Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterileri"

Transkript

1 Derleme Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterileri Duygu BAYRAK*, Gülten ÖKMEN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, Kötekli, Muğla, Türkiye. Özet: Yoğun tarım, aşırı gübre kullanımını zorunlu kılmaktadır. Yüksek verim için fazla girdi kullanan tarım sistemleri çevresel problemlere ve doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Patojenik olmayan toprak kökenli mikroorganizmalar hem bitki gelişimini hem de hastalıkları baskılamayı teşvik edebilirler. Bitki gelişimi üzerinde yararlı etki gösteren kök bakterileri bitki gelişimini uyaran kök bakterileri olarak adlandırılır. Bu bakteriler bitki gelişimini ya patojen organizmaların bazı zararlı etkilerini önleyerek dolaylı ya da bakteri tarafından üretilen veya çevreden besinlerin alımını kolaylaştıran bir bileşiği bitkiye sağlayarak direkt olarak etkileyebilmektedirler. Bu derleme bitki gelişimini uyaran kök bakterileri hakkında genel bir bakış sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Kök bakterileri, biyokontrol, bitki gelişimi Plant Growth Promoting Rhizobacteria Abstract: Intensive agriculture entails the use of excessive fertilization. High- input farming practices achieving high yields have created environmental problems and degradation in natural resources. Non-pathogenic soilborne microorganisms can promote plant growth, as well as suppress diseases. Rhizobacteria that exert beneficial effects on plant development are referred to as plant growth- promoting rhizobacteria. Plant growth promoting rhizobacteria can affect plant growth either indirectly by preventing some of the deleterious effects of a phytopathogenic organism, or directly by providing the plant with a compound that is synthesized by the bacterium or facilitating the uptake of nutrients from the environment. This review provides an overview of plant growth promoting rhizobacteria. Key Words: Rhizobacteria, biocontrol, plant growth Giriş Toprak çok sayıda ve çeşitlilikte mikroorganizma topluluklarını barındırmaktadır. Bu mikroorganizma toplulukları arasında bitki kökleri ile ilişkili olan bakterilere kök bakterileri denir. Bu kök bakterilerinin, bitki kökleri ile olan etkileşimleri göz önüne alındığında bir kısmının yararlı, bir kısmının zararlı etkide bulunduğu görülmektedir. Yararlı etkide bulunan kök bakterilerinin bazıları bitkilerde gelişmeyi uyarıcı veya biyokontrol ajanı gibi rol oynayarak ya da her iki şekilde de davranarak bitkilere yararlı etkide bulunmaktadırlar (Romerio, 2000). Bu tür yararlı etkide bulunan kök bakterileri için bitki gelişimini uyaran kök bakterileri (Plant Growth Promoting Rhizobacteria: PGPR) ifadesi kullanılmaktadır. Bu terim ilk kez 1978 yılında kullanılmıştır (Kleopper ve Schroth, 1978). Bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin uyarıcı etkisinin yanı sıra hastalıklara, özellikle de toprak kaynaklı patojenlere karşı biyolojik savaşta etkili oldukları bilinmektedir (Kloepper, 1993; Lucas ve ark., 2000; Lemanceau ve ark., 2000; Parmar ve Dudarwal, 2000) (Şekil 1). Son yıllarda PGPR gruplarından olan mikroorganizmaların önemi giderek artmakta olup bu nedenle ticarileşmesi de hız kazanmaya başlamıştır. Başarılı bir PGPR formülasyonunun geliştirilebilmesi için rizobakterilerin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar arasında; yüksek rizosfer yeteneğine sahip olması, yüksek rekabette saprofit yeteneğe sahip olması, bitki gelişimini artırması, kütlesini kolay çoğaltabilmesi, geniş hareket yeteneğine sahip olması, mükemmel ve güvenilir kontrol sağlaması, çevreye güvenli olması, diğer kök bakterileri ile uyumlu olması, kuraklık, sıcaklık, okside edici ajanlar ile UV ye karşı toleranslı olması ve radyasyona toleranslı olması özellikleri sayılabilir (Jeyarajan ve Nakkeeran, 2000)

2 Şekil 1. Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri tarafından bitki gelişimine katkı sağlayan mekanizmalar (Kumar ve ark., 2011). Bugün Dünya nın pek çok ülkesinde bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin bitkilerde verimi artırıcı etkisi üzerinde çalışılmaktadır (Chen ve ark., 1996; Arias, 2000; Luz, 2000; Romerio, 2000; Wall, 2000). Söz konusu bakteriler ile çalışmalar Çin de 1979 yılında başlamış ve 1985 yılında da geniş çapta tarla uygulamalarına geçilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda, bu bakterilerin bazı ürünlerde sağladığı verim artışları şöyledir; çeltik %16,2; buğday %11; mısır %12,5; patates %22,5; pamuk %10,4; şekerpancarı %16,9; karpuz %15,5; kök sebzeleri %20 (Chen ve ark., 1996). Uruguay da 1960 lı yılların başından beri bitki gelişimini uyaran kök bakterileri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. İlk başlarda Mesorhizobium loti, Sinorhizobium meliloti gibi bakterilerle azot fiksasyonu üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar başarıyla uygulamaya aktarılmış ve bugün Leguminoceae familyasına ait bitkilerin hepsi kendilerine özgü bu Rizobium ile inokule edilerek kullanılmaktadır (Arias, 2000). Özellikle Pseudomonas ve Bacillus lar bitki gelişimini uyarıcı etkilerinin yanı sıra, çok iyi antagonistik özelliklere sahip olmaları nedeniyle de dikkat çekmektedirler (Şekil 2)( Min Ryu ve ark., 2011). Şekil 2. Elma bitkisinin büyümesine basil sporunun etkisi (A) 10 7 cfu / g sprey biyopreparat uygulanmış yaprak (B) kontrol bitki (Min Ryu ve ark., 2011). Bitki gelişimini uyaran bakteriler; tohum çimlenmesi, kök gelişimi, bitkinin sudan yararlanması, büyüme hormonlarının üretilmesi, faydalı mikroorganizmalar lehine rizosferde mikrobiyal dengeyi değiştirmesi, mineral madde oranını düzenleyerek dolaylı olarak bitki gelişimini etkilemesi, bakteriyel, fungal ve nematod hastalıklarını geniş ölçüde baskılaması, viral hastalıklara karşı koruma sağlaması gibi önemli özellikleri göstermektedir (Sıddıqui, 2006). Bitki Gelişimini Uyaran Bakterilerin Fonksiyonları Genel olarak bitkide besin elementi oranını artıran biyogübreler, bitkisel hormon üretimiyle bitki büyümesini teşvik eden fitostimülatörler ve antibiyotik ile antifungal metabolit üretimiyle hastalıkları kontrol eden biyokontroller olarak gruplandırılmaktadırlar (Antoun ve Prevost, 2006)

3 Biyogübreler Biyogübreler bitki yüzeyi, toprak veya tohuma uygulandıkları zaman rizosfer veya bitki içinde kolonize olabilen, konukçu bitkiye temel besin maddeleri sağlayarak büyümeyi teşvik eden canlı mikroorganizmaları içeren bir madde olarak tanımlanabilirler. Biyogübre olarak kullanılan Bacillus türleri bitki büyüme hormonlarının sentezi yoluyla (Amer ve Utkheda, 2000), azot fiksasyonu (Eşitken ve ark., 2003a) ve bitki büyümesini teşvik eden rizobakterilerin seviyesini düzenleyen enzimlerin sentezinde etki oluşturarak bitki büyümesi üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilmektedir (Kumar ve Narula, 1999; Şahin ve ark., 2004). Tablo 1. Farklı bitkilerde biyogübre olarak test edilen bakteriler (Çakmakçı, 2005). Bakteri Sonuçlar / Artış Kaynak Azospirillum brasilense Kuru madde, yaprak alanı, kök sayı ve uzunluk (Sarig ve ark., 1992) Azospirillum spp. %33-40, hidrolik geçirgenlik %25-40 artış % verim artışı A. brasilense Kök ve gövde ağırlığı artışı (Vedder-Weiss ve ark., 1999) A. brasilense A. brasilense Cd A. brasilense Cd 245 %25 verim artışı, hafif toprak ve orta gübre uygun, kök sayısı, uzunluğu, kök ve gövde ağırlık artışı (Dobbelaere ve ark.,2001) A. brasilense Cd %11-24 verim artışı (Smith ve ark., 1984) A. brasilense Cd A. lipoferum Br - 17 %35-40 mineral gübreyi karşılama, verim artışı iklime bağlı, hafif toprak ve orta N verim (Okon ve Labandera- Gonzalez, 1994) A. brasilense Sp111 Azospirillum spp. artışı A. brasilense Cd Kök, gövde, verim artışı, (Hamaoui ve ark., 2001) A. brasilense Cd A. lipoferum Az - 30 %21-30 verim artışı (Di Ciocco ve Caceres, 1994) A. brasilense Cd Verim artışı (Caceres ve ark., 1996) B. polymyxa A. brasilense NO40 %15-20 verim artışı (Omar ve ark., 1989) A. lipoferum Gelişme ve çimlenme teşviki Çimleme oranı (Fages ve Arsac, 1991) X. maltophla artışı A. lipoferum CRTI N oranı artış, geniş kök sistemi (Jacoud ve ark., 1998) Azospirillum spp. % verim değişimi (Baldani ve ark., 1987) Azospirillum spp. % verim değişimi, (Kloepper ve ark., 1989) % verim artışı % verim artışı Azospirillum spp. %11-14 verim artışı (Fallik ve Okon, 1996) Azospirillum spp. Kuru madde ve Mg +2 artışı (Hernandez ve ark., 1997) Azospirillum spp. Glutamat sentez ve dehidrojenaz aktivite, kök (Ribaudo ve ark., 2001) ve yaprak azot artışı Azospirillum spp. Biyokütle, dane, protein ve azot artışı (Saubidet ve ark., 2002) Azotobacter Enterobacter spp. Xanthobacter spp. Kuru madde, dane, N akımı %6-24 artış, YAİ, klorofil oranı artışı (Alam ve ark., 2001) B. amyliquefaciens B. pumilis, B. subtilis B. cereus B. polymyxa B. megaterium B. polymyxa, Burkholderia spp. Pseudomonas spp. Bitki gelişmesi, yaprak alanı, kök-gövde ağırlığı, meyve verimi artışı, nematod azalması % şeker pancarı kök, % arpa dane verim artışı (Kokalis-Burella ve ark., 2002) (Çakmakçı ve ark., 1999) % kök, %7.8 şeker verim artışı (Çakmakçı ve ark., 2001) Bacillus sp. % verim artışı (Broadbent ve ark., 1977) B. subtilis A - 13 %37 verim, su, besin sıcaklık stresi ile rispons artar, (Turner ve Backman, 1991) B. subtilis B2 %12-94 gövde kuru ağırlık, % kök (Reddy ve Rahe, 1989) kuru ağırlık artışı Beijerinckia mobilis Clostridium spp Çimlenme, uzunluk ve ağırlık artışı (Polyanskaya ve ark., 2000) Burk. vietnamiensis %33 gövde uzunluğu, %53 kök ağırlık, %13-22 dane verimi artışı (Tran ve ark., 2000) - 3 -

4 Bacillus spp. İkili aşılama pancar % , arpa %7.4 - (Şahin ve ark., 2004) 9.3 verim artışı E. cloacea CAL3 Fide gelişimini teşvik (Mayak ve ark., 2001) P. cepacia R85 P. fluorescens R104 P. putida R111 %46-75 dane verim artışı (De Freitas ve Germida, 1992a; De Freitas ve Germida, 1992b) P. chlororaphis %6-8 çimlenme artışı, Fusarium culmorum (Kropp ve ark., 1996) kontrolü, P. fluorescens % verim artışı (Gagne ve ark., 1993) P. fluorescens P. corrugate S. plymthica P. putida, B. subtilis B. cereus E. aerogenes E. agglomerans %12 meyve sayısı, %18 meyve ağırlık artışı, Pythium enfekte edilen toprakta % 18 verim artışı B. subtilis ile kök uzunluğu, %29 bitki ağırlığı %14 meyve verimi %50 meyve sayısı artışı (McCullagh ve ark., 1996) (Uthede ve ark., 1999) P. putida GR12-2 Dikotiledon bitki kök gelişimi artışı (Hall ve ark., 1996) Pseudomonas spp. %11-52 kök kuru ağırlık artışı, (Bertrand ve ark., 2001) Variovovax spp. Phyllobacterium spp. Pseudomonas sp. Serada bitki ağırlığı, tarlada yumru verimi artışı (Frommel ve ark., 1993) Pseudomonas spp. Sera fide ağırlığı, tarla verim artışı, hastalıklara antagonizm (Suslow ve Schroth, 1982) Pseudomonas spp %14 ile 33 verim değişimi, %3-160 verim (Baldani ve ark., 1987) artışı Pseudomonas spp %15-25 verim artışı (Iswandi ve ark., 1987) P. syringae pv. Protein artışı, patojen kontrolü (Alstrom, 1995) Pseudomonas W34 B. cereus S18 Fide biyokütle artışı, %9 verim artışı (Hoffmann-Hergarten ve ark., 1998) S. liqufaciens, Bacillus spp. Pseudomonas spp. %8-14 verim artışı (Lalande ve ark., 1989) A.: Azospirillum, B.: Bacillus, Burk.: Burkholderia, P.: Pseudomonas, S.: Serratia,, X.: Xanthomonas; E.:Enterobacter T: Tarla, S:Sera, BBK: Bitki büyütme kabini, L: Laboratuvar Fitostimulatörler Bitkisel hormon üretimiyle bitki büyümesini teşvik eden fitostimulatörler, bitki gelişimini doğrudan arttırmaktadırlar. Bu bakterilerin bitkilerde kök gelişimi ve ürün verimini uyarıcı etki mekanizması ve azot fikse etme yeteneklerinin yanında oksin, sitokinin ve gibberellin gibi bitkisel hormonları salgılamaları da önemlidir (Anonim, 2006). Sadece bitkiler hormon üretmezler, aynı zamanda bitkilerle ilişki içerisindeki pek çok bakteri de bu maddelerden birini veya daha fazlasını da üretebilmektedir (Fuentes-Ramirez ve Caballero-Mellado, 2006). Son yıllarda yapılan araştırmalar Agrobacterium, Bacillus, Streptomyces, Pseudomonas ve Alcaligenes cinslerindeki türlerin odun çeliklerinde köklenmeyi teşvik edebildiğini göstermiştir (Eşitken ve ark., 2003b). Tablo 2. Farklı fitohormon üretimi yapan bitki gelişimini uyaran kök bakterileri (Bhattacharyya ve Jha, 2012). Hormon PGPR Bitki Kaynak Aeromonas veronii Pirinç (Mehnaz ve ark., 2001) Agrobacterium sp. Marul (Barazani ve Friedman, 1999) Alcaligenes piechaudii Marul (Barazani ve Friedman, 1999) İndol Asetik Asit Azospirillum brasilense Buğday (Kaushik ve ark., 2000) Bradyrhizobium sp. Turp (Antoun ve ark., 1998) Comamonas acidovorans Marul (Barazani ve Friedman, 1999) Enterobacter cloacae Pirinç (Mehnaz ve ark., 2001) Rhizobium leguminosarum Turp (Antoun ve ark., 1998) Paenibacillus polymyxa Buğday (Timmusk ve ark., 1999) Sitokinin Pseudomonas fluorescens Soya (Garcia de Salamone ve ark., 2001) Rhizobium leguminosarum Kolza ve Marul (Noel ve ark., 1996) Gibberellin Bacillus sp. Kızılağaç (Gutierrez-Manero ve ark., 2001) Biyokontrol - 4 -

5 Antibiyotik ve antifungal metabolit üretimiyle hastalıkları kontrol eden bu bakteriler zararlı mantar, bakteri ve virüsleri içeren geniş spektruma sahip fitopatojenik organizmalara karşı koruma sağlayarak bitkilerde dayanıklılık sağlamaktadırlar. Kimyasal gübre kullanımı günümüzde giderek daha fazla yasaklanmakta olup, pestisitlere çevresel olarak iyi bir alternatif olduğu için biyoinokulantların pazarlanması hızla yaygınlaşmaktadır (Tablo 3). Günümüzde Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces ve Agrobacterium ırklarının bulunduğu yaklaşık 20 bakteriyel ürün pazarlanmaktadır (Sudhakar ve ark., 2000; Bloenberg ve Luktenberg, 2001). Bazı bakteriler tarafından geliştirilen biyokontrol mekanizmasının esası fenazin 1 - karboksilik asit, 2,4 - diasetil floroglukinol, Oomisin, Piuloteorin, Pirrolnitrin, Kanosamin, Zwittermisin - A ve Pantosin gibi antibiyotiklerin üretimini sağlamalarıdır. Tarımsal ürünlerde bitki patojenlerine karşı mikrobiyal antagonistlerden yararlanma kimyasal pestisitlere bir alternatif olarak önerilmiştir (Fernando ve ark., 2006). Tablo 3. Farklı hastalık, patojen ve böceklere karşı biyokontrol ajanı olarak bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin kullanılması ( Bhattacharyya ve Jha, 2012). PGPR Bitkiler Hastalık / Patojen / Böcek Kaynak Bacillus amyloliquefaciens Domates Domates benek virüsü (Murphy ve ark., 2000) Pseudomonas fluorescens Tütün Tütün nekroz virüsü (Park ve Kloepper, 2000) Bacillus pumilus SE 34 Tütün Maviküf (Zhang ve ark., 2003) Pseudomonas sp. Yer fıstığı Rhizoctonia bataticola (Gupta ve ark., 2002) Streptomyces marcescens Tütün Maviküf (Zhang ve ark., 2003) Bacillus sp. Salatalık Pamuk yaprak biti (Stout ve ark., 2002) Bacillus licheniformis Biber Myzus persicae (Lucas ve ark., 2004) Bacillus cereus MJ-1 Kırmızıbiber Myzus persicae (Joo ve ark., 2005) Pseudomonas sp. Beyaz yonca Acyrthosiphon kondoi (Kempster ve ark., 2002) Paenibacillus polymyxa E681 Susam Mantar hastalığı (Ryu ve ark., 2006) Enterobacter sp. Nohut Fusarium avenaceum (Hynes ve ark., 2008) Azospirillum brasilense Erik Rizosfer mantarları (Russo ve ark., 2008) Pseudomonas aeruginosa Fasülye Kök çürüklüğü (Siddiqui ve ark., 2001) Bacillus subtilis G803 Biber Myzus persicae (Kokalis-Burelle ve ark., 2002) Bacillus amyloliquefaciens Biber Myzus persicae Sluzer (Herman ve ark., 2008) Etki Mekanizmaları Bitki büyümesini düzenlemede rol oynayan bakterilerin mekanizmaları doğrudan ve / veya dolaylı olmak üzere iki grupta açıklanmaktadır. Doğrudan mekanizmalar Bu mekanizmalar arasında; biyolojik azot fiksasyonu, oksin, gibberellin ve sitokinin gibi bitkisel hormonların üretilmesi, 1- aminosiklopropan -1- karboksilat (ACC) deaminaz aktivitesi yoluyla etilen sentezinin engellenmesi, çevresel stresin azaltılması, bakteri ve bitki ilişkisinde uyumun sağlanması, inorganik fosforun çözünürlüğünün arttırılması ve organik fosfor bileşiklerinin mineralizasyonunun sağlanması, siderofor üretimi yoluyla demir alımının arttırılması ve diğer bazı iz elementlerin oranında artışın sağlanması, vitamin sentezinin ve kök geçirgenliğinin artırılması yer almaktadır. Dolaylı mekanizmalar Kök bakterileri antibiyotik üretimi ile hastalıkların azaltılmasında biyokontrol ajanı olarak rol oynamaktadırlar, değişik organik bileşiklerin bulaştığı topraklarda bitki gelişimini engelleyici ksenobiyotikleri parçalayarak bitkileri korumaktadırlar (Elsheikh ve Elzidany, 1997; Rodriguez ve Fraga, 1999; Eşitken ve ark., 2003a; Anonim, 2006; Aslantaş ve ark., 2006; Çakmakçı, 2006). Aynı zamanda sahip oldukları mekanizmalarla patojen mikroorganizmaların bitkilerde hastalık oluşturmasını engellemektedirler

6 Floresan Pseudomonas lar toprak kökenli hastalıkların engellenmesinde en etkili rizosfer bakterileri arasında yer almaktadır (van Loon, 1997; van Loon ve ark., 1998). Bu bakteriler siderefor üretimi özellikleri ile patojen mikroorganizmaların topraktaki demiri kullanmalarını engelleyerek ya da antibiyotik üreterek bitkileri patojen saldırılarına karşı korumaktadırlar. Ayrıca sistemik dayanıklılığı teşvik edebilme yeteneğine de sahiptirler (Pieterse ve ark., 2000). Sistemik dayanıklılığı (ISR) ve uyarılmış dayanıklılığı (SAR) teşvik eden bakterilerin bitkilerde hastalık gelişimini azalttığı bildirilmiştir. Her iki dayanıklılık da bitkileri birden fazla bitki patojeninin saldırılarına karşı dayanıklı kılmaktadır. Bazı bakteriler ISR oluşumunu kök yüzeyinde salisilik asit üretimiyle tetiklerken, bazıları ise salisilik aside gereksinim duymadan ISR oluşumunu başlatabilmektedirler. Bitkilerde PGPR ler tarafından meydana getirilen sistemik dayanıklılık durumu gözlenmiştir (Şekil 3) (Pieterse ve ark., 2000; Pieterse ve ark., 2001). Şekil 3. Sıcaklık, tuz ve gübreleme streslerine karşı PGPR tarafından ortaya çıkarılan sistemik dayanılılık (kök ve sürgünde). Kırık oklar PGPR tarafından salgılanan biyoaktif bileşikleri, tam oklar bakteriyel bileşenler tarafından etkilenen bitki bileşiklerini göstermektedir. Bakteriyel ACC deaminaz tarafından etilen öncüsü ACC nin degredasyonu bitki stresini uzaklaştırır ve kuraklık ve tuz stresleri altında gelişen normal bitkiyi kurtarır. ABA, absisik asit; ACC, 1 aminosiklopropan - 1- karboksilat; HKT1, yüksek - ilgili K + taşıyıcı1; IAA, indol asetik asit; IST, artan sistemik tolerans; PGPR, bitki-gelişimini uyaran rizobakteriler; ROS, reaktif oksijen türleri (Yang ve ark., 2009). Değişik bakteri ırklarının farklı bitkilerdeki salgıları ve söz konusu bitkilerdeki etki şekilleri farklılık göstermektedir. Bu durum Tablo 4 de özetlenmiştir. Tablo 4. Bitki büyümesini düzenleyen önemli bakteriyel faktörler (Ping ve Boland, 2004). Mikroorganizma Salgı Bitki Bitki Üzerine Etkisi Bitkisel Hormonlar Pseudomonas Oksin Arabidopsis Morfogenez,Gelişmeyi düzenleme Rhizobium Gibberellin Pirinç Gelişmeyi teşvik etme Rhizobium Sitokinin Kanola Gelişmeyi teşvik etme Pseudomonas Etilen Pueraria lobata Gelişmeyi teşvik etme Serratia Salisilik asit Tütün Sistemik kazanılmış dayanım Hücre Dışı Enzimler Enterobacter ACC deaminaz Kanola Etilen üretimini azaltma Rhizobium Fosfataz Mısır İnorganik fosfatları mineralize etme Pseudomonas, Rhizobium Glukonik asit, 2-ketoglukonik asit Organik Asitler Genel Organik fosfatları çözme Bacillus Yüzey Faktörleri Pseudomonas Flagellin Arabidopsis Sistemik uyarılmış dayanım Lipopolisakarit Turp Sistemik uyarılmış dayanım Karanfil - 6 -

7 Pseudomonas Pyuloteorin Phenazin Antibiyotikler Genel Konak bitkiyi koruma Uçucu Maddeler Bacillus sp. 2R,3R Butanediol, acetoin Arabidopsis thaliana Gelişmeyi teşvik etme Sistemik uyarılmış dayanım Kök Bakterilerinin Besinden Yararlanma Mekanizmaları Siderefor Üretimi Mikroorganizmaların enerji metabolizmalarında önemli bir rol oynayan demir, toprakta kullanılabilir serbest iyon halinde sınırlı oranda bulunmaktadır. Bu durum demirin toprakta güç çözünen ferrik hidroksit polimerleri halinde bağlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Topraktaki bu sınırlı demiri alabilmek amacıyla bakteri, fungus ve bitkiler hücre dışı olarak düşük moleküler ağırlıkta demir iyonları için yüksek uyuma sahip suda çözünebilen moleküller olan sideroforları sentezlemektedirler. Sideroforları kendi arasında bitkiler tarafından sentezlenen fitosideroforlar ve mikroorganizmalar tarafından sentezlenen mikrobiyal sideroforlar olmak üzere iki ana gruba ayırmak mümkündür (Leong, 1986). Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri tarafından üretilen siderofor yardımıyla toprakta sınırlı miktarda bulunan demir alınarak patojenlerin gelişmesi engellenmektedir. Patojenlerin engellenmesi de biyokontrol yolu ile bitki gelişimi olumlu yönde etkilenmektedir. Biyolojik Azot Fiksasyonu Moleküler azot (N 2 ), büyüme ve üreme için gerekli kimyasalları oluşturmak amacıyla biyolojik sistem tarafından doğrudan olarak kullanılamaz. Azot, canlı sistemin içine girmeden önce hidrojen ile kombine olmalıdır. Azot fiksasyonu olarak adlandırılan bu N 2 un indirgeme işlemi kimyasal veya biyolojik olarak yapılmaktadır. Simbiyotik azot fiksasyonunda belli mikroorganizmalar ile bitki kökleri arasında simbiyotik bir ilişki söz konusudur. Bunun en karakteristik örneği baklagillerin köklerinde nodül oluşturan Rhizobium lardır. Simbiyotik olmayan biyolojik azot fiksasyon yeteneğine sahip toprakta serbest yaşayan birçok mikroorganizma vardır. Bunlar arasında Azotobacter, Beijerinckia, Clostridium, Anabaena ve Nostoc gibi bakteriler yer almaktadır (Tablo 5) (Hubbell ve Kidder, 2003). Tablo 5. Konak bitkide atmosferik azotu fikse etme yeteneğine sahip rizobakteriler (Bhattacharyya ve Jha, 2012). Rizobakteriler Bitki ile İlişkisi Konak Bitkisi Kaynak Mısır (Garcia de Salamone ve ark., 1996) Azospirillum sp. Rizosferik Pirinç (Malik ve ark.,1997) Buğday (Boddey ve ark., 1986) Azoarcus sp. Endofitik Çim (Hurek ve ark., 2002) Süpürge darısı (Stein ve ark., 1997) Azotobacter sp. Rizosferik Mısır (Pandey ve ark., 1998) Buğday (Mrkovacki ve Milic, 2001) Bacillus polymyxa Rizosferik Buğday (Omar ve ark., 1996) Burkholderia sp. Endofitik Pirinç (Baldani ve ark., 2000) Gluconacetobacter sp. Endofitik Süpürge darısı (Isopi ve ark., 1995) Şeker kamışı (Boddey ve ark., 2001) Herbaspirillum sp. Endofitik Pirinç (James ve ark., 2002) Fosfat Çözünürlüğünün Artırılması Bitkiler için azottan sonra en önemli besin kaynaklarından biri de fosfordur. Fosfor, topraklarda yeterince bulunmasına rağmen çok az miktarı bitkiler tarafından kullanılır durumdadır. Toprakta bulunan kök bakterileri topraktaki bu kullanılamayan fosforu çözerek bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürmektedir (Şekil 4) (Seshadri ve ark., 2000 ; Antoun, 2003). Çok sayıda mikroorganizma tarafından topraktaki fosfat mineralize - 7 -

8 edilmektedir (Tablo 6). En iyi fosfat çözücü kök bakterileri arasında Pseudomonas, Bacillus ve Rhizobium cinsleri yer almaktadır (Antoun, 2003). Şekil 4. Rizobakteriler tarafından toprak fosforunun çözünebilmesi (Khan ve ark., 2009). Tablo 6. Bazı rizobakteriler tarafından fosfor substratlarından fosfatın minerilize edilmesi (Rodriguez ve Fraga, 1999). Bakteriyel Suş Substrat Enzim Türü Kaynak Pseudomonas fluorescens Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Gügi ve ark., 1991) Pseudomonas sp. Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Gügi ve ark., 1991) Burkholderia cepacia Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Rodríguez ve ark., 1996) Enterobacter aerogenes Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Enterobacter cloacae Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Citrobacter freundii Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Proteus mirabilis Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Serratia marcenscens Spesifik olmayan Asit fosfotaz (Thaller ve ark., 1995) Bacillus subtilis İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas putida İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas mendocina İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas fluorescens Fosfonoasetat Fosfonoasetat hidrolaz (McGrath ve ark., 1995) Bacillus licheniformis D-α-gliserofosfat D-α-gliserofosfataz (Skrary ve Cameron, 1998) Klebsiella aerogenes Fosfonatlar C-P Liyaz (Ohtake ve ark., 1996) Bacillus subtilis İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Pseudomonas putida İnositol fosfat Fitaz (Richardson ve Hadobas, 1997) Kaynaklar Alam, M.S., Cui, Z.J., Yamagishi, T., Ishii, R Grain Yield and Related Physiological Characteristics of Rice Plants (Oryza sativa L.) İnoculated with Free-Living Rhizobacteria. Plant Production Science. 4: Alstrom, S Evidence of Disease Resistance Induced by Rhizosphere Pseudomonad against Pseudomonas syringae pv, phaseolicola. Journal of General Applied Microbiology. 41: Amer, G.A., Utkheda, R.S Development of Formulation of Biological Agents for Management of Root Rot of Lettuce and Cucumber. Canadian Journal of Microbiology. 46: Anonim Effects of Inoculation with PGPR on Seedlings Growth of Different Tomato and Pepper Varieties in Axenic Conditions, Universidad S. Pablo CEU. Department De Biologia, Madrid. Antoun, H., Beauchamp, C.J., Goussard, N., Chabot, R., Lalande, R Potential of Rhizobium and Bradyrhizobium Species as Plant Growth Promoting Rhizobacteria on non - Legumes: Effect on Radishes (Raphanus sativus L.). Plant and Soil. 204: Antoun, H Field and Greenhouse Trials Performed with Phosphate Solubiling Bacteria and Fungi. Department of soil and agrifood Engineering, Faculty of Agriculture and Food science, Laval University Québec, Canada. 4: Antoun, H., Prevost, D Ecology of Plant Growth Promoting Rhizobacteria. In: PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Z.A. Siddiqui (Ed.). (pp. 1-38). Springer, Dordrecht. Arias, A Plant Growth Promoting Microorganisms in Uruguay: Status and Prospects. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba - Argentina. Aslantaş, R., Çakmakci, R., Şahin, F Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Young Apples Trees Growth and Fruit Yield Under Orchard Conditions. Scientia Horticulture. 4: Baldani, V.L.D., Baldani, J.I., Döbereiner, J Inoculation on Field - Grown Wheat (Triticum aestivum) with Azospirillum spp. in Brazil. Biology and Fertility of Soils. 4:

9 Baldani, V.L.D., Baldani, J.I., Dobereiner, J Inoculation of Rice Plants with the Endophytic Diazatrophs Herbaspirillum seropedicae and Burkholderia spp. Biology and Fertility of Soils. 30: Barazani, O., Friedman, J Is IAA the Major Root Growth Factor Secreted from Plant-Growth - Mediating Bacteria? Journal of Chemical Ecology. 25(10): Bertrand, H., Nalin, R., Bally, R., Cleyet Marel, J.C Isolation and Identification of the most Efficient Plant Growth - Promoting Bacteria Associated with Canola (Brassica napus). Biology and Fertility of Soils. 33: Bhattacharyya, P.N., Jha, D.K Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR): Emergence in Agriculture. of Microbiology and Biotechnology. 28: World Journal Bloemberg, G.V., Lugtenberg, B.J.J Molecular Basis of Plant Growth Promotion and Biocontrol by Rhizobacteria. Current Opinion in Plant Biotechnology. 4: Boddey, R.M., Baldani, V.L.D., Baldani, J.I., Dobereiner, J Effect of Inoculation of Azospirillum spp. on Nitrogen Accumulation by Field Grown Wheat. Plant and Soil. 95(1): Boddey, R.M., Polidoro, J.C., Resende, A.S., Alves, B.J.R., Urquiaga, S Use of the 15N Natural Abundance Technique for the Quantification of the Contribution of N 2 Fixation to Sugar Cane and other Grasses. Australian Journal of Plant Physiology. 28: Broadbent, P., Baker, K.F., Franks, N., Holland, J Effect of Bacillus spp on Increased Growth of Seedlings in Steamed and in Nontreated Soil. Phytopathology. 67: Caceres, E.A.R., Anta, G.G., Lopez, J.R., DiCiocco, C.A., Basurco, J.P., Parade, J.L Response of Field - Grown Wheat to Inoculation with Azospirillum brasilense and Bacilus polymyxa in the Semiarid Region of Argentina. Arid Soil Research and Rehabilitation. 10: Chen, Y., Mei, R., Lu, S., Liu, L., Kloepper, J.W The Use of Yield Increasing Bacteria (YIB) as Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Chinese Agriculture. Management of soil borne diseases. R.S. Utkhede & V.K. Gupta (Eds.). (pp ). Kalyani publishers, Ludhiada, New delhi. Çakmakçı, R., Kantar, F., Algur, Ö.F Sugar Beet and Barley Yield in Relation to Bacillus polymyxa and Bacillus megaterium var. phosphaticum inoculation. Journal of Plant Nutrition. 162: Çakmakçı, R., Kantar, F., Şahin, F Effect of N 2 -fixing Bacterial Inoculations on Yield of Sugar Beet and Barley. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 164: Çakmakçı, R Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin Tarımda Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 1: Çakmakçı, R Bitki Gelişme Promotörü Rizobakteri Kullanımındaki Son Gelişmeler: Organik Tarım Perspektif ve Uygulamaları. Organik Tarım Kongresi, Yalova. De Freitas, J.R., Germida, J.J. 1992a. Growth Promotion of Winter Wheat by Fluorescent Pseudomonads under Growth Chamber Conditions. Soil Biology and Biochemistry. 24: De Freitas, J.R., Germida, J.J. 1992b. Growth Promotion of Winter Wheat by Fluorescent Pseudomonads under Field Conditions. Soil Biology and Biochemistry. 24: Di Ciocco, C.A., Caceres, E.A.R Field Inoculation of Setaria-Italica with Azospirillum spp in Argentine Humid Pampas. Field Crop research. 37: Dobbelaere, S., Croonenborghs, A., Thys, A., Ptacek, D., Vanderleyden, J., Dutto, P., Labandera-Gonzalez, C., Caballero-Mellado, J., Aguirre, J.F., Kapulnik, Y., Brener, S., Burdman, S., Kadouri, D., Sarig, S., Okon, Y Responses of Agronomically Important Crops to Inoculation with Azospirillum. Australian Journal of Plant. 28: Elsheikh, E.A.E., Elzidany, A.A Effects of Rhizobium Inoculation, Organic and Chemical Fertilizers on Yield and Physical Properties of Faba Bean Seeds. Plant Foods for Human Nutrition. 51: Eşitken, A., Kalidag, H., Ercisli, S., Turan, M., Sahin, F. 2003a. The Effects of Spraying a Growth Promoting Bacterium on the Yield, Growth and Nutrient Element Composition of Leaves of Apricot (Prunus armeniaca L.cv. Hacıhaliloglu). Australian Journal of Agricultural Research. 54: Eşitken, A., Ercişli, S., Sevik, İ., Şahin, F. 2003b. Effect of Indole -3- Butyric Acid and Different Strains of Agrobacterium rubi on Adventitive Root Formation from Softwood and Semi-Hardwood Wild Sour Cherry Cuttings. Turkish Journal of Agriculture. 27: Fages, J., Arsac, J.F Sunflower Inoculation with Azospirillum and other Plant-Growth Promoting Rhizobacteria. Plant and Soil. 137: Fallik, E., Okon, Y The Response of Maize (Zea mays) to Azospirillum Inoculation in Various Types of Soils in the Field. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 12: Fernando, W.G.D., Nakkerean, S., Zhang, Y Biosynthesis of Antibiotics by PGPR and its Relation in Biocontrol of Plant Diseases. PGPR: Biocontrol and Biofertlization. A. Zaki & Sıddıqui (Eds.). (pp ). Springer, The Netherlands. Frommel, M.I., Nowak, J., Lazarovitis, G Treatment of Potato Tubers with a Growth Promoting Pseudomonas sp. : Plant Growth Responses and Bacterium Distribution in Rhizosphere. Plant and Soil. 150: Fuentes-Ramirez, E.L., Caballero-Mellado, J Bacterial Biofertilizers. PGPR: Biocontrol and Biofertlization. A. Zaki & Sıddıqui (Eds.). (pp ) Springer, The Netherlands

10 Gagne, S., Dehbi, L., Lequere, D., Cayer, F., Morin, J.L., Lemay, R., Fournier, N Increase of Greenhouse Tomato Fruit Yields by Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) Inoculated into the Peat-Based Growing Media. Soil Biology and Biochemistry. 25: Garcia de Salamone, I.E., Dobereiner, J., Urquiaga, S., Boddey, R.M Biological Nitrogen Fixation in Azospirillum Strain-Maize Genotype Associations as Evaluated by the 15N Isotope Dilution Technique. Biology and Fertility of Soils. 23: Garcia de Salamone, I.E., Hynes, R.K., Nelson, L.M Cytokinin Production by Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Selected Mutants. Canadian Journal of Microbiology. 47: Gupta, C.P., Dubey, R.C., Maheshwari, D.K Plant Growth Enhancement and Suppression of Macrophomina phaseolina causing Charcoal Rot of Peanut by Fluorescent Pseudomonas. Biology and Fertility of Soils. 35: Gügi, B., Orange, N., Hellio, F., Burini, J.F., Guillou, C., Leriche, F., Guespin-Michel, J.F Effect of Growth Temperature on several Exported Enzyme Activities in the Psychrotropic Bacterium Pseudomonas fluorescens. Journal of Bacteriology. 173: Hall, J.A., Pierson, D., Ghosh, S., Glick, B.R Root Elongation in Various Agronomic Crops by the Plant Growth Promoting Rhizobacterium Pseudomonas putida GR12-2. Israel Journal of Plant Sciences. 44: Hamaoui, B., Abadi, J.M., Burdman, S., Rashid, A., Sarig, S., Okon, Y Effects Inoculation with Azospirillum brasilense on Chickpeas (Cicer arietinum) and Faba Beans (Vicia faba) under Different Growth Conditions. Agronomy Journal. 21: Herman, M.A.B., Nault, B.A., Smart, C.D Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Bell Pepper Production and Gren Peach Aphid Infestations in New York. Crop Protection. 27: Hernandez, Y., Sogo, J., Sarmiento, M Azospirillum Inoculation on Zea Mays. Cuban Journal of Agricultural Science. 31: Hoffmann-Hergarten, S., Gulati, M.K., Sikora, R.A Yield Response and Biological Control of Meloidogyne incognita on Lettuce and Tomato with Rhizobacteria. The Journal of Plant Diseases and Protection. 105: Hubbell, D.H., Kidder, G Biological Nitrogen Fixation. SL-16, Soil and Water Science Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences. University of Florida, USA. pp Hurek, T., Handley, L.L., Reinhold-Hurek, B., Piche, Y Azoarcus Grass Endophytes Contribute Fixed Nitrogen to the Plant in an unculturable State. Molecular Plant-Microbe Interactions. 15: Hynes, R.K., Leung, G.C., Hirkala, D.L., Nelson, L.M Isolation, Selection, and Characterization of Beneficial Rhizobacteria from Pea, Lentil and Chickpea Grown in Western Canada. Canadian Journal of Microbiology. 54: Isopi, R., Fabbri, P., Del-Gallo, M., Puppi, G Dual Inoculation of Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor with Vesicular Arbuscular Mycorrhizas and Acetobacter diazotrophicus. Symbiosis. 18: Iswandi, A., Bssie, P., Vandenbeele, J., Verstraete, W Effect of Seed Inoculation with the Rhizopseudomonad Strain 7NSK2 on Root Microbiota of Maize (Zea mays) and Barley (Hordeum vulgare). Biology and Fertility of Soils. 3: Jacoud, C., Faure, D., Wadoux, P., Bally, R Development of a Strain-Specific Probe to Follow Inoculated Azospirillum lipoferum CRT1 under Field Conditions and Enhancement of Maize Root Development by Inoculation. FEMS Microbiol Ecology. 27: James, E.K, Gyaneshwar, P., Mathan, N Infection and Colonization of Rice Seedlings by the Plant Growth-Promoting Bacterium Herbaspirillum seropedicae Z67. Molecular Plant-Microbe Interactions. 15: Jeyarajan, R., Nakkeeran, S Exploitation of Microorganisms and Viruses as Biocontrol Agents for Crop Disease Mangement. In: Biocontrol Potential and their Exploitation in Sustainable agriculture. Upadhyay (Ed.). pp Kluwer Academic/ Plenum Publishers, USA. Joo, G.J., Kin, Y.M., Kim, J.T., Rhee, I.K., Kim, J.H., Lee, I.J Gibberellins-Producing Rhizobacteria Increase Endogenous Gibberellins Content and Promote Growth of Red Peppers. The Journal of Microbiology. 43(6): Kaushik, R., Saxena, A.K., Tilak, K.V.B.R Selection of Tn5: lacz Mutants Isogenic to Wild Type Azospirillum brasilense Strains Capable of Growing at sub-optimal Temperature. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 16: Kempster, V.N., Scott, E.S., Davies, K.A Evidence for Systemic, Cross-Resistance in White Clover (Trifolium repens) and Annual Medic (Medicago truncatula var truncatula) Induced by Biological and Chemical Agents. Biocontrol Science and Technology. 12(5): Khan, A.A., Jilani, G., Akhtar, M.S., Naqvi, S.M.S., Rasheed, M Phosphorus Solubilizing Bacteria: Occurrence, Mechanisms and their Role in Crop Production. American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 1: Kleopper, J.W., Schroth, M.N Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Radishes. In Proceedings of the Fourth International Conference on Plant Pathogenic Bacteria. Vol. 2, pp Kloepper, J.W., Lifshitz, K., Zablotowicz, R.M Free-Living Bacterial Inocula for Enhancing Crop Productivity. Trends in Biotechnology. 7: Kloepper, J.W Plant Growth Promoting Rhizobacteria as Biological Control Agents. F. Blasne Metting J.M. Dekker (Ed.). (pp ). Soil Microbial Ecology Inc. New York. Kokalis-Burella, N., Vavrina, E.N., Rosskopf, E.N., Shelby, R.A Field Evaluation of Plant Growth Promoting Rhizobacteria Amended Transplant Mixes and Soil Solarization for Tomato and Pepper Production in Florida. Plant and Soil. 238:

11 Kropp, B.R., Thomas, E., Pounder, J.I., Anderson, A.J Increased Emergence of Spring Wheat After Inoculation with Pseudomonas chlororaphis Isolate 2E3 under Field and Laboratory Conditions. Biology and Fertility of Soils. 23: Kumar, V., Narula, N Solubulization of Inorganic Phosphates and Growth Emergence of Wheat as Affected by Azotobacter chroococcum. Biology and Fertility of Soils. 28: Kumar A, Prakash A, Johri BN Bacillus as PGPR in Crop Ecosystem. Bacteria in Agrobiology: Crop Ecosystems (ed. Maheshwari DK), Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Lalande, R., Bissonnette, N., Coutlee, D., Antoun, H Identification of Rhizobacteria from Maize and Determination of their Plant- Growth Promoting Potential. Plant and Soil. 115: Lemanceau, P., Steinberg, C., Thomas, D.J.I., Edel, V., Raaijmakers, J., Alabouvette, C Natural Soil Suppressiveness to Soilborne Diseases. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina. Leong, J Siderophores: Their Biochemistry and Possible Role in the Bioconrol of Plant Pathogens. Annual Reviw of Phytopathology. 24: Lucas Garcia, J.A., Probanza, A., Ramos, B., Ruiz Palomino, N., Gutierrez Manero, F.J Effects of Inoculation with PGPR on Seedling Growth of Different Tomato and Pepper Varieties in Axenic Conditions. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba- Argentina. Lucas, G.J.A., Probanza, A., Ramos, B., Palomino, M.R., Gutierrez Manero, F.J Effect of Inoculation of Bacillus licheniformis on Tomato and Pepper. Agronomy Journal. 24: Luz, W.C Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Graminicolous Crops in Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba-Argentina. Malik, K.A., Bilal, R., Mehnaz, S., Rasul, G., Mirza, M.S., Ali, S Association of Nitrogen-Fixing, Plant Promoting Rhizobacteria (PGPR) with Kallar Grass and Rice. Plant and Soil. 194: Mayak, S., Tirosh, T., Glick, B.R Stimulation of the Growth of Tomato, Pepper and Mung Bean Plants by the Plant Growth-Promoting Bacterium Enterobacter cloacae CAL3. Biology Agriculture Horticultural. 19 (3): McCullagh, M., Utkhede, R., Menzies, J.G., Punja, Z.K., Paulitz, T.C Evaluation of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Biological Control of Pythium Root Rot of Cucumbers Grown in Rockwool and Effects on Yield. European Journal of Plant Pathology. 102: McGrath, J.W., Wisdom, G.B., McMullan, G., Lrakin, M.J., Quinn, J.P The Purification and Properties of Phosphonoacetate Hydrolase, a Novel Carbon-Phosphorus Bond-Cleaving Enzyme from Pseudomonas fluorescens 23F. European Journal of Biochemistry. 234: Mehnaz, S., Mirza, M.S., Haurat, J., Bally, R., Normand, P., Bano, A., Malik, K.A Isolation and 16S rrna Sequence Analysis of the Beneficial Bacteria from the Rhizosphere of Rice. Canadian Journal of Microbiology. 472: Mrkovacki, N., Milic, V Use of Azotobacter chroococcum as Potentially Useful in Agricultural Application. Annals of Microbiology. 51: Murphy, J.F., Zehnder, G.W., Schuster, D.J., Sikora, E.J., Polston, J.E., Kloepper, J.W Plant Growth-Promoting Rhizobacterial Mediated Protection in Tomato against Tomato Mottle Virus. Plant Disease. 84: Noel, T.C., Sheng, C., Yost, C.K., Pharis, R.P., Hynes, M.F Rhizobium leguminosarum as a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium: Direct Growth Promotion of Canola and Lettuce. Canadian Journal of Microbiology. 42: Ohtake, H., Wu, H., Imazu, K., Ambe, Y., Kato, J., Kuroda, A Bacterial Phosphonate Degradation, Phosphite Oxidation and Polyphosphate Accumulation. Resources Conservation and Recycling. 18: Okon, Y., Labandera-Gonzalez, C.A Agronomic Applications of Azospirillum an Evaluation of 20 Years Worldwide Field Inoculation. Soil Biology and Biochemistry. 26: Omar, N., Heulin, T., Weinhard, P., Eldin, M.N.A., Balandreau, J Field Inoculation of Rice with Invitro Selected Plant-Growth Promoting-Rhizobacteria. Agronomy Journal. 9: Omar, M.N.A., Mahrous, N.M., Hamouda, A.M Evaluating the Efficiency of Inoculating some Diazatrophs on Yield and Protein Content of 3 Wheat Cultivars Under Graded Levels of Nitrogen Fertilization. Annals of Agricultural Science. 41: Pandey, A., Sharma, E., Palni, L.M.S Influence of Bacterial Inoculation on Maize in Upland Farming Systems of the Sikkim Himalaya. Soil Biology and Biochemistry. 30: Park, K.S., Kloepper, J.W Activation of PR-1a Promoter by Rhizobacteria that Induce Systemic Resistance in Tobacco Against Pseudomonas syringae pv. tabaci. Biological control. 18: 2-9. Parmar, N., Dadarwal, K.R Pathogenic Suppressive Abilities of Rhizosphere Bacteria From Healthy Chikpea Plants. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, Cordoba-Argentina. Pieterse, C.M.J., Van Pelt, J.A., Jurriaan, T., Parchmann, S., Mueller, M.J., Buchla, A.J., Metraux, J.P., van Loon, L.C Rhizobacteria- Mediated Induced Systemic Resistance (ISR) in Arabidopsis requires Sensitivity to Jasmonate and Ethylene but is not Accompanied by an Increase in their Production. Physiological and Molecular Plant Pathology. 57:

12 Pieterse, C.M.J., van Pelt, J.A., van Wees, S.C.M., Jurriaan, J., Leon-Kloosterziel, K.M., Keurentjes, J.J.B., Verhagen, B.W.M., Knoester, M., Sluis, I. van der., Baker, P.A.H.M., van Loon, L.C Rhizobacteria-Mediated Induced Systemic Resistance: Triggering, Signaling and Expression. European Journal of Plant Pathology. 107: Ping, L., Boland, W Signals from the Underground: Bacterial Volatiles Promote Growth in Arabidopsis. TRENDS in Plant Science. Vol. 9 No.6 Germany. Polyanskaya, L.M., Vedina, O.T., Lysek, L.V., Zvyagintev, D.G The Growth Promoting Effect of Beijerinckia mobilis and Clostridium sp. Cultures on Some Agricultural Crops. Microbiology. 71: Reddy, M.S., Rahe, J.E Growth Effects Associated with Seed Bacterization not Correlated with Populations of Bacillus-subtilis Inoculant in Onion Seedling Rhizospheres. Soil Biology and Biochemistry. 21 (3): Ribaudo, C.M., Rondanini, D.P., Cura, J.A., Fraschina, A.A Response of Zea mays to the Inoculation with Azospirillum on Nitrogen Metabolism under Greenhouse Conditions. Biologia Plantarum. 44: Richardson, A.E., Hadobas, P.A Soil Isolates of Pseudomonas spp. That Utilize Inositol Phosphates. Canadian Journal of Microbiology. 43: Rodríguez, H., Goire, I., Rodríguez, M Caracterización de Cepas de Pseudomonas Solubilizadoras de Fósforo. Reviw ICIDCA. 30: Rodriguez, H., Fraga, R Phosphate Solubilizing Bacteria and Their Role in Plant Growth Promotion. Biotechnology Advances. 17: Romerio, R.S Preliminary Results on PGPR Research at the Universidade Federal de Vicosa, Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina. Russo, A., Vettori, L., Felici, C., Fiaschi, G., Morini, S., Toffanin, A Enhanced Micropropagation Response and Biocontrol Effect of Azospirillum brasilense Sp245 on Prunus cerasifera L. Clone Mr. S 2/5 plants. Journal of Biotechnology. 134: Ryu, C.M., Kim, J., Choi, O., Kim, S.H., Park, C.S Improvement of Biological Control Capacity of Paenibacillus polymyxa E681 by Seed Pelleting on Sesame. Biological control. 39: Ryu, C.M., Shin, J.N., Qi, W., Ruhong, M., Kim, E., Pan, J.G Potential for Augmentation of Fruit Quality by Foliar Application of Bacilli Spores on Apple Tree. Plant Pathology Journal. 27(2) : Sarig, S., Okon, Y., Blum, A Effect of Azospirillum-brasilense Inoculation on Growth Dynamics and Hydraulic Conductivity of Sorghum Bicolor Roots. Journal of Plant Nutrition. 15: Saubidet, M.I., Fatta, N., Barneix, A.J The Effect of Inoculation with Azospirillum brasilense on Growth and Nitrogen Utilization by Wheat Plants. Plant and Soil. 245: Seshadri, S., Muthukumarasamy, R., Lakshminarasimhan, C., Lgnacimuthu, S Solubilization of Inorganic Phosphates by Azospirillum halopraeferans. Current Science. 79 (5): Siddiqui, I.A., Ehteshamul-Haque, S., Shaukat, S.S Use of Rhizobacteria in the Control of Root Rot-Root Knot Disease Complex of Mungbean. Journal of Phytopathology. 149: Sıddıqui, Z.A Prospective Biocontrol Agents of Plant Pathogens. PGPR: Biocontrol and Biofertlization. A. Zaki and Sıddıqui. (Eds.). (pp ). Springer, The Netherlands. Skrary, F.A., Cameron, D.C Purification and Characterization of a Bacillus licheniformis Phosphatase Specific for D-alpha- Glycerphosphate. Archives of Biochemistry and Biophysics. 349: Smith, R.L., Schank, S.C., Milam, J.R., Baltensperger, A.A Responses of Sorghum and Pennisetum Species to the N 2 -Fixing Bacterium Azospirillum-brasilense. Applications Environment of Microbiolagy. 47: Stein, T., Hayen-Schneg, N., Fendrik, I Contribution of BNF by Azoarcus sp. BH72 in Sorghum vulgare. Soil Biology and Biochemistry. 29: Stout, M.J., Zehnder, G.W., Baur, M.E Potential for the Use of Elicitors of Plant Defence in Arthropode Management Programs. Archives of Insect Biochemistry and Physiology. 51: Sudhakar, P., Chattopadhyay, G.N., Gangwar, S.K., Ghosh, J.K Effect of Foliar Application of Azotobacter, Azospirillum and Beijerinckia on Leaf Yield and Quality of Mulberry (Morus Alba). Journal of Agricultural Science. 134: Suslow, T.V., Schroth, M.N Rhizobacteria of Sugar-Beets - Effects of Seed Application and Root Colonization on Yield. Phytopathology. 72: Şahin, F., Cakmakci, R., Kantar, F Sugar Beet and Barley Yields in Relation to Inoculation with N2-Fixing and Phosphate Solubilizing Bacteria. Plant and Soil. 265: Thaller, M.C., Berlutti, F., Schippa, S., Iori, P., Passariello, C., Rossolini, G.M Heterogeneous Patterns of Acid Phosphatases Containing Low-Molecular-Mass Polipeptides in Members of the Family Enterobacteriaceae. International Journal of Systematic Bacteriology. 4: Timmusk, S., Nicander, B., Granhall, U., Tillberg, E Cytokinin Production by Paenibacillus polymyxa. Soil Biology and Biochemistry. 31: Tran Van, V., Berge, O., Ngo, K.S., Balandreau., Heulin, T Repeated Beneficial Effects of Rice Inoculation with a Strain of Burkholderia vietnamiensis on Early and Late Yield Components in Low Fertility Sulphate Acid Soils of Vietnam. Plant and Soil. 281:

13 Turner, J.T., Backman, P.A Factors Relating to Peanut Yield Increases after Seed Treatment with Bacillus subtilis. Plant Disease. 75: Uthede, G.S., Koch, C.A., Menzies, J.G Rhizobacterial Growth and Yield Promotion of Cucumber Plants Inoculated with Pythium aphanidermatum. Canadian Journal of Plant Pathology. 21: Van Loon, L.C Induced Resistance in Plants and Role of Pathogenesis Related Proteins. European Journal of Plant Pathology. 103: Van Loon, L.C, Bakker, P.A.H.M., Pieterse, C.M.J Systemic Resistance Induced by Rhizosphere Bacteria. Annual Review of Phytopathology. 36: Vedder-Weiss, D., Jurkevitch, E., Burdman, S., Weiss, D., Okon, Y Root Growth, Respiration and Beta-Glucosidase Activity in Maize (Zea mays) and Common Bean (Phaseolus vulgaris) Inoculated with Azospirillum brasilense. Symbiosis. 26: Wall, L.G Consequences of an Overview on PGPR Work in Argentina: The Field Should be Wider. Fifth International PGPR Workshop, 29 October 3 November, Cordoba-Argentina. Yang, J., Kloepper, J.W., Ryu, C.M Rhizosphere Bacteria Help Plants Tolerate Abiotic Stres. Plant Science Conferences. Vol.14, No.1 Argentina. Zhang, H., Sekiguchi, Y., Hanada, S., Hugenholtz, P., Kim, H., Kamagata, Y., Nakamura, K Gemmatimonas aurantiaca gen. nov., sp. nov., a Gram-Negative, Aerobic, Polyphosphate Accumulating Microorganism, the First Cultured Representative of the New Bacterial Phylum Gemmatimonadetes phyl. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 53:

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin Tarımda Kullanımı

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin Tarımda Kullanımı Atatürk Üniv. Zir.Fak.Derg. 36 (1), 97-107, 2005 ISSN 1300-9036 Bitki Gelişimini eşvik Eden Rizobakterilerin arımda Kullanımı Ramazan ÇAKMAKÇI Atatürk Üniversitesi İspir MYO/ Biyoteknoloji Uygulama ve

Detaylı

BĐTKĐ GELĐŞĐMĐNĐ UYARAN KÖK BAKTERĐLERĐNĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ VE ETKĐLERĐ. Bornova-Đzmir/TURKEY

BĐTKĐ GELĐŞĐMĐNĐ UYARAN KÖK BAKTERĐLERĐNĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ VE ETKĐLERĐ. Bornova-Đzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 15 (2) 2005, 87-103 MARA BĐTKĐ GELĐŞĐMĐNĐ UYARAN KÖK BAKTERĐLERĐNĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ VE ETKĐLERĐ Nedim ALTIN Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Bornova-Đzmir/TURKEY Tayyar BORA Ege

Detaylı

Archived at

Archived at Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Azot Fiksasyonu ve Fosfat Çözücü Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Aşılamalarının Arpa Gelişimine Etkisi

Detaylı

Organik Tarımda Biyogübrelerin Kullanımı Adem Güneş 1, Metin Turan 1, Fikrettin Şahin 2, Kamil Haliloglu 3

Organik Tarımda Biyogübrelerin Kullanımı Adem Güneş 1, Metin Turan 1, Fikrettin Şahin 2, Kamil Haliloglu 3 Organik Tarımda Biyogübrelerin Kullanımı Adem Güneş 1, Metin Turan 1, Fikrettin Şahin 2, Kamil Haliloglu 3 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Erzurum 2 Yeditepe Üniversitesi, Genetik

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Azot Tutucu Bakteri Kullanımının Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Azot Tutucu Bakteri Kullanımının Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 21-27, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Halil KARAKURT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç. Dr. Rafet ASLANTAŞ 2006 Her hakkı saklıdır

Halil KARAKURT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç. Dr. Rafet ASLANTAŞ 2006 Her hakkı saklıdır BAZI BAKTERİ IRKLARININ ELMADA MEYVE TUTUMU, MEYVE ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Halil KARAKURT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç. Dr.

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 93-108

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 93-108 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 93108 BİTKİ GELİŞİMİNDE FOSFAT ÇÖZÜCÜ BAKTERİLERİN ÖNEMİ Ramazan ÇAKMAKÇI Atatürk Üniversitesi, İspir Meslek Yüksek Okulu, Erzurum ÖZET Fosfor bitki gelişmesini

Detaylı

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanları: İnci, Füsun. "Characterization of superoxide dismutase isoenzymes in Turkish wheat varieties

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Dr. Aynur ÖZBAHÇE ENSTİTÜ MÜDÜRÜ. GÖREV YAPTIĞI YERLER: Görev yeri Görevi Tarih. Enstitü Müdürü 2013 -

Dr. Aynur ÖZBAHÇE ENSTİTÜ MÜDÜRÜ. GÖREV YAPTIĞI YERLER: Görev yeri Görevi Tarih. Enstitü Müdürü 2013 - Dr. Aynur ÖZBAHÇE ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Doğum yeri/tarihi : Göle-1973 Medeni hali : Evli (2 çocuk) Yabancı Dil : İngilizce (iyi KPDS-2012, 68) GÖREV YAPTIĞI YERLER: Görev yeri Görevi Tarih Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta:

Telefon: /4816. Belgegeçer: E-Posta: Doç. Dr. Nihal KAYAN Dekan Yardımcısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR Telefon: 0 222

Detaylı

A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A.1. Tunalı, B., Kansu, B., Berner, D., 2009. Biological control studies on Convolvulus arvensis L. with fungal pathogens collected from the central Black

Detaylı

PROJE ADI: BİTKİLERDE AŞILAMA

PROJE ADI: BİTKİLERDE AŞILAMA PROJE ADI: BİTKİLERDE AŞILAMA REHBER ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU PROJEYİ HAZIRLIYANLAR: NAZLI GÖNÜLŞEN DENİZ TOSUN SEVGİN ÖZER ERDEM CAN KEREMCAN ERASLAN 0 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...1 GİRİŞ...2 1. BİTKİ AKTİVATÖRLERİ...3

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:7 2008 Adana

Detaylı

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR Prof. Dr. Habil Çolakoğlu 1 Prof. Dr. Mehmet Yıldız 2 Bitkilerin yeterli ve dengeli beslenmesi ile ürün

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sibel YILMAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 08.03.1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent : Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen/Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü. Derece Alan Üniversite Yıl

KİŞİSEL BİLGİLER. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi İlhan DORAN Prof. Dr. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Doğum Yeri/Yılı Erzurum E-Posta Öğrenim Durumu: ilhan.doran@bilecik.edu.tr

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1990-1994 Ph.D., Institute of Science, Atatürk University, ERZURUM, TURKEY

CURRICULUM VITAE. 1990-1994 Ph.D., Institute of Science, Atatürk University, ERZURUM, TURKEY CURRICULUM VITAE Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ (Mr.) 01/02/1964 Rector of Kilis 7 Aralık University 79000, Kilis, TURKEY (+90) 348-814 26 66) guvenc@kilis.edu.tr 1-ACADEMIC BACKGROUND 1990-1994 Ph.D., Institute

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Yakup Kenan Koca Remote sensing / Geographical information systems

Yakup Kenan Koca Remote sensing / Geographical information systems DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ Department of Soil Science The department was founded in 2004 as the Soil Science Division. The department has 1 Assistant Professor

Detaylı

Isolation and Characterisation of Some Bacteria and Microfungus Solving Tricalcium Phosphate

Isolation and Characterisation of Some Bacteria and Microfungus Solving Tricalcium Phosphate Isolation and Characterisation of Some Bacteria and Microfungus Solving Tricalcium Phosphate Mehmet Nuri AYDOĞAN *,1, Ömer Faruk ALGUR 1, Mustafa ÖZDEMİR 1 1 Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II ~_. ~ TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA CiLT II TUBITAK Ankara Ekolojik Koşullarında Uçucu Yağ Parametrelerinin Kültüre Alınan Satureja hortensis L. Türünün Verim ve Araştırılması

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ BÜYÜMESİNİ ARTIRICI RİZOBAKTERİLERİN (BBAR) VİŞNEDE BİTKİ GELİŞİMİ, VERİM VE MEYVE KALİTESİNE ETKİLERİ Şeyma ARIKAN YÜKSEK LİSANS Bahçe Bitkileri

Detaylı

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bazı Biyokontrol Mikroorganizmalar

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bazı Biyokontrol Mikroorganizmalar Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2009 Cilt: 07 Sayı: 1 Sayfa: 30-42 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702090103.pdf Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bazı Biyokontrol

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1979 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 19 Mayıs

Detaylı

KÖK BAKTERĐLERĐ TARAFINDAN KONUKÇU BĐTKĐDE HASTALIKLARA KARŞI SĐSTEMĐK DAYANIKLILIĞIN UYARILMASI

KÖK BAKTERĐLERĐ TARAFINDAN KONUKÇU BĐTKĐDE HASTALIKLARA KARŞI SĐSTEMĐK DAYANIKLILIĞIN UYARILMASI ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 84-100 MARA KÖK BAKTERĐLERĐ TARAFINDAN KONUKÇU BĐTKĐDE HASTALIKLARA KARŞI SĐSTEMĐK DAYANIKLILIĞIN UYARILMASI Emek ASLAN Hatice ÖZAKTAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatun BARUT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/165 E-mail baruthatun@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-ADANA EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Doç.Dr. SALİH MUTLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI. Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ERZİNCAN

Doç.Dr. SALİH MUTLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI. Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ERZİNCAN Doç.Dr. SALİH MUTLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1981 GÜMÜŞHANE T: 446 2243097 40119 F: smutlu@erzincan.edu.tr

Detaylı

*Sorumlu yazar e-posta (Corresponding author ):

*Sorumlu yazar e-posta (Corresponding author  ): Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):313-321 Araştırma Makalesi (Research Article) Katı ve Sıvı Taşıyıcı Kullanılarak Bitki Gelişmesini Teşvik Edici Bakteri Esaslı

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:2 2008 Adana

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN 2 * Hülya OKKAOĞLU 2 Rıza AVCIOĞLU 2. Anahtar Sözcükler:

Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN 2 * Hülya OKKAOĞLU 2 Rıza AVCIOĞLU 2. Anahtar Sözcükler: Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN 2 * Hülya OKKAOĞLU 2 Rıza AVCIOĞLU 2 2 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, * e-posta: hakan.geren@ege.edu.tr 1 EÜ BAP 2009-ZRF-029

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aysel VEYİSOĞLU Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

SUMMARY. Key words: Cucumber root rot, biological fungicide, Trichoderma harzianum ÖZET

SUMMARY. Key words: Cucumber root rot, biological fungicide, Trichoderma harzianum ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 008, 8(): -7 Örtüaltı yetiştiriciliğinde hıyar kök çürüklüğü hastalığına (Rhizoctonia solani, Fusarium solani) karşı Trichoderma harzianum rifai KRL AG nin etkisinin belirlenmesi Seral

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

BİTKİLERDE BÜYÜME-GELİŞME VE STRES KAVRAMI

BİTKİLERDE BÜYÜME-GELİŞME VE STRES KAVRAMI BÖLÜM 1 BİTKİLERDE BÜYÜME-GELİŞME VE STRES KAVRAMI 1. Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Bitkilerin en önemli özellikleri, tomurcuk ve kök ucunda bulunan apikal meristemlerinin sürekli aktif olması sayesinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Didem Aksoy Körpe

ÖZGEÇMİŞ. Didem Aksoy Körpe ÖZGEÇMİŞ Didem Aksoy Körpe Doğum Tarihi 03/03/1984 Medeni Durumu Yazışma Adresi e-posta Evli Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Mahallesi, 2687 Parsel, 2. Ada, Kazan-Ankara

Detaylı

Gölgen Bahar ÖZTEKİN 1 *, Yüksel TÜZEL 1, Mehmet ECE 2

Gölgen Bahar ÖZTEKİN 1 *, Yüksel TÜZEL 1, Mehmet ECE 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(2): 148-155 Geliş Tarihi (Received): 12.12.2014 Kabul Tarihi (Accepted): 18.02.2015 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Fosfat Çözücü Bakteri

Detaylı

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler Arlı-Sokmen, M., Sevik, M.A. 2013. Spread of Tomato spotted wilt virus from an internal virus source by thrips species in Samsun, Turkey

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 19 Sayı : 2 2008

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 1 -> 6 19.06.2012 13:42 TC Kimlik No / Pasaport No: 16147507630 Doğum Yılı: 1965 Yazışma Adresi : Telefon : 344-2237666/389 Faks : 344-2230048 e-posta : KSU, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ 46060 Kahraman Maraş/

Detaylı

e mail: Tel: (312)

e mail:  Tel: (312) Araş. Gör. Eren ÖZDEN Adı Soyadı: Eren ÖZDEN Doğum Yeri: Adilcevaz/ BİTLİS Doğum Tarihi: 14. 09. 1987 Medeni Hali: Evli Adres: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 06110 Dışkapı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. KADİR İLHAN

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. KADİR İLHAN ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. KADİR İLHAN Doğum Yılı: 1972 Yazışma Adresi : Telefon : 224-2941571 Faks : 224-2941402 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa 16059 Bursa/Türkiye

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ STRES KOŞULLARINA DAYANIKLILIK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 25.02.2 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. YILMAZ BİTKİLERDE STRES Çevresel koşullardaki herhangi bir farklılık (stres)

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Doku kültüründeki zorluklar. Virüs Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek ve diğerleri ile kontaminasyon

Doku kültüründeki zorluklar. Virüs Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek ve diğerleri ile kontaminasyon Doku kültüründeki zorluklar Virüs Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek ve diğerleri ile kontaminasyon Virüsler We do not have the possibility to prove a culture is free of bacteria. Sometimes symptoms of bacterial

Detaylı

Doç. Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU

Doç. Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Doç. Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Doç. Dr. Murat ŞEKER; sekerm@gmail.com. Giriş

Doç. Dr. Murat ŞEKER; sekerm@gmail.com. Giriş Gemlik Zeytin Çeşidi (Olea europaea L.) Çeliklerinde Trichoderma harzianum ının Kök Gelişimi, Fidan Kalitesi ve Karbonhidrat Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 1 Selcan TAŞÇI, 1 Mehmet Ali GÜNDOĞDU,

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-2000 Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri

Detaylı

SHUBHODAYA. Mikorizal Biyogübre (Patentli)

SHUBHODAYA. Mikorizal Biyogübre (Patentli) SHUBHODAYA Mikorizal Biyogübre (Patentli) Lisans Sahipleri: TERI (The Energy and Resources Institute India) ve DBT (Department of Biotechnology - New Delhi) Üretici Firma: Cosme Biotech Private Limited

Detaylı

Leonardit ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi

Leonardit ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (2):42-48, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Z. KÜÇÜKYUMUK, H. DEMİREKİN, M. ALMAZ, İ. ERDAL ve Mikorizanin Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Azotobacter chroococcum Strainlerinin Sulfonilüre ve Triazolopirimidin sınıfı ALS-İnhibitörü Herbisitlere in vitro Toleranslarının Belirlenmesi

Azotobacter chroococcum Strainlerinin Sulfonilüre ve Triazolopirimidin sınıfı ALS-İnhibitörü Herbisitlere in vitro Toleranslarının Belirlenmesi Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2008 Cilt: 06 Sayı: 01 Sayfa: 22-26 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702080103.pdf Azotobacter chroococcum Strainlerinin

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Nesrin ÖRÇEN 1 Muzaffer TOSUN 1 Eşref İRGET 2 1 Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Ege University, 35100 Izmir/Turkey e-posta: nesrin.orcen@ege.edu.tr

Detaylı

Adı Soyadı: Doç. Dr. Nuray Akbudak

Adı Soyadı: Doç. Dr. Nuray Akbudak Adı Soyadı: Doç. Dr. Nuray Akbudak Telefon: 0 224 2941486 Faks: 0 224 4429098 E-posta: nakbudak@uludag.edu.tr Adres: Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Kampusu, 16059

Detaylı

BURCU SEÇKİN DİNLER YARDIMCI DOÇENT

BURCU SEÇKİN DİNLER YARDIMCI DOÇENT BURCU SEÇKİN DİNLER YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 002015 Adres Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000 SİNOP Telefon E-posta 3682715516-4204

Detaylı

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO

Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Meyve ve Sebze ile ilgili kavramlar ve GDO Doğal Ürünler! Bu ürünler tamamen doğal koşullarda üretilen ürünlerdir. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanmadan, doğal tohumlarla üretilirler. Organik Ürünler!

Detaylı

Humik Madde Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Turşuluk Hıyarda Bitki Gelişimi ve Verim Üzerine Etkileri

Humik Madde Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Turşuluk Hıyarda Bitki Gelişimi ve Verim Üzerine Etkileri Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 1 (2): 58-62, 2012 RESEARCH ARTICLE Humik Madde Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Turşuluk Hıyarda Bitki Gelişimi ve Verim Üzerine Etkileri Özet

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 59-63

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 59-63 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 59-63 PATOJEN OLMAYAN FUSARIUM TÜRLERİ İLE DOMATESTE FUSARIUM KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞININ BİYOLOJİK KONTROLÜ ÜZERİNDE

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 14. Hafta (17.12.2013) 1 -GDO ların olası fayda ve zararları 2 GDO ların olası faydalarını

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Kutluk, N. D., S. Erkan and S. Biçken, "Weeds as Host for Rhizomania Agent", Journal of Plant Diseases and Protection, Sp. Iss. 17,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Antalya. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Antalya

ÖZGEÇMİŞ. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Antalya. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Antalya ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Nisa (ERTOY) İNCİ Doğum Yeri: Eskişehir Doğum Tarihi: 08.07.1978 Medeni Hali: Evli (1 çocuk annesi) Uyruğu: T.C. Yabancı Dili: İngilizce İş Adresi: Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bazı Bakteri Strainlerinin Şekerpare Kayısı Çöğürlerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bazı Bakteri Strainlerinin Şekerpare Kayısı Çöğürlerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (1), 7-12, 2010 Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University, 41 (1), 7-12, 2010 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Bitki Büyümesini

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 60-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 60-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 60-65 BAZI GÜBRELERİN TRICHODERMA HARZIANUM UN MİSEL GELİŞİMİ VE SPOR ÜRETİMİNE ETKİSİ Çiğdem KÜÇÜK 1 Merih KIVANÇ 2 Engin KINACI 3 Gülcan KINACI 4 1 Osmangazi

Detaylı

CURRICULUM VITAE Dr. Metin TURAN

CURRICULUM VITAE Dr. Metin TURAN PERSONAL DATA First Name and Surname : Metin TURAN Birthplace : Erzurum Phone : +902165783267 Mobile : +905339352756 Fax : +902165780529 CURRICULUM VITAE Dr. Metin TURAN E-mail : m_turan25@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. TELEFON: (312) 5961392 FAKS: (312) 3178465 E-MAIL: inal@agri.ankara.edu.tr. Lisans, 1988 İyi Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. TELEFON: (312) 5961392 FAKS: (312) 3178465 E-MAIL: inal@agri.ankara.edu.tr. Lisans, 1988 İyi Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL (*) DÜZENLEME TARİHİ : 01 Nisan 2009 SOYADI, ADI : Prof. Dr. Ali İNAL DOĞUM TARİHİ 01/01/1965 YAZIŞMA ADRESİ: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü 06110 Dışkapı-Ankara

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 18 Sayı : 3 2008

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Humik Asit ve Bakteri Uygulamalarının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Vejetatif Gelişme ve Fide Verimi Üzerine Etkisi*

Humik Asit ve Bakteri Uygulamalarının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Vejetatif Gelişme ve Fide Verimi Üzerine Etkisi* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 45 (1): 9-13, 2014 Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 45 (1): 9-13, 2014 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Humik Asit ve Bakteri nın Çilekte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YERLİ NOHUT ÇEŞİTLERİNİN Fusarium oxysporum f.sp. ciceris IRKLARINA KARŞI REAKSİYONLARI Ayfer MARTİN BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI ANKARA 2004

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

CURRICULUM VITAE Dr. Metin TURAN

CURRICULUM VITAE Dr. Metin TURAN PERSONAL DATA First Name and Surname : Metin TURAN Birthplace : Erzurum Phone : +904422311641 Mobile : +905339352756 Fax : +904422360958 CURRICULUM VITAE Dr. Metin TURAN E-mail : m_turan25@hotmail.com

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Konusu: Marmara Bölgesi Anadolu Yakası Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği

Yüksek Lisans Tez Konusu: Marmara Bölgesi Anadolu Yakası Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Doç.Dr. Mehmet ÖZGÜR Telefon : 0 224 294 14 80 Faks : 0 224 442 90 98 E-posta : mozgur@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer/BURSA Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Düzey Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Bilim Dalı Üniversite Yıl. Bahçe Bitkileri/ Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri/ Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Düzey Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Bilim Dalı Üniversite Yıl. Bahçe Bitkileri/ Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri/ Fen Bilimleri Enstitüsü Adı Soyadı Unvan Birimi/Bölümü Faika YARALI Yrd.Doç.Dr. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü E-posta/web faikayarali@kilis.edu.tr Yabancı Dil- Puanı İngilizce 76,250 (ÜDS) Tel 0348 8142666/1675 ÖĞRENİM

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Haziran 2013 ISSN : Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Haziran 2013 ISSN : Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Haziran 2013 ISSN : 1309-0550 Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Cilt : 27 Sayı : 2 Yıl: 2013 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Number : 27 Volume : 2 Year: 2013 Selçuk Tarım ve Gıda

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

Ece Turhan, Ş.Şebnem Ellialtıoğlu, Sevinç Kıran, Volkan Alveroğlu, Şebnem Kuşvuran, Çağla Ateş Turkey

Ece Turhan, Ş.Şebnem Ellialtıoğlu, Sevinç Kıran, Volkan Alveroğlu, Şebnem Kuşvuran, Çağla Ateş Turkey Ece Turhan, Ş.Şebnem Ellialtıoğlu, Sevinç Kıran, Volkan Alveroğlu, Şebnem Kuşvuran, Çağla Ateş Turkey Over 20% of irrigated land is affected by salinity (Rozema and Flowers, 2008) In arid and semiarid

Detaylı