Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini"

Transkript

1 Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini İsen, M. (1998). "Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları". Türkiye Günlüğü Dergisi, (49), 80-86, Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları ( ). Ankara: Kültür Bakanlığı Mordtmann, J. H. (1927). "Ewrenos". Persian Encyclopaedia of Islam, Tahran:. Eren, A. C. (1880). Tarih-i Askeri-i Osmani. İstanbul: Kırkambar Matbaası. Taneri, A. (1981). Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri (Kuruluş Devri). Ankara: Kültür Bakanlığı. Karaca, H. (1975). Voynuk Teşkilatı. Öz, T. (1941). "Selim III. Mustafa IV. ve Mahmut II. Zamanlarına Ait Birkaç Vesika". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (1), 20-29, İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ). İstanbul: Yapı Kredi Başar, F. (2006). "Mûsâ Çelebi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (31), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Kiel, M. (1972). "Yenice-i Vardar (Vardar Yenicesi-Gionnitsa) a Forgotten Turkish Cultural Centre of Macedonia of the 15th and 16th Century". Studia Byzantina et Neoellenica Neerlandica (I), Leiden:. Doukas, M. (2008). Tarih: Anadolu ve Rumeli İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Sabev, O. (2013). "Osmanlıların Balkanları Fethi ve İdaresinde Mihaloğulları Ailesi (XIV.-XIX. Yüzyıllar): Mülkler, Vakıflar, Hizmetler". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (33), , Turan, O. (1969). Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. İstanbul: İstanbul Matbaası. Pamuk, B. (2003). "XV-XVI. Yüzyılarda Trabzon Sancağı'nda Martoloslar". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (14), , Özcan, A. (2009). "Serhad Kulu". TDV İslâm Ansiklopedisi (36), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (2012). "Ulûfeciyan". TDV İslâm Ansiklopedisi (42), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Taşkıran, C. (1999). "Yükselme Döneminde Osmanlı Ordusu". Osmanlı Ansiklopedisi (6), Ankara: Yeni Türkiye Bey, F. A. ( (1858/1859)). Mecmua-i Münşeâtü's Selâtîn - I. İstanbul: Takvimhane-i Âmire. İlhan, S. (1999). Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi (Kutsal Ocak). İstanbul: Ötüken Neşriyat. Gazimihal, M. R. (1957). "İstanbul Muhasaralarında Mihaloğulları ve Fatih

2 Gazimihal, M. R. (1957). "İstanbul Muhasaralarında Mihaloğulları ve Fatih Devrine Ait Bir Vakıf Defterine Göre Harmankaya Malikanesi". Vakıflar Dergisi, (4), , Başar, F. (2003). "Malkoçoğulları". TDV İslâm Ansiklopedisi (27), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Genç, M. (2000). "Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri". Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ankara: Ötüken Bey, M. S. (1897). Gazi Mihal Bey ve Evlad ve Ahfadının Devlet-i Aliye'ye Hıdemat-ı Mesbukaları. İstanbul:. Nıcolle, D. (1995). The Janissaries. New York: Osprey Publishing. Gazimihal, M. R. (1958). "Gazi Mihal". Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, (113), , Aslan, S. (2004). "Yeniçeri Ve Kapıkulu Süvarilerinin İsyanlarına İlişkin Bir Analiz". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (1), , Gökbilgin, M. T. (1964). "Nizam-ı Cedid". İslam Ansiklopedisi (IX), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Alpagut, T. (1952). "Süvari Alayında Geri Hizmet ve İkmal İşleri". Süvari Mecmuası, ( ), 62-78, Hadidi, İ. (1268). Tevârih-i Âl-i Osman. İstanbul : İstanbul Üniversitesi Ktp.. İlbeyoğlu, H. (1999). "Rumeli Fatihleri: Akıncılar". Türk Kültür Dergisi, (14), 20-22, Eşref (1919). "Türk Ordusunun Eski Tarihlerinden Mohaç Seferi". Askeri Mecmua, 48 (78),, İnalcık, H. (2000). "Ahmedi's Gazaname on the Battle of Kosova". Kosovo, Paris:. Andreasyan, H. D., & İnciciyan, G. (1974). "Osmanlı Rumelisinin Tarihi ve Coğrafyası". Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (2-3), 11-88, Sevim, A., & Yücel, Y. (1990). Türkiye Tarihi (Osmanlı Dönemi) ( ). Ankara: T. T. K. Uzunçarşılı, İ. H. (1940). "Akıncı". İslam Ansiklopedisi (I), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Çelebi, K. (1286). Fezleke-i Katip Çelebi. İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası. Özcan, A. (1989). "Akıncı". TDV İslâm Ansiklopedisi (2), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Egemen, R., & İşgüven, H. (1987). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Birinci Kosova Meydan Muharebesi (15 Haziran 1389). Ankara: Genelkurmay Başkanlığı. Rıza, H. (1308). Sahra Topçu Efradı. İstanbul:. Özcan, A. (1996). "Gazi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (13), İstanbul: Diyanet Vakfı Uzunçarşılı, İ. H. (2000). Karesi Vilayeti Tarihçesi. Balıkesir: Zağros Akdağ, M. (1971). Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi. Ankara: Ankara

3 Akdağ, M. (1971). Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Zengin, S. (1976). "Osmanlılarda Kale Muhasaraları Usulü". Askeri Tarih Bülteni, (44), , İnalcık, H. (2003). "Mehmed I". TDV İslâm Ansiklopedisi (28), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Babınger, F. (2003). Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı. İstanbul: Oğlak El-erzurumî, H. B. (2003). Hulasa: Okçuluk ve Atçılık. İstanbul: Kitabevi Bilgin, S. (1919). "Mohaç Muharebesinde Türk Ordusunun Sevk ve İdaresi". Askeri Mecmua, 57 (115), , Kutay, C. (1961). Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi. İstanbul: Tanyeri Yay.. Eşref (1919). "Türk Ordusunun Eski Seferlerinden "Kosova Muharebesi"". Askeri Mecmua, 49 (79),, Ertaş, M. Y. (1999). "Osmanlı Devleti'nde Sefer Organizasyonu". Osmanlı Ansiklopedisi (6), Ankara: Yeni Türkiye Sümer, F. (1983). Türkler'de Atçılık ve Binicilik. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Baştav, Ş. (1973). 16. Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi Giriş ve Metin ( ). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Haydar, A. (1328). Kosova Meydan Muhaberesi. İstanbul:. Uzunçarşılı, İ. H. (1948). Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. Ankara:. Decei, A. (1953). "L'expedition de Mircea I contre les akıncı de Karinovasi (1393)". Revue des Etudes Roumaines, I (), , Kâni, K. (1936). "Evrenos Bey III". Kaynak Dergisi, 4 (38), 60-64, Aktepe, M. M. (1953). "XIV. ve XV. Asırlarda Rumelinin Türkler Tarafından İskanına Dair". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 10 (), , Uzunçarşılı, İ. H. (1980). "Alay". İslam Ansiklopedisi (I), İstanbul:. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). "Mehmed I". İslam Ansiklopedisi, VII (), , Goffman, D. (2004). Osmanlı Dünyası ve Avrupa Istanbul: Kitap Yayınevi. Ünüvar, V. (1940). "Süvarinin Tarihine Kısa Bir Bakış". Askeri Mecmua, (11), , Emecen, F. M. (2009). "Askerî Dönüşüm Çağında Evliya Çelebi ve Ateşli Silahlar". Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi, İstanbul: Yapı Kredi Babınger, F. (1998). "Turahan Bey". İslam Ansiklopedisi (XII/2), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Işıksal, T. (1956). "III. Selim'in Türk Topçuluğuna Dair Bir Hatt-ı Hümayun".

4 Işıksal, T. (1956). "III. Selim'in Türk Topçuluğuna Dair Bir Hatt-ı Hümayun". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 8 (11-12), , Turan, Ş. (1961). Kanuni'nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak'ası. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. İlgürel, M. (1988). "Yeniçeriler". İslam Ansiklopedisi, 13 (), , Cvetkova, B. (1972). Fontes Historiae Bulgaricae XVI: Fontes Turcici Historiae Bulgaricae. Sofia: Bulgarian Academy Of Sciences. Parmaksızoğlu, İ. (1977). "Turhan Bey". Türk Ansiklopedisi (XXXII), İstanbul:. Barkan, Ö. L. (1997). "Timar". İslam Ansiklopedisi (12), İstanbul:. Öztürk, N. (2007). Oruç Beğ Tarihi / (Osmanlı Tarihi ). Istanbul: Çamlıca Basın Yayın. Çalı, A. (2006). "Akıncı Beyi Evrenos Bey'e Ait Mülknâme". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (20), 59-79, Özcan, A. (1992). "Bölük". Diyanet İslam Ansiklopedisi (6), Ankara: Diyanet Vakfı Shaw, S. J. (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey - 1. New York: Cambridge University Press. Gelibolulu Mustafa Âlî (1992). Kitabü't-Tarih-i Künhü'l Ahbar. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Dursun, H. (1999). "Osmanlı Rumelisi'nin Kültür Coğrafyasına Bir Bakış". Osmanlı 9, Ankara: Yeni Türkiye Lewis, B. (2008). Modern Türkiye'nin Doğuşu. Ankara: Arkadaş Kayapınar, A. (2013). "Voynuk". TDV İslâm Ansiklopedisi (43), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Mithat Efendi, A. (1294). Üss-i İnkılâb. İstanbul: Takvîmhâne-i Âmire Matbaası. Uzunçarşılı, İ. H. (1964). "Evrenos". İslam Ansiklopedisi (IV), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Afyoncu, E. (2014). Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI.-XVIII. Yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu Pala, A. (2007). "Rumeli'de Bir Akıncı Ailesi: Gümlüoğulları ve Vakıfları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (43), , Arslan, H. Ç. (1995). Erken Osmanlı Dönemi ( )'nde Akıncı Beyleri ve Banilikleri. İnalcık, H. (1986). "Yürüks, Their Origins, Expansion and Economic Role". Oriental Carpet and Textile Studies, London:. Chase, K. (2008). 1700'e Kadar Ateşli Silahlar Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür İlgürel, M. (1999). "Osmanlı Devleti'nde Ateşli Silahlar". Osmanlı Ansiklopedisi (6), Ankara: Yeni Türkiye Kafesoğlu, İ. (1997). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Ötüken

5 Zengin, S. (1976). "Osmanlı Ordusunda Başarıya Etki Eden Faktörler". Askeri Tarih Bülteni, (45), , Sasmazer, L. M. (2000). "Policing Bread Price and Production in Ottoman İstanbul, ". Turkish Studies Association Bulletin, (26), 21-40, Özden, G. (1976). "Osmanlı İmparatorluğu Silahlı Kuvvetlerinde Kullanılan Ateşsiz Silahlar". Askeri Tarih Bülteni, 11 (21), 43-51, (1994). 3 Numaralı Mühimme Defteri. İstanbul:. Kraelitz, F. V. (1914). "İlk Osmanlı Padişahlarının İhdas Etmiş Oldukları Bazı Beratlar". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 5 (28), , Tanyer, H. (1976). "Osmanlı Devleti'nde XVIII.Yüzyıla Kadar Kara Kuvvetleri Teşkilatı". Askeri Tarih Bülteni, 11 (21), 35-42, Kütükoğlu, M. S. (1992). "Baruthane-i Amire". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (5), İstanbul: Diyanet Vakfı Olesnicki, A. A. (1933) Senelerinde Türklerle Hırvatlar Arasında Cereyan Eden Harpler. Zagrep:. Gökbilgin, M. T. (1960). "Mihal-Oğulları (Mihal Bey, Köse Mihal ve Gazi Mihal Oğulları)". İslam Ansiklopedisi (8), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Uzunçarşılı, İ. H. (1982). "Deli". Encyclopedia of Islam, Second Edition (II), Leiden:. Özcan, A. (2007). "Osmanlılar (Medeniyet Tarihi/Askeri Teşkilat)". TDV İslâm Ansiklopedisi (33), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Başar, F. (1992). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Hizmeti Görülen Akıncı Aileleri (III): Turahanoğulları". Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (65), 47-50, Kurtcebe (1919). "Eski Türklerde Harp Sanatı". Askeri Mecmua, 50 (88), , (1962). Historians of the Middle East. London: Oxford University Press. Özcan, A. (1995). "Esame". Diyanet İslam Ansiklopedisi (11), Ankara: Diyanet Vakfı Turan, Ş. (2009). "Silâhdar". TDV İslâm Ansiklopedisi (37), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Davıson, R. H. (2005). Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform, İstanbul: Agora Kitaplığı. Sakin, O. (2011). Yeniçeri Ocağı Tarihi ve Yasaları. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. Aydüz, S. (2004). "Osmanlı Askeri Teknoloji Tarihi:Ateşli Silahlar". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), , Mutlu, Ş. (1994). Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ve II. Mahmud'un Edirne Seyahati, Mehmet Daniş Bey ve Eserleri. İstanbul:. Dukas (1956). Bizans Tarihi. İstanbul: İstanbul Fethi Derneği

6 Heywood, C. J. ( ). "Some Turkish Archival Sources for the History of Menzilhane Network in Rumeli During The Eighteenth Century (Notes and Documents on the Ottoman Ulak)". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi,İdari Bilimler-Sosyal Bilimler, IV-V (), 39-55, Özcan, A. (1995). "Eşkinci Ocağı". Diyanet İslam Ansiklopedisi (11), 471. Ankara: Diyanet Vakfı Pakalın, M. Z. (1925). "Köse Mihal ve Mihal Gazi Aynı Adam mıdır". Türk Tarih Encümeni Mecmuası, 15 (11), , Imber, C. (1969). "Musa Celebi". Encyclopedia of Islam, Second Edition (VII), Leiden:. Kütükoğlu, M. S. (1994). Osmanlı Belgelerinin Dili:Diplomatik. İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfı İstek, H. (2005). "Osmanlı Akıncıları". Sızıntı, 27 (318),, Kiel, M. (1983). "The Oldest Monuments of Ottoman-Turkish Architecture in the Balkans: The Imaret and the Mosque of Ghazi Evrenos Bey in Gümülcine (Komotini) and the Evrenos Bey Khan in the Village of Ilıca/Loutra in Greek Thrace ( )". Sanat Tarihi Yıllığı, (12), , Sümer, F. (1991). "Osman Gazi'nin Silah Arkadaşlarından Mihal Gazi.". Türk Dünyası Tarih Dergisi, V (50), 3-8, Öztuna, Y. (1973). "Türk Akıncıları ve Akıncı Ocağı'nın Sönmesi". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (5), 13-16, Aydüz, S. (1999). "Osmanlı Devleti'nde Ateşli Silah Sanayii ve Top Döküm Teknolojisi( )". Osmanlı 6, Ankara: Yeni Türkiye (2009). İstanbul'un Fethinin Bizanslı Son Tanığı Yorgios Sfrancis'in Anıları (Chronicon Minus). İstanbul: Kitabevi Sabev, O. (2002). "The Legend of Köse Mihal". Turcica, (34), , Salim, N. (1919). "Otlukbeli (1473)". Askeri Mecmua, 50 (88),, Uzunçarşılı, İ. H. (1957). "Osmanlı Tarihinin İlk Devrelerine Aid Bazı Yanlışlıkların Tashihi". Belleten, XXI (81), , Charanis, P. ( ). "The Strife Among The Palaelogoi And The Ottoman Turks, ". Byzantion (Byzantine), XVI (1-2), , Birinci, İ. (1970). "Avrupa'yı Titreten Türkler: Akıncılar". Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 18 (205), 4-5, Nıcolle, D. (Ekim 2014). Osmanlı Orduları İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Genç, M. (2000). "Osmanlı Esnafı ve Devlet". Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ankara: Ötüken Evliya Çelebi B. Derviş Muhammed Zıllî (1314). Seyahatname. İstanbul:. İnalcık, H. (2010). "Osmanlı Fetih Yöntemleri". Osmanlılar, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, İstanbul: Timaş. Imber, C. (2002). The Ottoman Empire, New York: Palgrave. Imber, C. (1990). The Ottoman Empire İstanbul:.

7 Imber, C. (1990). The Ottoman Empire İstanbul:. Şimşirgil, A. (2002). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler". Türkler Ansiklopedisi (9), Ankara: Yeni Türkiye Shaw, S. J. (1965). "The Established Ottoman Army Corps under Sultan Selim III., ". Der Islam, (40), , Delilbaşı, M. (1987). "Selanik ve Yanya'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması". Belleten, LI (199), , Arat, R. R. (1939). "Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, VI (), , İnalcık, H. (1998). Essays in Ottoman History. İstanbul: Eren Yayıncılık. Yaprak, T. (1988). "Türk İslam Tarihinde ve Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Mihal Gazi Gerçeği". I. Osmanlı Sempozyumu, Söğüt:. Bowen, H. (1964). "Başıbozuk". Urdû Dâ'ire-i Ma'ârlf-i İslâmİyye (III), 938. Pencap:. İpşirli, M. (1999). "Osmanlı Tarih Yazıcılığı". Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Efendi, S. M. (1297 ( )). Tarih-i Solakzade. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası. Afyoncu, E. (2007). "Yeniçeri ve Sipahi İsyanları". Popüler Tarih, 7 (78), 34-39, Kosteneçkı, K. (2009). Stefan Lazareviç - Yıldırımın Bayezid'in Emrinde Bir Sırp Despotu. İstanbul: Kitap Doğru, H. (1990). 15 ve 16 Yüzyıda Sultanönü Sancağı'nda Yaya ve Müsellem Teşkilatı.. Malcolm, N. (1999). Kosova Balkanları Anlamak İçin. İstanbul:. İnalcık, H. (2012). Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları. İstanbul: İsam Sertoğlu, M. (1992). Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi. İstanbul:. Ortaylı, İ. (2006). Osmanlıda Barış. İstanbul: Ufuk (2002). Kanuni ve Çağı: Yeniçağda Osmanlı Dünyası. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Cezar, M. (1965). Osmanlı Tarihinde Levendler. İstanbul: İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Oflaz, M. (1976). "Niğde Sancağı'nın XVI. Yüzyıldaki Askeri İdarecileri". Askeri Tarih Bülteni, XVIII (34), , Yücel, Y. (1964). "Ruhi Tarihi-Oxford Nüshası-Değerlendirme, Metnin Yeni Harflere Çevirisi". Belgeler, XIV (18), , Mihailovic, K. (1975). Memoirs of a Janissary. Mishingan: Ann Arbor. Şimşirgil, A. (1999). "Osmanlıyı Yükselten Zaferler". Osmanlı Ansiklopedisi, Ankara: Yeni Türkiye İnalcık, H. (2004). Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul: Eren Yayıncılık. Turhal, A. (2011). Deliler: Osmanlı'nın Muhteşem Süvarileri. İstanbul: Doğan

8 Turhal, A. (2011). Deliler: Osmanlı'nın Muhteşem Süvarileri. İstanbul: Doğan Kitap. Beşirli, M. (2003). "Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılmasından Sonra Tokat ve Çevresinde Güvenlik Sorunu". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XVIII-I), 15-43, Özcan, A. (1984). "Hassa Ordusunun Temeli: Muallem Bostaniyan-ı Hassa Ocağı Kuruluşu ve Teşkilatı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (34), , Özcan, A. (1994). "Deli". Diyanet İslam Ansiklopedisi (9), Ankara: Diyanet Vakfı Imber, C. (2007). Varna Savaşı. İstanbul: Kitap Yayınevi. Agoston, G. (2013). Osmanlı'da Savaş ve Serhad. İstanbul: Timaş Barkan, Ö. L. (1957). "Essai sur les donnees statistiques des registres de recensement dans I'empire Ottoman aux XV et XVIe siecles". Journal of the Economic and Social History of the Orient, (1), 9-36, Lafont, R. (1976). "Yeniçeriler İmparatorluğu". Askeri Tarih Bülteni, 13 (24), 1-11, Sakarya, İ. (1961). "Yeniçeri ve Sipahi İsyanlarında Gerici Akımların Rolü". Silahlı Kuvvetler Dergisi, 106 (308), 74-89, Çoruhlu, T. (1993). Osmanlı Tüfek, Tabanca ve Teçhizatları Askeri Müzeden Örneklerle. Ankara: T.C. Genel Kurmay Başkanlığı. Fınkel, C. F. (2007). Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı: Osmanlı İmparatorluğu'nun Öyküsü İstanbul: Timaş Grant, J. (2002). "The Sword of the Sultan: Ottoman Arms Imports ". The Journal of Military History, (),, Özcan, A. (1991). "Asakir-i Mansure-i Muhammediye". Diyanet İslam Ansiklopedisi (3), Ankara: Diyanet Vakfı Emecen, F. M. (2009). "Selim I". TDV İslâm Ansiklopedisi (36), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Pakalın, M. Z. (1918). "Akınlar ve Akıncılar". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 8 (47), , Majer, H. G. (1981). "17. Yüzyılın Sonlarında Avusturya ve Osmanlı Ordularının Seferlerdeki Lojistik Sorunları". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (2), , İsen, M. (1997). Ötelerden Bir Ses. Ankara:. Trifonov, Y. (1941). "Tarih ve Rivayetlerde Mihal Beyoğulları (I)". Ülkü, XV (95), , Kunt, İ. M., Yurdaydın, H. G., & Ödekan, A. (1988). Türkiye Tarihi. İstanbul: Cem Arslan, H. Ç. (2002). "Erken Osmanlı'nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerinin Stratejik Önemi". Türkler Ansiklopedisi (9), Ankara: Yeni Türkiye Uzunçarşılı, İ. H. (1959). "Deli". İslam Ansiklopedisi (III), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

9 Karpat, K. H. (2000). Osmanlı ve Dünya Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri. İstanbul: Ufuk Kitapları. Hoca Sadeddin Efendi (H M ). Tacü't-Tevarih. İstanbul:. Ucuzsatar, N. U. (1986). Tarih Boyunca Türk Harp Sanatı, Taktik ve Stratejisi. Ankara: Genelkurmay Basımevi. (1959). Mufassal Osmanlı Tarihi. İstanbul: Tan Matbaası. Yıldız, G. (2009). Neferin Adı Yok, Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti'nde Siyaset, Ordu ve Toplum ( ). İstanbul: Kitabevi Trifonov, Y. (1941). "Tarih ve Rivayetlerde Mihal Beyoğulları (II)". Ülkü, XVI (96), , Darko, E. (1922). Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes. Budapestini:. Muhtar, A. (1315). Devr-i Hazırda Osmanlı Topçuları. İstanbul:. Mutaftchıeva, V. (1992). "The Farms on the Lands of the Gazi Evrenos Beg's Vakf at the Beginning Our Century". Bulletin of the National Archives, (63), 51-67, Zıroyevıç, O. (1971). "The Sancakbeyi of Smederevo Ali Beğ Mihaloğlu". Symposium for the History of Serbia, Serbia:. Beldıceanu, N. ( ). "La region de Timok-Morava dans les Documents de Mehmed II et de Selim I". Revue des Etudes Roumaines, (3-4), , Petrosyan, İ. (1987). Mebde-i Kanun-i Yeniçeri Ocağı Tarihi. Moskova:. Çaka, C. (1919). "Türklerin Rumeliye Geçişleri Hakkında Tarihi Bir Tetkik". Askeri Mecmua, 60 (124), 58-66, Özcan, A. (1996). "Gönüllü". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (14), İstanbul: Diyanet Vakfı Kâni, K. (1936). "Evrenos Bey I". Kaynak Dergisi, 3 (36), , Erman, A. N. (1966). Mohaç Akıncıları. İstanbul: Renk Yayınevi. Leunclavıus, I. (1591). Historiae musulmanae Turcorum. Francofurti:. İnalcık, H. (1972). "Mehmed II". İslam Ansiklopedisi, VII (), , Shaw, S. J. (1965). "The Origins of Ottoman Military Reform: The Nizam-I Cedid Army of Sultan Selim III". Journal of Modern History, 37 (3), , Sevim, A., & Yücel, Y. (1989). Türkiye Tarihi. Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Bal, R. (2013). Türk Süvari Tarihi. Ankara: Savaş Yayınevi. İnalcık, H. (1987). "Murad II". İslam Ansiklopedisi, VIII (VIII), İstanbul:. Özcan, A. (1993). "Cerehor". Diyanet İslam Ansiklopedisi (7), 393. Ankara: Diyanet Vakfı İnalcık, H. (1992). "Bayezid I"., Diyanet İslam Ansiklopedisi (5) Ankara: Diyanet Vakfı

10 Parmaksızoğlu, İ. (1968). "Evrenos Oğulları". Türk Ansiklopedisi (XVI), İstanbul:. Yücel, Y. (1988). Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar Kitab-ı Müstetab-Kitab-ı Müslimin ve Menafi'l-Mü'minin-Hırzü'l-Mülük. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Emecen, F. M. (2010). "Süleyman I". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (38), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Parry, V. J. (2005). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Kullanılan Harp Malzemesinin Kaynakları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, ( ), 63-67, Özcan, A. (1993). "Çorbacı". Diyanet İslam Ansiklopedisi (8), Ankara: Diyanet Vakfı Uyar, M., & Erickson, E. J. (2014). Osmanlı Askeri Tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür Altınay, A. R. (1933). Türk Akıncıları. İstanbul: Halit Kitabevi. Gökbilgin, M. T. (1957). Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fatihan. İstanbul: Osman Yalc ın Matbaası. Biren, V. (1910). Piyâde Süvâri Bölüğünün Muhârebe Endâhtında Tâ'lîm ve Terbiyyesi. İstanbul: Otukayil. Gökbilgin, M. T. (1988). "Sekban". İslam Ansiklopedisi (X), İstanbul:. Ayverdi, E. H. (1973). Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri( ). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Kıprovska, M. (2004). The Military Organzation of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. Emecen, F. M. (2001). "Osmanlı Hanedanı'na Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülâhazalar". İslam Araştırmaları Dergisi, (6), 63-76, Andreasyan, H. D., & İnciciyan, P. (1976). "Osmanlı Rumelisinin Tarihi ve Coğrafyası". Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (4-5), s , Black, J. (2002). Warfare in the Eighteenth Century. Londra: Cassell. İnalcık, H. (1993). "Türkler ve Balkanlar". Balkanlar Semineri, İstanbul: Ortadoğu Ve Balkan İncelemeleri Vakfı İnbaşı, M. (2002). "Balkanlar'da Osmanlı Hakimiyeti ve İskân Siyaseti". TÜRKLER, : YENİ TÜRKİYE YEYINLARI. Gökçek, Y. (1950). Akıncılar Gazi Mihaloğulları. Murphey, R. (1979). The Functioning of the Ottoman Army Under Murad IV ( / ): Key to the Understanding of the Relationship Between Center and Periphery in Seventeenth-Century Turkey. Tolasa, H. (1986). Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa : Bir Osmanlı Türk Sipahisinin Hayatı ve Esirlik Hatıraları. KONYA: Selçuk Üniversitesi Yayınları;. Peçevi İbrahim Efendi (1283/1866). Tarih-i Peçevi - II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. Malkoç, S. (1967). Malkoçoğulları Şeceresi. Ankara:.

11 İlgürel, M. (1979). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Ateşli Silahların Yayılışı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (32), , (2012). Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Kılıç, A. (2011). "Bizans ve Osmanlı Kaynaklarında Gâzi Evrenos Bey'in İmajı Hakkında Bir İnceleme". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30 (49), , Williams, A. (1997). "Ottoman Military Technology: The Metallurgy of Turkish Armour". War and Society in the Eastern Mediterranean, 7th-15th Centuries, Leiden: E. J. Brill. Karal, E. Z. (1941). "Selim III. Devrinde Osmanlı Bahriyesi Hakkında Vesikalar". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (3), , Kodaman, B. (1979). "Hamidiye Hafif Süvari Alayları (II. Abdülhamid ve Doğu Anadolu Aşiretleri)". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (32), , Gökbilgin, M. T. (1988). "Sipahi". İslam Ansiklopedisi (X), İstanbul:. Babınger, F. (1978). Mehmed the Conqueror and His Time. USA: Princeton. Papoulia, B. D. (1963). Ursprung und Wesen der "Knabenlese" im Osmanischen Reich. München: Oldenbourg. Sahillioğlu, H. (1993). "Askeri". TDV İslâm Ansiklopedisi (3), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Doğru, H. (2002). "Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Fetih ve İskan Siyaseti". TÜRKLER, : YENİ TÜRKİYE YEYINLARI. İlkin, R. (1919). "Girit Seferi". Askeri Mecmua, 59 (123), , Kayapınar, L. (2005). "Teselya Bölgesinin Fatihi Turahan Bey Ailesi ve XV.-XVI. Yüzyıllardaki Hayır Kurumları". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), , Özcan, A. (1991). "Bab-ı Seraskeri". Diyanet İslam Ansiklopedisi (4), 364. Ankara: Diyanet Vakfı Emecen, F. M. (1989). XVI. Asırda Manisa Kazası. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Nutku, E. (). "Osmanlı Donanması nın Akıncı Kolları". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (10), 43-47, Cezzar, M. (). "Yeniçeri İsyanları". Resimli Tarih Mecmuası, III (31), , Vehbı, H. (1301). "Evrenoszade Ali Beğ". Meşâhir-i İslâm (III), İstanbul:. İşgüven, H. (1986). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi: Otlukbeli Meydan Muharebesi (11 Ağustos 1473). Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı İnalcık, H. (1989). "The Ottoman Turks and Crusade, ". A History of the Crusades (VI), Madison: The University Of Wisconsin Press.

12 Kafadar, C. (1996). "Gazâ". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (13), İstanbul: Diyanet Vakfı İnalcık, H. (2009). "Osmanlı Sultanı Orhan ( ) Avrupa'da Yerleşme". Belleten, LXXIII (266), , Malkoç, N. (1936). "Akınlar, Akıncılar ve Büyük Akınlar". Süvari Mecmuası, (97), 68-89, İnalcık, H. (2006). "Murad I". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 31 (), , Yaman, T. M. (1944). "Osmanlı İmparatorluğu Teşkilatında Mütesellimlik Müessesesine Dair". Türk Hukuk Tarihi Dergisi, (1), , Giese, F. (1925). Die altosmanischen anonymen Chroniken. Leipzig:. Urquhart, D. (1868). The Military Strength of Turkey. Londra:. Lowry, H. W. (2008). Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi Kuzey Yunanistan'ın Fetih, Yerleşme ve Altyapısal Gelişimi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Oslekov, L. N. (1934). Bulgar Çarı Mitso-Gazi Köse Mihal Beğ. Sofya:. Hanhan, Z. (1967). "Murad Hüdâvendigâr'ın Gazi Evrenos Bey'e Hak ve Adalet Öğütü". Tarih Konuşuyor, (7/37), , Doğru, H. (1990). Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaya - Müsellem - Taycı Teşkilatı. (XV. ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağı).. İstanbul: Eren Yayıncılık;. Yıldız, G. (2008 ). Osmanlı kara ordusunda yeniden yapılanma ve sosyo-politik etkileri ( ). Zıroyevıç, O. (1973). "Der Sandschakbey Von Medervo Ali Bey Mihaloğlu". VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, Eylül 1970), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Aysan, E., & Orhon, N. (1979). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı-İran Savaşı, Çaldıran Meydan Muharebesi (1514). Ankara: Genelkurmay Basımevi. Uzunçarşılı, İ. H. (1968). "Başıbozuk". İslam Ansiklopedisi (II), 328. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Ziya (1919). "Girit Seferi (Mart Eylül 1665)". Askeri Mecmua, 51 (90),, Ercan, H. Y. (1983). "Osmanlı Askeri Kuruluşlarından Voynuk Örgütü". Birinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri, Ankara: ATASE. İnalcık, H. (2003). "Mehmed II". TDV İslâm Ansiklopedisi (28), İstanbul:. Barkan, Ö. L. (1952). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 13 (1-4), , Koçi Bey (1303). Koçi Bey Risalesi. İstanbul:. Özcan, A. (1991). "Çeribaşılık Müessesesi". Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (1), ,

13 Akgündüz, A. (1994). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, VII. Kitap: Kanuni Sultan Süleyman Devri Kanunnameleri, II. Kısım: Eyalet Kanunnameleri (III). İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Uzunçarşılı, İ. H. (1978). "Alay". Türk Ansiklopedisi (II), 8-9. İstanbul:. Nicol, D. M. (1999). Bizans'ın Son Yüzyılları ( ). İstanbul: Tarih Vakfı Kiel, M. (1995). "Plewna". Encyclopedia of Islam, Second Edition (VIII), Leiden:. Brockelmann, C. (2002). İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnalcık, H. (1954). Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Başar, F. (2005). "Mihaloğulları". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (30), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Agoston, G. (2011). "Military Transformation in the Ottoman Empire and Russia, ". Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 2 (12),, Arıç, M. H. (2010). 17. Asırın İkinci Yarısında Osmanlı Savaş Tekniği ve Timarlı Sipahiler. Işıksal, T. (). "Fatih'in Ordusunda Top ve Topçuluk". Resimli Tarih Mecmuası, 4 (41), , Erdoğan Özünlü, E. (2011). Ayntâb Sipahileri: Bir Osmanlı Sancağında Timarlı Sipahi Olmak ( ). Ankara: Berikan Yayınevi. Beydilli, K. (2013). "Yeniçeri". TDV İslâm Ansiklopedisi (43), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Marsilli, G. (1934). Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti. Ankara: Büyük Erkanı Harbiye Matbaası. Özcan, A. (1993). "Cülus". Diyanet İslam Ansiklopedisi (8), Ankara: Diyanet Vakfı Emecen, F. M. (2008). Eskiçağ'dan Modern Çağ'a Ordular. İstanbul: Kitabevi Kunt, İ. M. (1978). Sancaktan Eyalete, Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ortaylı, İ. (2004). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: İletişim Shaw, E. K., & Shaw, S. J. (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey - 2. Cambridge: Cambridge University Press. Kazıcı, Z. (1989). "Alay". TDV İslâm Ansiklopedisi (2), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Eltis, D. (1998). The Military Revolution in Sixteenth Century Europe. London: Tauris.

14 Lybyer, A. H. (1987). Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı İmpartorluğu'nun Yönetimi. İstanbul: Süreç Malkoç, N. (1935). "Süvari Akınları". Süvari Mecmuası, (95), 65-76, Özcan, A. (2009). "Serdengeçti". TDV İslâm Ansiklopedisi (36), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Gökbilgin, M. T. (1967). "Süleyman I (Kanuni)". İslam Ansiklopedisi (XI), 99b-155b. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Koçu, R. E. (2004). Yeniçeriler. İstanbul: Doğan Kitap. Uzunçarşılı, İ. H. (1994). Osmanlı Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Babınger, F. (1989). "Mikhal-oghlu". Encyclopedia of Islam, Second Edition (VII), Leiden:. Beydilli, K., & Şahin, İ. (2001). Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîde Dâir Eseri. Ankara: TTK Başaran, B. (2006). Remaking the Gate of Felicity: Policing, Social Control, and Migration in Istanbul at the End of The Eighteenth Century Uzunçarşılı, İ. H. (1956). "Nizam-ı Cedid Ricalinden Valide Sultan Kethüdası Meşhur Yusuf Ağa ve Kethüdazade Arif Efendi". Belleten, XX (79), , Emecen, F. M. (2012). "Uç Beyi". TDV İslâm Ansiklopedisi (42), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (1996). "Gureba Bölükleri". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (14), İstanbul: Diyanet Vakfı Kantar, C. (1971). "Akıncılar". Diyanet İlmi Dergi, X ( ), , Anhegger, R. (1925). "Martoloslar Hakkında". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 7-8 (1), , Çelik, B. (2002). Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Kentli Esnafın Getirdiği Çözümler: Orducu Esnafı. Egemen, R., Güvenç, L., & Bozkurt, R. (1977). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Fatih'in Cülusundan Kanuni'nin Ölümüne Kadar Olan Devre ( ). Ankara: Genelkurmay Basımevi. Bey, T. (1330). Tarih-i Ebul-Feth Sultan Mehmed Han. İstanbul: Ayasofya Kütüphanesi. İnalcık, H. (1965). "Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu". Türk Kültürü, III (34), , Kılıç, A. (2011). "Evrenos Bey'in Kökeni Hakkında Tartışmalar ve Yeni Bir Değerlendirme". Belleten, LXXV (274), , Loenertz, R. J. (1943). "Pour l'histoire du Péloponnése au XIVe siécle ( )". Revue des Etudes Byzantines, (1), , Keser, B. (1999). "Osmanlı Devletinde Martolos Teşkilatı". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (12), , Bıyık, A. (1979). Ateşli Silahların Osmanlılara Girişi ve Yayılışı. İstanbul:. Karakaya, Y. (1996). Mustafa Rasih Efendi'nin 1793 Tarihli Rusya

15 Karakaya, Y. (1996). Mustafa Rasih Efendi'nin 1793 Tarihli Rusya Sefâretnâmesi. Berkes, N. (2003). Türkiye'de Çağdaşlaşma. Ankara: YKY. Kafadar, C. (2012). Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken. İstanbul: Metis. (1995). 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/ ). Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Lowry, H. W. (2003). The Nature of the Early Ottoman State. Albany: State University Of New York Press. Dursun, H. (2005). "Eğri Macar Ovalarında Kalmış Son Akıncı". Eman Name, (8), 24-31, Özcan, A. (1996). "Tarih Boyunca Türklerde Ordu ve Politikaya Genel Bakış". İslam, (156), 17-19, Werner, E. (1986). Büyük Bir Devletin Doğuşu: Osmanlılar ( ). İstanbul: Alan Yayıncılık. Ferid, O. (1915). "Evrenos Bey Hanedanına Ait Temliknâme-i Hümâyûn". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 6 (31), , Özcan, A. (2000). "Osmanlı Askeri Teşkilatı". Yeni Türkiye Dergisi, (31), , Yeşil, F. (2009). Nizâm-ı Cedîd'den Yeniçeriliğin Kaldırılışına Osmanlı Kara Ordusunda Değişim Imber, C. (1993). "The Legend of Osman Gazi". Halcyon Days in Crete I. Symposium, Rethymnon:. Agoston, G. (2012). "Tüfek". TDV İslâm Ansiklopedisi (41), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Çadırcı, M. (2007). "II. Mahmud Döneminde Mütesellimlik Kurumu". Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, İstanbul: İmge Kitabevi. Pıtcher, D. E. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihsel Coğrafyası. İstanbul: YKY Köprülü, M. F. (2003). Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri. İstanbul: Kaynak Schmidt, K. V. (1316). Süvâri Sınıfının Ta'lim ve Terbiyye ve Suret-i Sevk ve İdâresi. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye. Beldıceanu, N. (1985). XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti'nde Tımar. Ankara: Teori Sevim, A., & Yücel, Y. (1991). Klasik Dönemin Üç Hükümdarı: Fatih - Yavuz - Kanuni. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları;. Sunar, M. M. (2012). "Ulûfe". TDV İslâm Ansiklopedisi (42), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Orhonlu, C. (1967). Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilatı. İstanbul: İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi Uzunçarşılı, İ. H. (1977). "Başıbozuk". Türk Ansiklopedisi (V), 383. İstanbul:. Murphey, R. (1963). "Yeni-ceri". Encyclopedia of Islam, Second Edition,

16 Murphey, R. (1963). "Yeni-ceri". Encyclopedia of Islam, Second Edition, Leiden:. Parry, V. J. (1974). "İslam'da Harb Sanatı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (28-29), , Ocak, A. Y. (2014). Arı Kovanına Çomak Sokmak. İstanbul: Timaş. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ayan, D. (1994). "Osmanlı Tüfek, Tabanca ve Techizatları". Bilge Dergisi, (Yaz:1), 41-42, Başar, F. (1992). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Hizmeti Görülen Akıncı Aileleri (I): Mihaloğulları". Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (63), 20-26, Goodwin, G. (2001). Yeniçeriler. İstanbul: Doğan Yayıncılık. İnalcık, H. (2009). Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Göksu, E. (2010). Türkiye Selçuklularında Ordu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Özcan, A. (1999). "Osmanlı Askeri Teşkilatı". Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (I), İstanbul:. Babınger, F. (1989). "Turakhan Bey". Encyclopedia of Islam, Second Edition (X), Leiden:. Zıroyevıç, O. (1974). Turkish Military Organization in Serbia ( ). Belgrade:. İnalcık, H. (1960). "Bursa XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar". Belleten, XXIV (93), , Özcan, A. (1998). "Hassa Ordusundan Birinci Orduya". Tarih ve Medeniyet, (47), 20-23, Melıkoff, I. (1934). "Ewrenos oghullari". Encyclopedia of Islam (II), Leiden: Houtsma. Imber, C. (2000). "İlk Dönem Osmanlı Tarihinde Düstur ve Düzmece". Söğüt'ten İstanbul'a: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, Ankara: İmge Beldıceanu-steınherr, I. (1969). "En marge d'un acte concernant le pengyek et les aqinği". Révue des Etudes Islamiques, XXXVII (), 21-47, Akgündüz, A. (1994). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, IV. Kitap: Kanuni Sultan Süleyman Devri I. Kısım: Merkezi ve Umumi Kanunnameleri. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Börekçi, G. (2006). "A Contribution to the Military Revolution Debate:The Jannissaries Use of Volley Fire During the Long Ottoman-Habsburg War of and the Problem of Orgins". Acta Orientalia, (59), , Iorga, N. (2005). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi ( ). İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

17 Barkan, Ö. L. (1942). "Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler". Vakıflar Dergisi, (2), , Afyoncu, E. (2010). Osmanlı İmparatorluğunda Askeri İsyanlar ve Darbeler. İstanbul: Yeditepe Altınsapan, E. (1990). "Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde Yer Alan Ümmühan Hatun Türbesi". I. Uluslararası Seyit Battal Gazi Semineri Bildirileri (10-11 Eylül 1990), Eskişehir: Eskişehir Valiliği. Reınert, S. W. (2000). "Niş'ten Kosova'ya: I. Murad'ın Son Yıllarına İlişkin Düşünceler". Osmanlı Beyliği ( ), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Önge, Y. (1970). "Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde Sultan Ümmühan Hatun Türbesi". Önasya Mecmuası, (57), 41, Köprülü, M. F. (2005). İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi. Ankara: Akçağ. Çubuk, V. (1992). "Sultan I. Murad'ın Gazi Evrenos Bey'e Gönderdiği Yönetimle İlgili Bir Emr-i Şerif ve Bunun Düşündürdükleri". Türk Dünyası Tarih Dergisi, VI (63), 34-40, Orgun, S. (1951). "Podime Akıncıları". Deniz Mecmuası, (395), 65-67, İsen, M. (2000). "Rumeli'de Türk Kültür ve Sanatını Besleyen Bir Kaynak Olarak Akıncılık". Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri, Şumnu, Mayıs 2000: Bildiriler (I), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Demetriades, V. (1976). "The Tomb of Ghazi Evrenos Bey at Yenitsa and its Inscruption". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXXIX (1), , Şakul, K. (2005). "Nizâm-ı Cedid Düşüncesinde Batılılaşma ve İslamî Modernleşme". Divan, (19), , Iorga, N. (2005). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi ( ). İstanbul: Yeditepe Yayınevi. Kılıç, A. (2014). Bir Osmanlı Akıncı Beyi: Gazi Evrenos Bey. İstanbul: İthaki İlgürel, M. (1988). "Acemi Oğlanı". TDV İslâm Ansiklopedisi (1), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (1997). "Harbiye". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (16), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Ertaş, M. Y. (1997). "XVIII. Yüzyılın Başlarında Rumeli'deki Menzillerin Askerî Fonsiyonları". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 91-98, Günay, S. S. (2002). "I. Dünya Harbi'nin Başlangıcında Rus Saldırısı Karşısında İhtiyat (Hamidiye) Süvari Alayları". Türkler (13),. Ankara: Yeni Türkiye Celal, M. (1308). Hüdavendigar Gazi veya Fetihler ve Kosova Sahrası. İstanbul:.

18 Selçuk, H. (2002). Rumeli'de Osmanlı İskan Siyaseti ( ). Grisnaschi, M. (1981). "Hauts (E'Ali) et les Petist (Edani) Sipahi dans les Ordonnances de Soliman le Grand". VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, (11-15 Ekim 1976, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. (1992). Tevârih-i Al-i Osman. İstanbul:. Özcan, A. (1995). "Eşkinci". Diyanet İslam Ansiklopedisi (11), Ankara: Diyanet Vakfı Mustafa Nuri Paşa (1961). Netayicü'l Vukuat. Ankara: TTK. İreçek, K. Y. (1990). Belgrat İstanbul Roma Askeri Yolu. Ankara:. Kafadar, C. (1995). Between Two Worlds:The Construction of the Ottoman State. Berkeley: University Of California Press. Başar, F. (1992). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Hizmeti Görülen Akıncı Aileleri (IV): Malkoçoğulları". Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (66), 47-50, Kılıç, A. (2011). Gazi Evrenos Bey. Parry, V. J. (1982). "Bayazid Il". Encyclopedia of Islam, Second Edition (I), Leiden:. Shaw, S. J. (1966). "The Nizam-ı Cedid Army under Sultan Selim III, ". Oriens, (18), , Muhammed Babür, Z. (2000). Babürnâme. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yinanç, M. H. (1970). "Bayezid I". İslam Ansiklopedisi (II), İstanbul:. İnalcık, H. (2003). Ottoman Civilization. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ekrem (1919). "Türklerin Avusturya'ya Karşı İcra Ettikleri Seferlerden "Sengotar Seferi"". Askeri Mecmua, 52 (93),, İnalcık, H. (1957). "Osmanlılarda Ateşli Silahlar". Belleten, XXI (83), , Işıksal, T. (1967). "Eski Türk Topları ve İstanbul Tophanesi'nde Bulunan Bir Kayıt Defteri (III)". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (3), 61-63, Akıncı, İ. E. (1989). Demirci Akıncıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Atık, V., & Yıldırım, H. O. (1996). 12 Numaralı Mühimme Defteri ( / ). Ankara: Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü;. İnbaşı, M. (2001). "Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 8 (17), , Yıldırım, R. (2011). "Abdallar, Akıncılar, Bektaşilik ve Ehli-Beyt Sevgisi: Yemini'nin Muhiti ve Meşrebi Üzerine Notlar". Belleten, LXXV (272), 51-85, Ercan, H. Y. (1984). "Voynuklarla İlgili Kaynaklar ve Araştırmalar". Belleten, XLVIII ( ), , Price, M. P. (1969). Türkiye Tarihi (İmparatorluktan Cumhuriyete Kadar). Ankara: Türkiye İş Bankası (1341). Süvari Talimnâmesi. İstanbul: Matbaa-i Amire.

19 (1341). Süvari Talimnâmesi. İstanbul: Matbaa-i Amire. Roberts, M. (1956). The Military Revolution, : M. Boyd. Özcan, A. (1994). "Devşirme". Diyanet İslam Ansiklopedisi (9), Ankara: Diyanet Vakfı İnalcık, H. (1980). "Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, ". Archivum Ottomanicum, (6), , İşgüven, H. (1976). "Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad Fethi (1521)". Askeri Tarih Bülteni, XVI (30), 7-26, Babınger, F., & Bosworth, C. E. (1989). "Timurtash Oghulları". Encyclopedia of Islam, Second Edition (X), Leiden:. Cezar, Y. (1978). "Osmanlı Devleti'nin Malî Kurumlarından Zâhire Hazinesi ve 1795 (1210) Tarihli Nizamnâmesi". Toplum ve Bilim, (6-7), , Berkuk, İ. (1919). "Harp Tarihi ve Balkan Harbi Hakkında Tetkikler". Askeri Mecmua, 54 (102), , Paşa, K. M. (1911). Müstakil Süvari Fırkalarının Tecessüs ve Harb Vezâ'if ve Hidematı. İstanbul: Matbaa-i Hayriye Ve Şürekası. Kayapınar, L. (2004). "Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin Menşei, Yunanistan Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Eserler". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I (8), , Aşıkpaşazade Derviş Mehmet Aşı (1970). Aşıkpaşaoğlu Tarihi. İstanbul: MEB Basımevi. Yücel, Ü. (1999). Türk Okçuluğu. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Kaytaz, F. (2013). "Osmanlı Askerî Teşkilatı Hakkında Bilinmeyen Bir Eser "Yeniçeri Ocağına İlişkin Bir Risale" (Değerlendirme Ve Metin)". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (57), 45-68, Yeşil, F. (2004). "İstanbul'un İaşesinde Nizâm-ı Cedîd: Zahire Nezâreti"nin Kuruluşu ve İşleyişi". Türklük Araştırmaları Dergisi, (15), , Işıksal, T. (167). "Eski Türk Topları ve İstanbul Tophanesi'nde Bulunan Bir Kayıt Defteri (II)". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (2), , İnalcık, H. (1960). "Mehmed the Conqueror ( ) and His Time". Speclum, XXXV (), , Danişmend, İ. H. (1973). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Istanbul: Türkiye Yücel, Y. (1985). Balkanlar'da Türk Yerleşmesi ve Sonuçları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Tansel, S. O. (1999). Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasî ve Askerî Faaliyeti. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Mutaftchıeva, V. (1993). Ottoman Socio-Economic History. Sofia: Bulgarian Acadeny Of Sciences Publisher. İzzi, S. (1784). Tarih-i İzzi. İstanbul: Darü't-tibaat El-Mamure.

20 Dupuy, R. E., & Dupuy, T. N. (1986). The Encyclopedia of Military History from 3500 B.C. to the Present. : Harper & Row Publishers. Tacan, N. (1936). "Akıncılar ve Mehmed II, Beyazıt II Zamanlarında Akınlar". Askeri Mecmua, 54 (102),, Özcan, A. (1997). "Harbiye Nezareti". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (16), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (2001). "Kapıkulu". TDV İslâm Ansiklopedisi (24), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Refik, A. (1930). "On Sekizinci Asırda Fransa ve Türk Askerliği". Türk Tarih Encümeni Mecmuası, 1 (4), 17-33, Akgündüz, A. (1990). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, VI. Kitap: Kanuni Devri Kanunnameleri, II. Kısım: Eyalet Kanunnameleri (II). İstanbul: FEY Vakfı Özcan, A. (1993). "Çeribaşı". Diyanet İslam Ansiklopedisi (8), Ankara: Diyanet Vakfı Goffman, D. (2008). Osmanlı Dünyası ve Avrupa İstanbul: Kitap Yayınevi. Y. Yok (1985). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi - Osmanlı Devri Osmanlı-Avusturya Harbi ( ). Ankara: Genelkurmay Başkanlığı. Aktepe, M. M. (1993). "Kosova". İslam Ansiklopedisi (VI), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Babınger, F. (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Eyice, S. (1975). "Sofya Yakınında İhtimanda Gâzî Mihal Oğlu Mahmud Bey İmâreti Câmii". Kubbealtı Akademi Mecmuası, (2), 49-61, (1945). Sir Adolphus Slade'in (Müşavir Paşa) Türkiye Seyahatnamesi ve Türk Donanması ile Yaptığı Karadeniz Seferi. İstanbul: Askeri Deniz Matbaası. Ayar, M. (1998). Yeniçeri Ocağı'nın İlgasından Sonra Bektaşî Tarikatı. İnalcık, H. (1975). "The Socio-Political Effects of the Diffusion of Fire-Arms in the Middle East". War, Technology and Society in the Middle East, London: Oxford University Press. (1994). 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/ ). Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürülüğü. İnalcık, H. (1954). "Ottoman Methods of Conquest". Studia Islamica, (2), , Müneccimbaşı Dede Derviş Ahmed (1285/ ( )). Sahaifü'l-Ahbar. İstanbul: Matbaa-i Âmire. Decei, A. (1960). "Akindji". Encyclopedia of Islam, Second Edition (I), Leiden:. Murphey, R. (1993). "Continuity and Discontinuity in Ottoman Administrative Theory and Practice during the Late Seventeenth Century". Poetics Today, (14), ,

Akıncı Ocağı Kaynakçası

Akıncı Ocağı Kaynakçası Akıncı Ocağı Kaynakçası İsen, M. (1998). "Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları". Türkiye Günlüğü Dergisi, (49), 80-86, Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

Akıncı Ocağı Kaynakçası

Akıncı Ocağı Kaynakçası Akıncı Ocağı Kaynakçası İsen, M. (1998). "Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları". Türkiye Günlüğü Dergisi, (49), 80-86, Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Say, N. (1999). Niğde, Bor İlçesi Bekdik Kilimleri. Orkun, H. N. (1986). Eski Türk Yazıtları. Ankara: TTK Gümüşçü, O. (2001). XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

Osmanlı Tarihi Kaynakçası

Osmanlı Tarihi Kaynakçası Osmanlı Tarihi Kaynakçası Lamartine, A. D. (2005). Cihan Hakimiyeti Osmanlı Tarihi 2. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. İnalcık, H. (1967). "Adaletnameler". Belgeler, II (3-4), 49-145, Özcan, A. (1985). "Osmanlılarda

Detaylı

Ararat, Ş. (2010). Enderunlu Mehmed Hamid Beg Divanı inceleme-metin.

Ararat, Ş. (2010). Enderunlu Mehmed Hamid Beg Divanı inceleme-metin. Yeniçeri Kaynakçası Ararat, Ş. (2010). Enderunlu Mehmed Hamid Beg Divanı inceleme-metin. Kaflı, K. (1 Şubat 1965). "İlk Yeniçeri ve Yahudiler". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (10), 67-69, Eğri, O. (2002). "Yeniçeri

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

Celali İsyanları Kaynakçası

Celali İsyanları Kaynakçası Celali İsyanları Kaynakçası Shaw, E. K., & Shaw, S. J. (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey - 2. Cambridge: Cambridge University Press. Eren, A. C. (1880). Tarih-i Askeri-i Osmani. İstanbul:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ I Ders No : 0310440122 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Osmanlı Yükselme Dönemi Kaynakçası

Osmanlı Yükselme Dönemi Kaynakçası Osmanlı Yükselme Dönemi Kaynakçası Kınros, L. (2008). Osmanlı İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü. istanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Öztuna, Y. (1962). "''Osmanlıların Yükselme Çağında Türk Denizciliği''".

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman Gökbilgin, M. T. (1966). "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Seferleri ve Ölümü". Türk Yurdu, (329),, Razsa, G. (1976). "Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526)". Askeri Tarih Bülteni,

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

LAZ VE MİGRELİ TARİHİ

LAZ VE MİGRELİ TARİHİ LAZ VE MİGRELİ TARİHİ Ünsal, V. (2006). "Doğu Karadeniz'in Tarihi Coğrafyası". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 129-144, İpek, N. (1994). "Birinci Dünya Savaşı Esnasında Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 1949 yılında Adana'nın Kozan kazasında doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nden

Detaylı

Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (),

Yediyıldız, B. (1991). Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları. Türk Yurdu, 11 (), Vakıflar Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (), 4-7, Özsayıner, Z. C. (). "Beyazıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi". İlgi, (45), 2-9, Topçu, N. (2005).

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Akademik Bilgiler:

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Akademik Bilgiler: 1 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Ad-Soyad: Fatih YEŞİL Doğum Tarihi: 7 Ağustos 1976 Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti Medeni Durum: Evli İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Beytepe,

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

Mimar Koca Sinan Kaynakçası

Mimar Koca Sinan Kaynakçası Mimar Koca Sinan Kaynakçası Aslanapa, O. (1962). "Kırım'da Türk Eserleri ve Mimar Sinan'ın Yaptığı Cami". Türk Kültürü Dergisi, III (28), 268-272, Ülgen, A. S. (1989). Mimar Sinan Yapıları (Katalog). Ankara:

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ULUSLARARASI YILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU (23-25 EKİM 2015, BURSA)

ULUSLARARASI YILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU (23-25 EKİM 2015, BURSA) ULUSLARARASI YILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU (23-25 EKİM 2015, BURSA) ULUSLARARASI YILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU BAŞVURU FORMU VE TEBLİĞ ÖZETİ Unvan : Ad, Soyad : Telefon Numarası : Cep Telefonu Numarası : E-Posta

Detaylı

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12.

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. 27 -B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. BALKAN FORUM; An International Journal of Politics, Economics and Culture Skopje,1992-,

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK

Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 2, p. 589-599, March, 2013 Prof Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Halil INALCIK Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 25 den

Detaylı

Şehzade Mustafa Kaynakçası

Şehzade Mustafa Kaynakçası Şehzade Mustafa Kaynakçası Turan, Ş. (1997). Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları. Ankara: Bilgi Yayınevi. Gökbilgin, M. T. (1967). "Süleyman I (Kanuni)". İslam Ansiklopedisi (XI), 99b-155b. İstanbul:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Hasip Saygılı İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00-6050 Mail : hsaygili@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÖZGÜR KOLÇAK İş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ordu Cad. No:196 Vezneciler-İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ ÖZGÜR KOLÇAK İş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ordu Cad. No:196 Vezneciler-İSTANBUL 1 Ev Silivrikapı Mah. Ramazan Efendi Sok. No: 13/5 K.M.Paşa İSTANBUL E-mail: ozgurkolcak@gmail.com Gsm: +90 505 474 43 46 Kimlik Bilgileri ÖZGEÇMİŞ ÖZGÜR KOLÇAK İş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Cilt / Volume: I Sayı / Number:1 Ankara 2012 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312)

Detaylı

İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79,

İz, F. (1978). Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Evliya Çelebi İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Uysal, M. (). Evliyâ Çelebi'den Hikâyeler. :. Kurşun, Z. (). Evliya Çelebi Seyahatnamesi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. :. Saygılı, H. (2013). "Birinci Dünya Harbi'nde Rumeli'nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları / Muslim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Celali İsyanları Kaynakçası

Celali İsyanları Kaynakçası Celali İsyanları Kaynakçası Eren, A. C. (1880). Tarih-i Askeri-i Osmani. İstanbul: Kırkambar Matbaası. Shaw, E. K., & Shaw, S. J. (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey - 2. Cambridge:

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

Osmanlı Askerî Tarihi Kaynakçası

Osmanlı Askerî Tarihi Kaynakçası Osmanlı Askerî Tarihi Kaynakçası Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları (1300-1451). Ankara: Kültür Bakanlığı Badem, C. (2010). The Ottoman Crimean War. Hollanda: Brill

Detaylı

Osmanlı Askerî Tarihi Kaynakçası

Osmanlı Askerî Tarihi Kaynakçası Osmanlı Askerî Tarihi Kaynakçası Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları (1300-1451). Ankara: Kültür Bakanlığı Badem, C. (2010). The Ottoman Crimean War. Hollanda: Brill

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Tarih Yer Görev. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Nurgül BOZKURT Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (430) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: (074)6503 Faks:(074)65057

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Aker, Ş. (). "Çanakkale-Arıburnu Savaşları ve 27. Alay". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (37), 46, Ülker, N. (). "Çanakkale Zaferi'nin İzmir Basınında Akisleri". Atatürk

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SBE 503 DANIŞMANLIK Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 SBE 503 Kredi AKTS 0 0 0 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans Dersin

Detaylı

Osmanlı Haremi Kaynakçası

Osmanlı Haremi Kaynakçası Osmanlı Haremi Kaynakçası Şakir, Z. (2011). Osmanlıda Harem Ağaları. İstanbul: Akıl Fikir Alpgüvenç, C. (Ekim 2013). İki Hanım Sultan: Hürrem ve Mihrimah. İzmir: Kaynak Kocaaslan, M. (2010). Topkapı Sarayı

Detaylı

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit () ( ) - () -. "İYEM"... () ........................... : :... :... :... :... :.................. : : : : : :... : : ... ( )... :.................. : : : : () : :... : : :......... :............... : :

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

Sedes, H. (1946) Bosna-Hersek ve Bulgaristan İhtilalleri ve Siyasi Olaylar. İstanbul: Çituri Biraderler Basımevi.

Sedes, H. (1946) Bosna-Hersek ve Bulgaristan İhtilalleri ve Siyasi Olaylar. İstanbul: Çituri Biraderler Basımevi. Süleyman Hüsnü Paşa Sedes, H. (1946). 1875-1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan İhtilalleri ve Siyasi Olaylar. İstanbul: Çituri Biraderler Basımevi. (bey), A. S. (1326). Vaka-i Sultan Abdülaziz. Kahire: Hindiyye

Detaylı