Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları"

Transkript

1 Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Sisteme erişim ve sistemin kullanılmasından önce, aşağıdaki Erişim ve Kullanım Şartlarını okumalı ve kabul etmelisiniz. AGREGA ONLINE SATIN ALMA SİSTEMİNİN ERİŞİM VE KULLANIM ŞARTLARI Agrega Limited ( Agrega ) ve Agrega Ağı; Agrega nın potansiyel satıcı ve ticari ortakları ve/veya Agrega Ağı nın Müşterileri ( Satıcılar ) arasındaki bilgi akışına olanak sağlamak için veritabanları işletmektedir; Satıcı; Agrega ve Agrega Ağına belirli bilgileri sunmak amacıyla yukarıda bahsedilen veritabanlarına erişmek istemekte olup Agrega; Agrega Ağı adına, söz konusu erişimi aşağıdaki şart ve koşullar altında sunmayı kabul etmektedir. 1. Tanımlar İşbu Sözleşme de, büyük harfli terimler aşağıdaki anlamları taşıyacaklardır: Agrega Ağı ; Agrega Limited, Agrega Canada Limited, Agrega AME (Pty) Limited ve Agrega Inteligencia em Compras Ltda tarafından kurulan ortak Ağ anlamına gelmektedir. Olaylar ; ERFx ve/veya online açık arttırmadan oluşan süreç anlamına gelmekte olup ERFx (veya erfx); x in Teklif (RFP-Teklif İsteği), Fiyat (RFQ-Fiyat İsteği), Bilgi (RFI-Bilgi İstegi) veya İhale (RFT-İhale İsteği) anlamına gelebileceği [x] için Elektronik İstek teriminin kısaltmasıdır. Diğer takma adlı kısaltmalar, ITT (İhaleye Davet) ve PQQ (Ön Yeterlilik Formu) nu içermektedir. Online Açık Arttırma ; 5., 6. ve 7. maddelerde daha belirgin bir şekilde açıklandığı üzere, farklı Satıcıların Agrega Ağı nın ilgili üyesinin seçmesi için Sisteme Teklif gireceği süreç anlamına gelmektedir. İngiliz/İleri online açık arttırma ; teklif verilmesinin satıcı (Agrega) tarafından kabul edilebilir asgari fiyattan başlayarak her bir yeni teklifle sabit bir artış ile yükselen online açık arttırma anlamına gelmektedir. Teklif veren herkes teklif verilen fiyatı bilir ve satıcı için kabul edilebilir olan en yüksek fiyat teklifi kazanır. İngiliz Geri online açık arttırma ; birçok satıcının kalemlerini teklif verilmesi sunarak bir alıcının (Agrega) kabul edeceği fiyat için yarıştığı online açık arttırma anlamına gelmektedir. Genellikle, alıcının herhangi bir teklifi kabul etme veya hepsini reddetme opsiyonu bulunmaktadır. Hollanda Geri online açık arttırma ; alıcının fiyatı belirtilen fiyattan satın almayı Kabul edene kadar fiyatı düşük bir başlangıç noktasından yükselttiği online açık arttırma anlamına gelmektedir. Yetkili Temsilci ; Satıcının Sisteme erişimi hususunda yetkilendirdiği Satıcının çalışanları anlamına gelmektedir. Teklif ; bir Satıcı tarafından belirli ürün veya hizmetlerin tedariki veya satışı için verilen fiyat anlamına gelmektedir. Müşteri ; Agrega Ağı nın belli tedarik yönetim hizmetleri sunduğu üçüncü kişiler anlamına gelmektedir. Gizlilik Politikası ; halihazırda yürürlükte olan ve Sistem de sunulan ve/veya işbu Sözleşme de belirtilen Agrega Ağı nın gizlilik politikası anlamına gelmektedir. Satıcı Bilgisi ; irtibat isimleri, adresler, faaliyet detayları ve üretim tesisleri, ürün ve stok verileri, tahminleri, ürün bilgisi, eksiksiz özellikler, fiyat ve maliyet faktörleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sistem aracılığıyla Satıcıdan talep edilen ve Satıcı tarafından temin edilen bilgi anlamına gelmektedir. Sistem ; Agrega Ağı tarafından veya Agrega Ağı adına işletilen ve Satıcının erişimine izin verilen bir veritabanı veya veritabanları için kullanılan genel bir terim anlamına gelip söz konusu veritabanı/veritabanları, işbu Sözleşme nin şartları uyarınca bu veritabanını işletmek ve/veya kullanmak için gerekli olan tüm ilgili yazılım ile birlikte ürünler ve hizmetlere ilişkin bilgiyi içermektedir. Satıcının, Agrega Ağı nın ilgili üyesi tarafından belirlenen ve veritabanı/veritabanlarından oluşan bir veya daha çok uygulamaya erişimine izin verilecektir. 2. Erişim ve Kullanım Şartları 2.1 Satıcının, Sisteme girişine, o ve onun tarafından yetkilendirilmiş tüm kişilerin Agrega Ağı nın iletişim ağının ilgili kişisinin diğer alanlarına girilmesine için başkalarına izin verilmemesi ve bu alanlara girilmeye çalışılmaması ve girilmemesi, diğer bilgilere, verilere veya Sistemde saklanandan farklı olarak herhangi bir nitelikteki hiçbir materyale bakılmaması yönündeki kati anlayış ile izin verilmektedir. Satıcının farkında olmayarak söz konusu bilgi, veri ve materyallere erişimi veya bunlara bakılması durumunda; Satıcı derhal Sistemden tamamen çıkacak ve Agrega veya ilgili Agrega Ağı üyesi ile iletişime geçerek onu izinsiz erişim ve görülen bilgi, veri veya materyaller hakkında haberdar edecek ve bahse konu izinsiz veri veya bilginin kopyalanmadığı, saklanmadığı, kağıda basılmadığı, başka bir sisteme gönderilmediği veya Satıcı tarafından söz konusu verinin daha fazla bulunmasını sağlayacak herhangi bir sair surette ele alınmadığını teyit edecektir. Agrega, Sisteme veya Sistemin herhangi bir kısmına erişim için Satıcıdan ücret almayacaktır. 2.2 Satıcı, Sisteme kendi girişini ayarlamak ve sağlamaktan sorumlu olacak olup Sisteme erişim ile bağlantılı telefon bağlantıları, şifreleme teknolojisi, çalışma saatler ve diğer ücretleri karşılayacaktır. Satıcı, kendi Sisteminin ve Satıcı Bilgilerinin hepsinin virüslerden ari olduğundan emin olmak için tüm makul tedbirler almadan Sisteme girmeyecektir. 2.3 Satıcı; Yetkili Temsilci olmayan herhangi birinin Sisteme erişimi ve/veya kullanımına izin vermeyecek; İşbu Sözleşme altındaki Satıcı haklarının ve/veya yükümlülüklerinin herhangi birini devretmeyecek, temlik etmeyecek veya devir veya temlik etmeye çalışmayacaktır; Agrega Ağı ile olan iş ilişkilerini kolaylaştırmak ve ilerletmek haricinde, kısmen veya tamamen, Sistemden erişilen veya Sistemde saklanan bilgi, Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 1

2 veri veya materyalleri, değiştirmeyecek, yayınlamayacak, kopyalamayacak, çoğaltmayacak, aktarmayacak, yüklemeyecek, basmayacak, türemiş çalışmalarını oluşturmayacak veya herhangi bir şekilde kendi çıkarı için kullanmayacaktır; Herhangi bir kanunsuz amaç ile Sisteme erişmeyecek veya Sistemi kullanmayacak ve Sistemi herhangi bir şekilde kötüye kullanmayacaktır. Kötüye Kullanma terimini neyin teşkil ettiğini tanımlama hususunda Agrega, yegane takdir yetkisine haizdir Aşağıdakiler için Sisteme Erişmeyecek veya Sistemi Kullanmayacaktır: I II Agrega Ağı dışında müşteriler hakkında bilgi girmek; Herhangi bir kanunu veya yönetmeliği ihlal eden, suç olarak görülebilecek olan veya hukuki sorumluluğa mahal verebilecek olan herhangi bir edimi teşkil eden veya teşvik eden herhangi bir iftira, hakaret, kanunsuz veya diğer bilgi, veri veya materyal girmeyecek veya Sistemi Satıcıya usulünce sahibi tarafından veya sahibinin rızası ile lisansı verilmemiş olan herhangi bir yazılım ile birlikte kullanmayacaktır. 2.4 Agrega, bildirimde bulunmaksızın, Sistemde bulunmasının uygunsuz olduğunu, kendi takdirinde olmak üzere, düşündüğü herhangi bir bilgiyi veya diğer herhangi bir metni, grafiği, veriyi veya bilgiyi Sistemden silme hakkını saklı tutmaktadır. 3. Satıcı Bilgisi 3.1 Agrega nın Satıcının Sisteme erişimine izin vermesi karşılığında; Satıcı, Sistem aracılığıyla eksiksiz doğru bilgi vermeyi kabul etmektedir. 3.2 Satıcının, yalnızca Satıcı bilgisinin girmek amacı ile, Yetkili Temsilcileri aracılığıyla, Sisteme erişimine izin verilmiştir. 3.3 Satıcı, Sisteme girilen tüm Satıcı bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu ve telif hakkı gibi üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği veya hareket içermediği, yakışıksız, tehditkar veya endişe verici, kırıcı, küfürlü, hilekar ve suçlu olmadığından veya diğer kişilerin haklarını çiğnemediğinden veya herhangi bir şekilde yasadışı olmadığından emin olacaktır. 3.4 Satıcı, herhangi bir Satıcı bilgisinin girdiği veya girilmesine yetki verdiği ölçüde, bunun Satıcının kendi adına Agrega için yapıldığını onaylamakta ve kabul etmektedir. 3.5 Satıcı, işbu Sözleşme nin süresi boyunca, her zaman, Satıcı Bilgisinin tutulmasından ve güncellenmesinden münferiden mesul olacaktır. 4. Kayıt 4.1 Satıcı, her bir Yetkili Temsilcinin işbu Sözleşme nin şartlarına uymasını garanti edecektir. 4.2 Agrega, her bir Yetkili Temsilciye, Yetkili Temsilcinin teslim almasından itibaren değiştirmesinin isteneceği ve Yetkili Temsilcinin Sisteme girmesine izin verecek olan bir ana şifre ve bir kullanıcı adı sunacaktır. Satıcı, her bir Yetkili Temsilcinin şifresini ve kullanıcı adını gizli tutmasını temin edecektir. 4.3 Yetkili Temsilerin Sisteme ilk girişlerinde, şifrelerini seçtikleri bir şifre olarak güncellemeleri zorunlu olacaktır. Şifreler daha sonar güncelleme imkanı kullanılarak değiştirilebilir ve Agrega, Yetkili Temsilcilerin şifrelerini her 30 günde bir değiştirmelerini önermektedir. 4.4 Satıcı, Satıcı adına veya namına tüm erişim ve Sistemdeki faaliyetlerin Satıcı ve/veya Temsilcileri tarafından yetkilendirildiğinden emin olacaktır. Satıcı, Satıcının ve/veya Yetkili Temsilcilerinin adları ve şifreleri ile yasadışı veya uygunsuz erişim veya Sistemdeki faaliyetlerden tümüyle mesul olacaktır. Satıcının, herhangi bir Yetkili Temsilcisi tarafından Sistemin izinsiz kullanımından haberdar olması durumunda; Satıcı Agrega ya derhal durumu bildirecektir. Herhangi bir Yetkili Temsilci tarafından özel ana şifrelerin kaybedilmesi Satıcı tarafından Sisteme erişim için yeniden başvurulması ve yeniden kayıt olunmasını gerektirebilir. 4.5 Satıcı, herhangi bir Yetkili Temsilcinin satıcı adına Sisteme girmesinin yetkisiz hale gelmesi halinde Agrega yı yazılı olarak haberdar etmeyi kabul etmektedir. 4.6 Satıcının, Sisteme girişine, o ve onun tarafından yetkilendirilmiş tüm kişilerin Agrega Ağı nın iletişim ağının izin verilmemiş alanlarına girilmesine izin verilmemesi ve bu alanlara girilmeye çalışılmaması, diğer bilgilere, verilere veya Sistemin diğer kullanıcılarının Sistemlerine bakılmaması yönündeki kati anlayış ile izin verilmektedir. 5. Tekliflerin Bağlayıcı Etkisi 5.1 Agrega Ağı üyeleri tarafından teklif almak için Olaylarda tanımlanan ürün ve hizmetlerin kendisi, Agrega Ağı tarafından bir teklife arz temsil etmeyecek olup yalnızca Satıcı tarafından teklife basit bir çağrı olacaktır. 5.2 Fiyat teklifler, teklife davet ve Agrega Ağı tarafından teslimat veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi için düzenlenen Şart ve Koşullar ilgili olarak hukuken bağlayıcı tekliflerdir. Satıcılar tarafından verilen beyanlar ve teklifler/fiyat teklifleri Agrega Ağı yönünden yazılı olarak verilmiş gibi geçerli olacaktırlar. 5.3 Agrega Ağı tarafından alınan herhangi bir teklifi değiştirmek veya geri çekmek mümkün değildir. Ciddi bir hata sebebiyle iptal etme veya reddetme hakkı bundan etkilenmeyecektir. 5.4 Tekliflerin üstleniliş süreleri, özel koşullar ve/veya davette belirtilmektedir. Herhangi bir sürenin belirtilmemesi durumunda; Satıcı, nihai teklifi ile 30 iş günü boyunca bağlı olacaktır. 5.5 Tüm teklifler, özel koşullar ve/veya davette belirtilen para birimi üzerinde yapılmaktadır. 5.6 Agrega nın en düşük Teklifi veya aslında herhangi bir Teklifi kabul etmek zorunda olmadığına dikkatinizi çekeriz. 6. Teklif verme Süreci 6.1 Satıcı, sadece online açık arttırma/erfx de belirtilen (online açık arttırma Olayının süresi ile) başlangıç ve bitiş tarihleri arasında teklif sunabilir. Bitiş tarihin gelmesi ve online açık arttırmanın kapanmasından sonra, Agrega Ağı tarafından daha fazla teklif kabul edilmeyecektir. 6.2 Her bir online açık arttırma için ayrı süre uzatımlarından dolayı muhtemel teklif verme süresinin uzatılması dikkate alınmalıdır. (Yalnızca İngiliz İleri ve İngiliz Geri Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 2

3 online açık arttırmalara uygulanmak üzere) bitiş tarih, son teklif verme süre uzatımında sona erecektir. 6.3 Online açık arttırmanın beklenmeyen ikmali, Hollanda geri online açık arttırması esnasında dikkate alınmalıdır. (Yalnızca Hollanda online açık arttırmasına uygulanmak üzere) bitiş tarihi, teklif veren/satıcı tarafından verilen ilk teklif ile geçerliliğini yitirecektir. 6.4 Agrega tarafından özelleştirilen parametrelere bağlı olarak; Satıcı, yalnızca sistemde katılım kabulünü teyit ettikten sonar canlı online açık arttırmaya erişebilir. Olayın ayrıntıları hususunda online açık arttırmaya katılmadan evvel bilgi edinmek Satıcının mesuliyetindedir. 6.5 Satıcının ilk Teklifi, Olay dan önce teklif edilen fiyata eşit veya daha düşük olmalıdır. 6.6 Online açık arttırmanın içeriği veya parametreleri için Agrega Ağı tarafından online açık arttırma sırasında ücret alınması durumunda; Satıcıların hepsine ücretler hususunda bilgi verilecektir. İşbu Durumda, satıcı, katılımını sonlandırabilir. Bunun üstüne, teklifleri geçersiz sayılacaktır. Katılım veya parametrelerdeki değişikliklere ilişkin bildirimin alınmasını takiben online açık arttırmaya izleyen katılımlar, söz konusu değişikliklere onay teşkil edecektir. 6.7 Olay parametrelerinin veya içeriğin Agrega tarafından söz konusu değişiklikler katılımcılara bildirilmeden değiştirilmesi sebebi haricinde Satıcı tarafından teklifler iptal edilemez veya geri çekilemez. 6.8 (Yalnızca İngiliz Geri online açık arttırmaya uygulanacak olmak üzere) Online açık arttırmada daha düşük bir teklifin sunulması ile, online açık arttırma esnasında satıcı tarafından daha önce sunulan daha yüksek teklif kendiliğinden geçersiz olur. 6.9 Agrega Ağı, Olay için gerekli tüm verileri (örneğin, en iyi teklif ) kişilik ilişkileri kesilmiş bir şekilde diğer Satıcılara aktarabilir Agrega Ağı ve Satıcılar, teklif verilmesine teşvik etmek için hiçbir koşulda online bir Olayda yanlış veya düzmece teklifler vermeyeceklerdir. (Bu hüküm, açıkça belirtilecek olan deneme/eğitim olaylarına uygulanmayacaktır.) 7. İzleme 7.1 Online Açık Arttırma, Agrega Ağı tarafından izlenecektir. Satıcının teklifinde herhangi bir hata yapması durumunda, Satıcı hatayı bildirmek için Agrega Ağı üyeleri ile derhal iletişime geçecektir. Gönderilen bir teklifte bir hata olduğuna dair şüpheleri olması durumunda; Agrega, söz konusu teklifi online açık arttırmanın sürecine sekte vurmamak için silme hakkını saklı tutmaktadır. Herhangi bir teklifin, Agrega tarafından bu sebeple silinmesi durumunda; Satıcı, Agrega tarafından derhal bilgilendirilecektir. Herhangi bir teklifin bahse konu nedenlerle silinmesi durumunda; hukuki dayanağına bakılmaksızın, Satıcının Agrega dan her türdeki tüm talepleri hariç tutulmuştur. 7.2 Agrega Ağı nın, Olay esnasında sorular ve öneriler ve problem çözmek için hem online açık arttırma aracı hem de tedarik edilen emtia hususunda bilgili personeli mevcut olacaktır. 8. Online Açık Arttırmaların Sonucu 8.1 Agrega, Satıcıların tekliflerini değerlendirerek işi tamamen veya kısmen bir veya daha çok en iyi toplam maliyetli Satıcı/Satıcılara vermek için fiyata ek olarak birçok kriteri dikkate alacaktır. Agrega, işi bir veya daha çok satıcıya vermekle yükümlü değildir. Tüm teklifler reddedilebilir ve Agrega, önceden belirlenmiş asgari fiyata ulaşılmaması Durumunda işi herhangi bir teklif verene vermek zorunda değildir. 8.2 Adil ve şeffaf bir süreci garanti etmek için Agrega, işleyen bir Olayı durdurma, süresini uzatma, sonlandırma veya yeniden açabilir veya kapanmış bir Olayı yenileyebilir. 8.3 Agrega, tüm teklif veren Satıcılara (kazansalar da kazanmasalar da) Olayın sonucunu Olaydan sonra makul bir süre içinde iletecektir. 8.4 İşbu açıklamayı müteakiben, herhangi bir Satıcı, Agrega dan teklifinin kabulünü alırsa, Satıcı, Agrega ya en iyi teklifi resmi bir fiyat formunda teyit ederek geri iletecektir. 8.5 Satıcının teklifleri, Satıcıların tekliflerinin farklı ön koşuları (örneğin, eşit olmayan incotermler / teslim süreleri / para birimleri v.s.) sebebiyle etkilenebilir ve Agrega tarafından girilen faktörlere dayanarak sistem tarafından yeniden hesaplanabilir. 8.6 Olay hususunda Satıcılara verilen bilgiler, tüm satıcılara eşit olarak verilecektir. Satıcının soruları ve önerileri, Agrega nın cevapları, öbek yapıları, Olayın önceden belirlenen asgari fiyatı ve diğer parametreleri tüm teklif veren Satıcılara eşit olarak iletilecektir. 9. Taahhüt Vermeme 9.1 Satıcı, Sistemin veritabanlarından oluştuğunu ve Sistemde gözüken herhangi bir bilginin, verinin veya materyalin Agrega nın bir üyesi ve/veya Müşterileri tarafından doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin herhangi bir garanti verilmediğini onaylamaktadır. 9.2 Her ne kadar Agrega, Agrega Ağı nın Müşterilerine ilişkin Sistem de sunulan ve Sistem aracılığıyla erişilen tüm verilerin, üretim tesislerinin, ürünlerin, paketleme özelliklerinin doğruluğu ve eksiksizliğini temin etmek için makul olan çabayı olsa da; söz konusu materyaller, Satıcıya olduğu gibi, doğruluğuna, güncelliğine, eksiksizliğine, belirli herhangi bir amaç için uygunluğuna veya yeterli kalitesine ilişkin herhangi bir taahhüt dahil olmak üzer ancak bunlarla sınırlı olmaksızın açık veya zımni herhangi bir taahhüt verilmeksizin sunulmaktadır. Söz konusu materyallere ilişkin kanun, yasalar veya başka bir şekilde öngörülen taahhütler, işburada kanunun izin verdiği en geniş ölçüde hariç tutulmuştur. 9.3 Agrega, işbu Sözleşme nin tarihinde Sistemde virüs olmadığının temini için makul olan tedbirleri almıştır, ancak, Agrega Sistemde virüs olmadığına ve olmayacağına ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır. Satıcının Sisteme erişimi seçmesi durumunda, Satıcı, riskleri tamamen kendine ait olmak üzere gerçekleştirecek olup bundan kaynaklanan sonuçlardan tamamen mesul olacaktır. Satıcı ve Agrega, bilerek, herhangi bir kod, virüs veya Sisteme hasar verebilecek, Sistemi engelleyebilecek veya Sistemin çalışmasını önleyebilecek olan benzer herhangi zarar verici materyal veya Sistemin diğer kullanıcılarının veri işlemlerini aktarmayacaklardır. 9.4 Agrega, Sistemin sürekli, kesintisiz veya asla kullanılabilir olduğu veya Sistemin güvenli veya hatasız olduğu veya Satıcının belirli herhangi bir gerekliliğini karşıladığı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 3

4 Agrega, herhangi bir Satıcı Bilgisinin Sisteme dahil edilmesi veya dahil edilmemesinden kaynaklanan tüm sorumluluğu kapsam dışında bırakmaktadır. 9.5 Satıcı, Sistemin Birleşik Krallık dışında bazı ülkelerde yasadışı olabilecek çok yüksek düzeyde bir şifreleme kullandığını onaylamaktadır. Sistemi kullanabilmesine yerel kanunlarca izin verildiğini temin etmesine dair sorumluluk her zaman Satıcıya aittir. 9.6 Satıcı, Sistemin Satıcıya üçüncü kişilerce işletilen internet sitelerine bağlantı sağlarken, Agrega nın söz konusu internet sitelerinin üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını onaylamaktadır. Satıcı, söz konusu bağlantıları riskleri kendine ait olmak üzere kullanır ve Agrega, söz konusu bağlantılı internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk almamakta olup hiçbir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya beyanda bulunmamaktadır. 9.7 Agrega, Sistemin güvenli olacağını temin etmek için makul olan çabayı gösterecektir ve zaman zaman Satıcının uymak zorunda olabileceği ek güvenlik tedbirleri alabilir. Bununla birlikte, Agrega, söz konusu tedbirlerin Sistemin güvenliğini sağlamakta tamamen etkili olacağı, Sistemin yetkisiz erişim çabalarına karşı tamamen güvenli olacağı veya herhangi bir Satıcı Bilgisinin üçüncü kişilerce ele geçirilmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmamaktadır. 10. Sorumluluğun Sınırlandırılması 10.1 Kanunun izin verdiği en geniş ölçüde; Agrega veya Sistemin sunulmasında kullanılan yazılımın lisans verenleri, Agrega veya yazılı sunucuları söz konusu kayıp veya hasar hususunda bilgilendirilmiş olsa dahi, her ne şekilde olursa Satıcının Sistemi kullanması veya kullanmaması ile ilgili olarak veya bundan kaynaklanan herhangi bir doğrudan, indirekt, özel, bağlı, örnek, cezai veya dolaylı kayıp ve hasarlardan, iş kaybından, kar kaybından, veri kaybından, işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen herhangi bir verinin elektronik olarak aktarılmasından ve alımından, işbu Sözleşme nin feshinde, herhangi bir Agrega Ağı üyesinin ifa etmemesinden, Agrega Ağı tarafından sunulan bilginin kullanımı veya söz konusu bilgiye itimattan dolayı herhangi bir akdi, (ihmal dahil) haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedirler İşbu Sözleşme, Agrega nın ihmalinin sebebiyet verdiği ölüm veya yaralanmalardan kaynaklanan sorumluluğu veya dolandırıcılıkla ilgili sorumluluğunu sınırlandırmamakta veya kapsamından çıkarmamaktadır Satıcı, aşağıdakiler sebebiyle herhangi bir üyesinin kaybına karşı Agrega Ağını tazmin etmeyi işburada kabul etmektedir: Sistemin herhangi bir yasal kullanımı veya amaçları dışında kullanımı, veya Şifrelere yetkisiz erişim veya şifrelerin ve/veya kullanıcı adlarının kullanımı: Satıcıya verilen şifrelere yetkisiz erişim veya şifrelerin ve/veya kullanıcı adlarının kullanımı; İşbu Sözleşme nin ihlali dolayısıyla maruz kalınan kayıplar; Satıcının ihmali veya kasti kötü davranışı sonucunda oluşan kayıplar; veya Aşağıdakilerden dolayı oluşan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Satıcının mesul olduğu kayıplar: Agrega Ağı nın diğer Sistemlerinden herhangi birine yetkisiz erişim; Diğer herhangi bir Satıcıya ilişkin bilgilere yetkisiz erişim, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden beyanların, mesajların veya materyallerin kaydedilmesi veya aktarılması; Satıcı Bilgisinin doğru olmaması veya yetersizliği; veya Satıcının başka şekillerde yasadışı olan veya rekabet, antitrust kanunları veya herhangi bir yargı yetkisindeki başka kanunları ihlal eden edimleri veya ihmalleri. 11. Fikri Mülkiyet Hakları 11.1 Herhangi bir metin, ses, yazılım, grafik, tablo, video, bilgi veya görüntü dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sistemin sayfa tasarımı, formatı, görüntümü ve hissedilişi ve Sistemin Satıcı tarafından kullanımına ilişkin oluşturulan raporlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sistem aracılığıyla Agrega Ağı tarafından sunulan (Satıcı Bilgisi hariç) tüm bilgiler ( İçerik ) telif hakkı ile korunmakta olup Agrega Ağı nın ilgili üyesinin mülkiyetindedir ve izin ile Agrega üyesi tarafından kullanılmaktadır Satıcı, Sistemde ve Sisteme ilişkin veritabanı hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet haklarının da olduğunu ve bunların Agrega nın mülkiyetinde olduğu veya Agrega ya lisans verildiğini de kabul etmektedir Satıcı, (işbu Sözleşme amacıyla kendisine verilen Satıcı Bilgisi haricinde) herhangi bir İçeriği kopyalamayacak, çoğaltmayacak veya dağıtmayacak, tersine birleştirmeyecek, ters derleme yapmayacak veya başka bir surette, Sistemin herhangi bir öğesini tercüme etmeyecek veya kopyalamaya çalışmayacaktır Satıcı, Sistemi kendi internet sitesine ilişkilendirme veya ilişkilendirmeye çalışma veya Sistem, kendi internet sitesinde veya diğer bir Sistemin ana sayfasında veya daha derin bir düzeyde adapte etme yetkisine veya hakkına haiz değildir. 12. Gizli Bilgi 12.1 Satıcının tüm bilgileri, şifreleri, kullanıcı adları ve (eğer varsa) dijital imzası, Agrega nın mülkiyetindeki ve Agrega nın gizli bilgisi veya Satıcının söz konusu bilgiyi temin ettiği şeklinde kabul edilecektir. Agrega ve Satıcı, Agrega Ağı nın bilgileri, müşterilerinin bilgileri ve İçeriğin gizli tutulması ve kısmen veya tamamen Sistemin diğer Satıcılarına veya üçüncü kişilere veya başka şekilde uygun olduğu üzere, ifşa edilmemesi için tüm makul gayreti sarf edeceklerdir. Satıcı, görevlileri ve çalışanları ve Yetkili Temsilcilerinin gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olduğu ve tüm gizli bilgiye ilişkin kısıtlamaları kullandığını garanti edecektir Yukarıdaki 12.1 maddesine bakılmaksızın; söz konusu Satıcı bilgilerine, Agrega Ağı nın dahili ticaret amaçları için erişilebilir ve söz konusu bilgiler bu şekilde kullanılabilir. Şüpheye mahal vermemesi için; Agrega Ağı nın üyeleri, ( işbu Sözleşme altında İçerik olarak addedilecek olan) birleştirilmiş veri ve endüstri veya sektör raporları oluşturmak amacıyla, Satıcı bilgilerini Sistemin diğer Satıcılar tarafından sunulan bilgiler ile birleştirebilme, analiz etme ve/veya özetleme hakkına Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 4

5 haiz olacak olup bilgilerin belirlenebilir olmaması veya Satıcıya atfolunamaması koşuluyla, söz konusu bilgileri üçüncü kişilere ifşa etme veya yayınlama hakkına sahip olacaklardır Yukarıda 12.1 ve 12.2 maddeleri altında öngörülen kullanım ve ifşaat kısıtlamaları: Alındığı tarihte ifşa edilen tarafça halihazırda bilinen ve daha önceki bir gizlilik veya sır tutma yükümlülüğüne tabi olmaması; Alındığı tarihte, kamunun bilgisinde olması veya daha sonradan ifşa edilen tarafın fiili veya ihmali haricinde kamunun bilgisinde olması; İfşa edilen tarafa, doğrudan veya dolaylı olarak ifşa eden tarafça sunulmamış olan ve alındığı tarihte, söz konusu bilgile ilişkin gizlilik yükümlülüğü altında olmayan üçüncü bir kişi tarafından açıklanması; İfşaatın önerilen şekli, yapısı ve amacı hususunda ifşa edilen tarafın ifşa eden tarafa bilgiyi açıklamadan evvel danışması koşuluyla, kanunen veya yetkili bir mahkeme veya tanınmış bir menkul kıymetler borsası veya devlet dairesi ve kurumu tarafından açıklanması zorunlu olması durumunda; herhangi bir bilgi için uygulanmayacaktır. 13. İyileştirme ve Değişiklikler Agrega, Satıcıya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda, bilgilerde değişiklik yapma, Sistemin tamamını veya bir kısmını iyileştirme, değiştirme, tadil etme, askıya alma veya kalıcı olarak durdurma veya erişimini kısıtlama veya yasaklama hakkını saklı tutmaktadır. 14. Askıya Alma ve Fesih 14.1 Agrega, Satıcının işbu Sözleşme nin veya Agrega Ağı nın Gizlilik Politikası nın herhangi bir şartını ihlal etmesi veya Agrega nın Satıcının işbu Sözleşme nin veya Agrega Ağı nın Gizlilik Politikası nın herhangi bir şartını ihlal edeceğini tahmin etmesi; veya Agrega nın, kendi takdirinde olmak üzere, Satıcının Sisteme erişimine devam etmesinin Sistemi veya verileri olumsuz olarak etkileyeceğine karar vermesi durumunda; Sisteme erişimi ve/veya Sistemin kullanımını durdurabilir veya işbu Sözleşmeyi derhal bildirimde bulunarak feshedebilir Taraflar, işbu Sözleşme yi herhangi bir zamanda 30 takvim gününden az olmayan yazılı bir bildirimde bulunarak feshedebilirler İşbu Sözleşme nin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda; Satıcı, Sistemi kullanmayı sonlandıracak olup Sisteme erişim Agrega tarafından iptal edilecektir. İşbu Sözleşme nin feshi, tarafların fesih tarihinden evvel işbu Sözleşme den doğan ilgili yükümlülük veya haklarını etkilemeyecektir İşbu Sözleşme nin doğası gereği fesihten sonra da geçerli olacak hükümleri, söz konusu fesih durumunda yürürlükte kalacaktır. 15. Muhtelif Hükümler 15.1 Taraflar, Agrega Ağı nın işbu Sözleşme uyarınca dava haklarından yararlanılması ve dava haklarının elde edilmesini yönelik olduğunu ancak Agrega ve Satıcının herhangi bir üçüncü kişi başvurmadan veya danışmadan işbu Sözleşmeyi (veya herhangi bir kısmını) düzeltme, değiştirme veya tadil etme hakkı olduğunu kabul etmektedirler. Yukarıdakilere tabi olmak üzere; işbu Sözleşme ye taraf olmayan bir kişi, 1999 yılı Sözleşmeler (Üçüncü Kişilerin Hakları) Kanunu uyarınca işbu Sözleşme nin herhangi bir şartını uygulatma hakkına haiz olmayacaktır İşbu şartların herhangi birinin veya birkaçının, yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı veya uygulanamaz olarak hükmedilmesi durumunda; şartların geri kalanı uygulanmaya devam edecektir. İşbu şartlar altında herhangi bir hakkın yerine getirilmesindeki herhangi bir gecikme söz konusu hakka halel getirmeyecek olup söz konusu haklardan feragat edilmesi, başka haklardan veya o hakkın sonraki ihlallerinden feragat edildiği olarak addedilmeyecektir İşbu şartlarda açıkça verilmeyen tüm haklar Agrega tarafından açıkça saklı tutulmaktadır İşbu Sözleşme, Ekleri ile birlikte, Sisteme ilişkin tarafların mutabakatının tümünü teşkil etmekte olup işburada konu ile ilgili olarak sözlü veya yazılı, açık veya zımnen (Sistemin teknik denemesinin çalıştırılmasına ilişkin herhangi bir anlaşma dahil olmak ancak bununla sınırlı kalmaksızın) önceki tüm beyan veya anlaşmaları iptal ve ilga etmektedir ve başka herhangi bir sözleşme, mutabakat, şart, taahhüt veya beyan bulunmamaktadır. Satıcının Agrega ya belli hizmet ve ürün teminine ilişkin olarak Agrega nın diğer ticari şartlarının uygulanacağının göz önünde bulundurulması gerekmektedir Taraflar, diğer tarafın izni olmaksızın işbu Sözleşme nin varlığından bahsedebilecek olup şartlarından bahsedemeyeceklerdir. Herhangi ayrıntılı bir ifşaat, tanıtım açıklaması veya reklam amacı veya sair surette işbu Sözleşme nin şartlarına atıfta bulunulması ancak karşı tarafın önceden yazılı onayı ile gerçekleştirilebilir Taraflardan hiçbiri, noksanlığın doğal afetlerden veya söz konusu tarafın veri iletmesini veya almasını engelleyen (herhangi bir mekanik, elektronik, yazılım, bağlanabilirlik veya iletişim bozukluğu dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) tarafların makul kontrolü dışındaki başka bir sebep ile, Sistemin kullanılabilirliği, herhangi bir işlem veya herhangi bir veri ile ilgili olarak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmetlerin sunulması veya alınması ile bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmemeden ötürü mesul olmayacaktır, ancak taraflar söz konusu sebep veya sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmada gayretli olacak ve sebebin kapsamı ve muhtemel süresi hususunda diğer tarafı derhal haberdar edeceklerdir İşbu Sözleşme nin hiçbir şartı veya hükmünden söz konusu feragat yazılı olmadıkça ve uygun olduğu şekilde Agrega veya Satıcı tarafından imzalanmadıkça feragat edildiği ve hiçbir ihlal söz konusu rıza yazılı olmadıkça ve uygun olduğu şekilde Agrega veya Satıcı tarafından imzalanmadıkça mazur görüldüğü farz edilmeyecektir İşbu Sözleşme ve tarafların edimleri, hiçbir koşulda, taraflar arasında herhangi bir acente veya ortaklık ilişkisini doğurmayacaktır Tarafların birinin diğer tarafa tebliğ edeceği tüm bildirimler, diğer tarafın işbu Sözleşme nin ilk sayfasında yer alan adresine veya zaman zaman bildirilebilecek olan diğer bir adrese gönderilecek olup iadeli imza karşılığı veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü posta, faks, elektronik posta ile gönderilecektir ve Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Page 5

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706)

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706) BLACKBERRY NİHAİ KULLANICI YAZILIMI LİSANS ANLAŞMASI YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DİKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte

Detaylı

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Kullanım Koşulları Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi 1.1. FILOTOM.COM sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen

Detaylı

Trend Micro Lisans Sözleşmesi

Trend Micro Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ: DİKKATLİ OKUYUNUZ. TREND MICRO YAZILIMININ VE HİZMETLERİNİN TİCARİ KURULUŞLAR VE DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN YASAL HÜKÜM VE KOŞULLARA TABİDİR Trend Micro Lisans

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Kullanım Koşulları Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Disney Interactive, Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom markasını veya The Walt Disney Company mülkiyetindeki veya onun

Detaylı

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA) SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI 1 TANIM VE YORUMLAMA 1.1 işbu Sözleşmede: Yetkili Kullanıcı Müşteri'nin Sistemler'e erişime

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR GLOBAL PROCUREMENT 1. TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR 1.1 Bu Küresel Tedarik Hizmetler için Standart Hüküm ve Koşulları ( GP Standart Hükümleri ), bu GP Standart Hükümleri

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. Kullanım Koşulları Yazdır Kaydet PDF Güncelleme: 2 Kasım 2011 1. GİRİŞ Club Penguin e ("Site") hoş geldiniz. Bu Site, Kelowna, İngiliz Kolombiyası, Kanada adresinde faaliyet gösteren Disney Online Studios

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI Bu Oracle Bulut Hizmetler Anlaşması (bu Anlaşma ) Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. ( Oracle ) ile bu Anlaşma'yı aşağıdaki imza bölümünde belirtildiği şekilde imzalamış

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom )

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom ) Türkiye Genel Hüküm ve Koşullar TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom ) İçindekiler 1 Kapsam... 3 2 Doğrudan TomTom üzerinden

Detaylı

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Bu Kayıt Operatörü Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), kayıtlı işyeri Esentepe Mah. Elif Sok. No. 4 K.1 Şişli 34394 İstanbul

Detaylı

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ - DİKKATLİ OKUYUNUZ. BU BELGENİN 10. MADDESİ NİN İÇERDİĞİ BAĞLAYICI TAHKİM HÜKMÜ, UYUŞMAZLIKLARIN ŞAHSEN ÇÖZÜMLENMESİNİ GEREKTİRMEKTE, HUKUK MAHKEMESİNDE

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi, EK-2 Gizlilik Hakları, EK-3 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu

Detaylı

Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları

Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları Norton ConnectSafe hizmeti ("Hizmet") Amerika'da bulunuyorsanız Symantec Corporation, Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da bulunuyorsanız Symantec Limited ve Asya Pasifik

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler. WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR İşbu sözleşme bir taraftan resmi adresi Cumhuriyet Caddesi no: 40/3, Elmadağ, İstanbul 34367 olan FONGOGO BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ REKLAM VE DANIŞMANLIK SANAYİ

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

Trend Micro Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Trend Micro Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Trend Micro Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yazılım : TÜKETİCİ Ürünleri Versiyon : Türkçe Amaç : Deneme ve Ücretli Kullanım Abonelik Lisansı Tarih : Haziran 2011 v.4 ÖNEMLİ: AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞME SİZE BİR

Detaylı

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu Sözleşme ), İsim Kayıt Bilişim

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı