Bahsi geçen süreç kapsamında dikkate alınması gereken önemli faktörler ve uygulama yöntemleri aşağıdaki gibidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bahsi geçen süreç kapsamında dikkate alınması gereken önemli faktörler ve uygulama yöntemleri aşağıdaki gibidir."

Transkript

1 Değerli Tedarikçimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortağımız olan Siemens AG'nin kuralları gereği, fırmamıza gelen faturaların muhasebeleştirilmesi, takibi ve vadesinde ödenmesi süreci ile ilgili olarak aşağıdaki süreçleri bilginize sunarız. Sizlerden gelen/gelecek olan matbu faturalar Siemens AŞ. Fatura tarama servisinde tarama ("scanning U ) işleminden geçirilerek dijitalortama aktarılmakta ve fatura kayıt, takip ve ödeme otomasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu sayede faturalarınız daha hızlı işleme alınmakta, ödeme ve mutabakat süreci kalitesi ve hızı artmaktadır. Bahsi geçen süreç kapsamında dikkate alınması gereken önemli faktörler ve uygulama yöntemleri aşağıdaki gibidir. 1. Faturaların Vergi Usul Kanununda belirtilen sürelere uygun olarak düzenlenmesi ve Siemens A.Ş.' ye kısa sürede gönderilmesi Vergi Usul Kanunu madde 231 faturanın nizamını açıklamaktadır. Bu maddede "Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içerisinde düzenlenir. 7 günlük sürenin bir sonraki ay içinde sona ermesi durumunda, faturanın teslimin yapıldığı ayın sonuna kadar düzenlenmesi gerekmektedir. (Örneğin malın teslimi 30 Mart'ta yapılmış ise faturanın KDV beyanı açısından 31 Mart olarak düzenlenmesi gerekmektedir.) Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır" denmektedir. Faturalar bu maddeye uygun olarak düzenlenmeli ve kısa süre içerisinde Siemens Muhaberat / Fatura Teslim birimine ulaştırılmalıdır. San. ve Tic. A.ş. Bunun yanı sıra, Siemens AS. 421 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında olup, 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle e-fatura sistemine gecmistir. Tebliğde bildirildiği üzere elektronik fatura uygulamasına dahilolma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler, düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 433 numaralı VUK Genel Tebliğ ile e-fatura mükelleflerinin uygulamaya zorunlu geçiş tarihi olarak bildirilmiştir. Bu sebeple, şirketiniz de eğer tebliğ kapsamında ise tarihinden itibaren sizlerden sadece elektronik fatura kabul edebileceği unutulmamalıdır. Tebliğ kapsamında, devlet firmalara ticari faturayı reddetme hakkını vermiştir ancak temel faturayı reddetme hakkı vermemiştir. Siemens AŞ. tarafından kabul görmeyecek olan temel faturalar da red imkanı bulunmadığı için kayda alınıp, iade fatura düzenlenme gerekliliğine sebep olmaktadır. Bu sebeple Siemens A.Ş.'ye sadece ticari fatura düzenlernenizi, eğer temel fatura kesrnek isterseniz satınalma partnerlerinizle mutabık kalarak fatura düzenlenmenizi rica ederiz. 2. Faturaların Siemens A.Ş.'de aşağıda belirtilen tek adrese gönderilmesi Mevcut durumda, tedarikçilerimiz faturalarını Siemens AŞ. bünyesindeki çeşitli birim ve adreslere göndermektedir. Yurtiçi tedarikçilerimizden yaptığımız satın almalar sonucunda Siemens AŞ.'ye gönderilen faturaların şirketimiz içerisinde dolaşımında aksaklıklar olduğu ve bazı faturaların maalesef 1/6

2 muhasebe kayıtlarına alınamayarak ödenemediği görülmektedir. Bu sebeple faturaların Muhasebe'ye ulaşması ve muhasebeleşmesi gecikmektedir. Muhasebeleşme sürecindeki gecikmeler ve aksamalar KDV beyannamesinin hatalı olması ve stopaj ödeme gecikmeleri, BS beyannamesinin hatalı olması, maliyetlerin eksik veya hatalı oluşması, ödeme işlemlerinin gecikmesi, mutabakat sorunları oluşturmakta ve düzeltme mecburiyeti doğurmaktadır. Tedarikçilerimize yapılan ödemelerin, zamanında ve düzenli yapılabilmesi ve daha verimli bir bilgi alışverişi için, tüm faturaların sadece aşağıda belirtilen adrese gecikmeksizin gönderilmesi zorunludur. Bu sebeple tedarikçilerimizin faturalarını aşağıdaki adrese fatura (mal ve hizmet alımı faturaları, malzeme ekinde gelen faturalar, irsaliyeli faturaların t.nüshası (malzeme ekinde irsaliyeli faturanın 1.nüshasının gönderilmemesi gereklidir), dekontlar, ödeme alındı belgeleri gibi) olduğu da belirtilerek göndermelerinin sağlanmasını rica ederiz. Aksi durumlarda faturalarınızın ödenmesinde aksaklıklar kaçınılmaz olacaktır. Siemens A.Ş. fatura gönderim adresi: Siemens Sanayi ve Ticaret AŞ. Muhaberat i Fatura Teslim Yakacık Cad. No:111, Kartal, istanbul 3. Faturaların kanunda belirtilen ve Siemens A.Ş. fatura kabul standartları şekil şartlarına göre düzenlenmesi Vergi usul kanununun 230. maddesi faturanın şekil şartlarını belirlemektedir. Buna göre; Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası, Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası (fatura üzerindeki ıslak imzaların söz konusu bilgilerin üzerinde yer almaması gerekmektedir.) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası, (Siemens AŞ. merkez ve 3 şube olarak faaliyet göstermektedir. Düzenleyeceğiniz faturalarda merkez ve şube ayrımlarını aşağıda yazılı olan isimleri ve adresleri dikkate alarak hazırlamanızı ve tüm faturalarınızı yukarıda belirtilen adrese göndermenizi rica ederiz) Siemens San. Ve Tic. A.Ş. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş, Yakacık Cad. No: Kartall istanbul Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Vergi No: Gebze AR-GE Merkezi Şubemiz ile ilgili faturalarınızı; Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş, - Teknokent Şubesi Gebze AR-GE Merkezi GOSB 1000 Cad. 13.Sok. No: Kat Gebze i Kocaeli Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Vergi No: /6

3 Ankara Teknokent Subemiz ile ilgili faturalarınızı; Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş, - ODTÜ Teknokent Silikon Bina Kat:1 No:1 ODTÜ Teknokent Şubesi Ankara Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Vergi No: S4 Irak Subemiz ile ilgili faturalarınızı; Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş, - Irak Şubesi Ishtar Hotel, Saadoun Street, Baghdad, Irak Malın, hizmetin veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı (Satınalma Sipariş mektubunda tanımlandığı şekli ile) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, bulunması gerekmektedir. Bunlara ek olarak Siemens AŞ. fatura şekil standartları aşağıda belirtilmiştir. Bu standartlara uyulması; faturalarınızın hızlı işleme alınarak ödeme ve mutabakat süreç kalitesinin ve hızının artmasını sağlayacaktır. Faturanın üzerinde Siemens AŞ. Satınalma Sipariş mektubunda talep edilen bilgilerin mutlaka yer almalıdır. Örneğin: -< Sipariş Numarası: , -< Sipariş pozisyonu: 10, 20, 30 -< ilgili Satınalma Sipariş Sorumlusu -< Mal veya Hizmetin tanımı Fatura içeriği birden fazla Satınalma Siparişine ait ise faturadaki her pozisyona ilişkin Satınalma Sipariş Numarası ve ilgili pozisyonu belirtilmelidir, Siemens AŞ. satınalma siparişlerine yapılacak kısmi sevkiyatlarda faturadaki her pozisyona ilişkin Satınalma Sipariş Numarası ve ilgili pozisyonu belirtilmelidir, Fatura e-fatura ise Satınalma Sipariş Numarası'nın Gelirler idaresi Başkanlığı'nın (GIB) belirlemiş olduğu ORDER_REF_ID alanına yazılması gerekmektedir (teknik görüntü aşağıda). E-fatura içeriği birden fazla Satınalma Siparişine ait ise ve/veya kısmi sevkiyat yapılıyorsa, ORDER_REF_ID alanına yazılacak Satınalma Sipariş Numarası'nın yanında e-faturadaki her pozisyona ilişkin diğer Satınalma Sipariş Numaraları ve ilgili pozisyonları belirtilmelidir. 3/6

4 OrderReference EletNnlMW Ku m K.rdj~it.ıeri Zorunluııı -I~... r~ c:ıs ID. o. ı i.: ~~~~;~it~i~;~;~ S ~. Ku mm örnek <eae:otdt<ıı.f_.> <tbc:lo' U)4S</ çbc:lo> o«bc,luuefnıe> l</tbc:luueo;ale> </t.tc,ofdetrefe.tıtmo Sipariş numarası bulunmayan, farklı siparişe ait numara bulunan veya kısmi faturalarda sipariş pozisyon numaraları bulunmayan faturaların sistemde tanımlanamamasına sebep olmaktadır. Bu durumlarda ödemeniz gerçekleşmeyecektir. Faturaların elle düzenlenmeyip, daktilo i yazıcı çıktısıolarak tanzim edilmesi, Yabancı para biriminde faturalama yapılıyorsa faturalama para birimi ve faturalama kurunun belirtilmesi (e-fatura ise faturalama kurunu e-faturanın not alanına yazılması), (385 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yurtiçinde yer alan firmalann kendi aralannda yabancı para biriminde düzenledikleri faturalarda, yabancı para birimi tutan ve Türk para birimi tutan, fatura üzerinde yer almak zorundadır. Yabancı para biriminde düzenlenen faturada, Türk para birimi tutan karşılığı bulunmaması usule ve şekle eykırı olup, vergi dairesi tarafından usulsüzlük cezasına tabi tutulmakta ve ilgili fatura hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.) KDV, stopaj ve diğer vergilerin oran ve tutarlarının belirtilmesi, ihraç kayıtlı kesilen faturalarda KDV teslimi bilgisinin yer alması (e-fatura ise e-faturanın not alanına KDV teslim bilgisinin "3065 SAYILI KANUN HÜKÜMLERiNE GÖRE ihraç EDiLMEK ŞARTıYLA TESliM EDiLDiGiNDEN DOLAYı KDV TAHSiL EDiLMEMiŞTiR" cümlesiyle yazılması) Tevkifat ve tevkifat oranlarının (2/10,5/10,7/10 ve 9/10 vb.) faturada belirtilmesi gerekmektedir. Siemens Tic. Ve San. A.Ş. mali dönemi Özel hesap dönemidir. Dönemsellik ilkesi gereği teslimlerin ilgili döneminde faturaya konu edilmesi gerekmektedir. 4. BS/BA formlarının doldurulması ve mutabakatı (Açıklama) Bilindiği üzere BSIBA formları belirli tutar üzeri için aylık olarak maliyeye raporlanmaktadır. Tedarikçi ve müşteriler arasında doğru ve sağlıklı olarak mutabakatıarın yapılması maliye ile karşılıklı olarak yaşanacak sorunları azaltacaktır. BSIBA bildirimleri için sistemde yer alan vergi no bilgilerinin doğru olması gerekmektedir. Vergi no hatası olduğunda maliyenin sistemi bu formların onayına izin vermemektedir. Bu nedenle LTD'den 4/6

5 AŞ'ye dönüşen firmaların vergi no değişlikli olduğunda yeni cari hesap açılmalı ve mevcut bilgilerde hatalı girişler için gerekli düzeltmelerin sistemde yapılması gerekmektedir. Mutabakat işlemleri için aşağıdaki e-posta adresinden Muhasebe bölümüne ulaşabilirsiniz. 5. Siemens A.Ş. ödeme standartları Siemens AŞ., teslimatçılarına her hafta önceden ilan ettiği günlerde, vadesi o gün dolan faturalar için, (mevcut durumda SALI günleri) otomatik olarak ödeme yapar. Siemens AŞ. olarak yabancı para biriminde yapılan ödemeler, tarihinden itibaren ödeme yapılan tarihte geçerli olan TCMB satış kuru (bir önceki gün saat da belirlenmiş olan) alınarak kayıt edilmektedir. (Örneğin tarihinde yapılan ödemenin kuru tarihinde saat 15.30'dan sonra yayınlanmış kurdur) Sizlere iletilen sipariş emirlerini muhakkak FiYAT, SEVK TARiHi ve MiKTAR bilgilerini kontrol ederek teyit ediniz. Özellikle FiYAT bilgisinde bir yanlışlık varsa veya bir değişiklik olacaksa bunu fatura düzenlemeden önce stratejik satınalma yetkililerimize bildirmenizi önemle rica ederiz. Bilgi verilmeden kesilen faturaların ödemesinde gecikmeler yaşanabileceği gibi ödeme yapılmaması da söz konusu olacaktır. Ödeme günlerinde yapılacak olan ödemelere istinaden, ödeme tutar ve fatura bilgileri teslimatçılara e- mail ile bildirilmektedir. Bu sebeple ödeme bilgilerinizin gönderileceği adresinizin Siemens AŞ. kayıtlarında güncelolması önem taşımaktadır. Faturalarınızın ödemelerinde Siemens AŞ sisteminde kayıtlı bulunan banka bilgileriniz kullanılmakta olup, faturaların üzerinde bildirilen banka bilgileri dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple faturalama yaparken Siemens AŞ.'ye daha önce bildirdiğiniz hesapları kontrol etmeniz herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili satınlama partneriniz ile görüşerek Banka bilgilerinizi güncelletmenizi rica ederiz. Ödemelerimiz fatura para birimi üzerinden yapılmaktadır, faturalarınızı kayıtlı bilgilerinizin dışında bir döviz cinsi ile hazırlanması durumunda banka bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Tedarikçi bilgilerinizin doğru ve güncelolması ödeme işlemlerinin zamanında ve doğru olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır. Güncellemeleriniz için Siemens AŞ.'deki rica ederiz. satınalma partnerinize gerekli bilgileri zamanında iletmenizi Yukarıda belirtilen standartlar, fatura muhasebeleşme ve ödeme işlemlerinin mümkün olan en hızlı ve doğru şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu sebeple süreçlerimizde en yüksek verimi almak için belirtmiş olduğumuz standartlara özen göstermenizi önemle rica eder, vereceğiniz desteğe teşekkür ederiz. Sorularınız için ilgili Siemens AŞ. Satınalma Sorumlusu na ve/veya Muhasebe uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz. 5/6

6 Saygılarımızia, Siemens Sanayi ve Ticaret A.ş. Mali işler (J Deren özgen)t. r;])\jjtp 6/6

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 Konu: FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNE (BSMV) TÂBİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE FATURA YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEKONT DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Detaylı

mali açıklamalar 2014/019 03.04.2014

mali açıklamalar 2014/019 03.04.2014 2014/019 03.04.2014 Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Ve Finansman Şirketlerinin Düzenleyecekleri Belgelerle İlgili Tebliğ ğ Yayınlandı. 03.04.2014 Tarihinde yayınlanan 435 Sayılı Vergi Usul

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014 KONU: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ve Finansman Şirketlerine Dekont Düzenleme Zorunluluğu Getirildi ÖZET: 03.04.2014 tarihli Resmi

Detaylı

SİRKÜLER 2014/08. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor.

SİRKÜLER 2014/08. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor. SİRKÜLER 2014/08 03/04/2014 Sayın Yetkili; Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor. 3 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 435 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

Konu: 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2014/41 Tarih: 04.04.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamaları 1 GİRİŞ Geride bıraktığımız 2013 yılının son günlerinde en çok konuştuğumuz ve belki de bizi meşgul eden önemli konulardan bir tanesi de e fatura ve

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

Akaryakıt Alımlarında Fatura Alma Mecburiyeti Bulunmamaktadır. Duyuru No: 2006/25

Akaryakıt Alımlarında Fatura Alma Mecburiyeti Bulunmamaktadır. Duyuru No: 2006/25 İstanbul, 08.09.2006 Bilindiği üzere işletmelerin aktiflerinde yer alan araçlar nedeniyle satın aldıkları akaryakıtlara ilişkin olarak pompalara bağlı yazarkasalar tarafından üretilen fişlerin, fatura

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat 20 13 Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER 01.03.2013/Kuşadası MUHASEBE Muhasebe Muhasebenin Tanımı İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR E- FATURA VE E- DEFTER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR Giriş 1- E-Fatura 2- E- Defter 3- E-Post ve ÖKC 4- Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu, 5-Bağımsız Denetim 6- Elektronik Tebligat TANIMLAR

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı