Winalite Şirket Politikaları ve Prosedürleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Winalite Şirket Politikaları ve Prosedürleri"

Transkript

1 Winalite Şirket Politikaları ve Prosedürleri

2 Winalite Şirket Politikaları ve Prosedürleri Birinci Bölüm: Özel Terimlerin Tanımı İkinci Bölüm: Nasıl Üye Olunur Üçüncü Bölüm: Üye Olmanın Şartları Dördüncü Bölüm: Üye Yükümlülükleri Beşinci Bölüm: Satış Prim Planı Altıncı Bölüm: Üye Sözleşmesi, Aykırı İşlemler ve Üyeliğin İptali Yedinci Bölüm: Nasıl Sponsor Olunur Sekizinci Bölüm: Sponsorun Yükümlülükleri Dokuzuncu Bölüm: Ürün Siparişi, Hizmetleri ve İkinci Alımlar Onuncu Bölüm: Ürün Değişim Şartları On Birinci Bölüm: Ürün İade Şartları On İkinci Bölüm: Ürün Sorumluluğu On Üçüncü Bölüm: Vergiler On Dördüncü Bölüm: Müşteri Yönlendirilmesi On Beşinci Bölüm: Üye listesi On Altıncı Bölüm: Ürün veya Hizmet Açıklamaları On Yedinci Bölüm: Genel İş Ahlakı On Sekizinci Bölüm: Reklam ve Şirket İsminden Faydalanma On Dokuzuncu Bölüm: Yardımcı Satış Ürünler Yirminci Bölüm: Perakende Satış Dükkanları ve İlgili Servis Ajanlarının Satış Prosedürleri Yirmi Birinci Bölüm: Sözleşmeyi Düzeltme Yirmi İkinci Bölüm: Feragatname Yirmi Üçüncü Bölüm: Tamamlanmış Sözleşme Yirmi Dördüncü Bölüm: Sözleşme Hükümleri ve Bölünebilirlikler Yirmi Beşinci Bölüm: Yasa/ Yargı Yirmi Altıncı Bölüm: Duyurular Yirmi Yedinci Bölüm: Devam Etmek veya Devretmek Yirmi Sekizinci Bölüm: Dava ve Tazminat Yirmi Dokuzun Bölüm: Başlık Otuzuncu Bölüm: Uluslararası Hizmet Winalite Şirket Politikaları ve Prosedürleri Türkiye Şirket e üye olmayı basitleştirmek için, işbu politika ve prosedürlerden önce yapılmış olan bütün Şirket politika ve prosedürleri, konulmuş olan kurallar ve hatta satış şekli olmak üzere tüm düzenlemeler işbu politika ve prosedürlere göre geçersiz sayılacaktır. İşbu Politika ve Prosedürler, satış sonrası prim düzenlemeleri ve diğer sözleşmeler ile birlikte üye ile Şirket arasındaki tamamlanmış Sözleşmeyi oluşturur. Eğer Üye işbu politika ve prosedürlere, Şirket işleyiş kurallarına aykırı işlemler yaparsa üye hakkı ve/veya prim kazanma hakkı iptal edilebilir. Şirket kuralları düzenleme, yenileme, iptal etme, askıya alma ve düzeltme haklarına sahiptir. Şirket kurallara ilişkin her türlü değişikliği yürürlüğe girmeden 30 gün önce üyelere bildirecektir. İşbu politika ve prosedürlerdeki özel terimler bazen başka kelimeler ile değiştirilerek de kullanılabilir. Birinci Bölüm Özel Terimlerin Tanımı Ürün Satış Yetkisi: Şirket yazılı şekilde tüm üyelere ürün satış yetkisi verebilmektedir. Prim: Şirket, üyelerin, grupların, stokistlerin perakende satış ve hizmetlerine göre tüm prim sistemlerine uygun görüldüğünde üyelerin primlerini öder. Primler aksine bir anlaşma olmadıkça haftalık olarak ödenmektedir. Ticari faaliyetler: Üyelerin yapacağı ticari faaliyetler, örneğin; yeni üye kayıt yapma, Şirketten ürün satın alma veya ürün iade etme vs. işlemler üyelerin pazar geliştirmede yapması gereken önemli ticari faaliyetleridir. Şirket: Winalite Uluslararası Organizasyonu dur. Şirketin Onaylı Yardımcı Satış Ürünleri: Onaylanmış yardımcı ürünler Şirketin yazılı olarak açıkladığı ve pazara özel sunduğu ürünleri kapsamaktadır. Sözleşme: Şirketin üye ile akdettiği sözleşmenin yanında imza altına alınan, Şirket politikaları ve prosedürleri, prim sistemleri, üye kayıt formu, ürün sipariş formu vs. belgeler sözleşmenin ayrılmaz ve tamamlayıcı unsurlarını oluşturmakta olup bunların hepsi birlikte tamamlanmış sözleşme olarak kabul edilmektedir. Şirket: Her hangi bir iş kuruluşu, örneğin: işbu Şirket, ortak kuruluşlar, limited Şirketleri ve diğer gruplar kanunlara uygun olarak pazara açılabilir. İş Merkezleri: Şirketin faaliyet gösterdiği, depolama ve dağıtım ekipmanlarını içermektedir. Üye: Şirket üzerinden ürün alımı yapma ve ürün hizmeti verme, alt üyelerden sorumlu olma yükümlülükleri, olan ve satış prim sistemine göre prim alımlarında tek hak sahibi olan kişidir.. Üye ile Şirket arasındaki ilişkiler sözleşmede yer aldığı sınırlar içerisindedir. Eğer üye, Şirket ismi ile ya da herhangi bir kurum ismi ile katılım yaptığında, Şirketin ya da Şirkete bağlı kuruluşlarda düzenlediği tüm yasal işlemlerde üye olarak adlandırılacaktır (örneğin, Şirket veya kurumsal). Üye Yetkisi: Herhangi bir kişi ya da kuruluş Şirket ile sözleşme yaptıktan sonra üye olabilir. Alt Üye Organizasyonları: Her üyenin alt üye organizasyonları, tek grubun içindeki diğer üyelerin doğrudan sponsor oldukları veya sözleşme yapılan herhangi bir üye grubudur. Genel Performans Puanları: Üye şahsi puanları (PV leri), onun alt gurubundaki tüm üye puanlarını da kapsamaktadır. Winalite Türkiye: Winalite Türkiye, 1596 Sokak No:2 K:9 Hitay Plaza Bayraklı İzmir/ Türkiye, adresinde mukim olan Şirkettir. İlgili Kişiler: Şahsi, Şirket, iş ortakları veya diğer yasal organizasyonlardır. Bireysel Performans Puanları: Üyenin bir ay içerisinde Şirketten satın aldığı ürünlerin perakende satış yoluyla kazandığı puanlardır. Politika ve Prosedürler: İşbu kurallar üyenin nasıl hizmet edeceği, diğer kişiler arasındaki hakkı ve ilgili prosedürleri içermektedir. Satış Prim Sistemi: Winalite Uluslararası Organizasyonu nun üyelerinin her ay yaptıkları satışlardan kazandıkları primleri düzenleyen sistemidir. Sponsor: Yeni üyeyi kayıt yaparak kendi gurubuna ekleyen Üye, yeni kayıt edilen üyenin Sponsoru olarak adlandırılır. İkinci Bölüm Nasıl Üye Olunur a. Üye olmak isteyen herhangi bir kişi, 50PV karşılığında ürün satın alması yeterlidir. Aynı zamanda üyelik sözleşmesini imzalayarak Şirkete teslim etmek zorundadır. Üyeler üyelik sözleşmesinde yer alan sınırlar içinde hareket etmelidir. Sadece Winalite üyelik başvurularını herhangi bir neden göstermeksizin kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. 1. Üyeler, üyelik sözleşmesinin bir kopyasını Şirkete teslim etmelidir. 2. Üyeler, bulunduğu bölgedeki pazar ağından başvuru yapmak zorundadır. Eksik ve yanlış bilgiler ile doldurulmuş olan üyelik formları geçersiz sayılacaktır. 3. Üyeler, üyelik formu ile birlikte adres bilgilerini teslim etmelidir. Üyeler sadece, üyelik formunda belirttiği pazar alanı içerisinde satış yapabilir, ürün satın alabilir ve prim kazanabilir. Üye, eğer Şirketin istemiş olduğu belgeleri temin edemeyecek ise bu kişinin üyelik formu geçersiz sayılacaktır. b. Şirket, üyelerden üyelik formunu teslim alırken, üyelik numarası verecektir. Üyelerin primleri üyelik formunda belirttiği banka hesabına gönderilecektir. c. Eğer üye Şirket ismi ile üye olmak isterse, aşağıdaki bilgilere dikkat edilmelidir: 1. Üye Şirket ismi ile üye olmak istenildiğinde, o Şirket aracılığı ile Winalite a üye olmak isteyen herkesin yazılı imzası gerekmektedir. Aynı şekilde imza atan herkesin adres bilgileri ve banka bilgileri eksiksiz halde verilmelidir. Buna ek olarak bulunduğu satış bölge aracılığı ile ürün satın alma, ürün satış yapma ve prim kazanma hakkına sahiptirler. Eğer istenilen 1

3 belgeler eksik ya da yanlış ise üyeliği geçersiz sayılacaktır. 2. Üye olmak isteyen herkes üyelik formunu eksiksiz halde doldurarak bir kopyasını Şirkete teslim etmek zorundadır. Aynı zamanda kimlik ve adres bilgilerini doğru vermek ile yükümlüdürler. 3. Üye, Winalite ın yazılı ön onayı olmadan üyelik hakkını devredemez. Üye olmak isteyen kişi, üyelik sözleşmesinde yer alan kurallara ve Şirket politika ve prosedürlerine uymak ve yasalara uygun davranmakla yükümlüdür. d. Üye olmak isteyenler yanlış ya da eksik bilgi veremez. Eğer herhangi bir değişiklik olursa Winalite a derhal bildirmek zorundadır. Şirket, üyelerin eksik ya da yanlış bilgi verdiğini fark ettiği anda üyelik hakkını derhal iptal etme hakkına sahiptir. 1. Eğer üye bilgilerini güncellemek isterse, yeni bir üyelik formu ile Şirkete bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca üyelik formuna da Bilgi Güncellemesi diye yazılmalıdır. Sonrasında da yeni üyelik formunu imzaladıktan sonra Şirkete teslim etmelidir. e. Üyelerin, üyeliği, üyelik formunun Şirkete teslim edilmesinden ve Şirketin bu üyelik başvurusunu kesin olarak onaylamasından sonra başlayacaktır. Üçüncü Bölüm Üye Olmanın Şartları a. Üye olacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.. b. Üye olacak kişi aynı anda birden fazla üyelik hakkına sahip olamaz. 1. Üyelik sistemlerinde eş ya da aynı evde yaşayanlar için öncelik hakları vardır. Örneğin: bir üyenin eşi ya da aynı evde kalanlar üye olmak isterse, ikinci kişi ilk üye olan kişinin haklarının içinde yer alacaktır. 2. Eğer Şirket ismi ya da ortakların içindeki kişi üye olmak isterse, burada önce üye olan Şirket/yada ortakların öncelik hakkı vardır. Örneğin: eğer Şirket içinde çalışan biri, üye olmak isterse Şirket daha önce üye olduğu için, Şirket içinde çalışan kişi Şirket haklarının içinde yer alacaktır. c. Üye (bu Şirket, kişi ya da ortaklar olabilir) aşağıdaki durumda, başka bir üyenin altında yeniden üyelik haklarına sahip olabilir. 1. Üyeliğini iptal eden üyeler ancak üyeliği iptal olduğu tarihten bir sene sonra yeniden üye olabilir. d. Ticari faaliyetler ile meşgul olan üye, başka bir üyenin altındaki üye haklarından yararlanamaz ve başka bir üyenin altındaki üye ile haklarını birleştiremez. e. Üye kendi ailesindekiler ile, ilgisiz kişiler adına ve kendi adına başka bir üyenin şu an ki ya da gelecekteki haklarını satın alamaz. Yukarıdaki kişiler ile beraber veya kendi adına yeni bir üyelik kuramaz. f. Üye, başka bir üyeyi diğer başka üyenin altına yerleştirilmesine yardım edemez ve tavsiyede bulunamaz. Bunlar parasal yardım ya da başka bir üyeye maddi ödülleri de içerir. Bu tarz işlemler fark edildiği anda üyelik hakkı derhal sona erdirilir; yeniden üye olmak istenildiğinde başka bir üyenin (tavsiye edilen kişi) altına yerleştirilir. Eğer Şirket uygun olmayan şekilde üyelerin yerleşim yerlerinin değiştirdiğini fark ederse, Şirket politikaları ve prosedürlerinin altıncı bölümünde gösterilen cezalar dışında buna ek olarak başka yaptırımlar ile cezalandırılabilir ve kurallara aykırı halde yapılan ikinci üyelik iptal edilir, birinci üyeye hakları devredilir. Şirket, üyeye, üyenin yerini değiştirmeye çalışıldığından ve yol gösterildiğinden dolayı ceza verir. g. Üye, Şirketin yazılı ön onayını teslim almadan üyelik sözleşmesini ya da haklarını yeni bir üyeye ya da herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez. Üyeliğini iptal etmek isteyenlerin işlemlerine en son Şirket karar verir. Dördüncü Bölüm Üye Yükümlülükleri a. Üye Şirket ile sözleşme yapan kişidir. 1. Üye Şirketin vekili, çalışanı, ortağı değildir ve başkalarına kendisini bu şekilde ifade edemez. 2. Üye, kendine özgü serbest çalışan bir iş adamıdır. b. Üye etik ve profesyonel şekilde ürünleri tanıttığında ve hizmet ettiğinde üyelik hakkını kazanabilir. 1. Üye, ürünlerin fiyatlarında, derecelerinde, kalitesinde, özelliklerinde ve kaynaklarında abartılı ya da yanlış bilgiler veremez. 2. Daha çok kazanç elde edebilmek için mantıksız, yanlış yol gösterimleri ya da gerçekte olmayan şeyleri gösteremez. Şirket, hiç kimseye kesin bir kazanç sağlanacağı ile ilgili söz veremez. c. Üyeler Şirkete ait olmayan ürün ya da hizmetlerin servisini yapamaz. Eğer bu tarz işlemler olursa, Şirketin diğer üyeler ile olan ilişkisine zarar vermiş olur. Üye Şirketin kurallarına aykırı işlemler yaparak Şirkete onarılmaz ya da onarılması güç zararlar verirse ya da büyük oranda külfet altına sokacak bir duruma getirirse üye, Şirket politikalarına göre takdir edilen maddi manevi her türlü cezayı şimdiden kabul etmektedir.. Ayrıca Şirket üyeye verdiği yardımları derhal durduracaktır. 1. Gümüş veya üzeri derecedeki üyeler aşağıdaki işlemleri yapamaz. a) Doğrudan veya dolaylı olarak diğer doğrudan satış veya internet aracılığı ile satış servislerine katılamazlar. Winalite ile rekabet içinde olan firmalar ile çalışamaz ya da onların ürünlerini satamazlar. b) Doğrudan veya dolaylı olarak kendisi için ya da başkaları için diğer doğrudan satış ya da internet satış servislerine diğer üyeleri sürükleyemez, öneremez ve alt guruplarını toplayamaz; her hangi bir Winalite kuruluşu ile rekabette olan firmaların ürünlerini yada servislerini satamaz ve genişletemezler. d. Üye, işletme giderlerini tamamen kendisi üstlenecektir. e. Üye, kesinlikle sözleşmeye ve kurallara uymalıdır. f. Üye ulusal devlet kanun ve kurallarına harfiyen uymalıdır. g. Üyenin belli bir satış yeri ya da satış hakkı yoktur. Üye ikamet ettiği yerde veya herhangi bir yerde ürün satış hakkına sahiptir. h. Eğer üye, vatandaşı olmadığı farklı bir ülkede ürün satmak isterse, o ülkenin tüm kanun ve yasalarına tamamen uymalıdır. Şirketin, Üyenin herhangi bir ülkede sahip olduğu tüm hakları reddetme ve iptal etme yetkisi saklıdır. i. Üye ya da üyeler Şirkete karşı olumsuz (Şirketi bölme, zarar getirme vs.) işlemler ile ilgilendiği tespit edilirse, üye ya da üyelere Şirket politikaları ve prosedürlerinin altıncı bölümüne esasen işlemler uygulanacaktır. Beşinci Bölüm Satış Prim Planları a. Üye işine çalışan birini aldığı takdirde o kişi üzerinden prim alamaz. b. Şirket üyenin sabit bir miktar geliri olacağını taahhüt etmez. Üyenin geliri alt gurubundaki satışlarına göre hesaplanır. Üyenin tüm başarıları kendi çalışmasına dayanmaktadır. c. Üye prim planına uygun şekilde ve sözleşmeye aykırı işlemler olmadığı takdirde, haftalık olarak prim kazanabilmektedir. Yukarıda belirtilenler tüm prim sistemlerini kapsamaktadır. Perakende satış kazancı, primin kazancı olmayan durumlardan etkilenmez. d. Şirketin, üyelerden aşağıdaki durumlarda ürün ve hizmet primlerinin iade edilmesini isteme hakkı vardır: 1. Eğer üye dekontları teslim edemez ise, sadece Şirketin kayıtlarındaki satmış olduğu ürünleri geri alma hakkı vardır. 2. Bulunulan Ülkenin kanun ve yasalarına göre Şirket kuralları çerçevesinde ürün iadesi yapılabilir. 3. Üyenin şahsi kusur ve hatalarından dolayı iade edilmiş olan ürünleri Şirket kabul etmez. 2

4 4. Şirket, kaybolan veya dolandırıcılık ile ele geçirilmiş olan ürün ve servislerin iadesini talep eder. e. Bu bölümde belirtilmiş olan prim iadelerini üyenin kazanacağı primlerle dengelenmesini Şirket kendisi yapar. f. Primler üyenin üyelik formunda belirttiği banka hesabına yatırılacaktır. g. İlgili vergi daireleri, üyenin tüm satış kayıtlarını, hizmetlerini ve primlerini talep ederse, Şirket bu dökümleri bildirmek ile yükümlü olup bu bildirim yükümlüğünden imtina edemez. Altıncı Bölüm Üyelik Sözleşmesi, Aykırı İşlemler ve Üyeliğin İptali a. Üye işlemlerini sözleşmeye uygun olarak yürütmelidir. Eğer sözleşmeye aykırı işlemler yapılırsa, üyenin tüm hakları devre dışı kalır ve bu durumda Şirketin sözleşmeyi derhal feshetme hakkı vardır. Şirket sözleşmeyi derhal feshedebileceği gibi aşağıdaki şekilde davranarak da sözleşmeyi feshetme yoluna gidebilir: 1. Şirketin sözlü ya da yazılı uyarılarına rağmen Üye yine sözleşmeye aykırı işlemlerde bulunursa, Şirket sözleşme ile üyeye tanınan tüm hakları iptal edebilir. 2. Üyenin sözleşmeye uygun işlemler yürüttüğünden emin olmak için Şirket belli bir süre kadar üyenin hareketlerini kontrol eder. 3. Üye sözleşmede yer alan prensiplere uygun davranmayı taahhüt etmelidir. Üye yapmış olduğu yanlışlıkları düzeltmeli ve zararları tazmin etmelidir. 4. Üye sözleşmeye aykırı işlemler yaptığında tüm hakları iptal edilir. Burada sayılanlar ile sınırlı kalmamak kaydıyla; hak etmiş olduğu primleri alamaz, Şirketin aktivitelerine katılamaz, Şirket yayınlarında övgülendirilemez, Şirketin yardım ettiği kuruluşların organizasyonlarına katılamaz, ürün satın alamaz ve servisleri yapamaz, satış ağına göre prim kazanamaz, üst seviyelere yükselemez ve uluslararası üyelik adında organizasyonlara katılamaz. 5. Üyenin sözleşmeye aykırı işlemler yapması halinde, alt guruplarından prim alma hakkı olmayacaktır. 6. Üyeliği iptal edildiğinde alt guruplarının bir bölümünü ya da tümü Şirketin göstereceği başka bir Sponsora devredilecektir. b. Şirketin sözleşmesine aykırı işlemler yapıldığında izlenecek yol aşağıdaki gibidir: 1. Üye sözleşmeye aykırı işlemler yaptığında Şirket sözlü ya da yazılı olarak Üyeyi uyarır..üye, Şirket ile arasında sadece sözleşme ilişkisi olduğunu kabul etmelidir. 2. Şirket yazılı olarak üyenin sözleşmeye aykırı işlemlerde bulunduğunu bildirdiğinde, üye 20 iş günü içerisinde bu konu hakkında bir açıklama yapmak zorundadır. Şirket, uyarı verdiği tarihten itibaren üyenin tüm haklarını iptal etme ya da askıya alma hak ve yetkisine sahiptir. Örneğin: Sipariş verme, yeni üye kaydı yapma, alt grubundaki üyelerin ve kendisinin bilgilerini güncelleme ve prim kazanma vb. 3. Şirket teslim almış olduğu ve araştırmış olduğu dosyalara esasen, Üyeye uygun bir yaptırım/ceza verme yetkisine sahiptir. Bu ceza, Üye ile olan sözleşmeyi sona erdirme yetkisini de kapsamaktadır. Şirket karara vardığında bunu üyeye bildirir, verilmiş olan yaptırım/ceza üyeye bildirilen tarihten itibaren yürürlüğe girer. 4. Eğer üye, Şirketin vermiş olduğu cezayı kabul etmez ve bu itirazı Şirket tarafından haklı görülürse, bu durumda Şirket politikaları ve prosedürlerinin otuzuncu bölümüne esasen düzeltilme yapılır. Bu düzeltme, Üyenin itirazının kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer. c. Üye her an Şirkete sözleşmeyi sona erdireceğini bildirebilir. Şirket üyenin sözleşmeyi sona erdirme yazısını teslim aldığı tarihten itibaren ya da üyenin sözleşmeyi sona erdirme yazısında istemiş olduğu tarihe esasen sözleşmeyi sona erdirir. Üye kesinlikle Şirket sırlarını gizli tutmalıdır ve ifşa etmemelidir., Şirket politikaları ve prosedürlerinin on yedinci bölümüne esasen üyenin alt kolları Üyenin üyeliğinin sona ermesinden sonra da yine aynı şekilde devam edebilirler. d. Üyenin yardımcısı, eşi ve ortaklarının yaptığı yanlış işlemler üyenin sorumluluğundadır. Bütün cezalar/yaptırımlar ve sözleşmeyi sona erdirme prosedürleri bu Üye için de geçerli olacaktır. e. Şirket üyenin motivasyonunu kötü etkilememek için, zamanı geçmiş sözleşmeye aykırı işlemleri araştırmaz. Sözleşmeye aykırı yapılan tüm işlemlerin dikakte alınması için Şirketimize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Yedinci Bölüm Nasıl Sponsor Olunur a. Üye sözleşmede yer alan kurallara ve yükümlülüklere tam olarak uyduğu takdirde sponsor olabilir. 1. Bir üye yeni bir kişiyi tavsiye ettiğinde o kişi üye olabilir, o kişinin üyelik formu teslim alındıktan sonra üyeliği başlatılır ve sponsor olan kişinin grubuna yerleştirilir. 2. Sponsor alt gruplarındaki üyelere eğitim ve destek vermelidir. Sekizinci Bölüm Sponsorun Yükümlülükleri a. Sponsor alt guruplarına liderlik ederken aşağıdaki yükümlülükleri üstlenecektir: 1. Sponsor alt guruplarına düzenli bir şekilde perakende satış ve gurup eğitimleri vermeli, liderlik yapmalı ve özverili bir şekilde çalışmaya teşvik etmelidir. Üye, alt guruplarındaki doğrudan bağlantılı olduğu üyeleri ile sık sık iletişimde olmalı ve onların sorularını yanıtlamalıdır. 2. Sponsor alt guruplarındaki üyelerin Şirket kurallarına ve sözleşmelerine uymak zorunda olduğunu aynı zamanda kanunlara uygun olarak davranıldığından emin olmalıdır. 3. Misafir ile grup liderleri arasında anlaşmazlıklar olması halinde üye bunu düzeltmeli ve hemen anlaşmazlığı gidermelidir. 4. Sponsor alt gruplarına eğitim vermeli ve aynı zamanda alt gruplarının Şirket politika ve prosedürlerine uyduğundan emin olmalıdır. Dokuzuncu Bölüm Ürün Siparişi, Servisleri ve Aktiflik Alımları a. Her üye Şirketten en az bir set ürün alarak aktiflik alımını gerçekleştirmiş olur. Üye kayıt olduğu bölgeden ürün alabilir. Ürün satın alma sınırı olmamakla birlikte kargo ücretleri ürün miktarına göre Şirket tarafından belirlenmektedir. b. Üyenin Şirketten alması gereken ürün miktarı zorunluluğu yoktur, fakat üye kendisinin pazar alanına göre doğru hesap yapmalıdır. Üyeler tekrar sipariş verdiğinde elindeki ürünlerin bittiğine ya da elinde bulunan ürünlerin %80 inin elinden çıktığına dair geçerli, yazılı bir belge sunmalıdır. Şirketin, üyelerin satmış olduğu ürünleri ve rakamlarını kontrol etme hak ve yetkisi vardır. c. Üyeler elektronik posta, posta veya faks aracılığıyla ancak ürün satış yetkisinin olduğu yerlerden, Şirketin merkezine ürün siparişi verebilirler. Eğer elektronik posta ya da faks yoluyla sipariş vermek istenirse, öncelikle sipariş formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 1. Ürün maliyetlerinin bedelleri kesinlikle Şirket banka hesabına yatırılmalıdır. 3

5 2. Ürün ancak ürün maliyet bedeli Şirket hesabına geçtikten sonra gönderilecektir. d. Siparişler Cuma günü çalışma saatleri içinde Şirket merkezine ya da yetkili satış noktalarına verilmelidir. Ancak bu şekilde işlemler yapıldığında Şirket üyelerin primlerini hesaplayabilecektir. 1. Ürün maliyet bedelleri Şirket banka hesabına yatırılmalıdır. e. Şirket her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ürünlerin servislerini ve fiyatlarını değiştirme hak ve yetkisine sahiptir, ancak bu işlemler yapılmadan önce bilgilendirme yapılır. f. Şirket pazar alanını araştırdıktan sonra ürünlere fiyat belirlemiştir. Şirketin belirlemiş olduğu fiyatlarda değişiklik yapılamaz. Üyeler ürünleri Şirketin belirlemiş olduğu fiyatlardan daha düşük fiyata satamaz. Eğer böyle bir işlem Şirket tarafından tespit edilirse, bunu yapan üyelere karşı hukuki işlem başlatılacaktır. g. Üyenin kendisi sipariş verme yetkisi olmadığında, başka birine ancak yazılı (ıslak imzalı) talimat verdiğinde sipariş verebilir. h. Üye, ürün maliyet bedellerinin tamamını ödemediği sürece, Şirketin üyeden işlem hakkı talep etme yetkisi vardır. 1. Üye nin Şirketin belirlemiş olduğu şekilde ürün maliyet bedellerinin ödemesini yapmadığı sürece, siparişi kabul edilmeyecektir. 2. Şirket üyenin ödeme yapması gereken ve yapılmayan ödemelerinin üyenin gelecek zamandaki primlerinden mahsup etme, kesme hak ve yetkisi vardır. 3. Üye olurken kişi isminin tamamı yazılmalıdır. Üyelik formunda ismi yazılı olan kişi sorumlu tutulacaktır. 4. Üye sadece kendine ait kredi kartını kullanmalıdır. Onuncu Bölüm Ürün Değiştirme Prosedürü a. Ürün değiştirme prosedürü promosyon ve hediye ürünlerde geçerli değildir. b. Üye ürünü teslim alırken kontrol etmelidir. Kontrol edildikten sonra teslim alınan ürünler açısından Şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur. c. Şirket sadece kargoda hasar görmüş olan, yanlış ürün teslimatı ve kalitesinde sorun çıkmış olan ürünleri değiştirmektedir. 1. Şirket, iadesi yapılan ürünlerde, üyeye en kısa süre içinde aynı ürünün yenisini gönderecektir. Eğer Şirket iadesi yapılan ürünün aynısını gönderemez ise, iadesi yapılan ürün ile fiyatı aynı olan yeni bir ürün ile değişimi yapacaktır. d. Üye ürün değişimi yapmak istediğinde aşağıdaki adımlar ile işlem yapması gerekmektedir: 1. Ürün değişimi, teslim alındıktan sonra 30 gün içerisinde değişim talebini Şirkete yazılı olarak bildirmelidir. 2. Üye kesinlikle Şirketten değişim onayını almalıdır. Doğru olan ürün iade prosedürü bulunulan bölgedeki merkez ofisinden ya da yetkili satış noktalarından öğrenilebilinir. On Birinci Bölüm İade Prosedürü a. Üye, ürün iadesi yapmak istediğinde, ürünü teslim aldığı tarihten iki ay içinde iadesini yapabilir, fakat ürünün paketi açılmamış ve daha önce değiştirilmemiş olan bir ürün olmalıdır. Ürün tekrar satılabilir durumda olmalıdır. Ürün iadesi yapılırken beraberinde ürünün faturası da Şirkete teslim edilmelidir. 1. Eğer üyenin satın aldığı ürün, takım halinde ise, ve o ürün parça parça da satılabilir bir ürün ise, aynı zamanda hiç açılmamış ve tekrar satılabilir durumda ise, üye ürünün iadesi için Şirkete talepte bulunabilir. 2. İş bu prosedür, tüm promosyonlu ve hediyeli ürünlerde geçersizdir. 3..Üye ne şekilde (nakit, banka havalesi, taksit vb.) Şirkete ödeme yaptıysa Şirket de üyeye yine aynı şekilde iade yapacaktır. 4. Üye ürünü teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde ürün iade talebinde bulunduğunda parasının tamamı iade edilecektir. 7. günden itibaren 60. güne kadar ürün iadesi yapmak isteyen üyelerin para iadesinde %10 işlem ücreti olarak kesinti yapılacaktır. 60. günden sonraki talepler dikkate alınmaz ve ürünlerde iade yapılamaz. b. Üye aşağıdaki şekilde işlemlerini gerçekleştirdiğinde ürün iadesi yapılır ve üyenin parası iade edilir: 1. Üye, ürün iade yaparken kesinlikle ürünün faturasını teslim etmelidir. 2. Şirket, üyeye doğru ürün iade prosedürlerini ve ürün iade noktasını bildirecektir. Ürün iadesi yapılırken tüm masrafları üye karşılayacaktır. 3. Şirket onayı olmadan iade edilen ürünler yine üyeye gönderilecektir. Bu işlem sırasındaki tüm masrafları üye karşılayacaktır. 4. Üye ve üyenin alt grupları bu prosedürlere göre ürün iadesi yapmalıdır. Ürün iadesi yapıldıktan sonra Şirket üyenin primlerini kesme hak ve yetkisine sahiptir. Şirket direkt olarak ürün iadesi yapacak olan üye ile irtibata geçecektir, Şirket üyenin hali hazırda mevcut olan ya da gelecek zamanda hak kazanılacak olan primlerini kesebilir. İş bu ürün iade prosedürü, tüm uygun olan ürün iadeleri için geçerlidir. 5. Eğer üyeler Şirketin ürünlerini ya da yardımcı satış ürünlerini aldıktan 2 (iki) ay içinde Şirkete iade etmek isterse ürün değiştirilmemiş ve açılmamış ise Şirket ürünü geri alır. Şirketin ürün ve prim iade işlemlerini basitleştirmek için faturalar saklanmalıdır. Ürün iadesinde fatura Şirkete geri verilmelidir. Şirket, Faturası geri verilmeyen ürünlerin iadesini yapıp yapmamakta serbesttir.. On İkinci Bölüm Ürünün Sorumlulukları Üçüncü bir kişi ürünün kullandıktan sonra her hangi bir sorun ile karşılaştığında ve üyemize karşı bir şikayette bulunursa, üye ivedilikle (en fazla 60 gün içinde) Şirkete yazılı olarak bildirim yaptığında Şirket kusuru oranında varsa üyenin zararlarını karşılayacaktır. Eğer aşağıdaki sorunlar söz konusu ise Şirket yükümlülüğü üstlenmeyecektir: 1. Şirket in kurallarına aykırı halde alt gruplar oluşturarak satış veya perakende satış yapılırsa 2. Satılışı yapılan ürün, yeniden ve tekrardan paketlenen ürün ise, ürün değiştirilerek ya da uygun olmayan koşullarda kullanıldıysa, ürün sağlık kullanım şekli dışında kullanılmışsa ya da, Şirketin kullanım broşür kitaplarına uygun olmayan bir şekilde doğru anlatım ve gösterim yapılmadan kullanılmışsa; 3. Şirket in onayından geçmeden, üye kendisi, şikayette bulunan kişinin iddia ettiği zararlarını karşıladıysa, On Üçüncü Bölüm Vergi Bütün üyeler bulunduğu ülkenin tüm vergi kanun ve yasalarına uymak zorundadır. On Dördüncü Bölüm Müşteri Yönlendirilmesi Bir müşteri doğrudan Şirket ile irtibata geçerek, üye olmak istediğini belirttiğinde, öneren, tavsiye eden kişi olmayan durumlarda Şirket 4

6 müşterinin detaylı iletişim bilgilerini ye e-posta göndermesini ya da Şirkete faks çekmesini isteyecektir ve Şirket müşterinin bulunduğu bölgeye göre onubulunduğu yere en yakın üyelere yönlendirecektir. On Beşinci Bölüm Üye Listesi a. Üyelerin tüm bilgileri Şirketin gizli bilgileri ve sırrı olup özel mülkiyetindedir. Şirket, üyelerinin bilgilerini sızdıranları, ifşa edenleri, kötü niyetli olarak amacı dışında kullananları, cezalandırma ve zararlarının tazmin edilmesini talep etme hakkı vardır. b. Bu listeler çok gizli bir şekilde saklanmalıdır. Üçüncü bir kişiye hiç bir şekilde verilmemelidir. Üçüncü kişi; diğer üyeler, üye rekabetçileri, üye olmayan kişiler olup sadece bunlardan ibaret de değildir. c. Bu listeler sadece üyelerin işlerini geliştirmek ve Şirketin ilgili bölümleri için amacına uygun olarak kullanılacaktır. d. Bu listeyi amacı dışında kullananlar ve üye bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar, üçüncü grupların çıkarı için kullananların her türlü eylemleri, listeyi yanlış kullanmak, listeyi değiştirerek kullanmak ve üye listesinin kullanım kuralına aykırı halde kullanmak, bunların hepsi Şirkete telafisi çok zor zararlar getirecektir. e. Eğer üyeler, üye bilgilerini Şirketin kurallarına aykırı halde kullanırsa, o ülkenin başta ceza kanunları olmak üzere yasalara göre işlem yapılacaktır. Üye listesini, kanunlara aykırı kullananlar Şirketin isteği üzerine derhal Şirkete teslim edecektir. f. Üye ile olan sözleşme sona erdiğinde dahi bu sır saklama ve gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak yine geçerliliğini koruyacaktır. 1. Şirketin bu yükümlülüğün ihlali halinde, ihlal edenden her zaman maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesini talep etme hakkı vardır. Tazminat Şirketin ticari gizliliğindeki üye listesinin korunma hakkı içindir. Tazminat istenmese bile tazminat hakkından vazgeçmiş sayılmaz. On Altıncı Bölüm Ürün ve Hizmet Açıklaması a. Üye ürün ve hizmet anlatımı yaparken, broşürlerdeki içeriklere göre anlatım yapmalıdır. b. Üye, ürünlerin tedavi edici özelliği diye bir ifade kullanmamalı ve ürünü tedavi edici ilaç özelliği var diye anlatmamalıdır. 1. Anlatımların hepsi Şirketin vermiş olduğu broşür ve kitapçıklar ile birebir aynı olmalıdır. 2. Şirketin, kuralları değiştirme yetkisi olsa da, üyeler hiç bir şekilde ürünlerin sağlık kontrolünden geçtiğini iddia etmemelidir. Daha detaylı bilgiler için ekli Şirket politika ve prosedürlerini okunmalıdır. On Yedinci Bölüm Genel İş Ahlakı a. Üye bu Şirkete, ürünlerine, hizmetlerine, ticari faaliyetlerine, diğer kişilere, diğer firmalara (rekabetçi firmalar dahil), diğer firmaların ürünlerine, ticari faaliyetlerine hiç bir şekilde yanlış fikir beyan edemez, haksızlık yapamaz, yanlış karşılaştırmalar ve anlatımlar yapamaz. b. Üye hiç bir ülke ve siyasi bölgede, Şirket sıfatıyla firma kuramaz, Şirketin markasını, Şirketin adını, ürünlerinin isimlerini kendisi kullanamaz. Eğer yukarıda belirtilenleri veya onun dışında herhangi bir faaliyette bulunarak Şirket kötü duruma düşürülürse, Şirketin bunları düzeltmek için katlanmak zorunda kaldığı tüm giderlere ve maddi ve manevi tüm zararlarına üye katlanacaktır. Üyenin almış olduğu tüm evraklar Şirket tarafından geri alınacaktır. Üyelik sözleşmesi sona ermesinden sonra da bu hüküm süresiz geçerli olacaktır. On Sekizinci Bölüm Reklam ve Şirket isminden faydalanma a. Üye, hiç bir şekilde Şirketin belirlemiş olduğu reklam ve hizmetlerin dışına çıkamaz. Sadece Şirketin kendisi bastırmış olduğu broşür, kitapçık ve katalogları vs. ile tanıtım yapabilir. Şirketin izinlerinin olduğu bölgelerde üye, kendisi tanıtım yapabilir ama bu faaliyetler kesinlikle Şirketin politika ve prosedürlerine uygun olmalıdır. Şirketin yazılı onayı olmadan üye, hiç bir şekilde yazılı, basılı ve görsel yayın organlarına kamu bilgileri ya da sektörel haberler dahilinde pazar alanını, hizmetlerini, kariyer fırsatlarını veya ürünlerini tanıtamaz. Üye kendisinden talep edilen tüm röportaj ve görüşmeler için talepte bulunanı Şirkete yönlendirmelidir. b. Şirket logo ve isimleri, hiç bir şekilde bina, market, bakkal, ofis vb. yerlerde ne amaç için olursa olsun izinsiz kullanılamaz. c. Üye, yazılı sözleşme yapmadan hiç bir şekilde reklam yapamaz. Üyeler reklam yapmadan önce Şirket ile yazılı sözleşme yapmak zorundadır. Şirketin izinsiz logo ve ismini kullananlar; Şirkete geri dönüşü olmayan zararlar getireceği şimdiden herkesçe kabul edilmiştir.. Aksine davranış halinde Üye, Şirketin vereceği her türlü cezayı şimdiden kabul eder ve bu kabulü de beyan etmektedir. Üyenin Şirketin bu yöndeki politika ve prosedürlerine aykırı işlemler yapması halinde, Şirket, üye ile sözleşmeyi derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptir. d. Üye, yukarıda belirtilenlerin dışında Şirketin yazılı onayı olmadan hiç bir şekilde Şirketin evraklarını kopyalayamaz, çoğaltamaz, ifşa edemez. e. Üye, kariyer gelişimi için bildirimlerinde ve ifadelerinde, kesinlikle Şirketin kurallarına uymak zorundadır. Ancak Şirketin yayınladığı bildirimler ve ifadeler kullanılabilir. 1. Üye kazanımları için uygunsuz ya da vekalet yetkisi olmadan açıklamalar yapamaz. 2. Üyeler hiç kimseye kesin ve Şirketi bağlayıcı, külfet akltına sokan, ifadeler ile konuşmamalıdır. Örneğin, çalışırsan kesin kazanacaksın gibi. 3. Tüm reklam kullanımları üyenin kendi aracılığı ile dağıtılmalıdır.örneğin; halka açık yerlerde, çok miktarda posta gönderimi, arabalara yapıştırma, posta kutularına bırakma vb. Üye kendisi ile ilgili olmayan gönderi yapamaz, ilgili dosyaları istenmemiş e-postalara, ve fakslara gönderemez. 4. Üyelerin kendi bulunduğu bölgelerdeki telefon defterlerine reklam başvurusunda bulunmak için üyelik sıfatını kaybetmemiş ve sözleşmesi devam eden üye olunması gerekmektedir a. Yazılı reklamlar sadece iki satır olmalı, kalın yazı şekli olmamalı, üye ad-soyadı, Winalite Şirket adı ve üye telefon numarası olmalıdır. Ayrıca bu tip reklamları sadece üye kendisi verebilir. b. Yukarıdaki şekilde kazanılan müşteriler, reklamı veren üyenin alt guruplarına sıralanacaktır. c. Eğer yukarıda belirtilen kurallara aykırı işlem yapan üyeler olursa, onların telefon hatları kesilecektir, ve Şirket politika ve prosedürlerine göre üyeye ceza verilecektir. 5

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ve TANIMLAR TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.1- TURKKOM İnternet Pazarlama Bilişim Müteahhitlik ve Eğitim Hizmetleri

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

Distribütör El Kitabı

Distribütör El Kitabı + Distribütör El Kitabı + 1 Doğrudan Satış Felsefemiz + 2 Natures la Kazanmak + 3 Başlamak + 4 Natures Kazanç Planı Satış üzerinden kazanç: Satın alabildiğiniz ürünleri satmak da kolay. Müşteri Komisyonu

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu İş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR İş bu anlaşma Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:60/9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren GPN Bilişim

Detaylı

FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI

FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI 1-TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1- Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Gözde Plaza No:135/20 Balgat/Ankara/TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren FlexKom

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

AMWAY İŞ KURALLARI 104691TR3 05/2011

AMWAY İŞ KURALLARI 104691TR3 05/2011 AMWAY İŞ KURALLARI İçindekiler: BÖLÜM 1: Giriş 3 BÖLÜM 2: Tanımlar 4 BÖLÜM 3: Bir ASG olmak 5 BÖLÜM 4: ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 7 BÖLÜM 5: Sponsorların Ek Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Detaylı

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ MADDE:1-Taraflar 1-1-ŞİRKET; GEZEGEN ENERJİ DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. Şirketin ticari merkezi

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR

FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR 1 FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:29/33 Kat:1 Kocasinan İş Merkezi Bahçelievler/İstanbul/Türkiye

Detaylı

Bir Oriflame Danışmanı olarak Oriflame faaliyetlerimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmeyi kabul ediyorum:

Bir Oriflame Danışmanı olarak Oriflame faaliyetlerimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmeyi kabul ediyorum: YÖNETMELİK Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Danışman Başvuru Formu nun önemli bir tamamlayıcısı olan Oriflame Ahlak Kuralları ve Davranış Kuralları nı okumanız önemlidir. Bir Oriflame Danışmanı

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

Kurallar ve Prosedürler

Kurallar ve Prosedürler Kurallar ve Prosedürler GİRİŞ Vemma Nutrition Company, Amerika birleşik devletlerinde yerleşik bir doğrudan satış şirketidir. En yüksek iş ahlakı standartlarında kurulmuş bir aile kaynaklı iştir. Kurucusunun

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

Flavon max Tüketici Kulübü Organizasyon ve Çalışma Kuralları

Flavon max Tüketici Kulübü Organizasyon ve Çalışma Kuralları Flavon max Tüketici Kulübü Organizasyon ve Çalışma Kuralları Bu kurallar, Flavon max Tüketici Kulübü Üyelik Sözleşmesi nin ve Dağıtıcılık Anlaşması nın tamamlayıcı bir parçasıdır 1) Giriş Türkiye sınırları

Detaylı

ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014)

ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014) ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014) 1 İÇİNDEKİLER Yarım Asrı Aşkın Bir Geçmişten Gelen Güven 3 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı 4 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 5 HuncaLife Temsilcisi Olmanın Kazançlı

Detaylı

Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname

Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname Metin: Nisan 2012 Giriş St. Gallen Kantonu ticaret siciline CH 170.3.026.427-4 numara ile kayıtlı olan ve merkezi Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs adresinde

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com Önemli Bilgilendirme! Eskisehirdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com Önemli Bilgilendirme! Antepdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Kullanım Koşulları Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Disney Interactive, Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom markasını veya The Walt Disney Company mülkiyetindeki veya onun

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı