EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ"

Transkript

1 ORTAK Seminer Merkezi Cumhuriyet Bulvarı No: 82/401 Pasaport İzmir Tel: Fax: EKİM 2013 EĞİTİM TAKVİMİ Eğitimin Adı Sayfa e-defter/e-fatura Uygulamaları 1 Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Analiz 3 Kdv İadesi Uygulamaları 5 UFRS 8 İleri Excel (Muhasebe ve Finans Uygulamalı) 9 hayatımız limitli ama öğrenebileceklerimiz limitsizdir OSM-İzmir ORTAK SEMİNER MERKEZİ

2 002-EĞT: E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI EĞİTİMİ Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen Süre Ücret Eğitim, ORTAK Seminer Merkezi nde yapılacaktır Adresi Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Aykut Kemal ÖĞÜNMÜŞ -Yeminli Mali Müşavir Volkan KUYUCUOĞLU- Apeks Yazılım Ltd (Yazılım Geliştirme ve Teknik Hizmetler Md) 1 gün (5 saat) 150,00TL+Kdv Genel Bilgilendirme Kimler e-defter tutmak ve e-fatura düzenlemek zorunda? Maliye Bakanlığı 421 sıra No'lu VUK Tebliği ile bazı mükelleflere e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunluluğu getirmiş durumda Buna göre: 1) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, 2) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, 3) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki (söz konusu listede alkollü içki, tütün mamulleri, kolalı gazozlar yer almakta) malları imal, inşa veya ithal edenler, 1 4) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-defter tutup, e-fatura düzenlemek zorunda Dikkat edilmesi gereken önemli husus; Mükelleflerin ÖTV Kanunu na ekli III sayılı listedeki (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, sigara ve purolar vb) malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal almışlarsa (bu mal III sayılı listedekilerle sınırlı değil, örneğin; Migros, Carrefoursa, Tesco gibi yerlerden defter, kalem, sakız, ekmek, peynir, domates, süt veya bir litre su almışsa) ve 2011 yılı satışları 10 milyon TL nin üzerindeyse e-fatura düzenleme ve e-defter tutma zorunda kalacaklarıdır Tebliğ içeriğinde yer alan şartlardan birini taşımalarına rağmen Elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş; elektronik ortam yerine kağıt olarak tutulmuş defterler ise hiç tutulmamış sayılacaktır Bu durumlarda Vergi Usul Kanunu nun ilgili cezai hükümleri tatbik olunacaktır Kapsama giren mükellefler; - Elektronik fatura uygulamasına tarihi itibariyle ( tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurulması gerekir),

3 - Elektronik defter uygulamasına tarihi itibariyle, başlamak zorundadırlar Eğitimin İçeriği - Elektronik Fatura-Elektronik Defter Mevzuatı - Tanımlar - Elektronik Fatura Uygulamasından Yararlanma - Zorunluluk Kapsamına Alınan Şirketler - E-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi - E-Fatura Uygulamasının Kullanımı - Portal yoluyla kullanım - Entegrasyon yolu ile kullanım - Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım - E-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım - E-Fatura Takvimine Uyum ve Önemi - E-Defter Takvimine Uyum ve Önemi - Sistemin 7/24 Çalışır Halde Bulundurulma Zorunluluğu - Sistemde Yapılacak Bakım ve Onarım Gibi İşlemleri Bildirme Yükümlülüğü - E-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü - Mali Mühür Alımı ve Kullanımı - Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Kapsamında Düzenlenen Faturalar - Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler - Elektronik Defter ve Fatura Zorunluluğu - E-Fatura ve E-Deftere Geçiş Süreci Sayılı Petrol Yasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olan Mükellefler Listesi Satılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (III) Sayılı Listedeki Malları İmal, İnşa ve İthal Eden Mükellefler Listesi - E-Fatura Kapsamına Dahil Mükelleflerin, Kapsama Dahil Olan Diğer Mükelleflere Düzenleyecekleri Faturalarda Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar - E-Fatura Kapsamına Dahil Mükelleflerin, Kapsama Dahil Olmayan Diğer Mükelleflere Düzenleyecekleri Faturalarda Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar 2

4 MALİ TAB Eğitimin Yapılacağı Yer 004-EĞT: BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE FİNANSAL ANALİZ Eğitim, ORTAK Seminer Merkezi nde yapılacaktır Adresi Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Eğitmen Süre Aykut Kemal ÖGÜNMÜŞ-Ymm 1 gün (6 saat) Ücret 200,00TL+Kdv Eğitimin Hedefi Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterler dendir Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır Kimler Katılmalı Mali müşavirler Yöneticiler İşletmelerin finans birimi çalışanları Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar Denetçiler Firma sahipleri Seminerin İçeriği İşletme ve İşletmenin Amaçları Muhasebe Tanımı ve İşlevi Muhasebenin Temel Kavramları Muhasebenin Tarafları İç kullanıcılar Dış kullanıcılar Hesap Kavramı Muhasebede Kayıt Yöntemleri Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları Temel mali tablolar Diğer (tali) mali tablolar Bilanço Tanımı ve Açıklamalar Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller) Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar Kar- Faaliyet Karı, EBIT, EBITDA Kavramları Satışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Açıklamalar Fon Tablosu Türleri Fon akım tablosu Nakit akım tablosu Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu Kar Dağıtım Tablosu Öz Kaynaklar Değişim Tablosu Harcama-Maliyet-Gider Kavramları (ve Mali Tablolara Olan Etkileri) Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman Konusu Giderlerin Sınıflandırılması 3

5 Hesap Planı İncelemesi Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri Tutarları Karşılaştırma Yöntemi Dikey Yüzde Yöntemi Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Rasyo Yöntemi Önemli Rasyolar ve Açıklamaları 4

6 Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitmen Süre Ücret 008-EĞT: KDV İADESİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ Eğitim, ORTAK Seminer Merkezi nde yapılacaktır Adresi Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Birol KABACA-Ymm 1 gün (7 saat) 200,00TL+Kdv Tanımı İade işlemi, yapılan işlemlerin vergiden istisna olması nedeniyle vergi hesaplanmaması ancak, bu işlemlerle ilgili yüklenilen verginin hesaplanarak bu verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesidir Amaçlar Eğitimin amacı, iade işlemine taraf olanlara, iade işleminin amacı olan, yüklenilen verginin hesaplanıp bu verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesinin anlatılmasıdır İdare için KDV iadesi bir gider kalemi olup, ayrıca geçmişte haksız iade alınması vb sebeplerle iade ödemeleri ayrıntılı düzenlemeler içermektedir Eğitim; KDV İadesi Usul ve Esasları özellikle günümüzde birçok işletmenin -ihracat istisnası -İndirimli Orana tabi satışlar ve -Tevkifatlı satışları nedeniyle talep edilebilecek Katma Değer Vergisi İadesinin hesaplanması ve alınmasını açıklayacaktır 5 Ayrıca ÖZEL ESASLAR DA yer alan mükellefler ile bu mükelleflerden (KOD Listelerinde yer alan) mal alan işletmelerin KDV iade işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağını ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır -Tevkifatlı teslimler ve iadesi 117 nolu KDV Genel Tebliğinde, -İndirimli Oran Teslimlerinden doğan iade alacakları 119 nolu Genel Tebliğinde toplanmış olup, -Bunun dışında kalan iadelerin toplandığı tek tebliğ taslağı yayınlanmış olup, yakın zamanda yayınlanması beklenmektedir Ayrıca KDV İadesinde birçok kolaylığın getirildiği bir sistem olan Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) hakkında da 120 Seri No lu KDV Genel Tebliğindeki değişikliklerde dikkate alınarak açıklayıcı bilgiler verilecek ve uygulamaya dönük sorunlar ele alınacaktır Bununla birlikte KDV iadelerinde uyulması gereken 53 Seri No lu KDV Sirküleri de ele alınarak KDV İadesinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden talebine ilişkin açıklamalara yer verilecektir İndirimli Orana tabi KDV iadesine ilişkin uygulamayı ve KDV iade hesaplamasını değiştiren ve yeni zorunluluklar getiren 119 Seri No lu KDV Genel Tebliği dikkate alınarak önceki tebliğlerle yapılan iade sistemi arasındaki farklar ortaya konacaktır Kimler İçin İadeye konu işlemleri gerçekleştiren ve iade talep eden tüm işletmelerin; - Muhasebe departmanı yönetici ve çalışanları, - İşletmesinin iade konusunda çalışmalarını yönetmek isteyen şirket ortakları ve mali işlemler sorumluları, - Mali Müşavirler, - Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmalarında iade konusunda çalışan ve iade işlemlerini takip eden, Ymm İade Tasdik Raporunu hazırlayan çalışanlar Seminerin İçeriği

7 Katma Değer Vergisi Kanununa Göre İstisnalar ve İade Mekanizması İade Hakkı Doğuran İstisnalar ve İşlemler Ve İhracat İstisnası Mal İhracatı İadenin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hizmet İhracatı İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler Mal ve Hizmet İhracatı Nedeniyle Katma Değer Vergisi İade Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgelere Genel Bakış ve Örnekleme İhraç Kayıtlı Teslimler İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kdv İadesi Hızlandırılmış Kdv İade Sistemi (His) Kdv İade İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Konular Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler Özel Esaslar Eğitimin Konu Başlıkları KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İSTİSNALAR VE İADE MEKANİZMASI İADE HAKKI DOĞURAN İSTİSNALAR VE İŞLEMLER VE İHRACAT İSTİSNASI MAL İHRACATI Mal ihracat istisnasının Beyanı İade için Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İADENİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Nakden İade: a)teminat ve İnceleme Raporu Aranmaksızın İade: b)teminatlı İade: -İndirimli Oranda Teminata Tabi İadeler (%4- %8) -Normal Oranda Teminata Tabi İadeler -Yükseltilmiş Oranda Teminata Tabi İadeler c) İnceleme Raporu Sonucuna Göre İade: d) Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuyla İade: Mahsuben İade Mal ihracatı ile ilgili Muhasebe Kayıtları 6 HİZMET İHRACATI Hizmet ihracatı istisnasının Beyanı İade için Aranan Belgeler Hizmet ihracında Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER MAL VE HİZMET İHRACATI NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANILAN BELGELERE GENEL BAKIŞ VE ÖRNEKLEME İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER Kimlerin imalatçı Sayılacağı Tecil Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği Tecil Terkin Uygulaması İhraç Kaydıyla Satışlarda İade için Aranan Belgeler; Tecil-Terkin ve iade Uygulaması İhraç Kayıtlı Teslimler Katma Değer Vergisi Beyannamesine Nasıl Yansıtılır İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

8 İstisna Kapsamına Giren işlemlerde Alt Sınır Müteselsil Sorumluluk İade İçin Aranan Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ (119 No lu KDV Genel Tebliği ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Birlikte) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Tutarının Hesaplanması Yıllık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması Aylık İadelerde İade Tutarının Hesaplanması İndirimli Orana Tabi Satışlar Hesaplama (İOT) Tablosu Hazırlanması Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi İadenin Beyanı (Aylık ve Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi ) İade İçin Aranan Belgeler Yıllık İade Talebinde Aranacak Belgeler Aylık İade Talebinde Aranacak Belgeler Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İade Talebinde Aranacak Belgeler İade Talebinin Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ (HİS) (120 Seri No lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle birlikte) HİS Uygulaması HİS Uygulamasına Göre iade Taleplerinin Yerine Getirilmesi 7 KDV İADE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER ÖZEL ESASLAR Özel Esaslara tabi Mükellefler ile Bu Mükelleflerden mal veya hizmet Satın Alan mükelleflerin iadelerinin yapılmasında özellikli durumlar ve bu iadelerin yerine getirilmesi ve sorunun çözülmesinde izlenecek yolların ortaya konması - Hakkında SMİYB (Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge) Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri - Hakkında SMİYB Kullanma Raporu Bulunanların İade Talepleri - Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunanların İade Talepleri - Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - Alt Mükellefler Hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - İki veya daha Alt Mükellefler hakkında SMİYB Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri - Müteselsil Sorumluluk Uygulaması ve Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları (KOD tablolarında yaralan mükelleflerden mal alan mükelleflerin iade talepleri ile ilgili sorunların çözülmesi)

9 011-EĞT: TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA (UFRS-TMS-TFRS-UMS) STANDARTLARI TEMEL EĞİTİMİ Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitim, ORTAK Seminer Merkezi nde yapılacaktır Adresi Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Eğitmen Süre Ücret Ali Osman CÖRÜT 24 Saat 500,00TL+Kdv Eğitimin İçeriği Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 18 Hasılat TMS 33 Hisse Başına Kazanç TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 9 Finansal Araçlar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme TMS 12 Gelir Vergileri TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi TMS 16 Maddi Duran Varlıklar TMS 17 Kiralama İşlemleri TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler TMS 2 Stoklar TMS 23 Borçlanma Maliyetleri TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü TFRS 8 Faaliyet Bölümleri TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar TFRS 3 İşletme Birleşmeleri TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 8

10 006-EĞT: İLERİ EXCEL (MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMALI) Eğitimin Yapılacağı Yer Eğitim, ORTAK Seminer Merkezi nde yapılacaktır Adresi Cumhuriyet Bulvarı No:82/401 Pasaport İzmir Eğitmen Süre Faruk ÇUBUKÇU 3 gün (09:00-18:00 saatleri arası) 8 gün (18:30-21:30 saatleri arası) Ücret 600,00TL+Kdv Genel Bilgilendirme Tanıtım Özel veriler ve senaryolarla kurumsal alanda çözümler geliştirmeyi içeren Excel uygulamaları Microsoft Excel iş hayatında yaygın kullanılan bir programdır Kullanım alanlarının başında muhasebe ve finansal uygulamalar gelmektedir Excel içindeki yüzlerce fonksiyon ve veri işleme araçlarıyla şirketlerin bu verileri işlemesi ve raporlaması sağlanır Kazanımlar Eğitimin amacı Excel i muhasebe ve finansal uygulamalar başta olmak üzere gelişmiş olarak kullanımını sağlamaktır Fonksiyonlar, araçlar ve kullanım pratikleri olmak üzere çeşitli ileri Excel tekniklerini öğrenmek Verileri işleyerek hesaplamalar ve analizler yapabilmek Raporlar hazırlayabilmek Mali tabloları hazırlamak Uygulamalar İleri Excel uygulamalarını yanı sıra muhasebe ve finansal alanda genel uygulamalar Faiz, vade ve getiri hesaplamaları Bordro hesaplamaları Bütçeler, mali tablolar ve rasyo analizleri Stok değerlendirme Taksit ve geri ödeme Tabloları 9 Kimler Katılabilir İş yaşamında Excel i en iyi şekilde kullanabilmek kişilere önemli artılar katmaktadır Zamanını etkin bir şekilde kullanmak, analiz ve raporlama yeteneklerini geliştirmek isteyen kişiler Şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında çalışanlar Kurumsal verileri işleyerek ileri Excel yeteneklerini geliştirmek isteyenler Finansal analiz yapmak isteyenler Ön Gereksinimler Temel bilgisayar kullanımını ve Microsoft Office programını bilmek Excel kullanımını bilen ve en az birkaç yıl deneyimli olan kullanıcılar İş yaşamında düzenli olarak Excel kullanarak raporlar hazırlayan kişiler

11 Excel de TOPLA (SUM), ORTALAMA (AVERAGE), MİN, MAX vb gibi temel fonksiyonları iyi bilmek EĞER(IF) gibi gelişmiş fonksiyonları da temel kullanımıyla bilmek, Tabloların (çalışma kitabı-workbook, sayfa-sheet, vb) dosya yapısını ve temel formatlama işlemlerini bilmek Verilerin ve formüllerin kopyalanması, taşınması vb temel düzenlenmesi işlemlerini bilmek, Excel ve Office programının temel değişikliklerini ve ayarlarını yapabilmek Not: Düzey testleriyle Temel Excel bilgisi test edilecektir Kurs İçeriği Kurs içeriği dört ana modülden oluşmaktadır: İLERİ YETENEKLER FONKSİYONLAR VERİ ANALİZİ MUHASEBE ve FİNANS UYGULAMALARI İleri Yetenekler Gelişmiş veri girişi yetenekleri ve kısa yollar Adresleme: Normal ve sabit ($ işaretli) adresler Referanslar: iç, dış Alan Adlandırma (Name Define); bir hücre ya da alanı bir adla kullanmak Sayfa Koruma (protection) Koşullu Biçimlendirme (ConditionalFormatting) Veri Doğrulama (Data Validation) Özel Yapıştırma (Paste Special) Veri Türleri ve Formatları Köprü (Hyperlink) Hatalar (Errors) Grafikler 10 Uygulamalar: Her konu tipik senaryolar içinde kullanılarak uygulamalı olarak işlenir Fonksiyonlar Fonksiyonlar (Genel) Metin (Text) Fonksiyonları Mantıksal Fonksiyonlar Arama ve Başvuru Fonksiyonları Tarih ve Saat Fonksiyonları Veritabanı Fonksiyonları Finansal Fonksiyonlar İstatistiksel Fonksiyonlar Hedef Arama (Solver) Uygulamaları Uygulamalar: Her fonksiyon grubundaki fonksiyonlar tipik senaryolar içinde kullanılarak uygulamalı olarak işlenirfonksiyonlar iç içe kullanılarak gelişmiş kullanımlar yapılır Hedef Arama (GoalSeek) ve Çözücü (Solver) uygulamalarıyla ödemeye göre kullanılacak kredilerin kredinin hesaplanması Kullanılacak Fonksiyonlardan bazıları: EĞER (IF) BAĞ-DEĞ-SAY (COUNT) ÇOKLUETOPLA(SUMIFS) VE (AND)

12 BÜYÜKHARF(UPPER) KÜÇÜKHARF(LOWER) UZUNLUK(LEN) BUL(FIND) DEĞİŞTİR(REPLACE) YERİNEKOY(SUBSTITUTE) EĞERHATA(IFERROR) ARA (LOOKUP) YIL (YEAR) AY(MONTH) HAFTASAYISI(WEEKNUM)HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY) BAĞ-DEĞ-DOLU-SAY (COUNTA) YADA (OR) SOLDAN(LEFT) PARÇAAL(MID) DÜŞEYARA(VLOOKUP) İNDİS (INDEX) GÜN(DAY) VESEÇTOPLA(DSUM) ETOPLA (SUMIF) DEĞİL (NOT) SAĞDAN(RIGHT) BİRLEŞTİR(CONCATENATE) KAÇINCI(MATCH) YUVARLA(ROUND) BUGÜN(TODAY) VESEÇSAY(DCOUNT) Veri Analizi Sıralama (Sort) Filtreleme (Filter) Gelişmiş filtreleme Teknikleri Alt Toplamlar (SubTotals) Pivot Tablolar Pivot Grafikler 11 Uygulamalar: Ürün listeleri, personel listeleri, muhasebe, finans, satış ve sipariş gibi veriler üzerinde veri analizi uygulamaları yapılır Muhasebe ve Finans Uygulamaları Muhasebe ve finans uygulamaları Bütçeler yapabilmek Faiz, vade ve getiri hesaplamaları Bordro hesaplamaları Mali tablolar / rasyolar Stok değerlendirme Taksit ve geri ödeme tabloları hazırlamak Kurs Kitabı (Dokümanlar) Tüm uygulamaların temelini içeren bir ders notu (PDF olarak) ve üzerinde çalışılacak veri dosyaları ve video lar katılımcıya CD olarak verilecektir Örnek Videolar İleri Yetenekler : İç içe EĞER (IF) fonksiyonu : Finansal Uygulama : Excel 2013 Yenilikler : Not: Microsoft Excel 2007 / 2010 / 2013 Türkçe ve İngilizce uyumludur

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları PwC Türkiye Kasım 2013 Genel Bakış PwC 2 06.11.2013 Nereden Geldik? PwC Planlar 2002 Acil Eylem Planı (Vergide e-dönüşüm / e-beyanname) 2003 2004 e-dönüşüm

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARI

MUHASEBE STANDARTLARI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - II MUHASEBE STANDARTLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Fatih GÜNER Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk DOĞAN Dr. Halil ALPASLAN

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İÇİNDEKİLER SAYFA Bilanço... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Özsermaye

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İstanbul, Ağustos 2015 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İstanbul, Mart 2015 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:TMS / TFRS DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Mert ERER Doç.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Yrd.Doç.Dr.Atilla PEREK 0 İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK TÜRKİYE

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı