ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR"

Transkript

1 ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

2 Çalık Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Çalık Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız sınırlı denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktır. 2. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve bu kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin, mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. 3. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki mali tabloların, Banka nın 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 37 inci maddesi ve bu kanun un Geçici 1 inci maddesi gereğince yürülükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

3 4. Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür: i) Banka bilanço tarihi itibariyle bankacılık işlemlerinin büyük bir bölümünü ilişkili şirketler (Çalık Grubu) ile gerçekleştirmiştir. DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU İstanbul, 4 Ağustos 2006 Hüseyin Gürer Sorumlu Ortak Baş Denetçi

4 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK DÖNEME AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209 Kat 16 4.Levent/İstanbul Banka nın Telefon ve Fax Numaraları : Telefon : (212) Faks : (212) Banka nın Elektronik Site Adresi : İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğ e göre hazırlanan altı aylık ara dönem konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. Banka Hakkında Genel Bilgiler Banka nın Konsolide Olmayan Mali Tabloları Banka nın Ara Dönem Mali Tablolarına İlişkin Açıklamalar Banka nın Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Diğer Açıklama ve Dipnotlar Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Banka mız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 4 Ağustos 2006 Ahmet Çalık Mehmet Ertuğrul Gürler Hasan Semih Ergür Ahmet Kapıcıoğlu Gülay Ergüneş Yönetim Kurulu Başkanı İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Vekili Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Genel Muhasebe ve İç Hizmetler Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan : Senem Sarohan / Müdür Yardımcısı Tel No: (0212) Fax No: (0212)

5 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden 1 Bankanın tarihçesi II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya 1 birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama III. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve 1 yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklama IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolar I. Bilançolar 3 II. Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları 5 III. Gelir Tabloları 6 IV. Özkaynak Değişim Tabloları 7 V. Nakit Akım Tabloları 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ara Dönem Mali Tablolarına İlişkin Açıklamalar I. Muhasebe İlkelerinde Meydana Gelen Değişiklikler ile İlgili Açıklama ve Dipnotlar 9 II. Mevsimsellik veya Dönemsellik Arzeden İşlemler 10 III. Sürekli Olmayan İşlemler ve Temel Hatalar 10 IV. Olağan Faaliyetlerin Dışında Gerçekleşen Kalemlerin Niteliği ve Tutarı 10 V. Önceki Dönem Mali Tablolarında, Cari Döneme İlişkin Olarak Yeralan Tahmini Tutarlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Önceki Dönemde Tahmini Değerleri Üzerinde Yeralan Tutarların Gerçekleşen Değerleri 10 VI. Borçlanma Senetleri ile Sermaye Araçlarının İhracı ve Bu İşlemlere İlişkin Olarak Yapılan Ödemeler 10 VII. Hisse Başına ve Toplam Temettü Ödemeleri 10 VIII. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Hususlar 10 IX Ortakların, Uzun Vadeli Yatırımların Edinilmesi veya Elden Çıkarılması, Yeniden Yapılandırma veya Durdurulan Faaliyetler 10 X Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler 10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 11 II. Piyasa Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 13 III. Kur Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 14 IV. Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 16 V. Likidite Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 19

6 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 21 II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 30 III. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 34 IV. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 37 V. Nakit Akım Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 39 VI. Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu İle İlgili Açıklama ve Dipnotlar 40 VII. Enflasyon Muhasebesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 41 VIII. Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 43 ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar I. Banka nın Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açıklama ve Dipnotlar 44 YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar I. Bağımsız Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar 44 II. Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar 44

7 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi Banka nın kurulmasına 3182 sayılı Bankalar Kanunu nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22 Eylül 1998 tarih ve 98/11819 sayılı Kararname ile izin verilmiş, söz konusu karar 21 Ekim 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Banka 28 Temmuz 1999 tarihininde tescil edilmiş ve Ana Sözleşme 29 Temmuz 1999 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıştır. Banka nın statüsü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nda yer alan sınıflamaya göre Kalkınma ve Yatırım Bankası dır. Bankanın Mevduat Kabul Etme yetkisi bulunmamaktadır. II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir : Ad Soyad/Ticari Unvanı Pay Pay Ödenmiş Ödenmemiş Tutarları Oranları Paylar Paylar Çalık Holding 12, ,352 - GAP Güneydoğu Tekstil San.ve Tic. AŞ Ahmet Çalık Mahmut Çalık Ali Akbulut Toplam 13, ,500 - Banka nın sermaye ve ortaklık yapısı 2006 yılında değişmemiştir. Banka nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Çalık Grubu dur. III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklama Ünvanı Adı ve Soyadı Eğitimi Mesleki Deneyimi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık Lise 25 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ayhan Bolay Yüksek Lisans 36 Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ertuğrul Gürler Lisans 29 Hasan Semih Ergür Doktora 22 Genel Müdür (Vekaleten) Hasan Semih Ergür Doktora 22 Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Kapıcıoğlu Lisans 11 Pekhan İşipek Doktora 14 Gökhan Güngör Yüksek Lisans 15 Sadık Toprak Lise 25 Yasal Denetçiler Fikri Erem Lisans 15 Bülent Aksu Lisans 10 1

8 BİRİNCİ BÖLÜM (Devamı) GENEL BİLGİLER (Devamı) III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama (Devamı) 31 Mart 2006 tarihinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Fikri Erem ve Bülent Aksu 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Banka nın yasal denetçileri olarak yeniden seçilmiştir. 31 Mart 2006 tarihinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Ahmet Çalık, Mehmet Ayhan Bolay, Mehmet Ertuğrul Gürler, Haluk Recai Ulusoy ve Hasan Semih Ergür yeniden seçilmiştir. Banka nın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcı kadrosunda yapılan değişiklikler; - Haluk Recai Ulusoy un Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması, - Sadık Toprak ın Genel Müdür Yardımcılığı na atanması, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık Banka sermayesinde doğrudan %2 oranında paya sahiptir. Yukarıda ismi geçen diğer kişilerin Banka da sahip oldukları paylar yoktur. IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın kuruluş amacı, mer i mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın sınırları içinde kalmak kaydı ile yatırım, proje finansmanı ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler ve aşağıda belirtilmiş olan konular da dahil olmak üzere her türlü yatırım bankacılığı hizmeti vermek ve mevzuatın Kalkınma ve Yatırım Bankaları hakkında cevaz verdiği her türlü bankacılık işleminde bulunmaktır. Banka ayrıca faktoring işlemleri, finansal kiralama işlemleri, menkul kıymet ve kredili finansman hizmetleri, diğer finansman hizmetleri, yatırım bankacılığı ile ilgili organizasyon, müşavirlik faaliyetleri hizmetleri vermeyi amaçlamaktadır. 2

9 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Muhasebe İlkelerinde Meydana Gelen Değişiklikler İle İlgili Açıklama ve Dipnotlar Bankalar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 37. maddesi uyarınca, kuruluş birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından uluslararası standartlar esas alınarak belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır. Bankalar, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlamadan kanuni ve yardımcı defter ile kayıtlarını ve bilançolarını kapatamazlar. Banka yasal kayıtlarını, mali tablolarını ve mali tablolarına baz teşkil eden dokümanlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Geçici 1. Maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun "Hesap ve Kayıt Düzeni" başlıklı 13. maddesi hükmü çerçevesinde yürürlükte bulunan "Muhasebe Uygulama Yönetmeliği" (MUY) ve ilgili tebliğler ile diğer düzenlemelere Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı na uygun olarak hazırlamaktadır. Nitekim 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Geçici 1. Maddesine göre Bu kanuna göre çıkarılacak, yönetmelik, tebliğ ve kararlar yürürlüğe girinceye kadar, kaldırılan hükümlere dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin, bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tablolar ile muhasebe politika ve yöntemlerine ve web sayfasından ulaşılabilir. Yıl sonu itibariyle hazırlanan mali tabloların baz alındığı muhasebe politika ve yöntemleri ara dönem mali tablolarının hazırlanmasında aşağıda belirtilen hususların dışında değiştirilmeden uygulanmıştır. a) Bir yıldan uzun vadeli dış ticaret işlemlerinden alınan komisyon gelirleri (123 Bin YTL) kazanılmamış gelirler hesabı altında dönemsellik ilkesi gereği döneme yayılarak muhasebeleştirilmiştir. b) Banka, geçen dönem mali tablolarında Türev Finansal Araçlardan Karlar ve Türev Finansal Araçlardan Zararlar bakiyelerini Kambiyo İşlemlerinden Kar/Zarar satırında gösterirken, bu dönem söz konusu bakiyeler mali tablolarda Türev Finansal Araçlardan Karlar ve Türev Finansal Araçlardan Zararlar satırında gösterilmiştir. c) Önceki dönemlerde Diğer Komisyon Gelir inde takip edilen Dövize Endeksli Krediler in Kur Farkı Gelirleri cari dönemden itibaren Diğer Faaliyet Gelirlerinde takip edilmeye başlanmıştır. d) Önceki dönemlerde Banka nın bilgi işlem sisteminde gerekli programsal düzenlemenin olmaması nedeni ile mizanda takip edilemeyen kredili müşterilerden alınan teminat senetleri, cari dönemden itibaren mizanda takip edilmeye başlanmış ve mali tablolara yansıtılmıştır. 9

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) II. Mevsimsellik veya Dönemsellik Arzeden İşlemler Ara dönemde gerçekleşen, mevsimsellik veya dönemsellik arzeden işlemler bulunmamaktadır. III. IV. Sürekli Olmayan İşlemler ve Temel Hatalar Banka nın bünyesinde bulunan faaliyetlerden kaynaklanan sürekli olmayan işlemleri veya temel hataları bulunmamaktadır. Olağan Faaliyetlerin Dışında Gerçekleşen Kalemlerin Niteliği ve Tutarı Banka nın varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kar veya nakit akımlarını etkileyen ve nitelik, tutar veya oluşum bakımından olağan faaliyetlerin dışında gerçekleşen işlemleri ; Banka, ilgili dönemde bir banka nın satın alımı çalışmaları için büyük kısmı danışmanlık giderlerinden oluşan toplam 414 Bin YTL tutarında harcama yapılmıştır. V. Önceki Dönem Mali Tablolarında, Cari Döneme İlişkin Olarak Yeralan Tahmini Tutarlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Önceki Dönemde Tahmini Değerleri Üzerinden Yeralan Tutarların Gerçekleşen Değerleri Genel giderler dışında, önceki dönemde tahmini değerleriyle muhasebeleştirilen işlemler arasında önemli bir değişiklik bulunmamakta, ve genel giderlerin tahmini değerleriyle gerçekleşen değerleri arasında oluşan fark mali tabloları önemli ölçüde etkilememektedir. VI. Borçlanma Senetleri ile Sermaye Araçlarının İhracı ve Bu İşlemlere İlişkin Olarak Yapılan Ödemeler Cari dönem sonunda borçlanma senetleri ile sermaye araçlarının ihracı ve bu işlemlere ilişkin olarak yapılan ödemeler bulunmamaktadır. VII. Hisse Başına ve Toplam Temettü Ödemeleri Cari dönem sonu itibariyle hisse başına ve toplam temettü ödemeleri bulunmamaktadır. VIII. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Hususlar Banka nın faaliyetlerini ve mali tablolarını önemli derecede etkileyecek bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan önemli bir husus bulunmamaktadır. IX. Ortaklıkların, Uzun Vadeli Yatırımların Edinilmesi veya Elden Çıkarılması, Yeniden Yapılanma veya Durdurulan Faaliyetler Ortaklıkların, uzun vadeli yatırımların edinilmesi veya elden çıkarılması, yeniden yapılanma, durdurulan faaliyetler gibi Banka nın yapısına etki eden işlemler bulunmamaktadır. X. Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler MUY a ilişkin 8 Sayılı Tebliğ e uygun olarak ayrılmaktadır. Karşılıklar geçmiş olayların bir sonucu olarak ortaya çıktığı anda muhasebeleştirilmekte, bununla ilgili olarak Banka'ca yükümlülük tutarının tahmini yapılarak mali tablolara yansıtılmaktadır. Beşinci Bölüm, IV. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 1.2. de açıklananlar dışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 10

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar Bilanço tarihi itibariyle Banka nın sermaye yeterlilik oranı %77.68 dir. 31 Ocak 2002 tarih Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerince sermaye yeterliliği standart oranı tespit edilmektedir. Sermaye yeterliliği standart oranı hesabına dahil edilen piyasa riski hesaplamasında, Standart Yöntem kullanılmaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOSU Risk Ağırlıkları BANKA %0 %20 %50 %100 Risk Ağır. Varlık, Yüküm., G.nakdi Krediler Bilanço Kalemleri (Net) 8,269 5,413 3,278 42,317 Nakit Değerler Bankalar 302 5, Bankalararası Para Piyasası 7, Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar Özel Finans Kurumları Krediler ,147 Takipteki Alacaklar (Net) İştirak, Bağlı Ortak. Ve VKET Men. Değ Muhtelif Alacaklar Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net) Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar - - 3,278 - Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net) Sabit Kıymetler (Net) Diğer Aktifler ,016 Bilanço Dışı Kalemler 3 47,451 5,157 3,544 Garanti ve Kefaletler - 47,449 5,055 3,190 Taahhütler Diğer Nazım Hesaplar Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 8,272 52,864 8,435 45,861 Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi : BANKA Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 60,651 61,651 Piyasa riskine esas tutar 7,863 4,150 Özkaynak 53,221 50,978 Özkaynak / ( RAV + PRET ) * % 77.47% RAV: Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar PRET: Piyasa Riskine Esas Tutar 11

13 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı ) I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar (Devamı) ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 13,500 13,500 Nominal Sermaye 13,500 13,500 Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 23,403 23,403 Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Karları - - Yasal Yedekler 1,761 1,546 I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 1,761 1,546 II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - - Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler 16,903 12,822 Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe 16,903 12,822 Dağıtılmamış Karlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - - Kar 2,122 4,296 Dönem Karı 2,122 4,296 Geçmiş Yıllar Karı - - Zarar (-) - - Dönem Zararı - - Geçmiş Yıllar Zararı - - Ana Sermaye Toplamı 57,689 55,567 KATKI SERMAYE Yeniden Değerleme Fonu - - Menkuller - - Gayrimenkuller - - Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç. - - Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu - - Yeniden Değerleme Değer Artışı - - Kur Farkları - - Genel Karşılıklar Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar Alınan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu - - İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı - - Katkı Sermaye Toplamı ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE SERMAYE 58,134 55,949 12

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı ) I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar (Devamı) SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER Konsolidasyon Dışı Bırakılmış Olan Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre İzin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları 4,376 4,376 Özel Maliyet Bedelleri İlk Tesis Bedelleri 0 - Peşin Ödenmiş Giderler Konsolidasyon Dışı Bırakılmış İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark - - Türkiye de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - Konsolidasyon Şerefiyesi (Net) - - Aktifleştirilmiş Giderler Toplam Özkaynak 53,221 50,978 II. Piyasa Riskine İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar Banka nın finansal risk yönetimi çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla, döviz pozisyonunu dengede tutmak, kredileri teminatlandırmak ve likiditeye önem vermek gibi işlemler yapılmaktadır. Standart Metot a göre, aylık periyodlarla, piyasa riski hesaplanmakta ve sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasına dahil edilmektedir. Yönetim Kurulu, Banka bünyesinde etkin bir iç kontrol ve risk yönetimi sisteminin idamesi hususunda gerekli tedbirleri almakta ve çalışmaları yakından izlemektedir. Aylar itibariyle değişiklikler incelenip değerlendirilmektedir. Banka nın portföyünün vade ve enstrüman bazındaki dağılımı ile piyasalarda yaşanan gelişmeler, Banka nın Üst Yönetimi nce sürekli olarak takip edilmektedir. Hazine işlemlerinin tamamı üst düzey yönetimin in bilgisi ile gerçekleştirilmekte olup, fon yönetim stratejisi, ihtiyaç duyulması halinde, piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak Banka nın Üst Yönetimi tarafından revize edilmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen işlemler, sürekli bir şekilde doğrudan Yönetim Kurulu na bağlı faaliyet göstermekte olan Risk Yönetim Bölümü ve İç Kontrol Bölümü tarafından izlenerek kontrol edilmektedir. Piyasa riskine maruz değer, 31 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in 4. bölümünde açıklanan Standart Metot ile hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. 13

15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı ) II. III. Piyasa Riskine İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar (Devamı) Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 8 Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 8 Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot 621 Sermaye Yükümlülüğü 621 Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Toplam RMD-İç Model - Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü 629 Piyasa Riskine Maruz Tutar 7,863 Kur Riskine İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar 1. Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve değişkenlikler nedeniyle herhangi bir kısa ya da uzun pozisyon izlenmemekte, dolayısıyla kur riski taşınmaması öngörülmektedir. Ancak, yine de oluşabilecek kur riskleri standart metot kapsamında yer alan kur riski tablosunda haftalık ve aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta, sonuçlar resmi makamlara ve Banka üst yönetimine raporlanmaktadır. Böylece kur riski yakından takip edilmektedir. Kur riski genel piyasa riskinin bir parçası olarak Sermaye Yeterliliği Standart Oranı nın hesaplanmasında da dikkate alınmaktadır. Banka Yönetim Kurulunun pozisyon için belirlediği limitler mevcuttur. 2. Yabancı para cinsinden borçlanma araçları ve net yabancı para yatırımları, riskten korunma amaçlı türev araçları ile korunmasını gerektirecek boyutta ve önemde değildir. 3. Yabancı para risk yönetim politikası : Yabancı para risklerine yönelik olarak açık pozisyon alınmamakta, müşteri işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kur riski doğduğunda ise karşı pozisyon alınarak kur riski taşınmamaktadır. 4. Banka nın mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan ABD Doları ve Euro cari döviz alış kurları aşağıdaki gibidir: ABD Doları Euro Bankanın ABD Doları ve Euro cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri: 1 ABD Doları Euro Tutar

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı ) III. Kur Riskine İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar (Devamı) Banka nın kur riskine ilişkin bilgiler : (Bin YTL) EURO USD Yen CHF Diğer YP Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 86 2, ,412 Alım Satım Amaçlı Menkul Değer Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler Verilen Krediler (*) 2, ,505 İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D Maddi Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Varlıklar (**) 1, ,290-2,897 Toplam Varlıklar 3,782 3, , ,219 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Döviz Tevdiat Hesabı Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar (3,031) (1,904) - (1,272) - (6,207) İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar (569) (254) - (1) (4) (828) Diğer Yükümlülükler (48) (1) - (12) - (61) Toplam Yükümlülükler (3,648) (2,159) - (1,285) (4) (7,096) Net Bilanço Pozisyonu 134 1, ,123 Net Bilanço Dışı Pozisyon Türev Finansal Araçlardan Alacak Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler (***) 7,898 52, , Toplam Varlıklar 1,754 3, , ,881 Toplam Yükümlülükler (1,719) (1,304) - (1,715) (4) (4,742) Net Bilanço Pozisyonu 35 2, ,139 Net Bilanço Dışı Pozisyon 2,723 (2,714) Gayrinakdi Krediler 6,079 61, ,847 (*) Verilen Krediler satırına 880 Bin YTL lik Dövize Endeksli Kredi dahil edilmiştir. (**) Diğer Varlıklar satırına 11 Bin YTL lik Dövize Endeksli Kredi faiz reeskontu dahil edilmiştir. Ayrıca bu satırı oluşturan 2,897 Bin YTL nin 2,246 Bin YTL lik kısmı Finansal Kiralama Alacakları ndan oluşmaktadır. (***) Gayrinakdi krediler Net Bilanço Dışı Pozisyon toplamına dahil edilmemektedir. 15

17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı) MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı ) IV. Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar 1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı Banka tarafından ölçülmektedir. Standart metot içerisinde yer alan genel ve spesifik faiz oranı riski tabloları, varlık ve yükümlülükler dahil edilerek, Banka nın karşı karşıya olduğu faiz oranı riski hesaplanmakta ve genel piyasa riskinin bir parçası olarak, Sermaye Yeterliliği Standart Oranı nın hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. 2. Banka yönetim kurulunun günlük faiz oranlarına ilişkin herhangi bir sınırlaması yoktur. Uygulanan faiz oranlarında ise pasif maliyeti ile aktif getirisi arasında her zaman artı bir korumalı farkın (spread) olması sağlanmaktadır. 3. Banka nın cari yılda karşılaştığı faiz oranı riski önlem alınmasını gerektirecek boyutlara ulaşmamıştır. Faiz oranı riskinin gelecek dönemde net gelir ve özkaynaklara beklenen önemli bir etkisi yoktur. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem Sonu ( ) 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yıl ve üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Dep., Yoldaki Paralar, Satın Alı. Çekler) ve T.C. Merkez Bnk Bankalar ve Diğer Mali Kur. Alacak. 4, ,413 Alım Satım Amaçlı Menkul Değer. - 1,403 1, ,567 Para Piyasalarından Alacaklar 7, ,250 Satılmaya Hazır Menkul Değerler Verilen Krediler 31,462 5, , ,147 Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ Diğer Varlıklar (*) 955 1, ,083 11,399 Toplam Varlıklar 44,819 8,383 2,054 3, ,855 67,287 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat Diğer Mevduat Para Piyasalarından Borçlar (240) (240) Muhtelif Borçlar (181) (373) (572) (1,126) İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar (996) (415) (543) (3,344) (909) - (6,207) Diğer Yükümlülükler (325) (16) (4) (42) - (59,327) (59,714) Toplam Yükümlülükler (1,742) (804) (547) (3,386) (909) (59,899) (67,287) Bilançodaki Faize Duyarlı Açık 43,077 7,579 1, (202) (52,044) - Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık Toplam Faize Duyarlı Açık 43,077 7,579 1, (202) (52,044) - (*) Takipteki Krediler (net), İştirakler, Finansal Kiralama Alacakları, Zorunlu Karşılıklar, Muhtelif Alacaklar, Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler, Diğer Varlıklar satırında gösterilmiştir. 16

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK-31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu na:

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı