ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ( EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)"

Transkript

1 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ( EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) Ders Kodu - Adı (TE PR KR AKTS) Course Code - Name (TE PR KR ECTS) 1. Yarıyıl-GÜZ 1. Semester-FALL MTK 101 Analiz I ( ) MTK 101 Analysis I ( ) İçerik Tümevarım; Dizi Kavramı; Tamlık Aksiyomu; Bolzano-Weierstrass Teoremi; Sınırlı ve Monoton Diziler; Dizi Olarak Seri Kavramı ve Bazı Yakınsaklık Kriterleri; En Küçük Üst Sınır, En Büyük Alt Sınır, Üst Limit ve Alt Limit Kavramları; Fonksiyonlar; Limit ve Süreklilik, Sürekli Fonksiyonlar Üzerine Teoremler; Bazı Özel Fonksiyonların Tanımlanması; a Tabanına Göre Üstel Fonksiyon ve Tersi, Trigonometrik Fonksiyonlar ve Tersi; Türevin Anlamı ve Geometrik Yorumu. Content Induction, Sequences, Completeness Axiom, Bolzano-Weierstrass Theorem, Bounded and Monotone Sequences, Series as Sequences and Some Convergence Criteria, Greatest Lower Bound, Upper Limit and Lower Limit Concepts, Functions, Limits and Continuity, Theorems on Continuous Functions, Descriptions of Some Special Functions, Exponential Function of Base a and Its Inverse, Trigonometric Functions and Its Inverses, Derivative and Its Geometric Comment. Erdal Coşkun, Analiz I, Alp Yayınevi, Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw Hill, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Yayıncılık, Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, Prentice-Hall, William R. Wade, An Introduction to Analysis, Prentice-Hall, H. Hilmi Hacısalihoğlu, Temel ve Genel Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis I, Berlin- New York, Andrew Browder, Mathematical Analysis An Introduction, Springer-Verlag, Mustafa Balcı, Matematik Analiz 1, Balcı Yayınları, Erdal Coşkun, Analiz I, Alp Yayınevi, Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw Hill, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Yayıncılık, Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, Prentice-Hall, William R. Wade, An Introduction to Analysis, Prentice-Hall, H. Hilmi Hacısalihoğlu, Temel ve Genel Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis I, Berlin- New York, Andrew Browder, Mathematical Analysis An Introduction, Springer-Verlag, Mustafa Balcı, Matematik Analiz 1, Balcı Yayınları, MTH 121 Linear Algebra I ( ) MTH 121 Linear Algebra I ( ) İçerik Matrisler Üzerinde Elemanter Satır İşlemleri, Lineer Denklemlere Uygulamaları, Matris Cebiri, Özel Tip Matrisler, Elemanter Matrisler, Elemanter Sütun İşlemleri Content Elementary Row Operations on Matrices, Applications to Linear Equations, Matrix Algebra, Special Types of Matrices, Elementary Matrices, Elementary Column ve Denk Matrisler, 2x2 ve 3x3 Determinantlar, nxn Determinantlar, Determinant Operations and Equivalent Matrices, 2x2 and 3x3 Determinants, nxn Özellikleri, Bir Matrisin Tersi, Vektör Uzayı Tanımı ve Örnekleri, Alt Uzaylar, Lineer Bağımsızlık, Taban ve Boyut. Determinants, Further Froperties of Determinants, The Inverse of a Matrix, Definition and Examples of Vector Spaces, Subspaces, Linear Independence, Basis and Dimension. A. O. Morris, Linear Algebra an Introduction, Chapman & Hall, London, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Linear Algebra, 2nd Ed., Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Schaum Serisinden Lineer Cebir Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1991). Arif Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Nobel Yayın Dağıtım, Ward Cheney and David Kincaid, Linear Algebra Theory and Applications, Jones and Bartlett Publishers, A. O. Morris, Linear Algebra an Introduction, Chapman & Hall, London, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Linear Algebra, 2nd Ed., Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Schaum Serisinden Lineer Cebir Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1991). Arif Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Nobel Yayın Dağıtım, Ward Cheney and David Kincaid, Linear Algebra Theory and Applications, Jones and Bartlett Publishers,

2 MTK 141 Soyut Matematik I ( ) MTK 141 Abstract Mathematics I ( ) İçerik Önermeler Mantığı, Doğruluk Tabloları, Mantıksal Denklikler, İspat Yöntemleri, Content Propositional Logic, Truth Tables, Logical Equivalence, Proof Methods, Sets, Kümeler, Alt Kümeler, Kümeler Üzerine İşlemler, Kartezyen Çarpım, Bağıntılar, Subsets, Operations on Sets, Cartesian Product, Relations, Properties of Bağıntıların Özellikleri, Sıralama Bağıntıları, Denklik Bağıntıları, Denklik Sınıfları, Relations, Partial Order Relations, Equivalence Relations, Equivalence Classes, Fonksiyonlar, Bire-bir Örten Fonksiyonlar, Ters Bağıntı ve Ters Fonksiyonlar, Functions, Injective and Surjective Functions, Inverse Relations and Inverse Fonksiyonların Bileşkesi. Functions, Composite of Functions. O. Çelebi, Ö. Çakar, Soyut Matematik, A.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, S. Akkaş, H. H. Hacısalihoğlu, Z. Özel, A. Sabuncuoğlu, Soyut Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, O. Özer, D. Çoker, K. Taş, Soyut Matematik, İzgi Yayınları, F. Çallıalp, Örneklerle Soyut Matematik, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, R.P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction (5-th ed.), Pearson, J. B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra (6-th ed.), Addison Wesley Longman, O. Çelebi, Ö. Çakar, Soyut Matematik, A.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, S. Akkaş, H. H. Hacısalihoğlu, Z. Özel, A. Sabuncuoğlu, Soyut Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, O. Özer, D. Çoker, K. Taş, Soyut Matematik, İzgi Yayınları, F. Çallıalp, Örneklerle Soyut Matematik, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, R.P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction (5-th ed.), Pearson, J. B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra (6-th ed.), Addison Wesley Longman, MTK 171 Bilgisayara Giriş I ( ) MTK 171 Introduction to Computer I ( ) İçerik Bilgisayara Giriş, Sayı ve Kodlama Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Yazılım, İşletim Sistemi Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Ofis Programları ve Uygulamaları, Kelime İşlemciler (Word ve Uygulamaları), Veri ve Grafik Content Introduction to Computer, Number and Coding Systems, Computer Equipment, Software, Operating System Softwares, Windows Operating System, Office Programs and Its Applications, Word Processors (Word and Its Applications), İşlemciler (Excel ve ogijin uygulamaları), Sunu Hazırlama (Mikrosoft Powerpoint Data and Graphic Processors (Excel and Its Applications), Prepare a ve Uygulamaları). Presentation. FİZ 183 Fizik I ( ) FIZ 183 Physics I ( ) İçerik Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum. Content Physics and Measurement, Motion in One Dimension, Vectors, Motion in Two Dimensions, The Laws of Motion, Circular Motion and Other Applications of Newton s Laws, Work and Kinetic Energy, Potential Energy, Linear Momentum and Collisions, Rotation of a Rigid Object About a Fixed Axis, Angular Momentum and Rotating Rigid Object. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Fen ve Mühendislik İçin Fizik 1, Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Douglas C. Giancoli, Fen Bilimcileri ve Mühendisler İçin Fizik, Çeviri: Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademi Yayıncılık, Hugh D. Young, Roger A. Freedman, Sears ve Zemansky nin Üniversite Fiziği, Cilt 1 Çeviri: Hilmi Ünlü (Editör), Ahmet T. Giz, Mahmut Ö. Hortaçsu, Nazmi Postacıoğlu, Özgür Özer, Pearson Education Yayıncılık, W. Edward Gettys, Frederick J. Keller and Malcolm J. Skove, Fizik 1. Cilt Çeviri: R. Ömür Akyüz, Erhan Gülmez, Bekir Karaoğlu, Serdar Nergiz, Galip Tepehan, Literatür Yayıncılık, Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Fen ve Mühendislik İçin Fizik 1, Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Douglas C. Giancoli, Fen Bilimcileri ve Mühendisler İçin Fizik, Çeviri: Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademi Yayıncılık, Hugh D. Young, Roger A. Freedman, Sears ve Zemansky nin Üniversite Fiziği, Cilt 1 Çeviri: Hilmi Ünlü (Editör), Ahmet T. Giz, Mahmut Ö. Hortaçsu, Nazmi Postacıoğlu, Özgür Özer, Pearson Education Yayıncılık, W. Edward Gettys, Frederick J. Keller and Malcolm J. Skove, Fizik 1. Cilt Çeviri: R. Ömür Akyüz, Erhan Gülmez, Bekir Karaoğlu, Serdar Nergiz, Galip Tepehan, Literatür Yayıncılık,

3 MTH 191 History and Philosophy of Science ( ) MTH 191 History and Philosophy of Science ( ) İçerik Bilimin Tanımı, Bilimin Kökleri, Bilim Tarihi, Matematik Tarihi, Antik ve Yakın Content Definition of Science, Roots of Science, History of Science, Mathematics history, Doğu (Mezopotamya, Mısır) Matematiği, Yunan ve Helenistik Matematiği, İslam Ancient and Near East (Mesapotamia, Egypt) Mathematics, Greek and Hellenistic Matematiği, Rönesans Matematiği, Bilimsel Devrim ( yüzyıllar). Mathematics, Islamic Mathematics, Renaissance Mathematics, Scientific Revolution (17-th - 21-st centuries). H. G. Topdemir, Y. Unat, Bilim Tarihi, Pergamon Akademi Yayıncılık, Ankara, M. Gökdoğan, R. Demir, S. Tekeli, H. Topdemir, A. K. Aydın, E. Kahya, Y. Unat, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, C. Yıldırım, Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul, C. Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, C. Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, H. G. Topdemir, Y. Unat, Bilim Tarihi, Pergamon Akademi Yayıncılık, Ankara, M. Gökdoğan, R. Demir, S. Tekeli, H. Topdemir, A. K. Aydın, E. Kahya, Y. Unat, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, C. Yıldırım, Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul, C. Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, C. Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, Yarıyıl-BAHAR 2. Semester-SPRING MTK 102 Analiz II ( ) MTK 102 Analysis II ( ) İçerik Türev; Ters Fonksiyonun Türevi; Zincir Kuralı; Logaritmik Türev; Yüksek Content Derivatives, Derivative of Inverse Function, The Chain Rule; Logarithmic Basamaktan Türev, Rolle ve Ortalama Değer Teoremi; Fonksiyonların Derivative, Higher Order Derivatives, Rolle's and Mean Value Theorem, Diferansiyeli Kavramı, Ekstremum Noktaların İncelenmesi; Eğri Çizimi; Türev Uygulamaları; İntegral Kavramı ve Elemanter Özellikler; İntegral Hesabın Ortalama Değer Teoremi ve Geometrik Anlamı; Türev ve İntegral Hesabın Temel Teoremi; İntegral Alma Yöntemleri; Has Olmayan İntegral; Kuvvet Serileri; Yakınsaklık Aralığı ve Yarıçapı Kavramı; Taylor Formülü ve Serisi; Seriler İçin İntegral Kriteri; Alan Hesabı; Dönel Cismin Hacmi; Yay Uzunluğu; Dönel Cismin Yüzey Alanı. Differentiation of Functions, Investigation of Extrema Points, Curve Sketching, Applications of Derivative; Integral and Elementary Properties; Mean Value Theorem of Calculus and the Its Geometric Mean, The Fundamental Theorem of Calculus, Methods of Integration, Improper Integral; Power Series; Interval and Radius of Convergence; Taylor Formula and Series; Integral Criterion of Series; Calculation of Area; Volume of Revolution, Arc Length, Body Surface Area of Revolution. Erdal Coşkun, Analiz I, Alp Yayınevi, Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw Hill, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Yayıncılık, Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, Prentice-Hall, William R. Wade, An Introduction to Analysis, Prentice-Hall, H. Hilmi Hacısalihoğlu, Temel ve Genel Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis I, Berlin- New York, Andrew Browder, Mathematical Analysis An Introduction, Springer-Verlag, Mustafa Balcı, Matematik Analiz 1, Balcı Yayınları, Erdal Coşkun, Analiz I, Alp Yayınevi, Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw Hill, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Yayıncılık, Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, Prentice-Hall, William R. Wade, An Introduction to Analysis, Prentice-Hall, H. Hilmi Hacısalihoğlu, Temel ve Genel Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis I, Berlin- New York, Andrew Browder, Mathematical Analysis An Introduction, Springer-Verlag, Mustafa Balcı, Matematik Analiz 1, Balcı Yayınları,

4 MTH 122 Linear Algebra II ( ) MTH 122 Linear Algebra II ( ) İçerik Vektör Uzayları Üzerinde Lineer Dönüşümler, Bir Lineer Dönüşümün Matrisi, Content Linear Transformations on Vector Spaces, The Matrix of a Linear Taban Değiştirme, Bir Lineer Dönüşümün Çekirdeği ve Görüntüsü, Bir Matrisin Transformation, Change of Basis, The Kernel and Image of a Linear Rankı, İç Çarpım Uzayları, Ortogonal Vektörler, Gram-Schmidt Dikleştirme Transformation, K-Isomorphisms and Non-singular Linear Transformations, Metodu, Bir Kare Matrisin Özdeğerleri ve Özvektörleri, Kare Matrislerin Applications to Linear Equations and the Rank of Matrices, Inner Product Spaces, Köşegenleştirilmesi. Euclidean and Unitary Spaces, Orthogonal Vectors, Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure, Eigenvalues and Eigenvectors of a Square Matrix, Diagonalization of Square Matrices. A. O. Morris, Linear Algebra an Introduction, Chapman & Hall, London, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Linear Algebra, 2nd Ed., Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Schaum Serisinden Lineer Cebir Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1991). Arif Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Nobel Yayın Dağıtım, Ward Cheney and David Kincaid, Linear Algebra Theory and Applications, Jones and Bartlett Publishers, A. O. Morris, Linear Algebra an Introduction, Chapman & Hall, London, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Linear Algebra, 2nd Ed., Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Schaum Serisinden Lineer Cebir Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1991). Arif Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Nobel Yayın Dağıtım, Ward Cheney and David Kincaid, Linear Algebra Theory and Applications, Jones and Bartlett Publishers, MTK 142 Soyut Matematik II ( ) MTK 142 Abstract Mathematics II ( ) İçerik İkili İşlemler, Gruplar, Gruplarla İlgili Elemanter Teoremler, n Modulüne Göre Tamsayıların Grubu, Halkalar, Alt Halkalar ve İdealler, Cisimler, Sayı Sistemleri, Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, Reel Sayılar. Content Binary Operations, Groups, Elementary Theorems of Groups, Groups of Integers Modulo n, Homomorphisms and Isomorphisms, Rings, Subrings and Ideals, Fields, Number Systems, Natural Numbers, Integers, Rational Numbers, Real Numbers. O. Çelebi, Ö. Çakar, Soyut Matematik, A.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, S. Akkaş, H. H. Hacısalihoğlu, Z. Özel, A. Sabuncuoğlu, Soyut Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, O. Özer, D. Çoker, K. Taş, Soyut Matematik, İzgi Yayınları, F. Çallıalp, Örneklerle Soyut Matematik, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, O. Çelebi, Ö. Çakar, Soyut Matematik, A.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, S. Akkaş, H. H. Hacısalihoğlu, Z. Özel, A. Sabuncuoğlu, Soyut Matematik, Gazi Üniversitesi Yayınları, O. Özer, D. Çoker, K. Taş, Soyut Matematik, İzgi Yayınları, F. Çallıalp, Örneklerle Soyut Matematik, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, MTK 172 Bilgisayara Giriş II ( ) MTK 172 Introduction to Computer II ( ) İçerik Photoshop Uygulamaları, Bilgisayar Ağları, İnternet, Web sayfası Tasarımı, Bilgisayar Virüsleri, Veri İletişimi ve Bilgi Ağları, Dosya Sıkıştırma Programları, Content Prepare a Presentation (Microsoft Powerpoint and its applications), Computer Networks, Internet, Web Page Design, Computer Viruses, Data Communications Programlama Diline Giriş, Programlamada Algoritma Oluşturulması ve and Information Networks, Winzip, Introduction to Programming Language. Uygulamaları. FİZ 184 Fizik II ( ) FIZ 184 Physics II ( ) İçerik Elektrik Alanlar, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım Content Electric Fields, Gauss s Law, Electric Potential, Capacitance and Dielectrics, ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan ı, Faraday Yasası ve Maxwell Denklemleri. Current and Resistance, Direct Current Circuits, Magnetic Fields, Sources of the Magnetic Field, Faraday s Law and Maxwell s Equation. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Fen ve Mühendislik İçin Fizik 2, Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Douglas C. Giancoli, Fen Bilimcileri ve Mühendisler İçin Fizik, Çeviri: Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademi Yayıncılık, Hugh D. Young, Roger A. Freedman, Sears ve Zemansky nin Üniversite Fiziği, Cilt 2 Çeviri: Hilmi Ünlü (Editör), Ahmet T. Giz, Mahmut Ö. Hortaçsu, Nazmi Postacıoğlu, Özgür Özer, Pearson Education Yayıncılık, W. Edward Gettys, Frederick J. Keller and Malcolm J. Skove, Fizik 2. Cilt Çeviri: R. Ömür Akyüz, Erhan Gülmez, Bekir Karaoğlu, Serdar Nergiz, Galip Tepehan, Literatür Yayıncılık, Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Fen ve Mühendislik İçin Fizik 2, Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Douglas C. Giancoli, Fen Bilimcileri ve Mühendisler İçin Fizik, Çeviri: Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademi Yayıncılık, Hugh D. Young, Roger A. Freedman, Sears ve Zemansky nin Üniversite Fiziği, Cilt 2 Çeviri: Hilmi Ünlü (Editör), Ahmet T. Giz, Mahmut Ö. Hortaçsu, Nazmi Postacıoğlu, Özgür Özer, Pearson Education Yayıncılık, W. Edward Gettys, Frederick J. Keller and Malcolm J. Skove, Fizik 2. Cilt Çeviri: R. Ömür Akyüz, Erhan Gülmez, Bekir Karaoğlu, Serdar Nergiz, Galip Tepehan, Literatür Yayıncılık, 1995.

5 3. Yarıyıl-GÜZ 3. Semester-FALL MTK 201 Analiz III ( ) MTK 201 Analysis III ( ) İçerik Fonksiyon Dizileri; Fonksiyon Serileri ve Yakınsaklık Kriterleri; Taylor Serisi; Content Sequences of Functions; Series of Functions and Convergence Criteria; Taylor Düzgün Yakınsamanın Önemi; R ve R n Uzayları; Fonksiyonlar; Topolojik Yapılar; Series; The Importance of Uniform Convergence; R and R n Spaces; Functions; Diziler; R n nin Tamlığı; Bolzano-Weierstrass Teoremi; Kompakt Küme Kavramı; Topological Structures; Sequences; Completeness of R n, Bolzano Weierstrass Limit Kavramı; Süreklilik ve Düzgün Süreklilik; Sürekliliğin Sonuçları; Theorem; Compact Sets; Limits of Functions; Continuity and Uniform Continuity; Süreksizlikler; Fonksiyon Dizileri için Düzgün Yakınsama, R n de Seriler; R n Results of Continuity; Discontinuities; Uniform Convergence for Sequences of de Eğriler. Functions in R n, Series in R n ; Curves in R n. Erdal Coşkun, Analiz I, Alp Yayınevi, Erdal Coşkun, Analiz I, Alp Yayınevi, Erdal Coşkun, Analiz II, Alp Yayınevi, Erdal Coşkun, Analiz II, Alp Yayınevi, Orhan Özer, Doğan Çoker, Erdal Coşkun, Murat Diker, Haşmet Gürçay, İleri Analiz, Bilim Yayınları, Orhan Özer, Doğan Çoker, Erdal Coşkun, Murat Diker, Haşmet Gürçay, İleri Analiz, Bilim Yayınları, Otto Forster, Analysis 2, Vieweg Studium, Otto Forster, Analysis 2, Vieweg Studium, Jerrold E. Marsten and Michael J. Hoffman, Elemantary Classical Analysis, W. H. Freeman and Company, New York, Jerrold E. Marsten and Michael J. Hoffman, Elemantary Classical Analysis, W. H. Freeman and Company, New York, Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, William R. Wade, An Introduction to Analysis, Prentice-Hall, Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Yayıncılık, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis II, Berlin- New York, Saffet Süray, İleri Analiz, Güven Kitabevi Yayınları Ankara, Yayıncılık, Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis II, Berlin- New York, Saffet Süray, İleri Analiz, Güven Kitabevi Yayınları Ankara, MTH 203 Metric Spaces I ( ) MTH 203 Metric Spaces I ( ) İçerik Ön Bilgiler, Metrik Uzaylar ve Özellikleri, Normlu Vektör Uzaylar ve Özellikleri, Content Preliminaries, Metric Spaces and Properties, Normed Vector Spaces and Yakınsak Diziler, Düzgün Yakınsaklık, Cauchy Dizileri, Tamlık, Yığılma (Limit) Noktaları, Kapalı Kümeler, Süreklilik. Metrik Uzayların Topolojik Analizi. Properties, Convergent Sequences, Uniform Convergence, Cauchy Sequences, Completeness, Accumulation (Limit) Points. Closed Sets, Continuity, Topological Analysis of Metric Spaces. Shirali, S., Vasudeva H.L. Metric Spaces, Springer-Verlag, Giles, J. R., Introduction to the Analysis of Metric Spaces, Australian Mathematical Society Lecture Series, Cambridge University Press, Sutherland, W. A., Introduction to Metric and Topological Spaces, Oxford Science Publications, Reprinted Copson, E. T., Metric Spaces, Cambridge University Press, Reprinted Pitts, C.G.C, Introduction to Metric Spaces, Oliver and Boyd, Bryant, V., Metric Spaces-Iteration and Application, Cambridge University Press, Reprinted Shirali, S., Vasudeva H.L. Metric Spaces, Springer-Verlag, Giles, J. R., Introduction to the Analysis of Metric Spaces, Australian Mathematical Society Lecture Series, Cambridge University Press, Sutherland, W. A., Introduction to Metric and Topological Spaces, Oxford Science Publications, Reprinted Copson, E. T., Metric Spaces, Cambridge University Press, Reprinted Pitts, C.G.C, Introduction to Metric Spaces, Oliver and Boyd, Bryant, V., Metric Spaces-Iteration and Application, Cambridge University Press, Reprinted

6 MTH 221 Matrix Theory ( ) MTH 221 Matrix Theory ( ) İçerik Matrisler, Bazı Matris Tipleri, Determinantların Hesaplanması, Lineer Denklem Content Matrices, Some Types of Matrices, Evaluation of Determinants, Systems of Sistemleri, Bir Matrisin Tersi, Benzer Matrisler, Bir Matrisin Karakteristik Linear Equations, Inverse of a Matrix, Similar Matrices, Characteristic Equation Denklemi, Özdeğerler, Özvektörler, Bir Köşegen Matrise Benzerlik, Matris of a Matrix, Eigenvalues and Eigenvectors, Similarity to a Diagonal Matrix, Fonksiyonları. Functions of Matrices. Frank Ayres, Teori ve Problemlerle Matrisler, Çeviri: Dr. Gülsüm Oral, Schaum s Outline Series, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara, Richard Bronson, Matris İşlemleri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Schaum s Outline Series. Frank Ayres, Çeviri: Dr. Gülsüm Oral, Teori ve Problemlerle Matrisler, Schaum s Outline Series, Güven Kitabevi Yayınları, Ankara, Richard Bronson, Çeviri Editörü: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Matris İşlemleri, Schaum s Outline Series. MTH 231 Analytic Geometry I ( ) MTH 231 Analytic Geometry I ( ) İçerik Dik koordinat sistemi. Geometrik yer (grafik). Doğru denklemi. Çember. Konik parçaları, parabol. Elips. Hiperbol. Koordinatların transferi. Content Cartesian Coordinate System. Graphics. Straight Line Equation. Circle. Conics Sections, Parabola. Ellipse. Hyperbola. Transfer of the Coordinates. Hartley, E.M., Cartesian Geometry of the Plane", Cambridge University Hartley, E.M., Cartesian Geometry of the Plane", Cambridge University Press, 1960, ISBN Press, 1960, ISBN Kindle, J.H., Analytic Geometry, Mc Graw-Hill Book Company, 1950, ISBN Kindle, J.H., Analytic Geometry, Mc Graw-Hill Book Company, 1950, ISBN Morrill, W.K., Analytic Geometry, International Textbook Company, Third Morrill, W.K., Analytic Geometry, International Textbook Company, Third Printing, Printing, Arif Sabuncuoğlu, Analitik Geometri, Nobel Yayın Dağıtım, Arif Sabuncuoğlu, Analitik Geometri, Nobel Yayın Dağıtım, Arif Sabuncuoğlu, Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları, Nobel Yayın Arif Sabuncuoğlu, Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları, Nobel Yayın Dağıtım, Dağıtım, MTH 251 Probability and Statistics I ( ) MTH 251 Probability and Statistics I ( ) İçerik Temel Sayma İlkesi, Faktöriyel İşareti, Permütasyonlar, Tekrarlı Permütasyonlar, Content Fundamental Principle of Counting, Factorial Notation, Permutations, Ardarda Çekilişler, Binom Katsayıları ve Teoremi, Kombinasyonlar, Sıralı Permutations with Repetitions, Ordered Samples, Binomial Coefficients and Parçalanmalar, Ağaç Diyagramları, Olasılığa Giriş, Örneklem Uzayı ve Olaylar, Olasılık Aksiyomları, Sonlu Olasılık uzayları, Sonlu Eş Olasılıklı Uzaylar, Koşullu Theorem, Combinations, Ordered Partitions, Tree Diagrams, Introduction to Probability, Sample Space and Events, Axioms of Probability, Finite Probability Olasılık, Koşullu Olasılık için Çarpım Teoremi, Parçalanmalar ve Bayes teoremi, Spaces, Finite Equiprobable Spaces, Conditional Probability, Multiplication Bağımsızlık, Tekrarlanan Bağımsız Deneyler. Theorem for Conditional Probability, Partitions and Bayes' Theorem, Independence, Independent or Repeated Trials. Charles M. Grinstead, J. Laurie Snell, Introduction to Probability 2nd rev. ed., American Mathematical Society, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Probability, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: H. Kutluk Özgün, Schaum Serisinden Olasılık Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara). Charles M. Grinstead, J. Laurie Snell, Introduction to Probability 2nd rev. ed., American Mathematical Society, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Probability, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: H. Kutluk Özgün, Schaum Serisinden Olasılık Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara). MTK 261 Diferensiyel Denklemler I ( ) MTK 261 Differential Equations I ( ) İçerik Diferensiyel Denklemin Tanımı ve Sınıflandırılması, Geometrik Anlam, Varlık ve Content Definition and Classification of Differential Equations, Geometric Interpretation Teklik, Birinci Mertebeden Diferensiyel Denklemler (Değişkenlerine Ayrılabilen, of Solutions to Differential Equations, Existence and Uniqueness Theorems, Homogen, Lineer, Bernoulli, Riccati, Tam Diferensiyel, Lagrange ve Clairaut First-order Differential Equations (Separable, Homogeneous, Linear, Bernoulli, Tipleri), Yüksek Mertebeden Diferensiyel Denklemler. Riccati and Exact Differential Equations, Lagrange ve Clairaut Type Equations), Higher Order Differential Equations. İ. Baki Yaşar, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, İ. Baki Yaşar, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara, Ankara, Ömer Akın, Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Palme Ömer Akın, Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Palme Yayıncılık, Ankara, Yayıncılık, Ankara, Mahide Oruç, Adi Türevli Diferansiyel Denklemler, Ankara Üniversitesi Fen Mahide Oruç, Adi Türevli Diferansiyel Denklemler, Ankara Üniversitesi Fen Fak. Yayınları, Ankara, Fak. Yayınları, Ankara,

7 Ahmet Karadeniz, Yüksek Matematik, Cilt 3, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, Yavuz Aksoy, Diferansiyel Denklemler, Yıldız Teknik Üni. Yayınları, İstanbul, L. Shepley Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc., USA, İhsan Dağ, Bayağı Diferansiyel Denklemler, Atatürk Üni. Yayınları, Erzurum, Ahmet Karadeniz, Yüksek Matematik, Cilt 3, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, Yavuz Aksoy, Diferansiyel Denklemler, Yıldız Teknik Üni. Yayınları, İstanbul, L. Shepley Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc., USA, İhsan Dağ, Bayağı Diferansiyel Denklemler, Atatürk Üni. Yayınları, Erzurum, MTK 271 Programlama Dili I ( ) MTK 271 Programming Language I ( ) İçerik Problem Çözme Aşamaları, Algoritma Geliştirme, Akış Diyagramları, Content Problem Solving Steps, Algorithm Development, Flowcharts, History and Programlama Dillerinin Tarihsel Gelişimi ve Yapısı, Giriş/Çıkış Fonksiyonları, Değişkenler, Sabitler, Operatörler, Veri Tipleri, Program Kontrol Yapıları (Döngü ve Karar İfadeleri: if-else, for, while vb.), Alt Programlar, Fonksiyonlar, Diziler. Structures of Programming Languages, Input/Output Functions, Variables, Constants, Operators, Data Types, Program Control Structures (Loops and Decision Statements: if-else, for, while etc.), Subprograms, Functions, Arrays. M. S. Aksoy, Ö. Akgöbek, C Programlama ve Programcılık Sanatı, Beta Yayınları, F. Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, A. Shen, Algorithms and Programming: Problems and Solutions, Springer, B. Gottfried, Programming with C, Schaum s Outline series, McGraw Hill, M. S. Aksoy, Ö. Akgöbek, C Programlama ve Programcılık Sanatı, Beta Yayınları, F. Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, A. Shen, Algorithms and Programming: Problems and Solutions, Springer, B. Gottfried, Programming with C, Schaum s Outline series, McGraw Hill, MTH 275 Mathematical Word Proc. Programs I ( ) MTH 275 Mathematical Word Proc. Programs I ( ) İçerik WORD, TEX, LATEX, AMSTEX ve Benzeri Güncel Programlara Giriş; Komşuluklar; Content Introduction to WORD, TEX, LATEX ve AMSTEX and Suchlike Up-to-date Listeleme; Dipnotlar; Tablo Oluşumu; Literatür Oluşturma; Matematiksel Programs, Neighbourhoods, Footnotes, Creating Table, Creating Literature, Formüller; Teorem; Makro Oluşturma. Mathematical Formulas, Theorem, Creating Macros. MTH 291 Vocational Foreign Language I ( ) MTH 291 Vocational Foreign Language I ( ) İçerik Öğrencilerin akademik çalışmaları boyunca İngilizceyi anlamak ve etkin bir Content Learners will be assisted in developing the necessary knowledge, skills and şekilde kullanmak için gereken bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri confidence to understand and use English effectively throughout their academic sağlanacaktır. Ders, mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda bilgisayar ve internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini içerir. Ders ayrıca, akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçaları ve akademik çeviri teknikleri ve alıştırmalarını da içerir. studies. The course includes writing technical papers and reports by means if the vocational terminology, making use of the computer and internet on researches and developing presentation techniques. The course also includes further readings from the academic literature; translation techniques and practices on the field. Serbest Seçmeli Ders ( ) Free Elective Course ( ) Bölüm dışında Üniversitemizin diğer bölümlerince açılan serbest seçmeli derstir. It is a free elective course that is given by other departments in the university. 7

8 4. Yarıyıl-BAHAR 3. Semester-SPRING MTK 202 Analiz IV ( ) MTK 202 Analysis IV ( ) İçerik Kısmi Türev; R n Content Üzerindeki Dönüşümlerin Türevleri; Yönlü Türev; Zincir Kuralı; Vektör Değerli Dönüşümler İçin Ortalama Değer Teoremi; Yüksek Basamaktan Türevler; Schwarz Teoremi; Taylor Formülü ve Teoremi; Ekstremum Noktaların İncelenmesi; Ters Dönüşümler ve Kapalı Tanımlı Fonksiyonlar; Yan Koşullu Ekstremum Problemleri; R n de İntegral; Fubini Teoremi; İntegral için Ortalama Değer Teoremi; Türev ve İntegral Hesabın Temel Teoremi; Parametreye Bağlı İntegraller; Fiziksel Uygulamalar. Erdal Coşkun, Analiz II, Alp Yayınevi, Orhan Özer, Doğan Çoker, Erdal Coşkun, Murat Diker, Haşmet Gürçay, İleri Analiz, Bilim Yayınları, Otto Forster, Analysis 2, Vieweg Studium, Jerrold E. Marsten and Michael J. Hoffman, Elemantary Classical Analysis, W. H. Freeman and Company, New York, Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, Andrew Browder, Mathematical Analysis An Introduction, Springer-Verlag, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Yayıncılık, Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis II, Berlin- New York, Saffet Süray, İleri Analiz, Güven Kitabevi Yayınları Ankara, Partial Derivative; Derivatives of Functions on R n ; Directional Derivative; Chain Rule; Mean Value Theorem for Functions of Vector Valued Functions; Higher Order Derivatives; Schwarz s Theorem; Taylor s Formula and Theorem; Investigation of Extrema Points; Inverse Functions and Implicit Functions; The Extrema Problems with Constarint; Integral on R n ; Fubini s Theorem; Mean Value Theorem for Integral; The Fundamental Theorem of Calculus; Integrals Depending of Parameters; Physical Applications. Erdal Coşkun, Analiz II, Alp Yayınevi, Orhan Özer, Doğan Çoker, Erdal Coşkun, Murat Diker, Haşmet Gürçay, İleri Analiz, Bilim Yayınları, Otto Forster, Analysis 2, Vieweg Studium, Jerrold E. Marsten and Michael J. Hoffman, Elemantary Classical Analysis, W. H. Freeman and Company, New York, Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, Doğan Çoker, Orhan Özer ve Kenan Taş, Genel Matematik, 3 Cilt, Adım Yayıncılık, Martin Barner and Friedrich Flohr, Walter de Gruyter, Analysis II, Berlin- New York, Saffet Süray, İleri Analiz, Güven Kitabevi Yayınları Ankara, MTH 204 Metric Spaces II ( ) MTH 204 Metric Spaces II ( ) İçerik Banach Sabit Nokta Teoremi ve Uygulamaları, Bağlantılı Uzaylar, Kompaktlık, Weierstrass Yaklaşım Teoremi, Çarpım Uzayları. Content Banach s Fixed Point Theorem and Its Applications, Connected Spaces, Compactness, The Weierstrass Aproximation Theorem, Product Spaces. Shirali, S., Vasudeva H.L. Metric Spaces, Springer-Verlag, Shirali, S., Vasudeva H.L. Metric Spaces, Springer-Verlag, Giles, J. R., Introduction to the Analysis of Metric Spaces, Australian Giles, J. R., Introduction to the Analysis of Metric Spaces, Australian Mathematical Society Lecture Series, Cambridge University Press, Mathematical Society Lecture Series, Cambridge University Press, Sutherland, W. A., Introduction to Metric and Topological Spaces, Oxford Sutherland, W. A., Introduction to Metric and Topological Spaces, Oxford Science Publications, Reprinted Science Publications, Reprinted Copson, E. T., Metric Spaces, Cambridge University Press, Reprinted Copson, E. T., Metric Spaces, Cambridge University Press, Reprinted Pitts, C.G.C, Introduction to Metric Spaces, Oliver and Boyd, Bryant, V., Metric Spaces-Iteration and Application, Cambridge University Pitts, C.G.C, Introduction to Metric Spaces, Oliver and Boyd, Press, Reprinted Bryant, V., Metric Spaces-Iteration and Application, Cambridge University Press, Reprinted

9 MTH 232 Analytic Geometry II ( ) MTH 232 Analytic Geometry II ( ) İçerik Kutupsal Koordinatlar, Eğriler, Katı Analitik Geometri, Düzlem Denklemi, Uzay Content Polar Coordinates, Curves, Solid Analytic Geometry, Plane Equation, The İçinde Doğru Denklemi, Yüzeyler, Farklı Koordinat Sistemleri. Equation in Space, Surfaces, Different Coordinate Systems. Hartley, E.M., Cartesian Geometry of the Plane", Cambridge University Hartley, E.M., Cartesian Geometry of the Plane", Cambridge University Press, 1960, ISBN Press, 1960, ISBN Kindle, J.H., Analytic Geometry, Mc Graw-Hill Book Company, 1950, ISBN Kindle, J.H., Analytic Geometry, Mc Graw-Hill Book Company, 1950, ISBN Morrill, W.K., Analytic Geometry, International Textbook Company, Third Morrill, W.K., Analytic Geometry, International Textbook Company, Third Printing, Printing, Arif Sabuncuoğlu, Analitik Geometri, Nobel Yayın Dağıtım, Arif Sabuncuoğlu, Analitik Geometri, Nobel Yayın Dağıtım, Arif Sabuncuoğlu, Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları, Nobel Yayın Arif Sabuncuoğlu, Çözümlü Analitik Geometri Alıştırmaları, Nobel Yayın Dağıtım, Dağıtım, MTH 242 Discrete Structures ( ) MTH 242 Discrete Structures ( ) İçerik Sayıların İlginç Özellikleri, Bölünebilirlik, Sayı Tabanları, Modüler Aritmetik, Content Interesting Properties of Numbers, Divisibility, Number Basis, Modular Kombinatorik, Olasılık, Kodlar, Şifreleme, Yineleme Bağıntıları, Birinci ve İkinci Dereceden Lineer Fark Denklemleri, Çizge Kuramı. Arithmetic, Combinatorics, Probability, Codes, Cryptology, Recurrence Relations, The First and Second Order Linear Difference Equations, Graph Theory. Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Discrete Mathematics, McGraw-Hill, Schaum s Outline Series, Stephen Barnett, Discrete Mathematics: Numbers and Beyond, Addison Wesley Longman, L. Lovasz, J. Pelikan, K. Vesztergombi, Discrete Mathematics: Elementary and Beyond, Springer, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Discrete Mathematics, McGraw-Hill, Schaum s Outline Series, Stephen Barnett, Discrete Mathematics: Numbers and Beyond, Addison Wesley Longman, L. Lovasz, J. Pelikan, K. Vesztergombi, Discrete Mathematics: Elementary and Beyond, Springer, MTH 252 Probability and Statistics II ( ) MTH 252 Probability and Statistics II ( ) İçerik Tesadüfi Değişkenler, Sonlu Bir Tesadüfi Değişkenin Dağılım ve Beklentisi, Varyans ve Standart Sapma, Bileşik Dağılım, Bağımsız Tesadüfi Değişkenler, Bir Tesadüfi Değişkenin Fonksiyonları, Genel Olarak Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Sürekli Tesadüfi Değişkenler, Tchebycheff Eşitsizliği, Büyük Sayılar Yasası, Binom Dağılımı, Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Poisson Dağılımı. Content Random Variables, Distribution and Expectatiton of a Finite Random Variable, Variance and Standart Deviation, Joint Distribution, Independent Random Variables, Functions of a Random Variable, Discrete Random Variables in General, Continuous Random Variables, Tchebycheff s Inequality, Law of Large Numbers, Binomial Distribution, Normal Distribution, Normal Approximation to the Binomial Distribution, Poisson Distribution. Charles M. Grinstead, J. Laurie Snell, Introduction to Probability 2nd rev. ed., American Mathematical Society, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Probability, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: H. Kutluk Özgün, Schaum Serisinden Olasılık Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara). Charles M. Grinstead, J. Laurie Snell, Introduction to Probability 2nd rev. ed., American Mathematical Society, Seymour Lipschutz, Theory and Problems of Probability, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, (Türkçesi: H. Kutluk Özgün, Schaum Serisinden Olasılık Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara). MTK 262 Diferensiyel Denklemler II ( ) MTK 262 Differential Equations II ( ) İçerik Diferansiyel Denklemlerin Operatörlerle Çözümü, Lineer Olmayan Yüksek Content Solution of Differential Equations with Operators, High-order Non-Linear Mertebeden Diferensiyel Denklemeler, Denklem Sistemi Çözümleri, Varlık ve Differential Equations, Solution of Equation Systems, Existence and Uniqueness Teklik Teoremi, Serisel Çözümler, Sınır Değer Problemleri. Theorems, Serial Solution, Boundary Value Problems. İ. Baki Yaşar, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, İ. Baki Yaşar, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara, Ankara, Ömer Akın, Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Palme Ömer Akın, Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Palme Yayıncılık, Ankara, Yayıncılık, Ankara, Mahide Oruç, Adi Türevli Diferansiyel Denklemler, Ankara Üniversitesi Fen Mahide Oruç, Adi Türevli Diferansiyel Denklemler, Ankara Üniversitesi Fen Fak. Yayınları, Ankara, Fak. Yayınları, Ankara, Ahmet Karadeniz, Yüksek Matematik, Cilt 3, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, Ahmet Karadeniz, Yüksek Matematik, Cilt 3, Çağlayan Kitabevi, İstanbul,

10 Yavuz Aksoy, Diferansiyel Denklemler, Yıldız Teknik Üni. Yayınları, İstanbul, L. Shepley Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc., USA, İhsan Dağ, Bayağı Diferansiyel Denklemler, Atatürk Üni. Yayınları, Erzurum, Yavuz Aksoy, Diferansiyel Denklemler, Yıldız Teknik Üni. Yayınları, İstanbul, L. Shepley Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc., USA, İhsan Dağ, Bayağı Diferansiyel Denklemler, Atatürk Üni. Yayınları, Erzurum, MTK 272 Programlama Dili II ( ) MTK 272 Programming Language II ( ) İçerik Çok Boyutlu Diziler, Matris İşlemleri, Temel Dosya İşlemleri, İleri Programlama Teknikleri, Çeşitli Matematik Problemlerinin Çözümü İçin Programların Yazılması. Content Multidimensional Arrays, Matrix Operations, Basic File Applications, Advanced Programming Techniques, Programs to Solve Various Mathematical Problems. M. S. Aksoy, Ö. Akgöbek, C Programlama ve Programcılık Sanatı, Beta Yayınları, M. S. Aksoy, Ö. Akgöbek, C Programlama ve Programcılık Sanatı, Beta Yayınları, F. Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, F. Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, A. Shen, Algorithms and Programming: Problems and Solutions, Springer, A. Shen, Algorithms and Programming: Problems and Solutions, Springer, R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, B. Gottfried, Programming with C, Schaum s Outhline series, McGrew Hill, B. Gottfried, Programming with C, Schaum s Outhline series, McGrew Hill, MTH 276 Mathematical Word Proc. Programs II ( ) MTH 276 Mathematical Word Proc. Programs II ( ) İçerik WORD, TEX, LATEX, AMSTEX ve Benzeri Güncel Programlarda Kütüphane ve Content Library in WORD, TEX, LATEX ve AMSTEX and Suchlike Up-to-date Programs and BİBTEX; Makrolar; Programın Bilgisayar Çalışması. BIBTEX, Macros, Computer Run of Program. MTH 292 Vocational Foreign Language II ( ) MTH 292 Vocational Foreign Language II ( ) İçerik Mesleki Yabancı Dil I dersinin devamı olup ileri akademik çalışmalar ağırlıklıdır. Öğrencilerin akademik çalışmaları boyunca İngilizceyi anlamak ve etkin bir Content It is the continuation of Vocational Foreign Language I with emphasis on further academic and vocational works. Learners will be assisted in developing the şekilde kullanmak için gereken bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri necessary knowledge, skills and confidence to understand and use English sağlanacaktır. Dersin temel hedefi daha önce edinilmiş olan mesleki dil becerilerini pekiştirmek ve geliştirmektir. Ders, mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda bilgisayar ve internetten faydalanmayı, sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini ve ayrıca, akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçaları ve akademik çeviri teknikleri ve araştırmalarını içerir. effectively throughout their academic studies. The main goal of the course is to reinforce, practise and improve previously acquired vocational language skills. The course includes writing technical papers and reports by means of the vocational terminology, making use of the computer and internet on researches and developing of presentation techniques. The course also includes further readings from the academic literature, translation techniques and practices on the field. Serbest Seçmeli Ders ( ) Free Elective Course ( ) Bölüm dışında Üniversitemizin diğer bölümlerince açılan serbest seçmeli derstir. It is a free elective course that is given by other departments in the university. 10

11 5. Yarıyıl-GÜZ 5. Semester-FALL MTK 301 Gerçel Analiz I ( ) MTK 301 Real Analysis I ( ) İçerik Ölçüm Teorisi, Kümeler Ailesi, Yarı-Halkalar Üzerine Ölçümler, Sayılabilir Content Measure Theory, Family of Sets, Measures on Semi-Rings, Countably Additivity, Toplamsallık, Ölçümün Lebesgue Genişlemesi, Ölçülebilir Fonksiyonlar, Ölçülebilir Lebesgue Extension of Measure, Measurable Functions, Sequences of Fonksiyon Dizileri. Measurable Functions. H. L. Royden, Real Analysis, Mac Millan, Serge Lang, Real and Functional Analysis, Springer, Berlin, A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin, Introductory Real Analysis, Prentice Hall, Charalambos D. Aliprantis, Owen Burkinshaw, Principles of Real Analysis, Academic Press, I. P. Natanson, Theory of Functions of a Real Variable, Vol 1-2, New York, W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Springer, McGraw Hill, New York, Soo Bong Chae, Lebesgue Integration, Springer-Verlag, N. L. Carothers, Real Analysis, Cambridge University Press, H. L. Royden, Real Analysis, Mac Millan, Serge Lang, Real and Functional Analysis, Springer, Berlin, A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin, Introductory Real Analysis, Prentice Hall, Charalambos D. Aliprantis, Owen Burkinshaw, Principles of Real Analysis, Academic Press, I. P. Natanson, Theory of Functions of a Real Variable, Vol 1-2, New York, W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Springer, McGraw Hill, New York, Soo Bong Chae, Lebesgue Integration, Springer-Verlag, N. L. Carothers, Real Analysis, Cambridge University Press, MTK 303 Karmaşık Analiz I ( ) MTK 303 Complex Analysis I ( ) İçerik Karmaşık Sayılar, Genişletilmiş Düzlem, Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ve Content Complex Numbers, The Extended Plane, Functions of Complex Variable and Limit, Süreklilik, Türev, Analitik Fonksiyonlar, Cauchy-Riemann Koşulları, Cauchy-Goursat Teoremi, Morera Teoremi, Liouville Teoremi ve Cebirin Esas Teoremi, Maksimum İlkesi, Cauchy İntegral Formülü. Limit, Continuity, Derivative, Analitic functions, Cauchy-Riemann Conditions, Cauchy-Goursat s Theorem, Morera Theorem, Liouville s Theorem and The Fundamental Theorem of Algebra, Maximum Principle, Cauchy's Integral Formula. L. V. Ahlfors, Complex Analysis, McGraw-Hill, New York, R. V. Churchill and J. W. Brown, Complex Variables and Applications, McGraw-Hill, New York, ( Karmaşık Değişkenler ve Uygulamalar, Çeviri: Dr. Arif Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul, Murray R. Spiegel, Complex Analysis (With an Introduction to Conformal Mapping and Its Applications), McGraw-Hill, Turgut Başkan, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Nobel Yayınevi, A. I. Markushevich, Theory of Functions of a Complex Variable, 3 vol., New York, J. E. Marsden, Basic Complex Analysis, San Francisco, L. V. Ahlfors, Complex Analysis, McGraw-Hill, New York, R. V. Churchill and J. W. Brown, Complex Variables and Applications, McGraw-Hill, New York, ( Karmaşık Değişkenler ve Uygulamalar, Çeviri: Dr. Arif Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul, Murray R. Spiegel, Complex Analysis (With an Introduction to Conformal Mapping and Its Applications), McGraw-Hill, Turgut Başkan, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Nobel Yayınevi, A. I. Markushevich, Theory of Functions of a Complex Variable, 3 vol., New York, J. E. Marsden, Basic Complex Analysis, San Francisco, MTH 311 Topology I ( ) MTH 311 Topology I ( ) İçerik Metrik Uzaylar, Topolojik Uzaylar, İç, Kapanış ve Sınır işlemleri, Altuzaylar, Topolojik Uzaylarda Tabanlar ve Sayılabilirlik, Topolojik Uzaylarda Süreklilik ve Homeomorfizma, Çarpım Uzayları. Content Metric Spaces, Topological Spaces, Interior, Closure and Boundary of Subsets, Subspaces, Bases and Countability in Topological Spaces, Continuity and Homeomorphism in Topological Spaces, Product Spaces. Prof. Dr. Ali Bülbül, Genel Topoloji, Hacettepe Üniversitesi, James Munkres, Topology, Prentice Hall, Donald W. Kahn, TOPOLOGY An Introduction to the Point-Set and Algebraic Areas, Dover Publications, Bert Mendelson, Introduction to Topology, Dover Publications, Seymour Lipschutz, General Topology, Schaum s Outlines, Prof. Dr. Osman Mucuk, Topoloji, Nobel Yayın Dağıtım, Prof. Dr. Ali Bülbül, Genel Topoloji, Hacettepe Üniversitesi, James Munkres, Topology, Prentice Hall, Donald W. Kahn, TOPOLOGY An Introduction to the Point-Set and Algebraic Areas, Dover Publications, Bert Mendelson, Introduction to Topology, Dover Publications, Seymour Lipschutz, General Topology, Schaum s Outlines, Prof. Dr. Osman Mucuk, Topoloji, Nobel Yayın Dağıtım,

12 MTK 321 Soyut Cebir I ( ) MTK 321 Abstract Algebra I ( ) İçerik İkili İşlemler, Gruplar, Alt Gruplar, Devirli Gruplar ve Üreteçler, Permütasyon Content Binary Operations, Groups, Subgroups, Cyclic Groups and Generators, Grupları, Devreler, Alterne Gruplar, Lagrange Teoremi, Direkt Çarpımlar, Grup Permutation Groups, Cycles, Alternating Groups, Lagrange s Theorem, Direct Homomorfileri ve İzomorfileri, Cayley Teoremi, Normal Alt Gruplar, Bölüm Products, Homomorphisms and Isomorphisms of Groups, Cayley s Theorem, Grupları. Normal Subgroups, Quotient Groups. John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra 5th ed., Addison- Wesley Publishing Company, Thomas W. Hungerford, Algebra, Springer Verlag, New York, Halil İbrahim Karakaş, Cebir Dersleri, TÜBA Yayınları, Ankara, John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra 5th ed., Addison- Wesley Publishing Company, Thomas W. Hungerford, Algebra, Springer Verlag, New York, Halil İbrahim Karakaş, Cebir Dersleri, TÜBA Yayınları, Ankara, MTK 341 Uygulamalı Mantık I ( ) MTK 341 Applied Logic I ( ) İçerik Önermeler Mantığı; Evrensel Cebirin Temel Kavramları; Karşılaştırma ve Content Propositional Logic, Basic Notions of Universal Algebra, Comparison and Birleştirme Algoritmaları; Karar Verme Sistemleri için Veri Yapıları. Connection Algorithms, Data Structures for Decision Making System. MTK 343 Çizge Kuramı I ( ) MTK 343 Graph Theory I ( ) İçerik Çizgeler, Düzlemsel Çizgeler, Euler Formülü, Platonik Çizgeler. Content Graphs, Planar Graphs, Euler s Formula, Platonic Graphs. Richard J. Trudeau, Introduction to Graph Theory, Dover Publications, Inc., Richard J. Trudeau, Introduction to Graph Theory, Dover Publications, Inc., Jonathan L. Gross, Jay Yellen, Graph Theory and Its Applications, Chapman&Hall/CRC, Jonathan L. Gross, Jay Yellen, Graph Theory and Its Applications, Chapman&Hall/CRC, V.K. Balakrishnan, Graph Theory, Schaum s outline series, V.K. Balakrishnan, Graph Theory, Schaum s outline series, Joan M. Aldous and Robin J. Wilson, Graphs and Applications, Springer, J.A.Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Springer, Joan M. Aldous and Robin J. Wilson, Graphs and Applications, Springer, J.A.Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Springer, MTK 361 Nümerik Analiz I ( ) MTK 361 Numerical Analysis I ( ) İçerik Ön Bilgiler, Hatalar, Tek değişkenli Denklemlerin Köklerinin Yaklaşık Hesabı, İnterpolasyon ve Polinomal Yaklaşım, Nümerik Türev ve İntegral. Content Review of Calculus, Roundoff Errors, Computational Approach of Roots of Equations in one Variable, Interpolation and Polynomial Approximation, Numerical Differentiation and Integration. M. Bayram, Nümerik Analiz, Birsen Yayınevi, Ö. Akın, Nümerik Analiz, Ankara Üniversitesi Basımevi, R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, B. Çağal, Sayısal Analiz, Seç Yayınları, M. Bayram, Nümerik Analiz, Birsen Yayınevi, Ö. Akın, Nümerik Analiz, Ankara Üniversitesi Basımevi, R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, B. Çağal, Sayısal Analiz, Seç Yayınları, MTK 371 Bilgisayar Uygulamaları I ( ) MTK 371 Computer Applications I ( ) İçerik Bilgisayar ve Eğitim; Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Geçmişi ve Şimdiki Durumu; Okulda Bilgisayar Kullanım Modelleri; Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Yazılımlar. Content Computer and Education, The Past and Current Situation of Using Computer, Usage Computer Models in the School, Softwares Used at Computer-aided Education. MTK 373 İleri Programlama ( ) MTK 373 Advanced Programming ( ) İçerik C++ Programlama Dilinin Temelleri; Değişken Türleri; Atama Deyimleri; Content Basics of C++ Programming Language, Types of Variable, Assignment Değişmezler; Diziler; Bilgi Türleri; İşleçler; Denetim Yapıları; Döngüler; Statements, Invariants, Sequences, Types of Knowledge, Operators, Control Fonksiyonlar; İmleçler; Yapılar; C++ Dilinde Yazılmış Programların Structures, Loops, Cursors, Structures, Being Prepared Programs Written in Hazırlanmaları. C++ Language. Serbest Seçmeli Ders ( ) Free Elective Course ( ) Bölüm dışında Üniversitemizin diğer bölümlerince açılan serbest seçmeli derstir. It is a free elective course that is given by other departments in the university. 12

13 6. Yarıyıl-BAHAR 6. Semester-SPRING MTK 302 Gerçel Analiz II ( ) MTK 302 Real Analysis II ( ) İçerik Lebesgue İntegrali, Lebesgue ve Riemann İntegralinin Karşılaştırılması, Fubini teoremi, Karesi İntegrallenebilen Fonksiyonlar, L 2-Uzayı, Fonksiyonların Dikey Sistemleri, Dikeyleştirme, Dikey Sistemler Üzerinde Fourier Serisi, Riesz-Fischer Teoremi. Content Lebesgue Integral, Comparison of Lebesgue and Riemann Integral, Fubini's Theorem, Square Integrable Functions, L 2-Spaces, Orthogonal Systems of Functions, Orthogonalization, Fourier Series on the Orthogonal Systems, Riesz- Fischer Theorem. H. L. Royden, Real Analysis, Mac Millan, Serge Lang, Real and Functional Analysis, Springer, Berlin, A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin, Introductory Real Analysis, Prentice Hall, Charalambos D. Aliprantis, Owen Burkinshaw, Principles of Real Analysis, Academic Press, I. P. Natanson, Theory of Functions of a Real Variable, Vol 1-2, New York, W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Springer, McGraw Hill, New York, Soo Bong Chae, Lebesgue Integration, Springer-Verlag, N. L. Carothers, Real Analysis, Cambridge University Press, H. L. Royden, Real Analysis, Mac Millan, Serge Lang, Real and Functional Analysis, Springer, Berlin, A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin, Introductory Real Analysis, Prentice Hall, Charalambos D. Aliprantis, Owen Burkinshaw, Principles of Real Analysis, Academic Press, I. P. Natanson, Theory of Functions of a Real Variable, Vol 1-2, New York, W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Springer, McGraw Hill, New York, Soo Bong Chae, Lebesgue Integration, Springer-Verlag, N. L. Carothers, Real Analysis, Cambridge University Press, MTH 304 Complex Analysis II ( ) MTH 304 Complex Analysis II ( ) İçerik Karmaşık Seriler, Taylor ve Laurent Serileri, Rezidü Teoremi, Argüman Teoremi, Content Complex Series, Taylor and Laurent Series, Residue Theorem, The Arguman Rouche Teoremi, Rezidü Teoremi ile Has Olmayan Reel İntegrallerin Theorem, Rouche s Theorem, Evulation of Improper Real Integrals by Residue Hesaplanması, Konformal Dönüşüm. Thereom, Conformal Mapping. L. V. Ahlfors, Complex Analysis, McGraw-Hill, New York, R. V. Churchill and J. W. Brown, Complex Variables and Applications, McGraw-Hill, New York, Karmaşık Değişkenler ve Uygulamalar, Çeviri: Dr. Arif Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul, Murray R. Spiegel, Complex Analysis (With an Introduction to Conformal Mapping and Its Applications), McGraw-Hill, Turgut Başkan, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Nobel Yayınevi, A. I. Markushevich, Theory of Functions of a Complex Variable, 3 vol., New York, J. E. Marsden, Basic Complex Analysis, San Francisco, L. V. Ahlfors, Complex Analysis, McGraw-Hill, New York, R. V. Churchill and J. W. Brown, Complex Variables and Applications, McGraw-Hill, New York, Karmaşık Değişkenler ve Uygulamalar, Çeviri: Dr. Arif Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul, Murray R. Spiegel, Complex Analysis (With an Introduction to Conformal Mapping and Its Applications), McGraw-Hill, Turgut Başkan, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Nobel Yayınevi, A. I. Markushevich, Theory of Functions of a Complex Variable, 3 vol., New York, J. E. Marsden, Basic Complex Analysis, San Francisco, MTH 312 Topology II ( ) MTH 312 Topology II ( ) İçerik Çarpım ve Bölüm Uzayı, Topolojik Uzaylarda Diziler ve Yakınsaklık, Ayırma Aksiyomları, Kompaktlık, Bağlantılılık. Content Product and Quotient Spaces, Sequence and Convergence in Topological Spaces, Separation Axioms, Compactness, Connectedness. Prof. Dr. Ali Bülbül, Genel Topoloji, Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Ali Bülbül, Genel Topoloji, Hacettepe Üniversitesi, James Munkres, Topology, Prentice Hall, James Munkres, Topology, Prentice Hall, Donald W. Kahn, TOPOLOGY An Introduction to the Point-Set and Algebraic Areas, Dover Publications, Donald W. Kahn, TOPOLOGY An Introduction to the Point-Set and Algebraic Areas, Dover Publications, Bert Mendelson, Introduction to Topology, Dover Publications, Seymour Lipschutz, General Topology, Schaum s Outlines, Prof. Dr. Osman Mucuk, Topoloji, Nobel Yayın Dağıtım, Bert Mendelson, Introduction to Topology, Dover Publications, Seymour Lipschutz, General Topology, Schaum s Outlines, Prof. Dr. Osman Mucuk, Topoloji, Nobel Yayın Dağıtım,

14 MTK 322 Soyut Cebir II ( ) MTK 322 Abstract Algebra II ( ) İçerik Halkalar ve Cisimler, Tamlık Bölgeleri, Sıfır Bölenler, Bir Halkanın Karakteristiği, Fermat ve Euler Teoremleri, Bir Tamlık Bölgesinin Kesirler Cismi, Polinom Halkaları, Bir Cisim Üzerinde Polinomların Çarpanlara Ayrılması, İndirgenemez Polinomlar, Halka Homomorfileri ve İzomorfileri, Bölüm Halkaları ve İdealler. Content Rings and Fields, Integral Domains, Zero Divisors, The Characteristic of a Ring, Fermat s and Euler s Theorems, The field of Quotients of an Integral Domain, Rings of Polynomials, Factorization of Polynomials over a Field, Irreducible Polynomials, Homomorphisms and Isomorphisms of Rings, Quotient Rings and Ideals. John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra 5th ed., Addison- Wesley Publishing Company, Thomas W. Hungerford, Algebra, Springer Verlag, New York, Halil İbrahim Karakaş, Cebir Dersleri, TÜBA Yayınları, Ankara, John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra 5th ed., Addison- Wesley Publishing Company, Thomas W. Hungerford, Algebra, Springer Verlag, New York, Halil İbrahim Karakaş, Cebir Dersleri, TÜBA Yayınları, Ankara, MTK 342 Uygulamalı Mantık II ( ) MTK 342 Applied Logic II ( ) İçerik Knoth-Bendik Algoritması; Herbrand Teoremi. Predicate Mantığı; LK Squent Content Knoth-Bendik Algorithm, Herbrand s Theorem, Predicate Logic, LK Squent Analizi; Resulation Yöntemi Teorem Kanıtlama. Analysis, The Method of Resulation, Theorem Proving. MTK 344 Çizge Kuramı II ( ) MTK 344 Graph Theory II ( ) İçerik Çizgeler, Çizge Boyama, Çizgenin Cinsi, Euler Yolu ve Hamilton Yolu. Content Graphs, Coloring, Genus of a Graph, Euler Walks and Hamiltonian Walks. Richard J. Trudeau, Introduction to Graph Theory, Dover Publications, Inc., Richard J. Trudeau, Introduction to Graph Theory, Dover Publications, Inc., Jonathan L. Gross, Jay Yellen, Graph Theory and Its Applications, Chapman&Hall/CRC, Jonathan L. Gross, Jay Yellen, Graph Theory and Its Applications, Chapman&Hall/CRC, V.K. Balakrishnan, Graph Theory, Schaum s outline series, V.K. Balakrishnan, Graph Theory, Schaum s outline series, Joan M. Aldous and Robin J. Wilson, Graphs and Applications, Springer, J.A.Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Springer, Joan M. Aldous and Robin J. Wilson, Graphs and Applications, Springer, J.A.Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory, Springer, MTK 362 Nümerik Analiz II ( ) MTK 362 Numerical Analysis II ( ) İçerik Birinci mertebeden diferensiyel denklemler için nümerik yöntemler, İkinci mertebeden diferensiyel denklemlerin nümerik çözümü, Diferensiyel denklem sistemlerinin nümerik çözümleri, Matrisler ve matrislerle ilgili işlemler, Lineer sistemleri çözmek için yöntemler, Özdeğerler ve özvektörler, Lineer olmayan denklem sistemlerinin nümerik çözümleri, Kısmi diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri. Content Numerical Methods for First Order Differential Equations, Numerical Solution of Second Order Differential Equations, Numerical Solutions of Systems of Differential Equations, Matrices and Operations about Matrices, Direct Methods for Solving Linear Systems, Eigenvalues and Eigenvectors, Numerical Solutions of Nonlinear Systems of Equations, Numerical Solutions to Partial Differential Equations. M. Bayram, Nümerik Analiz, Birsen Yayınevi, Ö. Akın, Nümerik Analiz, Ankara Üniversitesi Basımevi, R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, B. Çağal, Sayısal Analiz, Seç Yayınları, M. Bayram, Nümerik Analiz, Birsen Yayınevi, Ö. Akın, Nümerik Analiz, Ankara Üniversitesi Basımevi, R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, B. Çağal, Sayısal Analiz, Seç Yayınları, 1989 MTK 372 Bilgisayar Uygulamaları II ( ) MTK 372 Computer Applications II ( ) İçerik Bilgisayar ve Matematik; Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanım Modelleri; Content Yazılımların Değerlendirilmesi; Matematik ve Fen Bilimlerinde Yazılım Computer and Mathematics, Models of Usage Computer at Mathematics Geliştirilmesi. Education, Evaluations of Softwares, Development Software at Mathematics and Physical Sciences. 14

15 MTK 374 Matematiksel Yazılım Tasarımı ( ) MTK 374 Mathematical Software Design ( ) İçerik Matematiksel Yazılım İlkeleri; Matematiğin Çeşitli Dallarındaki Konularına Content Bilgisayar Desteği Sağlamak Üzere Algoritmalar Geliştirilmesi ve Örnek Mathematical Software Principles, Being Developped Algorithms for Computer Programların Tasarımı; Uygulamalar. Support to Subjects in Various Field of Mathematics and Design Sample Programs, Applications. MTK 378 Sembolik Programlama ( ) MTK 378 Symbolic Programming ( ) İçerik Sembolik Programlamaya Giriş, Sembolik İfadeler, Sembolik Veri Yapıları, Sembolik Mantık, Lineer Denklem Çözümü, Lineer Olmayan Denklem Çözümü, Türev ve İntegral Hesabı, Diferensiyel Denklem Çözümü. Content Introduction to Symbolic Programming, Symbolic Expressions, Symbolic Data Structures, Symbolic Logic, Solution of Linear Equations, Solution of Non-linear Equations, Computations of Derivatives and Integrals, Solution of Differential Equations. R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, P. Wegner, Introduction to Symbolic Programming, Arnold, R.L. Burden, J. D. Faires, Numerical Analysis, Brooks Cole, P. Wegner, Introduction to Symbolic Programming, Arnold, 1976 Serbest Seçmeli Ders ( ) Free Elective Course ( ) Bölüm dışında Üniversitemizin diğer bölümlerince açılan serbest seçmeli derstir. It is a free elective course that is given by other departments in the university. 7. Yarıyıl-GÜZ 7. Semester-FALL MTK 401 Fonksiyonel Analiz I ( ) MTK 401 Functional Analysis I ( ) İçerik Ön Bilgiler. Content Preliminary Information. Normlu Uzaylar: Normlu Uzaylar Arasında Sürekli Fonksiyonlar, Riesz Önermesi Normed Spaces: Continuous Functions Between Normed Spaces, Riesz Lemma ve Sonuçları, En İyi Yaklaşım, Banach Uzayları, Schauder Tabanı, Bölüm and its Consequences, The Best Approximation, Banach Spaces, Schauder Uzayları. Bases, Quotient Spaces. Lineer Dönüşümler: Sürekli (Sınırlı) Lineer Dönüşümler, B(X,Y) Uzayı, Dual Uzayı Linear Transformations: Continuous (Bounded) Linear Transformations, B (X, Y) ve Operatör Normu. Space, Dual Space, and The Operator Norm. Fonksiyonel Analizin Temel Teoremleri: Hahn-Banach Teoremi, Düzgün Sınırlılık Fundamental Theorems of Functional Analysis: Hahn-Banach Theorem, Uniform Prensibi, Açık Dönüşüm Teoremi, Kapalı Grafik Teoremi. Boundedness Principle, Open Mapping Theorem, Closed Graph Theorem. Dual ve Özellikleri: Dual Uzayları, İkinci Dual, Yansımalı Uzaylar, Dual Dual and Features: Dual Spaces, Second Dual, Reflective Spaces, Dual Operator, Operatörleri, Zayıf ve Zayıf* Yakınsaklık. The Weak and Weak * Convergence. Banach Sabit Nokta Teoremi ve Uygulamaları. Banach Fixed Point Theorem and Applications. Soykan, Y., Fonksiyonel Analiz, Nobel Yayın Dağıtım, Soykan, Y., Fonksiyonel Analiz, Nobel Yayın Dağıtım, Soykan, Y., Çözümlü Fonksiyonel Analiz Alıştırmaları, Nobel Yayın Dağıtım, Soykan, Y., Çözümlü Fonksiyonel Analiz Alıştırmaları, Nobel Yayın Dağıtım, Kreyszig, Erwin., Introductory Functional Analysis With Applications, John Kreyszig, Erwin, Introductory Functional Analysis With Applications, John Wiley and Sons, New York, Wiley and Sons, New York, Maddox, I.J., Elements of Functional Analysis, Cambridge University Press, Maddox, I.J., Elements of Functional Analysis, Cambridge University Press, Second Edition, Reprinted Second Edition, Reprinted Rynne, B.P, Youngson. M.A., Linear Functional Analysis, Springer Verlag, Rynne, B.P, Youngson. M.A., Linear Functional Analysis, Springer Verlag, Nair. T., Functional Analysis, A First Course, Prentice-Hall of India, New Nair. T., Functional Analysis, A First Course, Prentice-Hall of India, New Delhi, Delhi, Young, N., An Introduction to Hilbert Space, Cambridge University Press, Young, N., An Introduction to Hilbert Space, Cambridge University Press, Reprinted, Reprinted,

16 MTK 403 Analizde Özel Konular ( ) MTK 403 Special Topics in Analysis ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Analiz in özel konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Content A content concerning special topics of Analysis is specified and applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. MTH 405 Special Topics in Functional Analysis ( ) MTH 405 Special Topics in Functional Analysis ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Fonksiyonel Analiz in özel konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Content A content concerning special topics of Functional Analysis is specified and applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. MTK 407 Ölçüm Kuramı ( ) MTK 407 Measure Theory ( ) İçerik - Cebirler ve Üreteçleri; Ön Ölçüm, Lebesgue Ön Ölçümü, Genişletme Teoremi, Content -Algebras and Generators, Premeasurement, Lebesgue Premeasurement, Borel Kümeleri; Lebesgue Ölçümü; Ölçülebilir Dönüşümler, Bir Ölçümün Resmi; Expansion Theorem, Borel Sets, Lebesque Measure, Measurable Ölçülebilir Nümerik Fonksiyonlar, Elemanter Fonksiyonlar ve İntegralleri; Negatif Olmayan Ölçülebilir Fonksiyonların İntegralleri; Hemen Hemen Her Yerde Geçerli Olma Özelliği, Lp Uzayları; Yakınsaklık Teoremleri; Transformasyon Teoremi; Stohastik Yakınsama. Transformations, A measurement image, Measurable Numerical Functions, Elementary Functions and Their Integrals, Integrals of Nonnegative Measurable Functions, The Feature of Being Available Almost Everywhere, Lp Spaces; Convergence Theorems, Transformation Theorem, Stohastik Convergence. H. Bauer, Probability Theory and Elements of Measure Theory, HRW Inc., Klaus Floret, Mass und Integrationstheorie, Kiel, Soo Bong Chae, Lebesgue Integration, Springer-Verlag, H. L. Royden, Real Analysis, Collier MacMillan, A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin, Ölçüm Lebesgue İntegrali ve Hilbert Uzayları, Çeviri: T. Karaçay, Y. Ataman, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, H. Bauer, Probability Theory and Elements of Measure Theory, HRW Inc., Klaus Floret, Mass und Integrationstheorie, Kiel, Soo Bong Chae, Lebesgue Integration, Springer-Verlag, H. L. Royden, Real Analysis, Collier MacMillan, A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin, Ölçüm Lebesgue İntegrali ve Hilbert Uzayları, Çeviri: T. Karaçay, Y. Ataman, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, MTK 409 Fonksiyon Uzayları I ( ) MTK 409 Function Spaces I ( ) İçerik Sürekli Fonksiyon Uzayları, Türevlenebilir Fonksiyon Uzayları; İntegrallenebilir Fonksiyon Uzayları; Bu uzaylar Üzerinde Tanımlı Normlar ve Özellikleri. Content Spaces of Continuous Function, Spaces of Differentiable Function, Spaces of Integrable Function, Norms Defined on These Spaces and Properties. Erwin Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons, Erwin Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons, Walter Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill International Editions, Walter Rudin, Functional Analysis, McGraw-Hill International Editions, Angus E. Taylor, Introduction to Functional Analysis, John Wiley & Sons, Angus E. Taylor, Introduction to Functional Analysis, John Wiley & Sons, L. V. Kantorovich and G. P. Akilov, Functional Analysis, Pergamon Pres, L. V. Kantorovich and G. P. Akilov, Functional Analysis, Pergamon Pres, Edwin Hewitt, Kenneth A. Ross, Abstract Harmonic Analysis, Springer- Verlag, Edwin Hewitt, Kenneth A. Ross, Abstract Harmonic Analysis, Springer- Verlag, Anton Deitmar, A First Course in Harmonic Analysis, Springer, N. L. Carothers, Real Analysis, Cambridge University Press, Anton Deitmar, A First Course in Harmonic Analysis, Springer, N. L. Carothers, Real Analysis, Cambridge University Press,

17 MTK 411 İleri Topoloji I ( ) MTK 411 Advanced Topology I ( ) İçerik Topolojik Uzaylar, Kompaktlık ve Bağlantılılık, Yerel Kompaktlık, Content Topological Spaces, Compactness and Connectedness, Local Compactness, Kompaktlaştırma, Baire Uzayları, Kompakt Metrik Uzaylar, Parakompaktlık, Compactification, Baire Spaces, Compact Metric Spaces, Metrization Theorems, Metriklenebilme Teoremleri, Tam Metrik Uzaylar, Metrik Uzayların Tamlanışı, Complete Metric Spaces, Completion of Metric Spaces, Nets and Filters. Ağlar ve Filtreler. Ali Bülbül, Genel Topoloji, Hacettepe Üniversitesi, James R. Munkres, Topology, Prentice Hall, Stephen Willard, General Topology, Dover Publications, Adugafur Rahimov, Topolojik Uzaylar, Seçkin Yayıncılık, Ali Bülbül, Genel Topoloji, Hacettepe Üniversitesi, James R. Munkres, Topology, Prentice Hall, Stephen Willard, General Topology, Dover Publications, Abdugafur Rahimov, Topolojik Uzaylar, Seçkin Yayıncılık, MTK 413 Topolojik Vektör Uzayları ( ) MTK 413 Topological Vector Spaces ( ) İçerik Vektör Uzayları, Topolojik Vektör Uzayları, Komşuluk Sistemi ve Taban, Hausdorff Topolojik Vektör Uzayları, Sürekli ve Düzgün Sürekli Fonksiyonlar, Sınırlı ve Total Sınırlı Kümeler, Sonlu Boyutlu Topolojik Vektör Uzayları, Topolojik Vektör Uzaylarının Metriklenmesi, Yerel Konveks Uzaylar, Topolojik Vektör Uzaylarında Tamlık. Content Vector Spaces, Topological Vector Spaces, Neighbourhood System and Local Basis, Hausdorff Topological Vector Spaces, Continuous Functions and Uniform Continuity, Bounded and Totally Bounded Sets, Metrization of Topological Vector Spaces, Locally Convex Topological Vector Spaces, Completeness of Topological Vector Spaces. Abdugafur Rahimov, Topolojik Uzaylar, Seçkin Yayıncılık, Abdugafur Rahimov, Topolojik Uzaylar, Seçkin Yayıncılık, MTK 421 Cebirde Özel Konular ( ) MTK 421 Special Topics in Algebra ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Cebir in özel konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Content A content concerning special topics of Algebra is specified and applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. MTH 423 Number Theory ( ) MTH 423 Number Theory ( ) İçerik Bölünebilme, Ortak Katların En Küçüğü, Lineer Diophantine Denklemleri, Asal Sayılar ve Asal Çarpanlara Ayrılışlar, Asalların Dağılımı, Asallık Testi, Modüler Content Divisibility, Least Common Multiples, Linear Diophantine Equations, Prime Numbers and Prime-Power Factorizations, Distribution of Primes, Primality- Aritmetik, Lineer Kongrüanslar, Lineer Kongrüans Denklemleri, Çin Kalan Testing, Modular Arithmetic, Linear Congruences, Simultaneous Linear Teoremi, Lineer Olmayan Kongrüans Denklemleri, Bir Asal Kuvvet Modüllü Kongrüanslar, Euler Fonksiyonu, Primitif Kökler, Kuadratik Rezidüler, Kuadratik Kongrüanslar, Legendre Sembolü. Congruences, The Chinese Remainder Theorem, Simultaneous Non-Linear Congruences, Congruences with a Prime-power Modulus, Euler s Function, Primitive Roots, Quadratic Residues, Quadratic congruences, The Legendre Symbol. Gareth A. Jones and J. Mary Jones, Elementary Number Theory, Springer Verlag, London, John Stillwell, Elements of Number Theory, Springer Verlag, New York, Thomas Koshy, Elementary Number Theory with Applications, Elsevier Pub., London, Fethi Çallıalp, Sayılar Teorisi, Birsen Yayınevi, İstanbul, Gareth A. Jones and J. Mary Jones, Elementary Number Theory, Springer Verlag, London, John Stillwell, Elements of Number Theory, Springer Verlag, New York, Thomas Koshy, Elementary Number Theory with Applications, Elsevier Pub., London, Fethi Çallıalp, Sayılar Teorisi, Birsen Yayınevi, İstanbul,

18 MTH 431 Differential Geometry I ( ) MTH 431 Differential Geometry I ( ) İçerik Düzlemde ve Uzayda Eğriler, Eğrilerin Eğriliği ve Burulması, Eğrilerin Global Content Curves in the Planes and in Spaces, Curvature and Torsion of Curves, Global Özellikleri, Üç Boyutlu Uzaylarda Yüzeyler. Properties of Curves, Surfaces in Three Dimensional Spaces. Andrew Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer, Andrew Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer, Manfredo Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Manfredo Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice Hall, Prentice Hall, John Oprea, Differential Geometry and Its Applications, The Mathematical John Oprea, Differential Geometry and Its Applications, The Mathematical Association of America, Association of America, Alfred Gray, Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Alfred Gray, Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica, CRC- Pres, Mathematica, CRC- Pres, Martin Lipschutz, Differential Geometry, Schaum's Outlines, Martin Lipschutz, Differential Geometry, Schaum's Outlines, MTK 433 Geometride Özel Konular ( ) MTK 433 Special Topics in Geometry ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Geometri nin özel konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Content A content concerning special topics of Geometry is specified and applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. MTK 441 Mantıkta Özel Konular ( ) MTK 441 Special Topics in Logic ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Mantık ın özel konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Content A content concerning special topics of Logic is specified and applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. MTK 461 Kısmi Türevli Denklemler I ( ) MTK 461 Partial Differential Equations I ( ) İçerik Çok Değişkenli Adi Diferensiyel Denklemler, Birinci Mertebeden Kısmi Content Multi-variable Ordinary Differential Equations, First Order Partial Differential Diferensiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Kısmi Diferensiyel Denklemler. Equations, Second Order Partial Differential Equations. M. Çağlıyan, O. Çelebi, Kısmi Diferensiyel Denklemler, Dora Yayıncılık, M. Çağlıyan, O. Çelebi, Kısmi Diferensiyel Denklemler, Dora Yayıncılık, İ. E. Anar, Kısmi Diferensiyel Denklemler, Palme Yayıncılık, İ. E. Anar, Kısmi Diferensiyel Denklemler, Palme Yayıncılık, G.G. Aliyev, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, M.E.B., G.G. Aliyev, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, M.E.B., V. S. Vlademirov, Equations of Mathematical Physics, Marcel dekker, New York, V. S. Vlademirov, Equations of Mathematical Physics, Marcel dekker, New York, I. G. Petrovskij, Lectures on Partial Differantial Equations, New York, I. G. Petrovskij, Lectures on Partial Differantial Equations, New York, MTK 463 Uygulamalı Matematik ( ) MTK 463 Applied Mathematics ( ) İçerik İntegral Denklemlerin Sınıflandırılması, Fredholm ve Volterra İntegral Content Classification of Integral Equations, Fredholm and Volterra Integral Equations, Denklemleri, Integral Denklemler ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki, İntegral Denklemlerin Başlangıç-Değer ve Sınır-Değer Problemlerine Uygulaması. Relation of Integral Equations and Differential Equations, Application of Integral Equations to Initial Value and Boundary Value Problems. Y. Aksoy, İntegral Denklemler, YTÜ yayınları, J. Jerri, Introduction to Integral Equations with Applications, Wiley- Interscience, D. Porter, D. Stirling, Integral Equations, Cambridge University Press, Y. Aksoy, İntegral Denklemler, YTÜ yayınları, J. Jerri, Introduction to Integral Equations with Applications, Wiley- Interscience, D. Porter, D. Stirling, Integral Equations, Cambridge University Press,

19 MTK 465 Uygulamalı Matematikte Özel Konular ( ) MTK 465 Special Topics in Applied Mathematics ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Uygulamalı Matematik in özel Content A content concerning special topics of Applied Mathematics is specified and konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. MTH 467 Mathematical Modelling I ( ) MTH 467 Mathematical Modelling I ( ) İçerik Eksponansiyel Büyüme ve Diğer Basit Modeller için Diferensiyel Denklem Oluşturmanın Temelleri, Exponansiyel Büyüme, Lojistik Denklem, Değişkenleri Değiştirme, Zamanı Yeniden Ölçeklemek, Modelleme Örnekleri: Etkileşim Content Basics of Derivation of Differential Equations for Exponential Growth and Other Simple Models, Exponential Growth, Logistic Equation, Changing Variables, Rescaling Time, Modelling Examples: Interacting Population Problems, Predator- Halindeki Populasyon Problemleri, Avcı-Av Modelleri, Rekabet Modelleri, Prey Models, Competition Models, Mutualism or Symbiosis Models, Steady- Mutualist veya Yardımlaşma Modelleri, Durgun Hal, Linerizasyon, Kararlılık States, Linearization, Stability Analysis, Vector Fields, Phase Planes. Analizi, Vektör Alanları, Faz Düzlemi. J. D. Murray, Mathematical Biology I: An Introduction, Springer, New York, J. R. Chasnov, Mathematical Biology Lecture Notes, The Hong Kong University of Science and Technology, 2009,2010. E. D. Sontag, Lecture Notes on Mathematical Systems Biology, Rutgers University, J. D. Murray, Mathematical Biology I: An Introduction, Springer, New York, J. R. Chasnov, Mathematical Biology Lecture Notes, The Hong Kong University of Science and Technology, 2009,2010. E. D. Sontag, Lecture Notes on Mathematical Systems Biology, Rutgers University, MTH 469 Numerical Methods for Ordinary Differential Equations ( ) MTH 469 Numerical Methods for Ordinary Differential Equations ( ) İçerik Nümerik Metotlara Giriş, Bir Adımlı Metotlar, Runge-Kutta Metotları, Runge-Kutta Metotlarının Mutlak Kararlılığı, Çok Adımlı Metotların İnşası, Sıfır Kararlılık, Tutarlılık, Yakınsaklık. Content Introduction to Numerical Methods, One-Step Methods, Runge-Kutta Methods, Absolute Stability of Runge-Kutta Methods, Construction of Multi-Step Methods, Zero Stability, Consistency, Convergence. M.K. Jain, Numerical Solution of Differential Equations, Wiley Eastern Limited, Iserles, A First Course in Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge University Press, 2009 E. Süli, Numerical Solution of Ordinary Differential Equations, Lecture Notes, M.K. Jain, Numerical Solution of Differential Equations, Wiley Eastern Limited, Iserles, A First Course in Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge University Press, 2009 E. Süli, Numerical Solution of Ordinary Differential Equations, Lecture Notes, MTK 471 Sayısal Yöntemler I ( ) MTK 471 Numerical Methods I ( ) İçerik Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümleri: Aralık Yarılama Yöntemi, Kesen Yöntemi, Eğim Yöntemi, Newton-Raphson Yöntemi, Ardışık Yineleme Yöntemi, Bairstow Yöntemi; Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri: Gauss Eleme Yöntemi, Jordan Yöntemi, Gauss-Seidel Yöntemi. Matrislerin Terslerinin Bulunması, Determinantların Bulunması, Özdeğerlerin ve Özvektörlerin Bulunması, Eğri Uydurumu, Sayısal İntegralleme Yöntemleri. Content Solutions of Nonlinear Equaitons, Interval Halfing Method, Secant Method, Slope Method, Newton-Raphson Method, Consecutive Iteration Method, Bairstoq Method, Solutions of Systems of Linear Equations, Gauss Elimination Method, Jordan Method, Gauss Seidel Method, To Find Inverses of Matrices, To Find Determinants, To Find Eigenvalues and Eigenvectors, Curve Adaptation, Numerical Integration Methods. MTH 473 Computer Algebra I ( ) MTH 473 Computer Algebra I ( ) İçerik MAPLE Programına Giriş, Program Yapısı, Prefiks Operatör Oluşumu, Prosedürler, Bir Bilgisayar Cebiri Sistemi, Bilgisayar Cebiri Sisteminin Kullanımı, Polinomların Gösterimi, Rasyonel Fonksiyon, Cebirsel Fonksiyon, Matris ve Seriler. Content Introduction to MAPLE Program, Structure of Program, Creation of Prefix Operator, Procedures, Computer Algebra System, Usage of Computer Algebra System, Presentation of Polynomials, Rational Function, Algebraic Function, Matrix and Series. MTK 475 Veri Yapıları I ( ) MTK 475 Data Structures I ( ) İçerik Temel Veri Yapıları; Diziler; Yığınlar; Kuyruklar; Bağlantılar; Ağaçlar; Grafikler. Content Basic Data Structures, Sequences, Heaps, Queue Holds, Connections, Trees, Graphics. 19

20 MTK 477 Bilgisayar Uygulamalı Matematikte Özel Konular ( ) MTK 477 Special Topics in Computational Mathematics ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Bilgisayar Uygulamalı Matematik in özel konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Content A content concerning special topics of Computational Mathematics is specified and applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. MTK 485 Matematik Araştırma Projesi I ( ) MTK 485 Mathematics Research Project I ( ) İçerik Öğrencinin Matematik araştırma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsar. Bu çerçevede makale, tez incelemeleri ve İlköğretim, Lise ve daha ileri matematik konularında araştırmalar yapılır. Content It includes works that make research skills of students developed. In this concept, researches are done on article, thesis researches and the Mathematics subjects of Elemantary School, High School and more advanced. 8. Yarıyıl-BAHAR 8. Semester-SPRING MTK 402 Fonksiyonel Analiz II ( ) MTK 402 Functional Analysis II ( ) İçerik İç Çarpım Uzayları ve Hilbert Uzayları: İç Çarpım ve İç Çarpım Uzayları, Hilbert Uzayları, Fourier Serileri. Hilbert Uzayları Üzerinde Lineer Dönüşümler: Bir Operatörün Eşleniği, Normal Özeşlenik ve Üniter Operatörler, Bir Operatörün Spectrumu, Pozitif Operatörler. Content Inner Product Spaces and Hilbert Spaces: Inner Product and Inner Product Spaces, Hilbert Spaces, Fourier Series. Linear Transformations on Hilbert Spaces: Adjoint of An Operator, Normal Self- Adjoint and Unitary Operators, Specturm of An Operator's, Positive Operators. Kompakt Operatörler: Banach Uzaylarında Kompakt Operatörler, Hilbert Compact Operators: Compact Operators in Banach Spaces, Compact Operators Uzaylarında Kompakt Operatörler, Hilbert Uzaylarında Kompakt Operatörlerin Spektral Teorisi, Özeşlenik Kompakt Operatörler. in Hilbert Spaces, Spectral Theory of Compact Operators in Hilbert Spaces, Self- Adjoint Compact Operators. İntegral Denklemler: Fredholm İntegral Denklemleri, Volterra İntegral Integral Equations: Fredholm İntegral Equations, Volterra Integral Equations. Denklemleri. Soykan, Y., Fonksiyonel Analiz, Nobel Yayın Dağıtım, Soykan, Y., Çözümlü Fonksiyonel Analiz Alıştırmaları, Nobel Yayın Dağıtım, Kreyszig, Erwin, Introductory Functional Analysis With Applications, John Wiley and Sons, New York, Maddox, I.J., Elements of Functional Analysis, Cambridge University Press, Second Edition, Reprinted Rynne, B.P, Youngson. M.A., Linear Functional Analysis, Springer Verlag, Nair. T., Functional Analysis, A First Course, Prentice-Hall of India, New Delhi, Young, N., An Introduction to Hilbert Space, Cambridge University Press, Reprinted, Soykan, Y., Fonksiyonel Analiz, Nobel Yayın Dağıtım, Soykan, Y., Çözümlü Fonksiyonel Analiz Alıştırmaları, Nobel Yayın Dağıtım, Kreyszig, Erwin, Introductory Functional Analysis With Applications, John Wiley and Sons, New York, Maddox, I.J., Elements of Functional Analysis, Cambridge University Press, Second Edition, Reprinted Rynne, B.P, Youngson. M.A., Linear Functional Analysis, Springer Verlag, Nair. T., Functional Analysis, A First Course, Prentice-Hall of India, New Delhi, Young, N., An Introduction to Hilbert Space, Cambridge University Press, Reprinted, MTK 404 Analizde İleri Konular ( ) MTK 404 Advanced Topics in Analysis ( ) İçerik Matematiğin son yıllardaki gelişimine yönelik Analiz in ileri konularına ilişkin bir program içeriği dönem başlangıcında belirlenir ve uygulanır. Content A content concerning advanced topics of Analysis is specified and applied at the beginning of the semester in parallel with the development of Mathematics in recent years. specified by responsible instructor at every semester. 20

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI : MATEMATİK. ANABĠLĠM DALI BAġKANI : PROF. DR. DURMUŞ BOZKURT ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI : MATEMATİK. ANABĠLĠM DALI BAġKANI : PROF. DR. DURMUŞ BOZKURT ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI : MATEMATİK ANABĠLĠM DALI BAġKANI : PROF. DR. DURMUŞ BOZKURT ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Matematik Anabilim Dalı, 1976 1977 öğretim yılında Ankara

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 Kümeler; Reel sayılar kümesi; Bağıntılar ve fonksiyonlar; Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar; üstel ve

Detaylı

Institution: ITU. Prerequisites: -

Institution: ITU. Prerequisites: - Title of the course: Hilbert Functions, Free Resolutions and Betti Numbers Instructor: MSc. Selvi Kara Institution: ITU Dates: 9 15 July 2012 Prerequisites: - Level: Undergraduate, Graduate Abstract: In

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1 2 2 3 5 Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak

Detaylı

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR Matematik-I (4+0) 4: Kümeler, sayılar, mutlak değer fonksiyonları, düzlemde ve uzayda vektörler, matrisler ve determinantlar, lineer denk sistemleri,

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

BAZI KUADRATİK FORMLARIN TEMSİL SAYILARININ KAPALI FORMÜLLERİ VE DÜZEYİ 79 AĞIRLIĞI 6 OLAN 33 YENİFORM(NEWFORMS)( BARIŞ KENDİRLİ) 10

BAZI KUADRATİK FORMLARIN TEMSİL SAYILARININ KAPALI FORMÜLLERİ VE DÜZEYİ 79 AĞIRLIĞI 6 OLAN 33 YENİFORM(NEWFORMS)( BARIŞ KENDİRLİ) 10 İÇİNDEKİLER POWER SUBGROUP OF THE MODULAR GROUP(M. BEŞENK*,A.H. DEĞER*, B.Ö. GÜLER*, S. KADER) 6 MODULUS FONKSİYON DİZİLERİ İLE TANIMLANAN I ASİMPTOTİK LACUNARY İSTATİSTİKSEL DENK DİZİLER(H. GÜMÜŞ) 7 L

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı