02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ Vakıflara ilişkin Genel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ 1 01. Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ 4 1.01 Vakıflara ilişkin Genel"

Transkript

1 02. İÇİNDEKİLER 2. içindekiler 3. Kısaltmalar 1 VAKIFLAR MUHASEBESİ 1 GİRİŞ Önsöz 1 l.vakiflara GENEL BAKIŞ Vakıflara ilişkin Genel Bilgiler Vakfın Tanımı, Özellikleri Vakfın Amaçları Atatürk ve Vakıflar Vakıf Duası, Vakıf Bedduası Vakıfların Tarihi Gelişimi Günümüzde Vakıflara Genel Bakış Vakıfların Evrimi Vakıflarla ilgili Bazı Kavramlar Türk Medeni Kanunundan Önce Kurulmuş Vakıflar Mahiyetleri Bakımından Mülkiyetleri Bakımından idareleri Bakımından Kullanım Şekilleri (işletilmeleri) Bakımından Türk Medeni Kanununa Göre Kurulmuş Vakıflar: Yeni Vakıflar Beşeri ve Sosyal Sermaye Vakıflar ve Dernekler Vakıflarda Üyelik Sorunu Vakıflar Mevzuatı Vakıflar kanunu Vakıflar Yönetmeliği, Tüzükler, Genelgeler Diğer ilgili Kanunlar, Mevzuat Vakıflar Kanunumuzun Çağdaşlığı Vakfın Kuruluşu Kanunla Kurulmuş Vakıfla Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar Vakıf Senedi Vakfın Tescili, Merkezi Sicil, ilan Vakıf Senedinin Değiştirilmesi Vakfın Organları Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler Vakıf Organlarının Sorumlulukları Vakıf Yönetim Organının Görevden Alınması Vakfın Temsil ve ilzamı: Vakıf Şubesi 27

2 1.20 Vakfın Temsilcilik Açması Vakfa Özgülenen Malvarlığı (Sermaye) Vakıf Malvarlığının (Sermayesinin) Artırılması Vakıf Malvarlığının Satılması, Değiştirilmesi Vakıf Mallarının Kamulaştırılması Bir Vakfın, Başka Bir Vakfa Kurucu Olabilirliği Bir Vakfın, Başka Bir Vakfa Katkısı Bir Vakfın Şirket Kurması, Kurulmuş Şirkete Ortak Olması, Kooperatife Ortak Olması Vakıfların Birleşmesi Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesindeki Vakıflarda Görevlendirme ve Diğer Düzenlemeler: Vergi Mevzuatının Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Ticaret Kanunu'nun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sosyal Güvenlik Kanununun, iş Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Vakıfları ilişkin Düzenlemeleri Özel Öğretim Kurumları Kanununun Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Diğer Mevzuatın Vakıflara ilişkin Düzenlemeleri Yüksek Öğretim Mevzuatı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilişkilerine Dair Kanun Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu icra iflas Kanunu Bağış Toplama Kanunu Vakıf Gelirleri Bağış Yardım Gelirleri Bağış Yardım Kabulü Bağış Yardım Toplama Bağış Yardım Gelirlerinin Sınıflandırılması Şarta bağlılık açısından sınıflama Şartlı bağışlar: Şartsız bağışlar: Nakde bağlılık açısından Nakdi bağış yardımlar: Ayni bağış yardımlar: Hizmet olarak alınan bağış yardımlar: Mülkiyet ve intifa açışından Mülkiyet hakkı ile birlikte bağış intifa hakkı bağışı: Kuru mülkiyet hakkı bağışı: Bağışçının ölümden sonra hakkın geçmesi şeklinde bağış: Gelire tasarruf hakkı açısından (Nakdi veya ayni varlığın) Sadece gelirin bağışlanması: (Nakdi veya ayni varlığın) Tüm tasarrufların bağışlanması: Vakıf Gelirlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu Menkul sermaye iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu iştirak kazançlarının (temettü, iştirak hisse kazançları) vergi mevzuatı karşısındaki durumu

3 Diğer menkul sermaye kazanç ve iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu Gayri menkul sermaye iratlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu iktisadi işletmesinden elde edilen gelirlerin vergi mevzuatı karşısındaki Durumu Bağış alınan taşınmazların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Aynî bağış yardım gelirlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu Bazı bağış yardım gelirlerinin KDVK karşısındaki durumu Vakıfların Mal, Hizmet ve Duran Varlık Satış ve iadelerinin K DVK Karşısındaki durumu Hizmet Olarak Alınan Bağış Yardımlar ve Özellikleri Bağış Yardım Vaadi, Taksit ile Alınan Bağış Yardım Gelirleri ve Özellikleri Program Hizmet Gelirleri Kavramı Sosyal Faaliyet Gelirleri Kavramı ilişkisiz Gelirler Kavramı Vakıf Giderleri ve Harcamaları Vakıf Giderleri Vakıf Giderlerinin Sınıflandırılması Vakıf senedindeki amaç açısından: Vakıf amacına uygun giderler: Vakıf amacı dışındaki giderler: Bağış yardıma yönelik olup olmaması açısından: Bağış yardım giderleri: Şarta bağlı olma açısından Şartsız bağış yardım giderleri : Şartlı bağış yardım giderleri: Nakde bağlı olma açısından Nakdi bağış yardımlar Ayni bağış yardımlar Hizmet olarak verilen bağış yardımlar Vergi ilişkisi Açısından Vakıf gelirlerinden vergiye tabi olmayanlar Vakıf gelirlerinden vergiye tabi olanlar Eğitime katkı açısından Verilen burslar Burs dışı eğitime katkı giderleri Toplumda eğitim bilinçlendirmesine yönelik giderler Bağışın yurt dışı bağlantısı açısından Yurtiçinden sağlanan bağışlar Yurtdışından sağlanan bağışla Uluslar arası standartlar ve uygulamalar açısından Program hizmet giderleri (program services expenses) Bağış yardım toplama giderleri (fundraising expenses) Faaliyet giderleri (operations expenses) ilgisiz işletme giderleri (unrelated business expenses) Ortak giderler Ek kazanç işlemleri giderleri 55

4 1.49 Vakıf Amaçlarına Uygun Giderlerin incelenmesi: Bağış yardım giderleri Vakfa malvarlığı edinilmesi amacı ile yapılan giderler (harcamalar) Vakıfta mevcut malvarlığının değerini artırıcı giderler (harcamalar) Program hizmet giderleri Yasal Mevzuat Gereği Yapılan Amaca Uygun Giderler Sosyal Faaliyet Giderleri Vakıf Giderlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki durumu Yapılan bağış yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Yapılan aynî bağış yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu Program hizmet giderlerinin ve ilgisiz işletme giderlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu Kambiyo (kur farkı) Gelir ve Giderlerinin Özelliği Menkul Kıymetler Satış Karları ve Zararlarının Özelliği Vakıf yatırımları Vakfın malvarlığını artırıcı yatırımlar Yeni taşınmaz malvarlığı satın alma harcamaları: Yeni taşınmaz malvarlığı inşaat harcamaları Taşınmaz malvarlığının değiştirilmesi harcamaları Diğer duran varlıkların satın alınması harcamaları Vakıfta mevcut duran malvarlığının değerini artırıcı harcamalar Vakfa bağlı iktisadi işletmelere yatırımlar Bağlı ortaklıklar ve iştiraklere yatırımlar Finansal araçlara yatırımlar Vakıfların Denetimi Vakıflarda iç Denetim iç denetimin amacı iç denetim raporu iç denetimin kapsam iç denetimi yapabilecekler iç denetim raporunun geçerliği Vakıflarda Bağımsız Denetim, Dış Denetim Vakıflar genel müdürlüğü denetimi Maliye Bakanlığı denetimi Şube, Temsilcilik ve iktisadi işletmelerin Denetimi Vakıf Finansal Tablolarının Duyurulması Vakıflar Denetim Payı Vakıflarda Beyanname ve Bildirim Vakıfların Düzenlemesi Gereken Formlar Vakıf Kararları ve Karar Defterlerinin Yazılması Vakıf Varlıklarının Satılmasına ilişkin Düzenlemeler Vakıf taşınmaz malvarlığının satılması Vakıf taşınmaz malvarlığının değiştirilmesi Vakıf taşınmaz mallarının kamulaştırılması Vakfın taşınmaz dışındaki duran varlıklarının satışı 73

5 1.65 Vakıf Paralarının Bankaya Yatırılması Vakıfların Sona Ermesi VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ işletme Tanımı ve Özellikleri Vakıf İktisadi İşletmesinin Tanımı ve Özellikleri Vakfa ait (bağlı) iktisadi işletme Tüzel kişiliği olan vakıf iktisadi işletmesi Vakıf iktisadi işletmesi Oluşumu Karinesi Vakfa Ait iktisadi işletme Kurulması Vakfın Şirket Kurması, Ortak/Hissedar Olması Vakıftan İktisadi işletmesine Gelir Desteği Vakıf iktisadi işletmesinin Ticaret Kanunu Karşısındaki Durumu Vakıf iktisadi işletmesinin Kişiliği ve Sorumluluğu Vakıf iktisadi işletme Yönetim Kurulu, Temsilci ve imza Yetkisi Ticaret Siciline Tescil ve ilan Durumu Vakıf iktisadi işletmesine Sermaye Tescili iktisadi işletmede Sermaye Artırımı Vakıf iktisadi işletmelerinin Denetimi Vakıflar mevzuatı açısından denetim Vergi mevzuatı açısından denetim Vakfa Ait iktisadi işletmenin Taşınmaz Edinimi iktisadi işletmelerin Vergi Mevzuatı Karşısında Vergi Kişiliği Vakıf iktisadi işletmesi Borçlarına İlişkin Genel Sorumluluk iktisadi işletme Yönetim Organının Sorumluluğu Vakıf iktisadi işletmesinin Kamuya Olan Borçlarına ilişkin Sorumluluk Vakıf iktisadi işletmesinin diğer üçüncü kişilere olan borçlarına ilişkin sorumluluk İktisadi işletmeye ispat Edici Belge Düzeni iktisadi işletmede Ticari kar/zarar ve Mali kar/zarar, Net Kar iktisadi işletme Net Karının Kullanılması Vakıf iktisadi işletmesinin Finansal Tabloları iktisadi işletmenin bilançosu, gelir tablosu, ek mali tablolar iktisadi işletme bütçesi Birden fazla iktisadi işletmenin bulunması durumunda finansal tablolar: Konsolide finansal tablolar Şubeye bağlı iktisadi işletme durumu Vakıf iktisadi işletmesi ve Yüksek Öğretim Kurumu ilişkisi VAKIFLARDA HESAP İŞLERİ DÜZENİ Vakıflarda Hesap işleri Düzenine Genel Bakış Kar Amaçsız Kuruluşlarda Finansal Tablolara ilişkin Standartlar Vakıflarda Muhasebe Yöntemleri Nakit esasına dayalı muhasebe yöntem Tahakkuk esasına dayalı muhasebe yöntemi Yeniden düzenlenmiş nakit esasına dayalı muhasebe yöntemi Vakıfların Düzenlemeleri Gereken Finansal Tablolar Vakıflarda Bilançonun Düzenlemesi 98

6 Vakıflarda Gelir Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Faaliyetler Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Bütçe ve Kesin Bütçe Düzenlenmesi Vakıflarda Nakit Akışı Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda işlevsel Giderler Tablosunun Düzenlenmesi Vakıflarda Finansal Tablo Açıklamaları Vakıfların Duran Varlıklarında Amortisman tartışması Vakıf Varlıklarını Kayda Alma ve Değerleme Taşınmaz ve diğer duran varlıkları kayda alma ve değerleme Alınan ayni bağış yardımları kayda alma ve değerleme Hizmet olarak alınan bağış yardımları kayda alma ve değerleme Bilançodaki diğer varlıkları kayda alma ve değerleme Vakıf Yükümlülüklerinin Bilançoda Gösterilmesi Kıdem Tazminatının Finansal Tablolarda Gösterilmesi Yapılacak Bağış Yardımların Kayıt Zamanı Vakıflarda Finansal Tablolar Analizi Ülkemizde Vakıflarda Hesap işleri Düzeni Vakıflarda Tutulacak Defterler Vakıflarda Defter Tutma Bilanço esasına göre defter tutma işletme esasına göre defter tutma Vakıflarda Tutulacak Muhasebe Defterleri Bilanço esasına göre tutulacak defterler işletme esasına göre tutulacak defter Vakıflarda Tutulacak Diğer Defterler Vakıflarda ispat Edici Belgeler Defter ve Belgelerin Tasdiki Defter ve Belgelerin Saklanması Muhasebe Defterlerinin Yazılması Vakıflarda Tekdüzen Hesap Planı Vakıflarda Düzenlenecek Finansal Tabloların Özellikleri ve Örnekleri Vakıflarda Bilanço Örneği Vakıflarda Gelir Tablosu Örneği Vakıflarda Faaliyetler Tablosu Örneği Vakıflarda Nakit Akışı Tablosu Örneği Vakıflarda Bütçe Vakıflarda öngörülen bütçe Vakıflarda kesin bütçe Vakıflarda bütçe örneği Vakıflarda karşılaştırmalı bütçe Vakıflarda bütçe hazırlama yöntemleri Vakıf Malvarlığını Artırıcı Harcamalar ve Gider Bütçesi İlişkisi Vakıf Gelirlerinin, Vakıf Amaçlarına Harcanması Oranının İncelenmesi Vakıf Bütçesinde iktisadi işletme Net Karının Gösterilmesi Duran Varlık Satış Tutarının ve Karının Bütçe ilişkisi 144

7 3.25 Yatırım Aracı Menkul Kıymetlerin Satış Tutarının ve Karının Bütçe ilişkisi Fon Oluşturulması Vakıflarda Finansal Tabloların Konsolidasyonu Vakıf merkez ve şubelerinin finansal tablolarının konsolide edilmesi iktisadi işletmelerin finansal tablolarının konsolide edilmesi Finansal Tabloların Çatı konsolidasyonu iktisadi İşletme Kurmaksızın Amacı Kapsamında Faaliyette Bulunan Vakıflarda Hesap işleri Düzeni Vakıflarda Fon Muhasebesi VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE HESAP İŞLERİ DÜZENİ Vakıf iktisadi işletmesinde Defter tutma, Tutulacak Defterler, Belgeler Vakıf Şubesinin iktisadi işletme Kurması Vakıf iktisadi İşletmesi Hesap Planı Vakıf iktisadi İşletmesinde Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme Vakıf iktisadi işletmesinde Net karın Hesaplanması ve Vakfa Aktarılması Vakıf İktisadi işletmesinde Bütçe Vakıf iktsadi işletme öngörü bütçesinin hazırlanması Vakıf iktisadi işletmesinde Kesin Bütçenin Hazırlanması İktisadi işletme Finansal Tablolarının Konsolide Edilmesi Konsolide iktisadi işletme bilançosu Konsolide İktisadi işletme gelir toblosu VAKIF MERKEZİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vakıflara Özgü THP nında Kullanılması Gereken Hesaplar Vakfın Kuruluşuna ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen taşınmaz malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın kuruluşunda özgülenen diğer malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakıf Şubesine Sermaye (Malvarlığı) Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Kuruluşta şubeye nakit sermaye (malvarlığı) tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubede sermaye (malvarlığı) artırımına ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye duran varlık tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye tahsis edilen duran sabit varlıklardaki tahsisin geri alınması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye nakit tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeden nakit sağlanmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Sermaye (Malvarlığı) Tescili ve Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen nakit sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen ayni sermayeye (malvarlığına ) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığı ile ilgili muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıklara ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Malvarlığının Geri Alınmasına ilişkin Muhasebt Kayıtları

8 Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise: iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise: Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise: iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise: Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Duran Malvarlığının Satılmasına İlişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının, iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığının, iktisadi işletmeden geri alınarak vakıftan satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmazdan amortisman ayrılmamışsa: Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmazdan amortisman ayrılmışsa: iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının, iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran malvarlığının, geri alınarak vakıfta satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tescil Edilen Duran Malvarlığının Satılmasına ilişkin Muhasebe Kayıtları: Vakfın Mali Duran Varlık Yatırımlarına ilişkin Muhasebe Kayıtları Hisse senedi yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları iştirak yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları Bağlı ortaklık yatırımlarına ilişkin muhasebe kayıtları Alınan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları Alınan şartsız nakit bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Alınan şartlı nakit bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Mal olarak alınan şartlı ayni bağış yardımların muhasebe kayıtları Mal olarak alınan şartsız ayni bağış yardımların muhasebe kayıtları Duran varlık olarak alınan bağış yardımların muhasebe kayıtları Vaade bağlı olarak taksitlere veya vadeye bağlı olarak alınan bağış yardımların muhasebe kayıtları Ayni bağış alma vaadi ile alınan bağış yardımların muhasebe kaydı Sadece geliri bağış olan nakit finansmanların muhasebe kayıtları Sadece geliri bağış olan taşınmazla ilgili muhasebe kayıtları Tablo, koleksiyon, sanat eseri vb. varlık bağışlarlı ile ilgili muhasebe kayıtları Hizmet olarak alınan bağış yardımın muhasebe kayıtları: Yurtiçi ve Yurtdışı Mal, Mamul ve Hizmet Satışlarına ilişkin Muhasebe Kayıtları: Sosyal Faaliyet ve Diğer Faaliyet Gelirlerine ilişkin Muhasebe Kayıtları: Yapılan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları 203

9 Yapılan nakdi bağış ve yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı nakit bağış ve yardım gelirlerinin kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı ayni bağış ve yardım olarak alınan stokların vakıfta kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış ve yardım olarak alınan stokların vakıfta kullanılmasıyla yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış yardım olarak alınan stokların satışından gelir elde edilmesi durumuna ilişkin muhasebe kayıtları Şartsız ayni bağış yardımların vakfa ait iktisadi işletmeye aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtları Şartlı ayni bağış yardımlarının vakfa ait iktisadi işletmeye aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeden vakfa fatura edilen mal/hizmet bedellerine ilişkin muhasebe kayıtları Bağış yapma vaadi ile yapılan bağış yardımlara ilişkin muhasebe kayıtları Üyelere borç verilmesi ve muhasebe kaydı Matematik primler karşılığı ve muhasebe kaydı Ödenmiş primler karşılığı ve muhasebe kaydı Vakıf senedine göre özel amaçlı fonlar ve muhasebe kaydı Sosyal Yardım. Dayanışma Teşvik Fonu Yardımları ile Mahalli idareler Pay Gelirleri ve Muhasebe kayıtları Prim ve aidat gelirleri ve muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetler ve Bunlara ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetlerin Niteliği Vakıf senedinden kaynaklanan bedelsiz hizmetler Mevzuattan kaynaklanan bedelsiz hizmetler Vakfa Ait iktisadi işletmede Verilen Bedelsiz Hizmetler Tutarının Hesaplanması Bedelsiz hizmetin iktisadi işletmeden vakfa fatura edilmesi ve muhasebe kaydı" Bedelsiz hizmetin iktisadi işletmeden vakfa fatura dışında belge ile gönderilmesi ve muhasebe kaydı Bedelsiz hizmetin vakıfta nazım hesaplarda gösterilmesi ve izlenmesi İktisadi işletme Kurmaksızın, Amacı Kapsamında Faaliyette Bulunan Vakıflarda Muhasebe Özellikleri VAKIF ŞUBESİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vakıf Şubesine Özgü THP nında Kullanılan Hesaplar Merkezden Şubeye Malvarlığı (Sermaye) Tahsisine ilişkin Muhasebe Kayıtları Kuruluşta şubeye nakit malvarlığı (sermaye) tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubede malvarlığı (sermaye) artırımına ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye duran varlık tahsisine ilişkin muhasebe kayıtları Şubeye tahsis edilen duran sabit varlıklardaki tahsisin geri alınması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları Şube Merkez Cari Hesap işlemleri ve Muhasebe Kayıtları Şubeden merkezde nakit sağlanmasına ilişkin muhasebe kayıtları Şubede Alınan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları Şubede Yapılan Bağış ve Yardımların Muhasebe Kayıtları 251

10 6.5 Şubede Çalışan Personel için Kıdem Tazminatı Ayrılması Durumu Şubede Gelir ve Gider Artanı Gelir artanının hesaplarda gösterilmesi Gelir artanının vakıf merkezine aktarılması Gelir artanının kesin bütçede gösterilmesi Gider artanının durumu Şubeye Kayıtlı Duran Varlık Amortismanı ve Muhasebe Kayıtları Şubede Başlıca KDV Uygulamaları ve Muhasebe Kayıtları Vakıf Şubesinde Özellik Gösteren Diğer Muhasebe Kayıtları VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİNDE MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER THP nında Vakıf iktisadi işletmelerine Özgü Kullanılan Hesaplar Vakıf iktisadi işletmesine Sermaye Tescili Kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen nakit sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tescil edilen ayni sermayeye (malvarlığı) ilişkin muhasebe kayıtları Vakıf iktisadi işletmesine Kullanılmak Üzere Taşınmaz ve Diğer Duran Varlık Tahsisi Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığına ilişkin muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz malvarlığı ile ilgili muhasebe kayıtları Vakfa ait iktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıklara ilişkin muhasebe kayıtları Vakfın Ayni Sermaye Olarak Tescil Ettirdiği Duran Varlıklarda Amortisman ve Muhasebe Kayıtları Sermaye olarak tescil edilmiş duran varlıkların amortismanının iktisadi işletmede ayrılmasının vergi yararları Sermaye olarak tescil edilmiş duran varlıkların amortismanın iktisadi işletmede ve vakıfta ayrılmaması Vakfın (Kullanılmak Üzere) Tahsis Ettiği Duran Varlıklarda Kira, Amortisman ve Bunlara ilişkin Muhasebe Kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için amortismanın vakıfta ve iktisadi işletmede ayrılmaması iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar İçin vakıfta amortisman ayrılması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için iktisadi işletmede amortisman ayrılmasının tartışılması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran varlıklar için iktisadi işletmeden kira talep edilmesinin tartışılması ve muhasebe kayıtları Vakıf İktisadi işletmesine Taşınmaz ve Diğer Duran varlık Tahsisi iptali Vakıftan iktisadi işletmeye tahsis edilen nakit malvarlığının geri alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları Vakıftan İktisadi işletmeye tahsis edilen taşınmaz varlıkların tahsisinin iptali (vakfa iadesi) ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise; iktisadi işletmede amortisman ayrılmış İse; Vakıftan İktisadi işletmeye tahsis edilen diğer duran varlıkların tahsisinin iptali (vakfa iadesi) ve muhasebe

11 kayıtları iktisadi işletmede amortisman ayrılmamış ise; iktisadi işletmede amortisman ayrılmış ise; Vakıftan iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Duran Varlıkların Satışı İktisadi işletmeye tahsis edilen duran malvarlığının iktisadi işletmede satılması ve buna ilişkin muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye tahsis edilen duran malvarlığın, iktisadi işletmeden geri verilerek vakıfta satılması ve buna İlişkin muhasebe kayıtları Vakfa Ait iktisadi işletmeye Tescil Edilen Duran Malvarlığın Satılmasına ilişkin Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye Aktarılan Nakdi Bağış ve Yardımlar/Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye aktarılan şartsız nakdi bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye aktarılan şartlı nakdi bağış ve yardımların muhasebe kayıtları Vakıftan İktisadi işletmeye Bedelsiz Aktarılan Ayni Bağış Yardımların Durumu ve Muhasebe Kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye Bedelli Mal Aktarımları ve Muhasebe Kayıtları iktisadi işletmeden Vakfa Yapılan Satışların Niteliği ve Muhasebe Kayıtları Vakıf amaçlarına uygun, iktisadi işletmeden vakfa hizmet satışlarının niteliği ve muhasebe kayıtları Vakıf amaçlarına uygun iktisadi işletmeden vakfa mal satışlarının niteliği ve muhasebe kayıtları Vakıf iktisadi işletmesinde Transfer Fiyatlandırması Vakıf iktisadi işletmesinde KDV Vergi muafiyeti olan vakfa ait iktisadi işletmede KDV uygulaması Vergi muafiyeti olmayan vakfa ait İktisadi işletmede KDV uygulaması KDV tevkifatı ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede Bedelsiz Verilen Hizmetler ve Muhasebe Kayıtları Bedelsiz hizmetin vakfa fatura edilmesi Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğine göre bedelsiz verilen sağlık hizmetlerinin niteliği ve muhasebe kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar yönetmeliğine göre bedelsiz verilen eğitim hizmetlerinin niteliği ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmede indirimli Verilen Hizmetlerinin Niteliği ve Muhasebe Kayıtları iktisadi işletme Net Karının Vakfa intikali ve Muhasebe Kayıtları Vakıf iktisadi işletmesinde Maliyet Muhasebesi Vakıf iktisadi işletmesinde Diğer Muhasebe Kayıtları VERGİDEN MUAF VAKIFLAR, MUHASEBE KAYITLARI VE ÖRNEKLER Vergiden Muaf Vakıf Kavramı ve Amaç Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasında Aranan Koşullar Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul Vakıflarda Vergi Muafiyetinin Devamı için Aranan Koşullar Vergi Muafiyeti Olan Vakıflarda Vergi Avantajları Vergiden Muaf Vakıflarda Alınan Şartlı Bağışlar Vakıf Tarafından iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Taşınmaz ve Diğer Duran Mal varlığının Satışı Vakıf Tarafından iktisadi işletmeye Tahsis Edilen Taşınmaz ve Diğer Duran Mal varlığının Geri

12 Alınması Vergiden Muaf Vakıflarda Resmi Senet Değişikliği Maliye Bakanlığına gönderilecek finansal tablolar ve raporlar Vergiden Muaf Vakıflarda Finansal Tablolar Vergiden Muaf Vakıflarda Bütçe Vergiden Muaf Vakıflarda Denetim Özelliği Vergiden Muaf Vakıflarda, Vakıf Gelirlerinin Üçte ikisinin Vakıf Amaçlarına Harcanmasının Hesabı ve Denetimi Vergiden Muaf Vakıflarda Fon Oluşturulması Vergiden Muaf Vakıflarda, Vergi Muafiyeti Şartlarının Devam Ettiğine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu Vergiden Muaf Vakıflarda, Vergi Muafiyetinin Kaldırılması VERGİDEN MUAF VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME VE MUHASEBE KAYITLARI Vergiden Muaf Vakfa Ait İktisadi işletme Kavramı Kurumlar Vergisi istisnasından Yararlanan iktisadi işletmeler Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde Diğer Vergi Avantajları Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde Finansal Tablolar Vergiden Muaf Vakfa Ait İktisadi işletmelerde Bütçe Vergiden Muaf Vakfa Ait iktisadi işletmelerde KDV Uygulaması KDV istisnasından yararlanma olduğu durumda uygulama ve muhasebe kayıtları KDV istisnasından yararlanma olmadığı durumda uygulama ve muhasebe kayıtları Amaç kapsamındaki satışlarda KDV İstisnasında tercih KDV istisnasından Yararlanan Vakıf iktisadi işletmesinde KDV ye ilişkin Başlıca Sorunlar iktisadi işletmeye sermaye olarak tescil edilmiş olan taşınmaz ve diğer duran varlıkların satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeye kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan taşınmaz diğer duran varlık satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Hurda, eski demirbaş satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Mal /ilk madde alım iadelerinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları 2^> Giderleştirilen alımların iadesinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Hizmet alım iadelerinde KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Vakıf senedindeki amaç dışı mal/ilk madde/hizmet satışlarında KDV uygulaması ve muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye bedelsiz verilen malların (ayni bağış ve yardımların) satışı durumu ve muhasebe kayıtları Vakıftan iktisadi işletmeye bedel karşılığı verilen malların (ayni bağış ve yardımların) satışı durumu ve muhasebe kayıtları iktisadi işletmeden vakfa verilen hizmetler için fatura düzenlenmesi ve muhasebe kayıtları KDV tevkifatı ve muhasebe kayıtları SONUÇ YARARLANILAN YAYINLAR Kitaplar Makaleler Tezler 307

13 11.4 Kanunlar Yönetmelikler, tüzükler, tebliğler, genelgeler internet Kaynakları Diğer Kaynaklar EKLER 311 EK: 1 HESAP PLANI 311 EK: 2 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FORMLARI 334 EK: 3 VERGİ MUAFİYETİ OLAN VAKIFLAR LİSTESİ 360

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2015 A. Murat YILDIZ - Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Erhan YALÇIN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. BÖLÜM VAKIF HAKKINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA

Detaylı

Kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi İlişkisi. Engin ÖZDEN* Vergi Muhasebe

Kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi İlişkisi. Engin ÖZDEN* Vergi Muhasebe Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar ve Vergi İlişkisi Engin ÖZDEN* ÖZET S ivil toplum kuruluşları olan derneklerden kamu yararına çalışanlara, vakıflardan

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; nakit akış tablolarına ilişkin

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı