NetApp Verimli Depolama Rehberi Larry Freeman, NetApp Aralık 2008 WP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NetApp Verimli Depolama Rehberi Larry Freeman, NetApp Aralık 2008 WP 7022 1208"

Transkript

1 NETAPP TANITIM YAZISI NetApp Verimli Depolama Rehberi Larry Freeman, NetApp Aralık 2008 WP UÇTAN UCA VERĠ AZALTMA SAĞLAMAK ĠÇĠN VERĠMLĠ DEPOLAMA KULLANIMI 1

2 Ġçindekiler 1 ÖZET 3 2 VERĠMLĠ DEPOLAMAYA GENEL BAKIġ 3 3 VERĠMLĠ DEPOLAMA VERĠYĠ OLUġTURMA ESNASINDA BAġLAR 4 4 TEST VE GELĠġTĠRME KOPYALARI 5 5 VERĠMLĠ VERĠ YĠNELEMESĠ 6 KULLANICI ÖRNEK OLAYI 1: FLEXCLONE 7 6 DĠSKTEN DĠSKE ALGILAMALI VERĠ YEDEKLEMELERĠ 7 KULLANICI ÖRNEK OLAYI 2: NETAPP ĠKĠZLEME ENGELLEME VE FLEXVOL 8 7 ARTIKLIKTAN VAZGEÇĠN! 9 KULLANICI ÖRNEK OLAYI 3: FLEXVOL 9 8 NETAPP KULLANMAYAN DEPOLARDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASI SONUÇ KAYNAKLAR 11 TANITIM YAZILARI 11 TEKNĠK RAPORLAR 11 2 NetApp Verimli Depolama Rehberi 2

3 1 ÖZET Çalkantılı 2008 i noktalarken, veri merkezindeki işte birtakım dinamikler vardır. Belirsiz ekonomik zamanlar veri merkezi yöneticilerinin bütçelerini tekrar değerlendirmelerine ve toplam BT harcamalarını düşürmelerine neden olmaktadır. Günümüz BT altyapısının ihtiyaç duyduğu enerji maliyeti ve bulunurluğu, soğutma ve alan gereksinimlerinden endişe duyan tesis yöneticilerinin akıllarında aynı zamanda çevresel sorumluluk da önemli yer kaplamaktadır. BT yöneticileri bu endişelerle güreşirken, veri büyümeye devam eder. Bazı hesaplamalara göre, sıradan bir işletme dosyasının oluşturulması o dosyanın ömrü boyunca 1000 in üzerinde kopyalanmasına neden olacak olaylar zincirini başlatmaktadır. Eğer dosya bir sanatçının resmi ya da bir sporcunun efsanevi maçının video klibi ise on binlerce kopya hızlıca tüm dünyaya yayılır. Bu, firma veri merkezlerindeki veri deposunu nasıl etkiler? Sizin kullanıcılarınız resim ve videolar indirip sonra onları tamamen unuttular mı? Sizin kullanıcılarınız ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmaz" diyerek eski dosyaları silmeyi reddettiler mi? Siz -sistem yöneticileri- verinin sahibinin kim olduğuna emin olmadığınız ve neye yaradığını bilmediğiniz için veri birimlerini boşaltmaya isteksizlik duydunuz mu? Eğer bu sorulardan birine cevabınız evet ise yalnız değilsiniz. Sistem yöneticilerinin çoğunluğu veri merkezleri boyunca, verinin devamlı sürüklenmesinden muzdariptirler. Ne yazık ki ıvır zıvır verileri atmaya uygun bir çöp kutusu bulunmamaktadır. Fakat buna rağmen veri çoğalması problemini çözmeye yönelik birçok yol bulunmaktadır. Birincisi, bütün muhasebecileriniz, mühendisleriniz, yöneticileriniz, teknisyenleriniz ve idari personelinizden eski ve kullanmadıkları veri dosyalarını derhal silmelerini talep edebilirsiniz. Hmmm-bu pek işe yaramadı değil mi? Peki, veri merkezinizdeki eskimiş dosyaları otomatik olarak disk arşivleme sistemine gönderen arama ve sınıflandırma mekanizması hazırlayabilirsiniz. Bu, birincil depo dizinlerinizde yer açar fakat tüm veri halen bir yerlerde bulunmakta ve büyük miktarda alan işgal etmeye devam etmektedir. Son olarak var olan etkin depolama tekniklerinden faydalanabilir, böylece verinizin büyüklüğünü yöneterek size miras kalan depolama sistemlerinden kurtulabilir, yeni depolama sistemlerinin satın alınmasını erteleyebilir ya da daha küçük depolama sistemleri satın alabilirsiniz. Bu yazı NetApp ın, çalışanlarınızı ve bütçenizi zorlamadan bütün verinizi depolama imkanı sunup, hızlı veri büyümesini düzenleyerek, nasıl maksimum etkin depolama sağladığını anlamanıza yardım eden bir rehberdir. 2 VERĠMLĠ DEPOLAMAYA GENEL BAKIġ Adı üzerinde, verimli depolama, maksimum miktardaki veriyi mümkün olan minimum alanda (ve en düşük toplam maliyetle) depolamanızı sağlar yılında başlatılan NetApp Snapshot teknolojisi disktabanlı açık sistem firma depolama dizinlerinde geniş kitlelerce kullanılan ilk verimli depolama özelliği idi. Snapshot kopyaları sistem yöneticilerine tüm veri birimlerinin anlık (point-in-time) kopyalarını oluşturma imkanı sağlar. Bunu yaparken bu birimlerin normalde yedekleme kopyaları için gerekecek alanın sadece bir bölümünü kullanır. Snapshot kopyaları çığır açan bir teknoloji idi. Sistem yöneticilerinin eskiye göre disk birimlerini daha sık yedeklemelerini sağlayarak sistem yöneticilerinin tavırlarını değiştirdi. Dakikada bir, saatte bir, günde bir fark etmezdi. Çünkü bu yedekler basitçe sanal kopyalardı ve çok az disk alanı işgal ederlerdi. 3

4 Bugün, 15 yıl sonra, NetApp Snapshot teknolojisi olgunlaşarak, sistem yöneticilerinin birincil depolarını verimli bir biçimde tedarik etmesini sağlayan, test ve geliştirme klon kopyalarını yöneten, anlık yedek kopyalarının boyutunu azaltan, bu kopyaları LAN ve WAN boyunca türeten ve artık veri bloklarını ortadan kaldırarak disk birimi gereksinimlerini azaltan sanallaştırılmış araçlardan oluşan kapsamlı bir programlar topluluğu haline gelmiştir. 3 VERĠMLĠ DEPOLAMA VERĠYĠ OLUġTURMA ESNASINDA BAġLAR Herhangi bir veri dosyasının disk üzerinde ne kadar tutulacağını kestirmek neredeyse mümkün değildir. Bütün veriler yaşamlarına birincil depolarda başlar. Veri merkezi girdisi, kullanıcı dosyası, yazılım kaynak kodu dosyası ya da e-posta eki olsun bu veri sizin birincil depo ortamınızın içindeki disk sürücüsünde fiziksel bir yer işgal etmektedir. Birincil depoda veri yaratmak bir verimsizlik zincirini başlatır. Bir depo sistem yöneticisinin karşılaştığı problemlerin başında kota tahsisi gelir. Belirli kullanıcı ya da uygulamaların her biri için ne kadar fiziksel depo alanı ayrılmalıdır? Ağzına kadar dolu bir veri dizinin birçok nahoş yan etkisi olduğu bilindiği üzere, sistem yöneticileri genelde kotalarını ve uygulamalarını aşırı tedariklendirirler. Örneğin eğer bir uygulamanın 1 terabyte gerektirdiğini düşünürlerse, zaman içindeki büyümesinin gerektireceği alanı sağlamak için 2TB ayırmaya karar verebilirler ya da programın kendisinin kullandığı alanın yanlış hesaplanması gibi durumlarda ayarlama yapabilirler. Peki ya uygulama beklendiği gibi büyümezse ya da yanlış hesaplama kısa tarafta ise? Sonuç harcanmış - başka herhangi bir uygulama tarafından kullanılamayacak - alandır. Bazı hesaplamalara göre, birincil disk deposunun ortalama %60 ı sırf bu tip aşırı tedarik yüzünden kullanılmamaktadır. Bu tahmini işler ve sonucundaki verimsizlik döngüsü sadece birincil depoyla sınırlı değildir. Verimsizlik tüm depolama aşamalarına sıçramaya başlar: Yineleme kopyaları, yedek kopyaları ve arşiv kopyaları birincil deponun kaderini paylaşabilirler: Uygunsuz kullanım. Devam eden bölümler NetApp ın uçtan uca bu sorunu nasıl belirlediğini göstermektedir. NetApp aşırı tedarik sorununu ince tedarik (thin provisioning) diye bilinen teknikle çözmeye başlar. NetApp FlexVol teknolojisi kullanıcılara belirli bir boyutta görünen fakat gerçekte çok daha az fiziksel boyut kaplayan esnek disk birimleri oluşturmalarını sağlar. FlexVol teknolojisi depo tedariği, kullanımı ve disk birimi boyutlandırma konularında azımsanmayacak ilerlemeler sunmaktadır. Veri disk birimleri hızlıca ve uygulamanın gereksinimlerindeki değişimlere göre dinamik olarak tekrar tekrar boyutlandırılabilir. FlexVol ün son satır etkisi fiziksel olarak ayrılmış depodaki çarpıcı azalıştır. Bütçe tasarrufları ve bunlarla ilişkili veri merkezi ortamındaki enerji, ısıtma ve soğutma gereksinimleri tasarrufları gibi yararlar içermektedir. 4

5 Figür 1) Flexvol sanal disk biriminin tedarik edilmesini sağlar. 4 TEST VE GELĠġTĠRME KOPYALARI Sistem yöneticilerinin, sıklıkla, sorun giderme testleri, platform ve yükseltme kontrolleri, büyük veri kümelerine karşı çoklu simülasyonlar ve uzak ofis yazılım kademelendirmesi gibi zaruri firma test operasyonları için azımsanmayacak birincil depolama alanları ayırmaları gerekmektedir. Buna ek olarak kapsamlı testler için büyük ölçekli simülasyonlar, analiz ve modellemeler yapan işletmelerde ek birincil depolama alanı tedarik etmek gerektiğinden büyük maliyetler oluşmaktadır. Bu sorunu belirlemek için NetApp, Snapshot teknolojisini FlexClone un özelliğinin içindeki biçme dönüştürmüştür. Bazen yazılabilir Snapshot kopyaları olarak anılan tekniği kullanarak FlexClone, ihtiyaç duyulan veri disk birimlerinin geçici, yazılabilir kopyalarını barındıran uygulamalar için verimli depolama sağlar. FlexClone teknolojisi çoklu, anlık veri kümesi klonlarını en düşük düzeyde depo ek yükü ile sağlar. Buna, sadece ana disk birimi ve klon arasındaki veri değişimlerini depolayan birincil veri kümesinin sanal bir kopyasını oluşturarak ulaşır. Bütün değişmemiş veri birincil depoda kalır ve hem birincil uygulama hem de ikincil klon kopya tarafından kullanılır. Çoklu klon kopyaları, tekil birincil veri kümesinden oluşturulabilir. Bu da kullanıcıların çoklu simülasyonlar yürütmesini ve simülasyonlar tamamlandıktan sonra her veri kümesinin karakteristiklerini kıyaslamalarını sağlar. 5

6 Figür 2) FlexClone u sanal test ve geliģtirme kopyaları oluģturmak için kullanmak. 5 VERĠMLĠ VERĠ YĠNELEMESĠ Dünya çapındaki firmaların doğal ya da insan kaynaklı olağan üstü durumlar, operatör hataları, teknoloji ve uygulama hataları gibi durumlarda verilerini koruması ve hızlıca kurtarmaları gerekmektedir. Aynı zamanda bu firmalar, veriyi uzaktan konumlara ve/veya uzaktan konumlardan dağıtabilmek için alanetkin metotlara ihtiyaç duyarlar. Etkin bir veri koruma ve dağıtım stratejisi olmadan işlemler sekteye uğrayabilir, bu da milyonlarca dolarlık gelir kaybına neden olabilir. Son derece güçlü ve bununla birlikte kullanımı ve yönetilmesi kolay NetApp SnapMirror, olağan üstü durum kurtarma ve veri dağıtımı çözümlerini günümüzün dünya çapındaki firmalarına ulaştırır. SnapMirror yazılımı, LAN ya da WAN üzerinden yüksek hızlarda veri yineleyerek, önemli görevleri yürüten uygulamalar için mümkün olan en yüksek veri kullanılabilirliğini ve kritik görev uygulamaları için en hızlı kurtarmayı sağlar. SnapMirror yazılımı veriyi bir ya da daha çok NetApp depolama sistemine yansıtır ve olağan üstü durumlarda kurtarabilmek için yansıtılmış veriyi devamlı güncelleştirerek kullanılabilir tutar. SnapMirror yazılımının çekirdeğinde onun depolama-etkin tasarımı bulunmaktadır. Ġlk önce SnapMirror kaynağı ve SnapMirror varış noktası sistemleri arasında bir temel yansıtma yapılır. Sonra, kullanıcı tanımlı zaman aralıklarında, Snapshot kopyaları sistemin kaynağından alınır ve sadece yeni ve değişmiş bloklar aşamalı olarak ağ üzerinden varış noktası sistemine gönderilir. Veri varış noktasında alındığında, değişmiş bloklar var olan veri bloklarıyla birleştirilerek kaynak sistemin tam bir ayna kopyası elde edilmiş olur. SnapMirror, sadece en son Snapshot kopyasından beri değişmiş veriyi yineleyerek ağ bant genişliği ihtiyaçlarını önemli ölçüde azaltır. Bu yazının devamında anlatılan veri ikizleme engelleme, kaynak sistemde, hedef sistemde ve bu iki sistem arasındaki veri transferi sırasında alan kullanımının daha da fazla azaltılmasına imkan sağlar. Sonuç olarak veri yineleme ve olağanüstü durumdan kurtarma için daha az alt yapı maliyeti sağlanmış olur. 6

7 Figür 3) SnapVault ve SnapMirror için alan-etkin yedekleme ve olağanüstü durumdan kurtarma. KULLANICI ÖRNEK OLAYI 1: FLEXCLONE Yılda iki kere, öğrenme araçlarının ve kurs yönetim sistemlerinin önde gelen sağlayıcısı, çevrimiçi öğrenme uygulamalarının yükseltmelerini yayınlar. Müşterilerin bu uygulamalara ait kişiselleştirmelerini test etmelerini sağlamak için, şirket, NetApp Depolama Sistemleri temelli test ve geliştirme altyapısı paylaşmıştır. Test ve geliştirme mühendisleri bu ortamları uygulama kodu güncellemek, NetApp depolama ortamı güncellemek, yapılandırmaları test etmek ve çıkarılan güvenlik yamaları ve onarmalarını yayınlamak için kullanırlar. Geliştiriciler NetApp FlexClone u ön-üretim verinin çalışan kopyalarını yapmak için kullanırlar. Bu klonlanmış kopyalar neredeyse hiç ek depolama alanı kaplamazlar. NetApp Snapshot teknolojisi geliştiricilere, verinin anlık kopyalarını oluşturmalarını sağlar. Bir müşteri: Özellikle Flexclone teknolojisi ile birlikte, test ve geliştirme sisteminin kurulmasının kolaylığı, önceden yaptıklarımıza nazaran neredeyse kıyaslanamaz. diye anlatmaktadır. Eskiden en büyük müşterimizin veritabanının çalışan bir kopyasını yapmak 36 saat alırdı. Flexclone ile %97 den daha fazla bir azalışla bir saatten az bir zaman alıyor. 6 DĠSKTEN DĠSKE ALGILAMALI VERĠ YEDEKLEMELERĠ Veri yedekleri firma veri tabanlarının yaşam gerçeğidir. Dişçiye gitmek gibi Bazen acı verici olabilir ama alternatifleri çok daha kötüdür. Dişçiye gitmeyi ne kadar ertelerseniz (ya da veri yedeklerinizle ilgilenmeyi), daha acılı bir olayın eninde sonunda olma olasılığı o kadar artar. NetApp, SnapVault yazılımı ile veri yedeklerinden acıyı almaya yardım eder. SnapVault ile birlikte tekrar etkin depolama oyuna girer. Ġlk önce, SnapVault yedek sistemindeki birincil verinin bütün bir kopyası depolanır. Bu başlangıç ya da temel aktarım, banda sıfırıncı seviye yedekleme (level-zero backup to tape) gibidir. Ancak bunu takip eden her yedekleme, sadece önceki yedeklemeden bu yana değişen veri bloklarını aktarır. Bu aktarımları oluşturabilmek için NetApp, Snapshot teknolojisinin bir varyasyonunu kullanır-- Sadece yeni veri blokları SnapVault sistemine gönderilir. Bu, takip eden her yedek kopyasının sadece, o anki ve bir önceki yedek kopya arasındaki farklarla orantılı değerde disk 7

8 alanı kullanması anlamına gelir. Bunun yanında, kullanıcı için her yedekleme oturumu sanki bütün, sıfırıncı seviye yedek kopyası gibi görünecek şekilde sanallaştırılarak, veri yenilemesi işlemi oldukça kolaylaştırılır. Örneğin, eğer SnapVault 100GB birincil veri takımını ilk defa yedeklerse, bu SnapVault sisteminde 100GB lık bir alan işgal eder. Geçen bir kaç saatlik bir süre zarfında, kullanıcıların, birincil sistemdeki 10GB'lık veriyi değiştirdiklerini varsayın. Sonraki SnapVault yedeklemesi gerçekleşirken, SnapVault 10GB'lık değişimi SnapVault sistemine yazar ve yeni bir Snapshot kopyası oluşturur. Bu noktada SnapVault sistemi iki Snapshot kopyası içerir. Birincisi temel yedekleme yapılırken oluşturulan dosya sisteminin imajını, diğeri ise artımlı yedekleme yapılırken oluşturulan dosya sisteminin imajını içerir. Bu kopyalar SnapVault sistemi üzerinde toplamda 110GB'lık bir alan işgal eder, fakat iki adet bütün 100GB lık kopyaya eşdeğerdir. Sistem yöneticileri, dosyalarını geri getirebilmek için yedekleme aşamalarının herhangi birine başvurabilirler ve düzinelerce yedek imajını azaltılmış miktarda alanda kolayca depolayabilirler. SnapMirror gibi, ek tasarruflar için veri ikizlemesini engelleme (deduplication) SnapVault ile birleştirilebilir. Sonuç olarak, diskten diske yedeklemeler için fiziksel depo gereksiniminde çarpıcı bir düşüş sağlanmış olur. Diskteki dosyaların hızlı ve kolay onarımını sağlayan ve her takip eden yedekleme çok az bir disk alanı gerektireceği için yedeklerin diskte daha uzun süre muhafaza edilme seçeneğini sunan yararlar içerir. KULLANICI ÖRNEK OLAYI 2: NETAPP ĠKĠZLEME ENGELLEME VE FLEXVOL Büyük bir multimedya şirketi aynı zamanda uzun zamandır bir NetApp müşterisidir. Diğer uygulamaların yanında bu şirketin 2TB toplam kapasiteye sahip üç SQL sunucusu vardır. Bu veritabanları müşteri fatura bilgilerini içerdiğinden işlemler için vazgeçilmez olarak nitelendirilmektedir. Bu üç SQL veritabanı ana veri merkezinden, her gece ikinci bir konuma, bir FAS270'e yedeklenmektedir. Yine üç veritabanı, bu konumdan olağanüstü durum kurtarımı ve arşivleme için tekrar bir FAS3050 ye yedeklenmektedir. Bu şirket bütün bant yedeklerini kaldırarak bunun yerine diskten diske yedeklemeler ve olağanüstü durum kurtarımı için NetApp kullanmak istemektedir. Büyük veritabanı boyutları ve 16 yedek kopyayı sürekli çevrimiçi tutma gerekliliğinden, aynı zamanda disk alanı ihtiyacını düşürmek ile de ilgilenmektedirler. NetApp ikizleme engelleme ile kavram kanıtlama testi (proof-of concept testing):, ikizleme engelleme ikinci gecelik yedeklemeden sonra yapıldığında, kalıcı olarak %40 ila %50 arasında disk birimi alanı tasarrufu gerçekleştiğini onaylamıştır. Kavram kanıtlandıktan sonra otomatikleştirilmiş komut dosyası geliştirilmiştir. Bütün bu veritabanı yedekleri FAS3050 disk birimlerine çiftler halinde kaydedilmiştir. Ġkinci gecelik veritabanı yedeklemesinden sonra, disk biriminde ikizleme engelleme çalıştırılmış ve yeni (azaltılmış) disk birimi alanı gerekliliğini belirlemek için bir kontrol yapılmıştır. Daha sonra disk birimi FlexVol kullanılarak otomatik olarak yeniden boyutlandırılmıştır. Bu işlem toplam 16 veritabanı kopyası ile 8 disk birimi oluşturulana kadar devam etmiştir. Bu noktadan sonra, devam eden yedeklemelerde, ilk disk birimi silinmiş, 17. disk birimi oluşturulmuş ve bu böyle devam etmiştir. 8

9 Bu uygulamanın sonucunda, tamamen otomatik veritabanı yedekleme işlemi ve disk gereksinimlerinde %40'lık azalış meydana gelmiştir. (32TB tan 19TB a) 7 ARTIKLIKTAN VAZGEÇĠN! Büyücünün Çırağı'ndaki (The Sorcerer s Apprentice) ünlü sahneyi hatırlayın. Efendisinin hünerlerini defalarca seyreden (yeterince dikkat etmeden) çırak, bir katırtırnağı çiçeğine suyunu kabartmak için büyü yapar. Su kabarınca, çırak çiçeği durduracak büyülü sözleri unutur. Kısa bir süre sonra çiçek havzasını taşırmaya başlar ve hiç bir durma işareti göstermez. Çaresiz çırak çiçeğe bir baltayla saldırır. Doğal olarak (ya da doğaüstü mü desek) yarısı yaşamaya ve tomurcuklanmaya devam eder. Su, su her yerde! Bütün umutlar tükenirken, efendi gelir ve katırtırnağı çiçeğini durdurur. Bu hikayede çırak, tomurcuklanmanın bütün etkisini hissetmiş ve bunu durdurmak için güçsüz kalmıştır. Sistem yöneticileri de verilerinin durmadan büyümesini izlerken sıklıkla yardımsızlığın aynı hissine kapılırlar. Önceden de bahsedildiği gibi artıklık, veri çoğalmasının esas nedenidir. Veri oluşturulduktan sonra, sanki sizin kontrolünüz dışında çoğalır. Çırak bunu kontrol edebilir. NetApp ikizleme engelleme, sizin veri artıklığının yayılmasını durdurmanızı sağlayacak sihirli ilacınızdır. Ortalama UNIX ya da Windows firma disk birimi binlerce hatta milyonlarca ikizlenmiş veri nesnesi içerir. Bu nesneler değiştirilirken, dağıtılırken, yedeklenirken ve arşivlenirken, ikizlenmiş veri nesneleri korkutucu bir hızda çoğalmaya başlar. Bu depolama kaynaklarının verimsiz kullanılmasıyla sonuçlanır. NetApp ikizleme engelleme size bu verimsizliği önlemede yardımcı olur. NETAPP ĠKĠZLEME ENGELLEME Figür 4) Ġkizleme engelleme veri artıklıklarını yok eder. NetApp ikizleme engelleme yeni depolanan veri nesnelerini küçük blokların içine ayırır. Her veri bloğu veri birimi içindeki diğer bütün imzalarla karşılaştırılan dijital bir imza ya sahiptir. Eğer tam bir blok eşlenmesi oluşursa, ikiz blok atılır ve kaplayacağı disk alanı kazanılmış olur. Ġkizleme engelleme, veri yedekleme, veri arşivleme ve yapısız veri birimlerini içeren geniş çapta uygulamalar ve dosya tipleri için yürütülebilir. Müşteriler ikizleme engellemeyi yürüterek depolama alanlarının %95 e kadarını geri kazanabilirler. Enterprise Strategy Group da kıdemli analist Tony Asaro ya göre "Ġkizleme engelleme, özünde, bir fiziksel kopyanın birçok mantıksal kopyayı temsil ettiği veri sanallaştırmanın diğer bir biçimidir. Ġkizleme engelleme, sermaye azaltma, yönetsel ve tesis maliyetlerinin verimliliği açısından domino etkisi 9

10 yaratmaktadır. Biz veri ikizleme engellemenin depolamadaki en önemli ve değerli teknolojilerden biri olduğuna inanıyoruz. KULLANICI ÖRNEK OLAYI 3: FLEXVOL NetApp depolama dizinlerinin sadece üreticisi değil aynı zamanda da bir tüketicisidir yılında, NetApp BT grubu depolama kullanımında faydayı artırmak için bir proje üstlendi. Bu proje, veri sanallaştırma tekniklerini kullanarak eski, verimsiz kullanılan depolama sistemlerinden yeni, daha çok ölçeklendirilebilir sistemlere geçişi kapsamaktaydı. Bu birliktelik çarpıcı sonuçları getirdi: * Ortalama depo kapasite faydalanması birim başına %40'dan %60 a yükseldi. * Depo kaplama alanı raftan 5.48 rafa düştü. * 50 depolama sistemi 10 depolama sistemine indirildi. * Direkt enerji kullanımı aylık 41,184 KW/s azaldı. * Yıllık elektrik maliyeti $ azaldı. NetApp'daki tesis direktörüne göre, "NetApp, sadece müşterilerine veri merkezi güç tüketimini düşürecek önde gelen veri yönetimi teknolojilerini sağlamayı değil, bunun yanında daha enerji-etkin teknoloji ile birlikte bizim kendi enerji kullanımımızı da azaltmayı üstlenmiştir. NetApp büyüyen alan, soğutma ve enerji kısıtlamaları gibi zorluklarla karşılaşmıştır. Sunucu ve depolama güçlendirmesi enerji tüketimi sorununu kaynağından vurmuştur." 8 NETAPP KULLANMAYAN DEPOLARDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASI Sistem Yöneticileri kendi NetApp sistemlerinde verimli depolama uygulayıp bunun değerini fark ederlerken genel yorum: Keşke bu verimliliği NetApp kullanmayan depolarıma da uygulayabilseydim olur. NetApp VSeries ağ geçidi sistemi size tam olarak bunu sağlar. Bu sistem blok ve dosya (NAS, FCP SAN ve IP SAN) depo ağı oluşturma paradigmalarını bilinen bir mimari altında birleştiren ilk ve tek depo sanallaştırma çözümüdür. VSeries sistemi ile bütün depo altyapınız bir ara yüz altında sanallaştırılabilir. HDS, HP, EMC, 3PAR, Fujitsu, IBM ve diğer depolama dizinleri V-Series denetim birimi tarafından desteklenir. VSeries sistemi ile bu yazıda bahsedilen tüm verimlilikleri NetApp kullanmayan sistemlerinizde uygulayabilirsiniz. 10

11 Figür 5) V-Series ı NetApp kullanmayan depolarda kullanmak. 10 SONUÇ Veri çoğalması hayatın bir gerçeğidir. Veri yayılmasını engellemek neredeyse imkansıza yakındır. Fakat tedarik verimsizliği düzeltilerek, test ve geliştirme, veri yedeği, veri yinelemesi için depo ayrılmasını yöneterek ve bu sayede veri artıklıklarını engellemek günümüz verimli depolama araçlarını kavrayan sistem yöneticileri ile pek tabi mümkündür. NetApp, alan-etkin depolama sağlayan ve daha az depo satın alımıyla sonuçlanan birçok ürün ve özellik temin etmektedir: * Snapshot: Anlık dosya-sistem görünümleri * FlexVol: Kota verimliliği için ince tedarik * FlexClone: Yazılabilir test ve gelişim kopyaları * SnapMirror: Snapshot kopyaları kullanarak verimli veri yinelemesi * SnapVault: Kaset yedekleri ile karşılaştırıldığında 20:1 ya da daha yüksek alan tasarrufu oranı ile diskten diske veri yedekleme * NetApp Ġkizleme Engelleme: Artık veri nesnelerinin giderilmesi için genel amaçlı ikizleme engelleme * V-Series: NetApp kullanmayan depolara NetApp alan etkinliğini getirme Kullanıcı örnek olaylarında da gösterildiği gibi, NetApp etkin depolama imkanlarını kullanmak, depo edinme maliyeti ve veri depolama yönetiminin devam eden maliyetleri ile ilgili son satır giderlerde çarpıcı bir etki yaratabilir. 11 KAYNAKLAR NetApp'dan aşağıdaki ilgili dokümanlar da edinilebilir. TANITIM YAZILARI WP Depo Faydasının Maksimizasyonu WP NetApp Ġnce Tedarik: Ġşletme için Ġyisi" TEKNĠK RAPORLAR TR 3509 Veri Merkezinde Enerji Tüketimi TR 3505 NetApp Ġkizleme Engelleme Konuşlandırılması ve Yürütme Rehberi NetApp Tüm hakları saklıdır. Bu yazıda belirtilenler haber vermeden değiştirilebilir. NetApp, NetApp logosu,, Go further, faster, FlexClone, FlexVol, NearStore, SnapMirror, Snapshot, ve SnapVault Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde NetApp Inc e ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır. Windows Microsoft Corporation a ait tescilli ticari markadır. UNIX The Open Group a ait tescilli ticari markadır. Diğer tüm marka ve ürünler ayrı ayrı hamillerine ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır ve buna göre davranılmalıdır. WP

12 12

0216 574 1260 / matrisbilisim.com

0216 574 1260 / matrisbilisim.com 0216 574 1260 / matrisbilisim.com BROCADE VDX CLOUD NETWORKING NOW HAS AN ETHERNET FABRIC Bulutlar elinizin altında olsun. Bulut sistemler için optimize bir ağ, düşündüğünüzden çok daha yakınınızda olabilir.

Detaylı

IBM Sistemleri ve Teknolojisi Veri Sayfası. Depolama pazarındaki en güçlü ve kullanımı kolay yenilikçi disk sistemi

IBM Sistemleri ve Teknolojisi Veri Sayfası. Depolama pazarındaki en güçlü ve kullanımı kolay yenilikçi disk sistemi IBM Storwize V7000 Unified Disk Sistemi Depolama pazarındaki en güçlü ve kullanımı kolay yenilikçi disk sistemi Öne Çıkanlar Her ölçekte işletmeler için kapsamlı, kurumsal düzeyde depolama işlevleri sunar

Detaylı

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor

Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor Sunucu ve veri depolama sanallaştırma, Cisco faaliyetlerinin esnekligini artırıyor ve TCO yu düşürüyor. Cisco IT Durum Analizi

Detaylı

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur Temmuz 2009 Microsoft Corporation 1 Sorumluluk Reddi Bu belgenin içerdiği bilgiler, Microsoft Corporation'ın

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı

Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı (Taslak) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 07.03.2014 1 2 Standart Hakkında Bu Standart, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren olan Siber Güvenlik

Detaylı

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Amerika Genel Merkezi Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Avrupa Genel Merkezi Cisco Systems International BV Amsterdam, Hollanda Cisco'nun

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP BusinessObjects Portfolio BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata

Detaylı

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 E HAZIR OLMAK

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 E HAZIR OLMAK ÖZEL BÖLÜM: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 E HAZIR OLMAK Microsoft Windows Server 2008 işletim sistemi hayati öneme sahip işleri destekleyerek ve zengin web tabanlı deneyimler

Detaylı

MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND

MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND 2012 MCAFEE FOCUS 12 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN VERİ BÜTÜNLÜĞÜ, ŞİFRELEME ve GÜVENLİK SANAL SİSTEMLERDE YEDEKLEME VE REPLİKASYON 2 UNDERGROUND OBSERVE IT / SİSTEMİNİZDEKİ GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VERİ

Detaylı

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği Birleşik iletişim uygulamalarındaki değişiklikler, çoğu kuruluş için UM'yi doğru seçenek haline getirmektedir. Marty Parker Müdür, UniComm Consulting, LLC Ağustos 2009 da Yenilendi Özet: Birleşik Mesajlaşma,

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

WINDOWS AZURE. İçindekiler

WINDOWS AZURE. İçindekiler WINDOWS AZURE Windows Azure, Microsoft un Genel Bulut uygulama ve altyapı platformudur. Bu platformu pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin Windows Azure ile verilerini Microsoft veri merkezleri üzerinden

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

EMC DATA DOMAIN ÜRÜNÜNE GENEL BAKIŞ

EMC DATA DOMAIN ÜRÜNÜNE GENEL BAKIŞ EMC DATA DOMAIN ÜRÜNÜNE GENEL BAKIŞ Yeni nesil yedekleme ve kurtarma için tekrarlanan veriden arındırılmış depolama ANA HATLAR Tekrarlanan Veriden Arındırılmış Esnek Depolama Hızlı, ön aşamada tekrarlanan

Detaylı

Veri Yakalamanın Beş Aşaması

Veri Yakalamanın Beş Aşaması Teknik Belge Veri Yakalamanın Beş Aşaması Veri yakalama süreminin neresindesiniz? Yazar, Kevin Craine, MBA "Bir Belge Stratejisi Tasarlanması" kitabının yazarı Bir tarayıcınız ve yönetmeniz gereken çok

Detaylı

Microsoft Exchange için Kesintisiz Veri Koruması ve Kendine Getirme

Microsoft Exchange için Kesintisiz Veri Koruması ve Kendine Getirme Microsoft Exchange için Kesintisiz Veri Koruması ve Kendine Getirme Brien M. Posey Yayın Tarihi: Mayıs 2008 Telif Hakları 2008, Lucid8. Tüm Hakları Saklıdır. Microsoft Exchange için Kesintisiz Veri Koruması

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun

Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun SearchOracle.com tarafından hazırlanan bir BT Brifing i Riski Minimuma İndirirken Değişiklikleri Daha Hızlı Uygulamaya Koyun TechTarget BT Medya ROI Uzmanları ORACLE tarafından desteklenmektedir. 1 Riski

Detaylı

ShadowProtect Kullanım Kılavuzu

ShadowProtect Kullanım Kılavuzu ShadowProtect Kullanım Kılavuzu Page 1 1. ShadowProtect Kullanım Kılavuzu............................................................................... 4 1.1 ShadowProtect Genel Bakış...............................................................................

Detaylı

Sysmac Studio Makine yaratıcıları için tasarlandı

Sysmac Studio Makine yaratıcıları için tasarlandı Omron magazin Technology & Trends 16 PLC'nin evrimi Son nesil bir bilgisayar gibi performans gösterirken aynı zamanda mevcut dayanım ve güvenilirlik seviyelerini koruyan yeni bir endüstriyel kontrol birimi

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse. Yeni Nesil Veri Ambarı ve Büyük Veri Çözümlerinde Çığır Açan Platform

Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse. Yeni Nesil Veri Ambarı ve Büyük Veri Çözümlerinde Çığır Açan Platform Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse Yeni Nesil Veri Ambarı ve Büyük Veri Çözümlerinde Çığır Açan Platform İçindekiler 4 Belge Özeti 4 Giriş 6 PDW'nin Yetenekleri 6 Ölçeklendirilebilir, Hızlı

Detaylı

Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme

Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme Teknik Rapor Google Apps Google Apps için güvenlik ve güvenlik açığı korumalarıyla ilgili kapsamlı inceleme İçindekiler Giriş...1 Kurumsal ve İşletimsel Güvenlik...1 Geliştirme Yöntemi...2 İşletimsel Güvenlik...2

Detaylı

Bulut Bilişim. Rehberi. KOBİ ler için

Bulut Bilişim. Rehberi. KOBİ ler için ÖZEL DOSYALAR Sayı: 1 Mayıs 2013 www.computerworld.com.tr KOBİ ler için Bulut Bilişim Rehberi Bulut bilişimin avantajları ve dezavantajları... Neden bulut bilişimden faydalanmalısınız? Buluta dair aklınıza

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı