AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ"

Transkript

1 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM DELFI AS / ESTONYA (Başvuru No /09) KARAR STRAZBURG 10 Ekim 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiş olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koşulu ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

2

3 DELFI AS / ESTONYA KARARI 1 Delfi AS / Estonya davasında, Başkan Isabelle Berro-Lefèvre, Yargıçlar Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Ksenija Turković, Dmitry Dedov ve Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı André Wampach ın katılımıyla oluģturulan ve Daire halinde toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Birinci Bölüm), 17 Eylül 2013 tarihinde yapılan kapalı müzakerelerin ardından, Söz konusu tarihte alınan aģağıdaki kararı vermiģtir: USUL 1. Davanın temelinde, Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢme nin ( SözleĢme ) 34. maddesi uyarınca, Mahkemeye 4 Aralık 2009 tarihinde Estonya da kayıtlı halka açık limited bir Ģirket olan Delfi AS ( baģvuran Ģirket ) tarafından Estonya Cumhuriyeti aleyhinde yapılan bir baģvuru (No /09) bulunmaktadır. 2. BaĢvuran Ģirket, Talin de görev yapmakta olan avukat V. Otsmann tarafından temsil edilmiģtir. Estonya Hükümeti ( Hükümet ), DıĢiĢleri Bakanlığından kendi görevlisi M. Kuurberg tarafından temsil edilmiģtir. 3. BaĢvuran Ģirket, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etmiģtir.

4 2 DELFI AS / ESTONYA KARARI 4. BaĢvuru, 11 ġubat 2011 tarihinde Hükümete tebliğ edilmiģtir. Ayrıca baģvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında aynı anda karar verileceği bildirilmiģtir (29. maddenin 1. fıkrası) 5. VarĢova da bulunan ve CumhurbaĢkanı nın davaya üçüncü taraf olarak müdahil olma izni verdiği Helsinki Ġnsan Hakları Vakfının yazılı görüģleri alınmıģtır (SözleĢme nin 36. maddesinin 2. fıkrası ve Ġç Tüzük ün 44. maddesinin 2. fıkrası). OLAYLAR I. DAVANIN KOġULLARI 6. BaĢvuran Ģirket; Estonya da kayıtlı, halka açık bir limited Ģirkettir (aktsiaselts). A. Davanın Arka Planı 7. BaĢvuran Ģirket, günde 330 a yakın haber makalesi yayınlayan internet haber portalı Delfi nin sahibidir. Delfi, Estonya da internet üzerindeki en büyük haber portallarından biridir. Estonya da Eston ve Rus dillerinde haberler yayınlamakta ve ayrıca Letonya ve Litvanya da faaliyet göstermektedir. 8. Söz konusu zamanda, haber makalelerinin sonunda, yorum ekle ibaresi ile yorumlar, yorum sahibinin ismi ve e-posta adresi (isteğe bağlı) için ayrılmıģ alanlar bulunmaktaydı. Bu alanların altında yorumu yayınla ve yorumları oku butonları yer almaktaydı. BaĢkaları tarafından eklenen yorumları okumaya ayrılan kısım, yorumları oku butonuna tıklamak suretiyle eriģilebilen ayrı bir alandı. Yorumlar otomatik olarak yüklenmekte ve dolayısıyla baģvuran Ģirketin düzeltme veya denetiminden

5 DELFI AS / ESTONYA KARARI 3 geçmemekteydi. Makaleler, günde yaklaģık okuyucu yorumu almakta ve bu yorumların çoğu takma adlar altında gönderilmekteydi. 9. Bununla birlikte, uygulamada ihbar üzerine kaldırma sistemi mevcuttu; buna göre herhangi bir okuyucu bir yorumu leim (Eston dilinde internet üzerinde bulunan, hakaret içerikli, alaycı veya nefret uyandırıcı iletiler için kullanılan bir sözcük) olarak iģaretleyebilmekte ve yorum hızlı bir Ģekilde sayfadan kaldırılmaktaydı. Ayrıca, bir kısım edebe aykırı sözcük köklerini içeren yorumların otomatik olarak silinmesine yönelik bir sistem bulunmaktaydı. Ġlaveten, küçük düģürücü bir yorum mağduru doğrudan baģvuran Ģirkete ihbarda bulunabilmekte; bu durumda yorum derhâl siteden kaldırılmaktaydı. 10. BaĢvuran Ģirket; kullanıcılara yorumların kendi görüģü olmadığını ve içeriklerinden yorumları yazan kiģilerin sorumlu olduğunu bildirmek üzere gayrette bulunmuģtur. Delfi nin internet sayfasında Yorum Kuralları yer almakta ve söz konusu kurallar Ģunları içermekteydi: Delfi ileti panosu, kullanıcılara yorum yayınlama olanağı sağlayan teknik bir araçtır. Delfi, yorumlar üzerinde düzeltme yapmaz. Yorum yazan kiģi, yorumundan sorumludur. Estonya mahkemelerinde yorum sahiplerinin bir yorumun içeriği nedeniyle cezalandırıldığı davalar olduğunun belirtilmesi önem arz etmektedir( ) Delfi, kullanım kurallarıyla bağdaģmayan içeriğe sahip yorumları yasaklar. Bu yorumlar: - tehdit içeren, - hakaret içeren, - düģmanlık ve Ģiddet uyandıran, - yasadıģı faaliyetlere kıģkırtan,(...) - edebe aykırı ifadeler ve kaba sözler içeren, (...) yorumlardır. Delfi, bu tür yorumları kaldırma ve yazarlarının yorum yazmaya eriģimlerini kısıtlama hakkına sahiptir.

6 4 DELFI AS / ESTONYA KARARI Metin içerisinde ihbar üzerine kaldırma sisteminin iģleyiģi de açıklanmaktaydı. 11. Hükümet, küçük düģürücü ve aģağılayıcı yorumlar yayınlama konusunda Delfi nin Estonya da kötü bir geçmiģinin bulunduğunu savunmuģtur. Nitekim haftalık gazete Eesti Ekspress; 22 Eylül 2005 tarihinde yayın kurulundan Adalet Bakanı na, Cumhuriyet BaĢsavcısı na ve Yüksek Yargı Denetçisi ne, içerisinde Estonya da halka açık internet sitelerinde insanlarla mütemadiyen alay edildiği hususunun ifade edildiği açık bir mektup yayınlamıģtır. Delfi, acımasız ve küstah bir alay kaynağı olarak anılmıģtır. B. İnternet Haber Portalında Yayınlanan Söz Konusu Makale ve Yorumlar 12. BaĢvuran Ģirket, 24 Ocak 2006 tarihinde SLK, Planlanan Buz Yolunu Yok Etti baģlığı altında bir makale yayınlamıģtır. Buz yolları, kıģ mevsiminde donan deniz üzerinde Estonya ana karası ile bir kısım adalar arasında açık olan devlet yollarıdır. SLK kısaltmasının açılımı, AS Saaremaa Laevakompanii dir (halka açık limited bir Ģirket olan Saaremaa TaĢımacılık ġirketi). SLK, ana kara ile bazı adalar arasında halka açık feribot taģımacılığı hizmeti sağlamaktadır. L., söz konusu zamanda SLK teftiģ kurulu üyesi ve Ģirketin tek ya da hâkim hissedarıydı. 13. Makale, 24 ve 25 Ocak 2006 tarihlerinde 185 yorum almıģtır. Bunlardan yaklaģık yirmisi; L. aleyhine yöneltilen kiģiye yönelik tehditler ve onur kırıcı bir dil içermekteydi. 14. L. nin avukatları, 9 Mart 2006 tarihinde baģvuran Ģirketten onur kırıcı yorumları kaldırmasını istemiģ ve manevi zararı tazmin için kron (EEK) (yaklaģık avro (EUR)) talep etmiģtir. Söz konusu talep, aģağıdaki yirmi yoruma iliģkindir: 1. [V]äinameri de akıntılar var.

7 DELFI AS / ESTONYA KARARI 5 2. açık deniz bahsettiğin yerlere daha yakın ve buz da daha ince. Öneri 1905 yılındaki gibi yapalım, sopalarla [K]uressaare ye gidelim ve [L.] ile [Le.] yi çuvala koyalım 2. lanet olası aptallar(...) o tekel ve Devlet destekleri sayesinde her Ģekilde para içerisinde yüzüyorlar ve Ģimdi arabalar birkaç gün için onların ceplerine hiçbir Ģey doldurmadan adalara gidebilecek diye korkmaya baģladılar. kendi geminde yanasın, hasta Yahudi! 3. iyi ki [La. nın] giriģimi hararetli internet yorumcularının hatlarını çökertmedi. Devam millet, [L.] fırına! 4. [küçük L.] git de kendini boğ sen 5. aha.(.. )[ben] bunun kazara olduğuna neredeyse hiç inanamıyorum... lanet olası puģtlar 6. alçak herif!!! [Rus dilinde] 7. Ne mızmızlanıyorsunuz, bu piçi bir an evvel öldürün[.] Gelecekte diğerleri... neyi tehlikeye attıklarını bilirler, hatta ellerinde yalnızca önemsiz bir hayat olur. 8. (...) [sonuna kadar] haklı. Linç edilmeli, diğerlerini [adalıları] ve adam müsveddelerini uyarmalı. O zaman bir daha hiç böyle bir Ģey yapılmaz! Her halükarda, [L.] bunu fazlasıyla hak ediyor, değil mi. 9. iyi adam [uzun] yaģar, boktan adam [ya bir ya iki gün] 10. Bir buz yolu olsaydı, dolu bir araba için [insan] kolaylıkla 500 tasarruf edebilirdi, lanet olası [L.] bu sisteme para ödüyor, madem feribotların o kadar iyi buz kırıcı, öyleyse seferlerin neden 3 [saat] sürüyor, git de Pärnu limanında buz kır ( ) ya da, yemiģim parasını, ben her hâlükârda [boğazı] geçeceğim ve eğer boğulursam, bu senin suçun. 11. ve kimse bu pisliklere karģı koyamıyor mu? 12. [Saaremaa ve Hiiumaa adaları sakinleri], bu salağa 1:0 yapın. 13. [L.] nin Saaremaa da benzetilip benzetilmeyeceğini merak ediyorum. bunun gibilerine gününü göstermeli.

8 6 DELFI AS / ESTONYA KARARI 14. Ġnsanlar birkaç gün internette çene çalacak, ama dolandırıcılar (ve de arkası sağlam olanlar ve bizi temsil etmeleri için bizzat seçtiklerimiz) parayı cebe indirecek ve bu hararetli konuģmalara dikkat etmeyecekler kimsenin bunu salladığı yok. Bir zamanla [M.] ve diğer büyük dolandırıcılar da patronluk taslardı ama açgözlülükleri geri tepti (Huzur Ġçinde Yatsınlar). Bu dolandırıcılarınki de er ya da geç geri tepecek. Ne ekerlerse, onu biçerler; ama yine de (devlet onların karģısında güçsüz olduğundan zira gerçekte devleti yönetenler onlar, linçle) baskı altında tutulmamalılar; çünkü onlar yalnızca bugün için yaģarlar. Yarın, benden sonrası tufan. 15. bu [V.] ye bir gün kolayından patlatacağım ben. kahretsin, ateģ olmayan yerden duman çıkmaz. Saaremaa kargaları bir domuz kesilecek düģüncesiyle orada. asla. 16. piçler!!!! Ofelia nın da buz sınıfı var, dolayısıyla bu, neden Ola nın gerekli olduğuna hiçbir Ģekilde mazeret olamaz!!!! 17. Pislikler tarafından yönetilen [ve] pislikler tarafından finanse edilen Estonya Devleti, elbette pisliklerin toplum karģıtı eylemlerini önleyemez veya cezalandıramaz. Ama eee, her [L.] nin kendi St. Michael günü 1 vardır ve bu hiçbir Ģekilde koçun St Michael gününe 2 benzemez. Aslında [L.] için üzgünüm nihayetinde bir insan :D :D :D 18. (...) bu eylemlerden sonra, olur da [L. nin] birden hastalık iznine ayrılması gerekirse ve bu da bir sonraki buz yolunun yok ediliģine denk gelirse ( ) [o zaman] üçüncü bir kez domuz gibi davranmaya cesaret eder mi? :) 19. kahrolası piç, o [L.] çok geçmeden eve benim bebeğimle gidebilirdi... ne olursa olsun Ģirketi normal bir feribot hizmeti garanti edemiyor ve fiyatlar öyle ki... gerçekten tiksindirici (...) bu kimlerin ceplerini ve ağzını parayla doldurdu da, her sene domuz gibi davranıyor sorusu geliyor akla 20. pislikten ekmek çıkmaz, gazete ve internet her Ģeye direnir, hakikaten yalnızca kendimiz eğlenmek için (devlet ve [L.] insanların düģüncesini gerçekten umursamıyor)(...) yalnızca eğlenmek amaçlı, para hırsı olmadan [L. nin] kulağına iģer ve de kafasına sıçarım :) 1 Ç.N. : Hıristiyanlıkta 29 Eylül tarihine karģılık gelen kutsal gün. Sonbaharın baģlangıcını; dolayısıyla hasat zamanını ve hesapların görüldüğü dönemi temsil eder. 2 Ç.N. : Koçların çiftleģme dönemi yılın Eylül-Kasım aylarına karģılık gelmektedir.

9 DELFI AS / ESTONYA KARARI Onur kırıcı yorumlar aynı gün baģvuran Ģirket tarafından kaldırılmıģtır. 16. BaĢvuran Ģirket, 23 Mart 2006 tarihinde L. nin avukatlarından gelen talebe cevap vermiģtir. ġirket, L. ye, söz konusu yorumların ihbar üzerine kaldırma yükümlülüğü gereğince kaldırıldığını bildirmiģ ve tazminat talebini reddetmiģtir. C. Başvuran Şirket Aleyhindeki Hukuk Yargılamaları 17. L., 13 Nisan 2006 tarihinde Harju Ġl Mahkemesinde baģvuran Ģirket aleyhinde bir hukuk davası açmıģtır. 18. BaĢvuran Ģirketin temsilcileri, 28 Mayıs 2007 tarihli duruģmada, Bronz Gece (2007 yılının Nisan ayında Bronz Asker anıtının taģınmasıyla bağlantılı halk ayaklanmaları) gibi olaylarda, Delfi nin portaldan günde yorum kaldırdığını ve bunu da kendi inisiyatifinde gerçekleģtirdiğini savunmuģtur. 19. L. nin talebi, 25 Haziran 2007 tarihli bir kararla reddedilmiģtir. Ġl Mahkemesi; Elektronik Ticaret Direktifi ne (Elektronik Ticaret BaĢta Olmak Üzere Ġç Pazar da Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Belirli Yönleri Hakkında 8 Haziran 2000 tarihli ve 2000/31/AT sayılı, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi) dayalı Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu (Infoühiskonna teenuse seadus) uyarınca baģvuranın sorumluluğunun ortadan kalktığına hükmetmiģtir. Yerel mahkeme, baģvuran Ģirketin haber portalındaki yorum ortamının, portalın habercilik kısmından ayrı tutulması gerektiğine kanaat getirmiģtir. Bunlardan ilki olan yorum ortamının baģvuran Ģirket tarafından idaresi, temelde mekanik ve pasif bir nitelikteydi. BaĢvuran Ģirketin, yorumların yayınlayıcısı olarak düģünülmesi mümkün olmadığı gibi, bu yorumları izleme konusunda da hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktaydı.

10 8 DELFI AS / ESTONYA KARARI 20. Talin Ġstinaf Mahkemesi, 22 Ekim 2007 tarihinde L. nin temyiz talebini kabul etmiģtir. Ġstinaf Mahkemesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu uyarınca baģvuran Ģirketin sorumluluğunun kalkmıģ olduğuna hükmetmede Ġl Mahkemesinin hatalı olduğuna kanaat getirmiģtir. Ġl Mahkemesinin kararı bozulmuģ ve dava, yeniden ele alınmak üzere ilk derece mahkemesine geri gönderilmiģtir. 21. Yüksek Mahkeme, 21 Ocak 2008 tarihinde, baģvuran Ģirketin temyizini incelemeyi reddetmiģtir. 22. Harju Ġl Mahkemesi, 27 Haziran 2008 tarihinde davayı yeniden inceleyerek L. lehine karar vermiģtir. Ġstinaf Mahkemesinin talimatlarına uygun olarak, Borçlar Kanunu na (Võlaõigusseadus) istinaden Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu nun mevcut dava açısından uygulanamaz olduğuna hükmetmiģtir. Ġl Mahkemesi; baģvuran Ģirketin, internet sitesi üzerinde, yorumların düzeltilmediğine, kullanım kurallarına aykırı yorumlar eklemenin yasak olduğuna ve baģvuran Ģirketin bu tür yorumları kaldırma hakkının saklı olduğuna dair bir not koymuģ olduğunu kaydetmiģtir. Uygulamaya, kullanıcıların, her tür uygunsuz yorum hakkında baģvuran Ģirkete bildirimde bulunabildiği bir sistem konulmuģtur. Bununla birlikte, Ġl Mahkemesi, bunun yetersiz olduğuna ve baģkalarının kiģilik haklarına yönelik yeterli koruma sağlamadığına kanaat getirmiģtir. Mahkeme, yorumları yayınlayanın baģvuran Ģirketin kendisinin olduğunun düģünülmesi gerektiğine ve Ģirketin yalnızca yorumların içeriğinden sorumlu olmadığına dair bir feragatname yayınlayarak sorumluluğu üstünden atamayacağına karar vermiģtir. 23. Ġl Mahkemesi, Delfi haber portalında yayınlanan haber makalesinin orantılı/makul bir makale olduğuna kanaat getirmiģtir. Buna karģın, çok sayıda yorum Ģekil bakımından kabaydı; aģağılayıcı ve küçük düģürücüydü ve L. nin onurunu, haysiyetini ve itibarını zedelemiģti. Yorumlar, haklı eleģtiri sınırlarını aģmıģ ve adi hakaret derecesine varmıģtır. Mahkeme, ifade özgürlüğünün mevzu bahis yorumları kapsayacak kadar geniģ olmadığı ve

11 DELFI AS / ESTONYA KARARI 9 L. nin kiģilik haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıģtır. Manevi tazminat olarak, L. ye EEK (320 EUR) ödenmesine hükmedilmiģtir. 24. Talin Ġstinaf Mahkemesi, 16 Aralık 2008 tarihinde Ġl Mahkemesinin kararını onamıģtır. BaĢvuran Ģirketin, haber portalına eklenen yorumlar üzerinde ön denetim gerçekleģtirmeye mecbur olmadığını vurgulamıģtır. Bununla birlikte, ön denetim gerçekleģtirmemeyi tercih ettiği için, hukuka aykırı yorumların portaldan hızla kaldırılmasını sağlayacak etkili baģka bir sistem oluģturması gerekmekteydi. Ġstinaf Mahkemesi, baģvuran Ģirket tarafından alınan tedbirlerin yetersiz olduğuna ve yorumları izleme külfetinin olası mağdurlar üzerine yüklenmesinin iyi niyet ilkesine aykırı olduğuna kanaat getirmiģtir. 25. Ġstinaf Mahkemesi, baģvuran Ģirketin, Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu na istinaden sorumluluğunun ortadan kalkmıģ olduğu yönündeki iddiasını reddetmiģtir. Mahkeme; yorumlar konusunda baģvuran Ģirketin, teknik bir aracı olmadığını ve faaliyetinin yalnızca teknik, otomatik ve pasif nitelikte olmadığını, bunun yerine kullanıcıları yorum eklemeye davet ettiğini kaydetmiģtir. Dolayısıyla, baģvuran Ģirket, teknik hizmetten ziyade bir içerik hizmetleri sağlayıcısıydı. 26. Yüksek Mahkeme, 10 Haziran 2009 tarihinde baģvuran Ģirketin temyiz baģvurusunu reddetmiģtir. Ġstinaf Mahkemesinin kararını esas yönünden onamıģ; ancak gerekçesini kısmen değiģtirmiģtir. 27. Yüksek Mahkeme, alt mahkemelerin Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu na getirdiği yorumu onaylamıģ ve söz konusu Kanun ile Elektronik Ticaret Direktifi kapsamına giren bir bilgi toplumu hizmeti sağlayıcısının, hem aktarılan veya saklanan bilgiler hakkında bilgi sahibi olmadığını ve hem de bu bilgiler üzerinde denetiminin olmadığını yinelemiģtir. Buna karģın, bir içerik hizmetleri sağlayıcısı, saklanmakta olan bilginin içeriğini yönetmekteydi. Mevcut davada baģvuran Ģirket, yorum ortamını kendi haber portalı içerisine dâhil etmiģ olup; kullanıcıları yorum eklemeye davet etmekteydi. Yorum sayısının, portala yapılan ziyaret sayısı ve baģvuran

12 10 DELFI AS / ESTONYA KARARI Ģirketin portalda yayınlanan reklamlardan elde ettiği gelir üzerinde etkisi vardı. Dolayısıyla, baģvuran Ģirketin yorumlarda ekonomik bir menfaati vardı. Yorumları baģvuran Ģirketin kendisinin yazmamıģ olması, Ģirketin yorum ortamı üzerinde hiçbir denetimi olmadığı anlamına gelmemekteydi. ġirket, yorum kuralları yayınlamıģtı ve kuralların ihlal edilmesi halinde, yorumları kaldırmaktaydı. Bunun aksine, kullanıcılar ekledikleri yorumları değiģtirememekte ya da silememekteydi; yalnızca edebe aykırı yorumları bildirebilmekteydiler. Bu nedenle, baģvuran Ģirket hangi yorumların yayınlanıp hangi yorumların yayınlanmayacağını belirleyebilmekteydi. Bu imkândan hiç yararlanmamıģ olması, yorumların yayınlanması üzerinde denetiminin olmadığı anlamına gelmemekteydi. 28. Yüksek Mahkeme ayrıca, mevcut davada hem baģvuran Ģirketin hem de yorum sahiplerinin yorumların yayıncısı olarak düģünülmesi gerektiğine kanaat getirmiģtir. Bu bağlamda ayrıca, bir internet portalı yöneticisinin ekonomik menfaatine ve bunun da söz konusu yöneticiyi, yazılı basın yayıncısına benzer Ģekilde, müteģebbis bir yayıncı kıldığına atıfta bulunmuģtur. Yüksek Mahkeme, davacının davayı kimin aleyhinde açacağını seçme konusunda özgür olduğunu ve L. nin baģvuran Ģirket aleyhinde dava açmaya karar vermiģ olduğunu tespit etmiģtir. 29. Yüksek Mahkeme; baģkalarının zarar görmesine sebebiyet vermekten kaçınma konusunda sahip olduğu yasal yükümlülüğüne istinaden, baģvuran Ģirketin açıkça hukuka aykırı yorumların yayınlanmasını engellemesi gerektiğine karar vermiģtir. Ġlaveten Ģirket, yorumlar yayınlandıktan sonra, hukuka aykırı olduklarının farkına vardığı halde, söz konusu yorumları kendi inisiyatifiyle kaldırmamıģtır. Mahkemeler, haklı olarak, baģvuran Ģirketin harekete geçmemesinin yasaya aykırı olduğuna hükmetmiģtir.

13 DELFI AS / ESTONYA KARARI 11 D. Müteakip Gelişmeler Ekim 2009 tarihinde kendi internet sitesinde yayınladığı bilgiye göre Delfi, yorum sahibi yorum kurallarını okuyup kabul edinceye dek onur kırıcı yorumlarda bulunan kiģilerin yeni bir yorum eklemesine izin vermemekteydi. Ayrıca Delfi nin, siteye eklenen yorumlar üzerinde ek denetim gerçekleģtiren moderatörlerden oluģan bir ekip kurmuģ olduğu bildirilmiģtir. Moderatörler ilk önce, uygunsuz yorumlara iliģkin tüm kullanıcı bildirimlerini gözden geçirmekteydi. Yorumların yorum kurallarına uygunluğu da denetlenmekteydi. Yayınlanan bilgilere göre, 2009 yılının Ağustos ayında Delfi okuyucularınca eklenen yorumların sayısı idi. Delfi nin moderatörleri, ağırlıklı olarak istenmeyen veya yersiz yorumlardan oluģan yorum (yaklaģık %8) silmiģtir. Küçük düģürücü yorumların oranı, toplam yorum sayısının %0,5 inden daha azdı. II. ĠLGĠLĠ ĠÇ HUKUK VE UYGULAMA 31. Estonya Cumhuriyeti Anayasası (Eesti Vabariigi põhiseadus) Ģunu öngörmektedir: 17. Madde Hiç kimsenin onuruna veya Ģerefine hakaret edilemez. 19. Madde (1) Herkes, kendini özgür bir Ģekilde gerçekleģtirme hakkına sahiptir. (2) Herkes, baģkalarının hak ve özgürlüklerini saymak ve dikkate almak ve kendi hak ve özgürlüklerini kullanmada ve görevlerini ifa etmede kanuna riayet etmek zorundadır. 45. Madde (1) Herkes; söz, yazı, resim veya diğer araçlarla özgür bir Ģekilde düģünce, görüģ, inanç ve sair bilgi yayma hakkına sahiptir. Bu hak; kamu düzenini, ahlak kurallarını

14 12 DELFI AS / ESTONYA KARARI ve baģkalarının hak ve özgürlüklerini, sağlığını, onurunu ve Ģerefini korumak amacıyla yasayla kısıtlanabilir. Bu hak ayrıca; devlet yönetiminde ve yerel yönetimde yer alan devlet memurları açısından, görevleri gereği kendilerine ifģa olunan bir devlet veya ticaret sırrını veya gizli yollardan alınan bilgileri ve baģkalarının aile ve özel hayatını korumak amacıyla, bunun yanı sıra adalet menfaatleri doğrultusunda yasayla kısıtlanabilir. (2) Hiçbir sansür olamaz. 32. Medeni Hukuk (Genel Ġlkeler) Kanunu nun (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 138. maddesi, hak ve yükümlülüklerin iyi niyet içerisinde kullanılmasının ve yerine getirilmesi gerekliliğini öngörmektedir. Bir hak, hukuka aykırı bir Ģekilde veya bir baģkasına zarar verme amacıyla kullanılamaz. 33. Borçlar Kanunu nun (Võlaõigusseadus) 134. maddesinin 2. fıkrası Ģunu öngörmektedir: BaĢta hakaret olmak üzere bir kiģilik hakkının ihlal edilmesinden ileri gelen bir zararı tazmin etme yükümlülüğünün bulunması durumunda, yükümlülük sahibi kiģi, zarar gören kiģiye, ancak baģta fiziksel veya duygusal sıkıntı olmak üzere söz konusu ihlalin vahameti ortaya konulduğunda manevi tazminat öder. 34. Borçlar Kanunu nun maddesi bir baģkasına (mağdur) hukuka aykırı bir Ģekilde zarar veren bir kiģinin (haksız fiil iģleyen kiģi), söz konusu zararı vermekten suçlu (süüdi) veya yasalar uyarınca söz konusu zararı vermekten sorumlu (vastutab) olması halinde, zararı tazmin etmek zorunda olduğunu öngörmektedir. 35. Borçlar Kanunu nun maddesi, söz konusu zarara yol açmanın mağdurun sahip olduğu bir kiģilik hakkını ihlal etmesi durumunda, zarara sebebiyet vermenin hukuka aykırı olduğunu belirtmektedir. 36. Borçlar Hukuku ayrıca Ģunu öngörmektedir: Madde Kişilik Haklarına Zarar Vermenin Hukuka Aykırılığı (1) Bir kiģiye; hakkında yakıģıksız hükümde bulunmak, kiģinin ismini veya görüntüsünü haksız bir Ģekilde kullanmak veya kiģinin özel hayatının

15 DELFI AS / ESTONYA KARARI 13 dokunulmazlığını veya bir baģka kiģilik hakkını ihlal etmek suretiyle hakaret etmek; yasa ile aksi öngörülmediği sürece hukuka aykırıdır. Hukuka aykırılığın tespit edilmesinin ardından, ihlal türünün, ihlalin gerekçe ve saikinin ve güdülen amaca oranla ihlalin vahametinin göz önünde bulundurulması gereklidir. (2) Yasalarla korunan diğer yasal haklar ve üçüncü tarafların hakları veya kamu menfaatleri nedeniyle haklı gerekçelere dayanması halinde, bir kiģilik hakkı ihlali hukuka aykırı değildir. Bu tür bir durumda hukuka aykırılık, yasayla koruma altına alınan farklı yasal haklar ve menfaatler konusunda yapılacak karģılaģtırmalı bir değerlendirme temelinde tespit edilir Madde Yanlış Bilginin İfşa Edilmesinin Hukuka Aykırılığı (1) KiĢi veya faaliyetleri hakkında yanlıģ bilgiler ifģa etmek [avaldamine] veya eksik veya yanıltıcı bir biçimde bilgi ifģa etmek suretiyle bir kiģinin kiģilik haklarının ihlal edilmesi veya ekonomik ve mesleki faaliyetlerine müdahale edilmesi; bu tür bilgileri ifģa eden kiģiler, söz konusu bilgileri ifģa etmelerini müteakip, bu bilgilerin yanlıģ veya eksik olduğunun farkında olmadıklarını ve farkında olmalarının gerekli olmadığını ispat etmedikleri takdirde hukuka aykırıdır. (2) Bir kiģi hakkında küçük düģürücü veya kiģinin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek hususların ifģa edilmesi, bu hususları ifģa eden kiģinin yaptığı açıklamanın doğru olduğunu ispat etmemesi halinde hukuka aykırı sayılır. (3) Bilgi veya diğer hususların ifģa edilmesi; bilgileri veya diğer hususları ifģa eden veya bu hususların kendisine ifģa olunduğu kiģinin ifģa etmede meģru bir menfaatinin bulunması ve bilgileri ifģa edenin kiģi söz konusu bilgileri veya diğer hususları olası ihlalin vahametine karģılık gelecek bir bütünlükle kontrol etmiģ olması durumunda; iģbu maddenin 1. ve 2. fıkralarının hükümlerine bakılmaksızın, hukuka aykırı değildir. (4) YanlıĢ bilgilerin ifģa edilmesi halinde, bilgilerin ifģası hukuka uygun olsun veya olmasın, mağdur bu bilgileri ifģa eden kiģiden söz konusu bilgileri yalanlamasını veya masrafları kendisine ait olmak üzere bir düzeltme yayınlamasını talep edebilir Madde Zarar Verici Eylemlere İlişkin Yasak (1) Hukuka aykırı zarara devamlı olarak sebebiyet verilmesi veya hukuka aykırı zarara sebebiyet verileceğine dair tehditlerde bulunulması halinde; mağdur veya tehdit edilen kiģi, zarara yol açan davranıģa son verilmesini veya bu tür davranıģta bulunulacağına dair tehditlerde bulunulmasından kaçınılmasını talep etme hakkına

16 14 DELFI AS / ESTONYA KARARI sahiptir. Fiziksel yaralama, sağlığa zarar, özel yaģamın dokunulmazlığının ihlali halinde, haksız fiil iģleyen kiģinin diğer kiģilere yaklaģmaktan men edilmesi (tedbir kararı), barındırma ve iletiģimin düzenlenmesi veya benzer tedbirlerin uygulanması talep edilebilir. (2) ĠĢbu maddenin 1. fıkrasında belirtilen, zarara sebebiyet verici davranıģın sonlandırılmasını talep etme hakkı; bu tür bir davranıģın insanların ortak yaģamı veya önemli bir kamu menfaati nedeniyle hoģ görülebileceğinin beklenmesinin makul olduğu hallerde uygulanamaz. Mağdur, bu tür bir durumda, hukuka aykırı olarak sebep olunan zarar için tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir 37. Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu (Infoühiskonna teenuse seadus) aģağıdaki Ģekilde öngörmektedir: 8. Madde Salt Bilgi İletiminde ve Kamusal Veri İletişim Ağına Erişim Sağlanmasında Sınırlı Sorumluluk (1) Hizmetin alıcısı tarafından sağlanan bilgilerin salt bir kamusal veri iletiģim alanında iletiminden veya bir kamusal veri iletiģim ağına eriģim sağlanmasından ibaret olan bir hizmetin verildiği durumlarda, hizmet sağlayıcısı, aģağıdaki koģulları karģılaması halinde iletilen bilgiden sorumlu değildir: 1) iletimi baģlatan olmama, 2) iletimin alıcısını belirlememe, 3) iletim içerisinde yer alan bilgileri belirlememe veya değiģtirmeme. (2) ĠĢbu maddenin 1. fıkrası anlamında iletim ve eriģim sağlanması; iletim iģleminin salt kamusal veri iletiģim ağında iletim gerçekleģtirme amacıyla gerçekleģmesi bakımından ve bilgilerin iletim için mantıken gerekli olandan daha uzun bir süre saklanmaması kaydıyla, iletilen bilgilerin otomatik, ilgili süre boyunca ve geçici olarak saklanmasını kapsamaktadır. 9. Madde Bilginin Ön Bellekte Geçici Olarak Saklanmasında Sınırlı Sorumluluk (1) Hizmetin alıcısı tarafından sağlanan bilgilerin bir kamusal veri iletiģim alanında iletilmesinden ibaret olan bir hizmetin sağlandığı durumlarda, ilgili iletim biçimi bilgilerin teknik nedenlerle ön belleğe alınmasını gerektiriyorsa ve ön belleğe alma iģlemi sadece bilgilerin daha sonra talepleri üzerine diğer hizmet alıcılarına iletimini daha etkin kılma amacıyla gerçekleģtiriliyorsa; hizmet sağlayıcısı, aģağıdaki

17 DELFI AS / ESTONYA KARARI 15 Ģartlara bağlı olmak kaydıyla, söz konusu bilgilerin otomatik, ilgili süre boyunca ve geçici olarak saklanmasından sorumlu değildir: 1) sağlayıcının bilgileri değiģtirmemesi, 2) sağlayıcının bilgiye eriģim koģullarına uyması, 3) sağlayıcının, bilgilerin güncellenmesi konusunda endüstride yaygın olarak tanınan ve kullanılan bir biçimde belirlenmiģ olan kurallara uyması, 4) sağlayıcının, bilgilerin kullanımı hakkında bilgi almak amacıyla endüstri tarafından yaygın olarak tanınan ve kullanılan, hukuka uygun teknoloji kullanımına müdahale etmemesi, 5) iletimin ilk kaynağındaki bilgilerin ağdan kaldırılmıģ veya bu bilgilere eriģimin yasaklanmıģ olduğuna dair gerçek bilgi edinmesinin ardından veya mahkeme, polis ya da denetleyici bir devlet makamının bu bilgilerin kaldırılmasını emretmesi üzerine, sağlayıcının saklamıģ olduğu bilgileri süratle kaldırması veya bu bilgilere eriģimi yasaklaması. 10. Madde Bilgi Saklama Hizmetinin Sağlanmasında Sınırlı Sorumluluk (1) Hizmetin alıcısı tarafından sağlanan bilgilerin saklanmasından ibaret olan bir hizmetin sağlandığı durumlarda, hizmet sağlayıcısı, Ģu koģulları karģılaması kaydıyla, hizmetin alıcısının talebi üzerine saklanan bilgilerden sorumlu değildir: 1) sağlayıcının bilgilerin gerçek içeriği hakkında bilgisinin olmaması ve tazminat istemleri ile ilgili olarak, yasadıģı faaliyet veya bilginin bariz olduğu olay ve bilgilerden haberdar olmaması, 2) sağlayıcının, iģbu fıkranın 1. bendinde belirtilen olaylar hakkında bilgi veya farkındalık edinmesini müteakip, bilgileri süratle kaldırması veya bilgilere eriģimi engellemesi. (2) hizmetin alıcısının, sağlayıcının yetkisi veya kontrolü dâhilinde hareket ettiği hallerde iģbu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. 11. Madde İzleme Yükümlülüğünün Olmaması (1) ĠĢbu Kanun un 8. ila 10. maddelerinde belirtilen hizmet sağlayıcısı; bilgilerin salt iletiminin veya bu bilgilere eriģim sağlanmasının, bilgilerin ön bellekte geçici olarak veya hizmet alıcısının talebi üzerine saklanmasının ardından, söz konusu

18 16 DELFI AS / ESTONYA KARARI bilgileri izlemekten sorumlu değildir, hizmet sağlayıcısı yasadıģı faaliyet olduğunu gösterir bilgi veya durumları aktif bir biçimde araģtırmak zorunda da değildir. (2) ĠĢbu maddenin 1. fıkrasının hükümleri, denetim gerçekleģtiren bir görevlinin hizmet sağlayıcısından bu bilgileri açıklamasını isteme hakkını kısıtlamaz. (3) Hizmet sağlayıcıları; iģbu Kanun un 8. ila 10. maddelerinde belirtilen hizmetlerinin alıcıları tarafından yürütülen ve yasadıģı olduğu iddia edilen eylemler veya bu kiģilerce sağlanan bilgiler konusunda yetkili denetim makamlarını hızlı bir Ģekilde bilgilendirmek ve bu makamlara bilgi saklama anlaģmalarının bulunduğu hizmet acılarının tespit edilmesine olanak verecek bilgileri aktarmak zorundadır. 38. Yüksek Mahkeme, 21 Aralık 2005 tarihli bir kararda (dava no ), Borçlar Kanunu nun maddesinin amaçları gereğince, ifģanın [avaldamine] bilgilerin üçüncü taraflara ifģası anlamına geldiğine karar vermiģtir. Bir medya yayıncısına [meediaväljaann] bilgi ileten kiģi, söz konusu makalenin [ajaleheartikli avaldaja] yayıncısı olmasa dahi, ifģa eden kiģi [avaldaja] olarak düģünülebilirdi. Yüksek Mahkeme, aynı görüģü sonraki kararlarda yinelemiģtir; örneğin 21 Aralık 2010 tarihli bir kararda (dava no ). 39. Pek çok yerel davada, örneğin bir gazete yayıncısı ve bir makale yazarı ( No. lu davada Yüksek Mahkemenin 7 Mayıs 1998 tarihli kararı), bir gazete yayıncısı ve kendisiyle ropörtaj yapılan bir kiģi ( No. lu davada Yüksek Mahkemenin Aralık 1997 tarihli kararı) ve yalnızca bir gazete yayıncısı ( No. lu davada Yüksek Mahkemenin 30 Ekim 1997 tarihli kararı ve No. lu davada 10 Ekim 2007 tarihli karar) olmak üzere çeģitli davalılar aleyhinde hakaret davaları açılmıģtır.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BÜYÜK DAİRE DELFI AS / ESTONYA DAVASI (Başvuru no. 64569/09) KARAR STRAZBURG 16 Haziran 2015 İşbu karar kesin olup, şekli düzeltmelere tabi olabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAYRAM GÜÇLÜ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 31535/04) KARAR STRAZBURG 18 ġubat 2014 İşbu karar AİHS nin 44 2. Maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.30253/06 Fahrettin KÖKSAL/Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 5) (Başvuru No. 4327/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 7) (Başvuru No. 10752/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 6) (Başvuru No. 4375/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM ÖNER VE TÜRK / TÜRKİYE (Başvuru no. 51962/12) KARAR STRAZBURG 31 Mart 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 36797/10 Süleyman Dinç v. Türkiye 19 Şubat 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danute Jociene, Peer

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

YETKİ BELGESİ. Yetki Belgesi Verenin Unvanı:. (eser/mali hak sahibi, yapımcı, yönetmen, senarist, özgün müzik bestecisi, yazar, animatör, mirasçı)

YETKİ BELGESİ. Yetki Belgesi Verenin Unvanı:. (eser/mali hak sahibi, yapımcı, yönetmen, senarist, özgün müzik bestecisi, yazar, animatör, mirasçı) YETKİ BELGESİ 1- Film Yapımcıları Meslek Birliği ne (kısa adi ile FİYAB) / / Tarihinde kendi rızam ve başvurum neticesinde ve FİYAB tarafından kabul edilmem ile, üye oldum. Meslek Birliği nin tüzüğünü

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ 1. HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. HİZMET İN TANIMI 1.1.1. SİNERJİ Sanal Sunucu Bulundurma Hizmeti ( Hizmet ); Müşteri ye ait müşteri ile mutabık kalınan

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG. 7 Temmuz 2015

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG. 7 Temmuz 2015 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM SARIDAŞ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No.6341/10) KARAR STRAZBURG 7 Temmuz 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

.. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL 04.06.2013

.. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL 04.06.2013 .. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL 04.06.2013 ĠTĠRAZ EDEN : ġaban KARATAY T.C No: 6.8 YENĠDOĞAN MAH. 50/1 SOK. NO 3/A ZEYTĠNBURNU /ĠSTANBUL Cep Tel: 0532 315 06 72 DAVA KONUSU DAVALI ĠDARE :

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASI (1996) Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876 Karar Sayısı : 2008/13597 edilen; Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ DAĠRE FAZLI ASLANER / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 36073/04) KARAR STRAZBURG 4 Mart 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİ MAKAMLARI ARASINDAKİ YETKİLİ MAKAM DÜZENLEMESİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİ MAKAMLARI ARASINDAKİ YETKİLİ MAKAM DÜZENLEMESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİ MAKAMLARI ARASINDAKİ YETKİLİ MAKAM DÜZENLEMESİ Amerika BirleĢik Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 29 Temmuz 2015 tarihinde

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı.

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. M.B. ve Diğerleri / Türkiye (36009/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 15 Temmuz 2010 30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR 1. GĠRĠġ Teknolojinin geliģmesi hayatın her alanında bilgi akıģını ve bilgiye ulaģımı

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 29 Nisan 2010 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 27566 HĠBE ANLAġMASI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine MüsteĢarlığı tarafından temsil edilen Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı vasıtasıyla hareket eden Türkiye

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı