SERBEST MUHASEBECI MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF SAKARYA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERBEST MUHASEBECI MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF SAKARYA)"

Transkript

1 TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da küresel ekonomi yılı kriz ortamı içerisinde geçirmiştir yılının sonlarına doğru küresel krizin psikolojik yönleri zayıflarken, beklentiler iyimserliğe doğru yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan ülke ekonomileri, hızlı büyüme trendlerini gelişmiş ekonomilerden destek almadan uzun süre devam ettiremediler. Gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilerden büyümeye yönelik ayrışmaları 2012 nin ikinci yarısından itibaren bütünleşmeye dönüştü. gelişim sürecine gireceği yönündedir. Küresel bazda yaşanan gelişmeler, 2002 ve 2009 yıllarının ardından, dünya ticaretinin 2012 yılında üçüncü kez daralmasına neden oldu. Ancak göstergeler, 2013 yılında dünya ticaretinin Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine büyüme rakamları damgasını vurdu yılı sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 10 lara ulaşması sonucu alınan önlemlerle cari açığın büyümesi engellendi. İç talebin kontrol edilmesine yönelik atılan adımlar, doğal olarak cari açığı geriletirken, ekonomiyi soğuttu. 2

3 2012 yılındaki, GSYH büyüme oranları göstermektedir ki, ekonomide belirgin bir yavaşlama yaşanmaktadır yılının üçüncü çeyreği itibariyle büyüme oranı yüzde 1,6 ya gerilemiştir. Cari açık sorunun büyümesini engelleyen bu önlemler, istihdam gibi başka temel sorunları ön plana taşımaya başlamıştır. Türkiye ekonomisi istikrarlı büyüme sergilemek ve bu büyümeye paralel istihdam yaratmak zorunda olan bir ekonomidir. Küresel ekonomiyle birlikte, ülke ekonomisinin de 2013 yılında olumlu performansını artırarak devam ettirmesi en büyük arzumuzdur. Son yıllarda ekonomi dışında ülkemizdeki en önemli gündem konularımız yine değişmeyerek terör, başta anayasa olmak üzere yapılan yasal düzenlemeler ve toplumun çok iyi tanıdığı insanların çeşitli suçlamalara maruz kalarak uzun tutukluluk süreleri yaşamaları olarak varlığını korudu. Meslek örgütü olarak, ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü bir hukuksal zemine sahip olması her zaman talebimiz olmuştur. TÜRMOB un da aktif olarak içinde yer aldığı sivil toplum kuruluşları olarak yeni Anayasa sürecine aktif olarak katkı koymaya çalışıyoruz. Bu platformda, ülke çapında örgütlü kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi, memur ve işveren sendikaları konfederasyonları yer almaktadır. Bir anlamda bu kuruluşlar vatandaş platformu olarak da görülen bu yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye nin gündemini uzun yıllardır terör olayları meşgul ediyor. Binlerce evladımızı terör saldırılarında şehit verdik yılına terörün son bulması yönündeki umutlarımızı güçlendirmiş olarak girdik. Akan kanın durması, huzurun, barışın ülkemizde yeşermesi hepimizin ortak beklentisidir. Yargının tartışılır olmaktan çıkması, kararlarının soru işaretleri oluşturmaması ve vicdanları rahatlatacak kararlar vermesi yine en büyük beklentimiz olarak varlığını korumaktadır. Küresel gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de muhasebe mesleğinde bir değişim ve yeniden yapılanma sürecini zorunlu kıldı. Uluslararası arenada yaşanan 3

4 mesleki gelişmelerin yakından takip edilerek mesleğimizin bu sürece sağlıklı bir şekilde uyumunun sağlanması için çalışmalar yapmaktayız. Son iki yılda mesleğimizi ilgilendiren yoğun bir düzenleme (regulasyon) dönemini birlikte yaşadık ve 2012 yıllarında başta yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) olmak üzere bağımsız denetim alanında önemli yeni düzenlemelerle karşılaştık. Türk Ticaret Kanunu Temmuz 2012 de yürürlüğe girmesine çok az süre kala değiştirildi. Bu değişiklikte beklenenin aksine en büyük yarayı bağımsız denetim alanı aldı. Bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamı sınırlandırıldı. Ticari defterlerin muhasebe standartlarına göre tutulması konusunda ise geriye dönüş yaşandı ve bu konuda tarihi bir fırsatı daha elimizin tersiyle itmiş olduk. TTK da yapılan değişiklikle defterlerin Vergi Usul Yasasına göre tutulmasına yönelik geri bir adım atılmış oldu. Finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak düzenlenmesine yönelik düzenlemenin aynen korunması ise ayrı bir çelişki yarattı yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) oluştu. 26 Aralık 2012 günü KGK tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlandı. Bağımsız denetim alanındaki istek ve taleplerimizi yazılı ve sözlü olarak defalarca KGK ya iletmiş olmamıza rağmen, bu taleplerimizin hiçbirisi dikkate alınmaksızın tamamen dışımızda hazırlanan ve yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine karşı haklı hukuki mücadelemizi 2012 yılı içinde sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bağımsız denetim için ilave sınavların gereksizliğini dile getiriyor ve meslek mensuplarımız arasında bir fark yaratılmamasını talep ediyoruz. Başlatmış olduğumuz bağımsız denetim eğitimlerinin lisanslama için yeterli görülmesini istiyoruz yılının son ayında yepyeni bir Sermaye Piyasası Kanunu 6 Aralık günü Meclisten geçti. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 günü Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve sonrası dönem artık mesleğimiz açısından uygulama dönemleri olmalıdır ve olacaktır. Geçen iki yıllık süreçte yapılan yeni düzenlemeler uygulama alanı bulmalıdır. Bu yeni dönemde mesleğimize iki temel olgu damga vuracak. Bunlardan birisi globalleşmenin yarattığı mesleğimizin uluslararasılaşması, diğeri ise kurumsallaşma. 4

5 Dünya her geçen gün küçük bir köy haline geliyor. İletişim olanaklarının artması, yeni bilgi iletim ve işletim sistemleri ile ulusal sınırlar ve duvarlar aşılıyor, küresel iş olanakları genişliyor. Bu yapı içinde mesleğimiz artık uluslararası bir yapıya bürünmüştür. Global muhasebe mesleğinin bir parçası olabilmenin ön koşulu ise kurumsallaşmaktan geçiyor. Kurumsallaşmak, kurumsal değerlere sahip olmaktır. İlkeli ve etik davranış kurallarını benimsemektir. Hesap verebilir ve şeffaflıktan yana olabilmektir. Bu yaklaşım ve kurumsallaşma yönetim tarzına da yansımalı ve kurumsal yönetim anlayışı benimsenmelidir. Muhasebe bürolarımız uluslararasılaşma ve kurumsallaşma olgularına yeni muhasebe düzeninde hazır olmak durumundalar. Bu yeni düzen içinde mesleğimizde yeni uzmanlık alanları ön plana çıkıyor. Bunların başında bağımsız denetim geliyor. Altyapımızla, eğitimlerimizle bağımsız denetim uygulamalarına hazırız. Biz muhasebe meslek mensupları olarak 2013 yılında artık bağımsız denetim alanında düzenleme sürecinde uygulama dönemine geçmek istiyor, önümüzün açılmasını ve bize fırsat verilmesini talep ediyoruz. Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu mesleki gündemimizin önemli bir bölümünü oluşturmaya devam etti. Tüm iyi niyetli işbirliği taleplerimize maalesef olumlu bir yanıt alamadık. Bu tür ayrışımların bu ülkeye büyük zararlar vereceği, kaynakların israf edileceğini hiç birimizin unutmaması gerekiyor. Bağımsız denetimin gözetimi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan KGK maalesef aldığı kararlarla, bağımsız denetimi genişletmek ve yaygınlaştırmak yerine daraltmak ve küçültmek yönünde düzenlemeler yapmıştır. Küçük çıkarlar ve küçük hesaplarla kendilerine fayda sağlama peşinde koşanlar mensubu oldukları muhasebe ve denetim mesleğine büyük zarar vermektedir. Bunlarla birlikte hareket edenler de unutmamalıdır ki, muhasebe ve denetim mesleğinin gelişmemesi, güçlenmemesi, ülke ekonomisinin gelişmemesi, kamu kaynaklarının güçlenmemesi anlamına gelir. Küçük hesaplar peşinde kosanlar hem ülkeye, hem mesleğe büyük zararlar veriyor. 5

6 Hep birlikte mesleğimize sahip çıkalım, muhasebe ve denetim mesleğinin gelişmesinden işletmelerimiz fayda sağlayacaktır, ülke ekonomimiz fayda sağlayacaktır. Mesleğe verilecek zarardan uzun vadede hiç kimse bir fayda elde edemez. TÜRMOB olarak görevimiz, muhasebe mesleğini geleceğe en iyi şekilde taşımak için gereken alt yapıyı oluşturmaktır. Bu noktada, ülke sorunları ile mesleki sorunların çözümünü ortak paydada buluşturarak çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Mesleğimize talebi artırarak, meslek mensuplarımızın ekonomiye sağladığı katma değerden hak ettikleri payı almalarını sağlama gayreti içindeyiz. Meslektaşlarımıza düşen en önemli görev ise kendilerini geleceğe hazırlamalarıdır. Birliğimizi, dayanışmamızı koruyarak, yarınları elbirliğiyle şekillendireceğiz. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı 6

7 Değerli Meslektaşlarım; Öncelikle 2013 nin yeni beklentilerinizin karşılandığı, sağlık ve mutluluk içinde geçmesini; ülkemiz ve meslek mensuplarımız adına olumlu gelişmesini diliyorum yılını geride bırakarak 2013 yılına girdiğimiz bu günlerde 2012 yılının ülkemiz ve Mesleğimiz adına çok rahat geçmediğini, sıkıntıların ve problemlerin arttığını görüyoruz. Günden güne karsımıza çıkan angaryalar meslek mensuplarının işini zorlaştırmaktadır. Mükellefleri mağdur etmemek adına gerekirse geceleri bile çalışan meslektaşlarımız çoğu Zaman ailesine bile zaman ayıramamaktadır. Bizler meslek mensupları olarak sadece Ekonomik yasamın bir parçası değil, sosyal ve toplumsal yasamın da bir parçasıyız. Ama bu Şekilde devam ettiği sürece bizler sadece ekonomik yasamın bir parçası olarak kalacağız. Değerli meslek mensuplarımız, Oda hizmet binamızın tamamladık 01/ 08/2010 de başladığımız ve 2 yıl içinde tamamlayarak tarihinde taşındığımız odamızı tarihinde görkemli bir tören ile Genel başkanımız oda başkanlarımız, valimiz milletvekillerimiz, tüm sivil toplum liderleri ve en önemlisi siz değerli meslektaşlarımın Katılımı ile taçlandırdık ve resmen açtık, Birçok önemli sorunlarımız var: Bugün tahsilât sorunu tüm meslektaşlarımız açısından en önemli sorunların Yaptığımız sözleşmeye bağlı kalarak ücretini alamamamıza rağmen serbest Meslek makbuzu kesmek ve cebimize girmeyen paranın vergisini ödemek zorunda kalıyoruz. Haksız rekabetin ve tahsilât sorununun çözümü noktasında Türmob a gerekli görüs ve Önerilerimizi ilettik ve iletmeye de devam ediyoruz. Temennimiz en kısa zamanda bu Sorunların ve angaryaların çözülmesi ve tüm meslek mensubu arkadaşlarımızın rahat etmesidir. TTK, TFRS, ve Denetim Eğitimleri tamamlandı ve 435 üyemiz müracaat ederek başvuruda rekor kırdık Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak muhasebe 7

8 standartlarının hazırlanması, usul esaslarının belirlenmesi, tüm dünya ile uyum içerisinde olunması için hazırlandık, UFRS VE UDS ile ilgili olarak çalışmalarımız eğitimler haricinde yapılacak hazırlık kursları ve seminer çalışmaları ile de desteklenecektir. Odamızın asli görevleri olan eğitim çalışmalarına ve mesleğimizi disiplin altına alacak diğer çalışmalar çerçevesinde birçok etkinliğimizin yapılacağı yeni bir döneme gireceğiz. Basarımızın temelinde; Mesleğimiz, Meslektaşımız ve Stajyerimiz için, Her zaman eğitim, Toplumla barışık olmak, Teknoloji ile bütünleşmek, Üretilen bilgiyi paylaşmak ve Bu Hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli alt yapıyı oluşturmak yatmaktadır. Oda yönetimi olarak 2010 genel kurulunda verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve daha verdiğimiz sözleri hedefleri büyüterek yerine Getirmeye de devam edeceğiz, Yeni oda binamızın bitmesi ile birlikte yeni eğitim ve konferans salonumuzla daha çok eğitim daha çok çalışma yapabileceğiz. Odamızın inşaatı nedeni ile 2 yıldır aksattığımız ziyaretlerimize siz değerli Meslektaşlarımızı çok fazla da sıkmadan devam edeceğiz. Değerli meslektaşlarım; bizler bu yoğun tempoda mesai harcamaya devam ederken mücadelemiz hep mesleğimiz ve meslektaşlarımız için olmuştur, yaptığımız her işin arkasında ve sorumluluğundayız, mesuliyetimizi biliyoruz, mümkün olduğunca her konuda hasas davranmaya gayret ediyoruz, hizmet sürelerimizin kanunla sınırlandığı bir ortamda önümüzde görev alabileceğimiz bir dönem daha kaldı ve bizlerin sizlere ve geleceğe daha iyi şeyler bırakmak, iyi işler yapan olarak hatırlanmaktan başka bir beklentimiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılında mayıs ayında yapılacak genel kurulda siz değerli meslektaşlarımızın teveccühü doğrultusunda vereceğiniz görevleri layığı ile yapmaya gayret edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Sağlık içinde, bol kazançlı, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi temenni eder yönetim kurulu Arkadaşlarımla beraber saygılar sunarım. Selattin ÇAKIRSOY Başkan 8

9 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU 9

10 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU İKTİSADİ İŞLETME 10

11 SAKARYA İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO İKTİSADİ İŞLETME 11

12 SAKARYA İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO AKTİF VARLIKLAR 12

13 TAHMİNİ BÜTÇE BÜTÇESININ HEDEFLERI 2013 Bütçesi, 2012 bütçesinin uygulamaları dikkate alınarak odamızın önümüzdeki Dönem hedeflerine göre tahmin edilen gelirler ve yeni faaliyet dönemi ihtiyaçları Göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu 2013 bütçesini düzenleyip uygulamaya yetkilidir. Bütçe rakamları asgari olarak alınmıştır. Bütçe gelir ve gider kalemleri eklerde sunulmuştur. Başvuru, eğitim, basılı evrak, yayın, kâse, kimlik satış fiyatları Huzur hakkı, Harcırahlar ve Başkanlık ödeneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 1-GELİR BÜTÇESİ GELİR YERLERİ TUTARLAR I- ÜYE GELİRLERİ TL II. TESMER TL III. DİĞER GELİRLER IV. GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI TL TL V. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GELİRLERİ TL GELİRLER TOPLAMI TL 13

14 GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI I. ÜYE GELİRLERİ TL A) GİRİŞ AİDATI ,00.-TL 25X1.550,00=38,750,00.-TL B) MUNZAM AİDAT TL 690 X 275 = ,00.-TL 94 X 137,50= ,00.-TL C) NİSBİ AİDAT TL 400 X400.00=160.00,00.-TL D) BÜRO TESCİL BELGELERİ TL a)yeni belge =30x180.00= 5.400,00.-TL b)değişim =30x 90.00= 2.700,00.-TL c)vize = 400x50.00=20.000,00.-TL E) FAALİYET BELGESİ GELİRİ TL 600X 25.00=15.000,00.-TL F) TESMER GELİR PAYI TL Dört dönem Tesmer payı G) GECİKME ZAMMI GELİRLERİ TL II. TESMER GELİRLERİ TL A) YENİ STAJ DOSYASI TL 100x300=30.000,00.-TL B) SM-SMMM YE GEÇİŞ KAYITLARI TL 10X TL=5.000,00.-TL C) KİTAP BELGE GELİRİ TL III. DİĞER GELİRLER 174, TL A) İLAN VE REKLAM GELİRLERİ TL B) BASILI EVRAK GELİRLERİ TL 5.000X2.00= TL SÖZLEŞME C) BAĞIŞ VE YARDIMLAR TL D) BANKA FAİZLERİ TL E) SAİR GELİRLER TL F) KİRALAMA GELİRLERİ TL IV. GEÇ. DÖNEM ALACAKLARI 125, TL A) GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI TL V. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GELİRLERİ TL Kurs-Sosyal Faaliyetler-Seminer TL Sempozyum GELİRLER TOPLAMI TL

15 GİDER BÜTÇESİ GİDER YERLERİ TUTARLAR I. BİRLİK PAYLARI TL II. YÖNETİM-DENETİM-DİSİPLİN GİDERLERİ III. PERSONEL GİDERLERİ IV. YÖNETİM KURULU FAALİYET GİDERLERİ TL TL TL V. MESLEK İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER GİDERLERİ TL VI. DIŞARDAN SAĞ. FAYDA VE HİZMETLER VII. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GİDERLERİ VIII. BAĞIŞ VE YARDIMLAR IX. DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER TL TL TL TL X. TESMER GİDERLERİ TL XI. DEMİRBAŞ SABİT KIYMET GİDERLERİ XII. BİNA GİDERLERİ GİDERLER TOPLAMI TL TL TL 15

16 GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI I. BİRLİK PAYLARI TL II. YÖNETİM-DENETİM-DİSİPLİN-HAKSIZ TL REKABET VE ETİK a)yönetim KURULU TL 1-Yönetim Kurulu Ayda 4 toplantı 5 üye yılda 48 toplantı 48x5=240x120.00= TL 2-Yönetim Kurulu Başkanı Aylık TL 12x2.000,00= TL b)denetim KURULU TL 1-Denetim Kurulu ayda 1 toplantı 3 üye toplam 12 toplantı 12x3x120.00= TL c)disiplin KURULU TL 1-Disiplin Kurulu ayda 1 toplantı 5 üye toplam 12 toplantı 5x12x120.00= TL d)haksiz REKABET KURULU 12 toplantı 5x12x120,00= TL e) ETİK KURULU TL TL 12 toplantı 3x12x120.00= TL III.PERSONEL GİDERLERİ TL 1-Brüt Ücretler TL 2-İkramiyeler TL 3-SSK İşveren payı TL 4-Tazminatlar TL 5-Fazla Çalışma Ücreti TL 6-Yolluklar TL 7-İşsizlik sigortası ve işveren hissesi TL IV. YÖNETİM KUR. FAALİYET GİDERLERİ TL 1-Temsil ve Ağırlama Giderleri TL V. MES. İÇİ EĞİT. VE SEMİNER GİDERLERİ TL 1-Eğitim Çalışmaları TL 2-Seminer Çalışmaları TL VI. DIŞARDAN SAĞ. FAYDA VE HİZMETLER TL 1-Haberleşme Giderleri TL 2-Elektrik Giderleri TL 3-Su Giderleri TL 4-Dava Vekili ve İcra Giderleri TL 5-Kırtasiye Giderleri TL 6-Kargo ve dağıtım Giderleri TL 7- Güvenlik Personeli Hizmet Alımı TL 8-Temizlik Giderleri TL 9-Bilgi İşlem Giderleri Web Tasarım Giderleri TL VII. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GİDERLERİ TL 1- Seminer- Kurs Giderleri TL 16

17 VIII. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1-Üyelere Yapılacak Yardım ve Bağışlar 2-Kurumlara Yapılacak Bağışlar 3-Stajyerlere Yapılacak Yardımlar 4-Burs Yardımı TL TL 5, TL 5, TL TL IX. DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER TL 1-Bina Bakım Ve Onarım Giderleri 2-Demirbaş, Makine Onarım ve Bakım Giderleri 3-Bina Sigorta Giderleri 4-Basın, İlan, Takvim, kitap ve Yayın Giderleri 5-Ödenecek faiz ve Komisyonlar 6-Nakliye ve Hamaliye Giderleri 7-Noter Giderleri 8-Ödenecek Vergiler 9-Spor-Sanat-Kültür Etkinlikleri 10-Sair Giderler 11-Kredi Geri Ödeme TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL X. TESMER GİDERLERİ TL 1-Tesmer Yön. Kur. Huz. Hak. Ayda 1 Toplantı 7 Üye toplam 12 toplantı 7x12x120.00= TL TL 2-Stajyer ve meslek içi eğitim giderleri XI. DEMİRBAŞ SABİT KIYMET GİDERLERİ 1-Makine, Demirbaş alımı XII.HİZMET BİNASI GİDERLERİ 1-Hizmet Binası Değişim Giderleri GİDERLER YEKÜNÜ GELİR GİDER FARKI GENEL YEKÜNÜ TL TL TL TL TL TL TL TL 17

18 TAHMİNİ BİTÇE DİPNOTLARI Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 38.maddesinin 3.fıkrası ile 3568 sayılı Kanunun geçici 13.maddesine birlik ve odaların 2013 yılı bütçesi gelir ve gideriyle birlikte yüzde ona kadar artırılmak suretiyle Birlik ve Oda yönetimleri tarafından düzenlenir ve uygulanır. hükmü ne ve 2012 reel durumuna göre düzenlenmiştir. 2- Bütçeyi uygulamaya Yönetim Kurulu Yetkilidir 3- Gayri Menkuller, taşıtlar almaya, satmaya, inşaat yapmaya, yaptırmaya, inşaatla ilgili gerekli imalatları yapmaya, ayrı ayrı veya toplu olarak yaptırmaya, inşaatla ilgili her türlü malzemeleri almaya ve işleri yamaya, yaptırmaya, Binanın döşeme, tefrişat, mobilya ve diğer malzemelerini almaya ve bu işleri yaptırmaya, tüm bu inşaat ve alım işlerini teklif alma suretiyle veya ihale suretiyle yaptırmaya, kat irtifakı kurmaya, kat mülkiyetine çevirmeye, Cins tashihi yaptırmaya, Plan ve Projeleri tanzim ettirmeye ilgili dairelere vermeye onaylatmaya, İlgili ruhsatları oda adına almaya, Türmob tan inşaatla ilgili borç para almaya, yurt içi ve dışında kredi kuruluşlarından kredi almaya, ipotek vermeye, ipoteği fek etmeye, Kredi şartlarını belirlemeye, inşaatla ilgili bağış ve yardım toplamaya, Gayri Menkul kiralamaya, kiraya vermeye, Yönetim Kurulu yetkilidir 4- Yönetim Kurulu Bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya yeni bütçe fasılı oluşturmaya inşaat nedeni ile doğacak farkları mevcut bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya eksik kalan kısım olursa ek bütçe yapmaya ve bir sonraki genel kurula sunmaya Gelir-Gider farkını oda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir Yönetim Kurulu 18

19 SAKARYA SAKARYA SMMM ODASI DENETİM KURULU RAPORU 19

20 SAKARYA 20

21 ARASINDA WEB SİTEMİZDE YAYINLANAN HABERLER TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ İLE İLĞİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI İLE İLĞİLİ TEBLİĞ VUK KAMU GÖZETİM KURUMU BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (120) yayınlandı KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİNE BAŞLANDI Tevkifat Uygulaması Hak. KDV Sirküsü 63 yayınlandı SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ SGK Genelgesi 2012/6 (2011/47 No.lu Genelge Revizyonu) SGK Genelgesi (2012/03) "Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar" MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI HAKKINDA BKK KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SAYILI GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ 5/01/2012 *******

22 ARASINDA WEB ÜYELERİMİZE GÖNDERİLEN TOPLU SMSLER GURUPLAR ÇALIŞANLAR TÜM Mesaj METNİ YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN.SAKARYA SMMM ODASI YÖNETİM KURULU 2013 YILI ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI.ODA YÖN.KUR ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE SAKARYA 1.GURUP İLLER ARASINDA YER ALMIŞTIR.ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.SMMMO LUCA MALİ MÜŞAVİR VE TİCARET PROGRAMI TANITIM EĞİTİMİ YARIN. SAAT:10 DA ODAMIZ EĞİTİM SALONUNDA YAPILACAKTIR.YÖNETİM KURULU Odamızda salı yani (bugün) saat 13.00'da İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ semineri yapılacaktır.bilgi için ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK LUCA TANITIM VE EGİTİMTOPLANTISI İLE İLGİLİ BİLGİLERE ADRESİNDENULAŞABİLİRSİNİZ TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİG BUGUN KÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.SAKARYASMMMO ECZANELERDE STOK FİNANS MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SEMİNER ÇALIŞMASI YARIN SAAT:13 TE ODAMIZDA YAPILACAKTIR.SAKARYASMMMO ÜYEMİZ,HASAN ÇELEBİ NİN BABASI,ZEKİ ÇELEBİ NİN ABİSİ VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ (YARIN)15 ARALIK CUMARTESİ ÖĞLE NAMAZINA ORHAN CAMİİ DEN KALDIRILACAKTIR.SMMMO SAYIN ÜYEMİZ, 2013 YILI DEFTER TASDİKLERİNDE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ARANMAYACAKTIR DETAYLI BİLGİ İÇİN Gönderim Tarihi PROF.DR SELAHATTİN KARABINAR,A.VECDİ CAN IN SUNUMU İLE SON GELİŞMELER IŞIGINDA TTK KAPSAMINDA MUHASEBE UYG.SEMİNERİ YARIN SAAT:18.DE ODAMIZDA YAPILACAKTIR ÇAŞIŞANLAR ÇALIŞANLAR İSTİRAHAT RAPORU ALAN SİGORTALILARIN İŞVERENLERİ TARAFINDAN ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ODAMIZ WEB SAYFAMIZDA YAYINLANMIŞTIR.SMMMO E-İMZA SATIŞ STANDI ODAMIZDA HİZMET VERMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.ALMASI GEREKEN TİCARET VE SANAYİİ ODASINA KAYITLI MÜŞTERİLERİNİZİ ODAMIZA YÖNLENDİRİNİZ

23 DENETİM KURULU ÜYEMİZ,ÇETİN ÇINAR IN ABLASI VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGUN İKİNDİ NAMAZINA YENİGÜN MAH. MEHTAP CAMİİDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYASMMMO ALI FUAT CEBESOY VERGI DAIRESI SEFI NACI TURKUCU'NUN ABISI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI YARIN OYLE NAMAZINA MUTEAKIP YENI CAMIDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYA SMMMO 2012 DONEM SONU EGITIMLERI HAKKINDA GORUSULMEK UZERE 12 KASIM PAZARTESI GUNU SAAT 12.DE ODAMIZDAKI TOPLANTIYA ISTIRAKLERINIZI RICA EDERIM.BASKAN S CAKIRSOY : :33 GURUP MESAJ TARİH MESLEKI KARARLAR KOMISYONU TOPLANTISI CUMA GUNU SAAT 09:30'DA ODAMIZDA YAPILACAKTIR.SAKARYA SMMMO UYEMIZ MUZAFFER TATLI'NIN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA MUTEAKIP KARASU AZIZIYE CAMIINDEN KALDIRILACAKTIR. MERSIS UYGULAMASI ILE TICARET SICIL ISLEMLERINDE E- IMZA DONEMI BASLADI.UYELERIMIZ KENDI VE MUSTERILERI ADINA E-IMZA ALMAK ICIN ODAMIZA BASVURABILIRLER : : :44 ÇALIŞANLAR ODAMIZ HIZMET BINASINDA YETKILI FIRMA TARAFINDAN E- IMZA BASVURU STANDI ACILMISTIR.E- IMZA ALMAK ISTEYENLERIN BILGILERINE RICA EDERIZ.SAKARYASMMMO MESLEKI KARARLAR KOMISYONU TOPLANTISI 2 KASIM CUMA GUNU SAAT:09.30 ODAMIZDA YAPILACAKTIR.SAKARYA SMMMO 2 KASIMDA YAPILACAK OLAN DANISMA MECLISI TOPLANTISI ONCESI 1 KASIM PERSEMBE GUNU SAAT DA ODAMIZDAKI KURUL BASKANLARI TOPLANTISINA KATILMANIZI RICA EDERIZ SGK PRIM ODEMELERI 2 KASIM 2012 AKSAMINA KADAR UZATILMISTIR.SAKARYA SMMMO 6111 SAYILI KANUN GEREGINCE YENIDEN YAPILANDIRILAN ISVEREN 5510 SY.KANUN 4/1-A BENDI KAPSAMINDA PRIM TAHSILATLARI 7 KASIM 2012 KADAR UZATILMISTIR. VERGI MEVZUATI KOMISYONU TOPLANTISI 1 KASIM PERSEMBE GUNU SAAT TE ODAMIZDA YAPILACAKTIR. KATILMANIZI RICA EDERIZ.SAKARYA SMMMO. SAYIN UYEMIZ,NISBI AIDAT 2.TAKSIT ODEME SURESI 'DIR.ODEME YAPTIYSANIZ BU MESAJI DIKKATE ALMAYINIZ.SAKARYA SMMMO. Uyemiz Kemal Omur DEMIR vefat etmistir. Cenazesi bugun ogle namazina muteakip Bakkallar duragi yani Kavakli Camiiden kaldirilacaktir. Sakarya SMMMO 29 EKIM CUMHURIYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.SELATTIN CAKIRSOY.SAKARYA SMMMO BASKANI UYELERIMIZ, ERDOGAN VE TURGUT SARAC IN BABASI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA TUMEN CAMIIDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYA SMMMO : : : : : : : : : :59 23

24 KURBAN BAYRAMINIZI EN ICTEN DILEKLERIMLE KUTLAR,SAGLIK VE MUTLULUK DILERIM.BASKAN S.CAKIRSOY.BAYRAMLASMA 2.GUN SAAT 11:30/13:30 ARASI ODAMIZDA YAPILACAKTIR. EYLUL 2012 DONEMINE AIT KDV BEYANNAME VE TAHAKKUK ODEME SURESI 30 EKIM AKSAMINA KADAR, BA BS BILDIRIM VERME SURELERI 2 KASIM AKSAMINA KADAR UZATILMISTIR. 9.HALIL KOCACIK FUTBOL TURNUVASI SAMPIYONLUK MACI BU AKSAM SAAT:20.00 DE COLISEUM TESISLERINDE OYNANACAK OLUP SAAT:21.00 DE ODUL TORENI YAPILACAKTIR. SAYIN UYEMIZ,NISBI AIDAT 2.TAKSIT ODEME SURESI 'DIR.ODEME YAPTIYSANIZ BU MESAJI DIKKATE ALMAYINIZ.SAKARYA SMMMO SAKARYA ADLIYESI MAHKEMELERI 2013 YILI BILIRKISI MURACAATLARI 31 EKIM 2012 TARIHINE KADAR DEVAM ETMEKTEDIR.DETAYLI BILGI ICIN ODAMIZ 01 EKIM 2012 PAZARTESI GUNUNDEN ITIBAREN BAHCELIEVLER MAH 9.CADDE 109.SK NO.4 SERSIVAN- SAKARYA ADRESINDE HIZMETINIZE DEVAM EDECEKTIR.SAKARYASMMMO DENETIM EGITIMLERI ICIN SON BASVURU SURESI 28 EYLUL CUMA AKSAMINA KADAR OLUP,TUM UYELERIMIZIN KATILABILECEGI EGITIMLE ILGILI BILGI ICIN Üyemiz Yücel Öztürk'ün babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına Eski Terminal Yanı Güllük Camii'den kaldırılacaktır. DISIPLIN KURULU BASKANIMIZ IMDAT AKGUNLER IN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA CUMA PAZARI YILDIRIM CAMIIDEN A.CALICA KOYUNDE DEFNEDILECEKTIR BU AKSAM ORHANGAZI KULTUR MERKEZINDE SAAT:19-30 DA TUMSIAD IN DUZENLEYECEGI AILE VE IS HAYATINDA IMAJ VE FARKINDALIK OLUSTURMA KONFERANSINA DAVETLISINIZ 9.HALIL KOCACIK FUTBOL TURNUVASI 20 EYLUL PERSEMBE GUNU (YARIN) SAAT:20.00 DE COLISEUM KEMIR DEMIR TESISLERINDE BASLAYACAKTIR.SAKARYASMMMO HALIL KOCACIK FUTBOL TURNUVASI YARIN AKSAM BASLAYACAKTIR. BUGUN TAKIM OYUNCULARINI BELIRLEYIP TAKIM LISTESINI ODAYA BILDIRINIZ.SPORTIF FAALIYET KOMISYONU UYEMIZ AHMET TALU' NUN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA AKYAZI YAGCILAR KOYUNDEN KALDIRLACAKTIR.SAKARYA SMMMO SGK DUYURU; SON ODEME GUNU OLAN HER TURLU PRIM VE DIGER ODEMELERIN TAHSILAT ISLEMLERI TARIHI GUN SONUNA KADAR UZATILMISTIR.SSMMMO 30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 90.YIL DONUMUNDE ULU ONDERIMIZ ATATURK VE SILAH ARKADASLARININ ELDE ETTIGI ZAFERI GURURLA KUTLUYORUZ,S.CAKIRSOY SMMMO BASKANI : : : : : : : : : : : : : :03 24

25 RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR,SAGLIK,MUTLULUK VE CALISMALARINIZDA BASARILAR DILERIZ,ODAMIZDA BAYRAMLASMA BUGUN SAAT:12-14 ARASI YAPILACAKTIR.SAKARYASMMMO 2012 TEMMUZ DONEMINE AIT MUHTASAR BEYANNAMENIN VERILME SURESI 27 AGUSTOS, KDV BEYANNAMENIN VERILME SURESI 28 AGUSTOS 2012 TARIHINE KADAR UZUATILMISTIR.SMMMO MUBAREK KADIR GECENIZI KUTLAR,DUALARINIZIN KABULUNE VESILE OLMASINI DILERIM.SELATTIN CAKIRSOY SAKARYA SMMMO BASKANI ARKADASLAR;YENI BINAYA TASINMAYA BASLAYACAGIZ.AIDAT VE INSAAT PAYI ODEMESI BEKLEYEN ARKADASLARIN ODEMELERINI ACIL YAPMALARINI RICA EDERIZ.YONETIM KURULU UYEMIZ, NURI OSMAN URKUT'UN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN CUMA NAMAZINA ORHAN CAMIIDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYASMMMO Haziran 2012 donemine iliskin Form Ba ve Form Bs bildirim verilme suresi 03.Agustos.2012 Cuma gunu 24.00'e kadar uzatilmistir.(bkz.www.maliyesigortayor.com.tr) MERHUM ODA BASKANIMIZ HALIL KOCACIK'IN OLUMUNUN 8.YILINDA BUGUN IKINDI NAMAZINDAN SONRA KABRI BASINDA ANACAGIZ.SAKARYA SMMMO YENI ODA BINAMIZDA 01.AGUSTOS CARSAMBA GUNU IFTAR PROGRAMI DUZENLENMISTIR.KATILMANIZ BIZLERI ONURLANDIRACAKTIR.LCV DAHILI 26.(KISI BASI 25.TL) MUBAREK,RAMAZAN AYINI SAGLIK,SIHHAT, HUZUR VE AFIYET ICERSINDE GECIRMENIZI DILERIM.SELATTIN CAKIRSOY SAKARYA SMMMO BASKANI ÜYEMİZ HAYATI YILMAZER İN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGUN İKİNDİ NAMAZINA SAPANCA ŞÜKRİYE KÖYÜNDEN KALDIRALACAKTIR.SAKARYA SMMMO UYEMIZ YUSUF SOLAK'IN BABASI VEFAT ETMISTIR CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA AKSARAY ILI NURANIYE ORTAKOY CAMIINDEN KALDIRILACAKTIR SAKARYA SMMMO MUBAREK BERAT KANDILINIZI KUTLAR SAGLIK, MUTLULUK VE HUZUR GETIRMESINI DILERIM.SELATTIN CAKIRSOY SAKARYA SMMMO BASKANI MUSTERI BILDIRIM LISTELERININ ODAMIZA VERILME SURESI YOGUN IS YUKU VE TALEPLER NEDENI ILE 31 TEMMUZ 2012 TARIHINE KADAR UZATILMISTIR.SAKARYA SMMMO SMMM ARKADASLARIMIZA YAPILAN HAKSIZLIGI DUYURMAK VE TEPKIMIZI KOYMAK ICIN CUMHURBASKANIMIZA MAIL ATALIM.TEPKI MESAJ METNI ICIN YMM'LERE GETIRILEN AYRICALIGI PROTESTO ETMEK ICIN SESIMIZI VE TEPKIMIZI CUMHURBASKANI NA DUYURALIM.AYRINTI BILGI SEHIDIMIZ MEHMET KIRAN BUGUN SOGUTLU ILCESI ORTA MAHALLE CAMII'DEN OGLE NAMAZINA MUTEAKIP TORENLE DEFNEDILECEKIR.SMMMO YONETIM KURULU : : : : : : : : : : : : : : :56 25

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; 2014 yılı faaliyetlerimizi içeren bir dizi çalışmayı ve 2015 yılı programında yapılmasını planladığımız çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak

Detaylı

GENEL BAŞKAN IN MESAJI

GENEL BAŞKAN IN MESAJI GENEL BAŞKAN IN MESAJI 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da küresel ekonomi yılı kriz ortamı içerisinde geçirmiştir. 2012 yılının sonlarına doğru küresel krizin psikolojik yönleri zayıflarken, beklentiler

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Dünya siyasi, ekonomik sorunların daha da arttığı, kutuplaşmanın ve karşıtlığın güçlendiği bir dönemi yaşıyor. Ortadoğu da yaşanan sorunlar ve istikrarsız ortam başta Türkiye olmak

Detaylı

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 YILI FAALİYET RAPORU (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ) TÜRMOB SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER SI 8 YILI FAALİYET RAPORU 8 YILI FAALİYET RAPORLARI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ) BAŞKANIN MESAJI

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ODA SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ Yönetim Kurulumuz 01.01.2014 31.12.2014 tarihleri arasında haftalık olağan toplantılarını

Detaylı

- Dünya Ekonomisi 26 - Türkiye Ekonomisi 32

- Dünya Ekonomisi 26 - Türkiye Ekonomisi 32 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm Kurumsal Yapı ve Faaliyetler - Başkanın Sunuşu 2 - Genel Başkanın Sunuşu 4 - Kurumsal Yapı 6 - Üye İstatistikleri 14 - Stajyer İstatistikleri 15-2011 Yılı Etkinlik Takvimi 16-2011

Detaylı

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 10 NİSAN 2013 KSMMMO ERCİYES Sayı: 10 NİSAN 2013 KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ABDULLAH GÜL Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİK III. TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ

13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ 9 EKİM 2012 KSMMMO ERCİYES Sayı: 9 EKİM 2012 MESLEKTE 23. YILI KUTLUYORUZ KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 13 HAZİRAN 2012 VİCDAN MUHASEBESİ GÜNÜ Türkiye genelinde;

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama

.Sınırsız Terminal Tanımlama SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 1 2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 3 SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ERCİYES 7 MAYIS 2011 KSMMMO

ERCİYES 7 MAYIS 2011 KSMMMO 7 MAYIS 2011 KSMMMO ERCİYES Sayı: 7 Mayıs 2011 KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 1 Mart Muhasebe Günü Kutlandı Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bilanco. unvanı kalıcıdır. TKM de sanat dolu gece. Kirazlı da piknik keyfi

İÇİNDEKİLER. Bilanco. unvanı kalıcıdır. TKM de sanat dolu gece. Kirazlı da piknik keyfi İÇİNDEKİLER 4 6 8 10 11 12 14 15 16 18 22 25 26 28 29 30 36 42 43 44 46 48 50 52 54 56 58 62 65 66 74 78 81 86 91 100 103 120 Topcu: Yeni meclisten cesur adımlar bekliyoruz Gücümüze güç katıyoruz Çat kapı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

FAALİYET RAPORLARI KONYA SMMM ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORLARI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KONYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKAN I İSMAİL TURAN IN MESAJI: Değerli Üyemiz Yeni bir yıla daha girmenin heyecanı içerisinde

Detaylı

SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 2 Sayı : 32 TÜRMOB Haftalık Haber Bülteni 30.06.2014 72. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI 72. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI 72 Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara da TÜRMOB-KGK İlişkileri,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere

Detaylı

ebülten Bülend Engin: Üniversitemiz YÖK te Başbakanımızın onayını beklemektedir ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten Bülend Engin: Üniversitemiz YÖK te Başbakanımızın onayını beklemektedir ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 8 FUARLAR... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. 10 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ÇTSO NUN ORTAK KOMİTE VE TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: Üniversitemiz

Detaylı

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet

.Sınırsız Terminal Tanımlama. .Kısayol tuşları - MUHASEBE & FİNANS YÖNETİMİ - Muhasebe - Fatura - İrsaliye - Cari - Stok - Kasa - Banka - Çek & Senet SINIRLARI KALDIRDIK MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİNDE FULL MODÜL HarmonyERP MUHASEE & FİNANS YÖNETİMİ PROGRAMI 750 + KDV Muhasebe & Finans Yönetiminde Aradığınız Herşey Tek ir Programda.Sınırsız Kullanıcı.Tüm

Detaylı

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım,

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım, BAŞKANIN MESAJI Seçimlerin Ardından Değerli Meslektaşlarım, Seçimler demokrasinin şölenidir. 12 Mayıs Pazar günü yapılan Odamız seçimlerinde 278 üyemiz oy kullanmıştır. Toplam üye sayımızın 395 olduğu

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı BAŞKAN DAN SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı Çok Değerli Meslektaşlarım, Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 21. Vergi Haftası nı ve Muhasebeciler Günü nü kutladık. Vergi Haftası münasebetiyle

Detaylı

SMMM. o d a s ı. editörden. SMMM Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com ORDU

SMMM. o d a s ı. editörden. SMMM Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com ORDU editörden Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com BİZ OLMASAK Biz olmasak e devlet projesi adım atamaz, biz olmasak vergiler tahakkuk edemez, biz olmasak SGK primleri toplanamaz, biz olmasak TUİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Şubat 2011 Yıl: 27 Sayı: 321. SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

İÇİNDEKİLER. Şubat 2011 Yıl: 27 Sayı: 321. SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR 1 2 3 Şubat 2011 Yıl: 27 Sayı: 321 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Berkay

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı