Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları"

Transkript

1 Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Sisteme erişim ve sistemin kullanılmasından önce, aşağıdaki Erişim ve Kullanım Şartlarını okumalı ve kabul etmelisiniz. AGREGA ONLINE SATIN ALMA SİSTEMİNİN ERİŞİM VE KULLANIM ŞARTLARI Agrega Limited ( Agrega ) ve Agrega Ağı; Agrega nın potansiyel satıcı ve ticari ortakları ve/veya Agrega Ağı nın Müşterileri ( Satıcılar ) arasındaki bilgi akışına olanak sağlamak için veritabanları işletmektedir; Satıcı; Agrega ve Agrega Ağına belirli bilgileri sunmak amacıyla yukarıda bahsedilen veritabanlarına erişmek istemekte olup Agrega; Agrega Ağı adına, söz konusu erişimi aşağıdaki şart ve koşullar altında sunmayı kabul etmektedir. 1. Tanımlar İşbu Sözleşme de, büyük harfli terimler aşağıdaki anlamları taşıyacaklardır: Agrega Ağı ; Agrega Limited, Agrega Canada Limited, Agrega AME (Pty) Limited ve Agrega Inteligencia em Compras Ltda tarafından kurulan ortak Ağ anlamına gelmektedir. Olaylar ; ERFx ve/veya online açık arttırmadan oluşan süreç anlamına gelmekte olup ERFx (veya erfx); x in Teklif (RFP-Teklif İsteği), Fiyat (RFQ-Fiyat İsteği), Bilgi (RFI-Bilgi İstegi) veya İhale (RFT-İhale İsteği) anlamına gelebileceği [x] için Elektronik İstek teriminin kısaltmasıdır. Diğer takma adlı kısaltmalar, ITT (İhaleye Davet) ve PQQ (Ön Yeterlilik Formu) nu içermektedir. Online Açık Arttırma ; 5., 6. ve 7. maddelerde daha belirgin bir şekilde açıklandığı üzere, farklı Satıcıların Agrega Ağı nın ilgili üyesinin seçmesi için Sisteme Teklif gireceği süreç anlamına gelmektedir. İngiliz/İleri online açık arttırma ; teklif verilmesinin satıcı (Agrega) tarafından kabul edilebilir asgari fiyattan başlayarak her bir yeni teklifle sabit bir artış ile yükselen online açık arttırma anlamına gelmektedir. Teklif veren herkes teklif verilen fiyatı bilir ve satıcı için kabul edilebilir olan en yüksek fiyat teklifi kazanır. İngiliz Geri online açık arttırma ; birçok satıcının kalemlerini teklif verilmesi sunarak bir alıcının (Agrega) kabul edeceği fiyat için yarıştığı online açık arttırma anlamına gelmektedir. Genellikle, alıcının herhangi bir teklifi kabul etme veya hepsini reddetme opsiyonu bulunmaktadır. Hollanda Geri online açık arttırma ; alıcının fiyatı belirtilen fiyattan satın almayı Kabul edene kadar fiyatı düşük bir başlangıç noktasından yükselttiği online açık arttırma anlamına gelmektedir. Yetkili Temsilci ; Satıcının Sisteme erişimi hususunda yetkilendirdiği Satıcının çalışanları anlamına gelmektedir. Teklif ; bir Satıcı tarafından belirli ürün veya hizmetlerin tedariki veya satışı için verilen fiyat anlamına gelmektedir. Müşteri ; Agrega Ağı nın belli tedarik yönetim hizmetleri sunduğu üçüncü kişiler anlamına gelmektedir. Gizlilik Politikası ; halihazırda yürürlükte olan ve Sistem de sunulan ve/veya işbu Sözleşme de belirtilen Agrega Ağı nın gizlilik politikası anlamına gelmektedir. Satıcı Bilgisi ; irtibat isimleri, adresler, faaliyet detayları ve üretim tesisleri, ürün ve stok verileri, tahminleri, ürün bilgisi, eksiksiz özellikler, fiyat ve maliyet faktörleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sistem aracılığıyla Satıcıdan talep edilen ve Satıcı tarafından temin edilen bilgi anlamına gelmektedir. Sistem ; Agrega Ağı tarafından veya Agrega Ağı adına işletilen ve Satıcının erişimine izin verilen bir veritabanı veya veritabanları için kullanılan genel bir terim anlamına gelip söz konusu veritabanı/veritabanları, işbu Sözleşme nin şartları uyarınca bu veritabanını işletmek ve/veya kullanmak için gerekli olan tüm ilgili yazılım ile birlikte ürünler ve hizmetlere ilişkin bilgiyi içermektedir. Satıcının, Agrega Ağı nın ilgili üyesi tarafından belirlenen ve veritabanı/veritabanlarından oluşan bir veya daha çok uygulamaya erişimine izin verilecektir. 2. Erişim ve Kullanım Şartları 2.1 Satıcının, Sisteme girişine, o ve onun tarafından yetkilendirilmiş tüm kişilerin Agrega Ağı nın iletişim ağının ilgili kişisinin diğer alanlarına girilmesine için başkalarına izin verilmemesi ve bu alanlara girilmeye çalışılmaması ve girilmemesi, diğer bilgilere, verilere veya Sistemde saklanandan farklı olarak herhangi bir nitelikteki hiçbir materyale bakılmaması yönündeki kati anlayış ile izin verilmektedir. Satıcının farkında olmayarak söz konusu bilgi, veri ve materyallere erişimi veya bunlara bakılması durumunda; Satıcı derhal Sistemden tamamen çıkacak ve Agrega veya ilgili Agrega Ağı üyesi ile iletişime geçerek onu izinsiz erişim ve görülen bilgi, veri veya materyaller hakkında haberdar edecek ve bahse konu izinsiz veri veya bilginin kopyalanmadığı, saklanmadığı, kağıda basılmadığı, başka bir sisteme gönderilmediği veya Satıcı tarafından söz konusu verinin daha fazla bulunmasını sağlayacak herhangi bir sair surette ele alınmadığını teyit edecektir. Agrega, Sisteme veya Sistemin herhangi bir kısmına erişim için Satıcıdan ücret almayacaktır. 2.2 Satıcı, Sisteme kendi girişini ayarlamak ve sağlamaktan sorumlu olacak olup Sisteme erişim ile bağlantılı telefon bağlantıları, şifreleme teknolojisi, çalışma saatler ve diğer ücretleri karşılayacaktır. Satıcı, kendi Sisteminin ve Satıcı Bilgilerinin hepsinin virüslerden ari olduğundan emin olmak için tüm makul tedbirler almadan Sisteme girmeyecektir. 2.3 Satıcı; Yetkili Temsilci olmayan herhangi birinin Sisteme erişimi ve/veya kullanımına izin vermeyecek; İşbu Sözleşme altındaki Satıcı haklarının ve/veya yükümlülüklerinin herhangi birini devretmeyecek, temlik etmeyecek veya devir veya temlik etmeye çalışmayacaktır; Agrega Ağı ile olan iş ilişkilerini kolaylaştırmak ve ilerletmek haricinde, kısmen veya tamamen, Sistemden erişilen veya Sistemde saklanan bilgi, Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 1

2 veri veya materyalleri, değiştirmeyecek, yayınlamayacak, kopyalamayacak, çoğaltmayacak, aktarmayacak, yüklemeyecek, basmayacak, türemiş çalışmalarını oluşturmayacak veya herhangi bir şekilde kendi çıkarı için kullanmayacaktır; Herhangi bir kanunsuz amaç ile Sisteme erişmeyecek veya Sistemi kullanmayacak ve Sistemi herhangi bir şekilde kötüye kullanmayacaktır. Kötüye Kullanma terimini neyin teşkil ettiğini tanımlama hususunda Agrega, yegane takdir yetkisine haizdir Aşağıdakiler için Sisteme Erişmeyecek veya Sistemi Kullanmayacaktır: I II Agrega Ağı dışında müşteriler hakkında bilgi girmek; Herhangi bir kanunu veya yönetmeliği ihlal eden, suç olarak görülebilecek olan veya hukuki sorumluluğa mahal verebilecek olan herhangi bir edimi teşkil eden veya teşvik eden herhangi bir iftira, hakaret, kanunsuz veya diğer bilgi, veri veya materyal girmeyecek veya Sistemi Satıcıya usulünce sahibi tarafından veya sahibinin rızası ile lisansı verilmemiş olan herhangi bir yazılım ile birlikte kullanmayacaktır. 2.4 Agrega, bildirimde bulunmaksızın, Sistemde bulunmasının uygunsuz olduğunu, kendi takdirinde olmak üzere, düşündüğü herhangi bir bilgiyi veya diğer herhangi bir metni, grafiği, veriyi veya bilgiyi Sistemden silme hakkını saklı tutmaktadır. 3. Satıcı Bilgisi 3.1 Agrega nın Satıcının Sisteme erişimine izin vermesi karşılığında; Satıcı, Sistem aracılığıyla eksiksiz doğru bilgi vermeyi kabul etmektedir. 3.2 Satıcının, yalnızca Satıcı bilgisinin girmek amacı ile, Yetkili Temsilcileri aracılığıyla, Sisteme erişimine izin verilmiştir. 3.3 Satıcı, Sisteme girilen tüm Satıcı bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu ve telif hakkı gibi üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği veya hareket içermediği, yakışıksız, tehditkar veya endişe verici, kırıcı, küfürlü, hilekar ve suçlu olmadığından veya diğer kişilerin haklarını çiğnemediğinden veya herhangi bir şekilde yasadışı olmadığından emin olacaktır. 3.4 Satıcı, herhangi bir Satıcı bilgisinin girdiği veya girilmesine yetki verdiği ölçüde, bunun Satıcının kendi adına Agrega için yapıldığını onaylamakta ve kabul etmektedir. 3.5 Satıcı, işbu Sözleşme nin süresi boyunca, her zaman, Satıcı Bilgisinin tutulmasından ve güncellenmesinden münferiden mesul olacaktır. 4. Kayıt 4.1 Satıcı, her bir Yetkili Temsilcinin işbu Sözleşme nin şartlarına uymasını garanti edecektir. 4.2 Agrega, her bir Yetkili Temsilciye, Yetkili Temsilcinin teslim almasından itibaren değiştirmesinin isteneceği ve Yetkili Temsilcinin Sisteme girmesine izin verecek olan bir ana şifre ve bir kullanıcı adı sunacaktır. Satıcı, her bir Yetkili Temsilcinin şifresini ve kullanıcı adını gizli tutmasını temin edecektir. 4.3 Yetkili Temsilerin Sisteme ilk girişlerinde, şifrelerini seçtikleri bir şifre olarak güncellemeleri zorunlu olacaktır. Şifreler daha sonar güncelleme imkanı kullanılarak değiştirilebilir ve Agrega, Yetkili Temsilcilerin şifrelerini her 30 günde bir değiştirmelerini önermektedir. 4.4 Satıcı, Satıcı adına veya namına tüm erişim ve Sistemdeki faaliyetlerin Satıcı ve/veya Temsilcileri tarafından yetkilendirildiğinden emin olacaktır. Satıcı, Satıcının ve/veya Yetkili Temsilcilerinin adları ve şifreleri ile yasadışı veya uygunsuz erişim veya Sistemdeki faaliyetlerden tümüyle mesul olacaktır. Satıcının, herhangi bir Yetkili Temsilcisi tarafından Sistemin izinsiz kullanımından haberdar olması durumunda; Satıcı Agrega ya derhal durumu bildirecektir. Herhangi bir Yetkili Temsilci tarafından özel ana şifrelerin kaybedilmesi Satıcı tarafından Sisteme erişim için yeniden başvurulması ve yeniden kayıt olunmasını gerektirebilir. 4.5 Satıcı, herhangi bir Yetkili Temsilcinin satıcı adına Sisteme girmesinin yetkisiz hale gelmesi halinde Agrega yı yazılı olarak haberdar etmeyi kabul etmektedir. 4.6 Satıcının, Sisteme girişine, o ve onun tarafından yetkilendirilmiş tüm kişilerin Agrega Ağı nın iletişim ağının izin verilmemiş alanlarına girilmesine izin verilmemesi ve bu alanlara girilmeye çalışılmaması, diğer bilgilere, verilere veya Sistemin diğer kullanıcılarının Sistemlerine bakılmaması yönündeki kati anlayış ile izin verilmektedir. 5. Tekliflerin Bağlayıcı Etkisi 5.1 Agrega Ağı üyeleri tarafından teklif almak için Olaylarda tanımlanan ürün ve hizmetlerin kendisi, Agrega Ağı tarafından bir teklife arz temsil etmeyecek olup yalnızca Satıcı tarafından teklife basit bir çağrı olacaktır. 5.2 Fiyat teklifler, teklife davet ve Agrega Ağı tarafından teslimat veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi için düzenlenen Şart ve Koşullar ilgili olarak hukuken bağlayıcı tekliflerdir. Satıcılar tarafından verilen beyanlar ve teklifler/fiyat teklifleri Agrega Ağı yönünden yazılı olarak verilmiş gibi geçerli olacaktırlar. 5.3 Agrega Ağı tarafından alınan herhangi bir teklifi değiştirmek veya geri çekmek mümkün değildir. Ciddi bir hata sebebiyle iptal etme veya reddetme hakkı bundan etkilenmeyecektir. 5.4 Tekliflerin üstleniliş süreleri, özel koşullar ve/veya davette belirtilmektedir. Herhangi bir sürenin belirtilmemesi durumunda; Satıcı, nihai teklifi ile 30 iş günü boyunca bağlı olacaktır. 5.5 Tüm teklifler, özel koşullar ve/veya davette belirtilen para birimi üzerinde yapılmaktadır. 5.6 Agrega nın en düşük Teklifi veya aslında herhangi bir Teklifi kabul etmek zorunda olmadığına dikkatinizi çekeriz. 6. Teklif verme Süreci 6.1 Satıcı, sadece online açık arttırma/erfx de belirtilen (online açık arttırma Olayının süresi ile) başlangıç ve bitiş tarihleri arasında teklif sunabilir. Bitiş tarihin gelmesi ve online açık arttırmanın kapanmasından sonra, Agrega Ağı tarafından daha fazla teklif kabul edilmeyecektir. 6.2 Her bir online açık arttırma için ayrı süre uzatımlarından dolayı muhtemel teklif verme süresinin uzatılması dikkate alınmalıdır. (Yalnızca İngiliz İleri ve İngiliz Geri Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 2

3 online açık arttırmalara uygulanmak üzere) bitiş tarih, son teklif verme süre uzatımında sona erecektir. 6.3 Online açık arttırmanın beklenmeyen ikmali, Hollanda geri online açık arttırması esnasında dikkate alınmalıdır. (Yalnızca Hollanda online açık arttırmasına uygulanmak üzere) bitiş tarihi, teklif veren/satıcı tarafından verilen ilk teklif ile geçerliliğini yitirecektir. 6.4 Agrega tarafından özelleştirilen parametrelere bağlı olarak; Satıcı, yalnızca sistemde katılım kabulünü teyit ettikten sonar canlı online açık arttırmaya erişebilir. Olayın ayrıntıları hususunda online açık arttırmaya katılmadan evvel bilgi edinmek Satıcının mesuliyetindedir. 6.5 Satıcının ilk Teklifi, Olay dan önce teklif edilen fiyata eşit veya daha düşük olmalıdır. 6.6 Online açık arttırmanın içeriği veya parametreleri için Agrega Ağı tarafından online açık arttırma sırasında ücret alınması durumunda; Satıcıların hepsine ücretler hususunda bilgi verilecektir. İşbu Durumda, satıcı, katılımını sonlandırabilir. Bunun üstüne, teklifleri geçersiz sayılacaktır. Katılım veya parametrelerdeki değişikliklere ilişkin bildirimin alınmasını takiben online açık arttırmaya izleyen katılımlar, söz konusu değişikliklere onay teşkil edecektir. 6.7 Olay parametrelerinin veya içeriğin Agrega tarafından söz konusu değişiklikler katılımcılara bildirilmeden değiştirilmesi sebebi haricinde Satıcı tarafından teklifler iptal edilemez veya geri çekilemez. 6.8 (Yalnızca İngiliz Geri online açık arttırmaya uygulanacak olmak üzere) Online açık arttırmada daha düşük bir teklifin sunulması ile, online açık arttırma esnasında satıcı tarafından daha önce sunulan daha yüksek teklif kendiliğinden geçersiz olur. 6.9 Agrega Ağı, Olay için gerekli tüm verileri (örneğin, en iyi teklif ) kişilik ilişkileri kesilmiş bir şekilde diğer Satıcılara aktarabilir Agrega Ağı ve Satıcılar, teklif verilmesine teşvik etmek için hiçbir koşulda online bir Olayda yanlış veya düzmece teklifler vermeyeceklerdir. (Bu hüküm, açıkça belirtilecek olan deneme/eğitim olaylarına uygulanmayacaktır.) 7. İzleme 7.1 Online Açık Arttırma, Agrega Ağı tarafından izlenecektir. Satıcının teklifinde herhangi bir hata yapması durumunda, Satıcı hatayı bildirmek için Agrega Ağı üyeleri ile derhal iletişime geçecektir. Gönderilen bir teklifte bir hata olduğuna dair şüpheleri olması durumunda; Agrega, söz konusu teklifi online açık arttırmanın sürecine sekte vurmamak için silme hakkını saklı tutmaktadır. Herhangi bir teklifin, Agrega tarafından bu sebeple silinmesi durumunda; Satıcı, Agrega tarafından derhal bilgilendirilecektir. Herhangi bir teklifin bahse konu nedenlerle silinmesi durumunda; hukuki dayanağına bakılmaksızın, Satıcının Agrega dan her türdeki tüm talepleri hariç tutulmuştur. 7.2 Agrega Ağı nın, Olay esnasında sorular ve öneriler ve problem çözmek için hem online açık arttırma aracı hem de tedarik edilen emtia hususunda bilgili personeli mevcut olacaktır. 8. Online Açık Arttırmaların Sonucu 8.1 Agrega, Satıcıların tekliflerini değerlendirerek işi tamamen veya kısmen bir veya daha çok en iyi toplam maliyetli Satıcı/Satıcılara vermek için fiyata ek olarak birçok kriteri dikkate alacaktır. Agrega, işi bir veya daha çok satıcıya vermekle yükümlü değildir. Tüm teklifler reddedilebilir ve Agrega, önceden belirlenmiş asgari fiyata ulaşılmaması Durumunda işi herhangi bir teklif verene vermek zorunda değildir. 8.2 Adil ve şeffaf bir süreci garanti etmek için Agrega, işleyen bir Olayı durdurma, süresini uzatma, sonlandırma veya yeniden açabilir veya kapanmış bir Olayı yenileyebilir. 8.3 Agrega, tüm teklif veren Satıcılara (kazansalar da kazanmasalar da) Olayın sonucunu Olaydan sonra makul bir süre içinde iletecektir. 8.4 İşbu açıklamayı müteakiben, herhangi bir Satıcı, Agrega dan teklifinin kabulünü alırsa, Satıcı, Agrega ya en iyi teklifi resmi bir fiyat formunda teyit ederek geri iletecektir. 8.5 Satıcının teklifleri, Satıcıların tekliflerinin farklı ön koşuları (örneğin, eşit olmayan incotermler / teslim süreleri / para birimleri v.s.) sebebiyle etkilenebilir ve Agrega tarafından girilen faktörlere dayanarak sistem tarafından yeniden hesaplanabilir. 8.6 Olay hususunda Satıcılara verilen bilgiler, tüm satıcılara eşit olarak verilecektir. Satıcının soruları ve önerileri, Agrega nın cevapları, öbek yapıları, Olayın önceden belirlenen asgari fiyatı ve diğer parametreleri tüm teklif veren Satıcılara eşit olarak iletilecektir. 9. Taahhüt Vermeme 9.1 Satıcı, Sistemin veritabanlarından oluştuğunu ve Sistemde gözüken herhangi bir bilginin, verinin veya materyalin Agrega nın bir üyesi ve/veya Müşterileri tarafından doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin herhangi bir garanti verilmediğini onaylamaktadır. 9.2 Her ne kadar Agrega, Agrega Ağı nın Müşterilerine ilişkin Sistem de sunulan ve Sistem aracılığıyla erişilen tüm verilerin, üretim tesislerinin, ürünlerin, paketleme özelliklerinin doğruluğu ve eksiksizliğini temin etmek için makul olan çabayı olsa da; söz konusu materyaller, Satıcıya olduğu gibi, doğruluğuna, güncelliğine, eksiksizliğine, belirli herhangi bir amaç için uygunluğuna veya yeterli kalitesine ilişkin herhangi bir taahhüt dahil olmak üzer ancak bunlarla sınırlı olmaksızın açık veya zımni herhangi bir taahhüt verilmeksizin sunulmaktadır. Söz konusu materyallere ilişkin kanun, yasalar veya başka bir şekilde öngörülen taahhütler, işburada kanunun izin verdiği en geniş ölçüde hariç tutulmuştur. 9.3 Agrega, işbu Sözleşme nin tarihinde Sistemde virüs olmadığının temini için makul olan tedbirleri almıştır, ancak, Agrega Sistemde virüs olmadığına ve olmayacağına ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır. Satıcının Sisteme erişimi seçmesi durumunda, Satıcı, riskleri tamamen kendine ait olmak üzere gerçekleştirecek olup bundan kaynaklanan sonuçlardan tamamen mesul olacaktır. Satıcı ve Agrega, bilerek, herhangi bir kod, virüs veya Sisteme hasar verebilecek, Sistemi engelleyebilecek veya Sistemin çalışmasını önleyebilecek olan benzer herhangi zarar verici materyal veya Sistemin diğer kullanıcılarının veri işlemlerini aktarmayacaklardır. 9.4 Agrega, Sistemin sürekli, kesintisiz veya asla kullanılabilir olduğu veya Sistemin güvenli veya hatasız olduğu veya Satıcının belirli herhangi bir gerekliliğini karşıladığı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 3

4 Agrega, herhangi bir Satıcı Bilgisinin Sisteme dahil edilmesi veya dahil edilmemesinden kaynaklanan tüm sorumluluğu kapsam dışında bırakmaktadır. 9.5 Satıcı, Sistemin Birleşik Krallık dışında bazı ülkelerde yasadışı olabilecek çok yüksek düzeyde bir şifreleme kullandığını onaylamaktadır. Sistemi kullanabilmesine yerel kanunlarca izin verildiğini temin etmesine dair sorumluluk her zaman Satıcıya aittir. 9.6 Satıcı, Sistemin Satıcıya üçüncü kişilerce işletilen internet sitelerine bağlantı sağlarken, Agrega nın söz konusu internet sitelerinin üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını onaylamaktadır. Satıcı, söz konusu bağlantıları riskleri kendine ait olmak üzere kullanır ve Agrega, söz konusu bağlantılı internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk almamakta olup hiçbir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya beyanda bulunmamaktadır. 9.7 Agrega, Sistemin güvenli olacağını temin etmek için makul olan çabayı gösterecektir ve zaman zaman Satıcının uymak zorunda olabileceği ek güvenlik tedbirleri alabilir. Bununla birlikte, Agrega, söz konusu tedbirlerin Sistemin güvenliğini sağlamakta tamamen etkili olacağı, Sistemin yetkisiz erişim çabalarına karşı tamamen güvenli olacağı veya herhangi bir Satıcı Bilgisinin üçüncü kişilerce ele geçirilmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmamaktadır. 10. Sorumluluğun Sınırlandırılması 10.1 Kanunun izin verdiği en geniş ölçüde; Agrega veya Sistemin sunulmasında kullanılan yazılımın lisans verenleri, Agrega veya yazılı sunucuları söz konusu kayıp veya hasar hususunda bilgilendirilmiş olsa dahi, her ne şekilde olursa Satıcının Sistemi kullanması veya kullanmaması ile ilgili olarak veya bundan kaynaklanan herhangi bir doğrudan, indirekt, özel, bağlı, örnek, cezai veya dolaylı kayıp ve hasarlardan, iş kaybından, kar kaybından, veri kaybından, işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen herhangi bir verinin elektronik olarak aktarılmasından ve alımından, işbu Sözleşme nin feshinde, herhangi bir Agrega Ağı üyesinin ifa etmemesinden, Agrega Ağı tarafından sunulan bilginin kullanımı veya söz konusu bilgiye itimattan dolayı herhangi bir akdi, (ihmal dahil) haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedirler İşbu Sözleşme, Agrega nın ihmalinin sebebiyet verdiği ölüm veya yaralanmalardan kaynaklanan sorumluluğu veya dolandırıcılıkla ilgili sorumluluğunu sınırlandırmamakta veya kapsamından çıkarmamaktadır Satıcı, aşağıdakiler sebebiyle herhangi bir üyesinin kaybına karşı Agrega Ağını tazmin etmeyi işburada kabul etmektedir: Sistemin herhangi bir yasal kullanımı veya amaçları dışında kullanımı, veya Şifrelere yetkisiz erişim veya şifrelerin ve/veya kullanıcı adlarının kullanımı: Satıcıya verilen şifrelere yetkisiz erişim veya şifrelerin ve/veya kullanıcı adlarının kullanımı; İşbu Sözleşme nin ihlali dolayısıyla maruz kalınan kayıplar; Satıcının ihmali veya kasti kötü davranışı sonucunda oluşan kayıplar; veya Aşağıdakilerden dolayı oluşan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Satıcının mesul olduğu kayıplar: Agrega Ağı nın diğer Sistemlerinden herhangi birine yetkisiz erişim; Diğer herhangi bir Satıcıya ilişkin bilgilere yetkisiz erişim, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden beyanların, mesajların veya materyallerin kaydedilmesi veya aktarılması; Satıcı Bilgisinin doğru olmaması veya yetersizliği; veya Satıcının başka şekillerde yasadışı olan veya rekabet, antitrust kanunları veya herhangi bir yargı yetkisindeki başka kanunları ihlal eden edimleri veya ihmalleri. 11. Fikri Mülkiyet Hakları 11.1 Herhangi bir metin, ses, yazılım, grafik, tablo, video, bilgi veya görüntü dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sistemin sayfa tasarımı, formatı, görüntümü ve hissedilişi ve Sistemin Satıcı tarafından kullanımına ilişkin oluşturulan raporlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sistem aracılığıyla Agrega Ağı tarafından sunulan (Satıcı Bilgisi hariç) tüm bilgiler ( İçerik ) telif hakkı ile korunmakta olup Agrega Ağı nın ilgili üyesinin mülkiyetindedir ve izin ile Agrega üyesi tarafından kullanılmaktadır Satıcı, Sistemde ve Sisteme ilişkin veritabanı hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet haklarının da olduğunu ve bunların Agrega nın mülkiyetinde olduğu veya Agrega ya lisans verildiğini de kabul etmektedir Satıcı, (işbu Sözleşme amacıyla kendisine verilen Satıcı Bilgisi haricinde) herhangi bir İçeriği kopyalamayacak, çoğaltmayacak veya dağıtmayacak, tersine birleştirmeyecek, ters derleme yapmayacak veya başka bir surette, Sistemin herhangi bir öğesini tercüme etmeyecek veya kopyalamaya çalışmayacaktır Satıcı, Sistemi kendi internet sitesine ilişkilendirme veya ilişkilendirmeye çalışma veya Sistem, kendi internet sitesinde veya diğer bir Sistemin ana sayfasında veya daha derin bir düzeyde adapte etme yetkisine veya hakkına haiz değildir. 12. Gizli Bilgi 12.1 Satıcının tüm bilgileri, şifreleri, kullanıcı adları ve (eğer varsa) dijital imzası, Agrega nın mülkiyetindeki ve Agrega nın gizli bilgisi veya Satıcının söz konusu bilgiyi temin ettiği şeklinde kabul edilecektir. Agrega ve Satıcı, Agrega Ağı nın bilgileri, müşterilerinin bilgileri ve İçeriğin gizli tutulması ve kısmen veya tamamen Sistemin diğer Satıcılarına veya üçüncü kişilere veya başka şekilde uygun olduğu üzere, ifşa edilmemesi için tüm makul gayreti sarf edeceklerdir. Satıcı, görevlileri ve çalışanları ve Yetkili Temsilcilerinin gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olduğu ve tüm gizli bilgiye ilişkin kısıtlamaları kullandığını garanti edecektir Yukarıdaki 12.1 maddesine bakılmaksızın; söz konusu Satıcı bilgilerine, Agrega Ağı nın dahili ticaret amaçları için erişilebilir ve söz konusu bilgiler bu şekilde kullanılabilir. Şüpheye mahal vermemesi için; Agrega Ağı nın üyeleri, ( işbu Sözleşme altında İçerik olarak addedilecek olan) birleştirilmiş veri ve endüstri veya sektör raporları oluşturmak amacıyla, Satıcı bilgilerini Sistemin diğer Satıcılar tarafından sunulan bilgiler ile birleştirebilme, analiz etme ve/veya özetleme hakkına Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 4

5 haiz olacak olup bilgilerin belirlenebilir olmaması veya Satıcıya atfolunamaması koşuluyla, söz konusu bilgileri üçüncü kişilere ifşa etme veya yayınlama hakkına sahip olacaklardır Yukarıda 12.1 ve 12.2 maddeleri altında öngörülen kullanım ve ifşaat kısıtlamaları: Alındığı tarihte ifşa edilen tarafça halihazırda bilinen ve daha önceki bir gizlilik veya sır tutma yükümlülüğüne tabi olmaması; Alındığı tarihte, kamunun bilgisinde olması veya daha sonradan ifşa edilen tarafın fiili veya ihmali haricinde kamunun bilgisinde olması; İfşa edilen tarafa, doğrudan veya dolaylı olarak ifşa eden tarafça sunulmamış olan ve alındığı tarihte, söz konusu bilgile ilişkin gizlilik yükümlülüğü altında olmayan üçüncü bir kişi tarafından açıklanması; İfşaatın önerilen şekli, yapısı ve amacı hususunda ifşa edilen tarafın ifşa eden tarafa bilgiyi açıklamadan evvel danışması koşuluyla, kanunen veya yetkili bir mahkeme veya tanınmış bir menkul kıymetler borsası veya devlet dairesi ve kurumu tarafından açıklanması zorunlu olması durumunda; herhangi bir bilgi için uygulanmayacaktır. 13. İyileştirme ve Değişiklikler Agrega, Satıcıya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda, bilgilerde değişiklik yapma, Sistemin tamamını veya bir kısmını iyileştirme, değiştirme, tadil etme, askıya alma veya kalıcı olarak durdurma veya erişimini kısıtlama veya yasaklama hakkını saklı tutmaktadır. 14. Askıya Alma ve Fesih 14.1 Agrega, Satıcının işbu Sözleşme nin veya Agrega Ağı nın Gizlilik Politikası nın herhangi bir şartını ihlal etmesi veya Agrega nın Satıcının işbu Sözleşme nin veya Agrega Ağı nın Gizlilik Politikası nın herhangi bir şartını ihlal edeceğini tahmin etmesi; veya Agrega nın, kendi takdirinde olmak üzere, Satıcının Sisteme erişimine devam etmesinin Sistemi veya verileri olumsuz olarak etkileyeceğine karar vermesi durumunda; Sisteme erişimi ve/veya Sistemin kullanımını durdurabilir veya işbu Sözleşmeyi derhal bildirimde bulunarak feshedebilir Taraflar, işbu Sözleşme yi herhangi bir zamanda 30 takvim gününden az olmayan yazılı bir bildirimde bulunarak feshedebilirler İşbu Sözleşme nin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda; Satıcı, Sistemi kullanmayı sonlandıracak olup Sisteme erişim Agrega tarafından iptal edilecektir. İşbu Sözleşme nin feshi, tarafların fesih tarihinden evvel işbu Sözleşme den doğan ilgili yükümlülük veya haklarını etkilemeyecektir İşbu Sözleşme nin doğası gereği fesihten sonra da geçerli olacak hükümleri, söz konusu fesih durumunda yürürlükte kalacaktır. 15. Muhtelif Hükümler 15.1 Taraflar, Agrega Ağı nın işbu Sözleşme uyarınca dava haklarından yararlanılması ve dava haklarının elde edilmesini yönelik olduğunu ancak Agrega ve Satıcının herhangi bir üçüncü kişi başvurmadan veya danışmadan işbu Sözleşmeyi (veya herhangi bir kısmını) düzeltme, değiştirme veya tadil etme hakkı olduğunu kabul etmektedirler. Yukarıdakilere tabi olmak üzere; işbu Sözleşme ye taraf olmayan bir kişi, 1999 yılı Sözleşmeler (Üçüncü Kişilerin Hakları) Kanunu uyarınca işbu Sözleşme nin herhangi bir şartını uygulatma hakkına haiz olmayacaktır İşbu şartların herhangi birinin veya birkaçının, yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı veya uygulanamaz olarak hükmedilmesi durumunda; şartların geri kalanı uygulanmaya devam edecektir. İşbu şartlar altında herhangi bir hakkın yerine getirilmesindeki herhangi bir gecikme söz konusu hakka halel getirmeyecek olup söz konusu haklardan feragat edilmesi, başka haklardan veya o hakkın sonraki ihlallerinden feragat edildiği olarak addedilmeyecektir İşbu şartlarda açıkça verilmeyen tüm haklar Agrega tarafından açıkça saklı tutulmaktadır İşbu Sözleşme, Ekleri ile birlikte, Sisteme ilişkin tarafların mutabakatının tümünü teşkil etmekte olup işburada konu ile ilgili olarak sözlü veya yazılı, açık veya zımnen (Sistemin teknik denemesinin çalıştırılmasına ilişkin herhangi bir anlaşma dahil olmak ancak bununla sınırlı kalmaksızın) önceki tüm beyan veya anlaşmaları iptal ve ilga etmektedir ve başka herhangi bir sözleşme, mutabakat, şart, taahhüt veya beyan bulunmamaktadır. Satıcının Agrega ya belli hizmet ve ürün teminine ilişkin olarak Agrega nın diğer ticari şartlarının uygulanacağının göz önünde bulundurulması gerekmektedir Taraflar, diğer tarafın izni olmaksızın işbu Sözleşme nin varlığından bahsedebilecek olup şartlarından bahsedemeyeceklerdir. Herhangi ayrıntılı bir ifşaat, tanıtım açıklaması veya reklam amacı veya sair surette işbu Sözleşme nin şartlarına atıfta bulunulması ancak karşı tarafın önceden yazılı onayı ile gerçekleştirilebilir Taraflardan hiçbiri, noksanlığın doğal afetlerden veya söz konusu tarafın veri iletmesini veya almasını engelleyen (herhangi bir mekanik, elektronik, yazılım, bağlanabilirlik veya iletişim bozukluğu dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) tarafların makul kontrolü dışındaki başka bir sebep ile, Sistemin kullanılabilirliği, herhangi bir işlem veya herhangi bir veri ile ilgili olarak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmetlerin sunulması veya alınması ile bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmemeden ötürü mesul olmayacaktır, ancak taraflar söz konusu sebep veya sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmada gayretli olacak ve sebebin kapsamı ve muhtemel süresi hususunda diğer tarafı derhal haberdar edeceklerdir İşbu Sözleşme nin hiçbir şartı veya hükmünden söz konusu feragat yazılı olmadıkça ve uygun olduğu şekilde Agrega veya Satıcı tarafından imzalanmadıkça feragat edildiği ve hiçbir ihlal söz konusu rıza yazılı olmadıkça ve uygun olduğu şekilde Agrega veya Satıcı tarafından imzalanmadıkça mazur görüldüğü farz edilmeyecektir İşbu Sözleşme ve tarafların edimleri, hiçbir koşulda, taraflar arasında herhangi bir acente veya ortaklık ilişkisini doğurmayacaktır Tarafların birinin diğer tarafa tebliğ edeceği tüm bildirimler, diğer tarafın işbu Sözleşme nin ilk sayfasında yer alan adresine veya zaman zaman bildirilebilecek olan diğer bir adrese gönderilecek olup iadeli imza karşılığı veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü posta, faks, elektronik posta ile gönderilecektir ve Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 5

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

Üyelik Sözleşmesi sözleşme detaydanmukemmele.com 1. Üyelik bireysel üye

Üyelik Sözleşmesi sözleşme detaydanmukemmele.com 1. Üyelik bireysel üye Üyelik Sözleşmesi Aşağıda yer alan maddeler ( sözleşme ) saint- gobain rigips alçı sanayi ve ticaret a.ş. ( detaydanmukemmele.com ) ile aranızdaki detaydanmukemmele.com üyeliğinize ilişkin üyelik şart

Detaylı

Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

Bu internet sitesini (Kısaca PORTAL olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz. TANIMLAR PORTAL

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI Ziraat Sigorta A.Ş ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. ÜYELİK

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. ÜYELİK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ( SÖZLEŞME ) SAİNT- GOBAİN RİGİPS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( RAKADEMIA ) İLE ARANIZDAKİ RAKADEMIA ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN RAKADEMIA ÜYELİK ŞART VE KOŞULLARINI,

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1.4.Kullanıcı ile Ziraat Sigorta işbu sözleşmede bir arada Taraflar olarak anılacaklardır.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1.4.Kullanıcı ile Ziraat Sigorta işbu sözleşmede bir arada Taraflar olarak anılacaklardır. KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1.1.Ziraat Sigorta A.Ş.: Turgut Özal Millet Cad. No:7 Aksaray/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Ziraat Sigorta Anonim Şirketi elementer sigortacılık

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

Aidat ve Bağış Yönetimi Programı Kullanıcı Sözleşmesi. Madde 1. Taraflar

Aidat ve Bağış Yönetimi Programı Kullanıcı Sözleşmesi. Madde 1. Taraflar Aidat ve Bağış Yönetimi Programı Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Taraflar İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), Yuvarla Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. ( Şirket ) ile www.fonzip.com adresinde yer alan siteye

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

yönelik bir teklif (veya bir teklif talebi) olarak (topluca Teklifler ) yorumlanmamalıdır.

yönelik bir teklif (veya bir teklif talebi) olarak (topluca Teklifler ) yorumlanmamalıdır. SORUMLULUK REDDİ Genel Bu web sitesine dünyanın her yerinden erişilebilmekle birlikte, web sitesinde yer alan bilgiler, Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. ye (Saxo Capital Markets) ait olup diğer

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR İşbu Web sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"),. ile Web sitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web sitesi'ni kullanmasına

Detaylı

STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI BİR AKTİVASYON KODU ALIP BUNU YAZILIM PROGRAMI LİSANSINI AKTİF HALE GETİRİP DONANIM ANAHTARINI ( ANAHTAR ) TAKMAK SURETİ

Detaylı

Kullanım Koşulları (Güncelleme Tarihi: ) TimetoEvent'e hoş geldiniz!

Kullanım Koşulları (Güncelleme Tarihi: ) TimetoEvent'e hoş geldiniz! Kullanım Koşulları (Güncelleme Tarihi: 04.08.2016) TimetoEvent'e hoş geldiniz! Aşağıda hükümleri yazılı olan Kullanım Koşulları, www.timetoevent.com uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz

Detaylı

I. PUANBENİM, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. PUANBENİM, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik Sözleşmesi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") PUANBENİM ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN PUANBENİM ÜYELİK ŞART VE KOŞULLARINI, ÜYELİK HAKLARINIZI VE KULLANIMINI, ÜYELİĞİNİZ SÜRESİNCE PUANBENİM DEN HİZMET

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

ÜYE SÖZLEŞMESİ Üyenin üyelik kapsamında hazırlamış olduğu profilinin tarafından kabul edilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

ÜYE SÖZLEŞMESİ Üyenin üyelik kapsamında hazırlamış olduğu profilinin  tarafından kabul edilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır: ÜYE SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, www.antoloji.com (Site) ile üye (Üye) olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA CLUB ÜYELİK

Detaylı

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir. Gizlilik İlkeleri Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı) Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi Kullanım Koşulları-Yasal Uyarı Galata Mevlevihanesi Müzesi İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler

Detaylı

Üye, siteye üye olarak Üye Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini ve bütününü anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul eder.

Üye, siteye üye olarak Üye Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini ve bütününü anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul eder. TARAFLAR Bu sözleşme PozitifAkıl Eğitim&Danışmanlık ile siteye eğitim desteği almak için üye olan (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) kişi arasında, üyenin siteye üye olması amacı ile ve sözleşmenin,

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Bilkent Bilgi Erişim Grubu Bilkent Yenilik Bulma Deney Koleksiyonu (BilNov-2005) kullanımı ile ilgili Bireysel Başvuru

Bilkent Bilgi Erişim Grubu Bilkent Yenilik Bulma Deney Koleksiyonu (BilNov-2005) kullanımı ile ilgili Bireysel Başvuru Koleksiyon Kullanımı İçin Bıreysel Başvuru Bilkent Bilgi Erişim Grubu Bilkent Yenilik Bulma Deney Koleksiyonu (BilNov-2005) kullanımı ile ilgili Bireysel Başvuru Ben,,bilgi erişim,dosya anlama sistemleri

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

3.5 Kullanıcı, Uygulama yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama ya ilişkin

3.5 Kullanıcı, Uygulama yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama ya ilişkin Madde 1. Taraflar İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), BilSoft Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. ( BilSoft ) ile www.bilsoftyazilim.com adresinde yer alan siteye ( Site ) kullanıcı ( Kullanıcı(lar)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Site adresi sağlayıcı:

Site adresi sağlayıcı: Site Sahibi ve İçerik Sağlayıcı: MİCHELİN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 338640 Tel: (90) 212 317 52 00 Fax:

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta 1- KUZUFLEX METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ata Mahalle Serbest Bölge Gelincik Cadde No.1 Gemlik - Bursa (İşbu Sözleşme de

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları Genel Satın Alma Şart ve Koşulları [İşbu genel satın alma şart ve koşulları ( Şart ve Koşullar ) Siparişin bir parçasını teşkil edecektir, ancak şöyle ki, satın alım sözleşmesinin özel şart ve koşullara

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

FonZip (Ticari) Kullanım Sözleşmesi

FonZip (Ticari) Kullanım Sözleşmesi FonZip (Ticari) Kullanım Sözleşmesi Madde 1. Taraflar İşbu Kullanım Sözleşmesi ( Sözleşme ), Yuvarla Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. ( Şirket ) ile FonZip çevrimiçi yazılım hizmetini ( Sistem ) kullanmak için

Detaylı

KULLANIM KOŞULLARI. İnternet sitemizi ettiğiniz için teşekkürler. ( Site veya İnternet Sitesi ) ziyaret

KULLANIM KOŞULLARI. İnternet sitemizi  ettiğiniz için teşekkürler. ( Site veya İnternet Sitesi ) ziyaret İnternet sitemizi www.isgyo.com.tr ettiğiniz için teşekkürler. KULLANIM KOŞULLARI ( Site veya İnternet Sitesi ) ziyaret İnternet Sitesini ziyaret etmekle, erişim ve kullanım yönteminize bakılmaksızın,

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme www.imona.com isimli web sayfaları üzerinden satışı yapılan ÜRÜN lere ilişkin olarak IMONA ile ve ALICI ÜYE arasında akdedilmiştir. 2. Tanımlar

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ( Gizlilik Taahhütnamesi )

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ( Gizlilik Taahhütnamesi ) GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ( Gizlilik Taahhütnamesi ) Tarih: / / 2015 Gönderilen Şirketin adı. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ( ADÜAŞ ) tarafından, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

Kullanıcı / Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı / Üyelik Sözleşmesi Kullanıcı / Üyelik Sözleşmesi BİBİLENVAR KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN bibilenvar.com SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. www.bibilenvar.com'daki Web sayfaları ve ona bağlantılı

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi Kullanım Koşulları Bu SİTE de sunulan hizmetler Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca TCHIBO olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE nin yasal sahibi

Detaylı

SAP Connected Logistics İlave Şartlar ve Koşullar

SAP Connected Logistics İlave Şartlar ve Koşullar SAP Connected Logistics İlave Şartlar ve Koşullar SAP ile Müşteri, belirli SAP ürün ve hizmetlerinin satın alınması için bir anlaşma gerçekleştirmiştir ("Anlaşma") ve Müşteri, bu anlaşma uyarınca SAP Connected

Detaylı

Başlık A: Genel. Genel Şartlar

Başlık A: Genel. Genel Şartlar Genel Şartlar www.karafatma.de sitesinden yararlanmadan önce, bu şartları dikkatle okuyunuz. www.karafatma.de bunden sonra KARAFATMA - sitesine yararlanmak, şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Migros Ticaret A.Ş. 1Ç 2012 Finansal Sonuçlar. Mayıs 2012

Migros Ticaret A.Ş. 1Ç 2012 Finansal Sonuçlar. Mayıs 2012 Migros Ticaret A.Ş. 1Ç 2012 Finansal Sonuçlar Mayıs 2012 Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. ( Şirket ) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. P1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ Telif Hakkı: FoodPLUS GmbH Sayfa 1 of 6 ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GLOBALGAP (EUREPGAP) İyi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında İlgili Pazar Katılımcıları için ( Sertifikasyon Kuruluşu (CB)

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz.

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. 26.10.2015 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul

Detaylı

SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ www.ekitaprojesi.com

SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ www.ekitaprojesi.com SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ www.ekitaprojesi.com Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. 1. Kullanım Yetkisi. 2. e-eğitim platformuna giriş. Nasıl e-learning platformuna giriş yapabilirim?

Kullanıcı Sözleşmesi. 1. Kullanım Yetkisi. 2. e-eğitim platformuna giriş. Nasıl e-learning platformuna giriş yapabilirim? Kullanıcı Sözleşmesi Olympus e-eğitim platformu (https://elearning.olympus-europa.com), Olympus Europa Holding GmbH ve Avrupa Olympus Grup Şirketleri (liste için burayı - http://www.olympus-europa.com

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı