DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI. BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI. TELAFi EGiTiM NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI. BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI. TELAFi EGiTiM NOTLARI"

Transkript

1 DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi EĞiTiM ÖĞRETiM YILI MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI TELAFi EGiTiM NOTLARI 1

2 FATURA Fatura, satılan emtia(mal)ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı (tutarı) göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgedir. Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur. Fakat uygulamada iki farklı şekilde yapılmaktadır: Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin (nakit) olarak aldığını göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. Açık Fatura: İşletmenin veresiye (kredili) satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Faturaları Gelir Vergisi Kanunu 'na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.2014 yılı için fatura düzenleme zorunluluğu 800 TL üzeri satışlar içindir. SERBEST MESLEK MAKBUZU Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Serbest meslek kazancı elde edenler düzenler. Fatura hükmündedir. Yeni düzenleme ile serbest meslek sayılan doktor ve veterinerler kredili satışlarında serbest meslek makbuzu yerine POS makinesi belgesi kullanabileceklerdir. Maliye Bakanlığı 'nın anlaşmalı matbaalarında bastınlır veya notere tasdik ettirilerek temin edilir. V.U.K' a göre 5 yıl, T.T.K' na göre 10 yıl saklanır. Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshası müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu isternek ve almak mecburiyetindedir. Düzenlenmesi Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. o Sağlık hizmeti ücretlerinde% 8 KDV o Diğer ücretler üzerinden% 18 KDV o Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran% 17 o Gelir vergisistopajı% 20 Olarak hesaplanır. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı % 20 'dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşünülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır. 2

3 GÜNEY ÇANTA İMALAT SANAYİ LTD ŞTİ Atatürk Cad. No:21 DÜZCE İrsaliye No : 2558 TEL: İrsaliye Tarihi : VERGİ DAİRESİ : DÜZCE VERGİ NO : FATURA SAYIN : ÇAĞLAR ÇANTA TİCARET LTD. ŞTİ SERİ : A Pınar Cad. No:42 Kaynaşlı/DÜZCE FATURA NO :3240 TEL: Müş. VD : KAYNAŞLI Vergi NO : Fatura Tarihi 01/06/2014. BİRİMİ CİNSİ MİKTAR BİRİM FİYATI TUTAR ADET DERİ BAYAN ÇANTA ,00 TL ADET DERİ BAYAN CÜZDANI ,00 TL Yalnız: ÜÇBİNYEDİYÜZYETMİŞALTI TL TOPLAM 3.200,00 TL KDV %18 576,00 TL GENEL TOPLAM 3.776,00 TL 3

4 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ALİ AYDIN FEVZİPAŞA CAD. NO:14 KÜÇÜKBAKKALKÖY/İST Küçükyalı VD SERBEST MESLEK MAKBUZU SERİ:A SIRA:125 SAYIN: Ayhan AYYILDIZ Kocasinan cad. No:25 TARİH küçükbakkalköy ATAŞEHİR/İST ÜCRETİN NE İÇİN ALINDIĞI BRÜT ÜCRET 800 MUHASEBE ÜCRETİ STOPAJ% 160 NET ÜCRET 640 K.D.V.% 144 NET ALINAN 784 YALNIZ:YEDİYÜZSEKSENDÖRT TL Örnekl : Muhasebe ücreti olarak mükelleften brüt 800 TL tahsil edilmiştir.brüt ücretten net ücreti hesaplayıp, serbest meslek makbuzunu düzenleyebilmemiz için gerekli tutarları hesaplayınız. Brüt Muhasebe ücreti = 800 TL % 20 Gelir Vergisi = 800 x 0,20 = 160 TL Net Ücret= 800- ı60 = 640 TL KDV% ı8 KDV = 800 X 0,18 = ı44 TL Net Alınan= = 784 TL 4

5 İŞLETME HESABI ÖZETi İşletme hesabı defterini tutanlar (2. sınıftacirler) her hesap dönemi sonunda işletme hesabı özeti düzenlemek zorundadırlar. İşletme hesabı özetinde hangi hususlar yer alırlar? İşletme hesabı özetinin başında işletmenin adı, dönemini ve işletme hesabı özeti ibaresinin yer aldığı başlık kısmı yer alır. Bunların dışında şu hususlar yer alır. Gider tarafında: 1.Dönem başı mal mevcudu tutarı 2.Dönem içinde satın alınan mal tutarı 3.Dönem içinde yapılan gider toplamı 4.Varsa dönem karı Gelir sayfasında: ı.dönem içinde yapılan mal satış tutarı 2.Dönem içinde elde edilen diğer gelirler tutarı 3.Dönem sonu mal mevcudu tutarı 4.Varsa dönem zararı İşletme hesabı özeti, işletme defterinden yararlanarak düzenlenir. İşletme hesabı özetinin sol tarafında giderler, sağ tarafında ise gelirler kaydedilir. İşletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfalarının toplamları dönem sommda alınır. Buna göre; gelir tarafı, gider tarafından fazla ise aradaki fark kadar işletme kar elde etmiştir.şayet gider tarafının toplamı gelir tarafının toplamından fazla ise aradaki fark kadar,işletme zarar etmiştir. Kar elde edilmişse gider sayfasına, zarar elde edilmişse gelir sayfasına yazılarak hesap özetinde denklik sağlanır. 5

6 Örnek: İşletme hesabı özeti tablosu aşağıdaki gibidir. X İŞLETMESİNİN 31/12/2013 TARİHLİ İŞLETME HESAP ÖZETi GİDER GELİR Dönem başı mal mevcudu tutarı Dönem içinde satılan mal tutarı:... Dönem içinde satın alınan mal tutarı Dönem içinde alınan ücret ve diğer gelirler.... Dönem içinde yapılan giderler tutarı... TOPLAM KAR(Varsa) GENEL TOPLAM: Dönem sonu mal mevcudu TOPLAM ZARAR(Varsa) GENEL TOPLAM: 6

7 Örnek bir işletme hesabı özeti uygulaması X İşletmesinin tarihi itibariyle işletme defteri kayıtlarındaki bilgiler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. TL Dönem başı mal mevcudu 5.000,00- Dönem içinde alınan mal 4.000,00- Dönem içinde yapılan masraflar 2.500,00- Dönem içinde satılan mal Dönem içinde alınan mal 3.000,00- Dönem sonu mal mevcudu X işletmesinin işletme hesabı özetini düzenleyiniz. X İŞLETMESİNİN 31/12/20l4 TARiHLi İŞLETME HESAP ÖZETi GİDER GELİR Dönem başı mal mevcudu tutarı: 5.000,00- Dönem içinde satılan mal tutarı: 4.500,00- Dönem içinde satın alınan mal tutarı: 4.000,00- Dönem içinde alınan ücret ve diğer gelirler: 3.000,00- Dönem içinde yapılan giderler tutarı: 2.500,00- Dönem sonu mal mevcudu : 6.000,00- TOPLAM ,00- TOPLAM ,00- KAR 2.000,00- ZARAR GENEL TOPLAM: 13, 500,00 GENEL TOPLAM: ,00 ÜCRET HESAPLAMASI Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 7

8 Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken isler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Ücret bordrosu düzenienirken ücretin hesaplanmasıyla ilgili aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir. )> SGK Primi İşçi Payı )> İşsizlik sigor. İşçi Payı )> Gelir Vergisi Matrahı )> Gelir Vergisi )> Asgari geçim indirimi )> Kalan gelir vergisi )> Damga vergisi )> Kesintiler Toplam )> Net Ücret = Brüt ücret*% ı4 = Brüt ücreti * % ı = Brüt ücret- ( SGK işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı) = Gelir vergisi matrahı * % 15 =Tutar =Gelir vergisi-asgari geçim indirimi = Brüt ücret * % 0759 =İşçi payı+ işsizlik sigortası işçi payı+ Gelir V. +Damga V. = Brüt ücret- kesintiler toplamı Asgari geçim indirimi: Devlet vergiden çalışanı desteklemek için asgari geçim indirimi uygulamaktadır. Asgari geçim indirimi Asgari ücret üzerinden işçinin aile yapısına bağlı olarak değişmektedir. İşçinin kendisi için % 50 Çalışmayan eşi için %1 0 1.Çocuk %7,5 2.Çocuk %7,5 3.Çocuk %5 4.Çocuk %5 AGİ= (Asgari Ücret (aylık brüt tutarı) * Asgari geçim indirim oranı) * % 15 Ayrıca brüt ücret üzerinden aşağıdaki primler işveren tarafından ödenir. 1-SGK Primi işveren payı = Brüt ücret *% 20,5 2-İşsizlik sigortası işveren payı =Brüt Ücret* % 2 8

9 ÖRNEK: Ayşe TUNÇ' un Ocak ayı brüt ücreti TL' dir. İşçi 30 gün çalışmıştır. Bekar ve çocuksuz olan ayşe TUNÇ a ödenecek olan AGİ tutarı 80,33 TL dir a) Ayşe TUNÇ' un Ocak ayı net ücretini hesaplayınız. b)ocak ayı işveren payını hesaplayınız. Brüt ücret SGK Primi işçi payı İşsizlik sigortası işçi payı Gelir vergisi matrahı Gelir vergisi AGİ Kalan gelir vergisi Damga vergisi Kesintiler toplamı Net ücret SGK Primi işveren payı İşsizlik sigortası işveren payı = = 2000 * 0,14 = 280. =2000 * 0,01 =20.- = ( ) => = = 1700 * 0,15 = 255 = 80,33 = , 33 = 174,67 = 2000*0,00759 =15,18 = , ,18 = 489,85 = ,85 = 1510,15 = 2000 * %20,5 =410.- = * %2 = 40.- BEYANNAME ÇEŞİTLERİ Gerçek usulde Gelir ve Kururnlar vergisine tabi mükelleflerin vergi dairesine vermek zorunda oldukları beyarınameler şunlardır; 1) Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2) Muhtasar Beyannamesi 3) Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyarınarnesi 4) Geçici Vergi Beyarınarnesi K.D.V Beyarınarnesi aşağıda açıklanacaktır. 1) Katma Değer Vergisi Beyannamesi Gerçek usulde K.D.V' ye tabi mükellefler, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. Günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine usulüne uygun olarak düzenlenmiş oldukları beyannameleri vermek ve varsa ödemesi gereken K.D.V 'yi 26'i akşamına kadar ödemek zorundadır Beyannameler süreleri içinde e-beyanname yoluyla vergi dairesine ulaştırılır. 9

10 Beyannarnede genel anlamda mükellefin yapmış olduğu mal ve hizmet satışı dolayısıyla ortaya çıkan hesaplanan KDV ile, dönem içinde almış olduğu mal ve hizmet karşılığında ödemiş olduğu indirilecek KDV bildirilir. KDV oranları Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Örnek: Kadıköy, Rıhtım Caddesi numara 145'de perakende gıda işleriyle uğraşan Bedri Kartal isimli mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi Kadıköy, TC Kimlik numarası ise ' dır. Bu mükellefin 2014 Nisan ayına ait işlemleri şöyledir; a) Nisan ayında TL tutarında satış yapmış, bu satışın TL'sinden %18 oranında, TL sinden %8 oranında HESAPLANAN KDV uygulanmıştır. b) Önceki dönemden DEVREDEN KDV TL' dir. c) Bu dönemde yaptığı alışlar dolayısıyla ortaya çıkan İNDİRİLECEK KDV TL' dir. ALIŞLAR TL (KDV oranı% 18) Bu mükellefin 2014 Nisan ayına ait KDV Beyannamesini düzenleyiniz. Beyanname ne zamana kadar vergi dairesine verilir? Varsa ödeme ne zamana kadar yapılır? 10

11 11

12 MUHTASAR BEYANNAME İşveren veya Vergi sorumlusu tarafından yapılan vergi kesintilerinin, matrahı ile birlikte topluca Vergi Dairesine yatırılmasına ilişkin beyannamedir. Vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yapmış oldukları ödemeler ile bunlardan kestikleri vergileri, dönemi takip eden ayın 23. günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine MUHTASAR BEYANNAME ile bildirmek ve ayın 26'sı akşamına kadar ödemek zorundadırlar Muhtasar Beyanname aylık ya da 3 aylık olarak verilebilir. Eğer üç aylık verilecek ise uyulması zorunlu dönemler ve beyanname verme, ödeme tarihleri şöyledir. -1. Dönem: Ocak, Şubat, Mart Beyanname Nisanın 23.sine kadar verilir,26'sına kadar ödenir. -2. Dönem: Nisan, Mayıs, Haziran Beyanname Temmuz 'un 23.sine kadar verilir, 26'sına kadar ödenir. -3. Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül Beyanname Ekim'in 23.sine kadar verilir,26'sına kadar ödenir. -4. Dönem: Ekim, Kasım, Aralık Beyanname Ocak'ın 23.sine kadar verilir, 26'sına kadar ödenir. Maliye Bakanlığı muhtasar beyannamenin mükelleflerce internet ortamında gönderilmesi zorunluluğunu getirmiştir. (e-beyanname) Muhtasar Beyanname ile ilgili örnek Kadıköy, Rıhtım Caddesi numara 145'de perakende gıda işiyle uğraşan Ahmet DOGAN isimli mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi Kadıköy, vergisicil numara sı ' dır. Mükellef Muhtasar Beyannameyi aylık olarak vermektedir Nisan ayı içinde yapmış olduğu ödemeler aşağıdadır. a)işyerinde çalıştırdığı işçiye aylık brüt TL ücret ödemiştir. Ücretten kesilen Gelir vergisi TL, Damga vergisi 15,18 TL, AGİ 80,33 TL dir. b)serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nadir SUNGUR 'a muhasebe ücreti olarak brüt TL ödenmiştir. Kesilen gelir vergisi Serbest Meslek Stopajı% 20) 60 TL'dir. c)gerçek kişi Turgut ERDEM ' den kiralanmış olan iş yerinin aylık kirası olarak TL ödenmiştir. Kesilen Gelir vergisi(kira Stopajı% 20) TL dir Bu mükellefe ait Muhtasar Beyannameyi düzenleyiniz. Beyanname Mayıs ayının 23.akşamına kadar Kadıköy vergi dairesine beyan edilecek ve 26'sı akşarnına kadar ödenecektir. 12

13 MUHTASAR BEYANNEME EKLENECEK 13

14 ÇALlŞK A N LTD. ŞTİ 01/03/200 ta rihinde aşağıdaki değerlerle faaliyetine başlamıştır. 100 KASA SATICILAR ALICILAR TiC. MALLAR DEMİRBAŞLAR TAŞ ITLAR BORÇ SEN ALCAK SEN BANKALAR VERiLEN ÇEKLER 200 MART AYI TİCARİ İŞLEMLERi ı) 02/03/200 tarihinde 400 TL lik mal sat ın alınıyor, fatura tutarı karşılığı yarısı için çek verilmiş diğer yarısı ise kredilidir. 2) 03/03/200 tarihinde alıcı borcuna karşılık 100 TL 'lik çek, 200 TL '1ik senet, 150 TL ise nakit vermiştir. 3) 05/03/ TL'lik mal satı l ı yor. fatura tutarı karşılığınd a 300 TL 'Iik çek alınıyor, kalanı için senet alınmştır. 4) 07/03/200' tarihinde bankadan gelen dekonttan 200 TL'1ik çekimizin ödendiği anlaşılıyor. 5) 09/03/200' tarihinde işletme elindeki nakit fazlasını değerlendirmek için bir Anonim Şirketin nominal değeri ıo TL olan 40 adet hisse senedini satın alıyor. 6) 1 1/03/200' tarihinde satıcıya olan borcumza karşılık 100 TL'lik müşteri çeki, 200 TL 'lik senet ciro ediliyor, 50 TL'lik senet imzalanıyor, 100 TL 'lik firma çeki veriliyor. 7) 13/03/200'. tarihinde 500TL'Iik senet tahsil için bankaya verili yor. 8) 15/03/200' tarihind e 600 TL' I ik mal sipariş edilmi ş, satıcı firmaya mal bedelinin %20'si avans bedeli olarak ödeni yor. 9) 17/03/200' tarihinde daha once adedini 10 TL 'd en aldığı hisse senetlerinin 20 adedini 20 TL'den satıyor. 10)20/03/200 tarihinde sipari ş edi l en mallar teslim alınmış, avan s be.deli düşüldükten sonra k alan bedel nakit olarak ödenmi şti r. 11) 22/03/200' tarihinde i şletm e faa li yetlerinde kullanılmak üzere l 000 TL'Iik bilgisa yar satın alınıyor, fatura tutarı karşıl ı ğı peşin ödeni yor. 12) 24/03/200' tarihinde daha once adedini 10 TL'den aldığı hisse senetlerinin 20 adedini 9 TL 'den satıyor. 13) 2 8/03/200' tarihinde 700 TL'Iik mal satılıyor, fatura tutarı karşılığı KDV'si peşin tahsil ediliyor, kalan tutar kredilidir.( veresiye) 14)30/03/200' tarihinde KDV dahil 59 TL'lik telefon faturası peşin ödeniyor. 15)31 /03/200'. tarihinde Mart ayı KDV tahakkuku yapılıyor. NOT: KDV Oranları %18 alınacaktır. Aksi belirtilmedikçe KDV hariçtir. istenenler: ı) Açılış Bilançosunu düzenl eyerek, açılış kaydını yapınız. 2) i şlemlerin yevmiye kay ıtlarını yapınız. 3) Defter-i Kebir kayıtlarını yapınız. 14

15 ÇALIŞKAN LTD ŞTİ'NİN 01/03/201.. TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU I.DÖNEN VARLIKLAR III.KISA VAD. YABANCI KAYN 1300 KASA 7000 SATICILAR 800 BANKALAR 1700 BORÇ SENETLERİ 500 VERİLEN ÇEK.VE ÖD. EM -200 IV. UZ. VAD. YAB. KAYNAKLAR ALICILAR 900 ALACAK SENETLERİ 750 V.ÖZKAYNAKLAR TİCARİ MALLAR 1100 SERMAYE II.DURAN VARLIKLAR 1850 TAŞITLAR 1000 DEMİRBAŞLAR 850 TOPLAM TOPLAM KASA HESABI BANKALAR HESABI ALICILAR HESABI ALACAK SENETLERİ H TİCARİ MALLAR HES TAŞITLAR HESABI DEMİRBAŞLAR HESABI VER. ÇEK. ÖD. EMİR. HS SATICILAR HESABI BORÇ SENETLERİ HES SERMAYE HES TİCARİ MALLAR HES İND KDV. HES VER. ÇEK. ÖD. EMİR SATICILAR ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENETLERi HS KASA HS ALICILAR HESABI ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENET. HS YURT içi SAT. HS HESAPLANAN KDV VER. ÇEK. VE ÖD. EM BANKALAR HİSSE SEN. HS KASA HES SATICILAR ALINAN ÇEKLER HS VER ÇEK.ÖD. EMİRL ALACAK SENETLERİ HES BORÇ SENETLERİ HS 50 15

16 8 121 ALACAK SENETLERİ H tahsile verilen sen 121 ALACAK SENETLERİ cüzdandaki senetler VERİLEN SİP. AVANS KASA HESABI KASA HESABI HİSSE SEN. HESABI MENKUL KIY. SAT. KARI TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV VERİLEN SİP AVANS KASA HESABI DEMİRBAŞLAR HESABI İNDİRİLECEK KDV H KASA HESABI KASA HESABI MEN KIY. SAT. ZARARI HİSSE SEN GEN. YÖN. GİDERİ HES İNDİRİLECEK KDV HS KASA HESABI HESAPLANAN KDV H DEVREDEN KDV HES İNDİRİLECEK KDV HESABI KASA HES 102 BANKALAR 103 VER. ÇEK. ÖD. E ALICILAR HES 121 ALACEK SEN. 153 TİCARİ MALLAR TAŞITLAR HES 255 DEMİRBAŞLAR H 320 SATICILAR HES. 16

17 BORÇ SEN. 500 SERMAYE H. 191 İNDİRİLECEK KDV ALINAN ÇEKLER 600 Y. İÇİ SATIŞLAR 391 HES KDV HİSSE SEN. HES 159 VER. SİP AVNS 645 MEN. KIY. SAT KAR MEN KIY SAT ZAR 770 GEN YÖN GİD YILI ÜCRET HESAPLAMA VE MUHASEBE KAYITLARI 17

18 Örnek: Işletmenin 2014 mart ayında çalıştırdıgı işçinin brüt ücreti TL dir. Muhasebe kayıtları şöyle olacaktır. Asgari Geçim Indirimi = 80,33 (bekar). SGK işveren prim oranı= %20,50 dir. ligili hesaplama ve muhasebe kayıtları şöyle olmalıdır. SGK işçi payı= Brüt ücret x %14= x 0.14 = SGK işsizlik sigortası işçi payı= Brüt ücret x %1 = x 0.01 = 30.- Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret- (SSK işçi payı+ Işsizlik sigortası işçi payı) Gelir vergisi matrahı= ( ) = Gelir vergisi= Gelir vergisi matrahı x %15 = X 0.15 = Damga vergisi= Brüt ücret x %07,59 = x = 22,77 Kesintiler Toplamı= SGKişci payı+sgk işsizlik işci payı +Gelir Vergisi +Damga Vergisi Kesintiler Toplamı= ,77 = 855,27 Net ücret= Brüt ücret- Kesintiler toplamı+agi = (855,27)+80,33 = 2225,06 Asgari Geçim indirimi: 80,33 Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi -Asgari geçim indirimi = ,33 = 302,17 - işvereen payları: SGK İşveren Payı = Brüt ücret x %20,50 = 3000 x 20,50= 615 SGK işveren işsiz lik sigortası payı = Brüt ücret x % 2 = x 0.02 = 60 -= 1 31/03/ Genel Yönetim Giderleri Hesabı Brüt ücret = SGK işveren payı = 615 Işsizlik sigortası işveren payı= Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı Asgari Geçim Indirimi= 80, , Personele Borçlar Hesabı Net ücret=2225, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir vergisi= 382,50 Damga vergisi=22, Ödenecek Sosyal Güvenlik KesintiL SGK işçi payı= 420 SGK Işveren payı= 615 Işsizlik sigortası işçi payı: 30 Işsizlik sigortası işveren payı: ,06 405, Mart ayı ücret tahakkuku 18

19 Ödemelerin muhasebe kaydı: Personele Borçlar Hesabı net ücret= 2225, , Kasa Hesabı 2225,06 3 Işçinin mart ay ı ücretinin peşin ödenmesi Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir vergisi: Damga veri:22,77 405,27 136Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı Asgari Geçim lndirimi=80, Kasa Hesabı AGİ mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin A peşin ödenmesi 80,33 324, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs SGK işçi payı =420 SGK Işveren payı=615 Işsizlik sigortası işçi payı=30 Işsizlik sigortası işveren payı= Kasa Hesabı ; Sigorta primlerinin peşin ödenmesi ı1 19

20 ŞİRKETLER MUHASEBESİ TELAFİ NOTLARI 1. A, B,C, ve D adlı dört ortak Yıldız Ticaret AŞ yi kurmaya karar vermişlerdir. Şirketin sermayesi TL olup, her ortağın sermaye payı eşittir. Kuruluş işlemleri için gerekli izinler alınmış ve ortaklardan A ve B taahhütlerini nakten yerine getirmişler bedeli şirketin banka hesabına yatırmışlardır. Diğer iki ortak C ve D ayni sermaye getirmeyi kabul etmişler ve sermaye paylarına karşılık olmak üzere ortak C nin iş yerine TL taşıt, ve TL Ticari Mal, ortak D ise TL bina, bilirkişi raporuyla değer biçilmiş ve bu değerler maliyet bedelleri ile şirkete teslim edilmiştir. Kuruluş işlemleri sırasında ortak A, 900 TL si KDV olmak üzere toplam 5900 TL masrafları karşılamış, sonra bu tutar kendisine bankadan ödenmiştir. İSTENEN: a) İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız b) Defter-i Kebir (Büyük Defter) hesaplarını düzenleyiniz c) Bilançoyu düzenleyiniz ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B ORT C ORT D SERMAYE HESABI ORT. A ORT. B ORT C ORT D BANKALAR ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B TİCARİ MALLAR TAŞITLAR HS ÖDENMEMİŞ SERM ORT. C BİNALAR HS ÖDENMEMİŞ SERM ORT. D KURULUŞ VE ÖRG GİD İND. KDV ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR BANKALAR

21 501 ÖDENMEMİŞ SERM 500 SERMAYE HS 102 BANKALAR TİCARİ MALLAR 254 TAŞITLAR 252 BİNALAR KURULUŞ VE ÖR. G. 191 İND. KDV 331 ORT. BORÇ HİSSE SEN. HES 159 VER. SİP AVNS 645 MEN. KIY. SAT KAR YILDIZ TİCARET AŞ'NİN 01/03/201.. TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU I.DÖNEN VARLIKLAR III.KISA VAD. YABANCI KAYN BANKALAR TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV 900 IV. UZ. VAD. YAB. KAYNAKLAR II.DURAN VARLIKLAR V.ÖZKAYNAKLAR TAŞITLAR SERMAYE BİNALAR KURULUŞ VE ÖRG. GİD TOPLAM TOPLAM

22 2. AB Kollektif Şirketi sermaye artırımı kararı almış, bu artırımı ortakların sermaye paylarının artırılarak karşılanması kararlaştırılmıştır. İlgili formaliteler tamamlanarak sermaye TL artırılmıştır. Ortak A 5000 TL ve Ortak B 5000 TL yi şirketin banka mevduat hesabına yatırmışlardır. Sermaye artırımı için noter tescil ve ilan gideri olarak 300 TL+ 54 TL KDV ortak B tarafından ödenmiştir. İSTENEN: İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B SERMAYE HESABI ORT. A ORT. B BANKALAR ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B GENEL YÖN. GİDERİ İNDİRİLECEK KDV ORTAKLARA BORÇLAR ORT. B 3. X ve Y tarafından kurulan XY Kollektif şirketinin TL sermayesinin her iki ortak açısından 5000 TL azaltırak TL ye indirilmesi kararlaştırılmıştır. Yasal süreç tamamlanmış ve sermaye azaltımına mapsuben her ortağa şirketten 5000 TL ödeme yapılmıştır SERMAYE HESABI ORT. A ORT. B ORTAKLARA BORÇLAR ORT. A ORT. B ORTAKLARA BORÇLAR ORT. A ORT. B KASA HESABI

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI S-1. Perakende satış fişini tanımlayınız? S-2. Müstahsil makbuzunu tanımlayınız?müstahsil makbuzunda kaç taraf vardır,adlarını yazınız. S-3. Fatura ile İrsaliyeli fatura

Detaylı

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat

Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat 20 13 Muhasebe Ustalık Eğitimi / 32 Saat Hazırlayan; Mehmet ÖNCELER 01.03.2013/Kuşadası MUHASEBE Muhasebe Muhasebenin Tanımı İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI MUHASEBE Muhasebenin Önemi Her tacirin verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekir. Ekonomik faaliyetleri düzenli takip etmesi ve gelişmelere hazırlıklı olması gerekir. İşletme için alınan tedbirlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Balıkesir Özel Serper Bilgisayar Kursu Ders Notları MUHASEBE VE ĐŞLETME KAVRAMI

Balıkesir Özel Serper Bilgisayar Kursu Ders Notları MUHASEBE VE ĐŞLETME KAVRAMI Ders Notları MUHASEBE VE ĐŞLETME KAVRAMI Muhasebe : Ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal) karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir. Bu çeşit işlem

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3

2012 MALİ REHBER 5. q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 2012 MALİ REHBER q İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 A B AMORTİSMAN KONUSU 13 AMORTİSMANA TABİ TUTULMAYARAK DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET HADDİ 14 ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 15 1)

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER 344MV0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER 344MV0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı