Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri"

Transkript

1 Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak oruan annemann Dan flma att E-pota:

2 çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli i ve Toleranlar Tablou... oruan-pro Dikdörtgen Profil Üretilebilirlik Tablou...7 oruan-pro Kare Profil Üretilebilirlik Tablou... oruan-pro oru Üretilebilirlik atrii Tablou... Statik De erler... Kare Profiller... Dikdörtgen Profiller...1 orular veya Daha Düflük Kal nl klardaki Kapal Keitlerin ekanik Özellikleri Tablou...1 Toleranlar Tablou...20 Köfle Radyüleri Tablou

3 oruan-pro ile gelecek a lam temellerde oruan annemann günümüzde ayr ektörde faaliyet göteren oruan Grubu nun ana iflkolu olan çelik boru üretim faaliyetlerini ürdürmektedir. 1 milyon ton luk üretim kapaiteiyle vrupa n n önde gelen çelik boru üreticilerinden biri olan oruan annemann n kapaiteinin ton unu boyuna kaynakl, ton unu da piral kaynakl borular oluflturmaktad r. Üretim faaliyetlerine yurt içinde Gemlik ve alkal fabrikalar nda, yurt d fl nda ie Italya daki Vobarno fabrika nda devam eden oruan annemann;. - d fl çap ve et kal nl klar nda genifl bir ürün yelpazeine ahiptir. oruan annemann, boyuna kaynakl boruda genifl ürün çeflidiyle inflaat, enerji ve otomotiv ektörlerine hizmet verirken, piral kaynakl hat boruu alan nda da yurt içi ve yurt d fl u, petrol ve do al gaz hat projelerini kapayan altyap iflleri ile inflaat ektörüne hizmet vermektedir. Deprem kufla ndaki ülkemizde dayan kl binalar infla edilebilmei için çelik kullan m n n yayg nlaflma büyük önem tafl maktad r. oruan annemann ektör lideri olarak, 1999 armara depreminin ard ndan, ülkemizde dayan kl binalar n infla edilmeine öncülük etmek için oruan-pro çelik yap profillerini gelifltirmifltir. Kal n etli, haaddei farkl, mekanik özellikleri itibari ile güçlendirilmifl, dolay yla daha yükek dirence ahip olan oruan-pro; konutlar n, anayi tipi binalar n ve ifl merkezlerinin yap m nda, her türlü yap n n çat nda, betonarme yap lar n güçlendirilmeinde, tar m makineleri imalat nda ve çelik kontrükiyonun kullan ld her alanda kullan l r. -

4 oruan-pro nun Ütünlükleri Teknik Detek Uygulama veya taar m ra nda karfl laflaca n z orunlara çözüm bulmak için; adreine e-pota atabilir, oruan-pro nun ücretiz teknik dan flmanl k hizmetinden yararlanabiliriniz. Ütün Üretim Standartlar Kare ve dikdörtgen profiller TS EN 0-, TS EN 219, ST -00, ST, TS EN 2 (0 x 0 ve üzeri ebatlar için), GOST 9, GOST e göre üretilmektedir. orular TS EN 0-, TS EN 219 ve TS EN 2 normlar na gore kaynak a zl imal edilmektedir. Kapal profillerin, her iki ekene göre ahip olduklar yükek atalet yar çap ayeinde ekenel yüklere karfl dayan m/a rl k oran yükektir. Düflük ak m aliyeti San ld n n akine kapal profillerin korozyona karfl korunma daha kolayd r. zlar kapal kullan ld nda iç korozyon için baflka tedbir almaya gerek kalmaz. D fl yüzey alanlar çok daha az oldu undan boyamak daha pratik ve daha az maliyetlidir. ulunabilirlik Stoklardaki ürünlerden an nda telim yap labilirken, proje ena nda haber verildi i takdirde zaman nda telim garantii verilmektedir. CE elgei Ürünlerimiz, TS EN 219 ve TS EN 2 için CE belgelidir. etik Kapal profiller etetik ve temiz bir görüntü olufltururlar. u yüzden dünyada ço u mimar n ilk tercihidir. oy Üretilebilirli i ve Toleranlar orular 1-7,1,9 -, Ebat oy Üretilebilirli i* Toleran Kare Profiller 0x0-0x0 70x70-90x90 Dikdörtgen Profiller 0x0-0x0 0x0-0x m orular; - Kare ve Dikdörtgen Profiller; , , ,9 0x0-20x20 7x12 - x , - 0 * Özel boy ve toleran talepleri karfl lanabilmektedir. -

5 oruan-pro Güçlendirilmifl Çelik Yap Profilleri Dikdörtgen ve Kare Profillerde SJR (St 2) Kalitede Üretim Dikdörtgen Profil Üretilebilirlik atrii EN 219 Kare Profil Üretilebilirlik atrii EN 219 Kenar Uzunluklar () () Kenar Uzunluklar () () Standart üretilen ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar Özel taleplerde S2JR, S2JO, S2J2, SJR, SJO, SJ2, SJO ve SJ2 kalitelerinde üretim yap labilmektedir. Standart üretilen ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar 7 -

6 D fl Çap () () oru Üretilebilirlik atrii. EN 219 Standart SJR kaliteinde üretim yap labilmektedir. Özel taleplerde S2JR, S2JO, S2J2, SJR, SJO, SJ2, SJO ve SJ2 kalitelerinde üretim yap labilmektedir. Standart üretilen ebatlar Siparifl üzerine üretilen ebatlar D 9 -

7 - 12 Kare Profiller Ebat irim rl k Keit Elatik urulma Katay lar I i W el Platik W pl X0 0X0 0x0 70x70 0x0 90x90 0x0 120x120 12x12 Statik De erler x x 17x17 200x200 20x20 20x20 Ebat irim rl k Keit Elatik urulma Katay lar 2 I i W el Platik W pl EN 219

8 90x 0x 0x 0x200 0x20 0x 0x 0x200 Ebat Elatik irim rl k Keit urulma Katay lar Platik 1-1 Dikdörtgen Profiller Ebat Elatik irim rl k Keit urulma Katay lar Platik 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x120 0x90 0x0 0x0 0x0 0x120 70x0 0x0 EN 219 0x 0x0 70x I y x y Wel x Wel y Wpl x Wpl y I x I y x y Wel x Wel y Wpl x Wpl y I x x120 0x00

9 1-1 orular irim rl k Keit Platik urulma Katay lar D D fl Çap x200 x20 x0 200x00 200x20 120x 12x17 x Ebat Elatik irim rl k Keit urulma Katay lar Platik I y x y Wel x Wel y Wpl x Wpl y I x x EN 219 Elatik I i Wel Wpl

10 D fl Çap irim rl k Keit Elatik Platik urulma Katay lar D I i Wel Wpl veya Daha Düflük Kal nl klardaki Kapal Keitlerin ekanik Özellikleri Çelik mi EN 02-2 ye göre S2JR S2JO S2J2 SJR SJ0 SJ2 SJR SJ0 SJ2 inimum kma Dayan m (N/ 2 ) Nominal Kal nl k () 1 2 > Çekme i (N/ 2 ) Nominal Kal nl k () < inimum Uzama iktar (Lo=,/So) (%) Nominal Kal nl k () Tet S cakl ( 0 C) Çarpma Özellikleri Standart Tet Numunei çin inimum Ortalama yutulan Enerji (Joule) Daha detayl bilgi için EN normuna bak n z. J2 kalitedeki malzemeler (-20 o 'de darbe teti görmüfl); o uk iklim flartlar nda projelendirilen yap larda ve o uk iklimlerde kullan lmak üzere üretilen makina imalatlar nda tercih edilmelidir. 17-1

11 Toleranlar Özellik Daireel Kapal Keitler Kare ve Dikdörtgen Kapal Keitler D fltan D fla Ölçüler (D, ve ) Kal nl k (T) Yuvarlak (O) ± 1 % (minimum 0, ve makimum olmak üzere) D 0, için: T için ; ± % T > için D > 0, için: ± % (makimum 2 olmak üzere) D fl Çap n n Kal nl a Oran 0'ü Geçmeyen Daireel Keitler çin % 2'dir. Kenar Uzunlu u (), < 0 0, 200, > 200 T için; ± % T > için; 0, - Toleran ± 1 % (minimum 0, olmak üzere) ± 0, % ± 0, % Konkavl k/ Konveklik - akimum 0, % ( minimum 0, olmak üzere) Diklik - 90 ± 1 Köfle Radyüleri knz. Köfle Radyüleri Tablou Dönüklük (V) , / m Do ruluk Toplam uzunlu un % 0,2'i Toplam uzunlu un % 0.1'i Kütle () ± % (birbirinden ayr uzunluklar için) Daha detayl bilgi için EN normuna bak n z. Köfle Radyüleri Kal nl k (T) () Köfle Radyüleri () T < T < T 1, T den 2, T'ye kadar 2,0 T den,0 T'ye kadar 2, T den, T'ye kadar Daha detayl bilgi için EN normuna bak n z

12 ST NYEPRK LIfiVER fi ERKEZ / STNUL PNOR LIfiVER fi ERKEZ / NKR FOLKRT NRLIDERE EVLER / Z R S GÖKÇEN VL NI YEN DIfi TLR TER NL / STNUL DNN ENDERES VL NI / Z R

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19

İÇİNDEKİLER. BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR DOĞAL GAZ BORULARI 19 Genel Ürün Kataloğu İÇİNDEKİLER 1 2 BORUSAN HOLDİNG BORUSAN MANNESMANN FABRİKALAR SU BORULARI ve GENEL AMAÇLI BORULAR 1.1 ERW Su Boruları 1.1.1 Borusan SRM 1.2 Spiral Kaynaklı Su Boruları DOĞAL GAZ BORULARI

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

Prof Dr. Emin ÖZBAfi *

Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Nükleer Santraller ve Çevre liflkileri Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Girifl Refah ve kalk nman n itici gücü olan enerji her ülke için çok önemli oldu- u gibi ikincil enerji olarak elektrik de sanayinin, hizmet

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE

... Derleyen: Nejat BAYÜLKE 27 ŞUBAT 2010 ŞİLİ DEPREMİNDE BETONARME PERDE DUVARLI ÇOK KATLI YAPI HASARI... Derleyen: Nejat BAYÜLKE Güney Amerika da Büyük Okyanus k y s nda fiili de 8.8 büyüklü ündeki 27 Mart 2010 depreminden çok

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S ORTI ve S ORTSIZ YÜ YIRIIR Sigortal Yük y r c lar Ç R S 1 00 / 1 S 0 S 1 / 0 2 / S / Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş odları Sigortasız Yük yırıcılar Teknik

Detaylı

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri 20 zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri YAZARLAR, ZM R SÜMERBANK BASMA SANAY YERLEfiKES N N GEÇ RD DÖNÜfiÜMLER, CUMHUR YET N ENDÜSTR MEKÂNSALLI I BA LAMINDA ELE ALIYOR Özlem Ar

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Kendi kendini temizleyen boyalardan,

Kendi kendini temizleyen boyalardan, 12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR K a p a k Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ulusal Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi Nanoteknoloji hayat m zda Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumafllara;

Detaylı