PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU"

Transkript

1 PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, California'da Marina High School'dan mezun olduktan sonra 1970 yılında Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir yılında, New York'ta Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Columbia University School of Law) Hukuk Masteri (Master of Laws LL.M.) yapmıştır. Columbia Uluslararası İlişkiler Fakültesi'ne (Columbia University School of International Affairs) advanced standing ile kabul edilen Kabaalioğlu, daha sonra bir yıl süreyle de Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sermaye Piyasası ve Mali Kurumlar Araştırma Merkezi'nde (University of Pennsylvania School of Law Centre to Study Securities Regulation and Financial Institutions) konuk araştırmacı olarak görev yapmıştır. Hollanda'da Lahey Devletler Hukuku Akademisi The Hague Academy of International Law tarafından "Doctoral Scholar" seçilen Kabaalioğlu, 1974 yılından itibaren 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 yıllarında adı geçen Akademi'nin Lahey'de Barış Sarayında (Peace Palace) gerçekleştirdiği Devletler Umumi ve Hususi Hukuku kurlarını izlemiştir. Ayrıca Lahey Devletler Hukuku Akademisi Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin 1979 ve 1983 oturumlarında görev almıştır yılında ikinci Hukuk masterini (LL.M. Master of Laws in International and Comparative Law), Brüksel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Vrije Universiteit Brussel) cum laude derecesi ile tamamlamıştır. Daha sonra Brüksel'de, AB icra organı Avrupa Komisyonu Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası Genel Müdürlüğü'nde (Directorate General for Financial Institutions and Securities Markets) ve Strasbourg'da Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde (Council of Europe Directorate of Legal Affairs) staj yapmıştır yılında kısa bir süre, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku kürsüsünde asistanlık yapan Kabaalioğlu, 1978 yılında aynı üniversitede "hukuk doktoru" ünvanını almıştır yılında, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda Baş Hukuk Müşaviri olarak göreve başlayan Kabaalioğlu, 1982 de Marmara Üniversitesi' ne geçmiş ve 1983 de Kara ve Deniz Ticareti Hukuku doçenti, 1988 de profesör olmuştur. Kabaalioğlu, değişik tarihlerde Marmara Üniversitesi dışında Deniz Harp Okulu, Boğaziçi, İstanbul, Yeditepe Üniversitelerinde dersler vermiştir tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin ve tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nün kurucu müdürlüklerini yapmıştır döneminde ise, MÜ Çağdaş İşletmecilik Eğitim programının kurucu müdürü olarak çalışmıştır. Senior Fulbright Scholar olarak Charlottesville'de Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Jean Monnet Fellow olarak da Floransa'da Avrupa Üniversite Enstitüsü'nde (European University Institute), birer yıl görev alan Halûk Kabaalioğlu, yurt dışında altmıştan fazla üniversite ve enstitüde ders, konferans ve seminerler vermiştir yılları arasında, Şnlandiya'da Lappland Üniversitesi Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Master programında, Çok Uluslu İşletmeler ve Uluslararası Ticaret Hukuku konusunda dersler veren Kabaalioğlu, ayrıca 1999 yılında Lüksemburg Uluslararası Üniversite Enstitüsü-Institut Universitaire International Luxembourg'da, Türk Rekabet Hukuku derslerini vermiştir yılları arasında, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreterliği, bir dönem KKTC de Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulunan Prof.Dr. Halûk Kabaalioğlu, tarihleri arasında da Brüksel'de AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Uzman Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar İstanbul Ticaret Odası'nda müşavir olan Kabaalioğlu, Mayıs 2002'de, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na atanmıştır den bu yana Ayrıca Turkish Universities Association in EC Studies TUNAECS başkanlığını da sürdüren Kabaalioğlu, dört yıldır ders verdiği Brüksel Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi CERIS'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunmaktadır. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve "Academia Scientiarum et Artium Europaea olarak bilinen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyesidir. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 2003 yılından beri, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olup; yılları arasında da Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yapmıştır.

2 Başlıca Eserleri: Çok Uluslu İşletmeler Hukuku (Çok Uluslu İşletmelerin Gelişimi-Özellikleri-Ortaya -Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Yolları), İstanbul Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İdare Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul Deniz Hukuku, Deniz Harp Okulu, 1983 Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul Gümrük Birliği, Şnans Dünyası Yayını, Avrupa Birliği ve Kıbrıs, İstanbul Ders Notları Anayasa Hukuku Ders Notları, Teksir, Istanbul, 1981; ikinci Bölüm Istanbul, İdare Hukuku Ders Notları, Teksir, Istanbul, Makaleleri: Dış Basında Türkiye ve Kıbrıs: Nicos Devletoğlu isimli bir Profesör ve Bazı Gerçekler, Meydan, Sayı 507, Kıbrıs Üzerine iddialar ve Gerçekler, Ekonomi - Politika, , s. 2. Kitap İncelemesi :Thomas Ehrlich : International Crisis and the Role of Law, CYPRUS, ,Oxford University Press, London, 1974, 48 (İstanbul Barosu Dergisi, 1974,s ) Kitap incelemesi : The Company Limited by Shares: An Inquiry of Comparative Law; Rechtsvergleichende Untersuchung über Ak-tiengesellschaften, Editor Prof. Dr. Mario Rotondi, Deventer, 1974, (VIII Batıder Sayı 4, 1976, s ) Sermaye Piyasası Hukukunun Tarihi Kaynaklarına Genel Bir Bakış, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 12, Sayı :6, Haziran 1975, s Çok Uluslu işletmeler Sorununa ilişkin Bir Amerikan Mahkeme Kararı, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 12, Sayı 10,Ekim 1975, s Avrupa Toplulukları Hukuku Rehberi - P. R. Mathijsen : A Guide to European Community Law, London, 1975,( IX Batıder, 1977, s ). Lahey Devletler Hukuku Akademisi ve 1974 Konferanslar, 50 İstanbul Barosu Dergisi, 1976, s Ortaklıkların Ele Geçirilmesi Yöntemleri ve Hukuki Düzenleme Sorunu - Davies : The Regulation of Take-Overs and Mergers, London, 1976, (X Batıder, 1980, s ). Uluslarüstü Akitler - George Delaume : Transnational Contracts Applicable Law and Settlement of Disputes, New York, 1976, (IX Batıder, 1971, s ). Uluslararası Satım Akitlerinde Tek Şekil Yasa Denemesi : Comecon Örneği Szasz, Ivan : A Uniform Laıw on International Sale of Goods, The CMEA General Conditions, Budapest, 1976, (IX Batıder, 1977, s ()

3 Gerekçeli, Notlu Avrupa Topluluklar! Hukuku Külliyatı The Encyclopedia of _European Community Law, (Ed. K. Simmonds), London, 1976, (IX Batıder 1977, s ) Uluslararası Bankacılık - Dalgalı Kur Sistemi - Uluslararası İktisat. Üç Önemli İnceleme - Ursel Steuber : International Banking, The Foreign Activities of Principal Industrial Countries, Sijthoff, Leiden, 1976; Socit Universitaire Europ6enne des Recherches Financ[- eres : Floating Exchange Rates, Lessons of Recent Experience, Leiden, 1976; Dictionary of International Economics, Berlin, 1976, Banka ve Ekonomik Yorumlar,Cilt 14, Sayı 1,Ocak 1977, s Ekonomik ve Parasal Birliklerde üye Devletlerin Ekonomik Hukuku, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 11,Kasım 1977, s Deniz Hukuku Gelişmeleri ve Adalar I, Meydan, Sayı 23, Ocak 1977 s Deniz Hukuku Gelişmeleri II: Adaların Kıt'a Sahanlığı Sorunu, Meydan, Sayı 34, Şubat Japonya'da Sermaye Piyasası, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt, 14, Sayı 6, Haziran 1977, s Patentler, Markalar ve Avrupa Hukuku, Denge, (Hukuki Sosyo - Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Eylül 1977, Sayı 12, s. 15. Çok Uluslu işletmeler Öyküsü, Denge, (Hukuki Sosyo - Ekono-mik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 15, Aralık 1977, s Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Sorunları - Londra Uluslararası Semineri, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 9, Eylül 1977 s Çok Uluslu Ortaklıklar ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı - Social and Labour Practices of Some European Based Muitinationais Metal Trades, I.L.O., Geneva, 1976, (IX Batıder, 1977, s ). Uluslararası Kalkınma Bankaları -John Syz : International Development Banks, New York, 1971,( IX Batıder, 1977,s ) Batıder :Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi nin Cilt IX, Sayı 3, 1978, s de yayınlanan : Yatırım Sigortaları ve Uluslararası Hukuk - Meron, Theoder : Investment Insurance and International Law, New York, 1976, s ; Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku : AET (Roma) Antlaşması Şerhi - The Law of the European Economic Community, A Commentary on the E.E.C. Treaty, New York, 1976, s ; İngiltere'de Anonim Ortaklıklar Hukuku Palmer's Company Law by Cilve Schmitthoff, Vol. 1-tl, London, , s ; Taşımacılık Hukuku : Kara, Hava ve Deniz Ticaret Hukuklar: International Transport Treaties, Kluwer, 1977, Michael, tell: The Merchart Shipping Acts, London, 1976: Heere wyoo : InternationaI Bibliography of Air Law , Leiden, 1972 Supplement s ; Araştırma Akitleri : Endre lontai : The Research Contracts, Civil Law Means of Promoting Scientific - Technical Progress, Budapest, 1977, s Üçüncü Dünya Ülkelerinin Dış Politikaları ve Tarafsızlık; Deniz Yatağının Hukuki rejimi ve Gelişmekte olan Ülkeler, Meydan, Sayı 30, Ağustos, 1977, s Avrupa Dolar Piyasası, Denge (Hukuki Sosyo-Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi), Sayı 19, Nisan 1978, s Sosyalist Ülkelere Uzanan Kapitalizm, Denge, (Hukuki,Sosyo - Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 17, Şubat 1978, s. 14. Libya Kalkınmasında Şirketlerin Rolü, Denge, (Hukuki, Sosyo - Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 18 Mart, 1978 s Uluslararası Ticaret Sorunları - İsveç Dış Ticaret Bakanı ile Bir Görüşme, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 15, Sayı 2, Şubat 1978, s

4 Transfer Fiyatları Sorunu ve Çok Uluslu işletmeler, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 15, Sayı 3, Mart 1978, s İngiltere ve Avrupa Ekonomik Topluluğu, Meydan, Sayı 40, Ağustos 1978, s AET'de Siyasi işbirliği Kavramı: Yunanistan'ın Üyeliği ve Ortak Dış Politika, Meydan, Sayı 43, Eylül 1978,s Uluslararası Adalet Divanı'nın Geçici Koruyucu Tedbirler Alma Yetkisi ve Yunanistan'ın Talebi, Danıştay Dergisi, Sayı 28-29,1978 s Çok Uluslu Ortaklıklar Hukuku : Birleşmiş Milletler ve Uluslar ötesi Ortaklıklar : Simmonds, K.: Multinational Corporations Law The U. N. and Transnational Corporations, New York, 1979, (X Batıder, 1980, s ). Uluslararası Tahkim Usulü - Gillis, Wetter : The International Ar-bitral Process, Public and Private, New York, 1979, (X Batıder, 1980, s ). Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim - Russel on the Law of Arbitration, by Anthony Walton, London, 1979,Banka ve Ekonomik Devletler Hukukunda Yeni Yayınlar : Harris D.J. : Cases and Materials on International Law, London, 1979 : Menzel/Ipsen : Völker-recht, München, 1980, Yasa Hukuk Dergisi, Şubat 1980, s Ege Kıt'a Sahanlığı Uyuşmazlığında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Lahey'de Savunulan Yunan Görüşleri,Danıştay Dergisi, Sayı 34-35, 1979, s Çok Uluslu işletmeler ve Teknoloji Transferi Sorunu, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 16, No. 5, Mayıs 1979, s Ortak Pazar Sorunları ve Komisyon ile işadamları Arasında Diyalog, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 166, Aralık 1979, s Batıder'in Cilt X, Sayı 2, Aralık 1979, s arasında yayınlanan tahliller : Deniz Ticareti Hukuku : Müşterek Avaryalar, Yükleme Sürele-ri, CIF-FOB ve Gemilerin Haczi» Donaldson/Staughton : The Law of General Average and the York-Antwerp Rules, London, 1975; Summerskill : Laytime, London, 1975; Sassoon : CIF and FOB Contracts, London, 1975; Hagberg : Maritime Law, Vol. Arrest of Vessels, Kluwer, Deventer, 1976, s ; Uçak Kazalarının Tahkiki Sorunları yan Wijk : Aircraf/inquiry in the Netherlands, Deventer, 1974, s ; Patentler, Markalar, Copyright ve Endüstriyel Desen : White/ Davies : Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial De-signs, London, 1978; Cohen, Design Protection, Leyden, 1976; Goldstein : Copyright, Patent, Trademarks and Related State Doctrines, Cases and Materials, Chicago, 1973; Hartmut: In-dustrial Propery and Copyright in European Community Law, Leyden, 1976, s ; İngiliz Hukukunun Genel Esasları, Haksız Fiiller ve Ihmal : Redmond General Principles of English Law, London, 1976; Armour/Samuel : Cases in Tort, London, 1977; Bingham; The Modern Cases on Negligence, London, 1978, s ; Uluslararası Bankacılık Faaliyetlerini Düzenleyen Kurallar ve OECD Sermaye Piyasası Yayınları», Reglementations Touchant les Operations Bancaires Internationales des Secteurs Ban-caire et Non-Bancaire, Paris, 1978, s Ortak Pazar Sorunları ve Komisyonla İşadamları Arasında Diyalog, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 167, Ocak 1980, s Sermaye Piyasası Hukukunda Önemli Bir Karar : İzahname ve Ortaklık Yöneticileri, Aracı Kuruluşlar ve Denetçilerin Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, (Batıder) Cilt X, Sayı 3,1980, s Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Sermaye Yatırımları Mevzuatı, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 170, Nisan 1980, s,

5 Transfer Fiyatlarına ilişkin Son Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, Mayıs 1980, s AET ve Portekiz, Meydan, Sayı 67,Eylül 1980, s Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Finansal Bilgi Alma Hakkı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı 21-22,Ağustos-Kasım 1980, s ( Bu yazı, 13 üncü Türkiye Muhasebe Kongresi'ne sunduğumuz aynı başlıklı tebliğin metnidir. (8-10 Ekim, 1980, Hilton Oteli). Çok Uluslu işletmeler ve Bazı Tanım Denemeleri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 1977, s (Bu makale daha sonra Doç. Dr. inan Özalp tarafından kaleme alınan Uluslararası İşletmecılık, Seçme Yazılar, Eskişehir 1980, isimli eserde de aynen iktibas edilmiştir. s ) Uluslararası Mali Hukuk - Robert S. Rendell : International Financial Law - Lending, Capital Transfers and Institutions, London, 1980, Dünya, s. 4. AET Ülkelerinde Banka Rasyoları - Conoboy/Ailen Banking Ra-tios in the EEC, London, 1980, Ülke Riski - Nagy, Pancras : Country Risk, How to Assess, Ouantify, London, 1980, Banka ve Ekonomik Yorumlar Cilt 18, Sayı 5,Mayıs, 1981, s Yeni Yayınlar : Madl, F.: The Law of the European Economic Community, Enterprise, Economic Competition and the Function of the State in the Process of Economic Integration, Budapes't, 1980; Lawrence, : The European Mültinational, London, 1976; Van Bael/Bellis : World Law of Competition, New York (7 Cilt) 1980; Gsönger, H.: Turkey-European Comrnunity, Berlin, 1979; La Politique de la Communaute Europeenne, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 5-6,Temmuz-Ağustos 1981, s Muhasebecilere Avrupa Toplulukları Rehber' - Evans, Dennis Accountants Guide to the European Communitles, London, 1981, DÜNYA s. 2. The Implications of the Germcın Visa Requirement for the Citizens of Turkey, FOREIGN POLICY - Dış Politika, Volume IX, No. 1-2,1981, s Alman Dışişleri Bakanı Herr Genscher'in Vize Konusundaki Görüşleri, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı. 5-6, Temmuz-Ağustos 1981, s Son Gelişmeler Karşısında Hukuki Açıdan Vize Sorunu, Milletlerarası Münasebetler Enstitüsünün Hazırladığı Rapor ve Tartışma, İstanbul, 1981 s ve de Rapora karşı ifade ettiğimiz görüşler. Genişleyen Toplulukta Türk işçilerinin Serbest Dolaşımı, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 3, Mayıs 1981, s ve aynı Dergi Sayı 4, 1981, s Avrupa Topluluklarının Mali Araçları, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 7, Eylül 1981 ve Sayı 8,Ekim1981 de yayınlanan iki makalelik dizi. s Avrupa Topluluğu ve Türk Yunan Uyuşmazlığı, Derleme, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 1, Şubat 1981, s Topluluğun Güneye- Doğru Genişlemesi, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 180, Şubat 1981, s Avrupa Plastik Sanayi, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 182, Nisan 1981, s Bir Salzburg Semineri nin Ardından Uluslararası Para Piyasalarında İstikrarsızlık Ve Çok Uluslular, İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, Sayı 10-12,Ekim-Aralık, 1981, s

6 Ant Paktı ve Bölgesel Bütünleşme Modeli I, İstanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Haziran, 1981, s Ant Paktı ve Bölgesel Bütünleşme Modeli II: Ant Paktı ve Yabancı Sermaye Rejimi, İstanbul iktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 1981, s Suudi Arabistan'da iş Yapacaklar İçin Pratik Hukuk Bilgileri, İstanbul Ticaret Gazetesinin , , ve tarihli nüshalarında yayınlanan dört makalelik dizi. Çek ve Vade, İstanbul Ticaret, s. 3. Kira Tesbiti, İstanbul Ticaret, ve tarihli nüshaları s. 3 ve 7. Bono ve Bazı Sorunları, İstanbul Ticaret, s Satılanın Bozukluğuna Karşı Garanti, İstanbul Ticaret, s. 3 ve 7. Basiretli İş Adamı ve Mücbir Sebep, İstanbul Ticaret, ve s. 3,7 ve 8. Kooperatifler ve Eşitlik Konusu, İstanbul Ticaret, s. 3 ve 7. Konkordato Nedir?, İstanbul Ticaret, s. 4. Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Ticaret, s. 4 Sermaye Piyasası Kanunu ve Kayıtlı Sermaye, İstanbul Ticaret, s. 4 ve 7. Menkul Kıymetlerin Halka Arzı, İstanbul Ticaret, ve , s. 4 ve 7. Proie Finansmanı : Rekabet Hukuku; Bankalar Hukukuna ilişkin Kararlar; Dış Ticaretin Finansmanı, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 18, Sayı 6,Haziran, 1981, s Uluslararası Portfolyo işlemleri - OECD: l'experince en Matiere des Operations de Placement en Actions et Obligations, Paris, 1980; Temel Muhasebe ve Şirket Hesapları - Basic Accounting; Company Accounts...,Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 18, Sa-yı 10,Ekim, 1981, s İ.İ.T.A. Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, 2 de s de çeşitli kitap tahlilleri Ülke Riski Raporktrı O'Leary/Coplin : Euromoney Country Risk Reports, London, 1981, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Mayıs, 1982 s İşletme Fakültesi, Muhasebe Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Dergisi, Sayı 28,Mayıs, 1982, s arasında yer alan tahliller: Paklar, Selahaddin : Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Uygulaması. Istanbul, 1982; Kocahanoğlu, Osman Selim : Vergi Uyuşmazlıkları ve Idari Uyuşmazlıklar, Istanbul, 1982.; Hanson, J.: A Textbook of Economies, Plymouth, 1980: Han-son's Introduction to Applied Economics, Plymouth, 1981; Han-son. J.: Monetary Theory and Practice, Piymouth, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 181 (Mart, 1981) s de yayınlanan: Sanayicinin Kitaplığı - UNIDO : Appropriate Industrial Techno-logy for Textiles, Honographs on Appropriate Technology, U. N., New York, ; UNIDO : Appropriate Industrial Technology for Light Industries and Rural Workshops, U. N. New York, 1980.; INUDO : Appropriate Industrial Technology for Energy forumm! Requirements, New York, Aracı Kurum veya Bankerlik Müessesesi, İstanbul Ticaret, s. 4 ve 7.

7 Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı, İstanbul Ticaret, s. 5. Menkul Kıymetler Yatırım Fonu, İstanbul Ticaret, s Yılda İstanbul Ticaret Odası ve Hukuk Alanındaki Çalışmalar, İstanbul Ticaret, Özel Sayı, s. 18. " Tokyo Round' Görüşmeleri ve Gümrüklerde Kıymet Tespiti, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 13, 1982, s ve Sayı 14, Nisan1982 de yayınlanan iki makalelik dizi. Vade Farkı, İstanbul Ticaret, s. 5. Uyuşmazlıkların Çözümü, İstanbul Ticaret, s. 5 Sabah gazetesi tarafından aynen iktibas edilmiştir. Uluslararası Tahkim, İstanbul Ticaret, s. 5. Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanının Kullanılması, İstanbul Ticaret, s. 4. İhracat ve Hukuk, İstanbul Ticaret, ,s. 5 İhracat ve Hukuk-Temel Kavramlar: C.I.F. Satışlar, İstanbul Ticaret, 21, s. 5. İhracat ve Hukuk Temel Kavramlar: Deniz Aşırı Satışlar ve F.O.B., İstanbul Ticaret, s. 5. İhracat ve Hukuk : Uluslararası Hukuk ve irade Muhtariyeti İlkesi, , İstanbul Ticaret, s. 3. Müteahhidin Borçları, Kusur ve Sözleşmeye Aykırılık: İstisna Akdi (Eser Sözleşmesi), İstanbul Ticaret, , s. 5 ve aynı yazının devamı İstanbul Ticaret, s. 5 de yayınlanmıştır. Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları ve Hissedarlar Heyeti, Dünya Gazetesi, s. 2. Bütünleşme Hareketlerinde Yeni bir Deneme: Körfez işbirliği Konseyi, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 15 Eylül 1982, Sayı 199. s Araç Satışlarında Trafik Kaydının Düzeltilmesi, İstanbul Ticaret, s. 5. Kıymetli Evrakın Kaybedilmesi ve İptali, İstanbul Ticaret, s. 5. İdarenin Sorumluluğu: Döviz Transferi ve Temdit Masrafları, İstanbul Ticaret, 19 Kasım 1982 s. 5. Bağışlama Akdi (Hibe), İstanbul Ticaret, s. 5. Yeni Yayınlar: Uluslararası Sermaye Piyasaları - International Capital Markets, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Aralık, 1982; Cilt 19, Sayı 12 s Avrupa Sermaye Piyasasına Doğru ilk Adım -Avrupa Ekonomik Topluluğunda Menkul Kıymetlerin Resmi Borsa Kotasyonuna Katılım İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Ağustos, 1982, Sayı 29 s ve ayrı bası 20 s. Hisse Senetlerinin Toplanması Yoluyla Şirkete Hâkim Olma (Ten-der Offer -Takeover Bid) ve Hukuki Çözümler,İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Kasım1982, Sayı 30 s ve ayrı baskı 16 s. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın Üye Ülkelerle ilgili Kararları, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Kasım, 1982 sayı 21. s

8 Yeni Yayınlar: Arap Mali Piyasaları - Arab Financial Markets, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ocak, 1983; Cilt 20, Sayı 1 The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession in Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d Etudes Juridique Européennes, University of Liege, European Interuniversity Press, Brussels, 1997, pp Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union inthe European Union in a Changing World L Union Européenne dans un Monde en Transformation, A Selection of Conference Papers, European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 1998, pp The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective in Parameters of Partnership: The U.S.-Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, pp Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart? Marmara Journal of European Studies, Vol.7, 1999, pp Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union, in The Community Competition Policy in the Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union La politique communautaire de la concurrence face a la mondialisation et a l élargissement de l Union européenne (ed. Jean- François Bellis) Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s ). "Avant-Propos", Les Chemins de la Turquie vers L'Europe, sous la direction de Pierre Chabal et Arnaud de Raulin, Artois Presses Université, Arras/Paris, 2002, pp The Cyprus Situation and Dilemnas created by the European Union Approach" in Two Peoples and Two States in Cyprus at the Eleventh Hour, Proceedings of a seminar held at the Turkish Embassy in London, 2001 (p ). Ayrıca Why Cyprus Entry into the European Union would be Illegal, Proceedings of a panel discussion held at the Turkish Embassy in London, "EU-Turkey Customs Union : Has the Association Advanced far enough to justify envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising from membership?'" Wulfdiether Zippel(hrsg.) Spezifika einer Südost-Erweiterung der EU Die Türkei und die EU-Türkei Beziehungen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003 pp Türkiye nin AB Üyesi Olmasının Dünya Barışı ve İstikrarı Açısından Önemini Vurgulamak Gerekir, TT Magazin, Eylül-Ekim 2007, No:21, s Türkiye-AB İlişkileri ve İş Dünyası, Insight Yased, Kasım 2007, No:29, s Vize Konusunda AP nin İlke Kararı Dikkate Alınmalı, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No: 7, Nisan 2008, s Müzakerelerin Yavaş Seyrediyor Olması Toplumda Bir Güvensizlik ve Karamsarlığın Yerleşmesine Neden Olmuştur, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No.12, Eylül 2008, s Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi, EkoTürk, Kasım-Aralık 2008, Cilt.1, No.4, s Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorunlar, Sicil, Aralık 2008, No:12, s Teşvikler ve Türkiye nin AB ye Uyumu, İşveren Dergisi, Cilt. 47, No.11, Ağustos 2009, s İlerleme Raporu Işığında Türkiye-AB İlişkilerine Bakış, Dış Ticarette Durum, Aralık 2009, No:68, s

9 Turkey EU Customs Union: Problems and Prospects, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, No:2, 2010, s AB ve Türkiye: Yakınlaşırken Uzaklaşıyor mu?, Dış Ticarette Durum, Ağustos 2010, No:69, s İyileşme 2011 de Devam Edecek, Ekotürk, Aralık 2010, Cilt: 3, No:16, s.29. Andrea Ott, Alan Tatham (eds.), EU and Turkey: Bridging the Differences, IKV Publications, No: 250, Istanbul, AB Genel İşler Konseyi Toplantısı Sonuçları, Euronewsport, Ocak 2011, No:35, Cilt:6, s Yılında Türkiye-AB İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve 2011 Yılından Beklentiler, Mercek, Ocak 2011, Cilt:16, No:61, s Haziran Sonrası Türkiye Ekonomisi, Ekotürk, Haziran 2011, No:19, Cilt.4, s.53. Cari Açığa Rağmen Hızlı Büyüme Türkiye nin Kalkınması için Ümit Verici, Dünya İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010 Özel Eki, Temmuz 2011, s.26. Türkiye-AB İlişkileri: Atılması Gereken Adımlar, Dış Ticarette Durum, No:72, Ekim 2011, s Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlag, Baden-Baden, Turkey s Relations with the European Union: Customs Union and Accession Negotiations, in Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2012, pp AB ile İlişkiler, Euronewsport, Cilt.8, No.4, 2012, s Yılında Türkiye-AB ilişkiler ile ilgili Beklentiler, Platin, Ocak 2012, Cilt.14, s Avro Bölgesi Krizi, Dış Ticarette Durum, Mart 2012, No:73,s Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü için Yüzde 4 Büyüme Yetersiz, Dünya İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011 Özel Eki, Temmuz 2012, s.26. Avro Alanı Krizinin son Durumu ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Dış Ticarette Durum, Ağustos 2012, No:74, s Sosyal Avrupa ve Türkiye nin AB Üyelik Süreci, Sicil Dergisi, Aralık 2012, Sayı 28, s Kuzey Afrika Ve Ortadoğu da yaşanan Dönüşüm Sürecinde AB Komşuluk Politikası ve Türkiye, Dış Ticarette Durum, Aralık 2012, No:75, s Türkiye nin AB Sürecinde 2013 Kritik Yıl Olacak, İKV Dergisi, Aralık 2012, No:177, s Yılında Türkiye ve AB İlişkilerinde Gelişmeler ve Beklentiler, Mercek, No:69, Ocak 2013, s Kapasite Kullanım Oranının artması büyümenin Hızlandığını Gösteriyor, Dünya İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 Özel Eki, Temmuz 2013, s.18 AB Türkiye için önde gelen bir ihracat pazarı ve ticaret ile yatırım ortağıdır, TT Magazin, Temmuz Ağustos 2013, No:55, s Avrupa Vazgeçilmez, Asya Yeni Fırsatlar Sunacak, Utalojistik dergisi, Eylül 2013, No:9, s Avrupa Birliği ve Krizler, Dış Ticarette Durum, Ekim 2013, No:77, s Liderlerin 2023 Vizyonu, Netaş, Kasım 2013, s.41-42

Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU

Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, California'da Marina High School'dan mezun olduktan sonra 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1973 yılında, New York'ta

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

2011-2012 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 011-01 AKADEMİK YILI HUKUK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL Adı LAW 101 Hukuk Başlangıcı LAW 111 Anayasa Hukuku 5 5 LAW 11 ECON 111 LAW 131 Medeni Hukuk I (Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku) Introduction

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM. 2. Doğum Tarihi :25.11.1979. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ahmet Cemil YILDIRIM 2. Doğum Tarihi :25.11.1979 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Yeditepe Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd.Doç.Dr.İPEK SEVDA SÖĞÜT Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FÜLTESİ 2013-2014 DERS MÜFREDATI *Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve HKUK

Detaylı

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına

Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına IX Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına X XI Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN 1939-2006 XII XIII Prof. Dr. AYDOĞAN ÖZMAN IN ÖZGEÇMĐŞĐ (1939-2006) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Adı ve Soyadı : Aydoğan ÖZMAN Doğum Tarihi : 1939 DoğumYeri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

PROF. DR. BEHİRE ESRA ÇAYHAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞKANI Tel: (0242) 310-6600

PROF. DR. BEHİRE ESRA ÇAYHAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞKANI Tel: (0242) 310-6600 PROF. DR. BEHİRE ESRA ÇAYHAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞKANI Tel: (0242) 310-6600 ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM DURUMU Doktora: İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student 8 Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya EĞİTİM - İktisat Fakültesi (1955-1959) - İktisat Fakültesi (1961-1965) - Princeton University, International Finance Section Princeton NJ- U.S.A. (1965-1966) -

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Mücahit ÜNAL Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Kütahya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (86,25) YDS (90). Advance

Detaylı

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI mcetinkaya@petkim.com.tr 1959 yılında Ankara da doğan Mevlüt ÇETİNKAYA, İlk ve Ortaokulu Ankara, Lise öğrenimini Kayseri İnşaat Teknik Lisesinde tamamlamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı cels.us PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ömer Baybars Tek 1945 yılında İstanbul 'da doğmuştur. 1968-1969 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.)

Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Dr. YALÇIN TOSUN (LL.M, Ph.D.) Hacıahmet Mah. Pir Hüsamettin Sok. No:20 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul / TURKEY Tel: +90 (212) 3115245 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : yalcin.tosun@bilgi.edu.tr EĞİTİM:

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL Ad, Soyad 1 / 23 Doç.Dr. Atilla UYANIK Doğum Tarihi 01.06.1964 E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr Telefon Fax 2 / 23 Mobile 0212 213 41 33 0212 556 06 49 0212 213 66 68 0532

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma Deniz Aytaç

Detaylı

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL AIR LAW 15-16 NOVEMBER 2013,ANKARA Yer/Venue: Ankara Üniversitesi

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 77 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ SERMAYE ġġrketlerġne GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER. 22 Ocak 2011 Divan Otel Ankara

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ SERMAYE ġġrketlerġne GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER. 22 Ocak 2011 Divan Otel Ankara TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ SERMAYE ġġrketlerġne GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER 22 Ocak 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi EYE ON TURKEY TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ SERMAYE

Detaylı

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 0.02.2013 0 KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 0.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 2012-2013 öğretim yılı Güz yarıyılda PF 311 Kamu Bütçesi,

Detaylı

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, 2015- Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON

DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 1. İletişim: İstanbul Bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI NIN GELİŞİMİ, HUKUKİ TEMELLERİ VE TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASIYLA KARŞILAŞTIRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI NIN GELİŞİMİ, HUKUKİ TEMELLERİ VE TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASIYLA KARŞILAŞTIRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI NIN GELİŞİMİ, HUKUKİ TEMELLERİ VE TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASIYLA KARŞILAŞTIRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ EMRAH ONUR AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu)

ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) ÖZGEÇMİŞ (Aslı Topukcu) Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Aslı Topukcu Doğum Tarihi ve Yeri: 17.09.1987 Ankara E-Posta: atopukcu@khas.edu.tr; aslitopukcu@gmail.com Öğrenim Bilgileri: - 2001-2004: Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Özgeçmiş Akademik ve Mesleki Kariyer Ana Bilim Dalı Bilim Dalı : Muhasebe Finans : Muhasebe Profesörlük

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA YEDITEPE UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW 2014 BAHAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) 13 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:30-11:30 Avrupa Birliği

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr

EĞİTİM İŞ TECRÜBESİ ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Ece Baş Süzel ece.bas@bilgi.edu.tr EĞİTİM 2011-2015 Doktora İstanbul Üniversitesi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D. Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir.

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Harun Doğan 2. Doğum Tarihi : 03 / 03 / 1963 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1985 Y. Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi --- Dekan Yardımcısı KİŞİSEL BİLGİLER Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı