PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU"

Transkript

1 PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, California'da Marina High School'dan mezun olduktan sonra 1970 yılında Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir yılında, New York'ta Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Columbia University School of Law) Hukuk Masteri (Master of Laws LL.M.) yapmıştır. Columbia Uluslararası İlişkiler Fakültesi'ne (Columbia University School of International Affairs) advanced standing ile kabul edilen Kabaalioğlu, daha sonra bir yıl süreyle de Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sermaye Piyasası ve Mali Kurumlar Araştırma Merkezi'nde (University of Pennsylvania School of Law Centre to Study Securities Regulation and Financial Institutions) konuk araştırmacı olarak görev yapmıştır. Hollanda'da Lahey Devletler Hukuku Akademisi The Hague Academy of International Law tarafından "Doctoral Scholar" seçilen Kabaalioğlu, 1974 yılından itibaren 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 yıllarında adı geçen Akademi'nin Lahey'de Barış Sarayında (Peace Palace) gerçekleştirdiği Devletler Umumi ve Hususi Hukuku kurlarını izlemiştir. Ayrıca Lahey Devletler Hukuku Akademisi Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin 1979 ve 1983 oturumlarında görev almıştır yılında ikinci Hukuk masterini (LL.M. Master of Laws in International and Comparative Law), Brüksel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Vrije Universiteit Brussel) cum laude derecesi ile tamamlamıştır. Daha sonra Brüksel'de, AB icra organı Avrupa Komisyonu Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası Genel Müdürlüğü'nde (Directorate General for Financial Institutions and Securities Markets) ve Strasbourg'da Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde (Council of Europe Directorate of Legal Affairs) staj yapmıştır yılında kısa bir süre, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku kürsüsünde asistanlık yapan Kabaalioğlu, 1978 yılında aynı üniversitede "hukuk doktoru" ünvanını almıştır yılında, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda Baş Hukuk Müşaviri olarak göreve başlayan Kabaalioğlu, 1982 de Marmara Üniversitesi' ne geçmiş ve 1983 de Kara ve Deniz Ticareti Hukuku doçenti, 1988 de profesör olmuştur. Kabaalioğlu, değişik tarihlerde Marmara Üniversitesi dışında Deniz Harp Okulu, Boğaziçi, İstanbul, Yeditepe Üniversitelerinde dersler vermiştir tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi'nin ve tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nün kurucu müdürlüklerini yapmıştır döneminde ise, MÜ Çağdaş İşletmecilik Eğitim programının kurucu müdürü olarak çalışmıştır. Senior Fulbright Scholar olarak Charlottesville'de Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Jean Monnet Fellow olarak da Floransa'da Avrupa Üniversite Enstitüsü'nde (European University Institute), birer yıl görev alan Halûk Kabaalioğlu, yurt dışında altmıştan fazla üniversite ve enstitüde ders, konferans ve seminerler vermiştir yılları arasında, Şnlandiya'da Lappland Üniversitesi Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Master programında, Çok Uluslu İşletmeler ve Uluslararası Ticaret Hukuku konusunda dersler veren Kabaalioğlu, ayrıca 1999 yılında Lüksemburg Uluslararası Üniversite Enstitüsü-Institut Universitaire International Luxembourg'da, Türk Rekabet Hukuku derslerini vermiştir yılları arasında, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreterliği, bir dönem KKTC de Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulunan Prof.Dr. Halûk Kabaalioğlu, tarihleri arasında da Brüksel'de AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Uzman Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar İstanbul Ticaret Odası'nda müşavir olan Kabaalioğlu, Mayıs 2002'de, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na atanmıştır den bu yana Ayrıca Turkish Universities Association in EC Studies TUNAECS başkanlığını da sürdüren Kabaalioğlu, dört yıldır ders verdiği Brüksel Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi CERIS'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunmaktadır. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve "Academia Scientiarum et Artium Europaea olarak bilinen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi üyesidir. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 2003 yılından beri, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olup; yılları arasında da Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı nı yapmıştır.

2 Başlıca Eserleri: Çok Uluslu İşletmeler Hukuku (Çok Uluslu İşletmelerin Gelişimi-Özellikleri-Ortaya -Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Yolları), İstanbul Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İdare Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul Deniz Hukuku, Deniz Harp Okulu, 1983 Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul Gümrük Birliği, Şnans Dünyası Yayını, Avrupa Birliği ve Kıbrıs, İstanbul Ders Notları Anayasa Hukuku Ders Notları, Teksir, Istanbul, 1981; ikinci Bölüm Istanbul, İdare Hukuku Ders Notları, Teksir, Istanbul, Makaleleri: Dış Basında Türkiye ve Kıbrıs: Nicos Devletoğlu isimli bir Profesör ve Bazı Gerçekler, Meydan, Sayı 507, Kıbrıs Üzerine iddialar ve Gerçekler, Ekonomi - Politika, , s. 2. Kitap İncelemesi :Thomas Ehrlich : International Crisis and the Role of Law, CYPRUS, ,Oxford University Press, London, 1974, 48 (İstanbul Barosu Dergisi, 1974,s ) Kitap incelemesi : The Company Limited by Shares: An Inquiry of Comparative Law; Rechtsvergleichende Untersuchung über Ak-tiengesellschaften, Editor Prof. Dr. Mario Rotondi, Deventer, 1974, (VIII Batıder Sayı 4, 1976, s ) Sermaye Piyasası Hukukunun Tarihi Kaynaklarına Genel Bir Bakış, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 12, Sayı :6, Haziran 1975, s Çok Uluslu işletmeler Sorununa ilişkin Bir Amerikan Mahkeme Kararı, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 12, Sayı 10,Ekim 1975, s Avrupa Toplulukları Hukuku Rehberi - P. R. Mathijsen : A Guide to European Community Law, London, 1975,( IX Batıder, 1977, s ). Lahey Devletler Hukuku Akademisi ve 1974 Konferanslar, 50 İstanbul Barosu Dergisi, 1976, s Ortaklıkların Ele Geçirilmesi Yöntemleri ve Hukuki Düzenleme Sorunu - Davies : The Regulation of Take-Overs and Mergers, London, 1976, (X Batıder, 1980, s ). Uluslarüstü Akitler - George Delaume : Transnational Contracts Applicable Law and Settlement of Disputes, New York, 1976, (IX Batıder, 1971, s ). Uluslararası Satım Akitlerinde Tek Şekil Yasa Denemesi : Comecon Örneği Szasz, Ivan : A Uniform Laıw on International Sale of Goods, The CMEA General Conditions, Budapest, 1976, (IX Batıder, 1977, s ()

3 Gerekçeli, Notlu Avrupa Topluluklar! Hukuku Külliyatı The Encyclopedia of _European Community Law, (Ed. K. Simmonds), London, 1976, (IX Batıder 1977, s ) Uluslararası Bankacılık - Dalgalı Kur Sistemi - Uluslararası İktisat. Üç Önemli İnceleme - Ursel Steuber : International Banking, The Foreign Activities of Principal Industrial Countries, Sijthoff, Leiden, 1976; Socit Universitaire Europ6enne des Recherches Financ[- eres : Floating Exchange Rates, Lessons of Recent Experience, Leiden, 1976; Dictionary of International Economics, Berlin, 1976, Banka ve Ekonomik Yorumlar,Cilt 14, Sayı 1,Ocak 1977, s Ekonomik ve Parasal Birliklerde üye Devletlerin Ekonomik Hukuku, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 11,Kasım 1977, s Deniz Hukuku Gelişmeleri ve Adalar I, Meydan, Sayı 23, Ocak 1977 s Deniz Hukuku Gelişmeleri II: Adaların Kıt'a Sahanlığı Sorunu, Meydan, Sayı 34, Şubat Japonya'da Sermaye Piyasası, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt, 14, Sayı 6, Haziran 1977, s Patentler, Markalar ve Avrupa Hukuku, Denge, (Hukuki Sosyo - Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Eylül 1977, Sayı 12, s. 15. Çok Uluslu işletmeler Öyküsü, Denge, (Hukuki Sosyo - Ekono-mik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 15, Aralık 1977, s Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Sorunları - Londra Uluslararası Semineri, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 9, Eylül 1977 s Çok Uluslu Ortaklıklar ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı - Social and Labour Practices of Some European Based Muitinationais Metal Trades, I.L.O., Geneva, 1976, (IX Batıder, 1977, s ). Uluslararası Kalkınma Bankaları -John Syz : International Development Banks, New York, 1971,( IX Batıder, 1977,s ) Batıder :Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi nin Cilt IX, Sayı 3, 1978, s de yayınlanan : Yatırım Sigortaları ve Uluslararası Hukuk - Meron, Theoder : Investment Insurance and International Law, New York, 1976, s ; Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku : AET (Roma) Antlaşması Şerhi - The Law of the European Economic Community, A Commentary on the E.E.C. Treaty, New York, 1976, s ; İngiltere'de Anonim Ortaklıklar Hukuku Palmer's Company Law by Cilve Schmitthoff, Vol. 1-tl, London, , s ; Taşımacılık Hukuku : Kara, Hava ve Deniz Ticaret Hukuklar: International Transport Treaties, Kluwer, 1977, Michael, tell: The Merchart Shipping Acts, London, 1976: Heere wyoo : InternationaI Bibliography of Air Law , Leiden, 1972 Supplement s ; Araştırma Akitleri : Endre lontai : The Research Contracts, Civil Law Means of Promoting Scientific - Technical Progress, Budapest, 1977, s Üçüncü Dünya Ülkelerinin Dış Politikaları ve Tarafsızlık; Deniz Yatağının Hukuki rejimi ve Gelişmekte olan Ülkeler, Meydan, Sayı 30, Ağustos, 1977, s Avrupa Dolar Piyasası, Denge (Hukuki Sosyo-Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi), Sayı 19, Nisan 1978, s Sosyalist Ülkelere Uzanan Kapitalizm, Denge, (Hukuki,Sosyo - Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 17, Şubat 1978, s. 14. Libya Kalkınmasında Şirketlerin Rolü, Denge, (Hukuki, Sosyo - Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 18 Mart, 1978 s Uluslararası Ticaret Sorunları - İsveç Dış Ticaret Bakanı ile Bir Görüşme, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 15, Sayı 2, Şubat 1978, s

4 Transfer Fiyatları Sorunu ve Çok Uluslu işletmeler, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 15, Sayı 3, Mart 1978, s İngiltere ve Avrupa Ekonomik Topluluğu, Meydan, Sayı 40, Ağustos 1978, s AET'de Siyasi işbirliği Kavramı: Yunanistan'ın Üyeliği ve Ortak Dış Politika, Meydan, Sayı 43, Eylül 1978,s Uluslararası Adalet Divanı'nın Geçici Koruyucu Tedbirler Alma Yetkisi ve Yunanistan'ın Talebi, Danıştay Dergisi, Sayı 28-29,1978 s Çok Uluslu Ortaklıklar Hukuku : Birleşmiş Milletler ve Uluslar ötesi Ortaklıklar : Simmonds, K.: Multinational Corporations Law The U. N. and Transnational Corporations, New York, 1979, (X Batıder, 1980, s ). Uluslararası Tahkim Usulü - Gillis, Wetter : The International Ar-bitral Process, Public and Private, New York, 1979, (X Batıder, 1980, s ). Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim - Russel on the Law of Arbitration, by Anthony Walton, London, 1979,Banka ve Ekonomik Devletler Hukukunda Yeni Yayınlar : Harris D.J. : Cases and Materials on International Law, London, 1979 : Menzel/Ipsen : Völker-recht, München, 1980, Yasa Hukuk Dergisi, Şubat 1980, s Ege Kıt'a Sahanlığı Uyuşmazlığında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Lahey'de Savunulan Yunan Görüşleri,Danıştay Dergisi, Sayı 34-35, 1979, s Çok Uluslu işletmeler ve Teknoloji Transferi Sorunu, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 16, No. 5, Mayıs 1979, s Ortak Pazar Sorunları ve Komisyon ile işadamları Arasında Diyalog, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 166, Aralık 1979, s Batıder'in Cilt X, Sayı 2, Aralık 1979, s arasında yayınlanan tahliller : Deniz Ticareti Hukuku : Müşterek Avaryalar, Yükleme Sürele-ri, CIF-FOB ve Gemilerin Haczi» Donaldson/Staughton : The Law of General Average and the York-Antwerp Rules, London, 1975; Summerskill : Laytime, London, 1975; Sassoon : CIF and FOB Contracts, London, 1975; Hagberg : Maritime Law, Vol. Arrest of Vessels, Kluwer, Deventer, 1976, s ; Uçak Kazalarının Tahkiki Sorunları yan Wijk : Aircraf/inquiry in the Netherlands, Deventer, 1974, s ; Patentler, Markalar, Copyright ve Endüstriyel Desen : White/ Davies : Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial De-signs, London, 1978; Cohen, Design Protection, Leyden, 1976; Goldstein : Copyright, Patent, Trademarks and Related State Doctrines, Cases and Materials, Chicago, 1973; Hartmut: In-dustrial Propery and Copyright in European Community Law, Leyden, 1976, s ; İngiliz Hukukunun Genel Esasları, Haksız Fiiller ve Ihmal : Redmond General Principles of English Law, London, 1976; Armour/Samuel : Cases in Tort, London, 1977; Bingham; The Modern Cases on Negligence, London, 1978, s ; Uluslararası Bankacılık Faaliyetlerini Düzenleyen Kurallar ve OECD Sermaye Piyasası Yayınları», Reglementations Touchant les Operations Bancaires Internationales des Secteurs Ban-caire et Non-Bancaire, Paris, 1978, s Ortak Pazar Sorunları ve Komisyonla İşadamları Arasında Diyalog, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 167, Ocak 1980, s Sermaye Piyasası Hukukunda Önemli Bir Karar : İzahname ve Ortaklık Yöneticileri, Aracı Kuruluşlar ve Denetçilerin Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, (Batıder) Cilt X, Sayı 3,1980, s Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Sermaye Yatırımları Mevzuatı, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 170, Nisan 1980, s,

5 Transfer Fiyatlarına ilişkin Son Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, Mayıs 1980, s AET ve Portekiz, Meydan, Sayı 67,Eylül 1980, s Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Finansal Bilgi Alma Hakkı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı 21-22,Ağustos-Kasım 1980, s ( Bu yazı, 13 üncü Türkiye Muhasebe Kongresi'ne sunduğumuz aynı başlıklı tebliğin metnidir. (8-10 Ekim, 1980, Hilton Oteli). Çok Uluslu işletmeler ve Bazı Tanım Denemeleri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 1977, s (Bu makale daha sonra Doç. Dr. inan Özalp tarafından kaleme alınan Uluslararası İşletmecılık, Seçme Yazılar, Eskişehir 1980, isimli eserde de aynen iktibas edilmiştir. s ) Uluslararası Mali Hukuk - Robert S. Rendell : International Financial Law - Lending, Capital Transfers and Institutions, London, 1980, Dünya, s. 4. AET Ülkelerinde Banka Rasyoları - Conoboy/Ailen Banking Ra-tios in the EEC, London, 1980, Ülke Riski - Nagy, Pancras : Country Risk, How to Assess, Ouantify, London, 1980, Banka ve Ekonomik Yorumlar Cilt 18, Sayı 5,Mayıs, 1981, s Yeni Yayınlar : Madl, F.: The Law of the European Economic Community, Enterprise, Economic Competition and the Function of the State in the Process of Economic Integration, Budapes't, 1980; Lawrence, : The European Mültinational, London, 1976; Van Bael/Bellis : World Law of Competition, New York (7 Cilt) 1980; Gsönger, H.: Turkey-European Comrnunity, Berlin, 1979; La Politique de la Communaute Europeenne, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 5-6,Temmuz-Ağustos 1981, s Muhasebecilere Avrupa Toplulukları Rehber' - Evans, Dennis Accountants Guide to the European Communitles, London, 1981, DÜNYA s. 2. The Implications of the Germcın Visa Requirement for the Citizens of Turkey, FOREIGN POLICY - Dış Politika, Volume IX, No. 1-2,1981, s Alman Dışişleri Bakanı Herr Genscher'in Vize Konusundaki Görüşleri, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı. 5-6, Temmuz-Ağustos 1981, s Son Gelişmeler Karşısında Hukuki Açıdan Vize Sorunu, Milletlerarası Münasebetler Enstitüsünün Hazırladığı Rapor ve Tartışma, İstanbul, 1981 s ve de Rapora karşı ifade ettiğimiz görüşler. Genişleyen Toplulukta Türk işçilerinin Serbest Dolaşımı, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 3, Mayıs 1981, s ve aynı Dergi Sayı 4, 1981, s Avrupa Topluluklarının Mali Araçları, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 7, Eylül 1981 ve Sayı 8,Ekim1981 de yayınlanan iki makalelik dizi. s Avrupa Topluluğu ve Türk Yunan Uyuşmazlığı, Derleme, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 1, Şubat 1981, s Topluluğun Güneye- Doğru Genişlemesi, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 180, Şubat 1981, s Avrupa Plastik Sanayi, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 182, Nisan 1981, s Bir Salzburg Semineri nin Ardından Uluslararası Para Piyasalarında İstikrarsızlık Ve Çok Uluslular, İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, Sayı 10-12,Ekim-Aralık, 1981, s

6 Ant Paktı ve Bölgesel Bütünleşme Modeli I, İstanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Haziran, 1981, s Ant Paktı ve Bölgesel Bütünleşme Modeli II: Ant Paktı ve Yabancı Sermaye Rejimi, İstanbul iktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 1981, s Suudi Arabistan'da iş Yapacaklar İçin Pratik Hukuk Bilgileri, İstanbul Ticaret Gazetesinin , , ve tarihli nüshalarında yayınlanan dört makalelik dizi. Çek ve Vade, İstanbul Ticaret, s. 3. Kira Tesbiti, İstanbul Ticaret, ve tarihli nüshaları s. 3 ve 7. Bono ve Bazı Sorunları, İstanbul Ticaret, s Satılanın Bozukluğuna Karşı Garanti, İstanbul Ticaret, s. 3 ve 7. Basiretli İş Adamı ve Mücbir Sebep, İstanbul Ticaret, ve s. 3,7 ve 8. Kooperatifler ve Eşitlik Konusu, İstanbul Ticaret, s. 3 ve 7. Konkordato Nedir?, İstanbul Ticaret, s. 4. Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Ticaret, s. 4 Sermaye Piyasası Kanunu ve Kayıtlı Sermaye, İstanbul Ticaret, s. 4 ve 7. Menkul Kıymetlerin Halka Arzı, İstanbul Ticaret, ve , s. 4 ve 7. Proie Finansmanı : Rekabet Hukuku; Bankalar Hukukuna ilişkin Kararlar; Dış Ticaretin Finansmanı, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 18, Sayı 6,Haziran, 1981, s Uluslararası Portfolyo işlemleri - OECD: l'experince en Matiere des Operations de Placement en Actions et Obligations, Paris, 1980; Temel Muhasebe ve Şirket Hesapları - Basic Accounting; Company Accounts...,Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 18, Sa-yı 10,Ekim, 1981, s İ.İ.T.A. Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, 2 de s de çeşitli kitap tahlilleri Ülke Riski Raporktrı O'Leary/Coplin : Euromoney Country Risk Reports, London, 1981, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Mayıs, 1982 s İşletme Fakültesi, Muhasebe Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Dergisi, Sayı 28,Mayıs, 1982, s arasında yer alan tahliller: Paklar, Selahaddin : Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Uygulaması. Istanbul, 1982; Kocahanoğlu, Osman Selim : Vergi Uyuşmazlıkları ve Idari Uyuşmazlıklar, Istanbul, 1982.; Hanson, J.: A Textbook of Economies, Plymouth, 1980: Han-son's Introduction to Applied Economics, Plymouth, 1981; Han-son. J.: Monetary Theory and Practice, Piymouth, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 181 (Mart, 1981) s de yayınlanan: Sanayicinin Kitaplığı - UNIDO : Appropriate Industrial Techno-logy for Textiles, Honographs on Appropriate Technology, U. N., New York, ; UNIDO : Appropriate Industrial Technology for Light Industries and Rural Workshops, U. N. New York, 1980.; INUDO : Appropriate Industrial Technology for Energy forumm! Requirements, New York, Aracı Kurum veya Bankerlik Müessesesi, İstanbul Ticaret, s. 4 ve 7.

7 Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı, İstanbul Ticaret, s. 5. Menkul Kıymetler Yatırım Fonu, İstanbul Ticaret, s Yılda İstanbul Ticaret Odası ve Hukuk Alanındaki Çalışmalar, İstanbul Ticaret, Özel Sayı, s. 18. " Tokyo Round' Görüşmeleri ve Gümrüklerde Kıymet Tespiti, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 13, 1982, s ve Sayı 14, Nisan1982 de yayınlanan iki makalelik dizi. Vade Farkı, İstanbul Ticaret, s. 5. Uyuşmazlıkların Çözümü, İstanbul Ticaret, s. 5 Sabah gazetesi tarafından aynen iktibas edilmiştir. Uluslararası Tahkim, İstanbul Ticaret, s. 5. Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanının Kullanılması, İstanbul Ticaret, s. 4. İhracat ve Hukuk, İstanbul Ticaret, ,s. 5 İhracat ve Hukuk-Temel Kavramlar: C.I.F. Satışlar, İstanbul Ticaret, 21, s. 5. İhracat ve Hukuk Temel Kavramlar: Deniz Aşırı Satışlar ve F.O.B., İstanbul Ticaret, s. 5. İhracat ve Hukuk : Uluslararası Hukuk ve irade Muhtariyeti İlkesi, , İstanbul Ticaret, s. 3. Müteahhidin Borçları, Kusur ve Sözleşmeye Aykırılık: İstisna Akdi (Eser Sözleşmesi), İstanbul Ticaret, , s. 5 ve aynı yazının devamı İstanbul Ticaret, s. 5 de yayınlanmıştır. Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları ve Hissedarlar Heyeti, Dünya Gazetesi, s. 2. Bütünleşme Hareketlerinde Yeni bir Deneme: Körfez işbirliği Konseyi, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 15 Eylül 1982, Sayı 199. s Araç Satışlarında Trafik Kaydının Düzeltilmesi, İstanbul Ticaret, s. 5. Kıymetli Evrakın Kaybedilmesi ve İptali, İstanbul Ticaret, s. 5. İdarenin Sorumluluğu: Döviz Transferi ve Temdit Masrafları, İstanbul Ticaret, 19 Kasım 1982 s. 5. Bağışlama Akdi (Hibe), İstanbul Ticaret, s. 5. Yeni Yayınlar: Uluslararası Sermaye Piyasaları - International Capital Markets, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Aralık, 1982; Cilt 19, Sayı 12 s Avrupa Sermaye Piyasasına Doğru ilk Adım -Avrupa Ekonomik Topluluğunda Menkul Kıymetlerin Resmi Borsa Kotasyonuna Katılım İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Ağustos, 1982, Sayı 29 s ve ayrı bası 20 s. Hisse Senetlerinin Toplanması Yoluyla Şirkete Hâkim Olma (Ten-der Offer -Takeover Bid) ve Hukuki Çözümler,İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Kasım1982, Sayı 30 s ve ayrı baskı 16 s. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın Üye Ülkelerle ilgili Kararları, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Kasım, 1982 sayı 21. s

8 Yeni Yayınlar: Arap Mali Piyasaları - Arab Financial Markets, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ocak, 1983; Cilt 20, Sayı 1 The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession in Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d Etudes Juridique Européennes, University of Liege, European Interuniversity Press, Brussels, 1997, pp Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union inthe European Union in a Changing World L Union Européenne dans un Monde en Transformation, A Selection of Conference Papers, European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 1998, pp The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective in Parameters of Partnership: The U.S.-Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, pp Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart? Marmara Journal of European Studies, Vol.7, 1999, pp Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union, in The Community Competition Policy in the Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union La politique communautaire de la concurrence face a la mondialisation et a l élargissement de l Union européenne (ed. Jean- François Bellis) Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s ). "Avant-Propos", Les Chemins de la Turquie vers L'Europe, sous la direction de Pierre Chabal et Arnaud de Raulin, Artois Presses Université, Arras/Paris, 2002, pp The Cyprus Situation and Dilemnas created by the European Union Approach" in Two Peoples and Two States in Cyprus at the Eleventh Hour, Proceedings of a seminar held at the Turkish Embassy in London, 2001 (p ). Ayrıca Why Cyprus Entry into the European Union would be Illegal, Proceedings of a panel discussion held at the Turkish Embassy in London, "EU-Turkey Customs Union : Has the Association Advanced far enough to justify envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising from membership?'" Wulfdiether Zippel(hrsg.) Spezifika einer Südost-Erweiterung der EU Die Türkei und die EU-Türkei Beziehungen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003 pp Türkiye nin AB Üyesi Olmasının Dünya Barışı ve İstikrarı Açısından Önemini Vurgulamak Gerekir, TT Magazin, Eylül-Ekim 2007, No:21, s Türkiye-AB İlişkileri ve İş Dünyası, Insight Yased, Kasım 2007, No:29, s Vize Konusunda AP nin İlke Kararı Dikkate Alınmalı, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No: 7, Nisan 2008, s Müzakerelerin Yavaş Seyrediyor Olması Toplumda Bir Güvensizlik ve Karamsarlığın Yerleşmesine Neden Olmuştur, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No.12, Eylül 2008, s Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi, EkoTürk, Kasım-Aralık 2008, Cilt.1, No.4, s Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorunlar, Sicil, Aralık 2008, No:12, s Teşvikler ve Türkiye nin AB ye Uyumu, İşveren Dergisi, Cilt. 47, No.11, Ağustos 2009, s İlerleme Raporu Işığında Türkiye-AB İlişkilerine Bakış, Dış Ticarette Durum, Aralık 2009, No:68, s

9 Turkey EU Customs Union: Problems and Prospects, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, No:2, 2010, s AB ve Türkiye: Yakınlaşırken Uzaklaşıyor mu?, Dış Ticarette Durum, Ağustos 2010, No:69, s İyileşme 2011 de Devam Edecek, Ekotürk, Aralık 2010, Cilt: 3, No:16, s.29. Andrea Ott, Alan Tatham (eds.), EU and Turkey: Bridging the Differences, IKV Publications, No: 250, Istanbul, AB Genel İşler Konseyi Toplantısı Sonuçları, Euronewsport, Ocak 2011, No:35, Cilt:6, s Yılında Türkiye-AB İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve 2011 Yılından Beklentiler, Mercek, Ocak 2011, Cilt:16, No:61, s Haziran Sonrası Türkiye Ekonomisi, Ekotürk, Haziran 2011, No:19, Cilt.4, s.53. Cari Açığa Rağmen Hızlı Büyüme Türkiye nin Kalkınması için Ümit Verici, Dünya İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010 Özel Eki, Temmuz 2011, s.26. Türkiye-AB İlişkileri: Atılması Gereken Adımlar, Dış Ticarette Durum, No:72, Ekim 2011, s Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlag, Baden-Baden, Turkey s Relations with the European Union: Customs Union and Accession Negotiations, in Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2012, pp AB ile İlişkiler, Euronewsport, Cilt.8, No.4, 2012, s Yılında Türkiye-AB ilişkiler ile ilgili Beklentiler, Platin, Ocak 2012, Cilt.14, s Avro Bölgesi Krizi, Dış Ticarette Durum, Mart 2012, No:73,s Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü için Yüzde 4 Büyüme Yetersiz, Dünya İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011 Özel Eki, Temmuz 2012, s.26. Avro Alanı Krizinin son Durumu ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Dış Ticarette Durum, Ağustos 2012, No:74, s Sosyal Avrupa ve Türkiye nin AB Üyelik Süreci, Sicil Dergisi, Aralık 2012, Sayı 28, s Kuzey Afrika Ve Ortadoğu da yaşanan Dönüşüm Sürecinde AB Komşuluk Politikası ve Türkiye, Dış Ticarette Durum, Aralık 2012, No:75, s Türkiye nin AB Sürecinde 2013 Kritik Yıl Olacak, İKV Dergisi, Aralık 2012, No:177, s Yılında Türkiye ve AB İlişkilerinde Gelişmeler ve Beklentiler, Mercek, No:69, Ocak 2013, s Kapasite Kullanım Oranının artması büyümenin Hızlandığını Gösteriyor, Dünya İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 Özel Eki, Temmuz 2013, s.18 AB Türkiye için önde gelen bir ihracat pazarı ve ticaret ile yatırım ortağıdır, TT Magazin, Temmuz Ağustos 2013, No:55, s Avrupa Vazgeçilmez, Asya Yeni Fırsatlar Sunacak, Utalojistik dergisi, Eylül 2013, No:9, s Avrupa Birliği ve Krizler, Dış Ticarette Durum, Ekim 2013, No:77, s Liderlerin 2023 Vizyonu, Netaş, Kasım 2013, s.41-42

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014 I85 EKİM 2013 2013 TÜRK YE LERLEME RAPORU YAYIMLANDI 2013 TÜRK YE LERLEME RAPORU NA L K N TEMEL BULGULAR TRANSATLANT K E L MLER 2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz 2- Yönetim Kurulu Üyelerimiz İÇİNDEKİLER 3- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz 4- Önsöz

Detaylı

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci:

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü) Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: AB nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri İle İlişkileri Murat KAVALALI Ankara, Ekim

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI (Taslak) Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 31.05.2011 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRİŞ... 3 İSTATİSTİK... 4 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) :... 7 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE

Detaylı

İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT I II III Editörler/Edited by: Prof. Dr. Haluk SUMER Marmara University Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER Johannes Kepler University İTİBAR YÖNETİMİ REPUTATION MANAGEMENT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 140-153 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER HISTORICAL EVOLUTION of TURKEY EUROPEAN UNION RELATIONS and RECENT DEVELOPMENTS Ceren UYSAL

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu. sizin için

2010 Faaliyet Raporu. sizin için 2010 Faaliyet Raporu sizin için Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir gelecek için Birleşmiş Milletler bünyesinde Eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland ın başkanlığındaki Çevre ve Gelişme Üzerine Dünya

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme Anabilim Dali Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014 Her Hakkı

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi; ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında güç olarak yer alabilmesi için, tam şeffaflığa dayalı,

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2012 30.06.2012 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2013 19 65 İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Esentepe Mahallesi, Harman Sokak TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent,

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 25.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet

Detaylı