Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterileri"

Transkript

1 Derleme Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterileri Duygu BAYRAK*, Gülten ÖKMEN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, Kötekli, Muğla, Türkiye. Özet: Yoğun tarım, aşırı gübre kullanımını zorunlu kılmaktadır. Yüksek verim için fazla girdi kullanan tarım sistemleri çevresel problemlere ve doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Patojenik olmayan toprak kökenli mikroorganizmalar hem bitki gelişimini hem de hastalıkları baskılamayı teşvik edebilirler. Bitki gelişimi üzerinde yararlı etki gösteren kök bakterileri bitki gelişimini uyaran kök bakterileri olarak adlandırılır. Bu bakteriler bitki gelişimini ya patojen organizmaların bazı zararlı etkilerini önleyerek dolaylı ya da bakteri tarafından üretilen veya çevreden besinlerin alımını kolaylaştıran bir bileşiği bitkiye sağlayarak direkt olarak etkileyebilmektedirler. Bu derleme bitki gelişimini uyaran kök bakterileri hakkında genel bir bakış sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Kök bakterileri, biyokontrol, bitki gelişimi Plant Growth Promoting Rhizobacteria Abstract: Intensive agriculture entails the use of excessive fertilization. High- input farming practices achieving high yields have created environmental problems and degradation in natural resources. Non-pathogenic soilborne microorganisms can promote plant growth, as well as suppress diseases. Rhizobacteria that exert beneficial effects on plant development are referred to as plant growth- promoting rhizobacteria. Plant growth promoting rhizobacteria can affect plant growth either indirectly by preventing some of the deleterious effects of a phytopathogenic organism, or directly by providing the plant with a compound that is synthesized by the bacterium or facilitating the uptake of nutrients from the environment. This review provides an overview of plant growth promoting rhizobacteria. Key Words: Rhizobacteria, biocontrol, plant growth Giriş Toprak çok sayıda ve çeşitlilikte mikroorganizma topluluklarını barındırmaktadır. Bu mikroorganizma toplulukları arasında bitki kökleri ile ilişkili olan bakterilere kök bakterileri denir. Bu kök bakterilerinin, bitki kökleri ile olan etkileşimleri göz önüne alındığında bir kısmının yararlı, bir kısmının zararlı etkide bulunduğu görülmektedir. Yararlı etkide bulunan kök bakterilerinin bazıları bitkilerde gelişmeyi uyarıcı veya biyokontrol ajanı gibi rol oynayarak ya da her iki şekilde de davranarak bitkilere yararlı etkide bulunmaktadırlar (Romerio, 2000). Bu tür yararlı etkide bulunan kök bakterileri için bitki gelişimini uyaran kök bakterileri (Plant Growth Promoting Rhizobacteria: PGPR) ifadesi kullanılmaktadır. Bu terim ilk kez 1978 yılında kullanılmıştır (Kleopper ve Schroth, 1978). Bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin uyarıcı etkisinin yanı sıra hastalıklara, özellikle de toprak kaynaklı patojenlere karşı biyolojik savaşta etkili oldukları bilinmektedir (Kloepper, 1993; Lucas ve ark., 2000; Lemanceau ve ark., 2000; Parmar ve Dudarwal, 2000) (Şekil 1). Son yıllarda PGPR gruplarından olan mikroorganizmaların önemi giderek artmakta olup bu nedenle ticarileşmesi de hız kazanmaya başlamıştır. Başarılı bir PGPR formülasyonunun geliştirilebilmesi için rizobakterilerin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar arasında; yüksek rizosfer yeteneğine sahip olması, yüksek rekabette saprofit yeteneğe sahip olması, bitki gelişimini artırması, kütlesini kolay çoğaltabilmesi, geniş hareket yeteneğine sahip olması, mükemmel ve güvenilir kontrol sağlaması, çevreye güvenli olması, diğer kök bakterileri ile uyumlu olması, kuraklık, sıcaklık, okside edici ajanlar ile UV ye karşı toleranslı olması ve radyasyona toleranslı olması özellikleri sayılabilir (Jeyarajan ve Nakkeeran, 2000)

2 Şekil 1. Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri tarafından bitki gelişimine katkı sağlayan mekanizmalar (Kumar ve ark., 2011). Bugün Dünya nın pek çok ülkesinde bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin bitkilerde verimi artırıcı etkisi üzerinde çalışılmaktadır (Chen ve ark., 1996; Arias, 2000; Luz, 2000; Romerio, 2000; Wall, 2000). Söz konusu bakteriler ile çalışmalar Çin de 1979 yılında başlamış ve 1985 yılında da geniş çapta tarla uygulamalarına geçilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda, bu bakterilerin bazı ürünlerde sağladığı verim artışları şöyledir; çeltik %16,2; buğday %11; mısır %12,5; patates %22,5; pamuk %10,4; şekerpancarı %16,9; karpuz %15,5; kök sebzeleri %20 (Chen ve ark., 1996). Uruguay da 1960 lı yılların başından beri bitki gelişimini uyaran kök bakterileri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. İlk başlarda Mesorhizobium loti, Sinorhizobium meliloti gibi bakterilerle azot fiksasyonu üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar başarıyla uygulamaya aktarılmış ve bugün Leguminoceae familyasına ait bitkilerin hepsi kendilerine özgü bu Rizobium ile inokule edilerek kullanılmaktadır (Arias, 2000). Özellikle Pseudomonas ve Bacillus lar bitki gelişimini uyarıcı etkilerinin yanı sıra, çok iyi antagonistik özelliklere sahip olmaları nedeniyle de dikkat çekmektedirler (Şekil 2)( Min Ryu ve ark., 2011). Şekil 2. Elma bitkisinin büyümesine basil sporunun etkisi (A) 10 7 cfu / g sprey biyopreparat uygulanmış yaprak (B) kontrol bitki (Min Ryu ve ark., 2011). Bitki gelişimini uyaran bakteriler; tohum çimlenmesi, kök gelişimi, bitkinin sudan yararlanması, büyüme hormonlarının üretilmesi, faydalı mikroorganizmalar lehine rizosferde mikrobiyal dengeyi değiştirmesi, mineral madde oranını düzenleyerek dolaylı olarak bitki gelişimini etkilemesi, bakteriyel, fungal ve nematod hastalıklarını geniş ölçüde baskılaması, viral hastalıklara karşı koruma sağlaması gibi önemli özellikleri göstermektedir (Sıddıqui, 2006). Bitki Gelişimini Uyaran Bakterilerin Fonksiyonları Genel olarak bitkide besin elementi oranını artıran biyogübreler, bitkisel hormon üretimiyle bitki büyümesini teşvik eden fitostimülatörler ve antibiyotik ile antifungal metabolit üretimiyle hastalıkları kontrol eden biyokontroller olarak gruplandırılmaktadırlar (Antoun ve Prevost, 2006)

3 Biyogübreler Biyogübreler bitki yüzeyi, toprak veya tohuma uygulandıkları zaman rizosfer veya bitki içinde kolonize olabilen, konukçu bitkiye temel besin maddeleri sağlayarak büyümeyi teşvik eden canlı mikroorganizmaları içeren bir madde olarak tanımlanabilirler. Biyogübre olarak kullanılan Bacillus türleri bitki büyüme hormonlarının sentezi yoluyla (Amer ve Utkheda, 2000), azot fiksasyonu (Eşitken ve ark., 2003a) ve bitki büyümesini teşvik eden rizobakterilerin seviyesini düzenleyen enzimlerin sentezinde etki oluşturarak bitki büyümesi üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilmektedir (Kumar ve Narula, 1999; Şahin ve ark., 2004). Tablo 1. Farklı bitkilerde biyogübre olarak test edilen bakteriler (Çakmakçı, 2005). Bakteri Sonuçlar / Artış Kaynak Azospirillum brasilense Kuru madde, yaprak alanı, kök sayı ve uzunluk (Sarig ve ark., 1992) Azospirillum spp. %33-40, hidrolik geçirgenlik %25-40 artış % verim artışı A. brasilense Kök ve gövde ağırlığı artışı (Vedder-Weiss ve ark., 1999) A. brasilense A. brasilense Cd A. brasilense Cd 245 %25 verim artışı, hafif toprak ve orta gübre uygun, kök sayısı, uzunluğu, kök ve gövde ağırlık artışı (Dobbelaere ve ark.,2001) A. brasilense Cd %11-24 verim artışı (Smith ve ark., 1984) A. brasilense Cd A. lipoferum Br - 17 %35-40 mineral gübreyi karşılama, verim artışı iklime bağlı, hafif toprak ve orta N verim (Okon ve Labandera- Gonzalez, 1994) A. brasilense Sp111 Azospirillum spp. artışı A. brasilense Cd Kök, gövde, verim artışı, (Hamaoui ve ark., 2001) A. brasilense Cd A. lipoferum Az - 30 %21-30 verim artışı (Di Ciocco ve Caceres, 1994) A. brasilense Cd Verim artışı (Caceres ve ark., 1996) B. polymyxa A. brasilense NO40 %15-20 verim artışı (Omar ve ark., 1989) A. lipoferum Gelişme ve çimlenme teşviki Çimleme oranı (Fages ve Arsac, 1991) X. maltophla artışı A. lipoferum CRTI N oranı artış, geniş kök sistemi (Jacoud ve ark., 1998) Azospirillum spp. % verim değişimi (Baldani ve ark., 1987) Azospirillum spp. % verim değişimi, (Kloepper ve ark., 1989) % verim artışı % verim artışı Azospirillum spp. %11-14 verim artışı (Fallik ve Okon, 1996) Azospirillum spp. Kuru madde ve Mg +2 artışı (Hernandez ve ark., 1997) Azospirillum spp. Glutamat sentez ve dehidrojenaz aktivite, kök (Ribaudo ve ark., 2001) ve yaprak azot artışı Azospirillum spp. Biyokütle, dane, protein ve azot artışı (Saubidet ve ark., 2002) Azotobacter Enterobacter spp. Xanthobacter spp. Kuru madde, dane, N akımı %6-24 artış, YAİ, klorofil oranı artışı (Alam ve ark., 2001) B. amyliquefaciens B. pumilis, B. subtilis B. cereus B. polymyxa B. megaterium B. polymyxa, Burkholderia spp. Pseudomonas spp. Bitki gelişmesi, yaprak alanı, kök-gövde ağırlığı, meyve verimi artışı, nematod azalması % şeker pancarı kök, % arpa dane verim artışı (Kokalis-Burella ve ark., 2002) (Çakmakçı ve ark., 1999) % kök, %7.8 şeker verim artışı (Çakmakçı ve ark., 2001) Bacillus sp. % verim artışı (Broadbent ve ark., 1977) B. subtilis A - 13 %37 verim, su, besin sıcaklık stresi ile rispons artar, (Turner ve Backman, 1991) B. subtilis B2 %12-94 gövde kuru ağırlık, % kök (Reddy ve Rahe, 1989) kuru ağırlık artışı Beijerinckia mobilis Clostridium spp Çimlenme, uzunluk ve ağırlık artışı (Polyanskaya ve ark., 2000) Burk. vietnamiensis %33 gövde uzunluğu, %53 kök ağırlık, %13-22 dane verimi artışı (Tran ve ark., 2000) - 3 -

4 Bacillus spp. İkili aşılama pancar % , arpa %7.4 - (Şahin ve ark., 2004) 9.3 verim artışı E. cloacea CAL3 Fide gelişimini teşvik (Mayak ve ark., 2001) P. cepacia R85 P. fluorescens R104 P. putida R111 %46-75 dane verim artışı (De Freitas ve Germida, 1992a; De Freitas ve Germida, 1992b) P. chlororaphis %6-8 çimlenme artışı, Fusarium culmorum (Kropp ve ark., 1996) kontrolü, P. fluorescens % verim artışı (Gagne ve ark., 1993) P. fluorescens P. corrugate S. plymthica P. putida, B. subtilis B. cereus E. aerogenes E. agglomerans %12 meyve sayısı, %18 meyve ağırlık artışı, Pythium enfekte edilen toprakta % 18 verim artışı B. subtilis ile kök uzunluğu, %29 bitki ağırlığı %14 meyve verimi %50 meyve sayısı artışı (McCullagh ve ark., 1996) (Uthede ve ark., 1999) P. putida GR12-2 Dikotiledon bitki kök gelişimi artışı (Hall ve ark., 1996) Pseudomonas spp. %11-52 kök kuru ağırlık artışı, (Bertrand ve ark., 2001) Variovovax spp. Phyllobacterium spp. Pseudomonas sp. Serada bitki ağırlığı, tarlada yumru verimi artışı (Frommel ve ark., 1993) Pseudomonas spp. Sera fide ağırlığı, tarla verim artışı, hastalıklara antagonizm (Suslow ve Schroth, 1982) Pseudomonas spp %14 ile 33 verim değişimi, %3-160 verim (Baldani ve ark., 1987) artışı Pseudomonas spp %15-25 verim artışı (Iswandi ve ark., 1987) P. syringae pv. Protein artışı, patojen kontrolü (Alstrom, 1995) Pseudomonas W34 B. cereus S18 Fide biyokütle artışı, %9 verim artışı (Hoffmann-Hergarten ve ark., 1998) S. liqufaciens, Bacillus spp. Pseudomonas spp. %8-14 verim artışı (Lalande ve ark., 1989) A.: Azospirillum, B.: Bacillus, Burk.: Burkholderia, P.: Pseudomonas, S.: Serratia,, X.: Xanthomonas; E.:Enterobacter T: Tarla, S:Sera, BBK: Bitki büyütme kabini, L: Laboratuvar Fitostimulatörler Bitkisel hormon üretimiyle bitki büyümesini teşvik eden fitostimulatörler, bitki gelişimini doğrudan arttırmaktadırlar. Bu bakterilerin bitkilerde kök gelişimi ve ürün verimini uyarıcı etki mekanizması ve azot fikse etme yeteneklerinin yanında oksin, sitokinin ve gibberellin gibi bitkisel hormonları salgılamaları da önemlidir (Anonim, 2006). Sadece bitkiler hormon üretmezler, aynı zamanda bitkilerle ilişki içerisindeki pek çok bakteri de bu maddelerden birini veya daha fazlasını da üretebilmektedir (Fuentes-Ramirez ve Caballero-Mellado, 2006). Son yıllarda yapılan araştırmalar Agrobacterium, Bacillus, Streptomyces, Pseudomonas ve Alcaligenes cinslerindeki türlerin odun çeliklerinde köklenmeyi teşvik edebildiğini göstermiştir (Eşitken ve ark., 2003b). Tablo 2. Farklı fitohormon üretimi yapan bitki gelişimini uyaran kök bakterileri (Bhattacharyya ve Jha, 2012). Hormon PGPR Bitki Kaynak Aeromonas veronii Pirinç (Mehnaz ve ark., 2001) Agrobacterium sp. Marul (Barazani ve Friedman, 1999) Alcaligenes piechaudii Marul (Barazani ve Friedman, 1999) İndol Asetik Asit Azospirillum brasilense Buğday (Kaushik ve ark., 2000) Bradyrhizobium sp. Turp (Antoun ve ark., 1998) Comamonas acidovorans Marul (Barazani ve Friedman, 1999) Enterobacter cloacae Pirinç (Mehnaz ve ark., 2001) Rhizobium leguminosarum Turp (Antoun ve ark., 1998) Paenibacillus polymyxa Buğday (Timmusk ve ark., 1999) Sitokinin Pseudomonas fluorescens Soya (Garcia de Salamone ve ark., 2001) Rhizobium leguminosarum Kolza ve Marul (Noel ve ark., 1996) Gibberellin Bacillus sp. Kızılağaç (Gutierrez-Manero ve ark., 2001) Biyokontrol - 4 -

5 Antibiyotik ve antifungal metabolit üretimiyle hastalıkları kontrol eden bu bakteriler zararlı mantar, bakteri ve virüsleri içeren geniş spektruma sahip fitopatojenik organizmalara karşı koruma sağlayarak bitkilerde dayanıklılık sağlamaktadırlar. Kimyasal gübre kullanımı günümüzde giderek daha fazla yasaklanmakta olup, pestisitlere çevresel olarak iyi bir alternatif olduğu için biyoinokulantların pazarlanması hızla yaygınlaşmaktadır (Tablo 3). Günümüzde Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces ve Agrobacterium ırklarının bulunduğu yaklaşık 20 bakteriyel ürün pazarlanmaktadır (Sudhakar ve ark., 2000; Bloenberg ve Luktenberg, 2001). Bazı bakteriler tarafından geliştirilen biyokontrol mekanizmasının esası fenazin 1 - karboksilik asit, 2,4 - diasetil floroglukinol, Oomisin, Piuloteorin, Pirrolnitrin, Kanosamin, Zwittermisin - A ve Pantosin gibi antibiyotiklerin üretimini sağlamalarıdır. Tarımsal ürünlerde bitki patojenlerine karşı mikrobiyal antagonistlerden yararlanma kimyasal pestisitlere bir alternatif olarak önerilmiştir (Fernando ve ark., 2006). Tablo 3. Farklı hastalık, patojen ve böceklere karşı biyokontrol ajanı olarak bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin kullanılması ( Bhattacharyya ve Jha, 2012). PGPR Bitkiler Hastalık / Patojen / Böcek Kaynak Bacillus amyloliquefaciens Domates Domates benek virüsü (Murphy ve ark., 2000) Pseudomonas fluorescens Tütün Tütün nekroz virüsü (Park ve Kloepper, 2000) Bacillus pumilus SE 34 Tütün Maviküf (Zhang ve ark., 2003) Pseudomonas sp. Yer fıstığı Rhizoctonia bataticola (Gupta ve ark., 2002) Streptomyces marcescens Tütün Maviküf (Zhang ve ark., 2003) Bacillus sp. Salatalık Pamuk yaprak biti (Stout ve ark., 2002) Bacillus licheniformis Biber Myzus persicae (Lucas ve ark., 2004) Bacillus cereus MJ-1 Kırmızıbiber Myzus persicae (Joo ve ark., 2005) Pseudomonas sp. Beyaz yonca Acyrthosiphon kondoi (Kempster ve ark., 2002) Paenibacillus polymyxa E681 Susam Mantar hastalığı (Ryu ve ark., 2006) Enterobacter sp. Nohut Fusarium avenaceum (Hynes ve ark., 2008) Azospirillum brasilense Erik Rizosfer mantarları (Russo ve ark., 2008) Pseudomonas aeruginosa Fasülye Kök çürüklüğü (Siddiqui ve ark., 2001) Bacillus subtilis G803 Biber Myzus persicae (Kokalis-Burelle ve ark., 2002) Bacillus amyloliquefaciens Biber Myzus persicae Sluzer (Herman ve ark., 2008) Etki Mekanizmaları Bitki büyümesini düzenlemede rol oynayan bakterilerin mekanizmaları doğrudan ve / veya dolaylı olmak üzere iki grupta açıklanmaktadır. Doğrudan mekanizmalar Bu mekanizmalar arasında; biyolojik azot fiksasyonu, oksin, gibberellin ve sitokinin gibi bitkisel hormonların üretilmesi, 1- aminosiklopropan -1- karboksilat (ACC) deaminaz aktivitesi yoluyla etilen sentezinin engellenmesi, çevresel stresin azaltılması, bakteri ve bitki ilişkisinde uyumun sağlanması, inorganik fosforun çözünürlüğünün arttırılması ve organik fosfor bileşiklerinin mineralizasyonunun sağlanması, siderofor üretimi yoluyla demir alımının arttırılması ve diğer bazı iz elementlerin oranında artışın sağlanması, vitamin sentezinin ve kök geçirgenliğinin artırılması yer almaktadır. Dolaylı mekanizmalar Kök bakterileri antibiyotik üretimi ile hastalıkların azaltılmasında biyokontrol ajanı olarak rol oynamaktadırlar, değişik organik bileşiklerin bulaştığı topraklarda bitki gelişimini engelleyici ksenobiyotikleri parçalayarak bitkileri korumaktadırlar (Elsheikh ve Elzidany, 1997; Rodriguez ve Fraga, 1999; Eşitken ve ark., 2003a; Anonim, 2006; Aslantaş ve ark., 2006; Çakmakçı, 2006). Aynı zamanda sahip oldukları mekanizmalarla patojen mikroorganizmaların bitkilerde hastalık oluşturmasını engellemektedirler

6 Floresan Pseudomonas lar toprak kökenli hastalıkların engellenmesinde en etkili rizosfer bakterileri arasında yer almaktadır (van Loon, 1997; van Loon ve ark., 1998). Bu bakteriler siderefor üretimi özellikleri ile patojen mikroorganizmaların topraktaki demiri kullanmalarını engelleyerek ya da antibiyotik üreterek bitkileri patojen saldırılarına karşı korumaktadırlar. Ayrıca sistemik dayanıklılığı teşvik edebilme yeteneğine de sahiptirler (Pieterse ve ark., 2000). Sistemik dayanıklılığı (ISR) ve uyarılmış dayanıklılığı (SAR) teşvik eden bakterilerin bitkilerde hastalık gelişimini azalttığı bildirilmiştir. Her iki dayanıklılık da bitkileri birden fazla bitki patojeninin saldırılarına karşı dayanıklı kılmaktadır. Bazı bakteriler ISR oluşumunu kök yüzeyinde salisilik asit üretimiyle tetiklerken, bazıları ise salisilik aside gereksinim duymadan ISR oluşumunu başlatabilmektedirler. Bitkilerde PGPR ler tarafından meydana getirilen sistemik dayanıklılık durumu gözlenmiştir (Şekil 3) (Pieterse ve ark., 2000; Pieterse ve ark., 2001). Şekil 3. Sıcaklık, tuz ve gübreleme streslerine karşı PGPR tarafından ortaya çıkarılan sistemik dayanılılık (kök ve sürgünde). Kırık oklar PGPR tarafından salgılanan biyoaktif bileşikleri, tam oklar bakteriyel bileşenler tarafından etkilenen bitki bileşiklerini göstermektedir. Bakteriyel ACC deaminaz tarafından etilen öncüsü ACC nin degredasyonu bitki stresini uzaklaştırır ve kuraklık ve tuz stresleri altında gelişen normal bitkiyi kurtarır. ABA, absisik asit; ACC, 1 aminosiklopropan - 1- karboksilat; HKT1, yüksek - ilgili K + taşıyıcı1; IAA, indol asetik asit; IST, artan sistemik tolerans; PGPR, bitki-gelişimini uyaran rizobakteriler; ROS, reaktif oksijen türleri (Yang ve ark., 2009). Değişik bakteri ırklarının farklı bitkilerdeki salgıları ve söz konusu bitkilerdeki etki şekilleri farklılık göstermektedir. Bu durum Tablo 4 de özetlenmiştir. Tablo 4. Bitki büyümesini düzenleyen önemli bakteriyel faktörler (Ping ve Boland, 2004). Mikroorganizma Salgı Bitki Bitki Üzerine Etkisi Bitkisel Hormonlar Pseudomonas Oksin Arabidopsis Morfogenez,Gelişmeyi düzenleme Rhizobium Gibberellin Pirinç Gelişmeyi teşvik etme Rhizobium Sitokinin Kanola Gelişmeyi teşvik etme Pseudomonas Etilen Pueraria lobata Gelişmeyi teşvik etme Serratia Salisilik asit Tütün Sistemik kazanılmış dayanım Hücre Dışı Enzimler Enterobacter ACC deaminaz Kanola Etilen üretimini azaltma Rhizobium Fosfataz Mısır İnorganik fosfatları mineralize etme Pseudomonas, Rhizobium Glukonik asit, 2-ketoglukonik asit Organik Asitler Genel Organik fosfatları çözme Bacillus Yüzey Faktörleri Pseudomonas Flagellin Arabidopsis Sistemik uyarılmış dayanım Lipopolisakarit Turp Sistemik uyarılmış dayanım Karanfil - 6 -

7 Pseudomonas Pyuloteorin Phenazin Antibiyotikler Genel Konak bitkiyi koruma Uçucu Maddeler Bacillus sp. 2R,3R Butanediol, acetoin Arabidopsis thaliana Gelişmeyi teşvik etme Sistemik uyarılmış dayanım Kök Bakterilerinin Besinden Yararlanma Mekanizmaları Siderefor Üretimi Mikroorganizmaların enerji metabolizmalarında önemli bir rol oynayan demir, toprakta kullanılabilir serbest iyon halinde sınırlı oranda bulunmaktadır. Bu durum demirin toprakta güç çözünen ferrik hidroksit polimerleri halinde bağlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Topraktaki bu sınırlı demiri alabilmek amacıyla bakteri, fungus ve bitkiler hücre dışı olarak düşük moleküler ağırlıkta demir iyonları için yüksek uyuma sahip suda çözünebilen moleküller olan sideroforları sentezlemektedirler. Sideroforları kendi arasında bitkiler tarafından sentezlenen fitosideroforlar ve mikroorganizmalar tarafından sentezlenen mikrobiyal sideroforlar olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür (Leong, 1986). Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri tarafından üretilen siderofor yardımıyla toprakta sınırlı miktarda bulunan demir alınarak patojenlerin gelişmesi engellenmektedir. Patojenlerin engellenmesi de biyokontrol yolu ile bitki gelişimi olumlu yönde etkilenmektedir. Biyolojik Azot Fiksasyonu Moleküler azot (N 2 ), büyüme ve üreme için gerekli kimyasalları oluşturmak amacıyla biyolojik sistem tarafından doğrudan olarak kullanılamaz. Azot, canlı sistemin içine girmeden önce hidrojen ile kombine olmalıdır. Azot fiksasyonu olarak adlandırılan bu N 2 un indirgeme işlemi kimyasal veya biyolojik olarak yapılmaktadır. Simbiyotik azot fiksasyonunda belli mikroorganizmalar ile bitki kökleri arasında simbiyotik bir ilişki söz konusudur. Bunun en karakteristik örneği baklagillerin köklerinde nodül oluşturan Rhizobium lardır. Simbiyotik olmayan biyolojik azot fiksasyon yeteneğine sahip toprakta serbest yaşayan birçok mikroorganizma vardır. Bunlar arasında Azotobacter, Beijerinckia, Clostridium, Anabaena ve Nostoc gibi bakteriler yer almaktadır (Tablo 5) (Hubbell ve Kidder, 2003). Tablo 5. Konak bitkide atmosferik azotu fikse etme yeteneğine sahip rizobakteriler (Bhattacharyya ve Jha, 2012). Rizobakteriler Bitki ile İlişkisi Konak Bitkisi Kaynak Mısır (Garcia de Salamone ve ark., 1996) Azospirillum sp. Rizosferik Pirinç (Malik ve ark.,1997) Buğday (Boddey ve ark., 1986) Azoarcus sp. Endofitik Çim (Hurek ve ark., 2002) Süpürge darısı (Stein ve ark., 1997) Azotobacter sp. Rizosferik Mısır (Pandey ve ark., 1998) Buğday (Mrkovacki ve Milic, 2001) Bacillus polymyxa Rizosferik Buğday (Omar ve ark., 1996) Burkholderia sp. Endofitik Pirinç (Baldani ve ark., 2000) Gluconacetobacter sp. Endofitik Süpürge darısı (Isopi ve ark., 1995) Şeker kamışı (Boddey ve ark., 2001) Herbaspirillum sp. Endofitik Pirinç (James ve ark., 2002) Fosfat Çözünürlüğünün Artırılması Bitkiler için azottan sonra en önemli besin kaynaklarından biri de fosfordur. Fosfor, topraklarda yeterince bulunmasına rağmen çok az miktarı bitkiler tarafından kullanılır durumdadır. Toprakta bulunan kök bakterileri topraktaki bu kullanılamayan fosforu çözerek bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürmektedir (Şekil 4) (Seshadri ve ark., 2000 ; Antoun, 2003). Çok sayıda mikroorganizma tarafından topraktaki fosfat mineralize - 7 -

8 edilmektedir (Tablo 6). En iyi fosfat çözücü kök bakterileri arasında Pseudomonas, Bacillus ve Rhizobium cinsleri yer almaktadır (Antoun, 2003). Şekil 4. Rizobakteriler tarafından toprak fosforunun çözünebilmesi (Khan ve ark., 2009). Tablo 6. Bazı rizobakteriler tarafından fosfor substratlarından fosfatın minerilize edilmesi (Rodriguez ve Fraga, 1999). Bakteriyel Suş Substrat Enzim Türü Kaynak Pseudomonas fluorescens Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Gügi ve ark., 1991) Pseudomonas sp. Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Gügi ve ark., 1991) Burkholderia cepacia Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Rodríguez ve ark., 1996) Enterobacter aerogenes Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Enterobacter cloacae Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Citrobacter freundii Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Proteus mirabilis Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Serratia marcenscens Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Bacillus subtilis İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas putida İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas mendocina İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas fluorescens Fosfonoasetat Fosfonoasetat hidrolaz (McGrath ve ark., 1995) Bacillus licheniformis D-α-gliserofosfat D-α-gliserofosfataz (Skrary ve Cameron, 1998) Klebsiella aerogenes Fosfonatlar C-P Liyaz (Ohtake ve ark., 1996) Bacillus subtilis İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas putida İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Kaynaklar Alam, M.S., Cui, Z.J., Yamagishi, T., Ishii, R Grain Yield and Related Physiological Characteristics of Rice Plants (Oryza sativa L.) İnoculated with Free-Living Rhizobacteria. Plant Production Science. 4: Alstrom, S Evidence of Disease Resistance Induced by Rhizosphere Pseudomonad against Pseudomonas syringae pv, phaseolicola. Journal of General Applied Microbiology. 41: Amer, G.A., Utkheda, R.S Development of Formulation of Biological Agents for Management of Root Rot of Lettuce and Cucumber. Canadian Journal of Microbiology. 46: Anonim Effects of Inoculation with PGPR on Seedlings Growth of Different Tomato and Pepper Varieties in Axenic Conditions, Universidad S. Pablo CEU. Department De Biologia, Madrid. Antoun, H., Beauchamp, C.J., Goussard, N., Chabot, R., Lalande, R Potential of Rhizobium and Bradyrhizobium Species as Plant Growth Promoting Rhizobacteria on non - Legumes: Effect on Radishes (Raphanus sativus L.). Plant and Soil. 204: Antoun, H Field and Greenhouse Trials Performed with Phosphate Solubiling Bacteria and Fungi. Department of soil and agrifood Engineering, Faculty of Agriculture and Food science, Laval University Québec, Canada. 4: Antoun, H., Prevost, D Ecology of Plant Growth Promoting Rhizobacteria. In: PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Z.A. Siddiqui (Ed.). (pp. 1-38). Springer, Dordrecht. Arias, A Plant Growth Promoting Microorganisms in Uruguay: Status and Prospects. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba - Argentina. Aslantaş, R., Çakmakci, R., Şahin, F Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Young Apples Trees Growth and Fruit Yield Under Orchard Conditions. Scientia Horticulture. 4: Baldani, V.L.D., Baldani, J.I., Döbereiner, J Inoculation on Field - Grown Wheat (Triticum aestivum) with Azospirillum spp. in Brazil. Biology and Fertility of Soils. 4:

9 Baldani, V.L.D., Baldani, J.I., Dobereiner, J Inoculation of Rice Plants with the Endophytic Diazatrophs Herbaspirillum seropedicae and Burkholderia spp. Biology and Fertility of Soils. 30: Barazani, O., Friedman, J Is IAA the Major Root Growth Factor Secreted from Plant-Growth - Mediating Bacteria? Journal of Chemical Ecology. 25(10): Bertrand, H., Nalin, R., Bally, R., Cleyet Marel, J.C Isolation and Identification of the most Efficient Plant Growth - Promoting Bacteria Associated with Canola (Brassica napus). Biology and Fertility of Soils. 33: Bhattacharyya, P.N., Jha, D.K Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR): Emergence in Agriculture. of Microbiology and Biotechnology. 28: World Journal Bloemberg, G.V., Lugtenberg, B.J.J Molecular Basis of Plant Growth Promotion and Biocontrol by Rhizobacteria. Current Opinion in Plant Biotechnology. 4: Boddey, R.M., Baldani, V.L.D., Baldani, J.I., Dobereiner, J Effect of Inoculation of Azospirillum spp. on Nitrogen Accumulation by Field Grown Wheat. Plant and Soil. 95(1): Boddey, R.M., Polidoro, J.C., Resende, A.S., Alves, B.J.R., Urquiaga, S Use of the 15N Natural Abundance Technique for the Quantification of the Contribution of N 2 Fixation to Sugar Cane and other Grasses. Australian Journal of Plant Physiology. 28: Broadbent, P., Baker, K.F., Franks, N., Holland, J Effect of Bacillus spp on Increased Growth of Seedlings in Steamed and in Nontreated Soil. Phytopathology. 67: Caceres, E.A.R., Anta, G.G., Lopez, J.R., DiCiocco, C.A., Basurco, J.P., Parade, J.L Response of Field - Grown Wheat to Inoculation with Azospirillum brasilense and Bacilus polymyxa in the Semiarid Region of Argentina. Arid Soil Research and Rehabilitation. 10: Chen, Y., Mei, R., Lu, S., Liu, L., Kloepper, J.W The Use of Yield Increasing Bacteria (YIB) as Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Chinese Agriculture. Management of soil borne diseases. R.S. Utkhede & V.K. Gupta (Eds.). (pp ). Kalyani publishers, Ludhiada, New delhi. Çakmakçı, R., Kantar, F., Algur, Ö.F Sugar Beet and Barley Yield in Relation to Bacillus polymyxa and Bacillus megaterium var. phosphaticum inoculation. Journal of Plant Nutrition. 162: Çakmakçı, R., Kantar, F., Şahin, F Effect of N 2 -fixing Bacterial Inoculations on Yield of Sugar Beet and Barley. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 164: Çakmakçı, R Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin Tarımda Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 1: Çakmakçı, R Bitki Gelişme Promotörü Rizobakteri Kullanımındaki Son Gelişmeler: Organik Tarım Perspektif ve Uygulamaları. Organik Tarım Kongresi, Yalova. De Freitas, J.R., Germida, J.J. 1992a. Growth Promotion of Winter Wheat by Fluorescent Pseudomonads under Growth Chamber Conditions. Soil Biology and Biochemistry. 24: De Freitas, J.R., Germida, J.J. 1992b. Growth Promotion of Winter Wheat by Fluorescent Pseudomonads under Field Conditions. Soil Biology and Biochemistry. 24: Di Ciocco, C.A., Caceres, E.A.R Field Inoculation of Setaria-Italica with Azospirillum spp in Argentine Humid Pampas. Field Crop research. 37: Dobbelaere, S., Croonenborghs, A., Thys, A., Ptacek, D., Vanderleyden, J., Dutto, P., Labandera-Gonzalez, C., Caballero-Mellado, J., Aguirre, J.F., Kapulnik, Y., Brener, S., Burdman, S., Kadouri, D., Sarig, S., Okon, Y Responses of Agronomically Important Crops to Inoculation with Azospirillum. Australian Journal of Plant. 28: Elsheikh, E.A.E., Elzidany, A.A Effects of Rhizobium Inoculation, Organic and Chemical Fertilizers on Yield and Physical Properties of Faba Bean Seeds. Plant Foods for Human Nutrition. 51: Eşitken, A., Kalidag, H., Ercisli, S., Turan, M., Sahin, F. 2003a. The Effects of Spraying a Growth Promoting Bacterium on the Yield, Growth and Nutrient Element Composition of Leaves of Apricot (Prunus armeniaca L.cv. Hacıhaliloglu). Australian Journal of Agricultural Research. 54: Eşitken, A., Ercişli, S., Sevik, İ., Şahin, F. 2003b. Effect of Indole -3- Butyric Acid and Different Strains of Agrobacterium rubi on Adventitive Root Formation from Softwood and Semi-Hardwood Wild Sour Cherry Cuttings. Turkish Journal of Agriculture. 27: Fages, J., Arsac, J.F Sunflower Inoculation with Azospirillum and other Plant-Growth Promoting Rhizobacteria. Plant and Soil. 137: Fallik, E., Okon, Y The Response of Maize (Zea mays) to Azospirillum Inoculation in Various Types of Soils in the Field. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 12: Fernando, W.G.D., Nakkerean, S., Zhang, Y Biosynthesis of Antibiotics by PGPR and its Relation in Biocontrol of Plant Diseases. PGPR: Biocontrol and Biofertlization. A. Zaki & Sıddıqui (Eds.). (pp ). Springer, The Netherlands. Frommel, M.I., Nowak, J., Lazarovitis, G Treatment of Potato Tubers with a Growth Promoting Pseudomonas sp. : Plant Growth Responses and Bacterium Distribution in Rhizosphere. Plant and Soil. 150: Fuentes-Ramirez, E.L., Caballero-Mellado, J Bacterial Biofertilizers. PGPR: Biocontrol and Biofertlization. A. Zaki & Sıddıqui (Eds.). (pp ) Springer, The Netherlands

10 Gagne, S., Dehbi, L., Lequere, D., Cayer, F., Morin, J.L., Lemay, R., Fournier, N Increase of Greenhouse Tomato Fruit Yields by Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) Inoculated into the Peat-Based Growing Media. Soil Biology and Biochemistry. 25: Garcia de Salamone, I.E., Dobereiner, J., Urquiaga, S., Boddey, R.M Biological Nitrogen Fixation in Azospirillum Strain-Maize Genotype Associations as Evaluated by the 15N Isotope Dilution Technique. Biology and Fertility of Soils. 23: Garcia de Salamone, I.E., Hynes, R.K., Nelson, L.M Cytokinin Production by Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Selected Mutants. Canadian Journal of Microbiology. 47: Gupta, C.P., Dubey, R.C., Maheshwari, D.K Plant Growth Enhancement and Suppression of Macrophomina phaseolina causing Charcoal Rot of Peanut by Fluorescent Pseudomonas. Biology and Fertility of Soils. 35: Gügi, B., Orange, N., Hellio, F., Burini, J.F., Guillou, C., Leriche, F., Guespin-Michel, J.F Effect of Growth Temperature on several Exported Enzyme Activities in the Psychrotropic Bacterium Pseudomonas fluorescens. Journal of Bacteriology. 173: Hall, J.A., Pierson, D., Ghosh, S., Glick, B.R Root Elongation in Various Agronomic Crops by the Plant Growth Promoting Rhizobacterium Pseudomonas putida GR12-2. Israel Journal of Plant Sciences. 44: Hamaoui, B., Abadi, J.M., Burdman, S., Rashid, A., Sarig, S., Okon, Y Effects Inoculation with Azospirillum brasilense on Chickpeas (Cicer arietinum) and Faba Beans (Vicia faba) under Different Growth Conditions. Agronomy Journal. 21: Herman, M.A.B., Nault, B.A., Smart, C.D Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Bell Pepper Production and Gren Peach Aphid Infestations in New York. Crop Protection. 27: Hernandez, Y., Sogo, J., Sarmiento, M Azospirillum Inoculation on Zea Mays. Cuban Journal of Agricultural Science. 31: Hoffmann-Hergarten, S., Gulati, M.K., Sikora, R.A Yield Response and Biological Control of Meloidogyne incognita on Lettuce and Tomato with Rhizobacteria. The Journal of Plant Diseases and Protection. 105: Hubbell, D.H., Kidder, G Biological Nitrogen Fixation. SL-16, Soil and Water Science Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences. University of Florida, USA. pp Hurek, T., Handley, L.L., Reinhold-Hurek, B., Piche, Y Azoarcus Grass Endophytes Contribute Fixed Nitrogen to the Plant in an unculturable State. Molecular Plant-Microbe Interactions. 15: Hynes, R.K., Leung, G.C., Hirkala, D.L., Nelson, L.M Isolation, Selection, and Characterization of Beneficial Rhizobacteria from Pea, Lentil and Chickpea Grown in Western Canada. Canadian Journal of Microbiology. 54: Isopi, R., Fabbri, P., Del-Gallo, M., Puppi, G Dual Inoculation of Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor with Vesicular Arbuscular Mycorrhizas and Acetobacter diazotrophicus. Symbiosis. 18: Iswandi, A., Bssie, P., Vandenbeele, J., Verstraete, W Effect of Seed Inoculation with the Rhizopseudomonad Strain 7NSK2 on Root Microbiota of Maize (Zea mays) and Barley (Hordeum vulgare). Biology and Fertility of Soils. 3: Jacoud, C., Faure, D., Wadoux, P., Bally, R Development of a Strain-Specific Probe to Follow Inoculated Azospirillum lipoferum CRT1 under Field Conditions and Enhancement of Maize Root Development by Inoculation. FEMS Microbiol Ecology. 27: James, E.K, Gyaneshwar, P., Mathan, N Infection and Colonization of Rice Seedlings by the Plant Growth-Promoting Bacterium Herbaspirillum seropedicae Z67. Molecular Plant-Microbe Interactions. 15: Jeyarajan, R., Nakkeeran, S Exploitation of Microorganisms and Viruses as Biocontrol Agents for Crop Disease Mangement. In: Biocontrol Potential and their Exploitation in Sustainable agriculture. Upadhyay (Ed.). pp Kluwer Academic/ Plenum Publishers, USA. Joo, G.J., Kin, Y.M., Kim, J.T., Rhee, I.K., Kim, J.H., Lee, I.J Gibberellins-Producing Rhizobacteria Increase Endogenous Gibberellins Content and Promote Growth of Red Peppers. The Journal of Microbiology. 43(6): Kaushik, R., Saxena, A.K., Tilak, K.V.B.R Selection of Tn5: lacz Mutants Isogenic to Wild Type Azospirillum brasilense Strains Capable of Growing at sub-optimal Temperature. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 16: Kempster, V.N., Scott, E.S., Davies, K.A Evidence for Systemic, Cross-Resistance in White Clover (Trifolium repens) and Annual Medic (Medicago truncatula var truncatula) Induced by Biological and Chemical Agents. Biocontrol Science and Technology. 12(5): Khan, A.A., Jilani, G., Akhtar, M.S., Naqvi, S.M.S., Rasheed, M Phosphorus Solubilizing Bacteria: Occurrence, Mechanisms and their Role in Crop Production. American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 1: Kleopper, J.W., Schroth, M.N Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Radishes. In Proceedings of the Fourth International Conference on Plant Pathogenic Bacteria. Vol. 2, pp Kloepper, J.W., Lifshitz, K., Zablotowicz, R.M Free-Living Bacterial Inocula for Enhancing Crop Productivity. Trends in Biotechnology. 7: Kloepper, J.W Plant Growth Promoting Rhizobacteria as Biological Control Agents. F. Blasne Metting J.M. Dekker (Ed.). (pp ). Soil Microbial Ecology Inc. New York. Kokalis-Burella, N., Vavrina, E.N., Rosskopf, E.N., Shelby, R.A Field Evaluation of Plant Growth Promoting Rhizobacteria Amended Transplant Mixes and Soil Solarization for Tomato and Pepper Production in Florida. Plant and Soil. 238:

11 Kropp, B.R., Thomas, E., Pounder, J.I., Anderson, A.J Increased Emergence of Spring Wheat After Inoculation with Pseudomonas chlororaphis Isolate 2E3 under Field and Laboratory Conditions. Biology and Fertility of Soils. 23: Kumar, V., Narula, N Solubulization of Inorganic Phosphates and Growth Emergence of Wheat as Affected by Azotobacter chroococcum. Biology and Fertility of Soils. 28: Kumar A, Prakash A, Johri BN Bacillus as PGPR in Crop Ecosystem. Bacteria in Agrobiology: Crop Ecosystems (ed. Maheshwari DK), Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Lalande, R., Bissonnette, N., Coutlee, D., Antoun, H Identification of Rhizobacteria from Maize and Determination of their Plant- Growth Promoting Potential. Plant and Soil. 115: Lemanceau, P., Steinberg, C., Thomas, D.J.I., Edel, V., Raaijmakers, J., Alabouvette, C Natural Soil Suppressiveness to Soilborne Diseases. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina. Leong, J Siderophores: Their Biochemistry and Possible Role in the Bioconrol of Plant Pathogens. Annual Reviw of Phytopathology. 24: Lucas Garcia, J.A., Probanza, A., Ramos, B., Ruiz Palomino, N., Gutierrez Manero, F.J Effects of Inoculation with PGPR on Seedling Growth of Different Tomato and Pepper Varieties in Axenic Conditions. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba- Argentina. Lucas, G.J.A., Probanza, A., Ramos, B., Palomino, M.R., Gutierrez Manero, F.J Effect of Inoculation of Bacillus licheniformis on Tomato and Pepper. Agronomy Journal. 24: Luz, W.C Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Graminicolous Crops in Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba-Argentina. Malik, K.A., Bilal, R., Mehnaz, S., Rasul, G., Mirza, M.S., Ali, S Association of Nitrogen-Fixing, Plant Promoting Rhizobacteria (PGPR) with Kallar Grass and Rice. Plant and Soil. 194: Mayak, S., Tirosh, T., Glick, B.R Stimulation of the Growth of Tomato, Pepper and Mung Bean Plants by the Plant Growth-Promoting Bacterium Enterobacter cloacae CAL3. Biology Agriculture Horticultural. 19 (3): McCullagh, M., Utkhede, R., Menzies, J.G., Punja, Z.K., Paulitz, T.C Evaluation of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Biological Control of Pythium Root Rot of Cucumbers Grown in Rockwool and Effects on Yield. European Journal of Plant Pathology. 102: McGrath, J.W., Wisdom, G.B., McMullan, G., Lrakin, M.J., Quinn, J.P The Purification and Properties of Phosphonoacetate Hydrolase, a Novel Carbon-Phosphorus Bond-Cleaving Enzyme from Pseudomonas fluorescens 23F. European Journal of Biochemistry. 234: Mehnaz, S., Mirza, M.S., Haurat, J., Bally, R., Normand, P., Bano, A., Malik, K.A Isolation and 16S rrna Sequence Analysis of the Beneficial Bacteria from the Rhizosphere of Rice. Canadian Journal of Microbiology. 472: Mrkovacki, N., Milic, V Use of Azotobacter chroococcum as Potentially Useful in Agricultural Application. Annals of Microbiology. 51: Murphy, J.F., Zehnder, G.W., Schuster, D.J., Sikora, E.J., Polston, J.E., Kloepper, J.W Plant Growth-Promoting Rhizobacterial Mediated Protection in Tomato against Tomato Mottle Virus. Plant Disease. 84: Noel, T.C., Sheng, C., Yost, C.K., Pharis, R.P., Hynes, M.F Rhizobium leguminosarum as a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium: Direct Growth Promotion of Canola and Lettuce. Canadian Journal of Microbiology. 42: Ohtake, H., Wu, H., Imazu, K., Ambe, Y., Kato, J., Kuroda, A Bacterial Phosphonate Degradation, Phosphite Oxidation and Polyphosphate Accumulation. Resources Conservation and Recycling. 18: Okon, Y., Labandera-Gonzalez, C.A Agronomic Applications of Azospirillum an Evaluation of 20 Years Worldwide Field Inoculation. Soil Biology and Biochemistry. 26: Omar, N., Heulin, T., Weinhard, P., Eldin, M.N.A., Balandreau, J Field Inoculation of Rice with Invitro Selected Plant-Growth Promoting-Rhizobacteria. Agronomy Journal. 9: Omar, M.N.A., Mahrous, N.M., Hamouda, A.M Evaluating the Efficiency of Inoculating some Diazatrophs on Yield and Protein Content of 3 Wheat Cultivars Under Graded Levels of Nitrogen Fertilization. Annals of Agricultural Science. 41: Pandey, A., Sharma, E., Palni, L.M.S Influence of Bacterial Inoculation on Maize in Upland Farming Systems of the Sikkim Himalaya. Soil Biology and Biochemistry. 30: Park, K.S., Kloepper, J.W Activation of PR-1a Promoter by Rhizobacteria that Induce Systemic Resistance in Tobacco Against Pseudomonas syringae pv. tabaci. Biological control. 18: 2-9. Parmar, N., Dadarwal, K.R Pathogenic Suppressive Abilities of Rhizosphere Bacteria From Healthy Chikpea Plants. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba-Argentina. Pieterse, C.M.J., Van Pelt, J.A., Jurriaan, T., Parchmann, S., Mueller, M.J., Buchla, A.J., Metraux, J.P., van Loon, L.C Rhizobacteria- Mediated Induced Systemic Resistance (ISR) in Arabidopsis requires Sensitivity to Jasmonate and Ethylene but is not Accompanied by an Increase in their Production. Physiological and Molecular Plant Pathology. 57:

12 Pieterse, C.M.J., van Pelt, J.A., van Wees, S.C.M., Jurriaan, J., Leon-Kloosterziel, K.M., Keurentjes, J.J.B., Verhagen, B.W.M., Knoester, M., Sluis, I. van der., Baker, P.A.H.M., van Loon, L.C Rhizobacteria-Mediated Induced Systemic Resistance: Triggering, Signaling and Expression. European Journal of Plant Pathology. 107: Ping, L., Boland, W Signals from the Underground: Bacterial Volatiles Promote Growth in Arabidopsis. TRENDS in Plant Science. Vol. 9 No.6 Germany. Polyanskaya, L.M., Vedina, O.T., Lysek, L.V., Zvyagintev, D.G The Growth Promoting Effect of Beijerinckia mobilis and Clostridium sp. Cultures on Some Agricultural Crops. Microbiology. 71: Reddy, M.S., Rahe, J.E Growth Effects Associated with Seed Bacterization not Correlated with Populations of Bacillus-subtilis Inoculant in Onion Seedling Rhizospheres. Soil Biology and Biochemistry. 21 (3): Ribaudo, C.M., Rondanini, D.P., Cura, J.A., Fraschina, A.A Response of Zea mays to the Inoculation with Azospirillum on Nitrogen Metabolism under Greenhouse Conditions. Biologia Plantarum. 44: Richardson, A.E., Hadobas, P.A Soil Isolates of Pseudomonas spp. That Utilize Inositol Phosphates. Canadian Journal of Microbiology. 43: Rodríguez, H., Goire, I., Rodríguez, M Caracterización de Cepas de Pseudomonas Solubilizadoras de Fósforo. Reviw ICIDCA. 30: Rodriguez, H., Fraga, R Phosphate Solubilizing Bacteria and Their Role in Plant Growth Promotion. Biotechnology Advances. 17: Romerio, R.S Preliminary Results on PGPR Research at the Universidade Federal de Vicosa, Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina. Russo, A., Vettori, L., Felici, C., Fiaschi, G., Morini, S., Toffanin, A Enhanced Micropropagation Response and Biocontrol Effect of Azospirillum brasilense Sp245 on Prunus cerasifera L. Clone Mr. S 2/5 plants. Journal of Biotechnology. 134: Ryu, C.M., Kim, J., Choi, O., Kim, S.H., Park, C.S Improvement of Biological Control Capacity of Paenibacillus polymyxa E681 by Seed Pelleting on Sesame. Biological control. 39: Ryu, C.M., Shin, J.N., Qi, W., Ruhong, M., Kim, E., Pan, J.G Potential for Augmentation of Fruit Quality by Foliar Application of Bacilli Spores on Apple Tree. Plant Pathology Journal. 27(2) : Sarig, S., Okon, Y., Blum, A Effect of Azospirillum-brasilense Inoculation on Growth Dynamics and Hydraulic Conductivity of Sorghum Bicolor Roots. Journal of Plant Nutrition. 15: Saubidet, M.I., Fatta, N., Barneix, A.J The Effect of Inoculation with Azospirillum brasilense on Growth and Nitrogen Utilization by Wheat Plants. Plant and Soil. 245: Seshadri, S., Muthukumarasamy, R., Lakshminarasimhan, C., Lgnacimuthu, S Solubilization of Inorganic Phosphates by Azospirillum halopraeferans. Current Science. 79 (5): Siddiqui, I.A., Ehteshamul-Haque, S., Shaukat, S.S Use of Rhizobacteria in the Control of Root Rot-Root Knot Disease Complex of Mungbean. Journal of Phytopathology. 149: Sıddıqui, Z.A Prospective Biocontrol Agents of Plant Pathogens. PGPR: Biocontrol and Biofertlization. A. Zaki and Sıddıqui. (Eds.). (pp ). Springer, The Netherlands. Skrary, F.A., Cameron, D.C Purification and Characterization of a Bacillus licheniformis Phosphatase Specific for D-alpha- Glycerphosphate. Archives of Biochemistry and Biophysics. 349: Smith, R.L., Schank, S.C., Milam, J.R., Baltensperger, A.A Responses of Sorghum and Pennisetum Species to the N 2 -Fixing Bacterium Azospirillum-brasilense. Applications Environment of Microbiolagy. 47: Stein, T., Hayen-Schneg, N., Fendrik, I Contribution of BNF by Azoarcus sp. BH72 in Sorghum vulgare. Soil Biology and Biochemistry. 29: Stout, M.J., Zehnder, G.W., Baur, M.E Potential for the Use of Elicitors of Plant Defence in Arthropode Management Programs. Archives of Insect Biochemistry and Physiology. 51: Sudhakar, P., Chattopadhyay, G.N., Gangwar, S.K., Ghosh, J.K Effect of Foliar Application of Azotobacter, Azospirillum and Beijerinckia on Leaf Yield and Quality of Mulberry (Morus Alba). Journal of Agricultural Science. 134: Suslow, T.V., Schroth, M.N Rhizobacteria of Sugar-Beets - Effects of Seed Application and Root Colonization on Yield. Phytopathology. 72: Şahin, F., Cakmakci, R., Kantar, F Sugar Beet and Barley Yields in Relation to Inoculation with N2-Fixing and Phosphate Solubilizing Bacteria. Plant and Soil. 265: Thaller, M.C., Berlutti, F., Schippa, S., Iori, P., Passariello, C., Rossolini, G.M Heterogeneous Patterns of Acid Phosphatases Containing Low-Molecular-Mass Polipeptides in Members of the Family Enterobacteriaceae. International Journal of Systematic Bacteriology. 4: Timmusk, S., Nicander, B., Granhall, U., Tillberg, E Cytokinin Production by Paenibacillus polymyxa. Soil Biology and Biochemistry. 31: Tran Van, V., Berge, O., Ngo, K.S., Balandreau., Heulin, T Repeated Beneficial Effects of Rice Inoculation with a Strain of Burkholderia vietnamiensis on Early and Late Yield Components in Low Fertility Sulphate Acid Soils of Vietnam. Plant and Soil. 281:

13 Turner, J.T., Backman, P.A Factors Relating to Peanut Yield Increases after Seed Treatment with Bacillus subtilis. Plant Disease. 75: Uthede, G.S., Koch, C.A., Menzies, J.G Rhizobacterial Growth and Yield Promotion of Cucumber Plants Inoculated with Pythium aphanidermatum. Canadian Journal of Plant Pathology. 21: Van Loon, L.C Induced Resistance in Plants and Role of Pathogenesis Related Proteins. European Journal of Plant Pathology. 103: Van Loon, L.C, Bakker, P.A.H.M., Pieterse, C.M.J Systemic Resistance Induced by Rhizosphere Bacteria. Annual Review of Phytopathology. 36: Vedder-Weiss, D., Jurkevitch, E., Burdman, S., Weiss, D., Okon, Y Root Growth, Respiration and Beta-Glucosidase Activity in Maize (Zea mays) and Common Bean (Phaseolus vulgaris) Inoculated with Azospirillum brasilense. Symbiosis. 26: Wall, L.G Consequences of an Overview on PGPR Work in Argentina: The Field Should be Wider. Fifth International PGPR Workshop, 29 October 3 November, Cordoba-Argentina. Yang, J., Kloepper, J.W., Ryu, C.M Rhizosphere Bacteria Help Plants Tolerate Abiotic Stres. Plant Science Conferences. Vol.14, No.1 Argentina. Zhang, H., Sekiguchi, Y., Hanada, S., Hugenholtz, P., Kim, H., Kamagata, Y., Nakamura, K Gemmatimonas aurantiaca gen. nov., sp. nov., a Gram-Negative, Aerobic, Polyphosphate Accumulating Microorganism, the First Cultured Representative of the New Bacterial Phylum Gemmatimonadetes phyl. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 53:

KÖK-UR NEMATODLARI (MELOIDOGYNE SPP.) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE. Tuba KATI Sevilhan MENNAN O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, SAMSUN

KÖK-UR NEMATODLARI (MELOIDOGYNE SPP.) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE. Tuba KATI Sevilhan MENNAN O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, SAMSUN OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(2):265-274 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(2): 265-274 KÖK-UR NEMATODLARI (MELOIDOGYNE SPP.) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Tuba KATI Sevilhan MENNAN O.M.Ü Ziraat Fakültesi Bitki

Detaylı

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Proceedings of the Fifth Turkish National Congress of Biological Control 4-7 Eylül 2002 4-7 September 2002 Editörler/Editors Prof.Dr. Hikmet ÖZBEK, Doç.Dr.

Detaylı

Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeyi Düzenleyici Maddeler: Bitki Hormonları. Growth And Development Regulators In Plants: Plant Hormones

Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeyi Düzenleyici Maddeler: Bitki Hormonları. Growth And Development Regulators In Plants: Plant Hormones Derleme / Review Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 47-56, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal of the Institute of

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University ISSN: 1300 2910 CİLT: 24 SAYI: 2 YIL: 2007 Sahibi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Tahıllarda Hastalığa Dayanıklılığın Temelleri (Çağrılı Bildiri) The Principles of Disease Resistance in Cereals

Tahıllarda Hastalığa Dayanıklılığın Temelleri (Çağrılı Bildiri) The Principles of Disease Resistance in Cereals Tahıllarda Hastalığa Dayanıklılığın Temelleri (Çağrılı Bildiri) Muzaffer TOSUN Özet Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir Herhangi bir bitki üzerinde yaşayıp çoğalabilen

Detaylı

Su Basması Stresi ve Geri Kazanım Uygulamasının Bazı Taze Fasulye Genotipleri Üzerine Etkileri*

Su Basması Stresi ve Geri Kazanım Uygulamasının Bazı Taze Fasulye Genotipleri Üzerine Etkileri* GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 41-51 Su Basması Stresi ve Geri Kazanım Uygulamasının Bazı Taze Fasulye Genotipleri Üzerine Etkileri* Çiğdem AYDOĞAN Ece TURHAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Ağır Metaller ve Fitoremediasyon: Fizyolojik ve Moleküler Mekanizmalar. Heavy Metals and Phytoremediation: Physiological and Molecular Mechanisms

Ağır Metaller ve Fitoremediasyon: Fizyolojik ve Moleküler Mekanizmalar. Heavy Metals and Phytoremediation: Physiological and Molecular Mechanisms Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ-FEBİD 11 (2011) 011001 (1-22) AKU-J. Sci. 11 (2011) 011001 (1-22) Ağır Metaller ve Fitoremediasyon: Fizyolojik

Detaylı

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 83-88, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2010/106 Projenin Başlığı Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)

Detaylı

Psikrotrof Bakterilerin Çiğ Süt ve Süt Ürünleri Kalitesine Etkisi

Psikrotrof Bakterilerin Çiğ Süt ve Süt Ürünleri Kalitesine Etkisi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(4) (2014) 68-78 Derleme Makale / Review Paper Psikrotrof Bakterilerin

Detaylı

Bitkide Bor ve Etkileri

Bitkide Bor ve Etkileri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 36 (2), 217-225, 2005 ISSN : 1300-9036 Bitkide Bor ve Etkileri Ayten DEMİRTAŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Erzurum (Aytend@atauni.edu.tr) Geliş Tarihi

Detaylı

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ GIDALAR VE ĠNSAN SAĞLIĞI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ GENETICALLY MODIFIED FOODS AND THEIR EFFECTS ON HUMAN HEALTH

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ GIDALAR VE ĠNSAN SAĞLIĞI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ GENETICALLY MODIFIED FOODS AND THEIR EFFECTS ON HUMAN HEALTH GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ GIDALAR VE ĠNSAN SAĞLIĞI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ Sema ÖZMERT ERGİN 1, Hilmi YAMAN 2 ÖZET Biyoteknolojideki gelişmeler, organizmalar arası gen transferini mümkün hale getirmiştir. Değiştirilmiş

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 398-404, 2014

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 398-404, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Pamukta Fide Kök Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Bazı Bitki Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antifungal

Detaylı

4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ )

4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ ) NANOTECHNOLOGIES SERVİNG AGRICULTURE ( NANOTEKNOLOJİLERİN TARIM HİZMETİ) CONTENTS (İÇİNDEKİLER) 1. PREFACE (ÖNSÖZ) 2. OUR TECHNOLOGY (TEKNOLOJİMİZ) 3. OUR PRODUCT ( ÜRÜN) 4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2014 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

Atık Su Arıtma Çamurlarının Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı

Atık Su Arıtma Çamurlarının Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 129-141 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Atık Su Arıtma Çamurlarının Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı Hülya AKAT¹, Gülbin

Detaylı

Bitki Virüsleriyle Mücadelede Yeni Stratejiler: Virüs Enfeksiyonlarına ve Vektörlerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi

Bitki Virüsleriyle Mücadelede Yeni Stratejiler: Virüs Enfeksiyonlarına ve Vektörlerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi Derleme / Review Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 19-28, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal of the Institute of

Detaylı

Elif Evşen ÇİL. Ocak 2006 DENİZLİ

Elif Evşen ÇİL. Ocak 2006 DENİZLİ UV-C IŞIN STRESİNİN SERA ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L. cv. Atlanta) ÜZERİNDE BAZI MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Elif Evşen ÇİL Ocak 2006 DENİZLİ UV-C IŞIN

Detaylı

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 04 Sayfa: 1-20 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060401.pdf Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Ufuk Bağcı 2, Ayhan Temiz 3 Giriş

Detaylı

Gıdalarda Nitrat ve Nitrit

Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 8(6) (2010) 35-43 Derleme Makale / Review Paper Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Özgül Özdestan, Ali

Detaylı

Treatment with Transgenic Plants on the Basis of Environmental Biotechnology

Treatment with Transgenic Plants on the Basis of Environmental Biotechnology KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 45 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 Çevre Biyoteknolojisi Temelinde Genetik Yapısı Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkilerle Arıtım Aslı ÇOBAN

Detaylı

Derleme / Review. General Characteristics and Necessary Feedstock Sources for The Production of Bioethanol

Derleme / Review. General Characteristics and Necessary Feedstock Sources for The Production of Bioethanol BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 204-220, 2013 2(2), 204-220, 2013 Derleme / Review Biyoetanolün Genel Özellikleri ve Üretimi İçin Gerekli Hammadde Kaynakları Ali Osman ADIGÜZEL *1

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK YABANCI OT MÜCADELESİ Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, TOKAT 1. GİRİŞ Artan dünya nüfusunun

Detaylı

Domateste Bulunan Enzimlerin Önemi ve Isıl/Isıl Olmayan Teknolojilerle İnaktivasyonu

Domateste Bulunan Enzimlerin Önemi ve Isıl/Isıl Olmayan Teknolojilerle İnaktivasyonu Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(4) (2014) 58-67 Derleme Makale / Review Paper Domateste Bulunan Enzimlerin

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Araştırma Makalesi Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Esra KOÇ 1 *, Nuray ERGÜN 2, A. Sülün ÜSTÜN 1, Işıl ÖNCEL 1 1. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2011 Cilt: 09 Sayı: 1 Sayfa: 1-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702110101.pdf Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik

Detaylı

YEM AMACIYLA İTHALİ İSTENEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DAS 59122 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİ İÇİN BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

YEM AMACIYLA İTHALİ İSTENEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DAS 59122 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİ İÇİN BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR : YEM AMACIYLA İTHALİ İSTENEN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ DAS 59122 MISIR ÇEŞİDİ VE ÜRÜNLERİ İÇİN BİLİMSEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU RAPORUN HAZIRLANIŞ GEREKÇESİ VE DAYANAKLARI Bu rapor, mısır kökkurdu

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1990-1994 Ph.D., Institute of Science, Atatürk University, ERZURUM, TURKEY

CURRICULUM VITAE. 1990-1994 Ph.D., Institute of Science, Atatürk University, ERZURUM, TURKEY CURRICULUM VITAE Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ (Mr.) 01/02/1964 Rector of Kilis 7 Aralık University 79000, Kilis, TURKEY (+90) 348-814 26 66) guvenc@kilis.edu.tr 1-ACADEMIC BACKGROUND 1990-1994 Ph.D., Institute

Detaylı