SERBEST MUHASEBECI MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF SAKARYA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERBEST MUHASEBECI MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF SAKARYA)"

Transkript

1 TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da küresel ekonomi yılı kriz ortamı içerisinde geçirmiştir yılının sonlarına doğru küresel krizin psikolojik yönleri zayıflarken, beklentiler iyimserliğe doğru yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan ülke ekonomileri, hızlı büyüme trendlerini gelişmiş ekonomilerden destek almadan uzun süre devam ettiremediler. Gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilerden büyümeye yönelik ayrışmaları 2012 nin ikinci yarısından itibaren bütünleşmeye dönüştü. gelişim sürecine gireceği yönündedir. Küresel bazda yaşanan gelişmeler, 2002 ve 2009 yıllarının ardından, dünya ticaretinin 2012 yılında üçüncü kez daralmasına neden oldu. Ancak göstergeler, 2013 yılında dünya ticaretinin Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine büyüme rakamları damgasını vurdu yılı sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 10 lara ulaşması sonucu alınan önlemlerle cari açığın büyümesi engellendi. İç talebin kontrol edilmesine yönelik atılan adımlar, doğal olarak cari açığı geriletirken, ekonomiyi soğuttu. 2

3 2012 yılındaki, GSYH büyüme oranları göstermektedir ki, ekonomide belirgin bir yavaşlama yaşanmaktadır yılının üçüncü çeyreği itibariyle büyüme oranı yüzde 1,6 ya gerilemiştir. Cari açık sorunun büyümesini engelleyen bu önlemler, istihdam gibi başka temel sorunları ön plana taşımaya başlamıştır. Türkiye ekonomisi istikrarlı büyüme sergilemek ve bu büyümeye paralel istihdam yaratmak zorunda olan bir ekonomidir. Küresel ekonomiyle birlikte, ülke ekonomisinin de 2013 yılında olumlu performansını artırarak devam ettirmesi en büyük arzumuzdur. Son yıllarda ekonomi dışında ülkemizdeki en önemli gündem konularımız yine değişmeyerek terör, başta anayasa olmak üzere yapılan yasal düzenlemeler ve toplumun çok iyi tanıdığı insanların çeşitli suçlamalara maruz kalarak uzun tutukluluk süreleri yaşamaları olarak varlığını korudu. Meslek örgütü olarak, ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü bir hukuksal zemine sahip olması her zaman talebimiz olmuştur. TÜRMOB un da aktif olarak içinde yer aldığı sivil toplum kuruluşları olarak yeni Anayasa sürecine aktif olarak katkı koymaya çalışıyoruz. Bu platformda, ülke çapında örgütlü kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi, memur ve işveren sendikaları konfederasyonları yer almaktadır. Bir anlamda bu kuruluşlar vatandaş platformu olarak da görülen bu yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye nin gündemini uzun yıllardır terör olayları meşgul ediyor. Binlerce evladımızı terör saldırılarında şehit verdik yılına terörün son bulması yönündeki umutlarımızı güçlendirmiş olarak girdik. Akan kanın durması, huzurun, barışın ülkemizde yeşermesi hepimizin ortak beklentisidir. Yargının tartışılır olmaktan çıkması, kararlarının soru işaretleri oluşturmaması ve vicdanları rahatlatacak kararlar vermesi yine en büyük beklentimiz olarak varlığını korumaktadır. Küresel gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de muhasebe mesleğinde bir değişim ve yeniden yapılanma sürecini zorunlu kıldı. Uluslararası arenada yaşanan 3

4 mesleki gelişmelerin yakından takip edilerek mesleğimizin bu sürece sağlıklı bir şekilde uyumunun sağlanması için çalışmalar yapmaktayız. Son iki yılda mesleğimizi ilgilendiren yoğun bir düzenleme (regulasyon) dönemini birlikte yaşadık ve 2012 yıllarında başta yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) olmak üzere bağımsız denetim alanında önemli yeni düzenlemelerle karşılaştık. Türk Ticaret Kanunu Temmuz 2012 de yürürlüğe girmesine çok az süre kala değiştirildi. Bu değişiklikte beklenenin aksine en büyük yarayı bağımsız denetim alanı aldı. Bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamı sınırlandırıldı. Ticari defterlerin muhasebe standartlarına göre tutulması konusunda ise geriye dönüş yaşandı ve bu konuda tarihi bir fırsatı daha elimizin tersiyle itmiş olduk. TTK da yapılan değişiklikle defterlerin Vergi Usul Yasasına göre tutulmasına yönelik geri bir adım atılmış oldu. Finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak düzenlenmesine yönelik düzenlemenin aynen korunması ise ayrı bir çelişki yarattı yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) oluştu. 26 Aralık 2012 günü KGK tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlandı. Bağımsız denetim alanındaki istek ve taleplerimizi yazılı ve sözlü olarak defalarca KGK ya iletmiş olmamıza rağmen, bu taleplerimizin hiçbirisi dikkate alınmaksızın tamamen dışımızda hazırlanan ve yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine karşı haklı hukuki mücadelemizi 2012 yılı içinde sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bağımsız denetim için ilave sınavların gereksizliğini dile getiriyor ve meslek mensuplarımız arasında bir fark yaratılmamasını talep ediyoruz. Başlatmış olduğumuz bağımsız denetim eğitimlerinin lisanslama için yeterli görülmesini istiyoruz yılının son ayında yepyeni bir Sermaye Piyasası Kanunu 6 Aralık günü Meclisten geçti. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 günü Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve sonrası dönem artık mesleğimiz açısından uygulama dönemleri olmalıdır ve olacaktır. Geçen iki yıllık süreçte yapılan yeni düzenlemeler uygulama alanı bulmalıdır. Bu yeni dönemde mesleğimize iki temel olgu damga vuracak. Bunlardan birisi globalleşmenin yarattığı mesleğimizin uluslararasılaşması, diğeri ise kurumsallaşma. 4

5 Dünya her geçen gün küçük bir köy haline geliyor. İletişim olanaklarının artması, yeni bilgi iletim ve işletim sistemleri ile ulusal sınırlar ve duvarlar aşılıyor, küresel iş olanakları genişliyor. Bu yapı içinde mesleğimiz artık uluslararası bir yapıya bürünmüştür. Global muhasebe mesleğinin bir parçası olabilmenin ön koşulu ise kurumsallaşmaktan geçiyor. Kurumsallaşmak, kurumsal değerlere sahip olmaktır. İlkeli ve etik davranış kurallarını benimsemektir. Hesap verebilir ve şeffaflıktan yana olabilmektir. Bu yaklaşım ve kurumsallaşma yönetim tarzına da yansımalı ve kurumsal yönetim anlayışı benimsenmelidir. Muhasebe bürolarımız uluslararasılaşma ve kurumsallaşma olgularına yeni muhasebe düzeninde hazır olmak durumundalar. Bu yeni düzen içinde mesleğimizde yeni uzmanlık alanları ön plana çıkıyor. Bunların başında bağımsız denetim geliyor. Altyapımızla, eğitimlerimizle bağımsız denetim uygulamalarına hazırız. Biz muhasebe meslek mensupları olarak 2013 yılında artık bağımsız denetim alanında düzenleme sürecinde uygulama dönemine geçmek istiyor, önümüzün açılmasını ve bize fırsat verilmesini talep ediyoruz. Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu mesleki gündemimizin önemli bir bölümünü oluşturmaya devam etti. Tüm iyi niyetli işbirliği taleplerimize maalesef olumlu bir yanıt alamadık. Bu tür ayrışımların bu ülkeye büyük zararlar vereceği, kaynakların israf edileceğini hiç birimizin unutmaması gerekiyor. Bağımsız denetimin gözetimi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan KGK maalesef aldığı kararlarla, bağımsız denetimi genişletmek ve yaygınlaştırmak yerine daraltmak ve küçültmek yönünde düzenlemeler yapmıştır. Küçük çıkarlar ve küçük hesaplarla kendilerine fayda sağlama peşinde koşanlar mensubu oldukları muhasebe ve denetim mesleğine büyük zarar vermektedir. Bunlarla birlikte hareket edenler de unutmamalıdır ki, muhasebe ve denetim mesleğinin gelişmemesi, güçlenmemesi, ülke ekonomisinin gelişmemesi, kamu kaynaklarının güçlenmemesi anlamına gelir. Küçük hesaplar peşinde kosanlar hem ülkeye, hem mesleğe büyük zararlar veriyor. 5

6 Hep birlikte mesleğimize sahip çıkalım, muhasebe ve denetim mesleğinin gelişmesinden işletmelerimiz fayda sağlayacaktır, ülke ekonomimiz fayda sağlayacaktır. Mesleğe verilecek zarardan uzun vadede hiç kimse bir fayda elde edemez. TÜRMOB olarak görevimiz, muhasebe mesleğini geleceğe en iyi şekilde taşımak için gereken alt yapıyı oluşturmaktır. Bu noktada, ülke sorunları ile mesleki sorunların çözümünü ortak paydada buluşturarak çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Mesleğimize talebi artırarak, meslek mensuplarımızın ekonomiye sağladığı katma değerden hak ettikleri payı almalarını sağlama gayreti içindeyiz. Meslektaşlarımıza düşen en önemli görev ise kendilerini geleceğe hazırlamalarıdır. Birliğimizi, dayanışmamızı koruyarak, yarınları elbirliğiyle şekillendireceğiz. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı 6

7 Değerli Meslektaşlarım; Öncelikle 2013 nin yeni beklentilerinizin karşılandığı, sağlık ve mutluluk içinde geçmesini; ülkemiz ve meslek mensuplarımız adına olumlu gelişmesini diliyorum yılını geride bırakarak 2013 yılına girdiğimiz bu günlerde 2012 yılının ülkemiz ve Mesleğimiz adına çok rahat geçmediğini, sıkıntıların ve problemlerin arttığını görüyoruz. Günden güne karsımıza çıkan angaryalar meslek mensuplarının işini zorlaştırmaktadır. Mükellefleri mağdur etmemek adına gerekirse geceleri bile çalışan meslektaşlarımız çoğu Zaman ailesine bile zaman ayıramamaktadır. Bizler meslek mensupları olarak sadece Ekonomik yasamın bir parçası değil, sosyal ve toplumsal yasamın da bir parçasıyız. Ama bu Şekilde devam ettiği sürece bizler sadece ekonomik yasamın bir parçası olarak kalacağız. Değerli meslek mensuplarımız, Oda hizmet binamızın tamamladık 01/ 08/2010 de başladığımız ve 2 yıl içinde tamamlayarak tarihinde taşındığımız odamızı tarihinde görkemli bir tören ile Genel başkanımız oda başkanlarımız, valimiz milletvekillerimiz, tüm sivil toplum liderleri ve en önemlisi siz değerli meslektaşlarımın Katılımı ile taçlandırdık ve resmen açtık, Birçok önemli sorunlarımız var: Bugün tahsilât sorunu tüm meslektaşlarımız açısından en önemli sorunların Yaptığımız sözleşmeye bağlı kalarak ücretini alamamamıza rağmen serbest Meslek makbuzu kesmek ve cebimize girmeyen paranın vergisini ödemek zorunda kalıyoruz. Haksız rekabetin ve tahsilât sorununun çözümü noktasında Türmob a gerekli görüs ve Önerilerimizi ilettik ve iletmeye de devam ediyoruz. Temennimiz en kısa zamanda bu Sorunların ve angaryaların çözülmesi ve tüm meslek mensubu arkadaşlarımızın rahat etmesidir. TTK, TFRS, ve Denetim Eğitimleri tamamlandı ve 435 üyemiz müracaat ederek başvuruda rekor kırdık Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak muhasebe 7

8 standartlarının hazırlanması, usul esaslarının belirlenmesi, tüm dünya ile uyum içerisinde olunması için hazırlandık, UFRS VE UDS ile ilgili olarak çalışmalarımız eğitimler haricinde yapılacak hazırlık kursları ve seminer çalışmaları ile de desteklenecektir. Odamızın asli görevleri olan eğitim çalışmalarına ve mesleğimizi disiplin altına alacak diğer çalışmalar çerçevesinde birçok etkinliğimizin yapılacağı yeni bir döneme gireceğiz. Basarımızın temelinde; Mesleğimiz, Meslektaşımız ve Stajyerimiz için, Her zaman eğitim, Toplumla barışık olmak, Teknoloji ile bütünleşmek, Üretilen bilgiyi paylaşmak ve Bu Hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli alt yapıyı oluşturmak yatmaktadır. Oda yönetimi olarak 2010 genel kurulunda verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve daha verdiğimiz sözleri hedefleri büyüterek yerine Getirmeye de devam edeceğiz, Yeni oda binamızın bitmesi ile birlikte yeni eğitim ve konferans salonumuzla daha çok eğitim daha çok çalışma yapabileceğiz. Odamızın inşaatı nedeni ile 2 yıldır aksattığımız ziyaretlerimize siz değerli Meslektaşlarımızı çok fazla da sıkmadan devam edeceğiz. Değerli meslektaşlarım; bizler bu yoğun tempoda mesai harcamaya devam ederken mücadelemiz hep mesleğimiz ve meslektaşlarımız için olmuştur, yaptığımız her işin arkasında ve sorumluluğundayız, mesuliyetimizi biliyoruz, mümkün olduğunca her konuda hasas davranmaya gayret ediyoruz, hizmet sürelerimizin kanunla sınırlandığı bir ortamda önümüzde görev alabileceğimiz bir dönem daha kaldı ve bizlerin sizlere ve geleceğe daha iyi şeyler bırakmak, iyi işler yapan olarak hatırlanmaktan başka bir beklentimiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 2013 yılında mayıs ayında yapılacak genel kurulda siz değerli meslektaşlarımızın teveccühü doğrultusunda vereceğiniz görevleri layığı ile yapmaya gayret edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Sağlık içinde, bol kazançlı, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi temenni eder yönetim kurulu Arkadaşlarımla beraber saygılar sunarım. Selattin ÇAKIRSOY Başkan 8

9 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU 9

10 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU İKTİSADİ İŞLETME 10

11 SAKARYA İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO İKTİSADİ İŞLETME 11

12 SAKARYA İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO AKTİF VARLIKLAR 12

13 TAHMİNİ BÜTÇE BÜTÇESININ HEDEFLERI 2013 Bütçesi, 2012 bütçesinin uygulamaları dikkate alınarak odamızın önümüzdeki Dönem hedeflerine göre tahmin edilen gelirler ve yeni faaliyet dönemi ihtiyaçları Göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu 2013 bütçesini düzenleyip uygulamaya yetkilidir. Bütçe rakamları asgari olarak alınmıştır. Bütçe gelir ve gider kalemleri eklerde sunulmuştur. Başvuru, eğitim, basılı evrak, yayın, kâse, kimlik satış fiyatları Huzur hakkı, Harcırahlar ve Başkanlık ödeneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 1-GELİR BÜTÇESİ GELİR YERLERİ TUTARLAR I- ÜYE GELİRLERİ TL II. TESMER TL III. DİĞER GELİRLER IV. GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI TL TL V. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GELİRLERİ TL GELİRLER TOPLAMI TL 13

14 GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI I. ÜYE GELİRLERİ TL A) GİRİŞ AİDATI ,00.-TL 25X1.550,00=38,750,00.-TL B) MUNZAM AİDAT TL 690 X 275 = ,00.-TL 94 X 137,50= ,00.-TL C) NİSBİ AİDAT TL 400 X400.00=160.00,00.-TL D) BÜRO TESCİL BELGELERİ TL a)yeni belge =30x180.00= 5.400,00.-TL b)değişim =30x 90.00= 2.700,00.-TL c)vize = 400x50.00=20.000,00.-TL E) FAALİYET BELGESİ GELİRİ TL 600X 25.00=15.000,00.-TL F) TESMER GELİR PAYI TL Dört dönem Tesmer payı G) GECİKME ZAMMI GELİRLERİ TL II. TESMER GELİRLERİ TL A) YENİ STAJ DOSYASI TL 100x300=30.000,00.-TL B) SM-SMMM YE GEÇİŞ KAYITLARI TL 10X TL=5.000,00.-TL C) KİTAP BELGE GELİRİ TL III. DİĞER GELİRLER 174, TL A) İLAN VE REKLAM GELİRLERİ TL B) BASILI EVRAK GELİRLERİ TL 5.000X2.00= TL SÖZLEŞME C) BAĞIŞ VE YARDIMLAR TL D) BANKA FAİZLERİ TL E) SAİR GELİRLER TL F) KİRALAMA GELİRLERİ TL IV. GEÇ. DÖNEM ALACAKLARI 125, TL A) GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI TL V. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GELİRLERİ TL Kurs-Sosyal Faaliyetler-Seminer TL Sempozyum GELİRLER TOPLAMI TL

15 GİDER BÜTÇESİ GİDER YERLERİ TUTARLAR I. BİRLİK PAYLARI TL II. YÖNETİM-DENETİM-DİSİPLİN GİDERLERİ III. PERSONEL GİDERLERİ IV. YÖNETİM KURULU FAALİYET GİDERLERİ TL TL TL V. MESLEK İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER GİDERLERİ TL VI. DIŞARDAN SAĞ. FAYDA VE HİZMETLER VII. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GİDERLERİ VIII. BAĞIŞ VE YARDIMLAR IX. DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER TL TL TL TL X. TESMER GİDERLERİ TL XI. DEMİRBAŞ SABİT KIYMET GİDERLERİ XII. BİNA GİDERLERİ GİDERLER TOPLAMI TL TL TL 15

16 GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI I. BİRLİK PAYLARI TL II. YÖNETİM-DENETİM-DİSİPLİN-HAKSIZ TL REKABET VE ETİK a)yönetim KURULU TL 1-Yönetim Kurulu Ayda 4 toplantı 5 üye yılda 48 toplantı 48x5=240x120.00= TL 2-Yönetim Kurulu Başkanı Aylık TL 12x2.000,00= TL b)denetim KURULU TL 1-Denetim Kurulu ayda 1 toplantı 3 üye toplam 12 toplantı 12x3x120.00= TL c)disiplin KURULU TL 1-Disiplin Kurulu ayda 1 toplantı 5 üye toplam 12 toplantı 5x12x120.00= TL d)haksiz REKABET KURULU 12 toplantı 5x12x120,00= TL e) ETİK KURULU TL TL 12 toplantı 3x12x120.00= TL III.PERSONEL GİDERLERİ TL 1-Brüt Ücretler TL 2-İkramiyeler TL 3-SSK İşveren payı TL 4-Tazminatlar TL 5-Fazla Çalışma Ücreti TL 6-Yolluklar TL 7-İşsizlik sigortası ve işveren hissesi TL IV. YÖNETİM KUR. FAALİYET GİDERLERİ TL 1-Temsil ve Ağırlama Giderleri TL V. MES. İÇİ EĞİT. VE SEMİNER GİDERLERİ TL 1-Eğitim Çalışmaları TL 2-Seminer Çalışmaları TL VI. DIŞARDAN SAĞ. FAYDA VE HİZMETLER TL 1-Haberleşme Giderleri TL 2-Elektrik Giderleri TL 3-Su Giderleri TL 4-Dava Vekili ve İcra Giderleri TL 5-Kırtasiye Giderleri TL 6-Kargo ve dağıtım Giderleri TL 7- Güvenlik Personeli Hizmet Alımı TL 8-Temizlik Giderleri TL 9-Bilgi İşlem Giderleri Web Tasarım Giderleri TL VII. İKTİSADİ TEŞEKKÜL GİDERLERİ TL 1- Seminer- Kurs Giderleri TL 16

17 VIII. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1-Üyelere Yapılacak Yardım ve Bağışlar 2-Kurumlara Yapılacak Bağışlar 3-Stajyerlere Yapılacak Yardımlar 4-Burs Yardımı TL TL 5, TL 5, TL TL IX. DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER TL 1-Bina Bakım Ve Onarım Giderleri 2-Demirbaş, Makine Onarım ve Bakım Giderleri 3-Bina Sigorta Giderleri 4-Basın, İlan, Takvim, kitap ve Yayın Giderleri 5-Ödenecek faiz ve Komisyonlar 6-Nakliye ve Hamaliye Giderleri 7-Noter Giderleri 8-Ödenecek Vergiler 9-Spor-Sanat-Kültür Etkinlikleri 10-Sair Giderler 11-Kredi Geri Ödeme TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL X. TESMER GİDERLERİ TL 1-Tesmer Yön. Kur. Huz. Hak. Ayda 1 Toplantı 7 Üye toplam 12 toplantı 7x12x120.00= TL TL 2-Stajyer ve meslek içi eğitim giderleri XI. DEMİRBAŞ SABİT KIYMET GİDERLERİ 1-Makine, Demirbaş alımı XII.HİZMET BİNASI GİDERLERİ 1-Hizmet Binası Değişim Giderleri GİDERLER YEKÜNÜ GELİR GİDER FARKI GENEL YEKÜNÜ TL TL TL TL TL TL TL TL 17

18 TAHMİNİ BİTÇE DİPNOTLARI Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 38.maddesinin 3.fıkrası ile 3568 sayılı Kanunun geçici 13.maddesine birlik ve odaların 2013 yılı bütçesi gelir ve gideriyle birlikte yüzde ona kadar artırılmak suretiyle Birlik ve Oda yönetimleri tarafından düzenlenir ve uygulanır. hükmü ne ve 2012 reel durumuna göre düzenlenmiştir. 2- Bütçeyi uygulamaya Yönetim Kurulu Yetkilidir 3- Gayri Menkuller, taşıtlar almaya, satmaya, inşaat yapmaya, yaptırmaya, inşaatla ilgili gerekli imalatları yapmaya, ayrı ayrı veya toplu olarak yaptırmaya, inşaatla ilgili her türlü malzemeleri almaya ve işleri yamaya, yaptırmaya, Binanın döşeme, tefrişat, mobilya ve diğer malzemelerini almaya ve bu işleri yaptırmaya, tüm bu inşaat ve alım işlerini teklif alma suretiyle veya ihale suretiyle yaptırmaya, kat irtifakı kurmaya, kat mülkiyetine çevirmeye, Cins tashihi yaptırmaya, Plan ve Projeleri tanzim ettirmeye ilgili dairelere vermeye onaylatmaya, İlgili ruhsatları oda adına almaya, Türmob tan inşaatla ilgili borç para almaya, yurt içi ve dışında kredi kuruluşlarından kredi almaya, ipotek vermeye, ipoteği fek etmeye, Kredi şartlarını belirlemeye, inşaatla ilgili bağış ve yardım toplamaya, Gayri Menkul kiralamaya, kiraya vermeye, Yönetim Kurulu yetkilidir 4- Yönetim Kurulu Bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya yeni bütçe fasılı oluşturmaya inşaat nedeni ile doğacak farkları mevcut bütçe fasılları arasında aktarma yapmaya eksik kalan kısım olursa ek bütçe yapmaya ve bir sonraki genel kurula sunmaya Gelir-Gider farkını oda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir Yönetim Kurulu 18

19 SAKARYA SAKARYA SMMM ODASI DENETİM KURULU RAPORU 19

20 SAKARYA 20

21 ARASINDA WEB SİTEMİZDE YAYINLANAN HABERLER TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ İLE İLĞİLİ TEBLİĞ YAYINLANDI ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI İLE İLĞİLİ TEBLİĞ VUK KAMU GÖZETİM KURUMU BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (120) yayınlandı KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİNE BAŞLANDI Tevkifat Uygulaması Hak. KDV Sirküsü 63 yayınlandı SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ SGK Genelgesi 2012/6 (2011/47 No.lu Genelge Revizyonu) SGK Genelgesi (2012/03) "Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar" MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI HAKKINDA BKK KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SAYILI GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ 5/01/2012 *******

22 ARASINDA WEB ÜYELERİMİZE GÖNDERİLEN TOPLU SMSLER GURUPLAR ÇALIŞANLAR TÜM Mesaj METNİ YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN.SAKARYA SMMM ODASI YÖNETİM KURULU 2013 YILI ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI.ODA YÖN.KUR ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE SAKARYA 1.GURUP İLLER ARASINDA YER ALMIŞTIR.ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.SMMMO LUCA MALİ MÜŞAVİR VE TİCARET PROGRAMI TANITIM EĞİTİMİ YARIN. SAAT:10 DA ODAMIZ EĞİTİM SALONUNDA YAPILACAKTIR.YÖNETİM KURULU Odamızda salı yani (bugün) saat 13.00'da İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ semineri yapılacaktır.bilgi için ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK LUCA TANITIM VE EGİTİMTOPLANTISI İLE İLGİLİ BİLGİLERE ADRESİNDENULAŞABİLİRSİNİZ TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİG BUGUN KÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.SAKARYASMMMO ECZANELERDE STOK FİNANS MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SEMİNER ÇALIŞMASI YARIN SAAT:13 TE ODAMIZDA YAPILACAKTIR.SAKARYASMMMO ÜYEMİZ,HASAN ÇELEBİ NİN BABASI,ZEKİ ÇELEBİ NİN ABİSİ VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ (YARIN)15 ARALIK CUMARTESİ ÖĞLE NAMAZINA ORHAN CAMİİ DEN KALDIRILACAKTIR.SMMMO SAYIN ÜYEMİZ, 2013 YILI DEFTER TASDİKLERİNDE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ARANMAYACAKTIR DETAYLI BİLGİ İÇİN Gönderim Tarihi PROF.DR SELAHATTİN KARABINAR,A.VECDİ CAN IN SUNUMU İLE SON GELİŞMELER IŞIGINDA TTK KAPSAMINDA MUHASEBE UYG.SEMİNERİ YARIN SAAT:18.DE ODAMIZDA YAPILACAKTIR ÇAŞIŞANLAR ÇALIŞANLAR İSTİRAHAT RAPORU ALAN SİGORTALILARIN İŞVERENLERİ TARAFINDAN ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ODAMIZ WEB SAYFAMIZDA YAYINLANMIŞTIR.SMMMO E-İMZA SATIŞ STANDI ODAMIZDA HİZMET VERMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.ALMASI GEREKEN TİCARET VE SANAYİİ ODASINA KAYITLI MÜŞTERİLERİNİZİ ODAMIZA YÖNLENDİRİNİZ

23 DENETİM KURULU ÜYEMİZ,ÇETİN ÇINAR IN ABLASI VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGUN İKİNDİ NAMAZINA YENİGÜN MAH. MEHTAP CAMİİDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYASMMMO ALI FUAT CEBESOY VERGI DAIRESI SEFI NACI TURKUCU'NUN ABISI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI YARIN OYLE NAMAZINA MUTEAKIP YENI CAMIDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYA SMMMO 2012 DONEM SONU EGITIMLERI HAKKINDA GORUSULMEK UZERE 12 KASIM PAZARTESI GUNU SAAT 12.DE ODAMIZDAKI TOPLANTIYA ISTIRAKLERINIZI RICA EDERIM.BASKAN S CAKIRSOY : :33 GURUP MESAJ TARİH MESLEKI KARARLAR KOMISYONU TOPLANTISI CUMA GUNU SAAT 09:30'DA ODAMIZDA YAPILACAKTIR.SAKARYA SMMMO UYEMIZ MUZAFFER TATLI'NIN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA MUTEAKIP KARASU AZIZIYE CAMIINDEN KALDIRILACAKTIR. MERSIS UYGULAMASI ILE TICARET SICIL ISLEMLERINDE E- IMZA DONEMI BASLADI.UYELERIMIZ KENDI VE MUSTERILERI ADINA E-IMZA ALMAK ICIN ODAMIZA BASVURABILIRLER : : :44 ÇALIŞANLAR ODAMIZ HIZMET BINASINDA YETKILI FIRMA TARAFINDAN E- IMZA BASVURU STANDI ACILMISTIR.E- IMZA ALMAK ISTEYENLERIN BILGILERINE RICA EDERIZ.SAKARYASMMMO MESLEKI KARARLAR KOMISYONU TOPLANTISI 2 KASIM CUMA GUNU SAAT:09.30 ODAMIZDA YAPILACAKTIR.SAKARYA SMMMO 2 KASIMDA YAPILACAK OLAN DANISMA MECLISI TOPLANTISI ONCESI 1 KASIM PERSEMBE GUNU SAAT DA ODAMIZDAKI KURUL BASKANLARI TOPLANTISINA KATILMANIZI RICA EDERIZ SGK PRIM ODEMELERI 2 KASIM 2012 AKSAMINA KADAR UZATILMISTIR.SAKARYA SMMMO 6111 SAYILI KANUN GEREGINCE YENIDEN YAPILANDIRILAN ISVEREN 5510 SY.KANUN 4/1-A BENDI KAPSAMINDA PRIM TAHSILATLARI 7 KASIM 2012 KADAR UZATILMISTIR. VERGI MEVZUATI KOMISYONU TOPLANTISI 1 KASIM PERSEMBE GUNU SAAT TE ODAMIZDA YAPILACAKTIR. KATILMANIZI RICA EDERIZ.SAKARYA SMMMO. SAYIN UYEMIZ,NISBI AIDAT 2.TAKSIT ODEME SURESI 'DIR.ODEME YAPTIYSANIZ BU MESAJI DIKKATE ALMAYINIZ.SAKARYA SMMMO. Uyemiz Kemal Omur DEMIR vefat etmistir. Cenazesi bugun ogle namazina muteakip Bakkallar duragi yani Kavakli Camiiden kaldirilacaktir. Sakarya SMMMO 29 EKIM CUMHURIYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.SELATTIN CAKIRSOY.SAKARYA SMMMO BASKANI UYELERIMIZ, ERDOGAN VE TURGUT SARAC IN BABASI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA TUMEN CAMIIDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYA SMMMO : : : : : : : : : :59 23

24 KURBAN BAYRAMINIZI EN ICTEN DILEKLERIMLE KUTLAR,SAGLIK VE MUTLULUK DILERIM.BASKAN S.CAKIRSOY.BAYRAMLASMA 2.GUN SAAT 11:30/13:30 ARASI ODAMIZDA YAPILACAKTIR. EYLUL 2012 DONEMINE AIT KDV BEYANNAME VE TAHAKKUK ODEME SURESI 30 EKIM AKSAMINA KADAR, BA BS BILDIRIM VERME SURELERI 2 KASIM AKSAMINA KADAR UZATILMISTIR. 9.HALIL KOCACIK FUTBOL TURNUVASI SAMPIYONLUK MACI BU AKSAM SAAT:20.00 DE COLISEUM TESISLERINDE OYNANACAK OLUP SAAT:21.00 DE ODUL TORENI YAPILACAKTIR. SAYIN UYEMIZ,NISBI AIDAT 2.TAKSIT ODEME SURESI 'DIR.ODEME YAPTIYSANIZ BU MESAJI DIKKATE ALMAYINIZ.SAKARYA SMMMO SAKARYA ADLIYESI MAHKEMELERI 2013 YILI BILIRKISI MURACAATLARI 31 EKIM 2012 TARIHINE KADAR DEVAM ETMEKTEDIR.DETAYLI BILGI ICIN ODAMIZ 01 EKIM 2012 PAZARTESI GUNUNDEN ITIBAREN BAHCELIEVLER MAH 9.CADDE 109.SK NO.4 SERSIVAN- SAKARYA ADRESINDE HIZMETINIZE DEVAM EDECEKTIR.SAKARYASMMMO DENETIM EGITIMLERI ICIN SON BASVURU SURESI 28 EYLUL CUMA AKSAMINA KADAR OLUP,TUM UYELERIMIZIN KATILABILECEGI EGITIMLE ILGILI BILGI ICIN Üyemiz Yücel Öztürk'ün babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına Eski Terminal Yanı Güllük Camii'den kaldırılacaktır. DISIPLIN KURULU BASKANIMIZ IMDAT AKGUNLER IN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA CUMA PAZARI YILDIRIM CAMIIDEN A.CALICA KOYUNDE DEFNEDILECEKTIR BU AKSAM ORHANGAZI KULTUR MERKEZINDE SAAT:19-30 DA TUMSIAD IN DUZENLEYECEGI AILE VE IS HAYATINDA IMAJ VE FARKINDALIK OLUSTURMA KONFERANSINA DAVETLISINIZ 9.HALIL KOCACIK FUTBOL TURNUVASI 20 EYLUL PERSEMBE GUNU (YARIN) SAAT:20.00 DE COLISEUM KEMIR DEMIR TESISLERINDE BASLAYACAKTIR.SAKARYASMMMO HALIL KOCACIK FUTBOL TURNUVASI YARIN AKSAM BASLAYACAKTIR. BUGUN TAKIM OYUNCULARINI BELIRLEYIP TAKIM LISTESINI ODAYA BILDIRINIZ.SPORTIF FAALIYET KOMISYONU UYEMIZ AHMET TALU' NUN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA AKYAZI YAGCILAR KOYUNDEN KALDIRLACAKTIR.SAKARYA SMMMO SGK DUYURU; SON ODEME GUNU OLAN HER TURLU PRIM VE DIGER ODEMELERIN TAHSILAT ISLEMLERI TARIHI GUN SONUNA KADAR UZATILMISTIR.SSMMMO 30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 90.YIL DONUMUNDE ULU ONDERIMIZ ATATURK VE SILAH ARKADASLARININ ELDE ETTIGI ZAFERI GURURLA KUTLUYORUZ,S.CAKIRSOY SMMMO BASKANI : : : : : : : : : : : : : :03 24

25 RAMAZAN BAYRAMINIZI KUTLAR,SAGLIK,MUTLULUK VE CALISMALARINIZDA BASARILAR DILERIZ,ODAMIZDA BAYRAMLASMA BUGUN SAAT:12-14 ARASI YAPILACAKTIR.SAKARYASMMMO 2012 TEMMUZ DONEMINE AIT MUHTASAR BEYANNAMENIN VERILME SURESI 27 AGUSTOS, KDV BEYANNAMENIN VERILME SURESI 28 AGUSTOS 2012 TARIHINE KADAR UZUATILMISTIR.SMMMO MUBAREK KADIR GECENIZI KUTLAR,DUALARINIZIN KABULUNE VESILE OLMASINI DILERIM.SELATTIN CAKIRSOY SAKARYA SMMMO BASKANI ARKADASLAR;YENI BINAYA TASINMAYA BASLAYACAGIZ.AIDAT VE INSAAT PAYI ODEMESI BEKLEYEN ARKADASLARIN ODEMELERINI ACIL YAPMALARINI RICA EDERIZ.YONETIM KURULU UYEMIZ, NURI OSMAN URKUT'UN ANNESI VEFAT ETMISTIR.CENAZESI BUGUN CUMA NAMAZINA ORHAN CAMIIDEN KALDIRILACAKTIR.SAKARYASMMMO Haziran 2012 donemine iliskin Form Ba ve Form Bs bildirim verilme suresi 03.Agustos.2012 Cuma gunu 24.00'e kadar uzatilmistir.(bkz.www.maliyesigortayor.com.tr) MERHUM ODA BASKANIMIZ HALIL KOCACIK'IN OLUMUNUN 8.YILINDA BUGUN IKINDI NAMAZINDAN SONRA KABRI BASINDA ANACAGIZ.SAKARYA SMMMO YENI ODA BINAMIZDA 01.AGUSTOS CARSAMBA GUNU IFTAR PROGRAMI DUZENLENMISTIR.KATILMANIZ BIZLERI ONURLANDIRACAKTIR.LCV DAHILI 26.(KISI BASI 25.TL) MUBAREK,RAMAZAN AYINI SAGLIK,SIHHAT, HUZUR VE AFIYET ICERSINDE GECIRMENIZI DILERIM.SELATTIN CAKIRSOY SAKARYA SMMMO BASKANI ÜYEMİZ HAYATI YILMAZER İN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGUN İKİNDİ NAMAZINA SAPANCA ŞÜKRİYE KÖYÜNDEN KALDIRALACAKTIR.SAKARYA SMMMO UYEMIZ YUSUF SOLAK'IN BABASI VEFAT ETMISTIR CENAZESI BUGUN OGLE NAMAZINA AKSARAY ILI NURANIYE ORTAKOY CAMIINDEN KALDIRILACAKTIR SAKARYA SMMMO MUBAREK BERAT KANDILINIZI KUTLAR SAGLIK, MUTLULUK VE HUZUR GETIRMESINI DILERIM.SELATTIN CAKIRSOY SAKARYA SMMMO BASKANI MUSTERI BILDIRIM LISTELERININ ODAMIZA VERILME SURESI YOGUN IS YUKU VE TALEPLER NEDENI ILE 31 TEMMUZ 2012 TARIHINE KADAR UZATILMISTIR.SAKARYA SMMMO SMMM ARKADASLARIMIZA YAPILAN HAKSIZLIGI DUYURMAK VE TEPKIMIZI KOYMAK ICIN CUMHURBASKANIMIZA MAIL ATALIM.TEPKI MESAJ METNI ICIN YMM'LERE GETIRILEN AYRICALIGI PROTESTO ETMEK ICIN SESIMIZI VE TEPKIMIZI CUMHURBASKANI NA DUYURALIM.AYRINTI BILGI SEHIDIMIZ MEHMET KIRAN BUGUN SOGUTLU ILCESI ORTA MAHALLE CAMII'DEN OGLE NAMAZINA MUTEAKIP TORENLE DEFNEDILECEKIR.SMMMO YONETIM KURULU : : : : : : : : : : : : : : :56 25

İç talebin kontrol edilmesine yönelik atılan adımlar, doğal olarak cari açığı geriletirken, ekonomiyi soğuttu.

İç talebin kontrol edilmesine yönelik atılan adımlar, doğal olarak cari açığı geriletirken, ekonomiyi soğuttu. 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da küresel ekonomi yılı kriz ortamı içerisinde geçirmiştir. 2012 yılının sonlarına doğru küresel krizin psikolojik yönleri zayıflarken, beklentiler iyimserliğe doğru

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

Başkan ın Sunuşu. Değerli meslektaşlarım;

Başkan ın Sunuşu. Değerli meslektaşlarım; Başkan ın Sunuşu Değerli meslektaşlarım; Odamızın 08 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 20.Olağan Genel Kurul toplantısında verdiğiniz desteklerle göreve gelen Yönetim Kurulumuz yapılan faaliyetlerle ilgili

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2016 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 2017 TESMER ŞUBESİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 25.01.2017

Detaylı

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2012YILI FAALİYET RAPORU

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2012YILI FAALİYET RAPORU EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23/05/2010 tarihinde Odamızın 20. Olağan Seçimli Genel Kurulu na göre; oluşturulan Yönetim Kurulumuz, 26/05/2010 tarihinde görev dağılımı yaparak, Enver

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ 1 - KURS

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

ÜYELERİMİZE GÖNDERİLEN SMSLER.

ÜYELERİMİZE GÖNDERİLEN SMSLER. LERİMİZE GÖNDERİLEN SMSLER. GRUP MESAJ METNİ TARİH 2016 Yilinin Ulusumuza Baris, Huzur ve Mutluluklar Getirmesi TÜM LER Dilegiyle Yeni Yilinizi Kutlar Sevgi ve Saygilar Sunarim. Ertugrul YUKSEL Oda 31.12.2015

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No Başkan ın Sunuşu 3-4 Oda Kurulları Yönetim Kurulu 5 Denetleme Kurulu 6 Disiplin Kurulu 7 Haksız Rekabetle Mücadele

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI & BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMADAKİ HER ADIMI, HER İŞLEMİ VE HER BEYANI UYGULAMALI OLARAK

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 1.AKSARAY SMMM ODASI FAALİYET RAPORU 1.Oda ının Sunuşu 2.Genel ın Sunuşu 1. Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 23/05/2010 tarihinde Odamızın 20. Olağan Seçimli Genel Kurulu na göre; oluşturulan Yönetim Kurulumuz, 26/05/2010 tarihinde görev dağılımı yaparak, Enver ÇEVİK Başkan, Nuri ÖZKAN Başkan Yardımcısı, Metin

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

TESMER İstanbul Şubesi Eğitimler

TESMER İstanbul Şubesi Eğitimler TESMER İstanbul Şubesi Eğitimler 2012 48 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASI EĞİTİM ÇALIŞMALARI BORÇLAR HUKUKU UYGULAMALARI YER TARİH KATILIM SAYISI BAĞCILAR TESMER 18/10/12 40 EMİNÖNÜ TESMER 15/11/12

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI 01.01.2012 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN SAYI : 19 28.01.2013 KONU: Muhasebe Hesap Düzeni Hk. ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

GENEL BAŞKANIN SUNUŞU

GENEL BAŞKANIN SUNUŞU Dünyanın en sorunlu bölgesinde yer alan Türkiye, bulunduğu coğrafyanın sorunlarını her geçen gün daha fazla hissediyor. Irak, Suriye, Mısır, Lübnan adeta kan gölüne döndü. Bu kan yer yer ülkemize de sıçrıyor.

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.01.2014-15.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21 Mayıs 2010-31.12.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21.05.2010 31.12.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 8. DÖNEM EĞİTİMİ Yücel AKDEMİR 4 Staja başlama Sınavına Hazırlananlar veya 4 Yeterlilik sınavını vermiş uygulama eksiği olan meslek mensupları 4

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/19

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/19 Değerli Müşterimiz, Ö z e t B ü l t e n Tarih : 28.03.2017 Sayı : 2017/19 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Detaylı

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 9. DÖNEM EĞİTİMİ Yücel AKDEMİR 4 Staja başlama Sınavına Hazırlananlar veya 4 Yeterlilik sınavını vermiş uygulama eksiği olan meslek mensupları 4

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1

Sirküler Rapor Mevzuat /107-1 Sirküler Rapor Mevzuat 18.05.2015/107-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

Tarih : 25/09/2014 64.158,38 30.226,00 30.226,00 30.226,00 33.932,38 33.932,38 33.932,38

Tarih : 25/09/2014 64.158,38 30.226,00 30.226,00 30.226,00 33.932,38 33.932,38 33.932,38 Sayfa No : 1/9 1 10 100 100.01 102 102.0 102.0.0 102.0.0.001 102.0.0.002 108 108.0 108.0.01 108.0.01.01 108.0.02 108.0.02.01 13 131 131.0 131.0.0 131.0.0.1 131.0.0.1.22 131.0.0.1.22.0 131.0.0.1.23 131.0.0.1.23.0

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU BIR SES DE SEN VER KAMPANYASI ODA FAALİYETLERİ

2015 YILI FAALİYET RAPORU BIR SES DE SEN VER KAMPANYASI ODA FAALİYETLERİ BIR SES DE SEN VER KAMPANYASI ODA FAALİYETLERİ İSMMMO nun da içinde olduğu SMMM Odaları Platformu, meslekte kronikleşen sorunların başında gelen beyanname sürelerinin son dakikada uzatılması ve meslek

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR ANKARAS-Sirküler/2015-01 09.01.2014, ANKARA KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR PRATİK BİLGİLER - 2015 YILI 01.01.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ 05.01.2016 ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETİ 22.02.2016 TOPLUMSAL ETKİNLİKLER VERGİ HAFTASI NEDENİYLE VERGİ DAİRESİ BAŞKANI HALİL

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.05.2016 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.05.2016-31.10.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 18.11.2016

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/039 Ref: 4/039

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/039 Ref: 4/039 SİRKÜLER İstanbul, 27.02.2017 Sayı: 2017/039 Ref: 4/039 Konu: MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI KIRŞEHİR İLİNDE 1 HAZİRAN 2017, TÜRKİYE GENELİNDE İSE 1 OCAK

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 19 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 20.12.2017 Sayı : 2017/69 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 Konu:2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları hakkında Sayın Mükellefimiz, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi gereği 2014 yılında 01.07.2014

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı