JAVA İLE UNIX' DE SÜREÇLERİN SİSTEM ÇAĞRILARINA DAYALI ANORMALLİK TESPİTİ ANOMALY DETECTION BASED ON SYSTEM CALLS IN UNIX BY USING JAVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JAVA İLE UNIX' DE SÜREÇLERİN SİSTEM ÇAĞRILARINA DAYALI ANORMALLİK TESPİTİ ANOMALY DETECTION BASED ON SYSTEM CALLS IN UNIX BY USING JAVA"

Transkript

1 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), Mayıs 009, Karabük, Türkiye JAVA İLE UNIX' DE SÜREÇLERİN SİSTEM ÇAĞRILARINA DAYALI ANORMALLİK TESPİTİ ANOMALY DETECTION BASED ON SYSTEM CALLS IN UNIX BY USING JAVA Hüseyin PEHLİVAN a ve Mehmet Emin TENEKECİ b a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, b Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye a E-posta: b E-posta: Özet Bu çalışmada, Java programlama dili ile UNIX işletim sisteminde koşmakta olan süreçlerin, yapmış olduğu sistem çağrıları izlenilerek, davranışlarındaki anormallikler belirlenmiştir. Bir sürecin izlenebilmesi işletim sistemiyle etkileşimi, bu ise yerel sistem fonksiyonlarının kullanımını gerektirmektedir. Ancak Java gibi yüksek seviyeli bir programlama dili ile işletim sisteminin etkileşiminde bazı zorluklar vardır. Modern UNIX işletim sistemlerinde süreç izleme gereksinimleri sadece C/C++ programlama çevrelerinden karşılanabilmektedir. Bundan dolayı Java tarafından tedarik edilen JNI (Java Yerel Arayüzü) yardımıyla C/C++ çevrelerine erişim sağlanarak süreç izleme mekanizması gerçekleştirilmiştir. Süreçlerin yapmış oldukları sistem çağrıları dizileri K en yakın komşuluk algoritması kullanılarak sınıflandırılmıştır. Anormal davranışlı olarak belirlenen süreçler saldırı içeren süreçler olarak kabul edilmiştir. Anahtar kelimeler: Sistem Çağrıları, Dillerin Birlikte Kullanımı, Süreç gözetleme, Anormallik Tespiti, Abstract In this study, anomaly behaviors of running UNIX processes were determined by tracing system calls. Tracing the process needs an interaction with the operating system, which requires the usage of the local system primitives. However, there are some difficulties in interaction with the operating system using high level programming languages such as Java. Modern UNIX operating systems can perform the tracing process only through C/C++ programming environments. Hence, the process tracing mechanism is developed by accessing C/C++ environments via JNI provided by Java. System call sequences of process were classified by using K nearest neighbor algorithm. The processes determined as anomaly have been accepted to include attacking processes. Keywords: System call, Language Interoperability, Process Tracing, Anomaly Detection 1. Giriş Günümüzde sistem güvenliği konusunda yapılan çalışmalarda, sistem çağrılarının izlenmesi, kaydedilmesi ve analiz edilmesi çok değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Bu nedenle sistem çağrılarının izlenmesi sistem güvenliği açısından yerel saldırı tespit sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Sistem çağrılarının izlenmesi, işletim sisteminin çekirdek veri yapılarında değişiklik yapılmasına ve işletim sistemine özel verilerin okunmasına dayandırılır. Bu işlemler UNIX işletim sisteminde sadece C/C++ dilleri ile yapılabilmektedir. C/C++ çevrelerinde süreç izleme ileri düzeyde sistem programcılığı gerektirir. Özellikle işletim sistemi ile etkileşim, sistem çekirdeğine ait veri yapılarına erişim yapılması, icra edilen sürecin durdurulması, sürecin durum bilgilerinin alınması gibi işlemler de programlamayı zorlaştırır. Java programlama dili ile süreçlerin yapmış oldukları sistem çağrılarının izlenmesi mümkün değildir. Çünkü yüksek seviyeli bir programlama dili olan Java nın yalnız olarak işletim sisteminin düşük seviyeli veri yapılarına erişim yapmasına izin verilmemiştir. Bu nedenle dillerin birlikte işlerliğini sağlayan teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Birlikte işlerlik değişik programlama dillerinin birlikte kullanımını sağlayarak daha etkin bir programlama ortamı oluşturmak için kullanılır. Birlikte işlerlik yüksek seviyeli dillerin nispeten daha alçak seviyeli dillerde bulunan işlev ve yapıları kullanmasına dayanır [1,]. Programlama dillerinin birlikte kullanıldığı teknolojilere veya yapılara CORBA [3] (Ortak Nesne İstem Aracı Mimarisi), RPC [4] (Uzak Yordam Çağırma), COM [5] (Parçacıklı Nesne Modeli), JNI (Java Yerel Arayüzü) örnek olarak verilebilir. Ayrıca Microsoft.NET de dillerin ortak kullanımını sağlayacak bir alt yapıda oluşturulmuştur [6]. Bu çalışmamızda, Java programlama dilinin süreçlerin yaptığı sistem çağrılarının belirlemesi için C/C++ dilleri ile etkileşimi gerekir. Bu iki dilin etkileşimini sağlamak için JNI teknolojisinden yararlanılmıştır. JNI, Java ile nispeten daha alçak seviyeli dillerin birlikte kullanılabilmesini sağlar. Bu çalışamızda JNI sayesinde, Java ile C/C++ dilerinin birlikte kullanılarak işletim sistemine ait veri yapılarına erişilip, icra edilen süreçlerin yapmış oldukları sistem çağrıları Java ortamına geçirilmiştir. Java ile süreçlerin izlenilmesi sonucu toplanılan sistem çağrıları dizileri, anormallik tespitinde temel bilgiyi içeren veriler olarak kullanılmıştır. Aslında anormallik tespiti saldırı tespit sistemlerinde kullanılan iki ana yaklaşımdan birisidir. Bundan başka yalnış kullanım tespiti de saldırıları belirlemede kullanılır. Bu iki yöntemin birbirlerine göre üstünlükleri mevcuttur. Anormallik tespitini kullanan sistemler daha önce karşılaşılmamış saldırılarıda belirleme yeteneğine sahip iken çok fazla yalnış alarm verme olasılığı vardır. Yalnış kullanım tespiti daha önce karşılaşılmamış saldırıları tespit etmesi mümkün değildir. Bununla beraber yalnış alarm vermesi olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle daha etkin IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 saldırı tespiti için iki tekniğin birleştirilmesi yoluna gidilmektedir. Bu çalışmamızda anormallik tespiti için metinleri sınıflandırmak için kullanılan K en yakın komşuluk algoritması kullanılmıştır. Herbir sistem çağrısı bir kelime, sistem çağrıları dizisi de metin olarak kabul edilerek normal veya anormal olarak etiketlendirilmiştir. K en yakın komşuluk sınıflandırıcı için eğitim verileri olarak DARPA 1998 veri setlerinden Temel Güvenlik Modülü (BSM) denetleme verileri kullanılmıştır. BSM verileri kurban olarak seçilen Solaris makinesinde çalışan süreçlerin yaptığı sistem çağrılarından oluşmaktadır. Bu veriler yapılan sistem çağrılarının isimlerini, çalışan dosyaların özelliklerini, tam yolunu, parametrelerini, geri dönüş değerini, oturum numarasını ve buna benzer birçok özellikleri içermektedir. Bu çalışmada sadece sistem çağrılarının isimleri kullanılmaktadır. Bu DARPA veri setlerinin kullanıldığı çalışmalara örnek olarak [7-9] verilebilir. Bu çalışmalarda sistemin eğitimi ve test işlemleri DARPA veri setleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.. Süreç İzleme Süreçler sistem çekirdeği tarafından oluşturulan ve programların icradaki örneklerinin yerleştirildiği ortamlardır. Süreçler işletim sistemlerinden sistem çağrıları ile istekte bulunurlar. Sürecin sistem kaynakları üzerinde yapmak istediği işlemler, sistem çekirdeğine iletilen sistem çağrılarına dönüştürülür. Dolayısıyla bir sürecin sistemle etkileşimi, sistem çağrılarının bir dizisi olarak da düşünülebilir. UNIX' te süreçlerin kullanıcı ve çekirdek modu olmak üzere iki çalışma modu vardır [10]. Bir sürecin sistem çağrısı yapmasıyla veya bir kesme geldiğinde modlar arası geçiş yapılır (kullanıcı moddan çekirdek moda). Şekil 1 de görlebileceği gibi süreç izleme işlemi, sürecin sistem çağrıları ile modlar arası geçişin yapıldığı anlarda sürecin durdurularak sistem çağrısı ile ilgili verilerin okunmasına dayanır. onlarla ilgili olarak bilgi toplamak için /proc dosya sistemini kullanır. Bu çalışmada /proc dosya sistemi kullanılarak süreçler gözetlenecektir. Sistem çağrılarının izlenmesi, kaydedilmesi ve de analiz edilmesi çok değişik amaçlar için kullanılmıştır. Bu amaçlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. Hata Ayıklama: Bir programın yaptığı sistem çağrıları incelenerek programın davranışı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bunun sonucunda ilgili programın davranışında gözlemlenen anormallikler yardımıyla kod içinde hatalı alan tespit edilebilir ve gerekli düzeltmeler yapılabilir [13,14]. Sistem Kötü Kullanımlarının ve Yetkisiz Girişlerin Algılanması: Sistemi kullanan kimselerin yaptıkları işlemler kaydedilerek bu kişilerin sistem kaynaklarını nasıl kullandıkları hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Sistemde yapılan işlemler sonucu meydana gelen sistem çağrıları dizileri üzerinde sınıflandırma, tanıma algoritmaları ve veri madenciliği yöntemlerinden yararlanarak kişilerin sistemi kullanım amaçları yada niyetleri belirlenebilir. [15-19]. Program Doğrulama: Programların sistem üzerinde gerçekleştirdiği işlemler kaydedilerek bir programın beklenen davranışı gösterip göstermediği belirlenebilir. Ayrıca programın davranışına göre bir virüsün yada casus yazılımın (spyware) varlığı tespit edilebilir [0-]. Ortam Modelleme ve Yeniden Oluşturma: Programların derlenmesi esnasında yapılan sistem çağrılarının izlenmesi ile programların hangi ortamda hangi kütüphane dosyalarını kullandığı belirlenebilir [3,4]. Arayüzlerin Anlaşılması: Programların icrası esnasında yaptığı sistem çağrıları incelenerek bir program arayüzünün kullanım biçimi ve davranışı belirlenebilir. Ayrıca belgelenmemiş sistem fonksiyonlarının veya çağrılarının nasıl çalıştığı hakkında bilgi alınabilir [5]. Güvenli Dosya Sistemi İşlemleri: Programların dosya sistemi üzerinde yaptığı sistem çağrıları izlenerek, dosya sistemini etkileyen aktiviteler ile karşılaşıldığında dosyaların birer kopyaları alınabilir. Bu şekilde virüsler veya kullanıcı hatalarından meydana gelen hasarlar telafi edilebilir [6,7]. Şekil 1: Süreç gözetleme mimarisi. Unix işletim sistemlerinde iki çeşit süreç gözetleme mekanizması vardır; ptrace sistem çağrısı [11] ve /proc dosya sistemi [1]. Gözetlenen süreç adım adım koşturulabilir, bellek alanı okunup değiştirilebilir ve sistem tarafından tutulan süreç tablosuna erişilebilir. ptrace mekanizması /proc'a göre daha ilkel bir mekanizmadır. /proc dosya sistemi, işletim sistemindeki her sürecin adres alanına erişimi sağlar. Sistemde oluşturulan bütün süreçler /proc dizini altında temsili dosyalar şeklinde tutulurlar. /proc dizininde bulunan her bir dosya, ilgili sürecin ID si ile isimlendirilmiştir ve her bir dosyanın sahibi sürecin gerçek kullanıcı (real user) ID si ile belirlenir. Birçok Unix programı (gdb, ps, top ve truss gibi) süreçleri kontrol etmek ve 3. Java ile UNIX Süreçlerinin İzlenmesi Önceki kısımlarda bahsedildiği gibi süreç gözetleme işlemi, işletim sistemi veri yapılarına erişimi ve değiştirilmesini gerektirdiğinden sadece Java programlama dili ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir. JNI teknolojisinin kullanılarak işletim sistemi verilerine erişebilen programlama dilleri ile birlikte kullanılması gerekir. JNI, java ortamının en önemli özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. JNI yapısını kullanan programlar, C ve C++ ile yazılmış olan yerel uygulamalarla ve kütüphanelerle birlikte çalışabilme olanağına sahip olurlar.

3 sınıflandırma işleminde kullanabileceğimiz bir yapıya ulaşılmış olacaktır. Tablo 1. En yakın komşuluk yöntemini için metin sınıflandırma ile anormallik tespitinin benzerliği Şekil : JNI ın Java ortamındaki rolü. JNI, Java sanal makinesinin (JVM) bir parçası olmakla beraber Java uygulaması ve yerel kütüphane ile iki yönlü iletişimi sağlamaktadır. Standart Java uygulamaları yazılarak Java byte koda dönüştürülür. Çalıştırılmak istenildiği zaman Java Sanal Makinesi tarafından çalıştırılan ortama uygun makine kodları üretilerek sistemde çalıştırılması sağlanır. Yerel fonksiyonları Java programımızda kullanmak istediğimiz zaman Şekil de gösterildiği gibi JNI kullanılarak bu fonksiyon çağırılır ve JVM ile etkileşimli olarak yazılan Java programı ile beraber sistemde çalıştırılır. JNI kullanılarak geliştirilen birçok uygulama mevcuttur. Bu uygulamalara birkaç tane örnek verecek olursak: JTUX [8] (Java-To-UNIX Package), POSIX/SUS sistem çağrılarını Java ortamında kullanabilmek için JNI ile oluşturulan bir arayüzdür. Bu arayüz sayesinde Java paketleri ile desteklenmeyen UNIX fonksiyonlarına Java ortamından erişilebilmektedir. Unix sistem çağrılarının büyük bir çoğunluğuna Java ortamından erişimin sağlanması için gerekli fonksiyonlar tanımlanmıştır. Bu fonksiyonlar kullanılarak Java çevresinden Unix sisteminde kernel seviyesinde programlama imkânı sağlanmıştır. Diğer bir JNI uygulaması da sayısal işaret işlemede Java ile C/C++ fonksiyonlarının birlikte kullanılmasıdır. Burada C/C++ fonksiyonları yüksek performans elde etmek için tercih edilmiştir [9]. Bu uygulama ile C/C++ dilinin düşük seviyeli olarak direk işlemci üzerinde hızlı aritmetik işlem yapma yeteneğinden faydalanılmıştır. Bu şekilde çok fazla aritmetik işlem gerektiren sayısal işaret işleme uygulamalarının Java kullanılarak hızlı bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Buna benzer bir çalışmada da Java çevresinden MPEG 4 sahneleri JNI kullanılarak oluşturulmuştur [30]. Burada biraz önce bahsettiğimiz gibi performans artışı çok ciddi bir şekilde görülmektedir. Diğer bir örnek olan JNIMarshall [31], Java ile C/C++ fonksiyonları arasında etkileşimi sağlayacak JNI fonksiyonlarını otomatik olarak üreten bir uygulamadır. Bu çalışmayla acemi programcıların üst düzey programlama gerektiren JNI ile yerel fonksiyonları kullanabilmeleri sağlanmıştır. Metin Sınıflandırma Anormallik Tespit N Toplam Doküman Sayısı Toplam Süreç Sayısı M Toplam Kelime Sayısı Toplam Sistem Çağrısı Sayısı i.kelimenin Tekrarlanma i.sistem Çağrısının n i f Miktarı j Dokümandaki i. Kelimenin Frekansı Tekrarlanma Miktarı j Sürecindeki i. Sistem Çağrısının Frekansı D j j. Eğitim Dokümanı j. Eğitim Süreci X Test Dokümanı Test Süreci Tablo 1 de görüldüğü gibi metinlerin sınıflandırılması ile anormallik tespit için sistem çağrıları dizisinin sınıflandırması birbirine çok yakın bir ilişki içerisindedir. Bu nedenden dolay K en yakın komşuluk algoritmasının uygulanmasına çok elverişlidir. A= a şeklinde matris olarak verilebilir, a, j numaralı dokümanda bulunan i numaralı kelimenin ağırlığıdır. Sınıflandırma işleminde A matrisinin oluşturulması eğitim işleminin gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. A matrisinde eğitim işleminde kullanılan doküman sayısı kadar satır vardır. Her bir satır bir eğitim vektörünün ağırlıklandırılmış a değerlerinden oluşur. A matrisi için sütunların sayısı dokümanların içerisindeki kelimelerin adedine bağlıdır. Bu a ağırlıklandırılmış değerlerin hesabı için bazı değişik yöntemler bulunur. Bunlardan birisi (1) de görüleceği gibi doküman içerisinde gelen kelimelerin frekansıdır. (1) de f, j dokümanı içerisinde i numaralı kelimenin meydana gelme sıklığını verir. Diğer bir ağılıklandırma yöntemi ise tf*idf (term frequency - inverse document frequency) olarak bilinir (). Bu yöntemde bütün eğitim dokümanları göz önüne alınarak ağırlıklandırma gerçekleştirilir. () de N, bulunan doküman sayısını, n i ise bütün test dokümanlarında i numaralı kelimelerin meydana gelme sıklığını verir. M, birbirinden farklı olan kelimelerin sayısını vermektedir. a = f (1) Bu çalışmamızda, JNI kullanılarak Java programlama dilinin erişimine izin verilmeyen işletim sistemi veri yapılarına erişimi sağlanmıştır. Bu şekilde süreçlerin yapmış oldukları sistem çağrıları dizisi elde edilmiştir. a f N = log( ) () m f n i = l 1 4. K En Yakın Komşuluk Algoritmasının Anormallik Tespitine Uyarlanması Sistemde çalışan süreçlerin davranışlarının sınıflandırılması için metinleri sınıflandırmak amacı ile kullanılan K en yakın komşuluk algoritması kullanılabilir. Çalışmamız da Y. Liao [3] çalışmasından esinlenerek yapılmıştır. Süreçlerin yaptığı sistem çağrılarının her birisi bir kelime ve toplamı ise metin olarak alındığında metin Eğitim işleminin tamamlanmasından sonra yeni dokümanların sınıfının belirlenmesi için (3) de gösterilen sim(x, D j ) fonksiyonu kullanılır. Burada X test dokümanıdır. D j, j numaralı eğitim dokümanıdır. X D j ifadesine t i olarak kabul edersek, t i X ve D j tarafından paylaşılan bir kelimedir. X i, X içerisindeki t i kelimesinin bulunma sayısıdır (ağırlığıdır). d, D j dokümanında bulunan t i kelimelerinin

4 sıklığını verir. (4) de ise test işlemi sırasında doküman vektörlerinin normunun hesabı gösterilmektedir. x i değeri, her bir kelimenin ağırlık değerini belirtir. ( X D j ) X i d sim( X, D j ) = (3) X D X = x1 + x + x 3 + j Metinlerin sınıflandırmasına benzer bir şekilde her sürecin yaptığı sistem çağrılarını bir vektör olarak düşünürsek frekansa göre ağırlıklandırma (1) denklemine göre ve tf-idf ağırlıklandırması () denklemine göre yapılarak vektör kayıtlarının değerlerini hesaplayabiliriz. Yeni bir sürecin normal veya saldırgan olduğu belirlenmek istendiği zaman k en yakın komşuluk algoritmasına göre her bir eğitim sürecine olan uzaklığı (3) denklemine göre hesaplanır. Kendisine en yakın K tane komşu vektöre uzaklığı hesaplanır. Bu uzaklık vektörlerinin ortalaması belirli bir eşik değerinden büyük ise normal, küçük ise anormal olduğu varsayılır. 5. Geliştirilen Anormallik Tespitinin Mimarisi Geliştirilen sistemde dikkatin çekilmesi gereken üç kısım vardır. Bunlar; işletim sisteminde çalışan süreçleri gözetleyecek yerel fonksiyonlar, bu fonksiyonların Java içerisinde kullanımını sağlayacak JNI fonksiyonlar ve Java ortamında, süreçlerin sınıflandırılması olarak düşünülebilir. Bu üç kısmın çalışma mimarisi Şekil 3 de verilmiştir. (4) geliştirilen saldırı tespit sistemlerinin eğitim ve test işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için güvenilir veri setleri elde edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızda, davranışların belirlenmesi için DARPA sponsorluğunda MIT laboratuarlarında saldırı tespit sistemlerinin karşılaştırılması için oluşturulan yapay saldırı ortamında elde edilen IDEVAL veri setleri kullanılmıştır. Bu veri setleri içerisinde 1 günlük saldırısız olan veriler programların normal davranışının belirlenmesi için kullanılmıştır. Bu süre içerisinde 3668 ayrı sürecin yaptığı 50 sistem çağrısı izlenilmiştir. Sistemdeki süreçlerin izlenmesi sonucu elde edilen sistem çağrılarının her birisinden ne kadar geldiği hesaplanarak ağırlıklandırma fonksiyonlarına göre vektörler oluşturulur. Bütün süreçlerin kendilerine ait vektörleri oluşturması eğitim aşamasını meydana getirir. Eğitim aşamasında iki değişik ağırlıklandırma fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonlara göre süreçlerin yaptığı sistem çağrılarının ağırlıklandırılması vektörlerin oluşturulması anlamına gelir. Süreçlerin yaptığı sistem çağrıları frekans ağırlıklandırma (1) denklemine ve tf-idf ağırlıklandırma () denklemine göre yapılarak eğitim vektörleri oluşturulur. () denkleminde, görülebileceği gibi her bir değerin ağırlıklandırma işlemi için bütün eğitim verilerinin frekans değerlerinin bilinmesi gerekir. Eğitim aşamasının tamamlanması ile birlikte çevrimiçi olarak sistem izlenir. Süreçlerin yapmış oldukları sistem çağrıları daha önceki eğitim aşamasındaki verilere uygulanan ağırlıklandırma işlemine tabi tutularak kendi ağırlıklandırılmış vektörü elde edilir. Bu vektörün her bir eğitim vektörüne uzaklığı (3) denklemine göre tespit edilir. Belirlenen k değerine göre k tane komşu vektöre benzerliğinin ortalaması hesaplanır. Bu ortalama benzerlik belirli bir eşik değerinden fazla olması durumunda normal, az olma durumunda ise anormal olarak kabul edilir. Benzerlik (uzaklık) belirleme işleminde 1 sonucu elde edilirse k değere bakmadan kesin benzerlik bulunduğundan normal olarak kabul edilir. K en yakın komşuluk sınıflandırma sisteminin performansı k değerinin seçimine bağlıdır. Genel olarak en uygun k değeri testler sonucu elde edilebilir. Üç faklı k değeri için sistemin çalışması test edilmiştir. Anormallik tespitinde en önemli parametre olan yanlış alarm oranı dikkate alınmıştır. Şekil 3. Oluşturulan normallik tespiti sisteminin mimarisi 6. Anormallik Tespitinin Performans Değerlendirmesi K değeri olarak 10, 15, 0 alınarak, tf-idf ağırlıklandırma fonksiyonu ile sistem test işleminden geçirilmiştir. Bu k değerleri içerisinde en iyi sonuca Şekil 4 de görülebileceği gibi 15 değeri ile ulaşılmıştır. Test veri seti içerisindeki yanlış alarm vermeksizin 1 ataklı oturum içerisinden 115 süreçten 63 tanesini yanlış alarm vermeden tespit edebilmiştir. Ayrıca test verilerindeki tüm atakları 0,9 eşik değeri tespit edilmiş. Ancak izlenilen normal süreç içerisinde sadece 1843 yanlış alarm vermiştir. Çalışan süreçlerin anormal davranışının belirlenmesi, programların normal davranışlarının belirlenmesini gerekmektedir. Bütün olası normal davranışların belirlenmesi kolay değildir. Ancak çok büyük veri setleri kullanımı ile belirlenen davranışlar çok daha etkili olmaktadır. Bu ise programların davranışlarının belirlenmesinde çok fazla işlem gerektirir. Bu şekilde

5 Şekil 4. tf-idf ağırlıklandırma fonksiyonuna ile K=10, 15, 0 değerleri için yanlış alarm ve atak tespit oranları K değeri olarak 10, 15, 0 alınarak, frekans ağırlıklandırma fonksiyonu ile sistem test işleminden geçirilmiştir. Bu k değerleri içerisinde atakları yakalama konusunda en iyi sonuca Şekil 5 de görülebileceği gibi 0 değeri ile ulaşılmıştır. Ancak bu değer ile tüm atakları yakalamak istenmesi durumunda yanlış alarm verme oranı oldukça yükselmektedir. Test veri seti içerisindeki yanlış alarm vermeksizin 1 ataklı oturum içerisinden 115 süreçten 83 tanesini yanlış alarm vermeden tespit edebilmiştir. Ayrıca test verilerindeki tüm atakları 0,9 eşik değeri tespit edilmiş. Ancak izlenilen normal süreç içerisinde sadece 765 yanlış alarm vermiştir. Şekil 6. tf-idf ağırlıklandırma (k=10) ve frekans ağırlıklandırma (k=0) için yanlış alarm ve atak tespit oranları 7. Sonuçlar Bu çalışmada Unix ortamında çalışmak olan süreçlerin Java programlama dili ile izlenilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla JNI teknolojisinden faydalanılarak SOLARIS işletim sisteminin sistem çağrıları kullanılarak C++ ortamında geliştirilen süreç gözetleme fonksiyonları kullanılmıştır. Süreçlerin gözetlenmesi sonucu elde edilen sistem çağrıları dizileri kullanılarak bu süreçlerin normal veya anormal davranışlı oldukları belirlenmiştir. Bu şekilde sisteme yapılan atakların tespiti sağlanmaktadır. Gelecekte daha iyi performans elde etmek amacı ile anormallik tespiti ile beraber kötü kullanım tespiti kullanılarak saldırılar daha başarılı bir şekilde tespit edilebilir. Kaynaklar Şekil 5. Frekans ağılıklandırma fonksiyonuna ile K=10, 15, 0 değerleri için yanlış alarm ve atak tespit oranları Şekil 6 de bu iki ağırlıklandırma fonksiyonunun iyi olduğu durumlar gösterilmektedir. Frekans ağırlıklandırma için 0, tf-idf ağırlıklandırma için 10 eşik değeri ile sistemin performansını gösterecek eğriler grafiğe eklenmiştir. Bu iki farklı ağırlıklandırma fonksiyonu kıyaslandığında frekans ağırlıklandırma fonksiyonu atak tespitinde, tf-idf ağırlıklandırma fonksiyonu yanlış alarm vermede istenilen seviyededir. Bu iki fonksiyonun kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. [1] Stepanian L, Brown A, Kielstra A, Koblents G, Stoodley K, Inlining Java Native Calls at Runtime, Proceedings of the 1st ACM/USENIX international conference on Virtual execution environments VEE '05, June 005. [] Vivanco R, Pizzi N, Computational Performance of Java and C++ in Processing fmri Datasets, Companion of the 17th annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented programming, systems, languages, and applications OOPSLA 0, , 00 [3] Scallan, T., A corba primer. 3 Haziran 00. [4] Birrell, A. D. ve Nelson, B. J., Implementing remote procedure calls. ACM Transactions on Computer Systems, vol., 1, 39-59, [5] Microsoft: Component object model. Şubat 000.

6 [6] Andrew D. Gordon and Don Syme. Typing a multilanguage intermediate code. ACM SIGPLAN Notices, vol. 36, 3, 48-60, 001. [7] Vigna G. ve Kemmerer R.A., NetSTAT: A Network- Based Intrusion Detection Approach, Computer Security Applications Conference, Washington, 5 34, [8] Wenke L., Salvatore J. S. ve Kui W. M., A Data Mining Framework for Building Intrusion Detection Models, IEEE Symposium on Security and Privacy, Califonia, 10-13, [9] Sekar, R., and Uppuluri, P., Synthesizing Fast Intrusion Prevention/Detection Systems from High- Level Specifications, Proceedings 8th Usenix Security Symposium, Washington, 63-78, [10] Bach, M.J., The Design of the UNIX Operating System, Prentice-Hall, New Jersey, [11] Leffler S, McKusick M, Karels M, ve Quarterman J. The Design and Implementation of the 4.3BSD Unix Operating System, Addison-Wesley, [1] Killian T. Processes as files, In Proceedings of the USENIX Summer 84 Conference, 03 07, 1984 [13] Stallman, R., The GNU source-level debugger. Distributed by the Free Software Foundation, Boston, [14] Beander, B., VAX DEBUG: An interactive, symbolic, multilingual debugger, Proceedings of the Software Engineering Symposium on High-Level Debugging, ACM SIGSOFT/SIGPLAN, Encio, , [15] Bernaschi, M., Gabrielli, E. ve Mancini, L., Operating System Enhancements to Prevent the Misuse of System Calls, Proc. ACM Conf. Computer and Comm. Security, Athens, , 000. [16] Garfinkel, T., Traps and Pitfalls: Practical Problems in System Call Interposition Based Security Tools, Proc. Network and Distributed Systems Security Symp., , 003. [17] Garfinkel, T., Pfaff, B. ve Rosenblum, M., Ostia: A Delegating Architecture for Secure System Call Interposition, Proc. Network and Distributed Systems Security Symp., Fortaleza, , 004 [18] Provos, N., Improving Host Security with System Call Policies, Proc. 1th USENIX Security Symp., Washington, 57-7, 003. [19] Eskin, E., Lee, W. ve Stolfo, S.J., Modeling system calls for intrusion detection with dynamic window sizes. Proceedings of the 001 DARPA Information Survivability Conference & Exposition II. DISCEX '01, Arizona, , 001. [1] Peterson, D. S., Bishop, M., ve Pandey, R., A flexible containment mechanism for executing untrusted code, 11. USENIX Security Symposium, San Francisco, 00. [] Kruegel, C., Mutz, D., Valeur, F., ve Vigna, G., On the Detection of Anomalous System Call Arguments, Proc. 8. European Symp. Research in Computer Security (ESORICS 03), Norveç, , 003. [3] Graham, S. L., Kessler, P. B., and Marshall K. McKusick. An execution profiler for modular programs, Software Practice and Experience, Wiley Publishing, California, [4] Spinellis, D., A C execution profiler for MS-DOS, 8, 8, [5] Ignatin, G. R., Let the hackers hack: Allowing the reverse engineering of copyrighted computer programs to achieve compatibility, University of Pennsylvania Law Review, , 199. [6] Holyer, I., ve Pehlivan, H., A recovery mechanism for shells, The Computer Journal, vol. 3, 4, 1-9, 000. [7] Pehlivan, H., ve Tenekeci, M. E., Unix İşletim Sistemleri İçin Akıllı Geri Dönüşüm Kutusu Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Eleco Ulusal Konferansı, Bursa, ,006. [8] Rochind, M. J., Jtux Java to Unix Package,, 5 Kasım 005. [9] Shah, V. P., ve Younan, N. H., T. Alford and A. skjellum, An Advanced Signal Processing Toolkit For Java Applications, proceedings of the nd international conference on Principles and practice of programming in Java PPPJ '03, İrlanda , 003. [30] Shin, Y., Sangwook K.,: An MPEG-4 Scene Rendering Technology Using JNI Functions, International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, Las Vegas, 116-1, 00. [31] Dueck, G., JniMarshall A Java Native Interface Generator, Brandon University Revision,, Ekim 006. [3] Y. Liao ve V. R. Vemuri. Use of K-Nearest Neighbor Classifier for Intrusion Detection, Computers & Security, vol. 1, 5, , 00. [0] Sekar, R., Bendre, M., Dhurjati, D., ve Bollineni, P., A Fast Automaton-Based Method for Detecting Anomalous Program Behaviors, Proc. IEEE Symp. Security and Privacy, California, , 001.

UNİX İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

UNİX İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ UNİX İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Hüseyin Pehlivan 1, ve Mehmet Emin TENEKECİ 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon,

Detaylı

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE İSTATİSTİKSEL ANORMALLİK BELİRLEME KULLANIMI

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE İSTATİSTİKSEL ANORMALLİK BELİRLEME KULLANIMI AĞ GÜVENLİĞİ Bahar 2005 SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE İSTATİSTİKSEL ANORMALLİK BELİRLEME KULLANIMI MELİKE EROL, Yük. Müh. 504032511 1. GİRİŞ Bilgisayar sistemlerinde en genel anlamda sızma ya da saldırı

Detaylı

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 55 LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması Turgut ÖZSEVEN 1, Muharrem DÜĞENCİ 2 1 Turhal Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

KARAR AĞAÇI KULLANARAK SALDIRI TESPĐT SĐSTEMLERĐNĐN PERFORMANS DEĞERLENDĐRMESĐ

KARAR AĞAÇI KULLANARAK SALDIRI TESPĐT SĐSTEMLERĐNĐN PERFORMANS DEĞERLENDĐRMESĐ KARAR AĞAÇI KULLANARAK SALDIRI TESPĐT SĐSTEMLERĐNĐN PERFORMANS DEĞERLENDĐRMESĐ Taner TUNCER Yetkin TATAR Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Elazığ ttuncer@firat.edu.tr Özet:

Detaylı

NÜFUZ TESPİT SİSTEMLERİ

NÜFUZ TESPİT SİSTEMLERİ NÜFUZ TESPİT SİSTEMLERİ İlktan AR ilktana@khas.edu.tr Özet Bu çalışmada, günümüzde artan bilgi ve ağ güvenliği ihtiyacını karşılamak amacıyla sunulan bilgisayar güvenlik teknolojilerinin başında gelen

Detaylı

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI Dr. Murat H. Sazli Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü sazli@eng.ankara.edu.tr Haluk Tanrikulu haluk@ieee.org ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve İzleme: Bir Deney Derleminin Oluşturulması

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve İzleme: Bir Deney Derleminin Oluşturulması Türkçe lerde Yeni Olay Bulma ve İzleme: Bir Deney Derleminin Oluşturulması New Event Detection and Tracking in Turkish News: Construction of a Test Collection Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu,

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

Sigma 29, 156-169, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AUTOMATIC TAG CLOUD GENERATION FROM TURKISH CONTENTS

Sigma 29, 156-169, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AUTOMATIC TAG CLOUD GENERATION FROM TURKISH CONTENTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 156-169, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AUTOMATIC TAG CLOUD GENERATION FROM TURKISH CONTENTS Serdar

Detaylı

SANAL IPv6 BALKÜPÜ AĞI ALTYAPISI: KOVAN

SANAL IPv6 BALKÜPÜ AĞI ALTYAPISI: KOVAN SANAL IPv6 BALKÜPÜ AĞI ALTYAPISI: KOVAN Yavuz GÖKIRMAK Onur BEKTAŞ Murat SOYSAL Serdar YİĞİT Özet Kovan IPv6 ağlarında gerçekleşen saldırıları tespit etmek için geliştirilen IPv6 balküpü yazılımıdır. Bu

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

DAĞITIK PARALEL SİSTEMLER HAKKINDA KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA: PVM VE MPI A COMPARATIVE STUDY ON DISTRIBUTED PARALLEL SYSTEMS: PVM AND MPI

DAĞITIK PARALEL SİSTEMLER HAKKINDA KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA: PVM VE MPI A COMPARATIVE STUDY ON DISTRIBUTED PARALLEL SYSTEMS: PVM AND MPI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye DAĞITIK PARALEL SİSTEMLER HAKKINDA KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA: PVM VE MPI A COMPARATIVE STUDY ON DISTRIBUTED PARALLEL

Detaylı

Dr.İ.SOĞUKPINAR G.Y.T.E. Bil.Müh.Böl.

Dr.İ.SOĞUKPINAR G.Y.T.E. Bil.Müh.Böl. Veri ve Ağ Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 3 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 3 1.2 Saldırılar servisler ve Mekanizmalar....

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Hidayet Takçı * ve İbrahim Soğukpınar **

Hidayet Takçı * ve İbrahim Soğukpınar ** Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi Discovery of Access Patterns of Library Users Hidayet Takçı * ve İbrahim Soğukpınar ** Öz Veri madenciliği çok büyük hacimli veriden anlamlı, ilginç,

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

Güvenli bir hareketli etmen sistemi

Güvenli bir hareketli etmen sistemi itüdergisi/d mühendislik Cilt:7, Sayı:2, 83-94 Nisan 2008 Güvenli bir hareketli etmen sistemi Suat UĞURLU *, Nadia ERDOĞAN İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Programı, 34469, Ayazağa,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ BELLEK YÖNETİMİNDE SAYFA DEĞİŞİM ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ BELLEK YÖNETİMİNDE SAYFA DEĞİŞİM ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 No: 1 Sayı: 46 sh. 43-57 Ocak 2014 BELLEK YÖNETİMİNDE SAYFA DEĞİŞİM ALGORİTMALARININ PERFORMANS ANALİZİ (COMPARISON OF THE PAGE REPLACEMENT

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DAĞITIK NESNE YÖNETĠMĠ MĠMARĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Altan MESUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği Yüksek

Detaylı

VoIP Santral Çekirdek Bileşeninde Yazılım Yaması Modeli

VoIP Santral Çekirdek Bileşeninde Yazılım Yaması Modeli VoIP Santral Çekirdek Bileşeninde Yazılım Yaması Modeli Necip Gözüaçık 1, Fatih Ayvaz 1, Bahadır Özdemir 1, A. Belma Şahin-Kaya 1 Oğuzhan Yavuz 1 1 Netaş Telekomünikasyon A.Ş, İstanbul, Türkiye {gozuacik,fayvaz,bozdemir,belmas,oyavuz}@netas.com.tr

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA GONCA ÖZMEN Yüksek Lisans Tezi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye KANDEMİR

Detaylı

AUTOMATIC GENERATION OF MOBILE MALWARES USING GENETIC PROGRAMMING

AUTOMATIC GENERATION OF MOBILE MALWARES USING GENETIC PROGRAMMING 1 GENETİK PROGRAMLAMA KULLANILARAK MOBİL ZARARLI YAZILIMLARIN OTOMATİK OLARAK ÜRETİLMESİ AUTOMATIC GENERATION OF MOBILE MALWARES USING GENETIC PROGRAMMING EMRE AYDOĞAN YRD. DOÇ. DR. SEVİL ŞEN AKAGÜNDÜZ

Detaylı