DÜŞÜK MALİYETLİ OEM TİPİ GPS ALICILARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞÜK MALİYETLİ OEM TİPİ GPS ALICILARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ"

Transkript

1 DÜŞÜK MALİYETLİ OEM TİPİ GPS ALICILARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ R. M. ALKAN 1, Y. KALKAN 1, B. AKTUĞ 2, H. M. PALANCIOĞLU 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, 2 İTÜ Geomatik Mühendisliği, 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kayseri Özet Bu çalışmada, tarafımızdan hazırlanmış olan düşük maliyetli OEM (Original Equipment Manufacturers) Board tipi GPS alıcılarından oluşan bir konum belirleme sistemi kısaca tanıtılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel fonksiyonları arasında yer alan ve tüm sistem maliyetinin yarıdan fazlasını oluşturan veri toplama çalışmalarında sistemin kullanılabilirliği, İTÜ Ayazağa Kampüsünde yapılan uygulama çalışmalarıyla test edilmiştir. Söz konusu OEM Board tipi GPS alıcısı ile yapılan ilk ölçmelerin sonucunda toplanan kod ölçülerinin değerlendirilmesi ile 1 metre civarında bir doğruluğa, yeterli süre veri toplanıp, faz ölçüleri ile float çözüm yapılması durumunda da 1 desimetrenin altında konum doğruluklarına erişilmiştir. Bu ilk test ölçmeleri sonucu elde edilen doğruluk değerlerinin hemen tüm CBS uygulamalarında gereksinim duyulan veri toplama doğruluklarını karşılayabilecek düzeyde olduğu söylenmekle birlikte, sistemin doğruluk ve güvenirliği hakkında daha tatmin edici sonuçlara varabilmek için farklı statik ve dinamik koşullarda başka ölçmelerin yapılması gereklidir. Anahtar kelimeler : GPS, CBS, OEM tipi GPS Alıcıları. Abstract UTILIZING OF LOW COST OEM TYPE GPS RECEIVERS IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYTEMS APPLICATIONS In this study, a positioning system consists of a low-cost OEM type GPS receiver that is developed by our project team is presented briefly. In the data acquisition step which is among the main components of a geographical information system and generates the half of the overall system cost, the use of this system has been demonstrated during the field tests carried out in the ITÜ Ayazağa Campus. By evaluating the code data collected as a result of the initial measurements carried out with the corresponding OEM type GPS receiver, one meter accuracy is obtained whereas sub-decimeter accuracy is obtained by phase measurements with float solutions by collecting data for sufficient time. Although, it is pointed out that the accuracy values obtained as a result of this initial test measurements can meet with the data acquisition accuracy required for almost for all GIS applications, further trial measurement should be realized in various static and dynamic conditions for obtain more satisfied prediction about the accuracy, reliability and robustness of the system. Key words : GPS, GIS, OEM type GPS receivers Kasım 2005, İTÜ İstanbul 523

2 1. Giriş Coğrafi Bilgi Sistemleri, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır (Yomralıoğlu, 2000). Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), yeryüzünde mevcut olan her türlü verileri haritalamaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar destekli bir sistemdir. CBS; sorgulama, görüntüleme, istatistiksel ve coğrafi analiz gibi ortak veri tabanı işlemlerini birleştirir. Bütün bu özellikler CBS yi diğer bilgi sistemlerinden ayırır ve strateji planlamada, sonuçları tahmin etmede, olayları açıklamada genel ve özel işlemlere cevap vermede vb konularda daha önemli hale getirir. Bu nedenle CBS, savunmadan sağlığa, belediyecilikten emlakçiliğe, eğitimden turizme kadar hayatımızın hemen her alanında kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için dördü temel biri yardımcı olmak üzere beş bileşenin bir arada olması gerekir. Bunlar; temelde veri, personel, donanım, yazılım ve yöntemler dir (Şekil 1). Şekil 1. CBS nin Bileşenleri CBS nin temel fonksiyonları arasında yer alan veri toplama safhası, tüm sistem maliyetinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır (Yomralıoğlu, 2000). Veri toplama işlemi için günümüzde uygulanan bir çok yöntem vardır. Bunlar genel olarak Tablo 1 de verilmiştir (Palancıoğlu, 1996). Tablo 1. CBS de Veri Toplama Yöntemleri Yöntem Doğruluk Maliyet Güncelleştirme Yersel Ölçme Yöntemleri cm çok yüksek evet-sürekli Uydu Bazlı Konum Belirleme Sistemleri (GPS ve GLONASS) cm-m yüksek evet Hava Fotoğrafları dm makul periyodik Uydu Görüntüleri metre altı ucuz periyodik Haritaların Sayısallaştırılması cm-m ucuz - Haritaların Taranması cm-m en ucuz Kasım 2005, İTÜ İstanbul 524

3 Bir CBS nin uygun şekilde çalışıp, kullanıcılarının güncel verilerle çalışmasını sağlayabilmek için sisteme hızlı, güncel ve ekonomik bir şekilde veri akışının sağlanması gereklidir (Yomralıoğlu, 2000). Bu çerçevede bakıldığında, son yıllarda hemen her haritacılık ölçme faaliyetinde kullanılan NAVSTAR GPS (Navigation System with Time and Ranging Global Positioning System), hızlı ve ekonomik veri toplama olanağı sunmaktadır. NAVSTAR-GPS Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı nca geliştirilen uydu bazlı bir konum belirleme sistemi olup, GPS sistemi üzerindeki çalışmalara Transit (Doppler) Sistemi ndeki büyük başarılar sonucu 1973 yılında başlanmıştır. GPS ile dünyanın her hangi bir yerinde, hava koşullarından bağımsız ve noktalar arası görüş zorunluluğu olmaksızın 24 saat boyunca üç boyutlu konum belirleme mümkün olmaktadır. GPS yönteminde kullanılan ölçü türüne ve uygulama şekline bağlı olarak metreler mertebesinden mm mertebesine kadar değişen bir aralıkta konum belirleme işlemini gerçekleştirmek mümkündür. Genel bir fikir vermesi açısından GPS konum belirleme yöntemleri ve ulaşılan doğruluklar Tablo 2 de verilmiştir ( Tablo 2. GPS Konum Belirleme Yöntemleri ve Genel Olarak Ulaşılan Doğruluklar Yöntem Kapsam Doğruluk Nokta Konumlama ve Navigasyon Heryerde m DGPS 100 lerce km 1-10 m Statik Diferansiyel ~100 km 1-10 cm Pseudo-kinematik ~20 km 2-5 cm Bölgesel Değerlendirme 1000 lerce km 1-5 cm Tablo 2 deki doğruluk değerleri sadece genel bir fikir vermesi açısından verilmiştir. Hiç kuşkusuz ulaşılan doğruluklar uygulamadan uygulamaya, kullanılan donanıma ve bir çok faktöre bağlı olarak farklılık gösterebilecektir. Örneğin bir çok uygulamada Selective Availibilty (SA) etkisinin kaldırılmasıyla Standart Konum Belirleme Servisi (SPS) ile 5-10 metre civarında doğrulukla nokta konumlaması yapılabilmektedir. Özellikle WAAS/EGNOS gibi sistemlerden de yararlanılması durumunda 3 metrenin altına inilebilmektedir. SA in kaldırılmasıyla başlayan GPS modernizasyonu programı çerçevesinde yapılacak çalışmalar neticesinde, SPS ile elde edilecek doğruluk değerinin çok daha yükseleceği de belirtilmektedir (Shaw, et al. 2000). GPS ile veri toplama işlemi yukarıda genel olarak sıralanan avantajları nedeniyle gerek askeri ve gerekse de sivil amaçlı bir çok çalışmada farklı amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sistemin oldukça yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi de Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarıdır. Son yıllarda CBS-GPS entegrasyonu ile ilgili önemli aşamalar kat edilmiştir. CBS de değişik seviyelerde doğruluk gereksinimlerinin olması ve GPS in de uygulanan yönteme ve donanıma bağlı olarak farklı doğrulukla konum bilgilerini sunması, bu entegrasyonda önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada, tarafımızdan oluşturulan düşük maliyetli OEM (Original Equipment Manufacturers) tipi bir GPS alıcısı hakkında kısaca bilgi verilmiş ve bu cihaz tanıtılmıştır. Coğrafi Bilgi Sisteminin en önemli aşaması olan ve sistem maliyetini en fazla etkileyen veri toplama işinde, söz konusu cihazın kullanılabilirliği ve ulaşılabilecek doğruluklar İTÜ Ayazağa Kampüsünde yapılan uygulamalarla test edilmeye ve belirlenmeye çalışılmıştır Kasım 2005, İTÜ İstanbul 525

4 2. OEM Tipi GPS Board un Alıcı Haline Getirilmesi Günümüzde GPS yöntemi ile veri toplama ve ölçme çalışmaları genel olarak jeodezik ve el tipi alıcılarla yapılmaktadır. Yüksek doğruluk gereksinimlerini karşılamak üzere jeodezik alıcılar ve donanımları kullanılırken, daha düşük doğruluk gereksinimleri için son yıllarda fiyatları bir kaç yüz Amerikan Dolarına inen el tipi alıcılar tercih edilmektedir. El tipi alıcıların doğrulukları WAAS-EGNOS gibi sistemlerle bir kaç metre seviyesine kadar inebilmesine rağmen, desimetre altı ve cm doğruluk gereksinimi olan çalışmalar için birim fiyatları $4,000-$6,000 arasında değişen tek frekanslı GPS alıcıları ile fiyatları $15,000-$20,000 arasında değişen çift frekanslı alıcılara ihtiyaç vardır. Son yıllarda GPS yöntemi hemen her tür veri toplama ve ölçme çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bununla birlikte yüksek doğruluk gereksinimleri için hala pahalı jeodezik alıcılara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın esas amacı, OEM tipi GPS board dan yararlanarak düşük maliyetli ancak pahalı jeodezik alıcılarla ulaşılabilen özellikle dm altı doğruluğu sağlayabilecek küçük bir alıcı setinden oluşan bir konum belirleme sisteminin oluşturulmasıdır. Ayrıca bu sistemin başta CBS amaçlı veri toplama çalışmaları olmak üzere, çeşitli jeodezik uygulamalarda kullanılabilirliklerinin araştırılması, hangi seviyedeki doğruluk gereksinimlerine cevap verebileceklerinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar genel olarak aşağıda sıralanmıştır. i-) OEM tipi GPS Board un Güç ve Veri Bağlantılarının Yapılması Çalışmanın ilk aşaması, GPS Board un bir adaptör, harici batarya ya da pil gibi güç kaynakları ile beslenebilmesi için enerji bağlantısının yapılması, alıcı tarafından toplanan veri ve bilgilerin aktarımı için RS232 bağlantılarının yapılmasıdır. Bu amaçla projenin ilk aşamasında GARMIN firmasının GPS 25HVS serisi OEM boardları kullanılmıştır (Şekil 2). Kullanılan board, 12 kanallı, 4.65cm x 6.99cm x 1.14cm boyutunda, 38 gram ağırlığında tek frekanslı bir alıcı olup, ham kod ve faz ölçülerini toplamaya olanak tanımaktadır. Bununla birlikte cihazdan NMEA protokolü ile gerçek zamanlı GPS koordinatları almak da mümkündür. Şekil 2. Çalışmada Kullanılan OEM tipi GPS Board ve Bazı Aksesuarları Kullanılan board da iki adet seri yol bulunmaktadır. Bunlardan biri ham kod ve faz verileri, diğeri de NMEA mesajları içindir. Uygun yazılımlar kullanılması durumunda, her iki port dan da eş zamanlı veri almak mümkündür. Dolayısıyla hazırlanan cihaz ile daha yüksek doğruluklara ulaşabilmek için kod ve faz verileri toplanıp, kaydedilebilmektedir. Diğer port vasıtasıyla da aynı zamanda NMEA mesajlarından koordinat bilgileri alınıp, bir el GPS alıcısı gibi de yararlanılabilmektedir. Hazırlanan bu sistem, 6 VDC ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak 12 VDC lik güç kaynaklarını da kullanabilmek için gerekli teknik çalışmalar da yapılmış ve böylelikle cihazın araç aküsü, harici batarya gibi farklı güç kaynağı Kasım 2005, İTÜ İstanbul 526

5 seçenekleri ile çalışması da sağlanmıştır (Şekil 3). ii-) Anten Bağlantısının Yapılması Şekil 3. OEM GPS Board un Bağlantılarının Yapılması Gerek OEM tipi GPS antenleri, gerekse de jeodezik antenlerden veri toplamayı mümkün kılacak şekilde alıcı-anten arasında kablo bağlantıları yapılmıştır. OEM kart üzerinde bulunan anten soketi MCX, kullanılan GPS anteni de BNC tipi bağlantı soketine sahip olduğundan, birbirleri ile iletişimi sağlamak üzere ara birimlerden yararlanılmıştır. iii-) Veri Toplama Çalışmada toplanan verilerin bir masaüstü PC ya da dizüstü bilgisayara kaydedilmesi öngörülmüştür. Bunun için ham kod ve faz ölçülerini toplayan bir yazılımdan yararlanılmıştır. Bilgisayarın sabit diskine kaydedilen ölçülerin, tüm GPS değerlendirme yazılımları ile kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak için Receiver Independent Exchange Format (RINEX) formatına dönüştürülmelidir. Bunun için GARRIN isimli bir RINEX dönüşüm yazılımı proje ekibimizce hazırlanmıştır. Yazılım ile, nokta ismi, ölçmeleri yapan kişi ismi, oturum numarası, anten yüksekliği gibi bilgiler ilgili yerlere girilip, toplanan veriler standart RINEX formatına dönüştürülebilmektedir (Şekil 4). Şekil 4. Toplanan Verileri RINEX Formatına Dönüştüren GARRIN Yazılımının Arayüzü Kasım 2005, İTÜ İstanbul 527

6 Sonuç olarak, yukarıda kısaca açıklandığı gibi, OEM tipi bir GPS board, enerji bağlantısından veri ve anten bağlantısına ve yazılım desteğine kadar bir dizi çalışmayla, verileri toplayan ve depolama ortamına aktaran tek frekanslı bir GPS alıcısı haline getirilmiştir. Yapılan çalışmalara ilişkin şematik bir gösterim Şekil 5 de verilmiştir. COMx RS.232 (NMEA) COMxx RS.232 (Ham Kod ve Faz) Güç Bağlantısı OEM tipi GPS Board-L1 (GARMIN 25HVS) MCX-BNC Adaptörü GPS Anteni Şekil 5. OEM tipi GPS Board Alıcısının Bağlantılarının Şematik Gösterimi 3. Uygulama Hazırlanmış olan GPS alıcısının performansını ve ölçmelerden elde edilebilecek doğrulukları test edebilmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampusünde bir uygulama yapılmıştır. Bu ilk çalışmada cihazın statik ölçmelerdeki performansı test edilmiştir. Bunun için Kampuste yer alan Kampus Poligon Ağı noktalarından ve bir IGS noktası olup sürekli veri toplayan TUBI noktasından yararlanılmıştır. Kampüs ağ noktalarının koordinatları bölümümüz öğretim elemanları tarafından daha önce yapılan bir kampanya çerçevesinde uzun süreli GPS ölçmeleri ile oldukça yüksek bir doğrulukla ITRF sisteminde belirlenmiştir. Çalışma kapsamında referans noktası olarak uydulardan alınan sinyalleri kesintiye uğratacak engellerin (bina, ağaç, araç ve benzeri) en az olacağı ve mevcut uydulardan neredeyse tümünden veri almaya elverişli olacağı düşüncesiyle, fakültemiz terasında bulunan bir nokta seçilmiştir. Bu noktaya kurulan GPS antenine bir GPS Anten Splitter dan yararlanarak OEM tipi GPS alıcısı ve bir jeodezik alıcı bağlanmıştır, böylelikle GPS verileri, doğruluk ve ölçme performansı bilinen Leica System 300 jeodezik GPS alıcıları ve OEM tipi GPS alıcıları tarafından aynı anda toplanmıştır (Şekil 6). Şekil 6. Referans Noktasında OEM tipi ve Jeodezik GPS Alıcıları ile Ölçmelerin Yapılması Kasım 2005, İTÜ İstanbul 528

7 Splitter lar, tek bir antenden toplanan verilerin aynı anda iki veya daha fazla alıcıya aktarılması için kullanılan ara birimler olup alıcıların performansını değerlendirmek, faz sıçraması vb gibi bir çok alıcı problemlerini belirlemek için yapılan zero baseline test uygulamalarında kullanılmaktadır (El-Rabbany, 2002). Diğer alıcı ise, sabit noktadan çok uzakta olmayan (yaklaşık 150 m) bir kampüs ağ noktalarından bir başkasına kurulmuştur. OEM cihaz ile toplanan verilerden rölatif yöntem kullanılarak elde edilen koordinatları, jeodezik alıcıdan elde edilenlerle birebir karşılaştırmak amacıyla yine bir splitter dan yararlanılmıştır. Ölçmeler her saniyede yapılmak suretiyle 40 dakika boyunca gerçekleştirilmiştir (Şekil 7). Şekil 7. OEM tipi ve Jeodezik GPS Alıcıları ile Diğer İstasyonda Ölçmelerin Yapılması 4. Ölçülerin Değerlendirilmesi Referans ve gezici Leica jeodezik GPS alıcıları ile toplanan veriler, alıcıların hafızasına, OEM alıcılarla toplanan veriler ise bir masaüstü ve diz üstü bilgisayara kaydedilmiştir. OEM ile toplanan veriler, tarafımızdan hazırlanan yazılım ile RINEX formatına dönüştürülmüştür (Şekil 5). Değerlendirme aşamasında, gezici durumda olan alıcı ile toplanan veriler (hem OEM hem de jeodezik alıcı için) 5 ve 10 dakikalık alt gruplara ayrılmış, bu grupların her biri sabit istasyondaki verilerle birlikte diferansiyel yöntem ile değerlendirilmiştir. Diğer yandan sabit istasyonda her iki alıcı ile de toplanmasına rağmen sadece jeodezik alıcı ile toplanan veriler değerlendirmede kullanılmıştır. Verileri değerlendirirken, Leica ile toplananlarda başlangıç tam sayı belirsizlikleri (ambiguity) başarı ile çözülürken, OEM ile toplananlarda bu mümkün olamamış ve taşıyıcı faz float çözümü yapılmıştır. Float çözüm, ambiguity leri çözmeden önce diferansiyel taşıyıcı faz konum çözümüne olanak sağlayan bir yöntemdir. Az sayıdaki alt grupta, float olarak da çözüm yapılamamış, bu durumda diferansiyel kod çözümü yoluna gidilmiştir. Tüm değerlendirme işlemleri Leica SKI Pro yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ölçmelerin yapıldığı noktanın daha önceki çalışmalardan bilinen koordinatlarından yararlanarak elde edilen her bir çözüm <enlem, boylam, konum> ve <yükseklik> olmak üzere karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar özet olarak Tablo 3.a., b ve c de verilmiştir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 529

8 Tablo 3.a. Ölçme Sonuçlarının Bilinen Koordinatlarla Karşılaştırılması ile Elde Edilen Farklar Fark 5 dakika interval (Baz Uzunluğu ~ 150 m) Grup-1 (14:22-14:27) Grup-2 (14:27-14:32) Grup-3 (14:32-14:37) Grup-4 (14:37-14:42) Grup-5 (14:42-14:47) Grup-6 (14:47-14:52) Leica Alıcıları ile Yapılan Çözüm - - OEM ile Yapılan Çözüm - Noktanın Bilinen L1-Kod L1-kod L1-kod Tablo 3.b. Ölçme Sonuçlarının Bilinen Koordinatlarla Karşılaştırılması ile Elde Edilen Farklar Fark 10 dakika interval (Baz Uzunluğu ~ 150 m) Grup-1 (14:22-14:32) Grup-2 (14:32-14:42) Grup-3 (14:42-14:52) Leica Alıcıları ile Yapılan Çözüm - OEM ile Yapılan Çözüm - Noktanın Bilinen Kasım 2005, İTÜ İstanbul 530

9 Tablo 3.c. Ölçme Sonuçlarının Bilinen Koordinatlarla Karşılaştırılması ile Elde Edilen Farklar Hata (m) Tüm Verilerle (Baz Uzunluğu ~ 150 m) Grup-1 (14:22-14:52) Leica Alıcıları ile Yapılan Çözüm - OEM ile Yapılan Çözüm - Noktanın Bilinen Alıcılar arasındaki mesafenin pratikte karşılaşılandan oldukça kısa olması (~ 150 m) göz önüne alınarak daha uzun baz çözümünde sonuçların ne olacağı da irdelenmiştir. Bunun için bir IGS noktası olup, sürekli veri toplayan yaklaşık 51 km uzakta bulunan TUBI noktası referans noktası olarak seçilmiştir. Bu istasyona ait veriler internetten alınmıştır. Gezici alıcı ile toplanan veriler (hem OEM hem de jeodezik alıcı için), 20 şer dakikalık iki alt gruba ayrılmış ve yukarıdakine benzer şekilde çözüm yapılmıştır. Elde edilen kot ve koordinatlar, bu noktanın bilinen kot ve koordinatlarıyla karşılaştırılarak farklar oluşturulmuş ve sonuçlar Tablo 4.a ve b de verilmiştir. Tablo 4.a. Ölçme Sonuçlarının Bilinen Koordinatlarla Karşılaştırılması ile Elde Edilen Farklar Fark 10 dakika interval (Baz Uzunluğu ~ 51 km) Grup-1 (14:22-14:42) Grup-2 (14:42-15:02) Leica Alıcıları ile Yapılan Çözüm OEM ile Yapılan Çözüm Tablo 4.b. Ölçme Sonuçlarının Bilinen Koordinatlarla Karşılaştırılması ile Elde Edilen Farklar Fark Tüm Verilerle (Baz Uzunluğu ~ 51 km) Grup-1 (14:22-15:02) Leica Alıcıları ile Yapılan Çözüm - - OEM ile Yapılan Çözüm Kasım 2005, İTÜ İstanbul 531

10 Değerlendirmede, 5 dakikalık bazı alt ölçme gruplarında ancak diferansiyel kod çözümü yapılabilmiştir. Bu çözümlerden konum için en fazla 1.38 m, en az 0.69 m, yükseklik için de en fazla 1.77 m, en az 1.33 m lik farklar elde edilmiştir. Float çözüm yapılan gruplarda ise, konum için m, yükseklik içinse en fazla 0.37 m lik farklar elde edilmiştir (Tablo 3a). 10 dakikalık ölçmelerin değerlendirilmesinde alt gruplardan birisinde çözüm yapılamamıştır. Float çözüm yapılabilen diğer iki alt grubun değerlendirilmesinden, ve 0.05 m konum, 0.03 ve 0.04 m yükseklik farklarına ulaşılmıştır (Tablo 3b). Yaklaşık 30 dakikalık tüm verilerin değerlendirilmesinden ise, 3 cm gibi oldukça iyi bir doğrulukla konum ve yükseklik belirlenebilmiştir (Tablo 3c). TUBI noktasındaki ölçülerin değerlendirilmesinde, 20 dakikalık alt gruplar için konumda, 0.07 m m lik farklara, yükseklik için de, en fazla 0.14 m lik bir farka ulaşılmıştır (Tablo 4a). Toplanan 40 dakikalık tüm verilerin değerlendirilmesinden ise, konum için 5 cm, yükseklik için 11 cm lik farklar elde edilmiştir (Tablo 4b). 5. Sonuç Yapılan çalışmada, Original Equipment Manufacturers (OEM) tipi GPS board dan yararlanarak düşük maliyetli, küçük bir alıcı setinden oluşan konum belirleme sistemi başarı ile hazırlanmış ve çalışmalarda kullanılabilir hale getirilmiştir. Yapılan test ölçmeleri sonucunda, kısa süreli bazı ölçme gruplarında ancak diferansiyel kod çözümü yapılabilmiş ve bu yöntem ile yapılan çözümlerde konum ve yükseklik için 1 metre civarında bir doğruluğa ulaşılmıştır. Bununla birlikte, hem yakın noktadan hem de uzaktaki TUBI noktasından yapılan ölçmelere ait 10 ve 20 dakikalık alt gruplarda, float çözüm için 1 desimetreden daha iyi konum doğruluğu elde edilmiştir. Hem kısa, hem de uzun bazlarda sırasıyla 30 ve 40 dakikalık tüm verilerin değerlendirilmesi sonucunda ise, 5 cm ve daha altında doğruluklarla konum belirleme mümkün olmuştur. Ulaşılan bu sonuçlar, hemen tüm CBS uygulamalarında gereksinim duyulan doğrulukları karşılayabilecek niteliktedir. Hiç kuşkusuz GPS ölçmelerini etkileyen bir çok faktörden dolayı bu sonuçlar mutlak değildir. Dolayısıyla, sistemin doğruluk ve güvenirliği hakkında daha tatmin edici sonuçlara varabilmek için farklı statik ve dinamik koşullarda başka ölçmelerin de yapılması gereklidir. Ancak, ilk çalışmadan alınan bu sonuçlar, sistemin bir çok ölçme çalışmasında kullanılabileceğinin işaretini vermektedir. Sistemin en büyük avantajı, jeodezik GPS alıcılarına göre oldukça ucuz olmasıdır. En büyük eksikliği ise, verilerin toplanması için bir diz üstü ya da masaüstü bilgisayara ihtiyaç duyulmasıdır. Çalışmanın bundan sonraki aşamalarında sistemin kapalı ve kompakt hale getirilmesi ve verilerin bir cep bilgisayarına ya da benzeri bir mobil cihaza kaydedilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, sistemin statik ve özellikle dinamik ortamlardaki kullanılabilirliğinin testi ile ilgili başka çalışmalarımız da devam etmektedir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 532

11 Teşekkür Bu çalışmalar, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi nce desteklenen OEM GPS Sensör Boardlardan Yararlanarak Bir Konum Belirleme Sistemi Oluşturulması ve Jeodezik Ölçmelerde Kullanılması projesi kapsamında yapılmıştır. Projeye destek veren İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine, ayrıca İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi öğretim üyelerinden Öğr. Grv. Dr. Bülent Yağcı ve Y.Doç.Dr. Selçuk Paker e, Elektronik Mühendisi Mustafa Atalay a çalışmalara verdiği katkılarından dolayı içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaynaklar Australian Government, Geoscience Australia, Global Positioning System (GPS) & GLONASS, (Ekim, 2005) El-Rabbany, A Introduction to GPS-The Global Positioning System. Artech House, Boston, London, p.180. Palancıoğlu, M. (1996). Aydın Kenti Bilgi Sistemi Pilot Proje Tasarımı ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, İstanbul. Shaw, M., Sandhoo, K., and Turner, D. (2000). Modernization of the Global Positioning System. GPS World, 11(9), pp Yomralıoğlu, T. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İstanbul Kasım 2005, İTÜ İstanbul 533

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI Gözlem noktasına baglı yöntemler: Yerden uyduya Uydudan yer noktasına Uydudan uyduya Ölçünün cinsine baglı yöntemler: Dogrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) Çift

Detaylı

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ İnsanoğlu daha kaliteli ve güvenli bir yaşam amacıyla, bulunduğu bölgeleri terk edip daha uygun yaşam alanları bulmak için geçmişten günümüze sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Bunun için

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/1 RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Ömer AYDIN, Ercenk ATA *, Atınç PIRTI Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SL 55+ DGPS Alıcısı.

SL 55+ DGPS Alıcısı. SL 55+ DGPS Alıcısı www.satlab.com.tr SL 55+ Yüksek Hassasiyetli DGPS Çözümü GIS Veri Toplama İhtiyaçlarınız İçin Yüksek Hassasiyetli GNSS Alıcısı Avrupa Kalitesi ve Standartları Hafif Bluetooth Çoklu

Detaylı

SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü

SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü www.satlab.com.tr SLC Tablet PC'ler İçin GNSS Alıcısı Çözümü Sınırsız Uygulama Desteğine Sahip, 6G Uydu İzleme Kapasiteli GNSS Alıcısı İsveç Tasarımı Hafif Bluetooth

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ömer MUTLUOĞLU S.Ü.Teknik Bilimler MYO./Konya omutluoglu@selcuk.edu.tr

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 () 45-49 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK Đle

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI OMEGA Askeri amaçlı olarak A.B.D. tarafından 1982 yılında kurulmuş ve uzun menzilli uçuşlarda uçağın dünyanın neresinde olduğunu bildiren bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır.

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

DEĞİŞİK GPS YAZILIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

DEĞİŞİK GPS YAZILIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DEĞİŞİK GPS YAZILIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME N. Sağır¹, E. Arslan²

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP) i by Simge TEKİÇ B.S., Geodesy and Photogrammetry Engineering Yıldız Technical University, 2006 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute in partial fulfillment of the requirements

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş Yunus Emre AKDOĞAN Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Elektrik Dağıtımında CBS Gereklilikleri Konuma Dayalı Gözlemler. Veri Bütünlüğü ve Senkronizasyonu.

Detaylı

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE FARKLI GNSS AĞ VE İSTASYONLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN STATİK KONUMLAMANIN İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ E. AVCIOĞLU 1, M. SOYCAN 2 1 Himtek Mühendislik İnş. Tic. San. Ltd. Şti., İstanbul ercan@himtek.com.tr

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ SUNUM ÖZETİ GPS Nedir? DGPS ve RTK Kavramları VRS Nedir? VRS Nasıl Çalışır? VRS de Modellenmesi Gereken Hata Kaynakları Sonuç ve Öneriler ANTALYA AKHİSAR MİHALIÇÇIK EŞME YUNAK

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD JEODEZİ Jeodezi, üç boyutlu ve zaman değişkenli uzayda, çekim alanı ile birlikte, yeryuvarının ve öteki gök cisimlerinin ölçülmesi ve haritaya aktarılması ile uğraşan bilim dalıdır. Şekil1: Yerin şekli

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

SL 600 6G RTK GNSS Alıcısı

SL 600 6G RTK GNSS Alıcısı SL 600 6G RTK GNSS Alıcısı www.satlab.com.tr SL 600 6G RTK GNSS Alıcısı 6G GNSS çağının en gelişmiş CORS+RTK çözümü! Avrupa Kalitesi ve Standartları SL600 Hafif Bluetooth GPS GLONASS BEIDOU GALILEO SBAS

Detaylı

ProMark 800 ve GNSS Teknolojisindeki Büyük Gelişmeler. Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi

ProMark 800 ve GNSS Teknolojisindeki Büyük Gelişmeler. Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi ProMark 800 ve GNSS Teknolojisindeki Büyük Gelişmeler Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi 10.Eylül.2012 ProMark 800 ü Tanıtmak Spectra Precision dan yeni GNSS Alıcısı Trimble Firması Ashtech Firmasını kendi

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Sabit GNSS Referans İstasyonları

Sabit GNSS Referans İstasyonları Sabit GNSS Referans İstasyonları Sabit GNSS Referans İstasyonları Standart uygulamalar veya özel uygulamalar için; Farklı fonksiyonlar sunan alıcı çeşitleri Doğru, güçlü, güvenilir Bir referans istasyonundan

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

GNSS GÖZLEM SÜRELERİNİN BAZ ÇÖZÜMLERİ VE KONUM DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AKSARAY KAMPÜS GNSS AĞI ÖRNEĞİ

GNSS GÖZLEM SÜRELERİNİN BAZ ÇÖZÜMLERİ VE KONUM DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AKSARAY KAMPÜS GNSS AĞI ÖRNEĞİ GNSS GÖZLEM SÜRELERİNİN BAZ ÇÖZÜMLERİ VE KONUM DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AKSARAY KAMPÜS GNSS AĞI ÖRNEĞİ C. GEZGİN 1, M. ACAR 2 1 Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK Sayfa : 1/11 Sayfa : 2/11 TANIMLAR: Veri Yedekleme: Her birimin kendi verilerini, Birimine teslim edene kadar gerekli güvenlik önlemlerini alarak uygun donanımlarda belirtilen sürelerde saklaması. Veri

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN 1 ÜNITE: 1 CBS DE VERI TEMINI Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN İçindekiler 4.1. CBS DE VERİ TEMİNİ...

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

TÜBİTAK BIT-MNOE

TÜBİTAK BIT-MNOE TÜBİTAK 1511 1511-BIT-MNOE-2015-2 Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi Programın Amacı Nedir? Havacılık ve uzay sektörleri için

Detaylı

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ ULAŞIMDA GPS KULLANIMLARI ve GPS SİSTEMİNİN TÜRKİYE'DEKİ ALT YAPİSİ * Rahmi Nurhan ÇELİK ÖZET GPS kullanım kolaylığı ve kapsama alanı nedeniyle konum belirleme sistemleri arasında en çok kabul gören sistemler

Detaylı

SLX-1 GNSS Referans İstasyonu

SLX-1 GNSS Referans İstasyonu SLX-1 GNSS Referans İstasyonu www.satlab.com.tr SLX-1 GNSS Referans İstasyonu Akıllı referans istasyonu çözümü Avrupa Standartları GPS GLONASS BEIDOU GALILEO SBAS QZSS 24 Saat Batarya Ömrü Linux İşletim

Detaylı

1. GLOBAL POSITONING SYSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. GLOBAL POSITONING SYSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. GLOBAL POSITONING SYSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİLER Global Positioning System (GPS), A.B.D. Savunma Dairesi tarafından geliştirilen, konumlama ve navigasyon amaçlı kulanılan uydular kümesidir. Bu uydu

Detaylı

GLONASS UYDULARININ NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇORUM ÖRNEĞİ

GLONASS UYDULARININ NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇORUM ÖRNEĞİ GLONASS UYDULARININ NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇORUM ÖRNEĞİ R.M. ALKAN 1, 2, V. İLÇİ 1, İ.M. OZULU 1 1 Hitit Üniversitesi, Çorum, alkan@hitit.edu.tr, veliilci@hitit.edu.tr, imuratozulu@hitit.edu.tr

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar ağlarının kullanımındaki temel amaç bilgi ve servislerin paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu bilgi ve servislerin

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları

Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Kısaca GNSS Jeodezik amaçlı konum belirleme teknikleri tarih

Detaylı

SENTEZ GEA İnşaat mühendisliğinde sarsıntı ölçümleri için yeni çözümler

SENTEZ GEA İnşaat mühendisliğinde sarsıntı ölçümleri için yeni çözümler SENTEZ GEA İnşaat mühendisliğinde sarsıntı ölçümleri için yeni çözümler SENTEZ GEA Vibrasyon kayıt sistemi, yapılardaki vibrasyon ölçümleri ve analizleri için size büyük kolaylıklar sağlar. Üstün özellikleri

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

GPS Nedir? Nasıl Çalışır?

GPS Nedir? Nasıl Çalışır? GPS Nedir? Nasıl Çalışır? Atalarımız kaybolmamak için çok ekstrem ölçümler kullanmak zorunda kalmışlardır. Anıtlar dikerek yerler işaretlenmiş, zahmetli haritalar çizilmiş ve gökyüzündeki yıldızların yerlerine

Detaylı

GPS/INS Destekli Havai Nirengi

GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS (IMU) destekli hava nirengide izdüşüm merkezi koordinatları (WGS84) ve dönüklükler direk ölçülür. İzdüşüm merkezi koordinatları kinematik GPS ile ölçülür. GPS ile

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir

Sistemin işletilmesi TKGM ye aittir. İlk olarak sistem Haziran 2011 e kadar ücretsiz olaraksunuldu Şimdi, BHİKPK tarafından belirlenen ücrete tabidir The World Cadastre Summit, 21.04. PLANIN ESAS OLDUĞU KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TUSAGA-AKTİF İN YERİ VE ÖNEMİ The World Cadastre Summit Congress&Exhibition İstanbul- 1 / 29 Nisan/ Sunum İçeriği 1- TUSAGA-AKTİF

Detaylı

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS NOKTA KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE KLASİK RTK, AĞ RTK VE TOTAL STATION TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S.BULBUL 1, C.İNAL 1, Ö.YILDIRIM 2 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Müh. Bölümü,Ölçme

Detaylı

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Cüneyt Güler 1, Hidayet Tağa 1 ve Tolga Çan 2 cguler@mersin.edu.tr,

Detaylı

GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ

GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ Nihat ERSOY*. ÖZET Ülkemizde sanayileşmenin getirdiği kentleşme toprak rantını da beraberinde getirmiştir. Böylece toprağın kullanımı, planlaması ülke menfaatleri

Detaylı

10 L1 GPS SİSTEMİ SAĞLAM GÜVENİLİR KULLANICI DOSTU

10 L1 GPS SİSTEMİ SAĞLAM GÜVENİLİR KULLANICI DOSTU EPOCH TM 10 L1 GPS SİSTEMİ SAĞLAM GÜVENİLİR KULLANICI DOSTU YAPTIĞINIZ İŞ KADAR SAĞLAM VE YETENEKLİ BİR CİHAZ Epoch 10 zorlu arazi koşulları için tasarlanmıştır. Sistemin bütünleşik üniteleri olan GPS

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları

Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü JDF 459 GPS Uygulamaları Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Kısaca GNSS Jeodezik amaçlı konum belirleme teknikleri tarih

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır.

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır. 13. GPS AĞLARININ DENGELENMESİ 13.1 GPS ÖLÇMELERİ GPS ( Global Positioning System ) alıcıları kullanılarak yer istasyonu ile uydu arasındaki uzunluklar ölçülür ve noktaların konumları belirlenir. GPS ile

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

BARKOK Kapalı Alanlarda Konum Belirleme Faaliyet Raporu Dr. Murat EREN, Alt ÇG Sözcüsü 22 Mayıs 2014 Ankara

BARKOK Kapalı Alanlarda Konum Belirleme Faaliyet Raporu Dr. Murat EREN, Alt ÇG Sözcüsü 22 Mayıs 2014 Ankara BARKOK Kapalı Alanlarda Konum Belirleme 2013-14 Faaliyet Raporu Dr. Murat EREN, Alt ÇG Sözcüsü 22 Mayıs 2014 Ankara Ataletsel Navigasyon TARSUS Sistemi E-TARSUS Test Senaryoları Sonuç Görüntüleri Sonuçlar

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

SEYİR. http://www.seyiraviation.com

SEYİR. http://www.seyiraviation.com Savunma sanayi ve havacılık alanlarında seyrüsefer sistemlerinin elektronik sistem entegrasyonu ve bu sistemlere ait alçalma tırmanma planlarının hazırlanması, uçuş kontrol gereksinimlerinin karşılanması,

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ

GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ GPS AĞLARININ DUYARLIK ve GÜVENĐRLĐĞĐNĐN BAZ OPTĐMĐZASYONU ĐLE ĐRDELENMESĐ Orhan KURT okurt@kocaeli.edu.tr 30 Nisan 2009 KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Bölüm Đçi Seminer

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Çetin MEKİK P 1 Murat ARSLANOĞLU 2 ÖZET Bu çalışmada, GPS ölçme teknikleri içerisinde son yıllarda geliştirilmiş olan ve

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray üniversitesi, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information.

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information. CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU LU www.gislab gislab.ktu.edu.tr Yeryüzü Kaynakları İnsanlar İhtiyaçları Yöneticiler Görevleri BİLGİ information bilgi BİLİŞİM teknoloji 1 Bilgi

Detaylı

RTK Sabit İstasyon Kurulumu (V )

RTK Sabit İstasyon Kurulumu (V ) RADYO RTK REFERANS (SABİT) KURULUMU FieldGenius, radyo modem donanımı bulunduran GNSS alıcılarını RTK yöntemi üzerinden kontrol edebilir. Koordinatları bilinen bir jeodezik yer kontrol noktasına sehpa

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU Jeodezik Ağların Tasarımı 10.HAFTA Dr.Emine Tanır Kayıkçı,2017 OPTİMİZASYON Herhangi bir yatırımın gerçekleştirilmesi sırasında elde bulunan, araç, hammadde, para, işgücü

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa:1#5 GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1. Kadastro hizmetlerinin merkez ve taşra birimlerince daha ekonomik, verimli ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla 50 adet

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İ.Kalaycı 1, Ö.Çorumluoğlu

Detaylı

9 HAZIRAN Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi

9 HAZIRAN Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi Mehmet KOCAMANOĞLU (Genel Müdür / Harita Mühendisi) 9 HAZIRAN 2017 Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi Trimble MX7 Sistem İçeriği Karmaşık Olmayan Yapı Kurulumu Kolay Kullanımı Kolay Portatif

Detaylı

UME 800 MPa DİNAMİK BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

UME 800 MPa DİNAMİK BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ 621 UME 800 MPa DİNAMİK BASINÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ Yasin DURGUT İlknur KOÇAŞ ÖZET Bu çalışmada dinamik basınç dönüştürücülerinin kalibrasyonunda kullanılan dinamik basınç ölçüm sistemi, çalışma

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

Düşük-Maliyetli Bir GPS Alıcısının Statik ve Dinamik Testi. Static and Dynamic Tests of a Low-Cost GPS Receiver

Düşük-Maliyetli Bir GPS Alıcısının Statik ve Dinamik Testi. Static and Dynamic Tests of a Low-Cost GPS Receiver Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 26, Çanakkale 277 Düşük-Maliyetli Bir GPS Alıcısının Statik ve Dinamik Testi Ali Bülent Koç (1) Caner Koç (2) Yeşim Benal Yurtlu (3) Mustafa Vatandaş

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ VERİ TABANI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ Ders Düzeni Ders Uygulama Ödev Sınavlar 1. Ara Sınav 2. Ara Sınav Yıl Sonu Sınavı Sınavlar 2 Başarı Kriterleri Yıliçi başarı notu: (2 Yıliçi

Detaylı

Ashtech BLADE TM Teknolojisi ile Önemli Bir Atılım

Ashtech BLADE TM Teknolojisi ile Önemli Bir Atılım Ashtech BLADE TM Teknolojisi ile Önemli Bir Atılım Gündem Bu seçkin GNSS benim için ne yapabilir? Güncel Ashtech BLADE TM Teknolojisi Ashtech Teknolojisi ile Önemli Bir Atılım Bu seçkin GNSS benim için

Detaylı

Pilot Bölge Çalışması Raporu

Pilot Bölge Çalışması Raporu Pilot Bölge Çalışması Raporu Yol Envanteri Gülyalı Pilot Bölge Çalışması Raporu TRABZON GİRİŞ Bilişim Çağı nın yaşandığı günümüzde, bilgi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilen insanların, gelişmişlik

Detaylı

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi.

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi. AÇIK ARABİRİMLER Fronius Interface bileşenleri, (açık veri protokollü) seri bir arabirime sahiptir. Bu sayede FV sistem sahipleri sistem verilerini, örneğin bir web anasayfası içine almak için özel olarak

Detaylı

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları

Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları Sanal Küreler ve Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI JDF 904 Uydu Görüntüleri ve Kullanım

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Kişisel Bilgisayarlar(PC)

Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Kişisel Bilgisayarlar(PC) Ana Bilgisayarlar, Mini Bilgisayarlar (Netbook), Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar (Laptop), Tablet Bilgisayar Kişisel Bilgisayarlar(PC) Şahsi kullanımına yönelik özel olarak

Detaylı