3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe Bilimleri Estitüsü Erciyes Üiversitesi, 8, Melikgai, Kayseri Bilgisayar Mühedisliği Aabilim Dalı Öğrecisi Fe Bilimleri Estitüsü Erciyes Üiversitesi, 8, Melikgai, Kayseri e-posta: e-posta: Aahtar söcükler: Kamera kalibrasyou, laer tarayıcı, mdlt, dlt, boyutlu model ABSTRACT I this paper, a simple D acquatio system has bee desiged ad realied. The proposed system is useful for D optic-tracig of objects for preparatio of model aimatio i computer visio with a small budget. Extesive simulatios show that the proposed system supplies acceptable accuracy eve if web-cams are used for D-capture as i this paper.. GİRİŞ Gelişe tekolojiye bağlı olarak birçok uygulamada eselere ait üç boyutlu dijital modellere ihtiyaç duyulmaktadır. So yıllarda çok hılı ilerleye bilgisayarla görme ve boyutlu bilgisayar grafiği araştırma alalarıı da yardımı ile yei model üretim yötemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Neselere ait üç boyutlu modeller; tasarım programları, aktif tarama yötemleri ve pasif tarama yötemleri kullaılarak oluşturulabilmektedir. D Studio Max, vb tasarım programları kullaılarak üç boyutlu modeller oluşturmak uu amalı uma bir çalışma gerektirmektedir. Ayrıca eseleri geometrik yapısıdaki karmaşıklık, tasarım programları kullaılarak üç boyutlu modeller oluşturmayı orlaştırmaktadır [,]. Pasif tarama yötemleride sadece ese görütüleri kullaılarak üç boyutlu modeller oluşturulmaktadır [,4]. Aktif tarama yötemi ise, ese üerie yasıtıla tarayıcı işaretlerde üç boyut bilgisii çıkartılması esasıa dayamaktadır [5]. Bu çalışmada eseleri boyutlu imgeleride oktalar kümeside oluşa boyutlu modellerii oluşturulması içi laer poiter ve web kamera kullaa boyutlu laer tarayıcı sistemi geliştirilmiştir.. KAMERA KALİBRASYONU Neselere ait boyutlu modelleri oluşturulabilmesi içi; boyutlu (X,Y,Z) düya koordiat sistemi ile boyutlu (u,v) resim dülemi arasıdaki trasformasyou taımlaya kamera kalibrasyou yapılmalıdır. Kalibrasyo, ölçüle büyüklüğü gerçek değeri ile ou ölçe cihaı verdiği souç arasıdaki ilişkiyi bulma işlemidir [,7]. Kamera kalibrasyo işlemide boyutlu resim dülemi ile boyutlu düya koordiat sistemi arasıdaki ilişki modelleerek kameralara ait parametreler hesaplaır. Bu ilişki modelie uygu, boyutlu koordiat değerleri bilie ve kotrol oktasıda oluşa kamera kalibrasyo pateri ve Değiştirilmiş Direkt Lieer Trasformasyo (MDLT) metodu kullaılarak kameraları taımlaya kamera kalibrasyo parametreleri hesaplaır. MDLT; temel olarak Direkt Lieer Trasformasyo (DLT) metoduu dikkate ala ve DLT metodua lieer olmaya sıırlama eklemesi soucu oluşa bir kamera kalibrasyo metodudur. DLT metodu ise, resim dülemi ile düya koordiat sistemi arasıdaki trasformasyou taımlamaktadır [7,8,]. Temel DLT eşitliği () ifadeside verilmektedir. L x + L y + L + L4 u = L x + Ly + L +, () L5 x + L y + L7 + L8 v = L x + L y + L + Temel DLT eşitliğii matrissel formda () ifadeside gösterilmiştir.

2 x y : : x y u v : = : u v x x y y u x v x u x v x u y v y u y v y u L v L : :. : : u L v L Burada; x,y, : boyutlu düya koordiat değerleri, u,v : boyutlu resim dülemi koordiat değerleri, L,..L : Kamera kalibrasyo parametreleridir. () Kamera parametrelerii hesaplaabilmesi içi boyutlu resim dülemi ile boyutlu düya koordiat sistemi arasıdaki ilişkiyi taımlaya ve boyutlu koordiat değerleri bilie bir kamera kalibrasyo pateri tasarlamalıdır. Şekil. Kamera Kalibrasyo Pateri ve Kotrol Noktaları Tasarlaa patere ait boyutlu koordiat değerleri Tablo de verilmiştir. Kotrol No X(cm) Y(cm) Z(cm) Tablo. Kotrol Noktalarıı Boyutlu Koordiat Değerleri Tasarlaacak kamera kalibrasyo paterii kotrol oktası sayısı temel DLT eşitliği dikkate alıarak buluabilir. Temel DLT eşitliği kullaılarak hesaplamak istee DLT parametresii(l..l ) buluabilmesi içi miimum eşitlik gereklidir. () ifadesideki temel DLT eşitliği kullaılarak kamera kalibrasyo paterideki her bir kotrol oktası içi eşitlik elde edilmektedir. eşitliği elde edilebilmesi içi miimum kotrol oktası gereklidir. Kotrol oktalarıı sayısıı artırılması ve tüm yüeylere degeli olarak dağıtılması kalibrasyo performası açısıda öemlidir [8]. Buu içi kotrol oktası kullaılmıştır. Tasarlaa kamera kalibrasyo pateri Şekil de görüldüğü gibidir. Kamera kalibrasyo pateri kullaılarak, web kamera (Apache AWC 55) içi ayrı ayrı yakalaa 4x48 piksel boyutlu görütülerdeki kotrol oktaları resim dülemi koordiat değerleri Tablo deki gibidir. Kotrol No KAMERA de elde edile görütüdeki koordiat değerleri KAMERA de elde edile görütüdeki koordiat değerleri U V U V Tablo. Kotrol Noktalarıı Boyutlu Resim Dülemi Koordiat Değerleri. Kamera kalibrasyouda amaç, boyutlu resim dülemiyle boyutlu düya koordiat sistemi arasıda trasformasyou sağlaya kamera kalibrasyo parametrelerii hesaplamak ve elde edile bu parametreleri boyutta boyuta ya da tam tersi olarak boyutta boyuta geçişte kullamaktır. boyutlu düya koordiat sistemi ile boyutlu resim dülemi arasıdaki ilişki () ifadesideki temel DLT eşitliğide açıkça görülmektedir. Fakat temel DLT eşitliğide kamera imgelerii düeltilmesie yöelik les distorsiyo parametreleri dikkate alımamaktadır. MDLT metodu kullaılarak; DLT dikkate alımaya les distorsiyo parametreleride kayaklaa hata değerleri yok edilmeye çalışılmaktadır. MDLT metodu, DLT metodua () eşitliğideki lieer olmaya ifadei eklemesi soucu oluşmuştur. () ifadesi DLT parametresi arasıdaki lieer olmaya ilişkiyi göstermektedir.

3 ( L L ( L L 5 7 )( L )( L L 5 + L + L ) = 7 ) () Lieer sistem ola DLT ye lieer olmaya () ifadesi, iteratif bir yaklaşım kullaılarak ekleebilir. İteratif yaklaşım olarak (4) ifadeside belirtile Newto yötemi kullaılmıştır. f ( x ) x+ = x (4) ' f ( x ).. MDLT Çöümü İlk adımda stadart DLT kullaılarak DLT parametresi hesaplaır. Başlagıç çöümü olarak kullaılır. İkici adımda, ilk adımda elde edile DLT parametreleride biri çıkartılır (geellikle L). Ardıda () ifadesideki eşitlik L içi çöülerek L değeri elde edilir. L değeri Temel DLT eşitliğide yerie koulur. Sistem parametreye idirgeir. Yai, U=f(L-L) V=g(L-L) olur. Elde edile sistem parametre içi çöülür. Üçücü adımda, kararlı bir çöüm kümesi elde edilee kadar ikici adım tekrarlaır. Yukarıda bahsedile MDLT metodu, kamera kalibrasyo pateri ve Newto metodu kullaılarak iterasyo soucuda hesaplaa; her bir kameraya ait kamera kalibrasyo parametreleri Tablo ve Tablo 4 teki gibidir. L L L L 4 L 5 L,875 -,87 -,74 7,77 -,4 -,7 L 7 L 8 L L L -,8 7,48 -, -,4 -,7 Tablo. Kamera Kalibrasyo Parametreleri L L L L 4 L 5 L,87 -,48 -,48 7,575 -,48 -,784 L 7 L 8 L L L -,4 54,58 -,45 -, -,5 Tablo 4. Kamera Kalibrasyo Parametreleri Hesaplaa kamera parametreleri boyutlu resim dülemide boyutlu düya koordiat sistemie geçişte kullaılmıştır..uygulama Uygu ışık ortamıda web kameraı koumları ve etlik ayarları sabitleerek; Şekil deki yüeyli ese her iki kameraı görüş alaıa yerleştirilmiştir. Şekil. Boyutlu Modeli Oluşturulacak Nese Neseyi taımlaya boyutlu resim dülemi koordiat listelerii oluşturmak içi basit bir laer poiter kullaılmıştır. Uygu ışık ortamıda yapıla icelemelerde laeri gerçekte kırmıı olmasıa rağme yakalaa fotoğraflarda ilgili piksel değerii web kameraları aşırı doyuma ulaşması edei ile beya rek olduğu tespit edilmiştir. Bu öellikte faydalaılarak eseye ait boyutlu resim dülemi koordiat değeri Şekil te gösterildiği gibi hesaplamıştır (Kullaıla kameraları distorsiyolarıı ate aşırı değerlere sahip olmasıda dolayı laser işaretciye ait merke koordiatlarıı elde edilmesi içi gaussia aaliler yapmaya gerek duyulmamıştır. Stadard DLT i distorsiyo modellerii içermediği uutulmamalıdır. Bu çalışmada mümkü ola e a hesap yükü ve maliyetle D ölçümü amaçladığıda distorsiyo modelleri kullaılmamıştır.). Web kamera de elde edile görütüde eseyi taımlaya laer koordiatıı hesaplaması(u,v ) Web kamera de elde edile görütüde eseyi taımlaya laer koordiatıı hesaplaması(u,v ) Şekil. Web Kameralarıda alıa imgeler. Koumları ve etlik ayarları sabitlee kameralar kullaıp öcelikle kamera kalibrasyo işlemi yapılarak kameraları e iyi taımlaya parametreler hesaplamıştır. Daha sora her iki kameraı görüş alaıa yerleştirile Şekil deki ese laerle taramaya başlaarak her iki kamerada eş amalı 4*48 piksel boyutuda saiyede 5 görütü yakalamıştır. Bu işleme devam edilerek eseyi taımlaya 74 adet boyutlu resim dülemi koordiat değeri her bir kamera içi ayrı ayrı oluşturulmuştur. () ifadeside belirtile temel DLT eşitliği kullaılarak; boyutlu resim dülemi koordiat değerleride boyutlu düya koordiat sistemie geçiş içi aşağıdaki matrissel ifade kullaılmıştır:

4 u * L v * L 5 u * L v * L 5 u X 7 = v Y u Z 7 v 4 (5) Şekil deki eseyi taımlaya, 74 adet (x,y,) koordiat değerie bağlı olarak tasarlaa; oktalar kümeside oluşmuş boyutlu dijital model Şekil 4 te verilmektedir. Yakalaa eş amalı 855 görütüde dülem üeride bulua laer koordiat değerleri (u, v, u, v ) hesaplamıştır. Dülemi taımlaya ve 855 koordiat değeride oluşa boyutlu resim dülemi koordiat değeri listeleri de her bir kamera içi ayrı ayrı oluşturulmuştur. Şekil5-a ya ait boyutlu model Şekil 5-b de verilmektedir. Şekil 4. Noktalar Kümeside Oluşa Boyutlu Model. 4. SİSTEM PERFORMANSI Sistem performasıı ölçülebilmesi içi de Şekil te belirtile yüeyde oluşa esei Şekil 5 te belirtile bir yüeyi laerle taraarak bu yüeye ait eş amalı 855 görütü ( Nese kamera arası uaklık:,5 metre ) -dolayısı ile 855 laser işaretci oktasıyakalamıştır. Şekil. Sistem Performasıı Ölçmek İçi Taraa Düleme Ait Noktalar Kümeside Oluşa Boyutlu Model. Her bir koordiat değeri bir okta belirttiği içi dülem boyutlu düya koordiat sistemide 855 adet okta ile ifade edilmektedir. 855 adet oktayla taımlaa yüeye ait ölçümler.5 metre uaklıktaki kameralar yardımıyla yapılmıştır. 855 oktada (x,y,) oluşabilecek e iyi dülem buluarak her bir oktaı bu düleme ola uaklıklarıı ortalaması alıarak sistem performası hesaplamıştır. 855 okta kullaılarak hesaplaa dülem deklemi SVD çöümü ile -.47 * x -. * y -.74 * -. = () olarak hesaplamıştır. Ölçüle D oktalarda baıları sistemi doaım kısıtlarıda kayaklaa edelerle hesaplaa () yüeyii altıda veya üstüde kala impulslara olarak algılaabilmektedir. Bu impulslar Şekil 7 de gösterilmiştir. (a) (b) Şekil 5. (a) Sistem Performasıı ölçmek İçi taraa dülem ve (b) Taraa düeleme ait D model. Nokta Boyutu : br Şekil Adet Noktaya Bağlı Olarak Oluşturula Dülemdeki İstemeye İmpulslar

5 Bahsi geçe istemeye impulsları asıl giderileceğie dair; [] olu referas iceleip daha detaylı bilgi sahibi oluabilir. Tasarlaa sisteme ait performası ölçülebilmesi içi dülemi oluştura 855 adet oktaı; düleme ola uaklıklarıı ortalaması hesaplamalıdır. Herhagi bir oktaı düleme ola uaklığı (7) ifadesideki formülle ifade edilmektedir: a * x + b * y + c * + d H =, (7) a * a + b * b + c * c Bua göre elde edile uaklıkları ortalaması. cm dir. Yai () ifadeside belirtile dülem içi sistemi hata oraı ±.cm olarak hesaplamıştır. Ölçüm yapıla mesafe 5cm olduğu içi sistemi çalışmasıdaki doğruluk orasal olarak %8. tür. 5. SONUÇ Bu çalışmada, ese üerie yasıtıla tarayıcı işaretlerde boyut bilgisii çıkartılması esasıa dayaa aktif yötem kullaılarak, laerle taraa eseleri boyutlu resim dülemi görütüleride, oktalar kümeside oluşa boyutlu model oluştura boyutlu laer tarayıcı sistemi tasarlamış ve gerçekleştirilmiştir. Yapıla deey soucuda sistemi hata oraı ±.cm olarak bulumuştur. Sistemi çalışmasıdaki doğruluk oraı %8. e tekabül etmekte olup sistemi kabul edilebilir souçlar ürettiği gölemlemiştir. MDLT kamera kalibrasyo metoduda, kamera imgelerii düeltilmesie yöelik les distorsiyo parametreleri dikkate alımadığıda; souçları sayısal kaliteleri üerideki e öemli olumsuluk etkisi, kullaıla web kameraları çok yüksek geometrik deformasyoa sahip imgeler üretmeside kayaklamaktadır. Geliştirile bu sistem egel taıma tabalı robotik avigasyo sistemleride kullaılabilir. Ayrıca geliştirile sistem; D aimasyolar içi koum yakalamaya da uygudur. (Yü üeride öel oktalar yakalaarak yü modelie mimik katılabilir). KAYNAKLAR [] Atalay V., Adem Y.M., Oğu Ö., Ulaş Y., Otomatik Üç Boyutlu Nese Modelleyici: İteret Üeride Taıtım ve Paarlamada Üçücü Boyuta Doğru, Bilişim,. [] Yıldırım, B.Demir, S. Ertürk, "E-Devlet içi Kültür Varlıklarıı -Boyutlu Modellemesi ve Gösterimi" 4. IEEE Siyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU') Bildirileri Kitabı, 7- Nisa, Atalya, TÜRKİYE,. [] Mulayim, A.Y., Yılma, U., Atalay, V., Silhouette- Based D Model Recostructio From Multiple Images, IEEE Trasactios o Systems, Ma ad Cyberetics Part B, (4), pp. 58-5,. [4] Kuu, Y., Rodehorst, V., Volumetric Modelig Usig Shape From Silhouette, Fourth Tukish-Germa Joit Geodetic Days, Vol., pp. 4-47, Berli,. [5] Yılma, U. İterette Üçücü Boyut ve Üç Boyutlu Model Üretimi, TMMOB EMO Dergisi, Sayı:48,. [] Camera Calibratio Toolbox for Matlab, Califoria Istitute of Techology, CALIFORNIA,http://www.visio.caltech.edu/ bouguetj/calib.doc, Aug. 5. [7] Visol Corporatio, Kwod, Huma ad Techology Create Future, KOREA, 5. [8] Hate, H., High-precisio three-dimesioal photogrammetric calibratio ad object space recostructio usig a modified DLTapproach. J. Biomechaics, 5-58, (88). [] Abdel-Ai, Y.I., & Karara, H.M., Direct liear trasformatio from comparator coordiates ito object space coordiates i close-rage photogrammetry. Proceedigs of the Symposium o Close-Rage Photogrammetry (pp. -8). Falls Church, VA: America Society of Photogrammetry, (7). [] Che, L., Armstrog, C.W., & Raftopoulos, D.D., A ivestigatio o the accuracy of three-dimesioal space recostructio usig the direct liear trasformatio techique. J. Biomech 7, 4-5, (4). [] Bouguet Jea-Yves, Visual Methods For Three Dimesioal Modelig, Ph.D. Thesis, Califoria Istitute of Techology Pasadea, Califoria,. [] The Holistic Numerical Methods Istitute, Simultaeous Liear Equatios, LU Decompositio,http://umericalmethods.eg.us f.edu/idex.html. [] Zhegyou Zhag, A Flexible New Techique for Camera Calibratio, Seior Member, IEEE Trasactios o Patter Aalysis ad Machie Itelligece, Vol, No, November. [4] Davis, J. Che, X. A Laser Rage Scaer Desiged for Miimum Calibratio Complexity, Third Iteratioal Coferece o -D Digital Imagig ad Modelig (DIM '), pp.,. [5] Shapiro, R. (78). Direct liear trasformatio method for three-dimesioal ciematography. Res. Quart. 4, 7-5. [] Çivicioğlu, P., Sayısal İmgelerdeki Dürtü Gürültüsüü Giderilmesi İçi Yei Algoritmalar Ve Aalog Devre Yapıları, Doktora Tei, Erciyes Üiversitesi, Kayseri, 4.

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Akara. GRACE Çözümlerie Dayalı Zama Değişkeli Gravite Aalizi Nevi Betül Avşar 1,*, Aydı Üstü

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular:

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular: ALAN ETKİLİ TRANİTÖRLER (JFET) BÖLÜM 8 8 Koular: 8.1 Ala Etkili Joksiyo Trasistör (JFET) 8. JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET i Polarmaladırılması 8.4 MOFET 8.5 MOFET i Karakteristikleri

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK

Detaylı

Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1.

Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1. Research Article Araştırma Makalesi Su Ürüleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı:3-4 45-56 İzmir-Borova 1999 Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerii MS-Widows Tabalı Bilgisayar Programıyla Hesaplaması Üzerie Bir

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı