02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ Vakıflara ilişkin Genel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ 1 01. Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ 4 1.01 Vakıflara ilişkin Genel"

Transkript

1 02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ Vakıflara ilişkin Genel Bilgiler Vakfın Tanımı, Özellikleri Vakfın Amaçları Atatürk ve Vakıflar Vakıf Duası, Vakıf Bedduası Vakıfların Tarihi Gelişimi Günümüzde Vakıflara Genel Bakış Vakıfların Evrimi Vakıflarla ilgili Bazı Kavramlar Türk Medeni Kanunundan Önce Kurulmuş Vakıflar Mahiyetleri Bakımından Mülkiyetleri Bakımından idareleri Bakımından Kullanım Şekilleri (işletilmeleri) Bakımından Türk Medeni Kanununa Göre Kurulmuş Vakıflar: Yeni Vakıflar Beşeri ve Sosyal Sermaye Vakıflar ve Dernekler Vakıflarda Üyelik Sorunu Vakıflar Mevzuatı Vakıflar kanunu Vakıflar Yönetmeliği, Tüzükler, Genelgeler Diğer ilgili Kanunlar, Mevzuat Vakıflar Kanunumuzun Çağdaşlığı Vakfın Kuruluşu Kanunla Kurulmuş Vakıfla Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar Vakıf Senedi Vakfın Tescili, Merkezi Sicil, ilan Vakıf Senedinin Değiştirilmesi Vakfın Organları Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler Vakıf Organlarının Sorumlulukları Vakıf Yönetim Organının Görevden Alınması Vakfın Temsil ve ilzamı: Vakıf Şubesi 27

2 1.20 Vakfın Temsilcilik Açması Vakfa Özgülenen Malvarlığı (Sermaye) Vakıf Malvarlığının (Sermayesinin) Artırılması Vakıf Malvarlığının Satılması, Değiştirilmesi Vakıf Mallarının Kamulaştırılması Bir Vakfın, Başka Bir Vakfa Kurucu Olabilirliği Bir Vakfın, Başka Bir Vakfa Katkısı Bir Vakfın Şirket Kurması, Kurulmuş Şirkete Ortak Olması, Kooperatife Ortak Olması Vakıfların Birleşmesi Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesindeki Vakıflarda Görevlendirme ve Diğer Düzenlemeler: Vergi Mevzuatının Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Ticaret Kanunu'nun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sosyal Güvenlik Kanununun, iş Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Vakıfları ilişkin Düzenlemeleri Özel Öğretim Kurumları Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Diğer Mevzuatın Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Yüksek Öğretim Mevzuatı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilişkilerine Dair Kanun Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu icra iflas Kanunu Bağış Toplama Kanunu Vakıf Gelirleri Bağış Yardım Gelirleri Bağış Yardım Kabulü Bağış Yardım Toplama Bağış Yardım Gelirlerinin Sınıflandırılması Şarta bağlılık açısından sınıflama Şartlı bağışlar: Şartsız bağışlar: Nakde bağlılık açısından Nakdi bağış yardımlar: Ayni bağış yardımlar: Hizmet olarak alınan bağış yardımlar: Mülkiyet ve intifa açışından Mülkiyet hakkı ile birlikte bağış intifa hakkı bağışı: Kuru mülkiyet hakkı bağışı: Bağışçının ölümden sonra hakkın geçmesi şeklinde bağış: Gelire tasarruf hakkı açısından (Nakdi veya ayni varlığın) Sadece gelirin bağışlanması: (Nakdi veya ayni varlığın) Tüm tasarrufların bağışlanması: Vakıf Gelirlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu Menkul sermaye iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu iştirak kazançlarının (temettü, iştirak hisse kazançları) vergi mevzuatı karşısındaki durumu

3 Diğer menkul sermaye kazanç ve iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu Gayri menkul sermaye iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu iktisadi işletmesinden elde edilen gelirlerin vergi mevzuatı karşısındaki Durumu Bağış alınan taşınmazların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Aynî bağış yardım gelirlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu Bazı bağış yardım gelirlerinin KDVK karşısındaki durumu Vakıfların Mal, Hizmet ve Duran Varlık Satış ve iadelerinin K DVK Karşısındaki durumu Hizmet Olarak Alınan Bağış Yardımlar ve Özellikleri Bağış Yardım Vaadi, Taksit ile Alınan Bağış Yardım Gelirleri ve Özellikleri Program Hizmet Gelirleri Kavramı Sosyal Faaliyet Gelirleri Kavramı ilişkisiz Gelirler Kavramı Vakıf Giderleri ve Harcamaları Vakıf Giderleri Vakıf Giderlerinin Sınıflandırılması Vakıf senedindeki amaç açısından: Vakıf amacına uygun giderler: Vakıf amacı dışındaki giderler: Bağış yardıma yönelik olup olmaması açısından: Bağış yardım giderleri: Şarta bağlı olma açısından Şartsız bağış yardım giderleri : Şartlı bağış yardım giderleri: Nakde bağlı olma açısından Nakdi bağış yardımlar Ayni bağış yardımlar Hizmet olarak verilen bağış yardımlar Vergi ilişkisi Açısından Vakıf gelirlerinden vergiye tabi olmayanlar Vakıf gelirlerinden vergiye tabi olanlar Eğitime katkı açısından Verilen burslar Burs dışı eğitime katkı giderleri Toplumda eğitim bilinçlendirmesine yönelik giderler Bağışın yurt dışı bağlantısı açısından Yurtiçinden sağlanan bağışlar Yurtdışından sağlanan bağışla Uluslar arası standartlar ve uygulamalar açısından Program hizmet giderleri (program services expenses) Bağış yardım toplama giderleri (fundraising expenses) Faaliyet giderleri (operations expenses) ilgisiz işletme giderleri (unrelated business expenses) Ortak giderler Ek kazanç işlemleri giderleri 55

4 1.49 Vakıf Amaçlarına Uygun Giderlerin incelenmesi: Bağış yardım giderleri Vakfa malvarlığı edinilmesi amacı ile yapılan giderler (harcamalar) Vakıfta mevcut malvarlığının değerini artırıcı giderler (harcamalar) Program hizmet giderleri Yasal Mevzuat Gereği Yapılan Amaca Uygun Giderler Sosyal Faaliyet Giderleri Vakıf Giderlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki durumu Yapılan bağış yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Yapılan aynî bağış yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Program hizmet giderlerinin ve ilgisiz işletme giderlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu Kambiyo (kur farkı) Gelir ve Giderlerinin Özelliği Menkul Kıymetler Satış Karları ve Zararlarının Özelliği Vakıf yatırımları Vakfın malvarlığını artırıcı yatırımlar Yeni taşınmaz malvarlığı satın alma harcamaları: Yeni taşınmaz malvarlığı inşaat harcamaları Taşınmaz malvarlığının değiştirilmesi harcamaları Diğer duran varlıkların satın alınması harcamaları Vakıfta mevcut duran malvarlığının değerini artırıcı harcamalar Vakfa bağlı iktisadi işletmelere yatırımlar Bağlı ortaklıklar ve iştiraklere yatırımlar Finansal araçlara yatırımlar Vakıfların Denetimi Vakıflarda iç Denetim iç denetimin amacı iç denetim raporu iç denetimin kapsam iç denetimi yapabilecekler iç denetim raporunun geçerliği Vakıflarda Bağımsız Denetim, Dış Denetim Vakıflar genel müdürlüğü denetimi Maliye Bakanlığı denetimi Şube, Temsilcilik ve iktisadi işletmelerin Denetimi Vakıf Finansal Tablolarının Duyurulması Vakıflar Denetim Payı Vakıflarda Beyanname ve Bildirim Vakıfların Düzenlemesi Gereken Formlar Vakıf Kararları ve Karar Defterlerinin Yazılması Vakıf Varlıklarının Satılmasına ilişkin Düzenlemeler Vakıf taşınmaz malvarlığının satılması Vakıf taşınmaz malvarlığının değiştirilmesi Vakıf taşınmaz mallarının kamulaştırılması Vakfın taşınmaz dışındaki duran varlıklarının satışı 73

5 1.65 Vakıf Paralarının Bankaya Yatırılması Vakıfların Sona Ermesi VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ işletme Tanımı ve Özellikleri Vakıf İktisadi İşletmesinin Tanımı ve Özellikleri Vakfa ait (bağlı) iktisadi işletme Tüzel kişiliği olan vakıf iktisadi işletmesi Vakıf iktisadi işletmesi Oluşumu Karinesi Vakfa Ait iktisadi işletme Kurulması Vakfın Şirket Kurması, Ortak/Hissedar Olması Vakıftan İktisadi işletmesine Gelir Desteği Vakıf iktisadi işletmesinin Ticaret Kanunu Karşısındaki Durumu Vakıf iktisadi işletmesinin Kişiliği ve Sorumluluğu Vakıf iktisadi işletme Yönetim Kurulu, Temsilci ve imza Yetkisi Ticaret Siciline Tescil ve ilan Durumu Vakıf iktisadi işletmesine Sermaye Tescili iktisadi işletmede Sermaye Artırımı Vakıf iktisadi işletmelerinin Denetimi Vakıflar mevzuatı açısından denetim Vergi mevzuatı açısından denetim Vakfa Ait iktisadi işletmenin Taşınmaz Edinimi iktisadi işletmelerin Vergi Mevzuatı Karşısında Vergi Kişiliği Vakıf iktisadi işletmesi Borçlarına İlişkin Genel Sorumluluk iktisadi işletme Yönetim Organının Sorumluluğu Vakıf iktisadi işletmesinin Kamuya Olan Borçlarına ilişkin Sorumluluk Vakıf iktisadi işletmesinin diğer üçüncü kişilere olan borçlarına ilişkin sorumluluk İktisadi işletmeye ispat Edici Belge Düzeni iktisadi işletmede Ticari kar/zarar ve Mali kar/zarar, Net Kar iktisadi işletme Net Karının Kullanılması Vakıf iktisadi işletmesinin Finansal Tabloları iktisadi işletmenin bilançosu, gelir tablosu, ek mali tablolar iktisadi işletme bütçesi Birden fazla iktisadi işletmenin bulunması durumunda finansal tablolar: Konsolide finansal tablolar Şubeye bağlı iktisadi işletme durumu Vakıf iktisadi işletmesi ve Yüksek Öğretim Kurumu ilişkisi VAKIFLARDA HESAP İŞLERİ DÜZENİ Vakıflarda Hesap işleri Düzenine Genel Bakış Kar Amaçsız Kuruluşlarda Finansal Tablolara ilişkin Standartlar Vakıflarda Muhasebe Yöntemleri Nakit esasına dayalı muhasebe yöntem Tahakkuk esasına dayalı muhasebe yöntemi Yeniden düzenlenmiş nakit esasına dayalı muhasebe yöntemi Vakıfların Düzenlemeleri Gereken Finansal Tablolar Vakıflarda Bilançonun Düzenlemesi 98

6 Vakıflarda Gelir Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Faaliyetler Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Bütçe ve Kesin Bütçe Düzenlenmesi Vakıflarda Nakit Akışı Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda işlevsel Giderler Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Finansal Tablo Açıklamaları Vakıfların Duran Varlıklarında Amortisman tartışması Vakıf Varlıklarını Kayda Alma ve Değerleme Taşınmaz ve diğer duran varlıkları kayda alma ve değerleme Alınan ayni bağış yardımları kayda alma ve değerleme Hizmet olarak alınan bağış yardımları kayda alma ve değerleme Bilançodaki diğer varlıkları kayda alma ve değerleme Vakıf Yükümlülüklerinin Bilançoda Gösterilmesi Kıdem Tazminatının Finansal Tablolarda Gösterilmesi Yapılacak Bağış Yardımların Kayıt Zamanı Vakıflarda Finansal Tablolar Analizi Ülkemizde Vakıflarda Hesap işleri Düzeni Vakıflarda Tutulacak Defterler Vakıflarda Defter Tutma Bilanço esasına göre defter tutma işletme esasına göre defter tutma Vakıflarda Tutulacak Muhasebe Defterleri Bilanço esasına göre tutulacak defterler işletme esasına göre tutulacak defter Vakıflarda Tutulacak Diğer Defterler Vakıflarda ispat Edici Belgeler Defter ve Belgelerin Tasdiki Defter ve Belgelerin Saklanması Muhasebe Defterlerinin Yazılması Vakıflarda Tekdüzen Hesap Planı Vakıflarda Düzenlenecek Finansal Tabloların Özellikleri ve Örnekleri Vakıflarda Bilanço Örneği Vakıflarda Gelir Tablosu Örneği Vakıflarda Faaliyetler Tablosu Örneği Vakıflarda Nakit Akışı Tablosu Örneği Vakıflarda Bütçe Vakıflarda öngörülen bütçe Vakıflarda kesin bütçe Vakıflarda bütçe örneği Vakıflarda karşılaştırmalı bütçe Vakıflarda bütçe hazırlama yöntemleri Vakıf Malvarlığını Artırıcı Harcamalar ve Gider Bütçesi İlişkisi Vakıf Gelirlerinin, Vakıf Amaçlarına Harcanması Oranının İncelenmesi Vakıf Bütçesinde iktisadi işletme Net Karının Gösterilmesi Duran Varlık Satış Tutarının ve Karının Bütçe ilişkisi 144

7 3.25 Yatırım Aracı Menkul Kıymetlerin Satış Tutarının ve Karının Bütçe ilişkisi Fon Oluşturulması Vakıflarda Finansal Tabloların Konsolidasyonu Vakıf merkez ve şubelerinin finansal tablolarının konsolide edilmesi iktisadi işletmelerin finansal tablolarının konsolide edilmesi Finansal Tabloların Çatı konsolidasyonu iktisadi İşletme Kurmaksızın Amacı Kapsamında Faaliyette Bulunan Vakıflarda Hesap işleri Düzeni Vakıflarda Fon Muhasebesi VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE HESAP İŞLERİ DÜZENİ Vakıf iktisadi işletmesinde Defter tutma, Tutulacak Defterler, Belgeler Vakıf Şubesinin iktisadi işletme Kurması Vakıf iktisadi İşletmesi Hesap Planı Vakıf iktisadi İşletmesinde Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme Vakıf iktisadi işletmesinde Net karın Hesaplanması ve Vakfa Aktarılması Vakıf İktisadi işletmesinde Bütçe Vakıf iktsadi işletme öngörü bütçesinin hazırlanması Vakıf iktisadi işletmesinde Kesin Bütçenin Hazırlanması İktisadi işletme Finansal Tablolarının Konsolide Edilmesi Konsolide iktisadi işletme bilançosu Konsolide İktisadi işletme gelir toblosu VAKIF MERKEZİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vakıflara Özgü THP nında Kullanılması Gereken Hesaplar Vakfın Kuruluşuna ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen taşınmaz malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen diğer malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakıf Şubesine Sermaye (Malvarlığı) Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Kuruluşta şubeye nakit sermaye (malvarlığı) tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubede sermaye (malvarlığı) artırımına ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye duran varlık tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye tahsis edilen duran sabit varlıklardaki tahsisin geri alınması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye nakit tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeden nakit sağlanmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Sermaye (Malvarlığı) Tescili ve Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen nakit sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen ayni sermayeye (malvarlığına ) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığı ile ilgili muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıklara ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Malvarlığının Geri Alınmasına ilişkin Muhasebt Kayıtları

8 Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise: iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise: Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise: iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise: Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Duran Malvarlığının Satılmasına İlişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının, iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının, iktisadi işletmeden geri alınarak vakıftan satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmazdan amortisman ayrılmamışsa: Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmazdan amortisman ayrılmışsa: iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının, iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının, geri alınarak vakıfta satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tescil Edilen Duran Malvarlığının Satılmasına ilişkin Muhasebe Kayıtları: Vakfın Mali Duran Varlık Yatırımlarına ilişkin Muhasebe Kayıtları Hisse senedi yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları iştirak yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları Bağlı ortaklık yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları Alınan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları Alınan şartsız nakit bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Alınan şartlı nakit bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Mal olarak alınan şartlı ayni bağış yardımların muhasebe kayıtları Mal olarak alınan şartsız ayni bağış yardımların muhasebe kayıtları Duran varlık olarak alınan bağış yardımların muhasebe kayıtları Vaade bağlı olarak taksitlere veya vadeye bağlı olarak alınan bağış yardımların muhasebe kayıtları Ayni bağış alma vaadi ile alınan bağış yardımların muhasebe kaydı Sadece geliri bağış olan nakit finansmanların muhasebe kayıtları Sadece geliri bağış olan taşınmazla ilgili muhasebe kayıtları Tablo, koleksiyon, sanat eseri vb. varlık bağışlarlı ile ilgili muhasebe kayıtları Hizmet olarak alınan bağış yardımın muhasebe kayıtları: Yurtiçi ve Yurtdışı Mal, Mamul ve Hizmet Satışlarına ilişkin Muhasebe Kayıtları: Sosyal Faaliyet ve Diğer Faaliyet Gelirlerine ilişkin Muhasebe Kayıtları: Yapılan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları 203

9 Yapılan nakdi bağış ve yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı nakit bağış ve yardım gelirlerinin kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı ayni bağış ve yardım olarak alınan stokların vakıfta kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış ve yardım olarak alınan stokların vakıfta kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış yardım olarak alınan stokların satışından gelir elde edilmesi durumuna ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış yardımların vakfa ait iktisadi işletmeye aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı ayni bağış yardımlarının vakfa ait iktisadi işletmeye aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeden vakfa fatura edilen mal/hizmet bedellerine ilişkin muhasebe kayıtları Bağış yapma vaadi ile yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Üyelere borç verilmesi ve muhasebe kaydı Matematik primler karşılığı ve muhasebe kaydı Ödenmiş primler karşılığı ve muhasebe kaydı Vakıf senedine göre özel amaçlı fonlar ve muhasebe kaydı Sosyal Yardım. Dayanışma Teşvik Fonu Yardımları ile Mahalli idareler Pay Gelirleri ve Muhasebe kayıtları Prim ve aidat gelirleri ve muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetler ve Bunlara ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetlerin Niteliği Vakıf senedinden kaynaklanan bedelsiz hizmetler Mevzuattan kaynaklanan bedelsiz hizmetler Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetler Tutarının Hesaplanması Bedelsiz hizmetin iktisadi işletmeden vakfa fatura edilmesi ve muhasebe kaydı" Bedelsiz hizmetin iktisadi işletmeden vakfa fatura dışında belge ile gönderilmesi ve muhasebe kaydı Bedelsiz hizmetin vakıfta nazım hesaplarda gösterilmesi ve izlenmesi İktisadi işletme Kurmaksızın, Amacı Kapsamında Faaliyette Bulunan Vakıflarda Muhasebe Özellikleri VAKIF ŞUBESİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vakıf Şubesine Özgü THP nında Kullanılan Hesaplar Merkezden Şubeye Malvarlığı (Sermaye) Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Kuruluşta şubeye nakit malvarlığı (sermaye) tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubede malvarlığı (sermaye) artırımına ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye duran varlık tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye tahsis edilen duran sabit varlıklardaki tahsisin geri alınması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Şube Merkez Cari Hesap işlemleri ve Muhasebe Kayıtları Şubeden merkezde nakit sağlanmasına ilişkin muhasebe kayıtları Şubede Alınan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları Şubede Yapılan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları 251

10 6.5 Şubede Çalışan Personel için Kıdem Tazminatı Ayrılması Durumu Şubede Gelir ve Gider Artanı Gelir artanının hesaplarda gösterilmesi Gelir artanının vakıf merkezine aktarılması Gelir artanının kesin bütçede gösterilmesi Gider artanının durumu Şubeye Kayıtlı Duran Varlık Amortismanı ve Muhasebe Kayıtları Şubede Başlıca KDV Uygulamaları ve Muhasebe Kayıtları Vakıf Şubesinde Özellik Gösteren Diğer Muhasebe Kayıtları VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER THP nında Vakıf iktisadi işletmelerine Özgü Kullanılan Hesaplar Vakıf iktisadi işletmesine Sermaye Tescili Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen nakit sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen ayni sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakıf iktisadi işletmesine Kullanılmak Üzere Taşınmaz ve Diğer Duran Varlık Tahsisi Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığı ile ilgili muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıklara ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın Ayni Sermaye Olarak Tescil Ettirdiği Duran Varlıklarda Amortisman ve Muhasebe Kayıtları Sermaye olarak tescil edilmiş duran varlıkların amortismanının iktisadi işletmede ayrılmasının vergi yararları Sermaye olarak tescil edilmiş duran varlıkların amortismanın iktisadi işletmede ve vakıfta ayrılmaması Vakfın (Kullanılmak Üzere) Tahsis Ettiği Duran Varlıklarda Kira, Amortisman ve Bunlara ilişkin Muhasebe Kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için amortismanın vakıfta ve iktisadi işletmede ayrılmaması iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar İçin vakıfta amortisman ayrılması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için iktisadi işletmede amortisman ayrılmasının tartışılması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için iktisadi işletmeden kira talep edilmesinin tartışılması ve muhasebe kayıtları Vakıf İktisadi işletmesine Taşınmaz ve Diğer Duran varlık Tahsisi iptali Vakıftan iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakıftan İktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz varlıkların tahsisinin iptali (vakfa iadesi) ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise; iktisadi işletmede amortisman ayrılmış İse; Vakıftan İktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıkların tahsisinin iptali (vakfa iadesi) ve muhasebe

11 kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise; iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise; Vakıftan iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Duran Varlıkların Satışı İktisadi işletmeye tahsis edilen duran malvarlığının iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran malvarlığın, iktisadi işletmeden geri verilerek vakıfta satılması ve buna İlişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tescil Edilen Duran Malvarlığın Satılmasına ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye Aktarılan Nakdi Bağış ve Yardımlar/Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye aktarılan şartsız nakdi bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye aktarılan şartlı nakdi bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Vakıftan İktisadi işletmeye Bedelsiz Aktarılan Ayni Bağış Yardımların Durumu ve Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye Bedelli Mal Aktarımları ve Muhasebe Kayıtları iktisadi işletmeden Vakfa Yapılan Satışların Niteliği ve Muhasebe Kayıtları Vakıf amaçlarına uygun, iktisadi işletmeden vakfa hizmet satışlarının niteliği ve muhasebe kayıtları Vakıf amaçlarına uygun iktisadi işletmeden vakfa mal satışlarının niteliği ve muhasebe kayıtları Vakıf iktisadi işletmesinde Transfer Fiyatlandırması Vakıf iktisadi işletmesinde KDV Vergi muafiyeti olan vakfa ait iktisadi işletmede KDV uygulaması Vergi muafiyeti olmayan vakfa ait İktisadi işletmede KDV uygulaması KDV tevkifatı ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede Bedelsiz Verilen Hizmetler ve Muhasebe Kayıtları Bedelsiz hizmetin vakfa fatura edilmesi Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğine göre bedelsiz verilen sağlık hizmetlerinin niteliği ve muhasebe kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar yönetmeliğine göre bedelsiz verilen eğitim hizmetlerinin niteliği ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede indirimli Verilen Hizmetlerinin Niteliği ve Muhasebe Kayıtları iktisadi işletme Net Karının Vakfa intikali ve Muhasebe Kayıtları Vakıf iktisadi işletmesinde Maliyet Muhasebesi Vakıf iktisadi işletmesinde Diğer Muhasebe Kayıtları VERGİDEN MUAF VAKIFLAR, MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vergiden Muaf Vakıf Kavramı ve Amaç Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasında Aranan Koşullar Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul Vakıflarda Vergi Muafiyetinin Devamı için Aranan Koşullar Vergi Muafiyeti Olan Vakıflarda Vergi Avantajları Vergiden Muaf Vakıflarda Alınan Şartlı Bağışlar Vakıf Tarafından iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Taşınmaz ve Diğer Duran Mal varlığının Satışı Vakıf Tarafından iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Taşınmaz ve Diğer Duran Mal varlığının Geri

12 Alınması Vergiden Muaf Vakıflarda Resmi Senet Değişikliği Maliye Bakanlığına gönderilecek finansal tablolar ve raporlar Vergiden Muaf Vakıflarda Finansal Tablolar Vergiden Muaf Vakıflarda Bütçe Vergiden Muaf Vakıflarda Denetim Özelliği Vergiden Muaf Vakıflarda, Vakıf Gelirlerinin Üçte ikisinin Vakıf Amaçlarına Harcanmasının Hesabı ve Denetimi Vergiden Muaf Vakıflarda Fon Oluşturulması Vergiden Muaf Vakıflarda, Vergi Muafiyeti Şartlarının Devam Ettiğine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu Vergiden Muaf Vakıflarda, Vergi Muafiyetinin Kaldırılması VERGİDEN MUAF VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME VE MUHASEBE KAYITLARI Vergiden Muaf Vakfa Ait İktisadi işletme Kavramı Kurumlar Vergisi istisnasından Yararlanan iktisadi işletmeler Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde Diğer Vergi Avantajları Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde Finansal Tablolar Vergiden Muaf Vakfa Ait İktisadi işletmelerde Bütçe Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde KDV Uygulaması KDV istisnasından yararlanma olduğu durumda uygulama ve muhasebe kayıtları KDV istisnasından yararlanma olmadığı durumda uygulama ve muhasebe kayıtları Amaç kapsamındaki satışlarda KDV İstisnasında tercih KDV istisnasından Yararlanan Vakıf iktisadi işletmesinde KDV ye ilişkin Başlıca Sorunlar iktisadi işletmeye sermaye olarak tescil edilmiş olan taşınmaz ve diğer duran varlıkların satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan taşınmaz diğer duran varlık satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Hurda, eski demirbaş satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Mal /ilk madde alım iadelerinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları 2^> Giderleştirilen alımların iadesinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Hizmet alım iadelerinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Vakıf senedindeki amaç dışı mal/ilk madde/hizmet satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye bedelsiz verilen malların (ayni bağış ve yardımların) satışı durumu ve muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye bedel karşılığı verilen malların (ayni bağış ve yardımların) satışı durumu ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeden vakfa verilen hizmetler için fatura düzenlenmesi ve muhasebe kayıtları KDV tevkifatı ve muhasebe kayıtları SONUÇ YARARLANILAN YAYINLAR Kitaplar Makaleler Tezler 307

13 11.4 Kanunlar Yönetmelikler, tüzükler, tebliğler, genelgeler internet Kaynakları Diğer Kaynaklar EKLER 311 EK: 1 HESAP PLANI 311 EK: 2 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FORMLARI 334 EK: 3 VERGİ MUAFİYETİ OLAN VAKIFLAR LİSTESİ 360

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERDE KAR DAĞITIMI VE KURUM STOPAJI *

DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERDE KAR DAĞITIMI VE KURUM STOPAJI * DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERDE KAR DAĞITIMI VE KURUM STOPAJI * A- İKTİSADİ İŞLETME KAVRAMI Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir Kurumlar Vergisi Kanunu nun 1. Maddesinde, derneklere ve vakıflara

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması

Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Eski Vakıflar Mevzuatı ile Yeni Vakıflar Kanununun Yeni Vakıflara İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırması Açıklama Eski Mevzuat (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Yeni Vakıflar Kanunu Kanun No: 5737 TMK Göre

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) NET HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları 31.12.26 31.12.25 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 95.42.85 86.37.561 Hazır Değerler 4 12.63.975 1.743.381 Menkul Kıymetler

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı