02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ Vakıflara ilişkin Genel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ 1 01. Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ 4 1.01 Vakıflara ilişkin Genel"

Transkript

1 02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ Vakıflara ilişkin Genel Bilgiler Vakfın Tanımı, Özellikleri Vakfın Amaçları Atatürk ve Vakıflar Vakıf Duası, Vakıf Bedduası Vakıfların Tarihi Gelişimi Günümüzde Vakıflara Genel Bakış Vakıfların Evrimi Vakıflarla ilgili Bazı Kavramlar Türk Medeni Kanunundan Önce Kurulmuş Vakıflar Mahiyetleri Bakımından Mülkiyetleri Bakımından idareleri Bakımından Kullanım Şekilleri (işletilmeleri) Bakımından Türk Medeni Kanununa Göre Kurulmuş Vakıflar: Yeni Vakıflar Beşeri ve Sosyal Sermaye Vakıflar ve Dernekler Vakıflarda Üyelik Sorunu Vakıflar Mevzuatı Vakıflar kanunu Vakıflar Yönetmeliği, Tüzükler, Genelgeler Diğer ilgili Kanunlar, Mevzuat Vakıflar Kanunumuzun Çağdaşlığı Vakfın Kuruluşu Kanunla Kurulmuş Vakıfla Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar Vakıf Senedi Vakfın Tescili, Merkezi Sicil, ilan Vakıf Senedinin Değiştirilmesi Vakfın Organları Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler Vakıf Organlarının Sorumlulukları Vakıf Yönetim Organının Görevden Alınması Vakfın Temsil ve ilzamı: Vakıf Şubesi 27

2 1.20 Vakfın Temsilcilik Açması Vakfa Özgülenen Malvarlığı (Sermaye) Vakıf Malvarlığının (Sermayesinin) Artırılması Vakıf Malvarlığının Satılması, Değiştirilmesi Vakıf Mallarının Kamulaştırılması Bir Vakfın, Başka Bir Vakfa Kurucu Olabilirliği Bir Vakfın, Başka Bir Vakfa Katkısı Bir Vakfın Şirket Kurması, Kurulmuş Şirkete Ortak Olması, Kooperatife Ortak Olması Vakıfların Birleşmesi Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesindeki Vakıflarda Görevlendirme ve Diğer Düzenlemeler: Vergi Mevzuatının Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Ticaret Kanunu'nun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sosyal Güvenlik Kanununun, iş Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Vakıfları ilişkin Düzenlemeleri Özel Öğretim Kurumları Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Diğer Mevzuatın Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Yüksek Öğretim Mevzuatı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilişkilerine Dair Kanun Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu icra iflas Kanunu Bağış Toplama Kanunu Vakıf Gelirleri Bağış Yardım Gelirleri Bağış Yardım Kabulü Bağış Yardım Toplama Bağış Yardım Gelirlerinin Sınıflandırılması Şarta bağlılık açısından sınıflama Şartlı bağışlar: Şartsız bağışlar: Nakde bağlılık açısından Nakdi bağış yardımlar: Ayni bağış yardımlar: Hizmet olarak alınan bağış yardımlar: Mülkiyet ve intifa açışından Mülkiyet hakkı ile birlikte bağış intifa hakkı bağışı: Kuru mülkiyet hakkı bağışı: Bağışçının ölümden sonra hakkın geçmesi şeklinde bağış: Gelire tasarruf hakkı açısından (Nakdi veya ayni varlığın) Sadece gelirin bağışlanması: (Nakdi veya ayni varlığın) Tüm tasarrufların bağışlanması: Vakıf Gelirlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu Menkul sermaye iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu iştirak kazançlarının (temettü, iştirak hisse kazançları) vergi mevzuatı karşısındaki durumu

3 Diğer menkul sermaye kazanç ve iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu Gayri menkul sermaye iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu iktisadi işletmesinden elde edilen gelirlerin vergi mevzuatı karşısındaki Durumu Bağış alınan taşınmazların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Aynî bağış yardım gelirlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu Bazı bağış yardım gelirlerinin KDVK karşısındaki durumu Vakıfların Mal, Hizmet ve Duran Varlık Satış ve iadelerinin K DVK Karşısındaki durumu Hizmet Olarak Alınan Bağış Yardımlar ve Özellikleri Bağış Yardım Vaadi, Taksit ile Alınan Bağış Yardım Gelirleri ve Özellikleri Program Hizmet Gelirleri Kavramı Sosyal Faaliyet Gelirleri Kavramı ilişkisiz Gelirler Kavramı Vakıf Giderleri ve Harcamaları Vakıf Giderleri Vakıf Giderlerinin Sınıflandırılması Vakıf senedindeki amaç açısından: Vakıf amacına uygun giderler: Vakıf amacı dışındaki giderler: Bağış yardıma yönelik olup olmaması açısından: Bağış yardım giderleri: Şarta bağlı olma açısından Şartsız bağış yardım giderleri : Şartlı bağış yardım giderleri: Nakde bağlı olma açısından Nakdi bağış yardımlar Ayni bağış yardımlar Hizmet olarak verilen bağış yardımlar Vergi ilişkisi Açısından Vakıf gelirlerinden vergiye tabi olmayanlar Vakıf gelirlerinden vergiye tabi olanlar Eğitime katkı açısından Verilen burslar Burs dışı eğitime katkı giderleri Toplumda eğitim bilinçlendirmesine yönelik giderler Bağışın yurt dışı bağlantısı açısından Yurtiçinden sağlanan bağışlar Yurtdışından sağlanan bağışla Uluslar arası standartlar ve uygulamalar açısından Program hizmet giderleri (program services expenses) Bağış yardım toplama giderleri (fundraising expenses) Faaliyet giderleri (operations expenses) ilgisiz işletme giderleri (unrelated business expenses) Ortak giderler Ek kazanç işlemleri giderleri 55

4 1.49 Vakıf Amaçlarına Uygun Giderlerin incelenmesi: Bağış yardım giderleri Vakfa malvarlığı edinilmesi amacı ile yapılan giderler (harcamalar) Vakıfta mevcut malvarlığının değerini artırıcı giderler (harcamalar) Program hizmet giderleri Yasal Mevzuat Gereği Yapılan Amaca Uygun Giderler Sosyal Faaliyet Giderleri Vakıf Giderlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki durumu Yapılan bağış yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Yapılan aynî bağış yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Program hizmet giderlerinin ve ilgisiz işletme giderlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu Kambiyo (kur farkı) Gelir ve Giderlerinin Özelliği Menkul Kıymetler Satış Karları ve Zararlarının Özelliği Vakıf yatırımları Vakfın malvarlığını artırıcı yatırımlar Yeni taşınmaz malvarlığı satın alma harcamaları: Yeni taşınmaz malvarlığı inşaat harcamaları Taşınmaz malvarlığının değiştirilmesi harcamaları Diğer duran varlıkların satın alınması harcamaları Vakıfta mevcut duran malvarlığının değerini artırıcı harcamalar Vakfa bağlı iktisadi işletmelere yatırımlar Bağlı ortaklıklar ve iştiraklere yatırımlar Finansal araçlara yatırımlar Vakıfların Denetimi Vakıflarda iç Denetim iç denetimin amacı iç denetim raporu iç denetimin kapsam iç denetimi yapabilecekler iç denetim raporunun geçerliği Vakıflarda Bağımsız Denetim, Dış Denetim Vakıflar genel müdürlüğü denetimi Maliye Bakanlığı denetimi Şube, Temsilcilik ve iktisadi işletmelerin Denetimi Vakıf Finansal Tablolarının Duyurulması Vakıflar Denetim Payı Vakıflarda Beyanname ve Bildirim Vakıfların Düzenlemesi Gereken Formlar Vakıf Kararları ve Karar Defterlerinin Yazılması Vakıf Varlıklarının Satılmasına ilişkin Düzenlemeler Vakıf taşınmaz malvarlığının satılması Vakıf taşınmaz malvarlığının değiştirilmesi Vakıf taşınmaz mallarının kamulaştırılması Vakfın taşınmaz dışındaki duran varlıklarının satışı 73

5 1.65 Vakıf Paralarının Bankaya Yatırılması Vakıfların Sona Ermesi VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ işletme Tanımı ve Özellikleri Vakıf İktisadi İşletmesinin Tanımı ve Özellikleri Vakfa ait (bağlı) iktisadi işletme Tüzel kişiliği olan vakıf iktisadi işletmesi Vakıf iktisadi işletmesi Oluşumu Karinesi Vakfa Ait iktisadi işletme Kurulması Vakfın Şirket Kurması, Ortak/Hissedar Olması Vakıftan İktisadi işletmesine Gelir Desteği Vakıf iktisadi işletmesinin Ticaret Kanunu Karşısındaki Durumu Vakıf iktisadi işletmesinin Kişiliği ve Sorumluluğu Vakıf iktisadi işletme Yönetim Kurulu, Temsilci ve imza Yetkisi Ticaret Siciline Tescil ve ilan Durumu Vakıf iktisadi işletmesine Sermaye Tescili iktisadi işletmede Sermaye Artırımı Vakıf iktisadi işletmelerinin Denetimi Vakıflar mevzuatı açısından denetim Vergi mevzuatı açısından denetim Vakfa Ait iktisadi işletmenin Taşınmaz Edinimi iktisadi işletmelerin Vergi Mevzuatı Karşısında Vergi Kişiliği Vakıf iktisadi işletmesi Borçlarına İlişkin Genel Sorumluluk iktisadi işletme Yönetim Organının Sorumluluğu Vakıf iktisadi işletmesinin Kamuya Olan Borçlarına ilişkin Sorumluluk Vakıf iktisadi işletmesinin diğer üçüncü kişilere olan borçlarına ilişkin sorumluluk İktisadi işletmeye ispat Edici Belge Düzeni iktisadi işletmede Ticari kar/zarar ve Mali kar/zarar, Net Kar iktisadi işletme Net Karının Kullanılması Vakıf iktisadi işletmesinin Finansal Tabloları iktisadi işletmenin bilançosu, gelir tablosu, ek mali tablolar iktisadi işletme bütçesi Birden fazla iktisadi işletmenin bulunması durumunda finansal tablolar: Konsolide finansal tablolar Şubeye bağlı iktisadi işletme durumu Vakıf iktisadi işletmesi ve Yüksek Öğretim Kurumu ilişkisi VAKIFLARDA HESAP İŞLERİ DÜZENİ Vakıflarda Hesap işleri Düzenine Genel Bakış Kar Amaçsız Kuruluşlarda Finansal Tablolara ilişkin Standartlar Vakıflarda Muhasebe Yöntemleri Nakit esasına dayalı muhasebe yöntem Tahakkuk esasına dayalı muhasebe yöntemi Yeniden düzenlenmiş nakit esasına dayalı muhasebe yöntemi Vakıfların Düzenlemeleri Gereken Finansal Tablolar Vakıflarda Bilançonun Düzenlemesi 98

6 Vakıflarda Gelir Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Faaliyetler Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Bütçe ve Kesin Bütçe Düzenlenmesi Vakıflarda Nakit Akışı Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda işlevsel Giderler Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Finansal Tablo Açıklamaları Vakıfların Duran Varlıklarında Amortisman tartışması Vakıf Varlıklarını Kayda Alma ve Değerleme Taşınmaz ve diğer duran varlıkları kayda alma ve değerleme Alınan ayni bağış yardımları kayda alma ve değerleme Hizmet olarak alınan bağış yardımları kayda alma ve değerleme Bilançodaki diğer varlıkları kayda alma ve değerleme Vakıf Yükümlülüklerinin Bilançoda Gösterilmesi Kıdem Tazminatının Finansal Tablolarda Gösterilmesi Yapılacak Bağış Yardımların Kayıt Zamanı Vakıflarda Finansal Tablolar Analizi Ülkemizde Vakıflarda Hesap işleri Düzeni Vakıflarda Tutulacak Defterler Vakıflarda Defter Tutma Bilanço esasına göre defter tutma işletme esasına göre defter tutma Vakıflarda Tutulacak Muhasebe Defterleri Bilanço esasına göre tutulacak defterler işletme esasına göre tutulacak defter Vakıflarda Tutulacak Diğer Defterler Vakıflarda ispat Edici Belgeler Defter ve Belgelerin Tasdiki Defter ve Belgelerin Saklanması Muhasebe Defterlerinin Yazılması Vakıflarda Tekdüzen Hesap Planı Vakıflarda Düzenlenecek Finansal Tabloların Özellikleri ve Örnekleri Vakıflarda Bilanço Örneği Vakıflarda Gelir Tablosu Örneği Vakıflarda Faaliyetler Tablosu Örneği Vakıflarda Nakit Akışı Tablosu Örneği Vakıflarda Bütçe Vakıflarda öngörülen bütçe Vakıflarda kesin bütçe Vakıflarda bütçe örneği Vakıflarda karşılaştırmalı bütçe Vakıflarda bütçe hazırlama yöntemleri Vakıf Malvarlığını Artırıcı Harcamalar ve Gider Bütçesi İlişkisi Vakıf Gelirlerinin, Vakıf Amaçlarına Harcanması Oranının İncelenmesi Vakıf Bütçesinde iktisadi işletme Net Karının Gösterilmesi Duran Varlık Satış Tutarının ve Karının Bütçe ilişkisi 144

7 3.25 Yatırım Aracı Menkul Kıymetlerin Satış Tutarının ve Karının Bütçe ilişkisi Fon Oluşturulması Vakıflarda Finansal Tabloların Konsolidasyonu Vakıf merkez ve şubelerinin finansal tablolarının konsolide edilmesi iktisadi işletmelerin finansal tablolarının konsolide edilmesi Finansal Tabloların Çatı konsolidasyonu iktisadi İşletme Kurmaksızın Amacı Kapsamında Faaliyette Bulunan Vakıflarda Hesap işleri Düzeni Vakıflarda Fon Muhasebesi VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE HESAP İŞLERİ DÜZENİ Vakıf iktisadi işletmesinde Defter tutma, Tutulacak Defterler, Belgeler Vakıf Şubesinin iktisadi işletme Kurması Vakıf iktisadi İşletmesi Hesap Planı Vakıf iktisadi İşletmesinde Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme Vakıf iktisadi işletmesinde Net karın Hesaplanması ve Vakfa Aktarılması Vakıf İktisadi işletmesinde Bütçe Vakıf iktsadi işletme öngörü bütçesinin hazırlanması Vakıf iktisadi işletmesinde Kesin Bütçenin Hazırlanması İktisadi işletme Finansal Tablolarının Konsolide Edilmesi Konsolide iktisadi işletme bilançosu Konsolide İktisadi işletme gelir toblosu VAKIF MERKEZİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vakıflara Özgü THP nında Kullanılması Gereken Hesaplar Vakfın Kuruluşuna ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen taşınmaz malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen diğer malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakıf Şubesine Sermaye (Malvarlığı) Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Kuruluşta şubeye nakit sermaye (malvarlığı) tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubede sermaye (malvarlığı) artırımına ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye duran varlık tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye tahsis edilen duran sabit varlıklardaki tahsisin geri alınması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye nakit tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeden nakit sağlanmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Sermaye (Malvarlığı) Tescili ve Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen nakit sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen ayni sermayeye (malvarlığına ) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığı ile ilgili muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıklara ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Malvarlığının Geri Alınmasına ilişkin Muhasebt Kayıtları

8 Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise: iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise: Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise: iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise: Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Duran Malvarlığının Satılmasına İlişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının, iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının, iktisadi işletmeden geri alınarak vakıftan satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmazdan amortisman ayrılmamışsa: Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmazdan amortisman ayrılmışsa: iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının, iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının, geri alınarak vakıfta satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tescil Edilen Duran Malvarlığının Satılmasına ilişkin Muhasebe Kayıtları: Vakfın Mali Duran Varlık Yatırımlarına ilişkin Muhasebe Kayıtları Hisse senedi yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları iştirak yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları Bağlı ortaklık yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları Alınan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları Alınan şartsız nakit bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Alınan şartlı nakit bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Mal olarak alınan şartlı ayni bağış yardımların muhasebe kayıtları Mal olarak alınan şartsız ayni bağış yardımların muhasebe kayıtları Duran varlık olarak alınan bağış yardımların muhasebe kayıtları Vaade bağlı olarak taksitlere veya vadeye bağlı olarak alınan bağış yardımların muhasebe kayıtları Ayni bağış alma vaadi ile alınan bağış yardımların muhasebe kaydı Sadece geliri bağış olan nakit finansmanların muhasebe kayıtları Sadece geliri bağış olan taşınmazla ilgili muhasebe kayıtları Tablo, koleksiyon, sanat eseri vb. varlık bağışlarlı ile ilgili muhasebe kayıtları Hizmet olarak alınan bağış yardımın muhasebe kayıtları: Yurtiçi ve Yurtdışı Mal, Mamul ve Hizmet Satışlarına ilişkin Muhasebe Kayıtları: Sosyal Faaliyet ve Diğer Faaliyet Gelirlerine ilişkin Muhasebe Kayıtları: Yapılan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları 203

9 Yapılan nakdi bağış ve yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı nakit bağış ve yardım gelirlerinin kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı ayni bağış ve yardım olarak alınan stokların vakıfta kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış ve yardım olarak alınan stokların vakıfta kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış yardım olarak alınan stokların satışından gelir elde edilmesi durumuna ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış yardımların vakfa ait iktisadi işletmeye aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı ayni bağış yardımlarının vakfa ait iktisadi işletmeye aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeden vakfa fatura edilen mal/hizmet bedellerine ilişkin muhasebe kayıtları Bağış yapma vaadi ile yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Üyelere borç verilmesi ve muhasebe kaydı Matematik primler karşılığı ve muhasebe kaydı Ödenmiş primler karşılığı ve muhasebe kaydı Vakıf senedine göre özel amaçlı fonlar ve muhasebe kaydı Sosyal Yardım. Dayanışma Teşvik Fonu Yardımları ile Mahalli idareler Pay Gelirleri ve Muhasebe kayıtları Prim ve aidat gelirleri ve muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetler ve Bunlara ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetlerin Niteliği Vakıf senedinden kaynaklanan bedelsiz hizmetler Mevzuattan kaynaklanan bedelsiz hizmetler Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetler Tutarının Hesaplanması Bedelsiz hizmetin iktisadi işletmeden vakfa fatura edilmesi ve muhasebe kaydı" Bedelsiz hizmetin iktisadi işletmeden vakfa fatura dışında belge ile gönderilmesi ve muhasebe kaydı Bedelsiz hizmetin vakıfta nazım hesaplarda gösterilmesi ve izlenmesi İktisadi işletme Kurmaksızın, Amacı Kapsamında Faaliyette Bulunan Vakıflarda Muhasebe Özellikleri VAKIF ŞUBESİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vakıf Şubesine Özgü THP nında Kullanılan Hesaplar Merkezden Şubeye Malvarlığı (Sermaye) Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Kuruluşta şubeye nakit malvarlığı (sermaye) tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubede malvarlığı (sermaye) artırımına ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye duran varlık tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye tahsis edilen duran sabit varlıklardaki tahsisin geri alınması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Şube Merkez Cari Hesap işlemleri ve Muhasebe Kayıtları Şubeden merkezde nakit sağlanmasına ilişkin muhasebe kayıtları Şubede Alınan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları Şubede Yapılan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları 251

10 6.5 Şubede Çalışan Personel için Kıdem Tazminatı Ayrılması Durumu Şubede Gelir ve Gider Artanı Gelir artanının hesaplarda gösterilmesi Gelir artanının vakıf merkezine aktarılması Gelir artanının kesin bütçede gösterilmesi Gider artanının durumu Şubeye Kayıtlı Duran Varlık Amortismanı ve Muhasebe Kayıtları Şubede Başlıca KDV Uygulamaları ve Muhasebe Kayıtları Vakıf Şubesinde Özellik Gösteren Diğer Muhasebe Kayıtları VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER THP nında Vakıf iktisadi işletmelerine Özgü Kullanılan Hesaplar Vakıf iktisadi işletmesine Sermaye Tescili Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen nakit sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen ayni sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakıf iktisadi işletmesine Kullanılmak Üzere Taşınmaz ve Diğer Duran Varlık Tahsisi Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığı ile ilgili muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıklara ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın Ayni Sermaye Olarak Tescil Ettirdiği Duran Varlıklarda Amortisman ve Muhasebe Kayıtları Sermaye olarak tescil edilmiş duran varlıkların amortismanının iktisadi işletmede ayrılmasının vergi yararları Sermaye olarak tescil edilmiş duran varlıkların amortismanın iktisadi işletmede ve vakıfta ayrılmaması Vakfın (Kullanılmak Üzere) Tahsis Ettiği Duran Varlıklarda Kira, Amortisman ve Bunlara ilişkin Muhasebe Kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için amortismanın vakıfta ve iktisadi işletmede ayrılmaması iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar İçin vakıfta amortisman ayrılması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için iktisadi işletmede amortisman ayrılmasının tartışılması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için iktisadi işletmeden kira talep edilmesinin tartışılması ve muhasebe kayıtları Vakıf İktisadi işletmesine Taşınmaz ve Diğer Duran varlık Tahsisi iptali Vakıftan iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakıftan İktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz varlıkların tahsisinin iptali (vakfa iadesi) ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise; iktisadi işletmede amortisman ayrılmış İse; Vakıftan İktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıkların tahsisinin iptali (vakfa iadesi) ve muhasebe

11 kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise; iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise; Vakıftan iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Duran Varlıkların Satışı İktisadi işletmeye tahsis edilen duran malvarlığının iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran malvarlığın, iktisadi işletmeden geri verilerek vakıfta satılması ve buna İlişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tescil Edilen Duran Malvarlığın Satılmasına ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye Aktarılan Nakdi Bağış ve Yardımlar/Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye aktarılan şartsız nakdi bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye aktarılan şartlı nakdi bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Vakıftan İktisadi işletmeye Bedelsiz Aktarılan Ayni Bağış Yardımların Durumu ve Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye Bedelli Mal Aktarımları ve Muhasebe Kayıtları iktisadi işletmeden Vakfa Yapılan Satışların Niteliği ve Muhasebe Kayıtları Vakıf amaçlarına uygun, iktisadi işletmeden vakfa hizmet satışlarının niteliği ve muhasebe kayıtları Vakıf amaçlarına uygun iktisadi işletmeden vakfa mal satışlarının niteliği ve muhasebe kayıtları Vakıf iktisadi işletmesinde Transfer Fiyatlandırması Vakıf iktisadi işletmesinde KDV Vergi muafiyeti olan vakfa ait iktisadi işletmede KDV uygulaması Vergi muafiyeti olmayan vakfa ait İktisadi işletmede KDV uygulaması KDV tevkifatı ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede Bedelsiz Verilen Hizmetler ve Muhasebe Kayıtları Bedelsiz hizmetin vakfa fatura edilmesi Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğine göre bedelsiz verilen sağlık hizmetlerinin niteliği ve muhasebe kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar yönetmeliğine göre bedelsiz verilen eğitim hizmetlerinin niteliği ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede indirimli Verilen Hizmetlerinin Niteliği ve Muhasebe Kayıtları iktisadi işletme Net Karının Vakfa intikali ve Muhasebe Kayıtları Vakıf iktisadi işletmesinde Maliyet Muhasebesi Vakıf iktisadi işletmesinde Diğer Muhasebe Kayıtları VERGİDEN MUAF VAKIFLAR, MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vergiden Muaf Vakıf Kavramı ve Amaç Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasında Aranan Koşullar Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul Vakıflarda Vergi Muafiyetinin Devamı için Aranan Koşullar Vergi Muafiyeti Olan Vakıflarda Vergi Avantajları Vergiden Muaf Vakıflarda Alınan Şartlı Bağışlar Vakıf Tarafından iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Taşınmaz ve Diğer Duran Mal varlığının Satışı Vakıf Tarafından iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Taşınmaz ve Diğer Duran Mal varlığının Geri

12 Alınması Vergiden Muaf Vakıflarda Resmi Senet Değişikliği Maliye Bakanlığına gönderilecek finansal tablolar ve raporlar Vergiden Muaf Vakıflarda Finansal Tablolar Vergiden Muaf Vakıflarda Bütçe Vergiden Muaf Vakıflarda Denetim Özelliği Vergiden Muaf Vakıflarda, Vakıf Gelirlerinin Üçte ikisinin Vakıf Amaçlarına Harcanmasının Hesabı ve Denetimi Vergiden Muaf Vakıflarda Fon Oluşturulması Vergiden Muaf Vakıflarda, Vergi Muafiyeti Şartlarının Devam Ettiğine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu Vergiden Muaf Vakıflarda, Vergi Muafiyetinin Kaldırılması VERGİDEN MUAF VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME VE MUHASEBE KAYITLARI Vergiden Muaf Vakfa Ait İktisadi işletme Kavramı Kurumlar Vergisi istisnasından Yararlanan iktisadi işletmeler Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde Diğer Vergi Avantajları Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde Finansal Tablolar Vergiden Muaf Vakfa Ait İktisadi işletmelerde Bütçe Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde KDV Uygulaması KDV istisnasından yararlanma olduğu durumda uygulama ve muhasebe kayıtları KDV istisnasından yararlanma olmadığı durumda uygulama ve muhasebe kayıtları Amaç kapsamındaki satışlarda KDV İstisnasında tercih KDV istisnasından Yararlanan Vakıf iktisadi işletmesinde KDV ye ilişkin Başlıca Sorunlar iktisadi işletmeye sermaye olarak tescil edilmiş olan taşınmaz ve diğer duran varlıkların satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan taşınmaz diğer duran varlık satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Hurda, eski demirbaş satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Mal /ilk madde alım iadelerinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları 2^> Giderleştirilen alımların iadesinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Hizmet alım iadelerinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Vakıf senedindeki amaç dışı mal/ilk madde/hizmet satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye bedelsiz verilen malların (ayni bağış ve yardımların) satışı durumu ve muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye bedel karşılığı verilen malların (ayni bağış ve yardımların) satışı durumu ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeden vakfa verilen hizmetler için fatura düzenlenmesi ve muhasebe kayıtları KDV tevkifatı ve muhasebe kayıtları SONUÇ YARARLANILAN YAYINLAR Kitaplar Makaleler Tezler 307

13 11.4 Kanunlar Yönetmelikler, tüzükler, tebliğler, genelgeler internet Kaynakları Diğer Kaynaklar EKLER 311 EK: 1 HESAP PLANI 311 EK: 2 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FORMLARI 334 EK: 3 VERGİ MUAFİYETİ OLAN VAKIFLAR LİSTESİ 360

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Doç. Dr. ERKAN AYDIN GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ 1.1.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı