Tıbbi Atıkların Kuru Isı ve Buhar Sterilizasyonu ile Bertaraf Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıbbi Atıkların Kuru Isı ve Buhar Sterilizasyonu ile Bertaraf Yöntemlerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Tıbbi Atıkların Kuru Isı ve Buhar Sterilizasyonu ile Bertaraf Yöntemlerinin Karşılaştırılması Semin Bayrak a*, Erdal Karadurmuş a, a Hitit Üniversitesi,Çorum, * Yazışma yapılacak yazar :Hitit Üniversitesi,Çorum, 19030, Özet Tıbbi atıklar insana bulaştığında hastalık yapan ya da ölüme sebep olan patojenlerin karmaşık bir matriksini içeren atıklar olarak tanımlanabilir. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından insan ya da hayvanların aşı, iyileştirme ve tanı konulması sırasında meydana gelen atıklar, tıbbi atıklar olarak tanımlanmıştır. Bu son derece tehlikeli, bulaşıcı atıkların insan sağlığına zararsız hale getirilerek evsel atıklarla beraber depolanmaları için çevreye en az zarar veren yöntemlerle sterilize edilmeleri gerekmektedir. Avrupa ve Amerika da tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edildiği tesisler çevreye yaydıkları zararlı dioksin ve furanlar nedeniyle kapatılmıştır. Türkiye de, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 22/07/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile alternatif bertaraf yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasının önü açılmış ve tarihinde yayınlanan 2006/7 sayılı Genelge ile tıbbi atıklara en uygun ara işlem olarak sterilizasyon seçilmiştir yılı verilerine göre ülkemizde yıllık olarak oluşan tıbbi atıkların % 55 i gömme, %25 i düzenli depolama, %20 si ise yakma ile bertaraf edilmektedir. Ancak 2008 yılı itibari ile ilk olarak Çorum olmak üzere toplam 12 belediyede faaliyete geçmiş ve 67 belediyede faaliyete geçecek olan sterilizasyon tesisi bulunmaktadır. Bu çalışma ülkemizde son yıllarda yeni kurulmaya başlayan buhar ve kuru ısı ile tıbbi atık sterilizasyon sistemlerini ele alarak iki sistemin çalışma prensiplerini ve bu sistemlerin karşılaştırmalarını içermektedir. Ayrıca sterilizasyon ölçümü için kullanılan bioindikatörler ve ölçüm metodları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: tıbbi atık, buhar sterilizasyon, kuru ısı sterilizasyon, bioindikatör. 1. GİRİŞ Tıbbi atıklar insana bulaştığında hastalık yapan ya da ölüme sebep olan patojenlerin karmaşık bir matriksini içeren atıklar olarak tanımlanabilir. Bu tehlikeli, bulaşıcı atıkların insan sağlığına zararsız hale getirilerek evsel atıklarla beraber depolanmaları için çevreye en az zarar veren yöntemlerle bertaraf edilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde tıbbi atıkların bertaraf edilmesinde son yıllara kadar yakma sistemleri kullanılmaktaydı. Ancak yakma sonucu çevreye zararlı dioksinler ve furanlar bırakıldığından Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde bu tesislerin çoğu 1

2 kapatılmıştır. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde son üç yıldır hızlı bir şekilde ülkemizde de ilk olarak Çorum olmak üzere pek çok ilde tıbbi atıklar yakma yerine çevreye zarar vermeyen yeni teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmeye başlanmıştır. Yapılan araştırmada amaç,buhar ve kuru ısı ile sterilizasyon işlemlerinin değerlendirilerek avantaj ve dezavantajlarının tartışılması, her iki yöntem için kullanılacak olan biyolojik indikatörlerle yapılacak olan standart test yöntemlerinin belirlenmesidir. Buharla sterilizasyon sistemi dünyada yaygın olarak kullanılmasına rağmen, kuru ısı sistemi tıbbi atıkların bertarafında çok daha yeni bir teknolojidir. İlk kurulan kuru ısı sistemi Amerika Teksas Laredo'da şimdi ise ülkemizde ilk olarak Eskişehir de kurulmaktadır. 2. KAPSAM 2.1. Tıbbi Atık Tanımı ve Sınıflandırma Tıbbi atıklar en basit şekliyle bulaşıcı hastalık taşıma riski olan katı ve sıvı atıklar olarak tanımlanabilir. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) tüm atıkları şu şekilde sınıflandırmaktadır: [1,5,8,11,12]. 1. Tip: Laboratuar atıkları. 2. Tip: Cerrahi müdahale ya da otopsi sonucu oluşan vücut parçaları, organlar, dokular gibi insan merkezli patolojik atıklardır. 3. Tip: İnsan kan ve serum, plazma ve diğer kan bileşenleri gibi kan ürünleridir. 4. Tip: Kirli keskin aletlerdir (Cerrahi müdahaleler ya da araştırmalarda kullanılmış, atılmış). 5. Tip: Tıbbi araştırmalarda kullanılan hayvanlara ait yataklar, arabalar, vücut parçaları, farmasotik araştırmalarda kullanılan testlere ait atıklar gibi bulaşıcı hayvan atıklarıdır. 6. Tip: Yüksek bulaşma riski olan hastalık taşıyan insan ve hayvan atıklarıyla, bulaşıcı hastalık taşıdığı bilinen insan ve hayvan atıklarından oluşan tecrit atıklarıdır. 7. Tip: Kirli olmayan ancak bir daha kullanılamayacak keskin aletlerdir Türkiye de Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atık tehdidinin önlenmesi amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu yönetmeliğe göre; tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ve geçici depolanması, sağlık kuruluşlarının; depolardan alınarak taşınması ve imha edilmesi belediyelerin; denetim ise Çevre Bakanlığı nın sorumluluğundadır [38,41]. Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar, birbirinden kolayca ayırt edilebilen üç ayrı renkteki torbalarda toplanır [38,41]. Bunlar Tablo 1. de gösterilmiştir. 2

3 Ambalaj Mavi torba Siyah torba Kırmızı torba Atık Türü Cam Atıklar Evsel Atıklar Tıbbi Atıklar Tablo 1. Atıkların ayırt edilmesi için kullanılan ambalaj çeşitleri Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri takdirde tehlikeli bulaşıcı hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne geçilemeyeceği gibi, birçok sağlık, çevre ve maliyet probleminin de ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Ülkemizde özellikle son yıllarda nüfus artışı ve hizmetin yerinde verilmesine bağlı olarak tıbbi atık miktarları da hızla artmıştır. Atık Kaynakları Tıbbi Atık Miktarı (ton/gün) Tıbbi Atık Miktarı (ton/yıl) Yataklı Tedavi Kurumları 212, ,21 Ayakta Tedavi Hizmetleri 25, ,09 TOPLAM 238, ,3 Tablo 2. Türkiye de 2007 yılında yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atık miktarı [41] Şekil 1. Türkiye de yılları arası tıbbi atık projeksiyonu [41] 3

4 Ülkemizde şu anda tıbbi atıkların bertarafı, yakma,düzenli depolama ve buharla sterilizasyon olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır [38,41] Dünya da Tıbbi Atık Sterilizasyonu 1994 te, Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA), hava kirliliğinin nedeni olan dioksinlerin en büyük kaynağının tıbbi atıkların yanmasıyla oluşan 2,3,7,8-tetra kloro dibenzo-p-dioksin (TCDD) ve bununla bağlantılı bileşiklerinden meydana geldiğini düşünerek bu bileşiklerle ilgili çalışmalar başlattı de, EPA nın mevcut olan ve yeni kurulacak olan yakma sistemleri için ilan ettiği emisyon sınırlamaları ile ilgili yönetmelikteki yeni düzenlemelerle beraber, mevcut yakma tesisleri için, hava kirliliği kontrol cihazlarının ve etkili filtrelerin eklenmesi zorunlu olmuştur [4,5,6,8,10]. Bu filtreler para yatırımı yapılmasını gerektirdiğinden, tıbbi atık üreten işletmeler çok büyük miktarda atık oluşturmalarına rağmen, Amerika da 5000 den fazla yakma tesisi kapandı yılında, Avrupa Birliği nde, tıbbi atık yakma tesislerinden açığa çıkan emisyonlar için oldukça katı sınırlamalar getirildi. Sonuç olarak, çoğu yakma tesisi kapandı ve yakmasız tıbbi atık iyileştirme tesislerinin sayısında hızlı bir artış oldu [4,5,8,10,12,13]. Atıkların zararsız hale getirilmesinde kullanılan süreçlerin dayandığı ana prensipler göz önüne alınırsa tıbbi atık bertaraf yöntemleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir [8,12,13,40]. 1. Termal Prosesler a) Düşük Isılı Termal Prosesler: Otoklav, geliştirilmiş otoklav, mikrodalga, kuru ve sıcak hava. b) Orta Isılı Termal Prosesler: Ters polimerizasyon, termal depolimerizasyon c) Yüksek Isılı Termal Prosesler: Piroliz-oksidasyon, plasma piroliz. 2. Kimyasal Prosesler: Sodyum hipoklorit, klorin dioksit, ozonlama. 3. Radyasyon prosesleri: Elektron ışın. 4. Biyolojik Prosesler: Enzim bazlı prosesler 2.4. Buharla Sterilizasyon Buhar sterilizasyonu nem, ısı ve basınçla mikroorganizmaların inaktive edilme işlemidir [. Bir otoklav, doldurma kapağı ile kapatılan metal bir kamara ve bunun etrafını saran, buhar sağlayan bir ceketten meydana gelir. Kamaranın içindeki hava, etkili bir yalıtkan olduğundan, ısının atığın içine işlemesi için, kamaradaki havanın uzaklaştırılması gerekir. 4

5 Şekil 2. Sterilizasyon İçin Mikrobiyal İnaktivasyon Eğrileri [4] Uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler, kemoterapik atıklar, civa, diğer tehlikeli kimyasal atıklar ve radyolojik atıklar işleme sokulmazlar. Büyük ve ağır yatak malzemeleri, büyük hayvan leşleri, kapalı ısı geçirmez konteynerler ve diğer atık yükleme araçları, ısının düzgün iletimine engel olacağı için işleme sokulmaktan kaçınılır. Buhar, fiziksel olarak değişime neden olmadığından bir öğütücü ya da kıyıcı gibi mekanik bir prosese ihtiyaç vardır. Kıyma işlemi atığın hacmini %60-80 oranında azaltır [8,9,12,38]. Türkiye de bu sistem ilk olarak Çorum da Avrupa Birliği Projesi olarak kurulmuş, ardından diğer illerde de kurularak hızla çoğalmıştır. Şu anda 12 ilimiz tıbbi atıkları buharla sterilizasyon etmektedir [41] Kuru Isı ile Sterilizasyon Kuru ısı proseslerinde, su ya da buhar eklenmeksizin atığa ısıl işlem uygulanmaktadır [8]. Isı, kondüksiyon, doğal ya da zorlanmış konveksiyon ya da termal radyasyon ile atığa verilmektedir. İşlem süresi ve uygulanacak sıcaklık tıbbi atığın içeriğine ve büyüklüğüne bağlıdır. Kullanılacak olan ısıl işlem sıcaklığı, sisteme yüklenen atık içinde bulunabilecek plastik atıklardan salınabilecek uçucu organik bileşiklerin engellenebileceği kadar soğuk ancak atığın sterilizasyonu için yeterli olmalıdır [8]. Böyle bir sistem ilk defa Amerika Teksas Laredo'da Sisters of Mercy Sağlık Sisteminde kurulmuştur. Elektrikli ısıtıcılar ile hava 171 C ye ısıtılmakta ve türbin bıçakları ile benzer bir dizayna sahip bıçaklı bir halka üzerinden yüksek hızla bölme içine verilmektedir. Sistemden çıkan işlenmiş hava, atmosfere bırakılmadan önce, iki fabrik ön filtre ile büyük partiküller ayrılmakta ve sonrasında yüksek yeterlikte partikül hava filtresi (HEPA) metal çerçeve içinde bulunan bir 5

6 membran ile daha küçük partiküller çıkarılmaktadır. Kömür filtreler ile hava akımındaki kokular giderilmektedir. Uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler, kemoterapik atıklar, civa ve benzeri tehlikeli kimyasal atıklar ve radyolojik atıklar kuru ısı sistemine yüklenemezler. Bu sisteme benzer bir sistem Türkiye de ilk olarak Eskişehir de kurulacaktır Mikrobiyal inaktivasyon ve Ölçülmesi. Günümüzde ele alınan inaktivasyon log 10 Azalma olarak tanımlanır [1,2,3]. Bu tanımlama formülle şu şekilde ifade edilebilir: Log 10 Azalma = Log 10 (cfu/g Başlangıç sayısı) - Log 10 (cfu/g Yenilenme sayısı) Burada; Log 10 Azalma = Test organizmalarının azalmasının logaritmik sayısı, Başlangıç sayısı : İyileştirme ünitesi içine konulan test organizmalarının sayısı, Yenilenme sayısı: İyileştirme işleminden sonra varlığını sürdüren test organizmalarının sayısı, Cfu/g : Atıkların 1 gramındaki mikroorganizma koloni oluşumu. Mikrobiyal inaktivasyonun çeşitli seviyeleri bulunsa da aşağıdaki şekillerde ele alınabilir [3,20,22,29,30]: 1. Seviye Mikrobiyal İnaktivasyon: Virüslerin, vejetatif bakterilerin, mantarların ve mantar sporlarının en az 10 5 kadarının ölmesi demektir. 2. Seviye Mikrobiyal İnaktivasyon: Bu en az 10 5 mycobacterinin inaktivasyonunu gösterir. 3. Seviye Mikrobiyal İnaktivasyon: İnsan patojenik sporları ile aynı ölüm eğrilerine sahip indikatör sporlarının en az 10 4 kadarının inaktivasyonuyla kanıtlanan, mikrobiyal yaşam formlarının ölmesi olarak gösterilir. 4. Seviye Mikrobiyal İnaktivasyon: Bu inaktivasyonda, iyileştirme prosesine en dayanıklı olarak bilinen indikatör bakteri sporlarının en az 10 6 sının inaktivasyonu ile kanıtlanan, mikrobiyal yaşam formlarının tamamının öldürülmesi olarak tanımlanır. Buharla ve kuru ısı ile sterilizasyonun her ikisi için 3. seviye inaktivasyonu Bacillus subtilis var.niger (ATCC 9372, ATOCC 6633) sporları ve 4. seviye inaktivasyonu Bacillus stearothermophilus (ATCC 12980, ATCC 10149,ATCC 7953) sporları kullanılarak güvenilir bir şekilde test edilebilir. B. subtilis için azalma 4log10 (%99,99 yok olma ya da bir mikrobiyal populasyondaki hayatta kalma olasılığı 0,0001) ve B.stearothermophilus için azalma 6log10 (%99,9999 yok olma ya da bir mikrobiyal populasyondaki hayatta kalma olasılığı 0,000001) olarak verilir. Bu sporların her ikisi de fiziksel ve kimyasal inaktivasyona dayanıklıdırlar, patojenik değillerdir ve laboratuar ortamında kolaylıkla ayrılabilirler [2,3,4,14,16,17,18,19,35,36,38]. 6

7 İndikatör spor bantları ya da spor süspansiyonları tanınmış sağlayıcılardan satın alınır. İndikatör organizmaları içeren test yüklemesi hazırlanarak, normal atık yüklemesi ile sistemin içine konulur ve kolayca yeniden alınabilir. Çeşitli EndosporlarınTermal Ölüm Süreleri Süre Organizma Sıcaklık ( C) (dk) Nemli Isı Bacillus subtilis B. Stearothermophilis Clostridium botalinum Cl. Tetani Kuru Isı Bacillus subtilis B. Stearothermophilis Clostridium botalinum Cl. Tetani Tablo 3. Çeşitli endosporların sıcaklığa göre ölüm süreleri 3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR Kuru ısı sistemi için kullanılan kamara dizaynı basittir. Zararlı kimyasallar sayılmazsa gerekli önlemler alındığında kuru ısı sistemi emisyonları çok azdır. Ayrıca ısısal işlem sırasında sıvı kullanılmadığı için işlem sonunda sıvı atık oluşmaz. Dahili bıçak ve işlem sonrası kompaktör atık hacmini yaklaşık %80 civarında azaltır. Bir HEPA kombinasyonu, karbon filtreler sayesinde koku minimum seviyede tutulur. İyileştirilmiş atık kuru ve küçük hacimlidir. Eğer atıklar tehlikeli kimyasallar içeriyorsa, bu toksik bulaşıcılar havada fark edilebilir veya atıkta kalarak depoyu kirletebilir. Diğerlerine nazaran çok yeni bir teknolojidir. Büyük sert metal nesneler parçalayıcıyı etkileyebilir ve bozulmasına neden olabilir. Kompaktörün çevresinde uçucu kimyasallar nedeniyle kötü koku oluşabilir. Kuru ısı proseslerinde, işlem süresi buhar bazlı proseslerden daha uzundur ve daha yüksek sıcaklık kullanılmaktadır. Kuru ısı sistemlerinde atık içinde bulunan sargı bezi, pamuk gibi yumuşak malzemeler içinde ısı transferi buhar bazlı sistemlerden daha zordur. Özellikle bu malzemeler yapıları gereği tam olarak parçalanamazlar. Bunun için kamaranın kenarlarında ve ortasında sıcaklık kontrollerinin çok dikkatli olarak yapılması gerekir. Sterilizasyon sistemlerinin başarılı olarak uygulanması için gerekli sıcaklık ve süreler Tablo 4. de verilmiştir. 7

8 Sterilizasyon Sıcaklık ve Sürelerinin Karşılaştırılması Sıcaklık ( C) Süre (dk) Nemli Isı Kuru ısı Tablo 4. Kuru ısı ve nemli ısı ile başarılı sterilizasyon için uygulanması gereken sıcaklık ve sürelerin karşılaştırılması. Görüldüğü gibi bazı avantajları olmasına rağmen kuru ısı ile sterilizasyon aynı şartlarda buhar ile sterilizasyondan çok daha uzun sürmektedir. KAYNAKLAR 1. Hall R.M., Cole E.C., Bioemissions from medical waste treatment Technologies: Evaluation of indicator microorganism recovery, Research Triangle Institute, A, Washington, 2-6 (April,1993). 2. Cole E.C., Leese K.E., Hall R.M., Evaluation of potential biological emissions from alternative medical waste treatment technologies, Research Triangle Institute, 94U A(3), Washington, 1-10 (July.1993). 3. Cole E.C., Pierson T.K., Greenword D.R., Leese K.E., Foarde K.K., Guidance for evaluating medical waste treatment technologies, Research Triangle Institute, /01 F, Washington, 1-10, (January, 1993). 4. Gibbons J.H., Finding the Rx for managing medical wastes, OTA, O-459, Washington, 1-17, 27-39, (September 1990). 5. Technical assistance manual: State regulatory oversight of medical waste treatment technologies, The State and Teritorial Association on Alternate Treatment Technologies, 4-13 (April 1994). 6. Evaluation of the efficacy monitoring requirements for non-burn HCRW treatment facilities, Environmental and Chemical Consultants, CSIR Environmentek, 1-11 (August 2003). 7. Premarket Notifications [510(k)] for Biological Indicators Intended to Monitor Sterilizers Used in Health Care Facilities; Draft Guidance for Industry and FDA Reviewers, FDA, U.S., (May 2001). 8

9 8. Emmanuel J., Hrdinka Ĉ., Gluszyňski P., Ryder R., McKeon M., Berkemaier R., Gauthier A., Non-incineration medical waste treatment technologies in Europe, Health Care Without Harm Europe, Czech Republic, 1-3, 12-13, (2004). 9. Chester S.E., Medical Waste, Michigan Department of Environmental Quality Waste and Hazardoues Materials Division, Michigan, ( 2001). 10. McGurk J., Takeoka G., Richter R., Self-Assessment Manual for Proper Management of Medical Waste, 2nd edition, California Department of Health Services, California Healthcare Association, California (1999). 11. İnternet: Department of Health Services, Medical Waste Management Act (2005) 12. Sheet F., Regulated medical waste, New Jersey's Comprehensive Regulated Medical Waste Management Act., New Jersey. 13. Managing Regulated Medical Waste, Guidelines for İmplementation of Public Law (2005). 14. İnternet: Nelson P., Index to EPA Test Methods, (2003). 15. Coronel B., Doroselle P., Behr H., Moskovtchenko J.F., Freney J., In situ decontamination of medical wastes using oxidative agents: a 16-month study in a polyvalent intensive care unit, Journal of Hospital İnfection, doi: /jhin , 50: , (2002). 16. Kelkar U., Bal A.M., Kulkarni S., Monitoring of steam sterilization process by biologic indicators a necessary surveillance tool, AJIC Letters to the Editor, doi: /j.ajic , (2004) 17. İnternet: Royalty W., Ware M., Nyberg R., Effect of storage conditions upon the resistance (D-value) of spore strip biological indicators (BIs) used in EtO sterilization monitoring, Raven Biological Laboratories, Omaha İnternet: Ramaley R., Ware M., Pearson D., Dwyer C.R., Performance comparison for three types of biological ındicators used in steam sterilization processes: spore strips, crushable selfcontained, and sealed glass ampoule, Raven Biological Laboratories, Omaha İnternet: Nyberg R., Micro-lab medical waste sterilization made easier, Raven Biological Laboratories, Omaha Mosley G.A., Gillis J.R., Krushefski G., Evaluating the formulae for integrated lethality in ethylene oxide sterilization using six different endospore forming strains of bacteria, and 9

10 comparisons of integrated lethality for ethylene oxide and steam systems, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 59(1): (2005). 21. Lilie M., Wilhelm P., Muller U., Mechanical effects in saturated steam sterilization, Chemıe Ingenıeur Technık, 76 (10): (2004). 22. Lundahl G., A method of increasing test range and accuracy of bioindicators: Geobacillus stearothermophilus spores, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 57 (4): , (2003). 23. Rutala W.A., Weber D.J., Infection control: the role of disinfection and sterilization, Journal of Hospital Infection, 43: S43-S55 Suppl. S, (1999) 24. McCormick P., Finocchario C., Manchester R., Glasgow L., Costanzo S., Qualification of a rapid readout biological indicator with moist heat sterilization, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 57 (1): 25-31, (Jan-Feb 2003). 25. Wrıght A.M., Hoxey E.V., Soper C.J., Davıes D.J.G. Biological indicators for lowtemperature steam and formaldehyde sterilization - the effect of defined media on sporulation, growth index and formaldehyde resistance of spores of Bacillus-stearothermophilus strains, Journal of Applied Bacteriology, 79 (4): (Oct 1995). 26. Schneider P.M.,. Reich R.R, Kirckof S.S.,Foltz W.G., Performance of various steam sterilization indicators under optimum and sub-optimum exposure conditions, American Journal of Infection Control, Volume 33, Issue 5, Supplement 2, S55-S67, (June 2005). 27. Jang Y.C., Lee C., Yoon O., Kim H., Medical waste management in Korea, Journal of Enviromental Management, Volume 80, Issue 2, , (July 2006). 28. Kanemitsu K., Kunishima H., Imasaka T., Ishikawa S., Harigae H., Yamato S., Hirayama S., Kaku M., Evaluation of a low-temperature steam and formaldehyde sterilizer, Journal of Hospital Infection, Volume 55, Issue 1, 47-52, (September 2003). 29. McCormick P., Finocchario C., Manchester R., Glasgow L., Costanzo S., Qualification of a rapid readout biological indicator with moist heat sterilization, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 57 (1): 25-31, (Jan-Feb 2003). 30. Lundahl G., A method of increasing test range and accuracy of bioindicators: Geobacillus stearothermophilus spores, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 57 (4): , (Jul-Aug 2003). 31. Mosley G.A., Gillis J.R., Krushefski G., Evaluating the formulae for integrated lethality in ethylene oxide sterilization using six different endospore forming strains of bacteria, and comparisons of integrated lethality for ethylene oxide and steam systems, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 59 (1): 64-86,(Jan-Feb 2005). 10

11 32. Kanemitsu K., Imasaka T., Ishikawa S., Kunishima H., Harigae H., Ueno K., Takemura H., Hirayama Y., Kaku M., A comparative study of ethylene oxide gas, hydrogen peroxide gas plasma, and low-temperature steam formaldehyde sterilization, Infection Control and Hospital Epidemiology, 26 (5): (May 2005). 33. Kanemitsu K., Inden K., Kunishima H., Ueno K., Hatta M., Gunji Y., Watanabe I., Kaku M., Does incineration turn infectious waste aseptic?, Journal of Hospital Infection, 60 (4): , ( Aug 2005). 34. Sang-Wook, Sim S.J., Increased heat resistance of Geobacillus stearothermophilus spores heat-shocked during sporulation, Journal of Microbiology and Biotechnology, 16 (4): , (Apr 2006). 35. Vesley D., Nellis M.A., Allwood P.B., Evaluation of a rapid readout biological indicator for 121-degrees-C gravity and 132-degrees-C vacuum-assisted steam sterilization cycles, Infection Control and Hospital Epidemiology, 16 (5): , (May1995). 36. İnternet: Nelson P., Index to EPA Test Methods, (2003). 37. Görner P., Fabriès J.F., Duquenne P., Witschger O., Wrobel R., Bioaerosol sampling by a personal rotating cup sampler CIP 10-M, Journal of Enviromental Monitoring, DOI: /b508671j,(2006) 38. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete,Sayı: 25883, ( ) 39. İnternet: Tıbbi atık ve imha tesisleri, 40. Öztürk M., Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar, 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2007, Antalya. 41. Atık Yönetimi Eylem Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Mayıs 2008, Ankara. 11

TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU

TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU SEMRA ÇALIŞKAN ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜR V. -Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi- Dikkat! Tıbbi Atık Sterilizasyon Düzenli

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ 5. ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı Kemal KURUSAKIZ Şube Müdürü Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE STERİLİZASYON TEKNOLOJİLERİ

TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE STERİLİZASYON TEKNOLOJİLERİ TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE STERİLİZASYON TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. MEHMET BORAT Fatih Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34500 Büyükçekmece-İSTANBUL mborat@fatih.edu.tr mehmetborat@gmail.com Prof.

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Su Kirliliği

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Su Kirliliği Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Su Kirliliği Sedat Yilmaz 1 ve Abdullah Arpacı 1 1 Tıbbi Biyokimya, Adiyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi,Adiyaman,Türkiye Özet Ülkemizde

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

THE TREATMENT OF MEDICAL WASTE BY STEAM STERILIZATION PROCESS AND RESEARCH OF THİS PROCESS İN MEDİCAL WASTE TREATMENT PLANT İN CORUM, TURKEY

THE TREATMENT OF MEDICAL WASTE BY STEAM STERILIZATION PROCESS AND RESEARCH OF THİS PROCESS İN MEDİCAL WASTE TREATMENT PLANT İN CORUM, TURKEY TIBBİ ATIKLARIN BUHAR STERİLİZASYONU YÖNTEMİ İLE BERTARAF EDİLMESİ VE BU YÖNTEMİN ÇORUM İLİNDEKİ TIBBİ ATIK TESİSİNDE İNCELENMESİ THE TREATMENT OF MEDICAL WASTE BY STEAM STERILIZATION PROCESS AND RESEARCH

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Belgin SATICI Biyolog Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü TÜRKİYE DE OLUŞAN TIBBİ ATIK MİKTARI (kg/yatak/gün)

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği *1 Faruk Oral ve 2 Rasim Behçet 1 Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bitlis, Türkiye 2 İnönü

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Dezenfektan Testi Özet Rapor. Giriş

Dezenfektan Testi Özet Rapor. Giriş Dezenfektan Testi 4 sayfanın 1. Sayfası Giriş Chlostridium difficile (C. Difficile) genel çevrede bulunabilen ve memeli hayvanların gastrointestinal kanallarında (GI. Kanallar) bulunabilen doğal olarak

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU Cengiz ESMEN Çevre Mühendisi BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ 1 İÇERİK Önceki Sistem Aşamaları Toplama Taşıma Bertaraf (Kireç ile Gömme) Tıbbi Atık

Detaylı

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme Sous vide Aslında Sous vide 'vakumlu ambalajlanmış gıdalar daha sonra pişirilmiş, soğutulmuş ve soğuk zinzirde saklanan bir süreç' olarak ta tanımlanır. Bu yöntemde yüksek duyusal kalitedeki ürünler damak

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR T 100 APPROVED BY THE HIGHER COUNCIL OF FRANSIZ PUBLIC HALK HEALTH SAĞLIĞI YÜKSEK OF FRANCE, KURULU UNDER AYRICA THE SAĞLIK SUPERVISION VE ÇEVRE BAKANLIĞI OF THE MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR HEALTH

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

TIBBĠ ATIK BERTARAF YÖNTEMLERĠNDEN BUHARLI STERĠLĠZASYON TEKNOLOJĠSĠ MEDICAL WASTE TREATMENT TECNOLOGIES AUTOCLAVE BASED STERILIZATION

TIBBĠ ATIK BERTARAF YÖNTEMLERĠNDEN BUHARLI STERĠLĠZASYON TEKNOLOJĠSĠ MEDICAL WASTE TREATMENT TECNOLOGIES AUTOCLAVE BASED STERILIZATION TIBBĠ ATIK BERTARAF YÖNTEMLERĠNDEN BUHARLI STERĠLĠZASYON TEKNOLOJĠSĠ MEDICAL WASTE TREATMENT TECNOLOGIES AUTOCLAVE BASED STERILIZATION Deniz ALBAYRAK (*), Cengiz ESMEN (**), Kâmil B. VARINCA (***) (*)

Detaylı

ERA MEDĠKAL & ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ.

ERA MEDĠKAL & ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ. ERA MEDĠKAL & ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemi KISIKLI MH. ALEMDAĞ CD. NO:46 MASALDAN Ġġ MRK.F BLOK D:3 34692 ÜSKÜDAR / ĠSATANBUL TEL:0 216 520 02 60 FAX: 0 216

Detaylı

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ TÜZÜĞÜN YASAL DAYANAĞI 21/97 sayılı Çevre Yasamızın 20. maddesinin 3. fıkrası altında alınan yetki ile çıkarılmıştır. Tıbbi atıkların

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER Teknoloji Alanı: Su Kaynaklarında Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Hedef 2: Bu bakterilerin ve ortamından alınma tekniklerinin geliştirilmesi Hedef 3: Kontamine bakterinin etkisiz hale getirilme yöntemlerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/2883 23/10/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ODAYERİ TESİSLERİ ODAYERİ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI, GÖKTÜRK KÖYÜ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1054 25/12/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ODAYERİ TESİSLERİ_1 ODAYERİ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI, GÖKTÜRK KÖYÜ,

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20/05/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete (mülga yönetmelik) 22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi

Detaylı

TIBBĐ ATIK BERTARAF METODU OLARAK OTOKLAV ĐLE STERĐLĐZASYONDA SONDAN PARÇALAMALI SĐSTEM ÖRNEĞĐ

TIBBĐ ATIK BERTARAF METODU OLARAK OTOKLAV ĐLE STERĐLĐZASYONDA SONDAN PARÇALAMALI SĐSTEM ÖRNEĞĐ TIBBĐ ATIK BERTARAF METODU OLARAK OTOKLAV ĐLE STERĐLĐZASYONDA SONDAN PARÇALAMALI SĐSTEM ÖRNEĞĐ REAR-BREAKING SYSTEM DRAFT IN AUTOCLAVE AIDED- STERILIZATION AS AN ELIMINATION METHOD OF MEDICAL WASTES Cengiz

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu erhan.kabasakal@saglik.gov.tr Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ADANA İLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ; SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Health-Care Waste Management in Adana; Problems and Solution

ADANA İLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ; SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Health-Care Waste Management in Adana; Problems and Solution ADANA İLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ; SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Health-Care Waste Management in Adana; Problems and Solution Hakkı EGE Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Fuat BUDAK Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

Tıbbi Atık Yönetiminde Bursa Örneği

Tıbbi Atık Yönetiminde Bursa Örneği Tıbbi Atık Yönetiminde Bursa Örneği N. Kamil Salihoğlu, Güray Salihoğlu Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle, BURSA, 1. Giriş Özet Bursa da yıllara

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN Doç. Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına gelir.

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF SÖZLEŞMESİ

TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF SÖZLEŞMESİ TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN DAYANAĞI İş bu sözleşme; Ankara Büyükşehir Belediyesinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması tıbbi atığın termal (yakma/gazlaştırma) yöntemlerle

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Çeşitli Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması Dünya Nüfusu sürekli arttığından ve ülkelerin şu anki Batı Avrupa,Japonya,Kuzey Amerika yaşam standartlarına ulaşma çabasından dolayı daha fazla elektrik

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Dr. Güven ÇELEBİ ZKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 31 Mart 2010, Antalya Amaç Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin temizlenmek

Detaylı

Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ATIK YÖNETİMİ VE İSG UYGULAMALARI Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SUNUM PLANI Atık yönetimi çeşitleri Örnek atık yönetimi modeli olarak

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

Sterilizasyonun kontrolü. Validasyon. 1.Kalite yönetim sistemi. 2.Sterilizanın karekterizasyonu 21.09.2012

Sterilizasyonun kontrolü. Validasyon. 1.Kalite yönetim sistemi. 2.Sterilizanın karekterizasyonu 21.09.2012 Sterilizasyonun kontrolü Sterilizasyon Sürecinin Kontrolleri ve Validasyon n Sterilizasyon prosesinin bir veya daha fazla değişkenini kontrol ederek n Proses sırasında oluşabilecek problemleri ERKEN ve

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKIMIZDA Kalara Çevre Danışmanlık Çalışma hayatına 06.02.2014 tarihinde Ankara merkezli olarak hizmet vermeye başlamıştır. Çözüm ortağımız 23.01.2011 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

GETINGE HS66 LTSF STERİLİZATÖR SERİSİ DÜŞÜK SICAKLIKTA BUHAR VE FORMALDEHİD KULLANILARAK DÜŞÜK SICAKLIKTA STERİLİZASYON

GETINGE HS66 LTSF STERİLİZATÖR SERİSİ DÜŞÜK SICAKLIKTA BUHAR VE FORMALDEHİD KULLANILARAK DÜŞÜK SICAKLIKTA STERİLİZASYON GETINGE HS66 LTSF STERİLİZATÖR SERİSİ DÜŞÜK SICAKLIKTA BUHAR VE FORMALDEHİD KULLANILARAK DÜŞÜK SICAKLIKTA STERİLİZASYON STERİLİZE AJANI OLARAK FORMALDEHİD Tüm sterilizasyon prosesleri tehlikeli seviyede

Detaylı

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar

Evimizdeki Tehlikeli Atıklar On5yirmi5.com Evimizdeki Tehlikeli Atıklar Çevreyi ve sağlığımızı korumak istiyorsak en önce evimizden başlamalıyız. Öyle ki, Çevre ve Orman Bakanlığı, evimizde ortalama 1,5 kg ila 5 kg arasında tehlikeli

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Günay Kocasoy Başkan, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Kısa Özet Çevre için büyük bir tehlike oluşturan ve ülkemizde önemli çevre sorunlarından olan

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

MODERN TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ (Toplama, Taşıma,Sterilizasyon Ve Bertaraf )

MODERN TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ (Toplama, Taşıma,Sterilizasyon Ve Bertaraf ) MODERN TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ (Toplama, Taşıma,Sterilizasyon Ve Bertaraf ) TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ ERA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Cengiz ESMEN İÇERİK Firma

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler

KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ. 1. Tesis türüne göre. Gıda Sanayii. Hayvan Çiftlikleri. Mezbaha ve Hayvansal Yan Ürünler KOKU KONTROL YÖNTEMLERİ Bu Kılavuzda belirtilen yöntem ve teknikler uygulayıcılara fikir verme amaç ve niteliğinde olup hukuken bağlayıcı değildir. Söz konusu bilgiler hazırlandıkları dönemin teknolojik

Detaylı

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ 2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI Kimya Müh. MERYEM YILMAZ İÇERİK 2010/17 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFINA DAİR GENELGE GENELGE EK:1 GENELGE EK:2 2010 TIBBİ ATIK İL DURUM RAPORU 2010/17 GENELGESİ UYGULAMALARI

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul Gürdoğar Sarıgül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Seoktör Yöneticisi 11.06.2012 Çevre alanında

Detaylı