AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ"

Transkript

1 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM DELFI AS / ESTONYA (Başvuru No /09) KARAR STRAZBURG 10 Ekim 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiş olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koşulu ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

2

3 DELFI AS / ESTONYA KARARI 1 Delfi AS / Estonya davasında, Başkan Isabelle Berro-Lefèvre, Yargıçlar Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Ksenija Turković, Dmitry Dedov ve Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı André Wampach ın katılımıyla oluģturulan ve Daire halinde toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Birinci Bölüm), 17 Eylül 2013 tarihinde yapılan kapalı müzakerelerin ardından, Söz konusu tarihte alınan aģağıdaki kararı vermiģtir: USUL 1. Davanın temelinde, Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢme nin ( SözleĢme ) 34. maddesi uyarınca, Mahkemeye 4 Aralık 2009 tarihinde Estonya da kayıtlı halka açık limited bir Ģirket olan Delfi AS ( baģvuran Ģirket ) tarafından Estonya Cumhuriyeti aleyhinde yapılan bir baģvuru (No /09) bulunmaktadır. 2. BaĢvuran Ģirket, Talin de görev yapmakta olan avukat V. Otsmann tarafından temsil edilmiģtir. Estonya Hükümeti ( Hükümet ), DıĢiĢleri Bakanlığından kendi görevlisi M. Kuurberg tarafından temsil edilmiģtir. 3. BaĢvuran Ģirket, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etmiģtir.

4 2 DELFI AS / ESTONYA KARARI 4. BaĢvuru, 11 ġubat 2011 tarihinde Hükümete tebliğ edilmiģtir. Ayrıca baģvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında aynı anda karar verileceği bildirilmiģtir (29. maddenin 1. fıkrası) 5. VarĢova da bulunan ve CumhurbaĢkanı nın davaya üçüncü taraf olarak müdahil olma izni verdiği Helsinki Ġnsan Hakları Vakfının yazılı görüģleri alınmıģtır (SözleĢme nin 36. maddesinin 2. fıkrası ve Ġç Tüzük ün 44. maddesinin 2. fıkrası). OLAYLAR I. DAVANIN KOġULLARI 6. BaĢvuran Ģirket; Estonya da kayıtlı, halka açık bir limited Ģirkettir (aktsiaselts). A. Davanın Arka Planı 7. BaĢvuran Ģirket, günde 330 a yakın haber makalesi yayınlayan internet haber portalı Delfi nin sahibidir. Delfi, Estonya da internet üzerindeki en büyük haber portallarından biridir. Estonya da Eston ve Rus dillerinde haberler yayınlamakta ve ayrıca Letonya ve Litvanya da faaliyet göstermektedir. 8. Söz konusu zamanda, haber makalelerinin sonunda, yorum ekle ibaresi ile yorumlar, yorum sahibinin ismi ve e-posta adresi (isteğe bağlı) için ayrılmıģ alanlar bulunmaktaydı. Bu alanların altında yorumu yayınla ve yorumları oku butonları yer almaktaydı. BaĢkaları tarafından eklenen yorumları okumaya ayrılan kısım, yorumları oku butonuna tıklamak suretiyle eriģilebilen ayrı bir alandı. Yorumlar otomatik olarak yüklenmekte ve dolayısıyla baģvuran Ģirketin düzeltme veya denetiminden

5 DELFI AS / ESTONYA KARARI 3 geçmemekteydi. Makaleler, günde yaklaģık okuyucu yorumu almakta ve bu yorumların çoğu takma adlar altında gönderilmekteydi. 9. Bununla birlikte, uygulamada ihbar üzerine kaldırma sistemi mevcuttu; buna göre herhangi bir okuyucu bir yorumu leim (Eston dilinde internet üzerinde bulunan, hakaret içerikli, alaycı veya nefret uyandırıcı iletiler için kullanılan bir sözcük) olarak iģaretleyebilmekte ve yorum hızlı bir Ģekilde sayfadan kaldırılmaktaydı. Ayrıca, bir kısım edebe aykırı sözcük köklerini içeren yorumların otomatik olarak silinmesine yönelik bir sistem bulunmaktaydı. Ġlaveten, küçük düģürücü bir yorum mağduru doğrudan baģvuran Ģirkete ihbarda bulunabilmekte; bu durumda yorum derhâl siteden kaldırılmaktaydı. 10. BaĢvuran Ģirket; kullanıcılara yorumların kendi görüģü olmadığını ve içeriklerinden yorumları yazan kiģilerin sorumlu olduğunu bildirmek üzere gayrette bulunmuģtur. Delfi nin internet sayfasında Yorum Kuralları yer almakta ve söz konusu kurallar Ģunları içermekteydi: Delfi ileti panosu, kullanıcılara yorum yayınlama olanağı sağlayan teknik bir araçtır. Delfi, yorumlar üzerinde düzeltme yapmaz. Yorum yazan kiģi, yorumundan sorumludur. Estonya mahkemelerinde yorum sahiplerinin bir yorumun içeriği nedeniyle cezalandırıldığı davalar olduğunun belirtilmesi önem arz etmektedir( ) Delfi, kullanım kurallarıyla bağdaģmayan içeriğe sahip yorumları yasaklar. Bu yorumlar: - tehdit içeren, - hakaret içeren, - düģmanlık ve Ģiddet uyandıran, - yasadıģı faaliyetlere kıģkırtan,(...) - edebe aykırı ifadeler ve kaba sözler içeren, (...) yorumlardır. Delfi, bu tür yorumları kaldırma ve yazarlarının yorum yazmaya eriģimlerini kısıtlama hakkına sahiptir.

6 4 DELFI AS / ESTONYA KARARI Metin içerisinde ihbar üzerine kaldırma sisteminin iģleyiģi de açıklanmaktaydı. 11. Hükümet, küçük düģürücü ve aģağılayıcı yorumlar yayınlama konusunda Delfi nin Estonya da kötü bir geçmiģinin bulunduğunu savunmuģtur. Nitekim haftalık gazete Eesti Ekspress; 22 Eylül 2005 tarihinde yayın kurulundan Adalet Bakanı na, Cumhuriyet BaĢsavcısı na ve Yüksek Yargı Denetçisi ne, içerisinde Estonya da halka açık internet sitelerinde insanlarla mütemadiyen alay edildiği hususunun ifade edildiği açık bir mektup yayınlamıģtır. Delfi, acımasız ve küstah bir alay kaynağı olarak anılmıģtır. B. İnternet Haber Portalında Yayınlanan Söz Konusu Makale ve Yorumlar 12. BaĢvuran Ģirket, 24 Ocak 2006 tarihinde SLK, Planlanan Buz Yolunu Yok Etti baģlığı altında bir makale yayınlamıģtır. Buz yolları, kıģ mevsiminde donan deniz üzerinde Estonya ana karası ile bir kısım adalar arasında açık olan devlet yollarıdır. SLK kısaltmasının açılımı, AS Saaremaa Laevakompanii dir (halka açık limited bir Ģirket olan Saaremaa TaĢımacılık ġirketi). SLK, ana kara ile bazı adalar arasında halka açık feribot taģımacılığı hizmeti sağlamaktadır. L., söz konusu zamanda SLK teftiģ kurulu üyesi ve Ģirketin tek ya da hâkim hissedarıydı. 13. Makale, 24 ve 25 Ocak 2006 tarihlerinde 185 yorum almıģtır. Bunlardan yaklaģık yirmisi; L. aleyhine yöneltilen kiģiye yönelik tehditler ve onur kırıcı bir dil içermekteydi. 14. L. nin avukatları, 9 Mart 2006 tarihinde baģvuran Ģirketten onur kırıcı yorumları kaldırmasını istemiģ ve manevi zararı tazmin için kron (EEK) (yaklaģık avro (EUR)) talep etmiģtir. Söz konusu talep, aģağıdaki yirmi yoruma iliģkindir: 1. [V]äinameri de akıntılar var.

7 DELFI AS / ESTONYA KARARI 5 2. açık deniz bahsettiğin yerlere daha yakın ve buz da daha ince. Öneri 1905 yılındaki gibi yapalım, sopalarla [K]uressaare ye gidelim ve [L.] ile [Le.] yi çuvala koyalım 2. lanet olası aptallar(...) o tekel ve Devlet destekleri sayesinde her Ģekilde para içerisinde yüzüyorlar ve Ģimdi arabalar birkaç gün için onların ceplerine hiçbir Ģey doldurmadan adalara gidebilecek diye korkmaya baģladılar. kendi geminde yanasın, hasta Yahudi! 3. iyi ki [La. nın] giriģimi hararetli internet yorumcularının hatlarını çökertmedi. Devam millet, [L.] fırına! 4. [küçük L.] git de kendini boğ sen 5. aha.(.. )[ben] bunun kazara olduğuna neredeyse hiç inanamıyorum... lanet olası puģtlar 6. alçak herif!!! [Rus dilinde] 7. Ne mızmızlanıyorsunuz, bu piçi bir an evvel öldürün[.] Gelecekte diğerleri... neyi tehlikeye attıklarını bilirler, hatta ellerinde yalnızca önemsiz bir hayat olur. 8. (...) [sonuna kadar] haklı. Linç edilmeli, diğerlerini [adalıları] ve adam müsveddelerini uyarmalı. O zaman bir daha hiç böyle bir Ģey yapılmaz! Her halükarda, [L.] bunu fazlasıyla hak ediyor, değil mi. 9. iyi adam [uzun] yaģar, boktan adam [ya bir ya iki gün] 10. Bir buz yolu olsaydı, dolu bir araba için [insan] kolaylıkla 500 tasarruf edebilirdi, lanet olası [L.] bu sisteme para ödüyor, madem feribotların o kadar iyi buz kırıcı, öyleyse seferlerin neden 3 [saat] sürüyor, git de Pärnu limanında buz kır ( ) ya da, yemiģim parasını, ben her hâlükârda [boğazı] geçeceğim ve eğer boğulursam, bu senin suçun. 11. ve kimse bu pisliklere karģı koyamıyor mu? 12. [Saaremaa ve Hiiumaa adaları sakinleri], bu salağa 1:0 yapın. 13. [L.] nin Saaremaa da benzetilip benzetilmeyeceğini merak ediyorum. bunun gibilerine gününü göstermeli.

8 6 DELFI AS / ESTONYA KARARI 14. Ġnsanlar birkaç gün internette çene çalacak, ama dolandırıcılar (ve de arkası sağlam olanlar ve bizi temsil etmeleri için bizzat seçtiklerimiz) parayı cebe indirecek ve bu hararetli konuģmalara dikkat etmeyecekler kimsenin bunu salladığı yok. Bir zamanla [M.] ve diğer büyük dolandırıcılar da patronluk taslardı ama açgözlülükleri geri tepti (Huzur Ġçinde Yatsınlar). Bu dolandırıcılarınki de er ya da geç geri tepecek. Ne ekerlerse, onu biçerler; ama yine de (devlet onların karģısında güçsüz olduğundan zira gerçekte devleti yönetenler onlar, linçle) baskı altında tutulmamalılar; çünkü onlar yalnızca bugün için yaģarlar. Yarın, benden sonrası tufan. 15. bu [V.] ye bir gün kolayından patlatacağım ben. kahretsin, ateģ olmayan yerden duman çıkmaz. Saaremaa kargaları bir domuz kesilecek düģüncesiyle orada. asla. 16. piçler!!!! Ofelia nın da buz sınıfı var, dolayısıyla bu, neden Ola nın gerekli olduğuna hiçbir Ģekilde mazeret olamaz!!!! 17. Pislikler tarafından yönetilen [ve] pislikler tarafından finanse edilen Estonya Devleti, elbette pisliklerin toplum karģıtı eylemlerini önleyemez veya cezalandıramaz. Ama eee, her [L.] nin kendi St. Michael günü 1 vardır ve bu hiçbir Ģekilde koçun St Michael gününe 2 benzemez. Aslında [L.] için üzgünüm nihayetinde bir insan :D :D :D 18. (...) bu eylemlerden sonra, olur da [L. nin] birden hastalık iznine ayrılması gerekirse ve bu da bir sonraki buz yolunun yok ediliģine denk gelirse ( ) [o zaman] üçüncü bir kez domuz gibi davranmaya cesaret eder mi? :) 19. kahrolası piç, o [L.] çok geçmeden eve benim bebeğimle gidebilirdi... ne olursa olsun Ģirketi normal bir feribot hizmeti garanti edemiyor ve fiyatlar öyle ki... gerçekten tiksindirici (...) bu kimlerin ceplerini ve ağzını parayla doldurdu da, her sene domuz gibi davranıyor sorusu geliyor akla 20. pislikten ekmek çıkmaz, gazete ve internet her Ģeye direnir, hakikaten yalnızca kendimiz eğlenmek için (devlet ve [L.] insanların düģüncesini gerçekten umursamıyor)(...) yalnızca eğlenmek amaçlı, para hırsı olmadan [L. nin] kulağına iģer ve de kafasına sıçarım :) 1 Ç.N. : Hıristiyanlıkta 29 Eylül tarihine karģılık gelen kutsal gün. Sonbaharın baģlangıcını; dolayısıyla hasat zamanını ve hesapların görüldüğü dönemi temsil eder. 2 Ç.N. : Koçların çiftleģme dönemi yılın Eylül-Kasım aylarına karģılık gelmektedir.

9 DELFI AS / ESTONYA KARARI Onur kırıcı yorumlar aynı gün baģvuran Ģirket tarafından kaldırılmıģtır. 16. BaĢvuran Ģirket, 23 Mart 2006 tarihinde L. nin avukatlarından gelen talebe cevap vermiģtir. ġirket, L. ye, söz konusu yorumların ihbar üzerine kaldırma yükümlülüğü gereğince kaldırıldığını bildirmiģ ve tazminat talebini reddetmiģtir. C. Başvuran Şirket Aleyhindeki Hukuk Yargılamaları 17. L., 13 Nisan 2006 tarihinde Harju Ġl Mahkemesinde baģvuran Ģirket aleyhinde bir hukuk davası açmıģtır. 18. BaĢvuran Ģirketin temsilcileri, 28 Mayıs 2007 tarihli duruģmada, Bronz Gece (2007 yılının Nisan ayında Bronz Asker anıtının taģınmasıyla bağlantılı halk ayaklanmaları) gibi olaylarda, Delfi nin portaldan günde yorum kaldırdığını ve bunu da kendi inisiyatifinde gerçekleģtirdiğini savunmuģtur. 19. L. nin talebi, 25 Haziran 2007 tarihli bir kararla reddedilmiģtir. Ġl Mahkemesi; Elektronik Ticaret Direktifi ne (Elektronik Ticaret BaĢta Olmak Üzere Ġç Pazar da Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Belirli Yönleri Hakkında 8 Haziran 2000 tarihli ve 2000/31/AT sayılı, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi) dayalı Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu (Infoühiskonna teenuse seadus) uyarınca baģvuranın sorumluluğunun ortadan kalktığına hükmetmiģtir. Yerel mahkeme, baģvuran Ģirketin haber portalındaki yorum ortamının, portalın habercilik kısmından ayrı tutulması gerektiğine kanaat getirmiģtir. Bunlardan ilki olan yorum ortamının baģvuran Ģirket tarafından idaresi, temelde mekanik ve pasif bir nitelikteydi. BaĢvuran Ģirketin, yorumların yayınlayıcısı olarak düģünülmesi mümkün olmadığı gibi, bu yorumları izleme konusunda da hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktaydı.

10 8 DELFI AS / ESTONYA KARARI 20. Talin Ġstinaf Mahkemesi, 22 Ekim 2007 tarihinde L. nin temyiz talebini kabul etmiģtir. Ġstinaf Mahkemesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu uyarınca baģvuran Ģirketin sorumluluğunun kalkmıģ olduğuna hükmetmede Ġl Mahkemesinin hatalı olduğuna kanaat getirmiģtir. Ġl Mahkemesinin kararı bozulmuģ ve dava, yeniden ele alınmak üzere ilk derece mahkemesine geri gönderilmiģtir. 21. Yüksek Mahkeme, 21 Ocak 2008 tarihinde, baģvuran Ģirketin temyizini incelemeyi reddetmiģtir. 22. Harju Ġl Mahkemesi, 27 Haziran 2008 tarihinde davayı yeniden inceleyerek L. lehine karar vermiģtir. Ġstinaf Mahkemesinin talimatlarına uygun olarak, Borçlar Kanunu na (Võlaõigusseadus) istinaden Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu nun mevcut dava açısından uygulanamaz olduğuna hükmetmiģtir. Ġl Mahkemesi; baģvuran Ģirketin, internet sitesi üzerinde, yorumların düzeltilmediğine, kullanım kurallarına aykırı yorumlar eklemenin yasak olduğuna ve baģvuran Ģirketin bu tür yorumları kaldırma hakkının saklı olduğuna dair bir not koymuģ olduğunu kaydetmiģtir. Uygulamaya, kullanıcıların, her tür uygunsuz yorum hakkında baģvuran Ģirkete bildirimde bulunabildiği bir sistem konulmuģtur. Bununla birlikte, Ġl Mahkemesi, bunun yetersiz olduğuna ve baģkalarının kiģilik haklarına yönelik yeterli koruma sağlamadığına kanaat getirmiģtir. Mahkeme, yorumları yayınlayanın baģvuran Ģirketin kendisinin olduğunun düģünülmesi gerektiğine ve Ģirketin yalnızca yorumların içeriğinden sorumlu olmadığına dair bir feragatname yayınlayarak sorumluluğu üstünden atamayacağına karar vermiģtir. 23. Ġl Mahkemesi, Delfi haber portalında yayınlanan haber makalesinin orantılı/makul bir makale olduğuna kanaat getirmiģtir. Buna karģın, çok sayıda yorum Ģekil bakımından kabaydı; aģağılayıcı ve küçük düģürücüydü ve L. nin onurunu, haysiyetini ve itibarını zedelemiģti. Yorumlar, haklı eleģtiri sınırlarını aģmıģ ve adi hakaret derecesine varmıģtır. Mahkeme, ifade özgürlüğünün mevzu bahis yorumları kapsayacak kadar geniģ olmadığı ve

11 DELFI AS / ESTONYA KARARI 9 L. nin kiģilik haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıģtır. Manevi tazminat olarak, L. ye EEK (320 EUR) ödenmesine hükmedilmiģtir. 24. Talin Ġstinaf Mahkemesi, 16 Aralık 2008 tarihinde Ġl Mahkemesinin kararını onamıģtır. BaĢvuran Ģirketin, haber portalına eklenen yorumlar üzerinde ön denetim gerçekleģtirmeye mecbur olmadığını vurgulamıģtır. Bununla birlikte, ön denetim gerçekleģtirmemeyi tercih ettiği için, hukuka aykırı yorumların portaldan hızla kaldırılmasını sağlayacak etkili baģka bir sistem oluģturması gerekmekteydi. Ġstinaf Mahkemesi, baģvuran Ģirket tarafından alınan tedbirlerin yetersiz olduğuna ve yorumları izleme külfetinin olası mağdurlar üzerine yüklenmesinin iyi niyet ilkesine aykırı olduğuna kanaat getirmiģtir. 25. Ġstinaf Mahkemesi, baģvuran Ģirketin, Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu na istinaden sorumluluğunun ortadan kalkmıģ olduğu yönündeki iddiasını reddetmiģtir. Mahkeme; yorumlar konusunda baģvuran Ģirketin, teknik bir aracı olmadığını ve faaliyetinin yalnızca teknik, otomatik ve pasif nitelikte olmadığını, bunun yerine kullanıcıları yorum eklemeye davet ettiğini kaydetmiģtir. Dolayısıyla, baģvuran Ģirket, teknik hizmetten ziyade bir içerik hizmetleri sağlayıcısıydı. 26. Yüksek Mahkeme, 10 Haziran 2009 tarihinde baģvuran Ģirketin temyiz baģvurusunu reddetmiģtir. Ġstinaf Mahkemesinin kararını esas yönünden onamıģ; ancak gerekçesini kısmen değiģtirmiģtir. 27. Yüksek Mahkeme, alt mahkemelerin Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu na getirdiği yorumu onaylamıģ ve söz konusu Kanun ile Elektronik Ticaret Direktifi kapsamına giren bir bilgi toplumu hizmeti sağlayıcısının, hem aktarılan veya saklanan bilgiler hakkında bilgi sahibi olmadığını ve hem de bu bilgiler üzerinde denetiminin olmadığını yinelemiģtir. Buna karģın, bir içerik hizmetleri sağlayıcısı, saklanmakta olan bilginin içeriğini yönetmekteydi. Mevcut davada baģvuran Ģirket, yorum ortamını kendi haber portalı içerisine dâhil etmiģ olup; kullanıcıları yorum eklemeye davet etmekteydi. Yorum sayısının, portala yapılan ziyaret sayısı ve baģvuran

12 10 DELFI AS / ESTONYA KARARI Ģirketin portalda yayınlanan reklamlardan elde ettiği gelir üzerinde etkisi vardı. Dolayısıyla, baģvuran Ģirketin yorumlarda ekonomik bir menfaati vardı. Yorumları baģvuran Ģirketin kendisinin yazmamıģ olması, Ģirketin yorum ortamı üzerinde hiçbir denetimi olmadığı anlamına gelmemekteydi. ġirket, yorum kuralları yayınlamıģtı ve kuralların ihlal edilmesi halinde, yorumları kaldırmaktaydı. Bunun aksine, kullanıcılar ekledikleri yorumları değiģtirememekte ya da silememekteydi; yalnızca edebe aykırı yorumları bildirebilmekteydiler. Bu nedenle, baģvuran Ģirket hangi yorumların yayınlanıp hangi yorumların yayınlanmayacağını belirleyebilmekteydi. Bu imkândan hiç yararlanmamıģ olması, yorumların yayınlanması üzerinde denetiminin olmadığı anlamına gelmemekteydi. 28. Yüksek Mahkeme ayrıca, mevcut davada hem baģvuran Ģirketin hem de yorum sahiplerinin yorumların yayıncısı olarak düģünülmesi gerektiğine kanaat getirmiģtir. Bu bağlamda ayrıca, bir internet portalı yöneticisinin ekonomik menfaatine ve bunun da söz konusu yöneticiyi, yazılı basın yayıncısına benzer Ģekilde, müteģebbis bir yayıncı kıldığına atıfta bulunmuģtur. Yüksek Mahkeme, davacının davayı kimin aleyhinde açacağını seçme konusunda özgür olduğunu ve L. nin baģvuran Ģirket aleyhinde dava açmaya karar vermiģ olduğunu tespit etmiģtir. 29. Yüksek Mahkeme; baģkalarının zarar görmesine sebebiyet vermekten kaçınma konusunda sahip olduğu yasal yükümlülüğüne istinaden, baģvuran Ģirketin açıkça hukuka aykırı yorumların yayınlanmasını engellemesi gerektiğine karar vermiģtir. Ġlaveten Ģirket, yorumlar yayınlandıktan sonra, hukuka aykırı olduklarının farkına vardığı halde, söz konusu yorumları kendi inisiyatifiyle kaldırmamıģtır. Mahkemeler, haklı olarak, baģvuran Ģirketin harekete geçmemesinin yasaya aykırı olduğuna hükmetmiģtir.

13 DELFI AS / ESTONYA KARARI 11 D. Müteakip Gelişmeler Ekim 2009 tarihinde kendi internet sitesinde yayınladığı bilgiye göre Delfi, yorum sahibi yorum kurallarını okuyup kabul edinceye dek onur kırıcı yorumlarda bulunan kiģilerin yeni bir yorum eklemesine izin vermemekteydi. Ayrıca Delfi nin, siteye eklenen yorumlar üzerinde ek denetim gerçekleģtiren moderatörlerden oluģan bir ekip kurmuģ olduğu bildirilmiģtir. Moderatörler ilk önce, uygunsuz yorumlara iliģkin tüm kullanıcı bildirimlerini gözden geçirmekteydi. Yorumların yorum kurallarına uygunluğu da denetlenmekteydi. Yayınlanan bilgilere göre, 2009 yılının Ağustos ayında Delfi okuyucularınca eklenen yorumların sayısı idi. Delfi nin moderatörleri, ağırlıklı olarak istenmeyen veya yersiz yorumlardan oluģan yorum (yaklaģık %8) silmiģtir. Küçük düģürücü yorumların oranı, toplam yorum sayısının %0,5 inden daha azdı. II. ĠLGĠLĠ ĠÇ HUKUK VE UYGULAMA 31. Estonya Cumhuriyeti Anayasası (Eesti Vabariigi põhiseadus) Ģunu öngörmektedir: 17. Madde Hiç kimsenin onuruna veya Ģerefine hakaret edilemez. 19. Madde (1) Herkes, kendini özgür bir Ģekilde gerçekleģtirme hakkına sahiptir. (2) Herkes, baģkalarının hak ve özgürlüklerini saymak ve dikkate almak ve kendi hak ve özgürlüklerini kullanmada ve görevlerini ifa etmede kanuna riayet etmek zorundadır. 45. Madde (1) Herkes; söz, yazı, resim veya diğer araçlarla özgür bir Ģekilde düģünce, görüģ, inanç ve sair bilgi yayma hakkına sahiptir. Bu hak; kamu düzenini, ahlak kurallarını

14 12 DELFI AS / ESTONYA KARARI ve baģkalarının hak ve özgürlüklerini, sağlığını, onurunu ve Ģerefini korumak amacıyla yasayla kısıtlanabilir. Bu hak ayrıca; devlet yönetiminde ve yerel yönetimde yer alan devlet memurları açısından, görevleri gereği kendilerine ifģa olunan bir devlet veya ticaret sırrını veya gizli yollardan alınan bilgileri ve baģkalarının aile ve özel hayatını korumak amacıyla, bunun yanı sıra adalet menfaatleri doğrultusunda yasayla kısıtlanabilir. (2) Hiçbir sansür olamaz. 32. Medeni Hukuk (Genel Ġlkeler) Kanunu nun (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 138. maddesi, hak ve yükümlülüklerin iyi niyet içerisinde kullanılmasının ve yerine getirilmesi gerekliliğini öngörmektedir. Bir hak, hukuka aykırı bir Ģekilde veya bir baģkasına zarar verme amacıyla kullanılamaz. 33. Borçlar Kanunu nun (Võlaõigusseadus) 134. maddesinin 2. fıkrası Ģunu öngörmektedir: BaĢta hakaret olmak üzere bir kiģilik hakkının ihlal edilmesinden ileri gelen bir zararı tazmin etme yükümlülüğünün bulunması durumunda, yükümlülük sahibi kiģi, zarar gören kiģiye, ancak baģta fiziksel veya duygusal sıkıntı olmak üzere söz konusu ihlalin vahameti ortaya konulduğunda manevi tazminat öder. 34. Borçlar Kanunu nun maddesi bir baģkasına (mağdur) hukuka aykırı bir Ģekilde zarar veren bir kiģinin (haksız fiil iģleyen kiģi), söz konusu zararı vermekten suçlu (süüdi) veya yasalar uyarınca söz konusu zararı vermekten sorumlu (vastutab) olması halinde, zararı tazmin etmek zorunda olduğunu öngörmektedir. 35. Borçlar Kanunu nun maddesi, söz konusu zarara yol açmanın mağdurun sahip olduğu bir kiģilik hakkını ihlal etmesi durumunda, zarara sebebiyet vermenin hukuka aykırı olduğunu belirtmektedir. 36. Borçlar Hukuku ayrıca Ģunu öngörmektedir: Madde Kişilik Haklarına Zarar Vermenin Hukuka Aykırılığı (1) Bir kiģiye; hakkında yakıģıksız hükümde bulunmak, kiģinin ismini veya görüntüsünü haksız bir Ģekilde kullanmak veya kiģinin özel hayatının

15 DELFI AS / ESTONYA KARARI 13 dokunulmazlığını veya bir baģka kiģilik hakkını ihlal etmek suretiyle hakaret etmek; yasa ile aksi öngörülmediği sürece hukuka aykırıdır. Hukuka aykırılığın tespit edilmesinin ardından, ihlal türünün, ihlalin gerekçe ve saikinin ve güdülen amaca oranla ihlalin vahametinin göz önünde bulundurulması gereklidir. (2) Yasalarla korunan diğer yasal haklar ve üçüncü tarafların hakları veya kamu menfaatleri nedeniyle haklı gerekçelere dayanması halinde, bir kiģilik hakkı ihlali hukuka aykırı değildir. Bu tür bir durumda hukuka aykırılık, yasayla koruma altına alınan farklı yasal haklar ve menfaatler konusunda yapılacak karģılaģtırmalı bir değerlendirme temelinde tespit edilir Madde Yanlış Bilginin İfşa Edilmesinin Hukuka Aykırılığı (1) KiĢi veya faaliyetleri hakkında yanlıģ bilgiler ifģa etmek [avaldamine] veya eksik veya yanıltıcı bir biçimde bilgi ifģa etmek suretiyle bir kiģinin kiģilik haklarının ihlal edilmesi veya ekonomik ve mesleki faaliyetlerine müdahale edilmesi; bu tür bilgileri ifģa eden kiģiler, söz konusu bilgileri ifģa etmelerini müteakip, bu bilgilerin yanlıģ veya eksik olduğunun farkında olmadıklarını ve farkında olmalarının gerekli olmadığını ispat etmedikleri takdirde hukuka aykırıdır. (2) Bir kiģi hakkında küçük düģürücü veya kiģinin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek hususların ifģa edilmesi, bu hususları ifģa eden kiģinin yaptığı açıklamanın doğru olduğunu ispat etmemesi halinde hukuka aykırı sayılır. (3) Bilgi veya diğer hususların ifģa edilmesi; bilgileri veya diğer hususları ifģa eden veya bu hususların kendisine ifģa olunduğu kiģinin ifģa etmede meģru bir menfaatinin bulunması ve bilgileri ifģa edenin kiģi söz konusu bilgileri veya diğer hususları olası ihlalin vahametine karģılık gelecek bir bütünlükle kontrol etmiģ olması durumunda; iģbu maddenin 1. ve 2. fıkralarının hükümlerine bakılmaksızın, hukuka aykırı değildir. (4) YanlıĢ bilgilerin ifģa edilmesi halinde, bilgilerin ifģası hukuka uygun olsun veya olmasın, mağdur bu bilgileri ifģa eden kiģiden söz konusu bilgileri yalanlamasını veya masrafları kendisine ait olmak üzere bir düzeltme yayınlamasını talep edebilir Madde Zarar Verici Eylemlere İlişkin Yasak (1) Hukuka aykırı zarara devamlı olarak sebebiyet verilmesi veya hukuka aykırı zarara sebebiyet verileceğine dair tehditlerde bulunulması halinde; mağdur veya tehdit edilen kiģi, zarara yol açan davranıģa son verilmesini veya bu tür davranıģta bulunulacağına dair tehditlerde bulunulmasından kaçınılmasını talep etme hakkına

16 14 DELFI AS / ESTONYA KARARI sahiptir. Fiziksel yaralama, sağlığa zarar, özel yaģamın dokunulmazlığının ihlali halinde, haksız fiil iģleyen kiģinin diğer kiģilere yaklaģmaktan men edilmesi (tedbir kararı), barındırma ve iletiģimin düzenlenmesi veya benzer tedbirlerin uygulanması talep edilebilir. (2) ĠĢbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen, zarara sebebiyet verici davranıģın sonlandırılmasını talep etme hakkı; bu tür bir davranıģın insanların ortak yaģamı veya önemli bir kamu menfaati nedeniyle hoģ görülebileceğinin beklenmesinin makul olduğu hallerde uygulanamaz. Mağdur, bu tür bir durumda, hukuka aykırı olarak sebep olunan zarar için tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir 37. Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu (Infoühiskonna teenuse seadus) aģağıdaki Ģekilde öngörmektedir: 8. Madde Salt Bilgi İletiminde ve Kamusal Veri İletişim Ağına Erişim Sağlanmasında Sınırlı Sorumluluk (1) Hizmetin alıcısı tarafından sağlanan bilgilerin salt bir kamusal veri iletiģim alanında iletiminden veya bir kamusal veri iletiģim ağına eriģim sağlanmasından ibaret olan bir hizmetin verildiği durumlarda, hizmet sağlayıcısı, aģağıdaki koģulları karģılaması halinde iletilen bilgiden sorumlu değildir: 1) iletimi baģlatan olmama, 2) iletimin alıcısını belirlememe, 3) iletim içerisinde yer alan bilgileri belirlememe veya değiģtirmeme. (2) ĠĢbu maddenin 1. fıkrası anlamında iletim ve eriģim sağlanması; iletim iģleminin salt kamusal veri iletiģim ağında iletim gerçekleģtirme amacıyla gerçekleģmesi bakımından ve bilgilerin iletim için mantıken gerekli olandan daha uzun bir süre saklanmaması kaydıyla, iletilen bilgilerin otomatik, ilgili süre boyunca ve geçici olarak saklanmasını kapsamaktadır. 9. Madde Bilginin Ön Bellekte Geçici Olarak Saklanmasında Sınırlı Sorumluluk (1) Hizmetin alıcısı tarafından sağlanan bilgilerin bir kamusal veri iletiģim alanında iletilmesinden ibaret olan bir hizmetin sağlandığı durumlarda, ilgili iletim biçimi bilgilerin teknik nedenlerle ön belleğe alınmasını gerektiriyorsa ve ön belleğe alma iģlemi sadece bilgilerin daha sonra talepleri üzerine diğer hizmet alıcılarına iletimini daha etkin kılma amacıyla gerçekleģtiriliyorsa; hizmet sağlayıcısı, aģağıdaki

17 DELFI AS / ESTONYA KARARI 15 Ģartlara bağlı olmak kaydıyla, söz konusu bilgilerin otomatik, ilgili süre boyunca ve geçici olarak saklanmasından sorumlu değildir: 1) sağlayıcının bilgileri değiģtirmemesi, 2) sağlayıcının bilgiye eriģim koģullarına uyması, 3) sağlayıcının, bilgilerin güncellenmesi konusunda endüstride yaygın olarak tanınan ve kullanılan bir biçimde belirlenmiģ olan kurallara uyması, 4) sağlayıcının, bilgilerin kullanımı hakkında bilgi almak amacıyla endüstri tarafından yaygın olarak tanınan ve kullanılan, hukuka uygun teknoloji kullanımına müdahale etmemesi, 5) iletimin ilk kaynağındaki bilgilerin ağdan kaldırılmıģ veya bu bilgilere eriģimin yasaklanmıģ olduğuna dair gerçek bilgi edinmesinin ardından veya mahkeme, polis ya da denetleyici bir devlet makamının bu bilgilerin kaldırılmasını emretmesi üzerine, sağlayıcının saklamıģ olduğu bilgileri süratle kaldırması veya bu bilgilere eriģimi yasaklaması. 10. Madde Bilgi Saklama Hizmetinin Sağlanmasında Sınırlı Sorumluluk (1) Hizmetin alıcısı tarafından sağlanan bilgilerin saklanmasından ibaret olan bir hizmetin sağlandığı durumlarda, hizmet sağlayıcısı, Ģu koģulları karģılaması kaydıyla, hizmetin alıcısının talebi üzerine saklanan bilgilerden sorumlu değildir: 1) sağlayıcının bilgilerin gerçek içeriği hakkında bilgisinin olmaması ve tazminat istemleri ile ilgili olarak, yasadıģı faaliyet veya bilginin bariz olduğu olay ve bilgilerden haberdar olmaması, 2) sağlayıcının, iģbu fıkranın 1. bendinde belirtilen olaylar hakkında bilgi veya farkındalık edinmesini müteakip, bilgileri süratle kaldırması veya bilgilere eriģimi engellemesi. (2) hizmetin alıcısının, sağlayıcının yetkisi veya kontrolü dâhilinde hareket ettiği hallerde iģbu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. 11. Madde İzleme Yükümlülüğünün Olmaması (1) ĠĢbu Kanun un 8. ila 10. maddelerinde belirtilen hizmet sağlayıcısı; bilgilerin salt iletiminin veya bu bilgilere eriģim sağlanmasının, bilgilerin ön bellekte geçici olarak veya hizmet alıcısının talebi üzerine saklanmasının ardından, söz konusu

18 16 DELFI AS / ESTONYA KARARI bilgileri izlemekten sorumlu değildir, hizmet sağlayıcısı yasadıģı faaliyet olduğunu gösterir bilgi veya durumları aktif bir biçimde araģtırmak zorunda da değildir. (2) ĠĢbu maddenin 1. fıkrasının hükümleri, denetim gerçekleģtiren bir görevlinin hizmet sağlayıcısından bu bilgileri açıklamasını isteme hakkını kısıtlamaz. (3) Hizmet sağlayıcıları; iģbu Kanun un 8. ila 10. maddelerinde belirtilen hizmetlerinin alıcıları tarafından yürütülen ve yasadıģı olduğu iddia edilen eylemler veya bu kiģilerce sağlanan bilgiler konusunda yetkili denetim makamlarını hızlı bir Ģekilde bilgilendirmek ve bu makamlara bilgi saklama anlaģmalarının bulunduğu hizmet acılarının tespit edilmesine olanak verecek bilgileri aktarmak zorundadır. 38. Yüksek Mahkeme, 21 Aralık 2005 tarihli bir kararda (dava no ), Borçlar Kanunu nun maddesinin amaçları gereğince, ifģanın [avaldamine] bilgilerin üçüncü taraflara ifģası anlamına geldiğine karar vermiģtir. Bir medya yayıncısına [meediaväljaann] bilgi ileten kiģi, söz konusu makalenin [ajaleheartikli avaldaja] yayıncısı olmasa dahi, ifģa eden kiģi [avaldaja] olarak düģünülebilirdi. Yüksek Mahkeme, aynı görüģü sonraki kararlarda yinelemiģtir; örneğin 21 Aralık 2010 tarihli bir kararda (dava no ). 39. Pek çok yerel davada, örneğin bir gazete yayıncısı ve bir makale yazarı ( No. lu davada Yüksek Mahkemenin 7 Mayıs 1998 tarihli kararı), bir gazete yayıncısı ve kendisiyle ropörtaj yapılan bir kiģi ( No. lu davada Yüksek Mahkemenin Aralık 1997 tarihli kararı) ve yalnızca bir gazete yayıncısı ( No. lu davada Yüksek Mahkemenin 30 Ekim 1997 tarihli kararı ve No. lu davada 10 Ekim 2007 tarihli karar) olmak üzere çeģitli davalılar aleyhinde hakaret davaları açılmıģtır.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 31736/04) KARAR STRAZBURG 14 Ekim 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye

Detaylı

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA BOġANMIġ VEYA NĠKÂHSIZ BĠRLĠKTELĠK YAġAYAN KADININ 4320 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUNMASI ÖZET Eray KARĠNCA* 1 Türk hukukunda, resmî evlilik dıģı birlikteliklerdeki kadının eģ Ģiddetinden korunması, mahkemelere

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 167 Ekim 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 161 Mart 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 161 Mart 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 161 Mart 2013 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi / Bilgi Notu no. 161 Mart 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından 609 H ANAYASAL BİR TEMEL HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU * I. GENEL

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

YÖNETMELİK. h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuģ alan adlarından oluģan listeyi,

YÖNETMELİK. h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuģ alan adlarından oluģan listeyi, 7 Kasım 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27752 UlaĢtırma Bakanlığından: YÖNETMELİK ĠNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26420 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26420 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) Resmi Gazete Tarihi: 31.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26420 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 79 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6 Kabul Tarihi : 5//0 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: //0 Sayı : 786 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SözleĢme No Hesap No SözleĢmenin Ġmza Yeri Tarih SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER Bir tarafta ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. (bundan

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR

BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı