MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİGELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmt Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirili Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirle Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datl Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlama

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem Genel Sekmesi Bilgisayar AdSekmesi Donam Sekmesi Sistem Geri Yükleme Sekmesi Otomatik Güncelletirmeler Sekmesi Uzak Sekmesi Uzak Masaüstü GelimiSekmesi Kayt Defteri MSCONFIG Balangç Menüsü ve Güvenli Kipi MSCONFIG Balangç Menüsü Güvenli Kip...32 UYGULAMA FAALİYETİ...34 ÖĞRENME FAALİYETİ YÖNETİMSEL ARAÇLAR Bileen Hizmetleri Bileen Hizmetleri İçin Sisteminizi Yaplandrma Balangç Hizmetlerinin AyarlarYapma COM+ UygulamalarYükleme ve Yaplandrma Bileen Hizmetlerini İzleme ve İnce AyarlarYapma Bilgisayar Yönetimi Hizmetler Hizmetlerin Yönetimi Özellikler (Properties) Penceresi Hizmetlere Ait Balangç Türü Özellikleri Kayt Defteri Düzenleyicisi (Registry Editor) ile Hizmet Ayarla Olay Görüntüleyicisi Performans Veri Kaynaklar(ODBC) Yerel Güvenlik İlkesi...54 UYGULAMA FAALİYETİ...57 ÖĞRENME FAALİYETİ GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ Temalar Sekmesi Masaüstü Sekmesi Ekran Koruyucu Sekmesi Görünüm Sekmesi Ayarlar Sekmesi...67 i

4 UYGULAMA FAALİYETİ...70 ÖĞRENME FAALİYETİ İNTERNET SEÇENEKLERİ Genel Sekmesi Güvenlik Gizlilik İçerik Balantlar Programlar Gelimi...84 UYGULAMA FAALİYETİ...85 ÖĞRENME FAALİYETİ PROGRAM EKLE/KALDIR Program Deitirmek veya Kaldrmak Yeni Program Ekle Windows Bileenleri Ekle/Kald Program Eriim ve Varsaylan Ayarlama Program Eriim ve VarsaylanlarAyarla SorunlarGiderme...94 UYGULAMA FAALİYETİ...95 ÖĞRENME FAALİYETİ ZAMANLANMIŞGÖREVLER...97 UYGULAMA FAALİYETİ MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR ALAN KOD 481BB0023 ALAN Biliim Teknolojileri DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI İletim Sistemleri GelimiÖzellikleri MODÜLÜN TANIMI İletim sisteminin gelimi ayarlarn ve, ileri seviye gerçekletirme becerisin kazandrldbir örenme materyalidi SÜRE 40/16 ÖN KOŞUL İletim Sistemleri Sürümler modülünü almolmak. YETERLİK İletim sisteminin denetim masas etkin olarak kullanmak. Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam salandnda, iletim sisteminin gelimiayarlar, ileri seviye uygulamalar yapabilecek ve sisteme her türlü müdahaleyi gerçekletirebileceksini MODÜLÜN AMACI Amaçlar 1. Sistem özellikleri penceresinden ayarlamalar yapabileceksini 2. Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalaryapabileceksini 3. Görüntü özelliklerini ayarlayabileceksini 4. İnternet seçenekleri ile eriim ayarlar yapabileceksini 5. Program ekle/kaldr ilemlerini gerçekletirebileceksini EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Bilgisayar laboratuvar, iletim sistemi yüklenmi ana bilgisayar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Her faaliyet sonrasnda o faliyetle ilgili deerlendirme sorularile kendi kendinizi deerlendireceksini Öretmen modül sonunda size ölçme arac(uygulama, soru-cevap)uygulayarak modül uygulamalar ile kazandz bilgi ve becerileri ölçerek deerlendirecekti iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili örenci, Bilgisayarlar, çeitli donam ürünlerinin belli bir tasarma göre bir araya getirilmesiyle oluturulu Ancak kendilerinden beklenen ileri gerçekletirmeleri için sadece donamdan oluan altyap yeterli deildi Bir kelime ilem yazlmile belge oluturabilmek için önce bilgisayarn açlmas, donam ürünlerinin birbirlerini tamas, yazlm ve donamla birlikte çalacaklarartlarn salanmasgerekecekti Kullac klavyede bir tua bastnda, bir harfin ekranda görüntülenmesi, yazlanlarn saklanmak istendiinde belgenin disk üzerine yazlmas, belgeye bir dosya adverilebilmesi yaplabilecek iler arasndad Kullalan yazlm ne tür olursa olsun baztemel ilemler hep aydr ( diskten alp ekrana görüntülenmesi, bir dosyan baslmak üzere yazcya gönderilmesi...). Bu durumda tüm yazlmlarn üzerinde çalacazemini oluturmak ve temel ilemleri gerçekletirmek üzere kullalan yazlm ile karlal Bu, iletim sistemidi İletim sistemi bilgisayarn her türlü altyapçalmalardüzenler, çeitli aygtlarn birbirleriyle anlamassala Bu sayede çeitli uygulama yazlmlar, güven içinde çalp kullacya hizmet edebili Bu yüzden bir bilgisayarn donam özellikleri kadar iletim sistemi de önemlidi Çünkü sistemin genel performansgibi ilev yelpazesi de kullalan iletim sistemine göre deii İletim sistemleri bilgisayarda olup biten her eyi denetleyen yazlmlard Bu yüzden sistem ne kadar karmaksa, iletim sistemi de o oranda gelimi olmak zorundad İletim sistemlerinin bilinmeyen, kiiler tarafndan az kullalan gelimiözellikleri vard Bu özellikleri kullanarak bilgisayar kaynaklardaha etkin bir ekilde kullanabilir, onu istediiniz ekilde yönetebilirsini Bu modülde sizlere iletim sistemlerinin gelimiözelliklerinden bahsedecei Bu seçenekler ile bilgisayarza takldonamlaren iyi ekilde kullanabilir, bilgisayarzbir aa tatabilir, uzaktan baka bir bilgisayaryönetebilir, bilgisayarzn performans artrabilir, oluan hatalarn nelerden kaynaklandanlayp çözebilir, yeni programlar, zamanlanmgörevler ekleyip kaldrabilir internet taraycsile ilgili ayarlar yapabilirsini 1

8 2

9 AMAÇ ÖĞRENME ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Sistem özellikleri penceresinden ayarlamalaryapabileceksini ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyet öncesinde yapmaz gereken aratrmalar unlardr: Sistem özellikleri penceresine ait olan bilgilerinizi yazarak sf ortamnda arkadalarzla payla Sistem özllikleri penceresinde bulunan Uzak sekmesindeki Uzaktan Yardm n nasl yapldaratr 1. SİSTEM ÖZELLİKLERİ Bu bölümde sistem ve sisteme taklan bütün donamlar hakknda bilgi alnabili Aadaki ilemleri yapmak için Denetim Masas'ndaki sistem arac(ikonunu) kullanabilirsiniz: Bilgisayarzn bellek kullamve belirli bilgileri bulmasdenetleyen ayarlar görüntülemek ve deitirmek. Donam ve aygt özelliklerine ilikin bilgileri bulmak ve donam profillerini yaplandrmak. Abalantlarz ve oturum açma profiliniz hakkndaki bilgileri görüntülemek. Sistem'de belirli deiiklikleri yapabilmek için, yerel bilgisayarda yönetici olarak oturum açmolmaz veya uygun ayetkilendirmesi edinmeniz gereki 3

10 1.1. Sistem Genel Sekmesi Sistem penceresinin Genel ksmnda herhangi bir ayar bulunma Bu ksm sadece bilgisayar hakknda temel bilgiler verir (Şekil 1.1). Windows versiyonu Kullac Mikroilemcinin özellikleri RAM bellek miktar 1.2. Bilgisayar AdSekmesi Şekil 1.1: Sistem özellikleri genel sekmesi Bilgisayar ad, bilgisayarzada tat Ada yer almak için, her bilgisayarn kendine özel bir adn olmasgereki İki bilgisayarn adn ayolmas, ailetiiminde çakmaya yol aça Bilgisayar adseçerken, ksa ve basit bir ad seçmeniz önerili Bilgisayar tam, bilgisayara ait ksa bir açklamad Örnein, öretmen odazda bir bilgisayar varsa, bu bilgisayarn tam"ogrtbil" olabili Az, Windows XP, Windows Me ve Windows 98 gibi çeitli Windows iletim sistemlerinin birleiminden oluuyorsa, bilgisayar tamyalzca Windows XP'de görüntüleni 4

11 Bir çalma grubuna katlmak için, Denetim Masas'ndan Sistem'i aç Bilgisayar Ad sekmesinde, Deitir'i tklayz (Şekil 1.2). Şekil 1.2: Sistem özellikleri bilgisayar adsekmesi Şekil 1.3 te gösterildii üzere Üyelik altnda Çalma grubu'nu tklayz, katlmak istediiniz çalma grubunun adyazz ve Tamam' tklay Siz çalma grubuna katlmadan önce bilgisayarz bir etki alana üye olmusa, etki alaüyeliinden çkarlr ve bilgisayar hesabz devre dbrakl Eer bulunduunuz ada bir etki alaoluturulmuve siz de bu etki alana üye olmak istiyorsaz; Şekil 1.3: Çalma grubuna üye olma 5

12 Sistem'i açmak için Balat Ayarlar Denetim Masas Sistem seçili Bir etki alana katlmak için AKimlii Sihirbazda kullanabilirsini Bunun için AKimlii dümesi seçili Ayrca Deitir dümesi ile de bu ilemi yapabilirsini Etki alaiaretledikten sonra an adyazp tamam dediinizde etki alana katldza dair pencere ekrana gelecekti Kullanacaz bilgisayar adlarn 15 karakteri amamasveya daha az olmas önerilir ve, ; : " < > * + = \? karakterlerini içereme Bilgisayarzda TCP/IP ailetiim kuralyüklüyse, bilgisayar aden çok 63 karakterden oluabilir; ancak adlarda yalzca 0 ile 9 arasndaki saylar, İngiliz alfabesindeki küçük ve büyük harfler ve tire iareti kullalabili Baka karakterler de kullanabilirsiniz; ancak bu durumda dier kullaclar bilgisayarzada bulamayabili Azda Microsoft DNS sunucusu kullalyorsa, nokta iareti dnda tüm karakterleri kullanabilirsini Bilgisayarzda çeitli ailetiim kurallaryüklüyse, ancak TCP/IP yoksa, adlar en çok 15 karakterden oluabili 15 karakterden daha uzun bir bilgisayar adbelirler ve Active Directory etki alan uzun adlartamasisterseniz, etki alayöneticisinin, uzunluu 16 bayt veya daha çok olan DNS adlarn kaydetkinletirmesi gereki Aa baldeilken bilgisayarveya çalma grubunu yeniden adlandrrsaz, yinelenen bilgisayar adlaroluabili Bilgisayarzyeniden adlandrmadan önce a yöneticisine dalmasnda fayda vard 1.3. Donam Sekmesi Donam Ekleme Sihirbaz dümesini kullanarak bilgisayarza yeni donamlar ekleyebilirsini Şekil 1.4: Sistem penceresi Donam sekmesi Şekil 1.4 teki pencerenin Aygt Yöneticisi ksmkullanarak bilgisayarzdaki donamlarn ayarlaryapabilir, sürücülerini deitirebilir veya bunlarkaldrabilirsini Bu ksmkullarken dikkatli olmals Yapacaz yanlayarlamalar sistem ileyiine zarar verebili Normalde iletim sistemi birçok donam ayar yapabilmektedi Eer baaramazsa bu pencereyi kullanarak ayarlarkendiniz yapabilirsini 6

13 Windows bir donamda sorun olduunu anlarsa yandaki pencerede o seçenein önüne? iareti koya Bu ekilde iaretlenmi seçeneklerle ilgili donam; Bilgisayarda yoktu Gerekli ayarlar doru olarak yaplmamt Baka bir donam ile ay kaynaklarpaylatndan problem çkyordu Yanlsürücüler yüklenmiolabili Şekil 1.5: Aygt yöneticisi Listedeki bir seçenei çift tklayarak onunla ilgili ayarlarn yaplabilecei Şekil 1.6 daki pencereye ulaabilirsini Bu pencere seçtiiniz donamla ilgili ayarlama yapmaza izin veri Pencerenin Genel ksmnda donamla ilgili bilgiler verilir ve doru çalp çalmadyaza Aygt durumu ksmnda Bu aygt düzgün çalyor yazyorsa aygt normal olarak çalyordu Şekil 1.6: Aygt özellikleri penceresi 7

14 Pencerenin Sürücü ksmnda programn kulland sürücü programn ayarlar bulunu Bütün donamlar çalabilmek için onu tayan bir programa ihtiyaç duya Bu programlara driver (sürücü) deni Birçok standart donam için Windows un kendi sürücü programlar vardr, bu sayede çou donam için sürücü yüklemek gerekme Ancak baz durumlarda bir donam bilgisayara tatabilmek için onunla birlikte gelen disketi veya CD- ROM u kullanmak gereki Bunun için Sürücüyü Güncelletir dümesinden yararlanabilirsini Şekil 1.7: Sürücü sekmesi Şekil 1.8: Kaynaklar Sekmesi 8 Pencerenin Kaynaklar ksmnda o donamn kulland donam ayarlarbulunu Windows bunlar otomatik olarak atamaya çal Eer iletim sistemi bunu yapamyorsa penceredeki Otomatik ayarlarkullan kutusunun iaretini kaldrdktan sonra istediiniz ayarçift tklayz ve uygun deerlerden birini seçini Şekil 1.8 de bulunan Çakan aygt listesi kutusunda Çakma yok yazyorsa; bu aygt dierleri ile sorun çkarmadan çalyordu Eer bu listede baz donam isimleri varsa kaynak çakmasna sebep oluyordu Ya bu donamn ya da kaynak çakmasna sebep olan dier donamn ayarlar deitirmeyi deneyerek sorunu çözmeye çal

15 Donam profilleri Donam profili, bilgisayarzbalattzda hangi aygtlarn balatlaca veya aygtlar için hangi ayarlarn kullalacawindows'a bildiren bir dizi yönergedi Windows u ilk kez yüklerken, Profil 1 adlbir donam profili (dizüstü bilgisayarlar için Yerleik Profili veya Yerleik Olmayan Profili) oluturulu Varsaylan olarak, Windows u yüklerken bilgisayarza yüklenen tüm aygtlar Profil 1 donam profilinde etkinletirili Şekil 1.9: Sistem özellikleri Donam sekmesi Donam profilleri, tanabilir bilgisayarlar açsndan özellikle yararld Pek çok tanabilir bilgisayar farklkonumlarda kullaldndan, bir yerden baka bir yere tadzda, donam profilleri araclyla bilgisayarzn hangi aygtlarkullanaca belirtebilirsini Örnein, tanabilir bilgisayarz CD-ROM sürücüsü ve bir a badatrcsgibi donam bileenleriyle bir takma biriminde kullanmak üzere Takma Birimi Yaplandrmas adl bir profil tamlam olabilirsini Ayrca, tanabilir bilgisayarzotelde veya uçakta kullanmak üzere (a badatrcsveya CD-ROM kullanmadzda, bunun yerine bir modem ve tanabilir yazc kullandzda) tamladz Yerleik Olmayan Yaplandrma adlbaka bir profiliniz olabili Bilgisayarzda birden çok donam profili varsa, bilgisayarzher balattzda kullalacak bir varsaylan profil belirtebilirsini Ayrca, bilgisayarher balattzda Windows un hangi profili kullanmak istediinizi sormassalayabilirsini Bir donam profili oluturduktan sonra, tatmn kapsadaygtlaretkinletirmek ve devre d brakmak üzere Aygt Yöneticisi'ni kullanabilirsini Donam profilindeki bir aygtdevre dbrakrsaz, bilgisayarzbalattzda söz konusu aygtn aygt sürücüleri yüklenme Donam profili oluturmak için; günlüe yönetici olarak kaydedilmiolmaz veya yöneticiler grubunun üyesi olmaz gereki Bilgisayarz aa balysa ailke ayarlarbu ilemi tamamlamazengelleyebili Denetim Masas'ndan Sistem'i aç Donam sekmesinde Donam Profilleri'ni tklay 9

16 Kullalabilir donam profilleri altnda önce Profil 1 (Geçerli)'i, ardndan Kopyala'ytklay Yeni donam profili için bir ad yazp Tamam'tklay Yeni profilinizi, Aygt Yöneticisi'nde söz konusu profil için aygtlaretkinletirerek veya devre dbrakarak özelletirebilirsini : Profil 1 (Geçerli) adlprofil, yeni donam profilleri oluturmazda size model olacakt Söz konusu profil, balatma srasnda görüntülenen kullalabilir donam profilleri listesinde yer almayacakt 1.4. Sistem Geri Yükleme Sekmesi Şekil 1.10: Sistem özellikleri Sistem Geri Yükleme sekmesi Sistem Geri Yükleme, Windows XP Professional'n, bir sorun çktnda, kiisel veri dosyalarz kaybetmeden (Microsoft Word belgeleri, gözatma geçmii, çizimler, sk kullalanlar veya e-posta gibi) bilgisayarza önceki bir durumu geri yüklemekte kullanabileceiniz bir bileenidi Sistem Geri Yükleme, sistem ve bazuygulama dosyalarndaki deiiklikleri izler ve otomatik olarak kolaylkla tamlanan geri yükleme noktalar oluturu Bu geri yükleme noktalarsistemi önceki bir zamana geri almaza izin veri Günlük ve önemli sistem olaylar (bir uygulama veya sürücünün yüklenmesi gibi) srasnda oluturulu İstediiniz zaman kendi geri yükleme noktalarzoluturabilir ve adlandrabilirsini Şekil 1.10 daki Sistem Geri Yükleme penceresinden yararlanarak bütün sürücülerdeki sistem geri yüklemeyi kapatp açabiliri Ayarlar dümesi ile sistem geri yükleme için kullalabilecek disk alabelirleyebilirsini Geri yükleme noktasolutururken alana ihtiyacz olacakt Kullalacak ala azaltrsaz oluturacaz geri yükleme noktalarn saysdüecekti 10

17 Sistem Geri Yükleme'yi etkin duruma getirmek için, Balat>Ayarlar>Denetim Masas>Sistem'i tklayz Sistem Özellikleri iletiim kutusundan Sistem Geri Yükleme sekmesini seçini Sistem Geri Yükleme'yi kapat onay kutusunun seçili olmamasna dikkat edini Sistem Geri Yükleme'yi kapatmak için, Balat>Ayarlar>Denetim Masas>Sistem'i seçini Sistem Özellikleri iletiim kutusundan Sistem Geri Yükleme sekmesini seçini Sistem Geri Yükleme'yi kapat onay kutusunun seçili olduundan emin olunu : Sistem Geri Yükleme'yi kapatamyorsaz, etki alayöneticiniz, Sistem Geri Yükleme'ye yönetimsel sistem Grup İlkesi uygulamolabili Etki alayöneticinize bavurun. Yapm olduumuz ayarlarn gerçekleip gerçeklemediini anlamak için Balat/Programlar/Donatlar/Sistem Araçlar/Sistem Geri Yükleme seçili Eer geri yükleme aktif deilse Şekil 1.11 deki uyarpenceresi ile karlars Şekil 1.11: Sistem geri yükleme uyarpenceresi Aksi takdirde Şekil 1.12 deki sistem geri yükleme penceresi karza gelecekti Eer yeni bir yükleme yapacaksaz, yeni bir donam ekleyecekseniz sisteminizin yedeini almazda fayda vard Böylece sorun çktnda alm olduunuz yedei geri yükleyebilirsini Bunun için ekrana gelen pencereden Geri Yükleme NoktasOlutur seçeneini iaretleyini 11

18 Şekil 1.12: Sistem geri yükleme penceresi Şekil 1.13 te pencereye niçin yedekleme ald zbelirten bir aç klama yaz Olu tur dü mesine t klad zda sistemin yede i olu turulacakt Şekil 1.13: Geri yükleme noktasolu turma 12

19 Yedek al nd nda Şekil 1.14 teki gibi bir uyarpenceresi geli Pencerede görüldü ü gibi 31 May s 2006 tarihli bir geri yükleme noktasolu turmuoldunu Şekil 1.14: Geri yükleme noktasolu turuldu Art k herhangi bir sorun ç kt nda sistemi bu zamana geri yükleyebilirsini Sistem geri yüklemeyi çal t rd zda kar za seçenek olarak Şekil 1.15 gelecekti Şekil 1.15: Geri yükleme noktasseçimi 13

20 : Bir program n yüklenmesinden önceki bir geri yükleme noktas geri yüklerseniz, o program geri yüklemenin ard ndan çal ma Bu programyeniden kullanmak istiyorsa z, tekrar yüklemeniz gereki Sistem Geri Yükleme, bir programkald rma i leminin yerine geçme Bir program taraf ndan yüklenen dosyalar n tümünü kald rmak için, Denetim Masas 'ndan Program Ekle/Kald r'veya program n kendi kald rma program kullanarak program kald rma z gereki Program Ekle veya Kald r' açmak için Ba lat Ayarlar Denetim Masas Program Ekle veya Kald r'seçini Sistem Geri Yükleme, yeniden yönlendirilmi klasörleri ve gezici kulla c profilleriyle ili kili ayarlarizlemez veya geri yükleme Sistem Geri Yükleme, Sistem Geri Yükleme izlemesinin d nda b rak lm olan bölüm veya sürücüleri deil, yal zca izlenmek üzere yap land r lm olan bölümleri ve sürücüleri izler ve geri yükle Şifrelenmiprogram dosyalar z varsa (.exe veya.dll dosya aduzant lar na sahip olan dosyalar gibi), bunlar n hiçbir zaman ifresi çözülmü ekilde geri yüklenemeyece inden emin olabilirsini Bunu yapmak için, dosya veya klasörlerinizi ifrelemeden önce, Sistem Geri Yükleme'yi kapat z ve dosya veya klasörler ifrelendikten sonra yeniden aç n. Dosya veya klasörleri ifrelediyseniz, Sistem Geri Yükleme'yi kapat z ve yeniden aç Sistem Geri Yükleme'yi kapatt zda, tüm geri yükleme noktalar silersini Sistem Geri Yükleme yeniden aç ld ktan sonra olu turulan geri yükleme noktalar, dosyalar n ifrelerinin çözüldüü zamanlar içermeyecekti Genellikle, Sistem Geri Yükleme'den etkilenmeyen veri dosyalar ifrelersini 1.5.Otomatik Güncelle tirmeler Sekmesi Güncelle tirme belirli bir sorunu düzeltmek için i letim sistemine uygulad z dosya veya dosyalar toplulu udu Güncelle tirmeleri Windows XP ile birlikte veya ba ms z olarak (hizmet paketi ile birlikte veya hizmet paketi olmadan) yükleyebilirsini Güncelle tirme çal t r labilir (.exe) dosya olarak sa la Güncelle tirmeyi yükledi inizde, daha sonra güncelle tirmeyi kald rmak istedi inizde otomatik olarak yedek dosyalar olu turulu Yükleme i lemi ayr ca dosyalargerekli klasörlere kopyalar ve kay t defteri ayarlar güncelle tiri 14

21 Otomatik güncelle tirme ayarlar de i tirmek için Windows XP Home Edition'da, bile en eklemek veya Otomatik Güncelle tirme ayarlar de i tirmek için bilgisayar yöneticisi olarak oturum açma z gereki Windows XP Professional'da, yönetici olarak veya Yöneticiler grubunun üyesi olarak oturum açma z gereki Bilgisayar z a a ba l ysa, ailke ayarlarbu i lemi tamamlama z engelleyebili Belirli bile enler yüklendikten sonra, Windows, bilgisayar zyeniden ba latma z isteyebili İ stendi inde bilgisayar z yeniden ba lat z; yoksa bilgisayar z do ru çal mayabili Şekil 1.16: Otomatik Güncelle tirme sekmesi Denetim Masas 'ndan Sistem'i aç Otomatik Güncelle tirmeler sekmesinde, istedi iniz seçene i t klay Ekrana gelen pencerede yer alan seçenekler a a da aç klanm t Güncelle tirmeleri otomatik olarak kar dan yükle ve yüklenmeye haz r olduklar nda bana bildi Windows, bilgisayar za uygun güncelle tirmeleri bulur ve bu güncelle tirmeleri arka planda yükler (bu i lem s ras nda bilgilendirilmez veya kesintiye u ramazs z). Kar dan yüklemenin tamamlanmas n ard ndan, bildirim ala nda, bilgisayar z için güncelle tirmelerin yüklenmeye haz r olduklar bildiren bir simge görünü Kulla labilecek güncelle tirmeleri görüntülemek ve yüklemek için, bu simgeyi veya iletiyi t klayabilirsini Ard ndan, bilgisayar za yüklenmesini istediiniz belirli güncelle tirmeleri seçebilirsini Güncelle tirmeleri kar dan yüklemeden önce bana bildir ve yüklenmeye haz r olduklar nda bana tekrar bildi Windows, bilgisayar za uygun güncelle tirmeleri buldu unda, bildirim ala nda, güncelle tirmelerin kar dan yüklenmeye haz r olduklar bildiren bir simge beliri Bu 15

22 simgeyi (veya iletiyi) t klatt zda, kar dan yüklenmesini istedi iniz belirli güncelle tirmeleri seçebilirsini Bundan sonra Windows, seçili güncelle tirmeleri arka planda yükler, Kar dan yükleme tamamland nda, simge, bu kez bilgisayar z için güncelle tirmelerin yüklenmeye haz r olduklar size bildirmek üzere, bildirim ala nda beliri Ard ndan, bilgisayar za yüklenmesini istediiniz belirli güncelle tirmeleri seçebilirsini Otomatik güncelle tirmeyi güncelle tirmek istiyorum kapat; bilgisayar m kendim Windows, bilgisayar zotomatik olarak güncel durumda tutmayacakt İ lk iki ayardan birini seçerek otomatik güncelle tirmeyi her zaman yeniden açabilirsini Kar dan yüklemioldu unuz belirli bir güncelle tirmeyi yüklemek istemediinizde, Windows onun dosyalar bilgisayar zdan sile Daha sonra karar dei tirirseniz, önce Reddedilen Güncelle tirmeleri Geri Yükle'yi t klayarak yeniden kar dan yükleyebilirsini Geçmi te reddettiiniz güncelle tirmelerden bilgisayar z için hala geçerli olanlar, Windows'un size kulla labilir güncelle tirmeleri bildirdii bir sonraki seferde gösterilecekti : Belirli güncelle tirmeleri her zaman Windows Güncelle tirme Web sitesinden yükleyebilirsini 1.6. Uzak Sekmesi Windows XP dier bir XP makinesine yard m için ba vurma zve di er makinedeki kulla c n sizin bilgisayar za ba lanarak kontrol etmesini ve problemi çözmesini sa layabili İ sterseniz, ilerleyen bölümlerde kolayl k olmasamac yla bu iki bilgisayara birer isim verelim. Yard m isteinde bulunan Bahad r (Acemi), yard m eden ise Emel (Usta) olsun. Böyle bir balant y TCP/IP üzerinde çal an herhangi bir ada yapabilirsini 16

23 Local area network-yerel A(LAN ) Wide area network- GeniAlan A (WAN) Modem ile direk aramada Internet üzerinden Uzaktan Yard m'kullanabilmek için iki bilgisayarda da XP yüklü olmal d Ancak e er bu iki sistemden birisi XP kullanm yorsa NetMeeting kulla labili E er arada firewall varsa port 3389 aç k olmal d Usta yard m iste ini kabul ettiinde Acemi'nin bilgisayar na ba la r ve onun masaüstünü görebilir ve Acemi'nin yapmakta olduklar izleyebilir, bu özellik Uzaktan Yard m'uzak Masaüstü'den ay ran en önemli özellikti Eer Acemi izin verirse Usta, bilgisayar n kontrolünü eline alabili Bunun için; Ba lat Ayarlar Denetim Masas Sistem Uzak sekmesi aç l Uzaktan eri im normal olarak aktif haldedi Şekil 1.17 deki Geli midü mesi ile ayarlar yap l : Dier seçenek olan Uzak Masaüstü sadece PRO versiyonunda bulunu Şekil 1.17: Uzak sekmesi 17

24 1.6.1.Uzak Masaüstü Uzak Masaüstü özelli ini örnekle anlatacak olursak, gün boyunca irketin muhasebe program nda çal t Ak am oldu evinize gitmeniz gerekiyo İ letim sistemi yüklü bilgisayar zaç k b rak p, eve gidince evdeki bilgisayar zla, iyerindeki bilgisayara modem ile ba lanabilirsini İ letim sistemi uzaktan balant(remote Desktop Access) özelli i sayesinde, art k evinizdeki bilgisayarda, iyerindeki bilgisayar n ekran görüntüsü yer al Klavye ve fare ile verdiiniz komutlar ise, iyerindeki bilgisayarda yerine getirili İ stedi iniz i lemi ev bilgisayar kullanarak iyerindeki bilgisayarda gerçekle tirebilirsini Dikkat ederseniz, i yerinde kurulu sistem, program n özellii vs. hiçbir ey sizi ilgilendirme Eer iyerindeki bilgisayarda bir program çal yorsa, siz evden de onu kullanabilirsini Denetim Sistem Uzak sekmesi Uzak Masaüstü seçili masas k sm ndan İ lk ba ta bu özellik kapal durumdad r, Administrator yetkisinde bir kulla c ile login olmu sak Kulla c lar n bu bilgisayara uzaktan ba lanmalar na izin ver seçene inin ya na bir tik koyal m. Şimdi de bu bilgisayara uzaktan ba lanacak kulla c lar seçmemiz gerekiyo Uzak Kulla c lar Seç dümesini seçini Şekil 1.18: Uzak sekmesi Administrator yetkisindeki tüm kulla c lar bu listede olmasalar bile uzaktan ba lanabiliyorla Administrator olmad halde ba lanacak bir kulla cvarsa Ekle ile ekleyin. Şimdi Ba lat Programlar Donat lar İ leti im Uzak Masaüstü seçerek ba lant yçal t raca 18

25 Şekil 1.19: Uzak masaüstü balant s Ba lanmak istedi iniz Windows XP Pro'nun IP adresini girini Seçenekler >> ile de bazayarlar yapaca Genel sekmesi Şekil 1.20 deki pencerede ba lanaca z XP Pro için kulla c ad ve ifreyi girebilirsini Kulla cadve ifreyi girmezseniz, ba la rken ekrana gelen pencerede bu bilgiler istenecekti Bu balant ayarlar Farkl Kaydet.. ile kaydederek sonra tekrar kullanma z da mümkündü Şekil 1.20: Seçenekler penceresi Genel sekmesi 19

26 Görüntü sekmesi Eer yerel a üzerinden ba la yorsa z bu ayarlar ay kalabilir, ama modem ba lant s nda, çözünürlü ü ve renk derinli ini dü ürmek performansart r Bunun için Şekil 1.21 deki pencereden yararlanabilirsini Şekil 1.21: Görüntü sekmesi Yerel Kaynaklar sekmesi Şekil 1.22 deki pencerede yer alan Uzak bilgisayar sesi ile bala lan bilgisayardaki sesli uyar lar n aktar m ayarla Yerel ayg tlar ba land z bilgisayar n disk, yaz cve seri portuna da ba la l p bala lmayaca ayarla Şekil 1.22: Yerel kaynaklar sekmesi 20

27 Deneyim sekmesi Şekil 1.23 teki pencereden balant eklinizi seçini Ayr ca Wallpaper, animation gibi öeler seçilmemiolmal d Ayarlardan sonra art k balanmaya haz rs Ba lan dü mesine t klay Şekil 1.23: Deneyim sekmesi Eer kulla cadve ifre önceki ekranda girilmediyse imdi girini Balant kuruldu u anda, ba la lan bilgisayar kulla ma kapa Şekil 1.24: Oturum açma penceresi Ba lantkurulunca, bir pencere içinde baland m z sistemin masaüstünü görmeye ve kullanmaya ba lars 21

28 İ iniz bitince, Ba lat>ba lant ykes ile balant ykesebilirsini Şekil 1.25: Bala lan bilgisayar n masaüstü görüntüsü 22

29 1.7.Geli misekmesi Şekil 1.26: Sistem özellikleri geli misekmesi Windows performans gözle görülür derece art ran çok önemli seçenekler Şekil 1.26 daki pencerede bulunmaktad Performans k sm ndan yararlanarak görsellik, hareket, animasyon ya da performans noktas nda en uç noktalara ç kabilirsini Performans seçenekleri penceresinde Ayarlar dümesine t klad zda kar za ç kan pencereden yararlanarak a a daki i lemleri yapabilirsiniz: Bilgisayar m için en iyi olawindows seçsin: Bilgisayar için en iyi olan yani hem görsellik ve hem de performans normal olarak ayarlanacak En iyi görünüm için ayarla: Performanstan k smen vazgeçiyorsunuz fakat en üst düzeyde görselli i yakal yorsunu En iyi performans için ayarla: Görsellikten ödün veriyorsunuz fakat en yüksek performansyakal yorsunu Bu seçene i seçti inizde makine gözle görülür bir biçimde h zlanmaktad Bu a amada windows9x stiline sahip pencerelere kavu uyorsunu Özel: Listede yer alan seçenekleri kendiniz belirleyebilirsini 23

30 Şekil 1.27 deki pencerenin Geli mi sekmesinde i lemci zamanlamas, bellek kulla mve sanal bellek ile ilgili ayarlar yapabilirsini Ki isel bir bilgisayar için penceredeki i lemci zamanlamas ve bellek kulla m ayarlar n Programlar olmasgereki Bilgisayar za da di er bilgisayarlara hizmet veren bir server olarak kulla yorsa z di er iki seçenei i aretleyerek a hizmetlerini daha h zlyap lmas salayabilirsini Şekil 1.27: Performans seçenekleri Penceredeki De i tir dümesi ile Sanal bellek ayarlar yapabileceiniz a a daki pencere aç l r: Bellek yetmediinde Windows hard diskinizi bellek gibi kulla Bu i lemleri oldukça yava lat r ancak yine de programlar n bellek problemi olmadan çal abilmesini sa la Şekil 1.28: Sanal bellek ayar penceresi 24

31 1.8.Kay t Defteri Windows, kendi yap land rma bilgilerini kay t defteri denilen bir veri taba nda sakla Windows ile birlikte gelen kay t defteri düzenleyicisi regedit.exe adlhizmet program d Ba lat>çal t r>regedit ile ula abilirsini Kay t defterinde bilgisayardaki her bir kulla c n profili, sistem dona m, yüklü programlar ve özellik ayarlarile ilgili bilgiler bulunu Windows çal rken sürekli olarak bu bilgilere ba vuru Kay t defterini incelemek ve de i tirmek için kay t defteri düzenleyicilerini kullanalabilirsini. Kay t defterinin hataldüzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebili En az ndan, kay t defterine dei iklikler yapmadan önce, bilgisayardaki de erli verileri yedeklemeniz gereki Sisteminize zarar verirseniz, kay t defterini onarabilecek veya onu bilgisayar z ba ar l olarak son ba latma zda kulland z ay sürüme geri yükleyebilecek durumda olabilirsini En kötüsü Windows'u yeniden yüklemeniz gerekebili Sisteminizi yeniden yükledi inizde, Hizmet Paketi yükseltmeleri gibi, daha önce yap lm olan ve yeniden ayrayryüklemek zorunda kalaca z dei iklikleri kaybedebilirsini Şekil 1.29: Kay t defteri düzenleyicisi Klasörler, kay t defterindeki anahtarlartemsil eder ve Kay t Defteri Düzenleyicisi penceresinin sol taraf ndaki gezinme ala nda gösterili Soldaki ba l k ala nda, bir anahtardaki girdiler görüntüleni Girdiyi çift t klat zda, bir düzenleme ileti im kutusu aç l Burada istenilen ayarlar yap l 25

32 Kay t Defteri Düzenleyicisi Anahtarlar Kay t Defteri Düzenleyicisi'nin gezinme ala, yerel bilgisayarda, her biri bir önceden ta mlanahtartemsil eden klasörleri görüntüle Uzaktaki bilgisayar n kay t defterine eri ti inizde, yal zca iki önceden ta ml anahtar (HKEY_USERS ve HKEY_LOCAL_MACHINE) görünü Klasör/önceden ta mlanahtar Aç klama HKEY_CURRENT_USER Oturumu aç k durumdaki kulla c n yap land rma bilgileri kökünü içeri Kulla c n klasörleri, ekran renkleri ve Denetim Masasayarlarburada sakla Bu bilgiye kulla cprofili olarak ba vurulabili HKEY_USERS Bilgisayardaki tüm kulla cprofillerinin kökünü içeri HKEY_CURRENT_USER, HKEY_USERS' n alt anahtar d HKEY_LOCAL_MACHINE Bilgisayara özel yap land rma bilgilerini (herhangi bir kulla ciçin) içeri HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_CONFIG HKEY_LOCAL_MACHINE\Yaz l m ' n alt anahtar d Burada saklanan bilgiler, Windows Gezgini'ni kullanarak bir dosya açt zda doru program n aç lmas sa la Sistem ba lang c nda yerel bilgisayar taraf ndan kulla lan dona m profili hakk ndaki bilgileri içeri 1.9. MSCONFIG Ba lang ç Menüsü ve Güvenli Kipi MSCONFIG Ba lang ç Menüsü Sistem yap land rma yard mc program ; Microsoft Windows tabanl i letim sistemlerinde bulunan, i letim sisteminin aç l nda yap lan i lemleri opsiyonel hale getirmek için kulla lan bir programc kt Msconfig, (Microsoft kelimesinin aç l m d Configuration Utility-Microsoft Konfigurasyon Arac ) Msconfig e ula mak için yap lmasgereken Ba lat menüsünden Çal t r seçili Ekrana gelen pencerede msconfig yaz larak Tamam tu una bast m zda kar m za Sistem Yap land rma Hizmet Program gelmektedi 26

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2. Belirlediğiniz işletim sisteminin kurulumunu yapabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ 2. Belirlediğiniz işletim sisteminin kurulumunu yapabileceksiniz. AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 Belirlediğiniz iletim sisteminin kurulumunu yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlıolarak u ilemleri yapmalısız. Konularda bazı kelimelerin

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Ver ml CAD ZWCAD+ 2014. ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com.

Ver ml CAD ZWCAD+ 2014. ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com. Ver ml CAD ZWCAD+ 201 zl Ba lang ç lavuzu yaz m merkezi ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D: Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com.tr ..2. Ödünç al nan lisans

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi HAZA ER M NASIL SA LANIR? Default IP User Password 192.168.1.1 admin admin Cihaz za seri/console port, SSH ve Web GUI üzerinden

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ

İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem Genel Sekmesi Window Sürümü Bellek Boyutu İşlemci Özellikleri Kullanıcı Bilgisi Çalışma Grubu Bilgisayar adı, bilgisayarınızı ağda tanıtır.

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 2010-1 - Kayıt Giriş 1. http://cbs.cevreorman.gov.tr veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway ETOR-4. Ethernet/Serial Gateway. Kullanım Kılavuzu

ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway ETOR-4. Ethernet/Serial Gateway. Kullanım Kılavuzu ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway Kullanım Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 BÖLÜM 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.5 BÖLÜM 4 4.1 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

2 CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2 CD-ROM u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Ürün bilgileri A: Güç/Bağlantı LED göstergesi (Bağlantı: LED göstergesi açık/yanıp sönüyor) B: USB.0 bağlayıcısı C: Koruyucu kapak Kurulum Açık Bilgisayarı başlatın. Bu tâlîmatlar Windows XP kurulumu içindir.

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

NOTERLERİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA

NOTERLERİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA NOTERLERİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA 1. Aşama : Münhal bulunan noterliklere müracaatta bulunmak isteyen noterler,

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı