Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *"

Transkript

1 İO Teknk Derg, , Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların yatay yük analznde kullanılan yöntemler genellkle doğrusal elastk yöntemler olu, derem etks altında yaıların elastk ötes davranışı hesalarda dolaylı olarak dkkate alınmaktadır. Son yıllarda yaılan çalışmalar, yaının elastk ötes davranışının hesalara daha gerçekç şeklde dahl edlmesne olanak vermektedr. Bu çalışmada, yaı elemanlarının elastk ötes davranışı dkkate alınarak ve yaılardak enerj denges kullanılarak, yen yaılacak yaıların kullanım fonksyonuna göre öngörülen görel kat ötelemes oranını sağlayacak şeklde tasarlanmasına yönelk br hesa yöntem sunulmuştur. Çelk yaıların elde edlen hedef yer değştrmelere ulaştığı andak görel kat ötelemes oranları, başlangıçta öngörülen görel kat ötelemes oranlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Anahtar kelmeler: Elastk ötes davranış, enerj esaslı tasarım, hedef yer değştrme, erformansa dayalı tasarım. ABSTRACT Energy-based Desgn of Steel Structures Accordng to the Predefned Interstory Drft Rato The methods whch take lace n current buldng codes and used n sesmc desgn of structures are generally lnear elastc. Inelastc behavor of the structures under the effect of earthquake s consdered ndrectly n sesmc desgn codes. Recent studes enable nelastc behavor of structures to be taken nto account roerly n the structural desgn. In ths study, a calculaton method orented towards the desgn of new structures whch fulfll the redefned nterstory drft rato accordng to the usage functon of the structures was offered by consderng the nelastc behavor of the structural members and by usng the energy balance of the structures. Interstory drft ratos when the steel structure dslacements reach ot: Bu yazı - Yayın Kurulu na günü ulaşmıştır art 01 gününe kadar tartışmaya açıktır. * Dokuz Eylül Ünverstes, İnşaat ühendslğ Bölümü, İzmr - ** Dokuz Eylül Ünverstes, İnşaat ühendslğ Bölümü, İzmr - *** Dokuz Eylül Ünverstes, İnşaat ühendslğ Bölümü, İzmr -

2 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı the target dslacements were comared wth the ntal nterstory drft ratos and the results were nterreted. Keywords: Inelastc behavor, energy-based desgn, target dslacement, erformance based desgn. 1. GİRİŞ Yaılar derem yükler altında genellkle elastk ötes davranış göstermektedr. Özellkle derem yükler şletme yükü sınırını aşarak yaının yatay yük taşıma gücüne yaklaştıkça, taşıyıcı elemanlardak ç gerlmeler elastk sınırı aşmakta ve eleman yer değştrmeler büyük değerlere ulaşmaktadır. Bu nedenle, yaıların elastk ötes davranışlarında göçme mekanzmaları büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yaı sstemlernn dereme dayanıklı tasarımı; dayanım esaslı tasarım yöntemlernn yanında yer değştrme ve enerj esaslı analzlerle de gerçekleştrlmektedr. Dayanım esaslı tasarım yöntemnde taşıyıcı sstem elemanlarının taşıma gücü, yaıya etkyen dış kuvvetler altında oluşacak eleman ç kuvvet değerlernden büyük olacak şeklde tasarlanmaktadır. Yer değştrme esaslı tasarımda amaç, yaının derem yükler altında aşırı yatay yer değştrme yamasını ve taşıyıcı sstem elemanlarında aşırı şekl değştrmelern meydana gelmesn önlemektr. Enerj esaslı tasarımda se, yaının elastk ve elastk ötes davranışla tüketebleceğ enerjnn derem anında yaıya grecek olan derem enerjsnden büyük olması amaçlanmaktadır. Enerj esaslı tasarım le lgl lteratürde çeştl çalışmalar bulunmaktadır. Dereme dayanıklı yaı tasarımında enerj esaslı analz yöntemlernn kullanılması, lk defa Housner tarafından yaılan çalışmada [1] önerlmştr. Çalışmada belrl deremlern hız sektrumlarının genş br eryot aralığında sabt kalma eğlmnn olduğu gösterlmş ve çok serbestlk derecel sstemlere deremle brlkte gren enerj fade edlmştr. Yaı sstemlerne deremle brlkte gren enerj ve bunun dereme dayanıklı tasarım ve değerlendrmede kullanılması le lgl olarak da brçok çalışma yaılmıştır [,3,4]. Uang ve Bertero [] yaı sstemlerne gren derem enerjsn hesalamak çn yöntemler sunmuş ve tek serbestlk derecel sstemlerde enerj denge denklemn formülze etmştr. Akyama, çalışmasında [5] yaı sstemnn eşdeğer tek serbestlk derecel ssteme ndrgendğ varsayımını yaarak, yaının elastk davranışla tükettğ enerjy tanımlamıştır. Dereme dayanıklı yaı tasarımında enerjye dayalı br yöntem de Surahman ın çalışmasında [6] kullanılmıştır. Çalışmadak yöntemde derem enerj sektrumları, yaısal elemanlardak enerj dağılımları ve enerj deolama kaasteler üzernde durulmuştur. Leelatavwat tarafından yaılan çalışmada [7], öngörülen br göçme mekanzması üzernde enerj denge denklemlernn yazılması le yaı tasarımında kullanılablecek yen br tasarım yöntem ortaya konmuştur. Enerj esaslı olarak gelştrlmş yönteme görel kat ötelemes oranı kavramı da dahl edlerek, yöntem çelk çerçevelern tasarımında kullanılmıştır. Enerj denges kavramının çok serbestlk derecel sstemler çn gelştrlerek, derem etks altındak yaıların değerlendrlmesnde kullanımı Leelatavwat ve Goel n çalışmalarında [8,9,10] ele alınmıştır. Shen ve Akbaş ın çalışmalarında dereme dayanıklı yaı tasarımında enerj kavramı ncelenmş [11,1,13] ve çok katlı eğlme çerçevelernn enerj esaslı yaklaşımlarla erformansa dayalı tasarımı gerçekleştrlmştr. Lee ve Goel tarafından yaılmış olan çalışmada [14] se enerj kavramları kullanılarak yaı tasarımı 5778

3 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ gerçekleştrmş ve Leelatavwat ın çalışmasındak gb [7] yaılara etkyen taban kesme kuvvet enerj esaslı tasarım yöntem le elde edlmştr. Lteratürdek enerj esaslı çalışmaların büyük br kısmı çelk yaılar üzernedr. Km ve Cho nn çalışmalarında [15] merkez çaraz elemanlı çok katlı çelk çerçevelern enerj esaslı tasarımı yaılmış, sonuçlar zaman tanım alanında çözümler le doğrulanmıştır. Performansa dayalı tasarım, derem etksndek yaının göstereceğ davranışın yaıdan beklenen ölçütlerde olmasını sağlayan tasarımdır. Bu çalışma kasamındak enerj esaslı ve erformansa dayalı tasarımda, Leelatavwat tarafından gelştrlen yöntemn [7] Türk Derem Yönetmelğne göre düzenlemes yaılmıştır. Yaı erformansını belrleyecek krter olarak görel kat ötelemes oranı seçlmş ve yaı erformansına bağlı görel kat ötelemes oranları ATC-13 den [16] alınmıştır. Yaı tasarımı, yaının kullanım fonksyonuna uygun olarak öngörülen görel kat ötelemes oranına göre gerçekleştrlmştr. Öngörülen görel kat ötelemes oranına göre, yaıya etkyen taban kesme kuvvet hesalanmış ve yaı taşıyıcı sstem boyutlandırılmıştır. Tasarımda herhang br kattak tüm krşler aynı boyutta kabul edlmştr. Tasarımın tamamlanmasının ardından, yaıya doğrusal olmayan statk artımsal tme analz uygulanarak yaının kaaste eğrs elde edlmştr. 007 Türk Derem Yönetmelğnn [17] yednc bölümünde belrtlen yöntemnn kullanılmasıyla hesalanan hedef yer değştrme değerne kadar tlen yaının her katındak görel kat ötelemes oranları belrlenmştr. Elde edlen görel kat ötelemes oranları, enerj esaslı tasarımın başlangıcında öngörülen görel kat ötelemes oranlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.. ÇOK KATLI ÇELİK YAPILAR İÇİ TAILAA EERJİ ESASLI TASARI YÖTEİ Yen yaılacak yaıların tasarımı çn önerlmş olan enerj esaslı tasarım yöntemnde, yaıya deremle brlkte gren tolam enerjnn br kısmının yaının elastk davranışı le gerye kalan kısmının se yaının elastk ötes davranışı le tüketleceğ varsayılmaktadır. Housner, 1934 El Centro, 1940 El Centro, 1949 Olyma ve 195 Taft deremler gb dünyadak çeştl büyük deremlern tek hız sektrumlarını nceleyerek, genş br eryot aralığında sektrum eğrlernn sabt kalma eğlmnde olduğunu göstermştr [1]. Çalışma kasamındak enerj esaslı tasarım yöntemnde, çok serbestlk derecel yaı sstemlerne deremle brlkte gren enerj değern hesalamak çn Housner tarafından tanımlanmış olan [1]; 1 EI t SV (1) fades kullanılmıştır. Burada; tolam enerjy, sstemn tolam kütlesn, t E I çok serbestlk derecel ssteme derem sırasında gren S V elastk sektral hız değern göstermektedr. Housner n tanımlamış olduğu bu tolam enerj denklem, gerekl fadelern yerne konulmasıyla aşağıdak şeklde düzenleneblr: 5779

4 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı Wga T E I () 8 () nolu denklemde; W tolam yaı ağırlığını, g yer çekm vmesn, T yaının brnc doğal ttreşm eryodunu ve a elastk sektral vme katsayısını (boyutsuz vme) göstermektedr. a elastk sektral vme katsayısı değer değşk derem kayıtlarından oluşturulacak özel tasarım vme sektrumundan belrlenebleceğ gb, Türk Derem Yönetmelğnde [17] tanımlanan standart elastk vme sektrumundan da elde edleblr. Çalışma kasamındak tasarımda Türk Derem Yönetmelğ [17] esas alınmış ve elastk sektral vme katsayısı değer buna göre hesalanmıştır. Housner tarafından (1) nolu denklemdek gb fade edlmş olan tolam enerj değer, bu enerjnn sstemn elastk ve elastk ötes davranışıyla tüketldğnn varsayılması le şu şeklde yazılablmektedr: E I E E (3) e (3) denklemnde E e sstem tarafından tüketlen elastk enerj olu, elastk sınırı aşmayarak doğrusal-elastk davranış gösteren kestlerde deolandığı varsayılan enerjdr. E se sstemn lastk enerjs olu, bu enerjnn doğrusal olmayan davranışın hakm olduğu lastk mafsal noktalarında deolandığı varsayılmıştır. Sstemn elastk ve lastk enerjs, deal elastolastk davranışı temsl eden yatay kuvvet yer değştrme grafğ le Şekl 1 de gösterlmştr. Burada a akma durumuna karşılık gelen yer değştrme olu, m maksmum yer değştrmedr. Şekl 1. Elastk ve lastk enerjy tanımlayan yer değştrme-yatay kuvvet grafğ (deal elastolastk davranış) 5780

5 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ Akyama [], tüm yaı sstemnn tek serbestlk derecel ssteme ndrgenebleceğn varsayarak, elastk enerjy aşağıdak denklemle tanımlamıştır: E e 1 T V g W t t ( ) (4) Bu eştlkte V t yaıya etkyen tolam taban kesme kuvvetdr. Yaıya etkyen tolam enerjnn ve yaı tarafından tüketlen elastk enerjnn fade edlmesnn ardından, () nolu tolam enerj fadesnden (4) nolu elastk enerj fadesnn çıkarılmasıyla, E lastk enerjs şu şeklde elde edlr: E WT g [ a 8 Vt ( ) W ] (5) E lastk enerjsnn (5) nolu denklemden elde edlmesnn ardından, aynı lastk enerj klask ş-enerj bağıntısıyla elde edlmştr. Bu amaçla ele alınacak olan yaıda, derem etkler altında Şekl dek gb öngörülen br göçme mekanzmasının oluşacağı kabul edlmştr. Yaının göçme lmt anında tabandan tbaren kadar lastk dönme yaacağı varsayılmış ve bu durum çn lastk enerj denklem yenden yazılmıştır. (6). Şekl. İk katlı k açıklıklı br çerçevenn deal göçme mekanzması, krş uç lastk momentler ve zemn kat kolon tabanı uç lastk momentler 5781

6 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı Öngörülen göçme mekanzması çn, göçme lmt anında yaıda tüketlecek tolam lastk enerj aşağıdak denklem le hesalanablr. E ( n ) (6) b 1 j1 cj (6) nolu lastk enerj denklemnde b. kat krşlernn lastk moment, cj j. akstak zemn kat kolonunun taban lastk momentdr. tolam kat sayısı, n br kattak tolam krş sayısı ve zemn kattak tolam kolon sayısıdır. Şekl.de görülen,. katın lastk yer değştrmesdr. Tasarımda göz önüne alınacak olan deal göçme mekanzması Şekl de görülen mekanzma olu, lastk mafsalların krş uçlarında ve zemn kat kolonlarının alt uçlarında oluşacağı varsayılmaktadır. Sstemdek doğrusal olmayan şekl değştrmelern de, buradak lastk mafsallarda tolandığı ve dğer kestlern doğrusal-elastk davrandığı kabul edlmektedr. Plastk mafsallarda yaılan ç şn, sstemde yaılan dış şe eştlenmes le; n F h F h (7) b cj 1 j1 1 denklemne ulaşılır. Bu denklemde F kat sevyelerne etkyen derem kuvvet olu, Türk Derem Yönetmelğnde [17] Katlara Etkyen Eşdeğer Derem Yüklernn Belrlenmes kısmında verldğ gb hesalanmaktadır. F ( Vt F ) (8) j1 w h w j h j (8) nolu eştlkte se; F yaının. tee katına etkyen ek derem yüküdür. w ve. ve j. katların ağırlıkları olu, h ve w j ; h j. ve j. katların zemnden olan yükseklklerdr. F değer yne Türk Derem Yönetmelğ nde [17] verldğ gb hesalanmaktadır. F 0, 0075 (9) V t Burada bnanın temel üstünden tbaren tolam kat sayısıdır. 578

7 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ (7) nolu eştlğn, (6) nolu lastk enerj denklemnde yerne konulmasıyla E lastk enerj denklem yenden yazılablr. E ( F h F h ) (10) 1 (10) nolu denklem le elde edlen lastk enerj fadesnde, F kuvvet çn (8) nolu denklem, F kuvvet çn (9) nolu denklem yerne konulur ve bu lastk enerj, (5) nolu denklem le fade edlmş olan lastk enerj le eştlenerek gerekl düzenlemeler yaılırsa, V t enerj esaslı taban kesme kuvvet; V t W 4 a (11) şeklnde elde edlr [7,18,19]. Burada ; yaının göçme mekanzması, brnc doğal ttreşm eryodu, kat yükseklkler, kat aded ve kat ağırlıkları gb özellklerne bağlı olan boyutsuz arametredr. katsayısı aşağıdak eştlkte verldğ gb [19] hesalanmaktadır. d e f (1) katsayısının hesalanmasında kullanılan d, e ve f katsayıları denklem (13), (14) ve (15) de verlmştr [19]. d wh 8 1 ( ) (13) T g w h 1 wh 0,06 1 e ( ) (14) T g w h 1 0,06 h f (15) T g 5783

8 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı d, e ve f eştlklerndek yaının öngörülen lastk dönme değerdr. Öngörülen tolam hedef dönme değer T se, elastk akma dönmes değer y le lastk hedef dönmes nn tolamı olarak fade edlmektedr. (16). = T (16) y Bu çalışmada enerj esaslı tasarımda dolaylı olarak kullanılan y değer, lteratürdek kabulün [18] göz önünde bulundurulmasıyla %1 olarak alınmıştır. Lmt durumda görel kat ötelemes oranları tüm katlarda aynı olacaktır. Bu sebele, nn belrlenmesnde görel kat ötelemes oranları krter olarak kullanılablr. ATC-13 de görel kat ötelemes oranlarına bağlı olarak, yaıda oluşacak hasarı tanımlamak üzere Tablo 1 verlmştr [16]. T Tablo 1. Görel kat ötelemes oranlarına göre yaı erformans sevyeler [ATC-13 (1985)] Performans Sevyes Hasar Durumu Görel Kat Ötelemes Oranı (%) I Hasarsız <0. II Çok Haff Hasar 0.<<0.5 III Haff Hasar 0.5<<0.7 IV Orta Hasar 0.7<<1.5 V Ağır Hasar 1.5<<.5 VI Çok Ağır Hasar.5<<5 VII Göçme >5 Yaı tasarımında kullanılacak tolam dönme değer T, yaıda oluşması öngörülecek hasar sevyesne göre Tablo 1 yardımı le belrleneblr. 3. TAŞIYICI SİSTE ELEALARII BELİRLEESİ Yaıya etkyecek tasarım tolam taban kesme kuvvet hesalandıktan sonra kolon ve krş taşıyıcı sstem elemanları lastk tasarım esaslarına göre belrlenmektedr. Tasarımda, yaının göçme mekanzmasının Şekl dek gb olduğu ve lmt durumda lastk mafsalların krş uçlarında ve kolonların mesnetle brleşm bölgelernde oluşacağı kabul edlmektedr. Elemanlardak lastkleşen bölgeler Yığılı Plastste Yaklaşımı kullanılarak, lastk mafsallarla modellenmştr. Tasarım sırasında Türk Derem Yönetmelğnde belrtlen güçlü kolon - zayıf krş şartının sağlanı sağlanmadığı da ayrıca kontrol edlmektedr. 5784

9 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ Yaıda deal göçme mekanzmasının oluştuğu anda, lastk mafsallarda yaılan ç ş le dış şn eştlenmesyle elde edlen denklem (7) dek b değer, her br katın yanal rjtlğne ve o katın kesme kuvvet değerne bağlı olarak değşmektedr. Bu nedenle hesalarda. kat krşlernn lastk moment, tanımlanan br referans moment değernn bell br oranı olarak aşağıdak denklem le tarfleneblr. b (17) br b. kat krşlernn lastk moment, krş kesme dayanım faktörü Bu denklemde ve br krş referans lastk moment değerdr. Denklem (17) dek eştlk, denklem (7) de yerne konulursa; 1 F h F h 1 n (18) br j1 cj denklem elde edlr. Krş kesme dayanım faktörü genel olarak aşağıdak denklem le fade edleblr [7]. V ( ) b (19) V Bu fadede; V. kat kesme kuvvet ve V en üst kat kesme kuvvetdr. b nümerk faktör olu, Lee ve Goel tarafından [14] şu şeklde fade edlmştr: 0, b 0,5T (0) Bu eştlkte yer alan b nümerk faktörü çeştl araştırmacılar tarafından ncelenmştr. Bu çalışmada, b değer çn yaının brnc doğal ttreşm eryoduna (T ) bağlı olarak Lee ve Goel tarafından elde edlen (0) nolu fade kullanılmıştır. Denklem (19) le fade edlmş olan krş kesme dayanım faktörü Şekl 3 de şematk olarak gösterlmştr. Krş tasarımında kullanılmak üzere, her kattak faktörüne göre hesalanan b kat krş lastk momentler, değerler le brlkte kat sevyelerne yazılmıştır. Krş tasarımında, br referans lastk momentnn denklem (18) le ve krş kesme dayanım faktörünün denklem (19) le hesalanmasının ardından her br kat krş çn gerekl olan b lastk moment değerler bell olacaktır. (17). Elde edlen bu b lastk momentlerne göre kat krşler boyutlandırılır. 5785

10 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı Şekl 3. Beş katlı k açıklıklı br yaının her br katındak krş tasarımına at arametreler ve buna bağlı olarak kat krşlernn lastk momentler Krş tasarımının ardından, kolon tasarımı yaılmaktadır. Kolon dlerndek lastk mafsal moment ( cj ) zemn kat kolonlarında oluşacak kesme kuvvetne bağlı olarak çeştl yöntemlerle belrleneblr. Yaılan çalışmada, kolon dlernde oluşacak lastk moment değerlernn hesabında uto Yöntem kullanılmıştır. Krşlerde ekleşme etksnn dkkate alınmasından dolayı br dayanım artışı varsayımı yaılmakta ve krş uçlarındak lastk mafsal momentler olarak tanımlanan br dayanım artışı faktörüyle çarılmaktadır. Bu nedenle kolon tasarımında krş uçlarını mafsallaştıran b krş lastk moment yerne, b le hesalanan artırılmış eğlme moment kullanılmıştır. Çalışma kasamında krşlerdek dayanım artışı oranının %5 olduğu varsayılarak, alınmıştır. En üst kattak lastk mafsalların mekanzmanın davranışını etklememesnden dolayı se, çatı katı sevyesnde 1 alınmıştır. Sstem öngörülen göçme mekanzmasına ulaştığı anda, yükleme durumlarına bağlı olarak kolonların etksnde oldukları maksmum eğlme moment ve eksenel kuvvet değerler elde edlmştr. Bleşk eğlme etksndek kolon enkestlerne at akma yüzeyler kullanılarak [0] kolonların boyutlandırılması yaılmıştır. Tasarım yöntemnn uygulama adımları Şekl 4 dek akış dyagramında görülmektedr. 5786

11 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ Şekl 4. Öngörülen görel kat ötelemes oranına göre enerj esaslı çelk yaı tasarımı yöntemnn akış dyagramı 5787

12 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı 4. TASARI YÖTEİİ SAYISAL UYGULAASI Çalışmada açıklanan enerj esaslı tasarım yöntem kullanılarak, öngörülen farklı görel kat ötelemes oranları çn, 5 ve 8 katlı çerçevelern tasarımı yaılmıştır. Tasarımda, yaılarda ATC-13 e göre Orta Hasar, Ağır Hasar ve Çok Ağır Hasar durumlarını temsl etmek üzere (Tablo 1) lmt durumda %1.5, % ve %3.5 luk görel kat ötelemes oranları kullanılmıştır. Tasarım yöntemnn uygulamasında yaı malzemes olarak, akma dayanımı 4 k/cm ve Elastste odülü Pa olan Fe 37 sınıfı Çelk kullanılmıştır. Yaı taşıyıcı sstem Avrua orm Profller kullanılarak boyutlandırılmıştır. Krşler çn IPE, kolonlar çn HEB rofller kullanılmıştır. Yöntemn uygulaması çn düzenl, kütle ve rjtlklern dağılımının düzgün olduğu çerçeve sstemler seçlmştr. Tasarımın uygulandığı tüm yaılarda kat yükseklkler 3 er metre ve her br açıklık 6 şar metre dr. Her br açıklıkta 30 k/m lk düzgün yayılı yükün bulunduğu dkkate alınmış, taşıyıcı sstem elemanlarının ağırlıkları hmal edlmştr. Yaıların 1. derece derem bölgesnde olduğu ve üzernde bulundukları zemnn Z4 Yerel Zemn Sınıfında olduğu kabul edlmştr. Bnanın kullanım amacı veya türüne göre (Konutlar, şyerler, oteller, bna türü endüstr yaıları, vb.) Bna Önem Katsayısı I=1.0 olarak seçlmştr [17]. Tasarımda lk olarak yaılara etkyecek olan taban kesme kuvvet değerler belrlenmştr. ha durumda, 5 ve 8 katlı yaılar çn %1.5, % ve %3.5 luk T değerlerne göre hesalanan arametreler ve V t /W oranları Tablo, 3 ve 4 de verlmştr. Tasarım sonucu belrlenen krş ve kolon kest boyutları Şekl 5, 6 ve 7 de gösterlmştr. Kat Aded Tablo. İk katlı çerçevelern tasarımına at arametreler T (sn.) a y V t /W Kat Aded Tablo 3. Beş katlı çerçevelern tasarımına at arametreler T (sn.) a y V t /W Kat Aded Tablo 4. Sekz katlı çerçevelern tasarımına at arametreler T (sn.) a y V t /W

13 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ Şekl 5. İk katlı k açıklıklı çelk çerçevelern %1.5, % ve %3.5 görel kat ötelemes oranlarına göre enerj esaslı tasarımı Şekl 6. Beş katlı k açıklıklı çelk çerçevelern %1.5, % ve %3.5 görel kat ötelemes oranlarına göre enerj esaslı tasarımı 5789

14 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı Şekl 7. Sekz katlı k açıklıklı çelk çerçevelern %1.5, % ve %3.5 görel kat ötelemes oranlarına göre enerj esaslı tasarımı 5790

15 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ 5. EERJİ ESASLI TASARII DEĞERLEDİRİLESİ Bu bölümde, öncek bölümlerde açıklanan enerj esaslı yöntemle tasarlanan, 5 ve 8 katlı çelk çerçevelern öngörülen görel kat ötelemes oranlarını sağlayı sağlamadığı, doğrusal olmayan statk artımsal tme analzler le kontrol edlmştr. Analzlerde SAP 000 rogramı kullanılmıştır. Enerj esaslı hesa yöntemnn değerlendrmesnde kullanılan artımsal tme analzlernde knc mertebe etkler hmal edlmş ve kest moment - dönme lşkler deal elastolastk olarak tanımlanmıştır. %1.5, % ve %3.5 luk görel kat ötelemes oranlarına göre tasarlanmış olan, 5 ve 8 katlı çerçeveler çn yaılan doğrusal olmayan statk artımsal tme analzler sonucu elde edlen kaaste eğrlernn, ordnatı sektral vme ve ass sektral yer değştrme olan modal kaaste dyagramlarına dönüştürülmes le [1] elde edlen grafkler Şekl 8, 9 ve 10 da verlmştr. Ayrıca, 007 Türk Derem Yönetmelğ yednc bölümünde açıklanan yöntem le belrlenen derem yer değştrme taleler de aynı grafkler üzernde gösterlmştr. Enerj esaslı tasarım yöntemnde tasarım arametres olarak görel kat ötelemes oranları kullanıldığından, derem yer değştrme talebne ulaşıldığı anda çerçevelerde oluşan görel kat ötelemes oranları tasarımda öngörülen görel kat ötelemes oranları le karşılaştırılmıştır. Artımsal tme analzlernden elde edlen görel kat ötelemes oranları ve tasarımda hedeflenen görel kat ötelemes oranları Şekl 11, 1 ve 13 de verlmştr. Sonuçların ncelenmesnden, k katlı yaıda hedeflenen görel kat ötelemes oranlarının aşıldığı ancak 5 ve 8 katlı yaılarda aşılmadığı görülmektedr. Şekl 8. %1.5, % ve %3.5 görel kat ötelemes oranlarına göre tasarlanan k katlı k açıklıklı yaının modal kaaste grafkler 5791

16 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı Şekl 9. %1.5, % ve %3.5 görel kat ötelemes oranlarına göre tasarlanan beş katlı k açıklıklı yaının modal kaaste grafkler Şekl 10. %1.5, % ve %3.5 görel kat ötelemes oranlarına göre tasarlanan sekz katlı k açıklıklı yaının modal kaaste grafkler 579

17 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ Şekl 11. Enerj esaslı olarak tasarlanan k katlı çerçevelern görel kat ötelemes oranları Şekl 1. Enerj esaslı olarak tasarlanan beş katlı çerçevelern görel kat ötelemes oranları 5793

18 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı Şekl 13. Enerj esaslı olarak tasarlanan sekz katlı çerçevelern görel kat ötelemes oranları 6. SOUÇLAR Çalışma kasamında, yaıların öngörülen görel kat ötelemes oranına göre enerj esaslı tasarımı çn br hesa yöntem sunulmuştur. Yöntemn uygulanablrlğn araştırmak çn seçlen k, beş ve sekz katlı çelk çerçevelern önerlen hesa yöntem le tasarımı yaılmış ve artımsal tme analz yöntem le, öngörülen görel kat ötelemes oranlarının sağlanı sağlanmadığı kontrol edlmştr. Tasarım yöntem, büyük ölçüde kabullere dayanan teratf br yöntem olduğu çn uygun hesa algortmalarını çeren br blgsayar rogramının kullanılması gerekl olmuştur. Excel rogramı le her br terasyondak uzun şlemler hızlı br şeklde yaılarak, sonuçlara kısa sürede ulaşılmıştır. İlgl akış dyagramı Şekl 4 de mevcuttur. Tasarım yöntemnde yaıların elastk ötes davranışları dkkate alınmıştır. Yer değştrme ve kuvvet esaslı analz yöntemlernden farklı olarak, yaılardak enerj kavramının kullanılması le tasarım yaılmıştır. Enerj kavramı, göçme mekanzması ve görel kat ötelemes oranı kavramları le desteklenmş ve tasarım yöntem gelştrlmştr. Tasarımı yaılan çerçeveler çn elde edlen sonuçlar rdelendğnde, k katlı çerçevenn % ve %1,5 luk görel kat ötelemes oranına göre tasarımlarında hedeflenen görel kat ötelemes oranlarının her br kat sevyesnde aşıldığı görülmüştür. İk katlı çerçevenn sadece %3,5 luk görel kat ötelemes oranına göre tasarımında, artımsal tme analz sonucu elde edlen görel kat ötelemes oranları hedeflenen değern altında kalmıştır. Beş katlı 5794

19 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ çerçevenn tasarımında, öngörülen görel kat ötelemes oranlarının hçbr kat sevyesnde aşılmadığı ve artımsal tme analznden elde edlen görel kat ötelemes oranlarının tasarımda hedeflenen değerlere oldukça yakın olduğu görülmüştür. Sekz katlı çerçevede se, beş katlı çerçeveye benzer olarak tasarımda hedeflenen görel kat ötelemes oranları aşılmamış ve artımsal tme analz sonucu elde edlen görel kat ötelemes oranları öngörülen değerlern oldukça altında kalmıştır. Görel kat ötelemes oranı krterne göre gerçekleştrlen enerj esaslı tasarımlardan elde edlen sonuçlar rdelendğnde, yöntemn orta yükseklktek yaılar çn daha uygun sonuç verdğ görülmüştür. Yöntemn daha y sonuçlar vereblmes çn yaılması gereken bazı çalışmalar mevcuttur. Yöntemdek hesa rosedürü, brnc mod hakmyetndek yaılar çn gelştrlmştr. Yaının brnc mod şekl, doğrusal olarak yöntemde kullanılmıştır. Yaının mod şekln daha doğru olarak dkkate alacak yöntemler üzerne çalışılması gerekl olmaktadır. Tasarım yöntem yaılardak açıklık sayısı, ara mesafe ve yükseklk gb arametrelern de değerlendrlmes le gelştrleblr. Ayrıca çalışmada yaının elastk dönme değer %1 olarak kabul edlmştr. Bu kabulün yaı yükseklk ve özellklerne göre gelştrlmes, yöntemn daha gerçekç sonuçlar vermes açısından faydalı olacaktır. Semboller a : Elastk sektral vme katsayısı b d e E e : Krş kesme dayanım faktörü hesabında kullanılan nümerk faktör : katsayısının hesabında kullanılan ve çeştl yaı özellklerne bağlı olan sayı : katsayısının hesabında kullanılan ve çeştl yaı özellklerne bağlı olan sayı : Yaı sstem tarafından tüketlen elastk enerj E I E f F g h h : Çok serbestlk derecel ssteme derem sırasında gren tolam enerj : Doğrusal olmayan davranışın hakm olduğu lastk mafsal noktalarında deolandığı varsayılan tolam lastk enerj : katsayısının hesabında kullanılan ve çeştl yaı özellklerne bağlı olan sayı :. kat sevyesne etkyen derem kuvvet : Yerçekm vmes :. katın yükseklğ :. katın yükseklğ : Zemn kattak tolam kolon sayısı 5795

20 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı : Kolon lastk moment b :. kat krşlernn lastk moment br : Kat krşlernn referans lastk moment cj : j. akstak zemn kat kolonunun taban lastk moment t n s dt S V T V V t V w W a m : Çok serbestlk derecel sstemn tolam kütles : Br kattak tolam krş sayısı : Bnanın temel üstünden tbaren tolam kat sayısı : Kolon lastk eksenel kuvvet : Sektral hedef yer değştrme : Elastk sektral hız : Yaının brnc doğal ttreşm eryodu :. kat kesme kuvvet : Enerj esaslı tolam tasarım taban kesme kuvvet : En üst kat kesme kuvvet :. katın tolam ağırlığı : Yaının tolam ağırlığı : Enerj esaslı tasarım taban kesme kuvvet hesabında kullanılan boyutsuz arametre : Krş kesme dayanım faktörü : Akma yer değştrmes : aksmum yer değştrme : Plastk yer değştrme : ATC-13 de geçen görel kat ötelemes oranı 5796

21 Onur ERTER, Özgür BOZDAĞ, ustafa DÜZGÜ F : Yaının teesne etkyen ek derem yükü T y : Yaının öngörülen lastk dönme değer : Öngörülen tolam hedef dönme değer : Elastk akma dönmes : Pekleşme etksnden dolayı krşlerde dkkate alınan dayanım artışı faktörü Teşekkür Brnc yazar desteğ çn Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsüne teşekkür eder. Kaynaklar [1] Housner, G. W., Lmt Desgn of Structures to Resst Earthquakes, Proceedngs of the 1st World Conference on Earthquake Engneerng, Earthquake Engneerng Research Insttute, Oakland, Calforna, 5, 1-13, [] Uang, C.-., Bertero, V. V., Evaluaton of Sesmc Energy n Structures, Earthquake Engneerng and Structural Dynamcs, 19, 1, 77-90, [3] Khashaee, P., ohraz, B., Sadek, F., Lew, H. S. and Gross, J. L., Dstrbuton of Earthquake Inut Energy n Structures, atonal Insttute of Standards and Technology Interagency Reort, ISTIR 6903, Gathersburg, D, Unted States of Amerca, 003. [4] Aok, H. and Ikeda, K., Hysteress odel of Low-rse Steel-frame Buldng and Its Sesmc Performance, Steel Structures, 6, , 006. [5] Akyama, H., Earthquake-Resstant Lmt-State Desgn for Buldngs, Unversty of Tokyo Press, Tokyo, [6] Surahman, A., Earthquake-Resstant Structural Desgn Through Energy Demand and Caacty, Earthquake Engneerng and Structural Dynamcs, 36, , 007. [7] Leelatavwat, S., Drft and Yeld echansm Based Sesmc Desgn and Ugradng of Steel oment Frames, Ph.D. Thess, Unversty of chgan, [8] Leelatavwat, S., Saewon, W. and Goel, S. C., Alcaton of Energy Balance Concet n Sesmc Evaluaton of Structures, Journal of Structural Engneerng, 135,, , 009. [9] Goel, S. C., Lao, W-C. and Leelatavwat, S., An Energy Sectrum ethod for Sesmc Evaluaton of Structures, Conference on Imrovng the Sesmc Performance of Exstng Buldngs and Other Structures, Aled Technology Councl and the Structural Engneerng Insttute of ASCE, San Francsco, CA,

22 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı [10] Leelatavwat, S., Saewon, W. and Goel, S. C., An Energy Based ethod for Sesmc Evaluaton of Structures, 14th World Conference on Earthquake Engneerng: Innovaton Practce Safety, Bejng, Chna, 008. [11] Akbaş, B. and Shen, J., Energy Aroach n Performance-Based Sesmc Desgn of Steel oment Resstng Frames for Basc Safety Objectve, The Structural Desgn of Tall Buldngs, 10, , 001. [1] Akbaş, B., Energy-Based Earthquake Resstant Desgn of Steel oment Resstng Frames, Ph.D. Dssertaton, Graduate College of Illons Insttute of Technology, [13] Akbaş, B. ve Shen, J., Dereme Dayanıklı Yaı Tasarımı ve Enerj Kavramı, İO Teknk Derg, Yazı 19, , 003. [14] Lee, S-S. and Goel, S. C., Performance Based Desgn of Steel oment Frames Usng Target Drft and Yeld echansm, Research Reort, UCEE 01-17, The Unversty of chgan, Deartment of Cvl and Envronmental Engneerng, 001. [15] Km, J. and Cho, H., Energy-Based Sesmc Desgn of Structures wth Bucklng- Restraned Braces, Steel and Comoste Structures, 4, 6, , 004. [16] ATC-13, Earthquake Damage Evaluaton Data for Calforna, Aled Technology Councl, ATC-13 Reort, Redwood Cty, Calforna, [17] T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Derem Bölgelernde Yaılacak Bnalar Hakkında Yönetmelk, 6 art 007 gün ve 6454 sayılı resm gazete, Ankara. [18] Leelatavwat, S., Goel, S. C. and Stojadnovc, B., Energy-based Sesmc Desgn of Structures usng Yeld echansm and Target Drft, Journal of Structural Engneerng, 18, 8, , 00. [19] erter, O., Yaıların Enerj Esaslı Performans Analz, Yüksek Lsans Tez, Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, İzmr, 008. [0] Özer, E., Yaı Sstemlernn Lneer Olmayan Analz Ders otları, htt:// [1] Federal Emergency anagement Agency, FEA 440 Imrovement of onlnear Statc Sesmc Analyss Procedures, Washngton D.C.,

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes mühendslk dergs mühendslkdergs Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes Clt:,, 1, 67-78 3-9 Çelk çerçevelern enerjye dayalı tasarımında kat yatay yer değştrmelernn etks Onur

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem ühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye UZAY ÇERÇEVE SİSTEERİN STİK-PASTİK ANAİZİ İÇİN BİR YÖNTE Erdem Damcı, Turgay Çoşgun, Tuncer Çelk, Namık

Detaylı

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendslğ Konferansı, 16-20 Ekm 2007, İstanbul Sxth Natonal Conference on Earthquake Engneerng, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ

DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ . Türkye Deprem Mühendslğ ve Ssmoloj Konferansı 5-7 Eylül 0 MKÜ HATAY DİNAMİK ANALİZ PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÖZET: H. Çlsalar ve K. Aydın Yüksek Lsans Öğrencs, İnşaat

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN GEOMETRİ BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ ARTIMSAL VE PRATİK 2. MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Özer ZEYBEK

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu *

Çok Katlı Kompozit Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma ile Dinamik Sınırlayıcılı Optimizasyonu * İMO Teknk Derg, 2015 7077-7098, Yazı 434 Çok Katlı Kompozt Çelk Çerçevelern Genetk Algortma le Dnamk Sınırlayıcılı Optmzasyonu * Musa ARTAR* Ayşe DALOĞLU** ÖZ Yapı sstemlernn mnmum ağırlık olacak şeklde,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeks Kullanılarak Belrlenmes Latf ÖZTÜK * Murat ATAN ** Özet Daha çok byoloj blmnde türlern ayrışmasını belrlemek çn kullanılarak ön lana çıkan Shannon, Smson,

Detaylı

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri Çelk Bağ Krşler, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeler Afşn Sarıtaş Orta Doğu eknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Flp C. Flppou Kalfornya Ünverstes, Berkeley Kampüsü, İnşaat ve Çevre Mühendslğ

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ DEPREM YÖETMELİĞİE GÖRE YAPILARDAKİ A DÜZESİZLİK DURUMUU İCELEMESİ VE PERDE YERLEŞİMİİ DÜZESİZLİĞE ETKİSİ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ AABİLİM DALI ADAA,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI mzan.ogu.edu.tr T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Mühendslğ ölümü atı Meşelk 26480 ESKİŞEHİR 151418414-151438414 YAPI PROJESİ [E] DERSİ PROJE PLANI HAFTALIK PROJE

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

HİPERSTATİK SİSTEMLER

HİPERSTATİK SİSTEMLER HİPERSTATİK SİSTELER Tanım: Bütün kest zorlarını ve bunlara bağlı olarak şekl değştrmelern ve yer değştrmelern hesabı çn denge denklemlernn yeterl olmadığı sstemlere Hperstatk Sstemler denr. Hperstatk

Detaylı

DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ

DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 5, Sayı, DİNAMİK ABSORBERİN HARMONİK UYARIYA MARUZ BİR KİRİŞİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ Serhat GÖÇTÜRK * Osman KOPMAZ ** Özet: Dnamk absorberler

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

TİTREŞİM VERİLERİ KULLANILARAK DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ: SON GELİŞMELER VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

TİTREŞİM VERİLERİ KULLANILARAK DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ: SON GELİŞMELER VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR ÖZET: TİTREŞİM VERİLERİ KULLANILARAK DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ: SON GELİŞMELER VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR B. Gunes 1, O. Gunes ve H.İ. Andç 3 1 Yrd. Doçent, İnşaat Müh. Bölümü, Atılım Ünverstes, Ankara

Detaylı

Using Fracture Toughness (K IC ) of Determined by ASTM E-399 Standards on the Master Curve Concept

Using Fracture Toughness (K IC ) of Determined by ASTM E-399 Standards on the Master Curve Concept Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 6, No: 3, 29 (65-78) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 6, No: 3, 29 (65-78) TENOLOJİ ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:34-44 Özet Makale

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS Ffth E CHPTER MECHNICS OF MTERILS Ferdnand P. eer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Davd F. Mazurek Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech Unversty. Eksenel Yüklemede Toplam uzama-hperstatk problemler-termal

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc 009 Kasım FRENLER GENEL 40-4. Güven KUTAY 40-4-frenler-genel.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 4 enler... 4.3 4. en çeştler... 4.3 4.3 ende moment hesabı... 4.4 4.3.1 Kaba hesaplama... 4.4 4.3. Detaylı hesaplama...

Detaylı

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ

YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN ANALİZİ ARAŞ. GÖR. ÖZGÜR BOZDAĞ İş Adresi: D.E.Ü. Müh. Fak. İnş.Böl. Kaynaklar Yerleşkesi Tınaztepe-Buca / İZMİR İş Tel-Fax: 0 232 4531191-1073 Ev Adresi: Yeşillik

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER.

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER. MUKAVMT FORMÜLLR, TABLOLAR V ŞKĐLLR. 008/09 D Statk Denge Denklemler: + F 0 + F 0 M 0 ksenel Gerlme P σ A σ Normal gerlme P Kuvvet A Kest Alanı Ortalama Kama Gerlmes V τ ort., τ Kama Gerlmes A V kesme

Detaylı

HER İKİ DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN BEŞ KATLI ÇELİK BİNA 1.1 AMAÇ

HER İKİ DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN BEŞ KATLI ÇELİK BİNA 1.1 AMAÇ HER İKİ DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN BEŞ KATLI ÇELİK BİNA 1.1 AMAÇ Sap000 üç boyutlu görünüşü Şekl1.1.1 de, en kest Şekl 1.1. de ve normal kat planı Şekl

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Yalçın ŞAHİN

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE TÜRÜ YAPILARDA HASAR DÜZEYİ TAHMİN GÖSTERGELERİ. Engin YILMAZKUDAY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 enginyk@hotmail.com, kamuranoz@yahoo.

BETONARME ÇERÇEVE TÜRÜ YAPILARDA HASAR DÜZEYİ TAHMİN GÖSTERGELERİ. Engin YILMAZKUDAY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 enginyk@hotmail.com, kamuranoz@yahoo. BETONRME ÇERÇEVE TÜRÜ YPILRD HSR DÜZEYİ THMİN GÖSTERGELERİ Engn YILMZKUDY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 engnyk@hotmal.com, kamuranoz@yahoo.com ÖZ: Bu çalışmada herhang olaı br deprem önce mevcut yapıda oluşablecek

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı