1.4. Altı Yazardan Fazla Yazarlı Dergi Makaleleri: İlk yedi yazarın isimleri yazıldıktan sonra arada boşluk bırakılarak son yazarın ismi yazılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.4. Altı Yazardan Fazla Yazarlı Dergi Makaleleri: İlk yedi yazarın isimleri yazıldıktan sonra arada boşluk bırakılarak son yazarın ismi yazılır."

Transkript

1 1 Dipnotlu referans gösterme sisteminde referans metin içinde değil, sayfa sonunda dipnot olarak, dipnot numaraları baştan sona birbirini takip edecek şekilde verilir. 1. MAKALE 1.1. Tek Yazarlı Dergi Makalesi Çetin, A. (1983). Maarif nazırı Ahmed Zühdü Paşa nın Osmanlı İmparatorluğu ndaki yabancı okullar hakkındaki raporu. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi,10-11, Dipnotta: Çetin,1983: Ġki Yazarlı Dergi Makalesi Aydınoğlu, Ü., ve Çakmak, Ü. (2011). Dağlık Kilikia-Isauria Bölgesinde bir kırsal yerleşim: Karakabaklı, ADALYA, XIV, Dipnotta: Aydınoğlu ve Çakmak, 2011: Üç-BeĢ Yazarlı Dergi Makaleleri Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, Dipnotta: Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993:1198. Kandır, Y.S., Karadeniz, E., Özmen,M. ve Önal, B.Ö. (2008). Türk turizm sektöründe büyüme göstergelerinin turizm işletmelerinin finansal performansına etkisinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (10), Dipnotta: Kandır, Karadeniz, Özmen ve Önal, 2008:220. Aynı eserin tekrar eden alıntıların dipnotunda: Kernis, et al., 1993:1202. vd., 2008:230. Kandır, 1.4. Altı Yazardan Fazla Yazarlı Dergi Makaleleri: İlk yedi yazarın isimleri yazıldıktan sonra arada boşluk bırakılarak son yazarın ismi yazılır. Harris, M., Graham, B., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R.,... Cruz, P. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44, Dipnotta: Harris et al, 2001:230. Harris vd., 2001:203.

2 Basımda olan dergi makaleleri Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in faceism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psycholog Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (yayın aşamasında). Yüz ifadesinde ırk farklılıkları: Yüzdeki belirginlik üstünlüğe mi işaret eder? Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi. Dipnotta: Zuckermctn ve Kieffer, yayın aşamasında Magazinde Makale Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, Yılmaz, S.(2013, Ekim). Anneler, kızlar ve ışıltılı hayatlar. Varlık, 10(1273), Dipnotta: Yılmaz, 2013: Bültende Makale Brown, L. S. (1993, Spring). Antidomination training as a central component of diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, Brown, L. S. (1993, Bahar). Klinik psikoloji eğitimi. Klinik Psikoloji, 46, Dipnotta: Brown,1993: Bültende Yazarsız Makale The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1-2 Yeni sağlık hizmetleri sözlüğü. (1993, Ağustos/Ekim). Copy Editor, 4, 1-2. Dipnotta: The New Health-Care Lexicon, 1993 Yen Sağlık Hizmetleri Sözlüğü, Yazarı Olmayan Gazete Haberi New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12. Evcil hayvanlar sahiplerinin fiziksel ve ruhsal sağlını artırıyor. (2014, Temmuz 17). Milliyet, s. 12. Dipnotta: New Drug, Evcil Hayvanlar, Günlük Gazetede Makale Schwctrtz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington

3 3 Post, pp. Al, A4. Aydemir, Ş. (2012, Aralık 13). Sinema açtıran festival. Radikal, ss. 23. Dipnotta: Aydemir, Tercüman-ı Hakikat, No (1884, 31 Ekim) Dipnotta: Tercüman-ı Hakikat, 31 Ekim 1884: Bir Derginin Özel Sayısı Barlow, D. H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science of classification [Special issue]. Journal of Abnormal Psychology, 100 (3). Bora, T. (Ed.). (1996). Psikanalizden bakmak [Özel sayı]. Toplum ve Bilim, 70 (Güz). Dipnotta: Bora, Orijinal Kaynak Olarak Özet (Abstract) Woolf, N. J., Young, S. L, Fanselow, M. S., & Butcher, L. L. (1991). MAP-2 expression in cholinoceptive pyramidal cells of rodent cortex and hippocampus is altered by Pavlovian conditioning [Abstract]. Society for Neuroscience Abstracts, 17, 480. Dipnotta: Woolf, Young, Fanselow, & Butcher, Süreli Yayınlanan Bir Kaynaktan Alınan Öz (Abstract) Nakazato, K., Shimonaka, Y., & Homma, A. (1992). Cognitive functions of centenarians: The Tokyo Metropolitan Centenarian Study. Japanese Journal of Developmental Psychology, 3, Abstract obtained from PsycSCAN: Neuropsychology, 1993, 2, Abstract No Dipnotta: Nakazato, Shimonaka, & Homma, Ġkinci Dereceden Bir Kaynaktan Alıntı (Dolaylı Aktarma) Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). ADA ve işe alım süreci kuruluşları. Danışmanlık Psikolojisi Dergisi: Pratik ve Araştırma, 45 (2), Dipnotta: Harvey nin çalışmasında (akt. Klimoski & Palmer, 1993:15) Not: akt. : aktaran 2. KĠTAP, KĠTAP BÖLÜMLERĠ 2.1. Kitap

4 4 Tepeyran, E. H. (1998). Hatıralar. İstanbul: Pera Yayınları. Dipnotta: Tepeyan,1998: Editörlü Kitaplar Gibbs, I. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass. Dipnotta: Gibbs & Huang, 1991: Edisyonda Bölüm Tatlıcan, Ü., ve Çeğin, G. (2014). Bourdieu ve Gidens: Habitus veya yapının ikiliği. G. Çeğin, E. Göker, A.Arlı ve Ü. Tatlıcan (Eds.). Ocak ve Zanaat içinde (ss ). İstanbul: İletişim. Dipnotta: Tatlıcan ve Çeğin, 2014: Çeviri Kitap Locke, J. (2002). Sivil toplum ve devlet. (Çev. S. Taşçı ve H. Akman). İstanbul: Metropol Yayınları (Özgün çalışma 1690). Dipnotta: Locke, 1690/2002: Yayımcı Bir Kurum Olduğunda Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No ). Canberra, Australian Capital Territory: Author. Dipnotta: Astralian Bureau of Statistics:1991. Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Adım adım ÖSS tercih danışmanlığı kaynak kitabı. Ankara: Yazar. Dipnotta: Milli Eğitim Bakanlığı: Gözden GeçirilmiĢ Baskı Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research (Rev. ed.). Newbury Park, CA: Sage. Dipnotta: Rosenthal, Aydın, A. (2008). Eğitim psikolojisi (göz.geç.bs.). Ankara: Pegema. Dipnotta: Aydın, Sözlük veya Ansiklopedi

5 5 Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan. Gürün, O. A. (2001). Psikoloji sözlüğü (2. bs., C.1-3). İstanbul: İnkılâp Ansiklopedide Madde Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp ). Chicago: Encyclopaedia Britannica. Öncül, R. (2000). Psikoloji. Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü (C.1, S ). İstanbul: Milli Eğitim. Not: Eğer yazar yoksa maddeyi başa getiriniz 2.9. Yazarsız Kitap Merriam-Webster s colfegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster Osmanlıca dan transkripsiyon Eser: 3. ArĢiv Şani-zade Mehmed Ataullah Efendi. (2008). Şanizade Tarihi [Osmanlı Tarihi ( / )]. (Haz. Z. Yılmazer). Ġstanbul: Çamlıca Basım Yayın. Dipnotta: Şani-zade Mehmed Ataullah Efendi, 2008: 3.1. Orjinal arģiv belgesi: BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Cevdet Bahriye, Belge No: 12/21. Dipnotta: BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Cevdet Bahriye, Belge No: 12/ YayınlanmıĢ ArĢiv belgesi 82 Numaralı Mühimme Defteri ( / ). (2000). (Yay. Haz. H. O. Yıldırım vd.). Ankara: T.C. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı. Dipnotta: 82 Numaralı Mühimme Defteri, 2000: GörüĢme e-posta, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmeler kaynaklarda; görüşme yapılan kişinin kimliği, görüşmenin yapıldığı yer ve tarih (gün, ay ve yıl) belirtilerek yazılır: Martin Jay. Amerika (Kişisel görüşme, 21 Nisan 2003).

6 6 Dipnotta: Martin Jay, yapısalcı Marksizmin ABD de asla güçlü olmadığını söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003) 5. ELEKTRONĠK MEDYAYA ATIF VERME 5.1. Basılı formu bulunan derginin internet formu VandenBos, G., Kntpp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, Retrieved October 13, 2001, from VandenBos, G., Kntpp, S., & Doe, J. (2001). Ergenlerde rol karmaşası. Bibliografya Araştırmaları Dergisi, 5, Ekim 2001 tarihinde adresinden alınmıştır. Dergilerin varsa DOĠ numaraları yazılır. Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, doi: / Sadece Ġnternette Yayımlanan Makale Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well- being. Prevention & Treatment 3, Article 000la. Retrieved November 20, 2000, from a.html Fredrickson, B. L. (7 Mart 2000). Sağlık ve refahın üst düzeye çıkarılması için pozitif duyguların geliştirilmesi. Prevention & Treatment 3, Article 000la. 20 Kasım 2000 tarihinde. adresinden alınmıştır Sadece Ġnternette Yayımlanan Kitap O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. litem I 135 adresinden alınmıştır.

7 FTP Aracılığla Indirilen Internette Yayımlanan Makale Crow, T. J. (2000). Did Homo sapiens speciate on the y chromosome? PsycoJoguy, 11. Retrieved March 25, 2001, from ftp:// ftp.princeton.edu/harnad/psycoloquy/2000.volume. 11/psyc language-sex-chromosomes. 1.crow 5.5. Sadece Internette Yayımlanan Bültende Makale Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson, M., et al. (1998, July). Videocounseling for families of rural teens with epilepsy Project update. Telehealth News, 2 (2). Retrieved June 6, 2000, from Özel Bir Kurum Tarafından Üretilen Tarihsiz ÇalıĢma Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent Issues, (n.d.). Who has time for a family meal? You do/ Retrieved October 5, 2000, from Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent Issues, (t.y.). Who has time for a family meal? You do/ 5 Ekim 2000 tarihinde adresinden alınmıştır. Not: t.y. : tarih yok 5.7. Bir Internet Dokümanında Bölüm Veya Kısım Benton Foundation. (1998, July 7). Barriers to closing the gap. In Losing ground bit by bit: Lowincome communities in the information age (chap. 2). Retrieved August 18, 2001, from Benton Foundation. (7 Temmuz 1998). Barriers to closing the gap. Losing ground bit by bit: Lowincome communities in the information age içinde (2. Bölüm). 18 Ağustos 2001 tarihinde fromhttp://www.benton.org/library/low-income/two.html adresinden alınmıştır Yazarsız, Tarihsiz Internet Sitesi TMMOBB Makine Mühendisleri Odası Kütüphane Katalog Tarama (t.y.). 8 Ağustos 2000 tarihinde adresinden alınmıştır. 5.9.Üniversite Program Veya Bölümlerine Ait Web Sitelerinde Döküman Chou, L, McClintock, R, Moretti, R, & Nix, D. H. (1993). Technology and education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning Technologies Web site: 1.html Chou, L, McClintock, R, Moretti, R, & Nix, D. H. (1993). Technology and education: New wine in

8 8 new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. 24 Ağustos 2000 tarihinde, Colombia Üniversitesi Öğrenme Teknolojleri Enstitüsü web sitesine ait adresinden alınmıştır Özel Bir Kurumun Web Sayfasında Bulunan Üniverisite Raporu University of California, San Francisco, Institute for Health and Aging. (1996, November). Chronic care in America.- A 21 st century challenge. Retrieved September 9, 2000, from the Robert Wood Johnson Foundation Web site: California Üniversitesi, San Francisco, Sağlık ve Yaşlılık Enstitüsü (Kasım, 1996). Amerika da kronik bakım. 9 Eylül 2000 tarihinde Robert Wood Johnson Foundation web sitesine ait b site: adresinden alınmıştır Bir Hükûmet Kurumunun Web Sayfasında Bulunan Ve Tarihi Belirtilmeyen Web Raporu United States Sentencing Commission, (n.d.) sourcebook of federal sentencing statistics. Retrieved December 8, 1999, from Amerika Birleşik Devletleri Ceza Komisyonu, (t.y.) hükümet cezalarına ilişkin kaynak kitabı. 8 aralık 1999 tarihinde adresinden alınmıştır Özel Bir Kurumun Web Sayfasında Bulunan Özel Bir Kurum Raporu Canarie, Inc. (1997, September 27). Towards a Canadian health 1WAY: Vision, opportunities and future steps. Retrieved November 8, 2000, from Bir Üniversitenin Web Sitesinden Alınan Bir Teknik Raporun Özü Kruschke, J. K., & Bradley, A. L. (1995). Extensions to the delta rule of associative learning (Indiana University Cognitive Science Research Report No. 14). Abstract retrieved October 21, 2000, from Bir Web Sitesinden Indirilen Sempozyum Bildiri Özeti Cutler, L. D., Frolich, B., & Hcmrahan, P. (1997, January 16). Two-handed direct manipulation on the responsive workbench. Paper presented at the 1997 Symposium on Interactive 3D Graphics. Abstract retrieved June 12, 2000, from Elektronik Gazete Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. 6. DOKTORA VE YÜKSEK LĠSANS TEZLERĠNE ATIF VERME

9 YayımlanmamıĢ Doktora Tezi Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia. Bıkmaz, F. (2001). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarıları ile ilişkili çeşitli faktörler. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Dipnotta: Bıkmaz, 2001: YayımlanmamıĢ Master Tezi Almeida, D. M. (1990). Fathers participation in family work: Consequences for fathers' stress and father-child relations. Unpublished master s thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada. Özkaya Karaismailoğlu, B. (2006). Sosyal teoride iktidar tartışmaları; Marx, Nietszche, Weber, Foucault. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Dipnotta: Özkaya,2006: UMI den alınan ve Dissertation Abstracts International (DAI) özlerine yer verilen doktara tezler Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 534B. (UMI No ) 7. ARAġTIRMA VE TEKNĠK RAPORLAR 7.1. Devlet Kurumlarından Elde Edilen Rapor National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM ). Washington, DC: U.S. Government Printing Office Üniversitelerin Yayımladığı Raporlar Broadhurst, R. G., & Mailer, R. A. (1991). Sex offending and recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western Australia: University of Western Australia, Crime Research Centre. Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi. 7.3 Bağımsız Bir Kurumun Raporu

10 10 Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, DC: Author. Eğitim Sen (2006, Eylül). Türkiye'nin eğitimin durumu göstergeleri. Ankara: Yazar. 8. SEMPOZYUM VE TOPLANTI BĠLDĠRĠLERĠNE ATIF VERME 8.1. Derleme Bir Kitapta Yayımlanan Basılı Bildiri Veya Basılı Katkı Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp ). Lincoln: University of Nebraska Press. 8.2 Düzenli Yayımlanan Bildiriler Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, Not: Bu alıntılar süreli yayınlar gibi kabul edilir. Eğer sadece özler varsa, bildiri adından sonra [Abstract] veya [öz] ibaresi kullanılır YayımlanmıĢ Katkı Lichstein, K. L, Johnson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1990, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly insomniacs and noninsomniacs. In T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden. 8.4 YayımlanmamıĢ Bildiri Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. Çepni, S., Bacanak A. & Özsevgeç T. (2001, Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumları ile fen branşlarındaki başarılarının ilişkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu YayımlanmamıĢ Poster Ruby, J., & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing soft-ware that works. Poster session presented at the annual meeting of the Society for Scholarly Publishing, Washingon, DC.

11 11 Ruby, J., & Fulton, C. (1993, June). Kırmızı çizginin ötesinde. Poster Toplumsal Bilim Yayınları nın yıllık toplantısındaki bir oturumda sunuldu, Washingon. 9. MEDYA 9.1. Film Producer, P.P. (Producer), & Director, D.D. (Director). (Date of publication). Title of motion picture [Motion picture]. Country of origin: Studio or distributor. Özbatur Atakan, Z. (Yapımcı), ve Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2014). Kış Uykusu. Türkiye: NBC Film. Dipnotta: Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan, 2014) 9.2. Televizyon Programı Cabas, M. (2014, Kasım). Her Şey [TV Programı]. İstanbul: CNN Türk 9.3. Radyo Programı 9.4. Belgesel 9.5. Fotoğraf Toprak, A. (2008, 05 Şubat). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. Mersin: Mersin Üniversitesi Radyosu. Rıza, E. (Yapımcı/Yönetmen). (2013). Çöpte Dostoyevski Buldum [Belgesel]. Türkiye: VTR [Photographs of M. King]. (ca ). M. King Papers (Box 90, Folder 21), Archives, University Library, Location. Manuscripts and Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago. Dipnotta: Adams, YAYIMLANMAMIġ VEYA ÇOK SINIRLI SAYIDA YAYIMLANMIġ MATERYALE ATIF VERME

12 Basıma SunulmamıĢ Taslak Stinson, C., Milbrcrth, C., Reidbord, S., & Bucci, W. (1992). Thematic segmentation of psychotherapy transcripts for convergent analyses. Unpublished manuscript. Stinson, C., Milbrcrth, C., Reidbord, S., & Bucci, W. (1992).Psikoterapi görüşmelerinin yakınsal analiz için tematik bölümler. Yayımlanmamış taslak Üniversite belirtilen basılmamıģ taslak Depret, E. E, & Fiske, S. T. (1993). Perceiving the powerful: Intriguing individuals threatening groups. Unpublished manuscript, University of Massachusetts at Amherst. versus Depret, E. E, & Fiske, S. T. (1993). Güçlüyü algılamak: Entrikacı bireylere karşı tehdit grupları Süreçteki makale, sunulmuģ fakat henüz yayına kabul edilmemiģ Mclntosh, D. N. (1993). Religion as schema, with implications for the relation between religion and coping. Manuscript submitted for publication. Mclntosh, D. N. (1993). Şema olarak din. Yayına sunulmuştur. 11. DEĞERLENDĠRMEDE ATIF VERME Kitap Değerlendirmesi Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The social life of information]. Science, 290, Schatz, B. R. (2000). Metinden mi içerikten mi öğrenilir? [Kitap değerlendirmesi Bilginin toplumsal yaşamı]. Science, 290, Sinema Filmi Değerlendirme Kraus, S. J. (1992). Visions of psychology: A videotext of classic studies [Review of the motion picture Discovering Psychology]. Contemporary Psychology, 37, Kraus, S. J. (1992). Psikolojinin vizyonları: Klasik çalışmaların videoteksi [Sinema filmi değerlendirmesi Psikolojiyi Keşfetmek]. Güncel Psikoloji, 37, HAM DATA 12.1.Hükümet Kaynaklarındaki Veriler National Health Interview Survey Current health topics: 1991 Longitudinal study of aging

13 13 (Version 4) [Data file]. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics Web sitesindeki veri dosyaları Sinema sektörüne destekler , (2015). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü Verileri. [Veri dosyası]. adresinden alınmıştır. Dipnotta: (Sinema sektörüne destekler , 2015)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU ÖNSÖZ Bilimsel çalışmalarda, kullanılan kaynakların doğru alıntılanması ve belgelenmesi etik ve yasal açılardan önemlidir.

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ APA STİLİ (6th ed.) KAYNAKÇA KILAVUZU 2 ÖNSÖZ Bilimsel çalışmalarda, kullanılan kaynakların doğru alıntılanması ve belgelenmesi etik ve yasal açılardan önemlidir.

Detaylı

TLÇK BAĞLAMINDA ESAS ALINAN APA YAZIM KURALLARI*

TLÇK BAĞLAMINDA ESAS ALINAN APA YAZIM KURALLARI* TLÇK BAĞLAMINDA ESAS ALINAN APA YAZIM KURALLARI* DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 4 KAYNAKÇA... Sıralama... 4 4.07 Genel Formlar... 4 SÜRELİ YAYINLARDAN ÖRNEKLER... 4 1. Tek yazarlı makale... 4 2. İki yazarlı her sayısı

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KASIM 2014 ISPARTA ÖNSÖZ Bu yazım kılavuzunun amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerin hazırlanmasında

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BURDUR- 2012 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2.GENEL YAZIM PLANI... 1 2.1. Kâğıt Özellikleri ve Sayfa Düzeni... 1 2.2. Bölüm Başlıkları...

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GĐRĐŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 33. ve 50. maddeleri gereğince, Lisansüstü

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESĐ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESĐ Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESĐ Nisan, 2007 1. Amaç Bu yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Marmara Üniversitesi

Detaylı

YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve

YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve YAZIM KURALLARI Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, özet ve abstract 10 punto olarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından, üstten ve alttan 2.54 cm (1 inch) boşluk bırakılmalıdır. Metin sola

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI

BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI BİLİMSEL MAKALE YAZIMINDA KAYNAK GÖSTERME KURALLARI Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZKAN* Ar. Gör. Aslıhan ÇATIKER** Kaynak gösterme, bilimsel makale yazım kuralları içerisinde önemli bir yer olușturmaktadır. Çünkü

Detaylı

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz. You Need To Put The English Title Here

Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz. You Need To Put The English Title Here Biçimlendirmeyi Bozmadan On İki Sözcüğü Geçmeyen Başlığı Buraya Ekleyebilirsiniz Açıklama [a1]: Başlık 14 punto You Need To Put The English Title Here Ad SOYAD 1 **, Ad SOYAD 2 ***, Ad SOYAD 3 ****, Ad

Detaylı

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI

BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI BAŞLIK: EN FAZLA ON İKİ SÖZCÜK, 12 PUNTO CALIBRI Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Unvan, İsim Soyisim, Kurum, E. Posta Özet Makale Türkçe yazılmışsa; makalenin

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu

İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu MART 2015 1. GİRİŞ Bu kılavuz İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ve öğrencilerin dönem projelerini

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yazım Kılavuzu

İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yazım Kılavuzu İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yazım Kılavuzu OCAK 2015 1. BÖLÜM GİRİŞ Artık akademik programınızın son aşamasına geldiniz. Şimdi yüksek lisans/doktora tezinizi

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Akademik Yazım Kuralları i Akademik Yazım Kuralları ii BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku,

Detaylı

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X. Yayın İlkeleri HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ISSN: 2147-088X Yayın İlkeleri Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas - Uluslararası Sosyal

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X HUMANITAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SAYI / NUMBER: 1 OCAK / JANUARY 2013 ISSN: 2147-088X NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ NAMIK KEMAL

Detaylı

Genel Biçim Özellikleri

Genel Biçim Özellikleri Genel Biçim Özellikleri Yazı Tipi Sayfa Yapısı Paragraf Yapısı Sayfa Sınırı Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 2 2014 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Cilt / Vol. 24 2014/2 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır ISSN 1300-7319 PLANLAMA Cilt / Vol. 23 2013 / 3 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi Makale Yazım Kuralları Marmara University European Union Institute Marmara Journal of European

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 1 2014 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Cilt / Vol. 24 2014/1 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI 1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI Amaç: Tez yazım kuralları çalışması; İstanbul Sabahattin Zaim

Detaylı