KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA TEMMUZ-2015

2 1

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ. 4 2.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Bütçe Gelirleri Finansman OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yılının İlk Altı Aylık Döneminde Öğrencilere Yönelik Faaliyetler İdari Kapasiteyi Arttırmaya Yönelik Faaliyetler Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Faaliyetler Yatırımlarla İlgili Yürütülen Diğer Faaliyetler TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 28 EKLER 1.Gider tablosu 29 2.Gelir tablosu

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Tüm hükümleri ile tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmayı amaçlayan, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, kanunun getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir. Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Üniversitemize 2015 yılında TL si hazine yardımı ve TL si öz gelir karşılığı olarak toplam TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam TL gelir, TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Yapılan bu harcamalarla yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri, Üniversitemiz 2015 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleşmelerini, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımla. Prof. Dr. Erkan İBİŞ Rektör 3

5 1.GİRİŞ Ankara Üniversitesi kurulduğu 21 Ekim 1946 tarihinden bu yana geçen sürede Cumhuriyet tarihi ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiştir. Bugün 17 fakülte, 1 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 9 meslek yüksekokulu, 13 enstitü, 1 bölüm, 39 araştırma ve uygulama merkezi, 3 araştırma uygulama hastanesi ile 2 merkez bulunmaktadır. Üniversitemizde akademik personel ve 61 yabancı uyruklu akademik personel ile eğitim-öğretim döneminde öğrenciye ön lisans, öğrenciye lisans, öğrenciye yüksek lisans ve öğrenciye doktora düzeyinde eğitim hizmeti sunulmuştur idari personel, 347 sözleşmeli idari personel, 194 kişi daimi işçi, 2 kişi geçici işçi olmak üzere toplam personel ile faaliyet gösteren Üniversitemizin 2015 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı rapor kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur yılı ilk altı aylık sürede 546 adet (132 yeni açılan-48 kapatılan) Üniversitemiz kaynaklarından, 247 adet (52 yeni açılan-24 kapatılan) TÜBİTAK kaynaklarından, 60 adet (3 yeni açılan) Avrupa Birliği tarafından, 6 adet Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından, 10 adet(3 yeni açılan-1 kapatılan) Sanayi Bakanlığı tarafından, desteklenmek üzere toplam 869 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiştir. 2. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 29 Aralık 2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 yılı için Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiş olup 2015 yılı ödeneğinin ekonomik dağılım tablosu (Tablo-1) aşağıda gösterilmiştir. Tablo 1-Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL) 01 Personel ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ,00 03 Mal ve Hizmet Alım ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye ,00 TOPLAM ,00 4

6 Haziran 2015 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2.1. GİDERLERİ Üniversitemiz 2015 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı TL, bir önceki yılın ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplamı ise TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci altı aylık dönem bütçe gider gerçekleşmelerinde, 2014 yılı aynı dönemine göre personel giderlerinde %16,3 sosyal güvenlik kurumu giderlerinde %4,1 mal ve hizmet alımlarında %25,3 sermaye giderlerinde %100,3 ve cari transferlerde %7,9 oranında artış meydana gelmiştir Gider Türleri İtibariyle 2014 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2015 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması: Üniversitemizin, 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri ve 2015 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Bütçe sistemine uygun olarak gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri Grafik-1 de sunulmuştur. Grafik-1 Bütçe nin 2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı ile 2015 Yılı Başlangıç Ödenekleri Gelişimi 2014 Yılı Harcama 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği 01 Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 05 Cari Transferler 06 Sermaye 2014 yıl sonu itibariyle gider gerçekleşmeleri toplam TL olmuştur yılında 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir yılı başlangıç ödeneğine göre Üniversitemiz 2015 yılı bütçe ödeneğinde %14,2 oranında artış gerçekleşmiştir. 5

7 ,63 52,28 56,07 34,42 49,87 62,46 54,58 55,22 50,47 77,10 30 Haziran 2015 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamaların Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları: Üniversitemiz bütçe giderlerinin 2014 yılında Ocak-Haziran dönemi için gerçekleşme tutarı toplam TL, 2015 yılında ise TL olmuştur (Grafik-2). Gerçekleşme oranları ise 2014 yılı için %52,42, 2015 yılı için %55,91 olmuştur (Grafik-3) yılında, 2014 yılı ile karşılaştırma yapıldığında en fazla artış %49,87 ile sermaye giderlerinde gerçekleşmiştir. Grafik-2 Bütçe nin 2014 ve 2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranlarının (%) Karşılaştırılması Personel 02-SGK Devlet Primi 03-Mal ve Hizmet Alım 05-Cari Transferler 06-Sermaye Grafik-3 Bütçe nin 2014 ve 2015 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarlarının (TL) Karşılaştırılması Personel 02-SGK Devlet Primi 03-Mal ve Hizmet Alım 05-Cari Transferler 06-Sermaye 6

8 2.1.3.Bütçe nin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Haziran Ayı Sonu Harcamalarının 2014 ve 2015 Yıllarına Göre Ekonomik Dağılımı (Grafik 4-5): Grafik Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı 02-SGK Devlet Primi 12% 05-Cari Transferler 3% 06-Sermaye 03-Mal ve Hizmet Alım 10% 8% 01-Personel 67% 01-Personel 02-SGK Devlet Primi 03-Mal ve Hizmet Alım 05-Cari Transferler 06-Sermaye Grafik Yılı Haziran Ayı Sonu Harcamalarının Oransal (%) Dağılımı 05-Cari Transferler 3% 03-Mal ve Hizmet Alım 10% 06-Sermaye 12% 01-Personel 64% 01-Personel 02-SGK Devlet Primi 03-Mal ve Hizmet Alım 05-Cari Transferler 02-SGK Devlet Primi 11% 06-Sermaye 7

9 2.1.4.Üniversitemiz Harcama Birimlerine Ait Yılları Harcamaları Tablo 2-Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL) BİRİM KODU BİRİM ADI Bütçe Ödeneği (TL) Gerçekleşen Gerçekleşen Harcama Harcama Bütçe Ödeneği Harcama Oranı (TL) ( ) (%) ( ) Harcama Oranı (%) 901 Özel Kalem (Rektörlük) , ,48 82, , ,37 95, Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , ,14 27, , ,08 134, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , ,77 49, , ,60 33, Personel Daire Başkanlığı , ,90 60, , ,55 65, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , ,23 41, , ,82 30, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , ,26 59, , ,70 51, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , ,13 32, , ,59 30, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , ,92 17, , ,24 31, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , ,48 67, , ,57 59, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , ,10 44, , ,49 51, Hukuk Müşavirliği , ,26 63, , ,48 60, İç Denetim Birim Başkanlığı , ,22 31, , ,28 48, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , ,03 51, , ,81 55, Hepatoloji Enstitüsü , ,38 48, , ,14 53, Kök Hücre Enstitüsü , ,02 123, , ,50 62, Adli Bilimler Enstitüsü , ,99 47, , ,70 52, Tıp Fakültesi , ,26 53, , ,30 60, Diş Hekimliği Fakültesi , ,35 56, , ,26 56, Eczacılık Fakültesi , ,09 51, , ,13 56, Veteriner Fakültesi , ,61 53, , ,04 54, Sağlık Bilimleri Fakültesi , ,27 56, , ,59 57, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , ,96 53, , ,24 56, Haymana Meslek Yüksekokulu , ,11 57, , ,22 48, GAMA Meslek Yüksekokulu , ,43 115, , ,65 61, Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi , ,06 54, , ,22 50, İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi , ,61 66, , ,27 60, Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi , ,24 65, , ,51 47, Veteriner Uygulama Merkezi , ,00 1, , ,58 40, Fen Bilimleri Enstitüsü , ,03 46, , ,16 46, Nükleer Bilimler Enstitüsü , ,39 57, , ,99 53, Biyoteknoloji Enstitüsü , ,99 57, , ,60 51, Su Yönetimi Enstitüsü , ,34 55, , ,20 52, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü , ,52 65, , ,49 21, Gıda Güvenliği Enstitüsü , ,79 87, , ,17 58, Fen Fakültesi , ,50 50, , ,42 56, Mühendislik Fakültesi , ,11 56, , ,96 56, Ziraat Fakültesi , ,85 50, , ,96 50,97 SAFYA TOPLAMI , ,82 51, , ,88 54,87 8

10 Tablo 2-Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Ödeneği Ekonomik Kodlara Göre Dağılımı (TL) (Devamı) BİRİM KODU BİRİM ADI Bütçe Ödeneği (TL) Gerçekleşen Gerçekleşen Harcama Harcama Bütçe Ödeneği Harcama Oranı (TL) ( ) (%) ( ) Harcama Oranı (%) 503 Kalecik Meslek Yüksekokulu , ,76 48, , ,11 46, Elmadağ Meslek Yüksekokulu , ,09 49, , ,63 52, Nallıhan Meslek Yüksekokulu , ,46 106, , ,84 56, Ziraat Uygulama Merkezi , ,61 38, , ,99 22, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü , ,95 53, , ,75 56, Sosyal Bilimler Enstitüsü , ,62 55, , ,44 72, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , ,08 53, , ,83 59, Eğitim Bilimleri Fakültesi , ,75 58, , ,06 52, Hukuk Fakültesi , ,56 53, , ,01 56, Siyasal Bilgiler Fakültesi , ,68 53, , ,22 54, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , ,03 53, , ,66 58, İletişim Fakültesi , ,44 59, , ,84 57, İlahiyat Fakültesi , ,33 55, , ,55 61, Spor Bilimleri Fakültesi , ,65 51, , ,53 59, Devlet Konservatuvarı , ,04 50, , ,21 51, Ev Ekonomisi Yüksekokulu , ,49 42, , ,25 48, Yabancı Diller Yüksekokulu , ,26 51, , ,10 59, Başkent Meslek Yüksekokulu , ,16 48, , ,01 52, Beypazarı Meslek Yüksekokulu , ,60 62, , ,23 60, Adalet Meslek Yüksekokulu , ,80 52, , ,07 53, Uzaktan Eğitim Merkezi , ,64 117, , ,29 95, Diğer Merkezler , ,14 58, , ,90 38, Diğer Bölümler , ,58 40, ,00 604,43 2,69 GENEL TOPLAM , ,54 52, , ,83 55,91 9

11 2.1.5.Gider Türleri: a) Personel : 2014 yılı ilk altı aylık döneminde personel giderlerine TL harcanmıştır yılında %16,3 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-6) yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %54,6 sı, 2015 yılında ise %57,6 sı kullanılmıştır. Grafik-6 Personel (TL) b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi : 2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış, 2015 yılında %4,1 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-7) yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %55,2 si, 2015 yılında ise %52,2 si kullanılmıştır. Grafik-7 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi (TL) c) Mal ve Hizmet Alımları :2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup; 2015 yılında %25,4 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-8). 10

12 2014 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %50,5 i, 2015 yılında ise %56 sı kullanılmıştır. Grafik-8 Mal ve Hizmet Alım (TL) d) Cari Transferler:2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır.2015 yılında ise bu rakam %7,9 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik-9) yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan toplam ödeneğin %77 si, 2015 yılında ise %62,5 i kullanılmıştır. Grafik-9 Cari Transferler (TL) e) Sermaye :2014 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise bu rakam, %100,3 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir (Grafik 10) yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin %34,4 ü, 2015 yılında ise %48,8 i kullanılmıştır. 11

13 Grafik-10 Sermaye (TL) GELİRLERİ Üniversitemiz 2015 yılı bütçe gelirlerinin TL si hazine yardımı ve TL si öz gelirlerden oluşmak üzere TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde TL bütçe gelirleri elde edilmiştir yılı aynı döneminde bütçe geliri %22,7 oranında bir artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinin 2014 yılı gerçekleşme oranı %43, yılı aynı döneminde ise %46.4 olmuştur Öz Gelirler a)teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2015 yılı ilk altı aylık döneminde TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %98,9 olmuştur. Bu miktarın TL lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, TL lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir. Aynı dönemin 2014 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri TL olup 2014 yılı ilk altı aylık dönemi için %84,6 oranında gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyetlerinde 2014 yılına oranla %16 oranında artış meydana gelmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile ilgili ayrıntılar Tablo 3 te gösterilmiştir. b)diğer Gelirler: 2015 yılının ilk altı aylık döneminde TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %71,4 olmuştur. Bu gelirlerin TL lik kısmını kişilerden alınan faiz gelirleri, TL lik kısmını kişi ve kurumlardan alınan paylar, TL lik kısmını para cezaları ve TL lik kısmını ise diğer çeşitli gelirler oluşturmaktadır yılının aynı döneminde diğer gelirler, TL olup; 2014 yılı ilk altı aylık dönemi için %68,4 oranında gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık dönemde 2014 yılına kıyasla %10,9 oranında artış meydana gelmiştir. 12

14 2.2.2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılının ilk altı aylık döneminde TL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %44,2 olmuştur. Bu gelirin TL lik kısmı cari giderler için yapılan hazine yardımı tahakkuk ödemesi, TL lik kısmı ise Yurtdışında eğitim görmek üzere gönderilecek olan akademik personel için kullanılmak üzere YÖK tarafından aktarılan şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır yılı aynı döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler toplamı TL dir. Altı aylık dönem için %40,7 oranında gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık dönemde 2014 yılına kıyasla %24,5 oranında artış meydana gelmiştir. 3- Ankara Üniversitesi 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda toplam TL gelir elde edilmiştir. Bunun TL sini hazine yardımı, TL sini kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar, TL sini ise öz gelir oluşturmuştur.(grafik-11). Grafik Yılı Toplam Gelirler İçinde Hazine Yardımı ve Öz Gelir Dağılımı Öz Gelirler 11% Şartlı Bağış ve Yardımlar 1% Hazine Yardımı Hazine Yardımı 88% Öz Gelirler Şartlı Bağış ve Yardımlar 13

15 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Öz Gelir Cetveli (Ayrıntılı) GELİR DEĞİŞİM EKONOMİK AÇIKLAMA ORANI (%) KODU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri , Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri , , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , Yaz Okulu Gelirleri , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , Doktora Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , Yurt Yatak Ücreti Gelirleri , Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler , Diğer Hizmet Gelirleri , Lojman Kira Gelirleri , Ecrimisil Gelirleri , Sosyal Tesis Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar , Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar , YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri , Kişilerden Alacaklar Faizleri , Mevduat Faizleri , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , Diğer İdari Para Cezaları , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Kişilerden Alacaklar , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler ,76 TOPLAM ,05 14

16 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli GELİR EKONOMİK DEĞİŞİM AÇIKLAMA KODU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) Hazine Yardımı (Cari) , Hazine Yardımı (Sermaye) TOPLAM ,76 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli AÇIKLAMA DEĞİŞİM ORANI (%) ÖZ GELİRLER ,15 HAZİNE YARDIMI ,76 ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,03 TOPLAM , yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemiz öz gelirleri içerisinde en fazla payı Araştırma Projeleri Gelirleri payı oluşturmaktadır yılı ocak-haziran ayı sonu itibariyle TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla ilgili ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir (Grafik 12). Grafik-12 Üniversitemiz 2015 yılı Ocak-Haziran Ayı sonu itibariyle Öz Gelir Gerçekleşmelerinin Dağılımı Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Kişilerden Alacaklar İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Mevduat Faizleri Kişilerden Alacaklar Faizleri YÖK Yurtdışı Destekleri 0 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Doktora Gelirleri Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

17 2.3.FİNANSMAN 2014 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir TL, toplam gider TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi ile tahsis edilen TL lik başlangıç ödeneğinin TL si hazine yardımı tahakkuk ödemesi olarak öngörülmüştür. Kalan tutarın TL sı öz gelir olarak öngörülen ve gelir kaydedilen tutardan finanse edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerini, %24,8 oranında araştırma projeleri gelirleri payı oluşturmaktadır yılının ilk altı ay için gelir gider gelişimi ile verilen hazine yardımı tablosu aşağıda gösterilmiştir (Tablo-6). 16

18 Tablo Yılı Hazine Yardımı Talep Tablosu GELİR-GİDER-FİNANSMAN KALEMLERİ 2015 Başlangıç Ocak Şubat Mart I.Üç Aylık Toplam Nisan Mayıs Haziran II.Üç Aylık Toplam GELİR TOPLAMI Hazine Yardımı Özgelir Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat GİDER TOPLAMI Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Elektrik Alımları Su Alımları Yakacak Alımları Diğer Hizmet Alımları Temizlik Hizmeti Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım Personel Servisi Kiralama Taşıt Kiralaması Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Diğer Tedavi ve Cenaze Mal ve Hizmet Alımları (Diğer) Cari Transferler Sermaye Gayrimenkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım Diğer SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME DENGESİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (-) Bütçe Emanetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Emanetler Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Ad. Yap. Tahsilatlar ÖN ÖDEMELER İş Avans ve Kredileri Personel Avansları Bütçedışı Avans ve Krediler HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER Kasa Hesabı Alınan Çekler Banka Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Proje Özel Hesabı Döviz Hesabı Döviz Gönderme Emirleri (-) Diğer Hazır Değerler Menkul Kıymet ve Varlıklar

19 3.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A)Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı: Öğrenciler 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, daire başkanlıkları, öğrenci evleri ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi çalışmaları karşılığında maddi katkı almaktadırlar. Bu şekilde çalışan öğrencilerimize saat karşılığı maddi katkı sağlanmaktadır Ocak-Haziran Dönemi itibari ile çalışma saatlerine göre iki gruba ayrılmış olup çalışan öğrenci saatleri ve brüt ödenen ücretler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir (Tablo 7-8). Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı ÖDEME DÖNEMİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SAYISI BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL) OCAK 2015 (iş kazası primi ile) , OCAK 2015 (GSS primi ile) , OCAK-14 ŞUBAT 2015 (iş kazası primi ile) , OCAK-14 ŞUBAT 2015 (GSS primi ile) , ŞUBAT-14 MART 2015 (iş kazası primi ile) , ŞUBAT-14 MART 2015 (GSS primi ile) , MART-14 NİSAN 2015 (iş kazası primi ile) , MART-14 NİSAN 2015 (GSS primi ile) , NİSAN-14 MAYIS 2015 (iş kazası primi ile) , NİSAN-14 MAYIS 2015 (GSS primi ile) , MAYIS-14 HAZİRAN 2015 (iş kazası primi ile) , MAYIS-14 HAZİRAN 2015 (GSS primi ile) ,94 TOPLAM ,18 Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi İlk 2000 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı ÖDEME DÖNEMİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ SAYISI BRÜT ÖDENEN ÜCRET (TL) OCAK 2014 (iş kazası primi ile) , OCAK 2014 (GSS primi ile) 1 147, OCAK-14 ŞUBAT 2014 (iş kazası primi ile) , OCAK-14 ŞUBAT 2014 (GSS primi ile) 1 339, ŞUBAT-14 MART 2014 (iş kazası primi ile) , ŞUBAT-14 MART 2014 (GSS primi ile) 1 339, MART-14 NİSAN 2014 (iş kazası primi ile) , MART-14 NİSAN 2014 (GSS primi ile) 1 339, NİSAN-14 MAYIS 2014 (iş kazası primi ile) , NİSAN-14 MAYIS 2014 (GSS primi ile) 1 339, MAYIS-14 HAZİRAN 2014 (iş kazası primi ile) , MAYIS-14 HAZİRAN 2014 (GSS primi ile) 1 339,62 TOPLAM ,11 18

20 B)Barınma Hizmetleri: Üniversitemizin Ankara içinde altı, Beypazarı nda bir öğrenci evi mevcut olup toplam öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir(tablo-9). Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Barınma Hizmeti ÖĞRENCİ EVİ ADI KAPASİTESİ KALAN ÖĞRENCİ SAYISI KIZ ERKEK Milli Piyango Öğrenci Evi Cumhuriyet Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi Vehbi Koç Öğrenci Evi Keçiören Öğrenci Evi(A Blok) Keçiören Öğrenci Evi(B Blok) Beypazarı Fahriye Özaka Öğrenci Evi TOPLAM C)Yemek Hizmetleri: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır (Tablo-10). Yemekhanelerimizde ekonomik ve kaliteli yemek verilmektedir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sunulan Yemek Hizmeti AYLAR ÖĞRT. ÜY. ARŞ. GRV. MEMUR ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ (F) ÜCRETSİZ İŞÇİ MİSAFİR YEMEK TOPLAMI TOPLAM ÖDEME (TL) OCAK ,93 ŞUBAT ,08 MART ,15 NİSAN ,88 MAYIS ,51 HAZİRAN ,39 TOPLAM ,94 19

21 D)Spor Faaliyetleri: Üniversitemiz öğrencilerinin beden ruh ve zihin bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla Üniversite içi Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri arasında 9 branşta (Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Güreş, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis, Voleybol) sportif faaliyetler düzenlenmiştir. Çarşamba Spor Etkinliklerinde ise 6 branşta organizasyon yapılmıştır. (Oriyantiring, Salon Futbolu, Bocce, Bilek Güreşi, Satranç ve Halat Çekme). Üniversiteler arası düzenlenen Türkiye Şampiyonalarına ise 30 branşta katılımda bulunulmuştur. Spor faaliyetlerine yaklaşık öğrenci katılmıştır. E)Kültür ve Sanat Etkinlikleri: Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kültür Servisi faaliyetlerini tüm öğrencilerimize yönelik olarak sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel gelişimlerinin yanı sıra kültürel gelişimlerine de önem vermektedir. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları, Salon Dansları, Vurmalı Çalgılar, Gitar, Bağlama, Drama, Resim vb. alanlarda öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda düzenlenen kurslara, tüm fakülte ve yüksekokul öğrencileri ücretsiz olarak katılmaktadır (Tablo 11). Ankara Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Kültür Haftasında kurslar aracılığıyla kendilerini geliştiren öğrencilerimizin çalışmaları sergilenmektedir. Çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanının görev aldığı Kültür Sanat Günleri Etkinliklerinde, tiyatro gösterileri, belgesel film gösterimleri, fotoğraf, el sanatları, resim ve ebru minyatür sergileri, konserler, satranç turnuvaları, drama, halk oyunları ve eşli dans gösterileri sunulmaktadır. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin katkılarıyla yıl boyunca devam eden kültürel etkinliklerimizi her yılın Haziran ayında turistik yörelere düzenlediğimiz Kültürel Etkinlikler Kapanış Gezisi ile tatil edilerek, öğretim yılının başında tekrar çalışmalarına başlamaktadır. Tablo Öğretim Yılında Açılan Kurslara Katılan Öğrenci Sayıları Kurs Adı Öğrenci Sayısı Türk Sanat Müziği Korosu 33 Türk Halk Müziği Korosu 81 Fotoğrafçılık 120 Gitar 70 Salon Dansları 269 Bağlama 40 Halk Oyunları 74 Tiyatro 100 Diksiyon 80 Resim 100 Ebru 50 Ney 50 Drama 50 Beden Dili ve Zihin Dili 130 Vurmalı Çalgılar 85 Seramik 50 Yaratıcı Yazma 40 İşaret Dili 20 TOPLAM

22 3.2.İDARİ KAPASİTEYİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER Üniversitemizde 2015 yılı ilk altı aylık döneminde idari personelin kapasitesini arttırmaya yönelik olarak çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. Böylece kamu görevini en iyi şekilde yürütecek personeller yetiştirilmeye çalışılmıştır. Düzenlenen hizmet içi eğitimler ve katılımcı sayıları tablo-12 de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Hizmetiçi Eğitim Programı EĞİTİMİN ADI EĞİTİM TARİHİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN EĞİTİCİLERİN EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI(BİRİM SEKRETERLERİ) TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI MALİ İŞLER ŞEFLERİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI PERSONEL İŞLERİ ÇALIŞANLARI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI GÖREVDE 25 YILINI TAMAMLAMIŞ PERSONELE GÜDÜLEME EĞİTİMİ KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMI GÖREVDE 25 YILINI TAMAMLAMIŞ PERSONELE GÜDÜLEME EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI İSG KURULLARI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİCİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI(DEKAN/MÜDÜR YARDIMCILARI) TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI (SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI(SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI) ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI (FEN BİLİMLERİ ALANI) ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI (SOSYAL BİLİMLER ALANI) TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMI HEMŞİRE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI MALİ HİZMETLER UZMANLARI EĞİTİM PROGRAMI GÖREVDE 25 YILINI TAMAMLAMIŞ PERSONELE GÜDÜLEME EĞİTİMİ GÖREVDE 25 YILINI TAMAMLAMIŞ PERSONELE GÜDÜLEME EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI (SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI) ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN EĞİTİCİLERİN EĞİTİM PROGRAMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI(KEÇİÖREN VE GÜMÜŞDERE YERLEŞKELERİ ÇALIŞANLARI) TOPLAM

23 3.3.BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER a)tübitak Projeleri 2015 yılında TÜBİTAK projelerine önceki yıldan 219 proje devretmiş, yıl içerisinde 52 proje eklenmiş ve 24 proje ise tamamlanmıştır. Toplam 247 proje devam etmektedir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Tübitak Projeleri Yılı Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı (Adet) Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı (Adet) Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet) Toplam Proje Sayısı (Adet) Toplam Projelerin Tutarı (TL) Projelerin Toplam Harcaması (TL) , , , , , ,92 b)rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 Yılında Bilimsel Araştırma Projelerine(BAP) önceki yıldan 462 proje devretmiş, yıl içerisinde 132 proje eklenmiş ve 48 proje ise tamamlanmıştır. Toplam 546 proje devam etmektedir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi BAP Projeleri Yıl İçinde Yıl İçinde Önceki Yıldan Toplam Toplam Projelerin Toplam Eklenen Proje Tamamlanan Yılı Devreden Proje Proje Sayısı Projelerin Tutarı Harcaması Sayısı Proje Sayısı Sayısı (Adet) (Adet) (TL) (TL) (Adet) (Adet) , , , , , ,03 c)kalkınma Bakanlığı (DPT) Destekli Projeler 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı destekli projelere önceki yıldan 6 proje devretmiş olup halen 6 projeye devam etmektedir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi BAP Projeleri Yıl İçinde Yıl İçinde Önceki Yıldan Toplam Toplam Projelerin Toplam Eklenen Proje Tamamlanan Yılı Devreden Proje Proje Sayısı Projelerin Tutarı Harcaması Sayısı Proje Sayısı Sayısı (Adet) (Adet) (TL) (TL) (Adet) (Adet) , , , , , ,33 22

24 d) Santez Projeleri 2015 yılında SAN-TEZ projelerine önceki yıldan 8 proje devretmiş, yıl içerisinde 3 proje eklenmiş olup ve 1 proje ise tamamlanmıştır. Toplam 10 proje devam etmektedir. Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Santez Projeleri Yılı Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı (Adet) Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı (Adet) Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı (Adet) Toplam Proje Sayısı (Adet) Toplam Projelerin Tutarı (TL) Projelerin Toplam Harcaması (TL) , , , , , ,87 e) Diğer Projeler Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler kaynaklı olmak üzere 2015 yılına 57 adet proje devredilmiş, 3 adet eklenmiş proje bulunmakta olup, toplam 60 proje devam etmektedir. ERASMUS projeleri başlığı altında, 2015 yılında önceki yıldan devreden 3 adet proje devam etmektedir. FARABİ projesinde ise 2015 yılına devreden 1 proje devam etmektedir. Mevlana projesinde 2015 yılına devreden 1 proje devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projede 2015 yılına 2 proje devredilmiş, 1 proje tamamlanmıştır. TAGEM destekli projede 2015 yılına 3 proje devredilmiş, 1 proje eklenmiş, Ankara Kalkınma Ajansı 4 proje ile devam etmektedir. 23

25 Tablo Yılı Yatırım Harcamaları II.Dönem Gerçekleşme Raporu SEKTÖR ADI: EĞİTİM Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı 1994H Derslik ve Merkezi Birimler 2013H Büyük Onarım 2014H Tarihi Yapıların Etüd Projesi 2014H Tarihi Yapıların Restorasyonu 2014H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Tut. Toplam 2014 Kümülatif Harcama (+ / - ) Aktarma Mikt (TL) Harcama Toplam H Muhtelif İşler GELİR Muhtelif İşler Muhtelif İşler 2015H Yayın Alımı SEKTÖR ADI: SAĞLIK Taşıt Hibesi Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı 2011I İbn-İ Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi 2012I Muhtelif İşler Muhtelif İşler 2013I Gastroenteroloji Binası İnşaatı 2014I Gastroenteroloji Binası İnşaatı İnşaat Kurumsal Altyapı Güçlendirme Projesi (Döner Sermay 2014I Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi İnşaat Makine ve Teçhizat 2014I Makine ve Teçhizat Makine ve Teçhizat DÖNER SERMAYE DÖNER SERMAYE DÖNER SERMAYE DÖNER SERMAYE Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı 2006K Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab. 2010K K İnşaat Diğer Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab. İnşaat Diğer TOPLAM TOPLAM SEKTÖR ADI: DİĞER KAMU HİZMETLERİ (SOSYAL) Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuva 2012K Parçacık Hızlandırıcı Merkezi 2012K Yer Bilimleri Uyg. ve Ar. Merk. Rektörlük Bilimsel Araştırma 2015K Projeleri Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri TOPLAM GENEL TOPLAM Proje Tut. Toplam 2014 Kümülatif Harcama (+ / - ) Aktarma Mikt. Harcama Toplam (1) (1) Proje Tut. Toplam 2014 Kümülatif Harcama (+ / - ) Aktarma Mikt. Harcama Toplam GELİR Ödenek Toplam Ödenek Toplam Ödenek Toplam

26 3.4.YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER 2015 Yılı Spor Sektöründe Gerçekleştirilen Yapım İşleri 1. Tandoğan Yerleşkesi Açık Spor Alanı Tribünlerinin Kapatılması ve Soyunma Odaları ile WC Bakım Onarım İşi 2. Olimpik Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme İşi 3. Tandoğan Yerleşkesi Açık Amfi Oturma Yerleri Ahşap Yenileme İşi 4. DTCF Ek Bina D Blok Yaklaşık Maliyet Çıkartılması İşi 2015 Yılı Eğitim Sektöründe Gerçekleştirilen Yapım İşleri 1. Bağlıca Sağlıkta Mükemmelliyet Merkezi Etüt ve Projeleri Hazırlanması İşi 2. GAMA Meslek Yüksekokulu Mimari Müh. Proje İşi 3. Ziraat Dışkapı Zemin İyileştirme Projesi 4. Mühendislik Binası Jeoloji Mühendisliği YEBİM Binası İnşaatı 5. Didim Uluslar arası Gençlik Merkezi İnşaatı 6. Gölbaşı Kampüsü Gıda Mühendisliği ve Ek Binaları İkmal İnşaatı 7. DTCF Kütüphane Binası Tadilatı İşi 8. Yüzme Havuzu Büyük Onarım İşi 9. Tandoğan Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Teras Onarım İşi 10. Gölbaşı Sosyal Tesis Binası Çatı Yalıtımı İşi 11. Gölbaşı Yerleşkesi M ve E Blokta İki Adet Okuma Salonu Yapımı İşi 12. Gölbaşı Yerleşkesi K Bloğun Biyomedikal Müh. H Bloğun Jeoloji Müh. Olarak Düzenlenmesi Büyük Onarım İşi 13. Tandoğan Yerleşkesi Anküsem Binasının Oyuncak Müzesine Dönüştürülmesi İşi 14. TÖMER İstanbul Şubesi Hizmet Binası Bakım Onarımı 15. Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eski Sosyal Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanı Odaları Tamiratı ve Asansör Etrafının Kapatılması İşi 16. İletişim Fakültesi Muhtelif Mahaller Onarım İşi 17. İlahiyat Fakültesi WC ve Dış Cephe Mantolama Büyük Onarım İşi 18. Yıldırım Beyazıt Öğrenci Yurdu Mutfak ve Çam. Elektrik Tesisatı Onarımı 19. Tandoğan Kadın Platformu Birimi Onarım İşi 20. Rektörlük Yemek Salonu, Ayniyat Ofisleri Tadilatı ve Fen Fakültesi Rögorlarının Yenilenmesi İşi 21. Dışkapı Yerleşkesi Toprak Bölümü Tadilatı 22. Veteriner Fakültesi Genetik Zooteknik Hayvancılık İşletme Ek. ABD Asansör Yapım İşi 23. Keçiören Yerleşkesi Sağlık Hiz. Bekçi Kulübesi Yapım İşi 24. Ilgaz ÖRSEM Kanka Kafe Söküm İşi 25. Diş Hekimliği Fakültesi 1 Nolu Derslik ve Konferans Salonu Havalandırma Tadilatı İşi 26. Su Yönetimi Enstitüsü Tadilatı İşi 27. Manavgat ÖRSEM Tesisi Asansör Yapım İşi Yıl Kampüsü İdari Birim Binası Misafirhane Mekanik Kısım Tadilatı 29. Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümü Muh. Laboratuvar Restorasyon İşi 30. Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü A Blok Onarım İşi 31. Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Restorasyon İşi 32. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Altyapı Kan. Diranaj Tadilatı İşi 25

27 2015 Yılı Eğitim Sektöründe Planlanan Yapım İşleri 1. Siyasal Bilgiler Fakültesi Muhtelif Mahaller Onarım İşi 2. Veteriner Fakültesi Kanalizasyon Yenileme İşi 3. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü A Blok Doğrama Değişim İşi 2015 Yılı Sağlık Sektöründe Gerçekleştirilen Yapım İşleri 1. İbni Sina Hastanesi Asansör Yapım İşi 2. Fizik Tedavi Hastanesi Bakım Onarımı 3. Kalp Merkezi Makine Tesisat Büyük Onarım İşi 4. Çocuk Hastanesi Eksik İşleri Tamamlatma İşi 5. Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Hematoloji Binası Çatı Onarımı 6. Gastroenteroloji Binası İnşaatı 2015 Yılı Sağlık Sektöründe Planlanan Yapım İşleri 1. İbni Sina Hastanesi Basınçlı Komprasör Değişim İşi 2. Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Binası Asansör Yenilenmesi İşi 2015 Yılı Kültür Sektöründe Gerçekleştirilen Yapım İşleri 1. Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Fen Fakültesi A-B Bloklar Rölöve ve Restorasyon Projesi Hazırlama İşi 2. Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Başhekimlik Binası Rölüöve Restitüsyon Proje İşi 3. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Tıbbi Onkoloji Binası Rölöve Projesi 4. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Ek Binaları Restorasyon İşi 5. Biyoloji Bölümü Muhtelif Restorasyon İşi 26

28 4.TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemiz 2015 yılı başlangıç ödeneği TL dir. İlk altı ayda bütçe giderleri TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yıl sonu itibari ile TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. n dağılımı ekte sunulan bütçe gider gerçekleşmeleri tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin ihale işlemlerinin bir kısmı sonuçlandırılmış ve yapımına başlanmıştır. Ödemelerin ise ikinci altı aylık dönemde gerçekleşmesi planlanmaktadır bu nedenle Sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde bir artış beklenmektedir. Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde TL tutarında bir gerçekleşme olmuştur. Bununla birlikte Hazine yardımı olarak belirlenen tutarın tamamının tahakkuka bağlanması durumunda yıl sonunda TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler ekte yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir. Yılsonu gelir ve gider tahminleri birlikte değerlendirildiğinde görüleceği üzere 2014 yılsonu gider gerçekleşmelerine kıyasla 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca düşük belirlenmesi nedeni ile özellikle mal ve hizmet alımlarını gerektiren kurum ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için özellikle mal ve hizmet alımları tertiplerine Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden kaynak aktarılması beklenmektedir. 27

29 5. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemize eğitim-öğretim döneminde yeni öğrencilerimizin kaydı yapılacaktır. Bu öğrencilerimize daha modern imkanlarla hizmet sunulması için Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım çalışmaları sürmektedir. Eğitim alanında yürütülen 8 adet projenin 2015 yılı için program ödeneği TL ve haziran sonu itibari ile revize ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda TL lik harcama gerçekleşmiştir yılı sonuna kadar ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmiştir. Sağlık alanında yürütülen 5 adet projenin 2015 yılı için toplam ödeneği TL ve haziran sonu itibari ile revize ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ay için TL lik harcama gerçekleşmiştir. Diş Hekimliği Uygulama Hastanesinin ihalesi haziran ayı içerisinde yapılmış olup; yılın ikinci yarısında yapım işine başlanması planlanmaktadır. Diğer taraftan süre uzatımı kararı verilen Gastroenteroloji Binası İnşaatı yapım işinin yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Sağlık alanındaki Muhtelif İşler Projesi ödeneğinin TL si, Kurumsal Altyapı Projesinin ödeneğinin tamamı olan TL ve Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesinin TL si olmak üzere toplam TL ödenek döner sermaye işletme gelirlerinden karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir. Diğer Kamu Hizmetleri alanında yürütülen 6 adet projenin 2015 yılı için toplam ödeneği TL olup ödeneğin tamamı özel hesaba aktarılmıştır. İlk altı ay için toplam TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Ödeneklerinin tamamının ikinci 6 aylık dönemde kullanılması hedeflenmektedir. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin ödeneği olan TL döner sermaye katkı payı olarak karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir. 28

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA TEMMUZ-2012 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ..

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA TEMMUZ-2016 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ..

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) PROJE NO ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM BAŞLAMA BİTİŞ YILI PROJE TUTARI 2014 SONU TOPLAM HARCAMA YATIRIMI 467.889 279.094 91.808 DKH SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR 136.976 108.966 28.010 127.966 108.966 19.000

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1.GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (31 Mart 2016 Tarihli ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI (31 Mart 2016 Tarihli ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) PROJE NO ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 2012K120430 K121130 Kök Hücre Enstitüsü GMP-Doku ve Hücre Üretim Merkezi 1) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C.

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C. 2 1 4Y I L I K UR UMS A L MA L İ DUR UMv e B E K L E NT İ L E RR A P OR U ONDOK UZMA Y I SÜNİ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

Evrak teyidine adresinden Belge Num.: E.372 ve Barkod Num.: bilgileriyle erişebilirsiniz.

Evrak teyidine  adresinden Belge Num.: E.372 ve Barkod Num.: bilgileriyle erişebilirsiniz. 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 SUNUŞ: Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirme

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 31.07.2007 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 12/07/2017-E.16343 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü *BE6LCC3L* Sayı : 47972323-843.04. Konu : 2017 Yılı Kurumsal

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 217/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı