VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

2 nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca sınırlı denetime tabi tutulmuştur. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Sınırlı Denetimin Kapsamı 2. Sınırlı denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan sınırlı denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Sınırlı denetimin kapsamı, ilgili sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan tam kapsamlı bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, sınırlı denetim, tam kapsamlı denetimde farkında olunabilecek tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç 3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, Vakıf Emeklilik A.Ş. nin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3

4

5 FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR GELİR TABLOLARI NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI... 63

6 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,196, ,524, Kasa 2.12 ve 14 10,813 20, Alınan Çekler Bankalar 2.12 ve ,102, ,582, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 25,083,294 22,921, Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve ,697, ,741, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8 ve ,204, ,171, Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve ,493, ,569, Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8 ve ,902,552 9,096, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,904,619 6,027, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) , , Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve ,794,732 2,518, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar , , Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (93,557) (115,949) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 50,791 4, Ortaklardan Alacaklar 45-4, İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar 50, Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 2,179 2, İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (2,179) (2,179) E- Diğer Alacaklar 544, , Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar 544, , Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 11,778,677 8,831, Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.24 ve 17 9,306,107 7,853, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ,472, ,004 G- Diğer Cari Varlıklar 1,415, , Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 544, , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları 14, , Personele Verilen Avanslar 3,483 1, Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 527,586, ,331,828 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 1

7 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.14,4 ve ,079,273,066 1,707,915, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 2.14,4 ve ,079,273,066 1,707,915, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 121, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 121, Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 9 2,470,279 2,206, Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler 2,476,989 2,212, İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9 (6,710) (6,710) E- Maddi Varlıklar 6 ve 7 74,923,365 54,188, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 4,090,000 3,829, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 64,880,000 43,757, Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar 6 16,142,163 15,366, Motorlu Taşıtlar 6 217,391 2,520, Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,076, , Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (11,482,987) (12,248,643) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 5,915,498 4,769, Haklar 8 7,770,387 7,171, Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 95,318 95, Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (2,740,007) (2,497,293) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 789,800 - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 255, , Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 255, ,612 H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 2,162,958,558 1,769,847,253 Varlıklar Toplamı (I+II) 2,690,545,434 2,336,179,081 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 2

8 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 2.17, 20 ve 45 1,873, Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2.17, 20 ve 45 1,873, Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 39,707,656 34,047, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 6,344,877 2,504, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4, 19 ve ,362,779 31,543, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar 164, , Ortaklara Borçlar , , İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar 4 18,720 11, Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 4, 19 ve ,586,237 2,821, Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar 4, 19 ve ,586,237 2,821, Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 100,583, ,609, Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24,4 ve ,914,819 26,800, Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve ,653,110 36,754, Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24,4 ve ,015,100 49,054, İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 2,573,052 3,626, Ödenecek Vergi ve Fonlar 1,681,564 1,666, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 891, , Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 2,674,106 8,296, Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) (2,674,106) (7,168,030) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 5,426,000 4,481, Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 23 5,426,000 4,481,614 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , , Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 98,322 94, Gider Tahakkukları 19 1, , Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,278,125 3,712, Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler ,278,125 3,712,231 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 156,292, ,764,138 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 3

9 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 2.14, 4, 17.5 ve 19 2,079,273,066 1,707,915, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 2.14, 4, 17.5 ve 19 2,079,273,066 1,707,915, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 273,614, ,942, Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve ,790, ,983, Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24, 4 ve ,823,842 7,959,076 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve 22 1,958,024 1,757, Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 1,958,024 1,757, Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 8,108,770 7,411, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 ve 35 7,011,926 6,166, Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ,096,844 1,245,403 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2,362,954,136 2,008,027,303 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 4

10 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR ÖZSERMAYE Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye ,602,795 46,602, (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 26,500,000 26,500, Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 20,102,795 20,102, Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri 43,290,326 22,829, Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 15 43,290,326 22,829,186 C- Kar Yedekleri 50,852,335 46,699, Yasal Yedekler 15 15,921,031 13,012, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 15 33,815,820 32,827, Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi , , Diğer Kar Yedekleri , ,773 D- Geçmiş Yıllar Karları 18,858,870 18,858, Geçmiş Yıllar Karları 18,858,870 18,858,870 E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) Geçmiş Yıllar Zararları - - F- Dönem Net Karı 11,694,489 31,396, Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) 11,694,489 31,396,909 V- Özsermaye Toplamı 171,298, ,387,640 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 2,690,545,434 2,336,179,081 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 5

11 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI I-TEKNİK BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Dipnot A- Hayat Dışı Teknik Gelir 11,539,553 5,953,200 11,160,082 5,927, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 10,982,573 5,501,351 10,651,021 5,552, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 11,873,168 6,825,644 12,703,619 6,080, Brüt Yazılan Primler (+) 24 12,022,557 6,903,218 12,751,718 6,102, Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (149,389) (77,574) (48,099) (21,527) SGK ya aktarılan primler Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (890,595) (1,324,293) (2,052,598) (527,638) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (893,228) (1,326,147) (2,050,716) (526,448) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 2,633 1,854 (1,882) (1,190) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 556, , , , Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri B- Hayat Dışı Teknik Gider (-) (7,451,423) (4,071,298) (6,958,125) (4,424,088) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (645,446) (363,474) (2,102,261) (1,471,699) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1,993,747) (810,888) (1,148,237) (487,712) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (1,993,747) (810,888) (1,148,237) (487,712) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Taminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 1,348, ,414 (954,024) (983,987) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 1,367, ,464 (1,404,388) (1,436,059) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (19,460) (7,050) 450, , İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (24) (14) Faaliyet Giderleri (-) 31 (6,700,137) (3,707,474) (4,851,515) (2,950,123) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Matematik Karşılıklar (-) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Giderleri (-) (105,816) (336) (4,349) (2,266) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) (105,816) (336) (4,349) (2,266) 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 4,088,130 1,881,902 4,201,957 1,503,515 D- Hayat Teknik Gelir 82,007,624 45,441, ,011,457 60,884, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 66,820,668 37,343, ,960,548 57,564, Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 68,044,883 38,907, ,622,582 59,763, Brüt Yazılan Primler (+) 24 70,176,687 39,973, ,238,243 60,622, Reasürör Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (2,131,804) (1,066,497) (1,615,661) (858,702) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (1,224,215) (1,563,715) (1,662,034) (2,198,514) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (1,231,285) (1,567,948) (1,688,268) (2,213,761) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 7,070 4,233 26,234 15, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 14,900,445 7,925,585 24,629,394 3,087, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 286, , , , Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 286, , , , Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) - - E- Hayat Teknik Gider (86,397,610) (46,274,339) (125,695,809) (55,604,572) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (78,703,391) (36,143,694) (56,990,713) (28,701,249) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (81,394,488) (38,688,639) (51,375,995) (25,937,158) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (82,462,808) (38,793,478) (51,489,337) (26,029,490) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 1,068, , ,342 92, Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2,691,097 2,544,945 (5,614,718) (2,764,091) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 2,937,189 2,451,317 (5,770,497) (2,801,026) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (246,092) 93, ,779 36, İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 28,294,917 9,729,352 (10,996,800) (5,823,967) 3.1- Matematik Karşılıklar (-) 28,294,917 9,729,352 (10,996,800) (5,823,967) Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 56,485,869 4,678,591 (21,213,116) (11,608,103) Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (28,190,952) 5,050,761 10,216,316 5,784, Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (864,742) (485,314) (1,491,984) (824,582) 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (30,779,142) (16,719,921) (38,937,549) (19,383,556) 6- Yatırım Giderler (-) 26 (463,310) (133,362) (15,462,505) 2, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (3,881,942) (2,521,400) (1,816,258) (873,838) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) (4,389,986) (832,768) 7,315,648 5,279,794 G- Emeklilik Teknik Gelir 24,895,457 11,926,602 20,255,231 9,369, Fon İşletim Gelirleri 14,121,806 7,459,259 11,443,153 5,979, Yönetim Gideri Kesintisi 2,777,100 1,445,984 2,268,261 1,151, Giriş Aidatı Gelirleri 2.14 ve 25 4,402,291 2,268,025 4,171,913 2,198, Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 754, , Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler 2,839,556 1,053 2,371,904 41,371 H- Emeklilik Teknik Gideri (26,491,223) (13,477,793) (21,333,122) (10,251,478) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (1,998,379) (1,020,406) (1,715,265) (933,965) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) Faaliyet Giderleri (-) 31 (19,977,409) (11,453,052) (16,251,970) (8,748,660) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (4,515,435) (1,004,335) (3,365,887) (568,853) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) (1,595,766) (1,551,191) (1,077,891) (881,654) Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 6

12 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Bağımsız.Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Dipnot C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 4,088,130 1,881,902 4,201,957 1,503,515 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) (4,389,986) (832,768) 7,315,648 5,279,794 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (1,595,766) (1,551,191) (1,077,891) (881,654) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (1,897,622) (502,057) 10,439,714 5,901,655 K- Yatırım Gelirleri 24,066,839 10,126,065 22,443,630 5,899, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 16,905,784 5,559,839 7,375,935 1,553, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 46,928 32,152 55,272 20, Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 1,414, ,145 11,484,768 2,897, Kambiyo Karları , ,050 1,514, , İştiraklerden Gelirleri 26 85,714 85,714 46,496 46, Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 377, , ,295 54, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar 623, ,382 42,422 12, Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 3,881,942 2,521,400 1,816, ,838 L- Yatırım Giderleri (-) (7,976,542) (1,238,302) (13,947,403) (1,064,107) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26 (5,147,697) (15,561) (11,240,610) - 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 26 (3,597) (3,597) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 26 (556,211) (451,092) (508,722) (374,563) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) 36 (835,384) (490,536) (944,913) (16,567) 7- Amortisman Giderleri (-) 6 (1,433,653) (277,516) (1,253,158) (672,977) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 175, ,522 (125,463) 415, Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (244,813) 96,108 (283,514) (206,975) 2- Reeskont Hesabı (+/-) Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21 ve , , , , Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar 162, ,546 30, , Diğer Gider ve Zararlar (-) (242,483) (274,286) (655,668) (603,060) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 147, Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) (9,000) N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 11,694,489 7,554,038 14,926,181 8,884, Dönem Karı Veya Zararı 14,368,595 8,779,228 18,810,478 11,152, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (2,674,106) (1,225,190) (3,884,297) (2,267,688) 3- Dönem Net Karı veya Zararı 37 11,694,489 7,554,038 14,926,181 8,884, Enflasyon Düzeltme Hesabı Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 7

13 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 100,623, ,354, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4, Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 24,895, ,603, Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (85,909,084) (103,048,326) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (2,194,871) - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (26,767,886) (249,480,244) 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 10,651,313 18,429, Faiz ödemeleri (-) - (8,394,722) 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) Diğer nakit girişleri 2,610,915 7,544, Diğer nakit çıkışları (-) (105,947,054) (16,387,527) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (92,684,826) 1,191,501 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satışı 593, , Maddi varlıkların iktisabı (-) (2,525,151) (2,622,235) 3- Mali varlık iktisabı (-) - (195,031,178) 4- Mali varlıkların satışı 89,043, ,103, Alınan faizler 13,223,187 33,890, Alınan temettüler - 46, Diğer nakit girişleri 1,086,643 3,456, Diğer nakit çıkışları (-) - (18,732,398) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 101,421,972 (4,704,047) C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit girişleri 1,873, , Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) 38 (27,500,000) (25,000,000) 5- Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (25,626,499) (24,874,332) D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 104,541 (569,271) E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (16,784,812) (28,956,149) F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 86,841,811 85,607,113 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,056,999 56,650,964 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 8

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş ZURICH SİGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte sunulan 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla düzenlediğimiz

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı