KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI"

Transkript

1 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

2 PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli Oran Uygulamaları İadelerle İlgili Ortak Hususlar

3 GENEL Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 123 adet Genel Tebliğ kaldırılarak Kanun un uygulanması konusundaki tüm düzenleme ve açıklamalar 278 sayfalık tek Tebliğde toplandı. Kanun un Kısım, Bölüm ve Madde dispozisyonuna uygun bir yapı:

4 Tebliğ Kanun 1 TEBLİĞ I MÜKELLEFİYET KANUN BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet A VERGİNİN KONUSU BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu B 1 Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1 2 Teslim Teslim Madde 2 3 Teslim Sayılan Haller Teslim Sayılan Haller Madde 3 4 Hizmet Hizmet Madde 4 5 Hizmet Sayılan Haller Hizmet Sayılan Haller Madde 5 6 İşlemlerin Türkiye de Yapılması İşlemlerin Türkiye'de Yapılması Madde 6 VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 1 Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki 2 Kuruluşların Vergilendirilmesi 3 Nakil Vasıtaların Satışı 4 Avukatlık Ücretleri 5 Personele Sağlanan Menfaatler 6 Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar 7 Adi Ortaklıklarda Vergileme 8 Arsa Karşılığı İnşaat İşleri 9 Yurt Dışına Düzenlenen Turlar 10 Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar 11 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar 12 Profesyonel Futbol Faaliyetleri 13 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karşısındaki Durumu 14 Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı 15 İlaç Bedelleri C MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU İKİNCİ BÖLÜM Mükellef ve Vergi Sorumlusu 1 Mükellef Mükellef Madde 8 2 Vergi Sorumlusu Vergi sorumlusu Madde 9 Ç VERGİYİ DOĞURAN OLAY ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay 1 Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi Madde 10

5 Tebliğ Kanun 2 II İSTİSNALAR İKİNCİ KISIM İstisnalar A İHRACAT İSTİSNASI BİRİNCİ BÖLÜM İhracat İstisnası 1 Mal İhracı Mal ve hizmet ihracatı Madde 11 2 Hizmet İhracı 3 Roaming Hizmetleri 4 Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 5 6 Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Türkiye de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 7 Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 8 İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması 9 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler Madde 12 B ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 1 Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna 2 Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna 3 Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme 4 Faaliyetlerine İlişkin İstisna Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde 5 İstisna Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile 6 Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna 7 Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 8 Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna 9 Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi 10 İstisna Uygulamalarında Alt Sınır İKİNCİ BÖLÜM Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna Madde 13

6 Tebliğ Kanun 3 C TAŞIMACILIK İSTİSNASI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası 1 Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna Transit taşımacılık Madde 14 2 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diplomatik İstisnalar 1 Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Madde 15 2 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 3 Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna D İTHALAT İSTİSNASI BEŞİNCİ BÖLÜM İthalat İstisnası 1 Yurtiçi Teslimleri KDV den İstisna Olan Mal ve Hizmetler Madde 16 E 2 Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya 3 Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 1 Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna 2 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 4 Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 5 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna F SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR ALTINCI BÖLÜM Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar G 1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde 17 2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 3 Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar 4 Diğer İstisnalar GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR 1 Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri 2 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler 3 4 Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri 5 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri 6 Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri Ğ İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI

7 Tebliğ Kanun 4 III MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM ÜÇÜNCÜ KISIM Matrah, Nispet ve İndirim A MATRAH BİRİNCİ BÖLÜM Matrah 1 Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah Madde 20 2 İthalatta Matrah İthalatta Matrah Madde 21 3 Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah Madde 22 4 Özel Matrah Şekilleri Özel Matrah Şekilleri Madde 23 5 Matraha Dâhil Olan Unsurlar Matraha Dahil Olan Unsurlar Madde 24 6 Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar Matraha Dahil Olmayan Unsurlar Madde 25 7 Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti Madde 27 B ORAN İKİNCİ BÖLÜM Oran 1 Genel Açıklama Oran Madde 28 2 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar 3 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması C İNDİRİM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İndirim 1 Vergi İndirimi Vergi indirimi Madde 29 2 İndirilemeyecek KDV İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Madde 30 3 İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim Madde 32 4 Kısmi Vergi İndirimi Kısmî Vergi İndirimi Madde 33 5 İndirimin Belgelendirilmesi İndirimin Belgelendirilmesi Madde 34 6 Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi Madde 35

8 Tebliğ Kanun 5 IV KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR A İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER 1 İadesi Talep Edilebilecek KDV 2 Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade 3 Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler 4 YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler 5 Teminat Karşılığı İade 6 Vergi İnceleme Raporu ile İade 7 İade Talebinde Aranan Belgeler B C İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) 1 İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler 2 İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi 3 İTUS Sertifikasının İptal edilmesi HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS) 1 HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler 2 HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi D 3 HİS Sertifikasının İptal Edilmesi DİĞER HUSUSLAR 1 İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması 2 Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade 3 Kamuya Ait Kuruluşlara İade 4 İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri 5 İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler 6 İade Taleplerinde, Sadece Listesi Gönderilen Belgelere İlişkin Saklama ve İbraz Yükümlülüğü E 7 Yoklama ve Değerlendirme 8 Kayıt Düzeni ÖZEL ESASLAR 1 Ortak Hükümler 2 Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi 3 Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar 4 Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar 5 İşlemlerin Gerçekliğini İspat 6 Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri 7 Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri 8 İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması 9 Diğer Tespitler 10 Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler 11 Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar 12 Geçiş Hükümleri

9 Tebliğ Kanun 6 V VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ A VERGİLENDİRME USULLERİ DÖRDÜNCÜ KISIM Verginin Tarhı ve Ödenmesi BİRİNCİ BÖLÜM Vergilendirme Usulleri B VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI İKİNCİ BÖLÜM Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası 1 Vergilendirme Dönemi Vergilendirme Dönemi Madde 39 2 Beyan Esası Beyan Esası Madde 40 3 Beyanname Verme Zamanı Beyanname Verme Zamanı Madde 41 4 Beyanname Çeşitleri Beyannamelerin Şekil ve Muh. Madde 42 C TARH İŞLEMLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarh İşlemleri 1 Tarh Yeri Tarh yeri Madde 43 2 Tarhiyatın Muhatabı Tarhiyatın Muhatabı Madde 44 3 Tarh Zamanı Tarh Zamanı Madde 45 D VERGİNİN ÖDENMESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Verginin Ödenmesi

10 Tebliğ Kanun 7 V I USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR A USUL HÜKÜMLERİ BEŞİNCİ KISIM Usul Hükümleri 1 Kayıt Düzeni Kayıt Düzeni Madde 54 B ÇEŞİTLİ HUSUSLAR ALTINCI KISIM Çeşitli Hükümler 1 Verginin Gider Kaydedilemeyeceği Verginin Gider Kaydedilemeyeceği Madde 58 2 Müteselsil Sorumluluk C YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER D YÜRÜRLÜK

11 İADE UYGULAMALARI İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Sistemi

12 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Genel ilkeler Tam istisnaların kapsam ve sınırlarının net olarak çizilmesi Kısmi istisnaların bir başlık altında düzenlenerek dağınıklığın önlenmesi İade esas ve usullerinin gözden geçirilmesi Hizmet karakterli işlemlerde iadenin vergi inceleme raporuna bağlanması Özel esasların istisna genel esasların kural olması

13 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER TAM İSTİSNALAR İhracat istisnası Diğer İstisnalar

14 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İhracat istisnası Mal İhracı Bavul ticareti Hizmet İhracı Roaming hizmetleri Serbest bölgelerdekilere yapılan fason hizmetler Yolcu beraberi eşyada iade uygulaması Yabancı taşımacılar ile sergi, panayır ve fuarlara katılanlara yönelik iade uygulaması Yabancı sinema yapımcılarına iade uygulaması İhraç kaydıyla teslimler DİİB sahiplerine yapılan teslimler

15 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Mal İhracı Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin yurt içi teslim sayıldığına ilişkin düzenleme kaldırılıyor. Akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Gümrük beyannamesi ibrazının zorunlu olduğu açıklanıyor. Fatura ile gümrük beyannamesi arasında tutarsızlık olursa ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi talep edileceği ifade ediliyor.

16 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Bavul Ticareti İstisna uygulaması ve beyan sistemi değişiyor. Onaylı özel faturanın satıcı mükellefe intikal ettiği dönem beyannamesinde tam istisnalar tablosunda beyan yapılacağı düzenleniyor. Bavul ticaretinde istisnanın tevsikinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor. Ödeme belgesi de aranmıyor. Bavul ticareti kapsamındaki satışlarda uygulanan alt limit TL ye yükseltiliyor. (Daha önce 600 TL) Özel fatura içeriği malların yurtdışına çıkarılması için üç aylık sürenin fatura tarihini izleyen aybaşından başlayacağı düzenleniyor. (Daha önce fatura tarihinden)

17 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Hizmet İhracı Nakit iade münhasıran VİR ve Temiat ile oldu. İade talebinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor. Hizmet bedeline ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre geçerli bir belge, banka dekontu vb.) ibrazı yeterli görülüyor. Beyan, e-beyannameye uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Hizmet ihracına ilişkin örnekler çoğaltılıyor.

18 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Yolcu Beraberi Eşya Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişinin de kullanılabileceği düzenleniyor. Yolcuların beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için işlem yapılabileceği yönünde düzenleme yapılıyor. Çıkış sırasında gümrük memurlarının malı fiziki olarak inceleyeceğine yönelik ifade çıkarılıyor. Fatura nüshalarının Türk gümrük kapılarında görevli bulunan gümrük memurlarına onaylatılması yeterli görülüyor.

19 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Yolcu Beraberi Eşya (Aracı Kurumlar) Aracı kurumların özkaynak tutarı TL ye çıkarılıyor. (Daha önce TL) Aracı kurumlara Sadece bu bölüm kapsamında aracılık faaliyetinde bulunulması şartı getiriliyor. Aracı kurumlara yetki belgesinin 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere verileceği yönünde düzenleme yapılıyor. Turiste iade işleminin birden fazla yapılmaması durumunda yetki belgesinin iptal edileceği düzenleniyor.

20 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Yabancı Sinema Yapımcıları İadenin sinema filminin çekimi bittikten sonra yapılacağı açıkça yazılıyor.

21 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İhraç Kaydıyla Teslim İmalatçı kapsamı genişletiliyor. Sanayi üretimi yanında zirai üretim yapanların da imalatçı sayılmasına yönelik düzenleme yapılıyor. Daha önce imalatçı kapsamında olmayanların da ihraç kaydıyla teslim yapabileceğine ilişkin düzenlemeler kaldırılıyor. (Katılım bankalarının ihraç kaydıyla teslimleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayanların teslimi tecil-terkin kapsamı dışında bırakılıyor.) Bedelsiz ihraç edilen malların ihraç kaydıyla teslim edilebileceğine yönelik açıklama yapılıyor. Beyan E-beyanname programına göre yeniden düzenleniyor.

22 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İhraç Kaydıyla Teslim İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde indirim uygulaması açıklanıyor. İhraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesinin aranılmayacağı açıklanıyor. DİİB sahibi mükelleflerin geçici 17 nci madde kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslim edebileceği düzenleniyor. Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor. İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadelerinin indirim yoluyla telafi edilebileceği ifade ediliyor. Bu tutarın ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin İndirimler kulakçığının İndirimler tablosunda 107 kodlu satırda gösterilmesi mümkündür.

23 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Dahilde İşleme Rejimi DİİB sahibi mükelleflere, DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak malları teslim edecek satıcıların; KDV mükellefi olmaları yeterli görülüyor. Ayrıca imalatçı vasfına haiz olmaları aranmıyor. DİİB sahibi mükelleflerin, geçici 17 nci madde kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci madde kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir. Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor.

24 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Dahilde İşleme Rejimi Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve DİR kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez.

25 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Diğer İstisnalar Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna Taşımacılık İstisnası Diplomatik İstisnalar Diğer İstisnalar

26 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER HİZMET KARAKTERLİ OLUP PROJE UYGULAMASI GETİRİLENLER A)13/a -Araçlara İlişkin İstisna 1-Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tadil, Bakım ve Onarımına İlişkin Alımlarda İstisna 2-Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna a-)bizzat imal ve inşa edenler b-)sipariş üzerine imal ve inşa -Sipariş vererek imal ve inşa ettirenler -Sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler c-) Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetler (KDV mükellefi olan/kdv mükellefi olmayan) B)13/c -Kıymetli Maden ve Petrol Aramalarına ilişkin İstisna 1-Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna 2-Altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetlere istisna C)13/e -Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna D) Geçici Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

27 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Temel Prensip Farklı Tebliğler ile belirlenmiş olan usul ve esasların tek tebliğde toplanarak, KDV istisna uygulamasında başvurulacak tek bir ikincil mevzuat oluşturmak, Hizmet karakterli istisnalarda kontrol mekanizması oluşturulması, Mevcut iade sistemini günümüz koşullarına uyarlamak, İade sisteminde tekdüzelik sağlamak

28 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Proje uygulaması getirilen istisnalar; 1. Mükellefler tarafından hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilecek, 2. Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunacak, 3. Vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecek.

29 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER 4. İstisna belgesi, proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki işlerle sınırlı olarak uygulanmak üzere verilecek, 5. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alacak, 6. Satıcı, istisna belgesinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir örneğini alacak, teslim ve hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girecekler.

30 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER 7. Küçük Çaplı Bakım Onarımlar: Sadece, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının tadil, bakım ve onarımına ilişkin alımlarda uygulanmak üzere, istisna kapsamındaki işlemlerin ayrı bir projeye bağlanmasının zor olduğu durumlarda ve/veya küçük çaplı bakım onarımlarda servis formu, mühendis raporu proje olarak değerlendirilmek suretiyle işlem yapılabilir. Hizmet listesinin sisteme girişi ve istisna belgesi için başvuru fatura düzenleme süresi içinde kalmak kaydıyla bu form veya rapor ile daha sonra da yapılabilir. İstisna belgesi bu başvuruya istinaden düzenlenir.

31 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER 8. İade/İstisna Belgesinin Kapatılması: Mükellefler, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.

32 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarına İlişkin İstisna (13/a) İşlemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve inşa) alt başlıklar halinde ele alınıyor İstisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntılı bir şekilde yazılıyor

33 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (13/b) Liman tanımı netleştiriliyor Düzenlenen faturada hizmetin nevinin yanı sıra hangi araç için verildiğinin ayrıca belirtilmesi isteniyor

34 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Petrol Arama (13/c) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, ithalatta uygulanan sistemin yurtiçi alımlara da uygulanması öngörülüyor. İstisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf malzemelerini içeren listenin, PİGM tarafından onaylanması isteniyor. Vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımlarının önce PİGM tarafından karara bağlanması yani ön alım izni verilmesi gerektiği ifade ediliyor.

35 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Boru Hattı ile Taşımacılık (13/c) Boru hattı ile taşımacılık yapanların istisnadan yararlanmasına dair usul ve esaslar belirleniyor.

36 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Altın Gümüş Platin Arama İşletme Zenginleştirme (13/c) Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan yararlanma hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek suretiyle, proje kapsamındaki alımlarını KDV siz yapma imkanı sağlanıyor.

37 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER YTB İstisnası (13/d) Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi Satıcının iadesinin yerine getirileceği açıkça yazılıyor İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı YTB kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi şartıyla istisna belgesi verilmesi ve istisnadan faydalanması öngörülüyor.

38 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Limanların İnşası (13/e) Liman tanımı için 13/b maddesine atıf yapılıyor Yap-işlet-devret sınırlaması kaldırılıyor İstisnanın proje kapsamında yapılması öngörülüyor

39 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Taşımacılık İstisnası (14) Sirkülerdeki açıklamalar Tebliğe işleniyor Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan taşımacılıkta istisnanın uygulanacağı açıkça ifade ediliyor. Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netleştiriliyor

40 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Diplomatik İstisna (15) Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale getiriliyor.

41 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER Yap- İşlet -Devret Modeli (Geçici 29) Projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale getiriliyor Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülüyor

42 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - I İncelemesiz teminatsız nakit iade sınırı TL den TL ye çıkarılıyor. Belirlenen bu limit, tevkifatlı işlemler ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri dahil iade hakkı doğuran tüm işlemler bakımından geçerli olacak. YMM raporuyla iade talebinde bulunan mükelleflere, teminat karşılığı iade yapıldıktan sonra 6 ay içinde YMM raporunu ibraz etme zorunluluğu getiriliyor.

43 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - II Her bir işlemden doğan iadenin yapılma usulü ayrı ayrı belirtiliyor. Bir mükellefin kendi işlemiyle alakalı iade usulünü görmesi için sadece kendi işlemiyle alakalı bölümlere bakması yeterli olacaktır. Hizmet karakterli işlemlerde incelemesiz teminatsız mahsuben iade TL ile sınırlanırken nakit iade münhasıran vergi inceleme raporuna bağlı hale geliyor.

44 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - III İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu adlı yeni bir tablo isteniyor. Mal teslimlerine ilişkin tevkifatlı işlemlerden doğan KDV nin mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın YMM raporu, VİR veya teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

45 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ - I Geçmişte aranan dört bilanço koşulundan herhangi üç tanesinin sağlanması yeterli görülecek. Mevcut düzenlemede 350 olan çalıştırılan işçi sayısı 250 ye düşürülmekte.

46 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ - II Mevcut uygulamada, mükelleflerin ibraz ettiği belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden eksiklik veya yanlışlık varsa yapılması gereken işlem açıkça belirtilmemiş, yeni düzenlemede belirtiliyor. HİS sahibi mükelleflerin SMİYB kullanma veya düzenleme fiili dışındaki nedenlerle katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, kurumlar vergisi ve gelir vergisi bakımından vergi ziyaına sebebiyet vermesi

47 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) Mevcut uygulamada sadece ihracat yapan mükellefler yararlanabilirken yeni uygulama ile iade hakkı sahibi tüm mükelleflerin yararlanması öngörülüyor. İTUS kapsamına giren mükelleflerin tespitinde HİS uygulamasına benzer olarak genel ve özel şartlar aranmaktadır. 84 No.lu Tebliğe göre indirimli teminat uygulamasından yararlanan mükelleflerin İTUS sertifikası için yeniden başvurması gerekmektedir.

48 İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER ÖZEL ESASLAR

49 İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER Tevkifat uygulaması Tam istisnalar İhracat istisnası Diğer İstisnalar İndirimli oran uygulaması Haksız ve yersiz ödene vergiler

50 TEVKİFAT UYGULAMASI

51 KDV Tevkifatı? Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir: Tevkifat Tam Tevkifat Kısmi Tevkifat Mal Teslimleri Hizmet

52 Beyan KDV Tevkifa t Satıcı 2 No.lu Beyannam e Alıcı 1 No.lu Beyannam e Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği dönem, Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay,

53 Tam Tevkifat Uygulaması 1) İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler 2) Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler 3) Kiralama İşlemleri 4) Reklâm Verme İşlemleri

54 Kısmi Tevkifat Uygulaması Tevkifat Yapmak Zorunda Olan Alıcılar Tevkifat Kapsamındaki Mal ve Hizmetler Tüm KDV Mükellefleri Hizmetler Belirlenmiş Alıcılar Mallar

55 Hizmet İfaları Hizmet TYZO Or. 1 Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik- Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri BA 2/10 2 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler BA 9/10 3 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri BA 5/10 4 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri BA 5/10 5 İşgücü Temin Hizmetleri KDV + BA 9/10 6 Yapı Denetim Hizmetleri KDV + BA 9/10 7 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri KDV + BA 5/10 8 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri KDV 9/10 9 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri KDV + BA 9/10 10 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri KDV + BA 7/10 11 Servis Taşımacılığı Hizmeti KDV + BA 5/10 12 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri BA 5/10 13 Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler 5018 K. 5/10

56 Mal Teslimleri Hizmet TYZO Oran 1 Külçe Metal Teslimleri KDV + BA 7/10 2 Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi KDV + BA 5/10 3 Hurda ve Atık Teslimi KDV + BA 5/10 4 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi KDV + BA 9/10 5 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri KDV + BA 9/10 6 Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi KDV + BA 5/10

57 İade Uygulaması İade tutarı: İndirilemeyen KDV nin Tevkif edilen KDV tutarı kadar kısım. İade için zorunlu unsurlar: 1. Satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, 2. Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi, (ödenmesi şartı aranmaz) 3. Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim'in verilmiş olması. İade talebi için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, 3. Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste, 4. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı.

58 Mahsuben İade Muhasuben iadeye konu borçlar: Mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde komandite ortakların ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve fer ileri için söz konusu olabilecektir. 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler. Mahsuben iade talebini geçerlilik tarihi: Vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla, Dilekçe ve eklerinde eki liste ve raporlarda ve kontrol sonunda eksiklikler olursa 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlanırsa talep tarihi itibariyle, aksi halde tamamlandığı tarih itibariyle. 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin/olumsuzlukların giderildiği tarihitibarıyla yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.

59 İadeye yönelik vergi incelemesinin kapsamı Tevkifatın sorumlu sıfatıyla beyan edilip edilmediği, İndirilecek KDV listesindeki alışların karşıt incelemesinin yapılarak doğruyu gösterip göstermediği, KDVİRA sisteminin ürettiği kontrol raporunun olumlu olması, indirilecek KDV listesinin doğruluğuna dayanak oluşturur.

60 Mahsuben İade talebinin yerine getirilmesi TL'ye kadar: Dilekçe ve listelerle teminatsız, raporsuz TL'den fazla: Teminat ve/veya VİR ile yerine getirilen işlemler: Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, Yapı denetim hizmeti, Servis taşımacılığı hizmeti, Her türlü baskı ve basım hizmeti, İşgücü temin hizmeti, Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti. Teminat ve/veya VİR veya YMM raporu ile yerine getirilen işlemler: Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen diğer bütün hizmet ifaları. Teminat, VİR ve YMM raporu aranılmaksızın yerine getirilen işlemler: Külçe metal teslimleri, Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, Ağaç ve orman ürünleri teslimi.

61 Nakit iade talebinin yerine getirilmesi Münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilenler: Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, Yapı denetim hizmeti, Servis taşımacılığı hizmeti, Her türlü baskı ve basım hizmeti, İşgücü temin hizmeti, Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti. Teminat ve/veya VİR veya YMM raporu ile yerine getirilen işlemler (5.000 TL ye kadar olanlarda aranılmaz): Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen diğer bütün hizmetler, Külçe metal teslimi, Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, Ağaç ve orman ürünleri teslimi.

62 Önemli detaylar: Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanır ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanır. Düzeltme beyannamesi ile sonradan iade talep etmek veya iadeden vazgeçmek mümkün. Diğer iade hakkı doğruna işlemlerden doğan iade de varsa hangisinin talep edileceği tercihe bağlı. (İndirimli orandan doğanlarda öncelikle tevkifattan doğan iade) İade, alacak temliki yoluyla üçüncü kişilere yapılabilir. İade her bir dönem için yapılır. YMM raporu iade de bir takvim yılı içindeki tüm dönemler için topluca yapılabilir. Aynı vergilendirme dönemi içinde olmak kaydıyla farklı iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade aynı YMM raporu ile yerine getirilir. Genel esaslar Özel esaslar: Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri Tebliğin (IV/E) bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak tevkifat tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir Alıcı özel esaslarda bulunanlardan alımlarında tevkif ettiği vergiyi beyan edip ödemişse, kendisinin iade hakkı doğrun işlemi var ve bu alım bu işlemle ilgil ise, tevkifata tabi kısma isabet eden iade genel esaslara göre yapılır. Beyan edilen ve 1 no.lu beyannamede indirilen tevkifat, alıcının iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle aynı dönemdeki iade alacağına mahsup edilirse ödeme şartı yerine gelmez. Önceki dönemlere ait iade alacaklarına mahsupta ödeme şartı yerine gelir.

63 TAM İSTİSNALAR

64 A İHRACAT İSTİSNASI 1. Mal İhracatı 1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı 2. Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) 2. Hizmet İhracı 3. Roaming Hizmetleri 4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) 6. Türkiye de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması 9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması

65 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 1. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna 1. Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna 3. Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler 2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna 3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna 1. Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 2. Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna 5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna 7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna 9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

66 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna 2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

67 Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR 1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 3. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

68 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna 2. BM, NATO ve bunlara bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları ile OECD ye resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ile bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KapsamındaYapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

69 A.1.1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı Kapsam: İhracat teslimleri; Yurtdışındaki bir müşteriye yapılan ve Türkiye gümrük bölgesinden çıkan, Bir serbest bölgedeki alıcıya yapılan ve serbest bölgeye vasıl olan, Yetkili gümrük antreposuna konulan. Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler.

70 İstisnanın Tevsiki: 1) Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer aldığı liste. 2) İhracat faturalarının fotokopileri ya da faturaların dökümünü ihtiva eden firma yetkililerince imzalı ve kaşeli bir liste. 3) Sınır ticareti yoluyla ihracatta bir defaya mahsus sınır ticareti yetki belgesi. İade edilecek tutar: 1) İstisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV. İade için Gerekli Belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) Satış faturaları listesi 3) Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi) 4) İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi 5) Yüklenilen KDV listesi 6) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu İadenin yerine getirilmesi: TL ye kadar nakten iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri teminat,vir, YMM raporu aranılmaksızın, TL üzeri iade taleleri ise teminat ve/veya VİR veya YMM raporu ile yerine getirilir.

71 A.1.2. Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) Kapsam: İzin Belgesi sahibi KDV mükelleflerinin Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden Türk uyruklulara Tebliğ ekinde yer alan "Özel Fatura" ile yaptıkları ÖTV 1 sayılı listedeki mallar hariç TL nin üzerindeki satışlar. Malın özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde yurtdışına çıkarılması gümrük kapılarında onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekir. İstisnanın tevsiki: Beyannameye onaylı özel faturanın bir nüshası veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste eklenir. İade edilecek tutar: Teslimin bünyesine giren ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV. İade için Gerekli belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste 3) İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi 4) Yüklenilen KDV listesi 5) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile.

72 A.2. Hizmet İhracı Kapsam: Aşağıdaki iki ölçütü taşıyan hizmet ifaları istisna kapsamındadır. Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması, Hizmetten yurtdışında faydalanılması. İstisnanın tevsiki: Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ile ibraz edilir. İade edilecek tutar: İstisna işlemle ilgili hizmetin bünyesine giren ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. Hizmet faturası veya listesi 3. Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) 4. Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi 5. Yüklenilen KDV listesi 6. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile, Tutarına bakılmaksızın nakten iade talepleri VİR veya teminat ile.

73 A.3. Roaming Hizmetleri Kapsam: Yurtdışındaki müşteriler için karşılıklı olmak kaydıyla Türkiye de verilen roaming hizmetleri İstisnanın tevsiki: Aşağıdaki belgeler ilgili dönem beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde vergi dairesine verilerek işlem tevsik edilir. 1. Yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası, 2. Karşılıklılığın varlığına ilişkin olarak, yurtdışındaki müşteri tarafından ilgili ülke resmi makamlarından alınan belge. İade edilecek tutar: İstisna işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı 3. Roaming hizmeti faturaları veya listesi 4. Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi 5. Yüklenilen KDV listesi 6. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile.

74 A.4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler Kapsam: Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan aşağıdaki ölçütleri karşılayan fason hizmetler Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması, Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması, İstisnanın tevsiki: Aşağıdaki belgeler beyannamenin verilme süresine kadar bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir; 1. Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge veya bilgilerini ihtiva eden onaylı bir liste, 2. Satış faturaları veya bilgilerini ihtiva eden onaylı bir liste. İade edilecek tutar: İstisna işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV.

75 İade için gerekli belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) Fason hizmet faturaları veya listesi 3) Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği 4) Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi 5) Yüklenilen KDV listesi 6) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile.

76 A.5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) Kapsam: Vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden Türk uyruklulara yapılan 100 TL nin üstünde satışlar kapsamdadır. Hizmet kapsama girmez. İstisnanın tevsiki: Fatura dört nüsha olarak düzenlenir ve ilk üç nüshası alıcıya verilir. Faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar tarafından üretilen belge de kullanılabilir. Faturaya aşağıdaki bilgiler yazılır; Alıcının pasaport türü ve numarası, Türk uyruklular için ayrıca yabancı ülkede ikamet ettiklerini gösteren belgenin tarih ve numarası, Alıcının banka şubesi ve hesap numarası, Satıcının bu iadeler için hesap açtırmış olması halinde banka şubesi ve hesap numarası. İstisna Türkiye de ikamet etmeyen alıcı adına düzenlenen ve ilgili gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan satış faturasının fotokopisi veya listesi ile tevsik edilir. İadenin yetki belgeli aracı firmalar tarafından yapılması halinde istisna, bunların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri ile tevsik edilir.

77 Verginin Alıcıya İade Edilmesi: Faturada yer alan KDV alıcıya iadesi aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılır: 1) İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması 2) İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması 3) Verginin Elden İadesi 4) İadenin Avans Olarak Ödenmesi 5) Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade Verginin Satıcıya İade Edilmesi: İade edilecek tutar: Satış sırasında tahsil edilmiş olan verginin alıcıya iade edildiği dönemde ise alıcıya iade edilen vergi tutarından indirim yoluyla giderilemeyen kısım. Gerekli belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri) 3) İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi 4) Yüklenilen KDV listesi 5) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

78 İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile.

79 A.6. Türkiye de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna İstisnanın Kapsamı Taşımacılarda akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderlerini; fuar, panayır ve sergilere katılımda ise münhasıran bu işlerle ilgili mal teslimi ve hizmet ifaları. İstisnanın tevsiki: Kendi ülkelerinde bağlı bulunduğu vergi dairesinden (ülkesine göre ilgili idareden) temin edilecek ve vergi mükellefiyetinin bulunduğunu gösteren bir belge. İade edilecek tutar: Söz konusu istisna işlemler nedeniyle ödenen KDV.

80 İade için gerekli belgeler: Taşımacılık ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne; fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin yapıldığı yerdeki vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığın belirleyeceği vergi dairesine 1) Tebliğin ekinde yer alan (EK:5)iade talep formu, 2) İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı vekaletname belgesi, 3) Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi, 4) Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren vergi mükellefiyeti belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek yoktur.) 5) Yapılan harcamalara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri. 6) Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye ye giriş çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının, transit beyannamesinin veya Transit Refakat Belgesinin onaylı örneği, 7) Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan kısmın iadesi VİR sonucuna göre.

81 A.7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna İstisnanın Kapsamı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlerin yapımına ilişkin olarak verilen çekim izin süresi içinde satın alacakları veya ithal edecekleri mal ve hizmetler. İade talebinin yerine getirilmesi: İlgili (Ankara Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İzmir Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü) vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. İade talepleri üst limit aranmaksızın münhasıran YMM raporu ile yerine getirilir.

82 A.8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması Kapsam: İmalatçılar ve tarımsal üreticiler tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara ve «İzin Belgeli» Satıcılara teslim edilen "nihai mamul" mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. "Nihai mamul" malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan mallar da kapsama dahildir. Faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir." ifadesi yazılır. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. Mücbir sebeplerin varlığında bu sürenin dolmasından itibaren en geç on beş gün içinde başvurulması halinde ilave üç ay süre verilir. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Malların üç aylık sürede ihraç edilmemesi sebebiyle veya imalatçı vasfını taşımadığının anlaşılması sebebiyle ödenecek KDV nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde ihracatçı tarafından indirim konusu yapılması mümkündür. İndirim hesaplarına alınan bu tutarlar, ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir. İmalatçı lehine oluşan kur farkları imalatı tarafından fatura edilir. Faturadaki KDV ihracatçı tarafından ödenmez, imalatçı hesaplanan KDV ve İndirim KDV olarak beyan edilir. İhracatçı lehine oluşanlar ihracatçı tarafından fatura edilir. Faturadaki KDV ihracatçı tarafından beyan edilir imalatçı tarafından indirim konusu yapılır. Türkiye de etmeyen yolculara özel fatura ile satış yapanlara yapılacak teslimlerde de uygulanabilir.

83 Tecil terkin edilecek tutar ve iade edilecek tutar: Tecil edilecek vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimleri nedeniyle hesaplanan vergi tutarından fazla olamamak üzere ilgili beyannamede ödenmesi gereken vergi tutarıdır. İhraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV ile tecil edilen kısım arasında fark imalatçı mükellefe iade edilir. İhraç kaydıyla teslim edilerek ihraç edilen malların geri gelmesi halinde faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen KDV nin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ödenir. Bu durumda imalatçının terkin veya iade işlemleri yerine getirilir. Terkin ve İade için gerekli belgeler: Terkin için; Gümrük beyannamesi veya listesi, Serbest bölgeye ihracatlarda Serbest Bölge İşlem Formu nun aslı veya onaylı bir örneği, İhraç kaydıyla satış faturaları, Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan bir yazı.

84 İade için: Standart iade talep dilekçesi İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.). İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği) İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan teminat ile. nakten iade talepleri VİR veya YMM veya

85 A.9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması Kapsam: DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip KDV mükelleflerine teslimi. Gerek alıcının gerekse satıcını imalatçı vasfına haiz olması gerekli değildir. Bu kapsamda işlem yapılabilmesi için KDV hariç bedelin TL yi (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur. Faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılır. Satıcılar, DİİB nin "İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler" bölümünü bu kapsamdaki teslimlerine uygun şekilde doldurarak imzalar ve kaşelerler. Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanır ve satıcıya verilir. İhracatın DİİB te yer alan sürede şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

86 Tecil terkin edilecek tutar ve iade edilecek tutar: Tecil edilecek vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimleri nedeniyle hesaplanan vergi tutarından fazla olamamak üzere ilgili beyannamede ödenmesi gereken vergi tutarıdır. İhraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV ile tecil edilen kısım arasında fark imalatçı mükellefe iade edilir. İhraç kaydıyla teslim edilerek ihraç edilen malların geri gelmesi halinde faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen KDV nin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ödenir. Bu durumda imalatçının terkin veya iade işlemleri yerine getirilir. Belgedeki sürede ihracatın gerçekleşmemesi halinde, alıcı adına gerekli tarhiyatlar yapılır. Bu KDV'ler takvim yılı aşılmamak kaydıyla belge sahibi tarafından indirim hesaplarına alınır. Süreden sonra ihracatın gerçekleşmesi halinde iade hesabına dahil edilebilir. Teslimi yapan satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel hükümler çerçevesinde yerine getirilir.

87 Gerekli belgeler: Terkin için; 1. Bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe, 2. DİİB in örneği veya bilgilerini ihtiva eden onaylı liste, 3. Satış faturalarının fotokopisi veya fatura bilgilerini içeren firma yetkililerince kaşeli ve imzalı bir liste, 4. İmal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğini tespit eden alıcı veya satıcı nezdinde düzenlenmiş YMM raporu. İade için: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi 3. Gümrük beyannamesi veya listesi 4. DİİB onaylı örneği 5. İmal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğini tespit eden alıcı veya satıcı nezdinde düzenlenmiş YMM raporu. 6. İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile.

88 B.1.1. Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna Kapsam Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan KDV mükelleflerine, bu araçların bu amaçla kullanımı için teslimi. Kapsama girenler; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter, lokomotif, vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) tekne kabuğu. Kapsama girmeyenler: ana motor hariç aksam ve parçalar, deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, yelkenli tekneler, motorlu paraşüt ve balonlar ile benzerlerinin ve bunların ana motorları, ile kapsama girenlerden amaç dışı kullanılanlar. İstisnanın tevsiki: Araçları istisna kapsamında teslim almak isteyen mükelleflerin vergi dairesine başvurmak suretiyle Tebliğin ekinde (EK:6A) yer alan istisna belgesini almaları ve bu belgenin bir örneğini satıcılara vermeleri gerekir. İstisna kapsamındaki faturada istisna belgesinin tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.

89 B.1.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna Kapsam Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan KDV mükelleflerine, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri. İstisnanın uygulanma şekli: Mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girerek istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. İstisna kapsamında hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler. İstisna kapsamında yapılan hizmet ifaları ile ilgili olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez. Ayrıca fatura ve benzeri belgede istisna belgesinin tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.

90 B.1.3. Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler Kapsam: İstisnadan aşağıda sayılanlar yararlanır: a) İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler, b) İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler, c) İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler, d) Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlar Doğrudan söz konusu araç ve tesislerin imal ve inşasına yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamındadır. İmal veya inşa işini bizzat yapan mükelleflerce söz konusu belgeye dayanılarak yapılacak, imal veya inşa ile ilgili ana motor dahil her türlü aksam ve parça alımları ve ithalatı ile hizmet alımlarına da istisna uygulanır. Araçlarda bulunmadığı takdirde tescil işlemi yapılmayan (klima, jeneratör, telsiz, radar, sonar, soğutma sistemi, uydu cihazı, can yeleği, can salı ) aksam ve parçaların araçları bizzat veya fiilen imal ve inşa edenlere teslimi kapsama dahildir. Ayrıca araç ve tesisle verilen hizmetin zorunlu kıldığı dayanıklı tüketim malları (fırın, buzdolabı, televizyon vb.) kapsama dahildir. Aracın maliyeti içinde olan gümrük müşavirliği, yükleme-boşaltma, dâhili nakliye ve benzeri hizmetler de istisna kapsamındadır. Araçların inşası tamamlanarak tescil işlemi yapıldıktan sonra, ana motor dışında kalan aksam ve parçaların teslimi kapsama dahil değildir.

91 İstisnanın Tevsiki: İstisnadan faydalanacak mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir ve istisna belgesi almak için vergi dairesine başvuruda bulunulur. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. satıcı mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girer. İstisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV gösterilmez. Ayrıca istisna belgesi tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir. İade edilecek tutar: İstisna kapsamındaki satışlar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı. İade için gerekli belgeler: Araç ve Tesislerin Tesliminde: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Satış faturaları listesi 6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği

92 Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Satış faturaları listesi 6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenlere : 1) Standart İade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Satış faturaları listesi 6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

93 Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade talebi sırasında bir defa verilecektir. Sözleşme kapsamında değişiklik olması halinde yeniden verileceği tabiidir.) 4) İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin listesi 5) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Satış faturaları listesi 6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

94 Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlar 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Satış faturaları listesi 6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği İade talebinin yerine getirilmesi: Araç ve Tesislerin Tesliminde: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde: TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat. Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler : TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.

95 Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler: TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat. Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler: TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat. Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlar: TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.

96 B.2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam Liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet ile temizlik, güvenlik gibi hizmetler. Hava meydanı işleticisi kuruluşlar tarafından ve hava yolu şirketlerince tahsil edilen Yolcu Servis Ücreti" istisna kapsamındadır. Mal teslimleri bu istisna kapsamına girmemektedir. İstisnanın tevsiki Faturada İstisna kapsamındaki hizmetin nev inin yanı sıra, hangi deniz veya hava taşıma aracı için verildiğinin gösterilmesi şarttır. İade edilecek tutar İstisna kapsamındaki hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi

97 İade talebinin yerine getirilmesi TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİT, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.

98 B.3.1. Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam İstisna, Türk Petrol Kanununa göre bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan münhasıran petrol arama faaliyetlerine ilişkin mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanır. İstisnanın tevsiki İstisna kapsamına giren mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından KDV İstisna Belgesi (petrol şirketlerine EK:7A, müteahhitlerine EK:7B) verilir. İstisna belgesi sahibi tarafından bu belgenin bir örneği satıcı firmalara verilir ve istisna kapsamına giren mal ve hizmet alımlarında KDV uygulanmaması talep edilir. İstisna kapsamında alımda bulunan ilgili kişi ve kuruluşlarca, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura bilgilerini içeren ayık bazda bir liste hazırlanır ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verilir. bu liste yedi gün içinde incelenerek onaylanır. Genel Müdürlükçe onaylanan bu listenin bir örneği firma yetkililerince satıcıya/satıcılara verilir. istisna kapsamındaki ithalatta ithalat öncesinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ithal faturasını ibraz ederek malzeme ithalat izni alınması suretiyle uygulanır.

99 B.3.2. Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahibi Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler. İstisnanın uygulanma şekli İstisna kapsamında yaptırmak isteyen belge sahipleri tarafından hazırlanan transit boru hattı projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilerek vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunulur. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler. İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır.

100 iade edilecek tutar: İstisna işlemle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergi İade için gerekli belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi, 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi, 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, 5) Satış faturaları listesi, 6) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin örneği/vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat.

101 B.4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna Kapsam: Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara, söz konusu faaliyetlerine ilişkin olmak üzere yapılan teslim ve hizmetler. İstisnanın uygulama şekli: İstisna kapsamında yapmak mükellefler tarafından hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilerek vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunulur. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler. İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. İade edilecek tutar: Bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen toplam KDV.

102 İade için gerekli belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Satış faturaları listesi 6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği İade talebinin yerine getirilmesi TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.

103 B.5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna Kapsam Teşvik belgesi sahibi KDV mükelleflerine yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan makine-teçhizatlar. Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar ile belirli tip (offroad, damperli, mikserli, frigorik) kamyonlar ve apron otobüsleri hariç taşıt araçları makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına girmez. Sadece Makine ve teçhizatı satan tarafından verilen kurulum ve montaj işleri hariç tadil, bakım, onarım, kurulum ve montaj gibi hizmet ifaları ile lisans, yazılım, bilgisayar programı ve benzeri ürünler kapsama girmez. yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır.

104 İstisnanın Uygulama Şekli: İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler Sabit kıymetin YTB eki listede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığı belirlendikten sonra KDV uygulamaksızın işlem yapılır. Ayrıca satıcılar veya ilgili gümrük idaresi tarafından listenin uygun bir yerine, satılan veya ithal edilen mal miktarını belirten, "Listenin... sırasındaki... adet makine ve teçhizat... tarih ve... sayılı fatura /gümrük beyannamesi ile satılmıştır/ithali yapılmıştır." şerh konularak imza ve kaşe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylanır. Listede şerh verilecek yer kalmaması durumunda satıcılar veya gümrük idarelerince listeye alonj ilave edilerek, alonj üzerine şerh verilir. Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatırım teşvik belgesinin birer fotokopisi belge sahipleri tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya satıcılara verilir. Yatırımcının istisna belgesine istinaden, finansal kiralama şirketi, yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak bu yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan ve yatırımcıya kiralanacak olan makine ve teçhizatı Kanunun(13/d) maddesindeki istisna kapsamında temin edebilir

105 İade edilecek tutar: Bu mallara ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen toplam KDV. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi 6. Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu 7. Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği 8. Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat.

106 B.6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna Kapsam: (II/B-2.1) bölümünde tanımlanan liman ve hava meydanlarının inşa, yenileme ve genişletme işlerini ilişkin olarak kiracı, işletme hakkı sahibi veya malik konumundaki mükellef/genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamındadır. İstisna kapsamındaki işlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iş makinesi, enerji gibi mal alımları ile inşaat taahhüt işleri istisna kapsamında değerlendirilir Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan liman ve hava meydanının bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları ile bunlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetleri istisna kapsamına girmez.

107 İstisnanın uygulanma şekli: Mükellef tarafından İstisna kapsamında iş için bir proje hazırlanan ve ilgili birime veya makama onaylatılan proje kapsamında alınacak mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilerek bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunur. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler. İstisna kapsamında mal ve hizmet alan mükellef/idare, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. İade edilecek tutar: Bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen toplam KDV.

108 İade için gerekli belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Satış faturaları listesi 6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat, Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.

109 B.7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Kapsam: Tebliğde sayılan güvenlik kurumlarına yapılan; Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araç ve silahlar ile bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi, Bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin teslimi, Yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım, üretim, montaj, tadil-bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları Yüklenicilere yapılan, ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanan listede yer alan TL ve üzeri mal teslimleri ile hizmet ifaları da istisna kapsamındadır.

110 İstisnanın uygulanma şekli: Ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir. Yüklenici kuruluş ise mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu tarafından kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe ibraz eder. Satıcı, yüklenici firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve sayısını da yazmak suretiyle teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz. Ulusal güvenlik kuruluşu tarafından ayrıca onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin KDV den müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (EK: 11C) de yer alan, yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği istisna belgesi düzenlenerek yüklenicilere verilir. Yüklenici kuruluş, mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu tarafından kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe ibraz eder. Satıcı, yüklenici firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve sayısını da yazmak suretiyle teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz. Bildirim: Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcılar, bu satışlara ait bilgileri ilgili dönemde, elektronik ortamda verilen KDV beyannamesi (ebeyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda intikal ettireceklerdir.

111 İade edilecek tutar: Bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen toplam KDV. İade için gerekli belgeler: 1) Standart iade talep dilekçesi 2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5) Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B) 6) Örneği Tebliğ ekinde yer alan 3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste (EK: 11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş olmalıdır. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat.

112 B.8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna Kapsam: 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Başbakanlık merkez teşkilatına tesliminde İade edilecek tutar: Bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen toplam KDV. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

113 B.9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi Kapsam: Lisanslı depoya konulan ürünlerin ihtisas/ticaret borsalarında, kendilerini temsil eden ürün senetleri aracılığıyla 100 TL ve üzeri ilk teslimleri. İade edilecek tutar: KDV mükellefiyeti bulunan ürün sahipleri tarafından bu teslimle ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlar. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. Ürünü temsil eden ürün senedinin bir örneği ile bu işlemin ilk teslim olduğunu tevsik etmek üzere ihtisas/ticaret borsalarından alınacak yazı 3. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 4. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 5. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

114 C.1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna Kapsam: Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren, Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri. İkinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde KDV ye tabidir. Taşımacılık işinin yurtiçi ve yurtdışında farklı çekicilerle gerçekleştirilmesi de mümkündür. Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye yapılan taşımalar 3065 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince KDV den istisnadır. Ancak, serbest bölgeden ülke içindeki herhangi bir noktaya veya ülke içinden serbest bölgeye yapılan taşımacılık söz konusu istisna kapsamına girmemektedir. Uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan yararlanır. Komisyon faturasında Uluslararası taşımaya ait bilet satışına ilişkin komisyon olduğundan 3065 sayılı KDV Kanununun 14 üncü maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır. açıklamasına yer verilir. İade edilecek tutar: İstisna işlemle ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.

115 İade için gerekli belgeler: 1.Standart iade talep dilekçesi 2.İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3.İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4.İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5.Satış faturaları listesi 6.Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.) 7.Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden biri; a. Kara Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) / Geçiş Belgesi (Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri) / TIR karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya çıkışlarda bu kapı Gümrüklerine bırakılan nüshasının dip koçanının noterden tasdikli birer fotokopisi / Yetkili kılınan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretleri

116 b. Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit Beyannamesi / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri). c. Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında demiryolu ile yapılan eşya taşımasında kullanılan belge(civ Belgesi) / Topluluk transit rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu rejim altındaki demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine kullanılan belge(cim Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

117 d. Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde, Gümrük Yönetmeliği nin 61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazı da mümkündür. e. Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilir. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden ve mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakden ve mahsuben iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

118 C.2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna Kapsam: Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş olan sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklara yapılacak gümrük vergisi istisnası uygulanan standart yakıt deposu miktarı ile sınırlı motorin teslimi. İade edilecek tutar: İstisna teslimler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi 6. İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları listesi Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu" nun bir örneği İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

119 Ç.1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kapsam: Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler. İstisnanın uygulanma şekli: Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilir. Satıcılar tarafından istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girdiğini tespit edilerek istisna uygulanır. Faturada, temsilcilik adı ve adresi ile istisna belgesinin tarih ve numarasına ve ayrıca temsilcilik adına alım yapanın bilgilerine (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir. İade edilecek tutar: İstisna işlem dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi 6. Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği 7. Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

120 Ç.2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kapsam: Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemleri, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması Gereğince, Ortak Savunma Amacıyla Yapılan Mal ve Hizmet Alımları. İstisnanın uygulanma şekli: Bu kapsamdaki kuruluşlara resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlerin KDV den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren KDV/ÖİV Diplomatik İstisna Belgesi verilir. NATO veya onun namına yetkili makamlar tarafından resmi ihtiyaçlarında kullanılacağı yazılı olarak belirtilen mal ve hizmetler için düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez. ABD veya onun namına hareket eden yetkili makamlarca ortak savunma amacıyla kullanılmak üzere satın alınacak mal ve hizmetlerin satıcılarına verilmek üzere, Tebliğ ekinde örneği yer alan belge (EK: 12) kullanılır. İade edilecek tutar: İstisna işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.

121 İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi 6. Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya uluslararası kuruluşların resmi talep yazısı veya yetkili kuruluş İstisna Belgesi örneği 7. Takrir yöntemi kapsamındaki teslimlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

122 Ç.3. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kapsam: Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şeflerine, diplomasi memurlarına, konsolosluklarda görevli misyon şeflerine ve meslekten konsolosluk memurlarına, Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların söz konusu anlaşmada personeline yönelik istisna hükmü olması kaydıyla bunların mensuplarına, yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit edilen daha yüksek alt limit) teslim ve hizmetler. İstisnanın uygulanma şekli: Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına satış yapan KDV mükellefleri, düzenledikleri faturalarda KDV hesaplarlar ve tahsil ederler. Faturaya yabancı misyona tabi kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını yazılır. İade: Mensuplar mensup oldukları temsilcilik vasıtasıyla aylık bazada verecekleri bildiri formu ile iade alırlar.

123 E.1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna Kapsam: Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç. Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen araç-gereç kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. İstisnanın uygulanma şekli: İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır. İade edilecek tutar: İstisna işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

124 E.2. BM, NATO ve bunlara bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları ile OECD ye resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ile bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna Kapsam: Birleşmiş Milletler temsilciliği, Birleşmiş Milletlere bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı temsilcilikleri ile bu Teşkilata bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşlarına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, Yukarıda sayılanların, sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları ile bu mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası, İstisnanın uygulanma şekli: Dışişleri Bakanlığınca istisnadan yararlanabilecek kuruluşlar adına düzenlenecek "İstisna Belgesi" kullanılır. Satıcılar kendilerine verilen istisna belgesi örneğini saklarlar. Düzenlenecek faturada, kuruluş ve temsilcilik adı ve adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası ile kuruluş ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir. İade edilecek tutar: İstisna işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.

125 İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi 6. Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği (Takrir yöntemi kapsamında akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz tesliminde Dışişleri Bakanlığından alınan Takrir Belgesinin onaylı örneği) İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

126 E Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Kapsam: 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi, Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler. Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan projenin bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları ve bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetler istisna kapsamına girmez.

127 İstisnanın uygulanma şekli: İstisna kapsamındaki projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat ederler. İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık (EK:13) te yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girer. İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa ibraz ederek kapattırmak zorundadır.

128 İade edilecek tutar: İstisna işle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi 6. Vergi Dairesi Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan istisna belgesi kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

129 E.4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna Kapsam: Asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlarla ilgili inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işleri. İstisnanın uygulanma şekli: Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise en geç izleyen yılın Kasım dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir. İade edilecek tutar: Kapsama gire inşaat işlerine yüklenip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV. İade için gerekli belgeler: 1.Standart iade talep dilekçesi 2.İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3.İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4.İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5.Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği 6.Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde, yatırımın stratejik yatırım kapsamında olduğunu tevsik eden belgenin onaylı örneği (Yatırım tamamlanıncaya kadar, değişiklik olmaması kaydıyla, bir defa verilir.) 7.İade uygulaması kapsamındaki harcamalara ait fatura ve benzeri belgelerin listesi İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

130 E.5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KapsamındaYapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kapsam: İSMEP kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetler. İstisnanın uygulanma şekli: İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, İSMEP kapsamında yapacağı alımlarla ilgili olarak istisnadan yararlanabileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca bir istisna belgesi (EK:14) verilir. İade edilecek tutar: İstisna işlemle ilgili yüklenip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV. İade için gerekli belgeler: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 5. Satış faturaları listesi 6. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul Proje Koordinasyon Birimine verilen, istisnadan yararlanılabileceğine dair Belgenin onaylı örneği. İade talebinin yerine getirilmesi: TL yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan, TL yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.

131 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN İADELER

132 Kapsam İndirimli orana (% 1 ve % 8) tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.

133 İade edilecek tutar 1) İndirimli orana tabi işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler, 2) İlgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay, 3) Amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay. 4) İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmez. 5) Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergiler iade hesabına dahil edilmez.

134 İade edilecek tutarın hesabı Dönem İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M Bedel Hes. Kdv Yük. Kdv Fark (4-3) Önceki Dönem Sonu İade Edilebilir KDV Tutarı İadeye Esas Kdv Tutarı (Küm.)(5+6) İade Edilebilir KDV Tutarı Devreden KDV Mahsubu Ger. KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Yıl İçerisinde Mahsubu Gerçekleşen Toplam İade Tutarı

135 İade için gerekli belgeler Yıl içi mahsuben iadelerde: 1. Standart iade talep dilekçesi 2. Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi. 3. Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibarıyla hazırlanacak tablo. 4. Cari yıl içerisinde bir iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak iade taleplerinde; İade hakkı doğuran işlemin ait olduğu dönemden iadenin talep edildiği döneme kadar aradaki dönemlere ilişkin olarak indirilecek KDV listesi, İndirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste Yüklenilen KDV listesi ve tablosu. 5. Kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacaklarının ortakların borçlarına yönelik mahsup taleplerinde mahsup talep dilekçesine, yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra, diğer ortakların mahsup yapılmasına izin verdiğini gösteren noter tarafından onaylanmış bir belge. Takip eden yılda nakten veya mahsuben iadelerde: 1. Standart iade talep dilekçesi, 2. İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi, 3. Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo, 4. Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo, 5. İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo.

136 İade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi veya satılan malların bir kısmının geri gelmesi a) Matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde, defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır. b) Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzeltme işlemini yapmaması halinde gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır. c) Malların indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yıl içerisinde iade edilmesi durumunda, mükellefe iade edilen tutar, işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde mahsuben iade alınıp alınmadığı hususu da göz önünde bulundurularak; İzleyen yılda iade talebinde bulunulmuş ancak henüz iade gerçekleşmemişse iadesi talep edilen tutardan düşülmek suretiyle tahsil edilir. İzleyen yıl içerisinde iade gerçekleşmişse mükellef kendisi düzeltme yaparsa faizsiz ve cezasız, aksi halde faizli cezalı. d) İade edilen malların bir daha satışa konu olmayacak şekilde zayi olması halinde mükellef kendisi düzeltme yaparsa faizsiz ve cezasız, aksi halde faizli cezalı mükelleften tahsil edilir.

137 KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR

138 İade tutarının belirlenmesi Aksi belirtilmediği sürece, iadesi gereken KDV nin hesabında, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen KDV tutarları dikkate alınır. İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarı aşağıdaki KDV den oluşur; 1. İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler, 2. İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım, 3. İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK in alımı.

139 Mahsup Yoluyla İade KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) aşağıdaki borçlarına mahsuben iade edilebilir: 1. Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, 2. İthalat sırasında uygulanan vergilere, 3. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına,

140 Mahsuben iadenin geçerlilik tarihi İade için gerekli belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporu nun geldiği tarihte olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar itibarıyla yerine getirilir. Belgelerdeki muhteviyat eksiklikleri veya KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzluklara ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz. 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin/olumsuzlukların giderildiği tarihitibarıyla yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.

141 YMM Raporu ile iade Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden kaynaklanan iade talepleri için tek YMM raporu düzenlenebilir. Bir takvim yılını aşmamak ve her bir döneme ilişkin bilgi ve hesaplamaların ayrı ayrı yer alması kaydıyla birden fazla dönemi kapsayan tek YMM raporu verilmesi de mümkündür. YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

142 Teminat 6183 Madde 10 da belirtilenler. Belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından KDV İadesi Kontrol Raporu nun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir. Teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülür. Vergi incelmeye sevkten sonra da YMM raporu ile çözüm mümkün.

143 Yüklenilen KDV Listesi İşlemin bünyesine giren vergi miktarına ilişkin listede, iade hakkı doğuran işlem nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiğine (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, ATİK gibi) ilişkin bilgilere, dayanak belgeler itibarıyla yer verilir.

144 İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesinden hareketle iadesi talep edilen KDV tutarını gösteren özet tablodur. Tabloda, doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV, genel yönetim giderleri ve ATİK nedeniyle yüklenilen KDV den işleme verilen pay yer alacaktır.

145 DİİB Sahibi Mükelleflere İade Edilecek KDV. de Özellik Arzeden Hususlar: DİİB kapsamında üretilen malların 11-1-c kapsamında ve geçici 17 kapsamında ihraç kayıtlı teslimlerinde iade tutarı? Eşdeğer eşya uygulamasında iade zamanı ve tutarı?

146 İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) Genel Şartlar: Özel şartlar: 1. İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar: 2. Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç): 3. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından:

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN 1 İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir. Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir İade talebinin

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com 1. Giriş Katma

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Haziran, 2012 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ 1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE

Detaylı

Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır.

Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır. SĠRKÜLER Tarih : 18.05.2015 No : 2015/37 Bu sirkülerimiz; 3 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hakkında olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26/4/2014

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET... 1 A. VERGĠNĠN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

YENİ KDV İSTİSNA/ İADE SİSTEMİNDE ARANAN BELGELER

YENİ KDV İSTİSNA/ İADE SİSTEMİNDE ARANAN BELGELER YENİ KDV İSTİSNA/ İADE SİSTEMİNDE ARANAN BELGELER İade Konusu ve madde Mahsuben İade Nakden İade Yenilik ve Diğer Açıklamalar Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Satış fatura listesi Gümrük Bey.

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk.

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. Sayı: Rehber.2014/042 Ankara, 17.10.2014 Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KDV Uygulama Tebliğinde

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ...1 A.

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ Hazırlayan ve Sunan Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir Mayıs 2012,İstanbul KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATINDAN DOĞAN İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ Maliye Bakanlığı

Detaylı

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 21/10/2014 SİRKÜLER 2014/28 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı