İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir"

Transkript

1 İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

2 İNŞAAT SEKTÖRÜ İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Sektör doğrudan ve dolaylı yoldan hemen hemen tüm sektörleri etkilemektedir. İstihdam ağırlıklı olması nedeniyle işsizlik sorununun önlenmesinde ciddi katkıları bulunmaktadır

3 İnşaat Sektörü 2010 yılında % 22, yılında % 10, yılında % 11,3 İnşaat sektöründeki büyüme oranları GSYİH nın yıllar itibariyle büyüme hızının çok üstünde

4 İnşaat Sektöründeki İyimserlik Mütekabiliyet Yasası 2B Yasası Kentsel Dönüşüm Projeleri

5 İNŞAATÇILARIN DÖNÜŞÜM PLANLARI Artık kaçınılmaz hale gelen kentsel dönüşümde yeni yasayı bekleyen firmalar bir taraftan da dönüşüm planlarını hazırlıyor.

6 İNŞAAT İŞLEMLERİ ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ Satış Amaçlı Şahsi Kullanım Amaçlı TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLAR Yurt İçi: Yıllara Yaygın Olan- Olmayan Yurt Dışı YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ Kullanım Amaçlı Kiralama Amaçlı

7 A- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (SATIŞ AMAÇLI) Arsa Alımı İnşaatın Yapımı Satış

8 1- ARSA ALIMI MUHASEBE İŞLEMLERİ a) Arsanın Satın Alınması i)arsa Sahibi Vergi Mükellefi Değil / Arazi ve Arsalar H Satıcılar /

9 ii) Arsa Sahibi Vergi Mükellefi / Arazi ve Arsalar Hs İndirilecek KDV Satıcılar / Faturaya Dayalı Arsa Alımı

10 iii) Arsa Alımı KDV den İstisna İse: / Arazi ve Arsalar H Satıcılar / Faturaya Dayalı KDV den İstisna Arsa Alışı

11 iv) Malzeme Maliyetleri / (X) İnşaatı Malzeme Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp 320. Satıcılar Hesabı / Arsa Maliyetinin İnşaata Virmanı

12 v) Üretim Maliyetleri / (X) İnşaatı Malzeme Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp Arsa Maliyeti 720. (X) İnşaatı İşçilik Maliyeti (X) İnşaatı GÜG Borç/Stok Hesabı /

13 vi) Üretim Maliyetleri / Mamuller (X) İnşaatı Malz Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp Arsa Maliyeti 720. (X) İnşaatı İşçilik Maliyeti (X) İnşaatı GÜG /

14 vii) Satış ve Maliyetleri Üretilen konut sayısı 10 ve nitelikleri aynı ise Birim üretim maliyeti /10 = adedi TL ye satılırsa / Bankalar Satışlar / Satılan Mamul Maliyeti Mamuller / KDV!

15 YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİ

16 YILLARA YAYGIN İNŞAAT, ONARIM İŞLERİ 1 den fazla yıl Taahhüt İnşaat (dekapaj dahil), büyük onarım, Montaj ve teknik hizmetlerin durumu Taşeronların durumu İş bitmedikçe KV ve geçici vergi beyanı YOK YYİOİ ile ilgili olmayan gelirler beyan edilir Geçici kabul işin bittiğini gösterir Kesin kabule kadar hasılat/giderler ilgili yıla

17 ÖZELLİKLİ DURUMLAR Gemi yapımı Nakliye taahhüdü Et satış taahhüdü İşin bitirilmeden bırakılması Müteahhidin ölümü Müteahhit şirketin iflası Natamam inşaatın bitirilmesi YYİO işlerinde zamanaşımı Yap-İşlet-Devret İnşaat serbest bölgede ise Başlarken 1 yıldan kısa olacağı öngörülen daha sonra yıllara yaygın hale gelen inşaatlar

18 ÖZELLİKLİ DURUMLAR İş Ortaklığı-Adi Ortaklık İnşaat yurt dışında ise * Şirket halinde yürütülmesi * İş ortaklığı halinde yürütülmesi * Şube olarak yürütülmesi * Yurt dışında vergi alınmaması * Yurt dışında ödenen verginin Türkiye ye beyan edilen vergiden düşük olması *Yurt dışında ödenen verginin Türkiye ye beyan edilen vergiden fazla olması Savaş nedeniyle hakedişin tahsil edilememesi

19 GİDER VE AMORTİSMAN DAĞITIMI Birden fazla inşaat-onarım işinde harcama oranı İnşaat ile diğer işler birlikte ise, inşaat harcaması ve diğer işlerin hasılatı oranı Ortak kullanılan ATİK amortismanında gün sayısı Örnek; 2 inşaat işi olan işletmede genel gider ve inşaat harcamaları 300 ve 200. Gider dağıtımı?

20 GİDER VE AMORTİSMAN DAĞITIMI Örnek; 2 inşaat ve bir pazarlama işi olan işletmede genel gider ve inşaat harcamaları 300 ve 200, pazarlama işinde satış 500. Gider dağıtımı? Örnek; 2 İnşaat işi olan işletmede greyder amortismanı ve inşaat harcamaları 300 ve 200. Greyder 120 gün 1 işte, 120 gün 2. işte kullanılmış, 120 gün garajda beklemiştir. Amortisman dağıtımı?

21 YYİO Maliyetleri / Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetler (X) İnşaatı Malz Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp 170. (X) İnşaatı İşçilik Maliyeti (X) İnşaatı GÜG Nakit/Borç Hesapları /

22 YYİO Hasılatları : Hakediş TL / Alınan Çekler Peşin Ödenen Vergiler Yıllara Yaygın İnş Hakedişleri Hesaplanan KDV / İşin Bitimi / Yıllara Yaygın İnş Hakedişleri Satışlar Satılan Hizmet Maliyeti Yıllara Yaygın İnş Maliyetleri

23 Gayrimenkul Satışında KV İstisnası Amaç: kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir Gayrimenkulün kurumun en az iki tam yıl süreyle aktifinde bulunması gerekir Devir, tam ve kısmi bölünmede, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazların iktisap tarihi devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihidir İnşaatı devam eden gayrimenkullerde süre arsa için anlam ifade eder. İnşaat tamamlanmadıkça istisna söz konusu değildir. İnşa edilen binalarda 2 tam yıl inşaatın tamamlanıp tapuya tescil edildiği tarihten hesaplanır

24 Gayrimenkul Satışında KV İstisnası Bedelin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır Kazancın satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gerekir Sadece istisnadan yararlanan kazanç kısmının söz konusu fon hesabına alınabilir (%75 veya daha az) Satış kazancının isteğe bağlı olarak sermayeye eklenmesi mümkün, şart değil Peşin satışta, satış kazancının %75'i satışın yapıldığı dönemde istisna edilecektir Vadeli satışta da kazancın %75'i satışın yapıldığı dönemde istisna edilecektir Vadeli satışta vade farkı/kur farkı geliri/gideri istisna kazanç hesaplamasında dikkate alınmaz

25 Gayrimenkul Satışında KV İstisnası Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden vergiler Devir ve tam bölünme halleri işletmeden çekiş sayılmaz Gayrimenkul ticareti ile uğraşanlar istisnadan yararlanamaz Yapı kooperatifleri istisnadan yararlanabilir Gayrimenkullerin bedelsiz devri, temliki, trampası gibi işlemler istisnadan yararlandırılmaz Grup şirketleri arasındaki gayrimenkul satış işlemleri istisnadan yararlanabilir Kamulaştırma hali Bağışlama Satış vaadi sözleşmesi ile satışı öngörülen taşınmazlar

26 Örnek; Maliyet bedeli TL olan bir taşınmaz, 2012 yılında TL'ye vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2012 yılında TL, 2013 yılında TL, 2014 yılında TL ve 2015 yılında TL olarak gerçekleştirilecektir. Kurum, kazancın %75'ini ( x %75 = TL) 2012 yılı içinde özel bir fon hesabına almış bulunmaktadır yılında tahsil edilen TL'ye isabet eden [( x %75) x %75=] TL kazanç kısmı için istisna uygulanamaz TL nedeniyle 2012 hesap dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar vergisi (geçici vergi dahil) aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir yılında, mükellef kurum tarafından, satıştan elde edilen kazanç TL olmasına rağmen, istisna kazanç tutarının [( x %75) x %75=] TL olarak uygulanır.

27 Kısmi bölünme ile devredilen gayrimenkuller Satıcı tam mükellef olacak Satıcı dar mükellef ise, gayrimenkul Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alacak Kısmi bölünme bir ayni sermaye koyma işlemi kısmi bölünmede bölünen kurum tüzel kişiliğini sürdürmektedir tek bir faaliyet konusu bulunan kurum kısmi bölünmeyle devrolamaz üretim veya hizmet işletmeleri kısmi bölünme kapsamında devredilemez Devirde mahkeme farklı değer tespit ederse istisna koşulları ihlal edilmiş olur Bu durumda, 2 yıl şartına bakmak gerekir, yoksa emsal kabul edilip vergilenir

28 Bankalara Kaptırılan Gayrimenkuller Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya TMSF ye borçlu durumda olan Kurumlar ile kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kefillerinin ve ipotek verenlerin; sahip oldukları taşınmazların, bu borçlara karşılık bankalara veya Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançlar

29 Bankalara Kaptırılan Gayrimenkuller Bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu gayrimenkullerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı 2 yıllık süre! Fonda bekletme! Tahsilat şartı! Trampa, bağış, kamulaştırma! Fazla sayıda gayrimenkul satışı!

30 Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri Teknik Hizmetlerden Sağlanarak Türkiye'de Genel Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilen Kazançlar İş yıllara sari değil ise İş ortaklığı şeklinde yürütülmekte ise İş iştirak şirket tarafından yürütülmekte ise İş şube tarafından yürütülmekte ise Kazanç ülkeye getirilmezse Hesaplar Türkiye de tutulmakta ise

31 İŞİN TAMAMLANMASINDAN SONRA ÖDENEN FAİZ VE KUR FARKLARI Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere alınmış krediler için, inşaat işlerinin sona erdirilmesinden sonra ödenen faiz ve kur farkları, *yabancı ülkede bunları ödeyecek bir işletmenin kalmaması *bu işe ilişkin olarak elde edilen hasılatın yurt dışındaki inşaata harcanan kredi tutarı kadar kısmının Türkiye ye getirilmesi *kredi Türkiye'deki merkezin bir borcu

32 YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE, MERKEZ VE ŞUBE ARASINDAKİ CARİ HESAPLAR Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek suretiyle ihraç edilen mallardan doğan alacaklar yurt dışına yönelik olarak yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacaklar Türkiye de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçlar Yurt dışı şubeye hasredilen sermaye Yurt dışı şirkete iştirak için konulan pay Yurt dışı şirketin yurtiçi şirkete iştiraki Döviz değerlemesine tabi tutulur mu?

33 GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLEN MAKİNE VE TEÇHİZATIN TÜRKİYE YE İTHALİ Tam mükellef kurumların aktiflerinde yer alan makine ve teçhizatları, yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak yurt dışına geçici olarak ihraç etmeleri halinde, geçici olarak ihraç edilen ve işin bitiminde Türkiye ye getirilen makine ve teçhizat ile ilgili olarak Türkiye de amortisman ayrılmasına son verilir İşin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye ye ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam eder

34 TÜRKİYE DEKİ MERKEZ GENEL GİDERLERİNDEN YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE PAY Türkiye deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye de gider kaydedilmesi mümkün DEĞİLDİR

35 Gayrimenkul Satışlarında KDV Satıcı ticaret şirketi değilse KDV YOK Satıcı tüccar değilse KDV YOK Satıcının envanterine dahil değilse KDV YOK Gayrimenkul satıcının bilançosunda yer alıyorsa KDV söz konusu Satışlar bazı koşullarda KDV den istisna

36 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası 1.Gayrimenkul; Kurumların aktifinde (GV mükellefi kapsam dışı) Belediyelerin mülkiyetinde İl özel idarelerinin mülkiyetinde bulunmalı, 2. Bu kurumlar gayrimenkule en az iki tam yıl sahip olmalı; tapuya tescil tarihinden itibaren 730 gün 3. Bu gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler istisnadır 4. Ticaretini yapanlar istisnadan yararlanamaz

37 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası 5. Bağışlamalar istisna değildir 6. Müzayede mahallerinde yapılan satışlar da istisnadır 7.Bankalara (TMSF hariç) borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkullerin bankalara devirleri istisna 8. Borç anapara olabileceği gibi faiz de olabilir 9. Banka borçluları ve kefillerinde 2 yıl şartı yok

38 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Teslimin Konusu : Konut Alıcı *Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen konutun, alacağın teminattan tahsil suretiyle elde edilmesi *İpotek konulan konutun, alacağın ipotekten tahsil suretiyle elde edilmesi *Konut finansman kuruluşları *Toplu Konut İdaresi Başkanlığı *İpotek finansmanı kuruluşları *Üçüncü kişiler

39 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Konutun büyüklüğü önemli değil Yeri ve konumu önemli değil, Satışın müzayede mahallinde yapılması halinde istisna söz konusu Konutların ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları konutların teslimleri istisna değil Kiralamalar bu kapsamda istisna değil İşyeri teslimi istisna değil

40 İnşaat İşlerinde KDV Net alanı 150 m² ye kadar konut teslimleri Belediyeler, il özel idareleri, TOKİ ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların net alanı 150 m² nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m² ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

41 İnşaat İşlerinde KDV Büyükşehir sınırları içinde bulunan konutlar konutun yapıldığı arsanın değeri önemli arsa metrekare fiyatı 500 liranın altında ise %1 arsa değeri 500 ila 1000 lira arasında ise KDV oranı %8 arsanın metrekare değeri 1000 liranın üzerinde ise %18 yapı ruhsatı tarihi önem taşır 'riskli alan' ilan edilen yerler önceki düzenlemeye tabi

42 İnşaat İşlerinde KDV Net alanı 150 m² nin üstünde konut teslimi Net alanı 150 m² nin üstünde işyeri teslimi Kooperatifçe inşa edilen konutların net alanı 150 m²'nin üstünde olması Kooperatifçe yapılan yapının işyeri niteliğinde bulunması Kooperatiflerin, üyelerine işyeri veya net alanı 150 m²'yi geçen konutların teslimleri Arsa teslimi Arsanın 2 yıldan fazla elde tutulması Arsa-daire takası

43 İnşaat İşlerinde KDV Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel % 1 oranına tabi işlem bedeli % 1 oranına tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV % 1 oranına tabi işlemlerin bünyesine giren KDV % 8 oranına tabi işlem bedeli % 8 oranına tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV % 8 oranına tabi işlemlerin bünyesine giren KDV % 18 oranına tabi işlem bedeli % 18 oranına tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV % 18 oranına tabi işlemlerin bünyesine giren KDV Toplam Hesaplanan KDV Toplam İndirilecek KDV Sonraki döneme devreden KDV

44 İnşaat İşlerinde KDV İade edilecek vergi için yapılacak hesaplamanın ilk aşaması, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan KDV den bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV nin indirilmesi olacaktır. Buna göre, ilk hesaplama; % 8 oranına tabi teslimler için = % 1 oranına tabi teslimler için = Şeklinde yapılacak ve bu teslimler nedeniyle toplam ( =) liralık KDV nin indirimle giderilemediği belirlenmiş olacaktır.

45 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT i. Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusu Arsa Sahibi Arsa Payı Teslimi Birincisi; arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi,

46 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT i. Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusu Konut İşyeri Müteahhit İkincisi ise; müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim (konut veya işyeri) teslimi

47 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT ii. Kat karşılığı Başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda toplam maliyet arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplanması suretiyle hesaplanır. İNŞAAT MALİYETİ + ARSA MALİYETİ = TOPLAM MALİYET

48 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT iii) Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı, toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir.

49 Müteahhide Kalan Dairelerin İnşaat Maliyeti + Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti = Toplam İnşaat Maliyeti Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti + Arsa Sahibine Verilen Nakit Toplamı = Müteahhit Arsa Payı Maliyeti

50 iv) Vergiyi Doğuran Olay ve Fatura Düzenleme Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay; müteahhitin arsa sahibine arsa karşılığı konut/iş yeri teslimi Arsa tesliminde vergiyi doğuran olay; müteahhidin konut/işyeri teslimi Aynı tarihte karşılıklı fatura Arsa sahibi mükellef değil ise Arsa işletme aktifine kayıtlı değil ise Arsa müşterek mülkiyete konu ise

51 v. Arsa Sahibine Konut / İşyeri Teslimi: *Müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden %1 veya %18 arasında KDV hesaplanır *Arsa sahibinin ve arsanın statüsüne göre Vergi dışı Vergiden istisna %18 KDV ye tabi

52 vi) Emsal Bedel; İnşaat Maliyeti/Satış Bedeli Mi? Arsa karşılığında müteahhit firma tarafından arsa sahibine verilecek daireler ve işyerleri için yapılan harcamalar veya ödenen nakit para anılan müteahhit firma açısından arsa sahibinden alınan arsa payının maliyet bedelidir Müteahhit açısından kendisine kalan dairelerin maliyeti ise, hem kendi daireleri hem de bu dairelere isabet eden arsa payı için ödediği bedelin toplamıdır Kat karşılığı inşaatın arsa maliyet bedeli, müteahhit tarafından arsa karşılığında arsa sahiplerine teslim edilecek gayrimenkulün inşaatı için yapılan harcamaların toplamından oluşur

53 vii) Arsa Payı Maliyetinin Hesaplanması ARSA SAHİBİNE VERİLEN DAİRELERİN İNŞAAT MALİYETİ MÜTEAHHİT E KALAN DAİRE SAYISI = 1 DAİRE ARSA PAYI MALİYETİ = Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti/ Müteahhide Kalan Daire Sayısı / m² Büyüklüğü

54 (G) şahsı arsasını (Ğ) Ltd. Şirketi ne inşaat karşılığı vermiştir. Konut Adedi 10 Müteahhitte Kalan 6 Arsa Sahibine Verilen 4 Toplam İnşaat Maliyeti Adet Konut İnşaat Maliyeti : Arsa Sahibine Verilen Konutların Müteahhide Maliyeti Müteahhide Kalan 1 Adet Konut Arsa Payı Maliyeti /6 Müteahhide Kalan 1 Adet Konut Arsa Payı Maliyeti Müteahhide Kalan 1 Konutun Toplam Maliyeti

55 ( / 10) x 4 = / 6 Müteahhide Klan 1 Adet Konutun Arsa Payı Maliyeti = TL Müteahhide Kalan 1 Adet Konutun Maliyeti = TL TL

56 Arsa sahibine düzenlenecek fatura tutarı, inşaat maliyetine göre TL, %5 kar payı! %1, %8, %18 KDV

57 / (A) Arsa Sahibi Arsa Sahibine Konut Teslimi Hesaplanan KDV % / Arsa Sahibine Konut Teslimi Gelir Kaydı / Mamuller İndirilecek KDV Arsa Sahibi / Arsa Sahibinden Alınan Faturanın Maliyet Kaydı / Arsa Sahibi (A) Arsa Sahibi

58 viii. Maliyet Dağılımının Daire Bazında Hesabı Satılan Mamül Malın Maliyetinin (satılan daireler maliyeti) doğru hesaplanabilmesi için toplam arsa ve inşaat maliyeti; her bir kat, işyeri veya daireye belirli ölçü ve esaslara göre pay verilmek suretiyle, her bir birimin maliyeti hesaplanmalıdır

59 SATIŞA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI Her bir daire TL ye satılmıştır / Alıcılar Yurtiçi Satışlar 600, Hes. KDV (%1) / Adet Daire Satış Kaydı / S.M.Maliyeti İnşaat Maliyeti Arsa Maliyeti / Satılan Daire Maliyetinin Kaydı

60 b) Satış Karının Tespiti: Müteahhitin muhasebe kayıtlarına göre satış karı tespiti Satış Tutarı Maliyet Kar

61 4- ARSA SAHİBİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: Kat Karşılığı Arsa Teslimi ARSA ALIM TARİHİ MÜTEAHHİTE ARSA TESLİM TARİHİ DAİRELERİN MÜTEAHHİTE TESLİM TARİHİ DAİRELE RİN SATIŞ TARİHİ

62 elden çıkarma deyimi mal ve hakların Trampa edilmesi, Takasını kapsar elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarıdır. Arsa faturası arsa maliyeti = Arsa karı 2 yıl elde tutulmuş ise KDV YOK

63 Alınan Dairelerin Satışı i. İktisap Tarihinin Tespiti Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılır tapuya tescil tarihi iktisap tarihidir

64 Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı, söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde, iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir Satış ve KDV doğuran olay olarak kabul edilmektedir.

65 Satış Şekline Göre Vergilendirme İktisap (tapuda tescili veya fiili teslim) tarihinden itibaren beş yıl içerisinde bir defada aynı kişiye satılması durumunda, gayrimenkullerin satışından elde edilen toplam bedele ilgili yılda geçerli olan istisna tutarı bir kez uygulandıktan sonra bakiye kazancın, değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekir.

66 Söz konusu birden fazla gayrimenkulün; * Aynı kişiye farklı tarihlerde, * Farklı kişilere aynı tarihlerde, * Birbirini izleyen yıllarda, Satılması, devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil eder. Ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekir. KDV doğar. Fatura kesilmesi gerekir

67 İvazsız İktisaplarda Vergilendirme: Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmez İvazsız olarak iktisap edilen arsanın müteahhide fatura edilmesinden oluşan kazanç verilendirilmez İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir vergilendirilmez

68 Veraset yoluyla iktisap edilen gayrimenkulün, cins tashihi yapılarak kat karşılığı verilmesi halinde, ivazsız iktisap edilme niteliği değişmeyeceğinden, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de değer artışı kazancına tabii olmayacaktır.

69 5- HASILAT PAYLAŞIMI KARŞILIĞI ARSA TESLİMİ: a) Uygulamada Hasılat Paylaşımı, yada Gelir Paylaşımı vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler uyarınca yapılan işlerde, inşa edilen bağımsız birimler yerine bunların hasılatı paylaşılmakta olup, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işler de Arsa Karşılığı İnşaat olarak değerlendirilir.

70 b) Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek, faturada gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimlerin niteliğine göre %1 veya %18 oranında KDV hesaplanarak beyan edilecektir.

71 c) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhite arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, KDV nin konusuna girmemesi veya KDV den istisna edilmiş olması halinde bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır

72 İnşaat Devam Ederken Yapılan Satış *İnşaat devam etmekte iken satış bedeli olarak yapılan ödemeler karşılığında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır *Bedellerin kayıtlara avans olarak intikal Ettirilmesi lazımdır *Tapunun tescil ettirildiği tarih veya tapuya tescilinden önce dairelerin hak sahiplerinin kullanımına tahsis edilmediği durumda tahsis edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeleri gerekmekte olup bilahare ek bir bedel alınması halinde ek fatura kesilmesi gerekir

73 KDV Doğuran Olay Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisini doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşir Gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmesinde KDV doğar. Konut teslim amacıyla inşaat tamamlanmadan kat irtifakı arsa paylarının devri sırasında vergiyi doğuran olay konutun fiili teslimi ile meydana geleceğinden arsa payı teslimi katma değer vergisine tabi değildir

74 Tapu Harcı Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır Tapu harcında vergi ziyaı cezası

75 İade 150 m² nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde aylık olarak mahsuben veya izleyen yılda yıllık olarak nakden yada mahsuben yapılması gerekmektedir.

76 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi İade Usul Ve Esasları 2 : Sunulacak Bilgi ve Belgeler : İade Talep Dilekçesi İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı İndirilecek KDV Listesi Yüklenilen KDV Listesi Satış Faturaları Listesi Eksiksiz Tamamlanmadıkça İade Talebi Hüküm İfade Etmez

77 KOOPERATİFLERE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ YILLARA SARİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ DİĞER İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ YURTDIŞI İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ

78 Belirlenmiş Alıcılarca Tevkifata Tabi Tutulacak Hizmetler/Mal Teslimleri Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlik ve Etüt Proje Hizmetleri Etüt, Plan Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

79 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık Etüt Proje Hizmetleri (%20) Kapsam; Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri

80 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık Etüt Proje Hizmetleri (%20) Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtmasoğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi

81 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri (2) Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde %90 oranında KDV tevkifata TABİ Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait K.D.V üzerinden tevkifat UYGULANIR

82 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri (5) Alıcının, Belirlenmiş Alıcı lardan olmaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi DEĞİL Alıcı ve ilk yüklenicinin Belirlenmiş Alıcı lardan olması halinde ilk safhada tevkifat YOK İlk yüklenicinin bu yapım işini Belirlenmiş Alıcılar dışında kalan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafından tevkifat uygulanır

83 Yapım İşleri+ Müh Mim Etüt Proje Sözleşme yok ise, İşlem KDV den istisna ise, İşveren GYO-1. müteahhit GYO değil-2. alt müteahhit GYO değil İşveren GYO değil-1. müteahhit GYO değil-2. alt müteahhit GYO İşveren GYO değil-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO değil İşveren GYO-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO değil İşveren GYO-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO Yapım işlerinden ayrı ve bağımsız mimarlık, mühendislik işlerinin alt yükleniciye devri Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılan işlerin alt yükleniciye devri

84 Yapım İşleri+ Müh Mim Etüt Proje Karayolları İdaresinden otoyol ihalesini alıp bu işe ilişkin hafriyat, nakliye ve hazır beton işlerini farklı alt yüklenicilere devretme 3. köprü ihalesini alıp bu işe ilişkin mühendislik-mimarlık, etüt-proje işini alt yükleniciye devretme Eskişehir İl Tarım Müdürlüğüne verilen tel örgü çekme ve demir kapı takma işi Eskişehir İl özel idaresine oyun parkı inşa etme, bu yapım işini kısmen başkalarına yaptırma

85 Etüt, Plan Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (%90) Kapsam; Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje ile Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında

86 Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi İade Usul ve Esasları 3: VİR YMM Raporu Ve/veya Teminat ile yapılacak MAHSUBEN/ NAKDEN iade talepleri; Bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte

87 İade Usul ve Esasları 4: YMM Raporu Ve/veya Teminat ile yapılacak MAHSUBEN iade talepleri; Bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte VİR sonucuna göre sonuçlandırılacak MAHSUBEN /NAKTEN iade talepleri; talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle

88 İade Usul ve Esasları 5: Y.M.M raporu üst limiti den itibaren TL dir. Ancak, «tam tasdik» kapsamında iade taleplerinde sınır yoktur Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri 84 Seri No.lı K.D.V Genel Tebliği nin II. Özel Esaslar bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak kısmi tevkifat tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir.

89 İade Usul ve Esasları 6: Özel Esasa Tabi Olanlar : SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda haklarında rapor bulunan mükellefler, bu mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve rapor bulunanlardan mal alanlar, Haklarında rapor olmamakla birlikte olumsuz tespit bulunan [SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları, adreslerinde bulunmadıkları, mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri veya birden fazla döneme ilişkin olarak katma değer vergisi beyannamesini (süresinden sonra verilenler hariç) vermedikleri hususunda tespit bulunanlar] veya bu tespitler nedeniyle incelenmesi istenilenler ile bunlardan mal alanlar, Kendileri hakkında katma değer vergisi açısından ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar, İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında bariz nispetsizlik bulunanlar,

90 İade Usul ve Esasları 7: Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin ettiği mal ya da hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade talebinde bulunması halinde; iade talebi, tevkifata tabi tutulan K.D.V nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen / borçlanılan K.D.V hariç, genel esaslara göre yerine getirilecektir. İndirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lı K.D.V Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, ödeme şartının gerçekleşmediği kabul edilecektir.

91 İade Uygulaması : Mahsuben İade Talepleri : İade alacaklarının mahsuben iadesi, Mükellefin kendisinin, Ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) 1. ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları (2 nolu beyanname ye göre tahakkuk edenler dahil) 2. sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilir.

92 İade Uygulaması 2: Mahsuben İade Taleplerinde: Vergi Dairesi; Gerekli kontrolleri yapacak, Eksiklikleri mükellefe bir yazı ile bildirecektir. Buna göre; gün içinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin V.İ.R, Y.M.M Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecek ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.

93 Mükelleflerin, Tevkifata tabi tutulan KDV nin iade yapılmamasına ilişkin tercihini, İADE YAPILMASI yönünde, tevkifatlı işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin düzeltme beyannamesi ile, Beyannamede iade gösterdiği KDV yi de iade işlemi tamamlanıncaya kadar İADEDEN VAZGEÇME yönünde, iade beyanının yapıldığı döneme ilişkin düzeltme beyannamesi ile, değiştirmesi BİR DİLEKÇE ile mümkündür.

94 Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle K.D.V iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan K.D.V alacağı iade edilir Aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde bu işlemlere ait iade talepleri, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır Aynı dönemde diğer iade hakkı doğuran işlemlerinin (indirimli orana tabi işlemler hariç) de bulunması ve iade edilmesi gereken K.D.V tutarının, tevkifat ve diğer iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade beyanı toplamından küçük olması halinde, iade talepleri mükellefin işlem türü bazında tercihi doğrultusunda sonuçlandırılır

95 Mahsup sonrası kalan bakiyenin nakden iadesinin istenmesi : Nakden iade için yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Mahsup yoluyla iade edilen kısım, teminatsız incelemesiz nakden iade için bir sınır belirlenmişse, belirlenen sınırın hesabında dikkate alınmaz

96 İade alacağının tamamının ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE nakden ödenmesinin veya ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde: Alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış alacağın temliki sözleşmesi ile yapılır

97 İade Alacağı Talepleri : Her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı ve bir dilekçe ile talep edilecektir Birden fazla döneme ilişkin iade alacaklarının, kümülatif hesaplama yapılmak suretiyle birlikte (toplam tutar olarak) iadesi talep edilebilir Birden fazla döneme ilişkin iade alacağının, her bir döneme ait iade talep tutarının ayrı ayrı olarak belirtilmesi ve eklerin de her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenmesi şartıyla, AYNI DİLEKÇE ile istenmesi mümkündür.

98 Birden fazla vergilendirme dönemi için tek bir Y.M.M raporu verilebilmesi: İade taleplerinin aynı takvim yılı içinde bulunması, Her bir vergilendirme dönemine ait iade tutarının ayrı ayrı belirtilmesi/hesaplanması, İstenilen bilgilere her bir dönem itibariyle ayrı ayrı yer verilmesi, şartların topluca yerine getirilmesi ile mümkündür.

99 FARKLI İADE TÜRLERİ İÇİN TEK BİR Y.M.M RAPORU verilebilmesi: Esas itibariyle, Y.M.M raporu her bir iade hakkı doğuran işlem türü itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. Farklı iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin, aynı vergilendirme dönemine ilişkin olması kaydıyla, her bir işlem türüne ait iade tutarı ayrı ayrı belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere ayrı ayrı yer verilmek ve benzeri hususlara dikkat edilmek suretiyle aynı «Y.M.M raporuna» istinaden sonuçlandırılması mümkündür.

100 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir YATIRIM TEŞVİKLERİ Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yasal

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ Hazırlayan ve Sunan Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir Mayıs 2012,İstanbul KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATINDAN DOĞAN İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ Maliye Bakanlığı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı