E ADANA ÇİMENTO

Detaylı

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "Tarihler GG.AA.YYYY formatındadır" DIVIDENDS ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "The Date Format is DD.MM.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ ( 01.01.2015-12.02.2015 ) Tarihler GG.AA.YYYY formatındadır DIVIDENDS ( 01.01.2015-12.02.2015 ) The Date Format is DD.MM. TEMETTÜ ÖDEMELERİ ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "Tarihler GG.AA.YYYY formatındadır" DIVIDENDS ( 01.01.2015-12.02.2015 ) "The Date Format is DD.MM.YYYY" Isin Payın Kodu Özellik Ticaret Ünvanı Grup Genel Kurul

Detaylı

AÇIKLANAN KAR-ZARAR RAKAMLARI-(4Ç2014)

AÇIKLANAN KAR-ZARAR RAKAMLARI-(4Ç2014) ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 11 Mart 2015 AÇIKLANAN KAR-ZARAR RAKAMLARI-(4Ç2014) AÇIKLANAN BİLANÇOLAR Kod Şirket 4Ç2013 2013 3Ç2014 4Ç2014 2014 14Ç4-14Ç3 2014-2013 Son Üç Ay Hisse Performansı Piyasa Değeri(mn TL)

Detaylı

11/03-10/03 * Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Hisse Kodu Şirket 2011/03 2010/03 % Değişim 2011/1Q 2010/1Q % Değişim 13.05.

11/03-10/03 * Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Hisse Kodu Şirket 2011/03 2010/03 % Değişim 2011/1Q 2010/1Q % Değişim 13.05. ACIBD Acıbadem Sağlık Hizm. 25.516.451 17.707.813 44,10% 25.516.451 17.707.813 44,10% 2.310.000.000 100.000.000 ADANA Adana Çimento (A) 7.075.548 5.204.018 35,96% 7.075.548 5.204.018 35,96% 479.693.136

Detaylı

İnternet Açığa Satış İşlemlerine Konu Edilecek Hisse Senetleri

İnternet Açığa Satış İşlemlerine Konu Edilecek Hisse Senetleri İnternet Açığa Satış İşlemlerine Konu Edilecek Hisse Senetleri 22 Ocak 2014 Hisse Hisse Adı Pazar Kredili ADANA Adana Çimento (A) Ulusal Pazar 75 ADBGR Adana Çimento(B) Ulusal Pazar 75 ADEL Adel Kalemcilik

Detaylı

Ödenmiş Sermaye (Bin TL)

Ödenmiş Sermaye (Bin TL) Konsolide ACIBADEM SAĞLIK ACIBD 100.000 10.653 12.947 22% ADANA ÇİMENTO (A) ADANA 88.179 26.082 20.808-20% ADEL KALEMCİLİK ADEL 7.875 13.089 16.396 25% ANADOLU EFES AEFES 450.000 226.266 257.520 14% AFM

Detaylı

TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER INDUSTRIES

TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER INDUSTRIES MARKET CAPITALIZATIONS OF BORSA ISTANBUL COMPANIES (1000 TL, AS OF OCTOBER 2013) AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING AR TARIM ORGANİK GIDA 70.650 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. 18.105 TOTAL 88.755 MINING İHLAS

Detaylı

Kredili işlemlere konu edilecek hisse senetleri ve teminat oranları

Kredili işlemlere konu edilecek hisse senetleri ve teminat oranları 07/03/2012 Kredili işlemlere konu edilecek hisse senetleri ve teminat oranları Hisse Hisse Adı Kredi Teminat Oranı ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 25 ADANA Adana Çimento (A) 75 ADBGR Adana Çimento(B)

Detaylı

Tarih YTL/USD 23.11.07 1.1939 52,331

Tarih YTL/USD 23.11.07 1.1939 52,331 XU030 66,211.35 203,136,145,331 170,145,024,986 6,333,141,509 12,670,827,071 8,869,023,452 9,496,614,488 100.1% 10.41 2.09 6.75 0.66 17,651,368,800-3.80-6.19 39.43 İMKB-30 Endeksi XUTUM 50,419.32 300,753,052,680

Detaylı

DİP ZİRVE ANALİZİ (Son 1 Yıl)

DİP ZİRVE ANALİZİ (Son 1 Yıl) 1 UNTAR Ünal Tarım Ürün. 6.45 26.10 6.45 0.19 0.92 0.17 384 11 2 MEGES Meges Boya 39.42 116.20 22.05 2.52 11.06 1.95 339 23 3 OKANT Okan Tekstil 3.96 15.48 3.96 0.22 0.88 0.22 300 0 4 SKPLC Şeker Piliç

Detaylı

EETING DATE MEETING TIME MEETING ADDRESS ACCOUNTING PERIOD ANNOUNCEMENT TIME

EETING DATE MEETING TIME MEETING ADDRESS ACCOUNTING PERIOD ANNOUNCEMENT TIME GENEL KURUL TARİHLERİ GENERAL MEETING DATES PAY KODU ŞİRKET ADI PAY GRUBU TOPLANTI TÜRÜ TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ TOPLANTI ADRESİ HESAP DÖNEMİ YAYIN ZAMANI CODE COMPANY NAME STOCK TYPE MEETING TYPE

Detaylı

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BRKO 01/06/2014 10:00 Niğde - Bor Yolu 7. Km - NİĞDE PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLASP 30/05/2014 09:00 The Green Park Hotels Kaynarca

Detaylı

Zirveye Uzaklık %si. Dibe Uzaklık % si. Yıllık Prim F/K

Zirveye Uzaklık %si. Dibe Uzaklık % si. Yıllık Prim F/K ACSEL 54.35 0.7% -3.0% 86.1% 33.1-7.9 727.1 6.0 1.0 0.13 ADANA 6.57-4.9% 2.5% 91.3% 29.8-6.8 7.5 1.4 3.6 1.33 137,970 27,999 ADBGR 4.35-2.3% 5.3% 81.0% 24.7-4.8 7.0 1.3 3.6 1.33 ADEL 57.05-7.2% -13.2%

Detaylı

II) Kurul un i-spk.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı:

II) Kurul un i-spk.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararı: Bu form, A-B-C-D grubuna giren paylardan herhangi birine ilk defa emir göndermek isteyen müşteriye ilgili risklerden haberdar olduklarına dair sunulacak risk bildirimi uyarısı hükmündedir. Sermaye Piyasası

Detaylı

BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ GENEL KURUL TARİHLERİ

BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ GENEL KURUL TARİHLERİ ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18.04.2014 10:00 ADANA ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 28.03.2014 11:30 ADEL ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 03.04.2014 14:00 AFMAS AFM ULUSLARARASI

Detaylı

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş 34 Plaza A-Blok Kat:9 Güneşli *TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS 17/01/2014 14:00 Bağcılar/ *KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KUTPO 17/01/2014 10:00 Eskişehir yolu 8.Km /Kütahya

Detaylı

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AYES 30/06/2013 10:00 BERK Toplantı Salonu) BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR

Detaylı

BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN AÇIKLADIĞI 2015 YILI 2. ÇEYREK NET KAR RAKAMLARI 2015/06 2014/06 2015/06 2014/06 2015/03

BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN AÇIKLADIĞI 2015 YILI 2. ÇEYREK NET KAR RAKAMLARI 2015/06 2014/06 2015/06 2014/06 2015/03 ACSEL 0,17 0,04 324% -0,13 0,06-0,30-4,55 1 ADANA 45,56 41,85 9% 79,05 72,70 9% 33,49 36% 7,06 2,98 88 ADEL 19,75 27,03-27% 31,82 35,28-10% 12,07 64% 18,61 2,74 8 ADESE 3,17 0,76 316% 4,69 1,07 338% 1,52

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Mayıs 2013 GÜNDEM 6 Mayıs Pazartesi ALBRK 1Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: 47mn TL 10:45 İtalya PMI Hizmet Endeksi (Nisan) (Nihai) Önceki Veri : 45.5 / Beklenti: 45.9

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİ ALTI AYLIK VE İKİNCİ ÇEYREK SEKTÖREL BAZDA GELİR VE KARLILIK ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİ ALTI AYLIK VE İKİNCİ ÇEYREK SEKTÖREL BAZDA GELİR VE KARLILIK ANALİZİ İMKB ŞİRKETLERİ ALTI AYLIK VE İKİNCİ ÇEYREK SEKTÖREL BAZDA GELİR VE KARLILIK ANALİZİ Eylül 20, 2012 Sektörel Bazda Ciro ve Karlılık Analizi Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Oranı(%) 2C11 2C12 1Y11

Detaylı

BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN OLAĞAN GENEL KURUL TARİHLERİ 01.06.2010

BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN OLAĞAN GENEL KURUL TARİHLERİ 01.06.2010 IPMAT İPEK MATBAACILIK 01.06.2010 15:00 Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara 0 GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 04.06.2010 15:00 RIHTIM CAD. NO:51 KARAKÖY/İSTANBUL 3

Detaylı

Haftalık Teknik Analiz Bülteni

Haftalık Teknik Analiz Bülteni Haftalık Teknik Analiz Bülteni 10.12.2012 Haftaya Bakış İMKB'de yükseliş eğiliminin kısa süreli düzeltmelerle bu hafta da sürmesini beklemekteyiz. Özellikle Türkiye'nin kredi notuyla ilgili S&P ve Moody's

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 97.746.417 A. Hazır Değerler 32.800.554 1. Kasa 3.

Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 97.746.417 A. Hazır Değerler 32.800.554 1. Kasa 3. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 97.746.417 A. Hazır Değerler 32.800.554 1. Kasa 3.724 2. Bankalar 32.358.197 3. Diğer Hazır Değerler 438.633

Detaylı

Saygılarımızla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.gedik.com

Saygılarımızla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.gedik.com Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 65 sayılı Kredili İşlemler, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliği dikkate alınarak Gedik Yatırım bünyesinde kredili olarak alınabilecek, teminata kabul

Detaylı