DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI. BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI. TELAFi EGiTiM NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI. BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI. TELAFi EGiTiM NOTLARI"

Transkript

1 DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi EĞiTiM ÖĞRETiM YILI MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI TELAFi EGiTiM NOTLARI 1

2 FATURA Fatura, satılan emtia(mal)ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı (tutarı) göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgedir. Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur. Fakat uygulamada iki farklı şekilde yapılmaktadır: Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin (nakit) olarak aldığını göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. Açık Fatura: İşletmenin veresiye (kredili) satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Faturaları Gelir Vergisi Kanunu 'na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.2014 yılı için fatura düzenleme zorunluluğu 800 TL üzeri satışlar içindir. SERBEST MESLEK MAKBUZU Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Serbest meslek kazancı elde edenler düzenler. Fatura hükmündedir. Yeni düzenleme ile serbest meslek sayılan doktor ve veterinerler kredili satışlarında serbest meslek makbuzu yerine POS makinesi belgesi kullanabileceklerdir. Maliye Bakanlığı 'nın anlaşmalı matbaalarında bastınlır veya notere tasdik ettirilerek temin edilir. V.U.K' a göre 5 yıl, T.T.K' na göre 10 yıl saklanır. Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshası müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu isternek ve almak mecburiyetindedir. Düzenlenmesi Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. o Sağlık hizmeti ücretlerinde% 8 KDV o Diğer ücretler üzerinden% 18 KDV o Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran% 17 o Gelir vergisistopajı% 20 Olarak hesaplanır. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı % 20 'dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşünülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır. 2

3 GÜNEY ÇANTA İMALAT SANAYİ LTD ŞTİ Atatürk Cad. No:21 DÜZCE İrsaliye No : 2558 TEL: İrsaliye Tarihi : VERGİ DAİRESİ : DÜZCE VERGİ NO : FATURA SAYIN : ÇAĞLAR ÇANTA TİCARET LTD. ŞTİ SERİ : A Pınar Cad. No:42 Kaynaşlı/DÜZCE FATURA NO :3240 TEL: Müş. VD : KAYNAŞLI Vergi NO : Fatura Tarihi 01/06/2014. BİRİMİ CİNSİ MİKTAR BİRİM FİYATI TUTAR ADET DERİ BAYAN ÇANTA ,00 TL ADET DERİ BAYAN CÜZDANI ,00 TL Yalnız: ÜÇBİNYEDİYÜZYETMİŞALTI TL TOPLAM 3.200,00 TL KDV %18 576,00 TL GENEL TOPLAM 3.776,00 TL 3

4 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ALİ AYDIN FEVZİPAŞA CAD. NO:14 KÜÇÜKBAKKALKÖY/İST Küçükyalı VD SERBEST MESLEK MAKBUZU SERİ:A SIRA:125 SAYIN: Ayhan AYYILDIZ Kocasinan cad. No:25 TARİH küçükbakkalköy ATAŞEHİR/İST ÜCRETİN NE İÇİN ALINDIĞI BRÜT ÜCRET 800 MUHASEBE ÜCRETİ STOPAJ% 160 NET ÜCRET 640 K.D.V.% 144 NET ALINAN 784 YALNIZ:YEDİYÜZSEKSENDÖRT TL Örnekl : Muhasebe ücreti olarak mükelleften brüt 800 TL tahsil edilmiştir.brüt ücretten net ücreti hesaplayıp, serbest meslek makbuzunu düzenleyebilmemiz için gerekli tutarları hesaplayınız. Brüt Muhasebe ücreti = 800 TL % 20 Gelir Vergisi = 800 x 0,20 = 160 TL Net Ücret= 800- ı60 = 640 TL KDV% ı8 KDV = 800 X 0,18 = ı44 TL Net Alınan= = 784 TL 4

5 İŞLETME HESABI ÖZETi İşletme hesabı defterini tutanlar (2. sınıftacirler) her hesap dönemi sonunda işletme hesabı özeti düzenlemek zorundadırlar. İşletme hesabı özetinde hangi hususlar yer alırlar? İşletme hesabı özetinin başında işletmenin adı, dönemini ve işletme hesabı özeti ibaresinin yer aldığı başlık kısmı yer alır. Bunların dışında şu hususlar yer alır. Gider tarafında: 1.Dönem başı mal mevcudu tutarı 2.Dönem içinde satın alınan mal tutarı 3.Dönem içinde yapılan gider toplamı 4.Varsa dönem karı Gelir sayfasında: ı.dönem içinde yapılan mal satış tutarı 2.Dönem içinde elde edilen diğer gelirler tutarı 3.Dönem sonu mal mevcudu tutarı 4.Varsa dönem zararı İşletme hesabı özeti, işletme defterinden yararlanarak düzenlenir. İşletme hesabı özetinin sol tarafında giderler, sağ tarafında ise gelirler kaydedilir. İşletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfalarının toplamları dönem sommda alınır. Buna göre; gelir tarafı, gider tarafından fazla ise aradaki fark kadar işletme kar elde etmiştir.şayet gider tarafının toplamı gelir tarafının toplamından fazla ise aradaki fark kadar,işletme zarar etmiştir. Kar elde edilmişse gider sayfasına, zarar elde edilmişse gelir sayfasına yazılarak hesap özetinde denklik sağlanır. 5

6 Örnek: İşletme hesabı özeti tablosu aşağıdaki gibidir. X İŞLETMESİNİN 31/12/2013 TARİHLİ İŞLETME HESAP ÖZETi GİDER GELİR Dönem başı mal mevcudu tutarı Dönem içinde satılan mal tutarı:... Dönem içinde satın alınan mal tutarı Dönem içinde alınan ücret ve diğer gelirler.... Dönem içinde yapılan giderler tutarı... TOPLAM KAR(Varsa) GENEL TOPLAM: Dönem sonu mal mevcudu TOPLAM ZARAR(Varsa) GENEL TOPLAM: 6

7 Örnek bir işletme hesabı özeti uygulaması X İşletmesinin tarihi itibariyle işletme defteri kayıtlarındaki bilgiler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. TL Dönem başı mal mevcudu 5.000,00- Dönem içinde alınan mal 4.000,00- Dönem içinde yapılan masraflar 2.500,00- Dönem içinde satılan mal Dönem içinde alınan mal 3.000,00- Dönem sonu mal mevcudu X işletmesinin işletme hesabı özetini düzenleyiniz. X İŞLETMESİNİN 31/12/20l4 TARiHLi İŞLETME HESAP ÖZETi GİDER GELİR Dönem başı mal mevcudu tutarı: 5.000,00- Dönem içinde satılan mal tutarı: 4.500,00- Dönem içinde satın alınan mal tutarı: 4.000,00- Dönem içinde alınan ücret ve diğer gelirler: 3.000,00- Dönem içinde yapılan giderler tutarı: 2.500,00- Dönem sonu mal mevcudu : 6.000,00- TOPLAM ,00- TOPLAM ,00- KAR 2.000,00- ZARAR GENEL TOPLAM: 13, 500,00 GENEL TOPLAM: ,00 ÜCRET HESAPLAMASI Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 7

8 Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken isler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Ücret bordrosu düzenienirken ücretin hesaplanmasıyla ilgili aşağıdaki işlemlerin yapılması gereklidir. )> SGK Primi İşçi Payı )> İşsizlik sigor. İşçi Payı )> Gelir Vergisi Matrahı )> Gelir Vergisi )> Asgari geçim indirimi )> Kalan gelir vergisi )> Damga vergisi )> Kesintiler Toplam )> Net Ücret = Brüt ücret*% ı4 = Brüt ücreti * % ı = Brüt ücret- ( SGK işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı) = Gelir vergisi matrahı * % 15 =Tutar =Gelir vergisi-asgari geçim indirimi = Brüt ücret * % 0759 =İşçi payı+ işsizlik sigortası işçi payı+ Gelir V. +Damga V. = Brüt ücret- kesintiler toplamı Asgari geçim indirimi: Devlet vergiden çalışanı desteklemek için asgari geçim indirimi uygulamaktadır. Asgari geçim indirimi Asgari ücret üzerinden işçinin aile yapısına bağlı olarak değişmektedir. İşçinin kendisi için % 50 Çalışmayan eşi için %1 0 1.Çocuk %7,5 2.Çocuk %7,5 3.Çocuk %5 4.Çocuk %5 AGİ= (Asgari Ücret (aylık brüt tutarı) * Asgari geçim indirim oranı) * % 15 Ayrıca brüt ücret üzerinden aşağıdaki primler işveren tarafından ödenir. 1-SGK Primi işveren payı = Brüt ücret *% 20,5 2-İşsizlik sigortası işveren payı =Brüt Ücret* % 2 8

9 ÖRNEK: Ayşe TUNÇ' un Ocak ayı brüt ücreti TL' dir. İşçi 30 gün çalışmıştır. Bekar ve çocuksuz olan ayşe TUNÇ a ödenecek olan AGİ tutarı 80,33 TL dir a) Ayşe TUNÇ' un Ocak ayı net ücretini hesaplayınız. b)ocak ayı işveren payını hesaplayınız. Brüt ücret SGK Primi işçi payı İşsizlik sigortası işçi payı Gelir vergisi matrahı Gelir vergisi AGİ Kalan gelir vergisi Damga vergisi Kesintiler toplamı Net ücret SGK Primi işveren payı İşsizlik sigortası işveren payı = = 2000 * 0,14 = 280. =2000 * 0,01 =20.- = ( ) => = = 1700 * 0,15 = 255 = 80,33 = , 33 = 174,67 = 2000*0,00759 =15,18 = , ,18 = 489,85 = ,85 = 1510,15 = 2000 * %20,5 =410.- = * %2 = 40.- BEYANNAME ÇEŞİTLERİ Gerçek usulde Gelir ve Kururnlar vergisine tabi mükelleflerin vergi dairesine vermek zorunda oldukları beyarınameler şunlardır; 1) Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2) Muhtasar Beyannamesi 3) Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyarınarnesi 4) Geçici Vergi Beyarınarnesi K.D.V Beyarınarnesi aşağıda açıklanacaktır. 1) Katma Değer Vergisi Beyannamesi Gerçek usulde K.D.V' ye tabi mükellefler, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. Günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine usulüne uygun olarak düzenlenmiş oldukları beyannameleri vermek ve varsa ödemesi gereken K.D.V 'yi 26'i akşamına kadar ödemek zorundadır Beyannameler süreleri içinde e-beyanname yoluyla vergi dairesine ulaştırılır. 9

10 Beyannarnede genel anlamda mükellefin yapmış olduğu mal ve hizmet satışı dolayısıyla ortaya çıkan hesaplanan KDV ile, dönem içinde almış olduğu mal ve hizmet karşılığında ödemiş olduğu indirilecek KDV bildirilir. KDV oranları Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Örnek: Kadıköy, Rıhtım Caddesi numara 145'de perakende gıda işleriyle uğraşan Bedri Kartal isimli mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi Kadıköy, TC Kimlik numarası ise ' dır. Bu mükellefin 2014 Nisan ayına ait işlemleri şöyledir; a) Nisan ayında TL tutarında satış yapmış, bu satışın TL'sinden %18 oranında, TL sinden %8 oranında HESAPLANAN KDV uygulanmıştır. b) Önceki dönemden DEVREDEN KDV TL' dir. c) Bu dönemde yaptığı alışlar dolayısıyla ortaya çıkan İNDİRİLECEK KDV TL' dir. ALIŞLAR TL (KDV oranı% 18) Bu mükellefin 2014 Nisan ayına ait KDV Beyannamesini düzenleyiniz. Beyanname ne zamana kadar vergi dairesine verilir? Varsa ödeme ne zamana kadar yapılır? 10

11 11

12 MUHTASAR BEYANNAME İşveren veya Vergi sorumlusu tarafından yapılan vergi kesintilerinin, matrahı ile birlikte topluca Vergi Dairesine yatırılmasına ilişkin beyannamedir. Vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yapmış oldukları ödemeler ile bunlardan kestikleri vergileri, dönemi takip eden ayın 23. günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine MUHTASAR BEYANNAME ile bildirmek ve ayın 26'sı akşamına kadar ödemek zorundadırlar Muhtasar Beyanname aylık ya da 3 aylık olarak verilebilir. Eğer üç aylık verilecek ise uyulması zorunlu dönemler ve beyanname verme, ödeme tarihleri şöyledir. -1. Dönem: Ocak, Şubat, Mart Beyanname Nisanın 23.sine kadar verilir,26'sına kadar ödenir. -2. Dönem: Nisan, Mayıs, Haziran Beyanname Temmuz 'un 23.sine kadar verilir, 26'sına kadar ödenir. -3. Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül Beyanname Ekim'in 23.sine kadar verilir,26'sına kadar ödenir. -4. Dönem: Ekim, Kasım, Aralık Beyanname Ocak'ın 23.sine kadar verilir, 26'sına kadar ödenir. Maliye Bakanlığı muhtasar beyannamenin mükelleflerce internet ortamında gönderilmesi zorunluluğunu getirmiştir. (e-beyanname) Muhtasar Beyanname ile ilgili örnek Kadıköy, Rıhtım Caddesi numara 145'de perakende gıda işiyle uğraşan Ahmet DOGAN isimli mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi Kadıköy, vergisicil numara sı ' dır. Mükellef Muhtasar Beyannameyi aylık olarak vermektedir Nisan ayı içinde yapmış olduğu ödemeler aşağıdadır. a)işyerinde çalıştırdığı işçiye aylık brüt TL ücret ödemiştir. Ücretten kesilen Gelir vergisi TL, Damga vergisi 15,18 TL, AGİ 80,33 TL dir. b)serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nadir SUNGUR 'a muhasebe ücreti olarak brüt TL ödenmiştir. Kesilen gelir vergisi Serbest Meslek Stopajı% 20) 60 TL'dir. c)gerçek kişi Turgut ERDEM ' den kiralanmış olan iş yerinin aylık kirası olarak TL ödenmiştir. Kesilen Gelir vergisi(kira Stopajı% 20) TL dir Bu mükellefe ait Muhtasar Beyannameyi düzenleyiniz. Beyanname Mayıs ayının 23.akşamına kadar Kadıköy vergi dairesine beyan edilecek ve 26'sı akşarnına kadar ödenecektir. 12

13 MUHTASAR BEYANNEME EKLENECEK 13

14 ÇALlŞK A N LTD. ŞTİ 01/03/200 ta rihinde aşağıdaki değerlerle faaliyetine başlamıştır. 100 KASA SATICILAR ALICILAR TiC. MALLAR DEMİRBAŞLAR TAŞ ITLAR BORÇ SEN ALCAK SEN BANKALAR VERiLEN ÇEKLER 200 MART AYI TİCARİ İŞLEMLERi ı) 02/03/200 tarihinde 400 TL lik mal sat ın alınıyor, fatura tutarı karşılığı yarısı için çek verilmiş diğer yarısı ise kredilidir. 2) 03/03/200 tarihinde alıcı borcuna karşılık 100 TL 'lik çek, 200 TL '1ik senet, 150 TL ise nakit vermiştir. 3) 05/03/ TL'lik mal satı l ı yor. fatura tutarı karşılığınd a 300 TL 'Iik çek alınıyor, kalanı için senet alınmştır. 4) 07/03/200' tarihinde bankadan gelen dekonttan 200 TL'1ik çekimizin ödendiği anlaşılıyor. 5) 09/03/200' tarihinde işletme elindeki nakit fazlasını değerlendirmek için bir Anonim Şirketin nominal değeri ıo TL olan 40 adet hisse senedini satın alıyor. 6) 1 1/03/200' tarihinde satıcıya olan borcumza karşılık 100 TL'lik müşteri çeki, 200 TL 'lik senet ciro ediliyor, 50 TL'lik senet imzalanıyor, 100 TL 'lik firma çeki veriliyor. 7) 13/03/200'. tarihinde 500TL'Iik senet tahsil için bankaya verili yor. 8) 15/03/200' tarihind e 600 TL' I ik mal sipariş edilmi ş, satıcı firmaya mal bedelinin %20'si avans bedeli olarak ödeni yor. 9) 17/03/200' tarihinde daha once adedini 10 TL 'd en aldığı hisse senetlerinin 20 adedini 20 TL'den satıyor. 10)20/03/200 tarihinde sipari ş edi l en mallar teslim alınmış, avan s be.deli düşüldükten sonra k alan bedel nakit olarak ödenmi şti r. 11) 22/03/200' tarihinde i şletm e faa li yetlerinde kullanılmak üzere l 000 TL'Iik bilgisa yar satın alınıyor, fatura tutarı karşıl ı ğı peşin ödeni yor. 12) 24/03/200' tarihinde daha once adedini 10 TL'den aldığı hisse senetlerinin 20 adedini 9 TL 'den satıyor. 13) 2 8/03/200' tarihinde 700 TL'Iik mal satılıyor, fatura tutarı karşılığı KDV'si peşin tahsil ediliyor, kalan tutar kredilidir.( veresiye) 14)30/03/200' tarihinde KDV dahil 59 TL'lik telefon faturası peşin ödeniyor. 15)31 /03/200'. tarihinde Mart ayı KDV tahakkuku yapılıyor. NOT: KDV Oranları %18 alınacaktır. Aksi belirtilmedikçe KDV hariçtir. istenenler: ı) Açılış Bilançosunu düzenl eyerek, açılış kaydını yapınız. 2) i şlemlerin yevmiye kay ıtlarını yapınız. 3) Defter-i Kebir kayıtlarını yapınız. 14

15 ÇALIŞKAN LTD ŞTİ'NİN 01/03/201.. TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU I.DÖNEN VARLIKLAR III.KISA VAD. YABANCI KAYN 1300 KASA 7000 SATICILAR 800 BANKALAR 1700 BORÇ SENETLERİ 500 VERİLEN ÇEK.VE ÖD. EM -200 IV. UZ. VAD. YAB. KAYNAKLAR ALICILAR 900 ALACAK SENETLERİ 750 V.ÖZKAYNAKLAR TİCARİ MALLAR 1100 SERMAYE II.DURAN VARLIKLAR 1850 TAŞITLAR 1000 DEMİRBAŞLAR 850 TOPLAM TOPLAM KASA HESABI BANKALAR HESABI ALICILAR HESABI ALACAK SENETLERİ H TİCARİ MALLAR HES TAŞITLAR HESABI DEMİRBAŞLAR HESABI VER. ÇEK. ÖD. EMİR. HS SATICILAR HESABI BORÇ SENETLERİ HES SERMAYE HES TİCARİ MALLAR HES İND KDV. HES VER. ÇEK. ÖD. EMİR SATICILAR ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENETLERi HS KASA HS ALICILAR HESABI ALINAN ÇEKLER HS ALACAK SENET. HS YURT içi SAT. HS HESAPLANAN KDV VER. ÇEK. VE ÖD. EM BANKALAR HİSSE SEN. HS KASA HES SATICILAR ALINAN ÇEKLER HS VER ÇEK.ÖD. EMİRL ALACAK SENETLERİ HES BORÇ SENETLERİ HS 50 15

16 8 121 ALACAK SENETLERİ H tahsile verilen sen 121 ALACAK SENETLERİ cüzdandaki senetler VERİLEN SİP. AVANS KASA HESABI KASA HESABI HİSSE SEN. HESABI MENKUL KIY. SAT. KARI TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV VERİLEN SİP AVANS KASA HESABI DEMİRBAŞLAR HESABI İNDİRİLECEK KDV H KASA HESABI KASA HESABI MEN KIY. SAT. ZARARI HİSSE SEN GEN. YÖN. GİDERİ HES İNDİRİLECEK KDV HS KASA HESABI HESAPLANAN KDV H DEVREDEN KDV HES İNDİRİLECEK KDV HESABI KASA HES 102 BANKALAR 103 VER. ÇEK. ÖD. E ALICILAR HES 121 ALACEK SEN. 153 TİCARİ MALLAR TAŞITLAR HES 255 DEMİRBAŞLAR H 320 SATICILAR HES. 16

17 BORÇ SEN. 500 SERMAYE H. 191 İNDİRİLECEK KDV ALINAN ÇEKLER 600 Y. İÇİ SATIŞLAR 391 HES KDV HİSSE SEN. HES 159 VER. SİP AVNS 645 MEN. KIY. SAT KAR MEN KIY SAT ZAR 770 GEN YÖN GİD YILI ÜCRET HESAPLAMA VE MUHASEBE KAYITLARI 17

18 Örnek: Işletmenin 2014 mart ayında çalıştırdıgı işçinin brüt ücreti TL dir. Muhasebe kayıtları şöyle olacaktır. Asgari Geçim Indirimi = 80,33 (bekar). SGK işveren prim oranı= %20,50 dir. ligili hesaplama ve muhasebe kayıtları şöyle olmalıdır. SGK işçi payı= Brüt ücret x %14= x 0.14 = SGK işsizlik sigortası işçi payı= Brüt ücret x %1 = x 0.01 = 30.- Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret- (SSK işçi payı+ Işsizlik sigortası işçi payı) Gelir vergisi matrahı= ( ) = Gelir vergisi= Gelir vergisi matrahı x %15 = X 0.15 = Damga vergisi= Brüt ücret x %07,59 = x = 22,77 Kesintiler Toplamı= SGKişci payı+sgk işsizlik işci payı +Gelir Vergisi +Damga Vergisi Kesintiler Toplamı= ,77 = 855,27 Net ücret= Brüt ücret- Kesintiler toplamı+agi = (855,27)+80,33 = 2225,06 Asgari Geçim indirimi: 80,33 Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi -Asgari geçim indirimi = ,33 = 302,17 - işvereen payları: SGK İşveren Payı = Brüt ücret x %20,50 = 3000 x 20,50= 615 SGK işveren işsiz lik sigortası payı = Brüt ücret x % 2 = x 0.02 = 60 -= 1 31/03/ Genel Yönetim Giderleri Hesabı Brüt ücret = SGK işveren payı = 615 Işsizlik sigortası işveren payı= Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı Asgari Geçim Indirimi= 80, , Personele Borçlar Hesabı Net ücret=2225, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir vergisi= 382,50 Damga vergisi=22, Ödenecek Sosyal Güvenlik KesintiL SGK işçi payı= 420 SGK Işveren payı= 615 Işsizlik sigortası işçi payı: 30 Işsizlik sigortası işveren payı: ,06 405, Mart ayı ücret tahakkuku 18

19 Ödemelerin muhasebe kaydı: Personele Borçlar Hesabı net ücret= 2225, , Kasa Hesabı 2225,06 3 Işçinin mart ay ı ücretinin peşin ödenmesi Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir vergisi: Damga veri:22,77 405,27 136Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı Asgari Geçim lndirimi=80, Kasa Hesabı AGİ mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin A peşin ödenmesi 80,33 324, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs SGK işçi payı =420 SGK Işveren payı=615 Işsizlik sigortası işçi payı=30 Işsizlik sigortası işveren payı= Kasa Hesabı ; Sigorta primlerinin peşin ödenmesi ı1 19

20 ŞİRKETLER MUHASEBESİ TELAFİ NOTLARI 1. A, B,C, ve D adlı dört ortak Yıldız Ticaret AŞ yi kurmaya karar vermişlerdir. Şirketin sermayesi TL olup, her ortağın sermaye payı eşittir. Kuruluş işlemleri için gerekli izinler alınmış ve ortaklardan A ve B taahhütlerini nakten yerine getirmişler bedeli şirketin banka hesabına yatırmışlardır. Diğer iki ortak C ve D ayni sermaye getirmeyi kabul etmişler ve sermaye paylarına karşılık olmak üzere ortak C nin iş yerine TL taşıt, ve TL Ticari Mal, ortak D ise TL bina, bilirkişi raporuyla değer biçilmiş ve bu değerler maliyet bedelleri ile şirkete teslim edilmiştir. Kuruluş işlemleri sırasında ortak A, 900 TL si KDV olmak üzere toplam 5900 TL masrafları karşılamış, sonra bu tutar kendisine bankadan ödenmiştir. İSTENEN: a) İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız b) Defter-i Kebir (Büyük Defter) hesaplarını düzenleyiniz c) Bilançoyu düzenleyiniz ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B ORT C ORT D SERMAYE HESABI ORT. A ORT. B ORT C ORT D BANKALAR ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B TİCARİ MALLAR TAŞITLAR HS ÖDENMEMİŞ SERM ORT. C BİNALAR HS ÖDENMEMİŞ SERM ORT. D KURULUŞ VE ÖRG GİD İND. KDV ORTAKLARA BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR BANKALAR

21 501 ÖDENMEMİŞ SERM 500 SERMAYE HS 102 BANKALAR TİCARİ MALLAR 254 TAŞITLAR 252 BİNALAR KURULUŞ VE ÖR. G. 191 İND. KDV 331 ORT. BORÇ HİSSE SEN. HES 159 VER. SİP AVNS 645 MEN. KIY. SAT KAR YILDIZ TİCARET AŞ'NİN 01/03/201.. TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU I.DÖNEN VARLIKLAR III.KISA VAD. YABANCI KAYN BANKALAR TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV 900 IV. UZ. VAD. YAB. KAYNAKLAR II.DURAN VARLIKLAR V.ÖZKAYNAKLAR TAŞITLAR SERMAYE BİNALAR KURULUŞ VE ÖRG. GİD TOPLAM TOPLAM

22 2. AB Kollektif Şirketi sermaye artırımı kararı almış, bu artırımı ortakların sermaye paylarının artırılarak karşılanması kararlaştırılmıştır. İlgili formaliteler tamamlanarak sermaye TL artırılmıştır. Ortak A 5000 TL ve Ortak B 5000 TL yi şirketin banka mevduat hesabına yatırmışlardır. Sermaye artırımı için noter tescil ve ilan gideri olarak 300 TL+ 54 TL KDV ortak B tarafından ödenmiştir. İSTENEN: İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B SERMAYE HESABI ORT. A ORT. B BANKALAR ÖDENMEMİŞ SERM ORT. A ORT. B GENEL YÖN. GİDERİ İNDİRİLECEK KDV ORTAKLARA BORÇLAR ORT. B 3. X ve Y tarafından kurulan XY Kollektif şirketinin TL sermayesinin her iki ortak açısından 5000 TL azaltırak TL ye indirilmesi kararlaştırılmıştır. Yasal süreç tamamlanmış ve sermaye azaltımına mapsuben her ortağa şirketten 5000 TL ödeme yapılmıştır SERMAYE HESABI ORT. A ORT. B ORTAKLARA BORÇLAR ORT. A ORT. B ORTAKLARA BORÇLAR ORT. A ORT. B KASA HESABI

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 5 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE VE FİNANSMAN

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI 1) Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık,

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000 1 Örnek Monografi 1. Bay Ali Acar 1 Kasım günü 4.000 TL sermaye taahhüdünde bulunarak bir şirket kurmuş ve 2.000 TL nakit para ile sermaye taahhüdünün bir kısmını yerine getirmiştir.(kdv ve maliyet hesapları

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 5 FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com A PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ 3 A-PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ YAZARKASA KULLANIMI Yazar kasa, satılan

Detaylı

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL lik mevduatını, 8.000 TL parasını, 25.000 TL lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Sunum Planı Katma Değer Vergisi(K.D.V.) Genel Uygulama Tebliği Tevkifat Nedir? Tam Tevkifat, Kısmi Tevkifat Tanımları

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 20152.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15.900,00 300 BANKA KREDİLERİ

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları 19 Katma Değer Vergisinin Uygulaması Öğr. Gör. Aytekin KAYA 1. İşletme 1 ocak tarihinde 30.000,- TL nakit para, 20.000,- TL lik ticari mal ile işe başlamıştır. 2. İşletme 10

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2017 - TRABZON SLAYT 4 Fatura nedir? Satılan mal ve yapılan

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Seda Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir:

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

ÖRNEK UYGULAMA 1 ***SGP-ISY EYLÜL 2017***

ÖRNEK UYGULAMA 1 ***SGP-ISY EYLÜL 2017*** İşletme hesabı defteri basit kayıt yöntemine örnektir. İşletme defteri karşılıklı iki sayfadan oluşur. Bu sayfanın sol tarafına gider sayfası, sağ tarafına ise gelir sayfası denir. İşletmelerin yapmış

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DÖRTYOL VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 27.04.2013-11:45:54 0900259577 a.cin80@hotmail.com Ticaret Sicil No 3642 505 6727200 Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK: İşletme 4.600.000 TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış,karşılığında 2.400.000 TL nakit vermiş,2.200.000. TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL.

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL. ÖRNEK MONOGRAFİ ŞARŞAR Ticaret İşletmesi 01.12.2016 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor. 100.01.01 Merkez Kasa 80.000 102.01.01 Z Bankası 0001 Nolu Hesap 20.000 153.01.01 Sehpa 60.000

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 0 TEMMUZ 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Elektron LTD. 006 yılında kurulmuş sipariş üzerine bilgisayar kontrollü enerji ölçüm cihazı üreten

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI 01.01.2012 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

PLASTİK BOYA % 18 HESAPLANAN KDV TL KASASI (KDV li Tutar ya da Toplam)

PLASTİK BOYA % 18 HESAPLANAN KDV TL KASASI (KDV li Tutar ya da Toplam) A. FATURA İŞLEME 1. ALIŞ FATURASI Alış Faturası, mal alışı karşısında satıcıların kestiği faturalara Alış Faturası denir. Alış Açık Faturası ve Alış Kapalı Fatura olmak üzere iki kısımda incelenir. Mal

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalar sonucunda uygulanmakta olan bir çok yöntem olduğunu fark ederek, konunun ne derece önemli olduğunu

Detaylı

ÖĞRENCİNİN; ADI: FATMA NUR SOYADI: GÜLLAÇ SINIFI: 11-S NUMARASI:

ÖĞRENCİNİN; ADI: FATMA NUR SOYADI: GÜLLAÇ SINIFI: 11-S NUMARASI: ÖĞRENCİNİN; ADI: FATMA NUR SOYADI: GÜLLAÇ SINIFI: 11-S NUMARASI: ÖĞRETMENİN; ADI: EROL SOYADI: YİĞİT DERSİN ADI: BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÖDEVİN KONUSU: MONOĞRAFİ HAZIRLAMA A.FİRMA KURMA A-1) ARSLANOĞLU İşletmesi

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK- Diğer Borçlar KVYK- Alınan Avanslar KVYK- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri KVYK- Kısa Vadeli Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı