İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir"

Transkript

1 İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

2 İNŞAAT SEKTÖRÜ İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Sektör doğrudan ve dolaylı yoldan hemen hemen tüm sektörleri etkilemektedir. İstihdam ağırlıklı olması nedeniyle işsizlik sorununun önlenmesinde ciddi katkıları bulunmaktadır

3 İnşaat Sektörü 2010 yılında % 22, yılında % 10, yılında % 11,3 İnşaat sektöründeki büyüme oranları GSYİH nın yıllar itibariyle büyüme hızının çok üstünde

4 İnşaat Sektöründeki İyimserlik Mütekabiliyet Yasası 2B Yasası Kentsel Dönüşüm Projeleri

5 İNŞAATÇILARIN DÖNÜŞÜM PLANLARI Artık kaçınılmaz hale gelen kentsel dönüşümde yeni yasayı bekleyen firmalar bir taraftan da dönüşüm planlarını hazırlıyor.

6 İNŞAAT İŞLEMLERİ ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ Satış Amaçlı Şahsi Kullanım Amaçlı TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLAR Yurt İçi: Yıllara Yaygın Olan- Olmayan Yurt Dışı YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ Kullanım Amaçlı Kiralama Amaçlı

7 A- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (SATIŞ AMAÇLI) Arsa Alımı İnşaatın Yapımı Satış

8 1- ARSA ALIMI MUHASEBE İŞLEMLERİ a) Arsanın Satın Alınması i)arsa Sahibi Vergi Mükellefi Değil / Arazi ve Arsalar H Satıcılar /

9 ii) Arsa Sahibi Vergi Mükellefi / Arazi ve Arsalar Hs İndirilecek KDV Satıcılar / Faturaya Dayalı Arsa Alımı

10 iii) Arsa Alımı KDV den İstisna İse: / Arazi ve Arsalar H Satıcılar / Faturaya Dayalı KDV den İstisna Arsa Alışı

11 iv) Malzeme Maliyetleri / (X) İnşaatı Malzeme Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp 320. Satıcılar Hesabı / Arsa Maliyetinin İnşaata Virmanı

12 v) Üretim Maliyetleri / (X) İnşaatı Malzeme Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp Arsa Maliyeti 720. (X) İnşaatı İşçilik Maliyeti (X) İnşaatı GÜG Borç/Stok Hesabı /

13 vi) Üretim Maliyetleri / Mamuller (X) İnşaatı Malz Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp Arsa Maliyeti 720. (X) İnşaatı İşçilik Maliyeti (X) İnşaatı GÜG /

14 vii) Satış ve Maliyetleri Üretilen konut sayısı 10 ve nitelikleri aynı ise Birim üretim maliyeti /10 = adedi TL ye satılırsa / Bankalar Satışlar / Satılan Mamul Maliyeti Mamuller / KDV!

15 YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİ

16 YILLARA YAYGIN İNŞAAT, ONARIM İŞLERİ 1 den fazla yıl Taahhüt İnşaat (dekapaj dahil), büyük onarım, Montaj ve teknik hizmetlerin durumu Taşeronların durumu İş bitmedikçe KV ve geçici vergi beyanı YOK YYİOİ ile ilgili olmayan gelirler beyan edilir Geçici kabul işin bittiğini gösterir Kesin kabule kadar hasılat/giderler ilgili yıla

17 ÖZELLİKLİ DURUMLAR Gemi yapımı Nakliye taahhüdü Et satış taahhüdü İşin bitirilmeden bırakılması Müteahhidin ölümü Müteahhit şirketin iflası Natamam inşaatın bitirilmesi YYİO işlerinde zamanaşımı Yap-İşlet-Devret İnşaat serbest bölgede ise Başlarken 1 yıldan kısa olacağı öngörülen daha sonra yıllara yaygın hale gelen inşaatlar

18 ÖZELLİKLİ DURUMLAR İş Ortaklığı-Adi Ortaklık İnşaat yurt dışında ise * Şirket halinde yürütülmesi * İş ortaklığı halinde yürütülmesi * Şube olarak yürütülmesi * Yurt dışında vergi alınmaması * Yurt dışında ödenen verginin Türkiye ye beyan edilen vergiden düşük olması *Yurt dışında ödenen verginin Türkiye ye beyan edilen vergiden fazla olması Savaş nedeniyle hakedişin tahsil edilememesi

19 GİDER VE AMORTİSMAN DAĞITIMI Birden fazla inşaat-onarım işinde harcama oranı İnşaat ile diğer işler birlikte ise, inşaat harcaması ve diğer işlerin hasılatı oranı Ortak kullanılan ATİK amortismanında gün sayısı Örnek; 2 inşaat işi olan işletmede genel gider ve inşaat harcamaları 300 ve 200. Gider dağıtımı?

20 GİDER VE AMORTİSMAN DAĞITIMI Örnek; 2 inşaat ve bir pazarlama işi olan işletmede genel gider ve inşaat harcamaları 300 ve 200, pazarlama işinde satış 500. Gider dağıtımı? Örnek; 2 İnşaat işi olan işletmede greyder amortismanı ve inşaat harcamaları 300 ve 200. Greyder 120 gün 1 işte, 120 gün 2. işte kullanılmış, 120 gün garajda beklemiştir. Amortisman dağıtımı?

21 YYİO Maliyetleri / Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetler (X) İnşaatı Malz Maliyeti İnşaat Demiri Gazbeton Kalıp 170. (X) İnşaatı İşçilik Maliyeti (X) İnşaatı GÜG Nakit/Borç Hesapları /

22 YYİO Hasılatları : Hakediş TL / Alınan Çekler Peşin Ödenen Vergiler Yıllara Yaygın İnş Hakedişleri Hesaplanan KDV / İşin Bitimi / Yıllara Yaygın İnş Hakedişleri Satışlar Satılan Hizmet Maliyeti Yıllara Yaygın İnş Maliyetleri

23 Gayrimenkul Satışında KV İstisnası Amaç: kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir Gayrimenkulün kurumun en az iki tam yıl süreyle aktifinde bulunması gerekir Devir, tam ve kısmi bölünmede, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazların iktisap tarihi devir alınan veya bölünen kurumdaki iktisap tarihidir İnşaatı devam eden gayrimenkullerde süre arsa için anlam ifade eder. İnşaat tamamlanmadıkça istisna söz konusu değildir. İnşa edilen binalarda 2 tam yıl inşaatın tamamlanıp tapuya tescil edildiği tarihten hesaplanır

24 Gayrimenkul Satışında KV İstisnası Bedelin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır Kazancın satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gerekir Sadece istisnadan yararlanan kazanç kısmının söz konusu fon hesabına alınabilir (%75 veya daha az) Satış kazancının isteğe bağlı olarak sermayeye eklenmesi mümkün, şart değil Peşin satışta, satış kazancının %75'i satışın yapıldığı dönemde istisna edilecektir Vadeli satışta da kazancın %75'i satışın yapıldığı dönemde istisna edilecektir Vadeli satışta vade farkı/kur farkı geliri/gideri istisna kazanç hesaplamasında dikkate alınmaz

25 Gayrimenkul Satışında KV İstisnası Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden vergiler Devir ve tam bölünme halleri işletmeden çekiş sayılmaz Gayrimenkul ticareti ile uğraşanlar istisnadan yararlanamaz Yapı kooperatifleri istisnadan yararlanabilir Gayrimenkullerin bedelsiz devri, temliki, trampası gibi işlemler istisnadan yararlandırılmaz Grup şirketleri arasındaki gayrimenkul satış işlemleri istisnadan yararlanabilir Kamulaştırma hali Bağışlama Satış vaadi sözleşmesi ile satışı öngörülen taşınmazlar

26 Örnek; Maliyet bedeli TL olan bir taşınmaz, 2012 yılında TL'ye vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2012 yılında TL, 2013 yılında TL, 2014 yılında TL ve 2015 yılında TL olarak gerçekleştirilecektir. Kurum, kazancın %75'ini ( x %75 = TL) 2012 yılı içinde özel bir fon hesabına almış bulunmaktadır yılında tahsil edilen TL'ye isabet eden [( x %75) x %75=] TL kazanç kısmı için istisna uygulanamaz TL nedeniyle 2012 hesap dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar vergisi (geçici vergi dahil) aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir yılında, mükellef kurum tarafından, satıştan elde edilen kazanç TL olmasına rağmen, istisna kazanç tutarının [( x %75) x %75=] TL olarak uygulanır.

27 Kısmi bölünme ile devredilen gayrimenkuller Satıcı tam mükellef olacak Satıcı dar mükellef ise, gayrimenkul Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alacak Kısmi bölünme bir ayni sermaye koyma işlemi kısmi bölünmede bölünen kurum tüzel kişiliğini sürdürmektedir tek bir faaliyet konusu bulunan kurum kısmi bölünmeyle devrolamaz üretim veya hizmet işletmeleri kısmi bölünme kapsamında devredilemez Devirde mahkeme farklı değer tespit ederse istisna koşulları ihlal edilmiş olur Bu durumda, 2 yıl şartına bakmak gerekir, yoksa emsal kabul edilip vergilenir

28 Bankalara Kaptırılan Gayrimenkuller Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya TMSF ye borçlu durumda olan Kurumlar ile kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kefillerinin ve ipotek verenlerin; sahip oldukları taşınmazların, bu borçlara karşılık bankalara veya Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançlar

29 Bankalara Kaptırılan Gayrimenkuller Bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu gayrimenkullerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı 2 yıllık süre! Fonda bekletme! Tahsilat şartı! Trampa, bağış, kamulaştırma! Fazla sayıda gayrimenkul satışı!

30 Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri Teknik Hizmetlerden Sağlanarak Türkiye'de Genel Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilen Kazançlar İş yıllara sari değil ise İş ortaklığı şeklinde yürütülmekte ise İş iştirak şirket tarafından yürütülmekte ise İş şube tarafından yürütülmekte ise Kazanç ülkeye getirilmezse Hesaplar Türkiye de tutulmakta ise

31 İŞİN TAMAMLANMASINDAN SONRA ÖDENEN FAİZ VE KUR FARKLARI Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere alınmış krediler için, inşaat işlerinin sona erdirilmesinden sonra ödenen faiz ve kur farkları, *yabancı ülkede bunları ödeyecek bir işletmenin kalmaması *bu işe ilişkin olarak elde edilen hasılatın yurt dışındaki inşaata harcanan kredi tutarı kadar kısmının Türkiye ye getirilmesi *kredi Türkiye'deki merkezin bir borcu

32 YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE, MERKEZ VE ŞUBE ARASINDAKİ CARİ HESAPLAR Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek suretiyle ihraç edilen mallardan doğan alacaklar yurt dışına yönelik olarak yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacaklar Türkiye de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçlar Yurt dışı şubeye hasredilen sermaye Yurt dışı şirkete iştirak için konulan pay Yurt dışı şirketin yurtiçi şirkete iştiraki Döviz değerlemesine tabi tutulur mu?

33 GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLEN MAKİNE VE TEÇHİZATIN TÜRKİYE YE İTHALİ Tam mükellef kurumların aktiflerinde yer alan makine ve teçhizatları, yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak yurt dışına geçici olarak ihraç etmeleri halinde, geçici olarak ihraç edilen ve işin bitiminde Türkiye ye getirilen makine ve teçhizat ile ilgili olarak Türkiye de amortisman ayrılmasına son verilir İşin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye ye ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam eder

34 TÜRKİYE DEKİ MERKEZ GENEL GİDERLERİNDEN YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE PAY Türkiye deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye de gider kaydedilmesi mümkün DEĞİLDİR

35 Gayrimenkul Satışlarında KDV Satıcı ticaret şirketi değilse KDV YOK Satıcı tüccar değilse KDV YOK Satıcının envanterine dahil değilse KDV YOK Gayrimenkul satıcının bilançosunda yer alıyorsa KDV söz konusu Satışlar bazı koşullarda KDV den istisna

36 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası 1.Gayrimenkul; Kurumların aktifinde (GV mükellefi kapsam dışı) Belediyelerin mülkiyetinde İl özel idarelerinin mülkiyetinde bulunmalı, 2. Bu kurumlar gayrimenkule en az iki tam yıl sahip olmalı; tapuya tescil tarihinden itibaren 730 gün 3. Bu gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler istisnadır 4. Ticaretini yapanlar istisnadan yararlanamaz

37 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası 5. Bağışlamalar istisna değildir 6. Müzayede mahallerinde yapılan satışlar da istisnadır 7.Bankalara (TMSF hariç) borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkullerin bankalara devirleri istisna 8. Borç anapara olabileceği gibi faiz de olabilir 9. Banka borçluları ve kefillerinde 2 yıl şartı yok

38 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Teslimin Konusu : Konut Alıcı *Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen konutun, alacağın teminattan tahsil suretiyle elde edilmesi *İpotek konulan konutun, alacağın ipotekten tahsil suretiyle elde edilmesi *Konut finansman kuruluşları *Toplu Konut İdaresi Başkanlığı *İpotek finansmanı kuruluşları *Üçüncü kişiler

39 Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası Konutun büyüklüğü önemli değil Yeri ve konumu önemli değil, Satışın müzayede mahallinde yapılması halinde istisna söz konusu Konutların ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları konutların teslimleri istisna değil Kiralamalar bu kapsamda istisna değil İşyeri teslimi istisna değil

40 İnşaat İşlerinde KDV Net alanı 150 m² ye kadar konut teslimleri Belediyeler, il özel idareleri, TOKİ ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların net alanı 150 m² nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m² ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

41 İnşaat İşlerinde KDV Büyükşehir sınırları içinde bulunan konutlar konutun yapıldığı arsanın değeri önemli arsa metrekare fiyatı 500 liranın altında ise %1 arsa değeri 500 ila 1000 lira arasında ise KDV oranı %8 arsanın metrekare değeri 1000 liranın üzerinde ise %18 yapı ruhsatı tarihi önem taşır 'riskli alan' ilan edilen yerler önceki düzenlemeye tabi

42 İnşaat İşlerinde KDV Net alanı 150 m² nin üstünde konut teslimi Net alanı 150 m² nin üstünde işyeri teslimi Kooperatifçe inşa edilen konutların net alanı 150 m²'nin üstünde olması Kooperatifçe yapılan yapının işyeri niteliğinde bulunması Kooperatiflerin, üyelerine işyeri veya net alanı 150 m²'yi geçen konutların teslimleri Arsa teslimi Arsanın 2 yıldan fazla elde tutulması Arsa-daire takası

43 İnşaat İşlerinde KDV Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel % 1 oranına tabi işlem bedeli % 1 oranına tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV % 1 oranına tabi işlemlerin bünyesine giren KDV % 8 oranına tabi işlem bedeli % 8 oranına tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV % 8 oranına tabi işlemlerin bünyesine giren KDV % 18 oranına tabi işlem bedeli % 18 oranına tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV % 18 oranına tabi işlemlerin bünyesine giren KDV Toplam Hesaplanan KDV Toplam İndirilecek KDV Sonraki döneme devreden KDV

44 İnşaat İşlerinde KDV İade edilecek vergi için yapılacak hesaplamanın ilk aşaması, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan KDV den bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV nin indirilmesi olacaktır. Buna göre, ilk hesaplama; % 8 oranına tabi teslimler için = % 1 oranına tabi teslimler için = Şeklinde yapılacak ve bu teslimler nedeniyle toplam ( =) liralık KDV nin indirimle giderilemediği belirlenmiş olacaktır.

45 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT i. Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusu Arsa Sahibi Arsa Payı Teslimi Birincisi; arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi,

46 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT i. Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusu Konut İşyeri Müteahhit İkincisi ise; müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim (konut veya işyeri) teslimi

47 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT ii. Kat karşılığı Başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda toplam maliyet arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplanması suretiyle hesaplanır. İNŞAAT MALİYETİ + ARSA MALİYETİ = TOPLAM MALİYET

48 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT iii) Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı, toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir.

49 Müteahhide Kalan Dairelerin İnşaat Maliyeti + Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti = Toplam İnşaat Maliyeti Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti + Arsa Sahibine Verilen Nakit Toplamı = Müteahhit Arsa Payı Maliyeti

50 iv) Vergiyi Doğuran Olay ve Fatura Düzenleme Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay; müteahhitin arsa sahibine arsa karşılığı konut/iş yeri teslimi Arsa tesliminde vergiyi doğuran olay; müteahhidin konut/işyeri teslimi Aynı tarihte karşılıklı fatura Arsa sahibi mükellef değil ise Arsa işletme aktifine kayıtlı değil ise Arsa müşterek mülkiyete konu ise

51 v. Arsa Sahibine Konut / İşyeri Teslimi: *Müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden %1 veya %18 arasında KDV hesaplanır *Arsa sahibinin ve arsanın statüsüne göre Vergi dışı Vergiden istisna %18 KDV ye tabi

52 vi) Emsal Bedel; İnşaat Maliyeti/Satış Bedeli Mi? Arsa karşılığında müteahhit firma tarafından arsa sahibine verilecek daireler ve işyerleri için yapılan harcamalar veya ödenen nakit para anılan müteahhit firma açısından arsa sahibinden alınan arsa payının maliyet bedelidir Müteahhit açısından kendisine kalan dairelerin maliyeti ise, hem kendi daireleri hem de bu dairelere isabet eden arsa payı için ödediği bedelin toplamıdır Kat karşılığı inşaatın arsa maliyet bedeli, müteahhit tarafından arsa karşılığında arsa sahiplerine teslim edilecek gayrimenkulün inşaatı için yapılan harcamaların toplamından oluşur

53 vii) Arsa Payı Maliyetinin Hesaplanması ARSA SAHİBİNE VERİLEN DAİRELERİN İNŞAAT MALİYETİ MÜTEAHHİT E KALAN DAİRE SAYISI = 1 DAİRE ARSA PAYI MALİYETİ = Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti/ Müteahhide Kalan Daire Sayısı / m² Büyüklüğü

54 (G) şahsı arsasını (Ğ) Ltd. Şirketi ne inşaat karşılığı vermiştir. Konut Adedi 10 Müteahhitte Kalan 6 Arsa Sahibine Verilen 4 Toplam İnşaat Maliyeti Adet Konut İnşaat Maliyeti : Arsa Sahibine Verilen Konutların Müteahhide Maliyeti Müteahhide Kalan 1 Adet Konut Arsa Payı Maliyeti /6 Müteahhide Kalan 1 Adet Konut Arsa Payı Maliyeti Müteahhide Kalan 1 Konutun Toplam Maliyeti

55 ( / 10) x 4 = / 6 Müteahhide Klan 1 Adet Konutun Arsa Payı Maliyeti = TL Müteahhide Kalan 1 Adet Konutun Maliyeti = TL TL

56 Arsa sahibine düzenlenecek fatura tutarı, inşaat maliyetine göre TL, %5 kar payı! %1, %8, %18 KDV

57 / (A) Arsa Sahibi Arsa Sahibine Konut Teslimi Hesaplanan KDV % / Arsa Sahibine Konut Teslimi Gelir Kaydı / Mamuller İndirilecek KDV Arsa Sahibi / Arsa Sahibinden Alınan Faturanın Maliyet Kaydı / Arsa Sahibi (A) Arsa Sahibi

58 viii. Maliyet Dağılımının Daire Bazında Hesabı Satılan Mamül Malın Maliyetinin (satılan daireler maliyeti) doğru hesaplanabilmesi için toplam arsa ve inşaat maliyeti; her bir kat, işyeri veya daireye belirli ölçü ve esaslara göre pay verilmek suretiyle, her bir birimin maliyeti hesaplanmalıdır

59 SATIŞA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI Her bir daire TL ye satılmıştır / Alıcılar Yurtiçi Satışlar 600, Hes. KDV (%1) / Adet Daire Satış Kaydı / S.M.Maliyeti İnşaat Maliyeti Arsa Maliyeti / Satılan Daire Maliyetinin Kaydı

60 b) Satış Karının Tespiti: Müteahhitin muhasebe kayıtlarına göre satış karı tespiti Satış Tutarı Maliyet Kar

61 4- ARSA SAHİBİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: Kat Karşılığı Arsa Teslimi ARSA ALIM TARİHİ MÜTEAHHİTE ARSA TESLİM TARİHİ DAİRELERİN MÜTEAHHİTE TESLİM TARİHİ DAİRELE RİN SATIŞ TARİHİ

62 elden çıkarma deyimi mal ve hakların Trampa edilmesi, Takasını kapsar elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarıdır. Arsa faturası arsa maliyeti = Arsa karı 2 yıl elde tutulmuş ise KDV YOK

63 Alınan Dairelerin Satışı i. İktisap Tarihinin Tespiti Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılır tapuya tescil tarihi iktisap tarihidir

64 Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı, söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde, iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir Satış ve KDV doğuran olay olarak kabul edilmektedir.

65 Satış Şekline Göre Vergilendirme İktisap (tapuda tescili veya fiili teslim) tarihinden itibaren beş yıl içerisinde bir defada aynı kişiye satılması durumunda, gayrimenkullerin satışından elde edilen toplam bedele ilgili yılda geçerli olan istisna tutarı bir kez uygulandıktan sonra bakiye kazancın, değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekir.

66 Söz konusu birden fazla gayrimenkulün; * Aynı kişiye farklı tarihlerde, * Farklı kişilere aynı tarihlerde, * Birbirini izleyen yıllarda, Satılması, devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil eder. Ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekir. KDV doğar. Fatura kesilmesi gerekir

67 İvazsız İktisaplarda Vergilendirme: Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmez İvazsız olarak iktisap edilen arsanın müteahhide fatura edilmesinden oluşan kazanç verilendirilmez İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir vergilendirilmez

68 Veraset yoluyla iktisap edilen gayrimenkulün, cins tashihi yapılarak kat karşılığı verilmesi halinde, ivazsız iktisap edilme niteliği değişmeyeceğinden, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de değer artışı kazancına tabii olmayacaktır.

69 5- HASILAT PAYLAŞIMI KARŞILIĞI ARSA TESLİMİ: a) Uygulamada Hasılat Paylaşımı, yada Gelir Paylaşımı vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler uyarınca yapılan işlerde, inşa edilen bağımsız birimler yerine bunların hasılatı paylaşılmakta olup, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işler de Arsa Karşılığı İnşaat olarak değerlendirilir.

70 b) Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek, faturada gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimlerin niteliğine göre %1 veya %18 oranında KDV hesaplanarak beyan edilecektir.

71 c) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhite arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, KDV nin konusuna girmemesi veya KDV den istisna edilmiş olması halinde bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır

72 İnşaat Devam Ederken Yapılan Satış *İnşaat devam etmekte iken satış bedeli olarak yapılan ödemeler karşılığında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır *Bedellerin kayıtlara avans olarak intikal Ettirilmesi lazımdır *Tapunun tescil ettirildiği tarih veya tapuya tescilinden önce dairelerin hak sahiplerinin kullanımına tahsis edilmediği durumda tahsis edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeleri gerekmekte olup bilahare ek bir bedel alınması halinde ek fatura kesilmesi gerekir

73 KDV Doğuran Olay Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisini doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşir Gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmesinde KDV doğar. Konut teslim amacıyla inşaat tamamlanmadan kat irtifakı arsa paylarının devri sırasında vergiyi doğuran olay konutun fiili teslimi ile meydana geleceğinden arsa payı teslimi katma değer vergisine tabi değildir

74 Tapu Harcı Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır Tapu harcında vergi ziyaı cezası

75 İade 150 m² nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde aylık olarak mahsuben veya izleyen yılda yıllık olarak nakden yada mahsuben yapılması gerekmektedir.

76 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi İade Usul Ve Esasları 2 : Sunulacak Bilgi ve Belgeler : İade Talep Dilekçesi İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı İndirilecek KDV Listesi Yüklenilen KDV Listesi Satış Faturaları Listesi Eksiksiz Tamamlanmadıkça İade Talebi Hüküm İfade Etmez

77 KOOPERATİFLERE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ YILLARA SARİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ DİĞER İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ YURTDIŞI İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ

78 Belirlenmiş Alıcılarca Tevkifata Tabi Tutulacak Hizmetler/Mal Teslimleri Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlik ve Etüt Proje Hizmetleri Etüt, Plan Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

79 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık Etüt Proje Hizmetleri (%20) Kapsam; Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri

80 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık Etüt Proje Hizmetleri (%20) Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtmasoğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi

81 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri (2) Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde %90 oranında KDV tevkifata TABİ Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait K.D.V üzerinden tevkifat UYGULANIR

82 Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri (5) Alıcının, Belirlenmiş Alıcı lardan olmaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi DEĞİL Alıcı ve ilk yüklenicinin Belirlenmiş Alıcı lardan olması halinde ilk safhada tevkifat YOK İlk yüklenicinin bu yapım işini Belirlenmiş Alıcılar dışında kalan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafından tevkifat uygulanır

83 Yapım İşleri+ Müh Mim Etüt Proje Sözleşme yok ise, İşlem KDV den istisna ise, İşveren GYO-1. müteahhit GYO değil-2. alt müteahhit GYO değil İşveren GYO değil-1. müteahhit GYO değil-2. alt müteahhit GYO İşveren GYO değil-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO değil İşveren GYO-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO değil İşveren GYO-1. müteahhit GYO- alt müteahhit GYO Yapım işlerinden ayrı ve bağımsız mimarlık, mühendislik işlerinin alt yükleniciye devri Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılan işlerin alt yükleniciye devri

84 Yapım İşleri+ Müh Mim Etüt Proje Karayolları İdaresinden otoyol ihalesini alıp bu işe ilişkin hafriyat, nakliye ve hazır beton işlerini farklı alt yüklenicilere devretme 3. köprü ihalesini alıp bu işe ilişkin mühendislik-mimarlık, etüt-proje işini alt yükleniciye devretme Eskişehir İl Tarım Müdürlüğüne verilen tel örgü çekme ve demir kapı takma işi Eskişehir İl özel idaresine oyun parkı inşa etme, bu yapım işini kısmen başkalarına yaptırma

85 Etüt, Plan Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (%90) Kapsam; Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje ile Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında

86 Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi İade Usul ve Esasları 3: VİR YMM Raporu Ve/veya Teminat ile yapılacak MAHSUBEN/ NAKDEN iade talepleri; Bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte

87 İade Usul ve Esasları 4: YMM Raporu Ve/veya Teminat ile yapılacak MAHSUBEN iade talepleri; Bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte VİR sonucuna göre sonuçlandırılacak MAHSUBEN /NAKTEN iade talepleri; talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle

88 İade Usul ve Esasları 5: Y.M.M raporu üst limiti den itibaren TL dir. Ancak, «tam tasdik» kapsamında iade taleplerinde sınır yoktur Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri 84 Seri No.lı K.D.V Genel Tebliği nin II. Özel Esaslar bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak kısmi tevkifat tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir.

89 İade Usul ve Esasları 6: Özel Esasa Tabi Olanlar : SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda haklarında rapor bulunan mükellefler, bu mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve rapor bulunanlardan mal alanlar, Haklarında rapor olmamakla birlikte olumsuz tespit bulunan [SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları, adreslerinde bulunmadıkları, mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri veya birden fazla döneme ilişkin olarak katma değer vergisi beyannamesini (süresinden sonra verilenler hariç) vermedikleri hususunda tespit bulunanlar] veya bu tespitler nedeniyle incelenmesi istenilenler ile bunlardan mal alanlar, Kendileri hakkında katma değer vergisi açısından ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar, İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında bariz nispetsizlik bulunanlar,

90 İade Usul ve Esasları 7: Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin ettiği mal ya da hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade talebinde bulunması halinde; iade talebi, tevkifata tabi tutulan K.D.V nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen / borçlanılan K.D.V hariç, genel esaslara göre yerine getirilecektir. İndirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lı K.D.V Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, ödeme şartının gerçekleşmediği kabul edilecektir.

91 İade Uygulaması : Mahsuben İade Talepleri : İade alacaklarının mahsuben iadesi, Mükellefin kendisinin, Ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) 1. ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları (2 nolu beyanname ye göre tahakkuk edenler dahil) 2. sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilir.

92 İade Uygulaması 2: Mahsuben İade Taleplerinde: Vergi Dairesi; Gerekli kontrolleri yapacak, Eksiklikleri mükellefe bir yazı ile bildirecektir. Buna göre; gün içinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin V.İ.R, Y.M.M Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecek ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.

93 Mükelleflerin, Tevkifata tabi tutulan KDV nin iade yapılmamasına ilişkin tercihini, İADE YAPILMASI yönünde, tevkifatlı işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin düzeltme beyannamesi ile, Beyannamede iade gösterdiği KDV yi de iade işlemi tamamlanıncaya kadar İADEDEN VAZGEÇME yönünde, iade beyanının yapıldığı döneme ilişkin düzeltme beyannamesi ile, değiştirmesi BİR DİLEKÇE ile mümkündür.

94 Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle K.D.V iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan K.D.V alacağı iade edilir Aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde bu işlemlere ait iade talepleri, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır Aynı dönemde diğer iade hakkı doğuran işlemlerinin (indirimli orana tabi işlemler hariç) de bulunması ve iade edilmesi gereken K.D.V tutarının, tevkifat ve diğer iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade beyanı toplamından küçük olması halinde, iade talepleri mükellefin işlem türü bazında tercihi doğrultusunda sonuçlandırılır

95 Mahsup sonrası kalan bakiyenin nakden iadesinin istenmesi : Nakden iade için yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Mahsup yoluyla iade edilen kısım, teminatsız incelemesiz nakden iade için bir sınır belirlenmişse, belirlenen sınırın hesabında dikkate alınmaz

96 İade alacağının tamamının ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE nakden ödenmesinin veya ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde: Alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış alacağın temliki sözleşmesi ile yapılır

97 İade Alacağı Talepleri : Her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı ve bir dilekçe ile talep edilecektir Birden fazla döneme ilişkin iade alacaklarının, kümülatif hesaplama yapılmak suretiyle birlikte (toplam tutar olarak) iadesi talep edilebilir Birden fazla döneme ilişkin iade alacağının, her bir döneme ait iade talep tutarının ayrı ayrı olarak belirtilmesi ve eklerin de her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenmesi şartıyla, AYNI DİLEKÇE ile istenmesi mümkündür.

98 Birden fazla vergilendirme dönemi için tek bir Y.M.M raporu verilebilmesi: İade taleplerinin aynı takvim yılı içinde bulunması, Her bir vergilendirme dönemine ait iade tutarının ayrı ayrı belirtilmesi/hesaplanması, İstenilen bilgilere her bir dönem itibariyle ayrı ayrı yer verilmesi, şartların topluca yerine getirilmesi ile mümkündür.

99 FARKLI İADE TÜRLERİ İÇİN TEK BİR Y.M.M RAPORU verilebilmesi: Esas itibariyle, Y.M.M raporu her bir iade hakkı doğuran işlem türü itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. Farklı iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin, aynı vergilendirme dönemine ilişkin olması kaydıyla, her bir işlem türüne ait iade tutarı ayrı ayrı belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere ayrı ayrı yer verilmek ve benzeri hususlara dikkat edilmek suretiyle aynı «Y.M.M raporuna» istinaden sonuçlandırılması mümkündür.

100 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat

Detaylı

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir 1 A- Genel Olarak İnşaat Sektörü: İnşaat sektörü Türk ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Bu sektör doğrudan ve

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

pwc İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ *connectedthinking İhale aşamasında verilen hizmetler Mali fizibilite, Hukuki ve mali yapılanma Yapım sürecinde ve işin bitiminde verilen hizmetler Tam tasdik, Vergi

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Fevzi BULUT* Oktay COŞKUN** 1-GİRİŞ: Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığına, vergi emniyetinin sağlanması açısından

Detaylı

İNŞAAT MUHASEBESİ VE KDV İADE İŞLEMLERİ SEMİNERİ. Ahmet GÜNDÜZ Yeminli Mali Müşavir

İNŞAAT MUHASEBESİ VE KDV İADE İŞLEMLERİ SEMİNERİ. Ahmet GÜNDÜZ Yeminli Mali Müşavir İNŞAAT MUHASEBESİ VE KDV İADE İŞLEMLERİ SEMİNERİ Ahmet GÜNDÜZ Yeminli Mali Müşavir PROGRAM 14.00 15.15 Genel Bilgilendirme İnşaat Muhasebesi Uygulamaları 15.15 15.30 Dinlenme Arası 15.30 16.30 İnşaat KDV

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin Kapsamı Beyan Süreci İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti Vergi kesintisi Geçici vergi Kesilen vergilerin

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ 1. KONU: Daha önce muhtelif genel tebliğlerle düzenlenen KDV tevkifatına tabi tutulacak işlemler, 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri nolu

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Temel Kavramlar TANIM:Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KDV UYGULAMALARINDA SON GELİŞMELER

KDV UYGULAMALARINDA SON GELİŞMELER KDV UYGULAMALARINDA SON GELİŞMELER I- GENEL OLARAK KDV II- MEVZUAT Kentsel dönüşüm ve inşaat sektöründe KDV uygulamaları Ciro primleri Yüklenilen KDV nin indirimle telafisi DİİB kapsamındaki işlemlerde

Detaylı

120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam

120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28388 Resmi Gazete Tarihi 18/08/2012 Kapsam 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki

Detaylı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İNŞAATLAR Özel İnşaatlar - Satmak Amacıyla Yapılan Daire, Kat ve Dükkânlar - Kendi Gereksinimi İçin, Satma Amacı Gütmeksizin Yapılanlar

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN VERGİLENDİRİLMESİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN VERGİLENDİRİLMESİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN VERGİLENDİRİLMESİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR TALHA APAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 11 MAYIS 2015 TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ ELİTE WORLD OTEL TAKSİM/İSTANBUL

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.05.2014 Sirküler No : 2014/22 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI VE SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TESLİM VE HİZMET İFALARININ İHRACAT İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu).

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu). 11.02.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/45 KONU: KDV TEVKİFATLARINDA 122 SERİ NOLU TEBLİĞLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER 01.03.2013 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

İnşaat işinin revaçta olduğu bugünlerde bu işin vergilemesi ve muhasebesindeki inceliklerinin bilinmesi gerekmektedir.

İnşaat işinin revaçta olduğu bugünlerde bu işin vergilemesi ve muhasebesindeki inceliklerinin bilinmesi gerekmektedir. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLEME VE MUHASEBE UYGULAMASI (I) 1-Giriş: Son birkaç yıldır döviz kurunun ve faizlerin düşmesi emlak piyasasını hareketlendirmiş bulunmaktadır. Ayrıca bankaların konut alıcılarına

Detaylı

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı?

- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı? Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin tanımı, mevzuatı, Muhasebe ve beyan uygulamaları ile karşılaşılan problemlere değinmek istiyorum. - Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezi nin

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015 KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİ VE DOĞRULUĞUNUN İSPATI Yeni Tebliğ ile mükelleflere işlemlerinin gerçek ve doğru olduğunu delil

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92

SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 SİRKÜLER İstanbul, 20.04.2012 Sayı: 2012/92 Ref: 4/92 Konu: 117 SERİ NUMARALI K.D.V GENEL TEBLİĞİ İLE KISMİ K.D.V TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE K.D.V İADESİ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 14.04.2012

Detaylı

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları

İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir / Karın Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Taahhüt faaliyetlerinde projeler özelliklerine göre ikiye ayrılabilir. Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat ve Onarım İşleri ( Bu

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 1-KAPSAM 84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 2-BELGE KAVRAMI (SB VE MİYB) 3-SÜRE 4-TEMİNAT 1.1.ÖZEL ESASLAR UYGULAMASININ AMACI GERÇEK BİR YÜKLENİME DAYANMAYAN TUTARLARIN KDV İADESİ ÇATISI ALTINDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73

SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73 SİRKÜLER İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/73 Ref: 4/73 Konu: K.D.V. TEVKİFAT UYGULAMASINI DÜZENLEYEN 117 SERİ NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 122 SERİ NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arsa Karşılığı Bağımsız Bölüm Tesliminin Gelir Vergisi Karşısındaki Durum-2

Arsa Karşılığı Bağımsız Bölüm Tesliminin Gelir Vergisi Karşısındaki Durum-2 Arsa Karşılığı Bağımsız Bölüm Tesliminin Gelir Vergisi Karşısındaki Durum-2 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna göre ise, Asıl işi hırdavat ticareti olan, bunun yanında bir yıl içinde birden çok

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 SORULAR SORU 1: Katma Değer Vergisi tevkifat uygulaması

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler Güncelleme Tarihi: 16.01.2014 KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HADLER Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

84 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

84 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 84 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 24592 Resmi Gazete Tarihi 23/11/2001 Kapsam Kapsam ve Dayanak Katma Değer Vergisi Kanununun(1) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının:

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı